A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József"

Átírás

1

2 királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete, melynek munkáját a hivatalvezetõ irányítja. A hivatalt 5 osztály alkotja (pénzügy; építészet és régiófejlesztés; közigazgatás; környezetvédelem és mûszaki szolgáltatások; mûvelõdés, ifjúság és nyilvános- sággal való kapcsolat) és a városi iskolaügyi hivatal. Az egyes osztályok munkáját osztályvezetõk irányítják. A városi hivatal szerkezeti felépítését (az osztályok számát és azok munkakörét, a referensek számát) a hivatalvezetõ és a polgármester javaslata alapján az önkormányzat hagyja jóvá. A városi hivatalban 26-an dolgoznak adminisztratív munkakörben (hivatalvezetõ, osztályvezetõk, szakreferensek), és 12-en végeznek mûszaki illetve szolgáltató jellegû tevékenységet (takarítás, karbantartás, köztisztaság stb.). Az igényesebb beruházásokat és szolgáltatásokat szakmunkákat végzõ cégeknél rendeli meg a hivatal, közbeszerzés útján. A hivatalvezetõ feladatkörét nem törvény szabályozza, hanem az önkormányzat és a polgármester határozza meg. A feladatok teljesítésérõl, az egyes ügyek folyásáról rendszeresen informálja a polgármestert. Felügyeli, hogy minden idõben, a jogszabályoknak, az önkormányzati határozatoknak és az általános érvényû rendeleteknek megfelelõen történjék. A hivatal vezetõje nem lehet az általuk végzett valamennyi munkának a szakértõje. A tevékenységében az egyes osztályokat vezetõ szakemberek segítik, akikkel napi rendszerességgel elemzi és ellenõrzi a hivatal munkáját. Nemcsak az osztályvezetõkkel áll kapcsolatban, gyakran találkozik a hivatal többi dolgozójával és a képviselõkkel is. Részt vesz az önkormányzati üléseken, az egyes bizottságok ülésein, az operatív munkaértekezleteken. Az önkormányzati üléseken beszámol a feladatok teljesítésérõl, a folyamatban lévõ ügyekrõl. Biztosítja, hogy az osztályvezetõk az önkormányzati illetve a bizottsági ülésekre beszámolót készítsenek az egyes osztályok munkájáról, általános érvényû rendeletek javaslatait dolgozzák ki, és hogy elkészítsék a szükséges dokumentációt. A hivatalvezetõ a polgármester távollétében, felhatalmazás alapján, egyes ügyek intézésében helyettesíti õt. A polgármesterrel együtt ill. annak megbízásából képviseli a várost bizonyos rendezvényeken és munkatárgyalásokon. Fogadóóráiban gyakran felkeresik a város polgárai ügyes- bajos dolgaikkal. Tárgyalásokat folytat cégek, intémények vezetõivel ill. azok képviselõivel. Muszka Péter királyhelmeci vállalkozó A TRIMUS Kft.-t 1995 májusában alapítottam. Bár kezdetben nem a számítástechnikai berendezések forgalmazása volt a cégünk fõ profilja, ám az utóbbi 7-8 évben már kizárólag ezzel az üzletággal foglalkozunk. Vásárlóinknak számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat, hálózati berendezéseket és más mûszaki cikkeket kínálunk megvásárlásra, rendkívül kedvezõ feltételekkel. Ugyanakkor vállaljuk a nálunk vásárolt gépek teljes körû szervizelését, üzembe helyezését és házhoz szállítását. ADSL internet-hozzáférést biztosítunk vállalatoknak és magánszemélyeknek egyaránt, valamint hálózatokat is szerelünk. Áraink versenyképesek a legnagyobb kassai cégek áraival. Szolgáltatásainkat eddig többszáz elégedett ügyfél vette igénybe, a mi gépeinket használják például a királyhelmeci Orange kirendeltségen, a helyi magyar és szlovák alapiskolában, és a hamarosan megnyíló új, kábelkötegeket gyártó üzemben is. Termékeinkre két év garanciát vállalunk. Szolgáltatásainkról bõvebb felvilágosítást a as vagy a es telefonszámon kaphatnak. (l) k i r á l y h e l m e c i NÉZz etek 1. évf. 4. szám 2006/08 Királyhelmec önkormányzatának közéleti havilapja Kiadja: Királyhelmec város önkormányzata Fõszerkesztõ: Hudák Katalin Felelõs kiadó: Királyhelmec város önkormányzata Szerkesztõbizottság: Fülöp Zoltán, Nádasdi Hilda, Hudák Katalin Nyelvi szerkesztõ: Lovasné Leczo Enikõ Nyomja: MS-Print, Alsómihalyi CTP: HQ Kassa Logo: Béres János Fotók: Hudák Katalin Nyomdai elõkészítés: Hudák Katalin Regisztáricós szám: RP194/ Önkormányzat

3 Szabó Péter beszámolója A mindennapi tevékenységeink közül fõleg a látványosabbakról szeretnék beszámolni. Az amfiteátrum belterületén a napokban nagytakarítást végeztünk. Elintéztük, hogy kivágják azt a három huszonöt éves nyárfát is, amelyek veszélyeztetik a közelükben lévõ családi házat. A jövõben a múzeumnak otthont A testépítés terén meglepõen szép eredményeket ért el Dobos Ákos, a DAFIT- CENTRUM mûködtetõje. A figyelemre méltó sportmúlttal rendelkezõ edzõ, mások mellett, két olyan fiatalemberrel is dolgozik, akik rövid ideig tartó felkészülés után is nyerni tudtak a szlovákiai bajnokságon. Az utóbbi években több ízben adhattunk hírt a testépítésben elért sike- reidrõl. Az alkatodra nézve nehéz elhinni, hogy jelenleg már csupán edzõ- ként dolgozol. Egyéb teendõim miatt az utóbbi idõben nem versenyeztem, de továbbra is edzem, és nemsokára újra részt veszek majd versenyeken. Az SK DAFITKLUB egy nemrég alapított sporttársu- (a környezetvédelmi osztály vezetõje) adó épület körül nagy változtatások történnek, embereink ott is dolgoznak. Megoldottuk a szennyvízelvezetõ rendszer átépítését, valamint kisebbnagyobb javítási munkákat végzünk az épület körül. Az Ibrányi utcai lakótelepen a napokban készülünk el az egyik játszótér felújításával. Ezzel párhuzamban folyamatosan biztosítjuk a többi láshoz tartozik, ahol az ígéretes jövõ elõtt álló fiúkat (is) edzem. Jelenleg fõleg ezzel foglalkozom. Mióta mûködik ez a klub? A sportklub február 27-én kezdte meg mûködését. A fiatalokat a nagykaposi és a királyhelmeci tornatermekben készítem fel a versenyek- játszótéren is a homokcserét, bár az idõjárás az utóbbi napokban akadályozott minket ebben. Az ösztönzõ programban résztvevõk foglalkoztatásával kapcsolatban a közelmúltban módosítások történtek. A Terebesi Munkaügyi Hivatal négyszázötven helyett már csak háromszáz személy alkalmazását engedélyezte. Ennek következtében a koordinátorok létszámát is csökkentenünk kellett. Változás történt a szervezõ koordinátor posztján. Ezt a helyet ezentúl Gáspár Sándor tölti be. Fela- Nagy jövőt jósolnak nekik Bereckei László re. Az alig három hónapig tartó felkészülés után is figyelemre méltó eredményeket tudtunk felmutatni: a 14 éves Oláh Béla (Véke) harmadik helyezést ért el a szlovákiai bajnokságon, az ifi kategóriában. Ez a halláskárosult fiú fiatal kora ellenére szinte hihetetlen dolgot mûvelt: tizennyolc éves versenyzõket elõzött meg. A sokat megélt idõsebb sportolók, hozzám Oláh Béla data, hogy központilag irányítsa a programban résztvevõk munkáját, valamint felügyeli a város területén elvégzett munkák minõségét. Módosult az ösztönzõ munkában résztvevõk munkaideje is: ezentúl heti tíz órát dolgozik egy személy. Talán sokan nem tudnak arról, hogy a városban több terület (utca) rendezését, tisztántartását e- gyes polgári társulások vállalták fel. Igyekszünk e csoportok munkáját is ellenõrizni, de itt némi akadályokba ütközünk, mert tevékenységüket a járási munkaügyi hivatal felügyeli. A kultúrházzal szemben lévõ támfal eredeti állapotát egy cég segítségével sikerült helyreállíttatnunk. hasonlóan, nagy jövõt jósolnak neki. A másik versenyzõ, a királyhelmeci Bereckei László a junior kategóriában indult, ahol még komolyabb követelmények, még erõsebb ellenfelek vannak. Õ szintén megállta a helyét a szlovákiai bajnokságon negyedik lett. Gondolom, velük sokat foglalkozol majd a jövõ- ben. Természetesen azon leszek, hogy Királyhelmecnek és persze a klubunknak is minél jobb nevet szerezzenek a versenyzõink, de ez önmagában még nem elég, a fiúk odaadására is szükség van. Gondot jelent viszont az, hogy a versenyek elég komoly anyagi befektetést igényelnek, s mivel ez a sportág nem tartozik a legnépszerûbbek közé, nagyon nehéz támogatókat szereznünk. Ennek ellenére mi mindent meg fogunk tenni a sikerért. királyhelmeci NÉZetek Közélet, sport 3

4 királyhelmeci NÉZetek OLVASÓINK kérdezték Hogyan jussunk be a saját házunkba, ha egy t tó áll az úton? A Rázus utcában lakó Juhász házaspárral az õket évek óta sújtó legnagyobb gondjukról beszélgettünk. Minden nagyobb esõ után a házuk elõtt szinte percek alatt összegyûlik egy több centiméter magas víztömeg. Ilyenkor a feleségnek kell reggelente autóval a férjet az utcájukból kivinnie, hogy az eljuthasson a munkahelyére. Így megy ez négy éve, a beköltözésük óta. A Juhász házaspár elmondta, hogy ezt már 2002-ben jelezték a város vezetésének, de eddig még nem történt semmilyen változás, senki sem tett komolyabb lépéseket a probléma elhárítására. A Juhász család szomszédságában élõk sem mentesek az esõvíz okozta gondoktól. A hegyrõl lezúduló víz évente több alkalommal is elárasztja a pincéket, amit a tulajdonosok kénytelenek önerõbõl szivattyúzással eltávolítani. A Rázus utca burkolata az elmúlt évek során megrongálódott, ami nem csoda, hisz gyakran áll víz alatt. Az itt élõk úgy érzik, hogy õk mindig háttérbe szorulnak, amikor a város más részein komolyabb felújítási munkálatokat végeznek. Az útjavításokból is kimaradtak, és a csatornahálózat építése sem kezdõdött itt el, noha ez az utca sokkal rosszabb állapotban van, mint azok bármelyike, amelyeknek felújításán ez idõ alatt dolgoztak. Juhász György elmondta, õ maga végez javításokat az utca burkolatán, hogy egyáltalán közlekedni lehessen rajta, ha a víz kimossa a macskaköveket. A fát, amely a probléma egyik okozója volt, a napokban kivágták A kérésése azt válaszolták, hogy ennek a munkának az elvégzésére nincsenek emberek. Az utca lakói egy évvel ezelõtt aláírtak és benyújtottak egy petíciót, amelyben az útburkolat felújítását kérték. A folyamodványukra mindeddig semmilyen válasz sem érkezett. A Rázus utca lakói az útburkolat rendbehozatalát egy petíció beadásával próbálták meggyorsítani nyárfa is okozza, amelynek gyökerei belenõttek a csõvezetékbe, és elzárják a víz útját. Éppen a napokban készülünk ezt a fát kivágatni: a gyökerét eltávolíttatjuk, és az elöregedett, rossz állapotban lévõ vezetéket is kicseréljük. Az utcán és az udvaron megálló vízzel kapcsolatos gondokat Közélet Az üggyel kapcsolatban Simon Péter mérnök, a város építésügyi osztályának vezetõje nyilatkozott. Az esõvíz a város egész területén gondokat okoz. Ennek oka pedig a csatornahálózat rossz állapota, valamint az, hogy a város egyes részein még nincs vízelvezetõ rendszer. A helyzetet csak tovább rontja az a tény, hogy az utóbbi évek során több ingatlant engedély nélkül kötöttek rá az esõvíz-elvezetõ csõvezetékekre. A Juhász család problémáját egy a közelben lévõ nagy ezzel még nem oldjuk meg. A közelben két vízgyûjtõ aknát is elhelyezünk. Ezekbõl a beépített vízelvezetõkön keresztül jut majd el a víz a fõvezetékbe. Juhász Györggyel sikerült megállapodnunk abban, hogy felszedi a járda kövezetét, mi pedig lerakjuk a szegélyköveket, és leaszfaltozzuk a járdát. Az út burkolatának javítására a jövõben kerül majd sor, de azt hiszem, hogy miután a szennyvíz és az esõvíz okozta gondok megoldódnak, ez már nem lesz olyan égetõ probléma. 4 Közélet

5 A szemé eméthegy thegyekr ekről és a szenn ennyvíz okozt ozta bűzről mi, lakosok is tehe ehetünk Megkérdeztük a hivatalvezetőt Sok más településhez hasonlóan Királyhelmec is évek óta küszködik a szennyvízcsatorna hiánya és az esõvíz okozta gondokkal, valamint sok problémát jelentenek az illegális szemétlerakatok is. A várost lassan már körbeveszik ezek, pedig a Szentes közelében lévõ hivatalos szemétlerakat elfogadható áron ad lehetõséget mindenki számára a hulladék elhelyezésére. Egy-egy illegális lerakat likvidálása nagyon sok pénzbe kerül. Nemrégiben került sor egy a város központi részén lévõ lerakat felszámolására, melyért a város 600 ezer koronát fizetett ki noha a hulladéktároló kezelõje még jutányos árat is szabott. Ebbõl az következik, hogy az összes, feketén keletkezett lerakat eltávolítása milliókba kerül majd Királyhelmecnek. A lerakatok megléte a környezetszennyezés szempontjából is káros. Ennek mértékére hívta fel figyelmünket a környezetvédelmi hivatal, és természetesen felszólítást kaptunk a probléma elhárítására is. A sokszor vegyi anyagokat tartalmazó szemétlerakatok természetesen nem maguktól keletkeznek. Ezeket azok a polgárok hozzák létre, akik a különféle építkezési és háztartási hulladékaikat nem a hivatalos szemétlerakatba hordják ill. hordatják el. Egy a közelmúltban tartott konferencián a szakemberek szájából lesújtó adatok hangzottak el: szinte egész Kelet-Szlovákiában nem található már szennyezetlen talajvíz. (Kivételt talán csak azok a védett területek képeznek, ahol gyógy- és ásványvízforrás található.) A városnak az is gondot okoz, hogy több ingatlanról vezetik a szennyvizet az esõvíz-elvezetõ rendszerbe. Így a vezetékek ugyanúgy, ahogy a várost az északkeleti, keleti és déli irányból körülvevõ nyitott esõcsatorna a szennytartalmuk miatt bûzt árasztanak. Esõzésekkor, fõleg az alacsonyabban Mgr. Balog József fekvõ részeken a vízelvezetõk nem bírják a terhelést, így a csövekbõl nemcsak az esõvíz, de a szennyvíz is a felszínre tör. Azok a lakosok, akik engedély nélkül csatlakoztatták ingatlanjukat a vízelvezetõ csatornára, nagy mértékben felelõsek a környezet szennyezéséért, és veszélyeztetik a város lakóinak egészségét. Az esõvíz okozta problémákat természetesen egy komplex csatornahálózat kiépítése, a régi, elöregedett vezetékek teljes felújítása oldaná meg, de az ehhez szükséges anyagi feltételek még nem adottak. A város folyamatosan pályázik, a meglévõ forrásokból pedig a település egyes szakaszain javításokat végeztet. Nagy elõrelépést jelentene, ha az emberek ráébrednének arra, hogy felelõtlen tettükkel az illegális szemétlerakatokkal, a szennyvíz elvezetésének tiltott formájával stb. nemcsak önmaguknak ártanak, hanem a saját lakóhelyüket mérgezik, rontják a város arculatát, szennyezik a környezetüket, a levegõt. A város vezetése mindent megtesz azért, hogy a helyzet javuljon, de az igazi változáshoz feltétlenül szükség van arra, hogy a fegyelmezetlen polgárok is megváltoztassák a hozzáállásukat. királyhelmeci NÉZetek Közélet Közélet 5

6 királyhelmeci NÉZetek Sport Szerbia egyik határ menti városkájában, Horgoson június 25-én a Nato fõtitkárságának védnöksége alatt rendezték meg a NATO-partnerségi Félmaratoni Futóversenyt (NATO Partnership Running Festival). Ezen a rangos nemzetközi sporteseményen magyarországi, szlovéniai, romániai, ukrajnai és szlovákiai versenyzõk is részt vettek. Szlovákiát a Királyhelmec városából érkezõ Balog Bertalan, Illés Barnabás Nem vallottunk szégyent! A rajt pillanatai Illés Barnabás eredménynek számít. A további két versenyzõnk sem vallott szégyent: Illés Barnabás 107-ként, Balog Bertalan pedig 119-ként érkezett a célba. A háromnapos sportrendezvényre sportolóinkat vajdasági testvérvárosunk, Magyarkanizsa hívta meg. A csapatot Bányácski Kornél sportreferens kísérte el. A rendezõk a résztvevõknek programmal kedveskedtek, melynek keretében megtekintették Balog Bertalan Magyarkanizsa és Szeged nevezetességeit is. és Sirokman Attila képviselték. Elmondták, hogy ennek a Horgos, Magyarkanizsa és Szeged önkormányzatai, valamint a Magyar Atlétikai Szövetség és a Budapesti Atlétikai Szövetség által szervezett rendezvénynek a színvonala láthatóan és érezhetõen magasabb volt minden általuk eddig látott versenyénél. Közel négyszáz versenyzõ küzdött a 21 kilométeres távon a minél jobb eredményért. Sirokman Attilának ez sikerült is, hiszen a 24-ik helyezést érte el, ami a résztvevõk számát tekintve igazán szép FELHÍVÁS A szeptember 16-án megrendezésre kerülő Királyhelmeci futóversenyre a as telefonszámon nevezhetnek az érdeklődők. Sirokman Attila 6 Sport

7 Kultúr ultúra július Nádasdi Péter beszámolója Július 15-én tartottuk meg a DJfesztivált, amelyen a Magyarországról érkezett DJ Szatmári és DJ Julian, valamint két királyhelmeci lemezlovas DJ Peetboy és DJ Staffy biztosították a zenét. Elmondhatjuk, hogy a hazai lemezlovasok egyáltalán nem maradtak el a magyarországiaktól: fantasztikus produkciót láthattunk és hallhattunk tõlük. A fesztivált azzal a céllal rendeztük, hogy megtudhassuk, a fiatalok a rock vagy a diszkókban játszott techno- és house-zene felé hajlanak-e inkább. Sajnos a rock maradt alul. A rendezvényen 1050 érdeklõdõ volt. (Nem számítva azokat, akiknek valamilyen illegális módon sikerült bejutniuk.) Nagyon készültünk erre az eseményre. Tizennyolc óra munkába került a Csonkavár elõtti terület elkerítése. Tartottunk attól, hogy a táncoló fiatalok közül valaki esetleg beleeshet a színpad elõtt lévõ ún. tombológödörbe. Bizonyára sokan tudomást szereztek a rendezvény alatt történt incidensrõl is. Az egyik résztvevõt megszúrta valaki, aki annak ellenére, hogy bár mindannyian tudjuk, ki tette nem került még rendõrkézre. Ezt a személyt valószínûleg nem mi engedtük be a helyszínre. Elmondhatjuk, hogy a résztvevõk magas létszámához képest ettõl az incidenstõl eltekintve semmilyen probléma sem merült fel az éjszaka során. Igyekeztünk maximálisan biztosítani a rendezvényt. Egy erre szakosodott cégtõl heten, a királyhelmeci városi rendõrségtõl hatan, az állami rendõrségtõl pedig hárman feleltek a biztonságért. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövõben a rendezvényeinken hasonló eseményekre ne kerüljön sor. Ezért kénytelenek leszünk akár megmotozni is az érkezõket. Egy ilyen eset, bármilyen kellemetlen is, nem volna helyes, ha megakadályozná a hasonló rendezvények szervezését. Továbbra is szeretettel várunk mindenkit. Nagy várakozás elõzte meg a Tankcsapda együttes királyhelmeci fellépését. A zenekar 17 éves fennállása óta most elõször szerepelt Királyhelmecen. A szeszélyes idõjárás ellenére kb nézõ elõtt adott fantasztikus koncertet ez a rockbanda. Bemelegítésként a királyhelmeci Frontális Ütközés játszott, majd a Mangod zenélt tól beindult a Tankcsapda-gépezet, óriási hangerõvel: mintegy 15 km-es körzetben is hallani lehetett a zenét. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a közönségnek nagyon tetszett a buli. A zenekar tagjai is meg voltak elégedve, tetszett nekik mind a környezet, mind a lelkes közönség. Úgy állapodtunk meg, hogy a közeljövõben még visszatérnek Királyhelmecre. A koncertrõl a Zemplén Televízió készített felvételt és riportot. Makkai TANKCS CSAPD APDA Foto: Hornyák Erik Csemadok hír A Csemadok Királyhelmeci Alapszervezetének vezetősége a nyár folyamán harmadszor találkozik majd azon tagjaival, akiknek nem közömbös gyermekeink sorsának alakulása. Az első alkalommal az óvodai közösségbe való beilleszkedést segítő programról tájékoztatták a szülőket az óvónők. Vitaindító beszámolójában Bodnár Ibolya óvodapedagódus azokról az előnyökről szólt, amelyek az óvodai képzés révén megkönnyítik a gyermeknek az iskolakezdést. Június végén arra hívtuk fel a szülők figyelmét, hogyan segíthetjük a szorongó, bátortalan kisgyereket, hogy meg tudjon felelni az új kihívásoknak. Illés Irén előadásában arról beszélt, mi mindent előnyös tudnia az első osztályba lépő gyermeknek. Ha azokat ismereteket, amelyeknek a többség már birtokában van, a gyereknek pótolni kell, úgy érezheti, hogy ő máris hátrányban van a társaival szemben. Ilyen problémákkal kapcsolatban adtak hasznos tanácsokat a magyar tannyelvű alapiskola alsó tagozatának tanítói. Augusztus 31-én (csütörtökön) kerül sor arra, a sorrendben már harmadik találkozóra, amelyen az anyanyelven való tanulás fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Egy műsoros rendezvényre várjuk az érdeklődőket, amelyen Leczo Mária tart vitaindító előadást. A helyszínről és az időpontról tájékoztatjuk Önöket. Mindenkit szeretettel várunk! Vaša káblová á tele elevízia Atr traktí aktívna ponuka tele elevízn víznych progr ogramo amov.. Filmy,, špor port, zábava, a, infor ormácie. királyhelmeci NÉZetek Kultúra, közélet 7

8 királyhelmeci NÉZetek Mi vár ránk a napokban? a városi művelődési központban Szeptember 1-je és 3-a között a pozsonyi Ifjú Szívek népi táncegyüttes menedzserének, Farkas József jóvoltából kerül sor arra a színvonalas népzenei fesztiválra, amelyre nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt. (Garantáltan jó lesz a hangulat, hiszen fantasztikus tehetségeket láthatunk majd a színpadon.) Szeptember 9-én (19.00 órakor) humorfesztiválra invitáljuk a királyhelmecieket, szeptember 10-én pedig Vándorfesztivál címen kerül sor arra a rendezvényünkre, amelynek fõ attrakciója a Hooligans zenekar csaknem másfél órás koncertje lesz. Ezt nyugat- és közép-szlovákiai amatõr együttesek Kultúra, sport hooligans Aggódunk az utánpótlás miatt Királyhelmec sportéletében nagyon fontos szerepe van a futballnak. Az A csapat egyik játékosát, Korfant Eriket kérdeztem meg arról, hogy hogyan látja a csapat múltját, a jelenlegi helyzetét, és mit gondol a királyhelmeci futball jövõjérõl. Beszélj a kezdetekrõl! Olyan kilenc-tíz éves lehettem, amikor egy nyári táborban Nádasdi János látott játszani, és megkérdezte, hogy nem volna-e kedvem rendszeresen futballozni. Így lettem az ifjúsági csapat tagja. Nagyon sok mérkõzésen játszottunk a környezõ falvakban és több magyarországi faluban is. Egyre jobb eredményeket értünk el, aztán végül mi lettünk a város hivatalosan bejegyzett ifi-csapata. Az edzõink akkoriban Nádasdi János és Szaniszló Ferenc voltak. Középiskolás koromban Tõketerebesre kerültem, így két év után jöttem csak vissza az itthoni csapathoz. Ezután a tanulmányaim miatt ismét egy rövid szünet következett, hazatértem után pedig az A csapatba (felnõttek) kerültem. valamint a királyhelmeci Frontális Ütközés koncertje elõzi meg. Szeptember 14-én a Kassai Thália Színház Dankó Pista c. elõadását tekinthetjük meg. A Bodrogközi Kulturális Fesztivált pedig szeptember 22-e és 24-e között tartjuk. (Bõvebb információk a plakátokon és a 0918/ as telefonszámon.) Nem lehetett könnyû a váltás. Kemény élet várt rám a pályán, de tulajdonképpen nem is a fizikai megterhelés jelentett számomra gondot. Akkoriban még kerületi V. ligát játszottunk, és sok szlovák falu csapatával mérkõztünk meg. Ezeken a helyeken egyáltalán nem kíméltek minket, magyarokat. Akkor, fiatal srácokként ezt nagyon nehezen dolgoztuk fel, de nem tudták a kedvünket szegni. Megvolt a motivációnk: bizonyítani szerettünk volna. A csapaton belül remek hangulat uralkodott; az idõsebbek odafigyeltek ránk, segítettek minket, és ezért a negatív hatásokat is el tudtuk viselni. A csapatból késõbb az idõsebbek kimaradtak, és a mi generációnkból kerültek játékosok hozzánk. Húsz év óta ez az elsõ ilyen egy generációs csapat Királyhelmecen, amelynek a másik érdekessége az, hogy minden játékos hazai nevelésû. Szerintem fõleg ennek köszönhetjük a sikereinket. Sok éve játszunk együtt, összeszoktunk, ismerjük egymás játéktechnikáját. Bár ez idõnként némi hátrányt is jelent. Mikortól sikerült jó eredményeket elérnetek? Négy évvel ezelõtt sikerült feljutni a kerületi IV. osztályba. Ezzel történelmet csináltunk - a város sportéletében 25 éve 8 Kultúra, sport

9 nem volt ilyen. Azt mondtad, az összeszokottság hátrányt is jelent a csapat számára. Miért? Bármely csapatban egy-egy új ember érkezése némi zavart kelt, de azért változást is hoz a mindennapokba. Mivel hozzánk nem jön új játékos, a csapat életében nem történik frissítés. És mivel mi már jól ismerjük egymást, ezért versengés sincs köztünk. Kissé hiányzik az ilyenféle motiváltság. Aggódunk az utánpótlás miatt. Továbbá gondot jelent az is, ha valaki kiesik, nincs aki helyettesítse. Azt hiszem, kissé monotonná vált az életünk, és ennyi év után talán már el is fáradtunk. A város sportreferense új tehet- ségek felkutatását tervezi. Ez talán megoldást jelent majd az utánpótlást illetõleg. Úgy tudom, egy osztállyal fel- jebb jutottatok. A jelenlegi, jól összeszokott, sikeres csapattal az idén nagy esélyünk volt feljutni a III. osztályba. Az elõrelépés nagyobb fizikai meg- terhelést jelent és komolyabb anyagi hátteret követel? Biztos vagyok benne, hogy mindezt megoldjuk majd. A játékosok számára is sokat jelent a feljebbjutás. Bízom benne, hogy könnyebben szerezünk így támogatókat, és ez természetesen minket is ösztönöz. Hány éves es kor orodig odig szeretnél spor- tolni? Vannak pillanatok, amikor úgy döntök, hogy befejezem. Aztán rájövök, hogy nem tudom elképzelni az életemet a futball nélkül. Nem mintha olyan sok pénzt hozna, de amióta az eszemet tudom, sportolok. Ez hozzám tartozik. Szerintem, a csapattársaimmal addig, amíg le nem morzsolódunk, és a helyünkbe fiatalabbak nem lépnek mindig találunk majd idõt és alkalmat arra, hogy akár veterán sportolókként is együtt rúgjuk a bõrt. Így valószínûleg sohasem fogom abbahagyni. BENKE LACI bácsi Királyhelmecen járt július 5-én Királyhelmecen 9 órától megrendezésre került az elsõ Királyhelmeci Nemzetközi Fõzõverseny. Társszervezõk voltak a Királyhelmeci Interregionális, Kutatási és Fejlesztési Intézet valamint Királyhelmec városa. A fõzõversenyen hat csapat indult két kategóriában: gulyás- és pörköltfõzésben. A zsûri elnöke a televízióból jól ismert BENKE LACI bácsi, Oscar-díjas és olimpiai bajnok mesterszakács volt. A versenyen a következõ csapatok indultak: Sörkuckó csapata (Királyhelmec): Szanyi György (Pecsenye), Hajdók László (Kefe), Palágyi László (Szappan) Bim- ba György csapata a (Királyhelmec): Bimba György, Kresztyanko László, Kendi Lajos Bodrogszerdahely csapata: Bányácski József, Bányácski Dániel, Demko Slavomír Pizzéria csapata (Királyhelmec): Lukács Erzsébet, Maxim Erzsébet, Godzsák Géza Kiskertészek csapata (Királyhel- mec): Kopasz Viktor, Rico Sándor, Zdibák László Vár árosháza csapata (Királyhelmec): Tipcsák Géza, Tipcsák Csilla, Gloviczky Miklós. Rotyó és cigányzenekara, Fedor Öcsi, Molnár Oszi, Nádasdi János. A helyezettek emlékoklevelet és díszfakanalakat kaptak. A két kategória gyõztesét Benke Laci bácsi meghívta szeptember elejére Budapestre, ahol egy fõzõversenyen vehetnek részt. (Budapestfeszt). A verseny végeredménye: Gulyás kategória: 1. Kiskertészek csapata 2. Városháza csapata 3. Pizzéria csapata Pörkölt kategória: 1. Bimba György csapata 2. Sörkuckó 3. Bodrogszerdahely csapata makkai királyhelmeci NÉZetek Sport, események A Fõzõverseny ideje alatt kultúrmûsor szórakoztatta a megjelenteket. Fellépett többek között az Árvalányhaj énekcsoport, Sport, események 9

10 királyhelmeci NÉZetek Csipegető Új Szó, április 19. innen-onnan A városi önkormányzat szimbolikus összegért, egy koronáért adta bérbe hosszú távra az ingatlant a mûködtetõnek, a kulturális központnak Otthonra a lelt Királyhelmecen a Bodrogk ogközi özi és Ung-vidéki Múzeum Nemrégiben döntés született arról, hogy a Bodrogközi és Ung-vidéki Múzeum a gróf Mailáth József által építtetett Tiszaszabályozó Vállalat egykori székházában mûködik majd. A 19. század végén emelt ingatlant a város vezetése szimbolikus öszszegért 15 évre bocsátotta a múzeumot üzemeltetõ Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ rendelkezésére, amelynek csak a mûködéssel kapcsolatos kiadásokat kell fedeznie. Nagy Dezsõ polgármester elmondta, az épületbõl az elmúlt hetekben kiköltöztették a budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett tagozatát. Az oktatási intézmény diákjai számára a helyi önkormányzat ingyen biztosított helyet egy másik városi ingatlanban. A székház épületszárnyait 2017-ig bérlõ Lorántffy Zsuzsanna Polgári Társulással szintén sikerült megállapodni, az egyesület képviselõinek semmiféle kifogásuk nem volt az ellen, hogy az ingatlanban a regionális múzeum kapjon helyet. Zvolenský Kiss Gabriella, a Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ igazgatója elmondta, örül annak, hogy sikerült a problémát megnyugtató módon rendezni, ugyanis a várossal kötött hoszszú távú bérleti szerzõdésnek köszönhetõen a fenntartónak így lehetõsége nyílik arra, hogy az intézmény fejlesztésére pályázatok útján szerezzen anyagi támogatást. A helyi könyvtár továbbra is a Tisza-szabályozó Vállalat egykori hol-mit hol-mit írtak rólunk Zvolenský Kiss Gabriella bízik abban, hogy minél elõbb elvégezhetik az összes felújítási munkálatot, és a Bodrogközi és Ung-vidéki Múzeum még az idén megnyithatja kapuit az érdeklõdõk elõtt. Leczo Zoltán Néhány héttel az Omega együttes koncertje elõtti sajtótájékoztatón Benkõ László, billentyûs és a menedzser, Molnár Csaba a kezdetekrõl, a késõbbi európai koncertekrõl és egyéb, az együttes életével kapcsolatos érdekességekrõl mesélt. székházában mûködik, ám szeretnék azt elérni, hogy az intézményt Királyhelmec egy másik pontján helyezzék el. A múzeumban idõszakos és állandó jellegû kiállítások lesznek, a pincében pedig bormúzeumot rendeznének be. Gondot okoz azonban, hogy az épület egyelõre nincs rákapcsolva a város szennyvízhálózatára, így a közeli emésztõgödörbõl a víz az alagsori helyiségekbe szivárog. Az ingatlan felújításra szorul: a tetõ beázik, a nyílászárókat cserélni kell, és egyéb tatarozási munkálatokat is el kell majd végezni. 10 Kultúra

11 Van, amit nem lehet t elég kor orán kezdeni június 25-én nagyszabású sportesemény zajlott a királyhelmeci Béke utcai Óvodában, ahol elsõ alkalommal rendeztünk Olimpiai Futónapot, azzal a céllal, hogy rámutassunk a gyerekek és a felnõttek egészséges életmódja kialakításának fontosságára. A rendezvény sikere arról tanúskodik, hogy a kezdeményezésünk nem volt hiábavaló. Az érdeklõdés szerencsére nem maradt el: mind a gyerekek, mind a felnõttek örömmel álltak a rajtvonalhoz. Meghívásunkat nemcsak az óvodánkat látogató gyerekek hozzátartozói fogadták el: a leleszi óvodások a szüleik és az óvónõk társaságában érkeztek hozzánk, és örömmel fogadtuk a királyhelmeci magyar és szlovák tanítási nyelvû alapiskola elsõ osztályos tanulóit is. Az Olimpiai Futónapot évente országszerte megrendezi a Szlovákiai Olimpiai Bizottság a megalakulása napjának emlékére (1894. június 23.). A bizottság nagyra értékelte rendezvényünket, ezt az eseményre ellátogató négytagú delegáció tagjai, Anton Švajlen, a Szlovákiai Olimpiai Klub és a Kassai Olimpiai Klub elnöke, az 1964-es olimpiai játékok ezüstérmese, MUDr. Marian Kavka, a Szlovák Tudományos Akadémia tagja, Július Regec, a Kassai Olimpiai Klub kulturális bizottságának elnöke és Jozef Michálek, a klub titkára személyesen árulták el. Õk maguk is részt vettek a versenyen, és becsületesen végigfutották a felnõttek számára kijelölt távot, sõt segítettek a díjak átadásánál is. Nem maradt el ugyanis a gyõzteseknek kijáró arany-, ezüst- és bronzérmek és az ezekhez tartozó tárgyi nyeremények átadása sem. Ezenkívül a résztvevõ gyerekek között az olimpiai bizottságtól és más támogatóktól kapott ajándékokat osztottak szét. Óvodánk szakácsnõi sem vallottak szégyent, a verseny után kitûnõ gulyással kedveskedtek a résztvevõknek és a vendégeknek. III. kategória: 5-6 éves óvodás lányok m Helyezettek: 1. Bányácski Alexa (KH) 2. Tippán Viktória (Lelesz) 3. Kovács Emese (KH) IV. kategória: 5-6 éves óvodás fiúk m Helyezettek: 1. Kiss Péter (Lelesz) 2. Juhász Tamás amás (KH) 3. Bányácski Dani (KH) V. kategória: iskolás lányok m Helyezettek: 1. Sirokmán Réka (KH) 2. Kovács Kincsõ (KH) 3. Juhász Réka (KH) VI. kategória: iskolás fiúk m Helyezettek: 1. Szimkó Balázs (KH) 2. Szimkó Dániel (KH) 3. Balogh Ádám (KH) VII. kategória: nõk 1000 m Helyezettek: 1.. Völ ölgyi gyi Renát enáta (Lelesz) 2. Kiss Mónika (Lelesz) 3. Cicu Margit (Lelesz) 3. Korinská Edina (KH) VIII. kategória: férfiak m Helyezettek: 1. Ádi Dániel (Lelesz) 2. Tóth óth Dušan (KH) 3. Horváth Béla (Lelesz) chlmecké NÁZORY A gyõzteseknek gratulálunk, és jövõre is szeretettel várunk mindenkit, ugyanitt! Pankovics Mária A versenyen 90 résztvevõ indult, nyolc kategóriában: I. kategória: 4-5 éves óvodás lányok - 80 m Helyezettek: 1. Mihalèíková Júlia (KH) 2. Korinská Ester (KH) 3. Sirokman Laura (KH) II. kategória: 4-5 éves óvodás fiúk - 80 m Helyezettek: 1. Jascseg Zsolti (KH) 2. Horváth Béla (Lelesz) 3. Pajkos Janík (KH) Közélet 11

12 királyhelmeci NÉZetek Inštitúcie Základná umelecká škola v Kráľ áľovskom om Chlmci ZUŠ vznikla v roku Začínala s hudobným odborom s počtom 130 žiakov. Z archívnych prameňov sa dozvedáme, že škola bola v priestoroch, v ktorých sídli aj dnes. Umiestnená je na Námestí Mgr. Nagy Annamária hrdinov. Budova patrí k najstarším objektom na území mesta. Je dokladom renesančného staviteľstva na našom území z konca 16. resp. začiatku 17. storočia. Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR zo dňa bola do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR zapísaná ako umelecká pamiatka. V súčasnosti máme 484 žiakov v troch odboroch, hudobnom, výtvarnom a tanečnom. Škola rozrástla vznikom ďalších pobočiek - v Strede nad Bodrogom, v Borši, v Somotore a v Boli. Na týchto odboroch vyučuje spolu 21 pedagógov v jazyku slovenskom (podľa záujmu aj v jazyku maďarskom). Najpočetnejší je hudobný odbor žiakov, prebieha v ňom výučba spevu, hry na klavíri, syntetizátore, gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, husliach. Okrem individuálneho vyučovania navštevujú žiaci, ktorí majú záujem a schopnosti, aj súborovú hru - muzicírujú v komorných skupinách ako aj v detskom speváckom zbore Úsmev. Výtvarný odbor s počtom žiakov 82 organizuje tradičné výstavy žiackych prác. Okrem stanovených úloh v rámci výchovno-vyučovacích procesov sa snaží vyhovieť rôznym požiadavkám. Sú to predovšetkým regionálne, okresné a celoslovenské výtvarné súťaže. Na týchto súťažiach dosahujú naši žiaci každoročne pozoruhodné výsledky. Tanečný odbor navštevuje 78 žiakov, ktorí sa zúčastňujú rôznych súťaží, spoločenských akcií, vystupujú v obciach, na majálesoch ako aj na dedinských oslavách, kde majú veľký úspech. Tradične usporadúvame regionálnu súťaž klaviristov a výtvarníkov TALENT, kde sú naši žiaci ocenení na prvých miestach. Prehlbila sa spolupráca s Konzervatóriom v Košiciach. Uskutočňujú sa každoročne metodické dni v spolupráci s pedagógmi konzervatória, ktorí nám poskytujú odbornú pomoc v príprave žiakov na štúdium na ich škole. Nadviazali sme družobné kontakty s hudobnými - umeleckými školami v Maďarsku - Felsőzsolcza, Kisvárda, Sátoraljaújhely, s ktorými usporadúvame spoločné podujatia. V septembri bol náš prvý slávnostný spoločný koncert v kultúrnom dome pri príležitosti Medzibodrožského VZNIK A VÝVOJ kultúrneho festivalu. Prehľad verejných vystúpení žiakov ZUŠ: slávnostný verejný koncert k mestským vinobraneckým oslavám; spoločné vystúpenie žiakov a učiteľov v Maďarsku Kisvárda; prvý verejný koncert prvákov; výchovné koncerty pre ZŠ; slávnostné verejné vianočné koncerty; výchovné koncerty pre MŠ; slávnostný verejný koncert ku Dňu matiek; absolventský koncert; koncert víťazov regionálnej súťaže Talent Ponukový diapazón výuky a činnosti školy sa každoročne podľa možnosti rozširuje a prispôsobuje záujmu širokej verejnosti. Žiaci účinkujú na interných a verejných koncertoch školy, vianočných koncertoch, koncertoch ku Dňu matiek. Obľúbené sú koncerty výchovné, usporadúvané pre základné, materské ako aj stredné školy v meste aj v okolí. Zapájame sa do kultúrneho života mesta, ako sú vinobranecké oslavy, otváranie výstav, konferencií, programy pre dôchodcov, vianočné koncerty v kostoloch. Koniec školského roka uzatvárajú absolventi svojím tradičným slávnostným koncertom. Pýchou školy a priamym dôkazom 47 ročného snaženia pedagógov sú ocenenia žiakov domácimi i medzinárodnými odbornými porotami a najmä úspechy odchovancov školy, ktorí zasvätili svoje životné kroky umeniu. Veľmi veľa sa už popísalo o poslaní výchovy v živote človeka. Ja by som chcela iba špecifikovať a príležitostne nahlas vyjadriť vrúcne a úprimné vyznanie lásky pedagógov k svojej profesii. Učíme poznávať krásu, krásu rozdávať a vpisujeme ju do sŕdc našich žiakov. Pomaly postupne 7 až 11 rokov. Je to ako rezanie a brúsenie dia- 12 Inštitúcie

13 mantu. Áno diamantu, pretože samotná zručnosť na hudobnom nástroji nie je jedinou bonitou pre život, ktorú u nás dieťa získava. Hudba a vôbec umelecké vzdelanie patrí k tým predpokladom, ktoré spoluurčujú zmysluplné vzdelanie a kultúrne správanie človeka. Pre vývin ľudskej osobnosti znamenajú podstatný faktor v oblastiach fantázie, psychiky a citovosti. U mladého človeka podporujú jeho kreativitu umelecké schopnosti, rozvíjajú ich a umožňujú mu dosiahnuť jeho osobný vzťah k umeniu. Na konci tohto snaženia je mladý kultúrny človek, vyzbrojený a vstupujúci do života s nenahraditeľnými duchovnými hodnotami. Tento fakt považujem za dôležitý symptóm v súčasnej dobe z toho aspektu, že štatistiky nepoznajú žiaden prípad v oblasti kriminality mladistvých práve spomedzi absolventov umeleckých škôl. Teší nás, že záujem o štúdium neutícha, ba dokonca má stúpajúci trend. Neodmysliteľným pomocníkom školy boli a sú rodičia. Sú zanietenými poslucháčmi, fanúšikmi a keď treba i kritikmi. Všemožne podporujú dlhodobé 7-ročné štúdium svojich detí, obetujú svoj voľný čas i financie, ktoré si štúdium vyžaduje. Navyše, v poslednom období sú to rodičia, ktorí škole ochotne a nezištne prispievali finančnou alebo materiálnou hodnotou a tak pomohli vyriešiť nejeden problém školy. királyhelmeci NÉZetek Rövid áttekint ekintés a kerül erületrõl rõl A Ferencváros Budapest IX. kerületének régi-új neve. A Pest városkapuin kívül emelt városrész 1792-ben, I. Ferenc trónralépésének alkalmából kapta nevét. Az 1879-ben Pest, Buda és Óbuda egyesítésével kialakult Budapest kerületei közül a IX-es sorszámot kapta az akkor már a mai kiterjedésével azonos városrész. A fõváros jellemzõ, sugaras-gyûrûs szerkezetének két sugara, az Üllõi út és a Soroksári út (ill. Duna-part) határolja, az egyes gyûrûk mentén pedig eltérõ, kifelé haladva egyre kevésbé városias beépítésû egységekbõl épül fel. A Belsõ-Ferencváros, a Kiskörút (Vámház krt.) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a legrégibb, leginkább városias terület. Jellemzõ a beépítése zárt sorú, három,-négy,-ötemeletes, a századforduló környékén épült bérházakkal, jelentõs számú intézménnyel (Vámház, ma Közgazdaság-tudományi Egyetem, Központi Vásárcsarnok, Iparmûvészeti Múzeum). A városrész beépítése gyakorlatilag befejezett, alig néhány üres telek és bontandó épület kínál foghíj-beépítési lehetõségeket. A Középsõ-Ferencváros a Nagykörút és a Haller út közötti terület. A Haller út, amely sokáig a város határa és egyben árvízvédelmi vonala (a ferencvárosi védgát) is volt, ma is a városias, zárt sorú beépítés határvonala. A Középsõ-Ferencváros Mester utca és Üllõi út közötti részén a nyolcvanas évek végén elkezdõdött városrehabilitáció nyomán jelenleg is élénk magánépíttetõi tevékenység folyik. A Könyves Kálmán körút és a Lágymányosi híd kiépítése gyökeres változást hoz a környék életébe, néhány éven belül az Új-Lipótváros és Róbert Károly körút déli tükörképe alakul itt ki. A Külsõ-Ferencváros, a kerület ipari területe három részre tagolódik. A Soroksári út - Gubacsi út - Külsõ Mester utca menti terület mezõgazdasági feldolgozóipari, nehéz- és hadiipari létesítményei a privatizáció kapcsán ezekben az években keresik új szerepüket. A feltétlenül megtartandó ipari karakter mellett várható a raktározási, valamint a kis- és nagykereskedelmi funkciók megjelenése. A József Attila-lakótelep a fõváros egyik legrégebbi és legbarátságosabb lakótelepe. Itt a Virágos Magyarország akció 1999 nyarán kezdõdött el. Az itt élõk nagy része nemcsak átmeneti lakóhelynek tekinti lakótelepi lakását, hanem szívügyének érzi, hogy a környezet valamint a kulturális, infrastrukturális ellátás minél színvonalasabbá váljon. Testvérvárosaink Testvérvárosaink 13

14 királyhelmeci NÉZetek Az idei tábor nemzetk tközi jelleget t kapo apott A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által rendezett alkotótábor az idén különbözött a korábbiaktól. Ez volt ugyanis az elsõ alkalom, hogy Magyarországról (Ferencvárosból) és Romániából (Sepsiszentgyörgybõl) is érkeztek ide gyerekek. A tábor vezetõi Szuperák Mária és Nádasdi Hilda szerint ez nagy örömre ad okot. - Kinek a kezdeményezésére és hány éve szerveznek itt ilyen táborokat? - A táborok négy éve szervezõdnek az SZMPSZ Királyhelmeci Regionális Pedagógiai Központjának kezdeményezésére. Az elsõ három évben a pedagógusszövetség volt az egyedüli szervezõ, az idén társult hozzá Királyhelmec önkormányzata is. Ennek köszönhetõen fogadhattunk gyerekeket a testvérvárosokból, valamint pénzbeli támogatást is kaptunk: a vendég gyerekek teljes ellátásának költségeit a város állta. Így tehát Pólyányban június 16-a és 27-e között egy nemzetközi tábor jöhetett létre. - Hány gyereket fogadtak az idén? - Harmincöt táborozónk volt, a két testvérvárosból tíztíz gyerek érkezett. - Mivel foglalkoztak a táborozás alatt? - Mivel ez egy alkotó jellegû tábor volt, kézmûves-foglalkozások köré szervezõdtek a programjaink. Szövés, gyöngyfûzés, üvegfestés és hasonló jellegû foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, akik nagyon élvezték ezeket. Az egyhetes tábor alatt kétnapos kirándulást szerveztünk a gyerekeknek. A külföldrõl érkezetteket igyekeztük megismertetni a történelmi nevezetességeinkkel. Az elsõ napon Krasznahorkára, Kassára és Borsiba látogattunk, másnap Leleszen, Dobóruszkán és Nagyszelmencen jártunk, végül pedig fürdõztünk egyet a Vinnei tóban. Ezzel zártuk a kétnapos, élménydús kirándulást. Nagyon örültünk annak is, hogy az önkormányzati támogatás lehetõvé tette, hogy gyerekeket hívhassunk meg azokból a városokból, amelyek a mi gyerekeinket - hasonló táborozásokon - már többször vendégül látták. - Melyik kézmûves foglalkozás tetszett leginkább a fiataloknak? - A nagykaposi nyugdíjasok otthonából érkezett nénik szövést és kötélverést tanítottak. Azt hiszem, ennek volt a legnagyobb sikere, az õ bemutatójuk volt a legkedveltebb. A foglalkozások mellett sportoltak, vizicsatáztak, karaoke-versenyt és diszkót szerveztek esténként a gyerekek. Minden perc a szórakozásról szólt. Eseményekben, élményekben gazdag napok voltak ezek. - Miért éppen Pólyány volt a tábor helyszíne? - A Pólyányban lévõ panzió ilyen célokra is tökéletesen megfelel. Minden feltétel adott ott a szórakozásra, a sportra, vagy például gulyásfõzésre, tábortûzrakásra és egyebekre. Az ellátás pedig igazán magas színvonalú. A tábort részben finanszírozó budapesti oktatási minisztériumból hozzánk látogató Varga Attila elárulta nekünk, hogy az egész ország területén nem talált hasonló körülmények között megrendezett tábort. 14 Közélet

15 2005. szeptember 22. (péntek) 9.00 Sportdélelőtt Szüreti kupa kispályás labdarúgó-torna és asztalifoci-torna Zenei fesztivál Fellépnek: a Királyhelmeci Művészeti Alapiskola diákjai Borverseny Kultúrműsor: Hudák Katalin és Nádasdi Péter bordalokat énekel A képzőművészeti és fotókiállítás megnyitója A királyhelmeci kultúrcsoportok szórakoztató műsora. Fellépők: a szabadidőközpont csoportja, a roma szervezet A Bodrogközi Színjátszó Csoport előadása Balázs Fecó koncertje A BIKINI együttes koncertje szeptember 23. (szombat) 8.00 Hagyományos szüreti vásár 9.00 Virágkötészet-bemutató 9.00 Borkóstoló 9.00 Cserkészműhely 9.00 Kézműves udvar Közben: a Pátria Régizeneés Táncegyüttes reneszánsz műsora 9.00 Festők a Templomsor utcán 9.00 Szekérkiállítás 10.0 Toborzó A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár fúvósai Homonnai, királyhelmeci, örösi és miskolci mazsorettek Ünnepi megnyitó Fellépnek: a Száztagú Cigányzenekar prominens tagjai A hazai és a külföldi testvérvárosok műkedvelőinek bemutatkozása Fellépnek Nagytárkány, Kisgéres, Királyhelmec és Bodrogszerdahely énekcsoportjai, az alsómihalyi Roňava Énekcsoport, a nagykaposi Fabotó Citerazenekar, valamint Magyarkanizsa, Ferencváros, Felsőzsolca, Kisvárda, Rakovník és Sepsiszentgyörgy egyesületei A gyümölcs- és zöldségkiállítás megnyitója Fellép: az Árvalányhaj Énekcsoport Jó ebédhez szól a nóta zenélnek a Száztagú Cigányzenekar tagjai Nemzetközi folklórműsor Királyhelmec Korompa, bajnoki futballmérkőzés Lovagi játékok (Miskolc), valamint a nagykaposi Nimród Íjászcsoport bemutatója Erős emberek bemutatója Kyokushin-bemutató A SZEVASZ színház előadása: Az elveszett paradicsom nyomában (tragikomédia) Bon-Bon koncert Villás Béla, táltos Tűzijáték Rendhagyó bál szeptember 24. (vasárnap) Haydn: csellókoncert a sátoraljaújhelyi Lavotta zenekar Öregfiúk találkozója: Királyhelmec Felsőzsolca Színházi előadás gyerekeknek (SZEVASZ színház) Laár András és Dolák Saly Róbert előadása Bagi Iván és Nacsa Olivér kabaréműsora A királyhelmeci Nosztalgia Csoport előadása Műsorváltozás lehetséges királyhelmeci NÉZetek Kultúra, reklám 15

16 királyhelmeci NÉZetek A június 28-án tar artott tt önkor ormán mányzati ülésen jóv óváhagy áhagyott határozat ozatok ok kivonat 1. Megnyitó 2. A jegyzőkönyv-hitelesítő bizottság megválasztása 3. Határozatok elfogadása a bizottságok javaslatai alapján 4. Javaslat a költségvetés módosítására 5. Vita 6. Befejezés PROGRAM Az önkor ormányzat jóvágyta: A jegyzõkönyv-hitelesítõk személyét: MUDr. Czókoly Béla és Fülöp Zoltán. A Szüreti Ünnepség idõpontját: szeptember A felvett hárommilliós kölcsönbõl egy ezerliteres szivattyús tartály megvásárlását (a többfunkciós KUBOTA traktorhoz) ,- értékben (áfával). A felvett hárommilliós kölcsön felhasználásával egy gyûjtõzsákkal és vízpermetezõvel ellátott utcasöprõ berendezés megvásárlását a KUBOTA traktorhoz a város tisztán tartására, korona értékben. Kosztyu Ottónak a garázsa alatt lévõ 2056/92 számú 23m 2 es parcella eladását 100,- Sk/m 2 áron, összesen 2300 koronáért, azzal a feltétellel, hogy a saját költségén elintézi az ügy adminisztrációját, vállalja az ingatlan bejegyeztetési költségeit, valamint azt, hogy az adásvételi szerzõdést a határozat kézbesítésétõl számított 30 napon belül aláírják. Gerenyi Józsefnek a garázsa alatt lévõ 2056/94 számú 23m 2 esparcella eladását 100,- Sk/m 2 áron, összesen 2300 koronáért, azzal a feltétellel, hogy a saját költségén elintézi az ügy adminisztrációját, vállalja az ingatlan bejegyeztetési költségeit, valamint azt, hogy az adásvételi szerzõdést a határozat kézbesítésétõl számított 30 napon belül aláírják. Nagy Sándornak a 419 sz. 54 m 2 es és a 420 sz. 104 m 2 es parcellák eladását 400,- Sk/m 2 áron, összesen koronáért, azzal a feltétellel, hogy a saját költségén elintézi az ügy adminisztrációját, vállalja az ingatlan bejegyeztetési költségeit, valamint azt, hogy az adásvételi szerzõdést a határozat kézbesítésétõl számított 30 napon belül aláírják. A 838/2 sz. 21 m 2 es parcella megvásárlását 400,-Sk/m 2 áron a Millénnium tér mellett tervezett gyalogos zóna megvalósításához a jelenleg Csehországban élõ tulajdonosoktól: Hudy (szül. Oláh) Máriától és Hudy Páltól. A földterületekre vonatkozó jogok kölcsönös cseréjét: a 4580 számú 3208 m 2 -es (2300 sz. tulajdonlap) parcella, gyepes növényzet: a tulajdonjog ½ -e (1604 m 2 ) Királyhelmec városáé, ½ -e (1604 m 2 ) a római katolikus egyházé ill. a Kassai érsekségé. A 4582 számú 3128 m 2 -es (2444 sz. tulajdonlap) parcella, szántóföld: a tulajdonjog ½ -e (1564 m 2 ) Királyhelmec városáé, ½ -e (1564 m 2 ) a római katolikus egyházé ill. a Kassai érsekségé a következõképpen: a 4580 számú 3208 m 2 -es (2300 sz. tulajdonlap) parcella, gyepes növényzet: a tulajdonjog teljes mértékben a római katolikus egyházra ill. a Kassai érsekségre ruházódik át; a 4582 számú, 3128 m 2 -es (2444 sz. tulajdonlap) parcella, szántóföld: a tulajdonjog teljes mértékben Királyhelmec városra ruházódik át. A Királyhelmeci Városi Lakásgazdálkodási Vállalat, városi támogatással mûködõ szervezet alapító okiratának módosítását, az alapító okirathoz csatolt 1-es számú függelék alapján. Az A-MOBIL cég ingatlanadójának két részletben történõ befizetésre vonatkozó kérelmét. A város fõellenõrének a 2006-os év második felére vonatkozó munkatervét. A Fõ utcán a Bala üzlet elõtt kijelölt terület bérbe adását Balog Bertalannak, egy az üzlethelyisége elõtti parkolóhely kialakítására. Feltételek: a kérelmezõ fedezi az ezzel járó kiadásokat, és lehetõvé teszi, hogy az árubeszállításhoz szükséges idõt leszámítva a parkolót más is használhassa. A királyhelmeci kórház ingatlanadója befizetésének elengedését. Az ipari park kiépítéséhez szükséges tulajdonjogok rendezését és földterületek megvásárlását (Királyhelmec kataszterében, Cerovo területén). Egy kereskedelmi társaság létrehozását Királyhelmec Invest Kft. Kossuth u. 99. székhellyel, a mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás, valamint a város ingó és ingatlan tulajdonai kezelésének biztosítására, továbbá a királyhelmeci ipari parkkal összefüggõ ingatlanok és berendezések mûködtetésének biztosítására, azzal a feltétellel, hogy: Királyhelmec város a Királyhelmec Invest Kft. egyetlen üzlettársaként koronát fektet a törzstõkébe. A társaság elsõ ügyvezetõje: Pandi Géza mérnök. A város 2006-os évi költségvetésének elsõ módosítását. A hárommilliós kommunális invesztíciós kölcsön megemelését kétmillió koronával. Az önkor ormányzat elnapolta: Kopka Katalin (M+K) kérelmét, aki 16 Önkormányzat

17 egy kioszk felállításához kért földterületet a Béke utcában, a GI Markettel szemben. Oláh Géza kérelmét, aki kulturális, sport- és egyéb társadalmi rendezvényeket szervezne a TJ SLAVOJ területén (gokartpálya), azzal a megjegyzéssel, hogy a kérvényéhez a megrendezendõ eseményekkel kapcsolatos konkrét adatokat tartalmazó, kidolgozott tervet is hozzá kell csatolnia. Oláh Denisza kérvényét, aki az Ibrányi úton lévõ játszótéren július 22-én futballtornát, majd a bajnokság után táncmulatságot szervezne. A városi hivatal ifjúsági és sportosztályának kérelmét, amely fiatal futballisták klubjának megalakítását szorgalmazza. A Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ pénzbeli támogatási kérvényét a július 1-jén és 2-án megrendezésre kerülõ Tokaji Fesztivál c. rendezvényre. A Hunyadi utcán lévõ kazánház eladását a JUDr. Pandy Péter által képviselt Industrial Development and Facility Management Consulting Kft. részére (Kossuth u. 99.) a cég székhelyének kiépítése céljából, azzal a kitétellel, hogy a kérelmezõ a következõ önkormányzati ülésre készít egy olyan tervet az átalakítandó épületrõl, amely a képviselõknek lehetõvé teszi, hogy valós képet alkothassanak róla. Az önkor ormányzat elutasítja: MUDr. Fazekas Ferenc (Szentes) ingatlanvásárlásra vonatkozó kérvényét (Majláth u sz. épület). Oláh Denisza kérvényét, aki a Fábry utcán lévõ Beáta üzlet elõtti területet bérelné ki a HARLEM CLUB mûködtetésének céljából. Abaházy Béla kérvényét a 1474/16 sz. parcellán lévõ kb. 283 m 2 nagyságú terület megvásárlására vállalkozói tevékenységének bõvítése céljából (parkolóhely kiépítése). Boda Sándor kérvényét, aki a 1918/25 sz. parcellán egy kb. 200 m 2 nagyságú földterületet vásárolna meg. Oláh Géza kérvényét, aki a régi tekepályát bérelné ki a fiatalok részére, szabadidõs tevékenységekre. Apacs Darina kérvényét a kérelmezõ az Ibrányi úton lévõ 100 m 2 -es földterületet vásárolná meg. Tonté István kérvényét, aki Fejszésen nem lakás célú helyiséget bérelne. Oláh Géza kérvényét, aki nem lakás célú helyiségeket vásárolna egy Béke utcai lakásban (15m 2 nagyságú gyerekkocsi-tároló, 7,5 m 2 nagyságú raktár, 14,5 m 2 szeméttároló) üzlethelység kialakításának céljából. Ádi Angéla garázsépítésre vonatkozó kérvényét, mivel a beépítendõ terület a város tulajdonát képezi. MUDr. Kuczman Péter kérvényét a kérvényezõ akadálymentes bejáratot építene ki az általa üzemeltetett gyógyszertárba. A nagykaposi Roma Fitnesz- és Sportkulb pénzbeli támogatásra vonatkozó kérvényét. A Rákóczi úton található szakközépiskola pénzbeli támogatásra vonatkozó kérvényét a támogatást a túlórák és személyi pótlékok kifizetésére, valamint új fûtõtestek vásárlására kérik. A Szociális Szolgáltatások Háza (Mailáth utca) egy projekt közös finanszírozására vonatkozó kérvényét. A régi posta épületének megvásárlását Emri Ferenctõl (REAL ABC Kft.). ANYABESZERZÉSI ÚT feliratú információs tábla elhelyezését az Ibrányi úton lévõ Bala üzlet elõtt a kérvényezõ Varga Éva. A 923/1 sz. parcellán (1921 sz. tulajdonlap) lévõ földterületek eladását újonnan kialakított parcellákkal minden vásárló számára 28 m 2 nagyságban, az adásvételi szerzõdéshez csatolt geometriai terv alapján. A földterületeket garázsépítés céljából 200,-Sk/m 2 áron vásárolnák meg: Volenský János, Fõ utca 775/127. Fedor Gábor, Fõ utca 775/125. Czibák Zoltán, Fõ utca 775/125. Bíró György, Fõ utca 775/123. Gönczy Bertalan, Fõ utca 775/121. Drab Bertalan, Fõ utca 775/123. Berta Péter, Fõ utca 775/125. Mittelman Sándor, Fõ utca 775/125. Ifj. Bíró György, Fõ utca 775/123. A szerzõdést a geometriai terv elkészítésétõl számított 30 napon belül írnák alá. A geometriai terv elkészítését és egyéb illetékeket a vásárlók állnák. Oláh Árpád kérvényét, aki a Csonkaváron lévõ szabadtéri színpad bérleti díjának (1.000 korona) elengedését kéri, mivelhogy a június 18-án tartott karitatív rendezvény sikertelen volt. Az önkor ormányzat egyetértett: A COOP áruház elõtti terület tereprendezésére vonatkozó javaslattal. Az önkor ormányzat feladatul adta: A városi hivatal számára a szolgálati jármû használatának felülvizsgálását a Komáromi Selye János Egyetem tanárainak a sátoraljaújhelyi vasútállomásra és onnan Királyhelmecre való szállításával kapcsolatban. Javasoltatott, hogy ezekrõl az utakról külön nyilvántartást vezettessék. A városi hivatalnak, hogy vizsgálja meg a Komáromi Selye János Egyetemmel való együttmûködésrõl szóló megegyegyezést. A város fõellenõrének, hogy a második félévre vonatkozó tervébe foglalja bele a királyhelmeci alapiskola pénzügyi ellenõrzését is. Az önkor ormányzat megbízta: A város polgármesterét a Bodrogközi és Ungvidéki Kulturális Központtal való bérleti szerzõdés megkötésére: a Mailáth utcán lévõ épület helyiségeit 15 évre 1 korona szimbolikus árért adja bérbe, azzal a kitétellel, hogy a rezsiköltséget (áram-, víz és gázhasználat) a bérlõ állja. Az újonnan létrejött Királyhelmec Invest Kft. ügyvezetõjét, hogy a Žilinská Developerská s.r.o-val kössön megbízatási szerzõdést a királyhelmeci ipari park egy része kiépítésének elõkészítésérõl ill. az elõkészületek bebiztosításáról. Az önkor ormányzat megszünteti: A ei 40/B/3-as számú, a Mailáth utcai könyvtárban lévõ helyiségekre a Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központtal bérleti szerzõdés megkötésére vonatkozó határozatot. * Megj.: Az önkormányzat az illetékes szakbizottság javaslata alapján több szociálisan rászorulónak hagyott jóvá - elõzetes vizsgálat után - egyszeri pénzbeli támogatást. Az ülés jegyzõkönyvének teljes anyaga megtekinthetõ a városi hivatalban. királyhelmeci NÉZetek Önkormányzat 17

18 hclmecké NÁZORY Výber uznesení schválených na zasadnutí mests tského zastupit tupiteľ eľstv tva PROGRAM 1. Otvorenie 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Návrh na uznesenie na základe návrhov jednotlivých komisií 4. Návrh na zmenu rozpočtu 5. Diskusia 6. Záver MZ SCHVAĽUJE: Overovateľov zápisnice z MsZ : MUDr. Vojtech Czókoly, Fülöp Zoltán Termín konania Vinobraneckých osláv a Dňa mesta 22, 23, Nákup 1000 litrovej cisterny s čerpadlom /k multifunkčnému traktoru KUBOTA/ v cene ,- Sk s DPH z prijatého úveru , -Sk Nákup zametacieho zariadenia so zberným vakom a s vodným postrekom / k multifunkčnému traktoru KUBOTA/ na čistenie mestských komunikácií v cene , -Sk s DPH z prijatého úveru , -Sk. Predaj parcely č. 2056/92 pod garážou vo výmere 23m 2 za cenu 100,- Sk/ m 2 spolu za 2300,- Sk pre Kosztyu Oto, ul. Z. Fábryho 1245/ 31, Kráľ. Chlmec, s podmienkou že kupujúci potrebné doklady dá vyhotoviť na vlastné náklady vrátane nákladov za vklad do katastra nehnuteľností a kúpna zmluva bude uzatvorená do 30 dní od doručenia výpisu z uznesenia. Predaj parcely č. 2056/94 pod garážou vo výmere 23m 2 za cenu 100,- Sk/ m 2 spolu za 2300,- Sk pre Jozef Gerenyi, ul. Ibrányiho 1255/20, Kráľ. Chlmec, s podmienkou že kupujúci potrebné doklady dá vyhotoviť na vlastné náklady vrátane nákladov za vklad do katastra nehnuteľností a kúpna zmluva bude uzatvorená do 30 dní od doručenia výpisu z uznesenia. Predaj parciel č. 419 vo výmere 54 m 2 a p.č. 420 vo výmere 104 m 2 pre Alexandra Nagya, ul. Hlavná 142, Kráľovský Chlmec za sumu 400,- Sk/m 2 spolu za sumu ,- Sk s podmienkou, že kupujúci potrebné doklady dá vyhotoviť na vlastné náklady vrátane nákladov za vklad do katastra nehnuteľností a kúpna zmluva bude uzatvorená do 30 dní od doručenia výpisu z uznesenia, s tým že číslo parciel treba zosúladiť s novým zameraním parciel. Odkúpenie pozemku registra E k.ú. Kráľovský Chlmec č. parcely 838/2 na LV.č.7489 vo výmere 21 m 2 od vlastníkov: Hudyová Mária rod. Oláhová bytom Karlové Vary, Lázeňská 18/2, ČR a Hudý Pavel, bytom Karlové Vary, Kolm 750/36, ČR pre navrhovanú pešiu zónu pri Námestí Milénia za sumu maximálne 400,-Sk/m 2. Vzájomnú výmenu podielov pozemkov: č LV č vo výmere 3208 m 2, trvalý trávnatý porast vlastnícky podiel Mesto Kráľovský Chlmec vo výmere 1604 m 2, Rímsko-katolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice vo výmere 1604 m 2 č LV č vo výmere 3128 m 2, orná pôda vlastnícky podiel Mesto Kráľovský Chlmec vo výmere 1564 m 2, Rímsko-katolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice vo výmere 1564 m 2 a to č LV č vo výmere 3208 m 2, trvalý trávnatý porast vlastnícky podiel v celosti pre Rímsko-katolícku cirkev Arcibiskupstvo Košice, Ul. Hlavná 28, č LV č vo výmere 3128 m 2, orná pôda vlastnícky podiel v celosti pre Mesto Kráľovský Chlmec, ul. L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec, Zmenu zakladateľskej listiny Mestského bytového hospodárstva Kráľovský Chlmec, príspevkovej organizácii Mesta Kráľovský Chlmec, na základe dodatku č. 1 k zakladateľskej listine. Žiadosť A-MOBIL, s.r.o., Kráľovský Chlmec ohľadne zaplatenia dane z nehnuteľností v dvoch splátkach. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok Vyhradenie priestoru na ul. Hlavnej pred predajňou BALA Balog Bartolomej za účelom vybudovania parkovacej plochy na vlastné náklady žiadateľa pre zásobovanie predajne s tým, že parkovisko bude slúžiť aj obyvateľom mesta s vyznačením času pre zásobovanie. Odpustenie dane z nehnuteľnosti pre Nemocnicu s poliklinikou, n.o., Ul. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec. Majetkoprávne vysporiadanie a výkup pozemkov potrebných k zriadeniu priemyselného parku v k.ú. mesta Kráľovský Chlmec lokalita Cerovo. Založenie obchodnej spoločnosti Kráľovský Chlmec Invest, s. r. o., so sídlom na ul. L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec za účelom zabezpečenia výkonu inžinierkych činností a súvisiaceho technického poradenstva, správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a zabezpečovania prevádzkovania zverených nehnuteľností a zariadení v Priemyselnom parku Kráľovský Chlmec, pričom: peňažný vklad mesta Kráľovský Chlmec ako jediného spoločníka spoločnosti Kráľovský Chlmec Invest, s. r. o., so sídlom na ul. L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec do jej základného imania vo výške Sk. prvým konateľom spoločnosti je: Ing. Gejza Pandi. I. úpravu rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec na rok Navýšenie komunálneho investičného úveru (zmluva o úvere č. 5500/ 06/06/KU) vo výške Sk o Sk. MZ ODROČUJE: Žiadosť Kataríny Kopkovej, M+K, ul. 18 Samospráva

19 Ibrányiho 11, Kráľ. Chlmec ohľadne pridelenia priestoru na pozemku / ul. Mierovej oproti GI Marketu/ na uloženie predajného stánku. Žiadosť Gejzu Oláha, ul. Mierova 911/4, Kráľovský Chlmec ohľadne organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v areáli TJ SLAVOJ /Gokartové ihrisko/ s tým, že treba konkretizovať a podrobnejšie vypracovať o aké akcie ide. Žiadosť Denisy Oláhovej, ul. Ibrányiho 1240/9, Kráľovský Chlmec ohľadne uskutočnenia futbalového turnaja na ihrisku na ul. Ibrányiho dňa a tanečnej zábavy /po skončení turnaja/ so skončením o hod. Žiadosť MsÚ oddelenie styku s ver. mládeže a športu ohľadne vytvorenia klubu mladých futbalistov. Žiadosť Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, ul. Boľská 43, Kráľovský Chlmec o finančnú podporu na uskutočnenie Tokajského festivalu v dňoch Odpredaj kotolne na ul. Hunyadiho pre Idustrial Development and Facility Management Consulting, s.r.o. v zast. JUDr. Pandy Peter, ul. L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec za účelom vybudovania firemného sídla s tým, že treba vyzvať záujemcu aby zabezpečil vizuálny náhľad budúcej stavby na najbližšie rokovanie MsZ. MZ ZAMIETA: A: Žiadosť MUDr. Fazekaša Františka, ul. Dolná 96, Svätuše, ohľadne odkúpenia nehnuteľnosti - budova č.s na p.č. 996 na ul Majlátha. Žiadosť Denisy Oláhovej, ul. Ibrányiho 1240/9, Kráľ. Chlmec, ohľadne prenájmu pozemku pred predajňou BEATA na ul Fábryho pre HARLEM CLUB. Žiadosť Vojtecha Abaházyho ul. Pri Štadióne 453/94, Kráľ. Chlmec, ohľadne odkúpenia plochy p.č. 1474/16 cca 283 m 2 za nebytovým priestorom / býv. ZELENINA/ za účelom rozšírenia a oplotenia na podnikateľské účely /parkovisko/. Žiadosť Alexandra Bodu, ul. Horešská 86, Kráľ. Chlmec, hľadne odkúpenia pozemku p.č. 1918/25 vo výmere cca 200 m 2. Žiadosť Gejzu Oláha, ul. Mierová 911/ 4, Kráľ. Chlmec, ohľadne žiadosti o prenájom bývalej kolkárne na využívanie voľného času pre mládež. Žiadosť Dariny Apacsovej, ul. Ibrányiho 1243/19, Kráľ. Chlmec, ohľadne odkúpenia pozemku vo výmere do 100 m 2 na ul. Ibrányiho. Žiadosť Tontéa Štefana, ul. Hlavná 111, Kráľ. Chlmec, ohľadne prenájmu nebytového priestoru v mestskej časti Fejséš. Žiadosť Gejzu Oláha, ul. Mierová 911/ 4, Kráľ. Chlmec, ohľadne odkúpenia nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Mieru /kočikáreň v rozlohe 15m 2, sklad 7,5 m 2, odpadky 14,5 m 2 / za účelom zriadenia predajne. Žiadosť Angely Ádiovej, Fejséš č. 9, ohľadne vybudovanie garáže, nakoľko vlastníkom pozemku je Mesto Kráľovský Chlmec. Žiadosť MUDr. Kuczmana Petra - Lekáreň na ul. Hlavnej 95, ohľadne vybudovania bezbariérového vstupu do lekárne. Žiadosť Roma fitnes a šport klubu, Sídl. P.O.H. 61/111, Veľké Kapušany, ohľadne poskytnutia finančnej dotácie. Žiadosť ZUŠ, ul. Rákócziho, Kráľovský Chlmec, ohľadne poskytnutia finančných prostriedkov na vyplatenie nadčasov a osobných príplatkov a na zakúpenie topných telies. Žiadosť DOSS dom sociálnych služieb, ul. Majlátha 11, Kráľovský Chlmec, ohľadne spolufinancovania projektu. Odkúpenie budovy starej pošty na ul. Hlavnej od Emri Ferenc REAL ABC, s.r.o., ul. Hlavná 799, Kráľ. Chlmec. Umiestnenie informačnej tabule zásobovacia cesta na náklady žiadateľa Vargová Eva, ul. L. Kossutha 89, Kráľovský Chlmec pred predajňou BALA na ul. Ibrányiho. Odpredaj pozemkov z parcely č. 923/1 zapísanej na LV. č a to novovytvorené parcely pre každého kupujúceho o výmere 28m 2 podľa geometrického plánu, ktorý sa vyhotoví a bude podkladom ku kúpnej zmluve a pozemky sa odpredávajú za účelom vybudovania garáží pre kupujúcich: Volenský Ján, ul. Hlavná 775/127, Gabriel Fedor, ul. Hlavná 775/125, Czibák Zoltán, ul. Hlavná 775/125, Bíró Juraj, ul. Hlavná 775/123, Gönczy Bertalan, ul. Hlavná 775/ 121, Drab Bertalan, ul. Hlavná 775/123, Berta Peter, ul. Hlavná 775/125, Mittelman Alexander, ul. Hlavná 775/ 125 Bíró Juraj, ml., ul. Hlavná 775/123, za kúpnu cenu 200,-Sk/m 2. Zmluva sa uzatvára do 30 dní od vyhotovenia geometrického plánu. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu a správne A legnagyobb elisme- rés poplatky az elégedett hradia kupujúci. ügyfél Žiadosť Árpáda Oláha, ul. Ibrányiho 1240/9, Kráľovský Chlmec ohľadne odpustenia nájomného za Amfiteáter v sume 1000,- Sk z dôvodu nedostatočného záujmu o charitatívnu akciu zo dňa MZ SÚHLASÍ: S návrhom terénnej úpravy pred objektom COOP Jednota, spotrebné družstvo Nitra na ul. Hlavnej. MZ UKLADÁ: Mestskému úradu prešetriť používanie služobného vozidla mesta na účely prívozu a odvozu učiteľov Univerzity J. Selyeho Komárno zo stanice Sátoraljaújhely. Doporučuje viesť osobitnú evidenciu týchto ciest. Mestskému úradu prešetriť, v akom zmysle bola navrhnutá dohoda o spolupráci s Univerzitou J. Selyeho Komárno. Hlavnému kontrolórovi zahrnúť do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok aj finančnú kontrolu ZUŚ v Kráľovskom Chlmci. MZ POVERUJE: Primátora mesta na uzavretie nájomnej zmluvy s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia, ul. Boľská 43, Kráľovský Chlmec, na prenájom priestorov v budove na ul. Mailatha na dobu 15 rokov za nájomné 1,- Sk na rok, s tým, že režijné náklady /voda, plyn. elektrina/ hradí nájomca. Konateľa novovzniknutej spoločnosti Kráľovský Chlmec Invest, s. r. o. so sídlom na ul. L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec, uzavrieť mandátnu zmluvu so spoločnosťou Žilinská Developerská, s.r.o., Hodžova 13, Žilina, pre zabezpečenie prípravy a výstavby Priemyselnej zóny Kráľovský Chlmec časť priemyselný park Kráľovský Chlmec Cerovo. MZ RUŠÍ: Uznesenie č. 40/B/3 zo dňa SCHVAĽUJE - Uzavretie nájomnej zmluvy s Kultúrnym Centrom Medzibodrožia a Použia, ul. Boľská 43, Kráľovský Chlmec na prenájom priestorov knižnice v budove na ul. Mailatha na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou za nájomné 1,- Sk na rok, s tým, že režijné náklady ( voda, plyn. elektrina) hradí nájomca. chlmecké NÁZORY Samospráva 19

20

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

Demográfia. Lakónépesség, 2005

Demográfia. Lakónépesség, 2005 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók,

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

XVIII Републичко такмичење фризера Чланак на 11. страни

XVIII Републичко такмичење фризера Чланак на 11. страни билтен општине чока год. VIII број 66. април 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 66. szám 2014. április Општина Чока и СКГО заједничким снагама до акционог

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolója Elıkészítette: Polgár Zoltán ügyvezetı Békési Férfi Kézilabda Kft. Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Oktatási, Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK!

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kérjem a segítségüket és várjam a véleményüket. 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Baján csobbant a csapat Megyedöntőn jártak 2009.01.15. A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Január 8-án a vizek városában

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

VI. DUDIK Fesztivál. Szakmai beszámoló 2015.09.27. Dunaújvárosi Főiskola

VI. DUDIK Fesztivál. Szakmai beszámoló 2015.09.27. Dunaújvárosi Főiskola VI. DUDIK Fesztivál Szakmai beszámoló 2015.09.27. Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola DUDIK fesztivál 2014. június 12-13-14. Dunaújváros, Szalki-sziget Szakmai beszámoló Tartalom 1. DUDIK a kezdetekben...2

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL Előadó: LÁZÁR Vilmos Ideje: 2016. február 20. Helye: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem Budapest, Istvánmezei út 1-3. TESTÜLETI ÉLETÜNK

Részletesebben

E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián.

E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián. Gyurgyik László A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG SZERKEZETI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI 1 E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián. A mai konferencia a határon túli ság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Települési Információs Hírlevél

Települési Információs Hírlevél Települési Információs Hírlevél VIII. Évfolyam 1. Szám 2005. április-június SÁ R M ELL É K Köszöntjük községünk legifjabb polgárait: Született: Pantocsek Leon Dániel /Arany J. u. 10./ Koller Dóra /Dózsa

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 08. 18. 8/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 08. 18. 8/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 08. 18. 8/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Készült az MVSZ elnökségének 2015. 08. 18. napjára, a Magyar Sport Háza IV. emeleti tárgyalójában (XIV. Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja Szeged Európa kapuja Az újjászületés éve Kiadja és szerkeszti: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet Információ: +36 62 564-247 www.szegedvaros.hu A kiadványt a Miniszterelnöki Hivatal Kormányztai

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya:

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-13/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 14-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 órakor, - közmeghallgatással egybekötött ülésén Bánhalmán. - Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

Testületi Krónika. 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: 2008. március 13-án megtartott testületi ülésen:

Testületi Krónika. 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: 2008. március 13-án megtartott testületi ülésen: Testületi Krónika 2008. március 6-án megtartott telefonon történõ megkeresésrõl: A képviselõtestület határozatot hozott: Pályázat benyújtásáról, buszöblök, illetve buszforduló kialakítására az ÉAOP-2007-3.1.4.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Ceglédbercel Község Önkormányzata 2007. DECEMBER 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 19-én (szerda)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. február 17. 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról (falugyűlésről). Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Közgyűléséről A Közgyűlés időpontja: 2009. április 24., péntek 15 óra A Közgyűlés helye: Népstadion területén lévő gyakorló jégpálya tanácsterme A közgyűlés

Részletesebben

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága GÁNÓCZY JÓZSEF Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága Társaságunk tevékenységének ismertetését a Széchenyi István Gimnázium megteremtõjével kezdem, mivel a gimnázium szinte együtt keletkezett otthonával,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VIII. 30.) rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

A NEMZETI AZONOSSÁGTUDAT KISTÉRSÉGI SAJÁTOSSÁGAI Az etnikai és regionális identitás összefüggései

A NEMZETI AZONOSSÁGTUDAT KISTÉRSÉGI SAJÁTOSSÁGAI Az etnikai és regionális identitás összefüggései A NEMZETI AZONOSSÁGTUDAT KISTÉRSÉGI SAJÁTOSSÁGAI Az etnikai és regionális identitás összefüggései Szarka László Lehet-e a nemzeti identitást, az identitás fejlõdését, alakulását, kialakult, átalakuló identitásszerkezeteket,

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

Civil hetilap 2009. 8. szám

Civil hetilap 2009. 8. szám Civil hetilap 2009. 8. szám Ügyészség, Bíróság és a szocialisták Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távoztában, még regnálásának egyik utolsó aktusaként megtámadta a Magyar Köztársaság ügyészeit és bíráit.

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Elkészült az új lakásrendelet

Elkészült az új lakásrendelet V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XVII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM,

Részletesebben

Rákosmentét építjük!

Rákosmentét építjük! Az összefogás visz elôre INTERJÚ RIZ LEVENTE POLGÁRMESTERREL Riz Levente: Folytatjuk a fejlesztéseket! Nyolc éve vezeti Rákosmente önkormányzatát. Hogy tudná röviden összegezni ezt a nyolc évet? Számomra

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók . Si Rö la da Világ ajno ság N m mu a ozha a si Óvodás O szágos lnö ségi lés... 32 6 Si Világna ja 4 14 Mi ll udni a ha ili áci s á yá l? Ella ici u ya, d iási s g ség 10 15 Baja Vá osi Sz v z év s 20

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Rendezvények 2016 márciusa végéig

Rendezvények 2016 márciusa végéig 2016 / 1 Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Csemadok Lévai Alapszervezete Czeglédi Péter Református Gimnázium Juhász Gyula Alapiskola Lévai Magyar Asszonyok

Részletesebben

Kisapostagi. Testületi ülésen történt FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE FIGYELEM! FALUNAPI ELŐZETES

Kisapostagi. Testületi ülésen történt FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE FIGYELEM! FALUNAPI ELŐZETES Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja 2016. március Testületi ülésen történt Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 29-én (kedd) 17:00 órai kezdettel nyílt ülést tartott,

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA.

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Tel.: +36309724778 E-mail: squashiroda@squash.hu web: www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. Jelen beszámoló a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozat száma. Az Ifjúsági Tábor 2012. évi szállás és étkezés díjairól

JEGYZŐKÖNYV. Határozat száma. Az Ifjúsági Tábor 2012. évi szállás és étkezés díjairól JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 25.-én 16.00 órakor tartott nyílt ülésén. Határozat száma 184/2011.(X.25.) 185/2011.(X.25.) 186/2011.(X.25.) 187/2011.(X.25.)

Részletesebben

EZ TÖRTÉNT. A többi, már megvalósított projekt címe is magáért beszél: Egészséges vagyok, mint a makk, Huszárgyerek, huszárgyerek.

EZ TÖRTÉNT. A többi, már megvalósított projekt címe is magáért beszél: Egészséges vagyok, mint a makk, Huszárgyerek, huszárgyerek. EZ TÖRTÉNT ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS AZ ÓVODÁBAN Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál John Dewey Lokálpatrióta szemlélet csíráinak kialakítása a projektpedagógia módszereivel címmel tartottak

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14000-3/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2013.12.09. 10:34 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tiszaszentimre Községi Sportegyesület Tiszaszentimre

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

be/sfp-4220/2015/mkosz

be/sfp-4220/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúhadházi Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve HKK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

Nagykovácsi Búcsú 2011. augusztus 13-14.

Nagykovácsi Búcsú 2011. augusztus 13-14. Nagykovácsi Búcsú 2011. augusztus 13-14. Mit jut eszünkbe a kifejezésrôl? Ki ne tudná, hogy Nagyboldogasszony a templom védôszentjének, és egyben a falu ünnepe, amikor mindenki hazavárja távolba került

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

23/2011. sz. jegyzőkönyv

23/2011. sz. jegyzőkönyv 23/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. december 8-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Használat célja. felkészülés és versenyeztetés. felkészülés

Használat célja. felkészülés és versenyeztetés. felkészülés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dabasi Női és Utánpótlás Kézilabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DANUKE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről

29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről 29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

EZ IS - AZ IS. Fokozott együttmûködés a gyermekek védelmében. Csodák nincsenek. Martfûn láttuk. 2008. április. 2. oldal

EZ IS - AZ IS. Fokozott együttmûködés a gyermekek védelmében. Csodák nincsenek. Martfûn láttuk. 2008. április. 2. oldal EZ IS - AZ IS Fokozott együttmûködés a gyermekek védelmében Csodák nincsenek Gyermekvédelmi tanácskozás keretében értékelték a gyermekek érdekében végzett elmúlt évi munkát és összegezték a jövõbeni terveket,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RENDÕRSÉGI HÍREK. Milyen volt városunk közbiztonsága 2006-ban? Vigyázzunk jobban értékeinkre! 2007. április. 2.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RENDÕRSÉGI HÍREK. Milyen volt városunk közbiztonsága 2006-ban? Vigyázzunk jobban értékeinkre! 2007. április. 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Milyen volt városunk közbiztonsága 2006-ban? Vigyázzunk jobban értékeinkre! Február végén tárgyalta a képviselõtestület a város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben