Mestský úrad Kolárovo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mestský úrad Kolárovo"

Átírás

1 Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Kolárovo na parc.č /1 o celkovej výmere 21,6713 ha, ako pokračovateľa nájomného vzťahu nájomcu Forró Vojtecha, Školská 12/8 Kolárovo Predkladá: Halász Ladislav ved.oddel. správy a údržby mestského majetku Spracovala: Anna Szabó - oddel. správy a údržby mestského majetku Uložené prejednať v komisii: -finančneja majetku mesta - podnikateľskej, poľnohospodárstva a RR - výstavby a ÚP Materiál obsahuje: - Návrh na uznesenie - Dôvodovú správu - Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy - Žiadosť o prevzatie nájmu - pôvodný nájomca Vojtech Forró - nový nájomca - pokračovateľ nájmu - AGROTREND Kolárovo s.r.o. - Potvrdenia o tom, že žiadateľ nemá žiadne nedoplatky voči mestu - Príloha č. 1 -Polohové umiestnenie poľnohospodárskej pôdy na parc.č /1 - Príloha č. 2 - Skleník -Príloha č. 3- Sklad

2 - Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Kolárove A./ berie na vedomie, že 1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, na parcele číslo 28471/1 vo výmere 21,6713 ha - druh pozemku orná pôda za ročné nájomné 2.461,73 formou priameho prenájmu na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo. Na túto výzvu doručil žiadosť p. Forró Vojtech, Školská 12/8, Kolárovo, ktorý žiada o zrušenie nájomnej zmluvy na poľnohospodárskej pôdy mesta uzatvorenej medzi Mestom Kolárovo a p. Forró Vojtechom, Školská 12/8, Kolárovo dňom a pokračovanie podnikateľskej činnosti a to právnickou osobou AGROTREND Kolárovo s.r.o., so sídlom Částa 297, Kolárovo, s platnosťou od na dobu 20 rokov. Ponúknutá výška nájomného je 2.461,73. B./ schvaľuje 1. ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 1. júna 2011 medzi Mestom Kolárovo a p. Forró Vojtechom, bytom Kolárovo, Školská 12/8 na prenájom poľnohospodárskej pôdy mestavk.ú. Kolárovo na parcele číslo 28471/1 vo výmere 21,6713 ha dňom uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok s parcelným číslom 28471/1 vo výmere 21,6713 ha, druh pozemku orná pôda medzi Mestom Kolárovo a právnickou osobou AGROTREND Kolárovo s.r.o., so sídlom Částa 297, Kolárovo na dobu určitú - na 15 rokov s platnosťou od do za ročné nájomné 2.461,- s tým, že výška aktuálneho nájomného bude vždy stanovená podľa schváleného nájomného s Mestským zastupiteľstvom v Kolárove. Dôvodová správa Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo na parcele číslo 28741/1 vo výmere 21,6713 ha - druh pozemku orná pôda za ročné nájomné 2.461,73. Na tento zámer reagoval dňa p. Forró Vojtech, bytom Kolárovo, Školská 12/8, ktorý žiada o zrušenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Kolárovo a p. Forró Vojtechom, Školská 12/8, Kolárovo dňom a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a právnickou osobou AGROTREND Kolárovo s.r.o. so sídlom Částa 297, Kolárovo na dobu 20 rokov s platnosťou od

3 Határozati javaslat Gúta Város Képviseló-testiilete A./ tudomásul veszi, hogy 1, Gúta Város kôzzé tette bérbe adási szándékát kôzvetlen bérlésre a város hivatali hirdetótábláján ill, a város weboldalán a Gúta Város kataszterében a 28471/1 sz. parcellán lévó ingatlanra - 21,6713 ha szántófôld. Az ingatlan éves bérleti díja 2.461,73. A kôzzé tett szándékra kérvényt nyújtott be: Forró Vojtech, Gúta, Iskola u. 12/8, aki kéri Gúta Város és Forró Vojtech, Gúta, Iskola u. 12/8, kôzôtti bérleti szerzôdés megszuntetését ével a mezôgazdasági teriiletre, és a vállalkozás folytatását a Császta 297 szekhelyú Gútai AGROTREND Kft.-vel mint jogi személlyel jével 20 évre. Az általa felkínált bérleti díj 2.461,73. B./jóváhagyja 1. a június 1-jén Gúta Város és Forró Vojtech, Gúta, Iskola u. 12/8, kôzôtt megkôtôtt bérleti szerzôdés befejezését ével a Gúta Város kataszterében a 28471/1 sz. parcellán lévó ingatlanra - 21,6713 ha szántófôld. 2. Bérleti szerzôdés megkotését a Császta 297 szekhelyú Gútai AGROTREND Kft.-vel mint jogi személlyel, Gúta Város kataszterében a 28471/1 sz. parcellán lévó ingatlanra - 21,6713 ha szántófôld-meghatározott idóre, 15 évre, jétól ig 2.461,- - évi bérleti díjért azzal a kitétellel, hogy az éves bérleti díj megállapítása mindig a Gúta Város Képviselótestiilete által jóváhagyott bérlet alapján torténik-

4 Vojtech Forró, Školská 12/8, Kolárovo IČO DlC IČ DPH SK Fyzická osoba podniká na základe živnostenského listu vydaného Obvodným úradom Komárno, živnostenským oddelením, živnostenský register č ' < - '. ií '\.'. ť-'. -.. ;. -J > -» " Mesto Kolárovo Kostolné nám Kolárovo " J? "- «- \ V Komárne dňa Vec Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy Dolu podpísaný Vojtech Forró, SHR, Školská 12/8, Kolárovo Vás týmto žiadam o predčasné ukončenie zmluvy k o nájme pornohospodárskych nehnuteľností uzatvorená v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa S pozdravom Vojtech Forró

5

6

7

8

9

10

11

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015 Mestský úrad Kolárovo Na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 30.11.2015 K bodu rokovania číslo: 10/a Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne JUH Predkladá: Ladislav

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 09.06.2014 K bodu rokovania číslo: 14 Stanovenie podmienok predaja stavebných pozemkov v zóne Juh Predkladá: Ing. Imrich Mészáros -

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE-665/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 17.03.2016 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016.03.17

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1588/2013 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 14.11.2013 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2013.11.14-i

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/2016 Spis č. / Ikt. sz.ou 275/2016-4

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/2016 Spis č. / Ikt. sz.ou 275/2016-4 Zápisnica OZ č. 4/ 1/8 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/ Spis č. / Ikt. sz.ou 275/-4 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

Uznesenie č. 53/2004

Uznesenie č. 53/2004 Uznesenie č. 53/2004 z 27. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Zastupiteľstvo v o l í za overovateľov zápisnice z 27. riadneho samosprávneho kraja poslancov: Viliama Búcoru Štefana Jancsóa zasadnutia Zastupiteľstva

Részletesebben

1016/2016 uznesenie k návrhu overovateľov. Ing. László Stubendek primátor mesta

1016/2016 uznesenie k návrhu overovateľov. Ing. László Stubendek primátor mesta určuje 1016/2016 k návrhu overovateľov dvoch overovateľov 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: - MUDr. Zoltán Benyó, - Mgr. Károly Less. 1 A/ schvaľuje 1017/2016 k žiadosti o odkúpenie

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 16.04.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.04.16.-ai ülése tárgysorozatának

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014 SP č. 2014/177 e.č. 1316 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03. 06. 2014 v zasadačke

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 3/2013 Strana 1 z 5 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 16.04.2015 K bodu č. 1 Otvorenie Otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré som zvolala na základe ustanovenia 12 ods. 1 zákona

Részletesebben

Mesto Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda MESTO DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROSA MESTSKÝ ÚRAD VÁROSI HIVATAL Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda podľa 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Részletesebben

É R T E S Í T É S. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal földszinti 5-ös számú irodájában igényelhetők:

É R T E S Í T É S. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal földszinti 5-ös számú irodájában igényelhetők: É R T E S Í T É S Gúta Város ezúton értesíti a nyilvánosságot, hogy 2016. augusztus 12-én,13-án és 14 én megrendezi a 32. Gútai Vásárt és a hagyományos búcsút. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal

Részletesebben

OLVASÓINK kérdezték. Pýtajú sa naši ÈITATELIA. Közélet 5. Muszka Péter vagyok, 37 éves, királyhelmeci vállalkozó.

OLVASÓINK kérdezték. Pýtajú sa naši ÈITATELIA. Közélet 5. Muszka Péter vagyok, 37 éves, királyhelmeci vállalkozó. OLVASÓINK kérdezték Nemrégiben szerettem volna egy hirdetést megjelentetni a városi kábeltelevízióban. Felkerestem a TERMOSAT cég irodáját, de a kérésemnek ott nem tudtak eleget tenni. A cég munkatársa

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án 499/2013 sz. a Pd 116/12-6 számú, Gúta Város 3/2010 sz., a szeszesital közterületen történő árusításának és fogyasztásának korlátozásáról

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Prijaté u z n e s e n i a : - MESTO Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná ul. č. 50/l l Dunajská Streda. Z á p i s n i ca

Prijaté u z n e s e n i a : - MESTO Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná ul. č. 50/l l Dunajská Streda. Z á p i s n i ca MESTO Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná ul. č. 50/l6 929 0l Dunajská Streda Číslo : 7/2007-MsZ Dunajská Streda, l2.l2. 2007 Z á p i s n i ca zo 7. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Mgr. Csizmadia

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2016 Spis č. / Ikt. sz.2016/..-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2016 Spis č. / Ikt. sz.2016/..- Zápisnica OZ č. 2/ 1/6 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/ Spis č. / Ikt. sz./..- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 469/2015 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 05.11.2015 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.11.05 - i ülése

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 Spis č. 2012/149, e. č. 1939 napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.8.2012 v

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 8/2011 1/10 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

E m a i l : u j s a g. h o d o g m a i l. c o m

E m a i l : u j s a g. h o d o g m a i l. c o m A mi Himnuszunk 190 éve, Kölcsey Ferenc tollából egy máig szívhez szóló írás született. 1823. január 22-ét írtak elődeink, amikor Szatmárcsekén, ez a mindig is különcnek tartott író megalkotta a magyar

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď ö Ĺ Ú í É í Ü É ü í Ĺ ü ö ú ü í í ő í í ő ö Ü ę Ą ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď í ö Ü ő í ő ĹÍ Đ ő ö ö ő í ő í ö ö í Í ď Ü í í Í Ü ő ą í Í ý í Ú ú É Í ęí Í ď É

Részletesebben

ľ Ô ö ő ľ ů ľ ö ő ő ź ő ź đ ő ź ľ ú ű ö ö ö ö ő ź ń ź ö ő ü đ ő ő ľ ő ő ľ ő ő ő ź ź ő ľ ő ľ ę Ĺ đ ő ő ő ü ź ú ö ü ő ľ ő ű ő ź ü ú đ ő ź ő ú ő ő ű ö ľ

ľ Ô ö ő ľ ů ľ ö ő ő ź ő ź đ ő ź ľ ú ű ö ö ö ö ő ź ń ź ö ő ü đ ő ő ľ ő ő ľ ő ő ő ź ź ő ľ ő ľ ę Ĺ đ ő ő ő ü ź ú ö ü ő ľ ő ű ő ź ü ú đ ő ź ő ú ő ő ű ö ľ ľ ő ľ ü ő ő ő ü ő ľ ő ź ź ű Ę É É Ü É ü Ü É Ü É ą Ą É É É ď ą ľó Ó ü ź ő ő ľ ő ü ö ő ő ľ ź ő ö ő ź ľö źń ő ő ő ö ľ ő ő ľĺ ľ ľ Ô ö ő ľ ů ľ ö ő ő ź ő ź đ ő ź ľ ú ű ö ö ö ö ő ź ń ź ö ő ü đ ő ő ľ ő ő ľ ő ő

Részletesebben

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o Ž i a d o s ť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad mesta Štúrova o podmienkach poskytovania jednorázových dávok Kérelem az egyszeri támogatáshoz

Részletesebben

Lemondott. Karácsonyi melléklettel és falinaptár receptekkel. 0,80 17. decembra 2012. december 17. Abban biztosak vagyunk, hogy a komáromi

Lemondott. Karácsonyi melléklettel és falinaptár receptekkel. 0,80 17. decembra 2012. december 17. Abban biztosak vagyunk, hogy a komáromi 0,80 17. decembra 2012. december 17. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník IX. évfolyam 51-52 Karácsonyi melléklettel és falinaptár receptekkel Az idei évben utoljára december 13-án ült össze a komáromi

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2013. szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám:

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Szepsi Város Önkormányzata

Szepsi Város Önkormányzata Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2012. október 18-án megtartott 18. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 18/MZ/2012

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 10/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést.

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 10/MZ/2011

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222- Zápisnica OZ č. 7/2 1/7 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2 Spis č. / Ikt. sz.2/222- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

Minden hónapban túlteljesítettek

Minden hónapban túlteljesítettek 0,40 www.deltakn.sk Leégett a szalmakazal Tany Múlt héten kedden 17.00 órakor leégett egy szalmakazal - a tüzet két fiú a 11 éves Martin és a 15 éves Nikolas okozta. A fiúk azzal a céllal mentek a helyszínre,

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS ZÁLOŽNÁ ZMLUVA. amely létrejött egyrészről. uzatvorená na jednej strane medzi:

31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS ZÁLOŽNÁ ZMLUVA. amely létrejött egyrészről. uzatvorená na jednej strane medzi: amely létrejött egyrészről 31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., képviseli: nemzetiségi és civil társadalmi

Részletesebben

Változó erővonalak Bátorkeszin

Változó erővonalak Bátorkeszin 0,50 8. októbra 2012. október 8. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník IX. évfolyam 41 2016-17-re készülhet el az új Duna-híd Fotó Vallach Ladislav A Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

ľ ź ó ź ľ ľ ď ľ ú ó ľ ö đ ü ú ü ľ ú đ ź ľ Ĺ ű ľ ľ ó Ĺ ľ ó ľ ö Ł ź ú ö ó ľ ö ö đ ú ö ö ó ľ đ Ĺ ź ó ľ ľ ö ó ľ ó ó ó ź ú ű Ĺ ó ö ú ü ď ó ľ ľ ó ó ľ ľ ó ó

ľ ź ó ź ľ ľ ď ľ ú ó ľ ö đ ü ú ü ľ ú đ ź ľ Ĺ ű ľ ľ ó Ĺ ľ ó ľ ö Ł ź ú ö ó ľ ö ö đ ú ö ö ó ľ đ Ĺ ź ó ľ ľ ö ó ľ ó ó ó ź ú ű Ĺ ó ö ú ü ď ó ľ ľ ó ó ľ ľ ó ó ó ľ ź ľ ąź ľ ľů ü ľ Ĺ ľ ó ľ ó ľó ľ ę ü ó ź ó ó ó ź ö ö ó ó Ł ö ę Đ Ĺ ö ü ľ ö ľ ľó ľ óđ ą ö ľ ü ó ľ ľ ó ľ ľ ú ü ľ ó ľ ú ű ľ ľó ľ ó ą ľ ó ö ó ľ ó Ý Đ ľ ú ü ű ö ó ľ đ ó ď ö óđ ą ľ ź ó ź ľ ľ ď ľ ú ó ľ ö đ

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/ Zápisnica OZ č. 9 1/8 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-2074 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

0,50 5. novembra 2012. november 5.

0,50 5. novembra 2012. november 5. 0,50 5. novembra 2012. november 5. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník IX. évfolyam 45 Részletek a 2-3. oldalon Segítsünk Komárom hajléktalanjainak! Részletek a 3. oldalon Interjú Labancz Rolanddal: Mindenki

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE-2099/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 30.10.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2014.10.30-i

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 2 700 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö Ö É Á ľ ŕ ó żą ő ľ Đ Ę Ö ń Í śá ö Í Í ń Ó Á Á Ö ô Ó Á Ô č Ü ó Ü Á Ô Ô ÖÍ ő ő Á ć Í ÔÔ Ô ÔÔ Ť Ś Ú ż Ú ô Á ľ ľ Á Á Í ś ż Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö ó ő ä ő Ü Ô ô Ö Ö Í ó ô ó ś Ö ő Í ľ Á ó ľ ó ô ć Ö Ö Ö Í ą Ö

Részletesebben

ľ Í ő ő ő ö ö ő ó ö Í ő ő öľ ö óľ ő ó Í ő ů ź ę ó ő ő ľ ó ň ľ ľ ľ ó ľ Ä ľ ő ľ ó ľ Ö ľ ő ľ ľ ľü ö ő ó ü ü ü ľ ó ü ö ö ű ó ó ő ľ Í ö ľó ő ő ö Á ő ľ ó ő

ľ Í ő ő ő ö ö ő ó ö Í ő ő öľ ö óľ ő ó Í ő ů ź ę ó ő ő ľ ó ň ľ ľ ľ ó ľ Ä ľ ő ľ ó ľ Ö ľ ő ľ ľ ľü ö ő ó ü ü ü ľ ó ü ö ö ű ó ó ő ľ Í ö ľó ő ő ö Á ő ľ ó ő ő ľ ľ ó ľ ő ü ź ő ę ü ę ö ő ú ó ő ó ő ü ó üľ ľ ľ ó ź ó ü ó ó ľ Ö ó ó ő ö ľ Ĺ ę ę ľ ó ľ ö ó ľ ľő ö ý óí ő ó ö ę ę ť ź ó ľó Ä ł ľ ł ľó ő ü ó Ä ó ó ö ó ů ő ó ľ Á ń ő ő ź ő ó ő ő ö ű ľ ó ö ľ ľ ó ľ ő ü ö ö

Részletesebben

464. S i m o n J ú d a n a p i v á s á r r a

464. S i m o n J ú d a n a p i v á s á r r a A PÁRKÁNYI VÁROSI HIVATAL MEGHÍVJA ÖNT a hagyományos 464. S i m o n J ú d a n a p i v á s á r r a amely október 07 10. között kerül megrendezésre Párkányban. A Párkányi Városi Hivatal értesíti az érdeklődőket,

Részletesebben

ó í í ó í ó í ú ő ü ú Í ó í ó ó í ó í ú őł ę í ü ő ó ó í ú ő ü ú ö ő ű ĺ ľ ú ľ ő ü ü ľ ľő ú ĺ Ö ő ü ľ í Í ü ľ ü ľ ó ű ő ó ó ź öľ đö ó ő ő ö ö ę ó öľ ö

ó í í ó í ó í ú ő ü ú Í ó í ó ó í ó í ú őł ę í ü ő ó ó í ú ő ü ú ö ő ű ĺ ľ ú ľ ő ü ü ľ ľő ú ĺ Ö ő ü ľ í Í ü ľ ü ľ ó ű ő ó ó ź öľ đö ó ő ő ö ö ę ó öľ ö ú Ö ő ü ľ ó ő ü ő ü ź ö ę ľ ő ĺ ü ő ó ő ö ö ý ő ü í ü ő ý ź ő í ö ő ö ó Ó ő Á ó ő ó ö ő ý ü ľő Ú í ö ö ő ó í ü ź ö ő ý ü ý ő ö ó ü ő ó ľ ő ę í ő ü ö ő ü í ó ö ę í ő ú ľ ő ü ú ő ő í ő ő ü ü ü ö í ó ľó ý

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

źńő ő ź ő ü ő ő ü ő ö ö Ü ö ü ń źú ź ö ő ö ö ő ő ö Ĺ ź ö ü ź ö Ĺ ź ö Ĺ ź ö ú ü ź ü ź ö ő ú Ĺ ö ö Ĺ ő Ü ő ű ő ď ő Ü ö ü ź ő ö ź ő ő ö ö Ĺ ü ü ź đ ť ü ő

źńő ő ź ő ü ő ő ü ő ö ö Ü ö ü ń źú ź ö ő ö ö ő ő ö Ĺ ź ö ü ź ö Ĺ ź ö Ĺ ź ö ú ü ź ü ź ö ő ú Ĺ ö ö Ĺ ő Ü ő ű ő ď ő Ü ö ü ź ő ö ź ő ő ö ö Ĺ ü ü ź đ ť ü ő ő ę ź ő ü ő ő Ü Ő ü ü ü ő ő ź É ő ü ö Ĺ Í ő ő Ĺ ő ő ö Ĺ ő ő ö đ ö ź ü Ü ź ő ö ü đ ś ö ü ő ő ö ü ö ü ź ö Ĺ ö ü ö ü ö ü Ĺ ü ő Á ü ŕ ł Á ł Á ę ö ü ź źą ö ő đ ü Ü ź ö ő ő ő ö ő ö ő Ü ő ń źńő ő ź ő ü ő ő ü

Részletesebben

A Tt. 503/2003. sz. törvénye. Zákon č. 503/2003 Z. z. A FÖLDEK TULAJDONJOGÁNAK VISSZAADÁSÁRÓL O NAVRÁTENÍ VLASTNÍCTVA K POZEMKOM

A Tt. 503/2003. sz. törvénye. Zákon č. 503/2003 Z. z. A FÖLDEK TULAJDONJOGÁNAK VISSZAADÁSÁRÓL O NAVRÁTENÍ VLASTNÍCTVA K POZEMKOM 1 A Tt. 503/2003. sz. törvénye Zákon č. 503/2003 Z. z. A FÖLDEK TULAJDONJOGÁNAK VISSZAADÁSÁRÓL és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 180/1995. sz., a földtulajdon elrendezéséhez kapcsolódó némely

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről 439/2012 sz. az előző képviselő-testületi ülés ainak teljesítéséhez 1. Az előző képviselő-testületi ülés ainak teljesítését 2. Az

Részletesebben

Nájomná zmluva. I. Predmet a účel zmluvy

Nájomná zmluva. I. Predmet a účel zmluvy Nájomná zmluva uzavretá podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 17 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a 8 zák. č. 176/2004

Részletesebben

Ż ö ö ą ź ĺ ą Łź ü ü Í ü ü ö ö ö ą ü ö ź ĺ ź Í ĺ ĺ ź ú ü Ü ö ĺ ö ĺ Í ú Ö Ü źę ü ö ö ö ĺ ú Ö ü Ü ĺ Í ź ź Ü Ż Ü ł

Ż ö ö ą ź ĺ ą Łź ü ü Í ü ü ö ö ö ą ü ö ź ĺ ź Í ĺ ĺ ź ú ü Ü ö ĺ ö ĺ Í ú Ö Ü źę ü ö ö ö ĺ ú Ö ü Ü ĺ Í ź ź Ü Ż Ü ł ĺ ú ĺ ü Ü ĺ Ż Ü ĺ ű ĺ ĺ ü ü ú Ö ĺ ü Ü ĺ ü ú ź Ü ö ą ĺ ź ö ö ĺ ź ź ŕ ź Ü ĺ Ü Ż ö ö ą ź ĺ ą Łź ü ü Í ü ü ö ö ö ą ü ö ź ĺ ź Í ĺ ĺ ź ú ü Ü ö ĺ ö ĺ Í ú Ö Ü źę ü ö ö ö ĺ ú Ö ü Ü ĺ Í ź ź Ü Ż Ü ł Ę ä Ż Ż ĺ ú Ö

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Spoločnosť 3. KM s.r.o., reg. vo vložke Sro 32505/B-Zbl, so sídlom: Vŕbová 6, Bratislava, IČO: ,

Spoločnosť 3. KM s.r.o., reg. vo vložke Sro 32505/B-Zbl, so sídlom: Vŕbová 6, Bratislava, IČO: , R109551 Okresný súd Bratislava I - Spoločnosť 14 group, a.s., reg. vo vložke Sa 5653/B-Zbl, so sídlom: Konventná 9, 811 03 Bratislava, IČO: 46 902 350, uložila tieto listiny do zbierky listín: -zápisnica

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 3/2011 1/8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 (2 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 1 z 9 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo H o d o s... a m i f a l u n k A hodosi önkormányzat információs havilapja 2011. december V. évfolyam/12. szám Kellemes ünnepeket és

Részletesebben

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban Zápisnica OZ č. 5/2011 1/7 1. Megnyitó Jelen van 9 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 9 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 Spis č. 2015/66 e.č. 165 Napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.01.

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ö ö ę ü ö ö ö ź ű ö ö ü ö ö ź ö ü ö ú ö Đ źú ű ö ö ö Ĺ Á ę ö ö ö ü ö ö ü ö ű ö ö ű Ö ö ű ö ź ű ú ö Á ö ö Á ü ö Ĺ ź ö ö ö ť ö ź ö ű ö ö ű ö

ö ö ę ü ö ö ö ź ű ö ö ü ö ö ź ö ü ö ú ö Đ źú ű ö ö ö Ĺ Á ę ö ö ö ü ö ö ü ö ű ö ö ű Ö ö ű ö ź ű ú ö Á ö ö Á ü ö Ĺ ź ö ö ö ť ö ź ö ű ö ö ű ö ę ź Ĺ ü ä ä ü ü É Í É É Ü Ü Á É Á ÁÉ ą Á ą É Ü É ą É Ą ą ü ź ź ü ü ö Á ö ö ö ö ś ö ö ú Ĺ ü ö ö ö ü ź ý ć ť ŕŕ É ż Ü Á ą ú ö ö ę ü ö ö ö ź ű ö ö ü ö ö ź ö ü ö ú ö Đ źú ű ö ö ö Ĺ Á ę ö ö ö ü ö ö ü ö ű ö

Részletesebben

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő ľ ő ů ľ ő ľ ľ ő ő ę ő ź ľ ź ő ľ ő ľ ľ ő ź ľ ź ľ ű ź ő ą ę ű ź Đ ű ű ť ę ę ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

Részletesebben

číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec OBSAH Z mimoriadneho zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelenci... 4-9 Vyhodnotenie prác pracovníkov... 10-13 Ďalší

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én 186/2015 sz. a 2015.5.11-én kelt Pd 69/15/4401 3 sz., a T.t. 178/1998 sz. törvénye némely tételeinek be nem tartására vonatkozó

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Dunaszerdahelyi Tavasz DUNAJSKOSTREDSKÁ JAR Április 28 29. MUN DUS 2007 NEMZETKÖZI BORVERSENY / MEDZI NÁRODNÁ SÚŤAŽ VÍN Április 30. DUNA SZERDAHELYI BÚCSÚ

Részletesebben