Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy."

Átírás

1 Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, tisztelt vendégek! Nagy tisztelettel üdvözlöm Önöket az immár 17-ik alkalommal megrendezett Szepsi Napok ünnepi önkormányzati ülésén. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, Už po sedemnásty-krát sa stretávame tu vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska, aby sme počas slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Moldave n/b zahájili tradičné Dni Moldavy, aby sme privítali našich ctených hostí a aby sme odovzdali ceny mesta, ktoré v tomto roku poslanci Mestského zastupiteľstva prisúdili. Verím, že počas Dní mesta každý, kto nás navštívi sa bude vedieť dobre zabaviť, možno zabudnúť na každodenné strasti a nazbierať sily do ďalšieho obdobia. Na to sú Dni Moldavy dobrou príležitosťou. Veď bohatý program, ktorý môže naplniť predstavy každého návštevníka, kulinárske zážitky, ochutnávka dobrých vín a v neposlednom rade možnosť odísť z Dní mesta bohatší o osobný automobil, prípadne iné hodnotné ceny vyhraté v tombole robia naše oslavy príťažlivými a zaujímavými pre obyvateľov mesta ale aj širokého okolia. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, tisztelt vendégek! Immár tizenhetedik alkalommal találkozunk itt a Szepsi Kultúrház nagytermében azért, hogy a Szepsi Városi Önkormányzat ünnepi ülése során megnyissuk a hagyományos Szepsi Napokat, hogy üdvözöljük tisztelt vendégeinket és hogy átadjuk a város díjait, amelyeket ebben az évben ítélt oda a Városi Önkormányzat. Hiszem, hogy mindenki, aki az ez évi Szepsi Napokat meglátogatja, jól fog szórakozni, egy kis időre elfelejti a mindennapok problémáit, és erőt gyűjthet a következő időszakra. Erre a Szepsi Napok jó lehetőséget nyújtanak. Hisz a gazdag program, amelyik teljesítheti minden vendég igényeit, a gasztronómiai élmények, a jó borok kóstolása és persze nem utolsósorban az a lehetőség, hogy egy személygépkocsival vagy más értékes díjjal gazdagabban távozhat a vasárnap esti tombolahúzás után, vonzóvá és érdekessé varázsolják a Szepsi Napokat a város és a környék minden lakója számára. A tohtoročné Dni Moldavy sú zaujímavé aj tým, že sú súčasťou bohatého programu Košíc Európskeho hlavného mesta kultúry roku 2013 a projektu 1

2 Košického samosprávneho kraja Terra Incognita Zem neznáma. Viem, lebo bol som tiež pri tom, ako ťažko sa rodila spolupráca medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom, čoho výsledkom bolo rozšírenie projektu mimo samotného mesta Košice. Chcem sa poďakovať predsedovi Košického samosprávneho kraja Zdenkovi Trebuľovi, že sa pri tvorbe tohto významného projektu v spolupráci s mestom Košice myslelo aj na široké, aj užšie okolie Košíc, že popri tokajskej oblasti, oblasti Spiša, či Gemera sa do programu Terra Incognita dostalo aj okolie Moldavy so svojimi historickými súvislosťami a zaujímavou minulosťou. Považujem to za prirodzený dôsledok nášho správania sa v samosprávnom kraji, kde sme vedeli vždy dobre spolupracovať, kde otázka spolunažívania národností nikdy nebola neželanou témou našich rozhovorov. Veď historické udalosti, ktoré na toto územie zaviali troch významných kráľov našej histórie boli veľmi významné pre život všetkých tu žijúcich ľudí bez rozdielu národností, či pôvodu. Už zakladateľ uhorského štátu, svätý Štefan zanechal pre svojho syna princa Imreho nasledujúci odkaz: Veď zo začiatku tak sa rozrastala aj Rímska ríša, tak sa stali slávnymi aj rímski králi, že veľa múdrych a vznešených ľudí prišlo ku nim z rôznych krajín. Veru Rím by bol dodnes len sluhom, pokiaľ by ho potomkovia Aeneasa neurobili slobodným. Lebo keď z rôznych krajov a provincií prichádzajú hostia, prinášajú so sebou rôzne jazyky a zvyklosti, rôzne príklady a rôzne zbrane, a toto všetko zdobí štát, zvyšuje lesk kráľovského dvora, a cudzincom zabraňuje správať sa naduto. Lebo jednojazyčný štát je slabý a nestabilný. Preto Ti syn môj prikazujem, aby si príchodzích mal v úcte, aby si sa staral o nich tak, aby sa u teba radi zdržiavali, než aby bývali inde. Traja králi našej histórie, Svätý Ladislav, Belo IV a Matej Korvín, ktorí v rámci projektu Európskeho mesta kultúry navštívia počas Dní Moldavy naše mesto, boli tiež nositeľmi tohto odkazu svätého Štefana, a preto je ich zaradenie do programu EHMK, ako významných dejateľov našej spoločnej histórie, výrazne oprávnené. Úprimne dúfam, že sa program Dní Moldavy bude páčiť našim návštevníkom a že náš program bude pestrým doplnkom programu EHMK. Az ezévi Szepsi Napoknak az is érdekessége, hogy része a gazdag Kassa 2013 Európai Kulturális Főváros programjának és annak a Terra Incognita Ismeretlen Föld c. részprojektjének. Tudom, mert én is részese voltam, hogy milyen nehezen született az együttműködés Kassa városa, és a Megyei Önkormányzat között, és aminek következménye volt a projekt kiterjesztése Kassa határain túlra is. Szeretném megköszönni Zdenko Trebulának, a Kassai Megyei Önkormányzat elnökének azt, hogy a Kassa városával való együttműködés megteremtésénél nem felejtkeztek meg Kassa szűkebb és szélesebb környékéről sem, és a Tokaj-vidék, a Szepesség, vagy Gömör mellet a Terra Incognita projektbe bekerül Szepsi és környéke is a maga történelmi összefüggéseivel és érdekes történelmével együtt. Ezt és annak a természetesen kialakult viselkedésforma következményének is tekintem, ami köztünk és a megyei önkormányzat között alakult ki az évek folyamán, ahol mindig kitűnő 2

3 volt az együttműködés, ahol a nemzetiségek egymás mellet élése, sohasem volt sorolható a nem kívánt témák közé. Hisz azok a történelmi események, amelyek vidékünkre hozták nemzeti történelmünk három nagy egyéniségét, minden itt élő ember számára rendkívül jelentősek voltak függetlenül attól, hogy ilyen vagy olyan nemzetiségűek, vagy eredetűek voltak. A magyar államiság alapítója, Szent István mondta fiához, Imre herceghez írt intelmeiben: Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Történelmünk három dicső királya, Szent László, IV.Béla és Mátyás király, akik az Európai Kulturális Főváros projektje keretén belül újra ellátogatnak városunkba és vidékünkre a Szepsi Napok alatt, hordozói voltak Szenst István üzenetének, és így részvételük a Kulturális Főváros programján belül, mint a közös történelmünk szimbólumainak, nagyon is méltányos. Őszintén remélem, hogy a program tetszeni fog látogatóinknak, és hogy a mi programunk érdekes kiegészítője lesz a Kassa Európa 2013-as Kulturális Fővárosa rendezvénysorozatának. Nezabudnime dnes objať naše deti, pochváliť ich, venovať im úsmev, pohladenie a vystískať za ich celoročnú prácu. Nezabudnime ich povzbudiť a dať im pocítiť teplo domova. Začalo sa leto a pre školákov prázdniny. Želám Vám veľa slniečka, radosti, veľa oddychu, dobrej nálady, veľa dobrých ľudí okolo seba. Strávte krásny letný čas so svojimi rodinami a načerpajte veľa síl, aby sme sa mohli plný energie po prázdninách vrátiť ku každodenným povinnostiam. Nedá mi nespomenúť, že v novembri nás čaká aj ďalšia zodpovedná úloha, a to voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Veľakrát možno ani nevieme, čo všetko rieši regionálna samospráva a že pre každého z nás je dôležitá otázka stredného školstva, kultúry, rozvoja regiónov, sociálnych vecí, výstavba o opravy cestnej infraštruktúry, veľmi aktuálna otázka regionálnej dopravy, života divadiel, umeleckých súborov, kultúrnych stredísk a múzeí, využívanie fondov Európskej únie atď. A vôbec nie je jedno, kto o týchto veciach rozhoduje. Naši poslanci budú presadzovať záujmy nášho mestečka a jeho okolia, ak však ponecháme rozhodovanie na poslancov, ktorí pochádzajú z iných okresov nebudeme mať možnosť presadzovať naše záujmy. Aby sme boli vo voľbách úspešní v súčasnosti sa vedú politické rokovania, avšak najdôležitejšou otázkou bude 3

4 účasť voličov na voľbách. Aj touto cestou chcem pozvať našich občanov mesta a celého okolia, aby sme neostali ľahostajní a aby sme sa novembrových volieb do orgánov samosprávnych krajov zúčastnili v čo najhojnejšom počte. Len tak budeme vedieť presadiť záujmy našich voličov, nášho mesta a nášho okolia. Veď pre nás všetkých je dôležité, čo sa nám tu v Moldave počas minulých rokov podarilo vytvoriť, urobiť. Som hrdý na to, že sme v uplynulých rokoch vedeli pretvoriť mesto, realizovať množstvo projektov, vytvoriť v meste nové hodnoty. Pán predseda samosprávneho kraja pri odovzdávaní námestia okolo Penziónu Bodva povedal, že sme počas 20 rokov existencie samosprávy zmenili mesto z akéhosi nevýrazného mestečka popri hlavnej ceste na mestečko, kde sa dobre žije, kde sme vedome vytvárali nové a nové hodnoty. Tešia nás slová uznania, ale teší nás hlavne to, keď si našu prácu cenia naši občania, naši obyvatelia. Chcem sa poďakovať za prácu, za podporu občanom mesta, poslancom Mestského zastupiteľstva, svojim spolupracovníkom a všetkým, ktorí sa k rozvoju nášho mesta pričinili. Máme veľa ďalších plánov do budúcna, v šuflíku, v stole máme veľa už hotových projektov, ktoré chceme realizovať akonáhle sa na to naskytne príležitosť, akonáhle sa objavia vhodné výzvy európskej pomoci, a ekonomické podmienky nášho štátu to umožnia. Kvôli ešte väčšej informovanosti občanov, kvôli zvyšovaniu transparentnosti sme v posledných mesiacoch začali vydávať aj nové mestské noviny Panorámu. Dostávajú sa do každej rodiny bezplatne a verím, že ich obsah zaujme občanov mesta. Chcem sa poďakovať za prácu celému tímu ľudí, ktorí sa podieľajú na vydávaní týchto novín. A chcem sa poďakovať za prácu aj tým, ktorí sa podieľali na príprave tohtoročných Dní mesta. Som presvedčený, že odviedli dobrú prácu. Ne felejtsük ma megölelni gyermekeinket sem, megdicsérni őket, megajándékozni őket egy mosollyal és egy öleléssel megköszönni egész éves munkájukat. Ne felejtsük őket megbiztatni és éreztetni velük az otthon melegét. Megkezdődött a nyár, az iskolásoknak a nyári szünet. Kívánok mindnyájuknak sok-sok napsütést, örömteli perceket, sok pihenést, jókedvet és sok-sok jóembert a környezetükben. Jó nyári időtöltést kívánok családjaikkal egyetemben, merítsenek sok erőt, hogy ősszel újra teljes erővel tudjanak visszatérni a mindennapi kötelességekhez. Nem tudom nem megemlíteni azt a tényt, hogy ősszel újabb választások előtt állunk, a megyei önkormányzatba fogunk képviselőket választani. Sokszor bizony nem tudatosítjuk, mi az, ami minket, polgárokat érint a megyei hivatal, az önkormányzat munkájából. Hogy mennyire fontos számunkra a középiskolák kérdése, a kultúra, a régiók fejlesztése, a szociálügy, az utak karbantartása és javításának kérdése. Itt Szepsiben rendkívül aktuális a regionális közlekedés kérdése, de fontos a színházak, a kultúrintézmények, a múzeumok irányításának kérdésköre is, és fontos az Európai Uniós segítség felhasználásának elősegítése is. És egyáltalán nem mindegy, ki fog ezekben a kérdésekben döntéseket hozni. A mi képviselőink 4

5 biztos, hogy a városunk, a régiónk érdekeit fogja védeni, ha viszont a más régiókból, más járásokból való képviselőkre bízzuk a döntéseket, nem lesz lehetőségünk ezekbe beleszólni. Hogy sikeresek lehessünk a választásokban, erről ma is folytattunk tárgyalásokat, de a legfontosabb kérdés akkor is a választók részvétele lesz a választások során. Ezúton is szeretném meghívni a város és annak környéke választóit minél nagyobb számban vegyünk részt a novemberi megyei választásokon. Csak ez az egyetlen út vezet a választóink, a város és annak környéke lakosai érdekeinek érvényesítése felé. Hiszen mindnyájunk számára rendkívül fontos mindaz, amit itt Szepsiben sikerült az elmúlt évek folyamán megteremteni, megcsinálni. Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt húsz évben sikerült átalakítani a várost, realizálni rengeteg projektet és a városban új értékeket teremteni. A megyei elnök úr, a Bódva Panzió körüli tér áradása alkalmával elmondta, hogy az elmúlt 20évben, amióta önkormányzatiság létezik, egy valahol a főút mentén fekvő jellegtelen kisvárosból olyan városkát teremtettünk, ahol jó élni, ahol tudatosan új és új értékeket teremtettünk. Köszönjük az elismerés szavait, de számunkra igazi örömöt az okoz, ha a munkánkat elismerik a város polgárai, lakosai. Szeretném megköszönni a munkát, ezt a közös értékteremtést a város lakóinak, a Városi Önkormányzat képviselőinek, munkatársaimnak és mindenkinek, akik segítettek fejleszteni szeretett városunkat. Szeretném elmondani azt is, hogy sok további tervünk van, sok teljesen kész projektek rejtegetnek a fiókok, amelyek arra várnak, hogy amint arra lehetőség nyílik, amint megjelennek a megfelelő Európai Uniós felhívások, és amint azt az ország gazdasági helyzete lehetővé teszi, ezeket valóra váltsuk. A lakosok jobb tájékoztatása érdekében, a nagyobb átláthatóság érdekében elindítottunk egy új városi kiadványt is a Panorámát. Minden családba ingyen juttatjuk el, és hiszem, hogy a tartalma érdeklődésre tart számot. Köszönöm az elvégzett munkát azoknak, akik ezt az új kiadványt megálmodták, és akik részt vesznek annak előkészítésében. És köszönöm azok munkáját is, akik előkészítették az ez évi Szepsi Napokat. Meggyőződésem, hogy jó munkát végeztek. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia! Dovoľte mi, aby som aj v mene obyvateľov mesta privítal na XVII. Dňoch Moldavy delegácie našich partnerských miest zo štyroch štátov Európy. Milí priatelia, veľmi si vážime, že k nám prichádzate aj takých diaľok, že môžeme utužiť naše priateľstvá aj počas Dní mesta. Dnes, v dobe globálnej Európskej únie, v čase, keď veľa vecí funguje v našich štátoch vďaka regulatívom EÚ podobne, je dôležité odovzdať si skúsenosti, učiť sa jeden od druhého a aj porovnávať, ako kde veci fungujú. Na to sú naše stretnutia vhodnou príležitosťou. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, kedves vendégek! Engedjék meg, hogy a saját és a város lakóinak nevében is üdvözöljem körünkben az Európa négy országából érkezett partnervárosok küldöttségeit. Kedves Barátaim, nagyon megtisztelő számunkra, hogy közelről-távolról megérkeztetek hozzánk, hogy lehetőségünk legyen erősíteni kapcsolatainkat 5

6 a Szepsi Napok alkalmával is. Ma, a globalizált Európa idejében, akkor, amikor az európai szabályozások értelmében államainkban nagyon sok minden hasonlóan működik, nagyon fontos a tapasztalatcsere, az egymástól való tanulás, összehasonlítani a egyes dolgok működését országainkban. Ezel a találkozók erre is nagyon jó alkalmat nyújtanak. Vážení priatelia, Dovoľte mi, aby som na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva mesta Moldava n/b s úctou privítal aj tých, ktorým dnes odovzdáme ocenenia mesta. V tomto roku môžeme na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva odovzdať jednu cenu Pro Urbe a tri ceny mesta. Dovoľte mi povedať, že si veľmi ceníme prácu tých, ktorým sa Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie kultúry a športu rozhodlo udeliť ceny mesta. Poslanci Mestského zastupiteľstva, ktorí o udelení cien mesta rozhodli, urobili tak z dobrého presvedčenia, že sa oceneniami odmenia hodnoty, činy a aktivity, ktoré si to v plnej miere zaslúžia. Ďakujem Vám, že ste prijali naše pozvanie a že sa môžeme spoločne s Vami tešiť z Vašej zaslúženej odmeny a uznania. Tisztelt Barátaink, Engedjék meg, hogy az ünnepi önkormányzati ülésünkön nagy tisztelettel üdvözöljem azokat is, akiknek ma városi díjakat fogunk adományozni. Ebben az évben a Városi Önkormányzat döntése alapján egy Pro Urbe és három városi díjat tudunk kiosztani. Szeretném elmondani, mennyire nagyra becsüljük azok munkásságát, akiknek a Városi Önkormányzat a Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján odaítélte a városi díjakat. Az önkormányzat képviselői ezzel a döntéssel annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy olyan értékeket, tetteket vagy aktivitásokat jutalmaznak ezzel, amelyek azt teljes mértékben megérdemlik. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és hogy közösen örülhetünk az Önök jól megérdemelt elismerésüknek, jutalmuknak. Ďakujem za Vašu pozornosť a prajem Vám, ako aj obyvateľom mesta a jeho okolia počas XVII. Dní Moldavy veľa pekných zážitkov a dobrú zábavu. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok Önöknek, a város és környéke lakosainak a XVII. Szepsi Napok alkalmával nagyon jó szórakozást, gazdag élményeket. 6

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, tisztelt vendégek!

Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, tisztelt vendégek! Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, tisztelt vendégek! Nagy tisztelettel üdvözlöm Önöket az immár 16-ik alkalommal megrendezett Szepsi Napok ünnepi önkormányzati ülésén. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kíván kedves olvasóinknak a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné a novoročné sviatky plné štastia a pohody praje čitateľom redakcia Dunajskostredského

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce Ročník XVI Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom chcem sa v tomto sviatočnom období, v závere prvého roka môjho funkčného obdobia, v prvom rade poďakovať všetkým spolupracovníkom, poslancom

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

ŠTÚROVO. OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9. Naše Noviny. Rekonštrukcia krytej plavárne

ŠTÚROVO. OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9. Naše Noviny. Rekonštrukcia krytej plavárne Naše Noviny ŠTÚROVO a OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9 Živá reťaz dobrej vôle V živote dvoch národov má každý jeden spojovací článok veľký význam. Medzi ne

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006 Želiezovský spravodajca VII. rocník, február 2006 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Rozhodnutie o hromadnom prepustení zamestnancov NsP padlo na mimoriadnej schôdzi mestského zastupietľstva v nedeľu 29.

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Csodás fanatizmus. Rozprávkový festival: 40 rokov Podunajskej jari. Bátrabban írjunk magyarul a hivatalnak. Birkózógála részvételi rekorddal

Csodás fanatizmus. Rozprávkový festival: 40 rokov Podunajskej jari. Bátrabban írjunk magyarul a hivatalnak. Birkózógála részvételi rekorddal VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

Reštaurácia hotela Korzo v novom

Reštaurácia hotela Korzo v novom Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVI. ročník 3. číslo 12. február 2016 nepredajné Novovital otvoril novú saunu a masáže Chce sem prilákať aj pôvodných návštevníkov Reštaurácia hotela Korzo v novom

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Je šanca na dlhodobé riešenie otázky bezdomovcov. A nyárhoz képest jobb a helyzet Ollétejeden

Mitől jó egy iskola? Je šanca na dlhodobé riešenie otázky bezdomovcov. A nyárhoz képest jobb a helyzet Ollétejeden október10. 10.00 - tól: X. TARKA LEPKE BÁBFESZTIVÁL a Városi Művelődési Központban 10. októbra od 10 hod.: X. BÁBKOVÝ FESTIVAL PESTRÝ MOTÝĹ v Mestskom kultúrnom stredisku Megjelenik kéthetente Vychádza

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Fogadjunk örökbe egy rózsatőt!

Fogadjunk örökbe egy rózsatőt! December 6. 15.00: Jön a Mikulás! Karácsonyváró játszóház a Városi Művelődési Központban 6. decembra o 15. 00: Príde Mikuláš! Vianočný dom hier v Mestskom kultúrnom stredisku Megjelenik kéthetente Vychádza

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Po uzávierka septembrového čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko Ročník XVII Číslo 2 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Marec - Apríl 2012 Farnosť Oprava kostola SRZ Trnovec Základná škola Vyčistime si Slovensko Rybárska sezóna začína Z turistického zápisníka...

Részletesebben

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník S E N I O R občasník Zariadenia pre seniorov Komárno tretí ročník 25. výročie vzniku Zariadenia pre seniorov Komárno Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVI. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVI. Dní Moldavy. Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVI. Dní Moldavy 29. júna 2012 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK 2007. március 15. Koszorúzási ünnepség a magyar forradalom és szabadságharc emlékére 16 órakor a VMK előtti té ren, majd koszorúzás az 1848 49 es emlékműnél

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. poďakovanie. 70. výročie slovenského národného povstania. Ročník XIX

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. poďakovanie. 70. výročie slovenského národného povstania. Ročník XIX Ročník XIX Číslo 4 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Júl - August 2014 Denný letný tábor Život obce Kone na Lángovom dvore Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 v spolupráci

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/03

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/03 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/03 Hat szűk esztendő a párkányi gimnáziumban 15 tanárt bocsátanak el Idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a párkányi gimnázium. Az

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XIX. ročník www.sturovo.sk Határtalanul! Foto: Himmler Esztergom és Párkány nagyszabású ünnepségsorozattal tette emlékezetessé a decemberi határnyitást. A rendezvények

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com r MŰSORFÜZET 2016 Kupáért április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com Tisztelt Versenyzők, Csapattagok, Kedves rallye Rajongók! Eger városa tizenegyedik alkalommal fogadja házigazdaként és igazi jó vendéglátóként

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7.

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7. k i r á l y h e l m e c i NÉZ etek z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata CHLMECké NÁZORY 7. évf. 34-35. szám, 2012/3-4, június - augusztus 7. ročník 34-35. vydanie, 2012/3-4 jún - august

Részletesebben