A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 392/2014. (IV.29.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 392/2014. (IV.29.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/4838-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több mint kétharmados arányára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I., és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 392/2014. (IV.29.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Andrysoft Bt.-vel (4233 Balkány, Ságvári u. 17., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Alfa Rádió (Balkány 88,0 MHz) állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás január 1-7. közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több mint kétharmados arányára vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Alfa Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának január 1-7. között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében március 6-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 210/2014. (III.6.) számú, MN/4838-4/2014. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint március 18-án vette át, nyilatkozata április 7-én, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy a január 1-jei újévi műsor eltért a rendes hétfői műsorszerkezettől, ezen a napon ugyanis a mulatságé volt a főszerep, ezért valóban a megszokottól eltérő műsort állított össze. Erre azért is szükség volt, mivel élő adás nem ment adásba (szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda nem volt munkanap). Egy műsorvezetője van (3 gyerekes anyuka), akinek ki kellett adni a szabadságot, másrészt a médiaszolgáltatás működtetésének feltételeit is szükséges volt átgondolnia. Újév utáni napokban nem volt annyi kérés a kívánságműsorban, de egyébként nem ez a tipikus; hétköznapokon a Kivi című műsorszámban 4-8 kérés szokott érkezni minden nap. Ezek egy része egyéni kérés, a többségük névnapi, születésnapi, vagy évfordulós köszöntő. Álláspontja szerint a Hatóság a Kivi című műsorszámot korábban elfogadta közszolgálati műsornak, amely a napi műsoridő 25%-át teszi ki. Előadta továbbá, hogy a médiaszolgáltatás fő célközönsége Balkány lakossága, ugyanakkor a Médiaszolgáltató a nemzetközi kapcsolatokat is ápolja; a kívánságot előterjesztők között vannak külföldön élő, dolgozó emberek is. A Kívánságműsor az egyik központi eleme a médiaszolgáltatásnak, közelebb hozza egymáshoz az embereket azáltal, hogy jó kívánságaikat fejezik ki egymásnak különböző alkalmakból. A Médiaszolgáltató kérte, hogy az általa előadottakat a Médiatanács vegye figyelembe eljárása során. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1690/2011. (Xl. 23.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Balkány 88,0 MHz frekvencia tekintetében. Ezen szerződés utóbb a Médiatanács 1538/2013. (X.30.), majd 1734/2013. (XII.11.) számú határozataival (egységes szerkezetben) módosításra került (a továbbiakban: Hatósági Szerződés). A Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 2% 2% Szöveg aránya 5% 5% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 2% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - 0% Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 50% 50% Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 1% 1% Szöveg aránya 15% 15% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 1% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - 0% 2

3 Az ismétlések aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 25% 25% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács az alábbiakat állapította meg: 1. A Médiaszolgáltató január 1-jén alulteljesítette a szöveg arányára vonatkozó napi vállalásait, ugyanis a szöveg aránya a teljes műsoridőre nézve 4,3% volt, azaz nem érte el a vállalt 5%-ot, az éjszakai órák nélkül mért időintervallumban pedig ugyanezen a napon 1,5% volt a vállalt 15% helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 2. pontjai szerint. 2. A Médiaszolgáltató az ismétlések arányára vonatkozóan a teljes műsoridő tekintetében napi és heti szinten is 50%-os arányú maximális vállalást tett. Ezt az arányt január 4-én (51,1%), január 5- én (58,7%), január 6-án (54%) és január 7-én (53,5%) túllépte. Az éjszakai órák nélküli időtartamra vonatkozóan a Hatósági Szerződésben napi és heti szinten is 25%-os arányú vállalás szerepel az ismételt műsorszámokra vonatkozóan. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten ezen vállalását is január 2-7. között folyamatosan túllépte (a teljesítés 32,9-44,9% volt), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 4. és 3. pontjai szerint. 3. A vizsgált adáshéten a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó napi vállalásait (2% a teljes műsoridőre nézve, illetve 1% az éjszakai órák nélküli műsoridőben) január 1-jén alulteljesítette, ugyanis ezen a napon egyáltalán nem sugárzott a kategóriába tartozó műsorszámot, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 5. és 4. pontjai szerint. 4. A vizsgált adáshéten alulteljesítette a rendszeres híradásra vonatkozó napi vállalásait is (2% a teljes műsoridőre nézve, illetve 1% az éjszakai órák nélküli műsoridőben), ugyanis január 1-jén egyáltalán nem sugárzott a kategóriába tartozó műsorszámot, valamint január 5-én a teljes műsoridő csupán 1,1%-ában tett közzé híradást, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 6. és 5.pontjai szerint. 5. A közszolgálati műsorszámokra vonatkozó vállalásait a Médiaszolgáltató napi és heti szinten is a műsoridő 67%-ában határozta meg. A teljes műsoridőre nézve azonban heti szinten csupán 32,2%- ban szolgáltatott az Mttv. 83. (1) bekezdésének megfeleltethető tartalmat, napi szinten a teljesítés pedig 3,3-50,4% között alakult. Vállalásait az éjszakai órák nélkül mért időszakban is alulteljesítette, ugyanis a heti teljesítés 35% volt, napi szinten pedig 0-47,6% között váltakozott, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 7. és 6. pontjai szerint. A Médiaszolgáltató fentiekre tekintettel a vizsgált adáshéten megsértette a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több mint kétharmados arányára vonatkozó törvényi kötelezettségét is, mivel ezen aránynál kevesebb mértékben közvetített közszolgálati műsorszámokat. Nem került a közszolgálati kategóriában figyelembe vételre a horoszkóp, a szignálok, a Déli nótaszó (mulatós zene), a bulvár-hírek, műsorajánlók, továbbá a reklámok mellett a műsoridő legjelentősebb részét kitevő Kívánságműsor, mivel ezen műsorszámok nem feleltek meg a közszolgálatiság tartalmát meghatározó, Mttv ában foglaltaknak. 3

4 Az Mttv a szerint: (1) A közszolgálati médiaszolgáltatás célja: a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni, b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, gazdagítása, c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása, d) az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása, e) nemzetiségek, vallási közösségek valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzetiségek anyanyelvének ápolása, f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése, g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele, h) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok közzététele, i) oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, az új tudományos eredmények bemutatása, j) az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése, k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása, l) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára, m) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, valamint tájékoztatás, n) az egyes eltérő vélemények ütköztetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulás, o) sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok közzététele, színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklődést kiváltó műsorszámok bemutatása, p) a műsorfolyam minden elemében minőségi műsorkészítés megvalósulása, a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel. (2) A közszolgálati médiaszolgáltatás törekszik: a) a médiaszakmai innovációra, a szakmai színvonal folyamatos emelésére, a magas etikai mérce alkalmazására a médiaszolgáltatásban, b) az új technológiák és műsorterjesztési módok bátor alkalmazására, kiemelt szerep vállalására az új digitális és internetes médiaszolgáltatások feltérképezésében és közérdeket szolgáló kihasználásában, c) a tudatos médiahasználathoz szükséges ismeretek és képességek megszerzésének elősegítésére és fejlesztésére műsorszámainak segítségével, illetve a médiaszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységek által, d) a magyar filmművészet támogatására és az új magyar filmalkotások bemutatására, e) a közérdek szolgálatára a médiaszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységek által, mint például a könyvkiadás vagy a színházi eseményekben való tevékeny részvétel. (3) A közszolgálati médiaszolgáltató részt vesz a tevékenysége során birtokába került kulturális értékek és történelmi jelentőségű dokumentumok tartós megőrzésében, archívumban való elhelyezésében, szakszerű összegyűjtésében, gondozásában. Amennyiben tehát a Médiaszolgáltató által közzétett műsorszámok nem felelnek meg a fenti elveknek, úgy azok nem fogadhatóak el közszolgálati műsorszámként. A vizsgált adáshéten közreadott zenei műsorszámokat illetően a Médiatanács megállapította továbbá, hogy a pusztán időkitöltő szereppel bíró pop-rock zene szintén nem minősül közszolgálatinak (az ilyen jellegű zene túlsúlya január 1-én volt a legszembeötlőbb, hiszen az 1378 percnyi zenéből 1134 percet kitevő volt az időkitöltő zene időtartama.) A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten szerepeltetett ugyan tematikus zenei válogatásokat (például a Mju-zi-zik szubjektív zenei válogatás, vagy a Déli nótaszó - autentikus magyar nóták -, illetve a Kemény idők 4

5 című metál- és rockmagazin), azonban a műsorkínálatában túlnyomó többségben voltak a nem közszolgálati kategóriába tartozó, csupán időkitöltő szereppel bíró pop-dance, trance és mulatós zenei elemek. A Médiaszolgáltató fentiekre tekintettel megsértette az alábbi rendelkezéseket: Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza, a vizsgált adáshét műsorát pedig a II. számú melléklet (a hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai) rögzíti. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. 5

6 Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését jelen határozat meghozataláig az alábbi esetben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben: a Médiatanács határozatának száma jogsértés a jogsértés elkövetésének időpontja az alkalmazott jogkövetkezmény 2287/2012. (XII.19.) Mttv. 63. (12) bek augusztus Ft összegű bírság A Médiatanács az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezés megsértését jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben. Jelen ügyben az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség esete nem áll fenn. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését megvalósító, fentebb ismertetett jogsértések nem tekinthetőek csekély súlyúnak, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten az egyes vállalásait jelentősen alulteljesítette, az ismétlések napi arányára vonatkozó vállalásait jelentősen meghaladta, továbbá a közszolgálati műsorszámok tekintetében a törvényi minimum-követelményt jelentősen alulteljesítette. A Médiatanács erre való figyelemmel nem alkalmazta az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács a fenti jogsértések tekintetében az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán kívül a közszolgálati műsorszámok tekintetében figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, 6

7 hiszen a Médiaszolgáltató a közszolgálati műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalásait a vizsgált adáshéten folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, ezért a Médiatanács a jogsértések megállapítása tekintetében nem lehetett figyelemmel a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra. A Médiaszolgáltatónak a műsorát az év minden részében (újévkor és más ünnepnapokon is) a szerződéses vállalásainak megfelelően kell sugároznia, továbbá az objektív felelősségből következően a jogsértések elkövetése szempontjából nem relevánsak a Médiaszolgáltató anyagi vagy egyéb nehézségei sem. A Médiatanács mindazonáltal a nyilatkozatban előadottakra a bírság összegének megállapítása során volt tekintettel. Fentiekre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt a jogsértések súlyára és folyamatosságára figyelemmel az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, április 29. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 7

8 I. számú melléklet a Médiatanács 392/2014. (IV.29.) számú határozatához A. táblázat A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, a teljes műsoridőre vetítve: Alfa Rádió, január 1-7. Időtartam január január január január január január január Teljesítés Vállalás (perc) szerda csütörtö péntek szombat vasárna hétfő kedd Összesen Nap Hét k p 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 4,3% 27% 30,9% 19,7% 16% 34% 34,8% 23,8% 5% 5% 3.Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 96,8% 74,4% 55% 61,3% 84,9% 73,4% 58,5% 70,9% - 50% 4.Ismétlés időtartama ismétlés aránya (%) 5.Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti műsorszámok (%) ,7% 50% 49,8% 51,1% 58,7% 54% 53,5% 47,7% 50% 50% % 6,4% 9,9% 5,3% 2,3% 5,9% 11,8% 5,9% 2% 2% 6.Rendszeres híradás időtartama Rendszeres híradás (%) % 6,4% 7,7% 3,1% 1,1% 6,5% 8,8% 4,8% 2% - 7.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) ,3% 28,3% 34,1% 30% 36,1% 50,4% 43,2% 32,2% 67% 67% 8

9 B. táblázat A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, az éjszakai órák (23:00-05:00) nélkül számított műsoridőben: Alfa Rádió, január 1-7. Időtartam január január január január január január január Teljesítés Vállalás (perc) szerda csütörtö péntek szombat vasárna hétfő kedd Összesen Nap Hét k p 1.Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 1,5% 33,9% 30,8% 21,2% 17,9% 34,8% 36,4% 25,2% 15% 15% 3.Ismétlés időtartama ismétlés aránya 22,2% 33,3% 32,9% 34,7% 44,9% 38,6% 38,1% 35% 25% 25% 4.Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti műsorszámok (%) 0% 7,8% 10,4% 5,3% 2,3% 6,4% 13,5% 6,5% 1% 1% 5.Rendszeres híradás időtartama Rendszeres híradás (%) 6.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) % 7,8% 7,4% 2,3% 2,3% 6,5% 9,5% 5,1% 1% % 36,9% 33,7% 37,7% 41,9% 47,6% 47,1% 35% 67% 67% Budapest, április 29. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 9

10 II. számú melléklet a Médiatanács 392/2014. (IV.29.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai Alfa Rádió FM 88,0 Balkány :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen z. közsz. ism. Himnusz 00:00:00 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 k Boldog új évek kívánnak az Alfa Rádió dolgozói 00:01:44 00:03:25 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Boldogasszony Anyánk himnusz 00:03:25 00:07:26 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 k Dankó Szilvia - Szeretnék ma csendes békét adni 00:07:26 00:11:41 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00:00 Abba - Happy New Year 00:11:41 00:15:43 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 Újévi köszöntő 00:15:43 00:16:16 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kaly - Adjon Isten 00:16:16 00:19:52 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Suzy & Jolly - Hóvirág 00:19:52 00:23:16 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 Márió - Táncolj babám 00:23:16 00:26:37 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 Gramy - Állj meg egy szóra 00:26:37 00:29:21 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00:00 Jolly és Suzy - Cigányszerelem 00:29:21 00:33:09 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Kaczor Feri - Ma este drágám 00:33:09 00:36:34 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 Sláger Tibó - Nekem még kell 00:36:34 00:39:48 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 A Két Zsivány - Édesanyám, hallod a nótám 00:39:48 00:43:18 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 Roulette - Nyílt egy virág 00:43:18 00:46:41 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 Roby Köszi Köszi - Szerelmes lettem beléd 00:46:41 00:50:16 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 Piás nővérkék - Üssön meg egy bomba (bombala) 00:50:16 00:53:47 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 Dömötör Balázs - Elindult a vonatunk 00:53:47 00:57:16 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 vers - Nagy László: Adjon az Isten 00:57:16 00:58:39 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k MC Papa feat. Geppa - Elindultam szép hazámból 00:58:39 01:02:11 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Pomázi Zoltán/Bangó Margit - Creol szív 01:02:11 01:05:31 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 L'amour - Gyere Didi 01:05:31 01:08:57 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 Kamy - Visszaadom 01:08:57 01:11:49 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 Szimpla Kárpáci - Egy hegedű úgy sír az éjszakában 01:11:49 01:15:29 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 Mercy - Szerencsefia 01:15:29 01:19:07 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 A Jó Lacibetyár - Palimadár 01:19:07 01:22:09 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00: együttes - Ne szidjatok soha engem 01:22:09 01:26:14 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 Tilinger Attila - Bye-bye lány 01:26:14 01:29:07 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 01:29:07 01:29:40 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tölgyes Csaba - A szerelem megtalál 01:29:40 01:33:01 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 Babai János és a Roma Koktél Show - Sej, ribizli 01:33:01 01:36:22 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 kabaré - Defekt Duó 01:36:22 02:14:00 00:37:38 00:37:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Dynamit - Pálinka dal (Magna Cum Laude feldolgozás) 02:14:00 02:17:28 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 Ex-It - Hosszú fekete haj 02:17:28 02:20:51 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 Fáraó - Nádfedeles kis házikóm 02:20:51 02:24:45 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 Kaczor Feri & Bunyós Pityu - Még az éjjel elmúlatom 02:24:45 02:28:47 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 02:28:47 02:29:21 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Sandra és Attila - Hello Mr. 02:29:21 02:33:10 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 10

11 Szerelem West - Szálljunk fel (Szellemvilág) (Edda feldolgozás) 02:33:10 02:37:49 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:04:39 00:00:00 00:00:00 Dynamit - Mint a spagetti (AD Stúdió feldolgozás) 02:37:49 02:41:28 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 Malibu MMM - Isztambul (Hungária feldolgozás) 02:41:28 02:44:21 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 Dynamit - Csendesen, kéz a kézben 02:44:21 02:48:49 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 Viking - Hosszú fekete haj 02:48:49 02:53:05 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 02:53:05 02:53:31 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Flamingo - Kék szárnyú lepke 02:53:31 02:58:07 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 Juice - Nem tudom hol a szerelem 02:58:07 03:02:17 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 Jolly - Csak még egy csók (Bucovina extended) 03:02:17 03:08:16 00:05:59 00:00:00 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 Karzor Ferenc - Szerettem egyszer 03:08:16 03:12:08 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 Dynamit - Akácfa 03:12:08 03:15:14 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Roberto - Sírjon a hegedű 03:15:14 03:19:13 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 Sandra és Attila - Gyöngyhajú lány (Omega feldolgozás) 03:19:13 03:23:01 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 03:23:01 03:23:35 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Silver - Csóró, mint a templom egere 03:23:35 03:27:18 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 West - Gyorsvonat 03:27:18 03:31:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 Viking - Hosszú fekete haj 03:31:00 03:36:22 00:05:22 00:00:00 00:05:22 00:05:22 00:00:00 00:00:00 Ex-It - Búcsúdal 03:36:22 03:40:09 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Boldog gyermek voltam egykor én is 03:40:09 03:44:07 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 mulatós zene 03:44:07 03:47:00 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Süt a nap, süt a nap, sehol se baj süt a nap 03:47:00 03:49:14 00:02:14 00:00:00 00:02:14 00:02:14 00:00:00 00:00:00 mulatós zene 03:49:14 03:50:44 00:01:30 00:00:00 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 mulatós egyveleg 03:50:44 03:56:40 00:05:56 00:00:00 00:05:56 00:05:56 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 03:56:40 03:57:22 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Köszönöm hogy vagy nekem 03:57:22 04:00:56 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 04:00:56 04:01:30 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Bakti Éva 04:01:30 04:36:34 00:35:04 00:00:00 00:35:04 00:35:04 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 04:36:34 04:37:19 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mulatós egyveleg 04:37:19 04:40:48 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Bakti Éva 04:40:48 04:56:53 00:16:05 00:00:00 00:16:05 00:16:05 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 04:56:53 04:57:32 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Bakti Éva 04:57:32 05:07:42 00:10:10 00:00:00 00:10:10 00:10:10 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 05:07:42 05:08:16 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Fáraó egyveleg 05:08:16 05:33:04 00:24:48 00:00:00 00:24:48 00:24:48 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Lidi Lady egyveleg 05:33:04 05:47:05 00:14:01 00:00:00 00:14:01 00:14:01 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Kredenc egyveleg 05:47:05 05:59:50 00:12:45 00:00:00 00:12:45 00:12:45 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - Mulatós Misi egyveleg 05:59:50 06:12:11 00:12:21 00:00:00 00:12:21 00:12:21 00:00:00 00:00:00 mulatós egyveleg 06:12:11 07:59:21 01:47:10 00:00:00 01:47:10 01:47:10 00:00:00 00:00:00 A Két Zsivány - Édesanyám, hallod a nótám 07:59:21 08:01:30 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:02:09 00:00:00 00:00:00 mulatós zene - A füredi Annabálon 08:01:30 08:03:59 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 mulatós egyveleg 08:03:59 12:13:13 04:09:14 00:00:00 04:09:14 04:09:14 00:00:00 00:00:00 Breitner János - Mindenkit elfelednek egyszer 12:13:13 12:16:50 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 Korda György - Szeretni kell 12:16:50 12:19:24 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 Ajtay Andor - Hulló falevél 12:19:24 12:24:04 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 Hollós Ilona és Kazal László - 2x2 néha 5 12:24:04 12:27:11 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 11

12 újévi köszöntő 12:27:11 12:28:12 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kovács Erzsi - Rejtély 12:28:12 12:31:34 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Késmárky Marika - Egy fiú a házból 12:31:34 12:34:28 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 Kovács József - Jöjj vissza hozzám 12:34:28 12:37:52 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 Honthy Hanna - Lehet könny nélkül sírni 12:37:52 12:43:03 00:05:11 00:00:00 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 12:43:03 12:43:14 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Payer András - Falu végén kis kunyhóban 12:43:14 12:46:07 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 Szedő Miklós - Ma önről álmodtam megint 12:46:07 12:49:30 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 Kovács Kati - Ne lépd át a küszöbömet többé 12:49:30 12:52:03 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 Ajtay Andor - A vén budai hársfák 12:52:03 12:55:18 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 Kovács Kati - Most kéne abbahagyni 12:55:18 12:57:46 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 szignál (Minden amire szükséged van) 12:57:46 12:58:04 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szécsi Pál - Szeretni bolondulásig 12:58:04 13:00:28 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00:00 Solymos Tóni - A harmonikás 13:00:28 13:03:55 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 Németh Lehel - Angéla 13:03:55 13:06:28 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 Ajtay Andor - Bözsi ne sírjon 13:06:28 13:09:32 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 Baksai Árpád és Németh Marika - Emlékszel még 13:09:32 13:13:36 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 Németh Lehel - Fogj egy sétapálcát 13:13:36 13:15:34 00:01:58 00:00:00 00:01:58 00:01:58 00:00:00 00:00:00 Ambrus Kyri - Többet ér a boldogságom 13:15:34 13:18:12 00:02:38 00:00:00 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 Putnoki Gábor - Csak a szépre emlékezem 13:18:12 13:21:17 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 Bessenyei Ferenc - Ha én gazdag lennék 13:21:17 13:26:35 00:05:18 00:00:00 00:05:18 00:05:18 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 13:26:35 13:27:18 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Minden amire szükséged van) 13:27:18 13:27:39 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szécsi Pál - Kósza szél 13:27:39 13:31:34 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 Bilicsi Tivadar 13:31:34 13:34:49 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 Omega - Gyöngyhajú lány (live) 13:34:49 13:40:59 00:06:10 00:00:00 00:06:10 00:06:10 00:00:00 00:00:00 Beatrice - 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás (live) 13:40:59 13:43:58 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 Rolls Frakció - Mitől megy a villamos (live) 13:43:58 13:46:24 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 Charlie - New York, New York 13:46:24 13:51:02 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 Hevesi Tamás - Ezt egy életen át kell játszani 13:51:02 13:55:59 00:04:57 00:00:00 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 13:55:59 13:56:24 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Alfa Rádió Önöknek Nektek) 13:56:24 13:56:59 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Edda - Lelkünkből 13:56:59 14:02:59 00:06:00 00:00:00 00:06:00 00:06:00 00:00:00 00:00:00 Roy és Ádám - A csapból is én folyok 14:02:59 14:06:46 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 Balázs Fecó - Érints meg 14:06:46 14:10:22 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Ákos - Ilyenek voltunk 14:10:22 14:14:21 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 Presser Gábor - Nagy utazás 14:14:21 14:18:18 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 Katona Klári - Így jó 14:18:18 14:22:44 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00:00 Kimnowak - Gyémánt 14:22:44 14:27:08 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 14:27:08 14:27:52 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Alfa Rádió Önöknek Nektek) 14:27:52 14:28:26 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Demjén Ferenc - Hogyan tudnék élni nélküled 14:28:26 14:33:34 00:05:08 00:00:00 00:05:08 00:05:08 00:00:00 00:00:00 Bon Bon - Szexepilem 14:33:34 14:36:40 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Keresztes Ildikó - Nem a miénk az ég 14:36:40 14:41:22 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 12

13 Bikini - Ki visz haza 14:41:22 14:44:58 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Edda - A kör (live) 14:44:58 14:49:29 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 P. Mobil - Kétforintos dal (live) 14:49:29 14:53:54 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 Illés - Miért hagytuk hogy így legyen (live) 14:53:54 14:57:51 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 szignál (Alfa Rádió Önöknek Nektek) 14:57:51 14:58:19 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Fonográf - Az első villamos (live) 14:58:19 15:01:22 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 Neoton - Kell hogy várj 15:01:22 15:05:02 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 LMFAO - I'm in Miami Bitch! 15:05:02 15:07:49 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 Hofi Géza - Próbálj meg lazítani 15:07:49 15:11:08 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 Kovács Kati - Úgy szeretném meghálálni 15:11:08 15:14:27 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 Bergendy - Jöjj vissza vándor 15:14:27 15:17:46 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 Illés - Little Richard 15:17:46 15:20:00 00:02:14 00:00:00 00:02:14 00:02:14 00:00:00 00:00:00 Bajtala - Cigány lány 15:20:00 15:22:35 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 Hungária - Csavard fel a szőnyeget 15:22:35 15:24:51 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 15:24:51 15:25:32 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Omega - Gyöngyhajú lány 15:25:32 15:31:14 00:05:42 00:00:00 00:05:42 00:05:42 00:00:00 00:00:00 Auth Csilla/Szolnoki Péter - Féltelek 15:31:14 15:34:58 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 Republic - A 67-es út 15:34:58 15:39:39 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 Szécsi Pál - Mint a violák 15:39:39 15:42:43 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 Koncz Zsuzsa - Ha én rózsa volnék (live) 15:42:43 15:46:19 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Bonanza Banzai - Induljon a banzáj (live) 15:46:19 15:49:15 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Charlie - Nézz az ég felé (live) 15:49:15 15:52:53 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 Karthago - Requiem (live) 15:52:53 15:57:20 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00:00 Bergendy - Darabokra törted a szívem 15:57:20 16:02:01 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 Illés - Az utcán 16:02:01 16:05:05 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 szignál (zene értetek) 16:05:05 16:05:29 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Koncz Zsuzsa - Keresem a szót 16:05:29 16:07:33 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 Katona Klári - Vigyél el 16:07:33 16:11:37 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 LGT - A dal a miénk 16:11:37 16:16:01 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 KFT - Afrika 16:16:01 16:20:38 00:04:37 00:00:00 00:04:37 00:04:37 00:00:00 00:00:00 Hungária - Ciao Marina 16:20:38 16:24:23 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 16:24:23 16:25:14 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Demjén Ferenc - Szerelem első vérig 16:25:14 16:28:49 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 Neoton - Holnap hajnalig 16:28:49 16:33:19 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 Komár László - Mondd, kis kócos 16:33:19 16:35:40 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:02:21 00:00:00 00:00:00 szignál (zene értetek) 16:35:40 16:36:24 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Cserháti Zsuzsa/Charlie - Száguldás, Porsche, szerelem 16:36:24 16:40:14 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 Exotic - Trabant 16:40:14 16:45:53 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:05:39 00:00:00 00:00:00 R-Go - Szeretlek is + nem is 16:45:53 16:49:09 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 Bikini - Adj helyet 16:49:09 16:52:37 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 Omega - Fekete pillangó 16:52:37 16:56:39 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 Első Emelet - Állj, vagy lövök 16:56:39 16:59:56 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 V'Moto-Rock - Fekszem az ágyon 16:59:56 17:03:19 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 Zorán - Szép Júlia 17:03:19 17:07:53 00:04:34 00:00:00 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 17:07:53 17:08:49 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balázs Fecó - Évszakok 17:08:49 17:12:09 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 Delhusa Gjon - Nika se perimeno 17:12:09 17:15:44 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 Máté Péter - Azt súgta a szél 17:15:44 17:18:54 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 Edda - Edda blues 17:18:54 17:23:29 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 13

14 Zalatnay Sarolta - Hol jár az eszem 17:23:29 17:25:39 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 Bikini - Mielőtt elmegyek 17:25:39 17:29:08 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 Hungária - Micsoda buli 17:29:08 17:32:34 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 Generál - Csöngess be jó barát 17:32:34 17:35:40 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 szignál (FM 88 MHz) 17:35:40 17:36:17 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Metro - Citrom ízű banán 17:36:17 17:39:33 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 Vámosi János - Csinibaba 17:39:33 17:42:27 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 Képzel riport - Valaki mondja meg 17:42:27 17:45:22 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Bergendy - Jöjj vissza vándor 17:45:22 17:48:46 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 Omega - Nem tudom a neved 17:48:46 17:56:11 00:07:25 00:00:00 00:07:25 00:07:25 00:00:00 00:00:00 V'Moto-Rock - Gyertyák 17:56:11 17:59:58 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 17:59:58 18:00:43 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Alfa Rádió Önöknek Nektek) 18:00:43 18:00:53 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Corvina - Énekelj kisleány 18:00:53 18:03:43 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00:00 Korál - Hazafelé 18:03:43 18:08:07 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 Unisex - Lépjünk már 18:08:07 18:11:36 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vad Fruttik - Forró nyár 18:11:36 18:15:12 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Varga Feri/Balássy Betty - Visz a hajó 18:15:12 18:18:09 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Zsédenyi Adrienn - Ajtók mögött 18:18:09 18:22:12 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 Ádok Zoli - Dance With Me 18:22:12 18:26:03 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 Ákos - Gumicukor 18:26:03 18:29:19 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 Király Linda - És mégis 18:29:19 18:33:44 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 Earth, Wind and Fire - After the Love Has Gone 18:33:44 18:38:06 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 Champaign - How 'Bout Us 18:38:06 18:42:33 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 Hooligans - Szabadon 18:42:33 18:46:50 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 V-Tech - Nem akarom 18:46:50 18:50:54 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 újévi köszöntő 18:50:54 18:51:48 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zsédenyi Adrienn - Mindhalálig mellettem 18:51:48 18:56:01 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 Westlife - When You're Looking Like That 18:56:01 18:59:52 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 Vision - Bárcsak újra itt lennél 18:59:52 19:03:34 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 The Loft - Kiss You Goodbye 19:03:34 19:07:07 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 Dorina - Instant nő 19:07:07 19:10:39 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Machine Mouse - Játékos 19:10:39 19:13:34 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Fresh - Őrült karnevál 19:13:34 19:17:43 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00:00 Club 54 - Kicsi szívem 19:17:43 19:21:31 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Baby Gabi/Lányi Lala - Van egy kulcs 19:21:31 19:25:27 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 Unique - Itt vagy 19:25:27 19:28:45 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 19:28:45 19:32:08 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 Bartók Eszter - Elefánt dal 19:32:08 19:34:19 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 Kistehén - Szájber gyerek 19:34:19 19:37:39 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 Icona Pop - I Love It 19:37:39 19:40:18 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 újévi köszöntő 19:40:18 19:40:44 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kállay-Saunders András - Csak veled 19:40:44 19:44:54 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 19:44:54 19:47:03 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:00:00 Swedish House Mafia - Don't You Worry Child 19:47:03 19:52:33 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 Rácz Gergő - Súgd a nevem 19:52:33 19:56:21 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Asaf Avidan - One Day 19:56:21 19:59:52 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 szünetjel 19:59:52 20:00:01 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 A Két Zsivány - Édesanyám, hallod a nótám 20:00:01 20:01:13 00:01:12 00:00:00 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 ism. 14

15 mulatós zene - A füredi Annabálon 20:01:13 20:03:42 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 ism. mulatós egyveleg 20:03:42 00:00:00 03:56:18 00:00:00 03:56:18 03:56:18 00:00:00 00:00:00 ism. Alfa Rádió FM 88,0 Balkány :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen z. k ism. mulatós egyveleg 00:00:00 00:12:57 00:12:57 00:00:00 00:12:57 00:12:57 00:00:00 00:00:00 ism. Breitner János - Mindenkit elfelednek egyszer 00:12:57 00:16:34 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 ism. Korda György - Szeretni kell 00:16:34 00:19:08 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 ism. Ajtay Andor - Hulló falevél 00:19:08 00:23:48 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 ism. Hollós Ilona és Kazal László - 2x2 néha 5 00:23:48 00:26:55 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 00:26:55 00:27:56 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Kovács Erzsi - Rejtély 00:27:56 00:31:18 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 ism. Késmárky Marika - Egy fiú a házból 00:31:18 00:34:12 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 ism. Kovács József - Jöjj vissza hozzám 00:34:12 00:37:36 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 ism. Honthy Hanna - Lehet könny nélkül sírni 00:37:36 00:42:47 00:05:11 00:00:00 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 00:42:47 00:42:58 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Payer András - Falu végén kis kunyhóban 00:42:58 00:45:51 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 ism. Szedő Miklós - Ma önről álmodtam megint 00:45:51 00:49:14 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 ism. Kovács Kati - Ne lépd át a küszöbömet többé 00:49:14 00:51:47 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 ism. Ajtay Andor - A vén budai hársfák 00:51:47 00:55:02 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 ism. Kovács Kati - Most kéne abbahagyni 00:55:02 00:57:30 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (Minden amire szükséged van) 00:57:30 00:57:48 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Szécsi Pál - Szeretni bolondulásig 00:57:48 01:00:12 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00:00 ism. Solymos Tóni - A harmonikás 01:00:12 01:03:39 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 ism. Németh Lehel - Angéla 01:03:39 01:06:12 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 ism. Ajtay Andor - Bözsi ne sírjon 01:06:12 01:09:16 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 ism. Baksai Árpád és Németh Marika - Emlékszel még 01:09:16 01:13:20 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 ism. Németh Lehel - Fogj egy sétapálcát 01:13:20 01:15:18 00:01:58 00:00:00 00:01:58 00:01:58 00:00:00 00:00:00 ism. Ambrus Kyri - Többet ér a boldogságom 01:15:18 01:17:56 00:02:38 00:00:00 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 ism. Putnoki Gábor - Csak a szépre emlékezem 01:17:56 01:21:01 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 ism. Bessenyei Ferenc - Ha én gazdag lennék 01:21:01 01:26:19 00:05:18 00:00:00 00:05:18 00:05:18 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 01:26:19 01:27:02 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (Minden amire szükséged van) 01:27:02 01:27:23 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Szécsi Pál - Kósza szél 01:27:23 01:31:18 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 ism. Bilicsi Tivadar 01:31:18 01:34:33 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 ism. Omega - Gyöngyhajú lány (live) 01:34:33 01:40:43 00:06:10 00:00:00 00:06:10 00:06:10 00:00:00 00:00:00 ism. Beatrice - 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás (live) 01:40:43 01:43:42 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 ism. Rolls Frakció - Mitől megy a villamos (live) 01:43:42 01:46:08 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 ism. Charlie - New York, New York 01:46:08 01:50:46 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 ism. Hevesi Tamás - Ezt egy életen át kell játszani 01:50:46 01:55:43 00:04:57 00:00:00 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 01:55:43 01:56:08 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (Alfa Rádió Önöknek Nektek) 01:56:08 01:56:43 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Edda - Lelkünkből 01:56:43 02:02:43 00:06:00 00:00:00 00:06:00 00:06:00 00:00:00 00:00:00 ism. 15

16 Roy és Ádám - A csapból is én folyok 02:02:43 02:06:30 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 ism. Balázs Fecó - Érints meg 02:06:30 02:10:06 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 ism. Ákos - Ilyenek voltunk 02:10:06 02:14:05 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 ism. Presser Gábor - Nagy utazás 02:14:05 02:18:02 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 ism. Katona Klári - Így jó 02:18:02 02:22:28 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00:00 ism. Kimnowak - Gyémánt 02:22:28 02:26:52 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 02:26:52 02:27:36 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (Alfa Rádió Önöknek Nektek) 02:27:36 02:28:10 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Demjén Ferenc - Hogyan tudnék élni nélküled 02:28:10 02:33:18 00:05:08 00:00:00 00:05:08 00:05:08 00:00:00 00:00:00 ism. Bon Bon - Szexepilem 02:33:18 02:36:24 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 ism. Keresztes Ildikó - Nem a miénk az ég 02:36:24 02:41:06 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 ism. Bikini - Ki visz haza 02:41:06 02:44:42 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 ism. Edda - A kör (live) 02:44:42 02:49:13 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 ism. P. Mobil - Kétforintos dal (live) 02:49:13 02:53:38 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 ism. Illés - Miért hagytuk hogy így legyen (live) 02:53:38 02:57:35 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (Alfa Rádió Önöknek Nektek) 02:57:35 02:58:03 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Fonográf - Az első villamos (live) 02:58:03 03:01:06 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 ism. Neoton - Kell hogy várj 03:01:06 03:04:46 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 ism. LMFAO - I'm in Miami Bitch! 03:04:46 03:07:33 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 ism. Hofi Géza - Próbálj meg lazítani 03:07:33 03:10:52 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 ism. Kovács Kati - Úgy szeretném meghálálni 03:10:52 03:14:11 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 ism. Bergendy - Jöjj vissza vándor 03:14:11 03:17:30 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 ism. Illés - Little Richard 03:17:30 03:19:44 00:02:14 00:00:00 00:02:14 00:02:14 00:00:00 00:00:00 ism. Bajtala - Cigány lány 03:19:44 03:22:19 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 ism. Hungária - Csavard fel a szőnyeget 03:22:19 03:24:35 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 03:24:35 03:25:16 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Omega - Gyöngyhajú lány 03:25:16 03:30:58 00:05:42 00:00:00 00:05:42 00:05:42 00:00:00 00:00:00 ism. Auth Csilla/Szolnoki Péter - Féltelek 03:30:58 03:34:42 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 ism. Republic - A 67-es út 03:34:42 03:39:23 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 ism. Szécsi Pál - Mint a violák 03:39:23 03:42:27 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 ism. Koncz Zsuzsa - Ha én rózsa volnék (live) 03:42:27 03:46:03 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 ism. Bonanza Banzai - Induljon a banzáj (live) 03:46:03 03:48:59 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 ism. Charlie - Nézz az ég felé (live) 03:48:59 03:52:37 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 ism. Karthago - Requiem (live) 03:52:37 03:57:04 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00:00 ism. Bergendy - Darabokra törted a szívem 03:57:04 04:01:45 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 ism. Illés - Az utcán 04:01:45 04:04:49 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (zene értetek) 04:04:49 04:05:13 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Koncz Zsuzsa - Keresem a szót 04:05:13 04:07:17 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 ism. Katona Klári - Vigyél el 04:07:17 04:11:21 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 ism. LGT - A dal a miénk 04:11:21 04:15:45 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 ism. KFT - Afrika 04:15:45 04:20:22 00:04:37 00:00:00 00:04:37 00:04:37 00:00:00 00:00:00 ism. Hungária - Ciao Marina 04:20:22 04:24:07 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 04:24:07 04:24:58 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Demjén Ferenc - Szerelem első vérig 04:24:58 04:28:33 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 ism. Neoton - Holnap hajnalig 04:28:33 04:33:03 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 ism. Komár László - Mondd, kis kócos 04:33:03 04:35:24 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:02:21 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (zene értetek) 04:35:24 04:36:08 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Cserháti Zsuzsa/Charlie - Száguldás, Porsche, szerelem 04:36:08 04:39:58 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 ism. 16

17 Exotic - Trabant 04:39:58 04:45:37 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:05:39 00:00:00 00:00:00 ism. R-Go - Szeretlek is + nem is 04:45:37 04:48:53 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 ism. Bikini - Adj helyet 04:48:53 04:52:21 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 ism. Omega - Fekete pillangó 04:52:21 04:56:23 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 ism. Első Emelet - Állj, vagy lövök 04:56:23 04:59:40 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 ism. V'Moto-Rock - Fekszem az ágyon 04:59:40 05:03:03 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 ism. Zorán - Szép Júlia 05:03:03 05:07:37 00:04:34 00:00:00 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 05:07:37 05:08:33 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Balázs Fecó - Évszakok 05:08:33 05:11:53 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 ism. Delhusa Gjon - Nika se perimeno 05:11:53 05:15:28 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 ism. Máté Péter - Azt súgta a szél 05:15:28 05:18:38 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 ism. Edda - Edda blues 05:18:38 05:23:13 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 ism. Zalatnay Sarolta - Hol jár az eszem 05:23:13 05:25:23 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 ism. Bikini - Mielőtt elmegyek 05:25:23 05:28:52 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 ism. Hungária - Micsoda buli 05:28:52 05:32:18 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 ism. Generál - Csöngess be jó barát 05:32:18 05:35:24 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (FM 88 MHz) 05:35:24 05:36:01 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Metro - Citrom ízű banán 05:36:01 05:39:17 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 ism. Vámosi János - Csinibaba 05:39:17 05:42:11 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 ism. Képzel riport - Valaki mondja meg 05:42:11 05:45:06 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 ism. Bergendy - Jöjj vissza vándor 05:45:06 05:48:30 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 ism. Omega - Nem tudom a neved 05:48:30 05:55:55 00:07:25 00:00:00 00:07:25 00:07:25 00:00:00 00:00:00 ism. V'Moto-Rock - Gyertyák 05:55:55 05:59:42 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 05:59:42 06:00:27 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. szignál (Alfa Rádió Önöknek Nektek) 06:00:27 06:00:37 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Corvina - Énekelj kisleány 06:00:37 06:03:27 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00:00 ism. Korál - Hazafelé 06:03:27 06:07:51 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 ism. Unisex - Lépjünk már 06:07:51 06:11:20 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Vad Fruttik - Forró nyár 06:11:20 06:14:56 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 ism. Varga Feri/Balássy Betty - Visz a hajó 06:14:56 06:17:53 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 ism. Zsédenyi Adrienn - Ajtók mögött 06:17:53 06:21:56 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 ism. Ádok Zoli - Dance With Me 06:21:56 06:25:47 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 ism. Ákos - Gumicukor 06:25:47 06:29:03 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 ism. Király Linda - És mégis 06:29:03 06:33:28 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 ism. Earth, Wind and Fire - After the Love Has Gone 06:33:28 06:37:50 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 ism. Champaign - How 'Bout Us 06:37:50 06:42:17 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 ism. Hooligans - Szabadon 06:42:17 06:46:34 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 ism. V-Tech - Nem akarom 06:46:34 06:50:38 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 ism. újévi köszöntő 06:50:38 06:51:32 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Zsédenyi Adrienn - Mindhalálig mellettem 06:51:32 06:55:45 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 ism. Westlife - When You're Looking Like That 06:55:45 06:59:36 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 ism. Vision - Bárcsak újra itt lennél 06:59:36 07:03:18 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 ism. The Loft - Kiss You Goodbye 07:03:18 07:06:51 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 ism. Dorina - Instant nő 07:06:51 07:10:23 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 ism. Machine Mouse - Játékos 07:10:23 07:13:18 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 ism. Fresh - Őrült karnevál 07:13:18 07:17:27 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00:00 ism. Club 54 - Kicsi szívem 07:17:27 07:21:15 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 ism. Baby Gabi/Lányi Lala - Van egy kulcs 07:21:15 07:25:11 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 ism. Unique - Itt vagy 07:25:11 07:28:29 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 ism. külföldi zene 07:28:29 07:31:52 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 ism. 17

18 Bartók Eszter - Elefánt dal 07:31:52 07:34:03 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 ism. Kistehén - Szájber gyerek 07:34:03 07:37:23 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 ism. Icona Pop - I Love It 07:37:23 07:40:02 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 ism. újévi köszöntő 07:40:02 07:40:28 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism. Kállay-Saunders András - Csak veled 07:40:28 07:44:38 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 ism. külföldi zene 07:44:38 07:46:47 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:00:00 ism. Swedish House Mafia - Don't You Worry Child 07:46:47 07:52:17 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 ism. Rácz Gergő - Súgd a nevem 07:52:17 07:56:05 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 ism. Asaf Avidan - One Day 07:56:05 07:59:35 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 ism. szünetjel 07:59:35 07:59:51 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignál (FM 88 MHz) 07:59:51 08:00:50 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Alfa Rádió hírei 08:00:50 08:04:31 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:04:31 08:06:37 00:02:06 00:02:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 08:06:37 08:10:01 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Republic - Neked könnyű lehet 08:10:01 08:14:04 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 Tacabro - Tacatà, Tacata' 08:14:04 08:17:32 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 szignál (Minden amire szükséged van) 08:17:32 08:17:48 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 névnapok 08:17:48 08:18:25 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k műsorajánló, elérhetőségek 08:18:25 08:21:03 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 R-Go - Létezem 08:21:03 08:24:36 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Rihanna - Where Have You Been 08:24:36 08:28:37 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 szignál (FM 88 MHz) 08:28:37 08:29:14 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ricky - Szamba láz 08:29:14 08:32:37 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 08:32:37 08:36:57 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 horoszkóp 08:36:57 08:40:38 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rony - Valahol egy lány 08:40:38 08:44:27 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 Mohombi - In Your Head 08:44:27 08:47:36 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 Rúzsa Magdolna - Szabadulj el! 08:47:36 08:51:18 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 Chelo - Woodoo 08:51:18 08:54:05 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 Soho Party - A világ csak veled szép 08:54:05 08:57:39 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 Telly Savallas - Some Broken Hearts Never Mend 08:57:39 09:00:00 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 Alfa Rádió hírei 09:00:00 09:03:37 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 09:03:37 09:05:17 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 09:05:17 09:07:27 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szandi - Valaki zörget a szívemen 09:07:27 09:11:40 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 Szandi - Hazafelé 09:11:40 09:12:49 00:01:09 00:00:00 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 Vanessa Hudgens - Say Ok 09:12:49 09:16:19 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 Janicsák Veca - Éjszaka holdfény 09:16:19 09:19:30 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 szignál (Minden amire szükséged van) 09:19:30 09:19:53 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 névnapok, időjárás 09:19:53 09:25:13 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Katie Melua - Spider's Web 09:25:13 09:29:08 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Desperado - Bújj hozzám 09:29:08 09:33:11 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 Fly Project - Musica 09:33:11 09:36:50 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 Ámokfutók - A Hold dala 09:36:50 09:42:26 00:05:36 00:00:00 00:05:36 00:05:36 00:00:00 00:00:00 évfordulók, események 09:42:26 09:47:31 00:05:05 00:05:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Akcent - King of Disco 09:47:31 09:51:12 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 Anima Sound System - Tedd a napfényt be a számba 09:51:12 09:55:09 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 szignál (zene értetek) 09:55:09 09:55:51 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Koncz Zsuzsa - Jöjj kedvesem (live) 09:55:51 10:00:04 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 Alfa Rádió hírei 10:00:04 10:04:53 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 18

19 időjárás 10:04:53 10:06:31 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 10:06:31 10:08:41 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Alexandra Stan - Mr Saxobeat 10:08:41 10:11:51 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Balázs Fecó - Évszakok 10:11:51 10:15:11 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 10:15:11 10:18:21 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Barbee - Ámor nyila 10:18:21 10:21:09 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00:00 Életmód magazin (tanácsok másnaposság ellen) 10:21:09 10:28:05 00:06:56 00:06:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k külföldi zene 10:28:05 10:32:08 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 Kabaré félóra (Koltay Róbert szerepeiből) 10:32:08 10:58:14 00:26:06 00:26:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Alfa Rádió hírei 10:58:14 11:01:52 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 11:01:52 11:03:11 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 11:03:11 11:05:23 00:02:12 00:02:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zámbó Jimmy - Mit akarsz a boldogságtól 11:05:23 11:09:52 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:04:29 00:00:00 00:00:00 Tinie Tempah ft. Rita Ora - Rip 11:09:52 11:13:37 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 Bon Bon - Érezd magad jól 11:13:37 11:17:11 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 szignál (Minden amire szükséged van) 11:17:11 11:17:28 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 színes hír: újévi fogadalmak 11:17:28 11:21:09 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Beyoncé - Single Ladies 11:21:09 11:24:20 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:00 Caramel - Lélekdonor 11:24:20 11:28:32 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 Bluelagoon - Call from Babylon 11:28:32 11:31:57 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 külföldi zene (Hot Stuff) 11:31:57 11:34:45 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 sporthírek (balkányi sakk eredmények) 11:34:45 11:36:58 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Dj Szatmári - Mondd 11:36:58 11:40:19 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 Alex Clare - Too Close 11:40:19 11:44:29 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 Tilinger Attila - Aki a szívem gyújtja fel 11:44:29 11:48:09 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 szignál (zene értetek) 11:48:09 11:48:50 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe 11:48:50 11:51:59 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 TNT - Kicsi gesztenye 11:51:59 11:55:07 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 Alfa Rádió hírei 11:55:07 11:58:45 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 11:58:45 12:00:03 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Déli nótaszó (magyarnóta összeállítás) 12:00:03 12:29:33 00:29:30 00:00:00 00:29:30 00:29:30 00:00:00 00:00:00 k szignál (FM 88 MHz) 12:29:33 12:30:10 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lawson - When She Was Mine 12:30:10 12:33:45 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 Tolvai Renáta - Őrült rohanás 12:33:45 12:37:03 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 Loreen - Euphoria 12:37:03 12:40:01 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 szignál (Minden amire szükséged van) 12:40:01 12:40:23 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 színes hír: egy angol hölgy tévedés miatt hetekig hitte hogy meg fog halni 12:40:23 12:43:42 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tóth Gabi - Hív az élet 12:43:42 12:47:30 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Fun. - We Are Young 12:47:30 12:51:36 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 Tóth Vera - Soha már 12:51:36 12:55:12 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 12:55:12 12:59:36 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 Alfa Rádió hírei 12:59:36 13:03:58 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 13:03:58 13:05:15 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 13:05:15 13:08:37 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vad Fruttik - Rió (live) 13:08:37 13:12:22 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Train - Drive By 13:12:22 13:15:37 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 Varga Feri - Jókor jó helyen 13:15:37 13:19:20 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 névnapok, időjárás 13:19:20 13:23:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Arash - Broken Angel 13:23:00 13:26:06 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 19

20 The Wanted - Chasing The Sun 13:26:06 13:29:19 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 Napoleon Boulevard - Bicikli ég és föld között 13:29:19 13:33:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 Gary Barlow & The Commonwealth Band/Military Wives - Sing 13:33:00 13:37:19 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:00:00 színes hírek: 7 megdöbbentő adat 2013-ból 13:37:19 13:42:44 00:05:25 00:05:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tajtiboy - Mulatós Mix 13:42:44 13:46:40 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 Wolf Kati - Hívjuk elő 13:46:40 13:50:25 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Paloma Faith - Picking Up The Pieces 13:50:25 13:53:56 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 Zsédenyi Adrienn - Hétköznapi Mennyország 13:53:56 13:57:12 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 Kylie Minogue - Timebomb 13:57:12 14:00:06 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 Alfa Rádió hírei 14:00:06 14:04:28 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 14:04:28 14:05:44 00:01:16 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 14:05:44 14:09:14 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rácz Gergő - Csak állj mellém! 14:09:14 14:12:47 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Jennifer Lopez - Dance Again 14:12:47 14:16:42 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Pál Dénes - A széltől is óvsz 14:16:42 14:20:59 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 vízkereszt, farsang 14:20:59 14:25:10 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Alexandra Burke - Let It Go 14:25:10 14:28:36 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 Janicsák Veca - Mennyit adsz a lelkemért? 14:28:36 14:32:58 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 szignál (FM 88 MHz) 14:32:58 14:33:35 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Justin Bieber - I Die In Your Arms 14:33:35 14:37:30 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Vastag Tamás - Soha még 14:37:30 14:40:57 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 színes hír: hat alapvető tényező amitől nő a nő 14:40:57 14:46:47 00:05:50 00:05:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 David Guetta Ft. SIA - Titanium 14:46:47 14:50:42 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Titkolt Ellenállás - Tigris 14:50:42 14:55:10 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 Marina And The Diamonds - Primadonna 14:55:10 14:58:48 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 Alfa Rádió hírei 14:58:48 15:02:06 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 15:02:06 15:03:24 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 15:03:24 15:05:23 00:01:59 00:01:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene - Rongyos csárda 15:05:23 15:09:07 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 Jason Mraz - I Won't Give Up 15:09:07 15:13:02 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Vastag Csaba - Megküzdök érted 15:13:02 15:16:39 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 Emmelie De Forest - Only Teardrops 15:16:39 15:19:38 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 műsorajánló, elérhetőségek 15:19:38 15:21:42 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 V-Tech - Szeress úgy 15:21:42 15:25:30 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Bonnie Tyler - Believe in Me 15:25:30 15:28:30 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 Magna Cum Laude - Köszönet 15:28:30 15:32:37 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:04:07 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 15:32:37 15:35:32 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:00:00 Tarány Tamás - Túl az érveken 15:35:32 15:39:03 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 15:39:03 15:42:25 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 orvosi ügyeleti beosztás 15:42:25 15:44:13 00:01:48 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hien - Édes kis suttogás 15:44:13 15:47:57 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 Lady Gaga - Applause 15:47:57 15:51:27 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 Keresztes Ildikó - Nem akarok többé játszani 15:51:27 15:54:25 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 Lana Del Rey - Summertime Sadness 15:54:25 15:58:37 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 reklám 15:58:37 16:00:37 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Magyar Lelátó - sportmagazin (beszélgetés Berki Krisztián, olimpiai bajnok tornásszal) 16:00:37 16:31:41 00:31:04 00:31:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Oláh Gergő - Törj ki a csendből 16:31:41 16:35:12 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Dalok és akkordok - net. Írta: Jenő 2011. április 01. péntek, 17:09 - Módosítás: 2013. január 31. csütörtök, 22:00 DALOK ÉS AKKORDOK

Dalok és akkordok - net. Írta: Jenő 2011. április 01. péntek, 17:09 - Módosítás: 2013. január 31. csütörtök, 22:00 DALOK ÉS AKKORDOK DALOK ÉS AKKORDOK 1001. éjszaka - V*Moto Rock 16 éves (Bojtorján) 16 t (Republic) 16 tonna (Sixteen Tons) 1958-as boogie-woogie klub (Omega) 2000 éj kell - Demjén Ferenc 2000 éves álmok - Demjén Ferenc

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Sláger Zene Rádió - Magyar Zene. - Playlist

Sláger Zene Rádió - Magyar Zene. - Playlist Sláger Zene Rádió - Magyar Zene Z - Playlist AD Studio Álmaimban Amerika 3:16 AD Studio Egy csillagnak 4:17 AD Studio Páratlan Páros 4:08 AD Studio Valami nagy szerelem 3:37 AD Studió Nyári eso 4:21 Adagio

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Bulirendelés és info:

Bulirendelés és info: Előadó Szám 1 3+2 Kicsiny falum 2 AD Studio Nyári eső 3 AD Studio Páratlan páros 4 Agnes Vanilla Ugyanaz a szív 5 Ákos Hello 6 Ákos Ilyenek voltunk 7 Animal cannibals Mindenki azt akarja 8 Apostol Nehéz

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. április 29-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. április 29-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. április 29-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-37.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-15.

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben