FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON"

Átírás

1 FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON Készítette: Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. Megbízásából: Horváth Olga Szombathely, 2011.

2 A Foglalkoztatási Szakmai Program elkészítésére vonatkozó szabályokat a 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet 2. - a szabályozza. Ugyanez a szakasz rögzíti azokat a szempontokat is, amelyek alapján a programot el kell készíteni. A foglalkoztatási szakmai program a jogszabály alapján az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: az intézményen belüli foglalkoztatás formáit, a szociális foglalkoztatásban részt vevők számát, a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységeket, a tevékenységekhez kapcsolódóan a szükséges személyi, tárgyi feltételeket, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját, az előállított termék, illetve szolgáltatás értékesítésének tervét, a szociális foglalkoztatásban részt vevő személy munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségeket, a szociális foglalkoztatásban részt vevő segítők és foglalkozatás-koordinátorok számát. Forrás: (3/2006. ( V. 17.) ICSSZEM rendelet 2.. /2/ A jogszabály elérhető: A jogszabály azonban csak a kereteket rögzíti, szempontokat ad az elkészítéshez, de a program tartalmára vonatkozóan nem nyújt információt. Ezért a következőkben a programkészítés módszertanára és tartalmára teszünk javaslatokat.

3 A FOGLALKOZTATÓ ADATAI A programot minden esetben az alapadatok rögzítésével kezdjük, amely a foglalkoztatóra és a szociális intézményre vonatkozó elsődleges információkat kell, hogy tartalmazza Ezek a következők: A foglalkoztató neve, címe, elérhetőségei ( , telefon, web) A foglalkoztató statusa: (külső foglalkoztató, intézményi foglalkoztató) Képviseletre jogosult Foglalkoztatási engedély száma, kiadás éve: Foglalkoztatási formák: A foglalkoztatási engedélyben megjelölt foglalkoztatotti létszám: A foglalkoztatóhoz kapcsolódó szociális intézmény neve, címe, elérhetőségei ( , telefon, web) Az intézmény képviselője: Azoknak az intézményeknek a felsorolása, szolgáltatásainak felsorolása, ahol a foglalkoztatottak intézményi jogviszonnyal rendelkeznek: A TERVEZÉS A program tervezését azzal célszerű kezdeni, hogy számba vesszük a foglalkoztatni kívánt célcsoport jellemzőit, információkat gyűjtünk a potenciális munkaerő felkészültségéről, állapotáról is, hisz a feladatok nagyságrendje - mit vállalhatunk fel, milyen tevékenységeket tudunk elvégezni, hány fővel stb. - a minőség, a teljesítési határidő, a kitűzött fejlesztési célok, az alkalmazott módszerek mind-mind ennek függvényei. A fentiek érdekében a foglalkoztatásba bevontak mentális, fizikai állapota, demográfiai jellemzői mellett célszerű számba venni a munkaerő munkavégző képességének szintjét, a munkavégzéshez szükséges a szociális kompetencia területén megjelenő hiányokat is.

4 A célcsoport demográfiai adatai, a foglalkoztatást befolyásoló egészségi, fizikai, mentális állapot, iskolai végzettség munkakarrier, önellátó képesség szerinti megoszlásuk. ( ) Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált Szociális Intézménye Életkor, és nemek szerinti megoszlás Szenvedélybetegek Kaskantyú székhely és telephelyek férfi Összesen 137 Cselekvőképesség mértéke szerinti megoszlás Cselekvőképes 130 Korlátozottan cselekvőképes 4 Cselekvőképtelen 3 Intézményi jogviszony létesítését megelőzően munkaviszonnyal rendelkezett férfi Önellátási képesség szerinti megoszlás nő nő 3 4 Önellátásra képes 133 Önellátásra részben képes 3 Önellátásra nem képes 1 Iskolai végzettség szerinti megoszlás Kevesebb, mint nyolc általános 8 Kisegítő iskola 3 Nyolc általános 46 Szakmunkásképző 62 Középfokú 14 Felsőfokú 1 Főiskola, egyetem 3 A foglalkoztatást befolyásoló krónikus betegségcsoportok szerinti megoszlás Légzőszervrendszeri betegségek: (COPD, asztma, 24 Mozgásszerv rendszeri betegségek (derékfájdalmak, gerincbántalmak, köszvény, csípő betegségei) Keringési, érrendszeri megbetegedések (ISZB, 68 60

5 hypertonia, érszűkület, Angina pectoris) Idegrendszeri megbetegedések (polyneuropathia, epilepszia) Érzékszervi (látás, hallás) megbetegedések. 6 Mentális és viselkedészavarok Enyhe mentális retardáció Schizoid kórképek 3 Depressziós kórképek 15 Egyéb szorongásos zavar A tevékenységek tervezéséhez azonban nem elégséges feltétel a humán erőforrás ismerete, el kell tudni helyezni magunkat abban a környezetben is, amit úgy hívunk, hogy piac. Ennek érdekében meg kell vizsgálnunk, hogy az a termék, vagy szolgáltatás, amit tervezünk piacképes-e, lesznek-e vásárlóink. Ennek érdekében szegmentáljuk a piacot, meghatározzuk azokat a célcsoportokat, amelyek vásárlói lesznek a terméknek/szolgáltatásnak. Piaci szegmentáció: olyan eljárás, mellyel a heterogén piacot jól definiálható ismérvek szerint homogén részekre osztjuk. Eredménye: szegmens= a piac egyedi keresleti sajátosságait mutató csoportok. Példa a piaci szegmentációra Egy települési önkormányzat a rendelkezésére álló forrásai egy részéből szociális szolgáltatást kíván szervezni. Nézzük milyen lépéseken keresztül választották ki a célcsoportot 1.)Elkészítették a szociális térképet, megvizsgálták, hogy milyen a település demográfiai összetétele. Megállapították, hogy a település elöregedett. 2.) A térkép készítői szükséglet és igény felmérésre alapozva feltárták a településen élő idős emberek szükségleteit, igényeit, leírták a célcsoport jellemzőit. Megállapították, hogy a településen élő idős emberek közül jelenős azok aránya, akik egyedül élnek, közülük többen egyedülállóak. 3.) Az információk birtokában úgy döntöttek, hogy idősek klubját hoznak létre, mégpedig azoknak az embereknek, akik egyedül élnek, vagy egyedülállóak. Az elemzések alapján megállapították, hogy k. 40 fős klubot kell létrehozni ahhoz, hogy a szolgáltatást ne legyen ráfizetéses. 4.) A települési önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójában szerepelt a idősbarát várossá válni gondolat. A piaci szegmentáció eredményeként létrejött az egyedül nem megy klub, amely ma is 40 fő idős ember számára kínál különböző szolgáltatásokat Forrás: Horváth Olga: Marketing alapismeretek (e-learning tananyag HEFOP program)

6 AZ INTÉZMÉNY - ÉS A FOGLALKOZTATÓ CÉLJAINAK ILLESZKEDÉSE A program készítésekor azt is végig kell gondolni, hogy melyek a foglalkoztató és az intézmény céljai, illetve, azt, hogy mindezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, a foglalkoztatás által történő rehabilitáció, fejlesztés miként illeszkedik az intézmény rehabilitációs eszköztárába, milyen módon erősítik egymást. Ezt követően azt is meg kell határozni, hogy mely eszközök szolgálják a munkavégzés általi rehabilitációt és fejlesztést, és melyek azok, amelyek a komplex rehabilitáció egyéb elemeit támogatják, továbbá amelyek szociális kompetenciák újraépítését, vagy fejlesztését szolgálják. Így fel tudjuk vázolni azt a célrendszert, amelyben a foglalkoztatás, mint a rehabilitációt szolgáló egyik eszköz megjelenik, s amely támogatja a rehabilitációs célokat. Pl. Ha az a célunk, hogy az intézményben élőket az intézményes ellátásból kivezessük, önálló életvezetésük feltételeit megteremtsük, akkor a foglalkoztatás célja a következő lehet: a foglalkoztatott munkavégző képességét oly módon kell fejleszteni, hogy a foglalkoztatott képessé váljon a tartós és folyamatos munkavégzésre, s ez által az önfenntartáshoz szükséges jövedelem megszerzésére. Ezért az ő rehabilitációjában a munkavégzésen túl az életvitel alakítása, az önálló működéshez szükséges kompetenciák fejlesztésére is szükség van. Így általános célunk: a kivezetés, az önálló életvitel megteremtése, foglalkoztathatóságának javítása. Konkrét célok pedig lehetnek pl.: a foglalkoztatott munkavégző képességének, fejlesztése munkavégzés fejlesztő felkészítő foglalkoztatás -, a végzett tevékenység betanítása által (foglalkoztatás) hatékonyság fejlesztés társas kapcsolatok fejlesztése absztinencia megtartása stb. A célokhoz eszközöket rendelhetünk. Így például a munkavégző képesség fejlesztésének eszköze lehet konkrét munkafolyamatokra való betanítás, vagy munkakörbővítés, munkaidő növelés, stb. A hatékonyság fejlesztésének lehet eszköze a munkavégzés, de tréningeket is tarthatunk, stb. A fentiek végiggondolása után arra a kérdésre adunk választ, hogy az intézményi és a foglalkoztatás szakmai programjai hogyan illeszkednek egymáshoz, miért tartja fontosnak az intézmény a munkavégzés által történő rehabilitációt.

7 TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA A célok meghatározását követően meghatározzuk a feladatokat, azaz azokat a munkatevékenységeket, amelyek segítik a célok elérését. A tevékenységeket TEÁOR szerinti besorolás formájában is célszerű nevesíteni, ugyanis ennek alapján tudjuk meghatározni, hogy milyen munkák végzésére van kompetenciánk, illetve melyek azok a tevékenységek, amelyekre telepengedélyt kell kérni, vagy bejelentési kötelezettséget kell teljesíteni. A TEÁOR szerinti besorolások elérhetők: A TEÁOR számok gyűjtő számok, s meghatározott tevékenységeket tartalmaznak, ezért ha Pl. a 132-Textilszövés TEÁOR 1 számot választjuk, akkor csak az ebbe a besorolásba tartozó tevékenységeket - textíliák szövése különféle nyersanyagból, mint selyem-, gyapjú-, egyéb állati, növényi vagy mesterséges, papír- vagy üveg-, stb. szálból - végezhetjük az engedélyezések után, s nem ebbe a szakágazatba tartozik a: - kötött és hurkolt kelme, lásd: a textil padlóburkoló, lásd: a keskenyszövetek, lásd: a nem szőtt kelme és nemez, lásd: 1399, s ha ezeket a tevékenységeket akarjuk végezni, akkor a megfelelő TEÁOR számokat kell alkalmaznunk. A fentiek alapján könnyen belátható, hogy célszerű a programban konkrétan leírni a végzett munkát, ha azt akarjuk, hogy a tevékenység egyértelmű legyen mindazok számára, akiknek a program információt nyújt. Emellett a tevékenység bemutatásakor a szolgáltatás, termelés nagyságrendjét is szükséges rögzíteni ugyanis ennek alapján határozhatjuk meg a munkaerő igényt is, azaz azt, hogy milyen munkához, mekkora létszámot kell rendelni. Pl. ha 100 m 2 udvar rendbetételéhez 10 foglalkoztatottat rendel a foglalkoztató, akkor egyértelmű, hogy csak látszatfoglalkoztatás történik. A végzendő feladatnak és a munkaerő számának mindig összhangban kell lennie. 1 TEAOR szerinti besorolás, a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti száma, megnevezése.

8 Ha tevékenységet kívánunk bővíteni, vagy a meglévő tevékenységeinket kívánjuk terjeszteni ahhoz is először a szükséges munkaerőt célszerű megtervezni. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK A személyi feltételek bemutatásában szólni kell a foglalkoztatást segítő, és koordináló munkatársak feladatairól is. A 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet 5.. /3/ /4/ bekezdése szabályozza a koordinátor és a segítő kompetenciáit. A szociális foglalkoztatásban a segítő irányítja a foglalkoztatást, szervezi a munkavégzést, koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, megtervezi a napi tevékenységet, részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában, javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt. A szociális foglalkoztatás-koordinátor koordinálja a szociális intézményen belüli munkavégzést, részt vesz a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelem előkészítésében, részt vesz a foglalkoztatási szakmai program elkészítésében, előkészíti a szociális foglalkoztatási támogatással kapcsolatos igényléseket, képviseli a szociális intézményt a foglalkoztatással kapcsolatos ügyekben, összesíti a nyilvántartásokat, elszámolásokat, szervezi a reklám és marketing tevékenységet, előkészíti a termék vagy szolgáltatás értékesítési tervét, kapcsolatot tart a beszállítókkal, előkészíti a foglalkoztatott munkaerőpiacra történő kivezetését, javaslatot tesz az intézményen belüli és intézményen kívüli foglalkoztatás formáira. A fentieken túl elsősorban a segítők esetében azt is célszerű végiggondolni, hogy a munkatársak feladata az egyes tevékenységek között hogyan osztható meg, melyek azok a tevékenységek, s kik azok a foglalkoztatottak, akiknek nagyobb segítségre van szükségük. Az, hogy a segítők tevékenységét milyen arányban kell megosztani az egyes munkák között, nagymértékben befolyásolhatja a foglalkoztató munkaerőigényt.

9 Szükséges azt is számba venni, hogy milyen tudások jelennek meg az irányító, segítő, szervező stábban, s ezeket a tudásokat mivel szükséges bővíteni, kiegészíteni, esetleg időszakosan milyen képzettségű szakembereket célszerű a munkába bevonni. Így egy-egy tevékenységre való betanításhoz, vagy a termékfejlesztéshez felkérhetünk szaktudással rendelkező szakembereket is. A munkavégzés tárgyi feltételeinek bemutatása, nemcsak az épület, a helyiségek, az eszközök, a szerszámok számbavételét jelenti. Vannak olyan tevékenységek, amelyek bejelentési kötelezettséghez, valamint telephely engedélyhez kötöttek. Ha ezeket a tevékenységeket gyakorolni akarjuk, szükséges a megfelelő eljárást lefolytatnunk. A bejelentésről és a telepengedélyezésről a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik, illetve a bejelentésre és engedélyezésre vonatkozó tevékenységeket a jogszabály 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. (2) A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani. Forrás: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól A jogszabály elérhető:

10 Bejelentéshez és engedélyhez kötött tevékenységek 1.sz. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez 1. alsóruházat 43. irodai papíráru 2. ágybetét 44. járművillamossági, - elektronikai készülékek 3. áramelosztó, -szabályozó készülék 45. játékgyártás 4. bőr, szőrme kikészítése 46. kerámiacsempe, -lap 5. bőrruházat 47. kerámia szigetelő 6. csap, szelep 48. kerékpár, mozgássérült kocsi 7. csapágy, erőátviteli elem 49. konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat) 8. csiszolótermék 50. konyhabútorgyártás 9. csomagolás 51. kőmegmunkálás 10. egészségügyi kerámia 52. kötéláru 11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék 53. kötött, hurkolt harisnyafélék, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék 12. egyéb bútor 54. kötött, hurkolt kelme 13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel 55. lábbeli gyártás 14. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru 56. lakat-, zárgyártás 15. egyéb kerámiatermék 57. munkaruházat 16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek 58. műszaki kerámia 17. egyéb műanyag termék 59. műszaki textiláru 18. egyéb nem vas fém 60. nem szőtt textília és termék (kivéve: ruházat) 19. egyéb papír-, kartontermék 61. nem veszélyes hulladékok gyűjtése 20. egyéb ruházat, kiegészítők 62. nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 22. egyéb textiláru m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés 63. nem villamos háztartási készülék 23. egyéb szivattyú, kompresszor 64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek 24. elektronikus orvosi berendezés 65. orvosi eszköz 25. emelő-, anyagmozgató gép 66. papír csomagolóeszköz 26. evőeszköz 67. parkettagyártás 27. élelmiszer-, dohányipari gép 68. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek,

11 műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása) 28. építési betontermék 69. síküveg tovább feldolgozás 29. építési gipsztermék 70. sportszergyártás, kivéve úszómedence 30. épületasztalos-ipari termék 71. számítógép, perifériás egység 31. falemezgyártás 72. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely 32. felsőruházat (kivéve: munkaruházat) 73. szerszámgyártás 33. fűtőberendezés, kemence 74. szőrmecikk 34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép 75. tároló fatermék 35. gépjárműjavítás, - karbantartás 76. testápolási cikk 36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása 77. textil-, ruházati, bőripari gép 37. háztartási kerámia 78. táskafélék, szíjazat 38. háztartási villamos készülék 79. textilszálak fonása 39. hangszergyártás 80. textilszövés 40. illóolajgyártás 81. textil, szőrme mosása, tisztítása 41. irodabútor 82. tűzálló termék 42. irodagép (kivéve: számítógép és perifériái) 83. villamos világítóeszköz

12 Telepengedély köteles tevékenységek 2.sz. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez 1. acélcső gyártás 31. kötőelem, csavar 2. acél tárolóeszköz 32. központi fűtési kazán, radiátor 3. alumínium, kivéve a timföld (alumínium- oxid) 4. bányászati, építőipari gép 34. kőolaj-feldolgozás 33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek 5. dohánytermék 35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép 6. egyéb gumitermék 36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék 7. előre kevert beton 37. máshová nem sorolt egyéb jármű 8. égetett agyag építőanyag 38. máshová nem sorolt egyéb nem fém ásványi termék 9. festék, bevonó anyag 39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép 10. fémalakítás, porkohászat 40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék 11. fém épületelem 41. mezőgazdasági vegyi termék, raktározása, tárolása 12. fémfelület-kezelés 42. mezőgazdasági, erdészeti gép 13. fémmegmunkálás 43. mész-, gipszgyártás 14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek 44. motorkerékpár 15. fémszerkezet 45. motor, turbina (kivéve: légi, közúti jármű- motor) 16. fémtartály 46. műanyag csomagolóeszköz 17. fűrészáru gyártás 47. műanyag építőanyag 18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi 48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil 19. gőzkazán 49. műanyag-, gumifeldolgozó gép 20. gumiabroncs, gumitömlő 50. műtrágya, nitrogénvegyület, raktározása, tárolása 21. habarcsgyártás 51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 22. háztartási, egészségügyi papírtermék 52. nemesfémgyártás 23. hidegen hajlított acélidom 53. ólom, cink, ón 24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag 54. papírgyártás 25. hidegen húzott acélhuzal 55. papíripari gép 26. hidegen húzott acélrúd 56. ragasztószergyártás

13 27. hidraulikus, pneumatikus berendezés 57. rézgyártás 28. huzaltermék 58. szálerősítésű cement 29. kohászati gép 59. száloptikai kábel 30. könnyűfém csomagolóeszköz 60. szintetikus kaucsuk alapanyag 61. szőnyeggyártás 62. tapétagyártás 63. tisztítószer 64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag 65. vegyi szál 66. villamos motor, áramfejlesztő 61. szőnyeggyártás 62. tapétagyártás 63. tisztítószer 64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag 65. vegyi szál A végzett tevékenységek függvényében ne feledkezzünk meg a sajátos és speciális munkavédelmi szabályozás, a kockázatbecslés és kezelés, a védőeszköz, munkaruha ellátás bemutatásáról sem. Pl. takarítási feladatok esetén tisztítószerek tárolása, a biztonsági adatlapok megléte stb. Célszerű a tárgyi feltételek bemutatásakor a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérőlelvárásai szerint végiggondolni a feltételeket. Pl. Tűzvédelem Munkahelyi hulladékkezelés Zárt munkahelyek szellőztetése A helyiségek, terek hőmérséklete A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása A helyiségek padlózata, falai, mennyezete és tetőzete Ablakok és tetőablakok Ajtók és kapuk Közlekedési útvonalak, veszélyes területek Mozgólépcsők és mozgójárdák Rakodók (rámpák) Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken Pihenőhelyek Öltözőhelyiségek Tisztálkodó- és mellékhelyiségek Elsősegélyhelyek

14 Megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók munkahelyei Ivóvízellátás a munkahelyen Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem Természetesen csak azokat a szempontokat kell a tárgyi feltételek bemutatása során számba venni, amelyek az adott tevékenység esetében meg kell, hogy jelenjen. Pl. ha egy foglalkoztató parkgondozást végez, akkor nemcsak a szerszámok bemutatása fontos, hanem a pihenőhely, a tisztálkodó és mellékhelyiségek, az öltöző stb. bemutatása is. Fogyatékos munkavállaló esetén pedig azokat a speciális eszközöket, feltételeket is számba kell venni, amelyeket a megváltozott munkaképesség miatt a foglalkoztatónak biztosítani kell. A jogszabály elérhető: A tárgyi feltételek biztosítása körében még az alábbi jogszabályok alkalmazása szükséges: évi XCIII. Törvény munkavédelemről évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

15 A MUNKAFOLYAMAT BETANÍTÁSÁNAK TEMATIKÁJA Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén el kell készíteni munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját is. Ezeknek a tematikáknak konkrétan tartalmaznia kell azokat az ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, amelyeket meg akarunk tanítani, gyakoroltatni szeretnénk, s amit a későbbiekben a munkafolyamatok során a foglalkoztatott alkalmazni fog. Pl. Textilszövés, kreatív tevékenység betanítási tematikája A programvezető: Cél A területen szükséges alapvető ismeretek készségszintű elsajátítása, A mindennapi munkavégzéséhez nélkülözhetetlen gyakorlati tudásszint megszerzése, Felkészítés az önálló, felelősségteljes munkavégzésre. A cél megvalósításához szükséges feladatok Az intézmény arculattervének, PR tevékenységének megismerése, átgondolása, A díszítéséhez szükséges kellékek elkészítési technikáinak megismerése (gyöngyfűzés, üvegfestés, térfonás, varrás, kötés, kollázs - montázs, textilfestés, rongyszőnyegkészítés, virágkötészeti alapismeretek), Az alkalmazott technikákhoz szükséges alapvető anyagismeret elsajátítása, Tűz és balesetvédelmi rendelkezések megismerése, Tennivalók szabálytalanság, rendellenesség észlelése esetén. A program során alkalmazott módszerek Az elsajátítandó ismeretanyag elméleti és gyakorlati oktatása, Az elméleti oktatás alapját a szakember által elkészített segédanyag képezi, a gyakorlati képzés terepgyakorlat formájában történik. A program során figyelembe veendő szempontok Egyéni képességek, készségek, Az ellátást igénybevevő egészségi állapota, Kézügyesség, kreativitás, Az adott munkatevékenységre irányuló motiváció, megbízhatóság, pontosság. Az ellátást igénybevevők köre Azon ellátást igénybevevők, akikkel az intézmény az adott munkaterületre vonatkozóan munkaszerződést, megállapodást köt.

16 A csoport formája: Zárt A program időtartama: 10 foglalkozás TEMATIKA I.: Textilszövés, kreatív tevékenység 1. foglalkozás: Kérdőív. A munka szerepe az életünkben 2. foglalkozás: A PR tevékenység tartalmi elemei, fontossága 3. foglalkozás: Anyagismeret. Eszközismeret 4. Foglalkozás Színek összhangja, harmónia és a szépség fogalma 5. foglalkozás: Varrási, kötési technikák, anyagismeret a térfonásról 6. foglalkozás: A gyöngyfűzés alapjai 7. foglalkozás: Virágkötészeti alapismeretek 8. foglalkozás: Üvegfestés, eszközhasználat, ötletek-praktikák használati-és 9. dísztárgyak készítéséhez 10. foglalkozás: A textilfestés technológiája, a munkafolyamat lépései 11. foglalkozás: A bemutatott technikák megjelenése a dekorációs tevékenységben 12. foglalkozás: Tűz-, munka-és balesetvédelmi oktatás 13. foglalkozás: Elméleti és gyakorlati vizsga Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált Szociális Intézménye Szociális foglalkoztatás programja Ehhez indokolt a tevékenységben járatos szakembert is behívni. A tematika nemcsak a tevékenység elindításakor biztosítja a betanítást, az új belépők felkészítését is szolgálja. Fontos azt is megtervezni, hogy milyen formában történik a betanítás, milyen eszközöket, módszereket alkalmazunk, mekkora lesz az elméleti és gyakorlat aránya, munkafolyamatba ágyazva sajátítják-e el az elméleti és gyakorlati ismereteket, stb. A FOGLALKOZTATOTTAK TOVÁBBLÉPÉSI IRÁNYAINAK MEGHATÁROZÁSA A foglalkoztatási programban azt is meg kell tervezni, hogy milyen kimeneti és előmeneteli rendszert működtetünk a munkavégzés során. A szociális foglalkoztatás nem végső cél. Azoknál a foglalkoztatottaknál, akik képesek rá, meg kell kísérelni a nyílt, vagy más támogatott piacon történő foglalkoztatást. Ezért a szociális foglalkoztatást hosszútávon átmenetnek kell tekintenünk, amelynek végső célja a nyílt munkapiacra való kilépésre való felkészítés. Ezért meg kell tervezni a rehabilitációs szakaszt, illetve azt is, hogy mikor jön el az időpont, amikor a foglalkoztatott fejlesztését e munkaformában be kell fejeznünk. Vagy azért, mert eredménytelen a rehabilitáció, vagy pedig azért, mert a

17 foglalkoztatott rehabilitációja befejeződött. Ezt az utat kell különböző eszközökkel és módszerekkel támogatni. Ebben a foglalkoztató mellett komoly feladatai vannak a munkaerő-piaciszolgáltatást nyújtók is. A tervben tehát számba kell venni, hogy a foglalkoztatottak közül kik képesek a továbblépésre, kilépésre, munka-rehabilitációs foglalkoztatásból fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba való átlépés, nyílt vagy más támogatott programba történő továbblépés. Mindezeken túl az arra alkalmasak felkészítése érdekében bátran éljünk a humán erőforrásban alkalmazott gyakorlatokkal is. pl. munkakörbővítés, új munkaterületen való kipróbálás, magasabb szintű, kvalifikáltabb tevékenységbe való bevonás, munkaidő növelés, képzésbe vonás stb. De mindemellett a foglalkoztatottnak az eredményes integráció érdekébenszüksége az önálló életvitelt támogató ellátásokra, programokra, esetleges lakhatásának megteremtésére is. Ennek kezeléséhez a foglalkoztatók a szociális munkásoktól kérhetnek segítséget. Foglalkoztatott sikeres integrációját betegség, vagy pl. segédeszköz hiánya is gátolhatja. Az egészség, a fizikai állapot javítása érdekében a továbblépés előkészítéséhez szükség lehet egészség rehabilitációra is. Ha módunkba áll konzultáljuk a munkavállaló háziorvosával a foglalkozás- egészségügyi orvossal, kérjük az ő segítségüket is. Az egyik legfontosabb feladatunk a jövendő munkahelyek megtalálása, s gyakran a munkáltatók előítéleteinek oldása. Az előítéletek oldása és a munkahelyek meg találása érdekében a környezetünkben lévő potenciális munkáltatókkal folyamatosan konzultálni kell. Vannak jó példák az együttműködésre, ilyen például a munkahelyi gyakorlat intézménye. Az előállított termék, illetve szolgáltatás értékesítésének tervről külön sablon készül, lásd Marketingtervezés című sablonunkat.

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter.

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: SÜSSMUTH HUNGÁRIA KFT Székhelye illetve

Részletesebben

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység Telepengedélyezési eljárás: Ügymenet: 1/ Vonatkozó jogszabályok A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Bi S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95)

Részletesebben

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 2013.január 1-től a bejelentéshez kötött ipari tevékenységek esetén az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdése előtt írásban köteles a telep

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VEKOP-1.3.1-16 1,23 Mrd Ft 1 500 000 10 000 000 Ft Intenzitás 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl... 1 / 8 2012.02.03. 11:18 Telepek működtetése 2011. április 26. kedd, 06:37 Telepek működtetése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A vonatkozó jogszabályok Bejelentés-köteles ipari tevékenységek Engedélyköteles

Részletesebben

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján 1 0111 2 0111 3 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Az ipari tevékenység folytatásának szabályai A jogszabályban meghatározott gazdasági termelő vagy szolgáltató, azaz ipari tevékenységek folytatását a tevékenység

Részletesebben

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai A BEJELENTÉST NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni. Érkeztető bélyegző helye: 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Célja: A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes

Részletesebben

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 051001 Feketeszén-bányászat 052001 Barnaszén-, lignitbányászat 061001 Kőolaj-kitermelés 062001 Földgázkitermelés 071001

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás formája: Támogatás összege: Támogatás

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

II. TELEP ADATAI 1. Telep 1.1 tulajdonosa:.. 1.2 címe: 1.3 Helyrajzi száma:.. 1.4 használatának jogcíme:

II. TELEP ADATAI 1. Telep 1.1 tulajdonosa:.. 1.2 címe: 1.3 Helyrajzi száma:.. 1.4 használatának jogcíme: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 5.000Ft 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28) 450-204 K É R E L E M Telepengedély köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése

Részletesebben

IPARI TERÜLETET ÉRINTŐ TÁJÉKOZTATÓ. 1. Telep-tevékenység bejelentése, telepengedély-köteles tevékenységek engedélyezése

IPARI TERÜLETET ÉRINTŐ TÁJÉKOZTATÓ. 1. Telep-tevékenység bejelentése, telepengedély-köteles tevékenységek engedélyezése BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán - Gellérthegy 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., Tel: 458-3000, Fax:458-3091

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS bejelentésköteles ipari tevékenység

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.02.2006 COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl

KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Hatályos: 2012. október 1-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési GINOP 1.2.1-15 1. Támogatható tevékenységek a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése kötelező projektelem b) Az új gyártási folyamat során az

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-1.1.1-11/1 Tartalom

Részletesebben

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Érvényes: 2008. január 01-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 7.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL 54 525 01 AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ a gépjármű akkumulátorokat azok tulajdonságainak ismeretében összehasonlítani, a járműspecifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete. egyes helyi építési szabályzatok módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete. egyes helyi építési szabályzatok módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete egyes helyi építési szabályzatok módosításáról 1. (1) A Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Az adatok forrása amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. május X. évfolyam 5. szám Április 15- én hatályba lépett az új szabálysértési törvény. Munkabiztonság rovatunkban értelmezzük a legfontosabb változásokat. Foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 28-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

18.a) Beszéljen a TAMBURG hímző gép működéséről és öltéstechnikájáról! b) Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, területeit és módszereit!

18.a) Beszéljen a TAMBURG hímző gép működéséről és öltéstechnikájáról! b) Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, területeit és módszereit! 2 Szakmai ismeretek 1. a) Ismertesse a hímzés kialakulását és rendeltetését! (Hímzés-szövés, hímzés- csipke kapcsolata) b) Ismertesse a munkavédelem célját, feladatát és fő területeit! 2. a) Sorolja fel

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan A Mérnöki Kar azon hallgatói, akik az adott szakra 2012/13. tanév előtt nyertek felvételt, a

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a

Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a Munkaerő keresleti oldal elemzése a munkaügyi központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA

A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA Oldal: 1 / 38 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi kötelezettségek 3 I.1. A módszertani intézmények jogállása, szerepköre 3 II. A

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben