Tanácsadási terület:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácsadási terület:"

Átírás

1 Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. Dokumentum: Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció készítése ÁROP-3.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál szervezetfejlesztési projekt Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2 2 Tartalomjegyzék 1. Kinevezési mintadokumentáció, tanácsadói észrevételekkel, megjegyzésekkel kiegészítve 3 2. Kinevezéshez kapcsolódó egyéb megállapodás Atipikus foglalkoztatási formák 15

3 3 Budapest VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1073 Budapest Erzsébet krt. 6. Ügyiratszám: KINEVEZÉS Szakfeladat: Kiadásnem: részére.. Iroda Született: Anyja neve: Leánykori név: Adószám: TAJ: Lakcíme: Tisztelt..! Értesítem, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján napi hatállyal határozatlan időre köztisztviselővé nevezem ki a Iroda munkahelyre.. munkakörbe. *Tanácsadói megjegyzés: A határozatlan idejű kinevezés jogkövetkezményei a következők: Mind a Munka Törvénykönyve, mind pedig a Kttv. alapelvei között említhető, hogy a jogviszony akár munkaszerződés, akár kinevezés által jött létre ellenkező rendelkezés hiányában határozatlan időre szól (így ezt ebből következőleg akár nem is kellene említeni), ez tekinthető elsődlegesnek. A közszolgálat tekintetében ez méginkább érvényesül a gyakorlatban, hisz itt általában helyettesítés, illetve egyes, politikai kinevezések tekintetében kerül alkalmazásra a határozott idejű kinevezés, egyéb esetekben szinte kizárólag a határozatlan idejű jogviszonyok kerülnek alkalmazásra. Hátrányának tekinthető, hogy a próbaidő lejártát követően a jogviszony csak a törvényben előírt esetekben szűntethető meg indokolási kötelezettség, felmondási idő (minimum 60 nap) és esetenként végkielégítés fizetési kötelezettség mellett. Ezek a határozott idejű kinevezés esetén nem merülnek fel. Ezzel szemben a határozott idejű jogviszony annak lejárta előtt kizárólag speciális esetekben szűntethető meg, így annak konkrét lejártát amennyiben azt alkalmazzuk nagyon körültekintően kell meghatározni.

4 4 Feladatköre: 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/10. Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza, mely jelen kinevezésnek nem része, mint munkáltatói egyoldalú nyilatkozat a kinevezés átadásakor közlésre kerül. Munkavégzési helye:. *Tanácsadói megjegyzés: Különösen fontos, hogy a munkavégzés helyének meghatározásakor a legnagyobb, mnkavézési helyként időszakosan előforduló egységet (városrész, teljes kerület, teljes főváros, stb) jelöljük meg. Amennyiben ez nem így történik, akkor a törvény szerinti kiküldetés (a kinevezéstől eltérő helyen történő időszakor munkavégzés) rendelkezéseit kell alkalmazni annak minden ódiumáal együtt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy egyrészt minden esetben külön-külön el kell írásban rendelni a kiküldetést annak várható tartamára vonatkozó meghatározással együtt. Másrészt a kiküldetésnek konkrét felső határa van naptári évenként (44 munkanap), melynek túllépése munkaügyi szabálytalanságot eredményez. A Kttv a alapján kinevezésekor... napjáig tartó próbaidőt kötök ki. *Tanácsadói megjegyzés: a próbaidő kikötésének jogkövetkezményei a következők: A Kttv hatályos rendelkezései alapján eltérően az Mt. rendelkezéseitől főszabályként kötelező a próbaidő kikötése, mely legalább 3, legfeljebb 6 hónap terjedelmű lehet. A próbaidő kikötése mind a határozatlan, mind pedig a határozott idejű kinevezés esetén lehetséges/szükséges azzal a megkötéssel, hogy ha a jogviszony 3 hónapnál rövidebb, úgy a felek legfeljebb a jogviszony hosszának feléig terjedő próbaidőben állapodhatnak meg. A próbaidő alatt a jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszűntetheti, emellett ezen idő alatt a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseket sem kell alkalmazni.

5 5 Közszolgálati jogviszonyának időtartamát kinevezése időpontjában (írásbeli nyilatkozatát, bemutatott okiratait figyelembe véve) 01 év 02 hónap 02 napban állapítottam meg. Ennek alapján közszolgálati jogviszonyának számított kezdete:. *Tanácsadói megjegyzés: a közszolgálati jogviszony munkajogi sajátosságai a következők: A közszolgálati jogviszony olyan speciális munkavégzésre irányuló jogviszony, mely szűkebb körben az állam, az állami szervek, az önkormányzatok és az önkormányzati intézmények dolgozói és a munkáltató között jön létre. Több önálló törvény keretei alá tartozik (Hszt, Közalkalmazotti törvény, Kttv, stb), ám közös jellemzőjük, hogy az államhoz kapcsolható valamely intézmény áll munkáltatói pozícióban és mindegyik esetében a Munka Törvénykönyve tekinthető kiegészítő jogszabálynak (azaz, ha a speciális törvény valamely esetben nem tartalmaz adott kérdésben önálló rendelkezést, akkor az Mt. szabályait kell alkalmazni). Tágabb körben a jogtudomány közszolgálati jogviszonynak tekinti mindazokat a munkavégzésre irányuló jogviszonyokat, amelyek esetében a munkáltató akár az állam által létrehozottan, akár más módon a közjó érdekében tevékenykedik, fő működési területe a társadalom fennmaradását biztosítja, illetve segíti elő. A közszolgálati dolgozók köre (tágabb értelemben): A közigazgatási szervek dolgozói: központi és a helyi közigazgatási szervek; Az államigazgatás, önkormányzati szervek dolgozói: kormánytisztviselők, köztisztviselők, közalkalamzottak, ügykezelők, fizikai dolgozók; Az állami főhatalom szerveinél dolgozók: KE, OGY, AB, ÁSZ, ombudsmanok hivatalaiban dolgozók; A fegyveres szervek hivatásos állománya: fegyveres erők (MH,HŐR), rendvédelmi szervek (rendőrség, PV, NAV, BV, tűzoltóság, polgári nemzetbiztonsági szolgálat); A bírák, az ügyészek, ill. a munkájukat segítő alkalmazottak: bírósági titkárok, fogalmazók, tisztviselők, ügykezelők, fizikai dolgozók, nyomozók, igazságügyi szakértők, szakértő-jelöltek; Az állami ill. önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szervek alkalmazottai: oktatás, eü, szoc., kulturális és egyéb intézetek; Közszolgálati jogviszonyban töltött ideje és iskolai végzettsége A köztulajdonban álló vállalatok alkalmazottai: Magyarországon alapján azonban nem az tekintik I. besorolási őket közszolgálati osztály dolgozóknak, Fogalmazó ide besorolási tartoznak fokozatának egyébként a 2. közlekedési számú fizetési váll-ok, fokozatába posta, víz-, sorolom gáz-művek be. dolgozói.

6 , ,3 Főelőadó , , , , , , ,9 Főmunkatárs , ,0 6 *Tanácsadói megjegyzés: A Kttv a következő besorolási osztályokat és fokozatokat ismeri: 1. melléklet a évi CXCIX. törvényhez ILLETMÉNYRENDSZER I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselők) Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év) Gyakornok ,1 Fogalmazó , ,3 Tanácsos , , ,9 Vezető-tanácsos , , , ,8 Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év) Főtanácsos , , ,3 Vezető-főtanácsos , , , év felett 6,0 Szorzószám Szorzószám

7 *Tanácsadói megjegyzés: A Kttv 7 a következő besorolási osztályokat és fokozatokat ismeri: 1. melléklet a évi CXCIX. törvényhez ILLETMÉNYRENDSZER II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségű kormánytisztviselők) Besorolási fokozat Fizetési Kormányzati Szorzószám megnevezése fokozat szolgálati jogviszony időtartama (év) Gyakornok ,79 Előadó , , , , ,3 Főelőadó , , , , , , ,9 Főmunkatárs , , , év felett 4,4 Havi illetményét a következők szerint állapítom meg: Alapilletmény (100 %): Ft Illetmény kiegészítés, alapill. 40%-a: Ft Angol kiemelt KF(A/B) nyelvvizsga pótlék, ill.alap 30%-a: Ft Angol kiemelt KF(A/B) nyelvvizsga pótlék, ill.alap 30%-a: Ft Német kiemelt FF(C) nyelvvizsga pótlék, ill.alap 100%-a: Ft

8 8 *Tanácsadói megjegyzés: Az önkormányzat munkatársaival folytatott megbeszélések alapján egyértelműen kiderült, hogy a VII. kerületi önkormányzat tekintetében a nyevvizsgapótlékok vonatkozásában az az elfogadott gyakorlat, hogy mindenki számára automatikusan megállapításra kerül a nyelvvizsgapótlék, akinek a törvény alapján felsorolt nyelvekből van nyelvvizsgája. Megfontolandónak tartjuk, hogy minden személy számára adjanak-e nyelvvizsga pótlékot, aki ezen nyelvek tekintetétben nyelvvizsgával bírnak, hisz kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha a betöltött munkakör ellátásához valóban szülkséges a nyelvismeret. (Megjegyzés: Ha valóban bevezetésre kerül a differenciálás, úgy fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az egyenlő bánásmód elvének betartására ebben az esetben is fokozottan figyelni kell, azaz, ha adott területen dolgozó meghatározott munkakör betöltője kap pótlékot, úgy komoly, objektív érveknek kell alátámasztania, ha ugyanazon munkakör mási betöltője nem kap) Illetmény a Kttv. szerint: Kerekítés [Kttv (1) bekezdés]: Havi illetménye összesen: Ft Ft Ft *Tanácsadói megjegyzés: A jelenlegi munkajogi szabályok lehetőséget adnak akár a túlóra, valamint a hétvégi munkavégzés díjazását is magában foglaló átalány megállapítására. Egyes esetekben, ahol a túlóra előfordul, érdemesnek tartjuk megfontolni a kérdést. A dolgozók által elmondott információk alapján úgy tudjuk, hogy bár konkrét túlóra csak a jegyző engedélyével lehetséges -, ám a munkaidő kezdetén és a végén is egy órát meg nem haladó túlórához nem kell ilyen engedély. Nagyobb gond, hogy ezen túlmunkák a dolgozóktól kapott információk szerint sem kifizetve, sem szabadidővel megváltva nincsenek. Az átalány megállapítása erre a kérdésre is megoldást jelentene. Közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyéb adatok: Előírt munkaideje: óra/hét Besorolási kulcsszáma: FEOR száma:

9 9 Egyúttal tájékoztatom, hogy 2014 évben Önt időarányosan nap szabadság illeti meg. *Tanácsadói megjegyzés: Nem világos, hogy a kinevezésbe miért került bele a fenti tájékoztatás. Egyrészt nem része a kinevezésnek, másrészt mivel a szabadság a munkaviszony alatt változó mértékű ezért általánosan csak az adott, kinevezési év vonaktozásában bír releváns információkkal, utána csak félrevezető. Javasoljuk törölni a kinevezésekből. A szabadság mértéke eltérően a Munka Törvénykönyve szabályaitól alapvetően a besorolástól és a fizetési fokozattól függ. A szabadság kiadása tekintetében komoly megszorításokra került sor az utóbbi évek joggyakorlatában. Tudjuk, hogy a törvényi előírások alapján számított szabadságmérték sok esetben gyakorlatilag kiadhatatlan, de az adott év szabadságát már csak minimális esetben lehet jogszerűen átvinni a másik évre (és az sem jelent megoldást, hiszen a szabadság irányti igény nem évül el és a következő évben sem lesz jobb a helyzet minden valószínűség szerint). Ennek ellenére meggyőződésünk, hogy ha nagyobb figyelmet fordít az önkormányzat a szabadság kiadásának tervezésére és annak szigorú betartatására, akkor a jogszerű gyakorlat javarészt betartható. Közszolgálati jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkört a Polgármesteri Hivatal jegyzője gyakorolja, aki egyes jogkörök tekintetében egyénileg vagy a szervezeti és működési szabályzat alapján eze jogosultságát más részére átadhatja. *Tanácsadói megjegyzés: A munkáltatói jogkör fogalmába nem csak a jogviszony létesítés és megszűntetés tartozik (a legtöbb dolgozó tekintetében ezen jogkört gyakorolja konkrétan a jegyző), hanem az utasítás-adás, Tájékoztatom, hogy napjáig közigazgatási szabadságolás, stb. Munkajogi szempontból fontos, hogy valamely alapvizsgát, majd.. napjáig közigazgatási belső szabályzat konkrétan tartalmazza adott pozíciók (munkakörök) szakvizsgát tekintetében, is hogy kell tennie. ki rendelkezik a konkrét esetben utasításadási joggal. Ennek tökéletesen megfelelhet a szervezeti és működési szabályzat, amennyiben tartalmazza a kérdéses információkat. Ugyanez vonatkozik a helyettesítés rendjére is. *Tanácsadói megjegyzés: A Kttv kötelezettségként határozza meg a közszolgálati tisztviselők számára a közigazgatási alapvizsga és a legtöbb esetben közigazgatási szakvizsga letételét, emellett bizonyos munkakörök nem is tölthetők be szakvizsga hiányában.

10 10 Amennyiben a jelzett határnapig alapvizsga kötelezettségének nem tesz eleget, a Kttv (2) bekezdése alapján közszolgálati jogviszonya megszűnik. Ha a közigazgatási szakvizsgát a jelzett határnapig nem teszi le, a Kttv (4) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga teljesítéséig magasabb fizetési illetve besorolási fokozatba nem sorolható. Az alap- és szakvizsga időpontjáról külön értesítem. Tájékoztatom, hogy - a Kttv.-ben előírt kötelezettségeinek teljesítése esetén - a közszolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján a következő magasabb fizetési fokozatba várhatóan napon lép. Intézkedésem ellen - a Kttv (1) bek. alapján - a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a területileg illetékes Munkaügyi Bírósághoz. *Tanácsadói megjegyzés: Érthetetlen számunkra, hogy egy kinevezés mely amúgy is mindkét fél egyező akaratából jöhet csak létre miért tartalmaz tájékoztatást a bírósághoz fordulás tekintetében. Arról nem is beszélve, hogy ez nem egy egyoldalú munkáltatói intézkedés (mint azt a szöveg tartalmazza). Javasoljuk kivenni a mintából. Az előzőekben nem érintett kérdésekben a évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Kelt: Budapest,. Dr. Gotthard Gábor jegyző Kinevezésemet a fentiek szerint elfogadom:. köztisztviselő

11 11 Budapest VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1073 Budapest Erzsébet krt. 6. Ügyiratszám: Szakfeladat: Kiadásnem: részére.. Iroda Született: Anyja neve: Leánykori név: Adószám: TAJ: Lakcíme: KINEVEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MEGÁLLAPODÁS Tisztelt..! Önnel, mint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján napi hatállyal határozatlan időre köztisztviselővé kinevezett személlyel az alábbiakban a Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) alapján történő megállapodást terjesztem elő: 1. A Köztisztviselő részére folyósított, illetve megállapított bármely, személyi alapbéren felüli, nem az Mt-ben, munkaszerződésben, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabályban nevesített bármilyen juttatás visszavonásig érvényes. Megállapítása, módosítása illetve megvonása a Munkáltató kizárólagos döntési kompetenciája.

12 12 2. A Köztisztviselő tudomásul veszi továbbá, hogy a Munkáltató által kiadott bármely egyoldalú intézkedés, utasítás, szabályzat, tájékoztatás vagy egyéb, a munkaviszonnyal, vagy annak ellátásával kapcsolatos cselekmény továbbiakban együtt: Munkáltatói utasítás - tekintetében a Munkáltató minden esetben fenntartja magának a jogot, hogy a kérdéses Munkáltatói utasítást bármikor, indokolás nélkül, egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja. 3. A Köztisztviselő jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a számára biztosított munkáltatói juttatásokkal, a részére a munkaviszonyhoz kapcsolódóan átadott vagyontárgyakkal (munkaruha, belépőkártya, laptop, stb.), a munkaviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kötelező térítési összeget (utaztatás, szálláshely biztosítása), illetve bármely, a munkaviszonnyal kapcsolatos felmerülő Köztisztviselő által fizetendő esetleges kártérítést a Munkáltató további értesítés nélkül a dolgozó esedékes munkabéréből teljes egészében levonja. 4. Keresőképtelenség esetén a Köztisztviselő köteles felettesét haladéktalanul tájékoztatni. 5. A szabadság kiadása szempontjából a felek a szerződés megkötésével megállapodnak abban, hogy a Köztisztviselő részére kiadott szabadság egybefüggő időtartama nem kell elérje az egybefüggő 14 napot. A szabadság egyharmadát a Munkáltató jogosult az esedékesség évét követő év végéig kiadni. Az igénybe vett rendes szabadság idejére járó munkabért a Munkáltató nem köteles a szabadság megkezdése előtti munkanapon kifizetni. 6. A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetére a felek

13 13 megállapodnak, hogy azok elvégzése esetén a Köztisztviselőt a Munkáltató egyoldalú döntése alapján az Mt. szerinti bérpótlék vagy azonos mértékű szabadidő illeti meg, mely szabadidőt a Munkáltató a tárgyévet követő év december 31-éig kell kiadjon. 7. A jelen jogviszony fennállása alatt (a Munkáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül) a Köztisztviselő sem közvetlen, sem közvetett módon nem lehet érdekelt semmilyen gazdasági társaságban vagy szervezetben (alkalmazottként, tisztségviselőként, vezetőként, ügynökként, tagként, tanácsadóként vagy bármilyen más minőségben), és nem kapcsolódhat be, illetve nem biztosíthat szolgáltatást semmilyen gazdasági társaságnak vagy egyéb szervezetnek, ha ez nyilvánvalóan vagy valószínűleg ellentétes a munkaadó érdekeivel, vagy hátrányosan befolyásolhatja a Köztisztviselő kötelezettségeinek megfelelő ellátását. A jelen munkaszerződés megkötésekor a Köztisztviselő köteles nyilatkozni a Munkáltató felé valamennyi meglévő megbízatásáról. A Munkáltató a nyilatkozattételkor köteles állást foglalni a korábban keletkezett megbízatások fenntarthatóságára vonatkozóan, illetve közli azt, hogy a Köztisztviselő köteles ezek megszüntetéséről gondoskodni. Szerződő felek kijelentik, hogy e munkaszerződés elfogadása és aláírása során nem hallgattak el egymás előtt olyan tényt vagy egyéb körülményt, amely a szerződés szempontjából jelentős. 8. Köztisztviselő köteles bejelenteni a munkaadónak és egyben hozzájárulását kérni, ha bármelyik közeli hozzátartozója alkalmazást vállal vagy tagja lesz a munkaadóval azonos vagy hasonló üzleti tevékenységet folytató vagy vele rendszeres üzleti kapcsolatban álló gazdasági társaságnál, vagy vezetőként jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. 9. Jelen munkaszerződés aláírásával a Köztisztviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaköre ellátása

14 14 során tudomására jutott információkat, adatokat üzleti titokként kezeli és a Munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül azokat nem szolgáltatja ki jogosulatlan, harmadik személynek. A Köztisztviselő köteles gondoskodni a nyilvánosságra hozott információk helyességéről és megbízhatóságáról meggyőződni. Kétség esetén köteles a munkáltatói jogok gyakorlójának véleményét kikérni. A Köztisztviselő vállalja, hogy ezen pontban meghatározott kötelezettségeinek a jelen munkáltatónál fennálló munkaviszonyának megszűnése után is eleget tesz. 10. Köztisztviselő tudomásul veszi továbbá, hogy az általa esetlegesen használt Munkáltató informatikai eszközei, valamint az azokon tárolt adatok, információk kizárólag a Munkáltató tulajdonát képezik, ezért ezen eszközök Munkáltató céljaival össze nem férő módon történő használata, illetve az informatikai rendszerbe való bármilyen, Munkáltató engedélye nélküli beavatkozás, - így különösen az adatok, információk törlése, ideiglenes, vagy végleges módon történő elérhetetlenné tétele szigorúan tilos. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak megszegése a Köztisztviselő részéről önmagában a munkaszerződés súlyos megszegésének minősül, amely akár munkáltatói azonnali felmondásra adhat okot. 11. A Köztisztviselő köteles minden munkaeszközt gondosan kezelni és alkalmazása megszűnését követően minden iratot munkáltatójának felszólítás nélkül átadni. 12. Köztisztviselő kötelezettséget vállal arra, hogy munkáját tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó jogszabályok, előírások és utasítások szerint végzi. Munkatársaival jól, és készségen együttműködik, valamint általában olyan magatartást tanúsít, hogy mások egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Munkájával arra törekszik, hogy a Munkáltató által elvállalt munkát határidőre teljesítse, a munkát ne zavarja, anyagi károsodását, vagy a Munkáltató helytelen megítélését ne idézze elő.

15 A jelen jogviszonyhoz kapcsolódó egyes kérdések, szabályok a munkáltató belső szabályzataiban kerülnek meghatározásra, melyek tekintetében a Köztisztviselő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az azokban foglaltakat megismerésük után magára nézve kötelezőnek fogadja el. 14. A Köztisztviselő tudomásul veszi, hogy a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján köteles a Munkáltatót minden olyan tényről, adatról és körülményről, illetve ezek változásáról tájékoztatni (beleértve a Köztisztviselő személyes adatainak - lakcím, név, elérhetőségek, stb. változását is), mely a munkaviszony létesítése, fenntartása, illetve a munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése szempontjából lényeges. Ennek esetleges elmaradásából fakadó jogkövetkezményeket a Köztisztviselő köteles viselni. Az előzőekben nem érintett kérdésekben a évi CXCIX. törvény és az Mt. rendelkezései az irányadók. Kelt: Budapest,. Dr. Gotthard Gábor jegyző Jelen megállapodást a fentiek szerint elfogadom:. köztisztviselő

16 Atipikus foglalkoztatási formák Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egy önkormányzati intézményrendszer életében is felmerülhetnek olyan szezonális munkák, amelyeket lehet, hogy kifizetődőbb és hatékonyabb atipikus foglalkoztatási formában elvégezni, mint akár egy megbízási jogviszonyba kiszervezni. Különösen költségtakarékos és hatékony megoldás lehet a közfoglalkoztatás mellett - az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál, amelyek adott esetben olyan, szezonális munkákat is ellátnak, amelyeknek temporálisan nagy a munkaerő-igényük. Az egyes atipikus foglalkoztatási formák közül az interaktív szemináriumon elhangzottak alapján - Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve nem haladhatja meg 1. a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt, 2. egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, 3. hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt, 4. húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát. Az előzőekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át. Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes

17 időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg. Alkalmi foglalkoztatás esetén a kötelezően fizetendő minimális alapbér összegének el kell érni a minimálbér nyolcvanöt százalékát, valamint diplomások esetében a garantált bérminimum 87 százalékát. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében maximálisan kifizethető nettó munkabér összege 2014-ben 9.340,- Ft/nap/fő. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi foglalkoztatásra irányuló munkaviszony létesítéséhez írásos munkaszerződést nem kell kötni A felek az alapvető feltételekben szóban is megállapodhatnak. A feleknek arra is van lehetőségük, hogy minta-munkaszerződés felhasználásával szerződjenek, e szerződés tartalmazza: a felek adatait a munkavállaló munkakörét a munkavállaló személyi alapbérét a munkavégzés helyét a munkaviszony kezdetét és befejezését szabályozza a munkavállaló napi munkaidejét megjelöli, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül mely altípus alapján történik a jogviszony létesítése. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony nem a munkaszerződés megkötésekor jön létre, hanem amikor a munkáltató eleget tesz az adóhatóság felé teljesítendő, a munkavállaló biztosítási jogviszonyba vételéhez szükséges bejelentési kötelezettségének. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is jogosult a munkavállaló időarányos szabadságra, mely alapszabadságból és életkortól függő pótszabadságból áll. Az egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozó munkavállalót is megilleti az éjszakai bérpótlék, a túlóra pótlék vagy a vasárnapi pótlék. Az egyszerűsített foglalkoztatást is be kell jelenteni az adóhatóság felé, a közterheket pedig minden hónap 12. napjáig kell befizetni. A részmunkaidős foglalkoztatás szabályai Részmunkaidős foglalkoztatásra akkor kerülhet sor, ha a munkaadó és a munkavállaló a munkaszerződésben ebben külön megállapodik. Legjellemzőbb előfordulása a napi 4 vagy 6

18 órában történő foglalkoztatás. A részmunkaidős foglalkoztatás szerződéses munkaviszony keretében végzett tevékenység. A részmunkaidős foglalkoztatás szabályait is az új Mt. szabályozza, ám az erre vonatkozó rendelkezéseket a törvény továbbra is a munkaidő szabályainál tartalmazza. A részmunkaidős foglalkoztatás alapvetően a nők, kisgyermekesek, szellemi szabadfoglalkozásúak foglalkoztatását segítheti elő, lehetőség az anyák munkahelyre történő visszatérésére, lehetőség a munka és családi élet összeegyeztetésére. A hatályos jogszabályok is lehetőséget biztosítanak a részmunkaidő megfelelő alkalmazására: a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló díjazása és egyéb juttatásai megállapításánál az időarányosság elve alkalmazandó, de csak akkor, ha a juttatásra való jogosultság feltétele a munkaidő mértékével függ össze, kivéve a szabadság napjainak számát. Ha a részmunkaidőben alkalmazott munkavállaló a hétnek az általános munkaidő-beosztás szerinti minden munkanapján munkát végez, úgy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót megillető szabadság mennyisége megegyezik a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók szabadság napjainak a számával. A részmunkaidős állásban való elhelyezkedés esetén mindenképp célszerű megvizsgálni a nyugdíj-jogosultság alakulását, hisz az elismert szolgálati idő nagymértékben csökkenhet. Az Mt ának (1) bekezdése szerint személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár. A minimálbér 2001-ben havi Ft, hetibér alkalmazásával heti 9200 Ft, napibérben napi 1840 Ft, órabérben 230 Ft óránként. Részmunkaidőnél ez úgy alakul, hogy a havi, heti és napi bértételt arányosan csökkentve, míg az órabértételt változatlanul kell figyelembe venni. A munkaviszony megszűnésének általános szabályai is ugyanúgy érvényesülnek a részmunkaidős munkavállalókra, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra. A társadalombiztosítási ellátások pedig a kizárólag

19 részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál a járulékalapot képező jövedelem alapján kerülnek kiszámításra.

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Időállapot: 2014-07-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-28 16:03:46 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MEGÁLLAPÍTOTTA: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ RENDELETE - 1 - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére A biztosítást az AIG Europe Limited nyújtja. Angliában és Walesben bejegyezte a Registrar of Companies. Cégjegyzékszáma: 01486260. Székhelye: AIG Building,

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I.

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I. Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hőséget, bátor helytállást

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Nyirádi Közös Önkormányzati. Hivatal. Cafetéria Szabályzata

Nyirádi Közös Önkormányzati. Hivatal. Cafetéria Szabályzata Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata 2 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban: Kttv.) 153. - ában, valamint a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére Fontos információ! (A részletező a feltétellel együtt értelmezendő) A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAG AZON KÁROKKAL KAPCSOLATOS KÁRIGÉNYEKRE NYÚJT BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Iktatószám: 4/ /2015.

Iktatószám: 4/ /2015. Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos új szabályokról, valamint a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja A) AZ EGYÉNI MUNKAVISZONYT ÉRINT SZABÁLYOK Általános észrevétel A tervezet új

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben