KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: január 01-tõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl"

Átírás

1 KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Érvényes: január 01-tõl

2 Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása 3. Az alkalmazott díjtétel megállapítása 4. Nyers biztosítási díj megállapítása (alapbiztosítás + kiegészítõ fedezetek) 5. Az Összesen sor értékének meghatározása (nyers, bruttó díj) 6. Díjmódosító tételek meghatározása (kedvezmények, pótdíjak) 7. A napidíj meghatározása 8. A korrigált éves díj (állománydíj) meghatározása 9. A következõ esedékességig fizetendõ biztosítási díj meghatározása 10. A tagdíj meghatározása 11. Összesen fizetendõ összeg meghatározása * * * 1. A biztosítási szempontból hasznos alapterület meghatározása Elsõ és egyben legfontosabb lépés, a biztosítási szempontból lényeges hasznos alapterület meghatározása. A hasznos alapterület azért is nagyon lényeges információ, mert ez az egyetlen objektív kapocs a valóság és a biztosítási szerzõdés absztrakciója között, erre az egyetlen lényeges alapadatra van felfûzve a díjkalkuláció és a biztosítási védelem mértéke. Meghatározásának alapja a biztosítandó épület lakóépület* részének hasznos alapterülete**. * Lakóépület: a lakás céljárára szolgáló épület, épületrész, melybe a nem lakás célú épületrészek (pl. melléképületek, kiegészítõ helyiségek) területe nem számít bele. ** Hasznos alapterület: a lakás célú helyiségek végleges, belsõ falsíkokkal határolt teljes alapterületének az a része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m. Lakás célú helyiség: a lakás célú helyiségek összegzett alapterülete, beleértve az épülethez tartozó fedett és legalább három oldalról zárt külsõ tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác területét, valamint a többszintes lakrészek belsõ lépcsõjének egy szinten számított vízszintes vetületét. 2. A biztosítási összeg meghatározása A biztosítási összeget az alapbiztosítás esetében vagyoncsoportonként, illetve fedezetenként határozzuk meg. Fontos, hogy az alapbiztosítás biztosítási összegeit minden esetben a szerzõdõ határozza meg. Épületek vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja a biztosítandó épület újjáépítési, újraépítési értéke, amely nem azonos a forgalmi értékkel. Lényeges továbbá, hogy egy adott ingatlan piaci értéke minden esetben magában foglalja a telek értékét is, amelyet azonban a biztosítási összeg meghatározásakor nem kell figyelembe vennünk. Háztartási ingóságok vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja a biztosítandó vagyontárgyak újrabeszerzési értéke. Ennél a kategóriánál leggyakrabban az jelent problémát, hogy meghatározzuk, pontosan mely vagyontárgyak tartoznak ehhez a vagyoncsoporthoz. Praktikusan megközelítve a kérdést, minden olyan mozdítható vagyontárgy ide sorolandó, amely nem minõsül értéktárgynak, vagy nem tartozik a vállalkozás vagyontárgyai közé. Értéktárgyak vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja az értéktárgyak valóságos értéke. Értéktárgynak minõsülnek a nemesfémek, drágakövek, igazgyöngyök, vagy ezek felhasználásával készült tárgyak, a képzõ-, ipar-, és népmûvészeti alkotások, gyûjtemények, a valódi szõrmék, kézi csomózású, kézi szövésû szõnyegek, az antik tárgyak és a különösen nagy értéket képviselõ régiségek, mûvészeti alkotások. Vállalkozás vagyontárgyai: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja ingóságok esetében az ingóságok szerzõdéskötés évében aktuális valóságos (amortizált) értéke, illetve saját elõállítású készletek esetében az elõállítás önköltsége. 3. Az alkalmazott díjtétel megállapítása Valamennyi biztosítási összeggel rendelkezõ vagyoncsoporthoz megállapítjuk az adott vagyoncsoportra, illetve a területi kategóriára meghatározott díjtételt, figyelembe véve a lakottság, illetve a használat jellegét. 4. Nyers biztosítási díj megállapítása A fentiek szerint meghatározott biztosítási összeget beszorozzuk az adott vagyoncsoporthoz tartozó és a kockázatviselési cím szerint adódó díjtétellel. Amennyiben szükséges, a kerekítési szabályok figyelembevételével kerekítünk. 5. Az Összesen sor értékének meghatározása (nyers, bruttó díj) A fentiek szerint kiszámított nyers biztosítási díjakat összeadjuk, majd hozzáadjuk az ügyfél által választott kiegészítõ biztosítások (pl. felelõsség, baleset) fix díjait, valamint a fixdíjas záradékokhoz tartozó díjakat. 6. Díjmódosító tételek meghatározása A szerzõdõ meglévõ tagsági viszonya, a biztosítandó vagyontárgyak és valóságos kockázati viszonyok, valamint egyéb mérlegelhetõ üzletpolitikai szempontok, továbbá a szerzõdõ díjfizetésre, önrészre vonatkozó választásai, végül az esetlegesen meglévõ kármentességi elõzmény alapján kiszámítjuk a biztosítási szerzõdés módosító tényezõjét, a megjelölt szorzótényezõk egyszerû, kerekítés nélküli összeszorzásával. 7. A napidíj meghatározása A fentiek szerint kiszámított (kerekítés nélküli) módosító tényezõt összeszorozzuk a nyers biztosítási díjjal, majd az így kapott értéket az adott biztosítási év napjainak számával (365 vagy 366) elosztva, a kapott értéket a kerekítés szabályainak megfelelõen kerekítve, megkapjuk a napidíjat. 8. A korrigált éves díj (állománydíj) meghatározása A fentiek szerint egész forintokra kerekített napidíjat megszorozzuk az adott biztosítási év napjainak számával (365 vagy 366). 9. A következõ esedékességig fizetendõ biztosítási díj meghatározása Negyedéves gyakoriság esetén: Amennyiben az adott naptári negyedévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve még több, mint egy teljes naptári hónap (min. 32 nap) hátra van a biztosítási díjat az adott negyedévbõl hátralévõ kockázati napokra kell beszedni. Amennyiben az adott naptári negyedévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve pontosan egy teljes naptári hónap, vagy annál rövidebb tartam van hátra, akkor a díjat az adott naptári negyedévbõl még hátralévõ napokra és a következõ naptári negyedév napjaira együtt kell beszedni. (A kockázati napok száma ebben az esetben maximum 122 lehet.) Féléves gyakoriság esetén: Amennyiben az adott naptári félévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve még több, mint egy teljes naptári hónap (min. 32 nap) hátra van a biztosítási díjat az adott negyedévbõl hátralévõ kockázati napokra kell beszedni. Amennyiben az adott naptári félévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve pontosan egy teljes naptári hónap, vagy annál rövidebb tartam van hátra, akkor a díjat, az adott naptári félévbõl még hátralévõ napokra és a következõ naptári félév napjaira együtt kell beszedni. Éves gyakoriság esetén: Minden esetben a kockázatviselés napjától a biztosítási év utolsó napjáig járó kockázati napokra jutó teljes díjat szedjük be. 10. A tagdíj meghatározása Az egyesületi tagdíj meghatározásánál a választott gyakoriságtól függetlenül, az adott naptári év végéig járó idõarányos tagdíjat szedjük be. A tagdíjat a tört hónapra is be kell szedni, amely a kockázatviselés kezdô napjától esedékes. 11. Összesen fizetendõ összeg meghatározása A fentiek szerint meghatározott, a következõ aktuális esedékességig kalkulált fizetendõ biztosítási díj és a fizetendõ tagdíj összege együtt adja a szerzõdõ által fizetendõ összesen díjat. Ezt az összeget kell feltüntetni a befizetési csekken is.

3 DÍJSZABÁS Érvényes: január 01-tõl Standard négyzetméter egységárak (Ft/m 2 ) Standard egységárak Ft/m 2 Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épület 275,000 Ft 200,000 Ft 175,000 Ft Háztartási ingóságok 075,000 Ft 065,000 Ft 055,000 Ft Díjtételek (ezrelékben) Vagyoncsoport (állandóan lakott épületre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Alapbiztosítás díjtételei Épületek Háztartási ingóságok Értéktárgyak Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai A Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai B Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai C Vagyoncsoport (nem állandóan lakott épületre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek Háztartási ingóságok Vagyoncsoport (építés alatt) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek Vagyoncsoport (bérlemény) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek Háztartási ingóságok Értéktárgyak Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai A Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai B Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai C Vagyoncsoport (nem állandóan lakott bérleményre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek Háztartási ingóságok Felelôsségbiztosítás Felelôsségbiztosítás Biztosítási összeg: Ft/év Biztosítási díj (Ft/év) 2,160 Ft 1,800 Ft 1,440 Ft Balesetbiztosítási szolgáltatási táblázat Kiegészítô biztosítások Biztosítási esemény Biztosítási összeg 1 egységre 2 egységre 3 egységre Baleseti halál Ft Ft Ft Baleseti maradandó rokkantság Ft Ft Ft Baleseti eredetû csonttörés Ft Ft Ft Kutyaharapás Ft Ft Ft Baleseti eredetû égési sérülés Ft Ft Ft Egyösszegû gyógyulási támogatás Ft Ft Ft Baleseti eredetû mûtéti térítés Ft Ft Ft Temetési hozzájárulás Ft Ft Ft Biztosítási díj az alap biztosítottra Ft Ft Ft Biztosítási díj az együtt lakókra Ft Ft Ft 3

4 DÍJSZABÁS Érvényes: január 01-tõl Kedvezmények Kedvezmény típusa Kedvezmény mértéke Szorzó KÖBE tagsági kedvezmény 5% 0,95 Kockázati kedvezmény 5% 0,95 10% 0,90 Üzletpolitikai, mennyiségi kedvezmény 5% 0,95 10% 0,90 15% 0,85 Eléréses önrész mértéke Kedvezmény mértéke Szorzó Kedvezmények és pótdíjak 30,000 Ft 10% 0,90 50,000 Ft 15% 0,85 Díjfizetés gyakorisága Kedvezmény mértéke Szorzó Féléves 2% 0,98 Éves 5% 0,95 Kármentes idôszak Kedvezmény mértéke Szorzó Egy teljesen kármentes megfigyelési idôszak 5% 0,95 Kettô teljesen kármentes megfigyelési idôszak 10% 0,90 Három, vagy több teljesen kármentes megfigyelési idôszak 15% 0,85 Pótdíjak Pótdíj típusa Pótdíj mértéke Szorzó Üvegbiztosítás kiterjesztése 6 m 2 -es üvegfelületig 2,500 Ft Kockázati pótdíj 5% 1,05 10% 1,10 15% 1,15 30% 1,30 50% 1,50 100% 2,00 Területi kategóriák Vidék 1. kategóriába az alábbi települések tartoznak: Békéscsaba Debrecen Dunaújváros Eger Érd Gyôr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pécs Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Budapest, illetve a fentiekben felsorolt Vidék 1. kategória kivételével az összes többi magyarországi település Vidék 2. kategóriába tartozik. Záradékok: A) Jelen biztosítási szerzôdés egyedi záradékkal jön létre, melynek szövege az ajánlat mellékletét képezi. B) Jelen záradék értelmében az Épületbiztosítás Különös Feltételeinek pontjában megfogalmazott üvegtörés biztosítási esemény vonatkozásában, a díjszabásban meghatározott pótdíj megfizetésével, a biztosító kockázatviselése 6 m 2 táblaméretig terjed. C) A biztosított ingatlan hitellel terhelt, a biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô engedményezôi nyilatkozattal jön létre. D) Jelen biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô díjhalasztási megállapodás alapján, halasztott díjfizetéssel jön létre. E) Jelen biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô egyedi kockázatelbírálási részletezô alapján jön létre. 4

5 SEGÉDLET vállalkozások kockázati besorolásához SZJ: Nincs besorolva 111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 112 Zöldség, dísznövény termelése A 113 Gyümölcs, fûszernövény termelése A 121 Szarvasmarha-tenyésztés A 122 Juh-, kecske-, lótenyésztés A 123 Sertéstenyésztés A 124 Baromfitenyésztés A 125 Egyéb állatok tenyésztése A 130 Vegyes gazdálkodás A 141 Növénytermelési szolgáltatás A 142 Állattenyésztési szolgáltatás A 150 Vadgazdálkodás A 201 Erdõgazdálkodási termékelõállítás A 202 Erdõgazdálkodási szolgáltatás A 501 Halászat A 502 Haltenyésztés A 1010 Feketeszén-bányászat C 1020 Barnaszén, lignit bányászata C 1030 Tõzegkitermelés C 1110 Kõolaj-, földgázkitermelés C 1120 Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás C 1200 Urán-, tóriumérc-bányászat C 1310 Vasércbányászat C 1320 Színes fémérc bányászata C 1411 Építõkõ, díszítõkõ fejtése C 1412 Mészkõ, gipsz, kréta bányászata C 1413 Pala bányászata C 1421 Kavics-, homokbányászat C 1422 Agyag-, kaolinbányászat C 1430 Vegyiásvány bányászata C 1440 Sótermelés C 1450 Máshova nem sorolt egyéb bányászat C 1511 Húsfeldolgozás, -tartósítás B 1512 Baromfihús feldolgozása, tartósítása B 1513 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása B 1520 Halfeldolgozás B 1531 Burgonyafeldolgozás B 1532 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása B 1533 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás B 1541 Nyers olaj gyártása B 1542 Finomított olaj gyártása B 1543 Margarin gyártása B 1551 Tejtermék gyártása B 1552 Jégkrém gyártása B 1561 Malomipari termék gyártása B 1562 Keményítõ gyártása B 1571 Haszonállat-eledel gyártása B 1572 Hobbiállat-eledel gyártása B 1581 Kenyér, friss tésztaféle gyártása B 1582 Tartósított lisztes áru gyártása B 1583 Cukorgyártás B 1584 Édesség gyártása B 1585 Tésztafélék gyártása B 1586 Tea, kávé feldolgozása B 1587 Fûszer, ételízesítõ gyártása B 1588 Homogenizált és diétás étel gyártása B 1589 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása B 1591 Desztillált szeszes ital gyártása C 1592 Etilalkohol gyártása C 1593 Bortermelés B 1594 Gyümölcsbor termelése B 1595 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása B 1596 Sörgyártás B 1597 Malátagyártás B 1598 Üdítõital gyártása B 1600 Dohánytermék gyártása B 1711 Pamutfonás B 1712 Gyapjúfonás B 1713 Fésûsgyapjúfonás B 1714 Lenfonás B 1715 Selyemfonás B 1716 Varrócérna gyártása B 1717 Egyéb textilszálak fonása B 1721 Pamutszövés B 1722 Gyapjúszövés B 1723 Fésûsgyapjúszövés B 1724 Selyemszövés B 1725 Egyéb textilszövés B 1730 Textilkikészítés B 1740 Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat) B 1751 Szõnyeggyártás B 1752 Kötéláru gyártása B 1753 Nem szõtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat) B 1754 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása B 1760 Kötött, hurkolt kelme gyártása B 1771 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása B 1772 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása B 1810 Bõrruházat gyártása B 1821 Munkaruházat gyártása B 1822 Felsõruházat gyártása B 1823 Alsóruházat gyártása B 1824 Egyéb ruházat, kiegészítõk gyártása B 1830 Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása B 1910 Bõrkikészítés B 1920 Táskafélék, szíjazat gyártása B 1930 Lábbeligyártás B 2010 Fûrészárugyártás B 2020 Falemezgyártás B 2030 Épületasztalos-ipari termék gyártása B 2040 Tároló fatermék gyártása B 2051 Fatömegcikk gyártása B 2052 Parafa-, fonottáru gyártása B 2111 Papíripari rostanyag gyártása B 2112 Papírgyártás B 2121 Papír csomagolóeszköz gyártása B 2122 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása B 2123 Irodai papíráru gyártása B 2124 Tapétagyártás B 2125 Egyéb papírtermék gyártása B 2211 Könyvkiadás A 2212 Napilapkiadás A 2213 Idõszaki kiadvány kiadása A 2214 Hangfelvétel-kiadás A 2215 Egyéb kiadás A 2221 Napilapnyomás A 2222 Máshova nem sorolt nyomás A 2223 Könyvkötés A 2224 Nyomdai elôkészítõ tevékenység A 2225 Kisegítõ nyomdai tevékenység A 2231 Hangfelvétel-sokszorosítás A 2232 Videófelvétel-sokszorosítás A 2233 Számítógépes adathordozó sokszorosítása A 2310 Kokszgyártás B 2320 Kõolaj-feldolgozás C 2330 Nukleáris fûtõanyag gyártása C 2411 Ipari gáz gyártása C 2412 Színezék, pigment gyártása C 2413 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása C 2414 Szerves vegyi alapanyag gyártása C 2415 Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása C 2416 Mûanyag-alapanyag gyártása C 2417 Szintetikus kaucsuk gyártása C 2420 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása C 2430 Festék, bevonóanyag gyártása C 2441 Gyógyszeralapanyag-gyártás C 2442 Gyógyszerkészítmény gyártása C 2451 Tisztítószer gyártása C 2452 Testápolási cikk gyártása C 2461 Robbanóanyag gyártása C 2462 Ragasztógyártás C 2463 Illóolajgyártás C 2464 Fényképészeti vegyi anyag gyártása C 2465 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása B 2466 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása B 2470 Vegyi szál gyártása C 2511 Gumiabroncs, gumitömlõ gyártása C 2512 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása C 2513 Egyéb gumitermék gyártása C 2521 Mûanyag fólia, csõ gyártása C 2522 Mûanyag csomagolóeszköz gyártása C 2523 Mûanyag építõanyag gyártása C 2524 Egyéb mûanyag termék gyártása C 2611 Síküveggyártás C 2612 Síküveg továbbfeldolgozása C 2613 Öblösüveggyártás C 2614 Üvegszálgyártás C 2615 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása C 2621 Háztartási kerámia gyártása C 2622 Egészségügyi kerámia gyártása C 2623 Kerámiaszigetelõ gyártása C 2624 Mûszaki kerámia gyártása C 2625 Egyéb kerámiatermék gyártása C 2626 Tûzálló kerámiatermék gyártása C 2630 Kerámiacsempe, lap gyártása C 2640 Égetett agyag építõanyag gyártása C 2651 Cementgyártás C 2652 Mészgyártás C 2653 Gipszgyártás C 2661 Építési betontermék gyártása C 2662 Építési gipsztermék gyártása C 2663 Elõre kevert beton gyártása C 2664 Habarcsgyártás C 2665 Szálerõsítésû cement gyártása C 2666 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása C 2670 Építõkõ, díszítõkõ megmunkálása C 2681 Csiszolótermék gyártása C 2682 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása C 2710 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása C 2721 Öntöttvas csõ gyártása C 2722 Acélcsõgyártás C 2731 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása C 2732 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása C 2733 Hidegen alakított acélidom gyártása C 2734 Acélhuzalgyártás C 2741 Nemesfémgyártás C 2742 Alumíniumgyártás C 2743 Ólom, cink, ón gyártása C 2744 Réz gyártása C 2745 Egyéb nemvas fém gyártása C 2751 Vasöntés C 2752 Acélöntés C 2753 Könnyûfémöntés C 2754 Egyéb nemvas fém öntése C 2811 Fémszerkezet gyártása C 2812 Fém épületelem gyártása C 2821 Fémtartály gyártása C 2822 Fûtési kazán, radiátor gyártása C 2830 Gõzkazán gyártása C 2840 Fémalakítás, porkohászat C 2851 Fém felületkezelése C 2852 Fémmegmunkálás C 2861 Evõeszköz, késáru gyártása C 2862 Szerszámgyártás C 2863 Lakat-, zárgyártás C 2871 Vas, acél tárolóeszköz gyártása C 2872 Könnyûfém csomagolóeszköz gyártása C 2873 Huzal termék gyártása C 2874 Kötõelem, csavar gyártása C 2875 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása C 2911 Motor, turbina gyártása (kivéve légi, közúti jármûmotor) C 2912 Szivattyú, kompresszor gyártása C 2913 Csap, szelep gyártása C 2914 Csapágy, erõátviteli elem gyártása C 2921 Kemence gyártása C 2922 Emelõ-, anyagmozgató gép gyártása C 2923 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyártása C 2924 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása C 2931 Mezõgazdasági traktor gyártása C 2932 Egyéb mezõgazdasági gép gyártása C 2941 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása C 2942 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása C 2943 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása C 2951 Kohászati gép gyártása C 2952 Bányászati, építõipari gép gyártása C 2953 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása C 2954 Textil-, ruházati, boripari gép gyártása C 2955 Papíripari gép gyártása C 2956 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása C 2960 Fegyver-, lõszergyártás C 2971 Háztartási villamos készülék gyártása C 2972 Nem villamos háztartási készülék gyártása C 3001 Irodagépgyártás C 3002 Számítógép, készülék gyártása C 3110 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása C 3120 Aramelosztó, -szabályozó készülék gyártása C 3130 Szigetelt vezeték, kábel gyártása C 3140 Akkumulátor, szárazelem gyártása C 3150 Világítóeszköz gyártása C 3161 Máshova nem sorolt motor-, jármûvillamossági cikk gyártása C 3162 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása C 3210 Elektronikai alkatrész gyártása C 3220 Ipari híradástechnikai termék gyártása C 3230 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása C 3310 Orvosi mûszer gyártása C 3320 Mérõmûszer gyártása C 3330 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása C 3340 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása C 3350 Óragyártás C 3410 Közúti gépjármû gyártása C 3420 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása C 3430 Közúti gépjármû, gépjármûmotor alkatrészeinek gyártása C 3511 Hajógyártás, -javítás C 3512 Szabadidõ-, sporthajó gyártása, javítása C 3520 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártása C 3530 Légi-, ûrjármû gyártása, javítása C 3541 Motorkerékpár gyártása C 3542 Kerékpár gyártása C 3543 Mozgássérültek kocsijának gyártása C 3550 Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártása C 3611 Ülõbútor gyártása C 5

6 SEGÉDLET vállalkozások kockázati besorolásához SZJ: Irodabútor gyártása C 3613 Konyhabútor gyártása C 3614 Egyéb bútor gyártása C 3615 Ágybetét gyártása C 3621 Pénzérme, érem gyártása C 3622 Ékszergyártás C 3630 Hangszergyártás C 3640 Sportszergyártás C 3650 Játékgyártás C 3661 Divatékszergyártás C 3662 Seprû- és kefegyártás C 3663 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar C 3710 Fém visszanyerése hulladékból C 3720 Nemfém visszanyerése hulladékból C 4011 Villamosenergia-termelés C 4012 Villamosenergia-szállítás C 4013 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem C 4021 Gázgyártás C 4022 Gázelosztás, -kereskedelem C 4030 Gõz-, melegvízellátás C 4100 Víztermelés, -kezelés, -elosztás C 4511 Épületbontás, földmunka C 4512 Talajmintavétel, próbafúrás C 4521 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése C 4522 Tetõszerkezet-építés, tetõfedés, vízszigetelés C 4523 Autópálya, út, repülõtér, sport játéktér építése C 4524 Vízi létesítmény építése C 4525 Egyéb speciális szaképítés C 4531 Villanyszerelés B 4532 Szigetelés B 4533 Víz-, gáz-, fûtésszerelés B 4534 Egyéb épületgépészeti szerelés B 4541 Vakolás B 4542 Épületasztalos-szerkezet szerelés B 4543 Padló-, falburkolás B 4544 Festés, üvegezés B 4545 Egyéb befejezõ építés B 4550 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel B 5010 Gépjármû-kereskedelem B 5020 Gépjármûjavítás B 5030 Gépjármûalkatrész-kereskedelem B 5040 Motorkerékpár kereskedelme, javítása B 5050 Üzemanyag-kiskereskedelem B 5111 Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme B 5112 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme B 5113 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme B 5114 Gép, hajó, repülõgép ügynöki nagykereskedelme B 5115 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme B 5116 Ruházat, lábbeli, boráru ügynöki nagykereskedelme B 5117 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme B 5118 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme B 5119 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem B 5121 Gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereskedelem B 5122 Dísznövény-nagykereskedelem B 5123 Élõállat-nagykereskedelem B 5124 Bor nagykereskedelme B 5125 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme B 5131 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem B 5132 Húsáru-nagykereskedelem B 5133 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme B 5134 Ital nagykereskedelme B 5135 Dohányáru-nagykereskedelem B 5136 Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem B 5137 Kávé-, fûszer-nagykereskedelem B 5138 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem B 5139 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme B 5141 Textil-nagykereskedelem B 5142 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem B 5143 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme B 5144 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem B 5145 Illatszer-nagykereskedelem B 5146 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme B 5147 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme B 5151 Energiahordozó-nagykereskedelem B 5152 Érc-, fém-nagykereskedelem B 5153 Fa-, építõanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem B 5154 Vasáru-nagykereskedelem B 5155 Vegyi áru nagykereskedelme B 5156 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme B 5157 Hulladék-nagykereskedelem B 5170 Egyéb nagykereskedelem B 5181 Szerszámgép-nagykereskedelem B 5182 Építõipari, bányászati gép nagykereskedelme B 5183 Textilipari gép nagykereskedelme B 5184 Számítógép, szoftver nagykereskedelme B 5185 Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme B 5186 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme B 5187 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme B 5188 Mezõgazdasági gép nagykereskedelme B 5190 Egyéb nagykereskedelem B 5211 Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem A 5212 Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem A 5221 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem A 5222 Húsáru-kiskereskedelem A 5223 Hal-kiskereskedelem A 5224 Pékáru, édesség-kiskereskedelem A 5225 Ital-kiskereskedelem A 5226 Dohányáru-kiskereskedelem A 5227 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem A 5231 Gyógyszer-kiskereskedelem A 5232 Gyógyászati termék kiskereskedelme A 5233 Illatszer-kiskereskedelem A 5241 Textil-kiskereskedelem A 5242 Ruházati kiskereskedelem A 5243 Lábbeli-, boráru-kiskereskedelem A 5244 Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme A 5245 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme A 5246 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem A 5247 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem A 5248 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem A 5250 Használtcikk-kiskereskedelem A 5261 Csomagküldõ kiskereskedelem A 5262 Piaci kiskereskedelem A 5263 Egyéb nem bolti kiskereskedelem A 5271 Lábbeli, boráru javítása A 5272 Elektromos háztartási cikk javítása A 5273 Óra-, ékszerjavítás A 5274 Egyéb fogyasztási cikk javítása A 5510 Szállodai szolgáltatás A 5521 Ifjúsági, túristaszállás-szolgáltatás A 5522 Kempingszolgáltatás A 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás A 5530 Étkezõhelyi vendéglátás A 5540 Bárok, hasonló vendéglátás A 5551 Munkahelyi étkeztetés A 5552 Közétkeztetés A 6010 Vasúti szállítás B 6021 Menetrendszerû egyéb szárazföldi személyszállítás B 6022 Taxi személyszállítás B 6023 Egyéb szárazföldi személyszállítás B 6024 Közúti teherszállítás B 6030 Csõvezetékes szállítás B 6110 Tengeri szállítás B 6120 Belvízi szállítás B 6210 Menetrendszerû légi szállítás B 6220 Nem menetrendszerû légi szállítás B 6230 Ûrszállítás B 6311 Rakománykezelés B 6312 Tárolás, raktározás B 6321 Egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység B 6322 Egyéb vízi szállítást segítõ tevékenység B 6323 Egyéb légi szállítást segítõ tevékenység B 6330 Utazásszervezés A 6340 Szállítmányozás A 6411 Nemzeti postai tevékenység A 6412 Futárpostai tevékenység A 6420 Távközlés A 6511 Jegybanki tevékenység A 6512 Egyéb monetáris közvetítés A 6521 Pénzügyi lizing A 6522 Egyéb hitelnyújtás A 6523 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés A 6601 Életbiztosítás A 6602 Csoportos nyugdíjbiztosítás A 6603 Nem életbiztosítás A 6711 Pénz-, tõkepiaci szabályozás A 6712 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés A 6713 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység A 6720 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ tevékenység A 7011 Ingatlanberuházás, -eladás A 7012 Ingatlanforgalmazás A 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A 7031 Ingatlanügynöki tevékenység A 7032 Ingatlankezelés A 7110 Gépjármukölcsönzés C 7121 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése C 7122 Vízi jármû kölcsönzése C 7123 Légi jármû kölcsönzése C 7131 Mezõgazdasági gép kölcsönzése C 7132 Építõipari gép, berendezés kölcsönzése C 7133 Irodagép, számítógép kölcsönzése C 7134 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése C 7140 Fogyasztási cikk kölcsönzése C 7210 Hardver-szaktanácsadás A 7221 Szoftver-kiadás A 7222 Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás A 7230 Adatfeldolgozás A 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás A 7250 Iroda-, számítógép-javítás A 7260 Egyéb számítástechnikai tevékenység A 7310 Mûszaki kutatás, fejlesztés A 7320 Humán kutatás, fejlesztés A 7411 Jogi tevékenység A 7412 Számviteli, adószakértõi tevékenység A 7413 Piac-és közvélemény-kutatás A 7414 Üzletviteli tanácsadás A 7415 Vagyonkezelés A 7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás A 7430 Mûszaki vizsgálat, elemzés A 7440 Hirdetés A 7450 Munkaerõ-közvetítés A 7460 Nyomozási, biztonsági tevékenység A 7470 Takarítás, tisztítás A 7481 Fényképészet A 7482 Csomagolás A 7485 Titkári, fordítói tevékenység A 7486 Telefoninformáció A 7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A 7511 Általános közigazgatás A 7512 Társadalmi szolgáltatások igazgatása A 7513 Üzleti élet szabályozása A 7514 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás A 7521 Külügyek A 7522 Honvédelem A 7523 Igazságügy A 7524 Közbiztonság, közrend A 7525 Tûzvédelem A 7530 Kötelezõ társadalombiztosítás A 8010 Alapfokú oktatás A 8021 Általános középfokú oktatás A 8022 Szakmai középfokú oktatás A 8030 Felsõoktatás A 8041 Jármûvezetõ-oktatás A 8042 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás A 8511 Fekvõbeteg-ellátás A 8512 Járóbeteg-ellátás A 8513 Fogorvosi szakellátás A 8514 Egyéb humán-egészségügyi ellátás A 8520 Állat-egészségügyi ellátás A 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel A 8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül A 9001 Szennyvíz gyûjtése, kezelése B 9002 Hulladékgyûjtés, -kezelés B 9003 Szennyezõdésmentesítés C 9111 Vállalkozói érdekképviselet A 9112 Szakmai érdekképviselet A 9120 Szakszervezeti tevékenység A 9131 Egyházi tevékenység A 9132 Politikai tevékenység A 9133 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A 9211 Film-, videogyártás A 9212 Film-, video terjesztés A 9213 Mozgóképvetítés A 9220 Rádió-televízió mûsorszolgáltatás A 9231 Alkotó és eloadómûvészet A 9232 Mûvészeti kiegészítõ tevékenység A 9233 Vásári, vidámparki szórakoztatás C 9234 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás A 9240 Hírügynökségi tevékenység A 9251 Könyvtári, levéltári tevékenység A 9252 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme A 9253 Növény-, állatkert mûködtetése A 9261 Sportlétesítmény mûködtetése B 9262 Egyéb sport tevékenység B 9271 Szerencsejáték, fogadás A 9272 Máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység A 9301 Textil, szõrme mosás, tisztítás A 9302 Fodrászat, szépségápolás A 9303 Temetkezés A 9304 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A 9305 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A 9500 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás A 9600 Háztartás saját fogyasztásra történõ termékelõállítása A 9700 Háztartás saját fogyasztára végzett szolgáltatása A 9900 Területen kívüli szervezet A

7 VÉDELMI ELÔÍRÁSOK összefoglaló táblázata Mechanikai Teljeskörû Részleges Minimális védelem Falazat, födém, 38 cm vastag, tömör, kisméretû téglafal 15 cm vastag, tömör, kisméretû téglafal 6 cm vastag, tömör, padozat szilárdságával egyenértékû szilárdságával egyenértékû kisméretû téglafal szilárdságával egyenértékû Ajtók tokszerkezet fém vagy fa, fa tokozat esetén a reteszvasaknál a fal- fém vagy fa, fa tokozat esetén a reteszvasaknál a falhoz min. 3 ponton rögzített, ellenlemezzel megerôsített hoz min. 3 ponton rögzített, ellenlemezzel megerôsített tokszerkezet min. 30 cm-enként a falszerkezethez tokszerkezet min. 30 cm-enként a falszerkezethez rögzített, min. 15 cm mélyen, legalább 12-es rögzített, min. 15 cm mélyen, legalább 12-es köracéllal köracéllal fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerôsítettek fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerôsítettek ajtószerkezet min. 3 db diópánttal kiemelés, be-, és kifeszítés min. 3 db diópánttal kiemelés, be-, és kifeszítés reteszhúzás ellen védett védelme ellen védett, kétszárnyú ajtó fix része reteszhúzás ellen védett, kétszárnyú ajtó fix része reteszhúzás ellen védett ellen védett ajtólap vastagsága min. 4 cm belsô rácsszerkeztû erôsítés min. 10x30-as belsô rácsszerkeztû erôsítés min. 10x30-as kiosztású, legalább 12-es köracél erôsségû kiosztású, legalább 12-es köracél erôsségû (fémlap esetén 8-as) (fémlap esetén 8-as) külsô borítólemez kívülrôl csak roncsolással külsô borítólemez kívülrôl csak roncsolással távolítható el, fémszerkezet esetén távolítható el, fémszerkezet esetén min. 1,2 mm acéllemez borítás min. 1,2 mm acéllemez borítás üvegezett ajtók csak áttörésbiztos rétegelt üveggel üvegezett ajtók csak áttörésbiztos rétegelt üveggel (min. B1) vagy azzal egyenértékû védettséggel (min. B1) vagy azzal egyenértékû védettséggel bevésôzár esetén külsô oldalfala fémlemezzel bevésôzár esetén külsô oldalfala fémlemezzel megerôsített megerôsített zárás min. négy pontos, legalább két irányba záródó min. 2 db biztonsági zár, min. 1 db biztonsági zár biztonsági zár vetemedés zárásbiztonságot nem befolyásol vetemedés zárásbiztonságot nem befolyásol zárási pontok legalább 2 db egymástól min. 30 cm-re legalább 2 db egymástól min. 30 cm-re legalább 1 db zárbetét védelme fúrás és zártörés ellen védett min. az egyik zártörés ellen védett zárás mélység 20 mm 15 mm zárás pontosság oldalanként max. 2 mm oldalanként max. 5 mm Nyílászárók 2 m alatti 30x30 ráccsal, vagy más azzal egyenértékû mechanikai cm-nél nagyobb szerkezettel védettek valamennyi ráccsal, vagy más azzal egyenértékû mechanikai támadható szerkezettel védettek Elektronikai védelem jelzôrendszer MABISZ által minôsített eszközök, valamennyi MABISZ által minôsített eszközök, valamennyi MABISZ által minôsített készülékei részegysége szabotázsvédett, partícionálási részegysége szabotázsvédett, partícionálási eszközök lehetôséggel lehetôséggel felületvédelem valamennyi támadható nyílászáró felügyelt, plusz valamennyi támadható nyílászáró felügyelt, 2 m-nél alacsonyabb a telejeskörû mec. védelem követelményeit ki nem plusz a telejeskörû mec. védelem követelményeit nyílászárókra / nincs elégítô falazat, födém, padozat ki nem elégítô falazat, födém, padozat térvédelem a teljes belsô tér felügyelet áll, továbbá legalább min. csapdaszerû nincs / csapdaszerû csapdaszerû térvédelem van kialakítva térvédelem a megközelítési útvonalakra központi egység védett téren belül, szabotázsvédett védett téren belül, szabotázsvédett védett téren belül, szabotázsvédett kültéri min. 2 db egység, 120 db/m hangerôvel, legalább min. 2 db egység, 100 db/m hangerôvel, legalább min. 1 db egység, min. riasztás jelzô az egyik központi egységbôl töltött saját az egyik központi egységbôl töltött saját 100 db/m hangerôvel, akkumulátorral akkumulátorral amely a központi egységbôl töltött saját akkumulátorral rendelekezik energiaellátás két egymástól független, kölcsönhatás mentes két egymástól független, kölcsönhatás mentes két egymástól független, energiaforrás (hálózat és akkumulátor) energiaforrás (hálózat és akkumulátor) kölcsönhatás mentes energiaforrás (hálózat és akkumulátor) akkumlátor energiaellátás szünetelése esetén energiaellátás szünetelése esetén energiaellátás szünetemin. 72 órás üzemeltethetôséget biztosítson min. 48 órás üzemeltethetôséget biztosítson lése esetén min. 24 órás üzemeltethetôséget biztosítson kezelô egység minimum 4 önállóan programozható felhasználói kód minimum 4 önállóan programozható felhasználói kód élesítés kulccsal, kóddal, ugrókódos távvezérlôvel riasztás távfelügyeleti rendszerbe kötött helyszíni helyszíni 7

8 Hátralévô kockázati napok száma díjfizetési gyakoriságonként Érvényes: tôl ig I. negyedév 1/4 1/2 1/ január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január II. negyedév 1/4 1/2 1/ április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április III. negyedév 1/4 1/2 1/ július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július IV. negyedév 1/4 1/2 1/ október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október I. negyedév 1/4 1/2 1/ február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február II. negyedév 1/4 1/2 1/ május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május III. negyedév 1/4 1/2 1/ augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus IV. negyedév 1/4 1/2 1/ november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november I. negyedév 1/4 1/2 1/ március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március II. negyedév 1/4 1/2 1/ június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június III. negyedév 1/4 1/2 1/ szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember IV. negyedév 1/4 1/2 1/ december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december

KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl

KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Hatályos: 2012. október 1-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 051001 Feketeszén-bányászat 052001 Barnaszén-, lignitbányászat 061001 Kőolaj-kitermelés 062001 Földgázkitermelés 071001

Részletesebben

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján 1 0111 2 0111 3 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás formája: Támogatás összege: Támogatás

Részletesebben

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Célja: A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VEKOP-1.3.1-16 1,23 Mrd Ft 1 500 000 10 000 000 Ft Intenzitás 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési GINOP 1.2.1-15 1. Támogatható tevékenységek a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése kötelező projektelem b) Az új gyártási folyamat során az

Részletesebben

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 2013.január 1-től a bejelentéshez kötött ipari tevékenységek esetén az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdése előtt írásban köteles a telep

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.02.2006 COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter.

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: SÜSSMUTH HUNGÁRIA KFT Székhelye illetve

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl... 1 / 8 2012.02.03. 11:18 Telepek működtetése 2011. április 26. kedd, 06:37 Telepek működtetése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A vonatkozó jogszabályok Bejelentés-köteles ipari tevékenységek Engedélyköteles

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

Általános keresés. Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés. Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás. Erdészeti szolgáltatás

Általános keresés. Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés. Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás. Erdészeti szolgáltatás Általános keresés Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Erdészeti, egyéb erdõgazd. tev. Növénytermesztés, állatteny. vadgazd.

Részletesebben

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység Telepengedélyezési eljárás: Ügymenet: 1/ Vonatkozó jogszabályok A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

2010.08.01-i változat

2010.08.01-i változat 08 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Az ipari tevékenység folytatásának szabályai A jogszabályban meghatározott gazdasági termelő vagy szolgáltató, azaz ipari tevékenységek folytatását a tevékenység

Részletesebben

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai A BEJELENTÉST NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni. Érkeztető bélyegző helye: 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Bi S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95)

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS bejelentésköteles ipari tevékenység

Részletesebben

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1122 ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján)

Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) 10.000.- Ft. illeték 1. A kereskedő adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

1.2. Neve:... 1.3. Rövid neve:.. ...helység... utca. ... házszám... em... ajtó, Postafiók.Postafiók irányító száma:..

1.2. Neve:... 1.3. Rövid neve:.. ...helység... utca. ... házszám... em... ajtó, Postafiók.Postafiók irányító száma:.. Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) 10.000.- Ft. illeték 1. A kereskedő adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete. egyes helyi építési szabályzatok módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete. egyes helyi építési szabályzatok módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete egyes helyi építési szabályzatok módosításáról 1. (1) A Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

II. TELEP ADATAI 1. Telep 1.1 tulajdonosa:.. 1.2 címe: 1.3 Helyrajzi száma:.. 1.4 használatának jogcíme:

II. TELEP ADATAI 1. Telep 1.1 tulajdonosa:.. 1.2 címe: 1.3 Helyrajzi száma:.. 1.4 használatának jogcíme: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 5.000Ft 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28) 450-204 K É R E L E M Telepengedély köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem. 1. A kereskedő neve:.. címe:. székhelye:..

Működési engedély iránti kérelem. 1. A kereskedő neve:.. címe:. székhelye:.. Működési engedély iránti kérelem A 210/2009. évi (IX.29.) Korm. rendelet alapján szeretném kérni tevékenységem megkezdéséhez működési engedély kiadását A kereskedő és üzlet adatai 1. A kereskedő neve:..

Részletesebben

36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról

36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi

Részletesebben

Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem

Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem 3 000,- Ft illetékbélyeg Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem A Halásztelek,.... utca.. házszám,... helyrajzi szám alatti címre az alábbi adatokkal kérem a módosított működési engedély kiadását.

Részletesebben

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9083 Écs, Fő utca 94. ILLETÉKBÉLYEG Telefon: 96/473-168 Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem A... irányítószám

Részletesebben

Mőködési engedély kiadása / módosítása iránti kérelem 1

Mőködési engedély kiadása / módosítása iránti kérelem 1 Illetékbélyeg helye: Mőködési engedély kiadása / módosítása iránti kérelem 1 I. A kereskedı és az üzlet adatai 1. A Kereskedı neve: címe/ székhelye: Irányítószám: Település Utca,házszám, hrsz. 2. a kereskedı

Részletesebben

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések NYILVÁNTARTÁS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL a kereskedelmi ek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése és 9. (1) bekezdése, valamint a szolgáltatási megkezdésének

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON Készítette: Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. Megbízásából: Horváth Olga Szombathely, 2011. A Foglalkoztatási Szakmai Program elkészítésére vonatkozó szabályokat

Részletesebben

BEJELENTÉSKÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ADATVÁLTOZÁS 3.000,-Ft illetékbélyeg Illetékmentes Illetékmentes

BEJELENTÉSKÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ADATVÁLTOZÁS 3.000,-Ft illetékbélyeg Illetékmentes Illetékmentes R É T S Á G V Á R O S J E G Y ZŐJE 2 6 5 1 R é t s á g, R á k ó c z i ú t 2 0. T e l : 3 5 / 5 5 0-1 0 0 F a x : 3 5 / 3 5 0-7 1 2 e - m a i l : j e g y z o @ r e t s a g. h u BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján)

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) Illetékmentes! Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) A meglévı mőködési engedélyem/bejelentett tevékenységem nyilvántartási adataiban

Részletesebben

Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés. Mellékletek

Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés. Mellékletek Mellékletek Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program KÓDSZÁM VEKOP-1.2.1-16 Tartalomjegyzék I. FELDOLGOZÓIPARI

Részletesebben

B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján Barcs Város Címzetes Főjegyzőjének 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Tel.: 82/463-081, 565-961 B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 Működési engedéllyel rendelkező üzlet adatváltozásának bejelentése a 2005. évi CLXIV. törvény ( Ker.tv.)

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (3.000 Ft illetékbélyeg)

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (3.000 Ft illetékbélyeg) Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője POGÁNYI KIRENDELTSÉG 7666. Pogány, Széchenyi u. 12. Tel.: 72/527-012; Fax: 72/425-465 Email: jegyzo@szalanta.hu Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VEKOP-1.2.1-16 3,58 milliárd Ft 5 24 millió Ft Intenzitás 20 55%

Részletesebben

1. A kereskedő adatai

1. A kereskedő adatai működési engedély iránti K É R E L E M a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja alapján Az eljárás illetékmentes. Érkeztető bélyegző:

Részletesebben

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg helye KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE (210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján)

Részletesebben

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Mátraszentimrei Kirendeltsége 3235 Mátraszentimre Rákóczi u. 16. 37-376-410/20 m. www.matraszentimre.hu, ado@matraszentimre.t-online.hu Átvételi igazolás

Részletesebben

e) a pezsgő, f) a köztes alkoholtermék, g) a dohánygyártmány.

e) a pezsgő, f) a köztes alkoholtermék, g) a dohánygyártmány. GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81. 2131 Göd, Pf.28. 27/ 530-064, 530-051 Fax: 27/ 530-069 VÁLTOZÁSBEJELENTÉS (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) Alap adatok változása

Részletesebben

BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Illetékmentes A 2462 Martonvásár... utca...

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu Illetékbélyeg helye Nyilvántartási Szám: 3.000.- Ft (hatóság tölti ki!) KERESKEDELMI

Részletesebben

KÉRELEM működési engedély iránt (üzletköteles termékek forgalmazásához) (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja alapján)

KÉRELEM működési engedély iránt (üzletköteles termékek forgalmazásához) (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja alapján) Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. :56/568-455 Fax: 56/568-462; Illetékmentes KÉRELEM működési engedély iránt (üzletköteles termékek forgalmazásához) (210/2009. (IX.29.)

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi

Részletesebben

6.2. Az üzlethelyiség (tulajdoni lap szerinti) tulajdonosa:. címe:.. 6.3. Az üzlet címe, helyrajzi száma:

6.2. Az üzlethelyiség (tulajdoni lap szerinti) tulajdonosa:. címe:.. 6.3. Az üzlet címe, helyrajzi száma: Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a mai napon megtette. A bejelentésről készült másolat az eredetivel megegyezik. Illetékbélyeg

Részletesebben

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, Üzletköteles termék forgalmazásának kérelme A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.. (9) bekezdésében foglalt az ügy megindításával kapcsolatos

Részletesebben

BEJELENTÉS. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

BEJELENTÉS. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról BEJELENTÉS Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;. 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az

Részletesebben

2040 Budaörs. 1. A kereskedő adatai: Neve: Telefonszáma: (megadása nem kötelező): E-mail címe: (megadása nem kötelező):

2040 Budaörs. 1. A kereskedő adatai: Neve: Telefonszáma: (megadása nem kötelező): E-mail címe: (megadása nem kötelező): BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI IRODA 2040 Budaörs, Szabadság út 134. igazgatas@budaors.hu Az iroda email címe: igazgatas@budaors.hu Az iroda telefonszáma, fax-száma: +36-23/447-931, +36-23/447-932

Részletesebben

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27.

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. EU FORRÁSOK 2014-2020 TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM 1 MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3235 Mátraszentimre Rákóczi u. 16. 37-376-410/20 m. www.matraszentimre.hu, ado@matraszentimre.t-online.hu A bejelentést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásban a../20

Részletesebben

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86 HM Arzenál Elektromechanikai ZRt. Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10. - E-mail: info@hmarzenal.hu, Web: www.hmarzenal.hu Tel. : +36 (42) 210-555, +36 (42) 210-801 Fax: +36 (42) 210-802 Nyt.szám:

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Felsõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

BEJELENTÉSKÖTELES TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁS IRÁNTI KÉRELEM

BEJELENTÉSKÖTELES TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁS IRÁNTI KÉRELEM Érkeztetés helye: A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a nyomtatvány 5.2 pontjában meghatározott termékek vonatkozásában a mai napon megtette. A bejelentésről készült

Részletesebben

Adatváltozás miatti kérelem

Adatváltozás miatti kérelem Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! Az új engedély iránti kérelem 10.000 Ft, adatváltozás esetén 3.000 Ft illetékköteles, melyet illetékbélyegben kell leróni! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Címzetes

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek):

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek): Az illetékbélyeg helye! Az illeték összege: 3000 forint Az iktatóbélyegző helye! Nyilvántartási szám: A kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni, felsorolásoknál a megfelelő részt

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30. Telefon: 49/530-100 Fax: 49/530-046 A bejelentést /2015. sorszám alatt nyilvántartásba vettem. Mezőkeresztes, 2015. év hó nap

Részletesebben

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu BEJELENTÉS NYOMTATVÁNY Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatása

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Önkormányzat Répcelak... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11.

Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11. Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11. Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról/módosításáról A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Egervár község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-027807 cégjegyzékszámú SteelOnix Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend. Bkv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

2.) a Kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:

2.) a Kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi POLGÁRMESTERI HIVATAL Építéshatósági és Általános Igazgatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11. Levelezési cím: 1775 Budafok 1 Pf.: 109 Telefon: 229-2611 Fax:

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l MEv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Tata Város Jegyzőjétől

Tata Város Jegyzőjétől Tata Város Jegyzőjétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-676 Fax: (36) (34) 587-090 E-mail: ph@tata.hu 3 000,- Ft Illetékbélyeg helye Géppel vagy nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni! Bejelentés-köteles

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

5055 Jászladány, Kossuth L. u. 23., hrsz: 1733. 5055 Jászladány, Petőfi S. u. 53., hrsz: 1608. 50 m 2 2. A kémiai biztonságról szóló.

5055 Jászladány, Kossuth L. u. 23., hrsz: 1733. 5055 Jászladány, Petőfi S. u. 53., hrsz: 1608. 50 m 2 2. A kémiai biztonságról szóló. Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása 1. Nyilvántartásba vétel száma 3/1997. 9/1997. 12/1997. 15/1997. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye HÓD Ker. Kft. 5055 Pálszabó

Részletesebben

II. A kereskedő adatai:

II. A kereskedő adatai: Érkeztető bélyegző Iktató bélyegző BEJELENTÉS (a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján) Illetékbélyeg! 10.000,- Ft Az űrlap minden rovatát olvashatóan,

Részletesebben

1. mechanikai védelmi szint alkalmazása Falazatok A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival

1. mechanikai védelmi szint alkalmazása Falazatok A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival 1. sz. melléklet VÉDELMI SZINTEK TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI I. Mechanikai védelem 1. mechanikai védelmi szint alkalmazása A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági

Részletesebben

Alattyán, Nagykör u. 3/A. Jegyző Alattyán www.alattyan.hu 30/1997 Dalmadi Tibor. Alattyán, Szent I tér 9.

Alattyán, Nagykör u. 3/A. Jegyző Alattyán www.alattyan.hu 30/1997 Dalmadi Tibor. Alattyán, Szent I tér 9. Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről Megye: Jász-Nagykun- Szolnok Neve Székhelye Jegyző Alattyán www.alattyan.hu 9/1997.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Ásványráró Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Heves Megyei és Iparkamara HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A HKIK XXX. Küldöttgyűlése a XI./2016. (IV. 07.) számú Küldöttgyűlési Határozatával a Heves Megyei és Iparkamara

Részletesebben

1.3. Az üzlet címe:..

1.3. Az üzlet címe:.. DERECSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078 Fax: (54) 548-089 E-mail: derecskephti@t-online.hu A A beadvány tárgya:. A tevékenység: új (tervezett)

Részletesebben

I. A kereskedı és a kereskedelmi tevékenység adatai

I. A kereskedı és a kereskedelmi tevékenység adatai Érkeztetı bélyegzı Iktató bélyegzı BEJELENTÉS-KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Ügymenet leírás. Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése

Ügymenet leírás. Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése Ügymenet leírás Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése 2009. október 1-jétől hatályba lépett a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény módosítása, és a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Érkeztetés helye: A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a nyomtatvány 5.2 pontjában meghatározott termékek vonatkozásában a mai napon megtette. A bejelentésről készült

Részletesebben

Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése

Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése Irodai ügymenet: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. (3) bekezdése szerint

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Felsõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Lábatlan Város Polgármesteri Hivatala... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Csetény Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

J e g y z õ k ö n y v

J e g y z õ k ö n y v J e g y z õ k ö n y v a BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H-9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1. 2003. április 24-én megtartott Közgyûlésérõl Helye: a társaság székhelye 9400 Sopron, Vándor S.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 3 BEVEZETŐ...9 A 2658/87/EGK rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról...11 Az 1810/2004/EK rendelet a 2005. évi Kombinált Nómenklatúra kihirdetéséről...15 I. SZÁMÚ

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Berkenye Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben