KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: október 1-tõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl"

Átírás

1 KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Hatályos: október 1-tõl

2 Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása 3. Az alkalmazott díjtétel megállapítása 4. Nyers biztosítási díj megállapítása (alapbiztosítás + kiegészítõ fedezetek) 5. Az Összesen sor értékének meghatározása (nyers, bruttó díj) 6. Díjmódosító tételek meghatározása (kedvezmények, pótdíjak) 7. A napidíj meghatározása 8. Állománydíj (korrigált éves díj) meghatározása 9. Elsô biztosítási idôszak díjának meghatározása 10. A következõ esedékességig fizetendõ elsô díj meghatározása 11. A tagdíj meghatározása 12. Összesen fizetendõ összeg meghatározása * * * 1. A biztosítási szempontból hasznos alapterület meghatározása Elsõ és egyben legfontosabb lépés, a biztosítási szempontból lényeges hasznos alapterület meghatározása. A hasznos alapterület azért is nagyon lényeges információ, mert ez az egyetlen objektív kapocs a valóság és a biztosítási szerzõdés absztrakciója között, erre az egyetlen lényeges alapadatra van felfûzve a díjkalkuláció és a biztosítási védelem mértéke. Meghatározásának alapja a biztosítandó épület lakóépület* részének hasznos alapterülete**. * Lakóépület: a lakás céljárára szolgáló épület, épületrész, melybe a nem lakás célú épületrészek (pl. melléképületek, kiegészítõ helyiségek) területe nem számít bele. ** Hasznos alapterület: a lakás célú helyiségek végleges, belsõ falsíkokkal határolt teljes alapterületének az a része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m. Lakás célú helyiség: a lakás célú helyiségek összegzett alapterülete, beleértve az épülethez tartozó fedett és legalább három oldalról zárt külsõ tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác területét, valamint a többszintes lakrészek belsõ lépcsõjének egy szinten számított vízszintes vetületét. 2. A biztosítási összeg meghatározása A biztosítási összeget az alapbiztosítás esetében vagyoncsoportonként, illetve fedezetenként határozzuk meg. Fontos, hogy az alapbiztosítás biztosítási összegeit minden esetben a szerzõdõ határozza meg. Épületek vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja a biztosítandó épület újjáépítési, újraépítési értéke, amely nem azonos a forgalmi értékkel. Lényeges továbbá, hogy egy adott ingatlan piaci értéke minden esetben magában foglalja a telek értékét is, amelyet azonban a biztosítási összeg meghatározásakor nem kell figyelembe vennünk. Háztartási ingóságok vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja a biztosítandó vagyontárgyak újrabeszerzési értéke. Ennél a kategóriánál leggyakrabban az jelent problémát, hogy meghatározzuk, pontosan mely vagyontárgyak tartoznak ehhez a vagyoncsoporthoz. Praktikusan megközelítve a kérdést, minden olyan mozdítható vagyontárgy ide sorolandó, amely nem minõsül értéktárgynak, vagy nem tartozik a vállalkozás vagyontárgyai közé. Értéktárgyak vagyoncsoport: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja az értéktárgyak valóságos értéke. Értéktárgynak minõsülnek a nemesfémek, drágakövek, igazgyöngyök, vagy ezek felhasználásával készült tárgyak, a képzõ-, ipar-, és népmûvészeti alkotások, gyûjtemények, a valódi szõrmék, kézi csomózású, kézi szövésû szõnyegek, az antik tárgyak és a különösen nagy értéket képviselõ régiségek, mûvészeti alkotások. Vállalkozás vagyontárgyai: A helyes biztosítási összeg megállapításának alapja ingóságok esetében az ingóságok szerzõdéskötés évében aktuális valóságos (amortizált) értéke, illetve saját elõállítású készletek esetében az elõállítás önköltsége. 3. Az alkalmazott díjtétel megállapítása Valamennyi biztosítási összeggel rendelkezõ vagyoncsoporthoz megállapítjuk az adott vagyoncsoportra, illetve a területi kategóriára meghatározott díjtételt, figyelembe véve a lakottság, illetve a használat jellegét. 4. Nyers biztosítási díj megállapítása A fentiek szerint meghatározott biztosítási összeget beszorozzuk az adott vagyoncsoporthoz tartozó és a kockázatviselési cím szerint adódó díjtétellel. Amennyiben szükséges, a kerekítési szabályok figyelembevételével kerekítünk. 5. Az Összesen sor értékének meghatározása (nyers, bruttó díj) A fentiek szerint kiszámított nyers biztosítási díjakat összeadjuk, majd hozzáadjuk az ügyfél által választott kiegészítõ biztosítások (pl. felelõsség, baleset) fix díjait, valamint a fixdíjas záradékokhoz tartozó díjakat. 6. Díjmódosító tételek meghatározása A szerzõdõ meglévõ tagsági viszonya, a biztosítandó vagyontárgyak és valóságos kockázati viszonyok, valamint egyéb mérlegelhetõ üzletpolitikai szempontok, továbbá a szerzõdõ díjfizetésre, önrészre vonatkozó választásai, végül az esetlegesen meglévõ kármentességi elõzmény alapján kiszámítjuk a biztosítási szerzõdés módosító tényezõjét, a megjelölt szorzótényezõk egyszerû, kerekítés nélküli összeszorzásával. 7. A napidíj meghatározása A fentiek szerint kiszámított (kerekítés nélküli) módosító tényezõt összeszorozzuk a nyers biztosítási díjjal, majd az így kapott számot elosztjuk az adott biztosítási év napjainak számával (365 vagy 366). Az eredményt a kerekítés szabályainak megfelelõen kerekítve, megkapjuk az adott naptári évben alkalmazandó napidíjat. Figyelem: amennyiben a biztosítási szerzôdés kockázati tartama naptári éveken átívelô idôszak (több, mint 12 hónap), a napidíj és a kockázati napok számának meghatározása a naptári évekre vonatkozólag külön-külön történik. 8. Állománydíj (korrigált éves díj) meghatározása A fentiek szerint egész forintokra kerekített napidíjat megszorozzuk az adott naptári év napjainak számával (365 vagy 366). 9. Elsô biztosítási idôszak díjának meghatározása Amennyiben a biztosítási szerzôdés kockázati tartama naptári éveken átívelô idôszak (több, mint 12 hónap), az elsô biztosítási idôszakra esô díj meghatározása a naptári évekre külön-külön kiszámított díjrészletek összeadásával történik. Egy évnél rövidebb tartam esetén az elsô biztosítási idôszak díja a napidíj és az adott biztosítási idôszak kockázati napjainak szorzata. 10. A következõ esedékességig fizetendõ elsô díj meghatározása Negyedéves gyakoriság esetén: Amennyiben az adott naptári negyedévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve még több, mint egy teljes naptári hónap hátra van, a biztosítási díjat az adott negyedévbõl hátralévõ kockázati napokra kell beszedni. Amennyiben az adott naptári negyedévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve pontosan egy teljes naptári hónap, vagy annál rövidebb tartam van hátra, akkor a díjat az adott naptári negyedévbõl még hátralévõ napokra és a következõ naptári negyedév napjaira együtt kell beszedni. Féléves gyakoriság esetén: Amennyiben az adott naptári félévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve még több, mint egy teljes naptári hónap hátra van, a biztosítási díjat az adott félévbõl hátralévõ kockázati napokra kell beszedni. Amennyiben az adott naptári félévbõl a kockázatviselés kezdetét alapul véve pontosan egy teljes naptári hónap, vagy annál rövidebb tartam van hátra, akkor a díjat, az adott naptári félévbõl még hátralévõ napokra és a következõ naptári félév napjaira együtt kell beszedni. Éves gyakoriság esetén: Minden esetben a kockázatviselés napjától a biztosítási év utolsó napjáig járó kockázati napokra jutó teljes díjat szedjük be. 11. A tagdíj meghatározása Az egyesületi tagdíj meghatározásánál a választott gyakoriságtól függetlenül, a biztosított idôszak végéig járó idõarányos tagdíjat szedjük be. A tagdíjat a tört hónapra is be kell szedni, amely a kockázatviselés kezdô napjától esedékes. 12. Összesen fizetendõ összeg meghatározása A fentiek szerint meghatározott, a következõ aktuális esedékességig kalkulált fizetendõ biztosítási díj és a fizetendõ tagdíj összege együtt adja a szerzõdõ által fizetendõ összesen díjat. Ezt az összeget kell feltüntetni a befizetési csekken is.

3 DÍJSZABÁS Hatályos: október 1-tõl Standard négyzetméter egységárak (Ft/m 2 ) Standard egységárak Ft/m 2 Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épület I. (melléképületekkel és építményekkel együtt) Ft Ft Ft Épület II. (melléképületek és építmények nélkül, csak fôépület) Ft Ft Ft Háztartási ingóságok Ft Ft Ft Díjtételek (ezrelékben) Vagyoncsoport (állandóan lakott épületre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Alapbiztosítás díjtételei Épületek 01,80 01,67 01,40 Háztartási ingóságok 02,56 01,68 01,28 Értéktárgyak 06,60 05,50 04,40 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai A 12,10 09,90 07,70 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai B 17,60 14,30 11,00 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai C 24,20 19,80 15,40 Vagyoncsoport (nem állandóan lakott épületre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek 3,61 3,34 2,79 Háztartási ingóságok 5,13 3,37 2,55 Vagyoncsoport (építés alatt) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek 2,71 2,51 2,10 Vagyoncsoport (bérlemény) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek 02,71 02,51 02,10 Háztartási ingóságok 03,84 02,52 01,91 Értéktárgyak 09,90 08,25 06,60 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai A 18,15 14,85 11,55 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai B 26,40 21,45 16,50 Vállalkozási tevékenység vagyontárgyai C 36,30 29,70 23,10 Vagyoncsoport (nem állandóan lakott bérleményre) Budapest Vidék 1. Vidék 2. Épületek 4,06 3,76 3,16 Háztartási ingóságok 5,78 3,80 2,87 Felelôsségbiztosítás Felelôsségbiztosítás Biztosítási összeg: Ft/év Biztosítási díj (Ft/év) Ft Ft Ft Balesetbiztosítási szolgáltatási táblázat Kiegészítô biztosítások Biztosítási esemény Biztosítási összeg 1 egységre 2 egységre 3 egységre Baleseti halál Ft Ft Ft Baleseti maradandó rokkantság Ft Ft Ft Baleseti eredetû csonttörés Ft 0, Ft 0, Ft Kutyaharapás Ft 0, Ft 0, Ft Baleseti eredetû égési sérülés Ft 0, Ft 0, Ft Egyösszegû gyógyulási támogatás Ft 0, Ft 0, Ft Baleseti eredetû mûtéti térítés Ft 0, Ft 0, Ft Temetési hozzájárulás Ft 0, Ft Ft Biztosítási díj az alap biztosítottra Ft Ft Ft Biztosítási díj az együtt lakókra Ft Ft Ft 3

4 DÍJSZABÁS Érvényes: október 1-tõl Kedvezmények Kedvezmény típusa Kedvezmény mértéke Szorzó KÖBE tagsági kedvezmény 10% 0,90 Kockázati kedvezmény 5% 0,95 10% 0,90 15% 0,85 20% 0,80 Üzletpolitikai, mennyiségi kedvezmény 5% 0,95 10% 0,90 15% 0,85 20% 0,80 25% 0,75 30% 0,70 Kedvezmények és pótdíjak Eléréses önrész mértéke Kedvezmény mértéke Szorzó Ft 10% 0, Ft 15% 0,85 Díjfizetés gyakorisága Kedvezmény mértéke Szorzó Féléves 2% 0,98 Éves 5% 0,95 Kármentes idôszak Kedvezmény mértéke Szorzó Egy teljesen kármentes megfigyelési idôszak 5% 0,95 Kettô teljesen kármentes megfigyelési idôszak 10% 0,90 Három, vagy több teljesen kármentes megfigyelési idôszak 15% 0,85 Pótdíjak Pótdíj típusa Pótdíj mértéke Szorzó Üvegbiztosítás kiterjesztése 6 m 2 -es üvegfelületig Ft Kockázati pótdíj 5% 1,05 10% 1,10 15% 1,15 30% 1,30 50% 1,50 100% 2,00 Területi kategóriák Vidék 1. kategóriába az alábbi települések tartoznak: Békéscsaba Debrecen Dunaújváros Eger Érd Gyôr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pécs Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Budapest, illetve a fentiekben felsorolt Vidék 1. kategória kivételével az összes többi magyarországi település Vidék 2. kategóriába tartozik. Záradékok: A) Jelen biztosítási szerzôdés egyedi záradékkal jön létre, melynek szövege az ajánlat mellékletét képezi. B) Jelen záradék értelmében az Épületbiztosítás Különös Feltételeinek pontjában megfogalmazott üvegtörés biztosítási esemény vonatkozásában, a díjszabásban meghatározott pótdíj megfizetésével, a biztosító kockázatviselése 6 m 2 táblaméretig terjed. C) A biztosított ingatlan hitellel terhelt, a biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô engedményezôi nyilatkozattal jön létre. D) A biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô díjhalasztási megállapodás alapján, halasztott díjfizetéssel jön létre. E) A biztosítási szerzôdés az ajánlat mellékletét képezô egyedi kockázatelbírálási részletezô alapján jön létre. F) A biztosított ingatlan hitellel terhelt. (Engedményezôi nyilatkozat nélkül.) G) Jelen szerzõdés minimum díj alkalmazásával jön létre. H) Jelen biztosítási szerzôdés a biztosító külön engedélye alapján alkalmazott üzletpolitikai kedvezménnyel jön létre. I) Szerzôdô kezdeményezésére a felek megállapodnak abban, hogy az Épületbiztosítás különös feltételei 3.1. ponttól eltérôen, a melléképületek és építmények nem minôsülnek biztosított vagyontárgynak, így az azokban keletkezett épület- és ingóságjellegû károkat jelen szerzôdés alapján a biztosító nem téríti meg. 4

5 SEGÉDLET vállalkozások kockázati besorolásához SZJ: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0112 Rizstermesztés A 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése A 0114 Cukornádtermesztés A 0115 Dohánytermesztés A 0116 Rostnövénytermesztés A 0119 Egyéb, nem évelô növény termesztése A 0121 Szôlôtermesztés A 0122 Trópusi gyümölcs termesztése A 0123 Citrusféle termesztése A 0124 Almatermésû, csonthéjas termesztése A 0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése A 0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése A 0127 Italgyártási növény termesztése A 0128 Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése A 0129 Egyéb évelô növény termesztése A 0130 Növényi szaporítóanyag termesztése A 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése A 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése A 0143 Ló, lóféle tenyésztése A 0144 Teve, teveféle tenyésztése A 0145 Juh, kecske tenyésztése A 0146 Sertéstenyésztés A 0147 Baromfitenyésztés A 0149 Egyéb állat tenyésztése A 0150 Vegyes gazdálkodás A 0161 Növénytermesztési szolgáltatás A 0162 Állattenyésztési szolgáltatás A 0163 Betakarítást követô szolgáltatás A 0164 Vetési célú magfeldolgozás A 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás A 0210 Erdészeti, egyéb erdôgazdálkodási tevékenység A 0220 Fakitermelés A 0230 Vadon termô egyéb erdei termék gyûjtése A 0240 Erdészeti szolgáltatás A 0311 Tengeri halászat A 0312 Édesvízi halászat A 0321 Tengerihal-gazdálkodás A 0322 Édesvízihal-gazdálkodás A 0510 Feketeszén-bányászat C 0520 Barnaszén-, lignitbányászat C 0610 Kôolaj-kitermelés C 0620 Földgázkitermelés C 0710 Vasércbányászat C 0721 Urán-, tóriumérc-bányászat C 0729 Színesfém érc bányászata C 0811 Kôfejtés, gipsz, kréta bányászata C 0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat B 0891 Vegyi ásvány bányászata C 0892 Tôzegkitermelés C 0893 Sókitermelés C 0899 Egyéb m.n.s. bányászat C 0910 Kôolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás C 0990 Egyéb bányászati szolgáltatás C 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás B 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása B 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása B 1020 Halfeldolgozás, -tartósítás B 1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás B 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása B 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás B 1041 Olaj gyártása B 1042 Margarin gyártása B 1051 Tejtermék gyártása B 1052 Jégkrém gyártása B 1061 Malomipari termék gyártása B 1062 Keményítô, keményítôtermék gyártása B 1071 Kenyér B 1072 Tartósított lisztes áru gyártása B 1073 Tésztafélék gyártása B 1081 Cukorgyártás B 1082 Édesség gyártása B 1083 Tea, kávé feldolgozása B 1084 Fûszer, ételízesítô gyártása B 1085 Készétel gyártása B 1086 Homogenizált, diétás étel gyártása B 1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása B 1091 Haszonállat-eledel gyártása B 1092 Hobbiállat-eledel gyártása B 1101 Desztillált szeszes ital gyártása C 1102 Szôlôbor termelése B 1103 Gyümölcsbor termelése B 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása B 1105 Sörgyártás B 1106 Malátagyártás B 1107 Üdítôital, ásványvíz gyártása B 1200 Dohánytermék gyártása B 1310 Textilszálak fonása B 1320 Textilszövés B 1330 Textilkikészítés B 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása B 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) B 1393 Szônyeggyártás B 1394 Kötéláru gyártása B 1395 Nem szôtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) B 1396 Mûszaki textiláru gyártása C 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s. C 1411 Bôrruházat gyártása B 1412 Munkaruházat gyártása B 1413 Felsôruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) B 1414 Alsóruházat gyártása B 1419 Egyéb ruházat, kiegészítôk gyártása B 1420 Szôrmecikk gyártása B 1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása B 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása B 1511 Bôr, szôrme kikészítése B 1512 Táskafélék, szíjazat gyártása B 1520 Lábbeligyártás B 1610 Fûrészárugyártás B 1621 Falemezgyártás B 1622 Parkettagyártás B 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása B 1624 Tároló fatermék gyártása B 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása B 1711 Papíripari rostanyag gyártása B 1712 Papírgyártás B 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása B 1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása B 1723 Irodai papíráru gyártása B 1724 Tapétagyártás B 1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása C 1811 Napilapnyomás A 1812 Nyomás (kivéve: napilap) B 1813 Nyomdai elôkészítô tevékenység A 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás A 1820 Egyéb sokszorosítás A 1910 Kokszgyártás A 1920 Kôolaj-feldolgozás C 2011 Ipari gáz gyártása C 2012 Színezék, pigment gyártása C 2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása C 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása C 2015 Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása C 2016 Mûanyag-alapanyag gyártása C 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása C 2020 Mezôgazdasági vegyi termék gyártása C 2030 Festék, bevonóanyag gyártása C 2041 Tisztítószer gyártása C 2042 Testápolási cikk gyártása C 2051 Robbanóanyag gyártása C 2052 Ragasztószergyártás C 2053 Illóolajgyártás C 2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása C 2060 Vegyi szál gyártása C 2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás C 2120 Gyógyszerkészítmény gyártása C 2211 Gumiabroncs, gumitömlô gyártása C 2219 Egyéb gumitermék gyártása C 2221 Mûanyag lap, lemez, fólia, csô, profil gyártása C 2222 Mûanyag csomagolóeszköz gyártása C 2223 Mûanyag építôanyag gyártása C 2229 Egyéb mûanyag termék gyártása C 2311 Síküveggyártás C 2312 Síküveg továbbfeldolgozása C 2313 Öblösüveggyártás C 2314 Üvegszálgyártás C 2319 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása C 2320 Tûzálló termék gyártása C 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása C 2332 Égetett agyag építôanyag gyártása C 2341 Háztartási kerámia gyártása C 2342 Egészségügyi kerámia gyártása C 2343 Kerámia szigetelô gyártása C 2344 Mûszaki kerámia gyártása C 2349 Egyéb kerámiatermék gyártása C 2351 Cementgyártás C 2352 Mész-, gipszgyártás C 2361 Építési betontermék gyártása C 2362 Építési gipsztermék gyártása C 2363 Elôre kevert beton gyártása C 2364 Habarcsgyártás C 2365 Szálerôsítésû cement gyártása C 2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása C 2370 Kômegmunkálás C 2391 Csiszolótermék gyártása C 2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása C 2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása C 2420 Acélcsôgyártás C 2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása C 2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása C 2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása C 2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása C 2441 Nemesfémgyártás C 2442 Alumíniumgyártás C 2443 Ólom, cink, ón gyártása C 2444 Rézgyártás C 2445 Egyéb nem vas fém gyártása C 2446 Nukleáris fûtôanyag gyártása C 2451 Vasöntés C 2452 Acélöntés C 2453 Könnyûfémöntés C 2454 Egyéb nem vas fém öntése C 2511 Fémszerkezet gyártása C 2512 Fém épületelem gyártása C 2521 Központi fûtési kazán, radiátor gyártása C 2529 Fémtartály gyártása C 2530 Gôzkazán gyártása C 2540 Fegyver-, lôszergyártás C 2550 Fémalakítás, porkohászat C 2561 Fémfelület-kezelés C 2562 Fémmegmunkálás C 2571 Evôeszköz gyártása C 2572 Lakat-, zárgyártás C 2573 Szerszámgyártás C 2591 Acél tárolóeszköz gyártása C 2592 Könnyûfém csomagolóeszköz gyártása C 2593 Huzaltermék gyártása C 2594 Kötôelem, csavar gyártása C 2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása C 2611 Elektronikai alkatrész gyártása C 2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása C 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása C 2630 Híradás-technikai berendezés gyártása C 2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása C 2651 Mérômûszergyártás C 2652 Óragyártás C 2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása C 2670 Optikai eszköz gyártása C 2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása C 2711 Villamos motor, áramfejlesztô gyártása C 2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása C 2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása C 2731 Száloptikai kábel gyártása C 2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása C 2733 Szerelvény gyártása C 2740 Villamos világítóeszköz gyártása C 2751 Háztartási villamos készülék gyártása C 2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása C 2790 Egyéb villamos berendezés gyártása C 2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármû-motor) C 2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása C 2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása C 2814 Csap, szelep gyártása C 2815 Csapágy, erôátviteli elem gyártása C 2821 Fûtôberendezés, kemence gyártása C 2822 Emelô-, anyagmozgató gép gyártása C 2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) C 2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása C 2825 Nem háztartási hûtô, légállapot-szabályozó gyártása C 2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésû gép gyártása C 2830 Mezôgazdasági, erdészeti gép gyártása C 2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása C 2849 Egyéb szerszámgép gyártása C 2891 Kohászati gép gyártása C 2892 Bányászati, építôipari gép gyártása C 2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása C 2894 Textil-, ruházati, bôripari gép gyártása C 2895 Papíripari gép gyártása C 2896 Mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása C 2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása C 2910 Közúti gépjármû gyártása C 2920 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása C 2931 Jármûvillamossági, -elektronikai készülékek gyártása C 2932 Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása C 3011 Hajógyártás C 3012 Szabadidô-, sporthajó gyártása C 3020 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártása C 3030 Légi, ûrjármû gyártása C 3040 Katonai harcjármû gyártása C 3091 Motorkerékpár gyártása C 5

6 SEGÉDLET vállalkozások kockázati besorolásához SZJ: Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása C 3099 M.n.s. egyéb jármû gyártása C 3101 Irodabútor gyártása C 3102 Konyhabútorgyártás C 3103 Ágybetét gyártása C 3109 Egyéb bútor gyártása C 3211 Érmegyártás C 3212 Ékszergyártás C 3213 Divatékszer gyártása C 3220 Hangszergyártás C 3230 Sportszergyártás C 3240 Játékgyártás C 3250 Orvosi eszköz gyártása C 3291 Seprû-, kefegyártás C 3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység B 3311 Fémfeldolgozási termék javítása C 3312 Ipari gép, berendezés javítása C 3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása C 3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása C 3315 Hajó, csónak javítása C 3316 Repülôgép, ûrhajó javítása C 3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása C 3319 Egyéb ipari eszköz javítása B 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése C 3511 Villamosenergia-termelés C 3512 Villamosenergia-szállítás C 3513 Villamosenergia-elosztás C 3514 Villamosenergia-kereskedelem C 3521 Gázgyártás C 3522 Gázelosztás C 3523 Gázkereskedelem C 3530 Gôzellátás, légkondicionálás C 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás C 3700 Szennyvíz gyûjtése, kezelése B 3811 Nem veszélyes hulladék gyûjtése B 3812 Veszélyes hulladék gyûjtése C 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása B 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása C 3831 Használt eszköz bontása C 3832 Hulladék újrahasznosítása C 3900 Szennyezôdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés C 4110 Épületépítési projekt szervezése A 4120 Lakó- és nem lakó épület építése C 4211 Út, autópálya építése C 4212 Vasút építése C 4213 Híd, alagút építése C 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmû építése C 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmû építése C 4291 Vízi létesítmény építése C 4299 Egyéb m.n.s. építés C 4311 Bontás C 4312 Építési terület elôkészítése C 4313 Talajmintavétel, próbafúrás C 4321 Villanyszerelés B 4322 Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés B 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés B 4331 Vakolás B 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése B 4333 Padló-, falburkolás B 4334 Festés, üvegezés B 4339 Egyéb befejezô építés m.n.s. B 4391 Tetôfedés, tetôszerkezet-építés B 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. C 4511 Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem B 4519 Egyéb gépjármû-kereskedelem B 4520 Gépjármûjavítás, -karbantartás B 4531 Gépjármûalkatrész-nagykereskedelem B 4532 Gépjármûalkatrész-kiskereskedelem B 4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása B 4611 Mezôgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme B 4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme B 4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme B 4614 Gép, hajó, repülôgép ügynöki nagykereskedelme B 4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme B 4616 Textil, ruházat, lábbeli, bôráru ügynöki nagykereskedelme B 4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme B 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme B 4619 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem B 4621 Gabona, dohány, vetômag, takarmány nagykereskedelme B 4622 Dísznövény nagykereskedelme B 4623 Élôállat nagykereskedelme B 4624 Bôr nagykereskedelme B 4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem B 4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme B 4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme B 4634 Ital nagykereskedelme B 4635 Dohányáru nagykereskedelme B 4636 Cukor, édesség nagykereskedelme B 4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fûszer-nagykereskedelem B 4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme B 4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme B 4641 Textil-nagykereskedelem B 4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme B 4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme B 4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem B 4645 Illatszer nagykereskedelme B 4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme B 4647 Bútor, szônyeg, világítóberendezés nagykereskedelme B 4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem B 4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. B 4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme B 4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei B 4661 Mezôgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme B 4662 Szerszámgép-nagykereskedelem B 4663 Bányászati-, építôipari gép nagykereskedelme B 4664 Textilipari gép, varró-, kötôgép nagykereskedelme B 4665 Irodabútor-nagykereskedelem B 4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme B 4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme B 4671 Üzem-, tüzelôanyag nagykereskedelme B 4672 Fém-, érc-nagykereskedelem B 4673 Fa-, építôanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem B 4674 Fémáru, szerelvény, fûtési berendezés nagykereskedelme B 4675 Vegyi áru nagykereskedelme B 4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme B 4677 Hulladék-nagykereskedelem B 4690 Vegyestermékkörû nagykereskedelem B 4711 Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem A 4719 Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem A 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme A 4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme A 4723 Hal kiskereskedelme A 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem A 4725 Ital-kiskereskedelem A 4726 Dohányáru-kiskereskedelem A 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem A 4730 Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem B 4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme A 4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme A 4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme A 4751 Textil-kiskereskedelem A 4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem A 4753 Takaró, szônyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme A 4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme A 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme A 4761 Könyv-kiskereskedelem A 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem A 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme A 4764 Sportszer-kiskereskedelem A 4765 Játék-kiskereskedelem A 4771 Ruházat kiskereskedelem A 4772 Lábbeli-, bôráru-kiskereskedelem A 4773 Gyógyszer-kiskereskedelem A 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme A 4775 Illatszer-kiskereskedelem A 4776 Dísznövény, vetômag, mûtrágya, hobbiállat-eledel A 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem A 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme A 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme A 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme A 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme A 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme A 4791 Csomagküldô, internetes kiskereskedelem A 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem A 4910 Helyközi vasúti személyszállítás B 4920 Vasúti áruszállítás B 4931 Városi, elôvárosi szárazföldi személyszállítás A 4932 Taxis személyszállítás A 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás A 4941 Közúti áruszállítás A 4942 Költöztetés A 4950 Csôvezetékes szállítás B 5010 Tengeri személyszállítás B 5020 Tengeri áruszállítás B 5030 Belvízi személyszállítás A 5040 Belvízi áruszállítás B 5110 Légi személyszállítás C 5121 Légi áruszállítás C 5122 Ûrszállítás C 5210 Raktározás, tárolás B 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítô szolgáltatás B 5222 Vízi szállítást kiegészítô szolgáltatás B 5223 Légi szállítást kiegészítô szolgáltatás B 5224 Rakománykezelés B 5229 Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás A 5310 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) A 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység A 5510 Szállodai szolgáltatás A 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás A 5530 Kempingszolgáltatás A 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás A 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás A 5621 Rendezvényi étkeztetés A 5629 Egyéb vendéglátás A 5630 Italszolgáltatás A 5811 Könyvkiadás A 5812 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása A 5813 Napilapkiadás A 5814 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása A 5819 Egyéb kiadói tevékenység A 5821 Számítógépes játék kiadása A 5829 Egyéb szoftverkiadás A 5911 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás A 5912 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai A 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése A 5914 Filmvetítés A 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása A 6010 Rádiómûsor-szolgáltatás A 6020 Televíziómûsor összeállítása, szolgáltatása A 6110 Vezetékes távközlés A 6120 Vezeték nélküli távközlés A 6130 Mûholdas távközlés A 6190 Egyéb távközlés A 6201 Számítógépes programozás A 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás A 6203 Számítógép-üzemeltetés A 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás A 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás A 6312 Világháló-portál szolgáltatás A 6391 Hírügynökségi tevékenység A 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás A 6411 Jegybanki tevékenység A 6419 Egyéb monetáris közvetítés A 6420 Vagyonkezelés (holding) A 6430 Befektetési alapok és hasonlók A 6491 Pénzügyi lízing A 6492 Egyéb hitelnyújtás A 6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés A 6511 Életbiztosítás A 6512 Nem életbiztosítás A 6520 Viszontbiztosítás A 6530 Nyugdíjalapok A 6611 Pénz-, tôkepiac igazgatása A 6612 Értékpapír-, árutôzsdei ügynöki tevékenység A 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítô tevékenység A 6621 Kockázatértékelés, kárszakértés A 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység A 6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítô tevékenysége A 6630 Alapkezelés A 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele A 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A 6831 Ingatlanügynöki tevékenység A 6832 Ingatlankezelés A 6910 Jogi tevékenység A 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység A 7010 Üzletvezetés A 7021 PR, kommunikáció A 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás A 7111 Építészmérnöki tevékenység A 7112 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás A 7120 Mûszaki vizsgálat, elemzés A 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés A 7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés A 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés A 7311 Reklámügynöki tevékenység A 7312 Médiareklám A 7320 Piac-, közvélemény-kutatás A 7410 Divat-, formatervezés A 7420 Fényképészet A 7430 Fordítás, tolmácsolás A 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység A 7500 Állat-egészségügyi ellátás A 7711 Személygépjármû kölcsönzése A 7712 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) A 7721 Szabadidôs, sporteszköz kölcsönzése A 6

7 SEGÉDLET vállalkozások kockázati besorolásához SZJ: Videokazetta, lemez kölcsönzése A 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése A 7731 Mezôgazdasági gép kölcsönzése A 7732 Építôipari gép kölcsönzése A 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) A 7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése A 7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése A 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése A 7740 Immateriális javak kölcsönzése A 7810 Munkaközvetítés A 7820 Munkaerôkölcsönzés A 7830 Egyéb emberierôforrás-ellátás, -gazdálkodás A 7911 Utazásközvetítés A 7912 Utazásszervezés A 7990 Egyéb foglalás A 8010 Személybiztonsági tevékenység A 8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás A 8030 Nyomozás A 8110 Építményüzemeltetés A 8121 Általános épülettakarítás A 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás A 8129 Egyéb takarítás A 8130 Zöldterület-kezelés A 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás A 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás A 8220 Telefoninformáció A 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése A 8291 Követelésbehajtás A 8292 Csomagolás A 8299 M.n.s. egyéb kiegészítô üzleti szolgáltatás A 8411 Általános közigazgatás A 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás A 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése A 8421 Külügyek A 8422 Honvédelem A 8423 Igazságügy, bíróság A 8424 Közbiztonság, közrend A 8425 Tûzvédelem A 8430 Kötelezô társadalombiztosítás A 8510 Iskolai elôkészítô oktatás A 8520 Alapfokú oktatás A 8531 Általános középfokú oktatás A 8532 Szakmai középfokú oktatás A 8541 Felsô szintû, nem felsôfokú oktatás A 8542 Felsôfokú oktatás A 8551 Sport, szabadidôs képzés A 8552 Kulturális képzés A 8553 Jármûvezetô-oktatás A 8559 M.n.s. egyéb oktatás A 8560 Oktatást kiegészítô tevékenység A 8610 Fekvôbeteg-ellátás A 8621 Általános járóbeteg-ellátás A 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás A 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás A 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás A 8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás A 8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása A 8730 Idôsek, fogyatékosok bentlakásos ellátása A 8790 Egyéb bentlakásos ellátás A 8810 Idôsek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül A 8891 Gyermekek napközbeni ellátása A 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A 9001 Elôadó-mûvészet A 9002 Elôadó-mûvészetet kiegészítô tevékenység A 9003 Alkotómûvészet A 9004 Mûvészeti létesítmények mûködtetése A 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység A 9102 Múzeumi tevékenység A 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése A 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése A 9200 Szerencsejáték, fogadás A 9311 Sportlétesítmény mûködtetése A 9312 Sportegyesületi tevékenység A 9313 Testedzési szolgáltatás A 9319 Egyéb sporttevékenység A 9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység A 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidôs tevékenység A 9411 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet A 9412 Szakmai érdekképviselet A 9420 Szakszervezeti tevékenység A 9491 Egyházi tevékenység A 9492 Politikai tevékenység A 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A 9511 Számítógép, -periféria javítása A 9512 Kommunikációs eszköz javítása A 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása A 9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása A 9523 Lábbeli, egyéb bôráru javítása A 9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása C 9525 Óra-, ékszerjavítás A 9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása A 9601 Textil, szôrme mosása, tisztítása A 9602 Fodrászat, szépségápolás A 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítô szolgáltatás A 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A 9700 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás A 9810 Háztartás termék-elôállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra A 9820 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra A 9900 Területen kívüli szervezet A 7

8 VÉDELMI ELÔÍRÁSOK összefoglaló táblázata Mechanikai Teljeskörû Részleges Minimális védelem Falazat, födém, 38 cm vastag, tömör, kisméretû téglafal 15 cm vastag, tömör, kisméretû téglafal 6 cm vastag, tömör, padozat szilárdságával egyenértékû szilárdságával egyenértékû kisméretû téglafal szilárdságával egyenértékû Ajtók tokszerkezet fém vagy fa, fa tokozat esetén a reteszvasaknál a fal- fém vagy fa, fa tokozat esetén a reteszvasaknál a falhoz min. 3 ponton rögzített, ellenlemezzel megerôsített hoz min. 3 ponton rögzített, ellenlemezzel megerôsített tokszerkezet min. 30 cm-enként a falszerkezethez tokszerkezet min. 30 cm-enként a falszerkezethez rögzített, min. 15 cm mélyen, legalább 12-es rögzített, min. 15 cm mélyen, legalább 12-es köracéllal köracéllal fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerôsítettek fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerôsítettek ajtószerkezet min. 3 db diópánttal kiemelés, be-, és kifeszítés min. 3 db diópánttal kiemelés, be-, és kifeszítés reteszhúzás ellen védett védelme ellen védett, kétszárnyú ajtó fix része reteszhúzás ellen védett, kétszárnyú ajtó fix része reteszhúzás ellen védett ellen védett ajtólap vastagsága min. 4 cm belsô rácsszerkeztû erôsítés min. 10x30-as belsô rácsszerkeztû erôsítés min. 10x30-as kiosztású, legalább 12-es köracél erôsségû kiosztású, legalább 12-es köracél erôsségû (fémlap esetén 8-as) (fémlap esetén 8-as) külsô borítólemez kívülrôl csak roncsolással külsô borítólemez kívülrôl csak roncsolással távolítható el, fémszerkezet esetén távolítható el, fémszerkezet esetén min. 1,2 mm acéllemez borítás min. 1,2 mm acéllemez borítás üvegezett ajtók csak áttörésbiztos rétegelt üveggel üvegezett ajtók csak áttörésbiztos rétegelt üveggel (min. B1) vagy azzal egyenértékû védettséggel (min. B1) vagy azzal egyenértékû védettséggel bevésôzár esetén külsô oldalfala fémlemezzel bevésôzár esetén külsô oldalfala fémlemezzel megerôsített megerôsített zárás min. négy pontos, legalább két irányba záródó min. 2 db biztonsági zár, min. 1 db biztonsági zár biztonsági zár vetemedés zárásbiztonságot nem befolyásol vetemedés zárásbiztonságot nem befolyásol zárási pontok legalább 2 db egymástól min. 30 cm-re legalább 2 db egymástól min. 30 cm-re legalább 1 db zárbetét védelme fúrás és zártörés ellen védett min. az egyik zártörés ellen védett zárás mélység 20 mm 15 mm zárás pontosság oldalanként max. 2 mm oldalanként max. 5 mm Nyílászárók 2 m alatti 30x30 ráccsal, vagy más azzal egyenértékû mechanikai cm-nél nagyobb szerkezettel védettek valamennyi ráccsal, vagy más azzal egyenértékû mechanikai támadható szerkezettel védettek 8 Elektronikai védelem jelzôrendszer MABISZ által minôsített eszközök, valamennyi MABISZ által minôsített eszközök, valamennyi MABISZ által minôsített készülékei részegysége szabotázsvédett, partícionálási részegysége szabotázsvédett, partícionálási eszközök lehetôséggel lehetôséggel felületvédelem valamennyi támadható nyílászáró felügyelt, plusz valamennyi támadható nyílászáró felügyelt, 2 m-nél alacsonyabb a telejeskörû mec. védelem követelményeit ki nem plusz a telejeskörû mec. védelem követelményeit nyílászárókra / nincs elégítô falazat, födém, padozat ki nem elégítô falazat, födém, padozat térvédelem a teljes belsô tér felügyelet áll, továbbá legalább min. csapdaszerû nincs / csapdaszerû csapdaszerû térvédelem van kialakítva térvédelem a megközelítési útvonalakra központi egység védett téren belül, szabotázsvédett védett téren belül, szabotázsvédett védett téren belül, szabotázsvédett kültéri min. 2 db egység, 120 db/m hangerôvel, legalább min. 2 db egység, 100 db/m hangerôvel, legalább min. 1 db egység, min. riasztás jelzô az egyik központi egységbôl töltött saját az egyik központi egységbôl töltött saját 100 db/m hangerôvel, akkumulátorral akkumulátorral amely a központi egységbôl töltött saját akkumulátorral rendelekezik energiaellátás két egymástól független, kölcsönhatás mentes két egymástól független, kölcsönhatás mentes két egymástól független, energiaforrás (hálózat és akkumulátor) energiaforrás (hálózat és akkumulátor) kölcsönhatás mentes energiaforrás (hálózat és akkumulátor) akkumlátor energiaellátás szünetelése esetén energiaellátás szünetelése esetén energiaellátás szünetemin. 72 órás üzemeltethetôséget biztosítson min. 48 órás üzemeltethetôséget biztosítson lése esetén min. 24 órás üzemeltethetôséget biztosítson kezelô egység minimum 4 önállóan programozható felhasználói kód minimum 4 önállóan programozható felhasználói kód élesítés kulccsal, kóddal, ugrókódos távvezérlôvel riasztás távfelügyeleti rendszerbe kötött helyszíni helyszíni

9 Hátralévô kockázati napok száma díjfizetési gyakoriságonként Hatályos: tôl ig I. negyedév 1/4 1/2 1/ IV. negyedév 1/4 1/2 1/ október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október október január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január január II. negyedév 1/4 1/2 1/ április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április III. negyedév 1/4 1/2 1/ július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július IV. negyedév 1/4 1/2 1/ november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november november I. negyedév 1/4 1/2 1/ február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február február II. negyedév 1/4 1/2 1/ május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május május III. negyedév 1/4 1/2 1/ augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus IV. negyedév 1/4 1/2 1/ december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december december I. negyedév 1/4 1/2 1/ március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március március II. negyedév 1/4 1/2 1/ június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június június III. negyedév 1/4 1/2 1/ szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Érvényes: 2008. január 01-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján 1 0111 2 0111 3 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 051001 Feketeszén-bányászat 052001 Barnaszén-, lignitbányászat 061001 Kőolaj-kitermelés 062001 Földgázkitermelés 071001

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás formája: Támogatás összege: Támogatás

Részletesebben

Általános keresés. Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés. Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás. Erdészeti szolgáltatás

Általános keresés. Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés. Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás. Erdészeti szolgáltatás Általános keresés Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Erdészeti, egyéb erdõgazd. tev. Növénytermesztés, állatteny. vadgazd.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VEKOP-1.3.1-16 1,23 Mrd Ft 1 500 000 10 000 000 Ft Intenzitás 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Célja: A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.02.2006 COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési GINOP 1.2.1-15 1. Támogatható tevékenységek a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése kötelező projektelem b) Az új gyártási folyamat során az

Részletesebben

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 2013.január 1-től a bejelentéshez kötött ipari tevékenységek esetén az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdése előtt írásban köteles a telep

Részletesebben

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter.

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: SÜSSMUTH HUNGÁRIA KFT Székhelye illetve

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl... 1 / 8 2012.02.03. 11:18 Telepek működtetése 2011. április 26. kedd, 06:37 Telepek működtetése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A vonatkozó jogszabályok Bejelentés-köteles ipari tevékenységek Engedélyköteles

Részletesebben

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység Telepengedélyezési eljárás: Ügymenet: 1/ Vonatkozó jogszabályok A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Az ipari tevékenység folytatásának szabályai A jogszabályban meghatározott gazdasági termelő vagy szolgáltató, azaz ipari tevékenységek folytatását a tevékenység

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Bi S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95)

Részletesebben

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai A BEJELENTÉST NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni. Érkeztető bélyegző helye: 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes

Részletesebben

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1122 ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

2010.08.01-i változat

2010.08.01-i változat 08 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

II. TELEP ADATAI 1. Telep 1.1 tulajdonosa:.. 1.2 címe: 1.3 Helyrajzi száma:.. 1.4 használatának jogcíme:

II. TELEP ADATAI 1. Telep 1.1 tulajdonosa:.. 1.2 címe: 1.3 Helyrajzi száma:.. 1.4 használatának jogcíme: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 5.000Ft 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28) 450-204 K É R E L E M Telepengedély köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

1.2. Neve:... 1.3. Rövid neve:.. ...helység... utca. ... házszám... em... ajtó, Postafiók.Postafiók irányító száma:..

1.2. Neve:... 1.3. Rövid neve:.. ...helység... utca. ... házszám... em... ajtó, Postafiók.Postafiók irányító száma:.. Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) 10.000.- Ft. illeték 1. A kereskedő adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9083 Écs, Fő utca 94. ILLETÉKBÉLYEG Telefon: 96/473-168 Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem A... irányítószám

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON Készítette: Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. Megbízásából: Horváth Olga Szombathely, 2011. A Foglalkoztatási Szakmai Program elkészítésére vonatkozó szabályokat

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem. 1. A kereskedő neve:.. címe:. székhelye:..

Működési engedély iránti kérelem. 1. A kereskedő neve:.. címe:. székhelye:.. Működési engedély iránti kérelem A 210/2009. évi (IX.29.) Korm. rendelet alapján szeretném kérni tevékenységem megkezdéséhez működési engedély kiadását A kereskedő és üzlet adatai 1. A kereskedő neve:..

Részletesebben

Mőködési engedély kiadása / módosítása iránti kérelem 1

Mőködési engedély kiadása / módosítása iránti kérelem 1 Illetékbélyeg helye: Mőködési engedély kiadása / módosítása iránti kérelem 1 I. A kereskedı és az üzlet adatai 1. A Kereskedı neve: címe/ székhelye: Irányítószám: Település Utca,házszám, hrsz. 2. a kereskedı

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján)

Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) 10.000.- Ft. illeték 1. A kereskedő adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

BEJELENTÉSKÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ADATVÁLTOZÁS 3.000,-Ft illetékbélyeg Illetékmentes Illetékmentes

BEJELENTÉSKÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ADATVÁLTOZÁS 3.000,-Ft illetékbélyeg Illetékmentes Illetékmentes R É T S Á G V Á R O S J E G Y ZŐJE 2 6 5 1 R é t s á g, R á k ó c z i ú t 2 0. T e l : 3 5 / 5 5 0-1 0 0 F a x : 3 5 / 3 5 0-7 1 2 e - m a i l : j e g y z o @ r e t s a g. h u BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg helye KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE (210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján)

Részletesebben

Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem

Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem 3 000,- Ft illetékbélyeg Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem A Halásztelek,.... utca.. házszám,... helyrajzi szám alatti címre az alábbi adatokkal kérem a módosított működési engedély kiadását.

Részletesebben

1. A kereskedő adatai

1. A kereskedő adatai működési engedély iránti K É R E L E M a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja alapján Az eljárás illetékmentes. Érkeztető bélyegző:

Részletesebben

KÉRELEM működési engedély iránt (üzletköteles termékek forgalmazásához) (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja alapján)

KÉRELEM működési engedély iránt (üzletköteles termékek forgalmazásához) (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja alapján) Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. :56/568-455 Fax: 56/568-462; Illetékmentes KÉRELEM működési engedély iránt (üzletköteles termékek forgalmazásához) (210/2009. (IX.29.)

Részletesebben

B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján Barcs Város Címzetes Főjegyzőjének 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Tel.: 82/463-081, 565-961 B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Heves Megyei és Iparkamara HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A HKIK XXX. Küldöttgyűlése a XI./2016. (IV. 07.) számú Küldöttgyűlési Határozatával a Heves Megyei és Iparkamara

Részletesebben

BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Illetékmentes A 2462 Martonvásár... utca...

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu Illetékbélyeg helye Nyilvántartási Szám: 3.000.- Ft (hatóság tölti ki!) KERESKEDELMI

Részletesebben

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések NYILVÁNTARTÁS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL a kereskedelmi ek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése és 9. (1) bekezdése, valamint a szolgáltatási megkezdésének

Részletesebben

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján)

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) Illetékmentes! Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) A meglévı mőködési engedélyem/bejelentett tevékenységem nyilvántartási adataiban

Részletesebben

LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 Működési engedéllyel rendelkező üzlet adatváltozásának bejelentése a 2005. évi CLXIV. törvény ( Ker.tv.)

Részletesebben

2040 Budaörs. 1. A kereskedő adatai: Neve: Telefonszáma: (megadása nem kötelező): E-mail címe: (megadása nem kötelező):

2040 Budaörs. 1. A kereskedő adatai: Neve: Telefonszáma: (megadása nem kötelező): E-mail címe: (megadása nem kötelező): BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI IRODA 2040 Budaörs, Szabadság út 134. igazgatas@budaors.hu Az iroda email címe: igazgatas@budaors.hu Az iroda telefonszáma, fax-száma: +36-23/447-931, +36-23/447-932

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek):

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek): Az illetékbélyeg helye! Az illeték összege: 3000 forint Az iktatóbélyegző helye! Nyilvántartási szám: A kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni, felsorolásoknál a megfelelő részt

Részletesebben

6.2. Az üzlethelyiség (tulajdoni lap szerinti) tulajdonosa:. címe:.. 6.3. Az üzlet címe, helyrajzi száma:

6.2. Az üzlethelyiség (tulajdoni lap szerinti) tulajdonosa:. címe:.. 6.3. Az üzlet címe, helyrajzi száma: Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a mai napon megtette. A bejelentésről készült másolat az eredetivel megegyezik. Illetékbélyeg

Részletesebben

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, Üzletköteles termék forgalmazásának kérelme A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.. (9) bekezdésében foglalt az ügy megindításával kapcsolatos

Részletesebben

BEJELENTÉS. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

BEJELENTÉS. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról BEJELENTÉS Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;. 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VEKOP-1.2.1-16 3,58 milliárd Ft 5 24 millió Ft Intenzitás 20 55%

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (3.000 Ft illetékbélyeg)

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (3.000 Ft illetékbélyeg) Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője POGÁNYI KIRENDELTSÉG 7666. Pogány, Széchenyi u. 12. Tel.: 72/527-012; Fax: 72/425-465 Email: jegyzo@szalanta.hu Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi

Részletesebben

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86 HM Arzenál Elektromechanikai ZRt. Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10. - E-mail: info@hmarzenal.hu, Web: www.hmarzenal.hu Tel. : +36 (42) 210-555, +36 (42) 210-801 Fax: +36 (42) 210-802 Nyt.szám:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3235 Mátraszentimre Rákóczi u. 16. 37-376-410/20 m. www.matraszentimre.hu, ado@matraszentimre.t-online.hu A bejelentést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásban a../20

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Felsõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS bejelentésköteles ipari tevékenység

Részletesebben

Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés. Mellékletek

Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés. Mellékletek Mellékletek Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program KÓDSZÁM VEKOP-1.2.1-16 Tartalomjegyzék I. FELDOLGOZÓIPARI

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Önkormányzat Répcelak... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

e) a pezsgő, f) a köztes alkoholtermék, g) a dohánygyártmány.

e) a pezsgő, f) a köztes alkoholtermék, g) a dohánygyártmány. GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81. 2131 Göd, Pf.28. 27/ 530-064, 530-051 Fax: 27/ 530-069 VÁLTOZÁSBEJELENTÉS (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) Alap adatok változása

Részletesebben

BEJELENTÉSKÖTELES TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁS IRÁNTI KÉRELEM

BEJELENTÉSKÖTELES TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁS IRÁNTI KÉRELEM Érkeztetés helye: A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a nyomtatvány 5.2 pontjában meghatározott termékek vonatkozásában a mai napon megtette. A bejelentésről készült

Részletesebben

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Mátraszentimrei Kirendeltsége 3235 Mátraszentimre Rákóczi u. 16. 37-376-410/20 m. www.matraszentimre.hu, ado@matraszentimre.t-online.hu Átvételi igazolás

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30. Telefon: 49/530-100 Fax: 49/530-046 A bejelentést /2015. sorszám alatt nyilvántartásba vettem. Mezőkeresztes, 2015. év hó nap

Részletesebben

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu BEJELENTÉS NYOMTATVÁNY Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatása

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-027807 cégjegyzékszámú SteelOnix Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11.

Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11. Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11. Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról/módosításáról A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

II. A kereskedő adatai:

II. A kereskedő adatai: Érkeztető bélyegző Iktató bélyegző BEJELENTÉS (a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján) Illetékbélyeg! 10.000,- Ft Az űrlap minden rovatát olvashatóan,

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend. Bkv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Egervár község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete. egyes helyi építési szabályzatok módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete. egyes helyi építési szabályzatok módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete egyes helyi építési szabályzatok módosításáról 1. (1) A Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Tata Város Jegyzőjétől

Tata Város Jegyzőjétől Tata Város Jegyzőjétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-676 Fax: (36) (34) 587-090 E-mail: ph@tata.hu 3 000,- Ft Illetékbélyeg helye Géppel vagy nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni! Bejelentés-köteles

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Ásványráró Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

Adatváltozás miatti kérelem

Adatváltozás miatti kérelem Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! Az új engedély iránti kérelem 10.000 Ft, adatváltozás esetén 3.000 Ft illetékköteles, melyet illetékbélyegben kell leróni! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Címzetes

Részletesebben

2.) a Kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:

2.) a Kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi POLGÁRMESTERI HIVATAL Építéshatósági és Általános Igazgatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11. Levelezési cím: 1775 Budafok 1 Pf.: 109 Telefon: 229-2611 Fax:

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Csetény Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l MEv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Ügymenet leírás. Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése

Ügymenet leírás. Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése Ügymenet leírás Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése 2009. október 1-jétől hatályba lépett a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény módosítása, és a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Felsõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Vaskút Nagyközségi Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

I. A kereskedı és a kereskedelmi tevékenység adatai

I. A kereskedı és a kereskedelmi tevékenység adatai Érkeztetı bélyegzı Iktató bélyegzı BEJELENTÉS-KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése

Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése Irodai ügymenet: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. (3) bekezdése szerint

Részletesebben

Alattyán, Nagykör u. 3/A. Jegyző Alattyán www.alattyan.hu 30/1997 Dalmadi Tibor. Alattyán, Szent I tér 9.

Alattyán, Nagykör u. 3/A. Jegyző Alattyán www.alattyan.hu 30/1997 Dalmadi Tibor. Alattyán, Szent I tér 9. Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről Megye: Jász-Nagykun- Szolnok Neve Székhelye Jegyző Alattyán www.alattyan.hu 9/1997.

Részletesebben

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27.

A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban. Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. A kkv pályázatok az új EU-s ciklusban Üzleti Fórum - HOA, Világgazdaság Budapest, 2014. november 27. EU FORRÁSOK 2014-2020 TERVEZÉSI SZINT DOKUMENTUM 1 MINISZTERELNÖKSÉG Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

1.3. Az üzlet címe:..

1.3. Az üzlet címe:.. DERECSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078 Fax: (54) 548-089 E-mail: derecskephti@t-online.hu A A beadvány tárgya:. A tevékenység: új (tervezett)

Részletesebben

5055 Jászladány, Kossuth L. u. 23., hrsz: 1733. 5055 Jászladány, Petőfi S. u. 53., hrsz: 1608. 50 m 2 2. A kémiai biztonságról szóló.

5055 Jászladány, Kossuth L. u. 23., hrsz: 1733. 5055 Jászladány, Petőfi S. u. 53., hrsz: 1608. 50 m 2 2. A kémiai biztonságról szóló. Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása 1. Nyilvántartásba vétel száma 3/1997. 9/1997. 12/1997. 15/1997. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye HÓD Ker. Kft. 5055 Pálszabó

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Érkeztetés helye: A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a nyomtatvány 5.2 pontjában meghatározott termékek vonatkozásában a mai napon megtette. A bejelentésről készült

Részletesebben