Számlázás és adótervezés 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számlázás és adótervezés 2013"

Átírás

1

2 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, április 29.

3 Előadó: Vadász Iván alelnök

4 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

5

6 Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés Számla kiállítása Könyvelés

7 teljesítés = a szerződés feltételeinek bekövetkezése

8 Teljesítés időpontja polgári jogi számviteli Áfa tv szerinti Áfa tv szerinti Áfa tv szerinti

9 Teljesítés bizonyítékai -banki dokumentumok -adóalanyiság ellenőrzése, -fordított adózás feltételei, - munkavégző és kapcsolattartó személyek - szerződés - üzleti levelezés ( , fax, telefon) - fuvarokmányok, fuvarbiztosítás, - összesítő nyilatkozat - Intrastat - származási okmányok, - minőségi tanúsítvány - átvételi igazolások, - vámokmányok, stb.

10 Teljesítés időpontjának eltolása Szerződés típus Halasztott adó Előleg Tao Előszerződés Tao ÁFA Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFA Bizomány Tao ÁFA Időszakos elszámolás Tao ÁFA Felfüggesztő feltétel Tao ÁFA Vevői készlet ÁFA raktár Tao ÁFA

11 Előleg részteljesítés végszámla a teljesítési folyamat számlázása

12 Számviteli politikában célszerű előírni ha a szerződés lehetővé teszi előleg fizetését, és/vagy részteljesítést, akkor a teljesítés elismerését követően kiállított végszámla bruttó összege tartalmazza a teljesítés együttes bruttó értéket, amelyből a fizetendő (elszámolandó) összeg kiszámításakor le kell vonni az előleg bruttó összegét, és/vagy a részteljesítésről szóló számla bruttó értékét.

13 - a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000 Végszámla nettó ÁFA bruttó hó előleg hó előleg hó teljesítés fizetendő

14 - a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000 Végszámla nettó ÁFA bruttó hó előleg hó teljesítés fizetendő 0

15 - a szerződés szerinti teljesítés nettó ellenértéke: 3000 előleg + részteljesítés Végszámla nettó ÁFA bruttó hó előleg hó részteljesítés hó teljesítés fizetendő

16 Az előszerződés Ptk 208. A felek megállapodhatnak abban, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek (előszerződés). Az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződés alapján a felek kötelesek a szerződést megkötni.

17 Tulajdonjogfenntartás Az eladó a tulajdonjogot - csak a szerződés megkötésekor - írásban - a vételár teljes kiegyenlítéséig tarthatja fenn.

18 A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején - a dolgot nem idegenítheti el, - és nem terhelheti meg, ezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem rendelkezik tulajdonosként

19 Tulajdonjog fenntartás Áfa törvény 9. (1) bek. Termékértékesítés: a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. A számviteli törvény 73. (3) bek. nem kell alkalmazni, mert nincs számlázott ellenérték

20 Tulajdonjogfenntartás Átadás-átvétel Vételár kiegyenlítése Nincs teljesítés Nincs számla Teljesítés Számla kibocsátás

21 Btk (1) bek. Aki a gazdasági tevékenységből származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

22 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK saját nevében, saját javára saját nevében, más javára más nevében, más javára ügylet értékét számlázza jutalékot számláz

23 A bizományos (Ptk 507. ) díjazás ellenében a megbízó javára a saját nevében adásvételi szerződést köt

24 Bizomány jellemzői - limitált ár - elszámolási kötelezettség - eladatlan áru visszavétele

25 Eladási bizomány Bizományos Megbízó

26 Eladási bizomány Bizományos 1. termékátadás Megbízó

27 Eladási bizomány Végső vevő Bizományos 1. termékátadás Megbízó

28 Eladási bizomány 2. termékértékesítés és számlázás Végső vevő Bizományos 1. termékátadás Megbízó

29 Eladási bizomány 2. termékértékesítés és számlázás Végső vevő Bizományos 3. értesítés eladásról 1. termékátadás Megbízó

30 Eladási bizomány 2. termékértékesítés és ÁFA-s számla Végső vevő Bizományos 3. értesítés eladásról 1. termékátadás 4. számlázás bizományi díjjal csökkentve Megbízó

31 Eladási bizomány NAV szerint 2db számla (bizományosi díjról nincs számla) Ptk alapján 3 db számla

32 Eladási bizomány 2. termékértékesítés és ÁFA-s számla Végső vevő Bizományos 3. értesítés eladásról 1. termékátadás 4. számlázás termék ára 5. számlázás bizományos díj Megbízó

33 Áfa törvény 58., ha a szerződő felek részletfizetésben, vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg. Az elszámolási időszak maximum 12 hónap lehet. Lízingre nem vonatkozik.

34 Példák Áfa tv 58. közüzemi szerződés, telefon és internet szolgáltatás, ingó- és ingatlan bérbeadás, rendszeresen, folyamatos jelleggel beszerzett termékek, szolgáltatások (nem szállításonként, hanem meghatározott periódusokban számolnak el) átalánydíjas ügyletek újság-előfizetések, stb.

35 Teljesítés időpontja Áfa törvény 58. alapján polgári jogi (számviteli) részfizetés esedékessége fizikai teljesítés elszámolás időpontja ÁFA törvény szerinti

36 Teljesítés időpontja Áfa törvény 58. alapján részfizetés esedékessége polgári jogi (számviteli) ÁFA törvény szerinti fizikai teljesítés

37 Teljesítés időpontja Héa-irányelv szerint Áfa törvény 58. (1) bek...teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Héa-irányelv 64. cikk (1) bek...azon időszak lejártakor minősül teljesítettnek, amelyre ezen elszámolások vagy fizetések vonatkoznak

38 Teljesítés időpontja felfüggesztő feltétel polgári jogi (számviteli) részfizetés esedékessége feltétel ÁFA

39 Felfüggesztő feltétel pl. könyvelési díj a könyvelési díj tételenként 4 egység, a felek havonta elszámolnak, a havi könyvelési díj a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig esedékes, feltéve, hogy a könyvelő átadja a megbízó részére a tárgyhónapra vonatkozó főkönyvi kivonatot, ha a kivonat átadása késik, akkor a fizetés az átadástól számított 10. napon esedékes

40 Vevő raktára adómentes terület áruszállítás nem értékesítés számlázás Közösségen belüli termértékesítés vevő kivételez = Közösségen belüli beszerzés

41 ÁFA raktár adómentes terület beraktározás nemzetközi közlekedés, termék forg. kiraktározás = adóköteles, (kivéve: kiviteli célú EV)

42 Teljesítés időpontjának eltolása Szerződés típus Halasztott adó Előleg Tao Előszerződés Tao ÁFA Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFA Bizomány Tao ÁFA Időszakos elszámolás Tao ÁFA Felfüggesztő feltétel Tao ÁFA Vevői készlet ÁFA raktár Tao ÁFA

43 Teljesítés tagadása számla sztornírozása

44 Teljesítés vevő általi elismerése Legfelsőbb Bíróság GK 16. szám a szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének megtörténtéről csak akkor lehet szó, ha a megrendelő a dolgot, a szolgáltatást át is vette (éspedig teljesítésként, tehát ide nem értve a felelős őrzésbe vételt). ha nincs elismerés, akkor számla sem állítható ki 71/1999. Számviteli kérdés

45 Ha a vevő visszautasítja a számlát 1. eladó storníroz 2. eladó polgári pert indít 3. a bíróság ítélete pótolja a vevő teljesítést elismerő nyilatkozatát 4. az eladó kiállítja a számlát (teljesítés időponja = ítélet jogerősítésének napja) (103/2002. Számviteli kérdés)

46 Sztv 15. (8) bek. Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. (az óvatosság elve)

47 Sztv 72. (2) bek. A teljesítés időszakában elszámolt értékesítés nettó árbevétele magában foglalja. - a vevő által elismert, elfogadott számlában rögzített.ellenértékkel egyező árbevételt

48 Bíróság előtt: nem jó a számla APEH előtt: jó a számla

49 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

50 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

51 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Számviteli törvény 16. (1) bek. Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve).

52 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Számviteli törvény 16. (1) bek. Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve).

53 Btk 289. A számviteli fegyelem megsértése Btk 310. Adócsalás (költségvetési csalás)

54 Szerződés tárgya, összetett ügyletek

55 5 % 27 %

56 ÁFA mértéke könyv a könyv 5 % melléklete használati szoftver 27 % útmutató könyv hanglemez 5 % és 27%

57 oktatás + járulékos költség +

58 Ptk fogalmak osztható, oszthatatlan fizikailag osztható jogilag oszthatatlan összetett dolog dologösszesség jogegység fizikai egység fődolog tartozék alkotórész feldolgozás és az egyesítés adójogi fogalom járulékos költségek (Áfa tv 70. )

59 Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. főtevékenység - melléktevékenység befolyásolja: az ügylet minősítését (pl. sima vagy fordított) az adó mértékét a teljesítés helyét

60 Európai Bíróság a C-349/96. sz. jogeset.alapvetően akkor történik egyetlen értékesítés, ha egy vagy több elem elsődleges szolgáltatásnak, míg egy vagy több további elem, ezzel szemben, járulékos szolgáltatásnak tekinthető, amely utóbbiakra a fő szolgáltatásra alkalmazott adóelbánás vonatkozik. Egy szolgáltatás akkor tekintendő az elsődleges szolgáltatáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásnak, ha önmagában nem képezi az ügyfelek célját, csupán az elsődleges szolgáltatás teljesebb élvezetét segíti.

61 Európai Bíróság C-41/04. sz. ügy (Levob)..amennyiben az adóalany két vagy több dolgot, ill. tevékenységet értékesít a vevőnek, de ezek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy a külső szemlélő számára gazdasági szempontból egyetlen teljes ügyletet alkotnak, amelyet csak mesterségesen lehet részekre bontani, akkor az értékesített dolgok és tevékenységek az áfa kötelezettség megállapítása szempontjából egyetlen egységes értékesítést alkotnak.

62 Egyetlen elemből, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet? Önálló értékesítések Összetett értékesítés Minden egyes értékesítésre a reá vonatkozó ÁFA szabályokat kell alakalmazni Az adóztatás a domináns értékesítésre vonatkozó szabály szerint történik

63 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Vállalkozó Megrendelő

64 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő

65 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő

66 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő Régi épület bővítése

67 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő Régi épület bővítése domináns

68 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) fordított értékesítés Megrendelő Régi épület bővítése domináns

69 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél domináns Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő Régi épület bővítése

70 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél domináns Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) egyenes értékesítés Megrendelő Régi épület bővítése

71 A számla módosítása, érvénytelenítése, pótlása és javítása

72

73 Módosítás (helyesbítés) eredeti számla + vagy

74 Érvénytelenítés (stornó) eredeti számla

75 Javítás eredeti számla adóalapot, adót nem érintő elírások adathiányok korrekciója

76 Pótlás a törvényes határidőt követő számlakiállítás

77

78 Önellenőrzés csak akkor ha az adó helyesbítés stornó pótlás miatt egy korábbi elszámolási időszakban növekszik (+)

79 Önellenőrzés Art 49. (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az adózó helyesbítheti.

80 Önellenőrzés Art 49. (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az adózó helyesbítheti.

81 Európai Közösségek Bírósága szeptember 30. C-392/09. sz. az Uszodaépítő Kft. és az APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály a Héa-irányelvvel ellentétes, ha a tagállami jogszabály az ÁFA levonásának jogát a számlák módosításától és önellenőrzési adóbevallás benyújtásától teszi függővé annak ellenére, hogy az adóhatóság minden információval rendelkezik, amely az ügy lezárásához kell, mert az eladót és a vevőt is ellenőrizték

82 Formai hiba mellett az adó levonható Az olyan adóhatósági gyakorlat, amely az adóalanynak a nyilvántartási és bevallási kötelezettségei megszegését a levonási jog megtagadásával szankcionálja, egyértelműen meghaladja azt a mértéket, amely szükséges azon célkitűzés eléréséhez, hogy biztosítani lehessen e kötelezettségek megfelelő alkalmazását C 95/07. és C 96/07. sz. egyesített ügyek (Ecotrade)

83 Tartalom és forma Európai Bíróság C-95/07. és C-96/07. sz. egyesített ügyek (Ecotrade) 63 az adósemlegesség elve megköveteli, hogy az előzetesen felszámított HÉA levonása lehetséges legyen, ha a tartalmi követelmények teljesülnek, még ha egyes alaki követelménynek nem is tesz eleget az adóalany

84

85 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv nincs előírás

86 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

87 Adó alapja utólag csökken Áfa tv 77. (1)-(2) bek. Az ügylet kötése előtt fennállott helyzetet állítják helyre [Ptk 237 (1) bek.] Az ügylet hibás teljesítése miatt a jogosult (vevő) eláll az ügylettől [Ptk 306. (1) bek. b) pont] Lízing eredeti állapot helyreállítása Teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik Szerződésnél magasabb ellenértéket számláztak

88 Adó alapja utólag csökken 77. (1)-(2) bek. Az ügyletet az érvénytelenítő határozat meghozataláig terjedő időre hatályossá nyilvánítják Az ügyletet az aránytalan előny kiküszöbölésével érvényessé nyilvánítják [Ptk 237. (2) bek.] Hibás teljesítése miatt a jogosult (vevő) ár- vagy díjleszállítást kap [Ptk 306. (1) bek. b) pont] Betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik

89 Adó alapja utólag csökkenthető Áfa tv 77. (3) bek A teljesítést követően adnak árengedményt előre fizetés, mennyiség, vagy egyéb üzletpolitikai cél jogcímén

90 Adó alapja utólagos csökkentésének feltételei 78. A teljesítést tanúsító számla érvénytelenítése adatok módosítás

91 Adó alapja utólagos csökkentésének egyéb feltételei az előleget visszafizetik, az alábbi esetekben teljesítés hiányában az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre a jogosult elállt az ügylettől - az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre termék lízing termék bérbeadás jog időleges használatának átengedése eseteiben

92 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

93 A korábban megállapított fizetendő adó is csökken 78. (3) bek. abban az adómegállapítási időszakban amikor a) az érvénytelenítő számla, vagy a módosító számla a vevő rendelkezésére áll vagy b) az eladó az ellenértéket (előleget, betétdíjat) visszatérítette a vevőnek

94 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

95 Ha a levonható adó összegét meghatározó tényezőkben utólag változás következik be 132. (2) (3) bek. az eredetileg levonható adó csökken fizetendő adó összegét növelő tétel abban az adómegállapítási időszakban, amelyben változás bekövetkezik, vagy amikor az okirat személyes rendelkezésére áll

96 Ha a levonható adó összegét meghatározó tényezőkben utólag változás következik be 132. (4) bek. az eredetileg levonható adó növekszik levonható adó összegét növelő tétel, legkorábban, abban az adómegállapítási időszakban, amelyben személyes rendelkezésére áll az eredeti okiratot módosító okirat

97 Nem kell önellenőrizni ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

98 ÁFA korrekciók szabályozása Önellenőrizni kell adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

99

100 Számlával egy tekintet alá eső okirat 170 = módosító/helyesbítő számla (NAV szerint)

101 Eredeti számla exportszámla Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Export végösszege

102 Eredeti számla Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Export végösszege Adóhatóság átminősítette adókötelessé

103 Eredeti számla Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Export végösszege Adóhatóság átminősítette adókötelessé Módosító számla Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Helyes érték 78,74 21, Eredeti végösszeg Különbözet 21,26 +21,26 0

104 Helyesbítés elszámolása Helyes értékek Eredeti tételek = ± különbözet különbözet könyvelése

105 Adómentesség helyett adókötelezettség felülről vagy alulról? Adóalap + adó = ellenérték Adóalap = ellenérték (ha adómentes)

106 27 NAV által utólag megállapított adóhiány 100 Vevő által fizetett ellenérték

107 Módosító javító számla adatai visszautalás eredeti számlára teljesítési időpont = eredeti számla keltezés = kiállítás napja

108 Számla javításának szabályozása Szvt 165. (2) bek. Szabályszerű az a bizonylat amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak. számviteli politikában: - javító számla külön sorszámot kap, de adóalapot, adóösszeget nem befolyásol

109

110 Számlakorrekció időpontja most

111 Számlakorrekció időpontja adóellenőrzés most

112 Számlakorrekció időpontja most régi számlára ellenőrzéssel lezárt időszak

113 Ellenőrzéssel lezárt időszakot követően az eladó kiállíthatja az érvénytelenítő számlát, ha a revizió törölte az ügyletet, vagy a módosító számlát, ha a revizió csökkentette/növelte az eredeti számla szerint összegeket de ezt nem kell az áfa bevallásban feltüntetni, feltéve, hogy a változás megegyezik a revíziós megállapítással Pl. a szerződő felek megegyeznek, hogy az eladó a terhére megállapított áfa hiánnyal növelve módosító számlát állítson ki

114

115 A visszáru típusai Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A korábbi vevő, a tulajdonát képező terméket visszaadja az eladónak Az átvétel előtt az eladó már kiállította a számlát. Az eladó az átadás után csak az átvett, elfogadott tételekről állít ki számlát. A korábbi vevő állítja ki számlát a visszaadás napján Az eladó sztorníroz, és kiállítja a jó számlát

116 Árengedmény

117 Nem árengedmény - elengedés - ajándék - engedményezés

118 Az előadásban árengedménynek tekintem, ha az eladó által meghirdetett katalógus ár, vagy a szerződésben rögzített ellenérték valamilyen feltétel hatására csökken. A csökkentő feltétel formája lehet: az eladó árajánlata, a felek közötti szerződésben kikötött feltétel, a szerződés módosítása.

119

120 Ha az árengedmény nincs számlázva: az engedmény összege után 1. ÁFA-t és 2. helyi iparűzési adót kell fizetni

121 Diszkont 1. ha többet vesz, azonnal csökken a vételár 2. számlán megjelenik az engedmény

122 Rabatt 1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát 2. későbbi vásárlásoknál eléri a mennyiségi feltételt 3. az eladó helyesbítő számlát állít ki (a korábbi vételárat csökkenti) 4. vevő visszakapja a korábbi vételár X %-át

123 Rabatt2 Csökkentett ár alkalmazása 1. számla 100 % 2. számla 100 % elérik a kedvezményezett mennyiséget 3. számla 95 %

124 Skontó 1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát 2. a vevő a kedvezményes időszakon belül a csökkentett vételárat megfizeti, 3. az eladó helyesbítő számlát állít ki (a korábbi vételárat csökkenti)

125 Bónus 1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát, 2. az eladó a vételárral arányos pontot ad a vevőnek, 3. következő vásárlásnál a pont beszámítható a vételárba 4. az eladó a számlában csökkenti a vételárat

126 Közvetett 1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát, 2. az eladó az elszámolási időszak végén összesíti az forgalommal arányos engedményt, 3. eladó visszafizeti az engedményt

127 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

128 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS Teljesítéskor Teljesítés után

129 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS Teljesítéskor Teljesítés után Korábban elért engedmény beszámításával Az értékesítéshez kapcsolódó engedmény beszámításával

130 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS Korábban elért engedmény beszámításával Teljesítéskor Az értékesítéshez kapcsolódó engedmény beszámításával Teljesítés után Az ÁFA alapja helyesbítő számlával csökkenthető Az ÁFA alapja helyesbítő számlával csökkenthető Az árengedmény az eredeti számlán csökkenti az ÁFA alapját

131 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS Korábban elért engedmény beszámításával Teljesítéskor Az értékesítéshez kapcsolódó engedmény beszámításával Teljesítés után Az ÁFA alapja helyesbítő számlával csökkenthető Az ÁFA alapja helyesbítő számlával csökkenthető Az árengedmény az eredeti számlán csökkenti az ÁFA alapját és a nettó árbevételt Helyesbítés nélkül az utólag adott engedmény nem csökkenti a nettó árbevételt

132 HELYESBÍTŐ SZÁMLA Szállító adatai Vevő adatai A teljesítés kelte A számla kelte Fizetési határidő Sorszám: november december /2012 Megnevezés Helyes összeg: Eredeti összeg Különbözet A november 5. napján kelt 12345/2011. sz. eredeti számla helyesbítése Nettó összeg: ÁFA összeg: Bruttó összeg: Összes különbözet: 2.540

133 Helyesbítő számla Helyes érték eredeti tételek = ± különbözet negatív csökken az eladónál vevő követelés fizetendő ÁFA árbevétel pozitív növekszik az eladónál vevő követelés fizetendő ÁFA árbevétel

134

135 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, április 29.

136 Előadó: Vadász Iván alelnök

137 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

138

139 Főszabály: minden értékesítés ÁFA köteles kivéve: 3. területen kivűl 1. adómentesség 2. fordított adózás termékexport tárgyi és egyéb mentesség közösségen belüli termékértékesítés

140

141 HUadóalany1 szállítás ROadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

142 Termékértékesítés fogalma a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja ide tartozik többek között: egyszerű adásvétel, lízing, bizományi ügylet

143 Közösségen belüli adómentes termékértékesítés levonási joggal 89. a vevő: Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, vagy a Közösségen belülről történő beszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy, belföldről feladott, fuvarozott igazoltan másik tagállamba

144

145 Közösségen belüli adómentes termékértékesítés levonási joggal igazolni kell, hogy a vevő másik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy, belföldről másik tagállamba feladták, fuvarozták

146 Közösségi adószámok megerősítése írásbeli igazolásokat az APEH a kérelem előterjesztésétől számított 8 munkanapon belül küldi meg a kijelölt ügyfélszolgálati irodán, kirendeltségen személyesen megjelent ügyfelek által kért igazolások a helyszínen kiadásra kerülnek

147 Ki szállít? a vevő saját fuvareszközével vevő által megbízott független fuvarozó, szállítmányozó az eladó saját fuvareszközével eladó által megbízott független fuvarozó, szállítmányozó

148 Másik tagállamba szállítás igazolása Független fuvarozó szállít Eladó saját eszközével szállít Vevő saját eszközével szállít - vevő által igazolt CMR fuvarlevél - rakományjegyzék - a kiszállítást igazoló egyéb okmány (pl. menetlevél, útnyilvántartás, írásbeli megrendelés, átadás-átvételi jkv.)

149 APEH állásfoglalás A termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Különös méltánylást érdemlő esetekben a vevő a termék más tagállamba történő megérkezés tényét igazoló nyilatkozata is elfogadható. 2007/41. Adózási kérdés

150 2005. évi LIV. törvény (kiegészítő) évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR)

151 Másik tagállambeli adóalany vevő a magyar boltban 1. a magyar eladó felvállalja az adókockázatot az eladó áfa mentesen számláz, a vevő postán megküldi a fuvarozás okmányait, 2. az eladó nem vállalja fel az adókockázatot az eladó belföldi, áfa köteles értékesítést számláz, a vevő 2008/9/EK irányelv ÁFA tv XVIII: fejezet alapján visszaigényel az NAV-tól

152 Másik tagállambeli adóalany vevő a magyar boltban 3. az eladó nem vállalja fel az adókockázatot, az eladó az áfa összegének megfelelő letétet vagy óvadékot kér a vevőtől, az eladó közösségen belüli termékértékesítést számláz áfa mentesen, a letét vagy óvadék a vevőnek visszajár, ha a vevő az elszállítás tényéről a másik tagállamból igazolást küld

153 C-184/05. sz. ügy Tanácsnoki indítvány Ha az értékesítő az átvevőre hagyja az áru országból való elszállítását, akkor tudatosan vállalja azt a kockázatot kockázatokkal szembeni védelem: biztosítékot követel és ezt lépésről lépésre, a szállítási dokumentumok ellenében szabadítja fel. a vevő bevallásának adóhatósági beszerzése nem követelhető

154 Adómentesség C 409/04 ha a bizonylatok utólag hamisnak bizonyulnak, de az eladó jóhiszemű volt (adókijátszásban való részvételét nem állapították meg) és gondosan járt el (minden lehetséges ésszerű intézkedést meghozott annak érdekében, hogy az általa lebonyolított Közösségen belüli termékértékesítés ne vezessen adókijátszáshoz) az eladónál adóhiány nem állapítható meg

155

156 Gyanús körülmények Magyar ügyvezetők, Közvetítők, Kizárólag készpénzes fizetés, Szerződést, nyilatkozatot vonakodva írják alá, Magyar rendszámú autóval, sofőrökkel jönnek

157 Körültekintő számlabefogadó 1. az NAV honlapjának lekérdezése, kinyomtatása, 2. a NAV-tól írásbeli tájékoztatás kérése, 3. eladó jövedéki engedélyének ellenőrzése (?), 4. e-cégjegyzék adatainak lekérdezése, kinyomtatása. minden kiegyenlítés előtt

158 Személyek azonosítása meghatalmazás, cégjegyzésre jogosultság, személyi igazolvány fénymásolata

159 Az üzleti partner adatainak ellenőrzése NAV KEKKH Központi Adatfeldolgozó Cégbíróság VIES irásbeli kérelemre weblapon: ÁFA+EVA alanyok adószám felfügg. és törlése alkalmazott létszám adótartozás egyéni vállalkozói igazolvány cégjegyzék, mérleg közösségi adószám adójogi státusz (fordított adózás)

160 https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106- hu.do EU céginformációk

161 Szükséges óvintézkedések Képviselők igazolványainak lefénymásolása Banki átutalás Nyilatkozat bekérése elszállítást követően, postai úton Szállítójárművek rendszámának, sofőrök nevének felírása, elszállításkor igazoltatás Dokumentáció (levelezés, megrendelők) megőrzése.

162 A legfontosabb tanács 1. ellenőrizni kell az üzleti partnert 2. kézben kell tartani a termékszállítást ellenkező esetben vagyontalan cégen keresztül kell kereskedni

163 Számlát alátámasztó okiratok - banki dokumentumok, - adószám érvényesítés, - adóalanyiság ellenőrzése - szerződés - nyilatkozatok - üzleti levelezés - fuvarokmányok, - összesítő nyilatkozat - Intrastat - származási okmányok - átvételi igazolások, - vámokmányok

164

165 Export fogalma (Héa-irányelv) 1. az olyan termékek értékesítése, amelyeket az eladó vagy az ő javára eljáró személy a Közösségen kívüli rendeltetési helyre ad fel vagy fuvaroz el; 2. az olyan termékek értékesítését, amelyeket egy nem az ország területén belüli illetőségű vevő vagy az ő javára eljáró személy a Közösségen kívüli rendeltetési helyre ad fel vagy fuvaroz el, 3. nem Közösségen belüli illetőségű utasok személyi poggyászában elszállításra kerülő termékek értékesítése

166 Termékexport adómentes közvetlen export (HU eladó szállít) közvetett export (külföldi vevő szállít)

167 használat nincs teljesítés legkésőbb 90 napon belül végleges kiléptetés 3. területre

168 Teljes biztonság a magyar eladó számára, ha Ő intézi a termék szállítását, és a neve Exportőrként a vámokmányon,

169 Vámjogi Exportőr akinek a nevében a kiviteli nyilatkozatot tették, és aki az áruk tulajdonosa, vagy akinek az áruk felett hasonló rendelkezési joga van a vámárunyilatkozat elfogadásának időpontjában. Ha a tulajdonjog vagy az áruk feletti hasonló rendelkezési jog olyan személyt illet, aki a kivitel alapjául szolgáló szerződés szerint a Közösségen kívül letelepedett, akkor exportőrnek a Közösségen belül letelepedett szerződő felet kell tekinteni. 2454/93/EGK rendelet 788. cikk

170 Export egyéb bizonyítékai a) a Közösség vámterületén kívüli címzett által aláírt vagy hitelesített szállítólevél másolatával; b) az árut a Közösség vámterületéről kiszállító gazdasági szereplő által szabályszerűen aláírt vagy hitelesített fizetési bizonylattal, számlával vagy szállítólevéllel; c) az árut a Közösség vámterületéről kiszállító cég által aláírt vagy hitelesített nyilatkozattal; d) valamely tagállam vagy egy, a Közösség vámterületén kívül fekvő ország vámhatóságai által igazolással ellátott okmánnyal; 2454/93/EGK rendelet 796da. cikk

171

172 A lényeg

173 külföldi adóalany vevő belföldi adóalany eladó szolgáltatás ÁFA mentes (néhány kivétel)

174 külföldi nem adóalany vevő belföldi adóalany eladó szolgáltatás ÁFA köteles (néhány kivétel)

175 belföldi vevő szolgáltatás belföldi adóalany eladó ÁFA köteles (néhány kivétel)

176 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítési helye Főszabály1 Főszabály2 Kivételek

177 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítési helye Megrendelő: adóalany Megrendelő: nem adóalany Kivételek

178 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítési helye Főszabály1 B2B Főszabály2 B2C Kivételek a megrendelő székhelye (vagy eltérő telephelye) a nyújtó székhelye (vagy eltérő telephelye)

179 A szolgáltatás teljesítési helyének meghatározásához szükséges információk: a szolgáltatás definiálása (kivétel vagy főszabály) a vevő adójogi státusza (adóalany vagy nem) a tényleges igénybevétel és nyújtás helye (székhelytelephely-lakóhely)

180 Igénybe vevő adóalany Ellenőrzés módja 1. magyar NAV weblap, e-cégjegyzék 2. közösségi NAV VIES (ha nincs héa-száma bármely más igazolás) 3. harmadik ország adószám, helyi hatóságok igazolása, kereskedelmi biztonsági eljárások (fizetések, személyazosság ellenőrzése, stb.)

181 Fordított adózás

182 Egyenes ÁFA elszámolás Eladó Nettó ellenérték + ÁFA Vevő ÁFA bevallás adóhatóság

183 Fordított adózás ELADÓ adóalany Nettó ellenérték VEVŐ adóalany ÁFA adóhatóság

184 Fordított adózás Héa-irányelv szerint kötelező : a B2B típusú szolgáltatásoknál, ha nyújtó (eladó) nem telepedett le az vevő tagállamában (196. cikk)

185 Magyar Áfa törvény fordított adózást ír elő a következő szolgáltatásoknál: 37. Főszabály B2B 39. Ingatlanhoz kapcsolódó 40. Személyszállítás 42. Kulturális 44. Közl. eszk. rövid bérbeadása 45. Éttermi

186 A fordított adózás feltételei: teljesítés helye: belföld megrendelő: belföldi adóalany nyújtó: külföldi adóalany, nincs letelepedve belföldön szolgáltatás: törvényben felsorolt Áfa törvény 140.

187 Belföld Külföld Itt regisztrált igénybe vevő adóalany vélelmezett teljesítési hely itt fordított adózásra megjelölt szolgáltatás nyújtó adóalany (belföldön nem telepedett le)

188 HU Itt regisztrált igénybe vevő adóalany vélelmezett teljesítési hely Magyarországon fordított adózásra megjelölt szolgáltatás pl. ingatlanhoz kapcs. Német nyújtó adóalany (HU-ban nem telepedett le)

189 Kivételek

190 2010. adóévtől Kivételek B2C ügyletekre B2B és B2C ügyletekre közvetítés árufuvarozás + járulékos bérmunka speciális távközlés elektronikus ingatlanhoz személyszállítás belépőjegyek éttermi gépjármű bérlet

191

192 Termékértékesítés a terméket elfuvarozzák (a vevő vagy eladó) a termék fel- és összeszerelés tárgya teljesítési hely: ahol szerelik, üzembe helyezik

193 Közösségen belüli fel és összeszerelés 32. Megrendelő adóalany Megrendelő n e m adóalany fordított adózás regisztráció a munkavégzés tagállamában

194 Megrendelő regisztrált szerelés Fuvarozás Vállalkozó Közösségen belüli fel- és összeszerelés

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök Menedzserpraxis Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Budapest, 2013. október 8. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Termékátadás tulajdonjog-fenntartással Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba

Részletesebben

Vadász Iván Külföldi vevő a magyar boltban amikor a vevő szállít

Vadász Iván Külföldi vevő a magyar boltban amikor a vevő szállít Vadász Iván Külföldi vevő a magyar boltban amikor a vevő szállít A hozzáadottértékadó-rendszer biztosítja, hogy a külföldi vevő részére egy magyar adóalany itthon, belföldön áfa mentesen értékesítsen olyan

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7.

Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7. Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek Budapest, 2012. szeptember 7. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások ÁFA elszámolás teljesítés szemlélet pénzforgalmi szemlélet Pénzforgalmi szemléletű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Gyakorlatban a 2015. évi adóváltozásokról. Budapest, 2014. december 10.

Gyakorlatban a 2015. évi adóváltozásokról. Budapest, 2014. december 10. Gyakorlatban a 2015. évi adóváltozásokról Budapest, 2014. december 10. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások GDP arányos adóterhelés 27-28-32 % 39 % 35 % 43

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Adóvilág 2013. december XVII. Évfolyam 13-14. szám Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2014. évben bekövetkező

Részletesebben

Lezárva: 2008. március 30.

Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 2 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

A kiszállítás igazolása közösségi mentes értékesítéseknél (3. rész)

A kiszállítás igazolása közösségi mentes értékesítéseknél (3. rész) Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A kiszállítás igazolása 1 közösségi mentes értékesítéseknél

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben