Az előadás képei letölthetőek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás képei letölthetőek:"

Átírás

1 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

2

3

4 Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése Budapest, április 21.

5 Előadó: Vadász Iván alelnök

6 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

7 A jogászi és könyvelői szemlélet

8 A szerződés alapján kell könyvelni számlázni adózni

9 Példa a könyvelés szerződés összefüggésére az ingatlan vételárát egy összegben határozták meg a szerződésben de a könyvelésben külön-külön kell kimutatni a) a telek, b) épület, c) egyéb jogok, alkotórészek, tartozékok értékét.

10 A szerződés hatással van: 1. számvitel 2. társasági adó 3. ÁFA 4. illeték 5. Szja és járulékok 6. helyi adók 7. tevékenységre jellemző közteher 6. bejelentések, adatszolgáltatások, belső ellenőrzések, stb

11 kontírozás = jogi minősítés adótervezés = szerződések láncolata

12 Tartozik Követel

13 Tartozik Követel

14 Tartozik Követel

15 Könyvelés Számla Szerződés

16 Jogász Ügyvezető Szerződés Könyvelő készítés Adótanácsadó Mérnök

17 Richard Susskind: Az ügyvédség vége?

18 Adójogi alapelvek a szerződések adóhatósági átminősítése

19 Adóhatósági támadás iránya

20 Adóhatósági támadás iránya szerződések átminősítés

21 Adóhatósági támadás iránya szerződések átminősítés teljesítés tagadása

22 Zsinórmérték

23 Zsinórmérték tartalom elsődlegessége a formával szemben (pl. színlelésnél)

24 Zsinórmérték tartalom elsődlegessége a formával szemben (pl. színlelésnél) gazdasági cél elsődlegessége az adóelőnnyel szemben

25 Zsinórmérték tartalom elsődlegessége a formával szemben (pl. színlelésnél) gazdasági cél elsődlegessége az adóelőnnyel szemben rendeltetésszerű joggyakorlás következmény: mesterséges konstrukciók kizárása

26 Eub C-255/02. sz. Halifax ügyben, 75 Másrészt az objektív körülmények összességéből ki kell tűnnie, hogy a szóban forgó ügyletek elsődleges célja valamely adóelőny megszerzése.. a visszaélésszerű magatartás tilalma nem releváns azokban az esetekben, amikor a végzett gazdasági tevékenységnek lehet más magyarázata is, mint pusztán az adóelőny elérése.

27 Eub C-255/02. sz. Halifax ügyben, 75 Másrészt az objektív körülmények összességéből ki kell tűnnie, hogy a szóban forgó ügyletek elsődleges célja valamely adóelőny megszerzése.. a visszaélésszerű magatartás tilalma nem releváns azokban az esetekben, amikor a végzett gazdasági tevékenységnek lehet más magyarázata is, mint pusztán az adóelőny elérése.

28 Példa az átmínősítésre Tagi kölcsön apport végelszámolásnál hitel-tőke konverzió Kúria március 31. Kfv.III /2014 Kúria következtetése: A jegyzett tőke megemelése nem minősült rendeltetésszerű joggyakorlásnak, annak kizárólagos célja a társasági adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése és az adófizetési kötelezettség minimalizálása volt.

29 Tagi kölcsön apport nincs átminősítés átminősítés elengedés az ügylet az adózás előtti eredményt nem érinti az adóalap növekszik

30 1. Szerződés elnevezése 2. Szerződő felek 3. Szerződés tárgya 4. Teljesítés 5. Ellenérték 6. Szerződési biztosítékok

31 Szerződés elnevezése, típusa

32 Szerződés elnevezése jogszabályi típusok alkalmazása adójogi fogalmak használata

33 Példa: konzorcium (időleges üzlettársulás) helyett vállalkozási szerződés fővállalkozó konzorcium vezető alvállalkozó konzorciumi tag pl. adómentes oktatás - konzorciumi tag ÁFA mentes - konzorcium vezető ÁFA köteles

34 Példa: adókedvezmény jogi forma felhasználási szerződés Szjt 42. jogdíj adókedvezménye Tao 50 % Ipa 100 %

35 Tao tv jogdíj: a) a szabadalom, a más iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás és a know-how hasznosítási engedélye, b) a védjegy, a kereskedelmi név, az üzleti titok használati engedélye, c) a szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó jog által védett teljesítmény felhasználási engedélye, valamint d) az a) és c) pontban említett iparjogvédelmi és szerzői jogi oltalmi tárgyakhoz fűződő vagyoni jogok átruházása fejében a jogosult által kapott ellenérték;

36 Számviteli törvény 25. (7) bek. Szellemi termékek a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, knowhow, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név), b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, műszaki tervek), c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.

37 Felhasználási szerződés Jogdíj adókedvezménye Feltételek: 1. Szjt 42. szerinti szerződés a megrendelővel 2. ellenérték megnevezése a számlán: jogdíj 3. Számviteli törvény szellemi termék 4. ha összetett ügylet : jogdíjas tevékenységet külön cégbe kiszervezni

38 Példa: építőipari gyakorlat helyett Ptk típus jóteljesítési garancia, vagy garanciális visszatartás Ptk 5:95. Óvadék

39 Példa: tipusszerződésre láncügylet Áfa tv 27. A Termékértékesítéértékesítéértékesítés Termék- Termék- B C D Fuvarozás eladás többször, feladás-fuvarozás csak egyszer

40 Magyar eladó (A) Magyar kereskedő (B) Termékértékesítés Termékértékesítés Magyar kereskedő (C) Termékértékesítés szállítás Ukrán megrendelő (D)

41 Láncértékesítés háromszögügylet HU eladó számla AT kereskedő (vevő) HU eladó szállít számla RO vevő

42 Láncértékesítés háromszögügylet HU eladó számla AT kereskedő (vevő) RO vevő szállít számla RO vevő

43 Adó megtakarítás/halasztás a jogi forma megválasztásával Elkerülhető Fizetendő Apport ÁFA illeték Kiválás ÁFA illeték Egyesülés ÁFA illeték Kedvezményezett eszközátruházás ÁFA+illeték+Ta Részesedéscsere ÁFA+Ta+Szja illeték Kedvezményezett részesedéscsere ÁFA+illeték+Ta+Szja Kedvezményezett átalakulás ÁFA+illeték+Ta

44 Szerződő felek

45 A felek adójogi státusza - adóalanyiság - alvállalkozók - kapcsolt vállalkozás - speciális személyi feltételek adómentesség (pl. határon átnyúló ügyletek) fordított adózás - közvetítő megjelölése

46 Igénybe vevő adóalany Ellenőrzés módja 1. magyar NAV weblap, e-cégjegyzék kinyomtatása 2. közösségi NAV VIES (ha nincs héa-száma bármely más igazolás) 3. harmadik ország adószám, helyi hatóságok igazolása, kereskedelmi biztonsági eljárások (fizetések, személyazosság ellenőrzése, stb.) 282/2011/EU végrehajtási rendelet

47 Kapcsolt vállalkozás - piaci ár alkalmazási kötelezettség, - transzferár nyilvántartás

48 Főszabály az ÁFA elszámolásra E l a d ó N e t t ó e l l e n é r t é k + Á F A V e v ő Á F A e l s z á m o l á s a d ó h a t ó s á g

49 Fordított adózás ELADÓ adóalany Nettó ellenérték VEVŐ adóalany ÁFA elszámolás adóhatóság

50 Fordított adózás tipusai külföldi adóalany + belföldi adóalany belföldi adóalany + belföldi adóalany

51 Szerződés tárgya

52 Ptk 6:1. (2) bek. termékértékesítés A kötelem valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra irányulhat. szolgáltatásnyújtás

53 Szerződés tárgyánál is használni kell a jogszabályi típusszerződéseket, és az adójogi fogalmakat például: pénzügyi lízing Ptk számvitel ÁFA

54 Példa az adójogi fogalmak használatára ingatlan típusok ÁFA szempontból: 1.Építési telek 2.Új lakóingatlan 3.Új nem lakóingatlan 4.Nem építési telek 5.Használt lakóingatlan 6.Használt nem lakóingatlan 7.Átalakítás alatt álló ingatlan

55 Könyvelni külön főkönyvi számlára Számv. tv. 26. a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházás, felújítás, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok földhasználat, haszonélvezet, használat, bérleti jog, szolgalmi jog, stb.

56 Értékcsökkenés elszámolása Számv. tv. 52. telek: NEM számolható el értékcsökkenés építmény: elszámolható értékcsökkenés építmény és telek értékének megbontása

57 Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. főtevékenység - melléktevékenység befolyásolja: az ügylet minősítését (pl. egyenes vagy fordított) az adó mértékét a teljesítés helyét

58 oktatás + járulékos költség +

59 Ptk fogalmak osztható, oszthatatlan fizikailag osztható jogilag oszthatatlan összetett dolog dologösszesség jogegység fizikai egység fődolog tartozék alkotórész feldolgozás és az egyesítés adójogi fogalom járulékos költségek (Áfa tv 70. )

60 5 % 27 %

61 Termékek közötti kapcsolat ÁFA mértéke könyv a könyv 5 % melléklete használati szoftver 27 % útmutató könyv hanglemez 5 % és 27%

62 Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet?

63 Önálló értékesítések Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet?

64 Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet? Önálló értékesítések Összetett értékesítés

65 Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet? Önálló értékesítések Összetett értékesítés Minden egyes értékesítésre külön-külön ÁFA szabályokat kell alkalmazni

66 Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet? Önálló értékesítések Összetett értékesítés Minden egyes értékesítésre külön-külön ÁFA szabályokat kell alakalmazni Az adóztatás a domináns értékesítésre vonatkozó szabály szerint történik

67 Vegyes kivitelezés Vállalkozó Megrendelő

68 Vegyes kivitelezés Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő

69 Vegyes kivitelezés Vállalkozó Régi épület felújítása Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő

70 Vegyes kivitelezés Vállalkozó Régi épület felújítása Régi épület bővítése Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő

71 Vegyes kivitelezés Vállalkozó Régi épület felújítása Régi épület bővítése Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő domináns

72 Vegyes kivitelezés Vállalkozó Régi épület felújítása Régi épület bővítése Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) fordított értékesítés Megrendelő domináns

73 Vegyes kivitelezés domináns Vállalkozó Régi épület felújítása Régi épület bővítése Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő

74 Vegyes kivitelezés domináns Vállalkozó Régi épület felújítása Régi épület bővítése Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) egyenes értékesítés Megrendelő zavaros NAV állásfoglalás!

75 Felhasználási szerződés Jogdíj adókedvezménye Vegyes szerződés tervezés gyártás Tervezési szerződés Gyártási szerződés

76 Felhasználási szerződés Jogdíj adókedvezménye Tervező cég szerződés Megrendelő vállalkozás Gyártó cég szerződés

77 A szerződés teljesítése

78 Teljesítés fogalma egy határidő = a szerződésben leírt feltételek megvalósulása

79 Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés joghatásai Számla kiállítása Kettős könyvvitel

80 Teljesítés fogalma Ptk alapján a) szerződés szerint 6:34 b) ha a felek nem rendelkeznek, akkor a Ptk szabályai Jogszabály alapján a) adójogszabály b) egyéb jogszabály

81 Teljesítés 1. időpontja 2. helye 3. tagadása

82 Teljesítés időpontja polgári jogi ÁFA számviteli ÁFA ÁFA

83 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja

84 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing

85 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing Tulajdonjogfenntartás

86 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás

87 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás

88 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás Birtokba adás

89 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Új építés, (ing. nyilv-ba bejegyzés) Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás Birtokba adás

90 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Új építés, (ing. nyilv-ba bejegyzés) Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás Birtokba adás

91 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Új építés, (ing. nyilv-ba bejegyzés) Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás átadás-átvételi jegyzőkönyvben dátum Birtokba adás

92 Áfa törvény 58., ha a szerződő felek a) időszakonkénti elszámolásban, vagy b) időszakonkénti fizetésben állapodnak meg, vagy c) az ügylet ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg Az elszámolási időszak maximum 12 hónap lehet. Lízingre nem vonatkozik.

93 Példák Áfa tv 58. az időszakos elszámolásra közüzemi szerződés, telefon és internet szolgáltatás, ingó- és ingatlan bérbeadás, egyéb folyamatos szolgáltatások átalánydíjas ügyletek rendszeresen beszerzett termékek, újság-előfizetés

94 Teljesítés időpontja időszakos elszámolásnál FŐSZABÁLY évben az ellenérték megtérítésének esedékessége évben az elszámolási időszak utolsó napja

95 Időszakos elszámolás teljesítési időpontja 2016-tól főszabály: a teljesítés időpontja az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja kivéve: ha az ellenérték esedékessége az időszak utolsó napját 1) megelőzi, vagy 2) követi

96 Időszakos elszámolás főszabályának 4 típusa 1. a végén kell fizetni 2. előre kell fizetni 3. közben kell fizetni 4. utána kell fizetni

97 Időszakos elszámolás főszabály augusztusi elszámolási időszak számla kibocsátása ellenérték esedékessége teljesítés Időpontok a számlán Számla kelte: Teljesítés időpontja: Fizetés esedékessége: Elszámolási időszak:

98 Időszakos elszámolás kivétel/1 ha az ellenérték esedékesség az időszak utolsó napját megelőzi teljesítés időpontja: a számla vagy nyugta kibocsátásának napja, ha az megelőzi az időszak utolsó napját

99 Időszakos elszámolás kivétel/1a számla kibocsátása teljesítés augusztusi elszámolási időszak ellenérték esedékessége Időpontok a számlán Számla kelte: Teljesítés időpontja: Fizetés esedékessége: Elszámolási időszak:

100 Időszakos elszámolás kivétel/1b augusztusi elszámolási időszak számla kibocsátása teljesítés ellenérték esedékessége Időpontok a számlán Számla kelte: Teljesítés időpontja: Fizetés esedékessége: Elszámolási időszak:

101 Időszakos elszámolás kivétel/2 ha az ellenérték esedékessége az időszak utolsó napját követi teljesítés időpontja: az ellenérték esedékességének napja (max. az időszak utolsó napját követő 60. nap)

102 Időszakos elszámolás kivétel/ augusztusi elszámolási időszak ellenérték esedékessége teljesítés Időpontok a számlán Számla kelte: Teljesítés időpontja: Fizetés esedékessége: Elszámolási időszak: számla kibocsátása max. 60. nap

103 Új szabályok első alkalmazása ha - az elszámolási időszak kezdete, és - a fizetés esedékessége december 31-ét követő időpont

104 Teljesítés időpontjának eltolása Szerződés típus Halasztott adó Előleg Tao Előszerződés Tao ÁFA Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFA Bizomány Tao ÁFA Időszakos elszámolás Tao ÁFA Felfüggesztő feltétel Tao ÁFA Vevői készlet ÁFA raktár Tao ÁFA

105 A teljesítési helye az ÁFA rendszerében tényleges törvényi vélelem például: - szállítás, - ingatlanhoz kapcsolódó cél: a fogyasztás helyén történő adóztatás

106 Termékértékesítés teljesítési helye nincs fuvarozás, feladás van fuvarozás, feladás ahol a teljesítéskor a termék van ahol a termék a fuvarozás kezdetén van

107 Másik tagállamba szállítás igazolása Független fuvarozó szállít Eladó saját eszközével szállít Vevő saját eszközével szállít - vevő által igazolt CMR fuvarlevél - rakományjegyzék - a kiszállítást igazoló egyéb okmány (pl. menetlevél, útnyilvántartás, írásbeli megrendelés, átadás-átvételi jkv.)

108 Szolgáltatás teljesítési helye Főszabály1 B2B Főszabály2 B2C Kivételek a megrendelő székhelye (vagy eltérő telephelye) a nyújtó székhelye (vagy eltérő telephelye)

109 Nem fizető vevő mondja: Könyvelésben: Bíróság előtt: nem jó a számla, ha fizetni kell jó a számla költségnek, ÁFA levonásra

110 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

111 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

112 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Számviteli törvény 16. (1) bek. Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve).

113 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Számviteli törvény 16. (1) bek. Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve).

114 Eladó számlája

115 Vevő teljesen visszautasítja Eladó számlája

116 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja számla stornírozása

117 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja Vevő részben visszautasítja számla stornírozása

118 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja Vevő részben visszautasítja számla stornírozása számla helyesbítése

119 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja Vevő részben visszautasítja Vevő elfogadja, de nem fizet számla stornírozása számla helyesbítése

120 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja Vevő részben visszautasítja Vevő elfogadja, de nem fizet számla stornírozása számla helyesbítése behajthatatlan követelés

121 A teljesítést alátámasztó okiratok - banki dokumentumok, - adóalanyiság ellenőrzése - szerződés - üzleti levelezés, , híváslisták - fuvarokmányok, - EKÁER bejelentés, - összesítő nyilatkozat - Intrastat - származási okmányok - átvételi igazolások, - vámokmányok, stb..

122 Ellenérték

123 Ellenérték meghatározása természetben pénzben

124 Ellenérték meghatározása Bruttó ár nettó ár + ÁFA Áfa mentességnél célszerű kikötni: a vevő köteles utólag befogadni +ÁFA számlát

125 Egy összeg ÁFA tartalma Felülről Felfelé Lefelé Alulról

126 Alulról, vagy felülről? 27 % ÁFA 21,26 % ÁFA Tényleges ellenérték Tényleges ellenérték

127 Természetbeni kiegyenlítés ELADÓ VEVŐ

128 Természetbeni kiegyenlítés Követelés áruszállításból kiegyenlítetlen számla ELADÓ VEVŐ

129 Természetbeni kiegyenlítés Követelés áruszállításból kiegyenlítetlen számla ELADÓ VEVŐ Természetbeni kiegyenlítés

130 Természetbeni kiegyenlítés Követelés áruszállításból kiegyenlítetlen számla ELADÓ VEVŐ Természetbeni kiegyenlítés Tárgyi eszköz értékesítés - számla

131 Természetbeni kiegyenlítés Követelés áruszállításból kiegyenlítetlen számla ELADÓ VEVŐ VEVŐ ELADÓ Természetbeni kiegyenlítés Tárgyi eszköz értékesítés - számla

132 Az áfatörvény pontja értelmében ellenérték: Bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő követelés mérséklésére elismert vagyoni értéket is.

133 Követelés/számla ELADÓ Vevő Beszámítás VEVŐ Eladó Követelés/számla

134 Kötelezettségvállalás a szerződésben Például: a ingatlan bérleti szerződésben a bérbevevő köteles a szükséges karbantartást és a felújítást elvégezni karbantartás és a felújítás értékesítésnek minősül, tehát számlázni kell a bérbevevőnek és a bérbeadónak egyaránt

135 Kötelezettségvállalás a szerződésben Bérleti díj számla (pénzbeli díj + felújítás értéke) Bérbeadó Ingatlan bérbeadás Bérbevevő Felújítás számla

136 Ingyenesség elengedés támogatás véglegesen átvett pénzeszköz a térítés nélkül átvett eszköz ajándék tartozásátvállalás a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatás, stb. az ellenértékes ügyletekhez hasonlóan adóznak!

137 Ingyenesség fajtái Kapott Adott Látszólagos bevétel ráfordítás, de egyidejüleg növelheti az adóalapot is értékesítés árába beépített pl. árengedmény

138 Árengedmény elhatárolás: - elengedés - ajándék - engedményezés

139 Az előadásban árengedménynek tekintem, ha az eladó által meghirdetett katalógus ár, vagy a szerződésben rögzített ellenérték valamilyen feltétel hatására csökken. A csökkentő feltétel formája lehet: az eladó árajánlata, a felek közötti szerződésben kikötött feltétel, a szerződés módosítása.

140

141 Ha az árengedmény nincs számlázva: az engedmény összege után 1. ÁFA-t és 2. helyi iparűzési adót kell fizetni

142 Diszkont (azonnali mennyiségi engedmény) 1. ha többet vesz, azonnal csökken a vételár 2. számlán megjelenik az engedmény

143 Rabatt (meghatározott forgalom elérése után adott visszatérítés) 1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát 2. későbbi vásárlásoknál eléri a mennyiségi feltételt 3. az eladó helyesbítő számlát állít ki (a korábbi vételárat csökkenti) 4. vevő visszakapja a korábbi vételár X %-át

144 Rabatt (meghatározott forgalom elérése után csökkentett áron történő eladás) Csökkentett ár alkalmazása 1. számla 100 % 2. számla 100 % elérik a kedvezményezett mennyiséget 3. számla 95 %

145 Skontó fizetési határidő előtti kiegyenlítés ösztönzése 1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát 2. a vevő a kedvezményre jogosító határidőn a csökkentett vételárat megfizeti, 3. az eladó helyesbítő számlát állít ki (a korábbi vételárat csökkenti)

146 Bónus1 1. a vevő megvásárolja a célterméket, amelyhez kap egy ajándék terméket, 2. a számlán a céltermék + ajándék vételára egy összeg

147 Bónus2 1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát, 2. az eladó a vételárral arányos pontot ad a vevőnek, 3. következő vásárlásnál a pont beszámítható a vételárba 4. az eladó a számlában csökkenti a vételárat

148 Közvetett 1. a vevő teljes ellenértékről kap számlát, 2. az eladó az elszámolási időszak végén összesíti az forgalommal arányos engedményt, 3. eladó visszafizeti az engedményt

149 Biztosítékok

150 Biztosíték megnevezése Előleg Foglaló (elállás esetén) Kötbér Bánatpénz Óvadék (ha ellenértékbe beszámítható) Tulajdonjog-fenntartás Letét Fedezeti vétel-eladás Kötelezettség ÁFA bevétel bevétel ÁFA, bevétel ÁFA/ bevétel

151 Tulajdonjog-fenntartás Ptk 6:216. A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején - a dolgot nem idegenítheti el, - és nem terhelheti meg, ezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem rendelkezik tulajdonosként

152 Tulajdonjog fenntartás Áfa törvény 9. (1) bek. Termékértékesítés: a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja.

153 Tulajdonjogfenntartás Átadás-átvétel Vételár kiegyenlítése Nincs teljesítés Nincs számla Teljesítés Számla kibocsátás

154 Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására

155 Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás

156 Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás 2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése

157 Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás 2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése 3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás

158 Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás 2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése 3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás 4. a teljesítés (áru átadás átvétel, szállítás) igazolásának módja

159 Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás 2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése 3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás 4. a teljesítés (áru átadás átvétel, szállítás) igazolásának módja 5. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése

160 Biztonsági kikötések a teljesítés igazolására 1. személyazonosság ellenőrzése, meghatalmazás 2. alvállalkozók megjelölése és ellenőrzése 3. a cégjegyzék szerinti bankszámlára utalás 4. a teljesítés (áru átadás átvétel, szállítás) igazolásának módja 5. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése 6. kapcsolattartási formák, személyek

161 Társasági szerződés

162 Cégstruktúrával szembeni követelmények személyes felelősség csökkentése vagyonvédelem kapcsoltság kizárása adómentes vagyonáthelyezés

163 Személyes felelősség csökkentése - többségi tulajdon - kapcsoltság - egyéni vállalkozás megszüntetése - betéti társaság

164 Személyes felelősség csökkentése - elkülönült ügyvezető alkalmazása nem lehet stróman

165 Cég- és magánvagyon védelme kockázat és vagyon szétválasztás vagyonőrző cég cégszerkezet átalakítása a múlt elhagyása külföldi cég és bankszámla házassági vagyonjogi szerződés üzleti partnerek ellenőrzése

166 Köszönöm a figyelmet

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése Budapest, 2016. február 24. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése. Budapest, 2015. október 15.

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése. Budapest, 2015. október 15. Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése Budapest, 2015. október 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Szerződések új megközelítésben A szerződés

Részletesebben

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29.

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29. Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell Joghajó, 2015. augusztus 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Szerződések új megközelítésben Richard

Részletesebben

A kötelmi jog és az adójog kapcsolódási pontjai. előadó: Vadász Iván. Budapest, szeptember 28.

A kötelmi jog és az adójog kapcsolódási pontjai. előadó: Vadász Iván. Budapest, szeptember 28. A kötelmi jog és az adójog kapcsolódási pontjai előadó: Vadász Iván Budapest, 2017. szeptember 28. I. rész A szerződések adójogi szerkezete A jogászi és könyvelői szemlélet A szerződés alapján kell könyvelni

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2012. október 30. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Az üzleti szerződések adótervezése előadók: Dr Kises Éva Vadász Iván Budapest, 2016. október 17. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2010. október 13. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6.

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési

Részletesebben

Ingatlanok aktuális adózási kérdései Munkabér kiváltása KATA-val

Ingatlanok aktuális adózási kérdései Munkabér kiváltása KATA-val Pest Megyei Szervezete Ingatlanok aktuális adózási kérdései Munkabér kiváltása KATA-val Budapest, 2017. február 28. Előadó: Vadász Iván okleveles adószakértő, alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFÓ Adótervezés, külföldi bankszámlák, offshore

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Vezinfó Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2011. november 30. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése

Üzleti szerződések adótervezése Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. október 25. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás Eladó

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2011. január 11. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2011. május 26. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása VEZINFÓ Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. október 9. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások CONFORG ÁFA ÉS SZÁMLÁZÁS 2013 Budapest, 2013. január 16. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés és számlázás Budapest, 2011.

Részletesebben

Számlázás és adótervezés 2013

Számlázás és adótervezés 2013 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, 2013. április 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés Számla

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek számlázása. Budapest, 2013. január 16.

Nemzetközi ügyletek számlázása. Budapest, 2013. január 16. Nemzetközi ügyletek számlázása Budapest, 2013. január 16. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Főszabály: minden értékesítés ÁFA köteles

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. szeptember 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök

Előadó: Vadász Iván alelnök Előadó: Vadász Iván alelnök Az ingatlanforgalmazás és az építési ágazat adózása Budapest, 2016. január 25. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Tartalom Fogalmak Kivitelezés Értékesítés

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15.

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15. Nemzetközi szolgáltatások számlázása Budapest, 2015. április 15. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja külföldi adóalany vevő belföldi adóalany

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. június 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Az ingatlanforgalmazás és az építési ágazat adózása Budapest, 2016. október 27. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások kérdések interneten

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök

Előadó: Vadász Iván alelnök Előadó: Vadász Iván alelnök Az ingatlanforgalmazás és az építési ágazat adózása Budapest, 2015. október 27. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Tartalom Fogalmak Kivitelezés Értékesítés

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

NEXON. Gyakorlatban az adóváltozásokról. Budapest, 2013. december 5.

NEXON. Gyakorlatban az adóváltozásokról. Budapest, 2013. december 5. NEXON Gyakorlatban az adóváltozásokról Budapest, 2013. december 5. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Magyar árnyékgazdaság a GDP %-ban 120 100 105 93 98 100

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Vadász Iván okleveles adószakértő, alelnök

Vadász Iván okleveles adószakértő, alelnök Az ingatlanágazat adózása vállalkozásoknál: kivitelezés, értékesítés, bérbeadás 2017-ben. Természetes személyek lakásépítési adóvisszatérítési támogatása Budapest, 2017. február 23. Előadó: Vadász Iván

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Budapest, február 23.

Budapest, február 23. Az ingatlanágazat adózása vállalkozásoknál: kivitelezés, értékesítés, bérbeadás 2017-ben. Természetes személyek lakásépítési adóvisszatérítési támogatása NGM/72-68/2017. határozat Mérlegképes könyvelők

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezet Szolnok, 2011. június 16. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Az ingatlanforgalmazás és az építési ágazat adózása Budapest, 2016. október 27. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Kölcsön Lízing

Részletesebben

A kötelmi jog és az adójog kapcsolódási pontjai. előadó: Vadász Iván. Budapest, szeptember 28. II. rész. Konkrét szerződések

A kötelmi jog és az adójog kapcsolódási pontjai. előadó: Vadász Iván. Budapest, szeptember 28. II. rész. Konkrét szerződések A kötelmi jog és az adójog kapcsolódási pontjai előadó: Vadász Iván Budapest, 2017. szeptember 28. II. rész Konkrét szerződések Adásvétel Adásvétel 1. Export 2. Közösségen belüli termékértékesítés 3. Belföldi

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Nemzetközi számlázás Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítés HU GB HUadóalany1 DEadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Az ingatlanforgalmazás és az építési ágazat adózása

Az ingatlanforgalmazás és az építési ágazat adózása vadasz.pre.so Az ingatlanforgalmazás és az építési ágazat adózása Kecskemét, 2016. október 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Tartalom Fogalmak Kivitelezés Értékesítés Bérbeadás A teljesítés fogalma Teljesítés

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Gyakorlatban a 2015. évi adóváltozásokról. Budapest, 2014. december 10.

Gyakorlatban a 2015. évi adóváltozásokról. Budapest, 2014. december 10. Gyakorlatban a 2015. évi adóváltozásokról Budapest, 2014. december 10. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások GDP arányos adóterhelés 27-28-32 % 39 % 35 % 43

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése

Üzleti szerződések adótervezése Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. október 30. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás Fordított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapesti CORVINUS Egyetem Számvitel mester szak II. évfolyam Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány Offshore

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete hvgorac Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2011. október 4. Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek adómentessége

Nemzetközi ügyletek adómentessége Nemzetközi ügyletek adómentessége Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. október 14. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Főszabály: minden értékesítés ÁFA

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek adómentessége

Nemzetközi ügyletek adómentessége Nemzetközi ügyletek adómentessége Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. november 27. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Főszabály: minden értékesítés ÁFA

Részletesebben

Az Európai Unió Bíróságának magyar ítéletei

Az Európai Unió Bíróságának magyar ítéletei Az Európai Unió Bíróságának magyar ítéletei Előadó: Vadász Iván Budapest, 2012. szeptember 27. ezért továbbra is szükséges 1. körültekintő számlakiállítás és befogadás 2. üzleti partner adóalanyiságának

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS 2016.01.01-től nettó módon kell elszámolni a részesedés kivonást és az apport kivezetését Tartalmi változás nincs Adóalap növelő jogcím TAO tv 8 (1) m) a)ellenőrzött

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S 2016. adóévről Kisszőlős község önkormányzatának illetékességi

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER rendszer bevezetése Budapest, 2014. december 19. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER együttműködés

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFÓ Évközi ÁFA változások 2012. Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. október 9.

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFO 2011. február 8. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások HU GB HUadóalany1

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek adómentessége

Nemzetközi ügyletek adómentessége Nemzetközi ügyletek adómentessége Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2014. január 21. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Főszabály: minden értékesítés ÁFA

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete ÁFA vissza 2010 Budapest, 2010. október 18. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2.

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. KÉPVISELET KÉZBESÍTÉS Ket. 40. (7) bek. 7004/2008. (AEÉ7) APEH Irányelv III/3. pont Hivatalos

Részletesebben

Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7.

Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7. Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek Budapest, 2012. szeptember 7. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások ÁFA elszámolás teljesítés szemlélet pénzforgalmi szemlélet Pénzforgalmi szemléletű

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése. Budapest, 2015. november 11.

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése. Budapest, 2015. november 11. Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése Budapest, 2015. november 11. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó TELJESÍTÉSI

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner AMIRŐL SZÓ LESZ ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉS KÜLÖNLEGES TRANZAKCIÓK FIKTÍV SZÁMLA ADÓMENTES

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai Magyar Könyvvizsgáló Kamara budapesti szervezete Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai 2014. március 20. I. Tárgyi eszközök és immateriális javak 1.

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFÓ Évközi ÁFA változások 2012 Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. június 5.

Részletesebben