Adóváltozások Új veszélyek. Budapest, szeptember 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7."

Átírás

1

2 Adóváltozások Új veszélyek Budapest, szeptember 7.

3 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

4

5 ÁFA elszámolás teljesítés szemlélet pénzforgalmi szemlélet

6 Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem alkalmazza az Áfa törvény XIII-XIX. fejezete szerinti különös rendelkezést - éves ellenérték nem éri el az EUR-t

7 EUR értékhatár - a megtérített vagy megtérítendő ellenérték éves szinten göngyölített összege az előző évben és a tárgyévben (várható) összege nem éri el

8 EUR értékhatár - a megtérített vagy megtérítendő ellenérték éves szinten göngyölített összege az előző évben és a tárgyévben (várható) összege nem éri el

9 EUR értékhatár - a megtérített vagy megtérítendő ellenérték éves szinten göngyölített összege az előző évben és a tárgyévben (várható) összege nem éri el nem tartozik bele: - TE és immateriális jószág - új közlekedési eszköz, - új ingatlan és építési telek, - adómentes - mezőgazdasági kistermelés értékesítése

10 Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás ELADÓ a fizetendő adót megállapítja - az ellenérték jóváírásakor kézhezvételekor csak ezt követően állítja ki a számlát

11 Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás VEVŐ áfa levonási joga megnyílik - legkorábban az ellenérték megfizetésekor mert csak ezt követően kapja meg a számlát

12 SZÁMVITEL teljesítés szemlélet ÁFA pénzforgalmi szemlélet

13 Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás teljesítés már van, de fizetés még nem történt számviteli bizonylatot állít ki az eladó fizetés után számlát állít ki az eladó

14 Pénzforgalmi szemléletű ELADÓ

15 Pénzforgalmi szemléletű ELADÓ Teljesítés szemléletű VEVŐ

16 Pénzforgalmi szemléletű ELADÓ 1. értékesítés (számviteli bizonylat) Teljesítés szemléletű VEVŐ

17 2. ellenérték megfizetése Pénzforgalmi szemléletű ELADÓ 1. értékesítés (számviteli bizonylat) Teljesítés szemléletű VEVŐ

18 2. ellenérték megfizetése Pénzforgalmi szemléletű ELADÓ 1. értékesítés (számviteli bizonylat) Teljesítés szemléletű VEVŐ 3. számla megküldése

19

20 Kisadózók tételes átalányadója egyéni vállalkozó egyéni cég csak magánszemélyekből álló Bt. és Kkt. 6 millió Ft/év bevétel Kisvállalati adó egyéni cég, kkt, bt, kft, szövetkezet, ügyvédi iroda 500 millió Ft/év bevétel 25 fő foglalkoztatott

21 Kisadózó vállalkozás személyi összetétele, közterhe Kisadózó személyek - egyéni vállalkozó - Bt, Kkt tagja Egyéb személyek - munkavállaló (lehet Bt, Kkt tagja is) főállású nem főállású általános szabályok Ft/fő/hó Ft/fő/hó 6 millió Ft/év bevétel feletti rész 40 %-os adókulcs

22 Kisadózók tételes átalányadója kiváltja: - a társasági adót/vállalkozói szja-t - a kisadózó személyes közreműködésének jövedelmével összefüggő szja járulékok eho szocho szakképzési nem mentesít: a kisadózónak nem minősülő foglalkoztatottak utáni közterhek alól

23 Kisadózók tételes átalányadója külön kell fizetni és bevallani ÁFA helyi adók bevételi nyilvántartás a társasági adó alanyánál nem költség a kisadózónak kifizetett ellenérték!

24 Ft/év bruttó munkaerő költség Munkaviszony közterhei Kisadózó közterhei 28,5 % szocho+szakkép Ft/év 10 % nyugdíjjárulék Ft/év 8,5 % eü.+munkaerőpiaci Ft/év 16 % Szja Ft/év összesen: Ft/év tételes átalányadó Ft/év 10 % társasági adó Ft/év összesen: Ft/év

25 Ft/év bruttó munkaerő költség különbözet: Ft/év dolgozónál marad: Ft/év cégnél marad: Ft/év színlelt szerződés kivédése: - munkarend szabályozásával

26

27 Kisadózók tételes átalányadója egyéni vállalkozó egyéni cég csak magánszemélyekből álló Bt. és Kkt. 6 millió Ft/év bevétel Kisvállalati adó egyéni cég, kkt, bt, kft, szövetkezet, ügyvédi iroda 500 millió Ft/év bevétel 25 fő foglalkoztatott

28 Kisvállalati adó választható HA az adóévet előző év (2012) november hónapig maximum 25 fő foglalkoztatott 500 millió nettó árbevétel és a utolsó beszámolójának (2011) mérlegfőösszege nem haladta meg az 500 millió Ft-ot

29 Kisvállalati adó alapjának levezetése + Pénzügyi vagyon realizált változása + személyi jellegű kifizetések + korrekciós tételek korrekciós tételek = adóalap

30 Pénzügyi vagyon realizált változása + Pénzeszközök számviteli beszámolóban kimutatott tárgyévi értéke Pénzeszközök számviteli beszámolóban kimutatott előző évi értéke = különbözet + Záró pénzeszköz nyitó pénzeszköz = változás összege

31 Adóalap levezetése + Pénzügyi vagyon realizált változása + személyi jellegű kifizetések + korrekciós tételek korrekciós tételek = adóalap adókulcs: 16 %

32 A kisvállalati adó alapját csökkentő tétel hitel felvétele nyújtott hitel visszafizetése előleg beérkezése osztalék megszerzése jegyzett tőke felemelése

33 A kisvállalati adó alapját növelő tétel kapott hitel visszafizetése hitel nyújtása előleg fizetése osztalék fizetése jegyzett tőke leszállítása

34 A kisvállalati adó alapját növelő tétel végleges pénzeszközátadás térítés nélküli tartozásátvállalás térítés nélküli eszközátadás, nyújtott szolgáltatás követelés elengedése

35 Kapcsolt vállalkozással szemben pénzeszköz változásával járó költség, ráfordítás bevétel elszámolásakor szokásos piaci értéket kell alkalmazni

36 A kisvállalati adó megfizetésével a társaság mentesül a) társasági adó, b) a szociális hozzájárulási adó, c) a szakképzési hozzájárulás, és d) az osztalék után fizetendő egészségügyi hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. A társaság külön fizeti ÁFA helyi adók EHO, ha a magánszemély nem biztosított

37 A magánszemélyek továbbra is fizetik nyugdíjjárulék 10% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 8,5% szja (osztalék után is)

38 Kisvállalati adózás esetén továbbra is fizetni kell: - ÁFA - helyi adó - Eho - foglakoztatott terhei (10+8,5+16=34,5%) nincs: - Tao - szocho - szakképzési - osztalék eho

39

40

41 Összesítő jelentés 2013-tól ÁFA bevallásban tételes felsorolás 31. (16) bek. Kimenő számlák adatai Bejövő számlák adatai NAV egyeztetés

42 Összesítő jelentés adatai: vevő adószáma eladó adószáma áfa összeg számla sorszáma teljesítés időpontja/fizetendő adó megállapításának időpontja/számla kelte

43 Számlán fel kell tüntetni - a vevő adószámát, ha az adóalany vevőre áthárított adó a 2 millió forintot eléri adó megállapítási időszakonként a számlákat össze kell vonni!

44 Értékhatárhoz kapcsolódó összegek ÁFA kulcs Nettó ÁFA Bruttó 27 % % %

45 Befogadott számlánál Kibocsátott számlánál Módosító számlánál Érvénytelenítő számlánál EVA-alany számlája Adómegállapítási időszakhoz kapcsolódó jelentés amelyben a vevő levonási jogát gyakorolta amelyben az eladó adófizetési kötelezettsége keletkezett amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi arról az adóévről benyújtott evabevallásban, amelyben a számlát kiállította

46 A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács) január 12. A C-354/03., C-355/03. és C-484/03. sz. egyesített ügyekben (Optigen) 54 Az a kérdés, hogy vajon az érintett termékek korábbi és későbbi értékesítését terhelő HÉÁ-t befizették-e, vagy sem, az államkincstárba, nem befolyásolja az előzetesen megfizetett HÉA levonásához való jogot.

47

48 Készpénzszolgáltatás bejelentése Art 17. (9) bek. 15 napon belül a vevő kapcsoltaknál 1 millió felett egyéb esetben 2 millió felett

49 KP-forgalom korlát évtől Art. 38. (3a) Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

50 KP forgalom korlátozása értékesítés ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 5 millió forint készpénzszolgáltatás

51 Készpénzszolgáltatás fogalma a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény 63. és a pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 25. Nem készpénzszolgáltatás: a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról; fizetési számla nélküli készpénzátutalás

52 KP-forgalom szankció vevőre kiszabott mulasztási bírság : 5 millió feletti rész 20% a

53 Számlák darabolása összevonják a szerződéseket, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy - a felek közötti jogügylet - nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt - került több szerződésben meghatározásra

54

55 Egyenes ÁFA elszámolás Eladó Nettó ellenérték + ÁFA Vevő ÁFA bevallás adóhatóság

56 Fordított adózás ELADÓ adóalany Nettó ellenérték VEVŐ adóalany ÁFA adóhatóság

57 Gabonaértékesítés számlázása ig Termelő adóalany áfa-s számla HU Kereskedő1 adóalany áfa-s számla HU Kereskedő2 adóalany áfa-mentes számla feltéve, hogy a termék elszállításra kerül másik tagállamba, vagy 3. területre Külföldi vevő

58 Gabonaértékesítés számlázása fordítottan Termelő adóalany áfa-mentes számla HU Kereskedő1 adóalany áfa-mentes számla HU Kereskedő2 adóalany áfa-mentes számla Belföldi feldolgozó, vagy kiskereskedő áfa-s számla Végső Vevő (nem adóalany)

59 Gabonaértékesítés számlázása külföldinek Termelő adóalany áfa-mentes számla Kereskedő1 adóalany áfa-mentes számla Kereskedő2 adóalany áfa-mentes számla elszállítás igazolása szükséges Külföldi vevő

60 Fordított adózás tételes bevallása Art 31/A. vevő eladó adószáma teljesítés napja termék VTSZ szerinti bontásban termék mennyisége adóalap nem vonatkozik Áfa tv XIV. fejezete szerinti mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra

61

62 Eub leszögezte - jóhiszemű adóalany nem kötelezhető az áfa-ra - tartalom elsődleges a formával szemben

63 Továbbra is szükséges 1. körültekintő számlakiállítás és befogadás 2. üzleti partner adóalanyiságának ellenőrzése 3. gazdasági esemény dokumentumainak megőrzése

64 Személyek azonosítása meghatalmazás, cégjegyzésre jogosultság, személyi igazolvány fénymásolata

65 Az üzleti partner adatainak ellenőrzése NAV KEKKH Központi Adatfeldolgozó Cégbíróság VIES irásbeli kérelemre weblapon: ÁFA+EVA alanyok adószám felfügg. és törlése alkalmazott létszám adótartozás egyéni vállalkozói igazolvány cégjegyzék, mérleg közösségi adószám adójogi státusz (fordított adózás)

66 https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106- hu.do EU céginformációk

67 Számlát alátámasztó okiratok - banki dokumentumok, - adószám érvényesítés, - adóalanyiság ellenőrzése - szerződés - üzleti levelezés - fuvarokmányok, - összesítő nyilatkozat - Intrastat - származási okmányok - átvételi igazolások, - vámokmányok

68 Közösségi eladás és export esetében 1. kérni kell a vevőtől elszállítási nyilatkozatot 2. kézben kell tartani a termékszállítást ellenkező esetben vagyontalan cégen keresztül kell kereskedni

69 1. termékimport 2. vámhatósági határozat ÁFA kivetésről 3. adóalany befizeti az ÁFA-t 4. ÁFA levonási jog gyakorolható Európai Unió Bírósága C414/10. számú ítélete

70

71 Strómanok felelőssége Csőd törvény 33/A. - akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak - ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el

72 Újdonságok az adóellenőrzésben KOCKERD kérdőív Adóregisztrációs eljárás Revizor + NAV nyomozók közös fellépése Fedett tevékenység, titkos információgyűjtés Régi módszerek visszatérnek - anyagmérleg - írásos nyilatkozattétel

73 Adókockázatok csökkentése = adótervezés - többségi tulajdon megszüntetése - egyéni vállalkozás, Bt, Kkt elhagyása - kapcsoltság kizárása - vagyonőrző cég - külföldi bankszámla és cég

74 polgári jog számvitel adótervezéshez szükséges ismeretek cégjog adójog

75 Adótervezési feladatok szerződések szövegének adójogi, számviteli és társadalombiztosítási követelményeket kielégítő megfogalmazása egy konkrét ügylet adójogi következményeinek feltárása

76 Adótervezési feladatok projektek, beruházások adójogi tervezése egy cégen belüli tevékenységi ágazat adójogi tervezése cégszerkezet adóoptimális átalakítása

77 Teljesítés időpontjának eltolása, az adó halasztása Előleg Tao Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFA Bizomány Tao ÁFA Időszakos elszámolás Tao ÁFA Felfüggesztő feltétel Tao ÁFA

78 Adó megtakarítás a jogi forma megválasztásával Apport Kiválás Egyesülés Kedvezményezett eszközátruházás Részesedéscsere Kedvezményezett részesedéscsere Kedvezményezett átalakulás Elkerülhető ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA+illeték+Ta ÁFA+Ta ÁFA+illeték+Ta ÁFA+illeték+Ta

79 Ajánlott cégstruktúra HU aktív cég AT bankszámla AT bankszámla eszközök bérbeadása HU vagyonőrző Offshore tulajdonos

80 OSZTRÁK BANKTITOK változás szeptember 1-től információ kiadás feltételekkel nincs automatikus információcsere nincs adathalászat a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménynek rendeznie kell az információcserét

81 Az említett szabályozás a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben, CSAK A BACHRAINNAL ÉS LUXEMBURGGAL MEGKÖTÖTT EGYEZMÉNYBEN SZEREPEL

82

83

84 Köszönöm a figyelmet

85 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

Adóváltozások 2013. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2013. január 4.

Adóváltozások 2013. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2013. január 4. Adóváltozások 2013 Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 4. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások 2012. december 20., csütörtök 7:43 MTI-Eco "Nem lesz több adóemelés" Balog Ádám, a

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben