Kisvállalati adó (KIVA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisvállalati adó (KIVA)"

Átírás

1 Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. Törvény 2. dia

2 Adó alanya, mértéke Azon vállalkozások választhatják, amelynek létszáma (átlagos statisztikai állományi létszám) az adóévet megelőző évben max. 25 fő, elszámolandó bevétele az évi 500 millió Ft ot nem haladja meg. (időarányosítás, ha nem egész év) A kisvállalati adó mértéke 16%. 3. dia Az adóalanyok pontos köre Adóalany lehet: az egyéni cég, közkereseti társaság (Kkt.), a betéti társaság (Bt.), a korlátolt felelősségű társaság (Kft.), és a zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.), a szövetkezet és a lakásszövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda és a szabadalmi ügyvivői iroda, továbbá a külföldi vállalkozó, és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. 4. dia

3 Az adóalanyiság létrejötte A bejelentést követő naptári év első napjával Bejelentkezés: az adóévet megelőző év december között, kizárólag elektronikus úton, 2013 as adóévre a 12T203KV nyomtatványon Igazolási kérelemnek nincs helye január 15 ig a belépés meghosszabbítva, és eddig jogkövetkezmények nélkül vissza is vonható VÁLTOZOTT: Év közben is bármikor be, de kijelentkezni csak dec között! Bejelentkezés 30 napon belül visszavonható Belépéssel önálló üzleti év kezdődik 5. dia ADÓALANYISÁG KELETKEZÉSE Feltételek: 1) az átalagos statisztikai létszáma az adóévet megelőző évben várhatóan nem haladja meg a 25 főt (ld. KSH tájékoztató január 1.); 2) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele/eva alapja várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint arányos részét); 3) az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 mft-ot 4) az adózónak az adóévet megelőző két naptári évben a NAV jogerősen nem törölte vagy függesztette fel adószámát; 5) nem eltérő üzleti éves adózóról van szó (vagyis az üzleti év mérlegforduló napja csak december 31. lehet); 6) az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozása nem haladhatja meg az 1 mft-ot Kapcsolt vállalkozások: össze kell adniuk a bevételt és a létszámot (az utolsó beszámoló alapján) 6. dia

4 Adóalap Az adó alapja az adózó pü i vagyonának realizált változása, növelve a személyi jellegű kifizetésekkel. Az adóalapot csökkentik a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszkök (pl. hitelfelvétel, tőkeemelés, előleg bevétel, ill. osztalék) növelik a kihelyezett pénzeszk ök (hitel visszafizetése, hitel nyújtása, előleg fizetése vagy tőkeleszállítás). Adóalap nem lehet kisebb a személyi jellegű kif eknél. 7. dia ADÓALAP 2013 = AZ ADÓ ALAPJA A) Pénzeszközök* a 2013-as mérlegben Pénzeszközök* a 2012-es mérlegben ± Pénzforgalmi szemléletű eredmény ± Korrekciós tételek ± KORRIGÁLT PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETŰ EREDMÉNY + B) Azon személyi jellegű ráfordítás, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez, azaz a SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Személyi jellegű ráfordításként a minimálbér [Tbj. 4. s) 2.] 112,5%-a, ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb. * készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek Adóalap: A) + B), De legalább B) 8. dia

5 KORREKCIÓS TÉTELEK I. A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: hitel vagy kölcsön felvétele, az adózó által nyújtott kölcsön törlesztésekor növelő tételként elszámolt összeg arányos része, tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladása esetén a vásárlásakor növelő tételként elszámolt összeg arányos része, jegyzett tőke emelése, osztalék és osztalékelőleg megszerzése kapcsán a tárgyévben befolyt pénzeszköz A pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli: hitel vagy kölcsön törlesztésekor a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része hitel vagy kölcsön nyújtása, tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása, tőkekivonás (pl. jegyzett tőke leszállítása), osztalék és osztalékelőleg fizetése miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés 9. dia Korrekciós tételek II. Adóalap védelmét szolgáló tételek (Tao-hoz hasonló) Ha az adózó kapcsolt vállalkozásával kötött szerződésében (megállapodásában) meghatározott ellenérték (ügyleti érték) nem felel meg a szokásos piaci árnak, az adóalapot a szokásos piaci ár és az ügyleti érték különbségével úgy köteles módosítani, hogy az olyan adóalapnak feleljen meg, mintha független vállalkozással kötött volna szerződést, feltéve, hogy az adóévben a szerződés alapján teljesítés történt. 10. dia

6 VESZTESÉGELHATÁROLÁS Főszabály: ha a pénzforgalmi szemléletű eredmény bármely adóévben negatív, akkor ezzel az összeggel a következő 10 év alatt egyenlő részletekben csökkentheti ilyen eredményét Speciális szabály: az elhatárolt veszteség terhére teljes mértékben csökkenthető a következő adóévek adóalapja az adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök, szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált értékével (ha a korábban elhatárolt veszteség erre fedezetet ad), függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben. 11. dia Kiváltott adónemek A kisvállalati adó megfizetésével az adóalany mentesül: a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. Nem váltja ki az áfát, továbbá az osztalék után fizetendő szja és eho kötelezettséget sem. 12. dia

7 ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Az adó bevallása, befizetése évenként kell megállapítani és bevallani (13KIVA), határideje a tárgyévet követő év május 31. az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig Előlegfizetés A. havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-ig ha az adófizetési kötelezettség a megelőző adóévben az 1 mft-ot elérte az adóalanyiság első évében: akinek a megelőző adóévben a bevétele a 100 millió forintot meghaladta B. Egyéb esetben negyedévente az azt követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni 13. dia AZ ADÓELŐLEG 1) a pénzeszközöknek az adott hónapban/negyedévben realizált változása (±), 2) a hónapban/negyedévben az adóalany által fizetendő járulékalapot képező összes jövedelem (+), (adóelőleg-minimum) 3) a hónapban/negyedévben megfizetett KIVA adó, adóelőleg (+) 4) a hónapban/negyedévben kifizetett osztalék, osztalékelőleg (+) 5) Opcionálisan a korrekciós tételek (±) = adóelőleg alap, mely nem lehet kevesebb a 2) pontnál Az adóelőleg mértéke: 16 % veszteségelhatárolás az előlegnél ha 1) + 3) + 4) [esetleg +5)] negatív jogosult azt a következő adóelőleg-megállapítási időszakokban az 1) (a realizált pozitív pénzforgalmi szemléletű eredmény) csökkentéseként figyelembe venni (de max. a járulék alapot képező jövedelmet meghaladó részt) 14. dia

8 A helyi iparűzési adót is ki lehet váltani ezzel az adóval (telephelyenként 2,5 millió Ft). Amennyiben a kisadózó ezt a módszert választja, megszűnik az iparűzési adó bevallási, adóelőlegbevallási és fizetési, valamint az iparűzésiadóalapmegosztási kötelezettsége is. Ebben az esetben az adó összege a rögzített adóalap és a települési adómérték szorzata, amit két részletben kell megfizetni. 15. dia Kötelezettségek, lehetőségek A kisvállalati adót az adóévet követő május 31 ig kell bevallani. Az ÁFA rendszeréhez hasonlóan a fizetendő adó összege határozza meg, hogy egy vállalkozó negyedévente vagy havonta teljesíti az adóbevallást. A kisvállalati adót választóknak év végén nincs adófeltöltési kötelezettségük. A kisvállalati adót a Zrt k is választhatják. A kisvállalati adót választóknak lehetőségük van a veszteségelhatárolásra, azaz a realizált negatív eredményre tekintettel a későbbi adóévekben összesen 10 év alatt, egyenlő részletekben csökkenthetik az adóalapjukat. Az új beruházások ösztönzése érdekében az elhatárolt veszteség akár azonnal is felhasználható, ha az alapját képző kiadás új beruházással kapcsolatban merült fel. 16. dia

9 Cséfalvay Zoltán nyilatkozata A KATA val 7 adótételt, a kisvállalkozási adóval 5 adónemet váltanak ki a kisvállalkozások; NGM számítása szerint a két adónemmel 20 mrd Ft adminisztrációs terhet lehet megtakarítani, a KATA esetében mrd Ft közötti, a kisvállalkozói adónál 30 mrd Ft nyi adótehercsökkenés lehet. 17. dia

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07.

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07. Kisvállalati adó Gyakori kérdések 2012. 12. 07. 1 Tartalom Kisvállalati adó... 1 Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?... 3 Meddig kell dönteni a kisvállalati adó választásáról?... 3 Melyek a

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

Antalóczy Györgyné. A 2013. évi adóváltozásokról. A kézirat lezárva: 2013. január 7. Összeállította: Antalóczy Györgyné adószakértő, könyvvizsgáló

Antalóczy Györgyné. A 2013. évi adóváltozásokról. A kézirat lezárva: 2013. január 7. Összeállította: Antalóczy Györgyné adószakértő, könyvvizsgáló Adó 2013 Antalóczy Györgyné A 2013. évi adóváltozásokról A kézirat lezárva: 2013. január 7. Összeállította: Antalóczy Györgyné adószakértő, könyvvizsgáló Kiadja: Turizmus Kft. Felelős kiadó: Szebeni Zsolt

Részletesebben

MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓ

MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓ MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓ 2012. október 1. Fókuszban a munkahelyek védelme és a vállalkozói környezet javítása A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója idén nyáron megállapodott a kormánnyal, hogy

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben