Gazdaságpolitikai célok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságpolitikai célok"

Átírás

1 Dr. Kökényesi László A kisadózó vállalkozások Tételes Adója (KATA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Gazdaságpolitikai célok Mikrovállalkozások tömegesen vannak Nem eleget foglalkoztatnak, kicsi a bevétel Jelentős a bürokratikus teher Adózók nem tudják pontosan, mennyi is marad a zsebükben adózás után. Megoldás? 2. dia

2 A törvény hatályba lépése okt. 1 én elfogadva a évi CXLVII. Tv E tv. a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel nov. 1 jén lépett hatályba. (2) a 4., a dec. 1 jén lépett hatályba. (3) az 1. 3., az 5., a 6., a , a 17., a 18. és a , jan. 1 jén lépett hatályba. 3. dia Főbb jellemzők január 1 jétől működhet KATA 6 millió forint alatti mikrovállalkozások 50 ezer forint tételes adó főállású tagnak 25 ezer forint tételes adó NEM főállású tagnak Minden más kötelezettséget helyettesít (hét adónem egy tételben) Rendkívül egyszerű adminisztráció 4. dia

3 Az adó választására jogosult személyek az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozók az egyéni cégek a kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt k és Kkt k Nem választhatják: Ha adószámát a NAV két éven belül törölte, vagy felfüggesztette biztosítási, pénzügyi ügynöki tevékenységet vagy ingatlan bérbeadást folytat (ügynökökre törölve) 5. dia Adó alanya részletesebben szja tv. szerinti egyéni vállalkozó, ill. egyéni cég kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt. és Kkt., ha az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy adókötelezettségeit a kisadózók tételes adójának rendelkezései szerint teljesíti. A tételes adót nem választhatták a biztosítási, pü i ügynöki tev et végző vagy ingatlan bérbeadást folytató vállalkozások. (Ügynökökre törölték.) Az adóalanyiság az állami adóhatósághoz történő bejelentést köv. hó első napjával jön létre, míg az adóalanyiság megszűnésének eseteit tételesen tartalmazza a jogszabály. Nem lehet kisadózó vállalkozó, akinek az adószámát a kisadózás alá történő bejelentkezést megelőző 2 évben felfüggesztették. 6. dia

4 Az adóalanyiság keletkezése Év közben is szabadon lehet választani Létező adóalany: bejelentését követő hónap első napjával Új adóalany: nyilvántartásba vételének napjával december 1 jétől be lehet jelentkezni Legalább 1 kisadózó tagot, legalább nem főállásúnak be kell jelenteni 7. dia Az adóalanyiság keletkezése A bejelentkezéshez kapcsolódnak a jogkövetkezmények végrehajtható okirat Nincs határozat NAV tájékoztató levelet küld, benne: azonosító adatok, (nem lesz új adószám!) az adóalanyiság kezdő napját, a kisadózó adatai (főállású e) mikor, mekkora közterhet kell fizetni Rövid, 2 3 oldalas ismertető a feladatokról 8. dia

5 Az adóalanyiság megszűnése Bejelentés alapján a következő hó első napjától Mulasztási bírság esetén 100 ezer forint köztartozás (negyedév végére) Tiltott tevékenység folytatása esetén Kisadózó tag halála esetén (90 nap) 24 hónapig az adóalanyiság ismételten nem választható 9. dia A bejelentett kisadózó A kisadózó magánszemély Maga az egyéni vállalkozó Egyéni cég tagja Bt., Kkt. bejelentett tagja Kötelező bejelenteni: bármilyen jogviszony keretében ide nem értve a munkaviszonyt részt vesz a vállalkozás tevékenységében Főállású vagy sem 10. dia

6 Főállású NEM főállású KATÁS Főállású: Heti 36 órás jogviszonya nincs Nem nyugdíjas, nem külföldön biztosított Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban nem részesül (50%, vagy nagyobb csökk.) Ezek közül bármelyik igaz akár a hónap 1 napján is, akkor főállású kell legyen. (15 napos bejelentési köt. a változásról!) 11. dia A kisadózó KATA mértéke főállású kisadózó után havi Ft, Nem főállású kisadózó után havi Ft tételes adót fizet. (az adót a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni) Tételes adón felül 40% os mértékű adót fizet a naptári év egészében kisadózónak minősülő a naptári évben elért bevétele Ft ot meghaladó része után, (bevétel > 6MFt) a naptári év egészében kisadózónak nem minősülő adóalany esetén a kisadózó vállalkozás bevételének tételes adóval érintett hónapok számának és Ft szorzatának meghaladó része után. (bevétel > tételes adóval érintett hónap száma* Ft) (A bevétel fogalmába az árbevételen kívül beletartoznak az egyéb bevételek, a pénzügyi bevételek és a rendkívül bevételek is.) 12. dia

7 Adófizetés Nem kell megfizetni a tételes adót abban az esetben, ha a vállalkozás tagja legalább 30 napig keresőképtelen. Nem kell megfizetni a tételes adót azokra a hónapokra, amelyek egészében a kisadózó: táppénzben, baleseti táppénzben, TGYS, GYES, GYED, GYET ápolási díjban részesül, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes katona, fogvatartott, egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát vagy egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez. Azokra a hónapokra sem kell adót fizetni, amelyekben a felsoroltak szerinti állapot megszűnt, feltéve, ha időtartama 30 napot meghaladóan állt fenn. 13. dia Adóelőny Társasági adó Evás társaság KATA Bevétel Ft Ft Ft Költség Ft Ft Ft Szocho Ft Ft Bev. költség Ft Ft Ft TAO/EVA/KAT A Ft Ft Ft Járulékok Ft Ft Osztalék adója Ft Közteher Ft Ft Ft Nettó jöv. Készítette és előadja: 017 Dr. Ft Kökényesi 2 László Ft BME 2 MTI Ft 14. dia

8 Adóelőny KATA esetén A tételes adó annál előnyösebb, minél közelebb van a bevétel a 6 millió forinthoz 6 millió forint felett veszít előnyéből nem előnyös, ha sok a költség kevésbé előnyös kiegészítő tevékenységű, másodállású vállalkozók esetében alacsony ellátási jogosultságot ad 15. dia A 40% os KATA A bevétel 6 millió forint feletti részére 40 % adót kell fizetni Az értékhatár csökken havonta 500 ezer forinttal, ha nem teljes évben működik 6 millió átlépése: nem szűnik meg az adóalanyiság 16. dia

9 A bevételbe számít Bármely jogcímen és bármely formában Vállalkozási tevékenységével összefüggésben Nem bevétel az áthárított áfa Nem bevétel az, amit vissza kell adni (pl.hitel) 17. dia Bevallás nyilatkozat Nyilatkozatot bevételi határ alatt Bevallás: bevételi határ felett (40 % os adó) Február 25 ig (vagy 30 napon belül) Bevételi nyilvántartás (minimális infó!) 18. dia

10 A kiváltott közterhek Szja, osztalékalap adója, tao, eho, szocho, járulékok, szakképzési hozzájárulás Nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyekhez kapcsolódó munkaadói terhek megfizetése, és más akókötelezettségek alól Normál áfa (alanyi mentesség lenne jó) Tételes HIPA adóalap (2,5 2,5 millió forint) 19. dia Kiváltott adónemek A tételes adó megfizetésével az adóalanyiság időszakában az adózó mentesül: vállalkozói szja és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése; társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése; szja, járulékok és eü i hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése; szociális hozzájárulási adó és eü i hozzájárulás, valamint szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól. Ugyanakkor a tételes adó megfizetésével a vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatása után teljesítendő adókötelezettségek alól. 20. dia

11 HIPA Iparűzési adót is egyszerűsítetten (tételes adóalap) fizetheti meg: székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5 2,5 millió Ft adóalap után állapíthatja meg adóját, ami 2% os adókulcsot feltételezve a teljes évre Ft. Az iparűzési adó esetében arányosítással élhet az adózó, amennyiben kisadózó tételes adófizetési kötelezettsége szünetel. 21. dia Társadalombiztosítás a főállású kisadózó kisadózói jogállása alatt biztosítottnak minősül, minden társ.bizt i és álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez, az ellátások számításának alapja havi Ft; a mellékállású kisadózó biztosítási jogosultságot nem szerez. 22. dia

12 A kisadózót megillető ellátások Főállású kisadózó: biztosított Ellátások számításának alapja havi Ft NAV szolgáltat adatot a TB nek Nem főállású: nem biztosított Jövedelem: bevétel 60 % a reá eső hányada, de legalább a minimálbér 23. dia Garanciális Szabályok A számlája költségként elszámolható Adatszolgáltatás: ha számla szerinti bevétel meghaladja az 1 millió forintot KATA adóalany és üzleti partner is Kontrolladat 24. dia

13 1 millió Ft os korlát, adatszolgáltatás, színlelt munkaviszony A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozások által kiállított számlákat más adóalanyok költségként elszámolhatják. A fiktív számlázást korlátozandó, bejelentési köt ség terheli a kisadózó számláját befogadót (kiv. msz és KATÁS), ha a kisadózó ugyanazon adóalany számára éves szinten 1 mft ot meghaladó összegben állít ki számlát. Ezen értékhatár meghaladása után már a kisadózónak kell bizonyítani, hogy nem színlelt munkaviszonyról van szó. 25. dia Garanciális Szabályok Vélelmezett munkaviszony Ha adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn Megfordul a bizonyítási teher Megdönthető vélelem (legalább 2 elem) tevékenységet nem csak személyesen végezte bevételének legalább 50 százalékát mástól nem kaphatott utasítást a tevékenység végzésének helye szükséges eszközök, anyagok a tevékenység végzésének rendje 26. dia

14 Az áttéréssel kapcsolatos szabályok Egyéni vállalkozó esetén bevétel és költség Évente százalék veszteség elszámolt Igénybe vett kedvezmények megmaradnak Cégek: osztalék utáni adót kiváltó adó eredménytartalék, saját elhatározásból lekötött tartalék, mérleg szerinti eredmény és jóváhagyott osztalék alapján fennálló köt. csökkentve immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értékével 27. dia Számlázás A kisadózónak az áfa tv. szabályai szerint kiállított számláján kötelezően fel kell tüntetnie a kisadózó szöveget, ellenkező esetben az állami adóhatóság által mulasztási bírsággal sújtható. 28. dia

15 Hogyan lehet valaki kisadózó? amennyiben valaki ezt az adózási formát választja, ennek tényét az erre szolgáló nyomtatványon az adóhatóság felé be kell jelenteni ha az adóhatóság a bejelentkezést érvényesnek találta és elfogadta, erről a tényről az adózót levélben értesíti ha a vállalkozás a feltételeknek megfelelt, a bejelentést követő hónap első napjával válik kisadózóvá 29. dia Kisadózó kötelezettségei Minden tagot, aki bármilyen módon, személyes közreműködéssel részt vesz a vállalkozás tevékenységében (munkaviszonyt kivéve), kisadózóként be kell jelenteni azokat a tagokat is, akik személyes közreműködésre kötelezettek, kizárólag kisadózóként lehet bejelenteni minden olyan vállalkozásnak, amelyik a KATA t választja, legalább egy főt kisadózóként kell bejelentenie a bejelentkezésben nyilatkozni kell, hogy a bejelentett kisadózó fő vagy mellékállásúnak minősül e 15 napon belül az adóhatóságnál jelenteni kell bármilyen, a kisadózással összefüggő változást, tényt a kisadózó köteles az adóhatóságnál 15 napon belül bejelenteni, ha árbevétele meghaladta a 6 millió Ft ot 30. dia

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Vagyonőrként melyiket válasszam?

Vagyonőrként melyiket válasszam? Vagyonőrként melyiket válasszam? (felkínált lehetőségek a 2013. évi közterhek változásai tükrében) Egyre többször hangzik el a kérdés, hisz sürget az idő, decemberben a vállalkozásoknak dönteni kell, hogy

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben