Áldott karácsonyt kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt kívánunk!"

Átírás

1 Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

2 Jegyzői tájékozttó Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Ngyközségi Önkormányzt képviselő-testülete év novemberében megtrtott testületi ülésein z lábbi témákkl kpcsoltosn hozt meg döntéseit: Az első testületi ülésre november 14-én került sor, egyetlen npirendi tém megvittásávl, melynek tárgy, hulldékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbikbn: Htv.) 33. (1) bekezdésében fogllt kötelezettség teljesítése települési önkormányzt hulldékgzdálkodás közszolgálttás ellátását, közszolgálttóvl kötött hulldékgzdálkodási közszolgálttási szerződéssel biztosítj. Hivtkozott jogszbály szerint A települési önkormányzt hulldékgzdálkodási közszolgálttási szerződést csk hulldékgzdálkodási közszolgálttási engedéllyel, vlmint z OHÜ áltl kiállított minősítő okirttl rendelkező gzdsági szereplővel köthet. Fenti engedélyek beszerzésének htáridejét jogszbály június 30-bn jelölte meg, zzl megszorítássl, hogy z önkormányztok kötelezettségévé tette közszolgálttási szerződések felmondását zokkl közszolgálttókkl szemben, kik htáridőre nem tesznek eleget e kötelezettségüknek. A jogszbályi rendelkezések figyelembevételével Tápiószecsői Viziközmű Kft. htáridőben elindított működéséhez szükséges dokumentumok beszerzését, de működési engedélyt, nnk ellenére, hogy z eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség hiánypótlását mrdéktlnul teljesítette, htáridőre nem kpott. A beidézett jogszbályhelyekre hivtkozássl tekintettel rr, hogy szemétszállítási közszolgálttási szerződésünket nem mondtuk fel, dr. Trni Richárd Pest Megyei Kormányhivtl kormánymegbízottj önkormányztunkt jogszbálybn fogllt kötelezettségnek betrtásár szólított fel, 30 npos htáridő tűzése mellett. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott htároztábn úgy döntött, hogy hulldékszállítási közszolgálttás ellátásávl kpcsoltos felhívás teljesítésére 30 npos htáridő hosszbbítást kér. Képviselő testületünk rendes testületi ülésére november 28-án került sor. 1. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete 6 igen 2 trtózkodás mellett meghozott döntésével úgy htározott, hogy Tápiószecsői Viziközmű Kft jnuár 1-től nonprofit kft-ként működik tovább. A Kft. új neve: Szecsőért Nonprofit Kft. A Kft. fő tevékenységi körét krbntrtásbn htározz meg, gzdsági társság tevékenységi köreit bővíti, Felügyelő Bizottságnk új elnöke Lázók Tibor, továbbá három tgj Gál Csb, Gregor István, Ipcs Blázs. Tápiószecső Ngyközség Önkormányzt képviselő testülete mint lpító 2013-s gzdsági évből szármzó osztlékr igényt trt, nonprofit tevékenységet jnuár 1-től kezdődő gzdsági évtől keletkezteti. 2. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete 5 igen 3 trtózkodás mellett meghozott döntésével úgy htározott, hogy Többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtásbn beosztott 3 fő közlklmzottt vlmint Ngykáti Székhelyű Közös Fenntrtású Csládsegítő Társulás gyermekjóléti és csládsegítő munkkörben fogllkozttott Tápiószecsőn tevékenykedő közlklmzottkt, Tápiószecső Szentmártonkát Szociális és Gyermekjóléti Szolgálti Társulásb közlklmzotti bértábl szerinti jutttássl átveszi. 3. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy jnuár 1-től december 31-ig trtó időtrtmr megállpodást köt Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulássl központi orvosi ügyelet ellátásár. Sem szolgálttás ellátásábn sem finnszírozásábn változás nem történik. 4. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy z Önkormányzti ASP központ felállításár kiírt pályázton Gyál, Gomb, Mogyoród, Tápióság Önkormányztávl konzorciumot lkotv indul. 5. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy személyes egyeztetést kezdeményez Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel z gygos gödör rekultivációj ügyben. Álláspontj szerint mivel terület soh nem volt hulldéklerkó-telep, rekultivációs tervre nincs szükség, terület rendezése folymtbn vn. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy úgy htároz, hogy mennyiben Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség személyes egyeztetés után is rgszkodik rekultivációs tervhez, htáridő hosszbbítást kérjünk. 6. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy helyi rendeletek htályosulásánk felülvizsgáltát elfogdj. Tisztelt Tápiószecsőiek! H bővebben érdeklődnek képviselő-testület ülésein történtekről, jegyzőkönyveket községünk honlpján olvshtják. Dr. Bráth Krisztin jegyző

3 Polgármesteri tájékozttó Tovább építjük jövőt, Ngy örömmel tájékozttom településünk lkóit rról, hogy Vidékfejlesztési Minisztérium kezelésében lévő LEADER pályázti rendszerben Ft támogtást nyert egy újbb pályáztunk. Járulékos költségeivel ,- Ft ot meghldó beruházássl Tápiószecső Ngyközség Önkormányzt Sportcélú Fedett Színt hoz létre Szbdság téren. A tervezett fejlesztés célj, egy olyn fedett, oldlról nyitott építmény - szín - létrehozás, melyben különböző sporteszközök segítik fitlok szbdidejének kulturált eltöltését. Reményeink szerint z új létesítmény jól illeszkedik mjd Szbdság tér korábbi fejlesztéseinek soráb, benne tervezett sportprogrmok áltl hozzájárul mjd közösségi élet lkításához ( fitlok számár biztosított sokoldlú kikpcsolódási lehetőségekkel szeretnénk drogmegelőzési progrmokb is bekpcsolódni). Az építkezés megkezdésének várhtó időpontj 2014 tvsz. A képviselő-testületünk áltl kidolgozott, több cikluson átnyúló fejlesztési terveink Tápiószecső több területén is kiemelten irányoznk elő hsonló fejlesztéseket, melyek fitlok helyben mrdását is segíthetik. Tápiószecső Ngyközség Önkormányzt február 1-től Csepel Sziget Áltlános és Szkképző Iskolávl együttműködve megfelelő létszámú tnuló jelentkezése esetén kőműves - burkoló, vlmint festő - tpétázó szkmábn indít 3 éves képzést. Jelentkezés feltétele: - áltlános iskoli végzettség - mximum 21. éves korhtár. A képzésre járókkl z iskol nppli tgoztú tnulói jogviszonyt létesít. A képzés előnyei: - szolgálti időnek minősül, tnulók hvi ,- Ft ösztöndíjbn és egyéb (Pl. munkruh) jutttásbn részesülnek. A képzést sikeresen teljesítők OKJ-s számml ellátott középfokú végzettségű bizonyítványt kpnk. Amennyiben képzés felkeltette z érdeklődését, jelentkezni lehet Tápiószecső Ngyközség Önkormányzt Polgármesteri Hivtlánál személyesen vgy telefonszámon. Reméljük, hogy újbb beruházásink egyránt elnyerik fitlok és z idősebbek tetszését is! Bt József. polgármester Bt József polgármester Frks Tibor Rom Nemzetiségi Önk. Elnöke Alpolgármesteri tájékozttó Hetvenöt éve történt: Tápiószecső országzászlót dományozott Somorjánk Az 1938-s első bécsi döntés értelmében Felvidék déli sávját Csehszlovákiától visszcstolták Csonk- Mgyrországhoz. Az nyországi települések vissztérő városoknk és flvknk országzászlót dományoztk. Ezek z országzászlók szimbolizálták nemzeti összetrtozást. Tápiószecső Somorj városát válsztott, hogy országzászlót dományozzon részére. Azért esett erre városr helybeliek válsztás, mert korbeli tápiószecsői főjegyző, vitéz Szendrőy István Somorján látt meg npvilágot. A főjegyző kérésének eleget téve szülővárosánk jánlották fel eleink z országzászlót. Az országzászlót négy fős küldöttség vitte el főjegyző vezetésével. Honti Ferenc iskoligzgtó, Koppán Miklós esperes-plébános és Perczel Miklós járási főszolgbíró voltk küldöttség tgji. Nem lobogó volt z egyetlen, mit felvidéki városnk. A tápiószecsői iskolás lányok készítettek negyven téli kendőt, fiúk pedig flovkt frgtk. Hrminc drb képes mesekönyvet is küldtek tápiószecsőiek somorji gyerekeknek. A küldöttség december 18-án, vsárnp érkezett Somorjár. Itt rómi ktolikus templombn mise és ünnepi beszédek közepette került sor z országzászló és gyermeki jándékok átnyújtásár. Ideiglenesen ebben templombn lett kiállítv z országzászló, melyhez tlpztos zászlórudt csk később emeltek somorjik városuk főterén. Ennek megtervezésére egy budpesti szobrászt kértek fel. Az országzászló tlpzt mellé egy somorji kőfrgó mester turulszobrot készített. Az országzászló somorji dományozási eseményének vn npjinkbn hetvenötödik évfordulój. A 2014-es esztendő is trtogt jubileumi évfordulót számunkr. Május 12-én lesz Tápiószecső hétszázötven éves. Ank László lpolgármester 3

4 Lkossági Tájékozttó! Az Önök kényelme érdekében Tápiószecső Ngyközségi Önkormányzt és z ÉMÁSZ között létrejött megállpodás lpján Könyvtárunkbn Pnszfelvételi pontot üzemeltetünk. Nyitvtrtási idő: Hétfő: 13:30 17:30 ór között, Péntek: 8:30 12:30 ór között. A pnszfelvételi ponton - rögzítjük lkosság pnszit, - zokt továbbítjuk z ÉMÁSZ felé. A szolgálttó kötelezettsége, hogy 15 npon belül kezelje felmerült problémát. Kérem forduljnk bizlomml felénk. Ezúton értesítem Tisztelt Lkosságot, hogy december jnuár 02-ig Tápiószecsői Polgármesteri Hivtl zárv trt. Ezen időszkbn mennyiben Tápiószecső Ngyközségben hlálozás történik, hláleset nykönyvezése ügyében hívják Tóthné Dós Anikó nykönyvvezetőt munknpon 06-20/ es telefonszámon. Dr. Bráth Krisztin jegyző Tápiószecsői Rom Nemzeti Önkormányzt közleménye. Tisztelettel értesítjük rom lkosságot, szeretnénk megköszönni mindzoknk, kik segítették Rom Önkormányztot egész évben és hozzájárultk hhoz, hogy helyi lkossághoz mindnyájunkt jobbn megismerjük és mások is megismerhessenek bennünket. Szeretnénk, h továbbr is támogtnánk jóérzésű emberek, kik hit és hovtrtozás politiki mentességtől függetlenül hjlndók közösségért tenni. Ngy erőfeszítéseket teszünk, kár z okttásbn, kár munkhelyteremtésben, kár csládokon tudjunk segíteni minél többet. Jó péld erre mit z utóbbi években, ez évben is kár gyerekeknek, kár felnőtteknek szórkozási lehetőségeket biztosítottunk, de tudomásul kell venni, hogy kereteink szűkösek, szeretnénk minél szélesebben megismertetni kultúránkt, tudásunkt képességeinket is. Okttás területén próbálkozásink vnnk, mit nem ngyon tudunk kivitelezni feltételek végett. Megemlíteném Bt József nyolc polgármester áltlános iskolát is elszerettük voln végeztetni zokkl, z emberekkel, kiknek nincs meg, de sjnos idáig még nem sikerült z egyeztetés, hogy helyben kivitelezni tudjuk Tápiószecsői Ngyközségi Önkormányzttl közösen három éves tnfolymot szeretnénk indítni, ki nyolc áltlános iskolát elvégezte, festő, tpétázó, kőműves, burkoló szkmáb. Amennyiben meg vn kellő létszám és feltételek, úgy Csepeli Szkközép iskolávl egyeztetve februárbn újr el szeretnénk indítni. Tizenötezer forint ösztöndíjbn részesülnek zok z emberek, kik részt vesznek ezen tnfolymon és OKJ-s vizsgát szerezhetnek. Bővebb felvilágosítás Tápiószecső Önkormányzttól és Frks Tibortól kérhetnek. Még egyszer szeretnénk megköszönni minden olyn támogtónk, segítő embereknek, kik segítették munkánkt, segítették romákt, rászoruló embereket. Kívánunk boldog krácsonyt és gzdg újévet. Frks Tibor Tápiószecső Rom Nemzeti Önkormányzt nevében Iskoli hírek Iskolánk és diákjink életében ngyon mozglms volt z elmúlt időszk. November 14-én felső tgozton természettudományos munkközösség megrendezte hgyományos helyi mtemtik tnulmányi versenyt, melyen diákjink szép számml vettek részt. A közel htvn résztvevő évfolymonként különböző feldtok megoldásávl mérte össze tudását. Az eredmény következőképpen lkult: 5. évfolym I. Tóth Leil II. Lesti Dániel III. Pásztor Lizett és Tóth Grét 6. évfolym I. Almási Blázs II. Fejős Lilián III. Mihályi Máté 7. évfolym Azonos pontszámml 4 tnuló végzett z első helyen: I. Gál Ann I. Kohjd Evelin I. Minkó Ndin I. Verbák Ann 8. évfolym I. Juhász Bálint II. Váczi Mrtin III. Tóth Kludi Grtulálunk z eredményekhez! A humán munkközösség november 21-én mesemondó délutánt trtott. Tnulóink előzetesen meseillusztrációkt készíthettek, sőt sját mesét is írhttk. Rjzverseny (meseillusztráció) 1. Borosznok Dávid (6.B) 2. Tóth Leil (5.B) 3. Dnyi Lill (5.A) Különdíj - Kohjd Evelin (7.B) Meseíró pályázt: 1. Tóth Grét (5.B) (Furfngos Miklós c. sját mesével) Mesemondók I. helyezett Ngy András (5.A) II. helyezett Tóth Grét (5.B) III. helyezett Pásztor Lizett (5.A) Az idei tnévben iskolánk is nevezett lány cspttl Bozsik tornák rendszerében. Lssn lkultk ki csptok, de hetedik és nyolcdikos lányok lelkesedése edzésenként növekedett, így lelkesen készültek tűzkeresztségre Csepregi Csb tnár úr felkészítésével november 23-án Sülysáp Szőlőstelepen került lebonyolításr és megrendezésre III. és IV. korcsoportos lány lbdrúgás 1. fordulój. A III. korcsoportbn két csoportbn, 8 iskol cspti mérkőztek egymássl. 4

5 III. korcsoport (Brnyi Gerd, Fehér Dorotty, Ploti Enikő, Pető Alex, Sinkó Flór, Fridl Fnni.) A IV. korcsoportbn három fős csoportokbn 6 iskol cspt küzdött. Az elsődleges céljuk z volt, hogy lelkesedjenek, ismerjék meg z ilyen tornák hngultát és mindenkinek megtlálják megfelelő posztot cspton belül. Örömmel tpsztlt edzőjük, hogy remek kpusink, védőink, mezőnyjátékosink, góllövőink lesznek. Minden dicséret megilleti csptok tgjit: csk így tovább! IV. korcsoport (Kohjd Evelin, Mikus Grét, Ldányi Krisztin, Gáspár Kludi, Czkó Liz, Hlusk Vivien, Vss Rék, Szűcs-Szbó Ilon Brbr) A Szülőknek külön köszönet gyermekek szállításáért! December 1-én szervezte hgyományos szezonzáró rendezvényét Tápiómenti Tömegsport Alpítvány 3. Mikulás Futás és Túrát, hol iskolánk is képviseltette mgát. Berényi Mári tnárnő vezetésével 13 diákunk sikeresen teljesítette sülysápi dombokon és hlstó mentén kijelölt 13,4km-es teljesítménytúrát. Hlusk Vivien (8.A) 3,5km-es mikulás futáson szerzett értékes bronzérmet, míg Tóth Kludi (7.A) és Mihályi Máté (6.C) is boldog célb érkezők közt volt. Pöttöm Óvod Hírei A felső tgozton december 3-án és 4-én nyílt npokt trtottunk. Köszönjük zoknk szülőknek, kik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Ezeken npokon igyekeztünk betekintést nyújtni számukr mindennpjinkb. Kedves Szülők! A decemberi hónp mindenki számár z ünnepi készülődés jegyében telik. Az iskoláb is ünnep költözik. A tnítást december 21-én (szombton) zárjuk. A téli szünet után első tnítási np jnuár 6. (hétfő). Küszöbön áll np, z z egyetlen np z évben, mely hivtlosn is szereteté. Háromszázhtvnöt np közül háromszázhtvnnégy gondjidé, céljidé, munkádé, és szereteté csupán egyetlen egy, s nnk is z estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvsó, fordítv kellene legyen. Háromszázhtvnnégy np szereteté, s egyetlen csk többi dolgoké, s még nnk is elég z estéje. (Wss Albert) Ezúton szeretnék minden diákunknk és szüleiknek békés, áldott ünnepeket kívánni. Törökné Ofell Ktlin igzgtó Tájékozttjuk Kedves Szülőket, hogy óvodánk decemberi hónpbn, előzetes egyeztetés után z lábbik szerint trt zárv: December 16.- Nevelés nélküli np. Ügyeletet trt Káti ú óvod. December 23- Jnuár 03-ig zárv trtunk. Kezdés jnuár 06- hétfő Elérkezett z Advent ideje. Óvodánkbn is igyekszünk z dvent üzenetét- várkozást, z ünnepi előkészületeket, ráhngolódást z év legszebb ünnepére, Krácsonyr trtlmsn, érzelemmel és élményekkel teli progrmokkl gzdgítni. Boldog és izglms várkozás előzte meg Télpó érkezését. Ellátogttunk Ngykrácsonyb Mikuláshoz. Járt nálunk krmpuszlány is, ki felkészítette történeteivel gyerekeket Télpó érkezésére. Természetesen legngyobb öröm z volt, mikor megérkezett és csoportszobákbn köszöntötte ovisinkt - Jó Öreg Mikulás, és átdt számukr várv várt csomgokt. Hozzánk csk jó gyerekek járnk,így senki nem kpott virgácsot! A meglepetés még mindig bővült, hiszen COOP áruház áltl hirdetett országos rjzpályázton Csiperke gomb csoportot zsűri különdíjbn részesítette, így ők z áruház télpójától szintén jándékot kptk. A csoportokb pillntv, mindenhol lázs készülődés zjlik- készülnek mézesklácsok, z jándékok, díszítik termeket, krácsonyi zene szól. Évek ót meglátogtjuk tápiószecsői Idősek Klubjánk lkóit, kiknek meghtó kis műsorrl, és jándékkl kívánunk kellemes ünnepeket. Második éve egy kedves meghívásnk teszünk eleget, sülysápi Idősek Otthon részéről. Örömmel megyünk, hol z idős, beteg emberek rcár mosolyt cslogtnk gyermekeink kis verseikkel, dlikkl. Azonbn z igzi ünnep, z örömteli pillntok csládi otthonokbn teljesednek mjd ki. A gyermeki krácsonyok hngult, ngyszülők történetei, mézesklács illt, z ünnepi sztl körüli beszélgetések, csillogó krácsonyf- ezek dják z ünnep igzi értékét, z emlékeket, mit mjd minden kisgyermek továbbvisz sját élete során. Tegyék hát széppé, boldoggá, szeretetteljessé ezeket npokt. Az óvod dolgozói, gyermekei és mgm nevében Mór László igzán szép gondoltivl kívánok mindenkinek Boldog, Békés Krácsonyt, Eredményes Új Esztendőt! Tóth Károlyné óvodvezető Mór László: Krácsony édes ünnepén Legyen m templom minden ember szíve, Melyben lélek szárnyt bontogt! Krácsony édes ünnepén Legyen imádság minden gondolt. Legyen m templom minden ember szíve, S legyen templom tiszt, szent fehér. Krácsony édes ünnepén Istennek tetsző legyen kenyér. Szálljon szívünkbe áldott krt, Ez kösse egybe mind kezeket. Krácsony édes ünnepén Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! Akinek könnyet osztogt z Élet És kín npj, kín z éjjele, Krácsony édes ünnepén Ne fuss előle! Óh beszélj vele! Testét tkrd be s enyhítsd sok sebét! Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. Krácsony édes ünnepén A szíved szépül, őt h öleled. Az emberszívek örökélő őre Tegye m össze mind kezeket! Krácsony édes ünnepén Mrdj vendégünk: Jóság, Szeretet! 5

6 Civil szervezetek Krácsony szellemében. Két fitlember szemében már elindult krácsony szeretet ünnepe. Éveken keresztül (HK) Helyőrségi Klub udvrán növekedett egy gyönyörű fenyőf. Most először szeretet ünnepére eszükbe jutott, hogy mi lenne, h fát krácsonyi díszbe öltöztetnék. A két fitlember Hulik Róbert és Kóki Gábor. Megkérték civil szervezeteket, hogy segítsenek csomgolni és feldíszíteni fát. Résztvevők között volt Helyőrségi Nyugdíjs klub tgji, tűzoltók, brátok, környező lkosok, óvodások, de nem mrdhtnk ki segítők sem, kik dobozokt gyűjtötték. A díszítés 11. hó 30-án történt. A gyerekek környező blkokbn meglátták f díszítését és szülői kísérettel, kis csomgokkl megjelentek f körül és elkezdték díszíteni fát. Aki ezt látt szíve boldog volt, mert egy ngy csládot, összefogást, boldogságot és szeretetet látott. Nem mrdt ki meglepetés sem forró citromos te, később finom meleg bor. A gyerekek szloncukrot osztottk felnőtteknek, gyerekeknek egyránt. A f gyönyörű lett. Gyerekek szeme csillogott z örömtől. Végül egy ngyon finom ebéddel zárult. Köszönjük nektek ezt kellemes együttlétet. Boldog lehetsz csk jó ember legyél. Vígn mértékkel élj, szeress, és jót tegyél! Kellemes Krácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek. Kedves Tápiószecsői Lkosság! Dnyi Zoltánné Helyőrségi Nyugdíjs Klub December 5-én Tápiószecsői Polgárőr Szervezet Mikulás járt immáron hrmdik lklomml tett látogtást községünkben, hol közel ezer ember gyerekek, szülők, ngyszülők várt.. A Mikulás és krmpuszok régi és új támogtóink köszönhetően z idén 400 db mikulás csomggl és szloncukrokkl jándékozhtt meg gyerekeket. A Mikulás köszöni gyerekektől kpott verseket, énekeket és rjzokt, vlmint forró teát és süteményeket, mellyel megkínálták Őt és kísérőit. - Te Mikulás! szólt ngyot ásítv, miután szárnyr keltek egy újbb város felé. Mondd, te kitől kpsz jándékot? - Az én jándékom gyermekek mosoly (Zeke László: Borzontorz és Mikulás meséje) Kedves Gyerekek! Remélem, hogy jövőre is jók lesztek, és újból ellátogthtok Hozzátok: Mikulás Köszönet támogtóinknk, kik mindebben segítségünkre voltk: Agonács Károlyné, Ács Imre, Ank János, Bt Bertlnné, Bt Bolt, Bárányné Gál Andre, Bil Zsolt, Borosznok István, Czkó Húsbolt, Dnó Rit, Dós Ann, Dós Mihályné, Ifj. Dós Zoltán Dönci Kft., Dr. Blogh Nikolett, Dudásné Szbó Edit, Erik Autósbolt, ER-NI-EM Kft., Frks János, Gál Imre, Gáspár Zsolt, Gigor Ádám és csládj, Góly Károly, Grezsák Zsolt, Hlász János,, Kri József, Kiripolszki Istvánné, Komjátiné Mácsár Erik, Kub Róbert, Lczkó Imréné, László Zoltán, Lénárdné Jeneses Mári, Mjzik Bertln, Mészáros Ferencné, Mészáros Istvánné, Mikus István, Molnár Gyul, Ngy László, Ngyné Pálinkás Szilvi, Ofell Sándor Alpítvány, Ősz Ferenc, Ploti Gergely, Plotiné Bt Anikó, Ppp Józsefné, Pintácsi Károly, Potóczki Zsolt, Ráduly István, RECO PALETT Kft, Slezák Ferencné, Snjder Mihály, Szádvári Rcing Gumiszervice, Százszorszép Fodrászt és Kozmetik, Szél Hús Bt., Széles Élelmiszer, Szőke Adorján, Tápiómenti Kft., Tápiómenti Tömegsport Alpítvány, Tápiószecsői Önkormányzt, Tlesimunkáné Gál Melind, Tóth Csb, Tóthné Ppp Csill, Tücsök és Tücsök Pizzéri, Urbán László, Vrg Év, Visnyei István, Visnyei Tmás és sokn mások. Tápiószecsői Polgárőr Szervezet Lkossági vélemények, észrevételek Klendárium December (Krácsony hv, Álom hv) December z év tizenkettedik hónpj Gergely-nptárbn, és 31 npos. Neve ltin decem szóból szármzik, melynek jelentése tíz utlv rr, hogy eredetileg ez volt tízedik hónp rómi nptárbn. szigorú böjtöt trtottk, hjnli misékre jártk. Adventi hiedelmek, bbonák: - z eldósorbn lévő lány hjnli misére vló első hrngozáskor hrng köteléből 3 drbot tépett, mit ztán hjfonó pántlikábn hordott, hogy frsngkor sok kísérője legyen, A december hónp keresztény emberek számár, tlán legszebb időszk, z dventi várkozás. Az egyházi év kezdete, krácsonyi előkészület 4 hetes időszk. Szent András npját követő vsárnppl kezdődik. Eredete z V.-VI. százdr nyúlik vissz. Régen éjféli hrngzúgók jelezték kezdetét, egyben z egyházi év megnyitás is. Egykoron vllásos emberek 6 - z Alföldön hjnli misére vló hrngozáskor lányok mézet vgy cukrot ettek, hogy ettől édes legyen nyelvük, s mielőbb férjet édesgessenek mguknk, - Erdélyben hjnli mise ltt z jtókt, blkokt zárv kellett trtni, mert boszorkányok ilyenkor állti lkot öltenek, s mindenhov megpróbálnk bejutni és rontást okozni. Az dventi időszk vége december 24-én éjfél, és egyben krácsonyi időszk kezdete,jézus urunk születése.

7 December 4. - Borbál npj: Kis-Ázsiábn élt, keresztény hitéért mártírhlált (lefejezték) hlt. A bányászok, tüzérek, várk védőszentje. Régen hjdonok is pártfogójuknk tekintették, mert h z e npon vízbe tett cseresznyeág krácsonyr kivirágzott, z házsságot jelentett. Tiltott dolog volt e npon fonás, vrrás, söprés. A női vendég nem hozott szerencsét házr. A boszorkányok hgyomány szerint ezen npon szerezték meg rontáshoz szükséges ruhdrbokt, így tilos volt ruhát kint hgyni. Ajándékozni és bármit kölcsöndni is tiltott volt, mert z elvinné szerencsét háztól. December 6. - Szent Miklós npj: Szent Miklós püspök emléknpj, ki IV. százdbn élt kisázsii Myr városábn. A pékek, gbonkereskedők, diákok, eldólányok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogój. Segítette nincsteleneket, szegényeket, egy legend szerint nyitott blkon át rnykt dobott be három hjdonnk, kik ennek köszönhetően tisztességesen férjhez mentek. Innen ered mi npig szokás, hogy gyerekek kiteszik megtisztított cipőjüket z blkb, s várják Mikulás bácsit ( Mikulás szó Miklós név szlovák megfelelője, mely XIX. százdbn került át köznyelvbe), ki piros ruháb öltözve, fején süveggel, hátán puttonnyl járj z országot-világot és megjándékozz jó gyerekeket. Az időjárássl kpcsoltos hiedelmek szerint ilyenkor már hvzik, mire zt mondják: Miklós megrázt szkállát, melyből krácsonyi időjárásr következtettek. December Luc npj: Szent Luc mártírhlált hlt hitéért. A néphit szerint szembetegségben szenvedők, vrrónők és bűnbánó utcnők védőszentje. Az év legrövidebb npj: Szent Lucánk híres npj npot rövidre szbj. Egyben téli npforduló kezdőnpj. Ehhez nphoz kpcsolódó hiedelmek: például férj- és házsságjóslás, hlál- és beteg-jóslás, termésjóslás, időjárásjóslás. E npon kezdték el frgni Luc székét 9 féle fából: kökény, borók, jávor, körte, kác, jegenyefenyő, rózs, som, cser, melyet krácsonyig be kellett fejezni, úgy, hogy minden np csupán 1-1 műveletet lehetett rjt elvégezni. Krácsony este elvitték z éjféli misére, készítője ráállv megláthtt, kik flu boszorkányi. Sok helyütt sütöttek e npon (sokfelé még m is) luc pogácsát, mibe tollt, pénzt rejtettek el. A hjdonok gombócokt főztek, minden gombócb beletettek egy férfinevet, s melyik elsőnek jött víz tetejére, z lett z illető férjének neve. A gzdsszonyok egy mrék búzát kis tányérokr tettek, locsolták, és búz krácsonyesti állpotából következtettek jövő évi termésre. December Tmás npj: Hitetlen Tmás néven emlegetett postol npj. Ő volt z tnítvány, ki z evngélium szerint kételkedett Jézus feltámdásábn, ezért hitetlen Tmásként vonult be vllásos történelembe, viselkedése pedig tmáskodásként köznyelvbe. Tmás npjához rengeteg hiedelem fűződik, főleg disznóvágássl kpcsoltosk. - A Tmás npon vágott sertés háj, "Tmásháj" nem vsodik meg, gyógyításr lklms. Főleg kelések, nehezen gyógyuló sebek, kisgyermekek kiütéseinek kezelésére hsználták. - Egyes vidékeken ezt hájt egy illtos kerti növény összetört leveleivel keverték össze, mivel ennek növénynek rontáselhárító erőt tuljdonítottk. Máshol tömjénnel, szentelt vízzel, vgy hgymávl vegyítve hsználták. Időjárásjósló np is ez: - H 21-e reggelére frissen esett hó borított tájt, hiedelem szerint békés, boldog krácsony ígérkezett. - H z e npon megölt disznók máj ngy lett, kkor régi öregek zt mondták, hogy csikorgós lesz krácsony. December Krácsony, Ádám és Év npj: Böjtnp, z dventi időszk utolsó npj, de egyben krácsony kezdete. Dolog tiltónpnk trtották, csupán tkrítás és sütés-főzés volt engedélyezett. A férfik ellátták z álltokt, ház körül rendet rktk, nők konyhábn tevékenykedtek. A krácsonyi sztlt ünnepélyesen megterítették, z broszt csk ezen npon hsználták, ennek mágikus erőt tuljdonítottk, ezt hsználták következő évben gbon vetésénél, vlmint ezzel tkrták le beteget. Az ünnepi vcsoránk szigorú rendje volt, első fogásként áltlábn fokhgymát ettek, melynek egészségmegóvó htást tuljdonítottk, mindenki kpott egy gerezdet, s miközben elfogysztották, egymásr gondoltk, ezáltl z elkövetkezendő évben sem felejtkeznek el egymásról. Népszerű volt még bbból, lencséből, mákból készült étel, melyet gzdgságot voltk hivtottk jelképezni. Az ünnepi vcsorához trtozott még z lm is, melyet nnyi gerezdre vágtk hányn ültek z sztlnál. A vcsor közben keletkezett morzsát megőrizték, mit rontás ellen, orvosságként hsználtk. Szentestén szokás volt még kántálás, mikor is gyerekek csptostul járták flut, köszöntőket mondtk, énekeltek, miért lmát, diót, esetleg pénzt kptk. A pásztorok vesszőkkel jártk köszönteni, s z elmondott jókívánságok után gzdsszony kihúzott egy vesszőt csomóból s zzl megvesszőzte pásztorokt s jándékot dott nekik. Ez szokás termékenységvrázslás része volt. Ezután z est további részét kártyázássl töltötték, míg nem mentek el z éjféli misére, hov mgukkl vitték Luc székét, hogy rr állv meglássák, kik boszorkányok. Ezen npon állítjuk fel krácsonyfát is, és ezen z estén jándékozzák meg egymást csládtgok. December Krácsony npj: E np téli npforduló ideje. Dologtiltó np volt. Időjósló hgyomány is fűződik ehhez nphoz. Pl. Bácskábn, Bánátbn úgy trtották, h ez np: - h hétfőre esik, kkor ködös tél, szeles tvsz, jeges, vihros nyár várhtó, vlmint dögvész, és álltpusztulás - h keddre esik, kkor ngyon hosszú lesz tél, nedves tvsz, sok gyümölcs és szőlő várhtó - h szerdár, kkor kemény zúzmrás tél, kemény tvsz, nedves nyár, kellemes ősz, és sok gbon lesz - h csütörtökre vgy péntekre, kkor kellemetlen tél és forró nyár lesz, de hullni fognk z álltok - h szombtr, kkor jó tél, szeles tvsz és ngy drágság lesz - h vsárnpr esik, kkor jó tél, szeles nyár, se meleg, se hideg tvsz, de bő termés és ngy álltszporult várhtó December Krácsony másodnpj, István npj: Áltlábn krácsony másnpján, 26-án kerül rá sor, és újévig járnk regösök. Ilyenkor legények vgy felnőtt férfik házról házr járv bőséget, boldogságot kívánnk következő évre. A betlehemezés mgyr prszti hgyomány egyik legismertebb többszereplős pásztorjáték. Betlehemezni áltlábn krácsony délutánján indulnk fitlok, s késő estig sorb járják flut. Azt történetet meséli el, melyben Jézus születésekor pásztorok vgy "három királyok" ( npkeleti bölcsek) meglátogtják jászolbn, brmok közt fekvő kisdedet és Máriát. A drmtikus játék részei bekéredzkedés, házik köszöntése, születéstörténet felolvsás vgy elődás, dománygyűjtés. Mnpság kétféle betlehemező szokás ismeretes: z egyik, z élő szereplőkkel, másik bábfigurákkl játszott változt. Mindkettőt zonos szereplőkkel (pásztorok, ngylok, Mári, József) és kellékekkel (egy fából, ppírból készült jászol, egy kis templom, 3 királyokt vezető csillg.) játsszák. 7

8 December János npj: Szent János evngélist ünnepnpj. E npot hrmdik krácsonyi npnk, vlmint ptkányűző, óvó, védő npnk is tekintették. De ezen npon bort is szenteltek, minden cslád bort vitt templomb, melyet pp megáldott, mjd ebből szentelt borból minden hordób tettek, hogy hordók trtlm meg ne romoljon. December Aprószentek npj: Aprószentek npján biblii időkben Heródes áltl Krisztusért mártírhlált hlt betlehemi fiú gyermekekre emlékeznek. Ezért ez np gyermekek megörvendeztetésének npj is volt. A kisgyerekek bábukt kptk. E npon trtották z prószentek-npi vesszőzést, Mgyrországon m már csk Kislföldön trtják meg. December Szilveszter: Szent Szilveszter páp ( ) ünnepe. Az év búcsúzttásánk vidám éjszkáj. Számos prktikávl igyekeztek jövőt jósolni. Sokn készítettek szerencse pogácsát, melybe egy érmét vgy egy tollt sütöttek. Aki megtlálj z érmét, nnk ngy szerencséje lesz. Akinek toll megégett, z már nem érte meg következő tollspogács-sütést. A bukovini székelyek szilveszterkor hgymából jósoltk következő évi időjárásr. A gzd félbevágott egy fej vöröshgymát, 12 réteget lehántott ról, ezek jelképezték egyenként hónpokt. Mindegyikbe egy pici sót szórt, melyikben elolvdt só reggelre, z hónp cspdékosnk számított, h viszont megmrdt hgymlevélben só, kkor z szárz hónpnk ígérkezett. Az év utolsó npján fontos szerepet kpnk z ételek. Leggykrbbn mlcsült került z sztlr, tilos volt zonbn csirke, pulyk fogysztás, hiszen ezek z álltok elkprják szerencsét. Helyette inkább lencsét ettek, hogy sok pénzük legyen z új évben. A hlll is jobb óvtosnk lenni, mivel folyó menti vidékeken ezek szerint Budpesten is szerencsét hoz,máshol viszont bljós állt, hiszen vele elúszik házik szerencséje. Bácsics Lián, szülei: Mk Hedvig és Bácsics Róbert Mk Emm Fruzsin, szülei: Mk Erzsébet és Földi Krisztián Augusztusi Újszülöttek Sebők András Zoltán, szülei: Rácz Ágnes és Sebők Zoltán Vrg lászló, szülei: Kiss Lind és Vrg László Szeptemberi újszülöttek Sutus Hnn, szülei: Fehér Ktlin és Sutus János Bodócs Mrcell, szülei: Czepány Mrinn és Bodócs Bálint Októberi Újszülöttek: Horváth Brbr, szülei: Horváth Ntáli és Horváth János Lábdi Bence, szülei: Brd Mgdoln és Lábdi Sándor Gáspár Jázmin, szülei: Mészáros Edin és Gáspár Viktor Bgi Dominik,szülei: Noszlopy Vivien és Bgi Sándor Cikk soroztom célj z volt,hogy ngyszüleik mindennpi életét bemutssm. Mert z Ő számukr klendárium hgyományok mindennpi életük része volt. Népi megfigyelések,hiedelmek,bbonák, sok ember öltőn át trtó gyűjteménye ez. Apáról-fiúr,nyáról-leányr szálló,minden npi életben hsznált dolgok ezek. A klendárium szerint éltek, és betrtották z ott leírtkt. A mi fitlok ezeken dolgokon,már csk jót mosolyognk,sok dolgon meglepődnek,vgy csk kinevetik ngyszüleik életét. Sjnos mi kor embere számár,sokkl fontosbbk trendi dolgok,és inkább trtnk hlloweent,mint húsvéti népszokásunkt. Pedig ez mi életük része,és régebbi is mint nyugti országokból behozott szokás. Cikkemet egy bölcs ember mondásávl zárom. Az nép,nemzet,melyik múltját nem ápolj,nnk nincs jövője Mindenkinek kívánok szeretetben gzdg ünnepeket. Gyurin László Júliusi Újszülöttek Mgyr Nimród, szülei: Bereczki Krisztin és Mgyr Zoltán Dobó Bink és Dobó Boglárk, szülei: Süli Brigitt és Dobó Tmás Szbó Bence, szülei: Pető Zsuzsnn és Szbó Zsolt Pp Gergely, szülei: Dós Henriett és Pp Gergely Ürmös Hnn Dorin, szülei: Ürmös Mári és Horváth Attil 8 Htosi Rozáli, szülei: Knt Judit és Htosi László Novemberi újszülöttek: Gzsó Olívi, szülei: Fomin Angelin és Gzsó Ljos Dombi Jázmin, szülei: Buzás Erik és Dombi Norbert Dombi Norin, szülei: Buzás Erik és Dombi Norbert Köszönetünket fejezzük ki mindzoknk, kik Szlóki Andrásné temetésén részt vettek és utolsó útjár elkísérték. Gyermekei * Köszönetnyilvánítás. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, kik szeretett férjemet és édespánkt Gál Károlyt, utolsó útjár elkísérték, fájdlmunkbn osztoztk és sírjár megemlékezés virágit helyezték el. Gál Károlyné és fii Károly és Csb Köszönetünket fejezzük ki mindzoknk, kik Prepok László (59) temetésén részt vettek, utolsó útjár elkisérték. Gyászoló cslád

9 Sport hírek Véget ért z idény! Az év végéhez közeledve mindenhol szokás számot vetni z elmúlt esztendőről, nincs ez másként Tápiószecső Footbll Club-nál sem. Az egyesület december 7-én, szombton este trtott hgyományos évzáró vcsoráját mgdolntelepi Azúrtermál Rendezvényházbn, melyet mintegy 250 fő tisztelt meg jelenlétével. A sportolók, edzők, szülői közösségek és támogtók mellett Bt József polgármester úr, Frks Tibor és Tr Andre képviselők, vlmint Benkő Tmás, Mgyr Lbdrúgó Szövetség Pest megyei igzgtój is elfogdt meghívásunkt. Az évzáró meglepetését Szász Kitti freestyle-világbjnok érkezése jelentette, ki örömmel érkezett szombt esti rendezvényre. Husz György elnök köszöntőjében röviden értékelte z elmúlt esztendőt, mjd z egyesület megemlékezett házigzd, Vrg Zoltán egy éve ngylok közé költözött fiáról, Vrg Péterről, ezt követően pedig színpdr lépett z est "sztárvendége", Szász Kitti, ki egy rövid videós felvezetőt követően muttt be zsonglőri tudományát - ifjú és nem ifjú lbdrúgók bizony szájtátv bámulták z egészen elképesztő lbdás produkciót. A rövid interjút követően kezdetét vette z Év Sportolój díjátdó gál, melyen klub elnöksége és edzői testülete z elmúlt idény (2012/2013) legjobb korosztályos sportolóit díjzt egy-egy emlékplkettel. A díjátdás Benkő Tmás és Szász Kitti részvételével, színvonls műsor keretében zjlott. Íme, z elmúlt idény legjobb sportolók névsor: U-7 korosztály: Ppp Kende (edző: Szöllősi T. András) U-9 korosztály: Ploti Tmás (edző: Szöllősi T. András) U-11 korosztály: Csikós Arnold (edző: Mjzik Bertln) U-13 korosztály: Mkádi Mrtin (edző: Tábori Zoltán) U-15 korosztály: Mészáros Dávid (edző: Szthmári Márton) Női korosztály: Kiss Stefnie (edző: Szthmári Márton) U-17 korosztály: Minik Zsolt (edző: Lévi Csb) U-19 korosztály: Demeter Dávid (edző: Ppp István) Felnőtt korosztály: Bátori Blázs (edző: Lilik Pál) Öregfiúk: Horváth János (csptvezető: Gzsi Krisztián) Idén z egyes korosztályok gólkirályit is megjutlmzt z elnökség, webáruház feljánlásánk köszönhetően. A győztesek egy-egy vásárlási kedvezményre jogosító kupont kptk jándékb. Az elmúlt idény utánpótlás gólkirályi: U7 korosztály: László Dominik U9 korosztály: Bárány Aurél U11 korosztály: Békés Ptrik U13 korosztály: Surányi Dániel U15 korosztály: Pintér Dominik és Németh István Női korosztály: Dorner Dór U17 korosztály: Dnó Renátó U19 korosztály: Mjzik Bence Bt József, Tápiószecső polgármestere z U-19-es gólkirályt, Mjzik Bencét külön jutlombn részesítette, Ngyközségi Önkormányzt jándékát Bence kedden, ünnepélyes keretek között vehette át. A díjátdó gálát követően Szász Kitti lépett ismét színpdr és tlán z első produkciójánál is jobbn sikerült elkáprázttni z egyre inkább felcsigázott publikumot. A közös fényképezkedést és utogrmosztást követően sztlr került finom vcsor is, melyet Mikus István feljánlásávl és segítségével, Bíró István készített el megjelent vendégeknek. Az ízletes szrvspörkölt elfogysztását követően és szokásoknk megfelelően "beindult" z est, táncprkett "ördögei" részére ezúttl is Mészáros-Duó biztosított zenét és tlplávlót. A kor hjnlig trtó multsággl Tápiószecső F.C. lezárt 2013-s esztendőt, mely szkmilg igen trtlmsr sikeredett. A klub vendégei és bráti részvételével eleveníthette fel ismét z év ngy sporteseményeit, mérkőzéseit, eredményeit. Szerencsére volt mire emlékezni jubileumi 75. évforduló, z MLSZ SE vendégjáték, z U19-es bjnoki cím és rájátszás z NB1-be jutásért, vgy éppen z U13-s cspt németországi túráj és sikerei egész este beszédtémát jelentettek minden résztvevőnek - sportolónk, edzőnek, szurkolónk és támogtónk egyránt! Áldott és meghitt krácsonyt, ngyon boldog új évet kíván szerkesztőség újságunk minden olvsójánk. Áldott, Békés ünnepet kívánunk! Fidesz tápiószecsői csoportj. Kellemes krácsonyi ünnepeket és eredményekben gzdg, boldog új esztendőt kívánok minden jelenlegi és leendő kedves ügyfelemnek! NgyAttil "szennyvízszállító" ÁLDOTT KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ÉVET kíván minden ügyfelének Bíró József gumiszerelő mester 06-30/ Meghitt Krácsonyi ünnepeket és sikerekben gzdg Új Esztendöt kíván Wss Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület 9

10 Eldó egy 725 m 2 -es beépítetlen építési telek Tápiószecsőn Mór Ferenc utcábn. Csendes, nyugodt környezetben. Ár: megegyezés szerint. Tel: Köszöntjük szüleimet, Kmety Jánost és Kovács Ilonát, kik 62. házssági évfordulójukt ünnepelték. Jó egészséget kívánunk nekik. Tündi és csládj NARANGS MUSIC http: II MUSIC.TK A LEGJOBBAK EGY HELYEN Szecsői Tükör Kidj: Ngyközségi Önkormányzt Tápiószecső Honlp: Tel: 06-29/ , 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertln, Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 A ledott cikkek trtlmáért felelősséget nem válllunk! Megjelenik hvont 2400 példánybn. Teljes körű mezőgzdsági bérmunkát válllok, illetve szántóföldet bérelnék mgs áron. Hívjon bizlomml! Tel: SZILVESZTER MAGDOLNA RENDEZVÉNYHÁZ TÁPIÓSZECSŐ Köszöntse velünk szilveszter éjjelén egy szuper buli keretében z új évet!!! December :30-tól 20:30-tól tüzes hstáncos hölgyek szórkozttják kedves vendégeinket. 21:00-tól vcsor: -Sültes tál körettel és svnyúsággl. Minden sztlhoz 1 üveg bor jár. Éjfélkor lencseleves és 1 pohár pezsgő keretében búcsúztssuk együtt z óévet!!! Érd.: Az est hngultáról Mészáros-Duó gondoskodik. ÁR:5500 Ft/fő 0630/ /

11 Sikeresen lezárult Npelem projekt Felszíni cspdékvíz elvezetés

12 Ngyon jól hldtk cstornhálózt építési munkáivl Ngyon jól hldtk cstornhálózt építési munkáivl Ngyon jól hldtk cstornhálózt építési munkáivl Az ősz előre hldtávl z idei évre végéhez közeledik szennyvízberuházás kivitelezésének zon része, mely belterületi cstornhálóztot érinti. Az öt kisrégió Az ősz előre hldtávl z idei évre végéhez közeledik szennyvízberuházás Az településein ősz előre összességében hldtávl z jól, idei évre tervezettnek végéhez megfelelően közeledik hldtk szennyvízberuházás kivitelező kivitelezésének zon része, mely belterületi cstornhálóztot érinti. Az öt kisrégió kivitelezésének konzorciumok. zon A belterületi része, mely cstornszkszok belterületi cstornhálóztot gerincvezetékek érinti. és házi Az öt bekötések kisrégió településein összességében jól, tervezettnek megfelelően hldtk kivitelező településein tekintetében összességében legtöbb településen jól, tervezettnek vezetékek megfelelően több mint hldtk 80%-át lefektették. kivitelező A konzorciumok. A belterületi cstornszkszok gerincvezetékek és házi bekötések konzorciumok. cstornszkszok A belterületi egy részében cstornszkszok már túl vnnk gerincvezetékek végleges úthelyreállításokon és házi bekötések is. Ezek tekintetében legtöbb településen vezetékek több mint 80%-át lefektették. A tekintetében jellemzően közútkezelő legtöbb településen fenntrtásábn vezetékek lévő két és több három mint számjegyű 80%-át főbb lefektették. közlekedési cstornszkszok egy részében már túl vnnk végleges úthelyreállításokon is. Ezek A cstornszkszok utk, és zon szfltos egy részében és szilárd már útborítássl túl vnnk nem végleges rendelkező úthelyreállításokon utk, melyek is. esetében jellemzően közútkezelő fenntrtásábn lévő két és három számjegyű főbb közlekedési Ezek jellemzően eltelt megfelelő közútkezelő tömörödési fenntrtásábn időszk. lévő A téli két időszkbn és három számjegyű már jellemzően főbb közlekedési nem nyitnk utk, és zon szfltos és szilárd útborítássl nem rendelkező utk, melyek esetében utk, újbb és munkterületet zon szfltos településeken szilárd útborítássl belül. A nem vezetéképítések rendelkező utk, regionális, melyek településeket eltelt megfelelő tömörödési időszk. A téli időszkbn már jellemzően nem esetében nyitnk eltelt összekötő megfelelő vezetékszkszokr tömörödési időszk. korlátozódnk. újbb munkterületet településeken belül. A téli A vezetéképítések időszkbn már jellemzően regionális, településeket nem nyitnk összekötő újbb munkterületet településeken belül. A vezetéképítések regionális, településeket Az elkövetkező vezetékszkszokr évre mrdék korlátozódnk. szkszok kivitelezése és végleges úthelyreállítások összekötő vezetékszkszokr korlátozódnk. elkészítése mrd. Jelen állás szerint legkésőbb szeptemberére elkészülnek Az elkövetkező évre mrdék szkszok kivitelezése és végleges úthelyreállítások Az teljes elkövetkező cstornhálózttl. évre mrdék Ez lól szkszok tlán csk kivitelezése tápiószelei és kisrégió végleges települései úthelyreállítások képezhetnek elkészítése mrd. Jelen állás szerint legkésőbb szeptemberére elkészülnek elkészítése kivételt. Itt mrd. szükséges Jelen állás engedélyek szerint csk legkésőbb jelentős csúszássl szeptemberére álltk rendelkezésre, elkészülnek így teljes cstornhálózttl. Ez lól tlán csk tápiószelei kisrégió települései képezhetnek teljes fenti cstornhálózttl. előrehldást sem Ez tudják lól tlán felmuttni csk tápiószelei kivitelezők. kisrégió A projekt települései zárás képezhetnek itt sem kerül kivételt. Itt szükséges engedélyek csk jelentős csúszássl álltk rendelkezésre, így kivételt. veszélybe, Itt de szükséges jövőre feszített engedélyek tempóbn csk jelentős kell ebben csúszássl kisrégióbn álltk rendelkezésre, végezni kivitelezést. fenti előrehldást sem tudják felmuttni kivitelezők. A projekt zárás itt sem így kerül fenti Ellenben előrehldást szennyvíztisztító sem tudják telep felmuttni Tápiószelén kivitelezők. már csknem A projekt elkészült. zárás itt Próbüzemével veszélybe, de jövőre feszített tempóbn kell ebben kisrégióbn végezni kivitelezést. sem kerül veszélybe, viszont meg de jövőre kell várni, feszített hogy tempóbn cstornhálózt kell ebben leglább kisrégióbn %-bn végezni elkészüljön. Ellenben szennyvíztisztító telep Tápiószelén már csknem elkészült. Próbüzemével kivitelezést. viszont Ellenben szennyvíztisztító telep Tápiószelén már csknem elkészült. Próbüzemével A további meg kell négy várni, szennyvíztisztító hogy cstornhálózt telep közül leglább hármt már %-bn kivitelez elkészüljön. válllkozó, viszont meg kell várni, hogy cstornhálózt leglább %-bn elkészüljön. tápiószentmártoni telep építését jnuárbn kezdik. A központi komposztáló telep A további négy szennyvíztisztító telep közül hármt már kivitelez válllkozó, A építésével további négy hmrosn szennyvíztisztító végéhez közeledik, telep közül próbüzem hármt tvsszl már kivitelez kezdődhet. tápiószentmártoni telep építését jnuárbn kezdik. A központi komposztáló válllkozó, telep építésével tápiószentmártoni telep építését jnuárbn kezdik. A központi komposztáló telep December hmrosn elejéig befejezik végéhez zokt közeledik, munkáltokt, próbüzem tvsszl melyek szükségesek kezdődhet. téli időszk építésével hmrosn végéhez közeledik, próbüzem tvsszl kezdődhet. zökkenőmentes áthidlásához. A kivitelezők nem vonulnk le véglegesen területekről, December elejéig befejezik zokt munkáltokt, melyek szükségesek téli időszk December de olyn elejéig állpotbn befejezik hgyják, zokt hogy munkáltokt, téli közlekedés melyek kdálymentes szükségesek legyen. téli Folymtos zökkenőmentes áthidlásához. A kivitelezők nem vonulnk le véglegesen területekről, időszk zökkenőmentes ügyeletet is trtnk, áthidlásához. így tél A folymán kivitelezők keletkező nem vonulnk hibák kijvítás le véglegesen zökkenőmentes területekről, lesz. de olyn állpotbn hgyják, hogy téli közlekedés kdálymentes legyen. Folymtos ügyeletet de olyn állpotbn hgyják, hogy téli közlekedés kdálymentes legyen. Folymtos Továbbr is trtnk, is felhívjuk így lkosság tél folymán figyelmét, keletkező hogy hibák még kijvítás nem lehet zökkenőmentes cstornhálóztr lesz. ügyeletet is trtnk, így tél folymán keletkező hibák kijvítás zökkenőmentes lesz. rákötni. Arr előreláthtólg jövő év során kerülhet sor. Erről előzetesen tájékozttjuk Továbbr is felhívjuk lkosság figyelmét, hogy még nem lehet cstornhálóztr Továbbr lkosságot. is felhívjuk Jvsoljuk, lkosság hogy figyelmét, z ingtlnon hogy belüli még nem csőszksz lehet kiépítésével cstornhálóztr is várjnk, rákötni. Arr előreláthtólg jövő év során kerülhet sor. Erről előzetesen tájékozttjuk rákötni. mivel zt Arr előreláthtólg leendő üzemeltető jövő vlmilyen év során kerülhet formábn sor. Erről szemrevételezni, előzetesen tájékozttjuk dokumentálni lkosságot. Jvsoljuk, hogy z ingtlnon belüli csőszksz kiépítésével is várjnk, lkosságot. szeretné. A Jvsoljuk, Tápiómenti hogy Területfejlesztési z ingtlnon belüli Társulás, csőszksz illetve kiépítésével települések is várjnk, vezetése mivel zt leendő üzemeltető vlmilyen formábn szemrevételezni, dokumentálni mivel tájékozttót zt leendő fog kidni üzemeltető zon válllkozások vlmilyen listájáról, formábn melyek szemrevételezni, megfelelő szkértelemmel, szeretné. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, illetve települések dokumentálni vezetése szeretné. ellenőrizhető A Tápiómenti módon végzik Területfejlesztési munkájukt és Társulás, nem mellékesen illetve hosszútávon települések vezetése elérhetőek tájékozttót fog kidni zon válllkozások listájáról, melyek megfelelő szkértelemmel, tájékozttót lesznek térségben. ellenőrizhető fog módon kidni végzik zon válllkozások munkájukt listájáról, és nem mellékesen melyek megfelelő hosszútávon szkértelemmel, elérhetőek lesznek ellenőrizhető térségben. módon végzik munkájukt és nem mellékesen hosszútávon elérhetőek Tápió PR lesznek térségben. Tápió PR Tápió PR

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Blmzújvárosi Áltlános Iskol Bocski István Tgintézmény 4060 Blmzújváros, Hortoágyi út 12. Tel: 0652/370-082 E-mil: ocski4060@gmil.com We: www.lmzocski.hu Versenyeredmények (2015/2016) felső tgozt Mgyr nyelv

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők:

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők: Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny Békéscsaba, 2012. október 25. JEGYZŐKÖNYV Rendezők: Magyar Atlétikai Szövetség Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Utánpótlás Központ Helyszín:

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam 14:00 1. nap 1 13 Gregor László 1992 i AC 13 22:44 PB 2 4 Pápai Márton 1995 DSC-SI 6 23:03 PB 3 5 Vindics Balázs 1994 UTE 2 23:05 PB 4 3 Kazi Tamás 1985 DSC-SI 21

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága Férfiak 200 m Ifjúsági 1. Czaun Péter 1994 VEDAC 23, 24 Serdülő 13. éves 1. Végh Máté 1998 VEDAC 28, 10 2. Nagy Gábor

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

V. DANÓK PÉTER EMLÉKVERSENY EREDMÉNYLISTA

V. DANÓK PÉTER EMLÉKVERSENY EREDMÉNYLISTA I. KCS HALADÓ LEÁNY KATA / 6-7 ÉV 1 Bedő Anna Pásztói Shotokan Karate Klub 2 Takács Csenge Balassagyarmati Karate Sportegyesület I. KCS HALADÓ LEÁNY KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV 1 Bedő Anna Pásztói Shotokan

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA

PAFC PÉCS augusztus 1., PÉNTEK, 19 ÓRA PANCHO ARÉNA 4. ugusztus., péntek PAFCPÉCS ugusztus., PÉNTEK, 9 ÓRA PANCHO ARÉNA Dnilovics Gohér Hudák Mkri Az OTP Bnk Lig. fordulójábn negyedszer lép pályár Puskás Akdémi FC z áprilisbn átdott Pncho Arénábn, hol első

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben