Áldott karácsonyt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt kívánunk!"

Átírás

1 Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

2 Jegyzői tájékozttó Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Ngyközségi Önkormányzt képviselő-testülete év novemberében megtrtott testületi ülésein z lábbi témákkl kpcsoltosn hozt meg döntéseit: Az első testületi ülésre november 14-én került sor, egyetlen npirendi tém megvittásávl, melynek tárgy, hulldékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbikbn: Htv.) 33. (1) bekezdésében fogllt kötelezettség teljesítése települési önkormányzt hulldékgzdálkodás közszolgálttás ellátását, közszolgálttóvl kötött hulldékgzdálkodási közszolgálttási szerződéssel biztosítj. Hivtkozott jogszbály szerint A települési önkormányzt hulldékgzdálkodási közszolgálttási szerződést csk hulldékgzdálkodási közszolgálttási engedéllyel, vlmint z OHÜ áltl kiállított minősítő okirttl rendelkező gzdsági szereplővel köthet. Fenti engedélyek beszerzésének htáridejét jogszbály június 30-bn jelölte meg, zzl megszorítássl, hogy z önkormányztok kötelezettségévé tette közszolgálttási szerződések felmondását zokkl közszolgálttókkl szemben, kik htáridőre nem tesznek eleget e kötelezettségüknek. A jogszbályi rendelkezések figyelembevételével Tápiószecsői Viziközmű Kft. htáridőben elindított működéséhez szükséges dokumentumok beszerzését, de működési engedélyt, nnk ellenére, hogy z eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség hiánypótlását mrdéktlnul teljesítette, htáridőre nem kpott. A beidézett jogszbályhelyekre hivtkozássl tekintettel rr, hogy szemétszállítási közszolgálttási szerződésünket nem mondtuk fel, dr. Trni Richárd Pest Megyei Kormányhivtl kormánymegbízottj önkormányztunkt jogszbálybn fogllt kötelezettségnek betrtásár szólított fel, 30 npos htáridő tűzése mellett. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott htároztábn úgy döntött, hogy hulldékszállítási közszolgálttás ellátásávl kpcsoltos felhívás teljesítésére 30 npos htáridő hosszbbítást kér. Képviselő testületünk rendes testületi ülésére november 28-án került sor. 1. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete 6 igen 2 trtózkodás mellett meghozott döntésével úgy htározott, hogy Tápiószecsői Viziközmű Kft jnuár 1-től nonprofit kft-ként működik tovább. A Kft. új neve: Szecsőért Nonprofit Kft. A Kft. fő tevékenységi körét krbntrtásbn htározz meg, gzdsági társság tevékenységi köreit bővíti, Felügyelő Bizottságnk új elnöke Lázók Tibor, továbbá három tgj Gál Csb, Gregor István, Ipcs Blázs. Tápiószecső Ngyközség Önkormányzt képviselő testülete mint lpító 2013-s gzdsági évből szármzó osztlékr igényt trt, nonprofit tevékenységet jnuár 1-től kezdődő gzdsági évtől keletkezteti. 2. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete 5 igen 3 trtózkodás mellett meghozott döntésével úgy htározott, hogy Többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtásbn beosztott 3 fő közlklmzottt vlmint Ngykáti Székhelyű Közös Fenntrtású Csládsegítő Társulás gyermekjóléti és csládsegítő munkkörben fogllkozttott Tápiószecsőn tevékenykedő közlklmzottkt, Tápiószecső Szentmártonkát Szociális és Gyermekjóléti Szolgálti Társulásb közlklmzotti bértábl szerinti jutttássl átveszi. 3. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy jnuár 1-től december 31-ig trtó időtrtmr megállpodást köt Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulássl központi orvosi ügyelet ellátásár. Sem szolgálttás ellátásábn sem finnszírozásábn változás nem történik. 4. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy z Önkormányzti ASP központ felállításár kiírt pályázton Gyál, Gomb, Mogyoród, Tápióság Önkormányztávl konzorciumot lkotv indul. 5. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy személyes egyeztetést kezdeményez Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel z gygos gödör rekultivációj ügyben. Álláspontj szerint mivel terület soh nem volt hulldéklerkó-telep, rekultivációs tervre nincs szükség, terület rendezése folymtbn vn. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy úgy htároz, hogy mennyiben Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség személyes egyeztetés után is rgszkodik rekultivációs tervhez, htáridő hosszbbítást kérjünk. 6. Tápiószecső Ngyközség Önkormányztánk képviselő-testülete egyhngún meghozott döntésével úgy htározott, hogy helyi rendeletek htályosulásánk felülvizsgáltát elfogdj. Tisztelt Tápiószecsőiek! H bővebben érdeklődnek képviselő-testület ülésein történtekről, jegyzőkönyveket községünk honlpján olvshtják. Dr. Bráth Krisztin jegyző

3 Polgármesteri tájékozttó Tovább építjük jövőt, Ngy örömmel tájékozttom településünk lkóit rról, hogy Vidékfejlesztési Minisztérium kezelésében lévő LEADER pályázti rendszerben Ft támogtást nyert egy újbb pályáztunk. Járulékos költségeivel ,- Ft ot meghldó beruházássl Tápiószecső Ngyközség Önkormányzt Sportcélú Fedett Színt hoz létre Szbdság téren. A tervezett fejlesztés célj, egy olyn fedett, oldlról nyitott építmény - szín - létrehozás, melyben különböző sporteszközök segítik fitlok szbdidejének kulturált eltöltését. Reményeink szerint z új létesítmény jól illeszkedik mjd Szbdság tér korábbi fejlesztéseinek soráb, benne tervezett sportprogrmok áltl hozzájárul mjd közösségi élet lkításához ( fitlok számár biztosított sokoldlú kikpcsolódási lehetőségekkel szeretnénk drogmegelőzési progrmokb is bekpcsolódni). Az építkezés megkezdésének várhtó időpontj 2014 tvsz. A képviselő-testületünk áltl kidolgozott, több cikluson átnyúló fejlesztési terveink Tápiószecső több területén is kiemelten irányoznk elő hsonló fejlesztéseket, melyek fitlok helyben mrdását is segíthetik. Tápiószecső Ngyközség Önkormányzt február 1-től Csepel Sziget Áltlános és Szkképző Iskolávl együttműködve megfelelő létszámú tnuló jelentkezése esetén kőműves - burkoló, vlmint festő - tpétázó szkmábn indít 3 éves képzést. Jelentkezés feltétele: - áltlános iskoli végzettség - mximum 21. éves korhtár. A képzésre járókkl z iskol nppli tgoztú tnulói jogviszonyt létesít. A képzés előnyei: - szolgálti időnek minősül, tnulók hvi ,- Ft ösztöndíjbn és egyéb (Pl. munkruh) jutttásbn részesülnek. A képzést sikeresen teljesítők OKJ-s számml ellátott középfokú végzettségű bizonyítványt kpnk. Amennyiben képzés felkeltette z érdeklődését, jelentkezni lehet Tápiószecső Ngyközség Önkormányzt Polgármesteri Hivtlánál személyesen vgy telefonszámon. Reméljük, hogy újbb beruházásink egyránt elnyerik fitlok és z idősebbek tetszését is! Bt József. polgármester Bt József polgármester Frks Tibor Rom Nemzetiségi Önk. Elnöke Alpolgármesteri tájékozttó Hetvenöt éve történt: Tápiószecső országzászlót dományozott Somorjánk Az 1938-s első bécsi döntés értelmében Felvidék déli sávját Csehszlovákiától visszcstolták Csonk- Mgyrországhoz. Az nyországi települések vissztérő városoknk és flvknk országzászlót dományoztk. Ezek z országzászlók szimbolizálták nemzeti összetrtozást. Tápiószecső Somorj városát válsztott, hogy országzászlót dományozzon részére. Azért esett erre városr helybeliek válsztás, mert korbeli tápiószecsői főjegyző, vitéz Szendrőy István Somorján látt meg npvilágot. A főjegyző kérésének eleget téve szülővárosánk jánlották fel eleink z országzászlót. Az országzászlót négy fős küldöttség vitte el főjegyző vezetésével. Honti Ferenc iskoligzgtó, Koppán Miklós esperes-plébános és Perczel Miklós járási főszolgbíró voltk küldöttség tgji. Nem lobogó volt z egyetlen, mit felvidéki városnk. A tápiószecsői iskolás lányok készítettek negyven téli kendőt, fiúk pedig flovkt frgtk. Hrminc drb képes mesekönyvet is küldtek tápiószecsőiek somorji gyerekeknek. A küldöttség december 18-án, vsárnp érkezett Somorjár. Itt rómi ktolikus templombn mise és ünnepi beszédek közepette került sor z országzászló és gyermeki jándékok átnyújtásár. Ideiglenesen ebben templombn lett kiállítv z országzászló, melyhez tlpztos zászlórudt csk később emeltek somorjik városuk főterén. Ennek megtervezésére egy budpesti szobrászt kértek fel. Az országzászló tlpzt mellé egy somorji kőfrgó mester turulszobrot készített. Az országzászló somorji dományozási eseményének vn npjinkbn hetvenötödik évfordulój. A 2014-es esztendő is trtogt jubileumi évfordulót számunkr. Május 12-én lesz Tápiószecső hétszázötven éves. Ank László lpolgármester 3

4 Lkossági Tájékozttó! Az Önök kényelme érdekében Tápiószecső Ngyközségi Önkormányzt és z ÉMÁSZ között létrejött megállpodás lpján Könyvtárunkbn Pnszfelvételi pontot üzemeltetünk. Nyitvtrtási idő: Hétfő: 13:30 17:30 ór között, Péntek: 8:30 12:30 ór között. A pnszfelvételi ponton - rögzítjük lkosság pnszit, - zokt továbbítjuk z ÉMÁSZ felé. A szolgálttó kötelezettsége, hogy 15 npon belül kezelje felmerült problémát. Kérem forduljnk bizlomml felénk. Ezúton értesítem Tisztelt Lkosságot, hogy december jnuár 02-ig Tápiószecsői Polgármesteri Hivtl zárv trt. Ezen időszkbn mennyiben Tápiószecső Ngyközségben hlálozás történik, hláleset nykönyvezése ügyében hívják Tóthné Dós Anikó nykönyvvezetőt munknpon 06-20/ es telefonszámon. Dr. Bráth Krisztin jegyző Tápiószecsői Rom Nemzeti Önkormányzt közleménye. Tisztelettel értesítjük rom lkosságot, szeretnénk megköszönni mindzoknk, kik segítették Rom Önkormányztot egész évben és hozzájárultk hhoz, hogy helyi lkossághoz mindnyájunkt jobbn megismerjük és mások is megismerhessenek bennünket. Szeretnénk, h továbbr is támogtnánk jóérzésű emberek, kik hit és hovtrtozás politiki mentességtől függetlenül hjlndók közösségért tenni. Ngy erőfeszítéseket teszünk, kár z okttásbn, kár munkhelyteremtésben, kár csládokon tudjunk segíteni minél többet. Jó péld erre mit z utóbbi években, ez évben is kár gyerekeknek, kár felnőtteknek szórkozási lehetőségeket biztosítottunk, de tudomásul kell venni, hogy kereteink szűkösek, szeretnénk minél szélesebben megismertetni kultúránkt, tudásunkt képességeinket is. Okttás területén próbálkozásink vnnk, mit nem ngyon tudunk kivitelezni feltételek végett. Megemlíteném Bt József nyolc polgármester áltlános iskolát is elszerettük voln végeztetni zokkl, z emberekkel, kiknek nincs meg, de sjnos idáig még nem sikerült z egyeztetés, hogy helyben kivitelezni tudjuk Tápiószecsői Ngyközségi Önkormányzttl közösen három éves tnfolymot szeretnénk indítni, ki nyolc áltlános iskolát elvégezte, festő, tpétázó, kőműves, burkoló szkmáb. Amennyiben meg vn kellő létszám és feltételek, úgy Csepeli Szkközép iskolávl egyeztetve februárbn újr el szeretnénk indítni. Tizenötezer forint ösztöndíjbn részesülnek zok z emberek, kik részt vesznek ezen tnfolymon és OKJ-s vizsgát szerezhetnek. Bővebb felvilágosítás Tápiószecső Önkormányzttól és Frks Tibortól kérhetnek. Még egyszer szeretnénk megköszönni minden olyn támogtónk, segítő embereknek, kik segítették munkánkt, segítették romákt, rászoruló embereket. Kívánunk boldog krácsonyt és gzdg újévet. Frks Tibor Tápiószecső Rom Nemzeti Önkormányzt nevében Iskoli hírek Iskolánk és diákjink életében ngyon mozglms volt z elmúlt időszk. November 14-én felső tgozton természettudományos munkközösség megrendezte hgyományos helyi mtemtik tnulmányi versenyt, melyen diákjink szép számml vettek részt. A közel htvn résztvevő évfolymonként különböző feldtok megoldásávl mérte össze tudását. Az eredmény következőképpen lkult: 5. évfolym I. Tóth Leil II. Lesti Dániel III. Pásztor Lizett és Tóth Grét 6. évfolym I. Almási Blázs II. Fejős Lilián III. Mihályi Máté 7. évfolym Azonos pontszámml 4 tnuló végzett z első helyen: I. Gál Ann I. Kohjd Evelin I. Minkó Ndin I. Verbák Ann 8. évfolym I. Juhász Bálint II. Váczi Mrtin III. Tóth Kludi Grtulálunk z eredményekhez! A humán munkközösség november 21-én mesemondó délutánt trtott. Tnulóink előzetesen meseillusztrációkt készíthettek, sőt sját mesét is írhttk. Rjzverseny (meseillusztráció) 1. Borosznok Dávid (6.B) 2. Tóth Leil (5.B) 3. Dnyi Lill (5.A) Különdíj - Kohjd Evelin (7.B) Meseíró pályázt: 1. Tóth Grét (5.B) (Furfngos Miklós c. sját mesével) Mesemondók I. helyezett Ngy András (5.A) II. helyezett Tóth Grét (5.B) III. helyezett Pásztor Lizett (5.A) Az idei tnévben iskolánk is nevezett lány cspttl Bozsik tornák rendszerében. Lssn lkultk ki csptok, de hetedik és nyolcdikos lányok lelkesedése edzésenként növekedett, így lelkesen készültek tűzkeresztségre Csepregi Csb tnár úr felkészítésével november 23-án Sülysáp Szőlőstelepen került lebonyolításr és megrendezésre III. és IV. korcsoportos lány lbdrúgás 1. fordulój. A III. korcsoportbn két csoportbn, 8 iskol cspti mérkőztek egymássl. 4

5 III. korcsoport (Brnyi Gerd, Fehér Dorotty, Ploti Enikő, Pető Alex, Sinkó Flór, Fridl Fnni.) A IV. korcsoportbn három fős csoportokbn 6 iskol cspt küzdött. Az elsődleges céljuk z volt, hogy lelkesedjenek, ismerjék meg z ilyen tornák hngultát és mindenkinek megtlálják megfelelő posztot cspton belül. Örömmel tpsztlt edzőjük, hogy remek kpusink, védőink, mezőnyjátékosink, góllövőink lesznek. Minden dicséret megilleti csptok tgjit: csk így tovább! IV. korcsoport (Kohjd Evelin, Mikus Grét, Ldányi Krisztin, Gáspár Kludi, Czkó Liz, Hlusk Vivien, Vss Rék, Szűcs-Szbó Ilon Brbr) A Szülőknek külön köszönet gyermekek szállításáért! December 1-én szervezte hgyományos szezonzáró rendezvényét Tápiómenti Tömegsport Alpítvány 3. Mikulás Futás és Túrát, hol iskolánk is képviseltette mgát. Berényi Mári tnárnő vezetésével 13 diákunk sikeresen teljesítette sülysápi dombokon és hlstó mentén kijelölt 13,4km-es teljesítménytúrát. Hlusk Vivien (8.A) 3,5km-es mikulás futáson szerzett értékes bronzérmet, míg Tóth Kludi (7.A) és Mihályi Máté (6.C) is boldog célb érkezők közt volt. Pöttöm Óvod Hírei A felső tgozton december 3-án és 4-én nyílt npokt trtottunk. Köszönjük zoknk szülőknek, kik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Ezeken npokon igyekeztünk betekintést nyújtni számukr mindennpjinkb. Kedves Szülők! A decemberi hónp mindenki számár z ünnepi készülődés jegyében telik. Az iskoláb is ünnep költözik. A tnítást december 21-én (szombton) zárjuk. A téli szünet után első tnítási np jnuár 6. (hétfő). Küszöbön áll np, z z egyetlen np z évben, mely hivtlosn is szereteté. Háromszázhtvnöt np közül háromszázhtvnnégy gondjidé, céljidé, munkádé, és szereteté csupán egyetlen egy, s nnk is z estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvsó, fordítv kellene legyen. Háromszázhtvnnégy np szereteté, s egyetlen csk többi dolgoké, s még nnk is elég z estéje. (Wss Albert) Ezúton szeretnék minden diákunknk és szüleiknek békés, áldott ünnepeket kívánni. Törökné Ofell Ktlin igzgtó Tájékozttjuk Kedves Szülőket, hogy óvodánk decemberi hónpbn, előzetes egyeztetés után z lábbik szerint trt zárv: December 16.- Nevelés nélküli np. Ügyeletet trt Káti ú óvod. December 23- Jnuár 03-ig zárv trtunk. Kezdés jnuár 06- hétfő Elérkezett z Advent ideje. Óvodánkbn is igyekszünk z dvent üzenetét- várkozást, z ünnepi előkészületeket, ráhngolódást z év legszebb ünnepére, Krácsonyr trtlmsn, érzelemmel és élményekkel teli progrmokkl gzdgítni. Boldog és izglms várkozás előzte meg Télpó érkezését. Ellátogttunk Ngykrácsonyb Mikuláshoz. Járt nálunk krmpuszlány is, ki felkészítette történeteivel gyerekeket Télpó érkezésére. Természetesen legngyobb öröm z volt, mikor megérkezett és csoportszobákbn köszöntötte ovisinkt - Jó Öreg Mikulás, és átdt számukr várv várt csomgokt. Hozzánk csk jó gyerekek járnk,így senki nem kpott virgácsot! A meglepetés még mindig bővült, hiszen COOP áruház áltl hirdetett országos rjzpályázton Csiperke gomb csoportot zsűri különdíjbn részesítette, így ők z áruház télpójától szintén jándékot kptk. A csoportokb pillntv, mindenhol lázs készülődés zjlik- készülnek mézesklácsok, z jándékok, díszítik termeket, krácsonyi zene szól. Évek ót meglátogtjuk tápiószecsői Idősek Klubjánk lkóit, kiknek meghtó kis műsorrl, és jándékkl kívánunk kellemes ünnepeket. Második éve egy kedves meghívásnk teszünk eleget, sülysápi Idősek Otthon részéről. Örömmel megyünk, hol z idős, beteg emberek rcár mosolyt cslogtnk gyermekeink kis verseikkel, dlikkl. Azonbn z igzi ünnep, z örömteli pillntok csládi otthonokbn teljesednek mjd ki. A gyermeki krácsonyok hngult, ngyszülők történetei, mézesklács illt, z ünnepi sztl körüli beszélgetések, csillogó krácsonyf- ezek dják z ünnep igzi értékét, z emlékeket, mit mjd minden kisgyermek továbbvisz sját élete során. Tegyék hát széppé, boldoggá, szeretetteljessé ezeket npokt. Az óvod dolgozói, gyermekei és mgm nevében Mór László igzán szép gondoltivl kívánok mindenkinek Boldog, Békés Krácsonyt, Eredményes Új Esztendőt! Tóth Károlyné óvodvezető Mór László: Krácsony édes ünnepén Legyen m templom minden ember szíve, Melyben lélek szárnyt bontogt! Krácsony édes ünnepén Legyen imádság minden gondolt. Legyen m templom minden ember szíve, S legyen templom tiszt, szent fehér. Krácsony édes ünnepén Istennek tetsző legyen kenyér. Szálljon szívünkbe áldott krt, Ez kösse egybe mind kezeket. Krácsony édes ünnepén Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! Akinek könnyet osztogt z Élet És kín npj, kín z éjjele, Krácsony édes ünnepén Ne fuss előle! Óh beszélj vele! Testét tkrd be s enyhítsd sok sebét! Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. Krácsony édes ünnepén A szíved szépül, őt h öleled. Az emberszívek örökélő őre Tegye m össze mind kezeket! Krácsony édes ünnepén Mrdj vendégünk: Jóság, Szeretet! 5

6 Civil szervezetek Krácsony szellemében. Két fitlember szemében már elindult krácsony szeretet ünnepe. Éveken keresztül (HK) Helyőrségi Klub udvrán növekedett egy gyönyörű fenyőf. Most először szeretet ünnepére eszükbe jutott, hogy mi lenne, h fát krácsonyi díszbe öltöztetnék. A két fitlember Hulik Róbert és Kóki Gábor. Megkérték civil szervezeteket, hogy segítsenek csomgolni és feldíszíteni fát. Résztvevők között volt Helyőrségi Nyugdíjs klub tgji, tűzoltók, brátok, környező lkosok, óvodások, de nem mrdhtnk ki segítők sem, kik dobozokt gyűjtötték. A díszítés 11. hó 30-án történt. A gyerekek környező blkokbn meglátták f díszítését és szülői kísérettel, kis csomgokkl megjelentek f körül és elkezdték díszíteni fát. Aki ezt látt szíve boldog volt, mert egy ngy csládot, összefogást, boldogságot és szeretetet látott. Nem mrdt ki meglepetés sem forró citromos te, később finom meleg bor. A gyerekek szloncukrot osztottk felnőtteknek, gyerekeknek egyránt. A f gyönyörű lett. Gyerekek szeme csillogott z örömtől. Végül egy ngyon finom ebéddel zárult. Köszönjük nektek ezt kellemes együttlétet. Boldog lehetsz csk jó ember legyél. Vígn mértékkel élj, szeress, és jót tegyél! Kellemes Krácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek. Kedves Tápiószecsői Lkosság! Dnyi Zoltánné Helyőrségi Nyugdíjs Klub December 5-én Tápiószecsői Polgárőr Szervezet Mikulás járt immáron hrmdik lklomml tett látogtást községünkben, hol közel ezer ember gyerekek, szülők, ngyszülők várt.. A Mikulás és krmpuszok régi és új támogtóink köszönhetően z idén 400 db mikulás csomggl és szloncukrokkl jándékozhtt meg gyerekeket. A Mikulás köszöni gyerekektől kpott verseket, énekeket és rjzokt, vlmint forró teát és süteményeket, mellyel megkínálták Őt és kísérőit. - Te Mikulás! szólt ngyot ásítv, miután szárnyr keltek egy újbb város felé. Mondd, te kitől kpsz jándékot? - Az én jándékom gyermekek mosoly (Zeke László: Borzontorz és Mikulás meséje) Kedves Gyerekek! Remélem, hogy jövőre is jók lesztek, és újból ellátogthtok Hozzátok: Mikulás Köszönet támogtóinknk, kik mindebben segítségünkre voltk: Agonács Károlyné, Ács Imre, Ank János, Bt Bertlnné, Bt Bolt, Bárányné Gál Andre, Bil Zsolt, Borosznok István, Czkó Húsbolt, Dnó Rit, Dós Ann, Dós Mihályné, Ifj. Dós Zoltán Dönci Kft., Dr. Blogh Nikolett, Dudásné Szbó Edit, Erik Autósbolt, ER-NI-EM Kft., Frks János, Gál Imre, Gáspár Zsolt, Gigor Ádám és csládj, Góly Károly, Grezsák Zsolt, Hlász János,, Kri József, Kiripolszki Istvánné, Komjátiné Mácsár Erik, Kub Róbert, Lczkó Imréné, László Zoltán, Lénárdné Jeneses Mári, Mjzik Bertln, Mészáros Ferencné, Mészáros Istvánné, Mikus István, Molnár Gyul, Ngy László, Ngyné Pálinkás Szilvi, Ofell Sándor Alpítvány, Ősz Ferenc, Ploti Gergely, Plotiné Bt Anikó, Ppp Józsefné, Pintácsi Károly, Potóczki Zsolt, Ráduly István, RECO PALETT Kft, Slezák Ferencné, Snjder Mihály, Szádvári Rcing Gumiszervice, Százszorszép Fodrászt és Kozmetik, Szél Hús Bt., Széles Élelmiszer, Szőke Adorján, Tápiómenti Kft., Tápiómenti Tömegsport Alpítvány, Tápiószecsői Önkormányzt, Tlesimunkáné Gál Melind, Tóth Csb, Tóthné Ppp Csill, Tücsök és Tücsök Pizzéri, Urbán László, Vrg Év, Visnyei István, Visnyei Tmás és sokn mások. Tápiószecsői Polgárőr Szervezet Lkossági vélemények, észrevételek Klendárium December (Krácsony hv, Álom hv) December z év tizenkettedik hónpj Gergely-nptárbn, és 31 npos. Neve ltin decem szóból szármzik, melynek jelentése tíz utlv rr, hogy eredetileg ez volt tízedik hónp rómi nptárbn. szigorú böjtöt trtottk, hjnli misékre jártk. Adventi hiedelmek, bbonák: - z eldósorbn lévő lány hjnli misére vló első hrngozáskor hrng köteléből 3 drbot tépett, mit ztán hjfonó pántlikábn hordott, hogy frsngkor sok kísérője legyen, A december hónp keresztény emberek számár, tlán legszebb időszk, z dventi várkozás. Az egyházi év kezdete, krácsonyi előkészület 4 hetes időszk. Szent András npját követő vsárnppl kezdődik. Eredete z V.-VI. százdr nyúlik vissz. Régen éjféli hrngzúgók jelezték kezdetét, egyben z egyházi év megnyitás is. Egykoron vllásos emberek 6 - z Alföldön hjnli misére vló hrngozáskor lányok mézet vgy cukrot ettek, hogy ettől édes legyen nyelvük, s mielőbb férjet édesgessenek mguknk, - Erdélyben hjnli mise ltt z jtókt, blkokt zárv kellett trtni, mert boszorkányok ilyenkor állti lkot öltenek, s mindenhov megpróbálnk bejutni és rontást okozni. Az dventi időszk vége december 24-én éjfél, és egyben krácsonyi időszk kezdete,jézus urunk születése.

7 December 4. - Borbál npj: Kis-Ázsiábn élt, keresztény hitéért mártírhlált (lefejezték) hlt. A bányászok, tüzérek, várk védőszentje. Régen hjdonok is pártfogójuknk tekintették, mert h z e npon vízbe tett cseresznyeág krácsonyr kivirágzott, z házsságot jelentett. Tiltott dolog volt e npon fonás, vrrás, söprés. A női vendég nem hozott szerencsét házr. A boszorkányok hgyomány szerint ezen npon szerezték meg rontáshoz szükséges ruhdrbokt, így tilos volt ruhát kint hgyni. Ajándékozni és bármit kölcsöndni is tiltott volt, mert z elvinné szerencsét háztól. December 6. - Szent Miklós npj: Szent Miklós püspök emléknpj, ki IV. százdbn élt kisázsii Myr városábn. A pékek, gbonkereskedők, diákok, eldólányok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogój. Segítette nincsteleneket, szegényeket, egy legend szerint nyitott blkon át rnykt dobott be három hjdonnk, kik ennek köszönhetően tisztességesen férjhez mentek. Innen ered mi npig szokás, hogy gyerekek kiteszik megtisztított cipőjüket z blkb, s várják Mikulás bácsit ( Mikulás szó Miklós név szlovák megfelelője, mely XIX. százdbn került át köznyelvbe), ki piros ruháb öltözve, fején süveggel, hátán puttonnyl járj z országot-világot és megjándékozz jó gyerekeket. Az időjárássl kpcsoltos hiedelmek szerint ilyenkor már hvzik, mire zt mondják: Miklós megrázt szkállát, melyből krácsonyi időjárásr következtettek. December Luc npj: Szent Luc mártírhlált hlt hitéért. A néphit szerint szembetegségben szenvedők, vrrónők és bűnbánó utcnők védőszentje. Az év legrövidebb npj: Szent Lucánk híres npj npot rövidre szbj. Egyben téli npforduló kezdőnpj. Ehhez nphoz kpcsolódó hiedelmek: például férj- és házsságjóslás, hlál- és beteg-jóslás, termésjóslás, időjárásjóslás. E npon kezdték el frgni Luc székét 9 féle fából: kökény, borók, jávor, körte, kác, jegenyefenyő, rózs, som, cser, melyet krácsonyig be kellett fejezni, úgy, hogy minden np csupán 1-1 műveletet lehetett rjt elvégezni. Krácsony este elvitték z éjféli misére, készítője ráállv megláthtt, kik flu boszorkányi. Sok helyütt sütöttek e npon (sokfelé még m is) luc pogácsát, mibe tollt, pénzt rejtettek el. A hjdonok gombócokt főztek, minden gombócb beletettek egy férfinevet, s melyik elsőnek jött víz tetejére, z lett z illető férjének neve. A gzdsszonyok egy mrék búzát kis tányérokr tettek, locsolták, és búz krácsonyesti állpotából következtettek jövő évi termésre. December Tmás npj: Hitetlen Tmás néven emlegetett postol npj. Ő volt z tnítvány, ki z evngélium szerint kételkedett Jézus feltámdásábn, ezért hitetlen Tmásként vonult be vllásos történelembe, viselkedése pedig tmáskodásként köznyelvbe. Tmás npjához rengeteg hiedelem fűződik, főleg disznóvágássl kpcsoltosk. - A Tmás npon vágott sertés háj, "Tmásháj" nem vsodik meg, gyógyításr lklms. Főleg kelések, nehezen gyógyuló sebek, kisgyermekek kiütéseinek kezelésére hsználták. - Egyes vidékeken ezt hájt egy illtos kerti növény összetört leveleivel keverték össze, mivel ennek növénynek rontáselhárító erőt tuljdonítottk. Máshol tömjénnel, szentelt vízzel, vgy hgymávl vegyítve hsználták. Időjárásjósló np is ez: - H 21-e reggelére frissen esett hó borított tájt, hiedelem szerint békés, boldog krácsony ígérkezett. - H z e npon megölt disznók máj ngy lett, kkor régi öregek zt mondták, hogy csikorgós lesz krácsony. December Krácsony, Ádám és Év npj: Böjtnp, z dventi időszk utolsó npj, de egyben krácsony kezdete. Dolog tiltónpnk trtották, csupán tkrítás és sütés-főzés volt engedélyezett. A férfik ellátták z álltokt, ház körül rendet rktk, nők konyhábn tevékenykedtek. A krácsonyi sztlt ünnepélyesen megterítették, z broszt csk ezen npon hsználták, ennek mágikus erőt tuljdonítottk, ezt hsználták következő évben gbon vetésénél, vlmint ezzel tkrták le beteget. Az ünnepi vcsoránk szigorú rendje volt, első fogásként áltlábn fokhgymát ettek, melynek egészségmegóvó htást tuljdonítottk, mindenki kpott egy gerezdet, s miközben elfogysztották, egymásr gondoltk, ezáltl z elkövetkezendő évben sem felejtkeznek el egymásról. Népszerű volt még bbból, lencséből, mákból készült étel, melyet gzdgságot voltk hivtottk jelképezni. Az ünnepi vcsorához trtozott még z lm is, melyet nnyi gerezdre vágtk hányn ültek z sztlnál. A vcsor közben keletkezett morzsát megőrizték, mit rontás ellen, orvosságként hsználtk. Szentestén szokás volt még kántálás, mikor is gyerekek csptostul járták flut, köszöntőket mondtk, énekeltek, miért lmát, diót, esetleg pénzt kptk. A pásztorok vesszőkkel jártk köszönteni, s z elmondott jókívánságok után gzdsszony kihúzott egy vesszőt csomóból s zzl megvesszőzte pásztorokt s jándékot dott nekik. Ez szokás termékenységvrázslás része volt. Ezután z est további részét kártyázássl töltötték, míg nem mentek el z éjféli misére, hov mgukkl vitték Luc székét, hogy rr állv meglássák, kik boszorkányok. Ezen npon állítjuk fel krácsonyfát is, és ezen z estén jándékozzák meg egymást csládtgok. December Krácsony npj: E np téli npforduló ideje. Dologtiltó np volt. Időjósló hgyomány is fűződik ehhez nphoz. Pl. Bácskábn, Bánátbn úgy trtották, h ez np: - h hétfőre esik, kkor ködös tél, szeles tvsz, jeges, vihros nyár várhtó, vlmint dögvész, és álltpusztulás - h keddre esik, kkor ngyon hosszú lesz tél, nedves tvsz, sok gyümölcs és szőlő várhtó - h szerdár, kkor kemény zúzmrás tél, kemény tvsz, nedves nyár, kellemes ősz, és sok gbon lesz - h csütörtökre vgy péntekre, kkor kellemetlen tél és forró nyár lesz, de hullni fognk z álltok - h szombtr, kkor jó tél, szeles tvsz és ngy drágság lesz - h vsárnpr esik, kkor jó tél, szeles nyár, se meleg, se hideg tvsz, de bő termés és ngy álltszporult várhtó December Krácsony másodnpj, István npj: Áltlábn krácsony másnpján, 26-án kerül rá sor, és újévig járnk regösök. Ilyenkor legények vgy felnőtt férfik házról házr járv bőséget, boldogságot kívánnk következő évre. A betlehemezés mgyr prszti hgyomány egyik legismertebb többszereplős pásztorjáték. Betlehemezni áltlábn krácsony délutánján indulnk fitlok, s késő estig sorb járják flut. Azt történetet meséli el, melyben Jézus születésekor pásztorok vgy "három királyok" ( npkeleti bölcsek) meglátogtják jászolbn, brmok közt fekvő kisdedet és Máriát. A drmtikus játék részei bekéredzkedés, házik köszöntése, születéstörténet felolvsás vgy elődás, dománygyűjtés. Mnpság kétféle betlehemező szokás ismeretes: z egyik, z élő szereplőkkel, másik bábfigurákkl játszott változt. Mindkettőt zonos szereplőkkel (pásztorok, ngylok, Mári, József) és kellékekkel (egy fából, ppírból készült jászol, egy kis templom, 3 királyokt vezető csillg.) játsszák. 7

8 December János npj: Szent János evngélist ünnepnpj. E npot hrmdik krácsonyi npnk, vlmint ptkányűző, óvó, védő npnk is tekintették. De ezen npon bort is szenteltek, minden cslád bort vitt templomb, melyet pp megáldott, mjd ebből szentelt borból minden hordób tettek, hogy hordók trtlm meg ne romoljon. December Aprószentek npj: Aprószentek npján biblii időkben Heródes áltl Krisztusért mártírhlált hlt betlehemi fiú gyermekekre emlékeznek. Ezért ez np gyermekek megörvendeztetésének npj is volt. A kisgyerekek bábukt kptk. E npon trtották z prószentek-npi vesszőzést, Mgyrországon m már csk Kislföldön trtják meg. December Szilveszter: Szent Szilveszter páp ( ) ünnepe. Az év búcsúzttásánk vidám éjszkáj. Számos prktikávl igyekeztek jövőt jósolni. Sokn készítettek szerencse pogácsát, melybe egy érmét vgy egy tollt sütöttek. Aki megtlálj z érmét, nnk ngy szerencséje lesz. Akinek toll megégett, z már nem érte meg következő tollspogács-sütést. A bukovini székelyek szilveszterkor hgymából jósoltk következő évi időjárásr. A gzd félbevágott egy fej vöröshgymát, 12 réteget lehántott ról, ezek jelképezték egyenként hónpokt. Mindegyikbe egy pici sót szórt, melyikben elolvdt só reggelre, z hónp cspdékosnk számított, h viszont megmrdt hgymlevélben só, kkor z szárz hónpnk ígérkezett. Az év utolsó npján fontos szerepet kpnk z ételek. Leggykrbbn mlcsült került z sztlr, tilos volt zonbn csirke, pulyk fogysztás, hiszen ezek z álltok elkprják szerencsét. Helyette inkább lencsét ettek, hogy sok pénzük legyen z új évben. A hlll is jobb óvtosnk lenni, mivel folyó menti vidékeken ezek szerint Budpesten is szerencsét hoz,máshol viszont bljós állt, hiszen vele elúszik házik szerencséje. Bácsics Lián, szülei: Mk Hedvig és Bácsics Róbert Mk Emm Fruzsin, szülei: Mk Erzsébet és Földi Krisztián Augusztusi Újszülöttek Sebők András Zoltán, szülei: Rácz Ágnes és Sebők Zoltán Vrg lászló, szülei: Kiss Lind és Vrg László Szeptemberi újszülöttek Sutus Hnn, szülei: Fehér Ktlin és Sutus János Bodócs Mrcell, szülei: Czepány Mrinn és Bodócs Bálint Októberi Újszülöttek: Horváth Brbr, szülei: Horváth Ntáli és Horváth János Lábdi Bence, szülei: Brd Mgdoln és Lábdi Sándor Gáspár Jázmin, szülei: Mészáros Edin és Gáspár Viktor Bgi Dominik,szülei: Noszlopy Vivien és Bgi Sándor Cikk soroztom célj z volt,hogy ngyszüleik mindennpi életét bemutssm. Mert z Ő számukr klendárium hgyományok mindennpi életük része volt. Népi megfigyelések,hiedelmek,bbonák, sok ember öltőn át trtó gyűjteménye ez. Apáról-fiúr,nyáról-leányr szálló,minden npi életben hsznált dolgok ezek. A klendárium szerint éltek, és betrtották z ott leírtkt. A mi fitlok ezeken dolgokon,már csk jót mosolyognk,sok dolgon meglepődnek,vgy csk kinevetik ngyszüleik életét. Sjnos mi kor embere számár,sokkl fontosbbk trendi dolgok,és inkább trtnk hlloweent,mint húsvéti népszokásunkt. Pedig ez mi életük része,és régebbi is mint nyugti országokból behozott szokás. Cikkemet egy bölcs ember mondásávl zárom. Az nép,nemzet,melyik múltját nem ápolj,nnk nincs jövője Mindenkinek kívánok szeretetben gzdg ünnepeket. Gyurin László Júliusi Újszülöttek Mgyr Nimród, szülei: Bereczki Krisztin és Mgyr Zoltán Dobó Bink és Dobó Boglárk, szülei: Süli Brigitt és Dobó Tmás Szbó Bence, szülei: Pető Zsuzsnn és Szbó Zsolt Pp Gergely, szülei: Dós Henriett és Pp Gergely Ürmös Hnn Dorin, szülei: Ürmös Mári és Horváth Attil 8 Htosi Rozáli, szülei: Knt Judit és Htosi László Novemberi újszülöttek: Gzsó Olívi, szülei: Fomin Angelin és Gzsó Ljos Dombi Jázmin, szülei: Buzás Erik és Dombi Norbert Dombi Norin, szülei: Buzás Erik és Dombi Norbert Köszönetünket fejezzük ki mindzoknk, kik Szlóki Andrásné temetésén részt vettek és utolsó útjár elkísérték. Gyermekei * Köszönetnyilvánítás. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, kik szeretett férjemet és édespánkt Gál Károlyt, utolsó útjár elkísérték, fájdlmunkbn osztoztk és sírjár megemlékezés virágit helyezték el. Gál Károlyné és fii Károly és Csb Köszönetünket fejezzük ki mindzoknk, kik Prepok László (59) temetésén részt vettek, utolsó útjár elkisérték. Gyászoló cslád

9 Sport hírek Véget ért z idény! Az év végéhez közeledve mindenhol szokás számot vetni z elmúlt esztendőről, nincs ez másként Tápiószecső Footbll Club-nál sem. Az egyesület december 7-én, szombton este trtott hgyományos évzáró vcsoráját mgdolntelepi Azúrtermál Rendezvényházbn, melyet mintegy 250 fő tisztelt meg jelenlétével. A sportolók, edzők, szülői közösségek és támogtók mellett Bt József polgármester úr, Frks Tibor és Tr Andre képviselők, vlmint Benkő Tmás, Mgyr Lbdrúgó Szövetség Pest megyei igzgtój is elfogdt meghívásunkt. Az évzáró meglepetését Szász Kitti freestyle-világbjnok érkezése jelentette, ki örömmel érkezett szombt esti rendezvényre. Husz György elnök köszöntőjében röviden értékelte z elmúlt esztendőt, mjd z egyesület megemlékezett házigzd, Vrg Zoltán egy éve ngylok közé költözött fiáról, Vrg Péterről, ezt követően pedig színpdr lépett z est "sztárvendége", Szász Kitti, ki egy rövid videós felvezetőt követően muttt be zsonglőri tudományát - ifjú és nem ifjú lbdrúgók bizony szájtátv bámulták z egészen elképesztő lbdás produkciót. A rövid interjút követően kezdetét vette z Év Sportolój díjátdó gál, melyen klub elnöksége és edzői testülete z elmúlt idény (2012/2013) legjobb korosztályos sportolóit díjzt egy-egy emlékplkettel. A díjátdás Benkő Tmás és Szász Kitti részvételével, színvonls műsor keretében zjlott. Íme, z elmúlt idény legjobb sportolók névsor: U-7 korosztály: Ppp Kende (edző: Szöllősi T. András) U-9 korosztály: Ploti Tmás (edző: Szöllősi T. András) U-11 korosztály: Csikós Arnold (edző: Mjzik Bertln) U-13 korosztály: Mkádi Mrtin (edző: Tábori Zoltán) U-15 korosztály: Mészáros Dávid (edző: Szthmári Márton) Női korosztály: Kiss Stefnie (edző: Szthmári Márton) U-17 korosztály: Minik Zsolt (edző: Lévi Csb) U-19 korosztály: Demeter Dávid (edző: Ppp István) Felnőtt korosztály: Bátori Blázs (edző: Lilik Pál) Öregfiúk: Horváth János (csptvezető: Gzsi Krisztián) Idén z egyes korosztályok gólkirályit is megjutlmzt z elnökség, webáruház feljánlásánk köszönhetően. A győztesek egy-egy vásárlási kedvezményre jogosító kupont kptk jándékb. Az elmúlt idény utánpótlás gólkirályi: U7 korosztály: László Dominik U9 korosztály: Bárány Aurél U11 korosztály: Békés Ptrik U13 korosztály: Surányi Dániel U15 korosztály: Pintér Dominik és Németh István Női korosztály: Dorner Dór U17 korosztály: Dnó Renátó U19 korosztály: Mjzik Bence Bt József, Tápiószecső polgármestere z U-19-es gólkirályt, Mjzik Bencét külön jutlombn részesítette, Ngyközségi Önkormányzt jándékát Bence kedden, ünnepélyes keretek között vehette át. A díjátdó gálát követően Szász Kitti lépett ismét színpdr és tlán z első produkciójánál is jobbn sikerült elkáprázttni z egyre inkább felcsigázott publikumot. A közös fényképezkedést és utogrmosztást követően sztlr került finom vcsor is, melyet Mikus István feljánlásávl és segítségével, Bíró István készített el megjelent vendégeknek. Az ízletes szrvspörkölt elfogysztását követően és szokásoknk megfelelően "beindult" z est, táncprkett "ördögei" részére ezúttl is Mészáros-Duó biztosított zenét és tlplávlót. A kor hjnlig trtó multsággl Tápiószecső F.C. lezárt 2013-s esztendőt, mely szkmilg igen trtlmsr sikeredett. A klub vendégei és bráti részvételével eleveníthette fel ismét z év ngy sporteseményeit, mérkőzéseit, eredményeit. Szerencsére volt mire emlékezni jubileumi 75. évforduló, z MLSZ SE vendégjáték, z U19-es bjnoki cím és rájátszás z NB1-be jutásért, vgy éppen z U13-s cspt németországi túráj és sikerei egész este beszédtémát jelentettek minden résztvevőnek - sportolónk, edzőnek, szurkolónk és támogtónk egyránt! Áldott és meghitt krácsonyt, ngyon boldog új évet kíván szerkesztőség újságunk minden olvsójánk. Áldott, Békés ünnepet kívánunk! Fidesz tápiószecsői csoportj. Kellemes krácsonyi ünnepeket és eredményekben gzdg, boldog új esztendőt kívánok minden jelenlegi és leendő kedves ügyfelemnek! NgyAttil "szennyvízszállító" ÁLDOTT KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ÉVET kíván minden ügyfelének Bíró József gumiszerelő mester 06-30/ Meghitt Krácsonyi ünnepeket és sikerekben gzdg Új Esztendöt kíván Wss Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület 9

10 Eldó egy 725 m 2 -es beépítetlen építési telek Tápiószecsőn Mór Ferenc utcábn. Csendes, nyugodt környezetben. Ár: megegyezés szerint. Tel: Köszöntjük szüleimet, Kmety Jánost és Kovács Ilonát, kik 62. házssági évfordulójukt ünnepelték. Jó egészséget kívánunk nekik. Tündi és csládj NARANGS MUSIC http: II MUSIC.TK A LEGJOBBAK EGY HELYEN Szecsői Tükör Kidj: Ngyközségi Önkormányzt Tápiószecső Honlp: Tel: 06-29/ , 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertln, Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 A ledott cikkek trtlmáért felelősséget nem válllunk! Megjelenik hvont 2400 példánybn. Teljes körű mezőgzdsági bérmunkát válllok, illetve szántóföldet bérelnék mgs áron. Hívjon bizlomml! Tel: SZILVESZTER MAGDOLNA RENDEZVÉNYHÁZ TÁPIÓSZECSŐ Köszöntse velünk szilveszter éjjelén egy szuper buli keretében z új évet!!! December :30-tól 20:30-tól tüzes hstáncos hölgyek szórkozttják kedves vendégeinket. 21:00-tól vcsor: -Sültes tál körettel és svnyúsággl. Minden sztlhoz 1 üveg bor jár. Éjfélkor lencseleves és 1 pohár pezsgő keretében búcsúztssuk együtt z óévet!!! Érd.: Az est hngultáról Mészáros-Duó gondoskodik. ÁR:5500 Ft/fő 0630/ /

11 Sikeresen lezárult Npelem projekt Felszíni cspdékvíz elvezetés

12 Ngyon jól hldtk cstornhálózt építési munkáivl Ngyon jól hldtk cstornhálózt építési munkáivl Ngyon jól hldtk cstornhálózt építési munkáivl Az ősz előre hldtávl z idei évre végéhez közeledik szennyvízberuházás kivitelezésének zon része, mely belterületi cstornhálóztot érinti. Az öt kisrégió Az ősz előre hldtávl z idei évre végéhez közeledik szennyvízberuházás Az településein ősz előre összességében hldtávl z jól, idei évre tervezettnek végéhez megfelelően közeledik hldtk szennyvízberuházás kivitelező kivitelezésének zon része, mely belterületi cstornhálóztot érinti. Az öt kisrégió kivitelezésének konzorciumok. zon A belterületi része, mely cstornszkszok belterületi cstornhálóztot gerincvezetékek érinti. és házi Az öt bekötések kisrégió településein összességében jól, tervezettnek megfelelően hldtk kivitelező településein tekintetében összességében legtöbb településen jól, tervezettnek vezetékek megfelelően több mint hldtk 80%-át lefektették. kivitelező A konzorciumok. A belterületi cstornszkszok gerincvezetékek és házi bekötések konzorciumok. cstornszkszok A belterületi egy részében cstornszkszok már túl vnnk gerincvezetékek végleges úthelyreállításokon és házi bekötések is. Ezek tekintetében legtöbb településen vezetékek több mint 80%-át lefektették. A tekintetében jellemzően közútkezelő legtöbb településen fenntrtásábn vezetékek lévő két és több három mint számjegyű 80%-át főbb lefektették. közlekedési cstornszkszok egy részében már túl vnnk végleges úthelyreállításokon is. Ezek A cstornszkszok utk, és zon szfltos egy részében és szilárd már útborítássl túl vnnk nem végleges rendelkező úthelyreállításokon utk, melyek is. esetében jellemzően közútkezelő fenntrtásábn lévő két és három számjegyű főbb közlekedési Ezek jellemzően eltelt megfelelő közútkezelő tömörödési fenntrtásábn időszk. lévő A téli két időszkbn és három számjegyű már jellemzően főbb közlekedési nem nyitnk utk, és zon szfltos és szilárd útborítássl nem rendelkező utk, melyek esetében utk, újbb és munkterületet zon szfltos településeken szilárd útborítássl belül. A nem vezetéképítések rendelkező utk, regionális, melyek településeket eltelt megfelelő tömörödési időszk. A téli időszkbn már jellemzően nem esetében nyitnk eltelt összekötő megfelelő vezetékszkszokr tömörödési időszk. korlátozódnk. újbb munkterületet településeken belül. A téli A vezetéképítések időszkbn már jellemzően regionális, településeket nem nyitnk összekötő újbb munkterületet településeken belül. A vezetéképítések regionális, településeket Az elkövetkező vezetékszkszokr évre mrdék korlátozódnk. szkszok kivitelezése és végleges úthelyreállítások összekötő vezetékszkszokr korlátozódnk. elkészítése mrd. Jelen állás szerint legkésőbb szeptemberére elkészülnek Az elkövetkező évre mrdék szkszok kivitelezése és végleges úthelyreállítások Az teljes elkövetkező cstornhálózttl. évre mrdék Ez lól szkszok tlán csk kivitelezése tápiószelei és kisrégió végleges települései úthelyreállítások képezhetnek elkészítése mrd. Jelen állás szerint legkésőbb szeptemberére elkészülnek elkészítése kivételt. Itt mrd. szükséges Jelen állás engedélyek szerint csk legkésőbb jelentős csúszássl szeptemberére álltk rendelkezésre, elkészülnek így teljes cstornhálózttl. Ez lól tlán csk tápiószelei kisrégió települései képezhetnek teljes fenti cstornhálózttl. előrehldást sem Ez tudják lól tlán felmuttni csk tápiószelei kivitelezők. kisrégió A projekt települései zárás képezhetnek itt sem kerül kivételt. Itt szükséges engedélyek csk jelentős csúszássl álltk rendelkezésre, így kivételt. veszélybe, Itt de szükséges jövőre feszített engedélyek tempóbn csk jelentős kell ebben csúszássl kisrégióbn álltk rendelkezésre, végezni kivitelezést. fenti előrehldást sem tudják felmuttni kivitelezők. A projekt zárás itt sem így kerül fenti Ellenben előrehldást szennyvíztisztító sem tudják telep felmuttni Tápiószelén kivitelezők. már csknem A projekt elkészült. zárás itt Próbüzemével veszélybe, de jövőre feszített tempóbn kell ebben kisrégióbn végezni kivitelezést. sem kerül veszélybe, viszont meg de jövőre kell várni, feszített hogy tempóbn cstornhálózt kell ebben leglább kisrégióbn %-bn végezni elkészüljön. Ellenben szennyvíztisztító telep Tápiószelén már csknem elkészült. Próbüzemével kivitelezést. viszont Ellenben szennyvíztisztító telep Tápiószelén már csknem elkészült. Próbüzemével A további meg kell négy várni, szennyvíztisztító hogy cstornhálózt telep közül leglább hármt már %-bn kivitelez elkészüljön. válllkozó, viszont meg kell várni, hogy cstornhálózt leglább %-bn elkészüljön. tápiószentmártoni telep építését jnuárbn kezdik. A központi komposztáló telep A további négy szennyvíztisztító telep közül hármt már kivitelez válllkozó, A építésével további négy hmrosn szennyvíztisztító végéhez közeledik, telep közül próbüzem hármt tvsszl már kivitelez kezdődhet. tápiószentmártoni telep építését jnuárbn kezdik. A központi komposztáló válllkozó, telep építésével tápiószentmártoni telep építését jnuárbn kezdik. A központi komposztáló telep December hmrosn elejéig befejezik végéhez zokt közeledik, munkáltokt, próbüzem tvsszl melyek szükségesek kezdődhet. téli időszk építésével hmrosn végéhez közeledik, próbüzem tvsszl kezdődhet. zökkenőmentes áthidlásához. A kivitelezők nem vonulnk le véglegesen területekről, December elejéig befejezik zokt munkáltokt, melyek szükségesek téli időszk December de olyn elejéig állpotbn befejezik hgyják, zokt hogy munkáltokt, téli közlekedés melyek kdálymentes szükségesek legyen. téli Folymtos zökkenőmentes áthidlásához. A kivitelezők nem vonulnk le véglegesen területekről, időszk zökkenőmentes ügyeletet is trtnk, áthidlásához. így tél A folymán kivitelezők keletkező nem vonulnk hibák kijvítás le véglegesen zökkenőmentes területekről, lesz. de olyn állpotbn hgyják, hogy téli közlekedés kdálymentes legyen. Folymtos ügyeletet de olyn állpotbn hgyják, hogy téli közlekedés kdálymentes legyen. Folymtos Továbbr is trtnk, is felhívjuk így lkosság tél folymán figyelmét, keletkező hogy hibák még kijvítás nem lehet zökkenőmentes cstornhálóztr lesz. ügyeletet is trtnk, így tél folymán keletkező hibák kijvítás zökkenőmentes lesz. rákötni. Arr előreláthtólg jövő év során kerülhet sor. Erről előzetesen tájékozttjuk Továbbr is felhívjuk lkosság figyelmét, hogy még nem lehet cstornhálóztr Továbbr lkosságot. is felhívjuk Jvsoljuk, lkosság hogy figyelmét, z ingtlnon hogy belüli még nem csőszksz lehet kiépítésével cstornhálóztr is várjnk, rákötni. Arr előreláthtólg jövő év során kerülhet sor. Erről előzetesen tájékozttjuk rákötni. mivel zt Arr előreláthtólg leendő üzemeltető jövő vlmilyen év során kerülhet formábn sor. Erről szemrevételezni, előzetesen tájékozttjuk dokumentálni lkosságot. Jvsoljuk, hogy z ingtlnon belüli csőszksz kiépítésével is várjnk, lkosságot. szeretné. A Jvsoljuk, Tápiómenti hogy Területfejlesztési z ingtlnon belüli Társulás, csőszksz illetve kiépítésével települések is várjnk, vezetése mivel zt leendő üzemeltető vlmilyen formábn szemrevételezni, dokumentálni mivel tájékozttót zt leendő fog kidni üzemeltető zon válllkozások vlmilyen listájáról, formábn melyek szemrevételezni, megfelelő szkértelemmel, szeretné. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, illetve települések dokumentálni vezetése szeretné. ellenőrizhető A Tápiómenti módon végzik Területfejlesztési munkájukt és Társulás, nem mellékesen illetve hosszútávon települések vezetése elérhetőek tájékozttót fog kidni zon válllkozások listájáról, melyek megfelelő szkértelemmel, tájékozttót lesznek térségben. ellenőrizhető fog módon kidni végzik zon válllkozások munkájukt listájáról, és nem mellékesen melyek megfelelő hosszútávon szkértelemmel, elérhetőek lesznek ellenőrizhető térségben. módon végzik munkájukt és nem mellékesen hosszútávon elérhetőek Tápió PR lesznek térségben. Tápió PR Tápió PR

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS!

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! MEGJELENIK 10 ÉVE! Szigliget Község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 11-12.szám TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! Szigliget Képviselő-testülete nem tud és nem is kr zonosulni kegyeletsértő, emlékműgylázó

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

F A I R. ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök szeretettel minden édesanyát. 2014 újszülöttjei. Hálaadás. Hajdú Zoltán.

F A I R. ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök szeretettel minden édesanyát. 2014 újszülöttjei. Hálaadás. Hajdú Zoltán. F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató Till Dorina 2014 újszülöttjei Hajdú Zoltán XXVI. évfolyam 3-4. szám 2014. március-április ANYÁK NAPJA alkalmából, az alábbi verssel köszöntök

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben