es TANÉV OKTATÁSI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009-2010-es TANÉV OKTATÁSI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 es TANÉV OKTATÁSI BESZÁMOLÓJA Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: Czikkely Erika intézményvezető Gyomaendrőd, július 02.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás, tanügyigazgatás 1.1. Költségvetés fő összege 1.2. Állami normatíva, önkormányzati támogatás összege 1.3. Pályázatokon nyert összeg 1.4. Dologi kiadások összege 1.5. Fejlesztési, felújítási összeg, azt milyen munkák megvalósítására fordították 1.6. Minőségfejlesztésben elvégzett munkák, projektek 2. Személyi és tárgyi feltételek 2.1. Innováció 2.2. Továbbképzés 2.3. Belső pályázatok 3. Szolgáltatás (saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján) 3.1. A nevelési tanácsadó munkájáról 3.2. A logopédiai ellátásról 2

3 3 1. Gazdálkodás, tanügyigazgatás (1.1.;1.2.;1.4. esetében tanévre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.) 1.3. Pályázatokon nyert összeg Ezen a szakfeladaton a es tanévben szinten három nyertes pályázatunk volt. A 28/2009. OKM rendelet Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása, Ft értékben nyilvántartási és képességfejlesztő szoftvert vásároltunk. A 21/2010. OKM rendelet Informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiírás, Ft összeget pályázott az intézmény. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása májusában Ft értékben, pszichés terápiás játékeszközökre pályáztunk. A évi kiírások esetében még nem értesítettek bennünket az eredményről, de ezek a pályázatok a minisztérium kezelésében kerültek kiírásra, kifejezetten az intézményhálózat szakmai működési feltételeinek fejlesztése, és informatikai korszerűsítése érdekében Fejlesztési, felújítási összeg, azt milyen munkák megvalósítására fordították Ebben a költségvetési évben fejlesztési lehetőség nem állt módunkban Minőségfejlesztésben elvégzett munkák, projektek MINŐSÉGFEJLESZTÉSBEN ELVÉGZETT MUNKÁK 2009/2010. I. Éves intézkedési terv II. Megvalósulás III. Célok, feladatok 2010/2011-re IV. Záradék V. Mellékletek. INTÉZKEDÉSI TERV 2009/2010. A 2008/2009-es tanév végén meghatározott feladatok: 1. Cél: Az intézmény ismertségének növelése Feladatok: - szabadidős programok szervezése - szülői értekezleteken való részvétel - helyi médiában megjelenő hirdetések 2. Cél: Igényeknek megfelelő szabadidős programok szervezése Feladatok: - szabadidős és képességfejlesztő táborok szervezése - pingpong verseny szervezése - éjszakai akadályverseny szervezése - Családi Nap szervezése 3

4 4 3. Cél: Szakmai továbbképzéseken való részvétel Feladatok: - pedagógus szakvizsga letétele ( Közoktatási vezetői szak Tokainé Timár Csilla) - szakmai továbbképzések figyelemmel kísérése, azokon való részvétel 4. Cél: Pszichológus alkalmazása teljes munkaidőben a családsegítés szakfeladaton. Feladat: - további foglalkoztatás 5. Cél: A törvényben meghatározott létszámnormáknak való megfelelés. Feladat: távol lévő kollégák szakszerű helyettesítése. 6. Cél: Folyamatos magas szintű szakmai munka végzése Feladatok: - munkaközösségi ülések szervezése / szociális és gyermekvédelmi, valamint pedagógiai szakszolgálati részen/ - beilleszkedési programok szervezése szociális segélyezettek részére / - szakmai továbbképzések szervezése szeptember Feladatok: Tanévnyitó értekezlet - feladatok, célok meghatározása a határidők és a felelősök megjelölésével - intézkedési terv elkészítése és elfogadtatása - TÁMOP pályázat folytatása, a foglalkozások indítása - Ellenőrzési munkaterv elkészítése / Az ellenőrzési terv az Intézkedési terv mellékletét képezi./ - Óvodai szűrővizsgálatok megszervezése és lebonyolítása - Szakmai ellenőrzés a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat szakmai egységben - értékelési szempontsor összeállítása, értékelése, átdolgozása - önismereti tréner képzésen való részvétel és vizsga- Hanyecz Lászlóné Határidő: szeptember 30. Felelősök:Benéné Rojik Gabriella Tokainé Timár Csilla Hanyecz Lászlóné Béni Hella Czikkely Erika október Feladatok: - felkérésre részvétel az óvodai és iskolai év eleji szülőértekezleteken - szakmai találkozó a szarvasi Nev. Tan. Munkatársaival - pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzésen való részvétel / Tokainé Timár Csilla / - TÁMOP foglalkozások folytatása 4

5 5 - TÁMOP: team megbeszélések Határidő: október 25. Felelősök: Tokainé Timár Csilla Benéné Rojik Gabriella Hanyecz Lászlóné Béni Hella november Feladatok: - fejlesztő pedagógusok munkaközösségi ülésének előkészítése - Mikulás ünnepség szervezése - TÁMOP foglalkozások folytatása - TÁMOP: szakmai beszámolók elkészítése - továbbképzésen való részvétel a szociális területen dolgozók részére - munkatársak értékelése az összeállított szempontok alapján Határidő: november 30. Felelősök: Tokainé Timár Csilla Benéné Rojik Gabriella Hanyecz Lászlóné Béni Hella december Feladatok: - Mikulás ünnepség szervezése és megtartása a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégistáinak - Karácsonyi ünnepség szervezése a Nagycsaládos Egyesület tagjainak - Adományosztás szervezése - Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése - szülői-kliensi elégedettségi kérdőív összeállítása Határidő: december 31. Felelősök:Tokainé Timár Csilla Benéné Rojik Gabriella Hanyecz Lászlóné Béni Hella Czikkely Erika Pál Jánosné január-február Feladatok: - felkérésre az iskolai beiratkozást megelőzően óvodai szülői értekezleteken való részvétel - az iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítása - szülői-kliensi kérdőívek kitöltetése - pedagógus szakvizsga letétele: Tokainé Timár Csilla - szociálpedagógus államvizsga letétele: Katona Vince - TÁMOP foglalkozások folytatása - TÁMOP: szülői tájékoztatás - TÁMOP: team megbeszélés Határidő:2010. február 28. Felelősök: Tokainé Timár Csilla 5

6 6 Benéné Rojik Gabriella Hanyecz Lászlóné Béni Hella március- április Feladatok: - szakmai megbeszélés szervezése a szarvasi nevelési tanácsadó munkatársaival - visszaérkezett kérdőívek értékelése - TÁMOP foglalkozások folytatása - TÁMOP: szülői fórum szervezése, lebonyolítása - TÁMOP: Családi Nap előkészítése, szervezése - fejlesztő pedagógusok munkaközösségének ülése Határidő:2010. április 30. Felelősök: Tokainé Timár Csilla Benéné Rojik Gabriella Hanyecz Lászlóné Béni Hella május - június Feladatok: - képességfejlesztő tábor előkészítése, szervezése, lebonyolítása - szabadidős tábor előkészítése, szervezése, lebonyolítása - a kérdőíves felmérés eredményének összegzése, megismertetése a kollektívával - szakmai értékelés a nevelési tanácsadó és a logopédiai intézet munkatársainál - szakmai ellenőrzés a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat szakfeladaton - TÁMOP: tábor szervezése - TÁMOP foglalkozások folytatása - TÁMOP: team megbeszélés - TÁMOP: szülői tájékoztatás - Családi Nap szervezése, lebonyolítása Határidő: június 30. Felelősök: Tokainé Timár Csilla Benéné Rojik Gabriella Hanyecz Lászlóné Béni Hella július - TÁMOP: táborok lebonyolítása Határidő: július 31. Felelősök: Tokainé Timár Csilla Benéné Rojik Gabriella Béni Hella Hanyecz Lászlóné 6

7 7 II. Megvalósulás szeptember A minőségfejlesztési csoport megbeszélésén meghatároztuk a tanév rendjéhez igazodó feladatokat és a rövidtávú célokat, melyek összhangban vannak a hosszú távú célokkal és az intézmény minőségfejlesztési programjával. Elkészítettük az intézkedési terv javaslatot, melyet elfogadásra javaslunk az intézmény dolgozóinak. Az intézmény kollektívája elfogadta a tanévre előkészített intézkedési tervet. Elkészült az ellenőrzési munkaterv, mely az Intézkedési terv mellékletét képezi. A pedagógusok részt vettek az óvodai év eleji szülői értekezleteken. Lezajlottak az óvodai év eleji szűrővizsgálatok. Összeállítottuk az értékelési szempontsort. Hanyecz Lászlóné pszichológus Önismereti tréner - képzésen vett részt. TÁMOP pályázat keretében folytatódnak a foglalkozások október-november Értékeltük az előző két hónap elvégzett feladatait. Előkészítettük a kollégista gyerekek számára rendezendő télapó ünnepséget. Megtörtént az iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése, a vizsgálatkérő nyomtatványokat kiküldtük az óvodákba. A szakmai beszámolókat elkészítették a Vackor-programban résztvevők. Fejlesztő pedagógusok munkaközösségének erre a hónapra tervezett összejövetelét elhalasztottuk. Folytatódnak a TÁMOP pályázat foglalkozásai és a team megbeszélések. Tokainé Timár Csilla részt vesz a gyógypedagógusi szakvizsgára felkészítő képzésen. A szociális területen dolgozó kollégák közül Kovács-Győrfi Erzsébet és Hinelné Szilágyi Krisztina szakmai továbbképzésen vett részt. Sor került - az összeállított értékelési szempontsor szerint- a munkatársak értékelésére december Megtartottuk a kollégista gyerekek számára a Mikulás ünnepséget. December 19-én a Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesületének Karácsonyi ünnepségére játékokat kölcsönöztünk. Az iskolaérettségi vizsgálatokra az óvodákból érkező visszajelzések alapján a vizsgálatban részt vevő gyermekek beosztása megkezdődött január-február A nevelési tanácsadó munkatársai részt vettek az óvodai szülői értekezleteken. Megrendeztük a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök munkaközösségének ülését. Az iskolaérettségi vizsgálatok nagy része lezajlott. Értékeltük az eddigi tapasztalatokat. A szolgáltatásainkat igénybe vevők részére kérdőívet készítettünk, melynek kiosztása folyamatban van. Tokainé Timár Csilla sikeres gyógypedagógusi szakvizsgát tett. Katona Vince sikeres szociálpedagógusi államvizsgát tett. Folytatódnak a TÁMOP foglalkozások. Lezajlottak a szülői tájékoztatások, melyen részt vett Tokainé Timár Csilla, Czikkely Erika, Benéné Rojik Gabriella, Hanyecz Lászlóné illetve a családgondozók. 7

8 március-április A kiosztott kérdőívek visszaérkeztek, annak feldolgozása megtörtént. /Grafikonos ábrák megtalálhatók a mellékletben /. Folytatódnak a TÁMOP foglalkozások. A TÁMOP pályázat keretén belül szülői fórumra került sor, melynek meghívott vendége: Néveriné Czakó Magdolna klinikai szakpszichológus volt. A Családi Nap előkészítése folyamatban van, melyről Kovács-Győrfi Erzsébet tartott tájékoztatást május-június A visszaérkezett kérdőívek eredményét ismertettük az intézmény dolgozóival. Májusban előkészítettük, júniusban lebonyolítottuk a képességfejlesztő és szabadidős nyári tábort. Ebben az évben összevontuk a két csoportot, tehát 28 gyermeket táboroztattunk egy időben. A szakmai ellenőrzés megtörtént a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat szakfeladaton. A nevelési tanácsadó munkatársainak értékelése folyamatban van. A TÁMOP pályázatban részt vevő gyerek számára szervezett táborok előkészítése folyamatban van. Folytatódnak a nyári szünetben is a TÁMOP-os foglalkozások. A táborok ideje alatt kerül sor a szülői tájékoztatásra. A Családi Nap a rossz idő ellenére is sikeres volt, sokan részt vettek a programokon. Értékeltük az éves munkát, elkészítettük a beszámolót, melyet ismertettünk az intézmény dolgozóival. A beszámolót a kollektíva elfogadta. /Mellékletben található az erről szóló jegyzőkönyv./ III. Célok, feladatok 2010/ Folyamatos, több éven át tartó célok: - szakmai könyvtár bővítése - az információk tágabb körű eljuttatatása a lakossághoz - új partnerek felkutatása, együttműködési megállapodások kötése - pályázati kiírások figyelése és pályázatok írása - a munkához szükséges eszközök beszerzése - létszámnormának való megfelelés - megfelelő környezet kialakítása - rendelkezésre álló helységek számának növelése 2. A következő tanévre vonatkozó feladatok: 1. Cél: Folyamatosa magas szintű munka végzése 2. Cél: Szakmai továbbképzéseken való eredményes részvétel 3. Cél: Szabadidős programok szervezése - szabadidős és képességfejlesztő táborok szervezése - pingpong verseny szervezése - éjszakai akadályverseny szervezése 4. Cél: Új TÁMOP pályázat megírása, nyertes projekt esetén a program elindítása, lebonyolítása 8

9 9 IV. Záradék Az intézmény dolgozói július 2-án megtartott ülésükön elfogadták a tanévről készült, a minőségfejlesztésben elvégzett munkákról szóló beszámolót. V. Mellékletek 1. sz. melléklet: Szolgáltatást igénybe vevő gyerekek számára készült kérdőív 2. sz. melléklet: Szolgáltatást igénybe vevő felnőttek számára készült kérdőív ZÁRADÉK A 2009/2010. tanévben, a minőségfejlesztésben elvégzett munkákról szóló beszámolót az intézmény dolgozói a mai napon elfogadták. Gyomaendrőd, július 2. Czikkely Erika Intézményvezető 9

10 10 Kérdőív a Térségi Humánsegítő Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevők számára Intézményünk a korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is felméri, hogy szolgáltatásaink színvonalát milyen szempontok alapján emelheti. Kérem, töltse ki ezt a kérdőívet, hogy a jövőben minél nagyobb megelégedésére működtethessük szolgáltatásainkat! A válaszadás önkéntes. A kérdőívben szereplő adatokat névtelenül kezeljük. Kora:... Iskolai végzettsége:.. 1.Ön a Térségi Humánsegítő Szolgálat szolgáltatásai közül melyiket vette igénybe? (Húzza alá! Több válasz is megjelölhető!) Pszichológiai tanácsadás Nevelési tanácsadás Logopédiai szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítő Szolgáltatás Adósságkezelési szolgáltatás Szociális segélyezettek együttműködése Ügyelet, ügyfélfogadás Szabadidős programok 2. Mennyire volt elégedett a nyújtott szolgáltatással? Kérjük, jelölje az alábbi számsoron! (nem voltam elégedett) (nagyon elégedett voltam) 3. Mennyire volt elégedett az Önnek segítséget nyújtó személy hozzáállásával, viselkedésével? (nem voltam elégedett) (nagyon elégedett voltam) 10

11 11 4. Melyik szolgáltatásunkról nem hallott még? Pszichológiai tanácsadás Nevelési Tanácsadás Logopédiai szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítő szolgáltatás Adósságkezelési szolgáltatás Szociális segélyezettek együttműködése Ügyelet, Ügyfélfogadás Szabadidős programok 5. Milyen szolgáltatást venne még igénybe? Csoportfoglalkozások (gyerekeknek, felnőtteknek) Tanfolyamok Fórumok Előadások Családi rendezvények Gyerekek táboroztatása Eszközök (játékok, könyvek) kölcsönzése egyéb:.. 6. Egyéb észrevétel, avaslat: Köszönjük! 11

12 12 Kérdőív a Térségi Humánsegítő Szolgálat szolgáltatásait igénybevevők számára Kérünk benneteket, hogy a neveteket ne írjátok rá! Életkorod: 1. Milyen módon kerültél kapcsolatba a Térségi Humánsegítő Szolgálattal? Többet is aláhúzhatsz! Logopédia Tehetséggondozás Pszichológus Fejlesztő foglalkozás Táborozás Családgondozás Egyéb program:.. 2. Mennyire volt hasznos számodra az itt kapott segítség? (Nem volt hasznos) (Nagyon hasznos volt) 3. Mennyire vették figyelembe az igényeidet? (Időpont, Helyszín, stb.) (Semennyire) (Nagyon) 4. A foglakozásokon elégedett voltál-e a rendelkezésre álló eszközökkel? (játékok, számítógép, feladatlapok stb.) (Nem voltam elégedett) (Nagyon elégedett voltam) 5. Milyen programokon vennél részt? Többet is megjelölhetsz! 12

13 13 Akadályverseny Játszóház Csoportfoglalkozások Táborok Családi Nap Játékok kölcsönzése egyéb:. 6.Észrevétel,javaslat:.... Köszönjük! Az alábbiakban a kérdőívek feldolgozása során kapott adatokból bemutatunk néhányat a teljesség igénye nélkül. Ebben a tanévben a szülők körében azt mértük fel, hogy mely szolgáltatásokat veszik a legtöbben igénybe. A beszámolóban a pedagógiai szakszolgálati szakmai egység, vagyis a nevelési tanácsadásra és a logopédiai ellátásra vonatkozóan szolgáltatunk adatokat, a minőségbiztosítási feladatokat azonban csak intézményi szinten tudjuk működtetni. Az alábbi adatok szerint az adósságkezelési szolgáltatást veszik igénybe a legtöbben. A pedagógiai szakszolgáltatást jóval kevesebben, ennek oka, hogy ezen ellátás formák esetében egy tanévben általában végig jár a foglalkozásra a gyermek. Pszichológiai tanácsadás 23 Nevelési tanácsadás 7 Logopédiai ellátás 10 Gyermekjóléti szolgáltatás 26 Családsegítés 29 Adósságkezelés 40 Szociális segélyezettek 15 Ügyelet, ügyfélfogadás 16 Szabadidős programok 5 Meglepő volt számunkra, hogy milyen sokan tudnak az intézményi szabadidős rendezvényeinkről. Pszichológiai tanácsadás 14 Nevelési tanácsadás 28 Logopédus 16 13

14 14 Gyermekjóléti szolgáltatás 13 Családsegítő szolgáltatás 5 Adósságkezelés 9 Szociális segélyezettek 24 Ügyelet, ügyfélfogadás 15 Szabadidős programok 29 Mindet ismeri 15 Ebben a tanévben a gyermekek körében azt mértük fel, hogy mely szolgáltatásokat veszik a legtöbben igénybe. Igénybevett szolgáltatások Családgondoz ás; 9 Logopédia; 5 Tehetséggond ozás; 5 Táborozás; 14 Pszichológus; 9 Fejlesztő; 20 A következő ábra a Vackor programban résztvevő tanulók körében felvett kérdőív adataiból arra világít rá, milyen tevékenységekben vennének szívesen részt a jövőben. A legtöbben a szabadidős programokat jelölték meg, elsősorban a tábort ahol széles programkínálat várta ebben az évben is gyermekeket. Akadályverseny Játszóház Csoportfoglalkozás Tábor Családi nap Játékok kölcsönzése Lovaglás 14

15 15 2. Személyi és tárgyi feltételek a es tanévben Személyi feltételeink: Nevelési tanácsadóban tevékenykedik, 4 fő: április 3-tól Lugosiné Pál Ildikó pszichológus heti egy napon biztosítja az ellátást, Hunya Krisztina, főállású kolléganőnk távollétének idejére - Benéné Rojik Gabriella, fejlesztő pedagógus - Czikkely Erika, gyógypedagógus-intézményvezető - Hanyecz Károlyné, ügyintéző (A nevelési tanácsadóban kötelezően foglalkoztatottak létszámát a 14/1994. MKM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, vagyis: Pszichológus státusz 1 fő Gyógypedagógus státusz: 2 fő Pedagógus státusz: 1 fő) A logopédiai ellátásban tevékenykedik, 4 fő a 3 álláshelyre eső kötelező óraszámot így tudjuk lefedni: - Tokainé Timár Csilla logopédus, közalkalmazottként - Ágostonné Farkas Mária logopédus, vállalkozóként - Barnáné Gedó Edit logopédus, vállalkozóként - Bagdán Kata logopédus, vállalkozóként Tárgyi feltételeink: - Kizárólagos használattal egy helyiség áll rendelkezésünkre, ez egyben fejlesztő, vizsgáló, tanácsadó és tornaszoba. - A vezetői iroda közösen került kialakításra az intézményvezetőhelyettessel és az ügyintézővel. - A várószoba, maga a folyosó. - A WC, mosdó a többcélú intézmény szakmai egységeivel közös, valamint egy a mozgáskorlátozottak számára is használható WC áll rendelkezésre. - A többcélú intézmény, amelyben a nevelési tanácsadónk feladatait ellátja akadálymentesített. - A helyiségeink bútorzata és egyéb felszerelési tárgyai, a vizsgáló és terápiás eszközök megfelelnek a rendeletben előírtaknak. - A nevelési tanácsadónkban legáltalánosabban használatos tesztek a mentális képességek megítélésében Binet, Mawgyi-R, WISC-IV, Bender, Raven, Goodenough, személyiségvizsgálatra a Világteszt Innováció A szabadidős tábor szervezése, valamint a Családi nap szervezése, ami a városunkban elő gyermekes családok számára nyújt tartalmas szabadidő eltöltést Továbbképzés A szakvizsga letételét a 14/1994. MKM rendelet 2. (1) bekezdése írja elő. 15

16 16 Tokainé Timár Csilla logopédus 2010-ben megszerezte a gyógypedagógus szakvizsgát Belső pályázatok Belső pályázatok kiírására nem került sor, mert a szak-alkalmazotti közösségben tevékenykedők száma nem haladja meg az 5 főt. 16

17 17 3. Szolgáltatás A Nevelési tanácsadó munkájáról, feladatairól Szeptemberben az óvodákban elvégeztük a szokásos év eleji felmérést. Ennek célja a kisgyermekek képességeinek, az esetlegesen jelentkező hiányosságoknak és gyengeségnek a felmérése. Ez alapján állítják össze az óvodákban dolgozó fejlesztő pedagógusok a gyermekek egyéni fejlesztési tervét és végzik a tanév során a fejlesztést. Azoknál a gyermekeknél, akik valamilyen okból (pl. tartós betegség, családi okok) csak a nagycsoportban kezdik meg az óvodai életet, különösen fontos a meglévő képesség felmérése illetve a hiányosságok pótlása. Az elmúlt tanévben október 5-től indítottuk be a rendszeres fejlesztő foglalkozásokat. Ennek az a feltétele, hogy a gyermek vizsgálaton vegyen részt intézményünk, a Térségi Humánsegítő Szolgálat nevelési tanácsadójában. A szakvélemény alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk, és ez alapján végezzük a tanulók fejlesztését. Ebben a tanévben: - a Kis Bálint Általános Iskolában heti öt, - a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában heti hét, - valamint a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában heti négy óra fejlesztést biztosított az intézmény. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók rendszeresen részt vettek, tanulási nehézségüknek megfelelő foglalkozásokat szerveztünk nekik kiscsoportos (max. 4-5 fős) csoportokban. A foglalkozások heti rendszerességgel május 31 ig tartottak. Január és február hónapokban lezajlottak az iskolaérettségi vizsgálatok mindhárom településen a Beiskolázási szabályzat -nak megfelelően. A gyermekek a szülő kérésére az óvodapedagógusokkal egyetértésben vettek részt a vizsgálaton. 71 kisgyermeket vizsgáltunk meg, mely során a következő javaslatok születtek: - 27 esetben javasoltuk a kisgyermek további óvodai nevelését, - 43 esetben a gyermek beiskolázását az általános iskola 1. osztályába, - 1 gyermeket továbbítottunk a Szakértői Bizottsághoz. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén több alkalommal felmerült problémaként, hogy egyre több tanköteles korú gyermek marad az óvodában. A gyermeklétszám csökkenése ellenére az intézményünk nevelési tanácsadójához érkezett vizsgálati kérés emelkedett eddig minden tanévben. (Az alábbi Statisztikai adatok az igénybe vevőkre vonatkozóan táblázat adataiból.) A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a tankötelezettség beálltához két feltételre van szükség: - meghatározott életkor elérésére, valamint - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétére. Nagyon fontos, hogy akkor kell megkezdenie a tankötelezettségét, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget is elérte. 17

18 18 Az óvoda, - ha úgy ítéli meg - javasolja a szülőnek, hogy a gyermeket a fejlettség megállapítása céljából vigye el a nevelési tanácsadóba. Az intézményünk nevelési tanácsadójának vizsgálataival alátámasztva arról kell javaslatot tenni, hogy a gyermek elérte-e a szükséges fejlettséget vagy sem. A nevelési tanácsadó a pszichés érettség és a szociális érettség tekintetében végez pedagógiai-pszichológiai vizsgálatot. A pszichés érettséghez tartozik a figyelem, emlékezet és a gondolkodás. A gyerekek megtanulnak egy bizonyos dologra koncentrálni, kizárni a zavaró történéseket. A rövid távú emlékezőképessége közelít a felnőttekéhez. Gondolkodásukra jellemző, hogy felismerik azt, hogy az egész részekből áll, a részek pedig egészet alkotnak. A szociálisan iskolaérett gyermekre jellemző, hogy az önellátási tevékenységekben egyre kevesebb segítséget igényel. Emellett elfogadja a szabályokat, ami a közösségbe történő beilleszkedéshez is szükséges. Elviseli a monotóniát, hosszabb ideig képes egyhelyben ülni. Ezen kívül megjelenik a teljesítménymotiváció, maga a kisgyermek szívesen tanul, érdeklődővé válik a világ dolgaira. Az idei évben tanköteles korúak azok a gyerekek, akik és között születtek. Mikor van szükség iskolaérettségi vizsgálatra? után született gyerekek: Nem tankötelesek, a szülő kérheti a korengedményes iskolakezdést. Ehhez a nevelési tanácsadó iskolaérettségi vizsgálata szükséges. Városunkban ebben a tanévben 4 ilyen gyermek volt. 1 gyermek esetében javasoltuk, hogy kezdje meg az 1. osztályt között született gyerekek: Ha az óvoda és a szülő véleménye megegyezik az iskolakezdésről, akkor sem az iskola megkezdéséhez, sem az óvodában maradáshoz nem szükséges iskolaérettségi vizsgálat. Ha a szülő nem fogadja el az óvoda javaslatát az óvodában maradásról és iskolába szeretné vinni gyermekét, szükség van az iskolaérettségi vizsgálatra. Ha az óvoda iskolaérettnek tartja a gyermeket, de a szülő azt kéri, hogy még egy évig óvodában maradhasson, szintén szükséges a nevelési tanácsadó vizsgálata. Városunkban nem ez az általános értelmezés. Az ilyen korú gyermek esetében, ha nincs is a szülő és az óvoda között vita, akkor is kérik az intézmények a gyermek iskolaérettségi vizsgálatát. Véleményem szerint ez a helyi sajátos oktatásszervezés következménye. A mi intézményünk abban érdekelt, hogy minden gyermek éretten kezdje meg általános iskolai tanulmányait, és így a későbbiekben is sikeres iskolai karriert fusson be között született gyerekek: Csak akkor maradhat a gyermek az óvodában, ha a vizsgálat alapján a nevelési tanácsadó is ezt javasolja. Ha a probléma olyan fokú a Békés Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javasolja ezt. A között született gyermekeknek mindenképpen el kell kezdeniük iskolai tanulmányaikat, további óvodai nevelésüket sem a Térségi Humánsegítő Szolgálat nevelési tanácsadója, sem a Békés Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság nem javasolhatja. Ennek oka, hogy a jogszabály ilyen korú gyermekek esetében előírja a tankötelezettség megkezdését a gyermeknek megfelelő iskolatípusban. 18

19 19 Az alábbi táblázat a tanévek forgalmai adatait mutatja az elmúlt hat tanévre vonatkozóan. Nincs számottevő változás a szolgáltatásaink tekintetében. Véleményem szerint ami érdekes lehet, hogy annak ellenére, hogy csökkent a gyermeklétszám, intézményünk szolgáltatásait egyre többen veszik igénybe. STATISZTIKAI ADATOK AZ IGÉNYBE VEVŐKRE VONATKOZÓAN BTM vizsgálat, tanácsadás (1-5 megjelenés) Iskolaérettségi vizsgálat Pedagógiai gondozás Pszichológus által biztosított gondozás 2009/2010 -es tanév 2008/2009 -es tanév 2007/2008- as tanév 2006/2007- es tanév 2005/2006- os tanév 2004/2005- ös tanév Egyéb Összes igénybe vevő Azt mondhatjuk, hogy az intézmények veszik igénybe inkább nevelési tanácsadónk segítségét, a szülők inkább az iskola vagy óvoda tanácsára fordulnak hozzánk. Kivétel ebben a tekintetben a gyermekpszichológus, akit leggyakrabban közvetlenül a szülő keres fel. A gyermekpszichológus szolgáltatása véleményünk szerint azért ennyire fontos a szülők számára, mert helyben biztosított és térítésmentesen vehető igénybe. 19

20 A logopédiai ellátásról A pedagógiai szakszolgálatok rendszerében a logopédiai ellátásra létrehozott intézmény a logopédiai intézet, melyet Gyomaendrődön a Térségi Humánsegítő Szolgálatba integrált a fenntartó. Három települést látnak el logopédusaink: Hunya, Csárdaszállás és Gyomaendrőd tartozik az ellátási körzetünkbe. A logopédiai intézet működési rendjét miniszteri rendelet szabályozza. Meghatározza azokat a tárgyi és személyi feltételeket, melyek megléte az intézménylétesítés elengedhetetlen feltétele. A logopédus kötelező óraszáma 21 óra, a gyermekek/tanulók kezelésének és vizsgálatát kell a kötelező órában ellátni. Szeptemberben az év eleji logopédiai szűréseket követően, mely a beszédszervek mozgásának megfigyelésére és az artikuláció vizsgálatára terjedt ki, a gyermekeket logopédiai csoportokba sorolták intézményünk logopédusai. Ennek folyamán megfigyelték a gyermek szókincsét, mondataiknak grammatikai rendezettségét, a zavar súlyosságát is. A csoportok kialakításánál fontos szempont volt, a beszédhibák súlyossági foka illetve, hogy a kb. azonos beszédhiba típusba sorolt gyermekek egy csoportba kerüljenek. A csoportos kezelés sok okból előnyös. A csoportban igen sok olyan pozitív tényező van, amelyet jól fel tudunk használni korrekciós munkájuk során. Vannak kivételek azonban, s ezek számára biztosítani kell az egyéni kezelés lehetőségét is. A 2009/2010. évi tanévet, mint minden évet szeptember első két hetében szülői beleegyezés megkérése után a szűrővizsgálattal kezdik intézményünk logopédusai. A szűréseket követően összegezik a tapasztalatokat és a logopédiai terápiára javasolt gyermekek szüleit kiértesítik az eredményről. A szülők ezen a nyomtatványon kérhetik, hogy kívánják-e gyermekük logopédiai terápiában való részvételét. A logopédiai terápia illeszkedik a tanév rendjéhez és szeptember harmadik hetétől megkezdődnek a foglalkozások. Az órarendet a logopédus állítja össze az intézménnyel együttgondolkodva, a beszédhibások számának és a beszédhiba típusának megfelelően. A foglalkozások 45 percesek, indokolt esetben bonthatóak. A gyermek élettani adottságaihoz igazodva az órák nagy részét az óvodákban tartják, megalapozva ezzel az iskolába lépéshez szükséges nyelvi fejlettséget. A tanév során elsősorban pösze (dyslalia) terápiát végeznek. A pösze terápia célja: - az artikulációs zavarok megszüntetése, - a helyes magyar kiejtés megtanítása. A pöszeséget a gyermekkor beszédhibájaként tartják számon. Természetes tehát, hogy arányaiban az iskoláskort megelőzően a legnagyobb, az életkorral autokorrekció révén-csökkenő tendenciát mutat. A pösze terápiában elsősorban hangcserékkel, hangtorzításokkal találkoznak logopédiai szakszolgálatunk munkatársai. Intézményünk szakemberei bemutatkoztak és kisebb tájékoztatókat nyújtottak a tanév elején a szülőknek az óvodákban, igény szerint tavaszán a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola felkérésére előadást tartott Tokainé Timár Csilla kolléganőnk a gyermekkori beszédhibákról és arról hogy ezek javításának elhanyagolása milyen súlyos tanulási zavarokhoz vezethet az iskolában. Ebben a tanévben a logopédiai terápiák június 15. napjáig tartottak. 20

21 21 A konkrét logopédiai foglalkozásokon túlmenően, nagyon fontos hogy bevonjuk a beszédterápiába a gyermek hozzátartozóit. Ezt azért tesszük, mert nagyon fontos az hogy a szülők is értsék, mi és hogyan történik, másrészt pedig azért, mert a terápia hatékonyságát megnöveli, ha a családtagok is segítik és ellenőrzik a házi feladatot, odafigyelnek és a már kijavított hangot otthon is helyesen használja a gyermek. A gyermekkori fejlődés egyik elengedhetetlen eleme, hogy a gyermek megtanuljon szépen beszélni. Az utóbbi évek adatai sajnálatos képet mutatnak ezen a téren. A szakemberek több éve gyűjtenek adatokat az iskolába induló gyermekek beszédfejlődéséről. Még nem tisztázott, hogy miért beszél minden második nagycsoportos óvodás hibásan. (A felmérés szerint az ötévesek 37 százaléka súlyosan beszédhibás.) Évről-évre több a beszédhibás gyermek Magyarországon, ráadásul a hibák egyre súlyosabbak. Ez később tanulási nehézségeket okozhat, ezért nagyon fontos a logopédiai ellenőrző rendszer kiépítése és hatékony működtetése. Kiemelnénk a szülők felelősségét e témakörben, akiknek sokkal jobban oda kell figyelni gyermekük beszédfejlődésére. A gyermekkori beszédhiba kialakuláshoz több dolog is vezethet, a pontos okokat még nem ismerik a szakemberek. Egyik lehetséges oknak tartják a túl sok tévézést. A szinkronizált gyermekfilmekben ugyanis a szájmozgás nem követi az elhangzottakat, így a gyermek hiába hallja a hangokat, nem tudja azokat a helyes szájmozgáshoz kötni. A másik ennél fontosabb ok lehet, hogy háttérbe szorul a verbális kommunikáció, vagyis kevesebbet beszélgetünk gyermekeinkkel. Mikor beszélgetünk, akkor sem vesszük fel a szemkontaktust. A tanévben a feladat-ellátási körzetünkben összesen 161 gyermek részesült logopédiai terápiában. A 161 ellátott gyermekből előfordulnak olyanok, akik heti két alkalommal kapták meg a terápiát és vannak akik heti 1x45 percben vehették igénybe. A logopédus próbálja órarendjét úgy összeállítani, hogy két alkalommal találkozzon azokkal a gyermekekkel akik tanköteles korúak, illetve súlyos beszédhibások. Logopédiai ellátottak a 2009/2010-es tanévben Óvodás 1.o. 2.o. 3-4.o. 5-8.o. Egyéb Összesen: gyermek 21

22 22 Természetesen az ellátottak közül a legtöbben az óvodások köréből kerülnek ki, hiszen intézményünk logopédiai szakszolgálatának a feladata: - az óvodai nevelésben résztvevő 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének vizsgálata, - szűrése, - valamint a logopédiai diagnosztikai vizsgálat alapján végzett logopédiai terápia. A mindennapi gyakorlatban a foglalkozások az óvodában vagy iskolában történnek, vagyis a gyermek/tanuló helyben kapja meg az ellátást. Azt látjuk, hogy az ellátásra egyre nagyobb szükség van, ez országosan megfigyelhető, nem helyi sajátosság. Gyomaendrőd, július 2. Czikkely Erika intézményvezető 22

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 2008-2009. TANÉV OKTATÁSI BESZÁMOLÓJA Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 Czikkely Erika intézményvezető Gyomaendrőd, 2009. július 15. 1. Gazdálkodás, tanügyigazgatás TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 BESZÁMOLÓ a 2010-2011-es tanévről Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 Czikkely Erika intézményvezető Gyomaendrőd, 2011. július 12. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás, tanügyigazgatás

Részletesebben

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 ,, Töprengés a minőségről Annak, aki nem gondol és nem tesz előre a gond kopogtat az ajtaján (Konficius) 2006-2007. TANÉV OKTATÁSI BESZÁMOLÓJA Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199

Részletesebben

MUNKATERV NEVELÉSI TANÁCSADÓ

MUNKATERV NEVELÉSI TANÁCSADÓ Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya OM azonosító: 200199 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax

Részletesebben

NAPSUGÁR GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI EGYSÉG, ÓVODA EGYSÉG SZAKMAI-NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

NAPSUGÁR GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI EGYSÉG, ÓVODA EGYSÉG SZAKMAI-NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. NAPSUGÁR GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI EGYSÉG, ÓVODA EGYSÉG SZAKMAI-NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. - 1 - Készítették Ágostonné Lábas Katalin óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Belső Ellenőrzési Csoport 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat OM azonosító: 202806 8900 ZALAEGERSZEG, Apáczai Csere János tér 5/A. Telefon: 92/511212, 92/511208 Fax: 92/511213 E-mail: szakszolgalat.zala@gmail.com MUNKATERV 2013/2014-es

Részletesebben

Együttnevelés határon innen és túl Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényû tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekrõl,

Együttnevelés határon innen és túl Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényû tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekrõl, Együttnevelés határon innen és túl Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényû tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekrõl, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre Együttnevelés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat. 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382. OM azonosító: 203086.

Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat. 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382. OM azonosító: 203086. Csigaház Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai Szakszolgálat 4600 Kisvárda, Kölcsey utca 5. Tel.:45/556-382 OM azonosító: 203086 Munkaterv 2015-2016-os tanévre KISVÁRDA, 2015. 1 I. KISVÁRDAI KORAI FEJLESZTŐ

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2013. év 03. hó 26. napján. 2 A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola SZERVEZETI

Részletesebben

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: Az intézményben a tanulók részére az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

Részletesebben

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2007 Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályzata Felelős: az Hatóköre:

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Általános Művelődési Központ Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegységének szakmai beszámolója

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A 68/2012. (XII. 14.) BM

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A 68/2012. (XII. 14.) BM Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Birtalan Géza SzVMSzK Oktatási és Minőségügyi elnökhelyettes 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: 36-1-220-5690; Fax: 36-1-220-8921 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé

A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé A Matematika Közoktatási Munkabizottságot az MTA III. osztálya azzal a céllal hozta létre, hogy felmérje a magyarországi matematikatanítás

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2014 / 2015-as tanév értékelése

2014 / 2015-as tanév értékelése 2014 / 2015-as tanév értékelése A 2014 15 ös tanévre való felkészülés izgalmakkal sok munkával kezdődött. Befejeződött az intézmény teljes körű felújítása, és a nyár végén ismét elfoglalhattuk az immár

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. Tel: 52/ 573-153, 392-239 Email: napovi@napovi.t-online.hu OM: 030978

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. Tel: 52/ 573-153, 392-239 Email: napovi@napovi.t-online.hu OM: 030978 Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. Tel: 52/ 573-153, 392-239 Email: napovi@napovi.t-online.hu OM: 030978 Polgár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárgy: 2016/2017-es év nevelési

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2015/2016-os nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2015/2016-os nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2015/2016-os nevelési

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya...

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálatokban végzett iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja

A pedagógiai szakszolgálatokban végzett iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja A pedagógiai szakszolgálatokban végzett iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja Szabó Éva N. Kollár Katalin Hujber Tamásné 2015 1 A tanulmány első kéziratát átdolgozta

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. decemberében tartandó ülésére Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Humán és Környezetvédelmi

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

IPR Hírlevél. Bemutatkozásunk. Tisztelt IPR programban részt vevő intézmény! A Wekerle Sándor

IPR Hírlevél. Bemutatkozásunk. Tisztelt IPR programban részt vevő intézmény! A Wekerle Sándor IPR Hírlevél Hírlevél a 27/2011.(IX.14) KIM rendelet (az oktatási esélyegyenlőségi szolgáló támogatásokról) támogatottjainak. Ön a Wekerle Sándor Alapkezelő által kiadott első IPR Hírlevelet olvassa, mely

Részletesebben

55 213 01 0010 55 01 Idegen nyelvi kommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 01 Idegen nyelvi kommunikátor Kommunikátor z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

TANULMÁNY ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV

TANULMÁNY ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 6200. Kiskőrös, Árpád u. 8 Telefon: 78/311-284 E-mail:gyjsz@koroskabel.hu TANULMÁNY ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV A bűnelkövetés megelőzhető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina dr. Bene Beáta Az eljárás megindulása A korábbi ombudsmani vizsgálati tapasztalatok 1 szerint problémát

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. (1) és 8. (1) bekezdéseinek, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d.) pontjának, a 104. (1) bekezdés a.) pontjának,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére J E L E N T É S a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben