Az együttnevelés Csibi Enikő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az együttnevelés Csibi Enikő"

Átírás

1 Az együttnevelés Csibi Enikő Baja,

2 (1) Hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden tanuló közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani. (2) Hogyan valósulhat meg, hogy az iskola alkalmas legyen a sajátos nevelési igényű, vagy BTMN tanulók befogadására, képes legyen az egyes tanulók sajátos igényeinek kezelésére. (3) Hogyan lehet a gyógypedagógiai professzió tudását a pedagógiai együttműködések segítségével a többségi intézményekben felhasználni.

3 Előzmények, következmények 1993: Közoktatási 1990: 2003: a Miniszterek Közoktatási törvény Tanácsa paragrafusaiban törvény 2003: 2004: a 2010: Fogyatékos csatlakozás fellelhető határozatot karakteres HOL TARTUNK Emberek az integrációs, az együttnevelés fogadott Európai MOST? nemzetközi el Unióhoz éve csírája együttnevelési a közös oktatási törekvéseket integrációs fogalmaz politikáról meg

4 Integráció Az integrációval be kívánják olvasztani az iskola meglévő struktúráiba az egyéneket. (Sebba, 1996.)

5 Inklúzió Az inklúziónál újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják. (Sebba, 1996.)

6 I I I Innováció Integráció Inklúzió Az inklúzió szemléletváltást eredményez a teljes tantestületben maga az intézmény is szervezeti átalakuláson megy keresztül.

7 és közben azt vettük észre, hogy Sajátos nevelési igényű? Iskolaéretlen? Könnyen kezelhető? Tehetséges? Nehezen kezelhető?

8 Befogadás Úgy veszik fel a gyermekeket a többségi intézménybe, hogy nem ismerik meg sajátos vonásait. Elvárás a gyermekektől, hogy ne térjenek el a többiektől, nyújtsanak hasonló teljesítményt, mint társaik. Elfogadás A gyermekeket a lakóhelyéhez legközelebbi intézménybe veszik fel, - az intézmény felkészült a feladatra. A többiekkel azonos, de rugalmas tanterv alkalmazása során minden szempontból figyelnek az akár egyéni ütemben haladó tanulókra. A tanulóktól a teljes alkalmazkodást, a többiekhez való igazodást igényli. Az intézménynek nincs befogadási stratégiája. Az intézményi környezet alkalmazkodik a tanulók egyéni sajátosságaihoz. Az intézmény értékeit, módszereit, személyi és tárgyi feltételeit úgy alakítják, hogy valamennyi gyermek, igényeit kielégítik az intézményi működést átgondolt stratégia jellemzi.

9 Befogadás Elfogadás A pedagógus saját stílusán, hagyományos pedagógiai módszerein kevéssé vagy nem változtat. Ha probléma merül fel, ennek feloldása jelentős mértékben a segítő szakemberekre, és/vagy a szülőre hárul. A pedagógusok az egyes gyermekek egyéni igényeihez való igazodást tartják fő feladatuknak. A módszerek, értékelési eljárások, szervezési formák tekintetében jelentős a változás, cél a képességek megbízható kibontakoztatása. A gondok megoldását elsődlegesen a többségi pedagógusok vállalják, nem húznak éles határvonalat a támogatást igénylő/nem igénylő gyermek között. Az elv az, hogy mindenkinek lehetnek meghatározott nehézségei, mindenki szorulhat segítségre.

10 A VÁLTOZÁS 1. ELUTASÍTÁS Felkészültség Tájékoztatás Világos elvárások 4. ELKÖTELEZŐDÉS Az új stratégia hangsúlyozása Jutalom és közös öröm A változáskezelés megszervezése JÖVŐ JELEN 2. ELLENÁLLÁS Fogadd el az elkeseredést Figyelem Empátia Magyarázat FORDULÓPONT KITARTÁS! 3. ELFOGADÁS Segítsd őket Bevonás Közös új jövőkép Egyéni érdekeltség

11 Két flakon kell a csodás hajhoz? avagy a sokszínű gyakorlat

12 Ismertebb modellek Kéttanáros modell Egyéni és kiscsoportos fejlesztésre épülő modell Konzultációs modell Utazótanári modell

13

14

15 Kéttanáros modell Kire irányul? Kik működnek együtt? Mennyire hatásos? A tanulóra A két pedagógus Gyenge hatásfokú Fenntartható? Megéri? Erősen bizonytalan Drága

16 Egyéni és kiscsoportos fejlesztésekre épülő modell Kire irányul? Kik működnek együtt? Mennyire hatásos? Fenntartható? Megéri? A tanulóra Több pedagógus Gyenge hatásfok, elkülönülés veszély Bizonytalan Olcsóbb

17 Konzultációs modell Kire irányul? Kik működnek együtt? Mennyire hatásos? A pedagógusra Sok színterű, pedagógus, munkak. Nagy hatásfokú Fenntartható? Megéri? Elköteleződés mellett Igény szerint biztosítható

18 Utazótanári modell Kire irányul? Kik működnek együtt? Mennyire hatásos? Fenntartható? Megéri? A tanulóra, a pedagógus(ok)ra Mindenki Erős hatással bír Implementálható Igény és szükségletorientált

19 Utazótanári modell Értelmez, közreműködik, együttműködik, segítséget nyújt,előkészít, érzékenyít,fejleszt, figyelemmel kísér, koordinál, fejlesztési tervet készít,konzultál, konfliktust kezel, tanácsot ad,javaslatot tesz, felkészül, részt vesz

20 Ami a modelltől elvárható.. Költséghatékony Rugalmas A helyi viszonyokra a legegyszerűbben adaptálható A résztvevők aktivizálását serkentő Szakmailag hatásos, hatékony A befogadás teljes megvalósítását segítő

21 Stratégia, avagy hogyan készül a palacsinta

22 A sikeres befogadási stratégia kialakítása Tanári attitűdök: a tanárok szociális érzékenysége, empátiája, az eltérések elfogadásának, a különbségek kezelésének a képessége. A tanárok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár, a megfelelő segédanyagok megléte és idő a sokféleség kezeléséhez. Támogató környezet iskolákon belül és kívül: Az igazgató, a köznevelés helyi irányítása, a helyi közösségek, a kormány, a szakmai szervezetek részéről. Kooperatív tanítás: Multidiszciplináris tanári és szakértői teamek. Kooperatív tanulás: Egymást segítő tanulók, csoportos tanulás. Együttműködés a problémamegoldásban. Nyomon követés: Folyamatos mérés és visszajelzés, egyéni tanulmányi terv és megvalósulásának mindennapi gyakorlata.

23

24 Az EGYMI KTV 20. (9) EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az EGYMI céljaival összhangban az országos és megyei szakértői bizottsági feladatokon kívül pedagógiai szakszolgálati feladatokat is elláthat, továbbá utazó gyógypedagógusi hálózatot működtethet. Elláthatja továbbá a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás feladatait, valamint az intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai vagy középfokú iskolai feladatot ellátó intézményegységnek kell működnie.

25 Mit kap(hat) a többségi pedagógus? (ha hagyja magát )

26 Segítséget örökre? Amíg érvényes a szakértői vélemény állandóan? Nem állandóan, de rendszeresen, állandóan használható segítségek biztosításával miben? A képesség, készség, kompetencia fejlesztésében és a mindennapi tanulásszervezés megkönnyítésében hogyan? Egyéni fejlesztési tervekkel, tanmenet egyéniesítésével, eszközök, segédeszközök biztosításával konzultációs lehetőségekkel, egyéni fejlesztéssel.

27 Egyéni fejlesztési terv Elkészítésének alapja: Szakértői vélemény Diagnosztikus mérés Habilitációs-rehabilitációs tanterv Célja: Habilitáció, rehabilitáció Segítség a többségi pedagógusnak Tudatos tervezés

28 Az együttnevelés megvalósításának alappillérei Nyitott, jól képzett pedagógusok Jelzőrendszer és prevenciós program a lemorzsolódás megakadályozására A pedagógiai eszközöket mesterként használó pedagógusok Elfogadó, befogadóattitűd Az integrált oktatás know how-ja

29 Útmutatók Ajánlások Jó gyakorlatok SNI mintamodulok

30 Reggeli gondolatok Csináljanak csapatokat, és hozzá csapatfeladatokat! A sokféle tanuló tökre jól megvan együtt, egymással. Legyenek olyan tevékenységek, feladatok, amelyben az egész osztály benne van!

31

32 Köszönöm a figyelmet!