Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, november 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4."

Átírás

1 Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, november 4.

2 A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége, melyek elősegítik a testi, az értelmi és a szociális fejlődést, valamint az iskolára való felkészítést. UNESCO, Salamanca-i Nyilatkozat és Keretprogram Közoktatásról szóló évi LXXIX. többször módosított törvény 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról Oktatási miniszter 2/2005. évi (III.1.) OM rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről

3 Az óvoda a sérült gyermekek integrálásának/inklúziójának a legtermészetesebb helyszíne

4 Az ökológiai-rendszer szerint való szolgáltatás kritériumai Elérhetőség: legkorábban, mindenhol, mindenkit (senki, semmiben, sehol ne legyen kirekesztett); Közelség: a legnagyobb mértékű szolgáltatási decentralizáció, ami a családok számára költségkímélő és családtámogató; Ingyenesség: egészségügyi, szociális vagy közoktatási támogatással, non-profit szervezet bevonásával; Interdiszciplinaritás: különféle tudományokat képviselő szakemberek közreműködésével; Változatosság: szűrés, diagnosztikus megállapítás, mérés, terápia, fejlesztés, segélyezés vagy támogatás; Tranzakcionalitás: a környezettel való folyamatos interakcióban, a válasz és viszontválasz folyamatában megvalósuló fejlődés; Dinamikusság: a környezet azon szükségszerű változásain keresztül, melyek segítik az egyént;

5 Az ökológiai-rendszer szerint való óvodai szolgáltatás jellemzői Lakóhelyen, vagy annak közelében, alapellátásként ingyenesen működő óvoda, ahová a korai fejlesztést és gondozást követően befogadják a sérült kisgyermeket; biztosítják a gyermek igényei szerint szükséges szakemberek habilitatív-rehabilitatív segitségét és az ideális óvodai nevelés feltételeit, az intézmény és szervezete nyitott, képes az egyén (sérült gyermek és családja) érdekében való folyamatos változásra, fejlődésre.

6 Integráció: a sérült kisgyermek beillesztése, beilleszkedése a többségi nevelési intézmény közösségébe Lokális : definiált külön csoport intézményen belül, a gyermekek között nincs kapcsolat; Szociális : fejlesztésben, némely nevelési helyzetekben külön, szabadidőben; közös programban együtt (időszakos, rendszeres); Funkcionális: tervezett és vállalt együttnevelés (részlegesen és teljesen), együttfejlesztés minden nevelési helyzetben, ami nem zárja ki a külön megvalósuló egyéni szükségleteket kielégitő habilitációtrehabilitációt.

7 Erőforrások - Önellenőrzés Alapító okirat, óvodai nevelési program (jogkonform integráció érdekében módosított, bővített); A fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelően képzett gyógypedagógus, szükséges időtartamban; Fogadókész, felkészült óvodapedagógusok és alkalmazottak (képzés, önképzés, jó gyakorlat átvétele); Speciális eszközök, segédanyagok, fejlesztő eszközök, játékok biztosítása; Csoportlétszám korlátozása.

8 A sikeres integráció nehezen mérhető erőforrásai Nyitottság, igény a minőség vezérelt pedagógiai munkára, készség a reformokra, rugalmasság a hétköznapokban, alkalmasság a folyamatos tanulásra, képesség a team-munkára; önindított vagy felkelthető szakmai kiváncsiság és innováció.

9 Korai fejlesztésből az óvodába TKVSZRB megállapítja a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, kijelöli a gyógypedagógiai habilitáció és rehabilitáció tartalmát A korai fejlesztés üteme, hatékonysága és eredményessége alapján javaslat az integrált vagy szegregált közösségi nevelésre TKVSZRB kontroll vizsgálata, szülővel egyetértésben a megfelelő feltételekkel rendelkező óvoda kijelölése

10 Gyógypedagógiai szolgáltatás az óvodai integrációban interaktív, tartós kapcsolat változó helyszín, hálózatépítés szakemberek és szolgáltatók szektorközi együttműködése a bölcsőtől a intézményesült formája komplex és összetett rehabilitáció a szülői és gyermeki jogok érvényesítése

11 Szakemberek a szülőkért kölcsönös tisztelet; az egyrangúság biztosítása; partneralapú kapcsolat kialakítása és folyamatos működtetése; az információk megosztása; az érzelmek megosztása; közös döntéshozatal; célok és prioritások megfogalmazása együtt a családdal; a gyermek és a család sajátosságainak és a gyermek egyediségének figyelembevétele.

12 Az integráció előnyei a gyermek számára átveheti ép társai magatartását, követendő szokásait; erősödik az önbizalma; törekszik eredmények elérésére; felgyorsul a fejlődés üteme; megtapasztalja, hogy némely dologban képes ugyanarra, mint a többiek; nem kell kiszakadnia lakóhelyi környezetéből;

13 Az integráció előnyei a szülő számára lakóhelyén marad gyermekük, nem kell messzire utaztatni; nincs kizárva a lakóhelyi intézményből, nincs megkülönböztetés, a szülők aktív résztvevői gyermekük fejlődésének; kevésbé érzik magukat elszigeteltnek; reálisabb képet alakítanak ki gyermekük állapotáról; zavartalanabb az anya-gyermek, szülői, rokoni kapcsolat; gyermekbarátságok alakulhatnak ki.

14 Az integráció előnyei a pedagógus számára fejlődik az egyéni képességek differenciáltabb és árnyaltabb megítélésének gyakorlata; módszertanilag gazdagodik a pedagógiai munka; ösztönző az új pedagógiai megoldások keresésére; fokozza a pedagógusok kreativitását; nő a pedagógus toleranciája, az empátiája; a pedagógus látóköre tágul; kialakul a team munka gyakorlata (szülő-pedagógusgyógypedagógus).

15 Köszönöm figyelmüket és türelmüket!