A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)"

Átírás

1 A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

2 CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda 3 telephelyen működik: Bóbita óvoda 7 csoporttal 175 gyermek befogadására alkalmas Comenius minőségbiztosítási program partnerközpontú modellje 2006-ban kompetencia alapú óvodai nevelés 2007-ben szivacskézilabda óvodai mozgásprogramja

3 CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Ugyan ebben a tanévben befogadó intézménnyé válás: gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal, gyógy-testnevelővel, szociálpedagógussal ben lehetősége nyílt a kompetencia intézményszintű folytatására pályázati támogatással ben központi épületünket a Bóbita óvodát felújította pályázati forrásból és önerőből Csorna város önkormányzata.

4 BEFOGADÓ ÓVODA A befogadó óvoda megvalósítása: 2007 szeptemberébe felhatalmazást kaptunk az alapító okiratban személyi feltételeink tárgyi feltételek Egymással szoros kapcsolatban álló tevékenység: integrált pedagógiai rendszer működtetése gyógypedagógiai habilitáció, rehabilitáció gyógytestnevelés mozgásfejlesztés

5 GYÓGYPEDAGÓGIAFEJLESZTŐPEDAGÓGIA Az gyógypedagógiai tevékenység : a szakértői bizottság által meghatározott szakmai / személyi, tárgyi, órakereti/ feltételek folyamatos biztosítása gyógypedagógiailag megalapozott, egyénhez igazodó fejlesztési irányvonal megtervezése, megvalósítása a kedvezőtlen hatások enyhítése az érintett szülők támogatása, az elfogadó szülői magatartás kialakítása, erősítése folyamatos korrekt tájékoztatás

6 Fejlesztőpedagógiai A fejlesztőpedagógiai tevékenység (IPR): a gyermekek tanulást meghatározó képességterületeinek felmérése a díszfunkciók, elmaradást mutató képességterületek egyénhez igazodó fejlesztése a szülők folyamatos tájékoztatása

7 Mozgásfejlesztés A mozgásfejlesztés területen:(gyógytestnevelésszivacskézilabda) a tanulási képességek mozgással történő megsegítése koordináció fejlesztése, általános érvényűvé automatizálása a mozgásigényű életmód megalapozása mozgás fejlesztés, mozgás nevelés

8

9

10

11 BÓBITA KUPA

12 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER Rendszer felépítése IPR munkacsoport: koordinátor Munkacsoport : gyermekvédelmi szakember, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő, munkaközösség vezető, intézményvezető Minden érintett óvónő: gyermekek nyomon követése, mérése, fejlesztő napló, egyéni fejlesztési tervek, fejlesztés megvalósítása napirendbe integrálva

13 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER Feladatok A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása Integrációt elősegítő csoportalakítás (hátrányos helyzetű gyermekek arányos eloszlása) Az igazolatlan hiányzások minimalizálása Minden gyermek számára biztosítja a lehetőséget képességei kibontakoztatásához, hátrányok leküzdéséhez, kedvezőtlen hatások enyhítéséhez

14 IPR Az otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti A szülő, a család partnerként résztvevője az óvoda folyamatoknak, szoros a család és az iskola közötti kapcsolat, kommunikáció Óvodánk együttműködő, befogadó, intézménnyé válik Pedagógusaink folyamatosan gazdagítják pedagógiai és módszertani repertoárjukat

15 Az óvoda - iskola átmenet Tanítók látogatása az óvodában- óvónők látogatása az isk. - gyermekek látogatása A DIFER mérések közös értékelése Szakmai, módszertani rendezvények közösen Folyamatos együttműködés a gyermekvédelmi felelősök között Az óvodákban folyó fejlesztés figyelemmel kísérése, fejlesztő szakemberek együttműködése Az osztályba sorolás közösen

16 Gyógy-testnevelés

17 A gyógy-testnevelés célja és feladata: Hozzájáruljon a szerzett vagy veleszületett betegség következtében kialakult egészségi állapot helyreállításához, gyógyításához A megkésett, illetve eltérő mozgásfejlődésű gyermek fejlesztése, a mozgásproblémák korrigálása, alapmozgások kialakítása.

18

19 TOVÁBBI FELADATA a gyógy-testnevelés hozzájárul az egészség helyreállításához, vagyis a beteg gyermek gyógyításának, rehabilitációjának egyik eljárása. Az egészség helyreállításán túl a gyógytestnevelésre hárul a testi képességek fejlesztésének, a mozgásműveltség fejlesztésének sportolási igény fejlesztésének feladata is.

20

21 A gyógytestnevelés és a játék játék a fejlődő szervezet szükséglete testi erő,értelmi képesség, erkölcsi tulajdonság fejlődik megsokszorozódik a játék szükségessége Gyermekek életkori sajátosságai, egyéni szükségletei

22 Elérhetőségeink VAGY JÓ GYAKORLATAINK: EDUCATIO HONLAPJÁN csamio.hu