1.környezeti allapotértékelés célja, alkalmazása, mikor, miért alkalmazzák?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.környezeti allapotértékelés célja, alkalmazása, mikor, miért alkalmazzák?"

Átírás

1 1.környezeti allapotértékelés célja, alkalmazása, mikor, miért alkalmazzák? 1)környezeti károk,szennyezések,haváriák felmérése és elemzése 2)a környezet állapotának,veszélyeztetettséggének felmérése és elemzése 3)működés előírásszerűségének ellenőrzése 4)környezeti haladás mérése 5)környezetpolitikák,stratégiák alapja.célja:1)döntés-előkészítés segítése (pl.:terhelhetőség megállapítása,működési engedély megadása,stb.) 2)tájékoztatás javítása 3)haladás mérése.hol ALKALMAZZÁK?a) 6ásvizsgálat (EKHV,RKHT ),Felülvizsgálás,Teljesítményértékelés,Egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban (EKHE),Elővizsgálati dokumentációban,stb.b) Teljes-Msi-programok,tervek:NCP,GHT; Terület-és település rendezési tervek; Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram,stb.c) BAT meg6ározás,6ékonyság vizsgálat.d) Eljárások és kibocsátások áttekintése,csökkentése.e) Energia-és anyagfelhasználás minimalizálása.f) Károk megelőzésére,mérséklésére és elhántására tervezett intézkedések.módszerei:1)adatgyűjtés,monitorozás,adatfeldolgozás,összehasonlító elemzés (pl.:6árértékhez,referencia adatokhoz,indikátorokhoz),2)térinformatikai módszerek alkalmazása,3)modellezés,4)prognosztizálás 5)jogszabályi megfelelőség vizsgálata 6)auditálás 7)teljesítmény értékelés. MUTATÓK:1)Jogszabályokban előírt terhelési-és 6árértékek.2)Alapadatok (eredeti helyzet,állapot),mely segítségével környezeti mutatók és indexek állapít6ók meg.3)ksh,gdp,isew stb.mutatók.4)környezeti indikátorok.a környezeti mutatók tehát lehetnek:1.abszolút (önálló dimenzióval bíró) értékek:(pl.:6árérték),fajlagos adatok,viszonyszámok ill.minősítő jelek.(kiválasztásuk az adott helyzettől függ.)2.relatív értékek:relatív érték esetén a bázisadat értéke 1,00,ill.100%.A viszonyítás a közölt,vonatkozási,jellemző bázisértékhez történik.a változás"-t önmagához viszonyítjuk.3.fajlagos értékek:pl.:fajlagos hulladéktermelés kg/év/fő.településnél pl.:1000 fő lakosra vonatkoznak.mutatók JELLEGE:a)leíró típusú (képet ad az adott helyzetről) b)teljesítmény mutatók (azt jelzik,hogy a fenntart6ó állapothoz képest az adott helyzet kedvező-e avagy nem? c)6ékonysági mutatók (pl.:a termelési folyamatok 6ékonyságát fejezi ki) d)jóléti mutatók (pl.:isew azaz Fenntart6ó Gazdasági Jóléti Index) folyamatokat követő-ún.flow típusú-mutató valóságosabb képet ad a jólétről,gazdaságról (több tényezőt együttesen vizsgál).a környezeti mutatók keretmodelljei:ensz: közt indította el a folyamatot a környezetre vonatkozó statisztikák fejlesztésének irányába.oecd:a tagországok által az elmúlt 25 év alatt kidolgozott környezetpolitikák jelentős fejlődésen mentek keresztül,ezekhez szükséges volt a mutatók rendszerének kidolgozása 1991.évi ajánlásának címe: Ajánlás környezeti mutatókról és információkról".fontosnak tartják az integrált statisztikai mutatókat,melynek modellje:terhelés-a lapot-válasz Ez a modell azon az ok-okozati viszonyon alapul,hogy az emberi tevékenység terheli a környezetet és változást idéz elő a minőségben,a természeti erőforrások mennyiségében.a társadalom válaszol ezekre a változásokra-a környezeti-gazdasági-szektorálas politikáin keresztül.eurostat:a fenntart6óság,mérésének irányába tett kísérlete alapján javasolja a:6ötenyezok-terhelés-állapot-6ás - VÁLASZ modellt. Definíciók:6ótényezők:az emberi tevékénységek (energiahasználat,közlekedés,fogyasztás,idegenforgalom,stb.),környezetterhelés:természeti erőforrások használata környezetszennyezés,hull.kibocsátás adatai,stb.,állapot:a környezet-és természet erőforrások terhelése nyomán létrejövő helyzet (pl.:légköri folyamatok)6ás:a biológiai és fizikai rendszerekre vonatkozik,pl.:emberi egészség,ökoszisztémák épsége,építmények állaga.válasz:a káros 6ások csökkentésére,kiküszöbölésére irányuló intézkedések.példa magyarországi mutatókra,melyek a mezőgazdaság fenntart6óságának vizsgálatához kapcsolódnak.1).6ótényezők,terhelés:földterület,földhasználati kategóriák szerint 2)Állapot:a talajpusztulás kiterjedése 3).Válasz:talajjavítás.MUTATOK MÓDSZERTANI CSOPORTOSÍTÁSA:a)igénybevételi,b)terhelési,c)szennyezettségi,stb.TÉMAKORÓK

2 SZERINTI CSOPORTOSITÁS:p1.:környezeti elemek mutatói,környezeti problémák mutatói.típusok SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS:pl.:statisztikai jellegű gazdasági,társadalmi mutatók; környezeti mutatók.hazai példák:a)hazánk környezeti állapotának mutatói (KvVM) b)környezetstatisztikai adatok(ksh) c)tiköfe/(debrecen Környezeti-atlaszok,jelentések.Hagyományos környezeti mutatók bemutatása.váti Kht.módszere ill.mutatói:(mellékelve).környezeti KULCSMUTATÓK OECD készlete:(mellékelve).indikátorok = MUTATÓK.(definíció)A fenntart6ó fejlődéssel kapcsolatban hozott intézkedések előkészítésében,az elindult folyamatok ellenőrzésében,vizsgálatában egyre nagyobb szerepet kapnak a környezeti mutatók.mért van szükség környezeti mutatókra?a)elősegíti a kommunikációt.b)lehetővé teszik vagy előmozdítják az információcserét azon témán belül,amelyre vonatkoznak c)felhívják a figyelmet a környezeti problémákra.jelenleg a döntéshozók számára a környezettel kapcsolatban rendelkezésre álló információk elég szűkösek.a környezeti mutatók kapcsán folyó kutatások próbálják ezeket az adatokat bővíteni.minden rendszert makroszkopikus tulajdonságok (állapotjelzők) jellemeznek.az állapotjelzők értékei a (kvázi) statikus rendszer állapotát teljesen és egyértelműen meg6ározzák.az állapotjelzők nem függetlenek egymástól:közülük néhány (kiválasztott) egyértelműen meg6ározza a többit.ezeket a kiválasztott változókat állapotváltozóknak" vagy indikátoroknak tekinthetjük.1.a körvyezetállapotértékelés célja,alkalmazása:környezeti károk,szennyezések,haváriák felmérése és elemzése; a környezet állapotának,-veszélyeztetettségének felmérése és elemzése.; ehhez szükséges:adatgyűjtés,monitorozás,adatfeldolgozás,térinformatikai módszerek alkalmazása,modellezés. 2) Éghajlatváltozás:emberi tevékenység miatt légkörbe kerülő üvegházhatású gázok mennyisége gyorsuló mértékben nő.ipari forr.kezdete óta szakadatlanul zajlik.atomenergia lassítja.célok:co2 és más üveggázok csökk.trendek:elmúlt évtizedben gazdi visszaesés miatt a GDP erősen szétvált az 1000 USD re vetített üveggáz kibocsátástól.kibocsátási terendek szoros kapcsolatban vannak a fosszilis E hordozó felhasználásából származó üveggáz kibocsátásokkal.1990 évtizedben évi középhőm. 9 év során meghaladta a 30 éves átlagot.kiugróan meleg volt 94 és 2000.Váltakozó a csapadékösszeg alakulása. 3)Sztratoszférikus O3 csökk:déli és északi sark fölött a legjelentősebb.uv B sugárzás szintjének felszín közeli növekedése káros az emberi egészségre,terméshozamra,környre.az O3 károsító anyagok kibocsátása és sztratoszférába kerülése közt hosszú idő telik el.átfogó célok:metil bromid és a HCFC fokozatos kivonása (2005 ill. 2020) és a meglévő CFC k nemzetközi kereskedelmének csökkentése.trendek:nemzetközi kötelezettségek alapján 94 től megszűnt a halonok,96 tól a CFC k felhasználása.96 97:kis mértékű regenerálás, :kismérétkű visszanyerés a CFC k esetében.92 től a helyettesítő anyagként belépő HCFC k felhasználása 98 ig felfutott,majd lassan csökk.b.p.felett a függ.légoszlop teljes O3 tartalma 90 es években jelentős csökkenést mutatott.össz O3 tartalom 90 es években a sokévi átlaghoz(69 91)viszonyítva évente 0,5 8,5% kal kevesebb volt. 4) Eutrofizáció:rizsa. Célok:felszíni vizek tápanyaggazdagságának mérséklése a vízgyűjtő területen,emberi tevékenységből származó termelési és kommunális szennyvíz elvezetés és kezelése,vmint gondos,takarékos szerves és műtrágyafelhasználás és körny.kímélő növényterm.és állattartás.trendek:műtrágya felhaszn.rekord mértékű(1év alatt több mint 70%)zuhanást követő enyhe emelkedés után 2000 ben elérte a 90 ben mértnek a 60% át.szerves trágya felhasználás lassú csökkenése folytatódott 2000 ig,ami a patások

3 zsugorodásásval lehet összefüggésben.közcsatornába vezetett sz.víz mennyiségének csökkenése a csak mechanikai tisztított szvíz részarányának visszaszorulása és a biológiai tisztított szvíz mennyiségének növekedése említhető.eutrofizációval kapcsolatos mutatókat más mutatókkal együtt kell vizsgálni:vízkészlet,települési környezet és csapadékmennyiséget jellemző mutatók. 5) Savasodás:körny savasodását emberi tev.során kibocsátott S és N vegyületek(so2,no)és NH3 idézézik elő.oka:villamos erőművek,távfűtés,fosszilis tüzelők,trágyázás.cél:ezek csökkentése a 79es genfi egyezménybenk és jegyzőkönyvében rögzített kötelezettségek végrehajtásával.trendek:savas hatású gázok összkibocsátása 60% ra csökkent 2000 re,egyre erősbödő,mindinkább telítődő szétválást mutat a GDP vel.ezzel szinte teljesen azonos az 1főre jutó kibocsátás trendje.legszembetűnőbb szétválási tendenciát az 1000 USD re vetített savas hatású gázkibocsátás mutatja,ami a 90es évek szerkezeti átalakulásának és körny.politikai intézkedéseinek együttes 6ásaival magyaráz6ó.so2 és NOx légköri háttérkoncentrációinak alakulása vmint a S és N nedves ülepedése többé kevésbé ellentétes tendenciát mutat,ami az adott év csapadékviszonyaival függhet össze. 6) Toxikus anyagok:nehézfémek kibocsátásának veszélyessége mérgező 6ásukból ered,ami kis mértékű légköri,élővizi,ill.talajban való felhalmozás esetén komoly károsodást okoz(tápláléklánc,ember ).Veszélyesek:Pb,Cd,Zn.Iparágak:kohászat,fémfeldolgozás,vegyip ar juttat levegőbe és vízbe nehézfémeket.célok:levegőbe,vízbe,talajba kerülő toxikus anyagok kockázatának megelőzése,csökkentése és múltban felhalmozódott szennyező gócok megtisztítása.trendek:közlekedési eredetű Pb kibocsátás az ólmozott benzin 99 ben történt teljes körű kivonásával megszűnt.7 nehézfém:hg,ni,as,cd,cr,cu,szelén esetében 90 től 99 ig tartó különböző mértékű csökkenés majd 2000 ben jelentkező gyors emelkedés ellentétes irányú tendencia megindulására utalhat.az égetésből származó HCB,PCP összkibocsátástól eltekintve vmennyi itt bemutatott mérgező szerves vegyület összkibocsátásának szintje 90 től foly.csökken.rovarírtó és egyéb növényvédő szerek értékesítése a 90 es években folyamatosan szűkült.gombaölő és gyomírtó szerek 91 ben és 94 ben megfigyelhető ugrásszerű emelkedést folyamatos csökkenés követi,kivéve 99. 7) Települési körny:település szerkezeteknek kialakulása alapvetően a természeti adottságokat biztosító tájpotenciál kiaknázásán a népesedési viszonyok alakulásán,vmint a gazdi,társi és kúltúrális viszonyokon alapul.a népesség sűrűsödése kedvező hatással volt a települések gazdaságnövekedésére:költség6ékony infrastruktúra,ellátás szervezés könnyítés.negatív:szennyező források kis területre koncentrálódnak(zaj,hulladék,sz.víz),természet túlzott használata.célok:ezek csökkentése,zöld területek növelése.trendek:tofp egyenértékben kifejezett CO nem metán illékony szerves vegyületek és NOx ek kibocsátása közt végig meghaladta a GDP indexet,míg 2000 ben gyenge szétválás.szilárdanyag kibocsátás nagymértékű visszaesése erős szétválást mutat a GDP alakulásától.95 től(mikor közműolló nyílása legnagyobb volt)a közcsatornahálózatba bekapcsolt,vmint a szvíz tisztító telepre csatlakoztatott lakások arányának növekedési üteme jóval meghaladta a vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások arányát.görbék meredeksége közvetetten a közműolló záródására világít rá.a települési szilárd hulladék gyűjtése alapján az összmenny.és a fajlagos érték is általában növekvő tendenciát mutat.összes és egyfőre jutó városi közhasználatú zöld terület növekedett az elmúlt évtizedben,de a gondozottság romlott. 8) Biodiverzitás:technika fejlődésével a természeti élő és élettelen erőforrásokat érő 6ások(levegő,élővíz,talaj,élővilág)is egyre erőteljesebbek.valóban természetes,teljesen érintetlen élőhely Európában általában és hazánkban is kevés van.célok:ökoszisztémák,fajok és genetikai sokféleség fenntartása,helyreállítása és növelése,és élőhely

4 elvesztésének,feldarabolódásának megakadályozása.trendek:elmúlt 30 évben jelentős átrendeződések történtek a földhasználatban,folyamatosan csökkent a mezőgazdasági területek részesedése,az erdőterület aránya 93után szinten maradt.2000 ben 70 hez képest 80% kal nőtt a művelés alól kivett terület részaránya az összterülethez viszonyítva.90 óta 35%kal nőtt a védett területek száma,2001 re elérte az ország területének 9,2% át.np ok területei meg3szorozódtak.természetes vizek halzsákmánya 85 höz képest a fehér halak esetében 20 25% os csökkenést mutat.nemes hal zsákmány 2000 re a felére csökk.96 hoz képest a biogazdálkodás szempontjából ellenőrzött területek aránya dinamikusan növekedett,5 év alatt meg8szorozódott,miközben mezőgazdi területek radikálisan csökk. 9) Hulladék: Átfogó célok: -hull minimalizálása (termék életciklusa), -újrahasználat, -termékdíj, betétdíj, - hull.gazd költsége (költséghatékonyság) Hulladékok csoportosítása: Nem veszélyes hull: -települési szilárd, -települési folyékony, -kommunális szennyvíziszap, - építési, bontási és egyéb hull-ok, -mezőgazd-i és élelmiszeripari nem veszélyes hull-ok, -ipari és egyéb gazdálkodási nem veszélyes hull-ok, csomagolási hull. Veszélyes hulladékok: -hulladék olajok, -akkumlátorok és szárazelemek, -elektromos és elektronikai hull-ok, -kiselejtezett gépjárművek, -egészségügyi hull-ok, -állati eredetű hull-ok, -növényvédőszerek és csomagolóeszközök, -azbeszt, -gumi. Zöld és biohulladékok kezelése: -komposztálás (ha erre alkalmas), -a szeméttelepre nem mehet-> a telepen anaerob körülmények között metán keletkezik, ezt vissza kell fogni mert üvegházhatású. A komposztálás azért jó mert levegőztetik mozgatják. A CO2 körforgásba kerül. A veszélyes hull nagyon sokféle lehet: Kormányrendelet 16/20001-> a hulladékok jegyzéke. 20 veszélyes hull csoport jelöl ki. 01 mezőgazdasági.20 települési. Pl vagy ezek a hull nevét adja meg. A hulladékjegyzék tartalmaz veszélyes és nem veszélye hull-okat. Ha veszélyes akkor a számok fölé csillagot teszünk. 2csoport:települési és termelési.veszélyes hulladékok döntően termelési tevékenység során keletkeznek.mo n csak a veszélyes hulladékok esetében van önbevalláson alapuló adatszolgáltatás.célok:minimalizáslás,megelőzés,újrahasznosítás.trendek:lakosságtól elszállított települési szilárdhulladék mennyisége 92 től 2000 ig 30%kal növekedett és végig meghaladta a GDP növekedés ütemét.ugyanebben az időszakban a veszélyes hull.keletkezés erősödő szétválása tapasztalható a GDP indextől.ez a tendencia gazdaság szerkezeti változásaira,vmint korszerűbb és tisztább technológiák elterjedésére vezethető vissza.1főre jutó települési szilárd hulladék 90 hez viszonyítva a többi város kategóriában mutatta a legnagyobb értékű emelkedést(35%),bp n 9 12% os növekedés volt.bp n a települési hull.összetételében a műanyag részesedése 96 után drasztikusan megemelkedett,mely 2000 re jóval meghaladta a 90 ben mért érték 3szorosát.Települési hull. lebomló szervesanyag tartalmának fokozatos növekedése figyelhető meg.papír,üveg,fém textíl aránya csökk.a lakosságtól elszállított hull.mennyisége 93óta a háztartási fogyasztás bővülését is meghaladó mértékben növekedett. 10) Vízkészletek: A felszíni és a felszín alatti vizek folyamatos kölcsönhatásban vannak. -Felszíni: állóvíz, vízfolyások, csatornák -Felszín alatti: talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, hasadékvíz, parti szűrésű vizek. Felhasználható vízkészletnek csak azt a vízhozamot tekinthetjük amelyek tartósan és a kritikus időszakokban is kivehető a mederből.

5 Mo. területén a több ezer m vastagságú porózus szerkezetű rétegekben nagy mennyiségű vizek, rétegvizek vannak. Mo. a betelepülők célországa lehet mert felszín alatti vizekben gazdagok vagyunk. A felszíni problémák korábban jelentkeznek, mert hazánk viszonylag mély területen fekszik. Eleve szennyezetten érkezik hozzánk a víz, mi is tovább szennyezzük ezt a kommunális szennyvizekkel. Az időszakos vízfolyások befogadóként szerepelnek a szennyvizek esetében. Szennyvíz minőségű vizet tartalmaznak a csatornák, patakok. A felszíni vizeket terhelő szennyeződések: mezőgazdaság, üdülési, idegenforgalmi, hulladékok szakszerűtlen kezelése (ide tartozik a szennyvíz is). Az élővizek öntisztuló képessége csökken, ehhez hozzá járul még az éghajlatváltozás, az emberi beavatkozás a minőséget és a mennyiséget befolyásolja. Hazai víztermelés: 15% felszín alatti, 40% mélységi víztartó rétegekből, 30% partiszűrésű kutak, 20% karszt kőzetekből, 10% sekély rétegvizekből, 85% felszíni vizekből. Az ivóvízigény közel 95%-át felszín alatti vizekből elégítik ki. Az elmúlt időben 1/3-al csökkent a felszín alatti vízkészletünk. -környezeti célkitűzések: pl a felszín alatti vizek állapota feleljen meg a jó mennyiségi és minőségi állapotnak. -környezeti célkitűzések megvalósulása: 1, ki kell jelölni a víztesteket 2, gondoskodni kell ezek nyílvántartásáról 3, moitorozás 4, állapot értékelés (észlelő kutak alkalmazása, havi rendszerességgel vízszintet és rendszeresen minőségvizsgálatokat végzése) 5, vízgyűjtő gazdasági tervet kell készíteni 6, önkormányzatok feladatainak a kijelölése 1-2 fejezet: mennyiségvédelem és a minőségvédelem. 3. fejezet: a tevékenységek engedélyezése pl vízkivétel engedélyezése. Szennyező anyag elhelyezésének és kivezetésének engedélyezése. A jogszabály utal arra hogy elővizsgálati dokumentációt el kell végezni és a hatóság dönt majd, csak ezt követően lehet tervezéssel majd megvalósítással foglalkozni. 4. fejezet: engedélyköteles tevékenység bejelentése és adatszolgáltatás (nyilvántartási kötelezettség) pl benzinkút telepítése, felújítása: kockázatos anyagot tárol a felszín alatt ami a felszín alatti vizet veszélyezteti vagy veszélyeztetheti az 219/2004 (VII.21) jogszabályra vonatkozva un FABI bejelentést kell tenni. 5. fejezet: kivizsgálás: a felügyelőség vizsgálódik ha pl egy illegális hull lerakóról kap információt. Ezután kiszáll és ő maga is vizsgálódni kezd. A vízjogi engedélyeket magához veszi és indítványozza a kivizsgálást. Határozatot hoz a jogszabály tükrében, előírja a felülvizsgálatot, országos környezeti kármentesítési program. Kármentesítés lebonyolítása (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, monitoring). 8. fejezet: tartós környezeti károsodás 9 fejezet: nyilvántartási rendszer pl szennyezett területek kármentesítése, országos nyilvántartása 96%határon kívülről jön.legfőbb poblémát a víz szennyezésnek(eutrofizáció,savasodás,mérgező szenny.)emberi egészségre,ivóvízkezelés költségére gyakorolt 6ása jelenti.célok:vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodásnak biztosítása a túlzott használatot és romlást elkerülve úgy,h megfelelő minőségű és elegendő édesvizet biztosítsanak emberi felhasználásra,vmint vizi és más ökoszisztémák fenntartására.ezen kívül a szennyező fizet és a használó fizet elv alkalmazását is igényli.trendek:a tényleges felhasználás drasztikus visszaesésével(több mint 50%)és a hasznosítható vízkészlet minimális emelkedésével a tényleges vízfelhasználás és a hasznosítható vízkészlet aránya jelentős mértékben csökken.abszolút értékben 99 ben

6 8,5%volt amely nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthető.92 óta az ívóvízfogyasztás mind abszolút és fajlagos értékeit tekintve 30%kal esett vissza.92 óta az építőipar szvíz kibocsátása 80%kal,feldolgozóiparé közel 60%kal csökkent.jóval mérsékeltebb visszaesés mutatkozik a háztartások esetében,míg a bányászatnál erős ingadozás tapasztalható. 11) Erdővagyon:haszna:élőhely,talajt,vieket védi,levegőt tisztít,táj arculatát meg6ározza.célok:erővagyonnal való gazdálkodás biztosítása,a túlzott használat és pusztulás elkerülése céljából úgy,h a termeléshez megfelelő mennyiségű faanyag álljon rendelkezésre.trend:2000 ben 1,8M Ha t borított erdő,ami az ország 19% a.erdő terület 90 hez képest 6% kal nőtt,és a népesség fogyása következtében az egy főre jutó erdőterület növekedési dinamikája jóval e fölött volt(9%).erdővagyon használatának intenzitását az jellemezte.h az elmúlt évtizedben a folyó növedék meghaladta a ténylege véghasználat mennyiségét.ezért az élőfa készlet gyarapodott.mindez azt jelenti,h a magyar erdővagyon gazdálkodásban a fenntathatóság erős,bár intenzitása gyengülni látszik.az erdők egészségi állapota általánosságban romlik,amit jól mutat a tünetmentes álomány visszaszorulása.90 es évek 1.felében jelentkező gazdi visszaesés jól tükröződik az erdőtelepítés alakulásában. 12) Gazdaság és körny:mo az elmúlt évtizedek során jelentős politikai,gazdi,társi,környi átalakuláson ment keresztül.világ egyik legnyitottabb gazdasága,ahol a GDP 85% át a magángazdaság állítja elő.90 es évek 1.felében a GDP az ipari termelés és a mezőgazdaság kibocsátása jelentős mértékben visszaesett.az elmúlt időszakban a GDP folyamatosan növekedett(kivéve 93),így 98 ban elérte a 90 es szintet.célok:környterhelés gazdi növekedésétől történő szétválasztása integrált megközelítést igényel a fogyasztási és termelési formák kezelésénél.az egész életciklus során a fogyasztási és termelési formák környi hatásait közvetlenül integrálni próbáló politikára van szükség.trendek:elmúlt évtizedben a gazdaság szektorai közt jelentős átrendeződések játszódtak le.mezőgazd GDP ből való részesedése a 90es évi szint 25 30%közt állapodott meg az évtized 2.felében.Az ipar és építőipar GDP hez való hozzájárulása szintén visszaesett,de 92 93as mélypontot követően lendületes növekedésnek indult.szolgátlatási szektor bővülésének üteme vmennyi ágazat növekedés ütemét meghaladta.jelenleg a GDP több mint 60% át állítja elő.a GDP és egyes környterhelések szétválásának trendje MO esetében is jól tükrözi a termésvezérelt környterheléstől a fogyasztásból adódó környi problémák felé való elmozdulást(pl települési hull).miközben a nemzetgazdaság E intenzitása csökken. Fő probléma: -energia fogyasztás + az ezzel járó problémák. háztartási tevékenységek vízhasználás, szerves bomló hulladékok A Föld népessége 40 év múlva kb 2x-re nő. -népességrobbanás, a fogyasztás összességében nő, el lehet e látni ennyi embert a földön. -a népesség 1/3-a a létminimum alatt él. Indikátorok a fogyasztási szokásokkal: -energia, -víz, -műtrágya, -szennyvíz, -hulladékok, -légszennyezés, -szállítás 13) Fogyasztási szokások:háztartások fogyasztása jelenti az erőforráshasználat és a körny terhelése egyik legfőbb forrását.a háztartások mint végfelhasználók a gazdi növekedés fő hajtóerői.a háztartások(közvetlenül v közvetve)hozzájárulnak az üvegházhatású,savas hatású gázok felszín közeli O3 képződésben.háztartások jelentős E és vízfogyasztók.a háztartások fogyasztását a jövedelmi és népesedéi viszonyok nagy mértékben befolyásolják.célok:fenntartható fogyasztási szokások és erőforrás takarékos életmód elterjesztése,környezettudatosság fokozásával,és környvédelmi tájékoztatás kiszélesítésével.trendek:népesség 80 as évek eleje óta tartó fogyásával egyidejűleg a háztartások számának szembetűnő növekedése figyelhető meg,eközben az 1 háztartásra jutó személyek száma csökken.a háztartási fogyasztás szerkezetében a 90es években fűtés és E

7 felhasználás mértéke 50%al nőtt,de vasúti személyszállítás közel 30% ra mérséklődött.1 főre jutó gázfogyasztás 90 hez viszonyított gyors felfutása érzékelhető.1000 lakosra jutó szgk.állomány évi több mint 2% al gyarapodott.jelentős vízáremelésnek köszönhetően 30% al csökkent az 1 főre jutó ivóvízfogyasztás.a villamosenergia fogyasztás szinten maradt az évtized alatt.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Helyzetértékelés 2007.

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Helyzetértékelés 2007. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Helyzetértékelés 2007. Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója I.kötet Helyzetértékelés Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából készítette

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése A Föld keletkezésekor:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21)

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2011. november 30. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Local Agenda 21... 5 A fenntartható fejlődés és a Local Agenda 21 kapcsolata... 5 A Balatoni

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS LEVEGŐSZENNYEZÉSI ALAPFOGALMAK Szennyezett levegő - a természetes alkotóktól minőségileg eltérő

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÁLÓCZY ANNA OKTVF KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Budapest, 2007. 06.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról TÁJÉKOZTATÓ Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e.) pontja alapján a települési önkormányzatnak

Részletesebben

53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet. "Magyarország SAPARD Terve 2000-2006" kihirdetéséről. Magyarország SAPARD Terve 2000-2006

53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet. Magyarország SAPARD Terve 2000-2006 kihirdetéséről. Magyarország SAPARD Terve 2000-2006 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet "Magyarország SAPARD Terve 2000-2006" kihirdetéséről 1. Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. -a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése

Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése Elfogadta: 181/2016. (V. 17.) Kt. hat. Budapest XVI. kerület Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése Összeállította: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március -TERVEZET- 2011. március 24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA... 3 1.1.1

Részletesebben

MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ

MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: 06 1 455-8055, Fax: 06 1 216-0911 Drótposta: center@ktk-ces.hu Világháló: www.ktk-ces.hu MAKK Magyar

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m Tématerületei: 1. Egészség, demográfiai változások és jólét A szilárd tudományos bizonyítékokon alapuló, hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Program kötet Készítette: Kóti István okl. építőmérnök, vízépítő Mátyás László okl. gépészmérnök (MMK-1161/2013) környezetvédelmi szakértő

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

Németország környezetpolitikája célok, eredmények, kihívások

Németország környezetpolitikája célok, eredmények, kihívások DR. POMÁZI ISTVÁN Németország környezetpolitikája célok, eredmények, kihívások Egy adott ország környezetállapotát és környezetpolitikáját számos természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális tényező

Részletesebben

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31.

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. 68665 számú OTKA pályázat zárójelentés File: OTKAzáró2011 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. A kutatás munkatervének megfelelően a könnyen oldható elemtartalmak szerepét vizsgáltuk a tápláléklánc szennyeződése

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Szabványok Levegőtisztaságvédelem Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1. Nemzetközi egyezmények //2004.04.14. Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon

Részletesebben

8. Energia és környezet

8. Energia és környezet Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása. 3.1. A környezetvédelmi program célkitűzései és feladatai a környezeti elemek védelme érdekében 3.1.1. LEVEGÔTISZTASÁG-VÉDELEM Célállapot: A jó levegőminőség fenntartása, a város környezeti levegőminőségének

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5 Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről A Képviselő Testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

kémiai vegyület energiatartalma égési reakció során felszabadul

kémiai vegyület energiatartalma égési reakció során felszabadul Anaerob hulladékkezelés - mikrobiológiai alapok - általában szennyvíziszapra alkalmazzák - a lebontás mikrobiológiai: más, mint a heterotrófoknál - metánképzés: metanogén szervezetek végzik (ősi, kis energiahatékonyságú)

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Hazánkban, a környező országokban és az Európai Unió más tagországaiban is komoly feladat az egyre nagyobb mennyiségben keletkező kommunális szennyvíziszap

Részletesebben

A Levegő Munkacsoport észrevételei az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) I. Zöld Könyv tervezetéhez (2007. szeptember 30.

A Levegő Munkacsoport észrevételei az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) I. Zöld Könyv tervezetéhez (2007. szeptember 30. A Levegő Munkacsoport észrevételei az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) I. Zöld Könyv tervezetéhez (2007. szeptember 30.) Általános megjegyzések Az EKFS nem tartalmaz konkrét célkitűzéseket,

Részletesebben

!" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004.

! #!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004. !" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VIZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ENERGIA-FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE Zsabokorszky Ferenc Témavezető: Prof. dr. Sinóros - Szabó Botond az MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM Kerpely

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2011. Vállalati felelősségvállalással a fenntartható fejlődésért

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2011. Vállalati felelősségvállalással a fenntartható fejlődésért FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2011 Vállalati felelősségvállalással a fenntartható fejlődésért A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta TISZAI VEGYI KOMBINÁT GKI GAZDASÁGKUTATÓ

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

1. Munkaerõ-piaci folyamatok

1. Munkaerõ-piaci folyamatok 1. Munkaerõ-piaci folyamatok Arendelkezésünkre álló adatok alapján a munkaerõpiac legfontosabb fejleménye az elsõ félévben az volt, hogy megállt az aktivitási ráta évek óta tartó jelentõs csökkenése: az

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

Fenntarthatósági Stratégia

Fenntarthatósági Stratégia Fenntarthatósági Stratégia 2016 Tartalomjegyzék 1. Vezetői Összefoglaló... 3 2. Bevezetés... 4 2.1 Fenntartható fejlődés fogalma... 4 2.2 A fenntartható fejlődés főbb területei... 4 2.3 Fenntartható fejlődés

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Gáztüzelésű kondenzációs rendszerű fali és álló kazánok KT 56. Érvényes: 2012. március 28-tól 2017. március 28-ig

Gáztüzelésű kondenzációs rendszerű fali és álló kazánok KT 56. Érvényes: 2012. március 28-tól 2017. március 28-ig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: info@kornyezetbarat.termek.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 56 Gáztüzelésű

Részletesebben

A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása. 1. Bevezetés

A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása. 1. Bevezetés A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása Szabó Tamás okleveles környezetmérnök, vízellátás -csatornázás szakmérnök, mérnök-közgazdász Heves

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben