T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról"

Átírás

1 Berhida Város Polgármesterétől Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról A évi gazdasági program és költségvetési terv III. negyedévi következő tájékoztatást adom: végrehajtásáról a A bevételek a módosított előirányzathoz képest megfelelő ütemben, 78,4 %-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek 368 ezer Ft-os teljesülést mutattak a félév végén, mely 208 ezer Ft-os előirányzat növelést tett lehetővé. Az intézményi működési bevételek 78,6 %-ban az időarányoshoz képest kicsit nagyobb mértékű növekedést mutatnak. A kamatbevételek esetében a teljesülés csak 61,3 %, mely az időszaktól jelentősen elmarad. A Bakonykarszt Rt által fizetett közmű bérleti díj bevételek viszont 124,6 %-ban teljesültek, mely ezer Ft-os előirányzat növeléssel jár. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 69,6 %. Az idősek klubja térítési díj bevétele 114,2 %-ban teljesült, mely 377 ezer Ft-os előirányzat emelést tesz lehetővé. A kapcsolódó áfa előirányzat módosítás 102 ezer Ft. A házi gondozási díj bevételek esetében 213 ezer Ft-os előirányzat emelés indokolt. A lakóingatlan bérleti díjak 97,3 %-ban, a nem lakóingatlan bérleti díjak 90,3 %-ban folytak be. Ezen jogcímen 940 ezer Ft-os előirányzat emelést javaslunk a Kultúrház tekintetében 340 ezer Ft, a TESZ esetében 600 ezer Ft-os összegben. A kapcsolódó áfa előirányzat módosítás: kultúrház 92 ezer Ft, TESZ 162 ezer Ft összegű. A továbbszámlázott szolgáltatások esetében indokolt az előirányzat emelés a Polgármesteri Hivatalnál 300 ezer Ft, az Önkormányzatnál 600 ezer Ft. A teljesülési szint 110,1 %. A kapcsolódó áfa bevétel módosítás: Polgármesteri hivatalnál 81 ezer Ft, az Önkormányzatnál 692 ezer Ft. Az élelmezési bevételek 65,3 %-ban realizálódtak. Az egyéb bevételek esetében (elsősorban biztosítási díj megtérülésekből adódóan) 736 ezer Ft többlet bevétel keletkezett, mely az intézményekhez előirányzatosításra kerül. A helyi adóbevételek együttesen 91,3 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 86,4 %, a kommunális adó 94,2 %, az iparűzési adó 94,3 %. A gépjárműadó befizetés 84,6 %-on realizálódott a félév végén. Talajterhelési díj bevételen 296 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 373 ezer Ft bevétel realizálódott. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján időarányos. Az önkormányzatok normatív költségvetési támogatása jogcímen átvezetésre került a július és október havi lemondás és igénylés következtében ezer Ft. Ehhez kapcsolódóan a normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz soron 974 ezer Ft-os csökkentésre volt szükség.

2 2 Központosított támogatás: a nyári étkeztetéshez átvett támogatás elszámolásra került, mely következtében 3 ezer Ft összegű támogatás visszafizetésére került sor. A normatív kötött felhasználású támogatásoknál ezer Ft cél előirányzat emelésre került sor az elmúlt negyedévi igénylések következtében, mely - kiadási oldalon- a szociális támogatásnál került beépítésre. Egyéb központi támogatásként jelentkezik a közszféra 2012 évi bérkompenzációjára kapott állami támogatás, mely tekintetében ezer Ft átemelésre került a támogatásértékű bevételek közül. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése 59,2 %-os. A TESZ TÁMOP foglalkoztatási pályázat kapcsán 121 ezer Ft kivezetése szükséges a bevételek közül, mivel lezárult a pályázat. A vilonyai társulási feladatokra átvett 25 %-os szinten realizálódtak az önkormányzat számláján. A háromnegyedév után kerültek utalásra a támogatások. A normatív gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek támogatására ezer Ftot vett át az Önkormányzat. A Nemzeti Kulturális Alaptól művészeti tábor, amatőr művészeti találkozó megrendezésére 250 ezer Ft-ot vett át a Kultúrház, mely összeg előirányzatosítása megtörtént. Államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételek esetében a teljesülési szint 87,6 %. A felhalmozási bevételek soron javasoljuk a multikár szállító jármű értékesítését, mely forrás kiegészítésül szolgálhat a Legjobb önkormányzati gyakorlat pályázat -on nyert 1 millió Fthoz, melyet traktor vásárlásra fordíthat az Önkormányzat. A támogatási kölcsönök befizetései (első lakáshoz jutók támogatása) 50,5 %-ban realizálódtak. A pénzmaradvány igénybevétele 51,6 %-os. Összességében az ezer Ft módosított előirányzat további ezer Ft-tal emelhető, amellyel ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 70,1 %-os. Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 69,9 %. A kulturális intézmények kiadásai 77,5 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 64,4 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 66,2 %-os. Közfoglalkoztatás költségei 62,9 %-os szinten teljesültek. A Polgármesteri Hivatal 59,9 %-os és az Önkormányzati feladat 64,2 % teljesülési szinten állt be az III. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az III. negyedévben. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 73,5 %-os. Az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadás kiadási szintje 69,9 %-ban realizálódott.

3 3 A felújítási feladatok jelentős része a nyári hónapokban kerül ütemezésre, a felhasználást a 2/a táblázat mutatja. A felhalmozási feladatok: A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Intézményi működési bevétel: kamat bev + 2 ezer Ft - intézmény finanszírozási bevétel ezer Ft ezer Ft Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Vilonyai Tagóvoda - intézmény finanszírozási bevétel ezer Ft Süni Napköziotthonos Óvoda - Intézményi működési bevétel: kamat bev + 3 ezer Ft - intézmény finanszírozási bevétel ezer Ft ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Intézményi működési bevétel: kamat bev + 2 ezer Ft - Intézményfinanszírozás - 424ezer Ft ezer Ft II. Rákóczi F Ált Isk Vilonyai Tagiskola - Intézményfinanszírozás ezer Ft II. Rákóczi F Ált Isk Vilonyai Tagóvoda - Intézményfinanszírozás ezer Ft Ady Endre Általános Iskola - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel + 17 ezer Ft - intézmény finanszírozási bevétel ezer Ft ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - intézmény finanszírozási bevétel + 5 ezer Ft Kultúrház és könyvtár - Intézményi működési bevétel: nem lakó ingatlan bérbeadás ezer Ft áfa bev + 92 ezer Ft egyéb bevétel ezer Ft - Munkaügyi Központtól pe átvét (elkül áll.) ezer Ft - Pályázati bevétel támogatásértékű pe átvét ezer Ft - intézmény finanszírozási bevétel ezer Ft ezer Ft

4 4 Művelőségi ház és könyvtár - intézmény finanszírozási bevétel ezer Ft Családsegítő Központ Idősek Nappali Ellátása: Intézményi műk bev. térítési díjbevétel ezer Ft áfa bev ezer Ft Házi gondozás: Intézményi műk bev. térítési díj bevétel ezer Ft Családsegítés: Intézményi műk bevétel kamat bev + 1 ezer Ft - intézmény finanszírozási bevétel ezer Ft ezer Ft Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet Nem lakó ingatlan - Intézményi működési bevétel: bérbeadás ezer Ft áfa bevétel ezer Ft TESZ igazgatás (város és községgazd) - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel ezer Ft kamat bevétel + 2 ezer Ft - TÁMOP pályázat kivez ezer Ft Hosszú távú közfoglalkoztatás - Munkaügyi Központtól pe átvét (elkül áll.) ezer Ft Intézményfinanszírozás ezer Ft ezer Ft Polgármesteri Hivatal - Közhatalmi bevételek + 35 ezer Ft - Intézményi működési bevétel: tov száml szolg ezer Ft áfa bev ezer Ft egyéb bevétel + 88 ezer Ft kamat bevétel + 1 ezer Ft - Intézmény finanszírozás ezer Ft ezer Ft Önkormányzati feladat Város és községgazdálkodás - közhatalmi bevételek ezer Ft - Intézményi működési bevétel kamatbevételek - 11 ezer Ft - Intézményi működési bevétel: egyéb bevétel ezer Ft - támogatásértékű működési bevételek közszféra bérkompenzációja ezer Ft norm gyermekvédelmi kedv tám ezer Ft - Legjobb Önkormányzati gyakorlat pályázat ezer Ft Nem lakó ingatlan üzemeltetés - Intézményi működési bevétel: tov száml szolg ezer Ft közmű ingatlan bérbeadás ezer Ft áfa bev ezer Ft

5 5 egyéb bevétel ezer Ft - Normatív állami támogatás (feladat mutatós) ezer Ft - Normatív kötött támogatások (kieg. közoktatási felad) ezer Ft - Normatív kötött támogatások (szociális tám leigénylés) ezer Ft - központosított támogatások ezer Ft - egyéb központi támogatás ezer Ft - bírságok, pótlékok ezer Ft - egyéb sajátos bevételek + 73 ezer Ft Felhalmozási bevételek - multikár értékesítés ezer Ft ezer Ft Mindösszesen bevételi előirányzat módosítás ezer Ft - intézményi finanszírozás 942 ezer Ft ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Hétszínvirág Óvoda - Személyi pedagógus szakvizsga átvez + 28 ezer Ft - személyi szurdopedagógus megbízási díj ezer Ft - járulék + 29 ezer Ft - személyi vez.hely pótlék + 16 ezer Ft - járulék + 4 ezer Ft - személyi jutt. logopédus megb átcsop - 72 ezer Ft - járulék - 19 ezer Ft - Dologi logopédia + 91 ezer Ft - dologi élelmiszer beszerzés + áfa + 68 ezer Ft - Dologi karbant (Óv nevelés) + 2 ezer Ft - Dologi játszótéri játékok karbantartása, felülvizsgálata ezer Ft ezer Ft Vilonyai Óvoda kiadásainak átvezetése Személyi ezer Ft Járulék + 34 ezer Ft Dologi ezer Ft - személyi vez.hely pótlék + 6 ezer Ft - járulék + 2 ezer Ft - Dologi szakmai átcsop - 8 ezer Ft - Dologi vásárolt élelmezés + áfa ezer Ft ezer Ft Süni Napköziotthonos Óvoda - Dologi karbant (étkeztetési fel) + 3 ezer Ft - Dologi karbant + áfa átcsop - 50 ezer Ft - Dologi játszótéri játékok karbantartása, felülvizsgálata ezer Ft - dologi élelmiszer beszerzés + áfa állami tám elv ezer Ft

6 6 Felújítás Főzőüst leeresztő csap átcsoport ezer Ft ezer Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - személyi vez.hely pótlék + 6 ezer Ft - járulék + 2 ezer Ft - személyi jutt. logopédus megb átcsop ezer Ft - járulék - 39 ezer Ft - Dologi logopédus ezer Ft Dologi játszótéri játékok karbantartása, felülvizsgálata ezer Ft - Dologi vásárolt élelmezés állami kivez ezer Ft áfa ezer Ft - dologi tankönyv beszerzés állami kivez - 47 ezer Ft áfa - 13 ezer Ft ezer Ft II. Rákóczi F Ált Isk Vilonyai Iskola - Személyi pedagógus szakvizsga átvez - 14 ezer Ft - személyi vez.hely pótlék + 6 ezer Ft - járulék + 2 ezer Ft - Dologi szakmai átvez - 8 ezer Ft - Dologi vásárolt élelmezés + áfa ezer Ft -250 ezer Ft II. Rákóczi F Ált Isk Vilonyai Óvoda Vilonyai Óvoda kiadásainak átvezetése Személyi Járulék Dologi ezer Ft - 34 ezer Ft ezer Ft - 927ezer Ft Ady Endre Általános Iskola és AMI - személyi logopédus, fejlesztő ped. átcsop ezer Ft - járulék ezer Ft - személyi vez.hely pótlék + 4 ezer Ft - járulék + 1 ezer Ft - Dologi vásárolt közszolg. logopédus, fejlesztő ped ezer Ft - Dologi gázdíj saj bev ezer Ft - Dologi villamos energia, vízdíj + áfa ezer Ft - személyi jutt. állami átvez ezer Ft - járulék állami átvez ezer Ft - Dologi tankönyv beszerzés állami kivez ezer Ft áfa - 38 ezer Ft - dologi vásárolt élelmezés állami kivez ezer Ft áfa - 72 ezer Ft - Dologi egyéb komm szolg. állami kivez - 6 ezer Ft

7 áfa - 2 ezer Ft - Dologi BTM pályázat fejlesztő jétékok + áfa ezer Ft - Diákönkorm. Tám közösségiből tiszt.díj Dologi + 46 ezer Ft -307 ezer Ft Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Dologi szakmai anyag + áfa átcsop - 35 ezer Ft - Személyi közlekedési ktg tér + 35 ezer Ft - személyi vez.hely pótlék + 4 ezer Ft - járulék + 1 ezer Ft + 5 ezer Ft Kultúrház és könyvtár TIOP pályázat - személyi megbízási díjak ezer Ft - járulék + 80 ezer Ft - Dologi projektasszisztens egyéb üz. szolg. + áfa ezer Ft - Dologi nyilvánosság egyéb üz. szolg. +áfa ezer Ft Hosszú közfoglalkoztatás - személyi átvez ezer Ft - járulék + 28 ezer Ft Dologi kistértékű tárgyi eszk + áfa átcsop ezer Ft Dologi saját bev. ÁFA befizetés + 92 ezer Ft Dologi nyári műv tábor pályázat ezer Ft Dologi amatőr táncbemut. pályázat ezer Ft Dologi Berhidai napok programra tiszt.díj + 96 ezer Ft - közösségi tiszt díj lemond-ból (Rózsa F Nyugd K) + 68 ezer Ft ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - Dologi gáz díj ezer Ft - Dologi áfa ezer Ft - Dologi kistértékű tárgyi eszk, karbant + áfa átcsop ezer - Dologi érintésvédelem (karbant.+áfa) ezer Ft - - közösségi tiszt díj lemond-ból (Őszi Napfény Nyugd K) + 23 ezer Ft ezer Ft Családsegítő Központ - Dologi karbant Családsegítés + 1 ezer Ft - Dologi saját bev. ÁFA befizetés ezer Ft ezer Ft Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet Nem lakó ingatlan üzemeltetés - Dologi áfa befizetés ezer Ft - Dologi karbantartás + áfa (egyéb bevétel) ezer Ft

8 TESZ igazgatás - Dologi karbantartás + 1 ezer Ft - Személyi jutt átvez ezer Ft - Járulék ezer Ft Zöldterület kezelés - Személyi jutt átvez + 60 ezer Ft - Járulék + 16 ezer Ft - Dologi (karbantartás + áfa) átcsop +kieg ezer Ft - Dologi (készlet + áfa, növényvás) kieg ezer Ft - Dologi játszótéri játékok karbantartása, felülvizsgálata ezer Ft - Dologi szállítási szolg. kiadás (fakivágás) ezer Ft - Személyi fakivágás megbízási díj + 57 ezer Ft - Járulék + 15 ezer Ft Felújítás - Jármű felújítás ezer Ft Köztemető fenntartás - Személyi jutt átvez + 20 ezer Ft - Járulék + 5 ezer Ft - - Dologi karbantartás hűtő jav + áfa ezer Ft Út-híd üzemeltetés - dologi karbantartás + áfa kieg ezer Ft Közvilágítás - Dologi villamos energia + áfa átvez ezer Ft Települési vízellátás - dologi átcsoportosítás ezer Ft Sportlétesítmények - dologi átcsoportosítás ezer Ft Hosszú közfoglalkoztatás - személyi átvez ezer Ft - járulék - 28 ezer Ft ezer Ft Polgármesteri Hivatal - tiszteletdíj lemondás személyi ezer Ft - tiszteletdíj lemondás járulék ezer Ft Önkormányzati igazgatás saj bev. személyi(esküvő) + 27 ezer Ft járulék + 8 ezer Ft - Dologi tov száml szolg. önk. ig ezer Ft - Dologi áfa bev ezer Ft - Dologi önk. igazg. kisértékű te + áfa ezer Ft - Dologi kiadás önk. ig. egyéb üz, gáz, áfa ezer Ft -Dologi kiadás adó ig. közüz. + ird. nyomt, áfa ezer Ft - Dologi egyéb bev. karbant + áfa + 89 ezer Ft 8

9 9 Felhalmozás szoftver bővítés (kressztábla nyilvántartó program kieg.) ezer Ft ezer Ft Önkormányzati feladatok: Nem lakó ingatlan gazdálkodás - Dologi kiadás továbbszáml szolg ezer Ft - Dologi áfa ezer Ft - ingatlangazd dologi ÁFA befizetés ezer Ft - Dologi karbantartás bizt. bev ezer Ft - Dologi karbant saj bev ezer Ft város és községgazdálkodás - személyi megbízási díj videó anyag, fénykép készítés ezer Ft - járulék + 39 ezer Ft - Dologi nyári gyerek étk vásárolt élelm,áfa - 3 ezer Ft - Dologi temető rendezési terv ezer Ft - Dologi Séd melletti park zöldfelület tanterv, részterv mód ezer Ft - Dologi saj. bev. üzemeltetésre ezer Ft - Vertikál Zrt részére szemétdíj hátralékmiatti pe átadás ezer Ft - szociális támogatások ezer Ft - közösségi támogatások tiszt. díj lemondások ezer Ft Hosszú távú közfoglalkoztatás legjobb önk-i gyakorlat pály 1 fő foglalk személyi járulék Intézmény finanszírozás az intézmények részére + 72 ezer Ft + 9 ezer Ft ezer Ft Felújítás - Játszótér felújítás ezer Ft - Pgytp üzletsor hőszigetelés, színezési munkák ezer Ft - Hőszigetelési munkák ezer Ft - II. orvosi rendelő épület felúj - 52 ezer Ft - Pgytp szolgálati lakás felújítás Ibolya 23. kieg ezer Ft - Pgytp sportöltöző felújítás kieg ezer Ft - Felhalmozás - Kisfürdő kultúrpark pályázat ezer Ft - Kiskovácsi temető parkoló terv ezer Ft - Pályázati előkészítés tervek ezer Ft - Pgytp buszmegálló kieg. + 3 ezer Ft - Legjobb önk-i gyakorlat pály + kieg. traktor vás ezer Ft Céltartalék - Viziközmű HKA ezer Ft - pályázati céltartalék ezer Ft - Talajterhelési díj elkülönített tart ezer Ft ezer Ft

10 Mindösszesen bevételi előirányzat módosítás ezer Ft + intézményi finanszírozás 942 ezer Ft ezer Ft 10 Összegezve az III. negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. Csak a működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével őrizhető meg a gazdálkodás egyensúlya, biztosítható a működtetési fedezet minden intézmény részére. Az intézményenkénti előirányzat módosítások, átcsoportosítások mutatják, hogy az Önkormányzat anyagi lehetőségei szűkülnek. Egyre nehezebb feladat a költségvetési egyensúly megteremtése. A módosítási javaslatok nyomán a évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a III. negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, november 14. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához A Kormány elfogadta, majd benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi Költségvetéséről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2012.09.24 A napirendet

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére. Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére. Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 17/2009. (V.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben