Szombathely MJ Város

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szombathely MJ Város"

Átírás

1 Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely, Kossuh L. u Tel: +3694/ ; Fax: +3694/ Tervező: AKCIÓTERV Mérnöki Iroda Kf 9730 Kőszeg, Bechold Isván u. 7. Tel: +3670/ Fax.: +3694/ január 19. AKCIÓTERV Kf

2 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Szombahely MJ Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Tárgyalásos eljárás Megbízó: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely, Kossuh L. u Generálervező: AKCIÓTERV Mérnöki Iroda Kf Kőszeg, Bechold Isván uca 7. 2

3 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Felelős ervező: Gergye Péer TT/ /2011 Közlekedéservező: Tóh Aila Gábor TP-Terv Kf TRk-T KÉ-T K1d Energiagazd. ervező: Lőrincz Imre IMPI KFT Tel.rend. vízi közmű TV-T Tel. rend. energia közmű: TE-T Környezealakíás, ájrendezés ervező: Szily Adrien magánervező okl. áj- és kerépíész TK/ Ügyvezeő igazgaó: Gergye Péer AKCIÓTERV KFT 3

4 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. TARTALOMJEGYZÉK Szombahely MJ Város Településrendezési eszközeinek módosíása Szerkezei erv módosíásának leírása I. Előzmények, kiindulási adaok 1.1. Tervi előzmények 1.2 Várhaó haások 1.3. Haályos rendezési ervek II. Szerkezei erv módosíásának aláámaszása 2. Különleges erüle kijelölése 3. Közműelláás 4. Közlekedés 5. Tájrendezési munkarész 5.1. Táj- és ermészevédelem 6. Biológiai akiviásérék számíása 7. Környezealakíás 8. Tűzvédelem 9. Örökségvédelem 10. Haályos szabályozási erv részlee Tervlapok: TSZ/M-2 Illés Akadémia ömberülee M = 1: Közműelláási javasla M = 1: III. Szabályozási erv és helyi Épíési Szabályza módosíása Egyedi eléri engedély kérelem Tervlapok: SZ/M-2. sz. Szabályozási Terv módosíása M = 1 :3000 4

5 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Településszerkezei erv módosíása Közgyűlési haározaal elfogadandó 5

6 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. HATÁROZATI JAVASLAT /2015.() Kgy.sz. haározaa Szombahely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2006.(IX.7.) sz. haározaal elfogado elepülésszerkezei ervé az évi LXXVIII. az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló örvény a előírásainak megfelelően, az alábbiak szerin módosíja: Belerüle haár válozása Belerülebe vonásra kerülnek az Illés Fuball Akadémia 0975/2 hrsz-ú és 0975/5 hrsz-ú ingalanjai, min különleges szabadidős célú erüleek. A erülefelhasználása válozalanul beépíésre szán különleges szabadidős erüle marad. 1. Terülehasználai válozások Közlekedési erüle a) Az Illés Akadémia megközelíésé szolgáló 0975/2 és 0975/5 hrsz meni közlekedési erüle nyomvonala ponosíásra kerül a kialakul állapo figyelembevéelével. A erveze ua úgy kell kialakíani, hogy a 09750/2 b alrészleén lévő védölés a domblábig meg kell őrizni és az ua erre a védölésre rá kell vezeni, a ölés megszakíása nélkül. b) A 0970/7 hrsz ingalan megközelíésére 12 m széles ~920 m2 nagyságú közlekedési erüle kerül kijelölésre nyugai oldalról a nyugai gyűjőúra csalakozva. 2. Terülehasználao korláozó ényező A 0970/5 és 0970/2 hrsz ingalanok az Arany-paak nyíl árerén helyezkednek el, amelye az Arany-paak medréből kilépő vizek szabadon elönhenek. 3. A elepülésszerkezei erv jóváhagyandó munkarésze a TSZ/M-2 módosío elepülésszerkezei ervlap és leírása. A Közgyűlés felkéri a városi főépíész, hogy gondoskodjon a feni módosíások elepülésszerkezei erven örénő ávezeéséről. Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármeser Dr. Károlyi Ákos aljegyző (Végrehajásér felelős: Kuslis Tibor, városi főépíész) Haáridő:

7 5/B 4061/11 rok Má 0985/4 szérűsker Ernusz Kripa 4061/27 major major 4061/28 major 4061/ /13 Sporpálya ölés sporpálya Középiskola Arany-paak árok sporelep Löér közpark Temeő Óvoda Templom Arany paak lőér Ee Zp sz 6 sz 6 kú K 3 Mk Lf K 3 OLAD 9730 KŐSZEG BECHTOLD I. UTCA / b a ú /5 0985/6 0985/7 0985/8 0985/9 0985/ / / / / / / / /22 50 m 50 m Eövös József uca Arany-paak Máron Áron uca ú Máron Áron uca Orgona uca m Arany paak Malom árok árok ú r 4 Középiskola 4063/ /2 Zp Felsza / /2 0969/ / / /2 0970/7 r / m / /4 0969/ / /3 0970/6 0975/2 r /2 4181/2 4065/ / /5 4063/ / /31 Lk 4061/9 1/B / / / /1 4178/2 4177/2 4177/ / / /a / / / / /2 4072/ / /a / / / / /27 r /26 r 3 r /25 r 4 r 4 r 4 r 3 r 4 r 3 r 4 r 4 E 6 Ee l 6 sz 6 gy 4 sz 6 gy 4 sz 6 sz 6 sz 6 sz 6 Lke K 3 szek.ú Mko Tervezési erüle haára Különleges szabadidő erüle Belerüle bővíés haára Folyóvizek mellei védőávolság külerüle Védőávolság haára Orsz. ájképvéd. öveze haára Magassági korláozás haára Vf Ee Ee Lkev Zp Lke Vf Lk MEGBÍZÓ: RAJZ MEGNEV: FELELŐS TERVEZŐ: SZAKÁGI TERVEZŐ: GERGYE PÉTER TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Lke TT/ /2011 Mk Készül az állami alapadaok felhasználásával. AKCIÓTERV KFT SZOMBATHELY MJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MÉRETARÁNY: MSZ: DÁTUM: 012/2014. M 1: JAN. 19. RSZ: TSZ/M-2.

8 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Szerkezei erv módosíásának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1 Tervi előzmények 2006-ban fogada el Szombahely MJ Város Önkormányzaa jelen rendezési erv előzményé képező elepülésrendezési erv módosíás ben a Városi Főépíész javaslaára a Városfejleszési Bizoság egyeérésével elkezdődö a elepülésrendezési eszközök módosíásának előkészíése, a lakossági és parneri észrevéelek összegyűjése. A folyamaban lévő elepülésrendezési eszközök módosíása eljes eljárással júliusában az előzees ájékozaási szakasszal, majd novemberében a véleményezési szakasz kereében a parnereknek és érdekel államigazgaási szerveknek megküldésre kerül decemberében igény merül fel arra, hogy a közponi kölségveési forrásból finanszírozo Szombahely Olad városrészében működő és bővíésre kerülő Illés Akadémia vonakozásában árgyalásos eljárás kerüljön lefolyaásra. A folyamaban lévő eljes eljárásos elepülésrendezési eszköz módosíásából a 19. ponkén szereplő Illés Akadémia kiemelésre kerül jelen dokumenáció alapján és a véleményezési eljárása árgyalásos egyezeés kereében örénik meg. Az Illés Akadémia eseében a árgyalásos eljárás alkalmazására a jogszabályi felhaalmazás a 314/2012.(XI.8.) korm. rendele 32. (6) bekezdése adja meg. A parnerségi egyezeés december 19-én kerül lezárásra (lásd külön jegyzőkönyv). A árgyalásos eljárás lefolyaására január 15-én Győrben megaro egyezeés kereében kerül sor. Az egyezeés köveően kiegészíe erülerendezési eszköz módosíása kerül Közgyűlés elé benyújásra. A elepülésrendezési ervek módosíásánál az alábbi országos és helyi erüle- és elepülésfejleszési koncepció veük figyelembe: Nemzei Fejleszés 2030 Országos Fejleszési és Terülefejleszési Koncepció (2014. január 3.) - 1/2014 (I.3.) OGY Haározaával elfogadva Országos Terülerendezési Terv Vas megye erülerendezési erve (2010. november) Szombahely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejleszési Koncepciójá és Inegrál Településfejleszési Sraégiájá 283/2014. (VI.19.) Kgy. sz. haároza A módosíásoka megalapozó elepülésfejleszési dönések: - 284/2014.(VI.19.) Kgy sz. haároza - 351/2014.(IX.11.) Kgy sz. haároza 7

9 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. A ervezési erülee északon a 0978/2 hrsz Arany-paak, nyugaon a erveze nyugai elkerülő ú érine szakasza, délen a 0970/6 hrsz közjóléi erdő, míg délkeleen a 4065/2 hrsz ú haárolja. Haályos elepülésszerkezei ervek kivonaa Illés Akadémia ömberülee 8

10 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január Várhaó haások A szerkezei erv és helyi épíési szabályza árgyalásos eljárással örénő módosíásá az ee szükségessé, hogy közponi kölségveési forrásból finanszírozo beruházás révén az előkészíési idő a leheő legrövidebb haáridővel kell végrehajani Haályos rendezési ervek A elepülésszerkezei ervben, az országos köveelményeknek és a helyi sajáosságoknak az együes figyelembevéelével kell az egyes elepülési funkcióknak helye bizosíani. Szombahely MJ Város Önkormányzaa 283/2014. (VI.19.) sz. Közgyűlési haározaal fogada el a Szombahely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejleszési Koncepciójá és Inegrál Településfejleszési Sraégia. Szombahely MJ Város Közgyűlése a elepülésrendezési erv módosíásának megalapozásakén a 284/2014.(VI.19.) és 351/2014.(IX.11.) Kgy sz. haározaoka hozák meg, min elepülésfejleszési dönés. Módosíani kell az alábbi elepülésrendezési eszközöke: A Településszerkezei erve a 257/2006.(IX.7.) sz. haározaal fogadák el. A szerkezei erve a 412/2008. (X.30.) sz.; a 365/2011 (IX.29.), a 253/2013. (IV.25.), a 626/2013. (XII.12) és 58/2014.(II.27.) Kgy haározaokkal módosíoák. A helyi épíési szabályzao és mellékleekén a szabályozási erve a 30/2006.(IX.7.) számú rendeleel hagyak jóvá. Módosíásá a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3), a 21/2009.(X.12), a 32/2009.(XII.1), a 21/2011. (X.13), a 29/2012. (VI.28.), a 17/2013. (IV.30.), a 22/2013 (VI.6.), a 51/2013.(XII.18.), a 9/2014.(III.11.) és a 25/2014.(VI.30.) önkormányzai rendeleek módosíoak. 1.4 Terülerendezési erveknek való megfelelés A ervezési erüle a Vas megyei erülerendezési ervben városias elepülési érségkén van besorolva. Ez megfelel a haályos elepülésszerkezei ervben már kijelöl különleges beépíésre szán erülefelhasználással. 9

11 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Vas megye TRT 1. sz. ervlap Térségi Szerkezei erv A Vas megyei erülerendezési ervben kijelöl övezeek ekineében érini a ervezési erülee a ájképvédelmi öveze erülee, ezen belül is az országos jelenőségű ájképvédelmi öveze erülee. 10

12 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Vas megye TRT 4. sz. ervlap Tájképvédelmi öveze erülee A haályos helyi épíési szabályza és az ingalan épíési övezei előírása, a környező épíe környeze karakere, a már megvalósul sporelep arculaa és jellege bizosíja, hogy az Oladi domb lábánál lévő erüle épíési előírásai ovábbi kiegészíés e árgykörben nem igényelnek. 11

13 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Vas megye TRT haározaa alapján Vízeróziónak kie erüle ponosíása A ervezési erülee, min az Arany-paak nyomvonala menén fekvő ingalanoka érini az ajánlo öveze erülee. A VTrT-ben lehaárol öveze erülee 100 %-ban megegyezik a szerkezei ervben jelöl vízeróziónak kie öveze erüleével. A erveze erülefelhasználási válozások a vízeróziós haás nem erősíik, mivel a erülefelhasználás válozások zöldfelülei jellegű sporcélú és gyepesíe léesímények elhelyezésére irányulnak, 12

14 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. II. Szerkezei erv és szabályozási erv módosíásának aláámaszása 2. Különleges szabadidős erülee érinő válozások A ervezési erüle Szombahely északnyugai oldalán, Olad városrészében, az Arany-paak jobb parján helyezkedik el. A ervezési erülee északon a 0978/2 hrsz Arany-paak, nyugaon a erveze nyugai elkerülő ú érine szakasza, délen a 0970/6 hrsz közjóléi erdő, míg délkeleen a 4065/2 hrsz ú haárolja. A ervezési erüle fekvése Szombahelyen belül Illés Akadémia jelenleg már működő (0975/2 hrsz) és bővíésre erveze (0975/5 hrsz) erüleei különleges spor és szabadidős erüle erülefelhasználásba vannak sorolva a haályos elepülésszerkezei erv szerin. Az Illés Akadémia nyugai oldalán lévő 4065/2 hrsz ú nyomvonala kisebb ponosíásra szorul, illeve északi irányba a 0975/5 hrsz-ig meghosszabbíásra kerülne. A kormányzai ámogaással kiépülő 13

15 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. sporelep erüleén a sporpályák elhelyezésé akadályozza a beüleési köelezeségű erülesávok kijelölése, ezér azoka a zöldfelülei jellegű inézményerüle mia szükségelennek arjuk. A fuball akadémia megvalósul beruházáshoz kapcsolódóan a 4065/2 hrsz ú 4066 hrsz ingalan érinő lehaárolás korrigálásra kerül a kialakul keríéseke köveve. A 0975/2 hrsz ényleges elekhaára az úkorrekció köveően jelölheő ki. A szerkezei erve a 0975/2 és 0975/5 hrsz meni közlekedési erüle nyomvonalának ponosíása érini. A 0975/5 hrsz ingalan a jövőben belerülebe vonhaó lesz, min beépíésre szán erüle. A 0975/5 és 0975/2 hrsz-ú ingalanok eseében a beüleési köelezesége örölük ekineel a spor funkcióra és a pályák kioszásra. Az Illés Akadémia elői ú északi irányba a 4066 hrsz ingalanon kereszül meghosszabbíásra kerül a 0975/5 hrsz-ig. A megszűnő lőérhez pedig elken belüli magánú kerül kijelölésre. A szabályozási erv bizosíja a 0975/5 hsz ingalan belerülebe vonásá. A árgyalásos eljárás eredményekén a 0970/7 hrsz különleges szabadidős erüle közlekedési erülehez való csalakozásá is bizosíouk, a nyugai oldalról a nyugai elkerülő úról induló 12 m széles új közlekedési erüle kijelölésével. 3. Közműelláás Szombahely MJ Város szerkezei erve a közműelláás vonakozásában a hálózai rendszereke megvizsgála és fejleszésükről gondoskodo. A erüle eljes közművel való elláása bizosíhaó. Jelen ervdokumenáció a módosíás vonakozásában szükséges válozásoka aralmazza. A 2006-ban elfogado elepülésszerkezei erv a 0975/5 hrsz vonakozásában aralmaz hírközlési ájászási sáv ekineében magassági korláozás 200 m széles sávban. A haályos szerkezei erv és szabályozási ervlap a sávo kijelöle és védelméről gondoskodo. A erveze sporléesímény a domb lábánál a dombeő 275 mbf-i magasságához képes 219 mbf magasságban helyezkedik el. Ez az jeleni, hogy legalább 56 m-el mélyebben, a felee lévő domb árnyékában van. Tehá a erveze épüleek, épímények a hírközlési sáv működésé nem befolyásolják hárányosan. Vízelláás, szennyvíz-elvezeés A erüle vízelláásra a Máron Áron ucai városi hálóza veheő igénybe. Az Arany-paak jobb parján húzódó vízelláó ávvezeék a megyeszékhelyől nyugara lévő községeke szolgálja. A városi alaphálózara csalakozava a felmerülő igények ismereében lehe elláás bizosíani. A kelekező szennyvizek elvezeéséhez a meglévő, sajá belső szennyvízelvezeő rendszer felhasználhaó. A befogadó városi hálóza áemelőjé (Máron Áron ucai áemelő) felül kell vizsgálni kapaciás és műszaki állapo ekineében. 14

16 árok /49 /45 4 / /3 árok 4061/9 Tv Tv / / / / / / / L 5/B 1/B 406 L 40 Arany paak 4061/ /27 major szérűsker 4061/ /13 Kiválandó vagy földkábeles vezeékkel áépíendő középfeszülségű hálóza Sporpálya Magassági korláozás 200 m széles sávban ölés lőér b a 4061/2 4063/1 Eövös József uca / /2 MEGLÉVŐ TERVEZETT 22 árok Ara VÍZVEZETÉK SZENNYVÍZVEZETÉK ELEKTROMOS VEZETÉK, TERV. TR. ÁLL. GÁZVEZETÉK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS MEGBÍZÓ: RAJZ MEGNEV: sporelep 4178/2 4178/1 Löér AKCIÓTERV KFT Készül az állami alapadaok felhasználásával. 4177/1 Illés Akadémia 4177/2 erüle KŐSZEG BECHTOLD I. u / SZOMBATHELY MJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰELLÁTÁSI JAVASLAT 4174/2 4174/ /a 4180 Tv Máron Áron uca Tv 68 HÍRKÖZLÉSI SÁV TERVEZÉSI TERÜLET VEZETŐ TERVEZŐ: SZAKÁGI TERVEZŐ: TT/ GERGYE PÉTER TV-T LŐRINCZ IMRE TE-T Tv MÉRETARÁNY: MSZ: 012/2014. DÁTUM: JAN. RSZ: M 1:

17 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Villamos energia elláás A jelenleg működő Illés Akadémia erülee a korábbi rendezési ervekkel összhangban bővíésre kerül. A erülee közel észak-déli irányban ászelő légvezeékes középfeszülségű hálóza érini a 0975/5 hrsz vonakozásában. A fuballpályák kialakíásával egyeemben - a 0975/2 hrsz ingalanhoz hasonlóan - gondoskodni kell a légvezeékes hálóza szakaszos földkábeles kiválásáról. Árvízvédelem A 0970/5 és 0970/2 hrsz ingalanok az Arany-paak nyíl árerén helyezkednek el, amelye az Aranypaakmedréből kilépő vizek szabadon elönhenek. A erülee az Arany-paak árvízi elönése veszélyezei. A Dozmai árvízcsökkenő ározó megépíéséig a erüle az Arany-paak álal elönéssel veszélyezee erülee. A 0975/2 b alrészlee öléskén van nyilvánarva a domblábig. Jelenleg a ölés a legnyugaibb pálya kialakíása során részlegesen elbonásra kerül, amelye helyre kell állíani annak érdekében, hogy az alaa lévő erüleek árvíz elleni védelmé bizosíhassa. 4065/2 hrsz új északnyugai, 0970/5 hrsz-ig aró szakaszá úgy kell kialakíani, hogy a 09750/2 b alrészleén lévő védölés a domblábig meg kell őrizni és az ua erre a védölésre kell rávezeni, annak megszakíása nélkül. A 0975/5 hrsz ingalan használai mód válozása és csak lefolyás vizsgála és annak megállapíásai alapján igazolan örénhe. A lefolyás vizsgála célja, hogy a sporpályák kialakíása, eseleges új beépíés elhelyezése során az Arany-paak árvízi lefolyása a jobb és balpari erüleeke együ vizsgálva sem okozzon más erüleek használaában kár a beépíés és új funkció kapcsán. A beépíések padlóvonala a lefolyás vizsgála eredménye és ado mederszelvényhez viszonyío elönési mérékhez képes adhaó meg, ezér a korábbi szabályozási erv álalános jellegű előírása módosíásra kerül. 4. Közlekedés A ervezési erüleek Szombahely MJ Város kialakul belerülee menén, annak is északnyugai Olad városrészén alálhaó. A módosíással érine ervezési erüle az önkormányzai kezelésű gyűjőúkén szabályozo Ernusz Kelemen ucáról közelíheő meg a 4065/1 és 4065/2 hrsz önkormányzai kezelésű kiszolgáló uakon kereszül. Közlekedési erüleek nyomvonalának módosíása A feladaa a 0975/5 hrsz ingalan megközelíésének bizosíása vol oly módon, hogy a meglévő lőerek is kapcsolódjanak közlekedési erülehez. Ugyanakkor rendezni kell a 0975/2 hrsz-ú ingalanon lérejö sporerüleeke is, mivel azok öbbek közö a 4065/2 hrsz ú északi ágára is ráépülek a

18 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. hrsz egyéb ingalan melle. A közlekedési erüleek korrigálásával a meglévő focipályák figyelembevéelre kerülek. A 4065/2 hrsz északi ágá nyugaabbra kell helyezni, hogy a hrsz érinésével új a 0975/5 hrsz-ig nyújózkodó ú jöhessen lére. Ezzel a beépíés és használa elő álló 0975/5 hrsz is i kapcsolaal fog a jövőben rendelkezni. A erveze ua úgy kell kialakíani, hogy a 09750/2 b alrészleén lévő védölés a domblábig meg kell őrizni és az ua erre a védölésre kell rávezeni, annak megszakíása nélkül. A 4066 hrsz erüleen kijelöl 12 m-es kiszolgáló ú állapoa Az Illés Akadémia parkolási és megközelíési gondjai a 4065/1-2 hrsz uak szilárd burkolaú úkén való kiépíésével és rendezésével meg kell oldani. A 0970/7 hrsz különleges szabadidős erüle megközelíése a jövőben a nyugai elkerülő úról indío 12 m széles új közlekedési erüleen kereszül is bizosíhaó. 5. Tájrendezési munkarész Szombahely MJ Város érvényes elepülésrendezési ervvel rendelkezik, amelye 2006-ban hagyak jóvá, majd öbbször módosíoak. A ájrendezési és környezealakíási szakági munkarész kiegészíése csak a módosíással érine erüleek válozásai aralmazza Táj- és ermészevédelem 16

19 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. A erveze különleges szabadidős erülee érinő erülefelhasználás kijelölésé a haályos szerkezei erv már aralmazza, így az o rögzíe és válozásra erveze erülefelhasználásoka jelen dokumenáció adoságkén kezele. A erüleen ermészevédelemi olalom nem alálhaó. 6. Biológiai akiviásérék számíása Az Év. 8. (2) b.) ponja szerin az újonnan beépíésre szán erüleek kijelölésének hiányában a számíás elvégzése szükségelenné vál. 7. Környezealakíás Környezevédelmi szemponból cél a meglévő és megvalósíani kíván léesímények és azok funkciói, valamin az infrasrukúra kialakíása révén a környezehasznála úgy legyen szervezheő és végezheő, hogy környezeszennyező vagy a környezee veszélyezeő léesímény kialakíásá kerülni kell, a legkisebb mérékű környezeerhelés és igénybevéel idézze elő, a környezeszennyezés megelőzheő legyen, kizárja a környezekárosíás. A ervezési erüleen a haályos rendezési erv környezevédelmi munkarészében foglalaka ovábbra is mérvadónak kell ekineni. A erveze kereskedelmi, szolgálaó gazdasági erüle beépíése során a erülefelhasználásnak megfelelő haályos jogszabályi előírásoka kell figyelembe venni. A erüleen zavaró haású evékenység Szombahely MJ Város haályos épíési előírásai alapján nem végezheőek. Levegőiszaság-védelem Új erülehasználaok, léesímények kialakíásánál, új echnológiák üzemeleésénél eljesíeni kell a levegőiszaság-védelmi köveelményeke, előírásoka, haárérékeke. A levegő védelmével kapcsolaosan a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendele és a végrehajására kiado jogszabályok a 4/2011. (I.14.), az 5/2011. (I.14.), a 6/2011. (I.14.) VM rendeleek - előírásai kell alkalmazni. A válozásnak levegőiszaság-védelmére kedvezőlen haása nincsen. Zaj- és rezgésvédelem Az újonnan léesíeni kíván, zaj kibocsáó léesíményekre a január 1-ől haályos, a környezei zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendele az irányadó, a kibocsáási haárérékek megállapíásánál a 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM rendelee kell figyelembe venni. Az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló évi LXXVIII. örvény 31. (2) bekezdése alapján: Az épímények és azok részeinek (önálló rendeleési egység) épíése, bővíése, felújíása, 17

20 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. áalakíása, helyreállíása, korszerűsíése során érvényre kell juani az országos épíési szakmai köveelményeke, különösen; g) ponja alapján a zaj és rezgés elleni védelem köveelményei. Talajvédelem A ermőföld védelme érdekében a ermőföld védelméről szóló évi CXXIX örvény alajvédelmi fejezeében a beruházással, üzemeleéssel és egyéb evékenységgel kapcsolaos köelezeségek előírásai be kell arani. A ermőföld védelme érdekében a mezőgazdasági erüleeke érinő bővíések üemeze megvalósíása javasol, amelynek érelmében a művelés alóli kivonások a beépíés üemének megfelelően hajandók végre. Addig is a földhasználónak gondoskodnia kell a alaj humuszos réegének megőrzéséről, szervesanyag aralmának fennarásáról, ovábbá a alaj ápanyagszolgálaásá és a növény ápanyagigényé figyelembe vevő környezekímélő ápanyaggazdálkodás folyaásáról, a növényermeszés érdekeinek érvényesülése melle a vizek védelméről. Az épíkezések során a humuszos réege külön kell leermelni és megfelelő módon kell deponálni. Az épíési evékenység befejezésekor a humuszos felalaj helyben kell felhasználni a alaj legfelső réegekén. A feleslegben maradó humuszos felalaj a alajvédelmi haóság álal meghaározo alajvédelmi járulék megfizeése melle lehe beruházással nem érine földrészleeken felhasználni. Felszíni és felszín alai vizek védelme A használ- és szennyvizek kibocsáási haárérékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III.22.) KöM-KöViM együes rendeleben foglalaka be kell arani. Ki kell használni a ervezési erüleek eljes közműelláása álal nyújo adoságoka, a rácsalakozás minden ingalan eseében bizosíani kell. Kiemel felada az élővizek ápanyagerhelségének mérséklése, a vízakarékosság, eső- és szürkevíz hasznosíás megvalósíása. A szennyvizek szikkaszásá ilani kell. Szennyvize illeve egyéb szennyezés vagy mérgezés okozó anyago (szemee, vegyszermaradéko sb.) nyíl felszíni, illeve zár csapadékvíz elvezeő csaornába, vízfolyásba, holágba, üzemelő vagy használaon kívüli kúba juani ilos. Hulladékgazdálkodás A erüleen erveze épíkezések során kelekező hulladékok kezelésé az épíési hulladékok kezelésének részlees szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM közös rendeleben foglalak alapján kell végezni. A hulladékok ideiglenes árolásá, különös ekineel a veszélyes hulladékokra, kiűnő műszaki megoldással kell megoldani. A erveze benzinkú is kapcsolódjon be a szerveze hulladékgyűjésbe. 18

21 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január Tűzvédelem Tűz kár elháríás Szombahely polgárvédelmi szemponból I. veszélyezeeségi csoporba sorol elepülések övezeébe arozik. A elepülésen Hivaásos Állami Tűzolóság működik. Tűzivíz elláás A községben az olóvíz a meglévő vízvezeék hálózaon kiépíe űzcsapokról megoldo. Az olóvíz bizosíásá a 28/2011.(IX.6.) BM rendeleben (ovábbiakban: OTSZ) ában leírakra megfelelően kell bizosíani. Tűzávolság Tűzvédelmi szemponból az épímények közöi legkisebb ávolságo legalább az OTÉK 36. -ba foglalak szerin kell megarani. Telek haárvonalán a nyílások kialakíásának szabályai a 37. leírak szerin kell alkalmazni. Továbbiakban az OTSZ ban foglalaka is be kell arani. Tűz kár elháríás A űzolási felvonulási ú vonakozásában az OTSZ ában foglalaka meg kell arani. Riaszás A űzjelzés elefonon örénik. A elefonhálóza belerüleen már kiépül, emelle rendelkezésre állnak a nyilvános állomások is. 9. Örökségvédelem A ervezési erüleen országos műemlék, vagy régészei erüle nyilvánarva nincsen. Helyi védelem ala álló épüle, épímény, ájérék nem alálhaó. A régészeel érine módosíás ala lévő ovábbi erüle: Az Illés Akadémia erüleén a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell a földmunkával járó beruházásoka elvégezni. A sporcenrum erülee már korábban kijelölésre kerül. A 0975/5 hrsz ingalan délről feláró ő nyomvonal kismérékben módosul. 19

22 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január Módosíandó szabályozási erv részlee A 30/2006. (IX. 7.) rendeleel elfogado HÉSz szabályozási ervi melléklee Arany-paak, nyugai elkerülő ú- 0970/6 hrsz közjóléi erdő és 4065/2 hrsz ú álal haárol ömb vonakozásában. 20

23 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 21

24 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Szombahely MJ Város Közgyűlése 9700 Szombahely, Kossuh Lajos u E L Ő T E R J E S Z T É S Szombahely MJ Város Közgyűlésének ülésére Szombahely MJ Város Szabályozási Tervének és Helyi Épíési Szabályzaának módosíásának jóváhagyásáról Szombahely MJ Város Közgyűlése módosíja helyi épíési szabályzao és annak mellékleekén a szabályozási erve az északnyuga Olad városrészben, a 0978/2 hrsz Arany-paak - a erveze nyugai elkerülő ú - a 0970/6 hrsz közjóléi erdő /2 hrsz ú álal haárol ömberüle vonakozásában. 1. A szabályozási ervek kiegészülnek a rendezési erv módosíásához arozó 012/2014 munkaszámú SZM/2 módosíó szabályozási ervlapokkal. 2. A VIZIG véleményé figyelembe véve az Arany-paak árvízi elönéssel veszélyezee erüleei (0970/2 hrsz és 0975/5 hrsz) eseében előírásra kerül, hogy erülehasználai mód válozás és beépíés feléele a lefolyás vizsgála elkészíése. A lefolyás vizsgála eredménye alapján igazolan lehe a jövőbeni hasznosíás és épíés engedélyezni. 3. Haályba lépeés rendelkezései aralmazza. Kérjük a Tiszel Közgyűlés, hogy az előerjeszés megárgyalni szíveskedjék, és véleményével segíse elő az önkormányzai rendele megalkoásá. Szombahely, (: Dr. Puskás Tivadar :) (: Dr. Károlyi Ákos:) polgármeser jegyző 22

25 Szombahely MJ Város elepülésrendezési eszközeinek módosíása január 19. Szombahely Megyei Jogú Város Önkormányzaa Közgyűlésének /2015.( ) önkormányzai rendelee Szombahely Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról, valamin Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX. 7.) önkormányzai rendele módosíásáról Szombahely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló évi LXXVIII. örvény (a ovábbiakban: Év.) 6/A. (3) bekezdésében kapo felhaalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzaairól szóló évi CLXXXIX. örvény 13. (1) bekezdés 1. ponjában és az Év. 6. (1) bekezdésében meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 1. (1) A rendele haálya Szombahely Megyei Jogú Város (a ovábbiakban: a város) a 0978/2 hrsz Arany-paak - a erveze nyugai elkerülő ú - a 0970/6 hrsz közjóléi erdő /2 hrsz ú álal haárol ömb erüleére erjed ki a 012/2014 munkaszámú, SZ/M-2 szabályozási ervlap szerin. 2. A HÉSz 21. az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A 0970/2 és 0970/5 hrsz ingalanok erülehasználai mód válozása és beépíése csak lefolyás vizsgálaal igazolan és annak a megállapíásainak a figyelembevéelével örénhe. Záró rendelkezés 3. (1) A HÉSZ módosíása napján lép haályba. Rendelkezései a haályba lépés köveően induló eljárásoknál kell alkalmazni. /: Dr. Puskás Tivadar :/ /: Dr. Károlyi Ákos :/ polgármeser jegyző 23

26 szérűsker 7 ölés árok sz 6 12 sz 6 Arany paak árok r 4 r /2 3 a uca Angolker uca 0985/5 0985/6 0985/7 0985/8 0985/9 0985/ /4 0985/ Máron Áron uca /1 Orgon 0984/2 0975/5 0969/ / / /3 0970/6 4061/27 major 50 m 50 m Eövös József uca Lf1 L L 4063/ /A / Ee Z-Kp Lk SZ SZ Lke SZ SZ 30 4,5 900 SZ Lke Lke O 30 TT/ K SZ Lf O Z-Kp 50 m Ee Megszűnő lőér! 0975/2 sporelep 4251 Lke O Lf O SZ Z-Kp Lke Z-Kp Lk Lke SZ Lkev SZ 20 4,5 9 belerüle haára Ee szabályozási vonal Má Mko Ee S Lk Vf Lkev SZ 25 4,5 800 O 30 4,5 800 Lk SZ 30 9, Lk Lf O r 3 SZ SZ Ee Ee r 3 SZ K 3 Lk K Lf 7,5 O SZ / / /27 sz 2 r 3 r 4 r 3 r 4 5/26 r 4 r 4 E 6 magassági korláozás 0970/5 védőávolsága l 6 sz 6 gy 4 sz /52 b a / / /42 Lancsics Bonifác uca 4061/ / / /29 063/41 063/40 063/ / / /A / /16 1/A / / / / / / / / / / /19 1/B / / / / / / /1 4065/2 4181/2 4065/1 4178/2 4061/2 4061/ Középiskola /2 4181/1 közerü 4177/ / Máron Áron uca / / Óvoda 4174/2 4174/ / / /2 2 9 Hosszú ré 9 5/B ú Szennyvíz áemelö ú / /18 árok /9 Sporpálya ma sporpálya /1 kú Arany-paak SZ Löér 58 60/a Templom O K MÓDOSÍTÁSA 21 közpark Temeő 4162 SZ Felszabadulás 0969/33 lőér /15 Mk Készül az állami alapadaok felhasználásával. 4068/2 ervezési erüle haára épíési öveze haára épíési öveze jele erveze ú engelye orsz. ájképv. öveze haára felszíni víz védőerüleének haár 1965-ös árvízi elönés haára elekromos hálóza és védőávolsága SZ A erülehasznála és beépíés feléele a HÉSZ 21. (6) bekezdésének eljesíése. A erülehasznála és beépíés feléele a HÉSZ 21. (6) bekezdésének eljesíése. MEGBÍZÓ: RAJZ MEGNEV: FELELŐS TERVEZŐ: SZAKÁGI TERVEZŐ: AKCIÓTERV KFT GERGYE PÉTER SZOMBATHELY MJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZABÁLYOZÁSI TERV MÉRETARÁNY: MSZ: DÁTUM: 9730 KŐSZEG BECHTOLD ISTVÁN ÚT / /2014. M 1: JAN. 19. RSZ: SZ/M-2.

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Petőmihályfa község. Megrendelő: Tervező: Petőmihályfa Község Önkormányzata 9826 Petőmihályfa Kossuth u. 4.

Petőmihályfa község. Megrendelő: Tervező: Petőmihályfa Község Önkormányzata 9826 Petőmihályfa Kossuth u. 4. Petőmihályfa község Településrendezési eszközeinek módosítása 3. sz. módosítása Tárgyalás Véleményezési tervdokumentáció Megrendelő: Petőmihályfa Község Önkormányzata 9826 Petőmihályfa Kossuth u. 4. Győrvári

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Szombathel. zombathely MJV

Szombathel. zombathely MJV Szombahel zombahely MJV Településrendezési eszközök módosíása Sporlige és Kalandváros ömberüle Egyszerűsíe eljárás Záró véleményezésiv ervdokumenáció Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE BUDAPEST IX. KERÜLET, HATÁR ÚT GUBACSI ÚT ILLATOS ÚT - VASÚT (A NYÁRY PÁL U. VONALÁBAN) HATÁR ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - Trk. 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPLÉSRENDEZÉSI ESZÖZÖ 9. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 2/2015 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG észül a elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Balatonederics község

Balatonederics község Blonederis község Településrendezési eszközök módosíás Egyszerűsíe eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj,

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

REGIOPLAN. TEL/FAX.: 96/ , (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN. TEL/FAX.: 96/ , (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) Győr, 2014.03. HÓ Msz.:Rp.I.241-6 REGIOPLAN Munkaszám: Rp.I.241-6! " # $ % &! ' ( Pekkerné Szabó Piroska Településrendezés okl. táj- és kertépítész Tájrendezés,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

GYÁL. Megrendelő: Gyál Város Önkormányzata Pápai Mihály polgármester 2360 Gyál, Kőrösi út Tervező:

GYÁL. Megrendelő: Gyál Város Önkormányzata Pápai Mihály polgármester 2360 Gyál, Kőrösi út Tervező: GYÁL Gyál Város Önkormányzat képviselőtestületének 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról Megrendelő:

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Törzsszám: FI-5/2016.

Törzsszám: FI-5/2016. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK VALAMINT A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TEVÉNEK TEÜLETÉSZT ÉINTŐ MÓDOSÍTÁSA 1.. vrk. Böszörményi ú Barók Béla uca Honvédemeő uca Csörsz

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció Völgyzugoly Műhely Kft. Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció JÁNOSSOMORJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉPÍTÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA ÁLLAMI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1 KISBERÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2015 A HÉSZ ÉS A MÓDOSÍTOTT BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA AZ 1/2016.(II. 15.) ÖK. RENDELETTEL Készült a településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

REGIOPLAN HEGYESHALOM HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 12/2015.(XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN HEGYESHALOM HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 12/2015.(XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Győr, 2016.01. HÓ Msz.:Rp.I.116-21 Munkaszám: Rp.I.116-21 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés okl. táj- és kertépítész Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben