Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály"

Átírás

1 Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, november 15.

2 Bevezeés, előzmények A Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium megbízására elkészül a Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken című éma, amely az ország erüleén hé olyan érsége ár fel, ahol a hulladékgazdálkodás fejleszésére szükség lenne, de eddig a érségben érine önkormányzaok és/vagy vállalkozások nem készíeek erve, projekjavaslao, a megoldásra. A vizsgálandó erüleeke a már nemzeközi ámogaásra elfogado vagy előkészíés ala levő (a ovábbiakban fuó projekek ) komplex hulladékgazdálkodási projekervek haározák meg. A anulmány árgya az ezek közö kimarad elepülések, illeve régiók vizsgálaa ( fehér folok ), függelenül a közigazgaási elhaárolásokól (vagyis a megyei hovaarozásokól). Jelen részanulmány a Dél-Kele Alföld erüleén szükséges és leheséges hulladékgazdálkodási fejleszésekre ad szakmai javaslao. A nemzeközi ámogaásokból kimaradó elepülések, erüleek alapadaai, jelenlegi hulladékgazdálkodási helyzeének ényszerű meghaározása érdekében első lépésben az összes érine önkormányza számára kérdőíve küldek szé a anulmány készíői. Az önkormányzaok megkeresésével párhuzamosan konzulálak a erüle jelenősebb szolgálaóival, illeve ovábbi érine szervezeekkel a regionális, illeve erülei elképzelések és leheőségek felérképezésére. Az önkormányzai felmérés alapveően sikeresnek, reprezenaívnak ekinheő, a elepülések részéről a válaszolási hajlandóság %, országos álagban 60% vol. Az érine lakosszám ekineében az arány még jobbnak bizonyul, a válaszoló önkormányzaok a lakosság 71%-á képviselik. A anulmányunk árgyá képező, nemzeközi hulladékgazdálkodási ámogaásokból kimaradó erüleek 687 önkormányzao, illeve minegy lakos jelenenek. Ezek a fehér folok alapveően az alábbi egybefüggő erüleeke akarják: 1. Nógrád régió 2. Duna-Tisza-köze régió 3. Jászság Dél-Heves régió 4. Dél-Kele Aföld régió 5. Komáromi régió 6. Nyuga-Dunánúli régió A jelen részanulmány az álalános helyzeelemzési és javasla fejezenek egy nagyobb összefüggő erüleegységre a Dél-Kele Alföldre vonakozó részei aralmazza. A árgyi régió a mellékel ábra muaja be. 2

3 1. fuó projekekből kimaradó elepülések ill. erüleek helyzeének elemzése Az ado régiókban egyes jelenősebb közszolgálaás végző cégek megkeresésével felmérés végezünk (személyes inerjú és kérdőív formában is) annak érdekében, hogy ájékozódjunk a szándékukról, erveikről. A régió hulladékgazdálkodási rendszerének fejleszése szemponjából rendkívül lényeges a meglévő lerakók alapos ismeree, illeve elemzése, mivel ez meghaározó lehe az egyes régiókban kialakíandó projekekre, illeve a elepülések hovaarozására. A hulladékgazdálkodási rendszerek jellemzően 2-3 nagyobb lerakóelep köré szerveződnek, amelynek egy része meglévő elep. A kérdőívben rögzíeük az egyes hulladéklerakók szolgálaási körzeére jellemző legfonosabb adaoka, a szolgálaás jelenlegi szinjé. A személyes inerjúk során felmérük a fejleszési leheőségeke, erveke, koncepcióka, egy eseleges állami/nemzeközi szerepvállalás leheőségé a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakíásában A hulladékgazdálkodási közszolgálaással kapcsolaos ámogaási rendszer alanyai közé bekerülek az önkormányzaok melle a közszolgálaók is, mivel gyakorlailag az önkormányzaokkal köö szerződésekkel önkormányzai feladaok elláásá veék á, ezér a feladaaik elláásához szükséges fejleszésekhez állami ámogaás is igénybe vehenek, azaz például sikerrel pályázhanak a szolgálaási körzeükben a szelekív hulladékgyűjés működeéséhez szükséges eszközök beszerzésének ámogaására. A kövekezőkben ismerejük a régióra vonakozó részlees adaoka, fejleszési leheőségeke. A logikusabb árgyalás vége ebben a fejezeben muajuk be és vejük össze a helyzee a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervekben foglal elképzelésekkel is. 1.1 Dél-Kele Alföld Régió Jelen projekjavasla eseében Dél-Kele Alföld Régió ala a dél-kelei országhaáról Csongrád-megyének a Tiszáól kelere eső része, Békés-megye egész erülee, Hajdú- Biharmegye ké elepülése, és Jász-Nagykun-Szolnok-megye dél-kelei csücske érendő a szelevényi hulladéklerakóhoz csalakozó elepülésekkel. A vizsgál érségben a Dél-Kele Alföld Régióban 120 elepülés közel fővel öbb közpon köré szerveződik. Békés, Murony, Körösarcsa, Bélmegyer, Vésző, Okány, Biharugra, Körösnagyharsány, Gesz, Kevermes, Köegyán, Sarkadkereszúr; Békéscsaba, Mezőberény, Telekgerendás, Újkígyós, Méhkerék, Tarhos, Csárdaszállás, Dévaványa, Zsadány, Szeghalom, Kamu, Gerendás, Almáskamarás, Ecsegfalva, Dombiraos, Csabaszabadi, Füzesgyarma, Kerésszige, Szabadkígyós, Kéegyháza, Körösladány, Körösújfalu, Lökösháza, Újszalona, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Mezőgyán, Nagykamarás, Kisdomdegyház, Puszaolaka, Végegyháza, Kondoros, Sarkad, Kunágoa; Gyomaendrőd, Hunya, Késoprony, Örménykú; Orosháza, Kardoskú, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Székkuas, Puszaföldvár, Gádoros, Eperjes, Csorvás, Nagymágocs, Derekegyház, Kaszaper, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Fábiánsebesyén; Békéssámson, Csanyelek, Felgyő, Földeák, Hódmezővásárhely, Nagyér, Márély, Mindszen, Algyő, Ambrózfalva, Baonya, Csanádalberi, Csanádapáca, Domaszék, Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Maroslele, Mezőhegyes, Nagylak, Óföldeák, Pivaros, Tókomlós; Szarvas, Csabacsüd; 3

4 Szenes, Szegvár, Nagyőke; Makó, Királyhegyes, Magyarcsanád, Apáfalva, Kövegy, Csanádpaloa, Nagylak; Szelevény, Kunszenmáron, Csépa, Tiszaug, Tiszaföldvár, Öcsöd, Tiszainoka, Cibakháza, Doboz, Gyula, Elek, Dombegyház, Bucsa, Ebes, Nádudvar, Tiszakécske, Kenderes, Kisújszállás. A régió hulladékgazdálkodási közszolgálaásá jelenleg íz szolgálaó lája el. A régióban alálhaó néhány elepülés (13 db), amely önállóan végzi hulladékgazdálkodási feladaai (Doboz, Elek, Gyula, Kevermes, Dombegyház, Bucsa, Kunmadaras, Karcag-Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás, Tiaszakécske, Nádudvar). A régió jellemzően alföldi elepülések sokaságából áll. A dél-kelei országhaár mia a haárközeli elepülések hulladékgazdálkodási szemponból széagozódoak. A kisrégiós szolgálaók álal elláo elepüléseken úl ovábbi 13 elepülés nem sorolhaó egyik körzehez sem, de ezen elepülések csalakozása egy új nagy-régiós rendszerhez megoldhaó és szakmailag indokol. A hulladékos szolgálaók sok eseben ányúlnak a szomszédos erüleekre. Nem mindig érvényesül a közelség elve. A Dél-Kele Alföld Régió méree és más adoságai (földrajzi, illeve gazdasági, hulladékgazdálkodási helyzee) indokolja, hogy az egész régió öbb hulladékgazdálkodási egységre/körzere bonva vizsgáljuk (célszerűen álalában a szolgálaók álal meghaározo feloszásban) Békési körze A érség a közép-békési régió erüleén a kelei haár érinve helyezkedik el. Terüleileg eléggé széagol, sok kis elepüléssel és rossz úhálózaal rendelkezik. (A közelsége indokolá eszi a Békéscsabai regionális lerakó hosszú ávon örénő igénybevéelé.) A szolgálaó a Saubermacher Békés Hulladékgyűjő Kf. összesen 11 elepülésen, kb lakos lá el: Békés, Murony, Körösarcsa, Bélmegyer, Vésző, Okány, Biharugra, Körösnagyharsány, Gesz, Köegyán, Sarkadkereszúr Békéscsabai körze A körze Dél-Kele Békésben helyezkedik el. Keleről az országhaár, délről a hódmezővásárhelyi, dél-keleről az orosházi, észak-nyugaról a gyomaendrődi körze haárolja. A erüle középponjában van a Békéscsabai Regionális Hulladéklerakó, amely 1996-ban épül, a érség egyik legnagyobb kapaciású, korszerű lerakója. A szolgálaó TAPPE konzorcium 1 álal elláo elepülések: összesen 36 elepülés, öbb min lakos: Békéscsaba, Mezőberény, Telekgerendás, Újkígyós, Méhkerék, Tarhos, Csárdaszállás, Dévaványa, Zsadány, Szeghalom, Kamu, Gerendás, Almáskamarás, Ecsegfalva, Dombiraos, Csabaszabadi, Füzesgyarma, Kerésszige, Szabadkígyós, Kéegyháza, Körösladány, Körösújfalu, Lökösháza, Újszalona, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Mezőgyán, Nagykamarás, Kisdombegyház, Puszaolaka, Sarkad, Kunágoa, Kondoros, Végegyháza. 1 A konzorcium agjai: TAPPE Kf., Békés-Manifesz Kh., Békéscsabai Városgazdálkodási Kf. 4

5 Gyomaendrődi körze A körze Közép-Békésben helyezkedik el. Keleről a békéscsabai, délről az orosházi, nyugaról a szelevényi körzeek haárolják. Az áadás elő álló Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó 2 Békés-megyében hulladékgazdálkodási szemponból meghaározó jelenős szabad kapaciással és aralék erüleel rendelkező lerakó lesz. A Gyomaszolg Ipari Park Kf. összesen 4 elepülés közel lakosá lája el: Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Örménykú Orosházi körze A körze Békés-megye középső részén alálhaó. Északról a gyomaendrődi, keleről a békéscsabai, délről a hódmezővásárhelyi, nyugaról a szenesi körzeek haárolják. Hulladékgazdálkodási szemponból Békés-megye nagy körzee, amely jelenleg is minegy lakos hulladékbegyűjésé és áralmalaníásá lája el. A szolgálaó Orosházi Városüzemeleési és Szolgálaó R. 15 elepülés, öbb min lakos lá el: Árpádhalom, Csorvás, Derekegyház, Gádoros, Kakasszék, Kardoskú, Kaszaper, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagymágocs, Nagyszénás, Orosháza, Puszaföldvár, Puszaszőlős, Székkuas Hódmezővásárhelyi körze A körze Csongrád-megye dél-kelei részén alálhaó. Dél-keleről az országhaár, délről a makói körze, nyugaról a Tisza, északról az orosházi körze haárolja. Terülei elhelyezkedése mia kele-nyugai irányban elnyúló. A szolgálaó A.S.A. Hódmezővásárhely Köziszasági Kf. 26 elepülés, közel lakosá lája el: Algyő, Ambrózfalva, Baonya, Békéssámson, Csanyelek, Csanádalberi, Csanádapáca, Deszk, Domaszék, Felgyő, Ferencszállás, Földeák, Hódmezővásárhely, Kelebia, Kiszombor, Klárafalva, Maroslele, Márély, Mezőhegyes, Mindszen, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pivaros, Tompa, Tókomlós Szarvasi körze Terüleileg a gyomai körze fogja közre nyugaról és keleről, délről az orosházi körze haárolja. A szolgálaó a hulladékgyűjés és szállíás végző KOMÉP Kf. Az álala elláo 2 elepülés, közel lakos jelen (Szarvas, Csabacsüd) Szenesi körze A szenesi körzee északról a szelevényi, keleről az orosházi, délről a hódmezővásárhelyi körze, nyugaról a Tisza haárolja. A szolgálaó a Szenesi Önkormányza Városelláó Inézménye, az álala elláo 5 elepülés, lakossal (Eperjes, Nagymágocs, Nagyőke, Szegvár, Szenes). 2 A projekjavasla időponjában (2004. április) 5

6 Makói körze A körze Csongrád-megye dél-kelei részén alálhaó. A makói körzee délen az országhaár, északról a hódmezővásárhelyi körze haárolja. A szolgálaó Becker Pannónia Kf. álal elláo 6 elepülés, közel lakossal (Apáfalva, Csanádpaloa, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Makó) Szelevényi körze A körze a Tisza-meni kiselepüléseke fogja össze. Keleről a gyomaendrődi, délről a szenesi körze, nyugaról a Tisza haárolja. A szolgálaó Rehmann Recycling Hungária Kf. összesen 16 elepülés (Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszenmáron, Marfű, Meserszállás, Mezőhék, Nagyrév, Öcsöd, Rákócziújfalu, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakür, Tiszasas, Tiszaug) közel lakosá lája el. Nincs információ a közszolgálaás elláásáról Bucsa és Dombegyház eseében Hulladékgazdálkodási szemponból való egybefüggőség, az egybefüggő erüleek szelekív hulladékkezelési szinje A békési körze szolgálaója a elepüléseken a elepülési szilárd hulladék begyűjésé és lerakásá lája el. A körzenek célszerű hulladéklerakási szemponból a jövőben a békéscsabai lerakóhoz csalakoznia és egyéb hulladékkezelési műveleek is a közös logiszikai rendszerben örénő működés indokolják. A erüle széagolsága mia indokol egy árakóállomás megépíése, amelye Okány községbe erveznek. A Kf. álal jelenleg használ lerakók; Békés, Körösarcsa, Murony, Okány, Vésző. Az ö lerakóból a békésinek április 1-jéig, a muronyinak dec. 31-ig, az okányinak dec. 31-ig, a vészőinek június 30-ig, a körösarcsainak pedig dec. 31-ig van működési engedélye. Békésen ké éve működik szelekív hulladékgyűjés, jelenleg 2 db hulladékgyűjő szige van, még ebben az évben ovábbi 11 db fog épülni. A öbbi elepülésen április 1-jével indul és év végéig befejeződik a szelekív gyűjés kialakíása (Sarkadkereszúron már működik). A békéscsabai körze szolgálaója a elepüléseken a elepülési szilárdhulladék begyűjésé, áralmalaníásá lája el. A szolgálaásba bevon elepülések hulladékai a békéscsabai (önkormányzai ulajdon), a mezőberényi (TAPPE Kf. ulajdona), és a szeghalmi hulladéklerakókba szállíják (mindhárom eseben azonos a lerakó üzemeleője). A három lerakó közül a Békéscsabai Regionális Lerakó kialakíása megfelel a 22/2001-es KöM rendele előírásainak. (környezevédelmi engedély: KFH /1995., hulladékkezelési engedély: /2003, elepengedély: II , az egységes környezehasználai engedély folyamaban) A Békéscsabai Regionális Hulladéklerakó hasznos erülee összesen 16 ha. Ebből jelenleg az első üem működik, amelynek erülee 3,3 ha. A jelenleg üzemelő I. üem medencéje várhaóan 2006-ra elik meg. Ekkor nyiják meg a II. üeme, amelynek erülee 4,0 ha. A lerakón kialakíandó medencék eljes erülee 16 ha, ami évig képes befogadni a régió hulladékai. A szeghalmi és a mezőberényi lerakó is 2008-ig ervezik működeni, a felülvizsgálai eljárás még nem kerül lezárásra, az IPPC engedélyezés is folyamaban van. A szolgálaási erüleen 1997 óa örénik szelekív hulladékgyűjés. Békéscsabán 50 hulladékszige üzemel, ahol papír, színes és fehér üveg, és műanyag palack szelekív gyűjése 6

7 folyik. 30 nagyvállalanál van kihelyeze szelekív gyűjő edényze. A szolgálaó folyamaosan bővíeni kívánja a szelekív hulladékgyűjésbe bevon elepülések köré. A gyomaendrődi körze szolgálaója jelenleg a elepüléseken begyűjö elepülési szilárd hulladéko a gyomaendrődi régi hulladéklerakóba szállíja, egy bányagödörbe. Ez a lerakó csak az új, regionális lerakó áadásáig használják. A régi lerakó eseében nem nyújoak be felülvizsgálai dokumenáció. A megépül új gyomaendrődi regionális hulladéklerakó májusában áadásra kerül, a csalakozó elepülésekkel együ öbb min fő hulladéká fogja befogadni. A hulladékkezelő mű ulajdonos elepülései (Csabacsűd, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Késoprony, Kondoros, Örménykú, Szarvas). A gyomaendrődi regionális lerakó kialakíása megfelel a 22/2001-es KöM rendele előírásainak, egységes környezehasználai engedéllyel rendelkezik ( /2004. sz. haároza). A korszerű műszaki védelem melle zöldhulladék-komposzáló is épül. A regionális lerakó üzemeleőjé pályázai úon fogják kijelölni, így jelenleg még nem ismer az üzemeleő. A Gyomaszolg Ipari Park Kf. a szelekív gyűjés 2004-ben vezee be. Az orosházi körze szolgálaója álal működee orosházi hulladéklerakó június 30-ig rendelkezik működési engedéllyel (2030-5/2003. sz. haároza) mivel a lerakó nem rendelkezik megfelelő műszaki védelemmel. A lerakó szabad kapaciása kb m 3, amely a jelenlegi állapooka figyelembe véve 2009-ig elne meg. Az orosházi lerakón zöldhulladék komposzáló is léesül, épíési engedélyezése folyamaban van. A hulladék kezelése hagyományos kompakoros ömöríéssel és folyamaos akarással örénik. Orosházán 38 db gyűjőszigeen és 9 bevásárlóközponban van kihelyeze szelekív hulladékgyűjő. Medgyesegyházán 4 db gyűjőszige van. Orosháza, Mezőkovácsháza és Szenes önkormányzaai szándéknyilakozao írak alá, mely szerin a kisérségek önkormányzaai kezdeményezik a Dél-Békési Komplex Települési Regionális Begyűjő-kezelő Rendszer lérehozásá, név szerin a kövekezők: Almáskamarás, Árpádhalom, Baonya, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Derekegyház, Dombegyház, Dombiraos, Eperjes, Fábiánsebesyén, Gádoros, Gerendás, Kardoskú, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágoa, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagyőke, Orosháza, Puszaföldvár, Puszaolaka, Szenes, Tókomlós, Végegyháza. A elepülések népessége összesen fő. Nyilakozo ovábbá a Saubermacher Magyarország Környezevédelmi Szolgálaó Kf., hogy a Saubermacher Békés Kf., min a érségben kommunális lakossági hulladékgyűjés és elhelyezés végző szolgálaó csalakozik a rendszerhez és ezzel újabb fő hulladéká kezelhei a majdan működő rendszer. A hódmezővásárhelyi körze szolgálaója lakos hulladékgazdálkodási közszolgálaásá lája el. Sajá begyűjés kereében Hódmezővásárhelyen 50 db hulladékgyűjő szigee üzemelenek. A szelekíven gyűjö hulladékok: papír, műanyag, üveg és fém ialos doboz. Mezőhegyesen árakóállomás üzemel, amely lakos hulladékának kéüemű szállíásához használhaó. A Hódmezővásárhelyi Regionális Hulladéklerakón (mely az A. S. A. Kf. ulajdonában van) a hulladékok elhelyezésére jelenleg m 2 erüleen kialakío, műszaki védelemmel elláo lerakóér szolgál. A regionális lerakó rendelkezik a hulladékkezelési evékenység végzéséhez szükséges összes engedéllyel (környezevédelmi engedély: KFH /1995., az egységes környezehasználai engedély folyamaban, elepengedély: II ). A lerakó üzemeleési engedéllyel rendelkezik 7

8 ig. Az engedély meghosszabbíása eseén a lerakó szabad kapaciásá és műszaki védelmé figyelembe véve kb ig működhe. A szarvasi körze szolgálaója 2003 év elejéől folya szelekív hulladékgyűjés. Jelenleg Szarvason 6 db hulladékszige üzemel. A szelekív gyűjés a Gyomaendrődi regionális lerakó áadásá köveően bővíeni szándékoznak. A szelekíven gyűjö hulladékoka 24 m 3 -es szállíójárművekkel szállíják el a feldolgozó üzemekbe. A hulladékgyűjő udvar készen van, használabavéeli engedélye van. Az épíés ala álló árakóállomás áadási haárideje 2004 májusa. A szarvasi elepen külön zöldhulladék-gyűjő és komposzáló van. A komposzálóelep éves kapaciás 600 onna. Szarvason működik hulladéklerakó, melynek műszaki állapoa nem megfelelő, szabad kapaciása m 3. Felülvizsgálai dokumenáció nem nyújo be (elkészíésére ig haároza van). A lerakó bezárásá köveően a hulladéko a gyomaendrődi regionális lerakóra ervezik szállíani. A szenesi körze szolgálaója Szenesen 2003 márciusáól működei a szelekív hulladékgyűjés. Jelenleg 3 db hulladékgyűjő szige üzemel, ovábbi 6 db hulladékgyűjő szigee még ebben az évben kialakíanak. A lerakó jelenlegi kapaciása m 3. A lerakó szigeelése: agyag és 2 mm-es HDPE lemez, beépíe monioring rendszerrel, csurgalékvíz gyűjő rendszerrel, 8 db. alajvízfigyelő kúal, műszaki védelme összességében kielégíő (környezevédelmi engedély: /1996, hulladékkezelési engedély: /2002, az egységes környezehasználai engedély folyamaban). A lerakó hulladékkezelése; lerakás, ömöríés, folyamaos akarás. Éves beszállío elepülési szilárd hulladék mennyisége: onna, ebből zöldhulladék onna. A szelekív gyűjés hagyományos hulladékszállíó jármű végzi, hulladékfajánkén külön meneben. Az elszállíásig az ámenei gyűjés a lerakó erüleén, elkülöníe helyen végzik. A szelekíven gyűjö hulladéko a Szenes-MÉH Kf. szállíja el ovábbi hasznosíásra. A szelekíven gyűjö hulladékok: PET palackok, egyéb műanyag palackok, fehér és színes üveg, fém ialos dobozok. A város a elepülési lerakó bezárja annak beelése uán, de nem zárja ki bővíés eseén a ovábbműködeés leheőségé. A makói körze szolgálaója a megkerese szolgálaók közül egyedül nem ado meg adaoka az álala végze hulladékgazdálkodási evékenységről. A makói lerakó a város ulajdona, az üzemeleővel köö szerződésük december 31-ig érvényes. A lerakó felülvizsgálai eljárása folyamaban van, működési engedély még nem szülee, a lerakó műszaki védelme egyébkén kielégíő, szabad kapaciása m 3. Makón a komposzáló próbaüzem ala van. A közszolgálaás díjá az üzemeleő állásfoglalása alapján az önkormányza állapíja meg, egyéb üzemeleési kérdésekben a szolgálaó dön. A szelevényi körze szolgálaója végzi a begyűjés és üzemelei a Tiszazugi Hulladékkezelő Közpono. A elepüléseken elkezdődö a szelekív hulladékgyűjés. A Szelevény-Kunszenmáron haárán alálhaó hulladéklerakó a felülvizsgálai dokumenáció alapján a /2003.sz. haározaban működési engedély kapo okóber 31-ig. A lerakó műszaki védelme kielégíő, a lerakóelep Kunszenmáron Város Önkormányzaa ulajdonában, de Szelevény erüleén van. A kezelő elepen kialakíásra ervezek egy iner hulladék feldolgozó/hasznosíó egysége, - amely engedélyezési fázisban van - ill. egy komposzáló egysége. A hulladéklerakó IPPC engedély köeles, az eljárás folyamaban van. Jelenleg az 1.,2.,3. számú kazeák felölése folyik, de az üzemeleő már jeleze a 4.sz. kazea megnyiásá 8

9 várhaóan a közeljövőben. A elep valódi nagyságá figyelembe véve igény szerin bármikor bővíheő. Engedélyeze kapaciás: m 3, szabadkapaciás: m Regionális hulladékgazdálkodási erv alapján meghaározo elképzelés A békési körze a regionális hulladékgazdálkodási erv alapján a békéscsabai regionális hulladéklerakóhoz fog csalakozni. A szolgálaóhoz arozó elepülések hulladékgazdálkodási erve még nem készül el, de július 31-ig minden elepülésen elkészíik azoka. A békési lerakó az engedély alapján március 31-ig működeheik, bezárásá köveően a békéscsabai és a gyomaendrődi lerakó közül a kedvezőbb feléeleke nyújó fogják válaszani. A békéscsabai körze hulladékgazdálkodási szemponból meghaározó lerakója a Békéscsabai Regionális Lerakó. A regionális hulladékgazdálkodási ervben is kiemel jelenősége van. A 2005-ös és a 2006-os évől ovábbi szolgálaók csalakoznak (pl. Gyula város) min hulladékbeszállíók. A békéscsabai elephelyen szelekív hulladékválogaó üzemel, amelynek jövőbeni üzemeleése függ a REVET cég álal megépíendő hulladékfeldolgozó üzemől. A REVET cég álal épíendő válogaó üzemcsarnok megvalósíhaósági anulmányának készíése jelenleg folyamaban van. Az olasz cég és a város közös konzorciumában valósulna meg a léesímény, a árgyalások még folynak. A gyomaendrődi körzeben meghaározó szerepe lesz a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakónak. Megépíése a erülei hulladékgazdálkodási ervben szerepel. A regionális lerakó öbb min lakos elepülési szilárd hulladékának elhelyezésére lesz alkalmas. A lerakó megnyiásá köveően a Szarvasi KOMÉP Kf. és a környező, más szolgálaók álal elláo elepülések is a gyomaendrődi regionális hulladéklerakóba fognak szállíani. Az orosházi körzeben regionális lerakó erveznek épíeni. Ez az elképzelés jelenleg nem szerepel a erülei hulladékgazdálkodási ervben és szakmailag sem indokol új lerakási kapaciás kiépíése. Ha a regionális lerakó nem épül meg, akkor árakóállomás erveznek épíeni. A hódmezővásárhelyi körze számára a regionális hulladékgazdálkodási erv szerin a célkiűzés: a szolgálaási erüle kierjeszése, a hulladék szervesanyag-aralma csökkenésének elősegíése szelekív gyűjéssel. Az A.S.A. Hódmezővásárhely Köziszasági Kf. a kervárosokban kihelyeze zöldhulladék gyűjők darabszámá növelni fogja. Ezálal csökkenni fog a lerako zöldhulladékok mennyisége, és eljesíeni udja a örvény álal előír komposzálandó zöldhulladék mennyiségeke. A szolgálaó erve a szelekív hulladékgyűjés kierjeszése az összes elláo elepülésen, és a depóniagáz hasznosíása fűésre, később elekromos energia előállíására. A lerakó kapaciásának kihasználására a jelenlegi lakos elláoságo lakosig szerenék bővíeni. A szarvasi körzeből a regionális hulladékgazdálkodási erv alapján a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó üzembe helyezésé köveően a gyomaendrődi lerakóba fognak szállíani. A meglévő szolgálaási rendszer az előírásoknak megfelelően üzemeleni akarják a jövőben is. A szarvasi lerakó rekulivációjá meg kell valósíani. 9

10 A szenesi körzeben a regionális hulladékgazdálkodási erülei erv szerin a szenesi lerakó korszerű, műszaki védelemmel elláo lerakó, érvényes üzemelési engedéllyel rendelkezik. A erv szerin egy m 3 -es befogadóképességű kazea nyihaó még. A makói körze lerakójának működésével a regionális hulladékgazdálkodási erv hosszú ávon számol. A szelevényi körzere vonakozóan a regionális hulladékgazdálkodási erv nem aralmaz információka A körze erveze hulladékgazdálkodási projekjeinek adaai A békési körze lerakójá március 31-ével bezárni köelesek, ez köveően a hulladéko a békéscsabai regionális hulladéklerakóba szerenék szállíani. A régió erveze hulladékgazdálkodási projekje szerin Okányban árakóállomás kerül megépíésre. A szelekív gyűjés bevezeék Békés és Sarkadkereszúr elepüléseken és a öbbi közszolgálaásba bevon elepülésre is ki akarják erjeszeni. A békéscsabai körzeben Békéscsaba Önkormányzaa árgyalásoka folya a REVET olasz hulladékgazdálkodási céggel, hulladékfeldolgozó léesíéséről. A hulladékfeldolgozó a ervek szerin a Békéscsabai Regionális Lerakó mellé épülne. A jelenlegi lerakó bővíésé és a II. üem épíési munkálaai várhaóan 2006-ig el kell végezni. A békéscsabai lerakó ervezésére és bővíésére közbeszerzési eljárással pályázao fog kiírni a helyi önkormányza. Az új II. üem megnyiásával 2006 uán bizosíva lesz a regionális lerakó folyamaos működése. A város minimum 3 db hulladékudvar megépíésé ervezi Békéscsabán, a szolgálaó pedig bevezei minden elepülésen a szelekív hulladékgyűjés. Kunágoán komposzáló elepe és árakó állomás erveznek léesíeni. A gyomaendrődi körzeben a Gyomaszolg Ipari Park Kf. Gyomaendrődön megkezde a szelekív hulladékgyűjés. Ö helyen kialakíoa a hulladékgyűjő szigeeke. A 2004-es évben kerül áadásra a hulladékudvar. A ervek szerin a Kf. a kapcsolódó elepüléseken is megkezdi a gyűjőponok kialakíásá. Beállíásra kerül a szelekíven gyűjö hulladékok speciális gyűjőjárműve. Az orosházi körzeben az Orosházi Városüzemeleési és Szolgálaó R. felvállalná az Orosházán megépülő regionális hulladék lerakó üzemeleésé és a regionális lerakó megépíésé köveően egy hulladékfeldolgozó üzeme épíenének. A erv aralmazza egy hulladékgyűjő udvar, valamin egy zöldhulladék-komposzáló megépíésé komposzáló megépül, engedélyének módosíása folyamaban van. Megjegyzendő, hogy új érségi lerakó kapaciás épíése nem indokol még egy új érségi rendszer kialakíása eseén sem, vagy új áralmalaníási mód (égeés) elepíése, vagy a kiépül lerakó kapaciások racionális kihasználása (árakó állomásokon kereszül) lehe cél. A hódmezővásárhelyi körzeben a jelenleg begyűjö hulladékmennyiségek alapján 2006-ig ki kell épíeni a lerakó III. üemé. Az így megnyio új medencével bizosío a regionális hulladéklerakó 2006 uáni működése. A szelekív hulladékgyűjés addig bővíik, amíg az összes szolgálao elepülésen nem lesznek gyűjőszigeek. 10

11 A szarvasi körzeben a 2004-es évben áadásra kerül Szarvason az árakóállomás, beüzemel a hulladékgyűjő udvar és működik a komposzáló elep. A régi lerakó dec. 31.-ig bezárják és ez köveően rekuliválják. A kisérség jelenleg még önálló körzekén szerepel, de a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó áadásá köveően annak körzeéhez fog arozni. A hulladékgyűjés és -szállíás ovábbra is a KOMÉP Kf. fogja elláni. A szenesi körzeben a jelenlegi lerakó 2009-ig beelik. Az egyik elképzelés szerin ovább lenne bővíve a lerakó, egy újabb medence megépíésével. Mivel a jogszabályban előír lakos hulladékának áralmalaníására vonakozó igény nem udja a szolgálaó bizosíani, ezér még nem eldönö, hogy a lerakó fejleszésé vagy más regionális rendszerhez való kapcsolódás válaszják (Szenes csalakozik az Orosháza álal szerveze régióhoz). A makói körzere vonakozóan a szolgálaó öbbszöri megkeresésünkre sem közöl adaoka. A makói komposzáló próbaüzeme végez. A szelevényi körzeben a hulladékkezelő közpon szolgálaója ovábbi csalakozó elepülésekre számí, és folyamaos fejleszéseke végez. Az Észak-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Tervben ez figyelembe véelre kerül és a léesímény a közép és hosszú ávú számíásokban szerepel, min a érség meghaározó hulladékgazdálkodási egysége, középávú fejleszési ervek megvalósulása eseén pedig, min komplex egysége. Gyulán működik a komposzáló, a város eljes zöldhulladéká képesek fogadni és kezelni Helyzeelemzés, projek kialakíási, kapcsolódási leheőségek Jelenleg úlzoan széagol a érség a feladaok elláása vonakozásában, sok a kis körzee kiszolgáló, elavul léesímény, a szolgálaási körzeek egymásba ékelődnek. A közép- és hosszú ávra erveze hulladékkezelés regionális szinen kell megoldani, mer így bizosíhaó a maximális színvonal minimális kölségek melle, és így van leheőség külső források igénybevéelére azokhoz a beruházásokhoz, amelyekre a jogszabályokban előír színvonalú szolgálaások bizosíásához szükség van. A közeljövőben megoldandó feladaok: a meglévő kapaciások kihasználása mindaddig, amíg a felügyelőségek a lerakóka működni engedik (ez a műszaki védelem nélküli lerakók eseében néhány év (max ig), majd ez köveően ezek rekulivációja, valamennyi még működő lerakó eseében a biológiailag lebomló szervesanyagaralmú hulladék lerakási arányának csökkenése a Hg.-ben előír mérékben, a lerakókra nem szállíhaó biohulladékok szelekív gyűjésének megszervezése, egyrész a házi komposzálás mérékének növelése, valamin komposzálóelepek léesíése és működeése, a hasznosíhaó ovábbi hulladékok (főleg csomagolási papír-, műanyag-, fém-, üveghulladék) szelekív gyűjésének fejleszése gyűjőponok, hulladékudvarok kialakíásával, a szelekíven gyűjö hulladékok uóválogaása, 11

12 az épíési-bonási (iner) hulladék leheőség szerini maximális hasznosíása érdekében feldolgozó elepek kiépíése, a korábban felhagyo, illeőleg a közeljövőben beelő lerakók rekuliválása, uógondozása. A érségben rendelkezésre áll megfelelő műszaki védelmű lerakókapaciás, így az alapveő áralmalaníási feladaok elláása megoldhaó a békéscsabai, gyomaendrődi és hódmezővásárhelyi lerakókkal. Három lerakó műszaki állapoa kielégíő (Makó, Szelevény, Szenes), amelyek szinén szolgálhaják akár 2009 uán is a hulladékkezelő rendszerek áralmalaníási feladaai. Új lerakó épíésére nincs szükség. (Az orosházi régióban a dél-békési elepülések regionális lerakó megépíésé ervezik. A lerakó nem szerepel a erülei hulladékgazdálkodási ervben, és szakmailag nem is indokolhaó, ezér ha az érine önkormányzaok szándéknyilakozao esznek, csak a erülei hulladékgazdálkodási erv módosíásával a kövekező ervciklusban 3 kerülhe sor annak megvizsgálására, hogy szükség van-e a kapaciásra.) A gyűjőkörzeek öbb szolgálaó működésé érinik, és begyűjés, szállíás szemponjából ez nem akadályozó ényező, bár a gazdaságos működeés érdekében nagyobb együműködési készség lenne szükséges, és célszerűen elepíe árakóállomásokkal kell fokozni a szállíás haékonyságá, gazdaságosságá. El kell érni, hogy a három lerakón csak a más módon nem hasznosíhaó, feldolgozhaó hulladék lerakására kerüljön sor. A szelekív hulladékgyűjés léesíményei öbb elepülésen rendelkezésre állnak, illeőleg kiépíés ala vannak, azok kapaciásá azonban várhaóan folyamaosan növelni szükséges. Nem megoldo a érségben a szelekíven gyűjö hulladékok feldolgozásra előkészíése, vagyis uóválogaása, bálázása sb., erre a célra kezelőelepe kell lérehozni, célszerűen a hulladékkelekezés súlyponjában (a érség valamelyik nagyvárosában), ugyancsak érségi szinen kell megoldani a komposzálás, ami célszerűen a házi komposzálás preferálásá jeleni, még a fejleszési projek megvalósulása elő, és a elepi komposzálás (a szennyvíziszappal együ) a projek kereében. 2. A nemzeközi ámogaásokból kimarad erüleek fejleszési leheőségei A jelen anulmány egyik célja, annak meghaározása, hogy a fehér folnak minősülő erüleeken milyen módon, milyen kölségekkel és milyen ámogaási igényekkel lehe, illeve célszerű komplex hulladékgazdálkodási rendszereke beindíani. A kövekezőkben becsüljük a szükséges inézkedések irányá és nagyságrendjé. Kiindulási alapnak a már fuó projekekből levon kövekezeéseke és a helyzefelmérés eredményei ekinjük. Ennek megfelelően az alábbi gondolamenee alkalmazzuk: 1. Megállapíjuk, hogy mely erüleeken van egyálalán szükség beavakozásra, azaz új projek szervezésének előmozdíására. (Ahol ez a ervezés már megörén, illeve örénik, nyilvánvalóan a jelen anulmány kereei jóval meghaladó preciziású projek ervezés foly, illeve folyik. Ezek a erüleek valójában már ásorolhaók a megszerveződö projekekkel már lefede régiók közé.) uán 12

13 2. Összegezzük a beruházási igényeke azokra a erüleekre, amelyeken új rendszerek szerveződése célszerű. 3. A beruházási igényekhez a fuó projekek ervezéséből levon kövekezeések felhasználásával nagyságrendi kölségbecslés adunk. 4. Gazdasági, gazdaságpoliikai megfonolásoka is figyelembe véve eszünk javaslao az ado erüle kezelésére. A javasla hulladékgazdálkodási szakmai szemponok alapján készül, alapveően azzal a filozófiával, hogy a elepülési hulladékok kezelésé akkor lehe környezekímélő módon és gazdaságosan megvalósíani, ha nem csak a hulladék begyűjése és áralmalaníása örénik meg, hanem a szelekív hulladékgyűjés segíségével a hasznosíhaó és veszélyes hulladékok elkülöníése, hasznosíónak áadása, valamin a maradék hulladék áralmalaníása, a hulladék kezelése korszerű eszközökkel és léesíményekben valósul meg, regionális szervezésben, mer így bizosíhaó a kölségek opimuma, a régi lerakók felülvizsgálara, a felhagyo lerakók rekuliválásra kerülnek, a szükséges fejleszésekhez, rekulivációhoz állami és nemzeközi forrásoka vesznek igénybe az önkormányzaok. A szakmai filozófia áüleése a Dél-Kele Alföld régiójába a jelenlegi állapookból kiindulva a jövőre nézve fogalmaz meg célkiűzéseke. A javasla a feladaoka a régió ada kereek közö ervezi megoldani, ami az jeleni, hogy a más régiók közreműködésével ésszerűbben, logikusabban megoldhaónak lászó eseekben sem eszünk ilyen javaslao. Jelen eseben régió ala nem a saiszikai régió érjük, hanem az a erülee, ahol egységes projekben, korszerű szolgálaással el nem láo fehér folok vannak a Dél-Kele Alföld erüleén. Ennek indoka, hogy vizsgálaaink szerin a jelen régió haároló más régiók már projekekbe szerveződek, azokról már poziív dönés szülee, a fejleszések megkezdődek. Az ilyen módon meghaározo projekekhez hozzányúlni már nem célszerű, mer a nemzeközi (EU) forrásokból való ámogaoságukból kövekezően minden módosíás számalan szerződés megválozaásá, pénzügyi és logiszikai válozaásoka vonna magával, ami a projekek szereplőinek okozna nehézsége. Ezér a csalakozó erüleeken megvalósuló projekekbe ársulni a kimaradó elepüléseknek nem javasolhaó. A árca állásfoglalása szerin a rendelkezésünkre álló eszközökkel védjük a korábban kialakul projekek egységé, még akkor is, ha célszerűségi okok indokolnák egyes elepülések uólagos inegrációjá. A fehér folok erüleére az egységes projek összeállíásának és megvalósíásának indoka ovábbá az, hogy a szükséges fejleszésekhez a források bizosíásá csak az EU-források igénybevéelével lászik leheségesnek, amelye a magyar kormányza kiegészí. Az EU-források felhasználása során ekineel kell lenni azokra a köveelményekre, amelye a közösség ámasz, így pl. a ámogao projek méree, a beruházás volumene, ami az jeleni, hogy célszerű a javasol magyar viszonyok közö nagynak űnő érség egy projekkén örénő kezelése. A csak hazai forrásokból örénő ámogaás fedezee lényegesen kisebb összeg, vagyis kisebb arányú is, ezér az önkormányzaok számára kedvezőlenebb megoldás, viszon a javasol projek fejleszésének kezdei időponjáig számos kisebb fejleszés megoldhaó (ami a projek kereösszegé csökkenhei). 13

14 A javasla ehá nem csak Békés megyével számol min projekerüleel, hanem az ország dél-kelei erüleén mindazokkal a elepülésekkel, amelyek nem részesei EU-források igénybevéelével örénő hulladékgazdálkodási fejleszéseknek. Ezér javaslaunk kierjed Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Csongrád és Bács-Kiskun megye egyes elepüléseire is (ld. Később a körzeekből kimaradó elepülések -nél).. Javasoljuk egy égeőmű üzembe állíásá és három kezelési közpon kialakíásá a meglévő gyűjőkörzeek közel válozalanul hagyása melle, hiszen ezekben az eseekben már korábban megköö közszolgálaói szerződéseke feléelezünk. (Az ésszerű válozaások mia szükséges szerződésmódosíások külön vizsgála árgyá képezik.) Az égeőműve célszerű a régió geomeriai és hulladékkelekezési súlyponjának közelébe ervezni (Orosháza érségébe). Az égeőmű kb /év kapaciás melle képes más EU-s projekek erüleéről (pl. Szeged) is fogadni kezel hulladéko égeésre. Égeésre csak a szelekív hulladékgyűjés uán maradó hulladék kerüljön, előkészíe állapoban, ami előzees fizikai-biológiai lebonás jelen, és a szállíás és árolás megkönnyíése érdekében bálázás/csomagolás (az égeőműbe szállío kezel hulladékmennyiség 1/3-a a kelekező mennyiségnek, fűőéréke pedig a barnaszénével azonos). A szelekív hulladékgyűjés megvalósíása és az égeőmű üzembe állíása kövekezében megválozik a hulladékáramok úja, ezér a szolgálaások válozásával is számolni kell. A jelenleg működő szolgálaások erén válozással kell számolni az égeőmű léesíésé köveően azér is, mer a ma még működő lerakók egy része bezárásra kerül (Szarvas, Orosháza sb.), így ezek a gyűjőkörzeek a bezárás köveő időponól kezdődően lerakási szemponból a regionális lerakóka (Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Gyomaendrőd) veszik igénybe. A lerakók bezárása nem egy időben örénik, szabad kapaciásukól, illeőleg a felügyelőség engedélyeiől függően A lerakók helyzee jelenleg Békéscsaba: A korszerű lerakó m 3 szabad kapaciással rendelkezik, és ennek beelésé köveően ovábbi bővíésre van leheőség, hosszú ávon működhe (a jelenlegi I. üem 80 %-os beelségű). Gyomaendrőd: A lerakó 2004 májusában adják á, kiépíe kapaciása m 3, hosszú ávon működhe. Hódmezővásárhely: Az (A.S.A. kezelésében levő) lerakó szabad kapaciása m 3, Makó: hosszú ávon működhe m 3 szabad kapaciás, kedvezőlen földrajzi helyen. Az új projek beindulásánál min aralékkal célszerű számolni. Szenes: m 3 szabad kapaciás, nincs szándék a fejleszésére. Célszerű maximális mérékben kihasználni a rendelkezésre álló kapaciás, illeőleg iner lerakókén használni. Szelevény: A Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Közpon hosszú ávú ervekkel rendelkezik, folyamaos fejleszéseke végez. A szelevényi lerakó m 3 szabad kapaciással rendelkezik. 14

15 Jelenleg még működik a körzeben: Szeghalom, Mezőberény, Békés (2005. március 31-ig működési engedély), Körösarcsa (2008. december 31-ig működési engedély), Murony (2005. december 31-ig működési engedély), Okány (2004. december 31-ig működési engedély), Vésző (2005. június 30-ig működési engedély), Gyomaendrőd-régi, Orosháza (2006. június 30-ig működési engedély), Szarvas. A legnagyobb lerakók hosszú ávon működhenek (engedélyeik vannak, aralék erülek rendelkezésre állnak), új lerakó épíése nem szükséges. Feleheően a regionális projek jóváhagyása és a beruházások a rövid ávon működő lerakók bezárásá köveően kezdődhenek csak meg, ehá már a kezdeől a három-négy régióközponban valósulha meg a kezelés. A régióközponok és a kiszolgál elepülések ávolsága, illeve az úviszonyok öbb eseben árakóállomások üzembe állíásá eszi szükségessé (pl. Makó-, Kunszenmáron-, Szenes-, Szeghalom-, Sarkad-, Mezőkovácsháza, Okány, Kunágoa-, Orosháza körzeében, illeve a hajdú-bihari elepülések valamelyikén, ha ehhez a régióhoz kívánnak csalakozni). Már jelenleg is működik árakó Mezőhegyesen és Szarvason. A biohulladék komposzálására a házi komposzálás gyakorlai megvalósíásán úl - komposzáló kapaciásoka kell lérehozni. Szenesen, léesíés ala van, Kunágoán erveznek léesíeni komposzáló elepe, Orosházán elkészül, az engedély módosíása folyamaban van, Gyulán működik, Szarvason engedélyezés ala van, Makón a próbaüzemelés folyik. A megépíe vagy fejleszés ala lévő kapaciások figyelembe véele melle kell meghaározni szükséges-e ovábbi kapaciásnövelés, a meglévők bővíése. A régióban javasolhaó ké válogaómű megépíése Békéscsaba, Hódmezővásárhely körzeében, ekineel az olasz REVET céggel folyó árgyalásokra (nincs bővebb információ arról, milyen echnológiá és milyen finanszírozási konsrukcióban kívánnak lérehozni). Megfonolandó a magáncéggel közös vállalkozás léesíése, ha EU-forrásoka is használni szerenének az érine önkormányzaok. Bár komolyabb kezdeményezés örén már eddig is a szelekív hulladékgyűjés, -kezelés bevezeésére, az ehhez szükséges infrasrukúra érdemben csak 3 nagyobb városban (Hódmezővásárhely, Gyula és Orosháza) áll rendelkezésre. (Az egész régió ekinve a lakosságnak csak kis %-a él elvileg haékonyan működeheő szelekív hulladékgyűjéssel elláo erüleen.) Az orosházi hulladéklerakó célszerű iner lerakókén működeni, a szükséges műszaki fejleszések uán. Mind a regionális céloka kiszolgáló iner lerakóka, mind a komposzáló elepeke olyan mobil gépekkel kell kiszolgálni, amelyek alkalmasak az időszakonkéni helyválozaásra, és íly módon megvalósíhaó az, hogy öbb viszonylag kisebb kapaciású elep léesülhessen (ezálal a szállíási kölségek csökkennek), ugyanakkor megakaríás érheő el a gépi felszerelésben a mobil gépek használaával. A mobil gépek kapaciásá úgy kell megválaszani, hogy alkalmas legyen a öbb elephelyen örénő kezelésre, ervszerű helyválozaás melle. 15

16 2.2. A körzeekből kimaradó elepülések és kapcsolódási leheőségei A jelenlegi felmérés alapján az körzeekből kimarad azon elepülések, amelyek nem részesei más, korszerű, érségi hulladékkezelési rendszernek: Békés megye Hajdú-Bihar megye Bács-Kiskun megye Jász-Nagykun- Szolnok megye Doboz Ebes Tiszakécske Kunmadaras Gyula Nádudvar Berekfürdő Elek Karcag Kevermes Kenderes Dombegyház Kisújszállás Bucsa A felsorol elepülések eseében földrajzi elhelyezkedésük alapján célszerűségi szemponok meghaározhaják, hogy melyik körzehez célszerű csalakozniuk: Békés-megye Doboz, Gyula, Elek, Kevermes, Bucsa és Dombegyház számára javasolhaó a békéscsabai régióhoz csalakoznia. Hajdú-Bihar-megye Ebes elepülésen az A.K.S.D. Kf. a közszolgálaó, a elepülésen működik a szelekív hulladékgyűjés, a elepülés hulladékai a debreceni lerakóra szállíja, így a gyakorlaban a Hajdú-Bihar-megyei ISPA projekhez már csalakozo (bár a ársulási szerződés nem íra alá). Ezér a jelen projekjavaslaban min fejleszendő elepüléssel nem számolunk. Nádudvaron a helyi önkormányza a közszolgálaó, a hulladéko a városi hulladéklerakóba szállíja. A nádudvari hulladéklerakó május 31-ig IPPC engedéllyel rendelkezik, az üzemeleője az A.K.S.D. Kf. A lerakó még akár évig is üzemelhe, műszaki védelme megfelelő. A jelen projekjavaslaban a lerakási feladaokon úl a hulladékgazdálkodás ovábbi vonakozásában célszerű a elepülés figyelembe venni. Bács-Kiskun megye Tiszakécske reális leheősége a szelevényi lerakó igénybevéelével a gyomaendrődi régióhoz való csalakozás, - mivel korábban nem csalakozo a Duna-Tisza köze vagy a Szolnok ISPA projekhez -, amennyiben feladaai elláásához állami és/vagy nemzeközi forrásoka is szerene igénybe venni. A jelen projekjavaslaban ezér célszerű a elepülés figyelembe venni. Jász-Nagykun-Szolnok-megye Kunmadaras hulladéklerakója ig rendelkezik működési engedéllyel. A elepülés a Tisza-avi Regionális Hulladékkezelő Közponhoz (Tiszafüred) csalakozo. Karcag, Berekfürdő: Berekfürdő elepülés Karcag városi hulladéklerakójába szállíja hulladéká, a hulladéklerakó kizárólag a ké elepülés hulladéká fogadja. Jelenleg IPPC 16

17 engedélyezeési eljárása folyamaban van. A lerakó 1999-ben kezde meg működésé, akkori erveze kapaciása m 3, jelenleg m 3 szabad kapaciással rendelkezik. A jelen projekjavaslaban a lerakási feladaokon úl a hulladékgazdálkodás ovábbi vonakozásában célszerű a elepülés figyelembe venni. Kenderes és Kisújszállás számára mivel korábban nem csalakozak a Hajdú-Bihar vagy a Szolnok ISPA projekhez -, leheőségkén a jelen projekjavaslahoz örénő csalakozás marad, amennyiben feladaaik elláásához állami és/vagy nemzeközi forrásoka is szerenének igénybe venni. Kenderes elepülés Kisújszállás hulladéklerakójára szállíja a hulladéko, amely várhaóan csak dec. 31-ig fog működni. Ezuán a gyomaendrődi, régióhoz örénő csalakozása leheséges. Megjegyzések: Felgyő elepülés részese a megvalósíás szakaszában lévő Homokhásági ISPA projeknek, ami az jeleni, hogy annak beüzemelésé köveően a elepülés más régióhoz fog arozni (ezér a jelen projekjavasla ervezési időszakában i már nem kell a hulladék kezelésével számolni) A szelekív gyűjés eszköz- és léesíményjegyzéke A szelekív hulladékgyűjés szükséges mérékű megvalósíásá leheővé evő eszközök és léesímények (gyűjőszigeek, hulladékudvarok, komposzálók) becsül mennyiségé a szelekív hulladékgyűjés országos programja émájú ervezenek a régióra vonakozó része aralmazza, az i közöl számok abból származnak, vagyis elvi számíáson alapulnak és nem veszik figyelembe az, hogy a érségben már valamilyen szinen megkezdődö, kialakul a szelekív gyűjés. A anulmány szerin az elláni erveze 628 ezer lakos eseén szükség van minegy 600 db gyűjőszigere, 35 db hulladékudvarra, 6-10 db komposzálóra és 6 db válogaóra. Az országos program jelze része ájékozaásul szolgálha, de a régióra vonakozóan ponos ervezés kell végezni, ha a elepülések a projekfejleszés elhaározzák. A szelekív gyűjés megvalósíásához F/fő beruházási kölséggel lehe számolni (eljes kiépíés eseén). Ennek összes kölsége a régió egészére ( lakosra) minegy 16,3 milliárd F. A régió szinen örénő hulladékkezelés magával hozza a hulladékok nagyobb ávolságon, gazdaságosan örénő szállíásának szükségességé is, ami árakóállomásokkal kell megoldani Rekulivációs feladaok A elepülési szilárdhulladék lerakók rekulivációjára készül országos program 4 szerin a kövekező lerakók eseén kell gondoskodni a rekulivációs feladaok elvégzéséről. A 4 Az országos program első (nem végleges) válozaa alapján. 17

18 anulmány számío adaai a projek összeállíása eseén konkré felméréssel, mérésekkel ponosíandók. A Dél-Kele Alföldi Régió erüleén 112 db, összesen 7702 M F rekulivációs kölségű lerakó alálhaó. Település 5 Kunágoa Makó Szegvár Orosháza Békéssámson Csanyelek Tiszakécske Baonya Mezőkovácsháza Szenes Tókomlós Maroslele Mindszen Magyarcsanád Márély Óföldeák Tiszaug Almáskamarás Árpádhalom MagyarNagymágocs Ambrózfalva Medgyesegyháza Medgyesegyháza Derekegyház Székkuas Földeák Puszaföldvár Csanádpaloa Székkuas Kaszaper Csanádalberi Klárafalva Csanádapáca Kövegy Nagyszénás Pivaros Apáfalva Királyhegyes Kölség, M Rekuliválás módja F 6 ájba illeszés 258 rekuliválás 100 rekuliválás 209 rekuliválás 83 rekuliválás 62 rekuliválás 244 rekuliválás (földdel akarva) 102 rekuliválás 39 rekuliválás 488 rekuliválás 146 rekuliválás 32 rekuliválás 49 rekuliválás 45 rekuliválás 190 rekuliválás 8 rekuliválás 59 rekuliválás 51 rekuliválás 28 rekuliválás 149 rekuliválás 6 rekuliválás (földdel akarva) 71 rekuliválás 84 rekuliválás 21 rekuliválás 12 rekuliválás 25 rekuliválás 45 rekuliválás 31 rekuliválás 30 rekuliválás 30 rekuliválás 5 rekuliválás 4 rekuliválás 82 rekuliválás 14 rekuliválás 34 rekuliválás 2 rekuliválás 135 rekuliválás 8 rekuliválás 5 Egy elepülés öbbször is szerepelhe a lisában (öbb lerakója van) 18

19 Mezőhegyes Kevermes Nagyőke Nagybánhegyes Kéegyháza Lökösháza Bucsa Gesz Gyula Dévaványa Gerendás Mezőgyán Gyomaendrőd Körösnagyharsány Biharugra Békés Hunya Szarvas Doboz Elek Sarkad Újkígyós Ecsegfalva Kondoros Késoprony Szabadkígyós Füzesgyarma Vésző Zsadány Csabacsűd Csorvás Kamu Körösladány Köegyán Csárdaszállás Telekgerendás Mezőberény Murony Bélmegyer Körösúfalu Méhkerék Méhkerék Okány Sarkadkereszúr Szeghalom Szeghalom Tarhos 52 ájba illeszés 7 ájba illeszés 22 ájba illeszés 34 ájba illeszés 37,5 rekuliválás 33 rekuliválás 97 rekuliválás 28 rekuliválás 237 rekuliválás 142 rekuliválás 11 rekuliválás 39,5 rekuliválás 61 rekuliválás 71 rekuliválás 117 rekuliválás 109,5 rekuliválás 14 rekuliválás (földdel akarva) 231 rekuliválás 150 rekuliválás 36 rekuliválás 72 rekuliválás 40 rekuliválás 59 rekuliválás 79 rekuliválás 8 rekuliválás 22 rekuliválás 100 rekuliválás 158 rekuliválás 12 rekuliválás 51 rekuliválás 27 rekuliválás 5 rekuliválás 20 rekuliválás 13 rekuliválás 11 rekuliválás 4 rekuliválás 79 rekuliválás 12 rekuliválás 9 rekuliválás 17 rekuliválás 28 rekuliválás (földdel akarva) 45 ájba illeszés 15 ájba illeszés 15 ájba illeszés 139 ájba illeszés 17 ájba illeszés 12 ájba illeszés 19

20 Kerészszige 5 ájba illeszés Körösarcsa 5 ájba illeszés Örménykú 7,5 ájba illeszés Kardos 2 ájba illeszés Ebes 67 rekuliválás Kunmadaras 52 rekuliválás Kunszenmáron 167 rekuliválás Karcag 288 rekuliválás Karcag 111 rekuliválás Karcag 178 rekuliválás Berekfürdő 92 rekuliválás Tiszaföldvár 110 rekuliválás Öcsöd 38 rekuliválás (földdel akarva) Tiszainoka 10 rekuliválás Tiszainoka 4 rekuliválás Kisújszállás 251 rekuliválás Kisújszállás 25 rekuliválás Cibakháza 107 rekuliválás Kenderes 128 rekuliválás Kenderes 57 rekuliválás Tiszasas 60 rekuliválás Szelevény 45 rekuliválás Szelevény 13 rekuliválás Tiszakür 64 rekuliválás Nagyrév 18 rekuliválás Cserkeszőlő 173 rekuliválás Csépa 39 rekuliválás Összesen: A projekjavasla előnyei és gyengeségei A projek(ek) összehangolásá a érségben jelenősen megnehezíi a szolgálaó cégek közöi harc a piac megszerzéséér. A szakérelem épp ezér nem is hulladékos szakmai éren, inkább a projekszervezés erén hiányzik az önkormányzaoknál. A ámogaási rendszerek és leheőségek mélyebb ismereében a szolgálaók érdekei összehangolhaók lehenének a közösségi ámogaások megszerzése érdekében. A szolgálaók küzdelmének ugyanakkor egyik a köz javá szolgáló hozadéka, hogy a fejleszések jelenős részé maguk is végrehajják, mer ez a jól felfogo sajá, hosszú ávú érdeküke is szolgálja. 3. A fejleszési leheőségek és ámogaási igények összefoglalása Az egyes körzeekre speciális, az adoságoknak megfelelő inézkedési, ámogaási rendszer kialakíása szükséges, míg az egész érségre vonakozóan az égeőmű léesíése és használaa 20

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva)

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva) Víziközmű technológiai víziközmű víziközmű hálózat település vagy neve funkciója megnevezése technológia típusa Hálózathossz (km) (tólig, mm), egyéb telepi kapacitás (m3/d) Üzem és ellátás biztonság vízmennyiség

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.)

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.) Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! I. 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat Körös 1079 Budapest - Gyula Körös 1079 Budapest, Népliget - Komádi,kh. Volánbusz Körös 1079 bony, Kossuth tér - Szolnok,aut.áll Kunság Körös 1079 Szolnok, aut.áll. - Törökszentmiklós,aut.áll. Borsod, Jászkun,Volánbusz

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu.

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 18-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer hulladékgazdálkodási koncepciójához csatlakozás Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Műszaki

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg -1/8- MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KV-15a/2014 Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. december 14-től (vasárnap) a Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1 A 2008. évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott Útmutató szerint (kivonat) 1 1.3. A Törvény 2009. január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2012-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2011

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT 3/a számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácsterem

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V264-8/2014. Előadó: Csernus stván Mell. : 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel :

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel : HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett: HENDE CSAB A miniszte r. í't4.c 3p 2013 JAN 2 3. Juhász Feren c országgyűlési képvisel ő Budapest Válasz a K/9703. számú, Kik veszik igénybe a Magyar Honvédség által biztosított

Részletesebben

JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított

JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított 20 JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított 2010. március 19 - március 25. NB III. Alföld csoport - 2010. március 20. (szombat) Kezdés Játékvezető

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 121. (Békéscsaba ) Kétegyháza Mezőhegyes Újszeged 125. Mezőtúr Orosháza Mezőhegyes Battonya mrh. 127. Vésztő Gyoma

Részletesebben

Köszönti Kádasné Öreg Juliannát, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, aki a második napirendi pont előadója.

Köszönti Kádasné Öreg Juliannát, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, aki a második napirendi pont előadója. Tarhos Község Önkormányzata 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott soron következő, nyílt testületi üléséről

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata 2013. május hó 30-án (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Hatósági Ellenőrzési Terve

A Békés Megyei Kormányhivatal. Hatósági Ellenőrzési Terve 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2. Iktatószám: BEB/04/110-7/2013. A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Ellenőrzési Terve 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatalának szervezeti

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

osa Algyő I. Algyő 288/2007. 1967 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 53 95,3 Önkormányzat Algyő I. Algyő Nagyfa 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Csergőtelep 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Farkirét

Részletesebben

TEKI 2002 Beadott és támogatásban részesített pályázatok Pályázó önkormányzat Fejlesztés Összköltség Igényelt tám. Megítélt tám. Battonya Kossuth utca

TEKI 2002 Beadott és támogatásban részesített pályázatok Pályázó önkormányzat Fejlesztés Összköltség Igényelt tám. Megítélt tám. Battonya Kossuth utca ar, Oldal: REGIONÁLIS FEJLESZTÉSÉRT ÉS FELZÁRKÓZTATÁSÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER C~száqqyúlés Hivatala Erdős Norbert úr Országgyűlési képviselő részére irományszám : K j 4 ~ -54z1 4 ' C-rkezetta

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUM

DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUM Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/2F/09-11 DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUM Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális

Részletesebben

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség (dr. Csige Gábor igazgatósági tag) II. határozat: minősített többség III. határozat: minősített többség IV. határozat:

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: Dél Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer hez való csatlakozás

Részletesebben

Témavázlat. a Munkaerő keresleti oldal elemzése a munkaügyi központ regiszter adatbázisába bejelentett üres álláshelyek alapján című elemzéshez

Témavázlat. a Munkaerő keresleti oldal elemzése a munkaügyi központ regiszter adatbázisába bejelentett üres álláshelyek alapján című elemzéshez Témavázlat a Munkaerő keresleti oldal elemzése a munkaügyi központ regiszter adatbázisába bejelentett üres álláshelyek alapján című elemzéshez A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció projekt: Tsz.: 21.11.022 Békés-megyei ivóvízminőség-javító program tervfázis: Előzetes Vizsgálati Dokumentáció Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer Geszt Önálló Vízellátó Rendszer 2012. március Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Kerékpárút építése Csorvás belterületén-bajcsy-zsilinszki utca KENYI form

Kerékpárút építése Csorvás belterületén-bajcsy-zsilinszki utca KENYI form Kerékpáros létesítmények megyében Támogatott / Település Pályázat Fejlesztés megnevezése Menny. (fm) Külter. Belter. Felmérve Adatszolg 93/I. Petőfi utcai kerékpárút 672 672 672 KENYI form 1/I. 4/OT. Városközponti

Részletesebben

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013.

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013. A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013. Battonya szennyvíz minőség 8 4,7 0,5 1,2 4 0,5 30,5 49 2,8 A fejlesztéséhez szükséges pályázati előkészületek folyamatban Békés határérték 6,5-9

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A.) Módosítás 3. sz. Függelék A KÖRÖS VOLÁN Zrt., Békéscsaba jegy- és bérletárusító helyei 5. Gyula Autóbusz-állomás

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal m inősített többséget igényel!

NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal m inősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ. : IV 314-812014. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db pályázat Hiv. sz.:> Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben