Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához"

Átírás

1 Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v

2 Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési Tervének - módosíásához - "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció Településrendező ervező: Ügyvezeő igazgaó. Labbancz András TT---0 Tájépíész: Paaky rsolya kl. ájépíész mérnök TK-0-0/0 Elekromos ervező: Verba József Vezeő ervező TE T 00 Környezevédelmi ervező: alai Sándor Környezemérnök, környezvédelmi ökológus SZKV-hu; SZKV-le; SZKV-vf; SZKV-zr sz: /00; nj: /00 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

3 Újfehéró Településrendezési erv módosíás Újfehéró Településrendezési Tervének - módosíásához - "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció Taralomjegyzék ~ Címlap ~ Külzelap. A elepülésszerkezei erv és leírás jóváhagyo módosíó haározaa. Helyi Épíési abályza jóváhagyo módosíó rendelee. Tervlapok 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

4 Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás. A elepülésszerkezei erv és leírás jóváhagyo módosíó haározaa ÚJFEHÉRTÓ VÁRS ÖNKRMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /0. (VIII..) számú h a á r o z a a Újfehéró város elepülésszerkezei erv és leírása módosíásának jóváhagyásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET. A mellékleben meghaározoak szerin, Újfehéró elepülésszerkezei erv és leírás módosíásá 0. szepember. napi haállyal jóváhagyja.. Felhaalmazza a polgármeser, hogy a ovábbi inézkedéseke egye meg. Felelős: polgármeser Haáridő: 0. szepember. Nagy Sándor polgármeser Dr. yás B. abolcs jegyző megbízásából: dr. űcs Andrea aljegyző 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

5 Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás Mellékle a./0. ( ) számú haározahoz Településszerkezei módosíások. A III. fejeze Beépíésre szán erüleek bekezdésének összefoglaló áblázaa helyébe az alábbi lép Terveze erüle-felhasználási egységek (beépíésre szán erüleek) Álalános használa Sajáos használa szerini szerin megnevezés/jel Megengede szinerüle sűrűség muaó (max.) Lakóerüle Kisvárosias Lk,0 Kervárosias 0, Falusias 0, Vegyes erüleek Közponi vegyes Vk, Településközpon vegyes V,0 Gazdasági erüleek Kereskedelmi-szolgálaó Gk,0 Ipari-gazdasági Gip 0, Ipari-egyéb Ge 0, Különleges erüleek ilárd-folyékony kom.hulladék. Kh 0, Közhasználaú sporolási célú Ki-sp 0, élkerék elhelyezésére Ksz 0, szolgáló Különleges közhasználaú Ki 0, inézményi Kegyelei célú épíményi erüle Ki- 0, (működő emeő) Sporolási célú evékenységre Kps 0, szolgáló erüle Különleges lovas uriszikai erüle Klo 0,. A haároza kiegészül a IV. fejezeel az alábbiak szerin IV. Fejeze Településszerkezei ervlap megállapíása A T- jelű elepülésszerkezei erve az. mellékle aralmazza. 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

6 Újfehéró 0 - II.sz Településrendezési erv módosíás. A helyi épíési szabályza jóváhagyo módosíó rendelee ÚJFEHÉRTÓ VÁRS ÖNKRMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 0/0. (VIII..) Önkormányzai rendelee Újfehéró Város helyi épíési szabályzaáról és szabályozási ervéről szóló /00. (VII..) önkormányzai rendele módosíásáról Újfehéró Város Önkormányzaának Képviselő-esülee az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló. évi LXXVIII. örvény. () bekezdésé ben, és. () bekezdés. ponjában kapo felhaalmazás alapján, az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló. évi LXXVIII. örvény. () bekezdésében meghaározo feladakörében eljárva a elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin egyes elepülésrendezési sajáos joginézményekről szóló /0. (XI..) Korm. rendele. mellékleében meghaározo elepülésrendezési feladakörében eljáró Állami főépíésznek a. mellékle áblázaának A. ponjában Környezevédelmi és ermészevédelmi felügyelőségnek a. mellékle áblázaának A. ponjában Vízügyi haóságnak a. mellékle áblázaának A. ponjában Nemzei park igazgaóságának a. mellékle áblázaának A. ponjában Nemzei Környezeügyi Inézenek a. mellékle áblázaának A. ponjában rszágos Vízügyi Főigazgaóságnak a. mellékle áblázaának A. ponjában fővárosi és megyei kaaszrófavédelmi igazgaóságnak a. mellékle áblázaának A. ponjában Fővárosi és megyei kormányhivaal népegészségügyi szakigazgaási szervének a. mellékle áblázaának A. ponjában Nemzei Közlekedési Haóság Úügyi, Vasi és Hajózási Hivaalának a. mellékle áblázaának A. ponjában Nemzei Közlekedési Haóság Légügyi Hivaalának a. mellékle áblázaának A0. ponjában Fővárosi és megyei kormányhivaal közlekedési felügyelőségének a. mellékle áblázaának A. ponjában Forser Gyula Nemzei Örökséggazdálkodási és olgálaási Közponjának a. mellékle áblázaának A. ponjában Járási (fővárosi kerülei) hivaal épíésügyi és örökségvédelmi hivaalának a. mellékle áblázaának A. ponjában Fővárosi és megyei kormányhivaal földhivaalának a. mellékle áblázaának A. ponjában Megyei kormányhivaal erdészei igazgaóságának a. mellékle áblázaának A. ponjában Megyei kormányhivaal növény- és alajvédelmi igazgaóságának a. mellékle áblázaának A. ponjában 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

7 Újfehéró 0 - II.sz Településrendezési erv módosíás Honvédelmi Miniszérium Haósági Hivaal vezeőjének a. mellékle áblázaának A. ponjában Fővárosi és megyei rendőr-főkapiányságnak a. mellékle áblázaának A. ponjában Magyar Bányászai és Földani Hivaal bányakapiányságának a. mellékle áblázaának A. ponjában Nemzei Média- és Hírközlési Haóság Hivaalának a. mellékle áblázaának A0. ponjában rszágos Aomenergia Hivaal Nukleáris Bizonsági Igazgaóságának a. mellékle áblázaának A. ponjában bizosío véleményezési jogkörében valamin a szomszédos elepülések önkormányzaainak (Kálmánháza, Bököny, Érpaak, Téglás, Hajdúdorog, Nyíregyháza) és a abolcs-amár-bereg Megyei Önkormányza, valamin Újfehéró Város Képviselő Tesüleének /0 (II. ) számú haározaának,.számú melléklee szerini parnerek véleményének kikérésével a kövekezőke rendeli el:. Újfehéró Város helyi épíési szabályzaáról és szabályozási ervéről szóló /00.(VII..) önkormányzai rendele (a ovábbiakban: R.). a helyébe a kövekező rendelkezés lép:.. Terüle-felhasználás szerini övezeek, épíési övezeek () A város igazgaási erülee épíési szemponból beépíésre szán és beépíésre nem szán erüleekre agozódik. () A elepülés igazgaási erüleének beépíésre szán erüleei az épíési használauk álalános jellege, valamin sajáos épíési használauk szerin az alábbi erüle felhasználási egységre oszoak (a erüle -felhasználási egységeke, haáraika és jelkulcsaika a szabályozási erv aralmazza): a) Lakóerüleek: aa) Kisvárosias lakóerüleek (Lk) ab) Kervárosias lakóerüleek () ac) Falusias lakóerüleek () b) Vegyes erüleek: ba) Településközponi erüleek (V) bb) Közponi vegyes erüleek (Vk) c) Gazdasági erüleek: ca) Kereskedelmi, szolgálaó erüleek (Gk) cb) Ipari gazdasági erüleek egyéb (Ge) cc) Ipari gazdasági erüleek zavaró (Gip) cd) Mezőgazdasági major (Gip-) d) Különleges erüleek: da) Különleges inézményi (Ki) db) Különleges hulladék elhelyezésére szolgáló és szennyvízároló erüle (Kh) dc) Különleges épíményi (szélkerék elhelyezésére szolgáló) erüle (Ksz) 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

8 Újfehéró 0 - II.sz Településrendezési erv módosíás dd) Különleges kegyelei célú épíményi (működő emeő) erüle (Ki-) de) Különleges sporolási célú evékenységekre (versenyspor, szabadidős) szolgáló erüle (Kps) df) Különleges lovas uriszikai erüle (Klo) () A elepülés igazgaási erüleének beépíésre nem szán erüleei a használauk álalános jellege, valamin sajáos épíési használauk szerin az alábbi erüle felhasználási egységre oszoak (a erüle -felhasználási egységeke, haáraika és jelkulcsaika a szabályozási erv aralmazza): a) Zölderüleek: aa) Közparkok (Z) b) Erdő erüleek: bc) gazdasági erdő erüleek (E, ) bd) védelmi erdő erüleek (Ev) c) Különleges erüleek: ca) Kegyelei park erülee (Kio-kep) cb) Megújuló megújuló energiaforrások céljára szolgáló erüle (Kmsz-) d) Mezőgazdasági erüleek: da) mezőgazdasági keres erüleek (Mz) db) mezőgazdasági álalános erüle () dc) mezőgazdasági korláozo használaú erüle () e) Vízgazdálkodási erüle: ea) vízgazdálkodási erüleek (V) f) Közlekedési erüle: fa) közlekedési és közmű (KÖu) fb) közlekedési vas (KÖk) fc) közlekedési gyalogos (KÖgy). A R...-a a kövekező ()-() bekezdéssel egészül ki: ()A szabályozási ervlapon jelöl, a széleróziónak kie erüle övezeében, a szélerózió mérékének csökkenése érdekében a mezővédő erdősáv illeve erdőerüle elepíése elsődleges prioriású. () A szabályozási ervlapon jelöl, a érségi komplex áj rehabiliáció igénylő erüle övezeében, anyag nyerőhelye kialakíani nem lehe.. A R...-a helyébe a kövekező rendelkezés lép:.. () Az előkerek mélységé az épíési övezeben amennyiben a szabályozási erveken felüneeek máskén nem rendelkeznek az ado épíési elek környezeben kialakul beépíéshez igazodóan kell meghaározni. Az új épüleek felőli homlokzai hosszának legalább /-a köelezően az felőli épíési haárvonalra kell kerüljön. Ez alól kivéel képeznek a spor, az egyházi, az okaási rendeleésű épímények, amelyeknek az előkeri méree legfeljebb 0,0 méerre módosíhaó. 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

9 Újfehéró 0 - II.sz Településrendezési erv módosíás () Az oldalkerek méree az előír megengede legnagyobb épíménymagasság méréke, szabadon álló beépíés eseén az 0 %-a. () A belerüle északi oldalán, a külerülei szabályozási ervlapon ábrázol, Nyíregyházi-échenyi- hrsz-ú uak álal haárol Gk jelű épíési övezeben, a: a) kialakul, maximum,0 méer vonali elkek, oldalhaáron álló beépíési módú épíési övezeben a elepíési ávolság,0 méerig csökkenheő, ha az egymás áfedő szemben fekvő homlokzaok közül legalább az egyik homlokzaon a nyílások helységenkén 0,0m nyíló felülenél nem nagyobbak. Ezen előírás maximum,0 méeres épíménymagasságig alkalmazhaó. b) a szomszédos elkeken meglévő és erveze épímények közöi legkisebb elepíési ávolság az I-III. űzállósági fokozaú nem égheő anyagú, külső érelhaároló szerkezeű, falazaú, burkolaú, illeve héjazaú épüleeknél,0 méerig csökkenhe, beépíési módól függelenül, ha az egymás áfedő szemben fekvő homlokzaok közül legalább az egyik homlokzaon a nyílások helységenkén 0,0m nyíló felülenél nem nagyobbak. Ezen előírás maximum,0 méeres épíménymagasságig alkalmazhaó. () A hásóker legkisebb méree méer. Ez alól kivéel képeznek azok az épíési övezeek, ahol a szabályozási erveken kivéelesen felüneésre kerülek a hásóker épíési haárvonalai.. A R. 0..-a a kövekező ()-() bekezdésekkel egészül ki. () Az öveze épíési elkeinek legkisebb zöldfelülei muaója szerini erüleek 0%- háromszines növényállománnyal kell kialakíani. () A Nyíregyházi Vas Aila ucák álal haárol ömbben elhelyezkedő Gk jelű övezeek sajáos előírásai: a) Zajvédelmi köveelménykén bearandó az érvényes szakági miniszériumi rendele szerini lakóerülei funkcióhoz arozó haárérék bizosíása b) Az épíési övezeben a echnológiához kapcsolódó minden melléképüle és melléképímény elhelyezheő c) Parkolási leheősége, gépjárművek árolásá sajá erüleen kell kialakíani. d). A R. a kövekező /A..-sal egészül ki: /A.. () Különleges lovas uriszikai erüle (Klo) övezee elsősorban lovas uriszikai épímények elhelyezésére illeve kiszolgálására szolgáló épüleek, épímények (állaaró épüleek, állakifuók, rágyaárolók, akarmányárolók) elhelyezésére szolgál. Az övezeben elhelyezheő ovábbá kereskedelmi szálláshely céljára szolgáló, bemuaó valamin okaás céljára szolgáló épüle, a fő, lovas uriszikai evékenységhez kapcsolódóan. () Az övezeben kivéelesen elhelyezheő a ulajdonos, a használó és a személyze számára szolgáló lakás, ha az ado léesímény védelmi övezeének kijelölésére végze evékenységből adódó, engedélyeze bizonsági ávolság - nem kerül sor, illeve ha azon kívül esik. 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

10 Újfehéró 0 - II.sz Településrendezési erv módosíás 0 () Az övezeben szabadon álló épüle elhelyezés is megengedheő, ha a elek legalább,0 méer széles és a köelező oldalkeri méreek bearhaóak.. A R...-a a kövekező () bekezdéssel egészül ki: () Közlekedési erüleeke és léesíményeike - minden olyan erüleen amely a szabályozási ervek szerin ökológiai hálóza övezeével érineek és azoka egymásól részben, vagy egészben elválaszják egymásól úgy kell kialakíani, illeve olyan műszaki megoldás kell alkalmazni, hogy az elválaszo erüleek élőhelyeinek kapcsolaai a ovábbiakban is fennmaradjon. A kapcsolao leheőség szerin erepszinen kell bizosíani.. A R...-a a kövekező () bekezdéssel egészül ki: () Közművezeékeke minden olyan erüleen, amely a szabályozási ervek szerin ökológiai hálóza magerüle övezeével érine, felszín alai elhelyezéssel kell léesíeni.. A R. a kövekező 0/A..-sal egészül ki: 0/A.. Fényszennyezés elleni védelem () A fényszennyezés elleni védelmi szabályai: a) a spor és a szórakozaó/szolgálaó léesíményeken, illeve azok ingalanján lefelé világíó fényforrásoka lehe elhelyezni, b) középüleek, közparkok, emlékművek, díszkerek kivilágíásához használ fényforrások fényé lefelé kell irányíani, vagy védőburával illeve árnyékoló pajzzsal kell elláni, c) nem közerülei fényforrás elhelyezésekor ügyelni kell arra is, hogy az álala vee fénynyaláb az ingalan haárá nem léphei á. () A gazdasági és mezőgazdasági üzemi erüleeken lefelé világíó fényforrásoka lehe elhelyezni. () Abban az eseben ekinheő lefelé világíónak egy fényforrás, ha az álala vee fénynyaláb/fénykúp haároló felüleének minden alkoója és a horizon min. 0 fokos szöge zárnak be.. A R...-a helyébe a kövekező rendelkezés lép:.. abályozási ervlapok megállapíása () Az S- külerülei szabályozási erve a. mellékle aralmazza. () Az S- belerülei szabályozási erve a. mellékle aralmazza. 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

11 Újfehéró 0 - II.sz Településrendezési erv módosíás 0. () A R.. melléklee helyébe az. mellékle lép. () A R. 0. melléklee helyébe a. mellékle lép. () A R.. melléklee helyébe a. mellékle lép. () A R.. melléklee helyébe a. mellékle lép.. () Ez a rendele 0. szepember. napján lép haályba, és a haálybalépés köveő napon haályá veszi. () Haályá veszi a R. 0. ()- () bekezdése. Nagy Sándor polgármeser dr. yás B. abolcs jegyző megbízásából dr. űcs Andrea aljegyző A rendelee kihirdeem: Ú j f e h é r ó n, 0. auguszus hó. napján dr. yás B. abolcs jegyző megbízásából: dr. űcs Andrea aljegyző 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

12 Újfehéró 0 - II.sz Településrendezési erv módosíás. mellékle a 0/0. (VIII..) önkormányzai rendelehez A B C D E F G H.. Sajáos használa szerini erüle Épíési öveze jele Beépíési mód Legkisebb erüle (m) Az épíési elek Legkise bb szélessé g (m) Legkisebb zöldfelüle (%) Legnagy obb beépíe ség (%) Megengede max épíményma gasság. Ki szabadon ,. Kh szabadon álló ,. Ksz szabadon álló , + különleges. Ki-sp szabadon álló , + erüleek. Ki- szabadon álló K - 0,. Kps szabadon álló K ,0. Klo oldalhaáron álló 000-0,* álló álló + : A echnológiához arozó oronyszerű épímények kivéelével (pl.: siló, kémény, arály, orony, sb.). mellékle a 0/0.(VIII..) önkormányzai rendelehez Tevékenység jegyzék:. áruszállíás, fuvarozás, gép- és auókölcsönzés elephely,. auóbonó műhely (elephely erüle),. auómosó (elephely erüle),. mezőgazdasági gépjavíó műhely (elephely erüle),. akkumuláor ölő, javíó, újra-feldolgozó műhely (elephely erüle),. járműőrző elep,. épüleaszalos műhely (elephely erüle),. fafeldolgozó, megmunkáló műhely (elephely erüle),. fémmegmunkálás, fémfeldolgozás és felülekezelés műhely (elephely erüle), 0. önő (elephely erüle),. lakaos műhely (elephely erüle),. könnyűipari ermékfeldolgozó, rakározó műhely (elephely erüle),. vegyipari ermékkészíő, feldolgozó (elephely erüle),. mészégeő (elephely erüle),. kelmefeső, vegyiszíó (elephely erüle),. bognár, kádár (elephely erüle),. galván-üzem elep,. szennyvíz és hulladékkezelés, köziszasági szolgálaó műhely (elephely erüle),. kőfaragó, műkőgyáró és beonelem előgyáró műhely (elephely erüle),.. mellékle a 0/0.(VIII..) önkormányzai rendelehez Az S- külerülei szabályozási erv.. mellékle a 0/0.(VIII..) önkormányzai rendelehez Az S- belerülei szabályozási erv 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

13 Újfehéró 0 - II.sz Településrendezési erv módosíás. Tervlapok 0 Urban Dimensio Tervező és olgálaó Beéi Társaság

14 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás Településszerkezei erv - Jelmagyaráza Jelmagyarázaok, jelkulcsok: (M=:0 000) Beépíésre szán erüleek: Lk Vk Falusias lakóerüle Kisvárosias lakóerüle Kervárosias lakóerüle Közponi vegyes erüle M E Védőerüle Mélyfekvésű belvízes erüleek Funkciójában megválozó erülefelhasználási egységek Fonosabb szinbeni közi csomópon Terveze fonosabb szinbeni közi csomópon inbeni vasi kereszeződés Megyei Terülerendezési Terv szerini, a elepülés érinő szerkezei elemek - TÉK-o kiegészíő jelkulcs: Kiváló ermőhelyi adoságú erdőerüle V Településközponi vegyes erüle Megye haárvonal Közigazgaási haárvonal Gyalog, séány/kerékpár Térségi jelenőségű ájképvédelmi erüle haára Kü Gksz Gip Különleges erüleek Ki - különleges inézményi erüle Kh - különleges hulladék elhelyezésére szolgáló és erüle Ksz - különleges épíményi (szélkerék elhelyezésére szolgáló) zóna Ki-sp - különleges közhasználaó sporolási célú erüle Ki- - különleges kegyelei célú épíményi erüle (működő emeő) Kps - különleges sporolási célú evékenységre szolgáló erüle Kereskedelmi szolgálaó gazdasági erüle Ipari gazdasági erüle Belerüle haárvonal Belerüle módosíás haárvonal Megszűnő belerülei haár Beépíe és beépíésre szán erüle haárvonala Meglévő országos fő rszágos mellék Terveze országos mellék Helyi érékvédelmi erüle haára Tervezési erüle haára Elekromos vezeék és védőávolsága külerüleen:,0-,0 m;,0-,0 m; 0,0-0,0 m belerüleen:,-, m Különszinű kereszezés rszágos erülefelhasználási érség haár Magerüle haára Puffererüle haára Ökológiai hálóza erüleének haára Térségi komplex ájrehabiliáció igénylő erüle haára Erózió-, defláció érzékeny erüle haára - élerózió Helyi gyűjő, összeköő NATURA000 - különleges madárvédelmi öveze Beépíésre nem szán erüleek: Terveze helyi gyűjő, összeköő Gazdasági erdő erüle Dűlő Terveze nemzeközi gyorsvas Ev Álalános védőerdő erüle Álalános mezőgazdasági erüle - szánó Mezőgazdasági korláozo használaú erüle - gyep Mz V KöU Kök Keres mezőgazdasági erüle Vízgazdálkodási erüle Közlekedési célú erüle - Parkoló Kööpályás közlekedési erüle U D Urban Dimensio Tervező, olgálaó B. H-0 Nyíregyháza, Piypang u. 0. Tel.: 0-0/-, MEGRENDELŐ: MUNKARÉSZ MEGNEVEZÉSE: ÚJFEHÉRTÓ VÁRS ÖNKRMÁNYZATA H- Újfehéró, en I. u. 0. TELEPÜLÉS, IGAZGATÁSI TERÜLET MEGNEVEZÉSE: TERVEZŐ - TT--0: ÚJFEHÉRTÓ VÁRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Labbancz András TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDSÍTÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Labbancz András MUNKASZÁM: T-0/0 DÁTUM: 0.0.hó TERVFAJTA: szerkezei erv MÉRETARÁNY: M=:0 000 RAJZSZÁM: T-

15 árok árok csaorna árok ag csaorna - ennyvíziszíó Kür köz csaorna Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás. Beavakozási pon (Településszerkezei erv - részle - M=:0 000) 0 Gy Gy Gy Gy Gy Gy Gy Gy $ Gy Gy Gy Gy Gy Gy Felvásárló elep $ ő ő $ Gy $ R R. Garibaldi Mókus Rózsa köz Váci Mihály. Bem József échenyi Isván Ifjúság Nyíl Váci Mihály Damjanich János Bercsényi Miklós Kür beépíelen erüle Farkasnyári köz Pipacs Éva Váci Mihály Éva Árvácska sh. Liliom sh. Hársfa Dohány Ady Endre egfű Kio-kep Bajcsy-Zsilinszky Endre Jóváhagyo erv részlee! Farkasnyári Tokaji észségház Z beépielen erüle Puskin Madách Imre Madách Imre Vasvári Pál Lk échenyi Isván échenyi Isván Ki-sp V Lk Béke őlő en Isván Margaréa köz 0/ 0/ L 0/ Margaréa Városias elepülési érség 0 Mezőgazdasági o.. erülefelhasználás V 0/

16 országos köz Terményároló 0/0 0/ Debreceni Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás. Beavakozási pon (Településszerkezei erv - részle - M=:0 000) Városias elepülési érség Honvéd köz 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ E 0 R 0/0 0/ Csillag Gk R R R R R R 00 0/ 0/ R R R 0/ 0/ 0/ 0/ R Ge R ő R 0/ 0/ 0/ $ 0/ 0/0 0/ Böszörményi 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ R 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ E 0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Honvéd R 0/0 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/0 0/0 Kh 0/ $ Ge 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ Haár E 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 E 0/ 0/ 0/ 0/ Munkás 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ Gy 0/0 Gip E E Debreceni E 0/ 0/ 0/ R Gy 0/ 0/ R 0/ 0/ Gy Gk R Gk 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ F 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0 0/0 0/ 0/ 0/ 0/. 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ R V 0/ 0 0/ 0/ V 0/ 0/ / 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Jóváhagyo erv részlee!

17 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás a. Beavakozási pon (Településszerkezei erv - részle - M=:0 000) 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0 00/0 00/ 00/0 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 00/ 0/0 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0 00/ 0/ 0/ 0/0 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 00/0 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 00/0 00/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/0 00/ 00/ 00/ 00/0 00/ 00/ a. 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Jóváhagyo erv részlee! 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ N N N N 0/0 0/0 0/ 0 0/ 0/0 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 00/ 00/ 00/ 00/0 0 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/0 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ E 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ Gy 0 00/ 00/

18 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás b. Beavakozási pon (Településszerkezei erv - részle - M=:0 000) 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ R 0/ 0/ Jóváhagyo erv részlee! 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0 b. 0/ 0/ 0/ 00/ ő 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ E 00/ 0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ E 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ E 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/0 00/ 00/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ E 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 00/ 00/ 00/0 00/ 00/ E E 0 Erdőgazdálkodási o.. erülefelhasználás E 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ E E 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ $ Gy 0/0 0/ 0/ E 0 0/ 0/ 0/ 0/ E 0/ E 0/ 0/ 0/ E E 0/ 0/ 0/0 0/ Gy Mezőgazdasági o.. erülefelhasználás E 0 0/ 0/ E E 0/ 0/ 0/ 0/ E 0/ E 0/

19 b Kür köz - iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep országos köz u Telephely csaorna Iparelep országos köz csaorna Vasállomás k Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás. Beavakozási pon (Településszerkezei erv - részle - M=:0 000) erülefelhasználás Mezgazdasági o.. elepülési érség. échenyi Isván Garibaldi Pipacs 0/ Ifjúság őlő Alma Nyíl Kür Éva Váci Mihály Éva $ Mókus Rózsa köz Váci Mihály $ Váci Mihály Városias elepülési érség Jóváhagyo erv részlee! Damjanich János Mezőgazdasági o.. erülefelhasználás Bercsényi Miklós sh. ria köz Keresz Akácfa en Isván Tímár Bocskai Ge Keresz Gábor Áron Bercsényi Miklós Bocskai köz Némeh László V Ge Ge Gk sh. sh. Lujza sor Gk iparelep Jókai Mór iparelep iparelep Gyár Kökény Gy Gárdonyi Géza sor Arany János 0/ 00/ 00/ Arany János Gk Lehel Nyíregyházi sh. sh. Aila sh. sh. Arany János köz Gk Városias Ge Gk övő Gk Aila Gárdonyi Géza sor Gk Vörösmary Vas Móricz Zsigmond R R Gk R R R. R R Gk Ge sh. R Arany János R R R sh. Nyírfa sor Ge Érpaak NAGYKÁLLÓ sz. Érpaak

20 Temeő Vásárér k k Temeő - b Temeő - a Temeő árok b - a Temeő Temeő Temeő Temeő Temeő a- Temeő árok b Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás. Beavakozási pon (Településszerkezei erv - részle - M=:0 000) 0/0 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Gy 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 E 0/ 0/ 0/ 0/ 0 00/0 00/ 00/ 0/ 0/ ő 0 ő ő / / ő K / 0/ / Gy Gy ő / / ő / ő / Gy 0/ ő ő a E 0 b ő / Gy - ő ő 0 ő ő K K ő 0/ ő 0 00 ő ő 0/ 0/ 0 ő ő 0/0ő 0 / ő 0/ 0/ 0 ő 0 / K ő ő Gy 0 / a K Mz ő 0 - ő b / Gy 0/ Gy 0 0 ő ő Mz / ő 0/ 0 ő 0/ 0 / Gy 0/0 K ő Gy E 0 ő / ő Gy ő / 0/ ő Gy 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ Gy / Gy / / E / / Gy / Gy / Mz Gy 0/ Gy 0/ 0/ / Gy Gy 0/ 0/ Kh 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ /0 Urbális földek 00/ 00/ 0/ / 00/0 00/ 00/ 0/ 000/ 0 00/ 00/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/0 00/ 00/ Jóváhagyo erv részlee! 00/ 00/0 00/ 00/ 00/ 0/ 00 00/ 00 0/ 00/ 000/ 000/ 0/ 000/ 000/ Gip 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ Gy 00/ 00/ 00 0/ 0/ Ki- 000/ 00/ R. 000/ Gy E Gk Klo Klo 00/ 00/ Mezőgazdasági o.. erülefelhasználás Homoknyíl E 0 arvas Kossuh Lajos Tokaji Tolszoj Városias elepülési érség Kio-kep Ki- Homok sh. V Felvásárló elep Esze Tamás V sh. Bem József sh. Hunyadi János Fecske Kossuh Lajos

21 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás abályozási erv Külerüle - Jelmagyaráza Jelmagyarázaok, jelkulcsok: (M=:0 000) Beépíésre szán erüleek: Gksz Gip Kereskedelmi szolgálaó gazdasági erüle övezee Ipari gazdasági erüle épíési övezee Megye haárvonal Közigazgaási haárvonal Belerüle haárvonal Megyei Terülerendezési Terv szerini, a elepülés érinő szerkezei elemek - TÉK-o kiegészíő jelkulcs: Kü Különleges erüleek övezee Belerüle módosíás haárvonal Kh - különleges hulladékelhelyezésére szolgáló és szennyvíároló erüle Ksz - különleges épíményi (szélkerék elhelyezésére szolgáló) zóna Ki - különleges inézményi Megszűnő belerülei haár Terveze szabályozási vonal Épíési öveze haára, öveze haár NATURA000 - különleges madárvédelmi öveze Ökológiai hálóza erüleének haára Beépíésre nem szán erüleek: Védőávolság Tervezési erüle haára Terv érvényességi haára Magerüle haára Kiváló ermőhelyi adoságú erdőerüle Ev Gazdasági erdő erüle övezee Álalános védőerdő erüle övezee Elekromos vezeék és védőávolsága külerüleen:,0-,0 m, belerüleen:,-, m Térségi komplex ájrehabiliáció igénylő erüle haára Álalános mezőgazdasági erüle övezee-szánó Mezőgazdasági korláozo használaú erüle övezee-gyep erülefelhasználás jele beépíési mód épímény mag. beépíési % alakíhaó legkisebb elekerüle Mz Keres mezőgazdasági erüle övezee V Vízgazdálkodási erüle övezee Kö Közlekedési célú erüle övezee - országos mellék KM- Közlekedési célú erüle övezee - mezőgazdasági kiszolgáló Kök Kööpályás közlekedési erüle övezee Védőerüle A elek köelezően zöldfelülei célra használandó erülee U D MEGRENDELŐ: ÚJFEHÉRTÓ VÁRS ÖNKRMÁNYZATA H- Újfehéró, en I. u. 0. TELEPÜLÉS, IGAZGATÁSI TERÜLET MEGNEVEZÉSE: ÚJFEHÉRTÓ VÁRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MUNKASZÁM: T-0/0 DÁTUM: 0.0.hó TERVFAJTA: szabályozási erv MÉRETARÁNY: M=:0 000 Készül az állami alapadaok felhasználásával! Urban Dimensio Tervező, olgálaó B. H-0 Nyíregyháza, Piypang u. 0. Tel.: 0-0/-, MUNKARÉSZ MEGNEVEZÉSE: TERVEZŐ - TT--0: Labbancz András SZABÁLYZÁSI TERV - KÜLTERÜLET MÓDSÍTÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Labbancz András RAJZSZÁM: S-

22 0/ 0/0 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás., b. Beavakozási pon (abályozási erv Külerüle - részle - M=:0 000) 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ R R R 0/ 0/ 0/ $ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ R 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ E 0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ Gip 0/ 0/ R 0/0 0/,0 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/0 0/0 Gip 0/ Kh $ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 000 0/ 0/ Jóváhagyo erv részlee! 0/ 0/ 0/ 0/ Gip 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/,-, Gy /0 Ek=,0m Ek=,0m 0/ 0,0 0/ Gk 0,0 0/ R 0/ 0/ R 0/ 0/ R 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ F 0/. 0/,0 0/ 0/ 0/0 0 0/0 0/ 0/ / 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ R V 0/ 0 0/ 0/ V 0/ 0/0 0/ 0 0 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 00 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ Készül az állami alapadaok felhasználásával!

23 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás a. Beavakozási pon (abályozási erv Külerüle - részle - M=:0 000) 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0 00/0 00/ 00/0 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 00/ 0/0 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0 00/0 0/ 0/ 0/0 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 00/0 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ Jóváhagyo erv részlee! 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ N N N N 0/0 0/0 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/0 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0 0/ 0/ 0/,0 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/0 00/ a. 00/0 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/0 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ E 0/ 0/ 0/ 0/ Gy 0 00/ Készül az állami alapadaok felhasználásával!

24 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás b. Beavakozási pon (abályozási erv Külerüle - részle - M=:0 000) 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/,00 R 0/ Jóváhagyo erv részlee! 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0 b. 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ ő 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ E 00/ 0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ E 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ E 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/0 00/ 00/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ E 0/ 0/ 0/ 0 0/ 00/ 00/ 00/0 00/ 00/ E E 0 E 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ E E 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ $ Gy 0/ 0/ E 0 0/ 0/ 0/ 0/ Gy E 0/ E 0/ 0/ E E 00,00,0 0/ 0/0 0/ 0/ E 0 Készül az állami alapadaok felhasználásával!

25 0 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás. Beavakozási pon 0/ Gip 0,0 000 E 0 Gip 0 0, / Gip 00/,0 00 Gip 00/ Gy,0 000 Gip 00/ 0 Gip, , / 0 0/ Gy E / Gip 0 0 E 0 0/ 0 Gy,0 L / 0 0/ 0 0/ 0 00/ E / 00/ Gip L 0 E 0/ $, E 0 0/ / 0/0 L 0 0 E 00/ 0/ 00/ 00/ Gy 0/ 0 Gy Gy 0 0/ Gy 0/ 0/ Gy E 0/ 0/ 0 Gy / Gk 0 0 Mz, / 0/0 Gy 0 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 00/ Gy L 0/ Gip /, E 0 0 0/ 0/ 0/0 0/ Gy 0 Gip 0/ 0 GkL 0 ő 0/ 0/ 0/ 0 0, / 00 0/ 0 0/ 0 Gk L 0 0 0/,0 00Gy 0 $ 0/ Gy Gy Gy KÖu-I $ 0 0 0/ 0/ E 0 0/ Gy 0/ 0 0 E $ 0/ Gy 0/ Gy 0/ 0/ 0/ Gy ő 0/ Gy ő ő ő ő Gy 0/ 0 0/ 0/ $ / 0 / / 0 0 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ (abályozási erv Külerüle - részle - M=:0 000) 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/,0 0/0 $ 00/ 000/ / 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/,00 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/0 00/ 00/0 0 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0,00 0/ 0/ 0/ 0/,00 0/ 0/ 0/ 0/,0 0/,00 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 000, NAGYKÁLLÓ sz. R Jóváhagyo erv részlee! Készül az állami alapadaok felhasználásával!

26 Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás (abályozási erv Belerüle - Jelmagyaráza - M=:000) Jelmagyarázaok, jelkulcsok: Beépíésre szán erüleek Falusias lakóerüle épíési övezee Köu-P KÖu-I Közlekedési célú erüle - Parkoló Közlekedési célú erülee - Főforgalmi Közigazgaási haárvonal Belerüle haárvonal Lk Kisvárosias lakóerüle épíési övezee KÖu-II Közlekedési célú erüle - Gyorsforgalmi Megszűnő belerülei haár Belerüle módosíás haárvonal Kervárosias lakóerüle övezee KÖu- Közlekedési célú erüle - Forgalmi Ek Épíési öveze haára, öveze haár Előkervonal V Településközponi vegyes erüle épíési övezee KÖu- Közlekedési célú erüle - Települési mellék (gyűjő) Helyi érékvédelmi erüle haára Vk Közponi vegyes erüle épíési övezee Köu- Közlekedési célú erüle - Kiszolgáló (lakó) Tervezési erüle haára Terv érvényességi haára Gk Gip Kereskedelmi szolgálaó erüle épíési övezee Ipari gazdasági erüle épíési övezee Kök Közlekedési célú erüle - magán Kööpályás közlekedési erüle övezee erülefelhasználás jele beépíési mód épímény mag. beépíési % alakíhaó legkisebb elekerüle Ge yéb ipari gazdasági erüle épíési övezee Helyi véde épüle Védőerüle K Különleges erüle épíési övezee Ki - különleges inézményi Kh - különleges hulladék elhelyezésére szolgáló Ksz - különleges szélkerék és épíményei elhelyezésére szolgáló Ki-sp - különleges közhasználaú sporolási célú erüle Ki- - különleges kegyelei célú épíményi erüle (működő emeő) Kps - különleges sporolási célú evékenységre szolgáló erüle A elek köelezően zöldfelülei célra használandó erülee Mélyfekvésű belvízes erüleek Beépíésre nem szán erüleek Z V Zölderüle (közpark) övezee Erdő erüle övezee Vízgazdálkodási erüle övezee (egyéb erüle) Készül az állami alapadaok felhasználásával! U D Urban Dimensio Tervező, olgálaó B. H-0 Nyíregyháza, Piypang u. 0. Tel.: 0-0/-, MEGRENDELŐ: MUNKARÉSZ MEGNEVEZÉSE: ÚJFEHÉRTÓ VÁRS ÖNKRMÁNYZATA H- Újfehéró, en I. u. 0. TELEPÜLÉS, IGAZGATÁSI TERÜLET MEGNEVEZÉSE: TERVEZŐ - TT--0: ÚJFEHÉRTÓ VÁRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Labbancz András SZABÁLYZÁSI TERV - BELTERÜLET MÓDSÍTÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Labbancz András MUNKASZÁM: T-0/0 DÁTUM: 0.0.hó TERVFAJTA: szabályozási erv MÉRETARÁNY: M=:000 RAJZSZÁM: S-

27 ,00 0 / / 0/ 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / 0/ / / 0 0/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / 0/ 0/ / 0/ 0 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 / 0/ 0 0/ / / / 0 0/ 0/ / 0/ / 0/ / / 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ / 0/ / / 0/ / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / 0 / 00/ / / / / / / /0 / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / / /0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 00/ / / / 0 / / / / / /A b g b a b a /a c b a b a 0 0 b a b a a a 0b 0a a 0 Nyíl Váci Mihály Rózsa köz Mókus sh. Garibaldi sh. sh. beépíelen erüle beépíelen erüle KÖu- KÖu-,0 00,0,0,0 00,0. 00,0. Beavakozási pon (abályozási erv Belerüle - részle - M=:000) Jóváhagyo erv részlee! Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás Készül az állami alapadaok felhasználásával!

28 ,00 0,00,00,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00,0 0,00,00,00,00,00,00,00 / 0/ 0/ / 0 / / 0 / / / / / / / / 0 / / / / / / / / / / / 0/ 0/ 0 / 0/ 0/ 0 / / 00 0 / / 0 / /0 / / / / /00/00/ / 0 0 / 0 / 0 / / 0 / / / / 0 / 0 0 / 0 / / / / / / / / / 0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / 0 0 / / / / / / / / / / / / 0 / 0 / / / / / 0/ / / 0/ / 0 / 0/ / / 0/ / 00/ 0 0/ 0/ / / 0 / / 0 0 / / / / / / /0 / / / / 0 0 0/ / 00/ 0/ 0/ / 0 0 / / 0/ / / 0/ / 0 / / / / / / / / / / / / / 0 0 / / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / 0 0 / / / / / 0 / / / / / / 0 / / / / 0/ 0 0/ 0/ 0 / 0/ / / / 0 0/ 0/ 0 / / / / / / 0 0/ / / 0/ a c a b 0 0 a /A /A 0 b a 0 0 c b a a 0 b b b a b a 0 b 0 a a b b b a a b 0 b 0 a /A a b 0 a 0 b a Vasvári Pál Madách Imre Farkasnyári köz Farkasnyári échenyi Isván Tokaji Hársfa Dohány Ady Endre Bem József Felvásárló elep árok csaorna árok árok KÖu- 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 / 00,0 00,0 00,0 0,0 0 0,0 Lk 0 0,0 Lk 0 0,0 Lk,0 Ki-sp 0,0 00/ 00/ 00/ $ R Gy $ 00/ 00/ 00/ 00/ 0/ Gy 0,0. 00,0 00,0 00,0 Z Kio-kep. Beavakozási pon (abályozási erv Belerüle - részle - M=:000) Készül az állami alapadaok felhasználásával! Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás Jóváhagyo erv részlee!

29 ,00,00,0,00 0,0 / 0 / 0 / / / / / / / / / / / / / / / 00 / 0/ / / 0/ / 0/ / / / 0 / 0 0/ / 0 / / 0 / / / 0 / 0 / / / / 00 0/ 0/ / 0/ 0 / 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ / / / / / / / 0/ / 0 / / 0/ / / / / / / / / / 0/ / / 0/ / 0/0 / / 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 / 0/ 0/ 0/ 0/ 0 0 0/ 0/ / / / / / 0 / / / 0 / / / / / / / / / 0 / / / / 0/ 00 0/ 0/ 0/ / / 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0 0/ 0/ / 0/ 0 / / / / / / / / / 0/ 0/ / / / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / 0/ 0/ 0 0 / / b a b 0 a /A 0 0b a b a b a a 0b b a a a 0a b 0a b 0 c b 0 a 0 0 b a Kökény Nyírfa sor Móricz Zsigmond Vas övő Nyíregyházi Aila Gyár Aila Lehel sh. sh. Lujza sor Keresz sh. sh. sh. Gábor Áron Iparelep országos köz országos köz iparelep iparelep iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep Iparelep iparelep iparelep iparelep KÖu- 00,0 00 0,00 Gk 00, ,00 Gk 00 0,00 Gk 00,0 00,0 00 0,00 Gk 000,00 Ge 000,00 Ge 00,0 00, , / R R R 0/. 00,0 00 0,00 Gk Gk 00,0 Gk Z. Beavakozási pon (abályozási erv Belerüle - részle - M=:000) Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás Jóváhagyo erv részlee! Készül az állami alapadaok felhasználásával!

30 Temeő Vásárér k Temeő Temeő Temeő Temeő Temeő Temeő Temeő Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás. Beavakozási pon 0 (abályozási erv Belerüle - részle - M=:000). Ki-,0 / / / K 0,00,0 00 KÖu- / / / 0 0 / / /,0 00 Homoknyíl / ,00 0/ / 0,00 0/ / 0,00 KÖu- / / / / / /,0 / Homok RG /,00, / Klo,0 000 E / / / Kio-kep sh. 0 0,0 00 / / / 0/ / 0/ Kossuh Lajos 0/ 0,00 V Ki- / V,0-,0,0 / / 0 / K V / / Jóváhagyo erv részlee! 0/ 0/ Készül az állami alapadaok felhasználásával!

31 ,00,00,00,00,00,00,00,,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 0,0 / / / 00/ 00/ / 0 00/ / 0 / / 00/ / / / 00/ 0 0/ 0/ 0/ / / 0 0/ 0 / / / / / / / 00/ 0 0/ / 0/ 0/ / 0 / 0/ 0/ / / 0/ / 0/ / 0 / / / 0 / / / / 00 / 00/ 00 / / / / / 0 0/ / 0/ / / / 0 / 0 / / / / / / / 0 0 / 0 / / / / 00/ / / 00/ / / / 0 / / 0 / 0 00/ 0 / / / / / / / / / / / / 0/ / / / / / / 0/ / / / / / / / / / / / / / 0 / 0/ / / / / 00/ 0 / 0 00/ 00/ 0 0/ 0/ / / / / / / 0 / 0 / 0 / / / / / / / 0/ / / / 0 / / / / / 0/ / 0/ 0/ / / a b a b b a a 0 0 /B b a 0 a a 0 c b 0 b b 0 b a a b b b a a jászóér a - b b 0- a a b a 0 0 b 0 b b a 0 0 c b a 0 0 b a 0 b b a a c 0 a a b b 0 0 b c a b c a a 0 Kossuh Lajos Fő ér abadság köz Barók Béla Kodály Zolán Béke ér Puskin köz rírok ja Kodály Zolán köz Eövös József Debreceni Kaona József Barók Béla Peőfi Sándor k beépíelen erüle u b Vízmű ér Iparelep Iparelep beépíelen erüle Piacér u országos köz ennyvíziszíó KÖu- KÖu- KÖu ,0 Lk ,0 V Z 0 0,0 V 0,0 Lk* 0 0,0 Lk 0 0,0 Lk 0 0,0 V 0 0,00 V 0 0,0 V 0 0,0 V 0 0,0 V 00,0 V (K) 0 0,0 Lk 0 / 0 0,0 Lk 0 0 0,0 V / 0 0,00 V 0 0,00 V 00 0,0 V 00,0 V (K) 0 0,0 V 0 0 K V K 00,0 V (K) 0 0,0 V ,0 Lk 0 0,0 Lk* 0 0 0,0 V 0 0 K V K 0 0,00 V ,0 V V 0 V. Z Z. Beavakozási pon (abályozási erv Belerüle - részle - M=:000) Újfehéró Város Településrendezési Terv Módosíás Jóváhagyo erv részlee! Készül az állami alapadaok felhasználásával!

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petıfi utca - csatorna között Szent István út

Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petıfi utca - csatorna között Szent István út 1. Melléklet az 5/2011 (II. 05.) önkormányzati rendelethez ADÓÖVEZETEK 1.1 Településközponti övezet A B 1.1.1 Akácfa utca 1-3 szám (3939 és 3935 hrsz) 1.1.2 Bartók Béla utca 1.1.3 Béke tér 1.1.4 Böszörményi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 7/ 2015. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 6/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról - egységes szerkezetbe foglalva a 14/2011. (V.31.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon Malomsoki Ingalanközveíés és ingalan érékbecslés IRODA ÚJ CÍME: 2870 Kisbér, Rákóczi F. u. 30. Tel., Rögz., Fax: 34/353-363 Mobil: 30/9274-708 email: malomsokingalan@freemail.hu www.kisber.hu/céglisa Ssz.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2014.( ) határozat-tervezet településszerkezeti tervi melléklettel

1. Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2014.( ) határozat-tervezet településszerkezeti tervi melléklettel 1. Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2014.( ) határozat-tervezet településszerkezeti tervi melléklettel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása (rendelettel jóváhagyandó).

Részletesebben

Munkaszám: Kisk-1/2015. Ikt. szám: 80/2016. KISKÖRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Munkaszám: Kisk-1/2015. Ikt. szám: 80/2016. KISKÖRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: Kisk-1/2015 Ikt. szám: 80/2016. KISKÖRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Kül- és belterületi területfelhasználási változások és szabályozási elemek megváltoztatása HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év november 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év november 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. év november 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.04.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Siófok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Kakucs Község Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Az Étv. 9. (8) bek. szerinti dokumentáció) TSZ.:107/2012 PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. I

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (I.31.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a a Budapest, III.

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (I.31.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a a Budapest, III. BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (I.31.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a a Budapest, III. kerület KASZÁSDŰLŐ (Szentendrei út - volt esztergomi vasútvonal Pomázi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben