Balatonederics község

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonederics község"

Átírás

1 Blonederis község Településrendezési eszközök módosíás Egyszerűsíe eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj, ossuh. u.. Tel.: , -00 E-mil: Tervező: Akióerv Mérnöki Irod f 0 őszeg, Behold I. u.. Tel/fx.: +0/-0- E-mil: 0. novemer 0.

2 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Blonederis ÖZSÉG Településrendezési eszközök módosíás Megízó: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj, ossuh. u.. Tel.: , -00 E-mil: Generálervező: Akióerv Mérnöki Irod f 0 őszeg, Behold Isván u..

3 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Felelős ervező: Gergye Péer TT/ -00/0 özlekedéservező: Tóh Ail Gáor TP-Terv f Tk-T 0-0 É-T 0-0 d 0-0 Energigzd. ervező: őrinz Imre IMPI FT Tel.rend. vízi közmű TV-T 00 Tel. rend. energi közmű: TE-T 00 örnyezevédelem, ájrendezés ervező: Szily Adrien mgánervező okl. áj- és kerépíész T/ -00 Ügyvezeő igzgó: Gergye Péer ACIÓTEV FT

4 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. TATAOMJEGYZÉ Blonederis község elepülésrendezési eszközök módosíásához Településfejleszési dönés hároz kivon Szerkezei erv leírás I. Meglpozó vizsgál.. Tervi előzmények.. ályos rendezési ervek:.. Terülerendezési ervek elepülésrész érinő elhározási II. Aláámszó jvsl Beépíésre nem szán erüleek. Mezőgzdsági és erdőerüleek. özműelláás.. Villmosenergi elláás, elekronikus hírközlés.. Gázelláás:.. Vízelláás:.. Szennyvízelvezeés:.. Cspdékvíz elvezeés:. özlekedés.. Állmi közuk környezeéen erveze fejleszések.. elyi önkormányzi kezelésű uk. Tájrendezés, környezelkíás, iológi kiviás érék számíás.. Tájrendezés. Táj- és ermészevédelem, erülerendezési ervek előírási. Tájérékelés. örnyezelkíás. Biológi kiviás érék számíás 0. Tűzvédelem. Örökségvédelem TEVAPO Aláámszó. sz. Villmosenergi elláási jvsl (elerüle) M = : sz. Cspdékvíz-elvezeési jvsl M = : sz. Vízelláási jvsl M = : sz. Szennyvízelvezeés jvsl M = : sz. Gázelláási jvsl M = : sz. Ú minkereszszelvény M = : 00 III. Jóváhgyó munkrész III/. Településszerkezei erve módosíó hározi jvsl

5 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. TSZ-/M Településszerkezei erv módosíás M = : 000 III/. elyi épíési szályz módosíás endeleel elfogdndó elyi Épíési Szályz módosíás Tervlpok: Bsz-/M. sz. Szályozási Terv Belerüle I. M = : 000 Bsz-/M. sz. Szályozási Terv Belerüle II. M = : 000 SZ-/M. sz. Szályozási Terv ülerüle M = : 0 000

6 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Településfejleszési dönés

7

8

9 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. I. Meglpozó vizsgál

10 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0... Tervi előzmények: 0. májusán kezdődö el Blonederis község elepülésrendezési eszközeinek elepülésszerkezei erv, helyi épíési szályz - módosíás. A módosíás elkészíéséhez elepülési önkormányz megvásárol z állmi lpdok 0. évelején ervező rendelkezésére osáo. A erveze módosíások ezen állmi lpdok felhsználásávl készülek el. A módosíás képviselő-esüle 0/0.(V..) számú elepülésfejleszési dönése ee szükségessé. A erveze módosíás elerüleől délre fekvő elepülésszerkezei erven Üü jelű üdülőházs üdülőerüle vonkozásán - z indokol, hogy Somogy Megyei ormányhivl Épíésügyi és Örökségvédelmi ivl Állmi Főépíésze 0. uguszus -án Blonederis ÉSZ módosíásávl kpsoln ro egyezeő árgylás kereéen szályozási ervvel kpsoln örvényességi észrevéel e ÉSZ és mellékleeien fellelheő hiás előírás mi. Az Állmi Főépíész z eljárás során felhív z önkormányz figyelmé rr, hogy Blonederis Település ö elekömjéen szerepel késő szályozndó erüle jelkuls, eépíésre szán erüleek vonkozásán. Ennek fennrásár nins leheőség, így nnk megszüneésére hív fel z önkormányz figyelmé. A erüle szályozási ervé el kell készíeni és nnk épíési övezei előírási mgs jogszályi előírásoknk megfelelően kell ponosíni. Az Önkormányz e erüleekre (kereskedelmi közpon és üdülőerüle) vonkozón z Állmi Főépíész örvényességi észrevéele lpján. sz. vsvonl és.sz. fő közöi szerkezei erven és helyi épíési szályz mellékleekén elfogdo szályozási erven Üü jelű késő szályozndó üdülőházs üdülőerüle elerülee vonndó erüle jelölésének felülvizsgálá kezdeményezi. A szályozási erv II. és külerüle szályozási erv összhngjá meg kell eremeni z Üü jelű erüle lehárolásánk vonkozásán. A módosíás indokol öek közö z ény is, hogy hályos szerkezei erv és helyi épíési szályz közö ellenmondás vn elepülésfejleszési dönés hározán fogll erüleek - ponji eseéen. Az ellenmondás feloldás elepülésrendezési eszközök lklmzhóságánk jvíásá szolgálj. Ugynígy meglévő vízelvezeő rendszer működésé is szolgálná hályos rendezési erven 0 hrsz vízgzdálkodási erülekén vló jelölése is. Új elemkén kerül e 0 hrsz-ú és / hrsz-ú inglnok lálkozásánál z szályozás rendezése. Továá új elem z Egry József-Arny János-ossuh jos uák és zölderüle áll közrefogo inglnok (üzlesor) flusis lkóerüleől kereskedelmi, szolgáló gzdsági erülee vló ásorolásánk vizsgál.

11 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Tervezési erüleek pozíiój (elepülésfejleszési dönés felsorolásávl zonosn) Tervezési erüleek felsorolás:. -es fő -. sz. vs áll közrefogo üdülőerüle. Egry József u. 0 hrsz vízgzdálkodási erülekén vló kijelölése. Ú szályozás és közlekedési erüle kijelölése z 0 hrsz inglnon. A 0; 0 hrsz inglnok kereskedelmi szolgáló gzdsági erülenek megfelelő jelkulsl kerülek árázolásr. Az Afrik Múzeum erülee (0/-; 0/ hrsz) különleges erülefelhsználásnk megfelelő jelkulsl kerül árázolásr. A 0/; 0/ 0/; hrsz inglnr vonkozó válozás nem kerül kidolgozásr.. Bkosdom u - Blon - ossuh u hrsz-ú kervárosis lkóöm erüle szályozásánk jvíás. iányos szályozási

12 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Terveze üdülőházs üdülőerüle sz. fő-sz. vs Egry József-Arny János u-ossuh jos u-zölderüle ömerülee A módosíássl nem érine erüleek, helyi épíési szályz jelölése és előírási 00-ól hályos elepülésrendezési eszközök jelkulsi kövei és lklmzz válozlnul... ályos rendezési ervek: Blonederis községre készül és hályos lévő rendezési ervek: Településszerkezei erv:.) Blonederis község Településszerkezei erve /Müller János okl. épíészmérnök/ /00. (XII..) sz. hározl kerül elfogdásr. A szerkezei erve 00. júniusán kiegészíeék. Jelen módosíás erülefelhsználás válozás hiányán ezen elepülésrendezési eszköz válozlnul hályn hgyj..) elyi épíési szályz: Blonederis község Szályozási erve és elyi épíési Szályz / Müller János okl. épíészmérnök/ /00. (II..) önkormányzi rendeleel kerül elfogdásr. Módosíásár /00. (IX.0), /00.(IX..), /0. (VI.) rendele önkormányzi rendeleek elfogdásávl kerül sor. Blonederis község Önkormányzi épviselő-esülee z lái elepülésfejleszési dönés hoz hályn lévő szályozási erv és helyi épíés szályozási előírások módosíásánk ekineéen: 0/0. (V..) számon elfogdv... Terülerendezési ervek elepülésrész érinő elemei Blondereis község igzgási erüleé érinő országos és érségi fejleszési elképzelések, övezeek, előírások: Az Országos Terülerendezési Terv (00. XXVI. Tv., ováikn: OTrT) előírásink vló megfelelés elepülésrendezési erv módosíásán vizsgáluk. Az OTrT- z Országgyűlés 00-n fogd el. A örvény első áfogó módosíásár 00-n kerül sor. Az OTrT örvény. - úgy rendelkezik, hogy erv felülvizsgálá leglá évene el kell végezni. Ennek megfelelően örvény soron kövekező módosíás 0-n megörén: z Országgyűlés módosíó jvslo 0. deemer -én elfogd, örvény 0. jnuár -jén hály lépe. 0

13 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Ország Szerkezei erve.sz. mellékle OTrT Blonederise érinő övezeei: Országos ökológii hálóz övezee - /. számú mellékle

14 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. iváló ermőhelyi doságú szánóerüle övezee - /. számú mellékle OTrT /A. () iváló ermőhelyi doságú szánóerüle övezeéen eépíésre szán erüle sk kivéelesen, egyé leheőség hiányán erülerendezési hósági eljárás lpján jelölheő ki. () Az övezeen külszíni ányelke megállpíni és ányászi evékenysége engedélyezni ányászi szemponól kive helyekre vonkozó szályok szerin lehe. Jó ermőhelyi doságú szánóerüle övezee - /. számú mellékle OTrT /B. A elepülésrendezési eszközöken jó ermőhelyi doságú szánóerüle övezeé mezőgzdsági erüle erülefelhsználási egység kijelölésénél figyeleme kell venni.

15 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. iváló ermőhelyi doságú erdőerüle övezee - /. számú mellékle OTrT. () iváló ermőhelyi doságú erdőerüle övezeéen új eépíésre szán erüle nem jelölheő ki. () Az övezeen külszíni ányelke megállpíni és ányászi evékenysége engedélyezni ányászi szemponól kive helyekre vonkozó szályok szerin lehe. Országos jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee - %F. számú mellékle 0. deemer -ig hályos.

16 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Tájképvédelmi szemponól kiemelen kezelendő erülee övezee - /. számú mellékle 0. jnuár -ől hályos. OTrT./A () Az országos jelenőségű ájképvédelmi erüle övezeen sk olyn kiemel érségi és megyei erülefelhsználási kegóri jelölheő ki, mely kijelölés lpjául szolgáló ájképi érékek fennmrdásá nem veszélyezei. () Az övezee rozó elepülés elepülésszerkezei ervéen sk olyn erülefelhsználási egység jelölheő ki, ováá helyi épíési szályzán és szályozási ervéen sk olyn épíési öveze és öveze hozhó lére, mely kijelölés lpjául szolgáló ájképi érékek fennmrdásá nem veszélyezei. () Az épíési övezere vgy övezere vonkozón meg kell hározni z o elhelyeze épímények áj illeszésére vonkozó szályok, ennek ellenőrzéséhez ájképe jelenősen megválozó épímények erveihez külön jogszályn meghározo láványerve is kell készíeni. () Az övezeen ányászi evékenysége ányászi szemponól kive helyekre vonkozó szályok szerin lehe folyni. () Az övezeen közművezeékeke és járulékos közműépíményeke áj illesze módon, ájképvédelmi élok megvlósulásá nem kdályozó műszki megoldások lklmzásávl - eleérve felszín li vonlvezeés is - kell elhelyezni.

17 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Világörökségi és világörökségi várományos erüle övezee - /. számú mellékle OTrT /B. () A világörökségi és világörökségi várományos erüle övezeé elepülésrendezési eszközöken kell ényleges kierjedésének megfelelően lehárolni. () Az () ekezdés szerin lehárol világörökségi és világörökségi várományos erüleen: ) erülefelhsználás módjánk és mérékének összhngn kell lennie világörökségi kezelési erven meghározo élokkl, ) új külszíni művelésű ányelek nem léesíheő, meglévő külszíni művelésű ányelek erülee nem ővíheő, ) közlekedési és energeiki infrsrukúr-hálózok, erőműveke és kiserőműveke kulurális és ermészei örökségi érékek sérelme nélkül, erülei egységüke megőrizve, láványuk érvényesülésé elősegíve és világörökségi kezelési ervnek megfelelően kell elhelyezni. Országos vízminőség-védelmi erüle övezee - /. számú mellékle

18 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. OTrT. () Az országos vízminőség-védelmi erüle övezeéen kelekeze szennyvíz övezeől örénő kivezeéséről és z övezeen kívül kelekeze szennyvizek övezee örénő evezeéséről kiemel érség és megye erülerendezési ervéen rendelkezni kell. () Az övezee rozó elepülések elepülésrendezési eszközeinek készíése során ki kell jelölni vízvédelemmel érine erüleeke, és helyi épíési szályzn z épíési övezere vgy övezere vonkozó szályok kell megállpíni. () Az övezeen ányászi evékenysége ányászi szemponól kive helyekre vonkozó szályok szerin lehe folyni. OTrT /. sz. melléklee. Főuk.. A főhálóz elemei (A km-nél rövide hálózi összeköő szerepű, de önálló számjellel elláo fői elemeke felsorolás nem rlmzz.).. sz. fő: Blonederis (. sz. fő) - Sárvár - Sopron - (Auszri) 000. évi CXII. Törvény Blonederis község igzgási erüleé érinő országos és érségi fejleszési elképzelések, övezeek, elképzelések: 000. évi CXII. Törvény - Blon iemel Üdülőkörze Terülerendezési Tervének elfogdásáról és Bloni Terülerendezési Szályz megállpíásáról- (ováikn: Blon örvény) lpján.

19 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0.. Szerkezei Terve Országos Terülerendezési Terv- Az Ország Szerkezei erve A elepülésrendezési eszközök módosíásávl érine erüleek: Sorsz. Terüle megnevezése ályos elepülésszerkezei erv. Terveze üdülőházs Üdülőházs üdülőerüle üdülőerüle sz. fő-sz. vs. Egry József-Arny János u- Beépíésre szán erüle, ossuh jos u-zölderüle flusis lkóerüle ömerülee. 0 hrsz Beépíésre szán erüle, flusis lkóerüle, ereskedelmi, szolgáló Blon v érségi szerkezei erve Egyedileg meghározo érség Települési érség Települési érség

20 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer TSZ és ÉSZ ellenmondás, hi jvíás, kiegészíése gzd. erüle em releváns em releváns Bv /A.. elepülési erüle: Blon iemel Üdülőkörze Terülerendezési Tervéen lehárol öveze, elepülés meglévő és erveze eépíésre szán és elerüleen lévő eépíésre nem szán erüleeknek z együese, kivéve z egyedileg meghározo érség (ányüzemek, hulldéklerkó helyek, urisziki fejleszési erüleek), vlmin z épímények áll igénye ve érség erüleei és külön övezee lkoó gzdsági erüleeke; ) Mgerüle övezee (Ö-), Ökológii folyosó övezee (Ö-), Puffer erüle övezee (Ö-) Mgerüle, ökológii folyosó és puffer erüleek övezee A módosíássl érine üdülőházs üdülőerüle (-es erüle), illeve 0 hrsz erveze vízgzdálkodási erülee Ö- jelű puffererüle övezeée rozik. Bv.. A puffererüle övezee (Ö-) ekineéen z OTrT áll meghározo országos ökológii hálóz országos övezere, vlmin puffererüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó övezei előírások melle kövekező előírások lklmzndók: ) láványvédelem (kiláás, ráláás) szemponji mind elepülésrendezési és épíészei ervezés, mind pedig z egyes épímények megvlósíás során kiemelen kell érvényesíeni; ) ) országos jelenőségű véde ermészei erüleen szánóművelési ágn épímény nem helyezheő el; d) energeiki élú növényelepíés nem engedélyezheő; e) kergzdsági erüle övezeée is esorol erüleeken 00 m -nél kise elkek nem épíheők e;

21 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. f) új külszíni ányelek nem állpíhó meg; g) közlekedési épímények, új villmosenergi-elláási, áv- és hírközlő vezeékek, egyé közművezeékek, épímények áj illeszve léesíheők; h) srnok jellegű épüle, reklámélú hirdeő épímény elhelyezése nem engedélyezheő; i) erüleen környezeszennyező evékenység nem folyhó, új hulldéklerkó, hulldékároló, hulldékkezelő elep - kivéve iológiilg leomló szerves nygok leonásá és ovái felhsználásr lklmssá éelé végző elepek (komposzüzemek), vlmin hulldékárkó állomás - és vegyszerároló nem léesíheő; j) sk exenzív jellegű, vgy ermésze- és környezekímélő gzdálkodási módszerek lklmzhók, kilkul ájhsználo sk ermészei érékek sérelme nélkül szd megválozni. ) Térségi jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee (T-) Térségi jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee (T-) Bv. A érségi jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee (T-) ekineéen z OTrT áll meghározo országos jelenőségű ájképvédelmi erüle országos övezere, vlmin érségi jelenőségű ájképvédelmi erüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó övezei előírások melle kövekező előírások lklmzndók: ) eépíésre szán erüle nem jelölheő ki; ) művelési ág megválozás, illeve más élú hsznosíás sk z doságoknk megfelelő ermelési szerkeze, ájhsznál kilkíás, illeve ájkrker erősíése, vlmin közmű és köz épíése érdekéen engedélyezheő; ) láványvédelem (kiláás, ráláás) szemponji mind elepülésrendezési és épíészei ervezés, mind pedig z egyes épímények megvlósíás során kiemelen kell érvényesíeni; d) kilkul geomorfológii formák (hegygerin, völgy s.) megőrzendők; e) országos jelenőségű véde ermészei erüleen kergzdsági erüle övezeée is esorol erüleeken 00 m -nél kise elek nem épíheő e, szánóművelési ágú erüleen épímény nem helyezheő el;

22 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. f) új épüle vgy épímény elhelyezése áj illeszve, örénei ájszerkeze, ájképi doságok megőrzésével, ájkrker erősíésével, helyi épíészei hgyományok figyelemevéelével örénhe; g) új üzemnygölő állomás, hulldéklerkó, hulldékároló elep, vlmin hulldékárlmlníó - kivéve iológiilg leomló szerves nygok leonásá és ovái felhsználásr lklmssá éelé végző elepek (komposzüzemek), ováá hulldékárkó állomás - nem léesíheő; h) közmű és elekronikus hírközlési nyomvonls hálózok és járulékos műárgyik kiépíésénél, illeve meglévő hálózok korszerűsíésénél ájkép védelme és z eszéiki köveelmények érvényesíése éljáól műszki leheőségek és véde érékek védelmi szemponjink mérlegelésével erepszin li elhelyezés kell izosíni; i) srnok jellegű épüle és reklámélú hirdeő épímény elhelyezése nem engedélyezheő. d) Világörökség és világörökség várományos erüle Világörökség várományos erüle A ervezési erüleek, min hogy község igzgási erülee is Blon örvény lpján világörökség várományos erüle övezeének része. A helyi épíési szályz meglévő és jövőeni idevonkozó előírási jogszály szerini ájkép védelmé és kulurális örökség fennmrdásá szolgáló előírásokkl is ki kell egészíeni. Bv. () A világörökség és világörökség-várományos erüle övezeének (T-) erüleé - kulurális örökségvédelmi hóság állásfogllás lpján - elepülésrendezési eszközöken kell ényleges kierjedésnek megfelelően lehárolni, és e örvény előírási elepülésrendezési eszközöken lehárol erüleen kell érvényesíeni. () A világörökség és világörökség-várományos erüle övezee (T-) ekineéen z OTrT áll meghározo kulurális örökség szemponjáól kiemelen kezelendő erüle országos övezere, vlmin világörökség és világörökség-várományos erüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó övezei előírások melle ájlkoó elemek összhngjánk megőrzése érdekéen helyi 0

23 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. épíési szályzn ájképe és kulurális örökség elemeinek védelmé szolgáló szályozás kell meghározni. e) Felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee (SZ-) A módosíássl érine erüleeke érini z öveze erülee. Az -es üdülőházs üdülőerüle eseéen -es fő meni kivéel képez z öveze ekineéen. Felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee (SZ-) Bv. A felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee (SZ-) ekineéen z OTrT áll meghározo kiemelen érzékeny felszín li vízminőség-védelmi erüle országos övezere vonkozó övezei előírások és felszín li vizek védelméről szóló kormányrendele előírási melle kövekező előírások lklmzndók: ) korláozo vegyszer- és műrágy-hsználú, környezekímélő vgy exenzív mezőgzdsági ermelés folyhó; ) új hulldéklerkó, hulldékároló, hulldékkezelő elep - kivéve iológiilg leomló szerves nygok leonásá és ovái felhsználásár lklmssá éelé végző elepek (komposzüzemek), vlmin hulldékárkó állomás - és vegyszerároló nem léesíheő. f) Vízeróziónk kie erüle övezee (P-)

24 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Vízeróziónk kie erüle övezee (P-) Bv. A vízeróziónk kie erüle öveze (P-) ekineéen z OTrT áll meghározo vízeróziónk kie erüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó előírások melle kövekező előírások lklmzndók: ) földhsznosíás (művelési ág) os megválszásávl, melioráiós ljvédelmi evkozások megvlósíásávl, ljvédő groehniki eljárások lklmzásávl, leginká veszélyezee erüleek erdősíésével - kivéve szőlő ermőhelyi kszeri erüleeke - kell z erózió méréké sökkeneni; ) már kilkul vízmosások rendezésével (megköésével, edönésével) kpsolos feldok elepülésrendezési eszközöken kell meghározni. g) Felszíni vízminőség-védelmi erüle övezee (F-), Tómeder övezee (D-)

25 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Felszíni vízminőség-védelmi erüle övezee (F-), Tómeder övezee (D-) Bv. A felszíni vízminőség-védelmi erüle övezeén (F-): ) eépíésre szán erüle nem jelölheő ki; ) épüleek épíése, ővíése - elepülésrendezési eszközöken ermészevédelmi szemponokkl összhngn szályozo erüleeken elhelyeze, régészei lelőhelyek lelemenésé és emuásá leheővé evő épímények, horgászurizmus szolgáló esőeálló jellegű épímények és legkevese h egyefüggő gyeperüleen, legeleés izosíó állállomány szállásául szolgáló, hgyományos isállóépüleek kivéelével - nem engedélyezheő; ) üzemnygölő állomás, hulldéklerkó, hulldékároló elep, hulldékárkó állomás, vlmin szennyvízüríő nem léesíheő; d) vízfolyások meni 0-0 méeres sávn megelepede fásszárú növényze védelmé vízfolyások krnrási munkáihoz szükséges feléelek izosíás melle kell megoldni. h) Települési erüle övezee (U-), Gzdsági erüle övezee (U-), Állános mezőgzdsági erüle övezee (M-), ergzdsági erüle övezee (M-), Erdőerüle övezee (E-), Erdőelepíésre lklms erüle övezee (E-)

26 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Települési erüle övezee (U-), Gzdsági erüle övezee (U-), Állános mezőgzdsági erüle övezee (M-), ergzdsági erüle övezee (M-), Erdőerüle övezee (E-), Erdőelepíésre lklms erüle övezee (E-)

27 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Bv. A elepülési erüle övezeén (U-): ) elepülésszerkezei erveknek örénei, épíészei, elepülésszerkezei, környezei és ermészei doságokkl, vlmin felszíni vízrendezéssel, közművesíéssel, környezelkíássl, ájrendezéssel fogllkozó szkági munkrészei, illeve vízpr-rehiliáiós szályozási köveelményekkel érine erüleekre készül nulmányerveke helyi épíési szályzn köelezően figyeleme kell venni; ) új eépíésre szán erüle hár uhárosn nem lkíhó ki; ) z új eépíés szályozáskor meglévő eépíési mgssághoz kell igzodni; d) meglévő épímények felújíásánk, helyreállíásánk, álkíásánk és korszerűsíésének leheőségé e örvény szályozási előírásink figyelemevéelével helyi épíési szályzn kell meghározni; e) közmű és elekronikus hírközlési nyomvonls hálózok és járulékos műárgyik kiépíésénél, illeve meglévő hálózok korszerűsíésénél ájkép védelme és z eszéiki köveelmények érvényesíése éljáól műszki leheőségek és véde érékek védelmi szemponjink mérlegelésével erepszin li elhelyezés kell izosíni. i) iváló ermőhelyi doságú szánóerüle övezee (M-), iváló ermőhelyi doságú erdőerüle övezee (E-) iváló ermőhelyi doságú szánóerüle övezee (M-), iváló ermőhelyi doságú erdőerüle övezee (E-) Bv. Az erdőelepíésre lklms erüle öveze (E-) ekineéen z OTrT áll meghározo erdőelepíésre lklms erüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó előírási melle kövekező előírások lklmzndók: ) eépíésre szán erüle nem jelölheő ki; ) z erdőelepíés megvlósulásáig z övezeen sk z erdőelepíés leheőségé megőrző erülehsznál folyhó; ) erdőelepíés z élőhelynek megfelelő, ermészeesen kilkul őshonos ffjokól álló erdőfolok megőrzésével kell végezni. Bv.. A kiváló ermőhelyi doságú erdőerüle öveze (E-) ekineéen z OTrT áll meghározo kiváló ermőhelyi doságú erdőerüle országos övezere vonkozó övezei előírások melle kövekező előírások érvényesek: ) z övezee rozó erüleeke z illeékes erdészei hóság állásfogllás lpján ényleges kierjedésnek megfelelően elepülésrendezési eszközöken kell lehárolni; ) z ) ponn lehárol erüleek elepülésrendezési eszközöken sk erdőerüle elepülési erülefelhsználási egysége sorolhók. j) Turisziki fejleszési erüle övezee (Ü-), Szőlő ermőhelyi kszeri erüle övezee (C-)

28 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. A hályos szerkezei erv Blon v-el összhngn rlmzz urisziki fejleszési erüle övezeével (Ü-) megegyező üdülőházs üdülőerüle kijelölésé. Turisziki fejleszési erüle övezee (Ü-), Szőlő ermőhelyi kszeri erüle övezee (C-)

29 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0.. A urisziki fejleszési erüle övezeén (Ü-): ) z h-nál ngyo elkek épíheők e, legfelje 0%-os eépíheőséggel; ) z épüleeke rendeleés és helyi épíészei és áji doságához igzodv kell megervezni, és z épíési engedély iráni kérelemhez külön jogszályn meghározo láványerve kell mellékelni; ) elek erüleének leglá 0%-á növényzeel fedeen kell kilkíni; d) közmű és elekronikus hírközlési nyomvonls hálózok és járulékos épíményeik kiépíésénél, illeve meglévő hálózok korszerűsíésénél ájkép védelme és z eszéiki köveelmények érvényesíése éljáól műszki leheőségek és véde érékek védelmi szemponjink mérlegelésével erepszin li elhelyezés kell izosíni.. A szőlő ermőhelyi kszeri erüle övezeén (C-): ) eépíésre szán erüle nem jelölheő ki; ) z erdőelepíésre lklms erüleek övezeée is esorol földrészleek erdőerülekén örénő kijelöléséről elepülésrendezési eszközöken kell döneni; ) épíeni sk leglá 0%-n szőlőműveléssel hsznosío elken, kizárólg szőlőművelés, szőlőfeldolgozás, orárolás vgy orurizmus szolgáló épülee, illeve hol z M- és z M- övezehez rozó szályozási előírások leheővé eszik, lkófunkió is kielégíő épülee lehe; d) szkrális épímény (kápoln, keresz, kőkép s.), mely szőlőhegyek ájképéhez hgyományosn hozzározó ájképformáló elem - szőlőműveléssel nem hsznosío erüleen is - elek méreéől függelenül elhelyezheő; e) szőlőművelés ényé erüle ponosn meghározo százlékán z illeékes hegyíró nyilkozávl kell igzolni.

30 Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Bv szerkezei erven: 0, h özigzgási erüle:, h Bv szerkezei erve:, h erdőgzdálkodási érség: erveze elepülésszerkezei erven: 0, h Bv szerkezei erüleen:,0 h erveze elepülésszerkezei erven:, h Bv szerkezei erve: 0, h Bv szerkezei erven:, h erveze elepülésszerkezei erven:, h mezőgzdsági érség: vízgzdsági érség: erveze elepülésszerkezei erven: 0, h erveze elepülésszerkezei erven: 0, h elepülési érség: egyedileg megh. érség: Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre Mezőgzdsági erülekén figyeleme ve, Bv. szerin elepülési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüle Erdőgzdálkodási érségkén figyeleme ve erüle -ályos és Terveze elepülésszerkezei erven véderdőerüle. sz. ár: Bv.sz. mellékle: Térségi szerkezei erv és elepülésszerkezei erv módosíásánk igzolás +,0 h +0, h +, h

31 . sz. ár: Bv /. számú mellékle: Mgerüle övezee (Ö-), Ökológii folyosó övezee (Ö-), Puffer erüle övezee (Ö-) Ö- puffer erülee érinően Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre hályos szerkezei erven: h Ö- Mgerüle Bv érs. öveze kierjedése:, h Bv érs. öveze kierjedése:,0 h Ö- Puffer erüle: Ö- Mgerülehez rozó felszíni víz hályos szerkezei erven: h Ö- puffer erüle övezeéhez rozó elepülési érség és felszíni víz Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó özigzgási erüle:, h hályos szerkezei erven: h közigzgási erüleen: 0, h hályos szerkezei erven: h Bv érségi öveze kierjedése:, h

32 erveze szerkezei erven: - h özigzgási erüle:, h. sz. ár: Bv /. számú mellékle: Térségi jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee (T-) T- Térségi jelenősségű ájképvédelmi erüle T- Térségi jelenősségű ájképvédelmi erüle övezeéhez rozó elepülési érség Bv érségi öveze kierjedése:, h Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Bv érségi öveze kierjedése: - h ervezési szerkezei erven: - h

33 . sz. ár: Bv /. számú mellékle: Világörökség és világörökség-várományos erüle övezee (T-) T- Világörökség és világörökség-várományos erüle övezee Bv. érségi öveze kierjedése:, h hályos szerkezei erven: h hályos szerkezei erven: h T- Világörökség és világörökség-várományos erüle övezeéhez rozó elepülési érség Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre Bv. érségi öveze kierjedése:, h özigzgási erüle:, h

34 . sz. ár: Bv /. számú mellékle: Felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee (SZ-) hályos szerkezei erven: - h Bv érségi öveze kierjedése: 0, h Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre özigzgási erüle:, h Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Sz- Felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee

35 . sz. ár: Bv /0. számú mellékle: Vízeróziónk kie erüle övezee (P-) Bv érségi öveze kierjedése:, h hályos szerkezei erven: h Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó özigzgási erüle: 0, h P- Vízeróziónk kie erüle övezee Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre

36 F- érségi öveze erülee: hályos szerkezei erven: 0,h hályos szerkezei erven: h. sz. ár: Bv /. számú mellékle: Felszíni vízminőség-védelmi erüle övezee (F-), Tómeder övezee (D-) Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre D- érségi öveze erülee: özigzgási erüle:, h Bv érségi öveze kierjedése:: 0, h Bv érségi öveze kierjedése:, h

37 , m 0 0, m, m hályos szerkezei erven:, h +0, h. sz. ár: Bv /. számú mellékle: Települési erüle övezee (U-), Gzdsági erüle övezee (U-), Állános mezőgzdsági erüle övezee (M-), ergzdsági erüle övezee (M- ), Erdőerüle övezee (E-), Erdőelepíésre lklms erüle övezee (E-) +0, h +,0 h Bv érségi öveze kierjedése:, h hályos szerkezei erven:,h Bv érségi öveze kierjedése: 0, h +, h Bv érségi öveze kierjedése:,0 h Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u közprk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó özigzgási erüle:, h U- érségi öveze erülee: +, h erveze szerkezei erven: 0, h M- érségi öveze erülee: M- érségi öveze erülee: E- érségi öveze erülee: hályos szerkezei erven:,h Bv érségi öveze kierjedése:,h +, h +, h +, h -, h +0, h Települési érségkén figyeleme ve erüle -ályos elepülésszerkezei erven különleges erüleek M- és M- övezeen ályos elepülésszerkezei erven keres mezőgzd. erülekén figyeleme ve Bv szerini M- Ál. mezőgzdsági er. övezee ályos elepülésszerkezei erven Állános mezőgzd. erülekén figyeleme ve Bv szerini M- kergzdsági erüle övezee Települési érségkén figyeleme ve erüle -ályos elepülésszerkezei erven kereskedelmi, szolgáló gzdsági erüleek M- övezeen Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre Mezőgzdsági erülekén figyeleme ve, Bv. szerin elepülési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüle

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

VELEM. község. Településrendezési eszközök készítése. Véleményezési dokumentáció

VELEM. község. Településrendezési eszközök készítése. Véleményezési dokumentáció VLM község Településrendezési eszközök készíése Véleményezési dokumenáció Megrendelő: Velem özség Önkormányz Velem, ákóczi u. Tel.: + / -mil: korjvelem@-online.hu Tervező: MODULO Tervező és Mérnöki knácsdó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányz Képviselő-esüleének 27/2015. (VIII. 27.) önkormányzi rendelee Budpes Főváros XVII. kerüle MÁV Budpes-Hvn (80-s számú) vsúvonl meni erüle Kerülei Épíési

Részletesebben

2013. április M Ó D O S Í T Á S A

2013. április M Ó D O S Í T Á S A S Ö R É D Ö Z S É G T P Ü É S S Z R Z T I T R É N, H Y I É P Í T É S I S Z A B Á Y Z A T Á N A É S S Z A B Á Y Z Á S I T R É N M Ó D S Í T Á S A 0. április Söréd özség Településszerkezei ervének, Helyi

Részletesebben

Püspökmolnári község

Püspökmolnári község Püsömolnári ség Teleülésrendezési erveine módosíás lfogdo ervdoumenáció Megrendelő: Püsömolnári Község Önormányz Püsömolnári, Kossh u Tel: + /- Tervező: MODUO Tervező és Mérnöi nácsdó Kf omhely, Flórián

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

településrendezési terve IV. kötet

településrendezési terve IV. kötet Bü s elepülésfejleszési onepiój és elepülésrendezési erve I. e Helyi Épíési ályz és ályozási erv felülvizsgál Bü s Településrendezési erve Felülvizsgál Helyi Épíési ályz és ályozási erv Bü s Önorányz Képviselő-esüleéne

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

DOMASZÉK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYOZÁSI ÉS ÖVEZETI TERVEI

DOMASZÉK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYOZÁSI ÉS ÖVEZETI TERVEI Domszék elepülésrenezési ervei Jóváhyo ervny. április. DMASZÉ HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA SZABÁYZÁSI ÉS ÖVZTI TVI Jóváhyo ervny észíee : ómi Aelier íésziro. Iro: Bpes Városl köz. -mil: romi.elier@mil.om TelFx.:---,

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Egyházasrádóc község

Egyházasrádóc község gyházsrádó özség Településrendezési eszözeine módosíás Tgylásos eljás Prnerségi egyezeés. sz. fő gyházsrádó - omhely + - + m szelvény özöi szsz engedélyezési és ivieli erveine elészíése, engedély megszerzése

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági rülfjlszés Szomhly 86-87.sz. főuk lkrülőj mll Némh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhly Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség ponj, lgjlnõs ngyváros. Egynlő ávolságr Bécsől és Grzól nyio hárokkl

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Közlekedési áramlatok Ms.C.

Közlekedési áramlatok Ms.C. Közlekedés ármlok Ms.C. A közlekedés ármlok levezeő redszer jellemzése és fejleszése - Moorzácó előreecslése Logszkus red vzsgál (. feld) A redszerszemléleű közlekedéservezés célkűzése Igéy meghározás

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Hcserélk alapegyenlete (írta : Ortutay Miklós)

Hcserélk alapegyenlete (írta : Ortutay Miklós) Hcserél lpegyenlee (ír : Oruy Milós). Hávieli ényez. Közepes hmérséle ülönség (egyenárm) 3. Háviel csoldlon éjárú, öpenyoldlon egyjárú hcseréél. Hávieli ényez Állndósul állpon cs üls és els felüleén hádássl,

Részletesebben

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész ismerd meg! A digiális ényképezgép VII. rész 3.5.3. Mélységélesség A képérzékel síkjábn kelekez kép szigorún véve cskis beállío ávolságr ekv árgyknál éles. Az ennél közelebb és ávolbb lev árgyk képe z

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Lindab Construline Könnyűszerkezetes acél falvázrendszer

Lindab Construline Könnyűszerkezetes acél falvázrendszer lindb we simplify consrucion Funkció Szerkezei felépíés Teherbírás Energihékonyság Tűzvédelem Akuszik Kivielezés, szerelés Lindb Consruline Könnyűszerkezees cél flvázrendszer Műszki jellemzők és részleek

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 17. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

( E) ( E) de. 4πε. Két példa: 1. példa: Rutherford-szórás. 2. példa: : Kemény gömbön történı szórás szögfüggése. szögfüggése (elméletileg(

( E) ( E) de. 4πε. Két példa: 1. példa: Rutherford-szórás. 2. példa: : Kemény gömbön történı szórás szögfüggése. szögfüggése (elméletileg( Mg- és neuronfizik 7. elıás Emlékezeı: ommgrekió: élárgy + + Jelölés: (, ) Rekióenergi: Q = (M + M M M ) Rekióseesség: R = φ N σ Fluxus: φ Célárgy omok R szám: N Mikroszkopikus háskereszmesze: σ = N φ

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Szombathely MJV. Településrendezési eszközök módosítása. Elfogadott tervdokumentáció

Szombathely MJV. Településrendezési eszközök módosítása. Elfogadott tervdokumentáció omhely MJV Településrendezési eszközök módosíás Sporlige és Klndváros ömerüle Elfogdo ervdokumenáció Megrendelő: omhely MJ Város Önkormányz omhely, Kossuh L. u. -. Tel: +/-; Fx: +/- E-mil: kunynszky@szomhely.hu

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Város. Hatályos településrendezési eszközeinek módosítás. Teljes. eljárás. Véleményezési tervdokumentáció.

Város. Hatályos településrendezési eszközeinek módosítás. Teljes. eljárás. Véleményezési tervdokumentáció. ÖMND Város ályos elepülésrendezési eszközeinek módosíás Teljes eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: örmend Város Önkormányz 00 örmend dság ér. ápli Pál főépíész Tel: /-00; Fx: /0- -mil: foepiesz@kormend.hu

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPLÉSRENDEZÉSI ESZÖZÖ 9. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 2/2015 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG észül a elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Htályos:. június -től BÉÉS VÁRS ÖNRMÁNYATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE /. (IX..) r e n d e l e t e BÉÉS VÁRS ABÁLYÁSI TERVÉRŐL, VALAMINT ÉPÍTÉSI ABÁLYATÁRÓL Békés Város Önkormányzt z épített környezet lkításáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2009.

TISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2009. ISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍÉSI SZABÁLYZAA -. iszsege Vrs Önrmnyz Képviselő-esüleéne /.(XI..) K sz. reneleével jóvhgy, /.(XII..) sz. és /.(VIII..) sz. reneleével mósí Helyi épíési szlyz egységes szerezeen

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nyírdony Város Településrendezési Tervének módosításához Vél eményezési dokumentáció Gzdsági és közlekedési terek 2014 Tervező: Art Vitl Tervező, Épí tő és ereskedelmi ft. 2014. 2 ÜLZTLAP Nyírdony Város

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ OKTÓBER

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ OKTÓBER KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ. OKTÓBER ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszközeinek. számú módosíás Véleményezési szksz

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII. FIL ŰSZKIK UDOÁNYOS ÜLÉSSZK XVIII. Kolozvár, 03. márciu. POFILKOKCIÓS FOGZOK FOLYONOS SZÁZÁS ÉS KÖSZÖÜLÉS VG ndrá, GYNG Zolán, GYNG C rc Wihin hi pper he uhor decrie new finihing echnology for mnufcuring

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

BUDAPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA ÉS KAPCSOLÓDÓ ÁGAZATI FEJLESZTÉSEI 2014-2020

BUDAPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA ÉS KAPCSOLÓDÓ ÁGAZATI FEJLESZTÉSEI 2014-2020 BUDPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRMJ ÉS PCSOLÓDÓ ÁGZTI FEJLESZTÉSEI 2014-2020 2014-2020 közöi Európai Uniós fejleszési ervezés segíő részdokumenum II. KÖTET 1668/2014 (XII. 3.) Főv. Kgy. arozaval jóo dokumenció

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben