Balatonederics község

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonederics község"

Átírás

1 Blonederis község Településrendezési eszközök módosíás Egyszerűsíe eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj, ossuh. u.. Tel.: , -00 E-mil: Tervező: Akióerv Mérnöki Irod f 0 őszeg, Behold I. u.. Tel/fx.: +0/-0- E-mil: 0. novemer 0.

2 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Blonederis ÖZSÉG Településrendezési eszközök módosíás Megízó: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj, ossuh. u.. Tel.: , -00 E-mil: Generálervező: Akióerv Mérnöki Irod f 0 őszeg, Behold Isván u..

3 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Felelős ervező: Gergye Péer TT/ -00/0 özlekedéservező: Tóh Ail Gáor TP-Terv f Tk-T 0-0 É-T 0-0 d 0-0 Energigzd. ervező: őrinz Imre IMPI FT Tel.rend. vízi közmű TV-T 00 Tel. rend. energi közmű: TE-T 00 örnyezevédelem, ájrendezés ervező: Szily Adrien mgánervező okl. áj- és kerépíész T/ -00 Ügyvezeő igzgó: Gergye Péer ACIÓTEV FT

4 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. TATAOMJEGYZÉ Blonederis község elepülésrendezési eszközök módosíásához Településfejleszési dönés hároz kivon Szerkezei erv leírás I. Meglpozó vizsgál.. Tervi előzmények.. ályos rendezési ervek:.. Terülerendezési ervek elepülésrész érinő elhározási II. Aláámszó jvsl Beépíésre nem szán erüleek. Mezőgzdsági és erdőerüleek. özműelláás.. Villmosenergi elláás, elekronikus hírközlés.. Gázelláás:.. Vízelláás:.. Szennyvízelvezeés:.. Cspdékvíz elvezeés:. özlekedés.. Állmi közuk környezeéen erveze fejleszések.. elyi önkormányzi kezelésű uk. Tájrendezés, környezelkíás, iológi kiviás érék számíás.. Tájrendezés. Táj- és ermészevédelem, erülerendezési ervek előírási. Tájérékelés. örnyezelkíás. Biológi kiviás érék számíás 0. Tűzvédelem. Örökségvédelem TEVAPO Aláámszó. sz. Villmosenergi elláási jvsl (elerüle) M = : sz. Cspdékvíz-elvezeési jvsl M = : sz. Vízelláási jvsl M = : sz. Szennyvízelvezeés jvsl M = : sz. Gázelláási jvsl M = : sz. Ú minkereszszelvény M = : 00 III. Jóváhgyó munkrész III/. Településszerkezei erve módosíó hározi jvsl

5 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. TSZ-/M Településszerkezei erv módosíás M = : 000 III/. elyi épíési szályz módosíás endeleel elfogdndó elyi Épíési Szályz módosíás Tervlpok: Bsz-/M. sz. Szályozási Terv Belerüle I. M = : 000 Bsz-/M. sz. Szályozási Terv Belerüle II. M = : 000 SZ-/M. sz. Szályozási Terv ülerüle M = : 0 000

6 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Településfejleszési dönés

7

8

9 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. I. Meglpozó vizsgál

10 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0... Tervi előzmények: 0. májusán kezdődö el Blonederis község elepülésrendezési eszközeinek elepülésszerkezei erv, helyi épíési szályz - módosíás. A módosíás elkészíéséhez elepülési önkormányz megvásárol z állmi lpdok 0. évelején ervező rendelkezésére osáo. A erveze módosíások ezen állmi lpdok felhsználásávl készülek el. A módosíás képviselő-esüle 0/0.(V..) számú elepülésfejleszési dönése ee szükségessé. A erveze módosíás elerüleől délre fekvő elepülésszerkezei erven Üü jelű üdülőházs üdülőerüle vonkozásán - z indokol, hogy Somogy Megyei ormányhivl Épíésügyi és Örökségvédelmi ivl Állmi Főépíésze 0. uguszus -án Blonederis ÉSZ módosíásávl kpsoln ro egyezeő árgylás kereéen szályozási ervvel kpsoln örvényességi észrevéel e ÉSZ és mellékleeien fellelheő hiás előírás mi. Az Állmi Főépíész z eljárás során felhív z önkormányz figyelmé rr, hogy Blonederis Település ö elekömjéen szerepel késő szályozndó erüle jelkuls, eépíésre szán erüleek vonkozásán. Ennek fennrásár nins leheőség, így nnk megszüneésére hív fel z önkormányz figyelmé. A erüle szályozási ervé el kell készíeni és nnk épíési övezei előírási mgs jogszályi előírásoknk megfelelően kell ponosíni. Az Önkormányz e erüleekre (kereskedelmi közpon és üdülőerüle) vonkozón z Állmi Főépíész örvényességi észrevéele lpján. sz. vsvonl és.sz. fő közöi szerkezei erven és helyi épíési szályz mellékleekén elfogdo szályozási erven Üü jelű késő szályozndó üdülőházs üdülőerüle elerülee vonndó erüle jelölésének felülvizsgálá kezdeményezi. A szályozási erv II. és külerüle szályozási erv összhngjá meg kell eremeni z Üü jelű erüle lehárolásánk vonkozásán. A módosíás indokol öek közö z ény is, hogy hályos szerkezei erv és helyi épíési szályz közö ellenmondás vn elepülésfejleszési dönés hározán fogll erüleek - ponji eseéen. Az ellenmondás feloldás elepülésrendezési eszközök lklmzhóságánk jvíásá szolgálj. Ugynígy meglévő vízelvezeő rendszer működésé is szolgálná hályos rendezési erven 0 hrsz vízgzdálkodási erülekén vló jelölése is. Új elemkén kerül e 0 hrsz-ú és / hrsz-ú inglnok lálkozásánál z szályozás rendezése. Továá új elem z Egry József-Arny János-ossuh jos uák és zölderüle áll közrefogo inglnok (üzlesor) flusis lkóerüleől kereskedelmi, szolgáló gzdsági erülee vló ásorolásánk vizsgál.

11 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Tervezési erüleek pozíiój (elepülésfejleszési dönés felsorolásávl zonosn) Tervezési erüleek felsorolás:. -es fő -. sz. vs áll közrefogo üdülőerüle. Egry József u. 0 hrsz vízgzdálkodási erülekén vló kijelölése. Ú szályozás és közlekedési erüle kijelölése z 0 hrsz inglnon. A 0; 0 hrsz inglnok kereskedelmi szolgáló gzdsági erülenek megfelelő jelkulsl kerülek árázolásr. Az Afrik Múzeum erülee (0/-; 0/ hrsz) különleges erülefelhsználásnk megfelelő jelkulsl kerül árázolásr. A 0/; 0/ 0/; hrsz inglnr vonkozó válozás nem kerül kidolgozásr.. Bkosdom u - Blon - ossuh u hrsz-ú kervárosis lkóöm erüle szályozásánk jvíás. iányos szályozási

12 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Terveze üdülőházs üdülőerüle sz. fő-sz. vs Egry József-Arny János u-ossuh jos u-zölderüle ömerülee A módosíássl nem érine erüleek, helyi épíési szályz jelölése és előírási 00-ól hályos elepülésrendezési eszközök jelkulsi kövei és lklmzz válozlnul... ályos rendezési ervek: Blonederis községre készül és hályos lévő rendezési ervek: Településszerkezei erv:.) Blonederis község Településszerkezei erve /Müller János okl. épíészmérnök/ /00. (XII..) sz. hározl kerül elfogdásr. A szerkezei erve 00. júniusán kiegészíeék. Jelen módosíás erülefelhsználás válozás hiányán ezen elepülésrendezési eszköz válozlnul hályn hgyj..) elyi épíési szályz: Blonederis község Szályozási erve és elyi épíési Szályz / Müller János okl. épíészmérnök/ /00. (II..) önkormányzi rendeleel kerül elfogdásr. Módosíásár /00. (IX.0), /00.(IX..), /0. (VI.) rendele önkormányzi rendeleek elfogdásávl kerül sor. Blonederis község Önkormányzi épviselő-esülee z lái elepülésfejleszési dönés hoz hályn lévő szályozási erv és helyi épíés szályozási előírások módosíásánk ekineéen: 0/0. (V..) számon elfogdv... Terülerendezési ervek elepülésrész érinő elemei Blondereis község igzgási erüleé érinő országos és érségi fejleszési elképzelések, övezeek, előírások: Az Országos Terülerendezési Terv (00. XXVI. Tv., ováikn: OTrT) előírásink vló megfelelés elepülésrendezési erv módosíásán vizsgáluk. Az OTrT- z Országgyűlés 00-n fogd el. A örvény első áfogó módosíásár 00-n kerül sor. Az OTrT örvény. - úgy rendelkezik, hogy erv felülvizsgálá leglá évene el kell végezni. Ennek megfelelően örvény soron kövekező módosíás 0-n megörén: z Országgyűlés módosíó jvslo 0. deemer -én elfogd, örvény 0. jnuár -jén hály lépe. 0

13 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Ország Szerkezei erve.sz. mellékle OTrT Blonederise érinő övezeei: Országos ökológii hálóz övezee - /. számú mellékle

14 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. iváló ermőhelyi doságú szánóerüle övezee - /. számú mellékle OTrT /A. () iváló ermőhelyi doságú szánóerüle övezeéen eépíésre szán erüle sk kivéelesen, egyé leheőség hiányán erülerendezési hósági eljárás lpján jelölheő ki. () Az övezeen külszíni ányelke megállpíni és ányászi evékenysége engedélyezni ányászi szemponól kive helyekre vonkozó szályok szerin lehe. Jó ermőhelyi doságú szánóerüle övezee - /. számú mellékle OTrT /B. A elepülésrendezési eszközöken jó ermőhelyi doságú szánóerüle övezeé mezőgzdsági erüle erülefelhsználási egység kijelölésénél figyeleme kell venni.

15 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. iváló ermőhelyi doságú erdőerüle övezee - /. számú mellékle OTrT. () iváló ermőhelyi doságú erdőerüle övezeéen új eépíésre szán erüle nem jelölheő ki. () Az övezeen külszíni ányelke megállpíni és ányászi evékenysége engedélyezni ányászi szemponól kive helyekre vonkozó szályok szerin lehe. Országos jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee - %F. számú mellékle 0. deemer -ig hályos.

16 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Tájképvédelmi szemponól kiemelen kezelendő erülee övezee - /. számú mellékle 0. jnuár -ől hályos. OTrT./A () Az országos jelenőségű ájképvédelmi erüle övezeen sk olyn kiemel érségi és megyei erülefelhsználási kegóri jelölheő ki, mely kijelölés lpjául szolgáló ájképi érékek fennmrdásá nem veszélyezei. () Az övezee rozó elepülés elepülésszerkezei ervéen sk olyn erülefelhsználási egység jelölheő ki, ováá helyi épíési szályzán és szályozási ervéen sk olyn épíési öveze és öveze hozhó lére, mely kijelölés lpjául szolgáló ájképi érékek fennmrdásá nem veszélyezei. () Az épíési övezere vgy övezere vonkozón meg kell hározni z o elhelyeze épímények áj illeszésére vonkozó szályok, ennek ellenőrzéséhez ájképe jelenősen megválozó épímények erveihez külön jogszályn meghározo láványerve is kell készíeni. () Az övezeen ányászi evékenysége ányászi szemponól kive helyekre vonkozó szályok szerin lehe folyni. () Az övezeen közművezeékeke és járulékos közműépíményeke áj illesze módon, ájképvédelmi élok megvlósulásá nem kdályozó műszki megoldások lklmzásávl - eleérve felszín li vonlvezeés is - kell elhelyezni.

17 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Világörökségi és világörökségi várományos erüle övezee - /. számú mellékle OTrT /B. () A világörökségi és világörökségi várományos erüle övezeé elepülésrendezési eszközöken kell ényleges kierjedésének megfelelően lehárolni. () Az () ekezdés szerin lehárol világörökségi és világörökségi várományos erüleen: ) erülefelhsználás módjánk és mérékének összhngn kell lennie világörökségi kezelési erven meghározo élokkl, ) új külszíni művelésű ányelek nem léesíheő, meglévő külszíni művelésű ányelek erülee nem ővíheő, ) közlekedési és energeiki infrsrukúr-hálózok, erőműveke és kiserőműveke kulurális és ermészei örökségi érékek sérelme nélkül, erülei egységüke megőrizve, láványuk érvényesülésé elősegíve és világörökségi kezelési ervnek megfelelően kell elhelyezni. Országos vízminőség-védelmi erüle övezee - /. számú mellékle

18 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. OTrT. () Az országos vízminőség-védelmi erüle övezeéen kelekeze szennyvíz övezeől örénő kivezeéséről és z övezeen kívül kelekeze szennyvizek övezee örénő evezeéséről kiemel érség és megye erülerendezési ervéen rendelkezni kell. () Az övezee rozó elepülések elepülésrendezési eszközeinek készíése során ki kell jelölni vízvédelemmel érine erüleeke, és helyi épíési szályzn z épíési övezere vgy övezere vonkozó szályok kell megállpíni. () Az övezeen ányászi evékenysége ányászi szemponól kive helyekre vonkozó szályok szerin lehe folyni. OTrT /. sz. melléklee. Főuk.. A főhálóz elemei (A km-nél rövide hálózi összeköő szerepű, de önálló számjellel elláo fői elemeke felsorolás nem rlmzz.).. sz. fő: Blonederis (. sz. fő) - Sárvár - Sopron - (Auszri) 000. évi CXII. Törvény Blonederis község igzgási erüleé érinő országos és érségi fejleszési elképzelések, övezeek, elképzelések: 000. évi CXII. Törvény - Blon iemel Üdülőkörze Terülerendezési Tervének elfogdásáról és Bloni Terülerendezési Szályz megállpíásáról- (ováikn: Blon örvény) lpján.

19 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0.. Szerkezei Terve Országos Terülerendezési Terv- Az Ország Szerkezei erve A elepülésrendezési eszközök módosíásávl érine erüleek: Sorsz. Terüle megnevezése ályos elepülésszerkezei erv. Terveze üdülőházs Üdülőházs üdülőerüle üdülőerüle sz. fő-sz. vs. Egry József-Arny János u- Beépíésre szán erüle, ossuh jos u-zölderüle flusis lkóerüle ömerülee. 0 hrsz Beépíésre szán erüle, flusis lkóerüle, ereskedelmi, szolgáló Blon v érségi szerkezei erve Egyedileg meghározo érség Települési érség Települési érség

20 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer TSZ és ÉSZ ellenmondás, hi jvíás, kiegészíése gzd. erüle em releváns em releváns Bv /A.. elepülési erüle: Blon iemel Üdülőkörze Terülerendezési Tervéen lehárol öveze, elepülés meglévő és erveze eépíésre szán és elerüleen lévő eépíésre nem szán erüleeknek z együese, kivéve z egyedileg meghározo érség (ányüzemek, hulldéklerkó helyek, urisziki fejleszési erüleek), vlmin z épímények áll igénye ve érség erüleei és külön övezee lkoó gzdsági erüleeke; ) Mgerüle övezee (Ö-), Ökológii folyosó övezee (Ö-), Puffer erüle övezee (Ö-) Mgerüle, ökológii folyosó és puffer erüleek övezee A módosíássl érine üdülőházs üdülőerüle (-es erüle), illeve 0 hrsz erveze vízgzdálkodási erülee Ö- jelű puffererüle övezeée rozik. Bv.. A puffererüle övezee (Ö-) ekineéen z OTrT áll meghározo országos ökológii hálóz országos övezere, vlmin puffererüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó övezei előírások melle kövekező előírások lklmzndók: ) láványvédelem (kiláás, ráláás) szemponji mind elepülésrendezési és épíészei ervezés, mind pedig z egyes épímények megvlósíás során kiemelen kell érvényesíeni; ) ) országos jelenőségű véde ermészei erüleen szánóművelési ágn épímény nem helyezheő el; d) energeiki élú növényelepíés nem engedélyezheő; e) kergzdsági erüle övezeée is esorol erüleeken 00 m -nél kise elkek nem épíheők e;

21 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. f) új külszíni ányelek nem állpíhó meg; g) közlekedési épímények, új villmosenergi-elláási, áv- és hírközlő vezeékek, egyé közművezeékek, épímények áj illeszve léesíheők; h) srnok jellegű épüle, reklámélú hirdeő épímény elhelyezése nem engedélyezheő; i) erüleen környezeszennyező evékenység nem folyhó, új hulldéklerkó, hulldékároló, hulldékkezelő elep - kivéve iológiilg leomló szerves nygok leonásá és ovái felhsználásr lklmssá éelé végző elepek (komposzüzemek), vlmin hulldékárkó állomás - és vegyszerároló nem léesíheő; j) sk exenzív jellegű, vgy ermésze- és környezekímélő gzdálkodási módszerek lklmzhók, kilkul ájhsználo sk ermészei érékek sérelme nélkül szd megválozni. ) Térségi jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee (T-) Térségi jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee (T-) Bv. A érségi jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee (T-) ekineéen z OTrT áll meghározo országos jelenőségű ájképvédelmi erüle országos övezere, vlmin érségi jelenőségű ájképvédelmi erüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó övezei előírások melle kövekező előírások lklmzndók: ) eépíésre szán erüle nem jelölheő ki; ) művelési ág megválozás, illeve más élú hsznosíás sk z doságoknk megfelelő ermelési szerkeze, ájhsznál kilkíás, illeve ájkrker erősíése, vlmin közmű és köz épíése érdekéen engedélyezheő; ) láványvédelem (kiláás, ráláás) szemponji mind elepülésrendezési és épíészei ervezés, mind pedig z egyes épímények megvlósíás során kiemelen kell érvényesíeni; d) kilkul geomorfológii formák (hegygerin, völgy s.) megőrzendők; e) országos jelenőségű véde ermészei erüleen kergzdsági erüle övezeée is esorol erüleeken 00 m -nél kise elek nem épíheő e, szánóművelési ágú erüleen épímény nem helyezheő el;

22 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. f) új épüle vgy épímény elhelyezése áj illeszve, örénei ájszerkeze, ájképi doságok megőrzésével, ájkrker erősíésével, helyi épíészei hgyományok figyelemevéelével örénhe; g) új üzemnygölő állomás, hulldéklerkó, hulldékároló elep, vlmin hulldékárlmlníó - kivéve iológiilg leomló szerves nygok leonásá és ovái felhsználásr lklmssá éelé végző elepek (komposzüzemek), ováá hulldékárkó állomás - nem léesíheő; h) közmű és elekronikus hírközlési nyomvonls hálózok és járulékos műárgyik kiépíésénél, illeve meglévő hálózok korszerűsíésénél ájkép védelme és z eszéiki köveelmények érvényesíése éljáól műszki leheőségek és véde érékek védelmi szemponjink mérlegelésével erepszin li elhelyezés kell izosíni; i) srnok jellegű épüle és reklámélú hirdeő épímény elhelyezése nem engedélyezheő. d) Világörökség és világörökség várományos erüle Világörökség várományos erüle A ervezési erüleek, min hogy község igzgási erülee is Blon örvény lpján világörökség várományos erüle övezeének része. A helyi épíési szályz meglévő és jövőeni idevonkozó előírási jogszály szerini ájkép védelmé és kulurális örökség fennmrdásá szolgáló előírásokkl is ki kell egészíeni. Bv. () A világörökség és világörökség-várományos erüle övezeének (T-) erüleé - kulurális örökségvédelmi hóság állásfogllás lpján - elepülésrendezési eszközöken kell ényleges kierjedésnek megfelelően lehárolni, és e örvény előírási elepülésrendezési eszközöken lehárol erüleen kell érvényesíeni. () A világörökség és világörökség-várományos erüle övezee (T-) ekineéen z OTrT áll meghározo kulurális örökség szemponjáól kiemelen kezelendő erüle országos övezere, vlmin világörökség és világörökség-várományos erüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó övezei előírások melle ájlkoó elemek összhngjánk megőrzése érdekéen helyi 0

23 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. épíési szályzn ájképe és kulurális örökség elemeinek védelmé szolgáló szályozás kell meghározni. e) Felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee (SZ-) A módosíássl érine erüleeke érini z öveze erülee. Az -es üdülőházs üdülőerüle eseéen -es fő meni kivéel képez z öveze ekineéen. Felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee (SZ-) Bv. A felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee (SZ-) ekineéen z OTrT áll meghározo kiemelen érzékeny felszín li vízminőség-védelmi erüle országos övezere vonkozó övezei előírások és felszín li vizek védelméről szóló kormányrendele előírási melle kövekező előírások lklmzndók: ) korláozo vegyszer- és műrágy-hsználú, környezekímélő vgy exenzív mezőgzdsági ermelés folyhó; ) új hulldéklerkó, hulldékároló, hulldékkezelő elep - kivéve iológiilg leomló szerves nygok leonásá és ovái felhsználásár lklmssá éelé végző elepek (komposzüzemek), vlmin hulldékárkó állomás - és vegyszerároló nem léesíheő. f) Vízeróziónk kie erüle övezee (P-)

24 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Vízeróziónk kie erüle övezee (P-) Bv. A vízeróziónk kie erüle öveze (P-) ekineéen z OTrT áll meghározo vízeróziónk kie erüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó előírások melle kövekező előírások lklmzndók: ) földhsznosíás (művelési ág) os megválszásávl, melioráiós ljvédelmi evkozások megvlósíásávl, ljvédő groehniki eljárások lklmzásávl, leginká veszélyezee erüleek erdősíésével - kivéve szőlő ermőhelyi kszeri erüleeke - kell z erózió méréké sökkeneni; ) már kilkul vízmosások rendezésével (megköésével, edönésével) kpsolos feldok elepülésrendezési eszközöken kell meghározni. g) Felszíni vízminőség-védelmi erüle övezee (F-), Tómeder övezee (D-)

25 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Felszíni vízminőség-védelmi erüle övezee (F-), Tómeder övezee (D-) Bv. A felszíni vízminőség-védelmi erüle övezeén (F-): ) eépíésre szán erüle nem jelölheő ki; ) épüleek épíése, ővíése - elepülésrendezési eszközöken ermészevédelmi szemponokkl összhngn szályozo erüleeken elhelyeze, régészei lelőhelyek lelemenésé és emuásá leheővé evő épímények, horgászurizmus szolgáló esőeálló jellegű épímények és legkevese h egyefüggő gyeperüleen, legeleés izosíó állállomány szállásául szolgáló, hgyományos isállóépüleek kivéelével - nem engedélyezheő; ) üzemnygölő állomás, hulldéklerkó, hulldékároló elep, hulldékárkó állomás, vlmin szennyvízüríő nem léesíheő; d) vízfolyások meni 0-0 méeres sávn megelepede fásszárú növényze védelmé vízfolyások krnrási munkáihoz szükséges feléelek izosíás melle kell megoldni. h) Települési erüle övezee (U-), Gzdsági erüle övezee (U-), Állános mezőgzdsági erüle övezee (M-), ergzdsági erüle övezee (M-), Erdőerüle övezee (E-), Erdőelepíésre lklms erüle övezee (E-)

26 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Települési erüle övezee (U-), Gzdsági erüle övezee (U-), Állános mezőgzdsági erüle övezee (M-), ergzdsági erüle övezee (M-), Erdőerüle övezee (E-), Erdőelepíésre lklms erüle övezee (E-)

27 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. Bv. A elepülési erüle övezeén (U-): ) elepülésszerkezei erveknek örénei, épíészei, elepülésszerkezei, környezei és ermészei doságokkl, vlmin felszíni vízrendezéssel, közművesíéssel, környezelkíássl, ájrendezéssel fogllkozó szkági munkrészei, illeve vízpr-rehiliáiós szályozási köveelményekkel érine erüleekre készül nulmányerveke helyi épíési szályzn köelezően figyeleme kell venni; ) új eépíésre szán erüle hár uhárosn nem lkíhó ki; ) z új eépíés szályozáskor meglévő eépíési mgssághoz kell igzodni; d) meglévő épímények felújíásánk, helyreállíásánk, álkíásánk és korszerűsíésének leheőségé e örvény szályozási előírásink figyelemevéelével helyi épíési szályzn kell meghározni; e) közmű és elekronikus hírközlési nyomvonls hálózok és járulékos műárgyik kiépíésénél, illeve meglévő hálózok korszerűsíésénél ájkép védelme és z eszéiki köveelmények érvényesíése éljáól műszki leheőségek és véde érékek védelmi szemponjink mérlegelésével erepszin li elhelyezés kell izosíni. i) iváló ermőhelyi doságú szánóerüle övezee (M-), iváló ermőhelyi doságú erdőerüle övezee (E-) iváló ermőhelyi doságú szánóerüle övezee (M-), iváló ermőhelyi doságú erdőerüle övezee (E-) Bv. Az erdőelepíésre lklms erüle öveze (E-) ekineéen z OTrT áll meghározo erdőelepíésre lklms erüle kiemel érségi és megyei övezere vonkozó előírási melle kövekező előírások lklmzndók: ) eépíésre szán erüle nem jelölheő ki; ) z erdőelepíés megvlósulásáig z övezeen sk z erdőelepíés leheőségé megőrző erülehsznál folyhó; ) erdőelepíés z élőhelynek megfelelő, ermészeesen kilkul őshonos ffjokól álló erdőfolok megőrzésével kell végezni. Bv.. A kiváló ermőhelyi doságú erdőerüle öveze (E-) ekineéen z OTrT áll meghározo kiváló ermőhelyi doságú erdőerüle országos övezere vonkozó övezei előírások melle kövekező előírások érvényesek: ) z övezee rozó erüleeke z illeékes erdészei hóság állásfogllás lpján ényleges kierjedésnek megfelelően elepülésrendezési eszközöken kell lehárolni; ) z ) ponn lehárol erüleek elepülésrendezési eszközöken sk erdőerüle elepülési erülefelhsználási egysége sorolhók. j) Turisziki fejleszési erüle övezee (Ü-), Szőlő ermőhelyi kszeri erüle övezee (C-)

28 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0. A hályos szerkezei erv Blon v-el összhngn rlmzz urisziki fejleszési erüle övezeével (Ü-) megegyező üdülőházs üdülőerüle kijelölésé. Turisziki fejleszési erüle övezee (Ü-), Szőlő ermőhelyi kszeri erüle övezee (C-)

29 Blonederis község helyi épíési szályzánk módosíás 0. novemer 0.. A urisziki fejleszési erüle övezeén (Ü-): ) z h-nál ngyo elkek épíheők e, legfelje 0%-os eépíheőséggel; ) z épüleeke rendeleés és helyi épíészei és áji doságához igzodv kell megervezni, és z épíési engedély iráni kérelemhez külön jogszályn meghározo láványerve kell mellékelni; ) elek erüleének leglá 0%-á növényzeel fedeen kell kilkíni; d) közmű és elekronikus hírközlési nyomvonls hálózok és járulékos épíményeik kiépíésénél, illeve meglévő hálózok korszerűsíésénél ájkép védelme és z eszéiki köveelmények érvényesíése éljáól műszki leheőségek és véde érékek védelmi szemponjink mérlegelésével erepszin li elhelyezés kell izosíni.. A szőlő ermőhelyi kszeri erüle övezeén (C-): ) eépíésre szán erüle nem jelölheő ki; ) z erdőelepíésre lklms erüleek övezeée is esorol földrészleek erdőerülekén örénő kijelöléséről elepülésrendezési eszközöken kell döneni; ) épíeni sk leglá 0%-n szőlőműveléssel hsznosío elken, kizárólg szőlőművelés, szőlőfeldolgozás, orárolás vgy orurizmus szolgáló épülee, illeve hol z M- és z M- övezehez rozó szályozási előírások leheővé eszik, lkófunkió is kielégíő épülee lehe; d) szkrális épímény (kápoln, keresz, kőkép s.), mely szőlőhegyek ájképéhez hgyományosn hozzározó ájképformáló elem - szőlőműveléssel nem hsznosío erüleen is - elek méreéől függelenül elhelyezheő; e) szőlőművelés ényé erüle ponosn meghározo százlékán z illeékes hegyíró nyilkozávl kell igzolni.

30 Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Bv szerkezei erven: 0, h özigzgási erüle:, h Bv szerkezei erve:, h erdőgzdálkodási érség: erveze elepülésszerkezei erven: 0, h Bv szerkezei erüleen:,0 h erveze elepülésszerkezei erven:, h Bv szerkezei erve: 0, h Bv szerkezei erven:, h erveze elepülésszerkezei erven:, h mezőgzdsági érség: vízgzdsági érség: erveze elepülésszerkezei erven: 0, h erveze elepülésszerkezei erven: 0, h elepülési érség: egyedileg megh. érség: Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre Mezőgzdsági erülekén figyeleme ve, Bv. szerin elepülési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüle Erdőgzdálkodási érségkén figyeleme ve erüle -ályos és Terveze elepülésszerkezei erven véderdőerüle. sz. ár: Bv.sz. mellékle: Térségi szerkezei erv és elepülésszerkezei erv módosíásánk igzolás +,0 h +0, h +, h

31 . sz. ár: Bv /. számú mellékle: Mgerüle övezee (Ö-), Ökológii folyosó övezee (Ö-), Puffer erüle övezee (Ö-) Ö- puffer erülee érinően Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre hályos szerkezei erven: h Ö- Mgerüle Bv érs. öveze kierjedése:, h Bv érs. öveze kierjedése:,0 h Ö- Puffer erüle: Ö- Mgerülehez rozó felszíni víz hályos szerkezei erven: h Ö- puffer erüle övezeéhez rozó elepülési érség és felszíni víz Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó özigzgási erüle:, h hályos szerkezei erven: h közigzgási erüleen: 0, h hályos szerkezei erven: h Bv érségi öveze kierjedése:, h

32 erveze szerkezei erven: - h özigzgási erüle:, h. sz. ár: Bv /. számú mellékle: Térségi jelenőségű ájképvédelmi erüle övezee (T-) T- Térségi jelenősségű ájképvédelmi erüle T- Térségi jelenősségű ájképvédelmi erüle övezeéhez rozó elepülési érség Bv érségi öveze kierjedése:, h Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Bv érségi öveze kierjedése: - h ervezési szerkezei erven: - h

33 . sz. ár: Bv /. számú mellékle: Világörökség és világörökség-várományos erüle övezee (T-) T- Világörökség és világörökség-várományos erüle övezee Bv. érségi öveze kierjedése:, h hályos szerkezei erven: h hályos szerkezei erven: h T- Világörökség és világörökség-várományos erüle övezeéhez rozó elepülési érség Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre Bv. érségi öveze kierjedése:, h özigzgási erüle:, h

34 . sz. ár: Bv /. számú mellékle: Felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee (SZ-) hályos szerkezei erven: - h Bv érségi öveze kierjedése: 0, h Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre özigzgási erüle:, h Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Sz- Felszíni szennyezésre fokozon érzékeny erüle övezee

35 . sz. ár: Bv /0. számú mellékle: Vízeróziónk kie erüle övezee (P-) Bv érségi öveze kierjedése:, h hályos szerkezei erven: h Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó özigzgási erüle: 0, h P- Vízeróziónk kie erüle övezee Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre

36 F- érségi öveze erülee: hályos szerkezei erven: 0,h hályos szerkezei erven: h. sz. ár: Bv /. számú mellékle: Felszíni vízminőség-védelmi erüle övezee (F-), Tómeder övezee (D-) Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u köz prk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre D- érségi öveze erülee: özigzgási erüle:, h Bv érségi öveze kierjedése:: 0, h Bv érségi öveze kierjedése:, h

37 , m 0 0, m, m hályos szerkezei erven:, h +0, h. sz. ár: Bv /. számú mellékle: Települési erüle övezee (U-), Gzdsági erüle övezee (U-), Állános mezőgzdsági erüle övezee (M-), ergzdsági erüle övezee (M- ), Erdőerüle övezee (E-), Erdőelepíésre lklms erüle övezee (E-) +0, h +,0 h Bv érségi öveze kierjedése:, h hályos szerkezei erven:,h Bv érségi öveze kierjedése: 0, h +, h Bv érségi öveze kierjedése:,0 h Ady End re u Ady End re u ossuh jos u Arny János u u u ákózi F.u Jóki M. u Peőfi Sá ndor u u Dózs örgy u egylj u u József Ail u Dózs örgy u közprk Dózs örgy u Blon u ülelek u közl. közl. umi MT F.. F.. F.. Jánosházi dűlő Alsómező és hjórév Felső kongó Úréri legelő Felső ozó Alsó ozó özigzgási erüle:, h U- érségi öveze erülee: +, h erveze szerkezei erven: 0, h M- érségi öveze erülee: M- érségi öveze erülee: E- érségi öveze erülee: hályos szerkezei erven:,h Bv érségi öveze kierjedése:,h +, h +, h +, h -, h +0, h Települési érségkén figyeleme ve erüle -ályos elepülésszerkezei erven különleges erüleek M- és M- övezeen ályos elepülésszerkezei erven keres mezőgzd. erülekén figyeleme ve Bv szerini M- Ál. mezőgzdsági er. övezee ályos elepülésszerkezei erven Állános mezőgzd. erülekén figyeleme ve Bv szerini M- kergzdsági erüle övezee Települési érségkén figyeleme ve erüle -ályos elepülésszerkezei erven kereskedelmi, szolgáló gzdsági erüleek M- övezeen Települési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüleől keresk., szolg. gzdsági erüle kerül kijelölésre Mezőgzdsági erülekén figyeleme ve, Bv. szerin elepülési érségkén figyeleme ve erüle -Terveze elepülésszerkezei erven mezőgzd. erüle

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 10. szám 2008. november 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény 2007. évi. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 1. A Balaton

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYVA MEGBÍZÓ: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATA 8622 SZÁNTÓD, VAJDA J. U. 5. TEVEZŐ: MISKOLC, 2007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA,

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla.

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla. XLVIII. évf. 4. szám www.cseresz.hu/mcs szág Regösö cserészen sporr! nálgép spenó?! inerjú: Mohy Bence Demény, vizsl rlom mix cserészhíre 4 becserész Mohy Bence 5 városi dzsungel rlom A vizsl megmondj

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben