7! (7 2)! = 7! 5! = 7 6 5! 5 = = ből 4 elem A lehetőségek száma megegyezik az 5 elem negyedosztályú variációjának számával:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7! (7 2)! = 7! 5! = 7 6 5! 5 = = ből 4 elem A lehetőségek száma megegyezik az 5 elem negyedosztályú variációjának számával:"

Átírás

1 Kombinatorika Variáció - megoldások 1. Hány kétjegyű szám képezhető a 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyekből. ha minden számjegyet csak egyszer használhatunk fel? A lehetőségek száma annyi, mint amennyi 7 elem másodosztályú variációinak száma: V 2 7 = 7! (7 2)! = 7! = Hány hattal osztható hatjegyű szám képezhető a 0, 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből, ha a számjegyek között nem engedjük meg az ismétlődést? Mivel a szám 6-tal oszthatónak kell lennie, ezért elegendő ha páros számra végződik, hiszen a számjegyek összege 3-mal osztható ( = 15). Két eset lehetséges. 1. eset: = 42 páros és 4 db 4 elem negyedosztályú variciója 2 db Az utolsó számjegy nem nulla és páros, az első számjegy nem lehet nulla, a többi 4 helyre 4 elem variációja van, amely egyben 4 elem permutációja is: 4 V4 4 4! 2 = 48 = 8 4! = 192 (4 4)! 2. eset: 5 elem ötödosztályú variciója Az utolsó számjegy nulla, a többi 5 helyre 5 elem variációja van: V 5 5 = Így összesen a 6-tal osztható számok száma: V V 5 5 = = (5 5)! = = Az 1, 3, 5, 7, 9 számjegyekből hány olyan négyjegyű számot készíthetünk, amelyben a számjegyek nem ismétlődnek? Ezek közül hány kezdődik 13-mal? Hány olyan szám van köztük, amelyben az első helyen 1-es és az utolsó helyen 3-as áll? (b) (c) 5-ből 4 elem A lehetőségek száma megegyezik az 5 elem negyedosztályú variációjának számával: 1 3 V 4 5 = (5 4)! = = ból 2 elem A lehetőségek száma megegyezik a 3 elem másodosztályú variációjának számával: 1 3 V 2 3 = 3! (3 2)! = 3! = 6 3-ból 2 elem A lehetőségek száma megegyezik a 3 elem másodosztályú variációjának számával: V 2 3 = 3! (3 2)! = 3! = 6

2 4. Egy 15 főből álló társaság tagjai között 5 különböző könyvet sorsolnak ki. Hányféleképpen végződhet a sorsolás, ha egy személy csak egy könyvet nyerhet; (b) több könyvet is nyerhet? 5 különböző diákit választunk ki 15-ből A lehetőségek száma megegyezik a 15 elem ötödosztályú variációinak számával: V 5 15 = 1 (15 10)! = ! 10! = (b) A lehetőségek száma megegyezik a 15 elem ötödosztályú ismétléses variációinak számával: V 5 15 = 15 5 = Egy urnában 10 cédula van, rendre a 0, 1, 2,..., 9 számjegyekkel megjelölve. Egymás után hat cédulát húzunk ki, s azokat a húzás sorrendjében egymás mellé tesszük. Hány esetben kapunk hatjegyű páratlan számot, (b) hatjegyű 5-tel osztható számot, (c) hatjegyű 5-tel osztható páratlan számot? 8 8 ellemből 4-et választunk 5 db Az utolsó számjegy csak páratlan számjegy lehet, az első számjegy nem lehet nulla, ezért a lehetőségek száma: 8 V8 4 5 = 8 8! 4! 5 = ! 5 4! ptl. = (b) 1. eset: 8 8 ellemből 4-et választunk 1 db Ebben az esetben az utolsó számjegy 5 és az elején 0 nem kerülhet: 8 V8 4 = 8 8! 4! = ! 4! = eset: 9 ellemből 5-öt választunk 1 db Ebben az esetben az utolsó számjegy 0: V9 5 = 9! 4! = ! 4! = Összesen: 8 V V 5 9 = =

3 (c) ellemből 4-et választunk 1 db Ebben az esetben az utolsó számjegy 5 és az elején 0 nem kerülhet: 8 V8 4 = 8 8! 4! = ! 4! = n elem harmadosztályú ismétléses és ismétlés nélküli variációi számának különbsége 65. Határozzuk meg n értékét! Feladat értelmében: Vn 3 Vn 3 = 65 n 3 n! (n 3)! = 65 Az egyenlet balodala: n 3 n! (n 3)! = n(n 1)(n 2)(n 3)! n3 (n 3)! Ekkor az egyenletünk: = n 3 n(n 2 3n + 2) = n 3 n 3 + 3n 2 2n = 3n 2 2n n 2 2n = 65 / 65 n 2 2n 65 = 0 D = ( 2) ( 65) = 28 2 n 1,2 = 2 ± Mivel n természetes szám, ezért n = = Hány olyan 3-mal osztható háromjegyű számot képezhetünk a 0, 2, 4, 6, 8 számjegyekből, amelyekben a számjegyek között nincs ismétlődés? Csak olyan 3 db számjegyeket választhatunk ki, amelyek összege osztható 3-mal: 1. eset: 0, 2, 4 2 db 2 elem permutációja Ebben az esetben az első számjegy nem lehet 0: 2 P 2 = 2 2! = 4 2. eset: 0, 4, 8 2 db 2 elem permutációja Ebben az esetben az első számjegy nem lehet 0: 2 P 2 = 2 2! = 4 3. eset 2, 4, 6 3 elem permutációja Ebben az esetben 3 elem permutációinak számát határozzuk meg: P 3 = 3! = 6 4. eset 4, 6, 8 3 elem permutációja Ebben az esetben 3 elem permutációinak számát határozzuk meg: P 3 = 3! = 6 Így a 3-mal osztható számok száma, amelyekben a számjegyek közt nincs ismétlődés: 2 2 P P 3 = = 20

4 8. Az 1, 2, 3, 4 számjegyek felhasználásával hány ötjegyű szám képezhető? Ez nem lesz más mint 4 elem ötödosztályú ismétléses variációjának a száma: V 5 4 = 4 5 = Határozzuk meg azoknak a négyjegyű számoknak az összegét, amelyeknek minden számjegye páratlan. Meghatározzuk az egyeseken, tízeseken, százasokon és az ezreseken szereplő számjegyek összegét. Vegyük észre, hogy az mindig ugyanannyi lesz. 5 elem harmadosztályú ismétléses variációja elem harmadosztályú ismétléses variációja 5 elem harmadosztályú ismétléses variációja 5 elem harmadosztályú ismétléses variációja 5 elem harmadosztályú ismétléses variációja Az 1-re, 3-ra, 5-re, 7-re és 9-re végződőekből annyi van, amennyi 5 elem harmadosztályú elemeinek száma: V5 3 = 5 3 = 125 Így az egyesek, tízesek, százasok és ezresek száma: = 125 ( ) = Négyjegyű számok összege, amelyben minden számjegy páratlan: = = Egy szabályos játékkockával négyszer dobunk egymás után, majd a kapott eredményeket a dobások sorrendjében egymás mellé írjuk. Így egy négyjegyű számot kapunk. Hány esetben lehet e négyjegyű szám 4-gyel osztható? 6 elem másodosztályú ismétléses variációja 4-gyel osztható, 9 lehetőség Az utolsó két helyre csak olyan számjegy kerülhet, hogy az abból alkotott szám 4-gyel osztható legyen: 12, 16, 24, 32, 36, 44, 52, 56, 64. Ez összesen 9 lehetőség. A fennmaradó 2 helyre annyiféleképpen lehet 2 számjegyet kiválasztani, amennyi 6 elem másodosztályú ismétléses variációnak a száma. Tehát az összes lehetséges esetek száma: V = = Hány olyan 4-re végződő ötjegyű szám van, amelyik osztható 4-gyel? Csak olyan szám jöhet számításba, amelyik utolsó két számjegyéből alkotott szám osztható 4-gyel és 4-re végződik: 04, 24, 44, 64, 84. Ez összesen 5 lehetőség. 9 lehetőség 10 elem másodosztályú ismétléses variációja 4-gyel osztható és 4-re végződik: 5 lehetőség Az első számjegy nem lehet 0, ekkor erre a helyre 9 különböző számjegy kerülhet. Végül a fennmaradó két helyre annyi számpár kerülhet, amennyi 10 elem másodosztályú ismétléses variációjának száma. Így a 4-re végződő 4-gyel osztható ötjegyű számok száma: 9 V = = 4 500

5 12. Hány olyan 4-re végződő ötjegyű szám van, amelyik osztható 8-cal? Csak olyan szám jöhet számításba, amelyik utolsó három számjegyéből alkotott szám osztható 8-cal és 4-re végződik: 024, 064, 104,..., 944, 984 (24+(k 1) 40 alakúak, k N). Ez összesen 25 lehetőség, mivel: 24 + (k 1) k N k k k , 375 k = lehetőség 10 lehetőség 8-cal osztható és 4-re végződik, 25 lehetőség Az első számjegy nem lehet 0, ekkor erre a helyre 9 különböző számjegy kerülhet. Végül a fennmaradó helyre 10 különböző számjegyet írhatunk. Így a 4-re végződő 8-cal osztható ötjegyű számok száma: 13. Hány 4-re végződő ötjegyű szám van? = Az utolsó számjegy a 4, az első helyre 0 nem kerülhet, végül a fennmaradó 3 helyre annyiféleképpen választhatunk 3 számjegyet, amennyi 10 elem harmadosztályú ismétléses variációjának száma. 4 9 lehetőség 10 elem harmadosztályú ismétléses variációja Így a 4-re végződő ötjegyű számok száma: 9 V 3 10 = Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből hány olyan háromjegyű szám készíthető, amelyben három páratlan számjegy szerepel, ha egy számjegyet többször is felhasználhatunk? A feladat értelmében ekkor páros számjegy nem szerepelhet. Ezért a lehetőségek száma annyi, mint 3 elem harmadosztályú ismétléses variáció a száma: V 3 3 = 3 3 = Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből hány olyan háromjegyű szám készíthető, amelyben legalább egy páros számjegy szerepel, ha egy számjegyet többször is felhasználhatunk? Az összes lehetőségek száma, ha nem vesszük figyelembe a feltételt, annyi, mint 5 elem harmadosztályú ismétléses variációk száma: V5 3 = 5 3 = 125 Azon lehetőségek száma, amikor a páros számjegy nem szerepelhet annyi, mint 3 elem harmadosztályú ismétléses variációk a száma: V3 3 = 3 3 = 27 Végül azoknak a háromjegyű számoknak a száma, amelyben az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek közül szerepelnek és legalább egy páros számjegy is van benne annyi, mint: V 3 5 V 3 3 = = 98

6 16. Hány olyan négyjegyű különböző számjegyekből álló szám van, amelyekben két páros és két páratlan számjegy szerepel? Két eset lehetséges: 1. eset: Az első számjegy páros és nem 0, egy helyre páros szám kerül és a megmaradt két helyre páratlan számjegyeket írunk. Ezt annyiféleképpen tehetjük meg, amennyi 5 elem másodosztályú ismétléses variációk száma. Továbbá a páros és a két páratlan szám egymás között permutálódhat. Így a lehetőségek száma: 4 4 V 2 5 P 2 3 = 16 (5 2)! 3! 2! = eset: Az első számjegy páratlan, egy helyre páratlan szám kerül és a megmaradt két helyre páros számjegyeket írunk. Ezt annyiféleképpen tehetjük meg, amennyi 5 elem másodosztályú ismétléses variációk száma. Továbbá a páratlan és a két páros szám egymás között permutálódhat. Így a lehetőségek száma: V 2 5 V 2 5 P 2 3 = Tehát az összes lehetőségek száma: (5 2)! (5 2)! 3! 2! = V 2 5 P V 2 5 V 2 5 P 2 3 = = Egy 35-ös létszámú osztályban 7 különböző könyvet sorsolnak ki. Hányféleképpen történhet a könyvek szétosztása, ha egy tanuló csak egy könyvet kaphat, (b) több könyvet is kaphat? A lehetőségek száma megegyezik 35 elem hetedosztályú variációjának számával: V35 7 = )! = 3 28! (b) A lehetőségek száma megegyezik 35 elem hetedosztályú ismétléses variációjának számával: V 7 35 = Egy 35-ös létszámú osztályban 7 különböző könyvet sorsolnak ki. Hány olyan eset lehetséges, amelyben az osztályba járó Kiss Anna pontosan egy könyvet kap, ha egy tanuló csak egy könyvet kaphat, (b) több könyvet is kaphat? (b) A Mivel Anna 7 különböző könyvből pontosan egyet kap, és a fennmaradó 6 könyvet 34 diákból 6 kaphatja meg, ami megegyezik 34 elem hatodosztályú variációjának számával, ezért az összes lehetséges esetek száma: 7 V 6 34 = 7 34! (24 6)! = 7 34! 28! A Mivel Anna 7 különböző könyvből pontosan egyet kap, és a fennmaradó 6 könyvet 34 diák között osztjuk szét úgy, hogy egy diák több könyvet is kaphat (ezek száma megegyezik 34 elem hatodosztályú ismétlésesvariációjának számával), ezért az összes lehetséges esetek száma: 7 V 6 34 =

7 19. Egy 35-ös létszámú osztályban 7 különböző könyvet sorsolnak ki. Hány olyan eset lehetséges, amelyben az osztályba járó Nagy Éva kap könyvet, ha egy tanuló csak egy könyvet kaphat, (b) több könyvet is kaphat? NÉ Mivel Nagy Éva 7 különböző könyvből egyet kap, és a fennmaradó 6 könyvet 34 diákból 6 kaphatja meg (ezek száma megegyezik 34 elem hatodosztályú variációjának számával), ezért az összes lehetséges esetek száma: 7 V ! = 7 (34 6)! = 7 34! 28! (b) NÉ Nagy Éva több könyvet is kaphat (egyet mindenképpen). Ha nincs ez a megszorítás, akkor az a lehetőségek száma: V35 7 = 35 7 Ebből ki kell vonni azoknak az eseteknek a számát, amelyekben Nagy Éva nem kap könyvet: V 7 34 = 34 7 Így az összes lehetséges esetek száma: V 7 35 V 7 34 = Az osztályból 17 fiú 2 napos túrára megy. Éjszakára a turistaházban 1 darab 8 ágyas, 1 darab 4 ágyas, 1 darab 3 ágyas és 1 darab 2 ágyas szobában kapnak szállást. Hányféleképpen helyezkedhetnek el a szobákban, ha az egy szobában levő fekvőhelyek között különbséget teszünk? V 8 17 V 4 9 V 3 5 P 2 Az első szobába 17 fiúból választunk 8-cat. Mivel az ágyakat megkülönböztetjük, ezért a lehetőségek száma megegyezik 17 elem nyolcadosztályú variációjának a számával: V 8 17 = 17! (17 8)! = 17! 9! A másik szobába már csak 9 fiúból választunk ki 4-et úgy, hogy a sorrend is számít. Ezek száma: A harmadik esetben 5-ből kettőt: V9 4 = 9! (9 4) = 9! V 2 5 = A negyedik esetben 2 elem permutációja lesz: (5 2)! = 2! P 2 = 2! Az összes lehetséges esetek számát ezek szorzata adja: V17 8 V9 4 V5 3 P 2 = 17! 9! 9! 2! = 17! 2!

8 2. megoldás: P 17 Valójában 17 elem permutációjáról van szó. Ezek száma: P 17 = 17! 21. Hány olyan hatjegyű szám van, amely csupán az 1, 2, 3 számjegyeket tartalmazza, de e három számjegy mindegyikét legalább egyszer? Először is meghatározzuk az összes lehetséges 6 jegyű számokat, amelyekben csak az 1, 2, 3 számjegy szerepel. Ezek száma nyilván megegyezik 3 elem hatodosztályú ismétléses variációk számával: V 6 3 = 3 6 = 729 Ki kell vonni azoknak az eseteknek a számát, amikor a számjegyek közt nem szerepel 1-es, 2-s, ill. 3-s. Mindegyik lehetőségnek a száma ugyanannyi, mint 2 elem hatodosztály ú ismétléses variációk száma: 3 V2 6 = = 192 Viszont azokat az eseteket, amikor csupa egyeseket, ketteseket és hármasokat tartalmaznak, kétszer vontuk ki. Pl. a csupa egyes esetet akkor, amikor nem tartalmazott 2-t, ill. akkor, amikor nem tartalmazott 3-t. Így azon hatjegyű számok száma, amelyekben az 1, 2, 3 számjegy közül mindegyike legalább egyszer szerepel: V3 6 3 V = = A 0, 1, 3, 5, 7, 9 számjegyekből hány olyan ötjegyű szám alkotható, amelyekben legalább egy ismétlődés van? Először is meghatározzuk az összes olyan ötjegyű számokat, amelyekben csak az említett számjegyek szerepelhetnek. 5 db 6 elem negyedosztályú ismétléses variciója Az első számjegy nem lehet 0, a többi helyre annyiféleképpen írhatók számjegyek, ahány 6 elem negyedosztályú ismétléses variációk száma: 5 V 4 6 = = Ezután kiszámoljuk azoknak a ötjegyű számok számát, amelyekben a felsorolt számjegyek nem ismétlődnek. 5 db 5 elem negyedosztályú variciója Az első számjegy nem lehet 0, a többi helyre annyiféleképpen írhatók számjegyek, ahány 5 elem negyedosztályú variációk száma: 5 V5 4 = 5 5 4)! = 600 Végül pedig azoknak az ötjegyű számoknak a száma, amelyekben a 0, 1, 3, 5, 7, 9 számjegy szerepel, és ezekben legalább egy számjegy ismétlődik: 5 V V 4 5 = = 5 880

9 23. Hány 15-nél nagyobb természetes számot állíthatunk elő a 0, 1, 2, 3, 5 számjegyekkel, ha a számjegyek ismétlődése nem megengedett? Mi van akkor, ha a számjegyek ismétlődését megengedjük? Mivel a számjegyek nem ismétlődnek és 15-nél nagyobbak, ezért legalább 2 és legfeljebb 5 számjegyűek lehetnek: 2 jegyű 3 jegyű 4 jegyű 5 jegyű ; V V P 4 A kétjegyű számok nem kezdődhetnek 1-gyel, mert 15-nél nagyobbnak kell lenni. A lehetőségek száma: 3 4 = 12 A háromjegyű számnál az első helyre nem választhatunk nullát, a fennmaradó két helyre annyiféleképpen választhatunk két számjegyet, amennyi 4 elem másodosztályú variációk száma: 4 V4 2 4! = 4 (4 2)! = 4 4! 2! A négyjegyű számnál az első helyre nem választhatunk nullát, a fennmaradó három helyre annyiféleképpen választhatunk 3 számjegyet, amennyi 4 elem harmadosztályú variációk száma: 4 V4 3 4! = 4 (4 3)! = 48 = 4 4! = 96 Az ötjegyű számnál az első helyre nem választhatunk nullát, a fennmaradó 4helyre annyiféleképpen választhatunk 4 számjegyet, amennyi 4 elem permutácóinak a száma: Így a lehetőségek száma: 4 P 4 = 4 4! = V V P 4 = = 252 Ha a számjegyek ismétlődhetnek, akkor végtelen sok szám állítható elő az adott számjegyekből. Az előállítható négyjegyű számok számát már meghatároztuk: 4 V4 3 4! = 4 (4 3)! = 4 4! = Hány négyjegyű szám van, amelyekben a számjegyek különbözőek? 9 db V9 3 A négyjegyű számnál az első helyre nem választhatunk nullát, a fennmaradó három helyre annyiféleképpen választhatunk 3 számjegyet, amennyi 9 elem harmadosztályú variációk száma. Így a lehetőségek száma: 9 V9 3 9! = 9 (9 3)! = 9 9! = ! = ! 6! 25. A 0, 1, 2, 3, 5, 7 számjegyekből hány háromjegyű páros szám állítható elő, ha a számjegyek ismétlődhetnek? páros 5 db 6 db 2 db

10 Mivel a szám páros, ezért az utolsó számjegy csak páros lehet. A szám három jegyű, ezért az első számjegy nem lehet nulla. A fennmaradó helyre tetszőleges számjegyet írhatunk. Így a háromjegyű páros számok száma: = Hány legfeljebb négyjegyű szám állítható elő a 0, 2, 4, 6 számjegyekből. A számjegyek ismétlődhetnek. V 4 4 Mivel az első helyekre 0 is kerülhet ezért 4 elem negyedosztályú ismétléses variációról van szó. Így a lehetőségek száma: V4 4 = 4 4 = Egy kalapban 6 darab cédula van, amelyek 1-től 6-ig sorszámozva van. A kalapból kihúzunk három cédulát, majd a kihúzás sorrendjében egymás mellé rakjuk. Hányféle háromjegyű számot kapunk, ha a kihúzás után a cédulákat visszatesszük a kalapba, (b) nem tesszük vissza? Ebben az esetben a lehetőségek száma megegyezik 6 elem harmadosztályú ismétléses variációk számával: V6 3 = 6 3 = 216 (b) Ebben az esetben a lehetőségek száma megegyezik 6 elem harmadosztályú variációk számával: V 3 6 = 6! (6 3)! = 6! 3! = ! 3! = Hány telefon szerelhető be, ha a telefonszámok hatjegyűek és egyik sem kezdődik 0-val? 9 db V 5 10 Az első számjegy nem lehet 0, a többi helyre annyiféleképpen írhatók számjegyek, ahány 10 elem ötödosztályú ismétléses variációk száma. Így a lehetőségek száma: 9 V 5 10 = = Hány rendszámtábla készíthető, ha az első három helyre betűt írunk (ezek száma 27), a többi négy helyre számjegyeket írunk? V27 3 V10 4 Az első három helyre annyi különböző 3 betű írható, amennyi 27 elem harmadosztályú ismétléses variációk száma: V10 4 A másik négy helyre annyi különböző 4 számjegy írható, amennyi 10 elem negyedosztályú ismétléses variációk száma: V10 4 = 10 4 = Tehát a különböző rendszámtáblák száma: V 3 27 V 4 10 = =

11 30. Hány háromjegyű szám van, ha a számjegyek nem ismétlődhetnek, (b) ismétlődhetnek? 9 db V 2 9 Az első számjegy nem lehet 0. A többi két helyre annyiféleképpen írható számjegy, amennyi 9 elem harmadosztályú variációjának száma: 9 V9 2 9! = 9 (9 2)! = 99 9! 7! = ! 7! = 641 (b) A háromjegyű számok száma = 900.

Kombinatorika. Permutáció

Kombinatorika. Permutáció Kombinatorika Permutáció 1. Adva van az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegy. Hány különböző 9-jegyű szám állítható elő ezekkel a számjegyekkel, ha a számjegyek nem ismétlődhetnek? Mi van akkor, ha a szám

Részletesebben

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k. Az 1,, 3,, elemeknek hány permutációja van, amelynek harmadik jegye 1- es? Írjuk fel őket! Annyi ahányféleképpen

Részletesebben

Klasszikus valószínűségi mező megoldás

Klasszikus valószínűségi mező megoldás Klasszikus valószínűségi mező megoldás Ha egy Kísérletnek csak véges sok kimenetele lehet, és az egyes kimeneteleknek, vagyis az elemi eseményeknek azonos a valószínűségük, akkor a kísérelttel kapcsolatos

Részletesebben

Kombinatorika - kidolgozott típuspéldák

Kombinatorika - kidolgozott típuspéldák Kombinatorika - kidolgozott típuspéldák az összes dolgot sorba rakjuk minden dolog különböző ismétlés nélküli permutáció Hányféleképpen lehet sorba rakni n különböző dolgot? P=1 2... (n-1) n=n! például:

Részletesebben

Kombinatorika. I. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböző elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ismétlés nélküli permutáció)

Kombinatorika. I. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböző elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ismétlés nélküli permutáció) Kombinatorika Az első n pozitív egész szám szorzatát n faktoriálisnak nevezzük és n! jellel jelöljük: n! := 1 2 3 4... (n 1) n 0! := 1 1! := 1 I. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböző

Részletesebben

8. GYAKORLÓ FELADATSOR MEGOLDÁSA. (b) amelyiknek mindegyik számjegye különböző, valamint a második számjegy a 2-es?

8. GYAKORLÓ FELADATSOR MEGOLDÁSA. (b) amelyiknek mindegyik számjegye különböző, valamint a második számjegy a 2-es? 8. GYAKORLÓ FELADATSOR MEGOLDÁSA 1. Az 1, 2,,,, 6 számjegyekből hány hatjegyű számot alkothatunk, (a) amelyiknek mindegyik számjegye különböző? (b) amelyiknek mindegyik számjegye különböző, valamint a

Részletesebben

Klasszikus valószínűségszámítás

Klasszikus valószínűségszámítás Klasszikus valószínűségi mező 1) Egy építőanyag raktárba vasúton és teherautón szállítanak árut. Legyen az A esemény az, amikor egy napon vasúti szállítás van, B esemény jelentse azt, hogy teherautón van

Részletesebben

semelyik kivett golyót nem tesszük vissza később az urnába. Hányféle színsorrendben tehetjük ezt meg?

semelyik kivett golyót nem tesszük vissza később az urnába. Hányféle színsorrendben tehetjük ezt meg? VIII. KOMBINATORIKA VIII.1. Kombinatorikai alapfeladatok 1. Példa. Egy urnában egy piros golyó P, egy fehér golyó F és egy zöld golyó Z van. Egymás után kihúzzuk a három golyót, semelyik kivett golyót

Részletesebben

AGRÁRMÉRNÖK SZAK Alkalmazott matematika, II. félév Összefoglaló feladatok 2. 4. A síkban 16 db általános helyzetű pont hány egyenest határoz meg?

AGRÁRMÉRNÖK SZAK Alkalmazott matematika, II. félév Összefoglaló feladatok 2. 4. A síkban 16 db általános helyzetű pont hány egyenest határoz meg? KOMBINATORIKA FELADATSOR 1 1. Hányféleképpen rendezhető egy sorba egy óvodás csoport ha 9 lány és 6 fiú van és a lányokat mindig előre akarjuk állítani? 2. Hány 6-jegyű telefonszám van ahol mind 35-tel

Részletesebben

Diszkrét matematika 1.

Diszkrét matematika 1. Diszkrét matematika 1. 201. ősz 1. Diszkrét matematika 1. 1. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 201. ősz Kombinatorika Diszkrét matematika 1. 201. ősz 2. Kombinatorika Kombinatorika

Részletesebben

Számelmélet Megoldások

Számelmélet Megoldások Számelmélet Megoldások 1) Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 1. a) Mekkora az első 150 tag összege? (5 pont) Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 5 863. b) Igaz-e,

Részletesebben

Permutáció (ismétlés nélküli)

Permutáció (ismétlés nélküli) Permutáció (ismétlés nélküli) Mi az az ismétlés nélküli permutáció?... 1. Három tanuló, András, Gábor és Róbert együtt mennek az iskolába. Hányféle sorrendben léphetik át az iskola küszöbét? Írja fel a

Részletesebben

Diszkrét matematika 1.

Diszkrét matematika 1. Diszkrét matematika 1. 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. 1. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

1. FELADATSOR MEGOLDÁSAI. = 6. Ezek a sorozatok a következők: ab, ac, ba, bc, ca, cb.

1. FELADATSOR MEGOLDÁSAI. = 6. Ezek a sorozatok a következők: ab, ac, ba, bc, ca, cb. 1. FELADATSOR MEGOLDÁSAI Elméleti áttekintés Ismétlés nélküli variáció. Egy n elemű halmazból képezhető k elemű sorozatok száma, ha a sorozatok nem tartalmaznak ismétlődést n! (1 = n (n 1... (n k (n k

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 1. MA3-1 modul. Kombinatorika

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 1. MA3-1 modul. Kombinatorika Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 1. MA3-1 modul Kombinatorika SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Kombinatorika gyakorló feladatok

Kombinatorika gyakorló feladatok Kombinatorika gyakorló feladatok Egyszerűbb gyakorló feladatok 1. Három tanuló reggel az iskola bejáratánál hányféle sorrendben lépheti át a küszöböt? P = 3 2 1 = 6. 3 2. Hány különböző négyjegyű számot

Részletesebben

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb 2004_02/4 Tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba! Biztosan Lehet hogy, de nem biztos Lehetetlen a) b) c) Négy egymást követő természetes

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 16. lecke: Kombinatorika (alapfeladatok) Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, 3.1.

Részletesebben

Összegek összege, Bűvös négyzet, Bűvös háromszög és egyebek

Összegek összege, Bűvös négyzet, Bűvös háromszög és egyebek Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu Levelező Matematika Szakkör 2017/2018.

Részletesebben

Kombinatorika avagy hányféleképp? Piros, fehér zöld színekből hány ország számára tudunk különböző zászlókat készíteni?

Kombinatorika avagy hányféleképp? Piros, fehér zöld színekből hány ország számára tudunk különböző zászlókat készíteni? Kombinatorika avagy hányféleképp? Piros, fehér zöld színekből hány ország számára tudunk különböző zászlókat készíteni? Kombinatorika avagy hányféleképp? Zsuzsi babájának négyféle színes blúza és kétféle

Részletesebben

Elemi matematika szakkör

Elemi matematika szakkör Elemi matematika szakkör Kolozsvár, 2015. október 5. 1.1. Feladat. Egy pozitív egész számot K tulajdonságúnak nevezünk, ha számjegyei nullától különböznek és nincs két azonos számjegye. Határozd meg az

Részletesebben

Azaz 56 7 = 49 darab 8 jegyű szám készíthető a megadott számjegyekből.

Azaz 56 7 = 49 darab 8 jegyű szám készíthető a megadott számjegyekből. 1 Kombináció, variáció, permutáció 1. Hányféleképpen rakhatunk be 6 levelet 1 rekeszbe, ha a levelek között nem teszünk különbséget és egy rekeszbe maximum egy levelet teszünk? Mivel egy rekeszbe legfeljebb

Részletesebben

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat 1. feladat. Fogalmazza meg a következő ítélet kontrapozícióját: Ha a sorozat csökkenő és alulról korlátos, akkor konvergens. 2. feladat. Vezessük be

Részletesebben

Definíció n egymástól megkülönböztethető elem egy sorrendjét az n elem egy (ismétlés nélküli) permutációjának nevezzük.

Definíció n egymástól megkülönböztethető elem egy sorrendjét az n elem egy (ismétlés nélküli) permutációjának nevezzük. 9. Kombinatorika 9.1. Permutációk n egymástól megkülönböztethető elem egy sorrendjét az n elem egy (ismétlés nélküli) permutációjának nevezzük. n elem ismétlés nélküli permutációinak száma: P n = =1 2

Részletesebben

Számlálási feladatok

Számlálási feladatok Számlálási feladatok Ezek olyan feladatok, amelyekben a kérdés az, hogy hány, vagy mennyi, de a választ nem tudjuk spontán módon megadni, csak számolással? ) Ha ma szombat van, milyen nap lesz 200 nap

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Kombinatorika A A B C A C A C B

Kombinatorika A A B C A C A C B . Egy ló, egy tehén, egy cica, egy nyúl és egy kakas megkéri a révészt, hogy vigye át őket a túlsó partra. Hányféle sorrendben szállíthatja át őket a révész, ha egyszerre vagy egy nagy testű állatot, vagy

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 7. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

Bizonyítási módszerek - megoldások. 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha. Megoldás: 9 n n = 9k = 3 3k 3 n.

Bizonyítási módszerek - megoldások. 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha. Megoldás: 9 n n = 9k = 3 3k 3 n. Bizonyítási módszerek - megoldások 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha (a) 9 n 3 n (b) 4 n 2 n (c) 21 n 3 n (d) 21 n 7 n (e) 5 n 25 n (f) 4 n 16 n (g) 15 n (3 n 5 n) 9 n n = 9k = 3 3k

Részletesebben

Ismétlés nélküli kombináció

Ismétlés nélküli kombináció Ismétlés nélküli kombináció Hányféleképpen lehet n különböz elembl kiválasztani k elemet úgy, hogy a sorrend nem számít, és minden elemet csak egyszer választhatunk? 0. Egy 1 fs csoportban hányféleképpen

Részletesebben

æ A GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek)

æ A GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek) æ A3 6-7. GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek) 1. Az 1,2,4,5,7 számkártyák mindegyikének felhasználásával hány különböző 5- jegyű szám készíthető? 2. A 0,2,4,5,7 számkártyák mindegyikének felhasználásával

Részletesebben

MATEMATIKA 11. osztály I. KOMBINATORIKA

MATEMATIKA 11. osztály I. KOMBINATORIKA MATEMATIKA 11. osztály I. KOMBINATORIKA Kombinatorika I s m é t l é s n é l k ü l i p e r m u t á c i ó 1. Öt diák (A, B, C, D, E) elmegy moziba, és egymás mellé kapnak jegyeket. a) Hányféle sorrendben

Részletesebben

Vegyes összeszámlálási feladatok. Gyakorlás

Vegyes összeszámlálási feladatok. Gyakorlás Vegyes összeszámlálási feladatok Gyakorlás Összeszámlálási feladatok Négyjegyű függvénytáblázat 22. oldala 1. FELADAT: Október 6-a Az aradi vértanúk emléknapja nemzeti gyásznap. Hányféle sorrendben hangozhat

Részletesebben

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel?

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? 7. Számelmélet I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? ELTE 2006. október 27. (matematika

Részletesebben

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk.

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk. Osztók és többszörösök 1783. A megadott számok elsõ tíz többszöröse: 3: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1784. :

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Kombinatorika

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Kombinatorika Kombinatorika Modulok: A kombinatorikai feladatok megoldásához három modult használunk: Permutáció (Sorba rendezés) Kombináció (Kiválasztás) Variáció (Kiválasztás és sorba rendezés) DEFINÍCIÓ: (Ismétlés

Részletesebben

71) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk 8 lapot. Hányféleképp lehet, hogy pontosan 3 hetes és 4 ász van közöttük? 72) A 32 lapos magyar kártyából

71) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk 8 lapot. Hányféleképp lehet, hogy pontosan 3 hetes és 4 ász van közöttük? 72) A 32 lapos magyar kártyából Permutációk: 1) Egy sakkverseny döntőjébe 6 játékos került be. Hányféleképp alakulhat a játékosok sorrendje, ha a döntőben mindenki azonos esélyekkel indul? 2) A Mekk Elek név betűiből hányféle (nem feltétlen

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 17. lecke: Kombinatorika (vegyes feladatok) Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, 3.1.

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások Megoldások 1. Egyszerűsítsd a következő törteket! 77! 3! 74! n! (n )! (n )! (n 1)! Bontsuk fel a faktoriálist a számlálóban és nevezőben is, majd egyszerűsítsünk: 77! 3! 74! = 1 74 75 76 77 1 3 1 74 =

Részletesebben

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY IV. forduló MEGOLDÁSOK

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY IV. forduló MEGOLDÁSOK IV. forduló 1. Hány olyan legfeljebb 5 jegyű, 5-tel nem osztható természetes szám van, amelynek minden jegye prím? Mivel a feladatban számjegyekről van szó, akkor az egyjegyű prímszámokról lehet szó: 2;

Részletesebben

Játék a szavakkal. Ismétléses nélküli kombináció: n különböző elem közül választunk ki k darabot úgy, hogy egy elemet csak egyszer

Játék a szavakkal. Ismétléses nélküli kombináció: n különböző elem közül választunk ki k darabot úgy, hogy egy elemet csak egyszer Játék a szavakkal A következőekben néhány szóképzéssel kapcsolatos feladatot szeretnék bemutatni, melyek során látni fogjuk, hogy egy ábrából hányféleképpen olvashatunk ki egy adott szót, vagy néhány betűből

Részletesebben

KOMBINATORIKA Permutáció

KOMBINATORIKA Permutáció Permutáció 1) Három tanuló, András, Gábor és Miklós együtt megy iskolába. Hányféle sorrendben léphetik át az iskola küszöbét? Írja fel a lehetséges sorrendeket! 2) Hány különböző négyjegyű számot alkothatunk

Részletesebben

8. OSZTÁLY ; ; ; 1; 3; ; ;.

8. OSZTÁLY ; ; ; 1; 3; ; ;. BEM JÓZSEF Jelszó:... VÁROSI MATEMATIKAVERSENY Teremszám:... 2010. december 7-8. Hely:... 8. OSZTÁLY Tiszta versenyidő: 90 perc. A feladatokat többször is olvasd el figyelmesen! A megoldás menetét, gondolataidat

Részletesebben

Oszthatóság. Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán):

Oszthatóság. Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán): Oszthatóság Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán): Azt mondjuk, hogy az a osztója b-nek (jel: a b), ha van olyan c egész, amelyre ac = b. A témakörben a betűk egész

Részletesebben

1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései

1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései 12. Mellékletek 1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései 1. Mikor tanít számelméletet és hány órában? (Pl. 9. osztályban a nevezetes azonosságok után 4 órában.) 2. Milyen könyvet használnak

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 6. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Matematika A3 Valószínűségszámítás, 0. és 1. gyakorlat 2013/14. tavaszi félév

Matematika A3 Valószínűségszámítás, 0. és 1. gyakorlat 2013/14. tavaszi félév Matematika A3 Valószínűségszámítás, 0. és 1. gyakorlat 2013/14. tavaszi félév 1. Kombinatorikus módszer ismétlés nélküli ismétléses permutáció k 1!k 2!...k r! n futó beérkezésének sorrendje n golyót ennyiféleképpen

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Vác, Németh László u : /fax:

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Vác, Németh László u : /fax: 200 Vác, Németh László u. 4-. : 27-17 - 077 /fax: 27-1 - 09. OSZTÁLY 1.) Hány olyan négyjegyű természetes szám van, melynek jegyei között az 1 és 2 számjegyek közül legalább az egyik szerepel? Négyjegyű

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Feladatlap. a hatosztályos speciális matematika tantervű osztályok írásbeli vizsgájára (2006)

Feladatlap. a hatosztályos speciális matematika tantervű osztályok írásbeli vizsgájára (2006) Feladatlap a hatosztályos speciális matematika tantervű osztályok írásbeli vizsgájára (2006) 1) Karcsi januárban betegség miatt háromszor hiányzott az iskolából:12-én,14-én és 24-én. Milyen napra esett

Részletesebben

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló Megyei matematikaverseny 0. 9. évfolyam. forduló. Mennyi a tizenkilencedik prím és a tizenkilencedik összetett szám szorzata? (A) 00 (B) 0 (C) 0 (D) 04 (E) Az előző válaszok egyike sem helyes.. Az 000

Részletesebben

A TERMÉSZETES SZÁMOK

A TERMÉSZETES SZÁMOK Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu Levelező Matematika Szakkör 2018/2019.

Részletesebben

Szerencsejátékok. Elméleti háttér

Szerencsejátékok. Elméleti háttér Szerencsejátékok A következőekben a Szerencsejáték Zrt. által adott játékokat szeretném megvizsgálni. Kiszámolom az egyes lehetőségeknek a valószínűségét, illetve azt, hogy mennyi szelvényt kell ahhoz

Részletesebben

Ismétlés nélküli permutáció

Ismétlés nélküli permutáció Ismétlés nélküli permutáció Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböz elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ezt n elem ismétlés nélküli permutációjának nevezzük.) Például hány féleképpen lehet sorba

Részletesebben

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó?

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? Az iskolai forduló feladatai 2006/2007-es tanév Kategória P 3 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? 2. Számítsd ki: 19 18 + 17 16 + 15 14 =

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

æ A GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek)

æ A GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek) æ A3 6-7. GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek) 1. Az 1,2,4,5,7 számkártyák mindegyikének felhasználásával hány különböző 5- jegyű szám készíthető? 2. A 0,2,4,5,7 számkártyák mindegyikének felhasználásával

Részletesebben

148 feladat 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 200 > 1 2. 1022 + 1. 5. Igazoljuk minél rövidebben, hogy a következő egyenlőség helyes: 51 + 1 52 + + 1

148 feladat 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 200 > 1 2. 1022 + 1. 5. Igazoljuk minél rövidebben, hogy a következő egyenlőség helyes: 51 + 1 52 + + 1 148 feladat a Kalmár László Matematikaversenyről 1. ( 1 19 + 2 19 + + 18 19 ) + ( 1 20 + 2 20 + + 19 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 21 ) + ( 1 22 + 2 22 + + 21 22 ) =? Kalmár László Matematikaverseny megyei

Részletesebben

V. Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny 2012/2013 Megoldások 12. évfolyam

V. Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny 2012/2013 Megoldások 12. évfolyam 01/01 1. évfolyam 1. Egy röplabda bajnokságban minden csapat pontosan egyszer játszik a többi csapat mindegyikével. A bajnokságból még két forduló van hátra és eddig 104 mérkőzést játszottak le. Hány csapat

Részletesebben

1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat!

1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat! 1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat! G H = H \ G = 2. Ha 1 kg szalámi ára 2800 Ft, akkor hány

Részletesebben

46. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY NEGYEDIK OSZTÁLY

46. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY NEGYEDIK OSZTÁLY 6. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló Javítási útmutató NEGYEDIK OSZTÁLY 1. Írd be az 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12 számokat a kis körökbe úgy, hogy a szomszédos számok különbsége

Részletesebben

Kombinatorika. 1. Ismétlés nélküli permutáció

Kombinatorika. 1. Ismétlés nélküli permutáció Kombinatorika A kombinatorika keretén belül tanuljuk: ismétlés nélküli permutációk, ismétléses permutációk, ismétlés nélküli variációk, ismétléses variációk, ismétlés nélküli kombinációk, ismétléses kombinációk.

Részletesebben

MATEMATIKA 10. osztály (Elnézést a tegezésért, gyerekeknek készült eredetileg. ) I. GYÖKVONÁS. x j)

MATEMATIKA 10. osztály (Elnézést a tegezésért, gyerekeknek készült eredetileg. ) I. GYÖKVONÁS. x j) MATEMATIKA 10. osztály (Elnézést a tegezésért, gyerekeknek készült eredetileg. ) I. GYÖKVONÁS Négyzetgyök 1. Számítsd ki számológép nélkül a pontos értékét: a) 0 4 1 7 8 6 7 d) 00 18. Melyik a nagyobb?

Részletesebben

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON!

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON! ÖTÖDIK OSZTÁLY 1. Egy négyjegyű számról ezeket tudjuk: (1) van 3 egymást követő számjegye; (2) ezek közül az egyik duplája egy másiknak; (3) a 4 db számjegy összege 10; (4) a 4 db számjegy szorzata 0;

Részletesebben

Valószínűség számítás

Valószínűség számítás Valószínűség számítás 1. Mennyi annak a valószínűsége, hogy szabályos játékkockával páratlan számot dobunk? 2. Egy dobozban 7 piros és 13 zöld golyó van. Ha találomra kihúzunk egyet közülük, akkor mekkora

Részletesebben

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok:

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok: 7. témakör: kombinatorika Kidolgozott feladatok:.) A színházba egy fős baráti társaság jegyei egymás mellé szólnak. Hányféleképpen ülhetnek le egymás mellé? Hányféleképpen ülhetnek le akkor, ha András

Részletesebben

Kombinatorika Gyakorlat. Király Balázs

Kombinatorika Gyakorlat. Király Balázs Kombinatorika Gyakorlat Király Balázs 2 Tartalomjegyzék 1. Permutációk 5 2. Variációk 23 3. Kombinációk 37 4. Binomiális tétel, szitaformula 51 5. Összeszámlálási feladatok 67 6. Zárthelyi Dolgozat 73

Részletesebben

Környezet statisztika

Környezet statisztika Környezet statisztika Permutáció, variáció, kombináció k számú golyót n számú urnába helyezve hányféle helykitöltés lehetséges, ha a golyókat helykitöltés Minden urnába akárhány golyó kerülhet (ismétléses)

Részletesebben

KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNÛSÉGSZÁMÍTÁS

KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNÛSÉGSZÁMÍTÁS KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNÛSÉGSZÁMÍTÁS Vegyes kombinatorikai feladatok 964. a) Akármelyik golyót rakhatjuk az elsõ helyre, ez három lehetõség. Ha például a piros golyó került elõre, akkor a második helyre

Részletesebben

45. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY NEGYEDIK OSZTÁLY

45. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY NEGYEDIK OSZTÁLY 45. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló Javítási útmutató NEGYEDIK OSZTÁLY 1. Piroska, a nagymamája, a farkas és a vadász egymás mellett ülnek egy padon. Se a nagymama, se Piroska

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal 04/0 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MTEMTIK I KTEGÓRI (SZKKÖZÉPISKOL) Javítási-értékelési útmutató Határozza meg a tízes számrendszerbeli x = abba és y =

Részletesebben

2, a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész öt tized e) Egymillió - hét.

2, a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész öt tized e) Egymillió - hét. X 000 X00 X0 X X / /0 /00 / 000 Tízezres Ezres Százas Tízes Egyes Tize. vessző Tized Század Ezred Tízezred,, 0 7 a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész

Részletesebben

MATEMATIKA C 9. évfolyam 4. modul OSZTOZZUNK!

MATEMATIKA C 9. évfolyam 4. modul OSZTOZZUNK! MATEMATIKA C 9. évfolyam 4. modul OSZTOZZUNK! Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C 9. ÉVFOLYAM 4. MODUL: OSZTOZZUNK! TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Gyakorló feladatsor matematika javítóvizsgára évfolyam.docx

Gyakorló feladatsor matematika javítóvizsgára évfolyam.docx 1) Öt barát, András, Bea, Cili, Dani, Endre versenyt fut egymással. Hányféle beérkezési sorrend lehetséges, ha nincs holtverseny? 2) Hat barát, András, Bea, Cili, Dani, Endre, Fruzsina versenyt úsznak

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

ISKOLÁD NEVE:... Az első három feladat feleletválasztós. Egyenként 5-5 pontot érnek. Egy feladatnak több jó megoldása is lehet. A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

ISKOLÁD NEVE:... Az első három feladat feleletválasztós. Egyenként 5-5 pontot érnek. Egy feladatnak több jó megoldása is lehet. A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 2. OSZTÁLY 1. Mennyi az alábbi kifejezés értéke: 0 2 + 4 6 + 8 10 + 12 14 + 16 18 + 20 A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 2. Egy szabályos dobókockával kétszer dobok. Mennyi nem lehet a dobott számok összege? A) 1

Részletesebben

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára ; halmaz összes részhalmazát!

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára ; halmaz összes részhalmazát! 1. témakör: HALMAZELMÉLET A feladatok megoldásához használjuk a Négyjegyű függvénytáblázatot! Halmazok: 8-9. oldal 1. Sorold fel az a b x y halmaz összes részhalmazát!. AdottU alaphalmaz, és annak két

Részletesebben

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros! Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása

Részletesebben

2. Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből hány háromjegyű szám készíthető, ha a számjegyek nem ismétlődhetnek. És akkor, ha ismétlődhetnek?

2. Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből hány háromjegyű szám készíthető, ha a számjegyek nem ismétlődhetnek. És akkor, ha ismétlődhetnek? 1. A színházba egy 5 fős baráti társaság jegyei egymás mellé szólnak. Hányféleképpen ülhetnek le egymás mellé? Hányféleképpen ülhetnek le akkor, ha András és Bori mindenképp egymás mellett szeretne ülni?

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. 21 és 5 7 = 15

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. 21 és 5 7 = 15 Megoldások 1. Írj fel 4 számot törtalakban a 3 7 és 5 7 között! Bővítsük a nevezőket a megfelelő mértékig: 3 7 = 9 21 és 5 7 = 15 21. Ezek alapján a megoldás: 10 21, 11 21, 12 21, 13 21. 2. Írd fel törtalakban

Részletesebben

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =?

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =? 148 feladat a Kalmár László Matematikaversenyről 1. ( 1 19 + 2 19 + + 18 19 ) + ( 1 20 + 2 20 + + 19 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 21 ) + ( 1 22 + 2 22 + + 21 22 ) =? Kalmár László Matematikaverseny megyei

Részletesebben

Gyakorló feladatok kombinatorikából. 1. Nóri, Robi, Sári, Klári egyszerre érnek a lifthez. Hányféle sorrendben szállhatnak be?

Gyakorló feladatok kombinatorikából. 1. Nóri, Robi, Sári, Klári egyszerre érnek a lifthez. Hányféle sorrendben szállhatnak be? A megoldásokat a lista végén találod meg. Gyakorló feladatok kombinatorikából 1. Nóri, Robi, Sári, Klári egyszerre érnek a lifthez. Hányféle sorrendben szállhatnak be? 2. Réka 3 szelet süteményt szeretne

Részletesebben

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 9. osztály

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 9. osztály A közölt megoldási utak a feladatoknak nem az egyetlen helyes megoldási módját adják meg, több eltérő megoldás is lehetséges. Az útmutatótól eltérő megoldásokat a kialakult tanári gyakorlat alapján, az

Részletesebben

Adatszerkezetek II. 10. előadás

Adatszerkezetek II. 10. előadás Adatszerkezetek II. 10. előadás Kombinatorikai algoritmusok A kombinatorika: egy véges halmaz elemeinek valamilyen szabály alapján történő csoportosításával, kiválasztásával, sorrendbe rakásával foglalkozik

Részletesebben

Valószínűségszámítás feladatok

Valószínűségszámítás feladatok Valószínűségszámítás feladato A FELADATOK MEGOLDÁSAI A 0. FELADAT UTÁN TALÁLHATÓK.. Egyszerre dobun fel három érmét. Mi anna a valószínűsége, hogy mindegyine ugyanaz az oldala erül felülre?. Két dobóocát

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2016. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

Matematika 7. osztály

Matematika 7. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés Matematika 7. osztály III. rész: Számelmélet Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék III.

Részletesebben

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 10 325 337 30 103 000 002 2. Végezd el az alábbi műveleteket, ahol jelölve van ellenőrizz!

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 37. évfolyam, 2015/2016-os tanév

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 37. évfolyam, 2015/2016-os tanév Kategória P 6 1. Zsombornak a szekrényben csak fekete, barna és kék pár zoknija van. Ingjei csak fehérek és lilák, nadrágjai csak kékek és barnák. Hányféleképpen felöltözve tud Zsombor iskolába menni,

Részletesebben

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK 1. Gondoltam egy négyjegyű számot. Az első két számjegy 3, az utolsó kettőé pedig 7, és a középső két számjegyből alkotott szám osztható 4-gyel. Melyik számra gondolhattam? Határozd meg az összes lehetőséget!

Részletesebben

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját!

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját! 1. Egy 27 fős osztályban mindenki tesz érettségi vizsgát angolból vagy németből. 23 diák vizsgázik angolból, 12 diák pedig németből. Hány olyan diák van az osztályban, aki angolból és németből is tesz

Részletesebben

Gyakorló feladatsor matematika javítóvizsgára évfolyam.docx

Gyakorló feladatsor matematika javítóvizsgára évfolyam.docx 1) Egy bankba ot helyezek el évre megtakarítás céljából. Mennyi pénzem lesz a év leteltekor, ha az éves kamat? 2) Egy autó értéke 7 évvel ezelőtt volt. Mennyi most az értéke, ha végig évi os értékcsökkenéssel

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2016. NOVEMBER 19.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2016. NOVEMBER 19.) 3. osztály 3. osztály Apa és fia együtt fűrészelnek. Minden fahasábot 5 részre darabolnak. Megszakítás nélkül mennyi ideig dolgoznak, ha 10 hasábot vágnak fel, és egy vágás kettejüknek együtt 3 percig tart? (Egy

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 08-09-07 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! A feladatlap kizárólag kék vagy fekete tollal tölthető ki.

Részletesebben

(6/1) Valószínűségszámítás

(6/1) Valószínűségszámítás (6/1) Valószínűségszámítás 1) Mekkora annak a valószínűsége, hogy szabályos játékkockával páratlan számot dobunk? 2) Egy dobozban 7 piros és 13 zöld golyó van. Ha találomra kihúzunk egyet közülük, akkor

Részletesebben

1. Az idei tanév a 2018/2019-es. Mindkét évszámnak pontosan négy-négy osztója van. Mennyi a két legnagyobb prímosztó különbsége?

1. Az idei tanév a 2018/2019-es. Mindkét évszámnak pontosan négy-négy osztója van. Mennyi a két legnagyobb prímosztó különbsége? 1. Az idei tanév a 2018/2019-es. Mindkét évszámnak pontosan négy-négy osztója van. Mennyi a két legnagyobb prímosztó különbsége? A) 1 B) 336 C) 673 D) 1009 E) 1010 2. BUdapesten a BIciklik kölcsönzésére

Részletesebben