A Moseley táblázat alapján végzett végtaghossz predikció lehetséges hibái fibula hemimeliában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Moseley táblázat alapján végzett végtaghossz predikció lehetséges hibái fibula hemimeliában"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 1 és az Alfred I. dupont Hospital for Children, Wilmington, Delaware, USA 2 közleménye A Moseley táblázat alapján végzett végtaghossz predikció lehetséges hibái fibula hemimeliában DR. SZŐKE GYÖRGY 1, DR. WILLIAM G. MACKENZIE 2, DR. MIQUEL-ÁNGEL GALBÁN 2, DR. KISS SÁNDOR 1, DR. SHISHA TAMÁS 1, DR. RICHARD J. BOWEN 2 Érkezett: október 10. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők 31 egyoldali fibula hemimeliában szenvedő gyermeknél határozták meg és követték a femur és tibia hoszszát, illetve csontkorát, esetenként átlagosan hét darab röntgenfelvétel segítségével. A szerzők az adatokból egy korfüggő nomogrammot hoztak létre. Ez a monoton csökkenő nomogramm a Moseley által készített normál csontérést mutató nomogramm középtengelyét 10.5 éves kornál metszi lányok esetén, illetve 12 éves kornál fiúk esetén, majd további csökkenést mutat a pubertásig. Ez patológiás csontérési folyamatok jelenlétére utal az egyoldali fibula hemimeliában szenvedő gyermekeknél. Tehát az egyoldali fibula hemimeliás betegek csontkorának és végleges végtaghossz-különbségének becslése feltételezhetően pontatlan, ha ezt a predikciós eljárást alkalmazzuk, különösen, ha fiatal gyermek esetén próbálkozunk a becsléssel. Az ilyen betegek szigorúan monoton csökkenő csontérési sajátossága nem teszi lehetővé, hogy a végtaghossz-különbséget standard módszerekkel pontosan becsüljük. A jelen vizsgálat adatai alapján készített és javasolt nomogramm precízebben követi az egyoldali fibula hemimeliában szenvedők csontérési folyamatait és a végtaghossz-különbség pontosabb becslését teszi lehetővé. Kulcsszavak: Csontkor; Fibula Abnormalitás; Gyermekkor; Hemimelia; Időfaktor; Végtaghossz-különbség; Gy. Szőke, W. G. Mackenzie, M-Á. Galbán, S. Kiss, T. Shisha, R. J. Bowen: Errors of prediction of limb length based on the Moseley table in fibular hemimelia The purpose of the current study was to establish a nomogram in order to more precisely predict limb length discrepancies in children with unilateral fibular hemimelia. In thirty-one children with unilateral fibular hemimelia the femoral-tibial length and skeletal age were determined by radiographs sequentially during growth seven times per case on the average. From the data a skeletal age nomogram was developed which shows a steep declining mean skeletal age pattern in unilateral fibular hemimelia (slope in girls: -0.59, slope in boys: -0.64). This nomogram crosses the normal mean skeletal age line of the Moseley straight-line graph at 10.5 years in girls, and at 12 years in boys, and continues to decline till maturity. The results demonstrate an abnormal skeletal maturation process in patients with unilateral fibular hemimelia. The consistently declining steep skeletal age nomogram in unilateral fibular hemimelia makes prediction of skeletal maturity and limb length discrepancy inaccurate by the standard predictive methods particularly when using early skeletal ages. The skeletal age nomogram from our data determines more accurately the skeletal maturation in children with unilateral fibular hemimelia, which allows a more correct prediction of limb length discrepancy. Key words: Age determination by skeleton; Child; Ectromelia; Fibula Abnormalities; Leg length inequality; Time Factors; BEVEZETÉS A féloldali fibula hemimeliában szenvedő gyermekeknél jelentős végtaghossz-különbég alakulhat ki, melynek adekvát kezeléséhez az alsó végtagok végleges hosszának minél pontosabb becslése szükséges. Az ellenoldalon végzett epiphyseodesis és az azonos oldali végtaghosszabbítás bevett eljárások a végtaghossz-különbség kiegyenlítésére. Az ép oldal distalis femurján, Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

2 illetve proximalis tibiáján végzett epiphyseodesist először Phemister írta le 1933-ban, és azóta jól bevált eljárásnak számít (4, 5, 7, 10, 13, 17, 18, 23, 24). Ez a viszonylagosan egyszerű eljárás kiváló a nem túl súlyos végtaghossz-különbségek korrekciójára, amennyiben a végtagok hoszszát pontosan lehet becsülni. A végtaghosszabbítás bonyolultabb eljárás a súlyosabb hosszkülönbségek korrekciójára, azonban ehhez is elengedhetetlen a hosszkülönbség pontos becslése (6, 8). A csontkor helytelen felmérése és a végleges végtaghossz-különbség becslésének pontatlansága a hosszkülönbség túl-korrekciójához vagy alul-korrekciójához vezethet (4, 13, 18, 24). A végtaghossz helyes becslésének nehézsége részben a csontkor helyes becslésének nehézségében gyökerezik (6, 7, 10, 13, 14), másrészt bizonyos betegségekben a csontérés is különbözhet a normálistól (4, 13, 20, 21, 23). Az egyoldali fibula hemimeliában szenvedő betegek esetén a csontérési folyamat megváltozását figyeltük meg, ami a növekedés és végleges végtaghossz becslését pontatlanná tette. A jelen vizsgálat célja az volt, hogy a vizsgált betegcsoportban a csontkor szekvenciális meghatározásával létrehozzunk egy olyan nomogrammot melynek segítségével a csontkor és a végtaghossz pontosan becsülhető. ANYAG ÉS MÓDSZER Harmincegy egyoldali congenitalis fibula hemimeliában szenvedő gyermek csontfejlődését követtük a csontkorra és a végtaghosszra vonatkozó adatokat gyűjtve. Minden gyermekről legalább négy (átlagosan hét) röntgenfelvétel készült, és a felvételek között minden esetben minimum egy év telt el. 16 lány és a 15 fiú beteg vett részt a vizsgálatban. 16 betegnél a féloldali hemimelia a bal fibulát érintette, 15 esetben a jobb fibulát. Az első röntgenfelvételkor a betegek átlagos kora 5 év és 4 hónap volt (3 év és 4 hónap, illetve 6 év és 8 hónap közötti tartományban). A betegek átlagos kora az utolsó röntgenfelvételkor 19 év és öt hónap volt (9 év és 4 hónap illetve 27 év és két hónap közötti tartományban). A 31 betegből huszonhatot legalább a skeletalis érettségig követtünk. Öt beteg még nem érte el a skeletalis érettséget a vizsgálat befejezéséig, az ő átlagos életkoruk 11 év és 8 hónap (9 év és 4 hónap, illetve 13 év és két hónap közötti tartományban). A végtagok hosszát és a csontkort átlagosan 6,8 alakalommal határoztuk meg a növekedés során egy-egy betegnél. A csontokról készült röntgenfelvételeket standard technikával készítettük (11). Egy centiméterskálát helyeztünk a 1. ábra Egyoldali fibula hemimeliában szenvedő lányok és fiúk csontkor nomogrammja, a standard deviáció feltüntetésével 134 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

3 végtag mellé a femur és tibia hosszában, hogy a méréseket utána közvetlenül a röntgenfelvételeken végezhessük el. Anterio-posterior felvételeket készítettünk a csípőlapátra, a térdre és a bokaízületre centralizálva. A csontkor meghatározását a bal csuklóról készült anterio-posterior röntgenfelvétel és a Greulich és Pyle-féle csontfejlődési atlasz összevetésével határoztuk meg (12). A meghatározott csontkor minden esetben egy gyermek radiológus és legalább két szerző konszenzusos véleményét tükrözi. Minden adatpontot felvittünk a Moseley-féle nomogrammra (15), hogy így egy új nomogrammot hozzunk létre. Lineáris regressziót alkalmaztunk a pontokra legjobban illeszkedő függvény meghatározása érdekében (1. ábra). A z eg yold a l i fibula hemimeliában szenvedő betegek adatainak átlagát felvittük a Moseleyféle nor mál csontfejlődést ábrázoló nomogrammra, hogy így egy új, ebben a betegcsoportban érvényes nomogrammot hozzunk létre, feltüntetve a standard deviációt (1. ábra). Ezen betegcsoport csontkor adatai nem követik az egészséges populáció csontérési sémáját. Négy és hat éves kor között a beteg gyermekek átlagos csontkora elmarad az egészséges gyermekekéhez képest. Hat éves kortól a skeletalis érésig a beteg gyermekek EREDMÉNYEK 2. ábra Az érintett alsó végtagon 20% növekedési deficittel fejlődő lány esetén mutatkozó eltérés a 4 5 éves kor közötti és éves kor közötti adatok alapján becsült, egészséges és érintett oldali végtag várható hosszában. az egészségesekhez képest felgyorsult csontérési folyamatot mutatnak. A két fenti állítás eredményeként a beteg gyermekek és az egészséges gyermekek csontkorát ábrázoló görbéknek keresztezniük kell egymást. Lányok esetében a két tengely 10,5 éves kor körül, míg fiúk esetén 12 éves kor körül metszi egymást (1. ábra). A kereszteződés után az általunk készített nomogramm további csökkenést mutat, és ennek megfelelően a beteg gyermekek korábban érik el a skeletalis érettséget, mint egészséges társaik (1. ábra). A Moseley-féle nomogrammban szereplő vízszintes egyenes és az új nomogrammban látható monoton csökkenő egyenesek által bezárt szög 31 fok lányok esetén és 33 fok fiúk esetén. Az egyoldali fibula hemimeliában szenvedő betegek normálistól eltérő csontérési sémája azt eredményezi, hogy amennyiben a majdani végtaghossz-különbséget a Moseley-féle nomoramm alapján, az itt javasolt korrek- Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

4 ció nélkül becsüljük meg, akkor pontatlan eredményt fogunk kapni, ami a hosszkülönbség túl- illetve alul-korrekciójában mutatkozik. Egy, az érintett oldalon 20% növekedési elmaradással bíró lány esetén mutatjuk be a keletkező hibát. Amennyiben a Moseley-féle nomogrammot használjuk az egészséges oldal végleges végtaghosszának becslésére, úgy négy és öt éves kor közötti csontérési adatok alapján 88 cm-es eredményre jutunk. Ha 12 és 13 éves kor közötti adatokat használunk, az egészséges oldali végtag hosszát 75 cm-esnek fogjuk becsülni (2. ábra). Az érintett oldali (rövidebb) végtag hosszának becslésekor, négy és öt éves kor közötti csontérési adatok alapján 70 cm-esnek, 12 és 13 éves kor közötti adatok alapján pedig 60 cm-esnek fogjuk becsülni (2. ábra). MEGBESZÉLÉS A gyermekek csontnövekedésének és végtaghossz különbségének becslésére több módszer is létezik, melyek pontossága minden esetben vitatható. Mégis, az eddig legáltalánosabban elfogadott és használt módszer a Moseley-féle nomogramm segítségével történő végtaghossz becslés (4, 6, 7, 13-16, 18). Ez a nomogramm empirikus adatok összegzéséből született, Anderson és munkatársai publikációja alapján (1, 2). Használatát megkönnyíti a grafikus forma (14). A Moseley nomogramm becsléseinek pontosságát csak néhány cikk eredményei jelzik (4, 16, 18, 23, 24). Sajnos, ezek a cikkek különböző betegcsoportokban, congenitalis és szerzett betegségek kapcsán, vegyesen vizsgálták a csontnövekedést (7, 13, 14, 15, 18). Továbbá, a módszer pontossága jelentős eltérést mutathat a különböző vizsgálatok során, mivel a csontkor meghatározása nem mindig egyértelmű és mert sok esetben a csontnövekedés nem lineáris típusú (6, 8, 13, 14, 20, 21, 25). Timperlake és munkatársai 35 vizsgált betegből 17 esetén becsülték elfogadható (1.5 cm-es hibahatáron belül) a skeletalis érettségkor mérhető végtaghossz-különbséget a Moseley-féle nomogramm alapján (24). Poratz és munkatársai betegeik 90%-ánál jó eredményt (végtaghossz különbség nem több mint 0.7 cm) értek el a jó időzítéssel elvégzett epiphyseodesis segítségével (18). Lampe és munkatársai úgy találták, hogy Moseleyféle nomogramm pontosságát jelentősen befolyásolhatja egyes betegek eltérő csontérési karaktere. A preoperatív ismételt mérések fontosságát hangsúlyozták, annak érdekében, hogy a becslés pontosabb lehessen (13, 20, 21). Ennek érdekében azt javasolják, hogy a gyermekek minél korábban kerüljenek végtaghossz-becsléssel foglakozó centrumokba (13, 20, 21). Blair és munkatársai 45 olyan nem kielégítő eredményt adó végtaghossz predikcióról számoltak be, melyek közül 35 esetben a hiba feltételezhetően a csontkor és végtaghossz, Green és Anderson szerinti predikciós táblázatainak használatából származott (4). Stephens és munkatársai úgy találták, hogy mind a Green és Anderson szerinti táblázatok, mind pedig a Moseley-féle nomogramm segítségével pontosan meghatározható az epiphyseodesis elvégzésének helyes csontkora (23). Ezen eredmények és az irodalom elemzése kapcsán arra a következtetésre jutottunk, hogy a csontkor pontos meghatározásának nehézsége, valamint a normálistól eltérő növekedési jelleget mutató betegek esetei jelentősen korlátozzák az egészséges, illetve a beteg végtag végeleges hosszának becslését. A betegség által érintett (rövidebb) végtagon egyéb tényezők is nehezíthetik a pontos becslést, úgymint a betegség további lefolyása, orvosi beavatkozások. Sharma és munkatársai például súlyos és megjósolhatatlan növekedési deficitről számolnak be a tibián, végtaghosszabbítást követően (22). Az egyoldali fibula hemimeliát korábban az egyik legkönnyebben becsülhető végtaghossz-különbséget eredményező állapotok között tartották számon. Adataink azt mutatják, hogy e betegcsoport növekedési jellege eltér az egészséges gyermekekétől. Ezért, ha fibula hemimeliában szenvedő gyermekek csontnövekedési adatait Moseley nomogrammja alapján elemezzük, akkor a skeletalis éréskor várható végtaghossz különbséget pontatlanul fogjuk becsülni. Az itt bemutatott nomogramm alapján a becs- 136 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

5 lés szignifikánsan pontosabbá tehető. A vizsgálatban részt vett egyoldali fibula hemimeliában szenvedő gyermekek nagy számának köszönhetően megfelelő mennyiségű csontérési adatot tudtunk gyűjteni ahhoz, hogy a csontnövekedési séma precízen meghatározható legyen ebben a betegcsoportban. Betegeink négy és hat éves kor között skeletalis éretlenséget mutatnak az egészséges gyermekekhez képest (1. ábra). Hat éves kor és a skeletalis érés vége között a nomogramm monoton csökken, ami a csontérés akcelerációjára utal, és keresztezi a Moseley nomogrammon ábrázolt, egészséges gyermekekre vonatkozó átlag egyenesét (1. ábra). Eszerint a csontérés hat éves kor után felgyorsult ebben a betegcsoportban és így a skeletalis érettséget is fiatalabb korban érik el. A hemimeliás betegek nomogrammjának egyenese lányok esetén 10.5 éves kor körül, fiúk esetén pedig 12 éves kor körül metszi az egészséges lányok és fiúk adatai alapján felvett Moseley nomogrammot. Ez alapján felmerül annak a lehetősége, hogy az egyoldali fibula hemimelia nem egyetlen végtagot érintő betegség, hanem a csontrendszer érését generálisan érintő folyamat. A jelen vizsgálat erőssége, hogy relatíve nagyszámú beteg bevonásával, sok éven keresztüli követéssel vettük fel az adatokat, melyek alapján a következtetéseket levontuk. A vizsgálat gyengéje, hogy nem tudtuk meghatározni a csontnövekedés végéig kialakuló tényleges végtaghossz különbségeket. Etikai megfontolásokból tarthatatlan lett volna úgy követni a betegeket a skeletalis érésig, hogy közben kezelés nélkül hagyunk egy ilyen súlyos elváltozást. Összefoglalva, az egyoldali fibula hemimeliában szenvedő gyermekeknél a szokásosnál éretlenebb csontkort találtunk; a fejlődés során azonban, egy felgyorsult csontérés hatására ezek a gyermekek hamarabb érik el a skeletalis érettséget, mint egészséges társaik. Emiatt, ha fibula hemimeliában szenvedő gyermekeknél a Moseley nomogrammot vagy a Green Anderson táblázatokat használjuk a várható végtaghossz becslésére, akkor pontatlan eredményt fogunk kapni. Az adataink alapján elkészített és bemutatott módosított nomogramm pontosabb becslést tesz lehetővé az egyoldali fibula hemimeliás betegcsoportban. IRODALOM 1. Anderson M., Green W. T., Messner M. B.: Growth and predictions of growth in the lower extremities. J. Bone Joint Surg. [Am] A: Anderson M., Messner M. B., Green W. T.: Distribution of lengths of the normal femur and tibia in children from one to eighteen years of age. J. Bone Joint Surg. [Am] A: Beumer A., Lampe H. I. H., Swierstra B. A., Diepstraten F. M., Mulder P. G. H.: The straight line graph in Dutch children. Acta Orthop. Scand Suppl. 270: Blair V. P., Walker S. J., Sheridan J. J., Schoenecker P. L.: Epiphyseodesis: A problem of timing. J. Pediatr. Orthop : Bowen R. J., Guille J. T.: Critical evaluation of percutaneous epiphysodesis. In: Advances in operative orthopaedics. Vol 2. Mosby-Year Book Inc p. 6. Cundy P., Paterson D., Morris L., Foster B.: Skeletal age estimation in leg length discrepancy. J. Pediatr. Orthop : Dewaele J., Fabry G.: The timing of epiphyseodesis. A comparative study between the use of the method of Anderson and Green and the Moseley chart. Acta Orthop. Belg : Eastwood D. M., Cole W.: A graphic method for timing the correction of leg-length discrepancy. J. Bone Joint Surg. [Br] B: Graham C. B.: Assessment of bone maturation methods and pitfalls. Radiol. Clin. North Am : Green W. T., Anderson M.: Skeletal growth and the control of bone growth. Instr. Lect. Am. Acad. Orthop. Surg : Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

6 11. Green W. T., Wyatt G., Anderson M.: Orthoroentgenography as a method of measuring the bones of the lower extremity. J. Bone Joint Surg. [Am] : Greulich W. W., Pyle S. I.: Radigraphic atlas of skeletal development of the hand and wrist. 2. ed. Stanford University Press, Lampe H. I. H., Swierstra B. A., Diepstraten A. F. M.: Timing of physiodesis in limb length inequality. Acta Orthop. Scand : Little D. G., Nigo L., Aiona M. D.: Deficiencies of current methods for the timing of epiphyseodesis. J. Pediatr. Orthop : Moseley C. F.: A straight-line graph for leg-length discrepancies. J. Bone Joint Surg. [Am] : Moseley C. F.: Assessment and prediction in leg-length discrepancy. Instr. Lect. Am. Acad. Orthop. Surg : Phemister D. B.: Operative arrestment of longitudinal growth of bones in the treatment of deformities. J. Bone Joint Surg. [Am] : Porat S., Peyser A., Robin G. C.: Equalization of lower limbs by epiphyseodesis: Results of treatment. J. Pediatr. Orthop : Roche A. F., Eyman S. L., Davila G. H.: Skeletal age prediction. J. Pediatr : Shapiro F.: Developmental patterns in lower-extremity length discrepancies. J. Bone Joint Surg. [Am] : Shapiro F.: Longitudinal growth of the femur and tibia after diaphyseal lengthening. J. Bone Joint Surg. [Am] : Sharma M., MacKenzie W. G., Bowen J. R.: Severe tibial growth retardation in total fibular hemimelia after limb lengthening. J. Pediatr. Orthop : Stephens D. C., Herrick W., MacEwen G. D.: Epiphyseodesis for limb length inequality. Clin. Orthop. Relat. Res : Timperlake R. W., Bowen J. R., Guille J. T., Choi I. H.: Prospective evaluation of fifty-three consecutive percutaneous epiphyseodesis of the distal femur and proximal tibia and fibula. J. Pediatr. Orthop : Westh R. N., Menelaus M. B.: A simple calculation for the timing of epiphysial arrest. A further report. J. Bone Joint Surg. [Br] : Dr. Szőke György Semmelweis Egyetem, ÁOK, Ortopédiai Klinika 1113 Budapest, Karolina út 27. Tel.: 06 (1) ; Fax: 06 (1) Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával DR. PÓTI LÁSZLÓ, DR. SZEPESI KÁLMÁN, DR. SOLTÉSZ ISTVÁN Érkezett: 1995.

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus DR. KISS SÁNDOR, DR. VÍZKELETY TIBOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZŐKE GYÖRGY Érkezett:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

Komplex végtagdeformitások kezelése Taylor végtaghosszabbító készülékkel

Komplex végtagdeformitások kezelése Taylor végtaghosszabbító készülékkel A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Budapest 1 és a Great Ormond Street Hospital for Children, Orthopaedic and Spinal Surgery Unit, London 2 közleménye Komplex végtagdeformitások

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével DR. KISS SÁNDOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. KISS JÁNOS, DR. SZŐKE GYÖRGY, DR. SZENDRŐI

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására

Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására A Markhot Ferenc Kórház Invazív Mátrix, Traumatológia Ortopédia Osztály, Eger, közleménye Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására DR. TURCHÁNYI

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon DR. KONTROHR TIVADAR, DR. CZIPRI MÁTYÁS,

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

4/24/12. Regresszióanalízis. Legkisebb négyzetek elve. Regresszióanalízis

4/24/12. Regresszióanalízis. Legkisebb négyzetek elve. Regresszióanalízis 1. feladat Regresszióanalízis. Legkisebb négyzetek elve 2. feladat Az iskola egy évfolyamába tartozó diákok átlagéletkora 15,8 év, standard deviációja 0,6 év. A 625 fős évfolyamból hány diák fiatalabb

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics Correlation & Linear Regression in SPSS 4 th seminar Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Correlation

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

Biomatematika 12. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 12. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 12. Regresszió- és korrelációanaĺızis Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Túlélés elemzés október 27.

Túlélés elemzés október 27. Túlélés elemzés 2017. október 27. Néhány példa Egy adott betegség diagnózisától kezdve mennyi ideje van hátra a páciensnek? Tipikusan mennyi ideig élhet túl? Bizonyos ráktípus esetén mennyi idő telik el

Részletesebben

Korreláció és lineáris regresszió

Korreláció és lineáris regresszió Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02.

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

A lumbalis gerinccsatorna mérete és alakja

A lumbalis gerinccsatorna mérete és alakja Department of Orthopaedics, University of Aberdeen, UK és Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika közleménye A lumbalis gerinccsatorna mérete és alakja Morphometriai tanulmány II. Érkezett:

Részletesebben

Geokémia gyakorlat. 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek. Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka

Geokémia gyakorlat. 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek. Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka Geokémia gyakorlat 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport e-mail: reka.harangi@gmail.com ALAPFOGALMAK:

Részletesebben

Normális eloszlás tesztje

Normális eloszlás tesztje Valószínűség, pontbecslés, konfidenciaintervallum Normális eloszlás tesztje Kolmogorov-Szmirnov vagy Wilk-Shapiro próba. R-funkció: shapiro.test(vektor) balra ferde eloszlás jobbra ferde eloszlás balra

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A MÉSZÁROS-MOHÁCSI-FÉLE MORFOLÓGIAI ÉLETKOR BECSLÉS ANTROPOMETRIAI TÁBLÁZATAINAK MODIFIKÁLÁSA

A MÉSZÁROS-MOHÁCSI-FÉLE MORFOLÓGIAI ÉLETKOR BECSLÉS ANTROPOMETRIAI TÁBLÁZATAINAK MODIFIKÁLÁSA Anthrop. Közi. 52; 109-117. (2011) A MÉSZÁROS-MOHÁCSI-FÉLE MORFOLÓGIAI ÉLETKOR BECSLÉS ANTROPOMETRIAI TÁBLÁZATAINAK MODIFIKÁLÁSA 'B o d z s á r É v a, 'Z s á k a i A n n a m á r ia é s 2P á p a i J ú lia

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

Supporting Information

Supporting Information Supporting Information Cell-free GFP simulations Cell-free simulations of degfp production were consistent with experimental measurements (Fig. S1). Dual emmission GFP was produced under a P70a promoter

Részletesebben

RADIOLÓGIAI ÉS ULTRAHANGOS MÓDSZERREL VÉGZETT CSONTÉLETKOR-BECSLÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 7 17 ÉVESEKNÉL

RADIOLÓGIAI ÉS ULTRAHANGOS MÓDSZERREL VÉGZETT CSONTÉLETKOR-BECSLÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 7 17 ÉVESEKNÉL DOI: 10.20330/AnthropKozl.2015.56.129 Anthrop. Közl. 56; 129 138. (2015) RADIOLÓGIAI ÉS ULTRAHANGOS MÓDSZERREL VÉGZETT CSONTÉLETKOR-BECSLÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 7 17 ÉVESEKNÉL Utczás Katinka 1, Zsákai

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében Dr. Terebessy

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN!

ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN! A1 A2 A3 (8) A4 (12) A (40) B1 B2 B3 (15) B4 (11) B5 (14) Bónusz (100+10) Jegy NÉV (nyomtatott nagybetűvel) CSOPORT: ALÁÍRÁS: ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN! 2011. december 29. Általános tudnivalók:

Részletesebben

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA ÁVF GM szak 2010 ősz KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA A MINTAVÉTEL BECSLÉS A sokasági átlag becslése 2010 ősz Utoljára módosítva: 2010-09-07 ÁVF Oktató: Lipécz György 1 A becslés alapfeladata Pl. Hányan láttak

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKPOPULÁCIÓ CSONTKOR VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS ÉS ELEKTRONIKUS RADIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL

MAGYAR GYERMEKPOPULÁCIÓ CSONTKOR VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS ÉS ELEKTRONIKUS RADIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 41 50. MAGYAR GYERMEKPOPULÁCIÓ CSONTKOR VIZSGÁLATA HAGYOMÁNYOS ÉS ELEKTRONIKUS RADIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÓTH FERENC JÁNOS 1, PUSZTAI SZABINA

Részletesebben

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi fizika és statisztika I. előadás 2016.11.09 Orvosi

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A függvényekről tanultak összefoglalása /9. évfolyam/

A függvényekről tanultak összefoglalása /9. évfolyam/ A függvényekről tanultak összefoglalása /9. évfolyam/ Készítette: Almási István almasi84@gmail.com Lineáris függvény A függvény általános alakja: f (x):= m 1 m 2 x+b m a meredekség b a tengelymetszet 2/42

Részletesebben

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg LMeasurement.tex, March, 00 Mérés Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg a mérendő mennyiségben egy másik, a mérendővel egynemű, önkényesen egységnek választott

Részletesebben

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA EURÓPAI ÉRETTSÉGI 2008 MATEMATIKA HETI 5 ÓRA IDŐPONT : 2008. június 5 (reggel) A VIZSGA IDŐTARTAMA: 4 óra (240 perc) MEGENGEDETT ESZKÖZÖK: Európai képletgyűjtemény Nem programozható, nem grafikus számológép

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

Minőség-képességi index (Process capability)

Minőség-képességi index (Process capability) Minőség-képességi index (Process capability) Folyamatképesség 68 12. példa Egy gyártási folyamatban a minőségi jellemző becsült várható értéke µ250.727 egység, a variancia négyzetgyökének becslése σ 1.286

Részletesebben

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I.

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I. Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I. - A hibatagra vonatkozó feltételek tesztelése - Kvantitatív statisztikai módszerek Petrovics Petra Többváltozós lineáris regressziós

Részletesebben

Hipotézis vizsgálatok

Hipotézis vizsgálatok Hipotézis vizsgálatok Hipotézisvizsgálat Hipotézis: az alapsokaság paramétereire vagy az alapsokaság eloszlására vonatkozó feltevés. Hipotézis ellenőrzés: az a statisztikai módszer, amelynek segítségével

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Táplálásterápia hatékonyságának vizsgálata a járóbeteg ellátásban részesülő IBD betegeknél

Táplálásterápia hatékonyságának vizsgálata a járóbeteg ellátásban részesülő IBD betegeknél Táplálásterápia hatékonyságának vizsgálata a járóbeteg ellátásban részesülő IBD betegeknél Molnár Andrea 1, Dr. Csontos Ágnes Anna 2, Dakó Sarolta 2, Anton Daniel Áron 3, Dr. Pálfi Erzsébet 4, Dr. Miheller

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Tillaux-törések kezelése DR. FLÓRIS ISTVÁN, DR. HARGITAI ERNÔ, DR. MARTSA BALÁZS, DR. RENNER ANTAL

Tillaux-törések kezelése DR. FLÓRIS ISTVÁN, DR. HARGITAI ERNÔ, DR. MARTSA BALÁZS, DR. RENNER ANTAL Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tillaux-törések kezelése DR. FLÓRIS ISTVÁN, DR. HARGITAI ERNÔ, DR. MARTSA BALÁZS, DR. RENNER ANTAL Érkezett: 1995. november 30. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk összefoglalják

Részletesebben

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I. - A hibatagra vonatkozó feltételek tesztelése - Petrovics Petra Doktorandusz Többváltozós lineáris regressziós modell x 1, x 2,, x p

Részletesebben

Az igro tudományos háttere

Az igro tudományos háttere Az igro tudományos háttere Az igro egy interaktív eszköz, amelynek segítségével az orvosok könnyebben mérhetik fel a növekedési ütemet olyan betegeknél, akik növekedési hormon (GH) kezelést kapnak. A következő

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 005. március 8-9. GRINC OZGÁSFUNKCIÓINAK VIZSGÁLATA ÉS CHANIKAI VONATKOZÁSAI Dr. Orbán Ferenc Abstract Aim of the examinations is to use of Zebris apparatus

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

AZ ANABOLIKUS ÉS SZEKVENCIÁLIS KEZELÉS HELYE AZ OSTEOPOROSIS TERÁPIÁJÁBAN

AZ ANABOLIKUS ÉS SZEKVENCIÁLIS KEZELÉS HELYE AZ OSTEOPOROSIS TERÁPIÁJÁBAN AZ ANABOLIKUS ÉS SZEKVENCIÁLIS KEZELÉS HELYE AZ OSTEOPOROSIS TERÁPIÁJÁBAN SEMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar Semmelweis Egyetem Anabolikus kezelések teriparatid abaloparatid romosozumab Szekvenciális

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

Diszkriminancia-analízis

Diszkriminancia-analízis Diszkriminancia-analízis az SPSS-ben Petrovics Petra Doktorandusz Diszkriminancia-analízis folyamata Feladat Megnyitás: Employee_data.sav Milyen tényezőktől függ a dolgozók beosztása? Nem metrikus Független

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Paper

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

E-tananyag Matematika 9. évfolyam 2014. Függvények

E-tananyag Matematika 9. évfolyam 2014. Függvények Függvények Függvények értelmezése Legyen adott az A és B két nem üres halmaz. Az A halmaz minden egyes eleméhez rendeljük hozzá a B halmaz egy-egy elemét. Ez a hozzárendelés egyértelmű, és ezt a hozzárendelést

Részletesebben