Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos: január 29-től) (Módosította: az 1/2010.(I.29.)Kt. számú rendelet) Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 118..végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1.. a) A rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testületére és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. b) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a 2..-ban meghatározott mérlegeket, zárszámadáskor a 3..-ban meghatározott mérlegeket kell a képviselőtestület részére tájékoztatásul bemutatni. c) Az áttekinthetőség szempontjait figyelembe véve a mérlegekben tervezéskor az előző évi módosított előirányzat, a vonatkozó év eredeti előirányzat és módosított előirányzat, míg zárszámadáskor és a beszámolókban az előző évi tárgyidőszakot érintő tényadat, a vonatkozó évi eredeti előirányzat, módosított előirányzat és a teljesítés tény adatait kell bemutatni. Az önkormányzat költségvetése Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor az alábbi mérlegeket kell bemutatni számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mérlege 3. számú melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 4. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai 6. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 7. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet - Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetése

2 2 9. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként 10. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat céltartaléka 11. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban szöveges indoklással 12. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat közvetett támogatásai szöveges indoklással 13. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 14. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 15. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat három éves időszakra vonatkozó terve 23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi Európai Uniós projektjei Az önkormányzat zárszámadása 3.. Zárszámadáskor az alábbi mérlegeket kell bemutatni. 1. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mérlege 3. számú melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 4. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai 6. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 7. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési kiadásainak előirányzata feladatonként 8. számú melléklet - Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetése 9. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként 11. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban szöveges indoklással 12. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat közvetett támogatásai szöveges indoklással 14. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 16. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege 17. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 18. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 19. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

3 3 20. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 21. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat finanszírozási műveleteinek bevételei és kiadásai 22. számú melléklet - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat pénzeszközének változása 23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi Európai Uniós projektjei Záró rendelkezések 4.. 1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

4 4 1. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat... évi bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés 1.1 Intézményi működési bevételek 1.2 Helyi adók 1.3 Átengedett központi adók 1.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 Működési bevételek összesen: 2.1 Normatív támogatások 2.2 Normatív kötött felhasználású támogatások 2.3 Központosított előirányzatok 2 Támogatások összesen: 3.1 Támogatásértékű működési bevétel 3.2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 3 Támogatás értékű bevétel összesen: 4.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele 4.2 Pénzügyi befektetés bevétele 4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 5.1 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 7 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+ +6) 8 Működési célú hitel felvétel 9 Felhalmozási célú hitel felvétel 10 Finanszírozási bevétel összesen:(8+9) 11 Előző évek működési célú pénzmaradványa 12 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 13 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12) Bevételek összesen: ( ) 14.1 Személyi jellegű kiadások 14.2 Munkaadókat terhelő járulékok 14.3 Dologi jellegű kiadások 14.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Speciális célú támogatások 14 Működési kiadások összesen: 15.1 Beruházások 15.2 Felújítások 15.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 15 Felhalmozási kiadások összesen: 16 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15) 17 Működési célú hitel kiadás 18 Felhalmozási célú hitel kiadás

5 5 19 Finanszírozási kiadás összesen: (17+18) 21 Általános tartalék 22 Céltartalék 23 Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:( ) 24 Költségvetési többlet / hiány (7-16) 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13) 26 Finanszírozási műveletek eredménye( ) 27 Költségvetési létszámkeret 2.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi mérlege Megnevezés 1 Működési bevételek 2 Támogatások 3 Támogatás értékű bevétel 4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 7 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+ +6) 8 Működési célú hitel felvétel 9 Felhalmozási célú hitel felvétel 10 Finanszírozási bevétel összesen:(8+9) 11 Előző évek működési célú pénzmaradványa 12 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 13 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12) Bevételek összesen: ( ) 14 Működési kiadások 15 Felhalmozási kiadások 16 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15) 17 Működési célú hitel kiadás 18 Felhalmozási célú hitel kiadás 19 Finanszírozási kiadás összesen: (17+18) 21 Általános tartalék 22 Céltartalék 23 Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:( ) 24 Költségvetési többlet / hiány (7-16) 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13) 26 Finanszírozási műveletek eredménye( )

6 6 3. számú melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat... évi költségvetésének alakulásáról Sor-sz. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i) 4. Helyi önkormányzati támogatás 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások összesen 6. Beruházási kiadások 7. Felújítási kiadások 8. Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 7 4.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat... évi működési célú bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 Működési bevételek összesen: 6 Normatív támogatások 7 Normatív kötött felhasználású támogatások 8 Központosított előirányzatok 9 Támogatások összesen: 10 Támogatás értékű működési bevétel 11 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 13 Működési célú hitel felvétel 14 Előző évek működési célú pénzmaradványa Bevételek összesen: 15 Személyi jellegű kiadások 16 Munkaadókat terhelő járulékok 17 Dologi jellegű kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Speciális célú támogatások 20 Működési kiadások összesen: 21 Működési célú hitel kiadás 22 Általános tartalék 23 Céltartalék Kiadások összesen:

8 8 5.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat... évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorsz. 1 Központosított előirányzatok 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele 4 Pénzügyi befektetés bevétele 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 7 Felhalmozási célú hitel felvétel 8 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 9 Beruházások 10 Felújítások Bevételek összesen: 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 12 Felhalmozási célú hitel kiadás 13 Céltartalék Kiadások összesen:

9 9 6.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.. évi költségvetése Sorsz. Megnevezés 1.1 Intézményi működési bevételek 1.2 Helyi adók 1.3 Átengedett központi adók 1.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 Működési bevételek összesen: 2.1 Normatív támogatások 2.2 Normatív kötött felhasználású támogatások 2.3 Központosított előirányzatok 2 Támogatások összesen: 3.1 Támogatás értékű működési bevétel 3.2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 3 Támogatás értékű bevétel összesen: 4.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele 4.2 Pénzügyi befektetés bevétele 4 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 5.1 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 7 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (1+ +6) 8 Működési célú hitel felvétel 9 Felhalmozási célú hitel felvétel 10 Finanszírozási bevétel összesen:(8+9) 11 Előző évek működési célú pénzmaradványa 12 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 13 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen(11+12) Bevételek összesen: ( ) 14.1 Személyi jellegű kiadások 14.2 Munkaadókat terhelő járulékok 14.3 Dologi jellegű kiadások 14.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 14.6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtás 14.7 Működési célú támogatás értékű kiadás 14.8 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 14.9 Intézményfinanszírozás 14 Működési kiadások összesen: 15.1 Beruházások

10 Felújítások 15.3 Hitelkamat kiadás 15.4 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 15.5 ÁH kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás 15 Felhalmozási kiadások összesen: 16 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(14+15) 17 Működési célú hitel kiadás 18 Felhalmozási célú hitel kiadás 19 Finanszírozási kiadás összesen: (17+18) 21 Általános tartalék 22 Céltartalék 23 Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: (21+22) Kiadások összesen:( ) 24 Költségvetési többlet / hiány (7-16) 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (13) 26 Finanszírozási műveletek eredménye ( ) 27 Költségvetési létszámkeret ebből: polgármester jegyző aljegyző osztályvezető köztisztviselő technikai alkalmazott szakmai tevékenységet ellátó intézményüzemeltetés

11 11 7. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. évi működési kiadása feladatonként Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatás Ebből Munkaadót terhelő járulék Kiadások összesen Ebből Sorsz. Intézmény / szakfeladat Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadások összesen Ebből Sorsz. Intézmény / szakfeladat Speciális célú támogatások Létszám fő Kiadások összesen A speciális célú támogatásokból működésre átadott pénzeszközök: Összesen:

12 12 8.számú melléklet Intézmény... évi bevételei és kiadásai Megnevezés ezer forintban Bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozásra átvett pénzeszköz Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret - ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma - ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:

13 13 9.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat... évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer forintban Sorsz. Feladat megnevezése Terv évi előirányzat I. Felújítások Összesen: II. Beruházások Beruházások összesen: III. Nem beruházási kiadások Nem beruházási kiadások összesen: IV. Hiteltörlesztések Hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási kiadások összesen 2. 3.

14 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi céltartaléka Sor-sz. Feladat/cél. évi előirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1. Összesen

15 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Sor-sz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző évig összesen Előző évi tény Adott évi..... évi számított Összesen:

16 12. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi közvetett támogatásai Sor- sz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft eft Összesen:

17 13 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek 2. Átvett pénzeszközök 3. Támogatás 4. Hitel 5. Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor) 6. Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Működési kiadások 8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Tartalék felhasználása 12. Kiadások összesen (7-11) 13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)

18 14. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban.. december 31-i állapota ezer forintban Sor- sz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen 1. Tőke Kamat Összesen 2. Tőke Kamat Összesen

19 19 So r- sz. 15. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évek bevételei és kiadásai Megnevezés... évi előirányzat évi várható előirányzat..évi várható előirányzat 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4 Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8 Rövid lejáratú hitel 9 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 10 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 Működési célú bevételek összesen ( ) 12 Személyi juttatások 13 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16 Támogatásértékű működési kiadás 17 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21 Rövid lejáratú hitel kamata 22 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23 Tartalékok 24 Működési célú kiadások összesen ( ) 25 II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27 Fejlesztési célú támogatások 28 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31 Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

20 20 32 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 33 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34 Hosszú lejáratú hitel 35 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) 38 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 39 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 41 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46 Hosszú lejáratú hitel kamata 47 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48 Tartalékok 49 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) 50 Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 51 Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

21 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege..év december 31-én ESZKÖZÖK Sor-sz. Megnevezés Nyitó Záró január 1. december Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések 9. Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen: 14. Egyéb tartós részesedés 15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön 17. Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 20. Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen 29. Egyéb részesedés 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32. Költségvetési bankszámlák

22 Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 35. Költségvetési aktív függő elszámolások 36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 37. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív pü-i elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.+V.) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) FORRÁSOK Sor-sz. Megnevezés 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékesítési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) 4. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék 5. Költségvetési pénzmaradvány 6. Kiadási megtakarítás 7. Bevételi lemaradás 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) 9. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék 10. Vállalkozási tevékenység eredménye 11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) 13. Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozások fejl. c. kötvény kibocsátásból 15. Beruházási, fejlesztési hitel 16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) 17. Rövid lejáratú kölcsönök 18. Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség -tartozás működési célú kötvény kibocsátásból -beruházási hitel következő évi törlesztése -hosszú lejáratú következő évi törlesztése -tárgyév iterh. rövidlejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettség 21. Költségvetési passzív függő elszámolások 22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nyitó. Záró január 1. december 31.

23 23 - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

24 17. számú melléklet Pusztaszabolcsi Város Önkormányzat.. évi pénzmaradványa Költségvetési szerv megnevezése Bevételi többlet Kiadási megtakarítás Előző évi KV-i megtérülés Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Állami támogatás elszámolás Költségvetési pénzmaradvány Intézményfinan-szírozási korrekció ezer forintban Módosított pénzmaradvány függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül Összesen: Költségvetési szerv megnevezése Módosított pénzmarad-vány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Összesen: Szabad pénzmaradvány Elvonásra kerül Ebből az általános tartalékot növeli Összesen:

25 18. számú melléklet Eszközök Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege. évben Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések adatok ezer forintban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi beszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

26 26 Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

27 19. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása. év Sor-sz. Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított Előirányzat 01. Személyi juttatások 02. Munkaadókat terhelő járulékok 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 05. Ellátottak pénzbeli juttatásai 06. Felújítás 07. Felhalmozási kiadások 08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 09. Hitelek, kölcsönök kiadásai 10. Értékpapírok kiadásai 11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 13. Pénzforgalom nélküli kiadások 14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 16. Intézményi működési bevételek 17. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 20. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból: Önkorm. költségvetési támogatása 22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 23. Hitelek, kölcsönök bevételei 24. Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 27. Pénzforgalom nélküli bevételek 28. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) (Költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) 31. Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) 32. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14) Teljesítés

28 20. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egysze rűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

29 21. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat.. évi finanszírozási műveleteinek bevételei és kiadásai Megnevezés Teljesítés összege ezer forintban Részaránya %-ban 1. Működési célú I. Bevételek 2. Felhalmozási célú Bevételek összesen: 1. Működési célú II. Kiadások 2. Felhalmozási célú Kiadások összesen:

30 számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat pénzeszközének változása Ezer forintban Számítás Megnevezés Összeg előző évi tény tárgy évi tény + Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege - Finanszírozási műveletek kiadásai + Finanszírozási műveletek bevételei - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások + Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek = Pénzeszközök változása + Pénzkészlet január 1-jén = Pénzkészlet december 31.-én

31 23. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi Európai Uniós projektjei Sorsz. Bevétel Kiadás Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek... Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás...

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként 1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.). Szellemi termékek (., 2.) 5. Immateriális

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról

Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról Heves Megye Önkormányzatának 5/203. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 202. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról. Vágáshuta Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak.

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak. KÖNYVVITELI MÉRLEG Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 0 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Előző év állományi érték Tárgyév 2 3 4. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki. Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/009. (IV. 7.) rendelete az önkormányzat 008. évi költségvetési gazdálkodásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben