A diszkoszvetés oktatása középiskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A diszkoszvetés oktatása középiskolában"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés oktatása középiskolában (SMANTE 2302) Készítette: Szóka Orsolya GA5B0D

2 Diszkoszvetés technikája (Bosnyák Róbert-diszkoszvetés, középiskola 2010) I. szakasz: A forgásba indulástól a levegőbe kerülés pillanatáig A diszkosz fogása A szert úgy kell kézbe fektetni, hogy a pereme a négy ujj első ízületén helyezkedjen el és a behajlított ujjperc párhuzamos legyen a diszkosz képzeletbeli szimmetriatengelyével. Az ujjak enyhén nyitott helyzetűek, a hüvelykujj távolabb helyezkedik el a többi ujjtól. Felállás, előlendület Három felállási módot különböztetünk meg: 1. A dobás irányának háttal, a lábak a körfelező két oldalán szimmetrikusan helyezkednek el. Ez a legelterjedtebb forma. 2. A dobás irányának háttal, a bal láb a körfelezőn 3. A dobó jobb oldala mutat a dobás iránya elé. A legnehezebb kevesen alkalmazzák. A lengetés fő feladata a nagyobb sebességű pördület feltételeinek megteremtése, valamint a dobásban résztvevő izmok előfeszítése. Általában két három előlengetés szükséges. Előlengetés közben a jobb láb teljes talppal a talajon van, a bal láb a medencével együtt visszafordulva követi a hátralendülő diszkoszt. A holtpont helyzetében a testtömeg főleg a jobb lábra nehezedik, a diszkoszt tartó kar pedig a jobb váll magasságában vagy afelett áll meg. A bal kar ellentétes helyzetet foglal el a diszkoszt tartó karhoz viszonyítva, a térdek mérsékelten hajlítottak, a törzs kissé előredöntött. Ez a forma a legelterjedtebb, ezzel lehet a forgásba indulás előtt a legkedvezőbb helyzetbe kerülni. A pördületbe indulás (kétlábtámaszos helyzet) Az előlengetés holtponthelyzete után a bal kar nyitómozdulatával egyidőben a jobb láb erőteljes forgató-toló munkájától a baloldali csípő a bal térd és a bal boka is a dobás irányába kezd fordulni. A kétlábtámaszos helyzetben a kedvező forgási sebességet és a dobásirányba haladáshoz szükséges sebességet is meg kell szerezni. Ez a testnek a dobás

3 irányába döntésével kezdődik.a kétlábtámaszos helyzet végén a dobó súlypontja csak kicsit tolódik a bal láb felé. Pördület a bal lábon A jobb láb felemelkedik a talajról és megkezdi a lendítést és lendítés közben távolodik a forgástengelytől. Közben a bal kar a bal lábon pördület végén a dobás irányán túllendül. A bal karral nyitás megállításának pillanatában következik be a lapos forgóugrás. Az ellépés bokából történik, csak így tudja a dobó elérni, hogy a forgóugrás lapos legyen. II. szakasz: Pördület a levegőben A levegős helyzetben a jelenlevő mozgásmennyiség állandó, azonban a versenyző a lábak forgási tengelyhez közelítésével eléri azt, hogy az alsóteste a vállához képest felgyorsul és ismételt talajra érkezéskor így a vállak lényegesen lemaradnak a láb-csípő egységhez képest, és így a kidobó helyzetbe érkezéskor szinte felcsavarodik és egyben a felsőtest a dobás irányához képest vissza is marad /a lábakhoz képest hátul marad/ III. szakasz: a dobás (a jobb láb talajfogásától a diszkosz kirepülésének pillanatáig) Egylábtámaszos helyzet A jobb láb talajfogásakor a diszkosz az egész forgás alatt a legmagasabb ponton helyezkedik el / a kidobást kivéve/. A jobb láb előfeszített állapotba kerül, talajt fog miközben a test forgása nem áll meg. A forgás közben a bal alszár nem csapódhat fel. Ezzel elérjük, hogy felgyorsul a bal láb talajfogása és ezzel ismét a nagyobb elcsavarodás lehetőségét teremtjük meg. Kétlábtámaszos helyzet A diszkoszvetés kulcshelyzete. Ekkor fokozható leginkább a kirepülési sebesség, amitől függ a dobás távolsága. A medence- és a válltengely egymáshoz képest elfordult helyzete lehetővé teszi, hogy a leglassúbb, de legerősebb izmok kezdjék meg a dobás megindítását, majd a mozgásban levő izmok erősségi sorrendben kapcsolódnak be. A bekapcsolódó izmok összehúzódó sebessége egyre nő és ez kedvezően befolyásolja a diszkosz kirepülési sebességét. A bal kar kidobás irányába történő lendítése is elősegíti a forgatást. A forgatással egyidejűleg a lábak a térdnyújtás következtében emelőmunkát is végeznek. A kidobás

4 A levegőben repülő diszkosz lapos alakja miatt - ha nincs kellőképpen forgásba hozvacsekély stabilitással rendelkezik. A forgási sebesség biztosítja a diszkosz állásszögét, illetve növeli a felhajtóerőt. Hátszélben meredekebb szögben, ellenszélben laposabb szögben kell kidobni a diszkoszt, a nagyobb eredmény elérése érdekében. A kidobás történhet támaszból, illetve levegőből. Kidobás a levegőből Ekkor a képzeletbeli forgási tengelyt a bal váll és a bal láb támaszán átmenő egyenes adja, így ennél a dobásformánál a leghosszabb az erőkar a kidobás pillanatában A támaszos kidobás biztonságosabb, mert a dobás után könnyebb a körben maradni. A véghelyzet Ez biztosítja a dobókörben maradást. Ez egy gyors mozdulattal történő lábváltás. Az egyensúly megőrzése érdekében a talajfogó láb térdből behajlik, az elöl levő láb visszalendül. Összefoglalva tehát: előkészület a lendületszerzéshez, a lendületszerzés megindítása (a dobótestdobószer indulási sebessége) lendületszerzés (dobótest-dobószer együttes sebességnövekedése) kidobás helyzetének előkészítése (a rendszer alsó része sebességének növekedése, a rendszer felső részének megelőzése a lendület átvitele a kidobásba, átmenet a kidobásba és a kidobás elkezdése (a rendszer alsó része lefékezésének kezdete, a felső részének gyorsítása) a szer kidobása (a lábak és a medence teljes lefékezése, a törzs folyamatos, fokozatos fékezése, a dobókéz maximális gyorsítása) a kidobás után véghelyzet (a dobótest mozgásának megállítása, biztos egyensúlyi helyzetben megállás)

5 Szabályok (Bosnyák Róbert-diszkoszvetés, középiskola 2010) A versenyzők dobásának sorrendjét sorsolással kell megállapítani. A versenyzőknek max. 2 bemelegítő dobásuk van, amit szólítási sorrendben végezhetnek el. A verseny megkezdése után nem gyakorolhatnak a dobóhelyen. Ha a versenyzők száma nyolcnál több, mindegyik versenyzőnek három kísérlete van, és a nyolc legnagyobb dobást elért versenyző három további kísérletet tehet. Ha a nyolcadik helyen holtverseny alakul ki, a holtversenyben állók mind jogosultak további három kísérletre. Ha a versenyzők száma nyolc vagy annál kevesebb, mindegyik versenyzőnek hat kísérlete van. A dobókörben nyugalmi helyzetből kell megkezdeni a dobást. Nem lehet olyan eszközt használni ami segítheti a dobást. Érvénytelen a dobás, ha a dobás megkezdése után a versenyző érinti a kör peremének tetejét, vagy a körön kívül a talajt. A dobás akkor érvényes, ha a szer a teljes terjedelmével a szektoron belül esett le. Bármikor félbeszakítható a kísérlet. A versenyző addig nem léphet ki a körből, amíg a diszkosz le nem esett, akkor is csak a dobókörön kívül húzott fehér vonal mögött. Minden dobást azonnal le kell mérni, a nyom dobóhely felőli részétől a dobókör belső pereméig. Mérés közben a mérőszalagnak át kell haladni a dobókör középpontján. Ha az eredmény páratlan vagy nem egész centiméter, akkor lefelé az első páros cm-ig kel kerekíteni. A végső sorrend megállapításakor a legjobb dobást kell figyelembe venni. Holtverseny esetén a második legjobb eredmény dönt és így tovább. A dobást 90 mp-en belül kell megkezdeni és egy versenyző két dobása között minimum három perc pihenőidőnek kell lenni. A szert visszadobni tilos!

6 1. ábra A diszkoszvető kör méretei 2. ábra A diszkosz méretei 3. ábra Diszkosz védőketrec

7 A diszkosz tömege a Diákolimpia versenyrendszerében V. kcs. fiú: 1,5 kg lány: 1 kg VI. kcs. fiú: 1,75 kg lány: 1 kg A diszkoszvetés oktatása Ezt a dobásszámot csak középiskolában lehet oktatni. Az előkészítő gyakorlatait viszont már alkalmazhatjuk általános iskolában is (vetőmozdulat előkészítő gyakorlatai) A diszkoszvetés előkészítő gyakorlatai Az eredményes dobáshoz szükséges adottságok és képességek: Átlagon felüli testalkat (testméretek, testmagasság, testtömeg), ha kellő mozgékonysággal és hajlékonysággal párosul. Nagy erőkifejtésre, gyors összehúzódásra képes, kellő rugalmasságú izomzat. Ügyesség, amely elsősorban a dobómozgás csiszolt, gazdaságos végrehajtását, a dobáscselekvés-tanulást segíti, könnyíti meg (kiemelt jelentősége van az egyensúlyérzék, a kinesztétikus érzék, a térbeli tájékozódó képesség és a ritmusképesség fejlesztésének. 1. g y a k o r l a t Megnevezése: Labdahajsza Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: a törzs izmainak erősítése Eszközök: 2 db 4 kg-os medicinlabda A résztvevők száma: 2 db páros létszámú csapat A gyakorlat leírása: a tanulók körben állnak. A labdákat a kör két átlós pontján álló tanuló tartja a kezében. Jelre a játékosok kézből

8 kézbe adogatják a labdát. Cél az, hogy az egyik labda utolérje a másikat. Kritikus momentum: minden játékosnak érintenie kell a labdát, senkit nem szabad kihagyni Megjegyzés: ha leejtik a labdát, az a játékos vegye fel, aki elvétette a labdafogást Változatok: egy körben két csapattal, kettős körben két csapattal 2. g y a k o r l a t Megnevezése: Kötélhúzó verseny Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: általános erőfejlesztés Eszközök: 1 db kötél A résztvevők száma: 2 egyenlő létszámú csapat A gyakorlat leírása: az egyik csapat elhelyezkedik az egyik kötélrészhez, a másik a másik oldalra. Jelre elkezdik húzni a kötelet. Cél az, hogy a kötél közepét jelző szalag áthaladjon a saját térfelünkön lévő vonalon. Megjegyzés: Jelzés előtt nem mozdulhat el a kötél a középvonaltól A csapatalakításkor figyeljünk arra, hogy a két csapatba azonos fizikumú tanulók kerüljenek. Változatok: különböző kiinduló helyzetből (törökülés, hasonfekvés, hanyattfekvés, arccal háttal ülés/fekvés, kéz hátra tétele) 3. g y a k o r l a t Megnevezése: Pókkézilabda medicinlabdával Gyakorlat célja: általános erőfejlesztés Eszközök: tornaterem, 1 db medicinlabda /fiúknak 4kg-os, lányoknak 3 kg-os/, 2 db kapu (masszív legyen, esetemben két gát), az egyik csapat részére jelzőszalag

9 A résztvevők száma: 2 egyenlő számú csapat 2X 6 fő /5+1/ A gyakorlat leírása: A tornateremben 10 X 10-ees terület alkotja a pályát. A pálya két végén a két kapu. Cél az, hogy a medicinlabdát a szabályok szerint az ellenfél kapujába kell juttatni. Az nyer, aki több gólt szerez. Szabályok: csak pók- vagy rákjárásban szabad közlekedni, a medicinlabdát két kézzel kell dobni, fej fölött hátrafelé dobni tilos /balesetveszély/, felállni és feltérdelni nem lehet, labdával közlekedni nem lehet, csak labda nélkül lehet helyet változtatni, középkezdéskor csak a labda megy középre, a játékosoknak nem kell visszamenni a saját térfelükre Megjegyzés: A csapatalakításkor ügyeljünk arra, hogy a két csapatba azonos fizikumú tanulók kerüljenek. Fokozott figyelem a balesetveszély elkerülésére. Változatok: A medicinlabda súlyának, a játéktér méretének (növelés,csökkentés: kosárlabda pálya, kézilabda pálya, röplabda pálya, csak egy térfél), a résztvevők számának, a játék idejének változtatásával lehet a terhelést növelni, illetve csökkenteni. 4. g y a k o r l a t Megnevezése: Szabadulás a labdától Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: a szervezet általános előkészítése, dobásokkal a váll és a kar erejének fejlesztése Eszközök: röplabda pálya, röplabdaháló, 6 röplabda A résztvevők száma: a teljes osztály, két egyenlő csoportra osztva A gyakorlat leírása: Játéktér a kézilabda pálya területe. A saját térfélen levő labdát csak dobással lehet az ellenfél térfelére átjuttatni. Az a csapat nyer, amelyiknek a térfeléről egy pillanatra az összes labda eltűnik. Megjegyzés: Felhívni a figyelmet arra, hogy a közel álló ellenfelet ne dobják meg. Változatok: A labdák számának (több, kevesebb), a játéktér méretének (növelés,csökkentés: kosárlabda pálya, kézilabda pálya, röplabda pálya, csak egy térfél) a csapat létszámának (többen, kevesebben), az

10 elérhető pontszám, vagy játékidő változtatásával lehet a terhelést változtatni. 5. g y a k o r l a t Megnevezése: Cicázás Alkalmazási terület: középiskola osztály Gyakorlat célja: fordulat közbeni térérzékelés fejlesztése. Ugrásokkal a láberő, valamint a dobásokkal a váll és a kar erejének fejlesztése. Eszközök: hármasával egy kosárlabda és két zsámoly A résztvevők száma: hármas csapatok A gyakorlat leírása: A három emberből kettő a zsámoly mögött, egy pedig középen a kijelölt területen tartózkodik. A feladat az, hogy a két szélsőnek labda átadást kell úgy végezni, hogy akinél a labda van a zsámoly előtt leguggol, majd 180 fokos fordulattal felugrik és a levegőben dobja át a labdát. A középső a kijelölt területen belül próbálja megakadályozni az átadást. Ha ez sikerül, akkor az megy be akinek a labdáját megszerezte. Megjegyzés: a két szélső is csak egy kijelölt területen belül mozoghat, hogy ne dobjanak olyan nagyot és a középső játékosnak legyen esélye megszerezni a labdát. Változatok: a labda, játéktér, a cicák számának változtatásával. 6. g y a k o r l a t Megnevezése: egyensúlyozó verseny Alkalmazási terület: középiskola osztály Gyakorlat célja: az egyensúly, és a láberő fejlesztése Eszközök: csapatonként 1 pad

11 A résztvevők száma: 3-4 db 3-4 fős csapatok A gyakorlat leírása: Egy lábon egyensúlyozás a felfordított padon. Jelre indul. Amelyik csapat embere a legtovább tud egy lábon a padon maradni, az nyer. Megjegyzés: kéz letétele tilos. Változatok: képességekhez mérten nehezíteni ( támasz felület, stabilitás csökkentése, ) vagy könnyíteni ( a támasz felület, stabilitás növelése) lehet. A tanár mutatja a feladatot és le kell utánozni. 7. g y a k o r l a t Megnevezése: célbadobó verseny Alkalmazási terület: középiskola osztály Gyakorlat célja: a dobásban résztvevő izmok fejlesztése, célbadobás Eszközök: 3 hullahopp karika, 3 zsámoly, 3 gumilabda A résztvevők száma: osztály 3 csapatra bontva A gyakorlat leírása: A csapatok felsorakoznak a zsámolyok mögé. Feladat az, hogy bele kell találni gumilabdával a karikába. Aki eldobta a labdát az elfut érte és odaadja a soron következőnek. Az a csapat nyer aki előbb eléri a 10 pontot. Megjegyzés: figyelni kell a visszapattanó labdákra, csak a zsámoly mögül érvényes a dobás Változatok: dobás távolságának növelése, a dobás fajtájának kikötése (csak kétkezes felső, egykezes felső stb.) 8. g y a k o r l a t Megnevezése: falradobó verseny Alkalmazási terület: középiskola osztály Gyakorlat célja: a dobásban résztvevő izmok fejlesztése Eszközök: 2 db kézilabda, 2 db zsámoly A résztvevők száma: az osztály két csapatra bontva A gyakorlat leírása: Feladat az, hogy a falnak kell dobni a

12 kézilabdát a zsámoly mögül, és akinek messzebbre pattan vissza a labdája az a csapat kap egy pontot. Az a csapat nyer, akinek a legtöbb pontja lesz. A visszapattanó labdáért a soron következő megy el. A tanár figyeli kinek a labdája megy messzebbre. Megjegyzés: a párok csak egyszerre, jelre dobhatnak. Többieknek figyelni kell a visszapattanó labdára mert balesetveszélyes lehet. Változatok: a kiindulóhelyzet megváltoztatása (pl. törökülésből, térdelésből), a labda megváltoztatása (röplabda,focilabda) és a dobás távolságának megváltoztatása 9. g y a k o r l a t Megnevezése: törzsfordítás bottal Gyakorlat célja: törzsizom fejlesztés, mozgáshatárának növelése, láberőfejlesztés Eszközök: 1db tornabot fejenként A gyakorlat leírása: Hajlított terpeszállásban tornabot a vállon. Törzsfordítás jobbra-balra. Megjegyzés: Figyelni kell a tanulók közti kellő távolságra, nehogy megüssék egymást. Változatok: a láb helyzetének változtatása( mélyebb guggolás, egy lábon), a kar helyzetének változtatása( nyújtott karral, mellső középtartásban a bot) 1 0. g y a k o r l a t Megnevezése: labdaelkapás Gyakorlat célja: váll izmainak erősítése Eszközök: fejenként 2db gumiszalag vagy gumi kötél, 1 db labda párosával A gyakorlat leírása: A pár egyik tagja a bordásfal egyik fokán áthurkolt kötél végét ráfűzi a csuklójára. A társa dobja a labdát és neki el kell kapni. 10 után csere. Megjegyzés: Szerigényes feladat, csak ha lehetőségek adottak. Vigyázni kell hogy a gumikötél vissza ne csapjon, ki ne oldódjon.

13 Változatok: a kényszerítő eszköz változtatása (szalag,kötél) az eszköz engedő képességének változtatása (minél rugalmasabb annál könnyebb elkapni a labdát), labda méretének változtatása (gumilabda,teniszlabda,kosárlabda) A diszkoszvetés rávezető gyakorlatai 1. gyakorlat Megnevezése: a szer fogása Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: a szer helyes fogásának megismerése Eszközök: fejenként egy diszkosz A résztvevők száma: egész osztály A gyakorlat leírása: A négy ujj behajlított utolsó izületének tövén helyezkedjen el a diszkosz. A súlyvonala a mutató és a középső ujj közé kerüljön. Kéz az alkar meghosszabbított vonalában legyen. A mutató és a középső ujj egymáshoz közel helyezkedik el és körömperceik hossztengelye párhozamos a diszkosz képzeletbeli fogástengelyével. Megjegyzés: minél erősebben lendít, annál stabilabban támaszkodik a diszkosz az ujjakra. Változatok: megfogni a gyengébb kézzel is. 2. gyakorlat Megnevezése: diszkosz pörgetése Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: a diszkosz helyes irányba történő pörgetése Eszközök: fejenként 1 db diszkosz A gyakorlat leírása: Tanulók vonalban felállnak harántterpeszállásba, karok mélytartásban. Diszkosz gurítása előre. A mutató ujjnál kell elhagynia a tenyeret a diszkosznak. Megjegyzés: ha a csuklómozdulat nem elég erőteljes akkor nem pörög megfelelően.

14 Változatok: Párosával két bólya között kell átgurítani a társnak a diszkoszt. Vagy kinek a diszkosza gurul messzebbre. 3. gyakorlat Megnevezése: előlengetés Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: az előlengetés megtanulása, kar lábmunka összehangolása Eszközök: 1 db diszkosz fejenként A gyakorlat leírása: Az előlengetés a kedvező fogási sebesség érdekében történik. Az izmok előfeszítése az egyik fő cél. A jobb láb teljes talppal a talajon a bal láb a medencével visszafordulva követi a hátra lendülő diszkoszt. A holtpontnál a testtömeg főleg a jobb lábra helyezkedik, a diszkoszt tartó kar a jobb váll magasságában vagy afelett áll meg. A bal kar ellentétes helyzetet foglal el. Térdek mérsékelten hajlítottak. Törzs kissé előredöntött. Megjegyzés: Nem hintázunk egyik lábról a másikra, hanem egyszerre süllyesztjük, illetve emeljük mindkettőt. Lendítés közben a diszkosz a törzstől távol lendüljön. Előre lendítéskor ne húzza be a combhoz a dobó a diszkoszt. Változatok: 8-as alakzatok végzése 4. gyakorlat Megnevezése: ívképzés társ segítségével Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: helyes ívképzés, előfeszítés Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: bal harántterpeszállásban a felsőtest merőleges a dobásirányra. Először csipőforgatást végez a tanuló a dobásirány felé, ez indítja el a mozgást, majd utána fordul a felső test is. A kar marad hátul a társ fogja, ezzel ellenállást képez. Megjegyzés: óvatosan, nehogy a társ meghúzza a másik vállát. Változatok: szalaggal

15 A gyakorlatokat először szer nélkül, segédvonalak alkalmazásával, majd segédeszközzel (törölköző, karika stb.), végül szerrel kell végrehajtani fokozatos erőadagolással, ügyelve arra, hogy szépen szálljon a szer. 5. gyakorlat Megnevezése: vetés szemből terpeszállásból Gyakorlat célja: lábmunka nélkül vetés Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: Feladat vetés szemből terpeszállásból. Térdek enyhén hajlítva vannak, csípő jobbra visszafordul, bal kar hajlítva, jobb kar nyújtva, először a csípő fordul, utána a váll és a kar. A végén mindig az ujjak, a jobb mutatóujj hagyja el utoljára a diszkoszt. Azzal történik a csavarás Megjegyzés: a testsúly a jobb lábon van Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap) 6. gyakorlat Megnevezése: vetés hátralépésből Gyakorlat célja: mérsékelt mozgásból történő vetés Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: A hátralépésnél a két láb zárva és nyújtva van. Amikor visszalép jobb lábbal, akkor hajlítja a térdet. Dobásnál a bal váll visszafordul a jobb térd fölé, a jobb kar hátra emelkedik, először a jobb boka és a térd fordul, utána a csípő és utána a törzs, a bal kar pedig hajlítva vezeti a mozgást és amikor maximális a feszülés akkor jön a jobb karral a kidobás. Megjegyzés: a testsúly a jobb lábon van Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap)

16 7. gyakorlat Megnevezése: dobóterpesz kialakítása Gyakorlat célja: maga a dobóterpesz kialakítása Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: Itt csak a lábak helyzetének elsajátítása a cél. A dobóterpesznél a lábfejek merőlegesek a kör átmérőjére, a bal láb nyújtva a jobb térdből hajlítva, a törzs a bal láb meghosszabbításával egyvonalban Megjegyzés: a testsúly a jobb lábon van Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap) 8. gyakorlat Megnevezése: vetés dobóterpeszből Gyakorlat célja: terpeszből való vetés Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: A dobóterpesz megtanulása után vetés dobóterpeszből. A dobóterpesznél a lábfejek merőlegesek a kör átmérőjére, a bal láb nyújtva a jobb térdből hajlítva, a törzs a bal láb meghosszabbításával egyvonalban, a jobb kar leengedve van, és dobásnál fordul először a jobb boka, utána a térd, csípő és a törzs és a maximális feszülésnél van a kidobás. Dobásnál a bal váll visszafordul a jobb térd fölé, a jobb kar hátra emelkedik, először a jobb boka és a térd fordul, utána a csípő és utána a törzs, a bal kar pedig hajlítva vezeti a mozgást és amikor maximális a feszülés akkor jön a jobb karral a kidobás. Megjegyzés: a testsúly a jobb lábon van Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap)

17 9. gyakorlat Megnevezése: vetés szemből, pördület kadett ugrásból Gyakorlat célja: vetés mozgás közben Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: A lábak zárva vannak, kar leengedve, karok lengetése felváltva (amikor a bal előre megy, a jobb hátra és fordítva), amikor a jobb kar elől van a jobb láb lendül és bal lábról elrugaszkodik. Közben a törzs 90 fokot fordul, majd amikor a jobb láb leér, a törzs megint 90 fokot fordul, és leér a bal láb is. Dobóterpeszbe kell érkezni, és itt már lendület is lesz Megjegyzés: ez már könnyebb, mert nem háttal indul hanem szemből és annyival kevesebbet kell fordulni. Láb indítsa a mozgást. Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap) 10.gyakorlat Megnevezése: vetés teljes fordulattal Gyakorlat célja: az egész mozgás kialakítása Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: Kiindulóhelyzet terpeszállás, térdek hajlítva, lengetés- ez a lendületvétel. Jobb karnak maximális a feszülése akkor indul a forgás. A bal láb csavarodik, először a boka, utána a térd, a bal kar nyújtva vezeti a mozgást. A jobb láb nyújtva szélesen lendül és körbefordul, a folytatásban pedig a mozgás ugyanaz mint a szemből beugrásnál. Megjegyzés: Mindig a bal kar vezeti a mozgást Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap)

Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet. Atlétika SMDLTE2202. Diszkoszvetés középiskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet. Atlétika SMDLTE2202. Diszkoszvetés középiskola Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Atlétika SMDLTE2202 Diszkoszvetés középiskola Bosnyák Róbert Testnevelés msc 2010/2011. I. félév Szabályok

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 Vörös Dániel F1EQHZ Testnevelés- Játék

Részletesebben

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai

A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés középiskolai oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette:

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Atlétika. A súlylökés tanítása középiskolában. Németh Aladár(D4SA2V)

Atlétika. A súlylökés tanítása középiskolában. Németh Aladár(D4SA2V) Nyugat- magyarországi Egyetem Művészeti- Nevelési és Sporttudományi Kar Szombathely, Károlyi Gáspár tér 3. Atlétika A súlylökés tanítása középiskolában Németh Aladár(D4SA2V) Földrajz- testnevelés szakos

Részletesebben

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT)

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) ELŐZMÉNYEK A Nemzeti Együttműködés Programja szerint: felfutó rendszerben a közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes

Részletesebben

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga T1 / 1. Sprint váltó 1 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a futás 2. A gyermekek tetszőleges sorrendben

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor ÓRAVÁZLAT 12/AB Röplabda leütés Készítette: Frankó Gábor Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Óratervezet Tanít: Frankó Gábor

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Kar Sport Tudományi Intézet

Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Kar Sport Tudományi Intézet Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Kar Sport Tudományi Intézet Diszkoszvetés oktatása a középiskolában (Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202) Forrás: www.mozaweb.hu/lecke-tor-tortenelem_5-az_okori_olimpiak-101711

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK Törös Károly Utánpótlás szövetségi kapitány Vezetőedző, szövetségi kapitány ex Délfrika Afrika és ex Algéria 2009-2013 1. Kiinduló helyzet: kisterpeszben állva, két kéz a vesetájon

Részletesebben

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió január 21., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió január 21., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió 2018. január 21., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok 1. A verseny célja Regionális szinten, egész éven keresztül tartó motivációt és versenylehetőséget

Részletesebben

SÚLYLÖKÉS. Készítette: Péringer Balázs

SÚLYLÖKÉS. Készítette: Péringer Balázs Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet SÚLYLÖKÉS Készítette: Péringer Balázs ABO2RV A súlylökés általános iskolában oktatott

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY)

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) Torna - Talaj: - kötelező elemek: - gurulóátfordulás előre, - hátra, fejállás, mérlegállás, tarkóállás. - Kötélmászás: - mászókulcsolás, fiúknak függeszkedési

Részletesebben

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken

Részletesebben

A diszkoszvetés oktatásához szükséges gyakorlatok középiskolában.

A diszkoszvetés oktatásához szükséges gyakorlatok középiskolában. Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézeti Tanszék Szombathely A diszkoszvetés oktatásához szükséges gyakorlatok középiskolában. Az atlétika gyakorlata és módszertana

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

Fejlesztési fókusz: Labdaügyesség fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése. Domináns didaktikai feladat: alkalmazás. Célok

Fejlesztési fókusz: Labdaügyesség fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése. Domináns didaktikai feladat: alkalmazás. Célok Tanító: Szántó Szilárd, Vári Péter Évfolyam/osztály: 1. Tantárgy: Testnevelés Témakör: Manipulatív természetes mozgásformák - labdagyakorlatok Tartalom/tananyag: Labdavezetés, labdaterelés, labda dobás

Részletesebben

Atlétika (SMDLTE 2202)

Atlétika (SMDLTE 2202) Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Atlétika (SMDLTE 2202) A diszkoszvetés középiskolai oktatása Konzulens: Dr. Koltai

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl Fehér Nyíl 1 A FITA FEHÉR NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 10 méter Minimális elérendő pontszám: 115 pont MOZGÁSTECHNIKA - A lövési folyamat végrehajtása a következők

Részletesebben

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon.

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Csípőforgás Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Hatás: Erősíti a derekat és a hátizmokat. 2. Nyak-hát nyújtó gyakorlat

Részletesebben

Összetett versenyekről az általános iskolában

Összetett versenyekről az általános iskolában Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Összetett versenyekről az általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Barthalos István IX8SCT A szabályokról

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Hogyan sportoljunk? Gyógytorna program Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió december 2., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió december 2., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió 201 december, Gödöllő, SZIE Sportcsarnok A verseny célja Regionális szinten, egész éven keresztül tartó motivációt és versenylehetőséget biztosítani

Részletesebben

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió január 28., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok

A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió január 28., Gödöllő, SZIE Sportcsarnok A Sport XXI. Alapprogram teremverseny Közép-Magyarország régió 201 január 2, Gödöllő, SZIE Sportcsarnok A verseny célja Regionális szinten, egész éven keresztül tartó motivációt és versenylehetőséget biztosítani

Részletesebben

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT:

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT: JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 1. LABDAADOGATÓ VERSENY A kezdő játékos a zsámolyon áll. A labda a kezdő játékos kezében van. Jelre a kezdő játékos átadja a labdát a mellette lévőnek, tetszőleges módon. Mindenki továbbadja

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00 Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr 2016.12.04. vasárnap, 11:00 1. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban és a iskolai Kölyök Atlétika

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet T1 Futások 1. Sprint váltó Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

VERSENYFÜZET. Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu

VERSENYFÜZET. Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu VERSENYFÜZET Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu A verseny célja: Lehetőséget biztosítani az intézmények alsó tagozatos tanulói számára, hogy az atlétika játékos formában történő gyakorlásával

Részletesebben

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Fizikai képességek felmérése az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Közoktatási típusú sportiskola A közoktatási típusú sportiskola

Részletesebben

FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ

FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ Időszak: 1. és 2. felkészülési fázis Ízületi mozgékonyság Lazaság - Erő-Állóképesség FIGYELEM Erőfejlesztés, kondicionálás gumiszalag segítségével.

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

Nyugat-Dunántúli Területi Verseny Zala-Vas Megye Sport XXI. Alapprogram SPORT XXI. Terematlétikai Verseny I.

Nyugat-Dunántúli Területi Verseny Zala-Vas Megye Sport XXI. Alapprogram SPORT XXI. Terematlétikai Verseny I. Nyugat-Dunántúli Területi Verseny Zala-Vas Megye Sport XXI. Alapprogram SPORT XXI. Terematlétikai Verseny I. 1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban/iskoláiban

Részletesebben

Híd. Lábemelés. Váll/Fej fölé nyúlás (száraz hátúszás) Bemelegítő gyakorlatok lépés: 2. lépés: 1. lépés: 2. lépés: 1. lépés: 2.

Híd. Lábemelés. Váll/Fej fölé nyúlás (száraz hátúszás) Bemelegítő gyakorlatok lépés: 2. lépés: 1. lépés: 2. lépés: 1. lépés: 2. Bemelegítő gyakorlatok 1 HÁTONFEKVÉSBEN Híd Feküdj hanyatt, a lábadat húzd talpra, a lábfejed legyen majdnem pontosan a térd alatt. Nyomd le a sarkad, és emeld fel a feneked a talajról. Húzd be a hasad,

Részletesebben

Sport XXI. Atlétikai alapprogram

Sport XXI. Atlétikai alapprogram Sport XXI. Atlétikai alapprogram Alföldi Régió, Terem 2 gyerekversenye Kecskemét 2017. december 15. 14,00 óra Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola Sportcsarnoka 1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana

Az atlétika gyakorlata és módszertana Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző kar Földrajz Testnevelő Msc Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202) Dombi Gábor Földrajz - Testnevelő Msc. 1. évfolyam HXZFIE 2016.

Részletesebben

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

A súlylökés középiskolai oktatásának gyakorlatai becsúszásos technikával Atlétika SDMLTE2202

A súlylökés középiskolai oktatásának gyakorlatai becsúszásos technikával Atlétika SDMLTE2202 Nyugat- magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés középiskolai oktatásának gyakorlatai becsúszásos technikával Atlétika SDMLTE2202 Borsics István

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Tebeli György JRHGJL A súlylökés oktatása a

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés A vizsga leírása 1. GYAKORLATI VIZSGA 1.1 Szakgimnázium 9. évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Kislabda-hajítás vagy súlylökés- 4 pont -

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Máté Szilárd Msc uwrlyo 1. A gátfutás középiskolában

Részletesebben

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI 11.ábra 1-5. A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI Jelmagyarázat: játékvezető, aki a karjelet az általános feladatai keretében mutatja játékvezető, aki a karjelet csak egyes játékhelyzetekben mutatja az első

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 10/A. Kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése

ÓRAVÁZLAT 10/A. Kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése ÓRAVÁZLAT 10/A Kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése Padgyakorlatok Készítette: Frankó Gábor Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola

Részletesebben

Sport XXI versenyrendszer Pályaverseny az U13 korosztály számára

Sport XXI versenyrendszer Pályaverseny az U13 korosztály számára Sport XXI versenyrendszer Pályaverseny az U13 korosztály számára Általános szabályok A verseny lebonyolítása: A három versenyszám csoportból az alábbi rendszerben kell a versenyszámokat megrendezni: Sport

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: KSZ/12 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás- 4 pont Torna: 2 választott

Részletesebben

Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés

Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés Borjú Lovas ok 1 Overhand/Overhead 2 pont A hurkot egyenesen a fej fölött pörgetjük. Kidobáskor a tenyér lefelé néz. 2 Side arm 2 pont 3 Side arm open

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

A diszkoszvetés oktatása a középiskolában

A diszkoszvetés oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés oktatása a középiskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Rajos Zoltán testnevelő tanár msc CP6W9E

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

Sport XXI. Egyéni Verseny - Gyakorlatanyag

Sport XXI. Egyéni Verseny - Gyakorlatanyag Sport XXI. Egyéni Verseny - Gyakorlatanyag SPRINT ÖSSZETETT Sprint összetett (ügyességi pálya,+ 40m guggoló támaszból) U11: 1m 2,5m 3m 5m 6m 5,5m 7m 10m Pálya kialakítása: pálya hossza 2pályax40m. A versenyző

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A kislabdahajítás általános iskolai alsó tagozat oktatása, annak előkészítő -és rávezető gyakorlatai Atlétika gyakorlata

Részletesebben

A Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola NETFIT mérésének értékelése 2015.

A Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola NETFIT mérésének értékelése 2015. A Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola NETFIT mérésének értékelése 2015. I. A NETFIT tesztjeinek leírásai 1. Testösszetétel és tápláltsági állapot a) Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) b) Testzsír százalék

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

Nyugat- magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat- magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Nyugat- magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A kislabda hajítás oktatásának módszere és gyakorlatai általános iskolában Mestery Andrea eha: JIJULI 2013.05.10.

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502 EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési 7502 Eszköz leírása Méret (cm) Biztonsági tér (cm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) LIBEGŐ 160 x 97 x 127 460 x 397 300 000 381 000 Koordináció és egyensúly javítására. Erősíti

Részletesebben

A gerelyhajítás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gerelyhajítás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gerelyhajítás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Németh Szilvia Testnevelő tanár

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Termék adatlap Air Walker Rendelési kód: OFC2-01

Termék adatlap Air Walker Rendelési kód: OFC2-01 175,5 cm 349 cm Air Walker Rendelési kód: OFC2-01 399 cm 99 cm Edzéstípus: Vérkeringés, kardio Hatása: Az ízületeket kímélve edzi a teljes láb- és csípőizomzatot. Hasznos eszköze lehet a mozgásszervi rehabilitációnak

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Labdarúgás Fejlesztési Terv

Labdarúgás Fejlesztési Terv Labdarúgás Fejlesztési Terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Koszics Gábor Pétervására,

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot.

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. TESTNEVELÉS 1-2. osztály A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második

Részletesebben

2. Házi feladat. Írjon 5 fejlesztési célt az U7-es labdarúgók számára és rendeljen hozzá 1-1 utánzó játékot is!

2. Házi feladat. Írjon 5 fejlesztési célt az U7-es labdarúgók számára és rendeljen hozzá 1-1 utánzó játékot is! 2. Házi feladat Írjon 5 fejlesztési célt az U7-es labdarúgók számára és rendeljen hozzá 1-1 utánzó játékot is! 1) Reakciógyorsaság fejlesztése és téri tájékozódás fejlesztése: Fekete-Fehér (nappal-éjszaka

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer Magyar Népi Küzdelmi Játékok Futárméta Versenyrendszer A versenyszabályokat az Országos Baranta Szövetség adja ki, azok felhasználása, sokszorosítása, felhasználása csak a Szövetség engedélyével történhet.

Részletesebben

Atlétika. Gerelyhajítás oktatása középiskolában. Nyugat-magyarországi Egyetem. Savaria Egyetemi Központ. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

Atlétika. Gerelyhajítás oktatása középiskolában. Nyugat-magyarországi Egyetem. Savaria Egyetemi Központ. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Főiskolai docens Atlétika Gerelyhajítás

Részletesebben

Testedzési program: 1.-6. hét

Testedzési program: 1.-6. hét Testedzési program: 1.-6. hét Az alábbiakban közreadunk egy teljes test megmozgatására alkalmas, kezdőnek szóló edzéstervet. A napi életritmusba rugalmasan beilleszthető, és emellett lehetőséget nyújt

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1250x600x1600 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

ISK - Progym JÉGKORONG

ISK - Progym JÉGKORONG Száraz tesztek U18-20 ISK - Progym JÉGKORONG Nap 1 1. Pihenőpulzus 2:2 2. Reggelihőmérséklet 2:3 -"- 3. Magasság 1:1 4. Suly 1:2 -"- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A kislabdahajítás oktatása felső tagozatban, előkészítő és rávezető gyakorlatok

A kislabdahajítás oktatása felső tagozatban, előkészítő és rávezető gyakorlatok Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A kislabdahajítás oktatása felső tagozatban, előkészítő és rávezető gyakorlatok Tanár: Dr. Koltai Miklós Készítette:

Részletesebben

4-5 FÉLÉVES TESTNEVELŐ TANÁR SZAK MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

4-5 FÉLÉVES TESTNEVELŐ TANÁR SZAK MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 4-5 FÉLÉVES TESTNEVELŐ TANÁR SZAK MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY PONTSZÁMOK Sportjátékok Atlétika Torna Úszás Küzdősportok (mindkét nem számára) Összesen 20 pont 30 pont 30 pont 30 pont 10 pont

Részletesebben

Sport XXI. Program Észak - Dunántúl területi pályaverseny I.

Sport XXI. Program Észak - Dunántúl területi pályaverseny I. Sport XXI. Program Észak - Dunántúl területi pályaverseny I. 1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban sportoló gyermek korosztály számára. 2. A verseny ideje és

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára

Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára Sport XXI. Versenyrendszer Atlétika előkészítő program pályaversenye az U 11 korosztály számára Általános szabályok A verseny lebonyolítása: Körverseny rendszerű lebonyolítás a táblázatban látható versenyszámokkal

Részletesebben

1.ábra Az edzés blokkvázlata

1.ábra Az edzés blokkvázlata Előkészítő, rávezető, célgyakorlatok a köríves rúgás gyakoroltatásánál 1.ábra Az edzés blokkvázlata Tervezett edzésprogramom célcsoportjai olyan haladó edzett versenyzők, akik a szereplő technikákban már

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben