A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh Adrienn Szak testnevelés MA Neptun kód: FEXNUJ

2 1. A váltófutás technikája 2. A legfontosabb versenyszabályok 3. Előkészítő gyakorlatok 4. Cél-és rávezető gyakorlatok A váltófutás technikája A jobb eredmények érdekében a váltóbot átadásának és átvételének, valamint a váltások technikáinak különböző formái alakultak ki. Napjainkban a leggyakrabban használt váltó technikák a következők: a) a kétkezes váltási technika A kétkezes váltás technikánál a bot átvétele mindig a jobb kézzel, átadása mindig a bal kézzel történik. A futó, a jobb kézzel történő bot átvétel után azonnal átteszi a botot a bal kezébe, és a következő váltáskor a társa jobb kezébe adja át. A kétkezes váltási technika előnye: - A legegyszerűbb, a legkönnyebben elsajátítható és alkalmazható váltó technika. E váltási formánál mindegyik váltás egyformán történik. Ezért nem igényel különösebben összeszokott váltó párokat és kevés váltásgyakorlással már egészen jó eredményt lehet elérni. Az iskolai testnevelési órákon, iskolai sportkörökben, de a sportegyesületben foglalkoztatott éves fiataloknál is ezt a technikát ajánlatos oktatni. - A váltóbot átvétele biztonságosabb, mivel mindig a jobb kézzel történik és a közvetlen átvételnél a botnak a nagyobbik fele szabadon van. E technika hátrányai: - Minden váltásnál a váltóbotot bal kézben vivő átadónak, az átvevő jobb oldalára kell futni, hogy a jobb kezébe adhassa át a botot, amely út többletet, és ezáltal időveszteséget jelent. - Minden váltásnál, a botot, átvétel után a bal kézbe kell áttenni, amely annak elejtését és a sebesség csökkenését okozhatja. b) az egykezes váltás technika Az első futó a jobb kezében viszi a váltóbotot, és váltáskor átadja a második futó bal kezébe, aki ugyanezzel a kézzel adja át a harmadik futó jobb kezébe, majd a negyedik futó ismét a bal kézbe kapja a váltóbotot. E váltási technika előnye: - A váltás után a váltóbotot nem kell egyik kézből átvenni a másikba, ezért a futás ritmusa kisebb mértékben törik meg, a bot elejtése ritkább és a sebesség csökkenés is kevesebb. - A váltóbot útja egyenesebb és rövidebb, mivel a kanyarfutók, kik a jobb kezükben viszik a botot, a futópálya belső szélén futnak. Ezáltal rövidebb utat tesznek meg. - Az egyenesben futók számára előnyt jelent a futósáv külső szélén történő felállás, mert a váltóbotot balra-hátra fordulva várják, és így jól láthatják a kanyarban futó társukat E váltási technika hátránya: - A "bot elfogyás". Mivel a váltás után nem veszik át a váltóbotot az egyik kézből a másikba, ezért a négy futó közvetlenül egymásután fogja meg a botot. Abban az esetben, ha a bot megfogása nem közel, ráfogással, hanem egymás melletti fogással történik, előfordulhat, hogy az utolsó váltótagnak már nem jut váltóból. A váltóbot átadásának és átvételének formái: a) Alsó váltás: átadás alulról felfelé irányuló mozdulattal Az átadó a váltóbotot alulról fölfelé irányuló mozdulattal, nyújtott karral, az átvevő hátranyújtott, zárt ujjakkal, hüvelykujj távoltartásával, - fölfelé néző tenyerébe, határozott ütésszerű mozdulattal adja át a botot.

3 b) Felső váltás: átadás fölülről lefelé irányuló mozdulattal Az átadó fölülről lefelé irányuló mozdulattal, nyújtott karral adja át a botot, az átvevő hátranyújtott fölfelé néző tenyerébe. Az ujjak itt is zártak, a hüvelykujj távol van a többitől. c, Előretoló átadás: alkalmazása csak a versenysportban ajánlható. d, Feltartott bottal történő váltás: Az átadó a botot előrenyújtott kézzel fáklyaszerűen fölfelé tartja, amit az átvevő kivesz a kezéből. 4x400 m- es és hosszabb résztávokat tartalmazó váltófutásoknál alkalmazzák az atléták, alkalmi, iskolai váltók számára a legegyszerűbb botátadási mód rövidtávokon is. Rajthelyzet a váltófutásnál: A váltófutás első embere, valamint a botot váró váltótagok az induló helynél különböző rajthelyzetekben helyezkedhetnek el: A váltófutás első embere a futás távjának megfelelően álló, vagy térdelő rajttal indul. Eltérést csak a váltóbot tartása okoz. A futó térdelőrajtnál a kétkezes váltásnál a bal, egy kezes váltásnál a jobb kezében tartja a váltóbotot. A hüvelyk,- a mutató,- és a középső ujj a rajtvonal mögött támaszkodik. A gyűrűs,- és a kisujj, a váltóbot végét fogja. A rajtolás pillanatában, amikor a kezek elszakadnak a talajtól, a többi ujj ráfog a botra Váltásnál a rajthelyzet végrehajtható: a, az állórajt mindkét formájával,de a hátul lévő lábbal rajtolás lényegesen gyakoribb, mint az elöl lévő lábbal indulás. Állórajttal történő indulásnál, a gyorsabb indulás érdekében az átvevő a fejét mérsékelten a válla fölött hátra fordítja, hogy jól láthassa a botot hozó váltótársát. Fél térdelő rajttal történő indulásnál, a kéz és a két láb a talajon támaszkodik. Ezáltal a súlypont az indulás pillanatában kedvezőbb helyzetben van. A botot váró futó az eredményes váltás érdekében indulási segédvonalat jelöl meg. A segédvonalat az induló helytől visszafelé kell mérni, kb lábfej távolságra, amely távolság függ a botot hozó végsebességétől és a botot vivő felgyorsulási készségétől. Amikor a botot hozó váltótag odaér az indulási segédvonalhoz, az átvevő a fokozódó gyorsulással elindul. A váltóhatár előtt, kb. 3-5 m távolságnál a botot váró a kezét leengedve, karját hátra lendíti a csípő mögé Kéztartás a korábbi ismertetés szerint történik. A kéz letétel helyét szintén tanácsos segédvonallal megjelölni, úgy, hogy még megfelelő távolság maradjon a váltás végrehajtásához. A váltófutásnál a váltótagok összehangolt gyors indulással, az indulás és a kézletétel pontos végrehajtásával, valamint a váltás kivitelezésének automatizálásával, igyekeznek mind jobb eredményeket elérni. A technika elsajátítást megkönnyíthetjük játékos váltófutások alkalmazásával és fokozatosan felépített oktatással. A legfontosabb versenyszabályok Az egyes résztávok határvonalait a pályán keresztbe húzott 5 cm széles fehér vonallal kell megjelölni. Minden váltóterület (váltózóna) 20 m hosszú, és a középvonaluk a résztávolságok határvonala. A zóna kezdete és vége az azt kijelölő vonalaknak a rajtvonalhoz közelebb eső széle, a futás irányában. Ezek a vonalak is 5 cm szélesek. A 4x400 m első váltásánál a váltózónák középvonala megegyezik a 800 m rajtvonalaival. A 4x400 m második és utolsó váltásánál a váltózónát a rajt- /célvonaltól előre és hátra m- re húzott vonalak határolják.

4 A túlsó egyenes elején a pályán keresztbe húzott ív mutatja azt a helyet, ahol a második (4x400 m) elhagyhatják a pályasávjukat. Ez az ív megegyezik a 800 m-nél használt bevágási vonallal. A 4x100 m-es a teljes távon kimért pályán kell végigfutni. A 4x400 m-en a versenyzőknek az első kört és a másodiknak a túlsó egyenes kezdetéig (bevágási vonal) tartó részét a kimért pályán kell futni. Megjegyzés: A 4x400 m-es váltóknál, ha négy vagy annál kevesebb csapat indul, ajánlatos, hogy csak az első kör első kanyarját fussák kimért pályán. A 4x100 m-es váltófutásoknál a csapatok tagjai (az elsők kivételével) legfeljebb 10 m-rel a váltóterület előtt kezdhetnek futni. Ennek a helyét elütő színű vonallal kell megjelölni valamennyi pályán. A 4x400 m-es váltóban az első váltásnál, amelynél még mindenki a saját pályáján marad, a második futó a váltózónán belül köteles elkezdeni a futást, nem indulhat azon kívülről. Hasonlóképpen a harmadik és a negyedik futók is csak a váltózónájukon belülről indulhatnak. A csapatok második futói csak az első kanyar végén, a bevágási vonal (rajt felőli széle) után hagyhatják el a számukra kijelölt pályát. A kimért pálya elhagyásának helyét 5 cm széles ívelt vonallal és legfeljebb 15 cm magas, közvetlenül az ív és a pályavonalak metszéspontjai előtt elhelyezett, a vonalaktól eltérő színű kúpokkal vagy prizmákkal (5x5 cm) kell megjelölni. A 4x400 m-es váltónál a harmadik és negyedik szakasz futói a kijelölt versenybíró irányításával olyan sorrendben kötelesek (belülről kifelé) a várakozási helyzetet elfoglalni, amely megfelel annak a helyezésnek, ahol csapattársuk saját szakaszának 200 m-énél futott. Ezután a váltózóna elején várakozó versenyzők ezt a sorrendet nem változtathatják meg, és nem cserélhetnek helyet. Ezen szabály be nem tartása a csapat kizárását vonja maga után. A nem kimért pályán futott váltószámnál (beleértve a 4x400 m megfelelő részét) a futók elfoglalhatják a belső pozíciót, amikor csapattársuk megérkezik, feltéve, ha nem lökdösődnek és nem akadályozzák a többi futó zavartalan továbbhaladását. A 4x400 m-en a várakozó versenyzők kötelesek a 9. pontban leírt sorrendet megtartani. Jelzések. A teljesen vagy részben kimért pályán futott váltószámok esetén, minden versenyző használhat egy jelzést a saját pályáján. A legfeljebb 5x40 cm-es öntapadó szalagnak, jelnek olyan színűnek kell lennie, amely nem téveszthető össze semmilyen más, állandó jelzéssel. Salakos, füves pályán a versenyzők megkarcolhatják saját futósávjuk felszínét. A fentieken kívül semmilyen esetben, semmiféle más jelzés nem használható. A váltóbot belül üres, sima felületű, kör keresztmetszetű, egy darab fából, fémcsőből vagy más merev anyagból készül. Hossza cm, kerülete cm és tömege legalább 50 g. A váltóbot, hogy jobban lehessen látni, lehetőleg színes legyen. A váltóbotot a táv végéig kézben kell vinni. A versenyzők nem használhatnak kesztyűt, és nem kenhetnek semmit a kezükre a bot jobb fogása érdekében. Ha elejti a botot versenyző, neki kell felvennie. Botfelvétel közben elhagyhatja a pályáját, ha ezzel nem csökkenti a teljesítendő távot. Amennyiben betartotta ezeket a szabályokat, és nem akadályozott más versenyzőket, a bot elejtése miatt nem kell kizárást alkalmazni. A váltóbotot csak a váltóterületen belül adhatják át egymásnak a futók. A bot átadása akkor kezdődik, amikor az átvevő futó először ér a bothoz, és akkor tekinthető befejezettnek, amikor már csak az átvevő kezében van. A váltózónán belüli váltás tényét a bot, és nem a test vagy a végtagok helyzete határozza meg. A bot váltózónán kívül történő átadása kizárást von maga után. A versenyzők a bot átvétele előtt, és/vagy átadása után mindaddig kötelesek saját pályájukon, illetve a váltózónában maradni, az átadás után addig, amíg valamennyi pálya szabaddá nem válik, hogy más versenyzőt ne akadályozzanak. Ha valamelyik versenyző saját távjának végén helyének vagy pályájának elhagyásával szándékosan akadályozza egy másik

5 csapat valamelyik tagját, az akadályozó versenyző csapatát ki kell zárni a versenyből. Kizárással kell büntetni a lökéssel, tolással vagy bármely más módszerrel történő segítségadást. Bármelyik fordulóban bármelyik négy versenyző indulhat a váltóban, akit a versenyre neveztek, akár erre vagy más versenyszámra. Azonban a váltócsapat a versenyen történő indulását követően csak két tartalékversenyzőt vehet igénybe helyettesítőként. Ezen szabály be nem tartása a csapat kizárását vonja maga után. A váltócsapatok összetételét és a futási sorrendet hivatalosan be kell jelenteni legkésőbb egy órával a forduló első futamának meghirdetett első jelentkeztetési ideje előtt. Ezután változtatás csak orvosi indoklással lehetséges (amelyet igazolnia kell a szervezők által megbízott orvosnak is), és csak a kérdéses futam jelentkeztetési idejének lezárásáig. Ezen szabály be nem tartása a csapat kizárását vonja maga után.

6 Előkészítő gyakorlatok 1. Pados fogó vagy folyosófogó Alkalmazási területe: általános iskola, 3-8. osztály A gyakorlat célja: a szervezet általános előkészítése a futófeladatokhoz, gyorsaság fejlesztése Szükséges eszközök: 6 pad és 3 jelzőszalag A résztvevők száma: az egész osztály A gyakorlat leírása: a tornateremben kirakunk 3 oszlopban 2-2 padot egymás mögé úgy, hogy közte legyen bőven hely a futásra. Kijelölünk egy fogót, akit szalaggal különböztetünk meg. A feladat, hogy el kell menekülni a fogó elöl úgy, hogy a padokon nem lehet átugrálni, csak megkerülni azokat. A fogó is csak így haladhat. Akit megfogott, lovagló ülésben elhelyezkedik egyik padon ott, ahol megfogták. Feladata, hogy 10x álljon fel a padról, és üljön vissza. Kritikus momentum: figyelni kell, hogy tényleg megkerüljék a diákok a padokat, mert így a futás ritmusát megtörik a gyorsulások-lassulások, és remekül fejleszthetjük a gyorsulási képességet Megjegyzés: nagyon kedvelt játék a gyerekek közt, mert egyszerűen játszható, könnyűek a szabályok, a padok közbeiktatásával pedig kis helyen is növelhetjük a futásra szánt teret. Változatok: ha két vagy három fogót jelölünk ki, gyorsíthatjuk a játékot, ezzel növelhetjük a terhelést és megosztott figyelmet követelhetünk a tanulóktól, ezen kívül, ha a fogók összebeszélnek, a taktikai érzék is remekül fejlődik ha nem 3x2, hanem 2x3 padot rakunk ki, akkor nő a gyorsulási szakasz hossza, nagyobb végsebesség érhető el, mielőtt fékezni kellene 2. Váltóversenyek Alkalmazási terület: általános iskola, 3.osztálytól, váltás gyakorlása, gyorsaság és ügyesség fejlesztése Eszközök: 3 bója, 3bot

7 A gyakorlat leírása: Futás bójától bójáig, először kézráütéssel váltanak, majd különböző váltási technikákkal. Kritikus momentum: Figyelni kell, hogy ne csalják le a távot, és a váltást is be kell előtte begyakoroltatni, fontos a folyamatos technikacsiszolás. Megjegyzés: A csapatok között kialakult versenyzés kedvez a tanulók motivációs szintjének. Változatok: Különböző szerekkel lehet változatosabbá tenni a gyakorlatot, például ugrókötéllel 3. Körváltó Dieter Kruber (2000): Az atlétika oktatása tornateremben Dialóg Campus Kiadó, Alkalmazási terület: általános iskola, hatodik osztálytól Eszközök: 1 bot, síp A gyakorlat leírása: A tanulók mindegyike egy kört fut, egy kör után váltanak. Kritikus momentum: Segédvonalakat érdemes kijelölni, hiszen így fogja tudni a tanuló, mikor történjen a váltás. Megjegyzés: Nagy helyet igénylő és nem könnyű feladat. 4. Ingázó váltó Dieter Kruber (2000): Az atlétika oktatása tornateremben Dialóg Campus Kiadó, Alkalmazási terület: általános iskola, 3. osztálytól, a gyorsaság fejlesztésére

8 Eszközök: 2 bója A gyakorlat leírása: A tanulók két csoportban helyezkednek el, egymással szemben. Az egyik tanuló elindul, majd a másik oszlop végére fut, ekkor indul el a következő tanuló a másik oldalról. Kritikus momentum: Sok szervezést igényel, követeljük meg a szabályok betartását. Megjegyzés: Kiválóan fejleszti a gyorsaságot ez a gyakorlat, játék órára tökéletes. Változatok: beiktathatunk bójákat, így szlalomban kerülik meg őket, vagy szerekkel is színesebbé tehetjük a gyakorlatot. 5. Futóiskola Forrás: Bácsalmási Péter- Koltai Jenő (1962): Az atlétika oktatása. Sport Lap- és Könyvkiadó, Budapest. Alkalmazási területe: Általános iskola, 4. osztálytól, technikacsiszolás Eszközök: 2bója A résztvevők száma: egész csoport, 20fő A gyakorlat leírása: A tanulók sarok-, majd térdemelést végeznek Kritikus momentum: A karmunkára fokozottan figyelnie kell a pedagógusnak, valamint a megfelelő szögű térdemelésre, a törzs mozgására. Megjegyzés: Kiválóan alkalmasak a tanulók bemelegítésére, technikacsiszolásra a futóiskola gyakorlatok. Változatok: Indiánszökdelést is végeztethetünk, sarok-térdfelkapás 3 lépésenként, ugyanazon az oldalon térdfelkapás, sarokfelkapás; váltott lábú szökdelés, szökdelés páros lábon. Dzsoggolás, szkippelés

9 Rajz: 6. Fokozó-, repülőfutás Alkalmazási területe: általános iskola alsó tagozattól, technikacsiszolás Eszközök: 2bója A résztvevők száma: egész csoport, 20fő A gyakorlat leírása: A fokozófutás könnyű iramból a maximális sebesség elérését jelenti, majd kiengedve fokozatos lassítást. Távja: m A repülővágta: A lehető legnagyobb sebességet kell elérni, és azt tartani méteren keresztül. Kritikus momentum: Fontos elmagyarázni a fokozó-és repülőfutás közti különbséget. Párokban indítom őket, így jobban törekednek a lehető legnagyobb sebesség elérésére. Megjegyzés: Óra elején, bemelegítésként, futóiskola végén alkalmazom. Változatok: 80 %-os energiabefektetéssel repülővágta, majd 100 %-os energiabefektetéssel. 7. Hosszútávú futóváltók Dieter Kruber (2000): Az atlétika oktatása tornateremben Dialóg Campus Kiadó,

10 Alkalmazási területe: általános iskola, 4. osztály, futó-állóképesség fejlesztése Eszközök: 4 bója/ medicinlabda A résztvevők száma: 5*4 fő A gyakorlat leírása: Minden futónak, életkortól függően 3-10 kört kell megtennie a kialakított pályán, az utat a bóják mutatják. Ha az átadó futó bekanyarodik az utolsó körbe, az érintett váltó átvevő embere ráállhat a rajtvonalra. Kritikus momentum: Testnevelés órán kevésbé fogják szeretni a tanulók, inkább edzésen alkalmaznám. Megjegyzés: Minden további versenyző a futópályán kívül várakozik egy külön megjelölt területen. Változatok: A pálya lehet kör alakú, vagy egyenes, különböző szerekkel, akadályokkal színesíthetjük is. Rajz: 8. Számozott versenyfutás Dieter Kruber(2000): Az atlétika oktatása tornateremben, Dialóg Campus Kiadó Alkalmazási területe: 4.5. osztálytól, futósebesség kialakítása Eszközök: 4 bója A résztvevők száma: 4*5 fő A gyakorlat leírása: Minden tanuló kap egy számot 1 és 5 között. A csapatok csillag alakzatban állnak fel, egymás mögött. A felszólított számot viselő tanulók futva megkerülik a körüket, majd amilyen gyorsan lehet, visszatérnek a helyükre. Ennél a játéknál természetesen többen is állhatnak egy sorban. Kritikus momentum: A csapatok elosztásánál figyelembe kell venni az egyéni teljesítményt. Megjegyzés: Sok hely szükséges a gyakorlathoz, ezért célszerűbb udvaron játszatni.

11 Változatok: Ugyanezt felső tagozatban egy kilós kézisúlyzóval is variálhatom. A tanulók több kört is megtehetnek, életkortól és előképzettségtől függően. Vezényszó után az egyesek egy-kétszer megkerülik a kört, és mielőtt visszatérnek a helyükre, ráütnek a kettesekre, akik- miután futottak- ugyanígy tesznek a hármasokkal. Minden csapat utolsó futója újra az elsőt váltja. Az egész hatszor ismétlődik. Ily módon a játékos intervallum-edzés egy módját valósítjuk meg. Rajz: 9. Szalagszerző Alkalmazási terület: általános iskola, 1-8. osztály A gyakorlat célja: a szervezet általános előkészítése, bemelegítése Szükséges eszközök: minden tanulónak egy jelzőszalag Résztvevők száma: az egész osztály A gyakorlat leírása: minden tanuló kap egy szalagot, amelyet hátul a nadrágjába tűr,úgy, hogy a fele kilógjon. Jelre szabad mindenfelé futni-helyezkedni. A cél, hogy megvédjük a saját farkincánkat úgy, hogy nem nyúlhatunk hozzá, közben pedig a társainkét megszerezzük. A játék végén az a győztes, akinek több szalagot sikerült rabolni a társaktól. Kritikus momentum: nagyon oda kell figyelni, hogy ne fogják le egymást a tanulók, mert az szabálytalan Megjegyzés: ügyelni kell, hogy valóban kilógjon a nadrágból a szalag fele, hogy könnyen kivehető legyen vetkőztetés nélkül Változatok: szökdelés közben kell a szalagot kivenni párokat alkotva egymástól kell a szalagot megszerezni

12 10. Kendő fogó Alkalmazási terület: 4. osztálytól, mozdulat és mozgásgyorsaság, reakciógyorsaság, gyorsasági állóképesség, téri tájékozódás fejlesztése Eszközök: 1db kendő v. szalag Résztvevők száma: 20fő A gyakorlat leírása: Az osztály feláll szórt alakzatban. Kiválasztunk 1 fogót, aki kap 1 kendőt vagy szalagot a kezébe. Jelre a menekülők futnak szórt alakzatban, a fogó pedig igyekszik megszabadulni a kendőtől (szalagtól) úgy, hogy azt ráteszi valamelyik menekülő vállára. Győztes az, akinek egyszer sem került a vállára a kendő. Kritikus momentum: Ne jelöljünk ki túl nagy menekülő területet, mert a menekülők messze lévén a fogótól, állva nézik társaik üldözést. Változatok: A játékot felgyorsíthatjuk egy másik fogó beiktatásával. Cél-és rávezető gyakorlatok 1. Állórajt oktatása Forrás: Bácsalmási Péter- Koltai Jenő (1962): Az atlétika oktatása. Sport Lap- és Könyvkiadó, Budapest. Alkalmazási terület: 3. osztálytól, állórajt technikájának oktatása Eszközök: síp A résztvevők száma: 14 fő

13 A gyakorlat leírása: A hátul lévő lábbal való indulást ajánlatos oktatni. A lábak másfél, esetleg két lábfej nagyságú harántterpeszben legyenek úgy, hogy a hátul lévő lábbal azonos oldali kar van elöl. A nagyobb terpesz segíti a jobb egyensúlyi helyzet és a hosszabb első lépések kialakítását. A harántterpesz felvételénél a tanuló döntse el, melyik lába van hátul, a választásnál az egyetlen szempont, melyik lábbal természetesebb a mozgás megkezdése. Az oktatás kezdetén indítási jel nélkül, fokozófutásszerűen rajtoljanak a tanulók. Egy foglalkozáson 6-8ismétlés ajánlható. Kritikus momentum: Magyarázat és példaértékű bemutatás, bemutattatás nagyon fontos. Megjegyzés: Versenyeztethetem is a tanulókat, ha már begyakorolták az állórajtot. Például váltóverseny formájában. Változatok: Indulás elöl lévő lábbal Rajz: 2. A helyes időben történő elfutás gyakorlása Forrás: Dieter Kruber (2000): Az atlétika oktatása tornateremben, Dialóg Campus Kiadó Alkalmazási területe: általános iskola, 3. osztálytól, reakciógyorsaság fejlesztésére Eszközök: nincs szükség eszközre ehhez a gyakorlathoz A résztvevők száma: 4x6-8fő, az osztálylétszámtól függően A gyakorlat leírása: A tanulók 6-8 fős sorokat alkotnak. Az első sor néhány méterrel a terem közepe előtt áll egy megjelölt vonalon. Két méterre mögöttük egy rajtvonalat rajzolunk a talajra. A tanulók akkor indulnak, ha a második sor fogói átlépik ezt a jelzést. Ki éri el a falat anélkül, hogy leütnék? Ennek megfelelően végzi a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik sor is a gyakorlatot. Kritikus momentum: a fegyelmezetlenségre ügyeljünk oda. Előkészületet igényel. Megjegyzés: Figyeljünk arra, hogy azonos képességű tanulók alkossák a csoportokat Változatok: Ezt a gyakorlatot különböző jelzővonalak beiktatásával nehezíthetjük.

14 3. Botátadás,váltás gyakorlása párokban (Forrás: Alkalmazási területe: általános iskola 4. osztálytól, botátadás gyakorlására Eszközök: páronként egy bot A résztvevők száma: az egész osztály, párokra bontva A gyakorlat leírása: Először járás, majd lassú futás közben gyakorolják a párok a botátadást (kétkezes váltás). Kritikus momentum: A technikacsiszolás elengedhetetlen. Megjegyzés: Helyigényes feladat. Változatok: változtathatjuk az átadás módját (alsó váltás, majd felső váltás), odafigyelve a fokozatosság elvére. 4. A botátadás gyakorlása (Forrás: Dieter Kruber (2000): Az atlétika oktatása tornateremben, Dialóg Campus Kiadó) Alkalmazási területe: általános iskola, 3. osztálytól, váltótechnikák elsajátítására Eszközök: 4 bot

15 A résztvevők száma: 6-8 fős csapatok Ez a gyakorlatforma a szervezést tekintve nagyon hasonló a 2. gyakorlatban leírtakkal. A leütés helyett azonban váltóbotot adnak át egymásnak a tanulók. Kritikus momentum: A fokozatosság elvét tartsuk szem előtt. Megjegyzés: versenyszerűen is végeztethetjük. Változatok: ha nehezíteni szeretnénk a gyakorlaton, váltózónák bevezetésére is sor kerülhet. 5. A bot átadás-átvétel gyakorlása oszlop alakzatban. (Forrás: Alkalmazási területe: általános iskola 4. osztálytól, botátadás gyakorlására Eszközök:3 db bot A résztvevők száma: az egész osztály, csoportokra bontva A gyakorlat leírása: A tanulók oszlopokban helyezkednek el. A botot az utolsó adja előre az ismertetett módon Kritikus momentum: Először lassan végeztessük a gyakorlatot, odafigyelve a részletekre. Megjegyzés: Fontos a folyamatos hibajavítás. Változatok: Versenyszerűen is alkalmazhatjuk, ha már elsajátították a technikát. A gyakorlat leírása: 6-8 fős csapatokat alakítunk. A csapatok egyes oszlopban állnak fel egymás mellett. A csapattagok érintésen túl egy lépés távolságra állnak egymástól, a bot a sorvégi tanuló jobb kezében van. Sípszóra átveszi bal kezébe és hangjelzésre átadja az előtte álló társa jobb kezébe, aki ismét átveszi bal kezébe és átadja előtte álló társának stb. Az a csapat győz, amelyiknek elöl álló tagja elsőként emeli a botot a magasba.

16 6. Botadogató verseny futók ellen Alkalmazási terület: általános iskola, 4-8. osztály A gyakorlat célja: a reakcióidő és gyorsulás fejlesztése Szükséges eszközök: csapatonként egy labda Résztvevők száma: az egész osztály, 2 vagy 4 csapatot alkotva A gyakorlat leírása: A csapatok felállnak a pályán a lent látott ábrának megfelelően. Megadott jelre a futó és a labda egyszerre indul el a túloldal felé. Cél, hogy a futó előbb érjen célba, mint a labda, amit egymásnak adogatnak a csapat tagjai. Győztes vagy a futó, vagy a labda! Aki futott, beáll a sor végére, az első ember a labdaadogatók közül pedig a futó helyére. Megjegyzés: legyen megfelelő hosszúságú a pálya, ahol a gyerekek futnak, hogy legyen idő a gyorsulásra, és elegendő hely a labdaátadásokhoz is Kritikus momentum: nagy helyigényű gyakorlat. Változatok: játszhatjuk körben állva, ekkor addig a tanulóig kell futni, ahonnan a labda indult két csapat játszhat egymás ellen is: egyik csapat labdát adogat, a másik csapat tagjai pedig egyszerre futnak: 7. Oszlop váltó Alkalmazási területe: általános iskola, 4. osztály, gyorsasági erő-állóképesség fejlesztése Eszközök: 6 db váltóbot A résztvevők száma: 24 fő

17 A gyakorlat leírása: Az oszlop lassú futással halad előre úgy, hogy tagjai 2 m távolságra vannak egymástól. A hátsó ember hangjelzésre átadja a botot bal kezéből az előtte álló tanuló jobb kezébe, majd nagy sebességgel a sor elejére fut. A feladat egészen addig tart, míg mindenki nem futott az élen. Kritikus momentum: Figyeljünk arra, hogy az oszlop ne fusson el az előre vágtázó futó elől! Megjegyzés: A botot átvevő társ azonnal átveszi a botot a bal kezébe és azzal adja át az előtte álló társa jobb kezébe. Változatok: A feladatot időkényszer alatt is végeztethetjük, cél, hogy minél rövidebb idő alatt oldják meg a feladatot. A teljesítményt vessük össze a másik csapat(ok) teljesítményével. 8. Egy váltózóna bevezetése Alkalmazási területe: általános iskola, 4. osztálytól, váltótechnikák csiszolására, tökéletesítésére Eszközök: 4 bot A résztvevők száma: 6-8 fős csapatok Kritikus momentum: Nagyon sokat kell gyakoroltatni, hogy tökéletes legyen az átadás technikája Megjegyzés: Újra ugyanaz marad a szervezési mód, csak most a tanár megjelöl egy körülbelül 10 m-es váltózónát. Az átadás kétkezes váltással történik, hiszen ez a legegyszerűbben elsajátítható váltási forma. Változatok: Helytől függően lehet változtatni a futás mennyiségén, távokon, nehezítve kanyar beiktatásával, stb. A váltótechnika gyakorlása versenyhelyzetben

18 9. Kis- és közepes sebességű futásból a váltás gyakorlása (Forrás: Alkalmazási területe: általános iskola, 3. osztálytól, a váltófutás gyakorlására, ügyesség fejlesztésére Eszközök: páronként egy bot, segédvonalak A résztvevők száma: az egész osztály A gyakorlat leírása: Az átadó elindulása után az átvevő akkor induljon az állórajtból mikor a társa 2-3 méterre megközelítette és a váltózónában történjen a váltás. Indulási segédvonal használata, gyakorlása Kritikus momentum: hibák lehetnek az alábbiak: A bot átadása-átvétele során az átadó - nem nézi, hogy hová teszi a váltóbotot - túl keményen, ütésszerűen helyezi el társa tenyerében, az átvevő - törzsétől távol tartja a kezét - a lekészített karját mozgatja - a botot az átvétel után nem veszi át a bal kézbe javításuk: részben szóbeli figyelmeztetéssel, részben ismételt gyakorlással Megjegyzés: -Mind az átadó, mind átvevő futássebessége nagy, így nehéz a váltás végrehajtása. Ezen lehet segíteni közepes iramú futás közbeni gyakorlással. -Az átvevő nem akkor kezdi meg a futást, amikor a társa eléri a segédvonalat, tehát vagy később, vagy túl korán indul ez sebességtörést okoz. Ezt indulási gyakorlatokkal mozgásjelre indulással lehet gyakorolni -Az átvevő nem futósávja belső szélén, hanem középen vagy a futósáv külső szélére húzódva fut. Változatok:A futás iramán változtathatunk.

19 10. Térdelőrajt, futás kanyarban váltóbottal. (Forrás: Alkalmazási területe: általános iskola, felső tagozat-előképzettségtől függően, botátadás gyakorlására Eszközök: segédvonalak, 4-5 db bot A résztvevők száma: 4 fős csapatok A gyakorlat leírása: Páronként dolgoznak a tanulók. Térdelőrajt helyzetében helyezkedik el az egyik tanuló, míg a másik a kezében viszi a botot, a másik kicsit előbb elindul, és megpróbálnak kétkezes átadást végezni, futás közben, figyelve a váltózónákra, segédvonalakra. Kritikus momentum: Ehhez már szükség van konkrét ismeretekre, és sok gyakorlással kell felkészülni erre a gyakorlatra. Megjegyzés: Tornateremben sajnos ehhez kicsi a hely, inkább az udvaron, sportpályán gyakoroltatnám. Változatok: Bal kezükben a végén fogják a botot a tanulók

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1.

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Kecskemét, 2016. január 24. VASÁRNAP 09.30 A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztály számára a téli időszakban teremverseny

Részletesebben

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnokságának szabályzata 1. A játék menetéről általában A játék során két csapat: az ütő ( A csapat) és a fogó ( B csapat) küzd egymással a pontokért.

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS

MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS MJSZ UTÁNPÓTLÁS TESZTELÉS A Magyar Jégkorong Szövetség az idei évtől kezdődően kötelezi arra a klubokat, hogy a mellékelt útmutatások alapján végezzék el az utánpótláskorú játékosok felmérését. Minden

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Für Attila G8C5WR 1. A gátfutás technikája A

Részletesebben

VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata

VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata A Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány és a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság Szervezésében megrendezésre kerülő VII. Székesfehérvári Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata 2014-1 - I. fejezet

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió

Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió Rádió amatőr iránymérés bajnoki szabályzata B rész verseny 2.11/2013 változat Elfogadva: 2012. Szeptember 14-én, Kopaonikban IARU R1 ARDF Working Group ülésen

Részletesebben

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK Bevezetés Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A játékszabályok minden olyan nemzetközi versenyre vonatkoznak, amelyet a BISFed (Boccia Nemzetközi Sport Szövetség)

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

Tisztelt Lovas Barátaink!

Tisztelt Lovas Barátaink! VERSENYKIÍRÁS Tisztelt Lovas Barátaink! 2012. május 12.-én, szombaton hetedszer rendezzük meg Pomázon, a Magyar Vár Táborban Pilis-Dunakanyari legnagyobb lovas rendezvényét a Lovasmajálist. Az idei Pomázi

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb

Részletesebben

BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére

BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére Létszám, játékidő, pálya, pozíciók, felszerelés BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére A játékot két, 9-9 fős csapat játssza egymás ellen. Mérkőzésidő nincs, a játék nem időhöz kötött, hanem 9 játékrészből

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5 Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A szövetség azonban

Részletesebben

2. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_15. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin

2. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_15. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin JÁTSSZUNK LDÁVL! SZKC_102_15 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: ndóné Nagy Katalin, Petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári Játsszunk

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 1 Benki Tamás Tartalom: 1.

Részletesebben

Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27.

Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27. Versenyszabályzat STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság Kaposvár, 2014.09.27. FIGYELEM! Ez a versenyszabályzat eltér a korábban kiadott vagy más versenyeken használt versenyszabályzatoktól, erre a versenyre

Részletesebben

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Bevezetés CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A nemzetközi boccia versenyek szervezésével kapcsolatos további információk a Nemzetközi

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 2014. évi Somogy Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltó Verseny VERSENYSZABÁLYZAT A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Evezős évadnyitó 26. gróf Széchenyi István emlékverseny 6. Nemzetközi Budapest Kupa VERSENYZŐI INFORMÁCIÓK

Evezős évadnyitó 26. gróf Széchenyi István emlékverseny 6. Nemzetközi Budapest Kupa VERSENYZŐI INFORMÁCIÓK Evezős évadnyitó 26. gróf Széchenyi István emlékverseny 6. Nemzetközi Budapest Kupa VERSENYZŐI INFORMÁCIÓK 2016. Április 1. Péntek - Érkezés 14:00 Regisztráció kezdete Helyszín: Danubius Nemzeti Hajós

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Beadandó dolgozat ATLÉTIKA SMDLTE 2202 Távolugrás oktatása középiskolában Készítette: Varga Áron Szak: Testnevelés

Részletesebben

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni.

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. Croquet A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. A játékhoz mindenekelőtt szükség van egy Croquet készletre. Ez többnyire 6 különböző színű fa

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. OXA Starter+ infrakapus időmérő berendezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. OXA Starter+ infrakapus időmérő berendezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS OXA Starter+ infrakapus időmérő berendezés Általános ismertető A berendezés kiválóan alkalmas rövidtávfutók rajtgyorsaságának fejlesztésére, rövid távú nagy sebességű futások mérésére,

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Garas Mihály, Herczeg Zsolt, Melter László 2010.01.14. 2 Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Történelmi Versenyszabályzat

Részletesebben

ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI

ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI 4. ÚSZÁS SZABÁLYAI A RÉSZ A VERSENYSZÁM.. 61 3.1 A VERSENYSZÁM LEÍRÁSA....61 1 Az úszás versenyszám 2 Versenytávok 3.2 HIVATALOS SZEMÉLYEK...61 1 Versenyszám igazgató

Részletesebben

26. Bosch Szarvasűzők Részletes versenyszabályok

26. Bosch Szarvasűzők Részletes versenyszabályok 26. Bosch Szarvasűzők Részletes versenyszabályok 1) Résztvevők: A versenyen induló csapatokat a Versenykiírásban részletezettek szerint három kategóriába soroljuk: (1). MEFOB kategória (egy felsőoktatási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

SZARVASŰZŐK egy különleges futóverseny:

SZARVASŰZŐK egy különleges futóverseny: SZARVASŰZŐK egy különleges futóverseny: 1991 óta minden évben, azaz immáron 26. alkalommal kerül megrendezésre a SZARVASŰZŐK elnevezésű országos váltófutóverseny. A verseny kabala állata Bonifác, a szarvas.

Részletesebben

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona mozgás, sport a SZKA_106_06 é n é s a v i l á g szabadban 3. A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM 88 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2009-2013 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS

TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS TEK-SPÁRTA 300 MEGHÍVÁSOS NEMZETKÖZI ERŐNLÉTI VERSENY VERSENYKIÍRÁS 2016-ban immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Spárta 300 verseny. 2013-ban háziversenynek indult, csak hazai csapatok részvételével,

Részletesebben

Magyarország 2016 évi 50 km-es Ultrafutó Bajnokság, és Nyílt Bajnokság. versenykiírás

Magyarország 2016 évi 50 km-es Ultrafutó Bajnokság, és Nyílt Bajnokság. versenykiírás Magyarország 2016 évi 50 km-es Ultrafutó Bajnokság, és Nyílt Bajnokság. versenykiírás 1. Általános tudnivalók futónaptár.hu 1.1. Általános információk Magyarország 2016.évi 50 km-es ULTRAfutó Bajnoksága

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Magyar Autómodell Bajnokság. Pályaversenyek szabályzata 1/10 ELEKTROMOTOROS KATEGÓRIÁK. Érvényes: 2008-tól MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG

Magyar Autómodell Bajnokság. Pályaversenyek szabályzata 1/10 ELEKTROMOTOROS KATEGÓRIÁK. Érvényes: 2008-tól MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG Magyar Autómodell Bajnokság Pályaversenyek szabályzata 1/10 ELEKTROMOTOROS KATEGÓRIÁK Érvényes: 2008-tól ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1/10 ELEKTROMOS VERSENYEK MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG Összeállította: az MMSZ

Részletesebben

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ DIÁKOLIMPIA 2015/2016. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ. 2016. március 04 06. Jászberény VERSENYKIÍRÁS

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ DIÁKOLIMPIA 2015/2016. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ. 2016. március 04 06. Jászberény VERSENYKIÍRÁS RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ DIÁKOLIMPIA 2015/2016. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016. március 04 06. Jászberény VERSENYKIÍRÁS A Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséggel együtt 2015/2016-os

Részletesebben

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez Versenyszabályzat A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel személyi feltételei: A versenyben részt vevő egyesület tagja legyen. Érvényes

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV

VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV A verseny helyszíne: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

SZEGEDI IPARI SZAKKE PZŐ E S A LTALA NŐS ISKŐLA JŐ ZSEF ATTILA TAGINTE ZME NYE

SZEGEDI IPARI SZAKKE PZŐ E S A LTALA NŐS ISKŐLA JŐ ZSEF ATTILA TAGINTE ZME NYE SZEGEDI IPARI SZAKKE PZŐ E S A LTALA NŐS ISKŐLA JŐ ZSEF ATTILA TAGINTE ZME NYE A KIHÍVÁS NAPI AKADÁLYPÁLYA TERVE, A FELADATOK LEÍRÁSA 2015. május 20. Iskolánkba tanulási, magatartási problémával, figyelemzavarral

Részletesebben

SZKC 103_06. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_06. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKC 103_06 a z é n d i m e n z i ó i titkos barát leleplezése modul szerzője: Sáfár nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 56 titkos barát leleplezése Tanári MODULVÁZLT Tevékenységek

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN KÉSZÍTETTE: MIHALECZ PÉTER TESTNEVELŐ-TANÁR MSC LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓ I.FÉLÉV 1 Gerelyhajítás története: A dobó számok közül, a gerelyhajítás tekinthet vissza a legrégibb

Részletesebben

Versenykiírás/ Szabályok

Versenykiírás/ Szabályok Veszprémi Kispályás Liga 2016 Versenykiírás/ Szabályok Helyszín: Veszprém, Vasas pálya 2 db 20x40 méteres szabvány műfüves pálya Időpont: 2016.04.04. 2016.11.28. (tavaszi-őszi forduló), Szezonzáró: KISPÁLYA

Részletesebben

Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27.

Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27. Országos favágó verseny és találkozó Bükkzsérc Agit-tető 2011. augusztus 27. Versenyszabályzat I. CSAPATVERSENY: I/1. Lánckímélő darabolás: Feladat: A sík lapra helyezett fából egy 5-8 cm-es korongot úgy

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 Elfogadva az FIVB XXXIV.kongresszusán 2014-ben Magyar Röplabda Szövetség 2015. február 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület megbízásából,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon.

Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon. Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon. Pár sorban, most betekintést nyújtok, hogy is láttam én,majd az LRT csapat

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ

NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ POLGÁR JUDIT SAKKPALOTA 1 Képességfejlesztô sakktankönyv NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ Budapest TARTALOMJEGYZÉK 1. Ismerkedés a sakk világával... 3 2. Ismerkedés a sakkbábokkal... 7 3. Ismerkedés a sakktáblával...

Részletesebben

Kis iskolák sportversenye KOVÁTS TIBOR EMLÉKVERSENY

Kis iskolák sportversenye KOVÁTS TIBOR EMLÉKVERSENY Kis iskolák sportversenye KOVÁTS TIBOR EMLÉKVERSENY 1. A verseny célja: Verseny- és játéklehetőség biztosítása a sportágak versenyszámait megismerő, különös tekintettel a hátrányos helyzetű települések

Részletesebben

V. Dunlop - Trophy Amatőr Meghívásos Versenysorozat Sport szabályok

V. Dunlop - Trophy Amatőr Meghívásos Versenysorozat Sport szabályok V. Dunlop - Trophy Amatőr Meghívásos Versenysorozat Sport szabályok 2008 Készítette: Zettner Tamás 2007. december 1 1. Általános Az alábbi szabályzások a MAMS Sport Kódexben foglaltakkal együttesen határozzák

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben