A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár XFHPHK

2 1. A távolugrás középiskolában oktatót technikája A távolugrás bizonyos hosszúságú és végsebességű nekifutás után egy lábról elugrása az ugrógerendáról. Célja, hogy a lehető legtávolabb érkezünk 1 vagy 2 lábra az ugrógödörben. Többfajta technika létezik. A legalapvetőbb a lépő technika. Könnyen elsajátítható. A fejlettebb technika a homorító és az ollózó technika. Ennek az elsajátítása előtt meg kell tanulni a lépő technikát. A technikák között a különbség a légmunkában van. Középiskolában elég a lépő technika alkalmazása és tanulása. A távolugrás végrehajtásának szakaszai: 1. nekifutás vagy lendületszerzés 2. elugrás 3. légmunka 4. talajfogás Nekifutás vagy lendületszerzés: A távolugrók futólépést tesznek meg az elugrásig. Az utolsó három lépés normál, hosszú és rövid lépésből áll. A kezdő tanulóknál ez a lépésszám kevesebb is lehet. A középiskolában futólépésből tudnak a nekifutni és elugorni. A nekifutást az ugró megkezdheti: - nyugalmi helyzetből /álló helyzetből/ - előzetes mozgásból A nyugalmi helyzetből, a nekifutás lényegében állórajtos megindulást jelent. A legfontosabb, hogy könnyen tanulható és szabályozható. Az első lépések hossza és ezen keresztül a pontos gerendafogás. Ha mozgásból történik a nekifutás. A könnyű futással érkezünk a gerendafogáshoz ezért az előnye, hogy nagyobb a nekifutási végsebessége és így nagyobb lesz az ugrás, hátránya, hogy nem mindig egy forma ritmusban érkezünk a gerendafogáshoz ezért pontosságát rosszul befolyásolja. Gyakorlatilag belépünk. Középiskolában az álló helyzetből való indulást célszerű tanulni.

3 Nagyon fontos a távolság kimérése, ez lehet saját kísérlet, illetve méréses módszerrel. Segédjelek, vonalak alkalmazása meg engedett gyakorlás közben. Nekifutás sebessége: Az optimális nekifutási végsebesség kialakításáról alapvető követelmény, hogy az ugró súlypontja minél magasabb pályán mozogjon. Így a nekifutás közben közelebb van a törzs a függőleges helyzetben minta vágtafutásnál, és a térdek magasabbra lendülnek fel a, lépések rövidebbek. A sok gyakorlás azért fontos, mert nekifutás pontosságát meg lehet határozni és az elugrás még pontosabb lesz. Elugrás: A távolugrás legfontosabb mozdulata. A nekifutás által megszerzett mozgási energiát itt használja fel az ugró annak érdekében, hogy súlypontját úgy irányítsa, hogy a lehető legtávolabbra tudjon elugorni. A legfontosabb az ugróláb szerepe az ugrásnál. Az ugrógerendán úgy érkezik, hogy először a sarok fog talajt. A kitámasztás pillanatában a törzs kissé hátradől, a két kar a lábakkal ellentétes helyzetben van. A sarkokkal történő talajfogás után lenyomódik a talp tejesen a talajra, így a térdszög is csökken. Ügyelni kell arra, hogy ne csökkenjen túlságosan, nagymértékben a térdhajlítás, mert így a súlypont is mozdulat, emelkedő pályája megtörik. Az elrugaszkodás döntően befolyásolja a ugrás nagysága. A befejező pillanatba az ugróláb teljesen kinyúlva még a talajon van. Az egyik kar a törzs előtt, a másik mögötte van, a lendítőláb combja pedig vízszintesig emelkedik. A talajtól való elrugaszkodás pillanata után a súlypont már nem változható meg, így a nekifutás és az elrugaszkodás döntően meghatározza az ugrás nagyságát. Légmunka: Az előző két fázisnál írtam, hogy a talajtól való elszakadás után márt, nem váltóztathatunk a súlypont útján. De a valóságban nem ilyen egyszerű a helyzet, ugyanis a levegőben végzett mozdulatok segítségével befolyásolhatjuk az ugrás nagyságát, néhány centiméterrel.

4 Éppen ezért a légmunka célja, a repülés közben fogási impulzusok szabályozásával az egyensúly és a legkedvezőbb talajfogást biztosítani. Az ugrók a levegőben különféle mozgásokat végeznek. A középiskolában a lépő után az ollózó technikával ismerkednek meg a tanulók, de a légmunka mind a 4 fajtáját ismertettem. Guggoló technika: a talajtól való elszakadás után az ugró először az ugrólábat zárja, a lendítőláb mellé, majd mindkét térdet a melléhez húzza. A karokat a törzse mögé lendíti rézsútos mélytartásban. Zsugorhelyzetben repül mindaddig, amíg lábait előre nem nyújtja a talajfogáshoz. Lépő technika: a távolugrás alaptechnikája, repülés közben az ugró szinte végig megtartja az elugrás helyzetét. Közvetlenül a talajfogás előtt hozza, előre az elugró lábát a két láb együtt nyújtja előre a talajfogáshoz. Homorító technika: Elugrás után a légmunkát azzal kezdi, hogy a lendítőlábat lengedi hátra, az ugróláb mellé. A medencéjét oly mértékben előre nyomja, hogy homorítani kezd. Mindkét sarkát kissé felcsapja, karjait karkörzéssel magas tartásban vagy hátsó oldalsó közétartásba lendíti. Repülés leszálló ágban az ugró a törzs, a láb hirtelen előrehozásával, bicskamozdulattal megszünteti a homorítást. Így összezárulva kezdik meg a talajfogást. Ollózó technika: Lendítőláb lábszára először előrelendül, majd szinte teljesen nyújtva megkezdi a hátra lefelé mozgást, a sarok törzs mögé kissé felcsapódik. Ugróláb térben lendítve előrelendül úgy, hogy közben párhuzamos legyen a talajjal. Törzs mögött lévő kar könyökben kinyúlva, kissé oldalra majd hátra felfelé mozog. A repülés leszálló ágába a lendítőláb térdben hajlítva előremozog úgy, hogy a két comb egymás mellé kerüljön. A talajfogás mindkét láb lábszárát előre kell nyújtani a törzset kissé előre, kell dönteni. A talajfogás páros lábbal történik. Talajfogás: történhet egy vagy páros lábbal, mindig a sarok éri el a talajt Hagyományos technikánál: a sarkok már elérték a talajt az ugró térdben erősen behajlítja a lábát, karjával energikus lendítést végez előre, így guggoló helyzetben halad tovább az ugrás irányában. Kiüléses technikánál: ugró igyekszik lábát megemelten tartani, talajfogás után nem alátámasztási ponton keresztül halad előre, hanem jobb vagy balra kiül a sarka által hagyott nyom mellé.

5 A beüléses vagy csúszó technikánál: ara kell törekedni, hogy lábunkat minél hosszabb ideig magunk előtt felemelve tartsuk, így biztosítva talajfogást az alszárak hegyesszögét zárjanak be a homokban. Így a nagy farizomra érkezünk. A távolugrás iskolai oktatása Az iskolai testnevelés célja, nem egy adott ugrás technika tökéletes elsajátítása, hanem az ismeretek folyamatos bővítése és élményszerzése. Az oktatás kezdetén a cél az, hogy a tanulók megtanulják az alapvető mozgásokat. Általános iskolában a legegyszerűbb technikát tanulják meg a gyerekek lépő technikát. Itt a gyerekek még nem képesek arra, hogy időben kar, láb és törzsmozdulatokat végezzenek. A mozgás ellenőrzése is nagyon nehéz. Középiskolában már meg lehet tanulni más légmunka használatát ez pedig az ollózó technika. A tanulók megtapasztalják milyen a másik levegő technika. És már képesek egymást segíteni a távolság kimérésnél a neki futás szebbesség megtervezésénél. NAT követelmények középiskolában: 9 10 osztályban: Képességfejlesztés gyakorlatok: Az 5 8 osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozatelugrás, és kétlépéses sorozat felugrással. Technikai gyakorlatok: - utolsó három lépés ritmusának kialakítása - elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása - leérkezés pontos végrehajtása - egyéni nekifutás, nagyobb elugró terület kijelölése mellett

6 Játékos versenyek: Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Egyéni, sor és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Különféle testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel osztályban: - homorító és távolugrás jellemzőinek ismerte - gyakorlati alkalmazása - optimális távolság kialakítása - megfelelő elugrási szög megtalálása és elsajátítása - pontosabb leérkezés - versenyek szervezése

7 2. Távolugrás legfontosabb versenyszabályai Nekifutó és leérkező hely: A nekifutáshoz legalább 40 méter nekifutót kell biztosítani, a nekifutó szélessége 1,22m, és mindkét oldalon 5 cm széles fehér vonallal kell határolni. Az ugrás mérése cm és m történik. Mérés eredménye nem egész cm, a jegyzőkönyvben a legközelebbi egész cm re lefelé kerekített értéket kell feljegyezni. Elugró gerenda 20cm széles, 10 cm vastag, 1,22 m hosszúnak fából vagy más alkalmas anyagból kell készülnie, amit be kell süllyeszteni a talajban. Rajta lévő plasztilin más színű legyen, anyagának olyannak kell lennie, amin a szöges cipő meg tud kapaszkodni. Verseny esetén 3 vagy 6 ugrás végezhet a versenyző. A legjobb ugrás számit. Két azonos eredmény mellett a második legjobb ugrás eredménye döntő. A leérkező helyen puha, nedves homokkal kell feltölteni, aminek az elugró gerendával azonos szintbe kell lennie, és mindig el kell simítani. Ugrás után csak az ugrógödrön kívül szabad visszajönni. Hibás a kísérlet: a, ha az elugrásnál az elugró vonalon túl érinti a talajt belép b, az elugró gerenda valamelyik oldalán kívül ugrik el Nem érvénytelen a kísérlet, ha versenyző a gerenda elérése előtt ugrik el Az ugrás érvényességét zászlóval jelzik, érvényes ugrás esetén fehér zászló, érvénytelen ugrás esetén piros zászlót emelnek a magasban.

8 3. A távolugrás előkészítő gyakorlatok A távolugrás oktatásának előfeltételei: Törzsizmok, mély hátizmok, csípő környéki izmok, láb megerősítése, hajlékonyság növelése. Megfelelő lépéshossz és ritmus kialakítása. Törzserősítés: 1. Alkartámaszban törzs tartása (boka, csípő gerinc, fej egyvonalban). 2. Hátsó alkartámaszban csípő tartása (boka, csípő gerinc, fej egyvonalban). 3. Oldalsó alkartámasz csípő tartása (boka, csípő gerinc, fej egyvonalban). Láb: Mélybeugrás, váltott lábú szökdelés, egy lépéses szökdelés, háromlépéses szökdelés, fél guggolás. Hajlékonyság: Gimnasztikai nyújtó gyakorlatok Rávezető gyakorlatok: Ezek a gyakorlatok biztosítják a távolugráshoz szükséges izomkoodináció kialakulását, melyek lehetővé teszik a pontos kivitelezést. Ezek a feladatok tartalmazzák a távolugrás részmozzanatait, amelyeket így könnyebben lehet megtanulni később pedig az elsajátított részeket összekapcsolni. A távolugrás kivitelezésé részt vevő izmok: A távolugrásban leginkább az alsó végtag izmai és a csípő izomzata vesznek részt. csípőizmok: Külső és belső csípőizmok (musculus iliopsoas) csípő horpasz izom (musculus iliopsoas) középső farizom (musculus gluteus medius) kis farizom (musculus gluteus minimus) nagy farizom (musculus gluteus maximus) combizmok: négyfejű combizom (musculus quadriceps femoris)

9 kétfejű combizom (musculus biceps femoris) hosszú combközelítő izom (musculus adductor longus) karcsúizom (musculus gracilis) lábszár izmai: lábszárfeszítők (Mm. extensores crusis) (musculus tibialis anterior) háromfejű lábszárizom (musculus triceps surae) szárkapcsi izmok (m. peroneus longus et brevis) lábszári hajlítók (Mm. flexores crusis profundi) Achilles-ín (tendo achillis) A távolugrás előkészítő játékok: A gyakorlatok száma: 1. A gyakorlat megnevezése: VARÁZSFOGÓ Forrás megjelölés: Alkalmazási területe: Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: Változatok: Kritikus momentum: 100 Bemelegítő játék és gyakorlat 9 10 évfolyam, gyorsaság fejlesztés 20 X 20 méteres játéktér Egész osztály 3 4 fogó kergeti a többi játékost. Akit megfognak, az egy helyben marad, magas tartásban a karja. Kiváltható azzal, ha két szabad játékos elé és mögé áll és megfogja egymás kezét. akit meg fognak az guggoló támaszban van és csak terpeszugrásba váltható ki Ügyelni kell a találkozásokra, nehogy összefussanak. Csak két szabad játékos válthatja ki a társat. Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 45. o. szám.23.

10 A gyakorlat száma: 2. A gyakorlat megnevezése: ELVARÁZSOLNI Forrás megjelölése: Alkalmazási terület: Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: Kritikus momentum: Változatok: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat 9 10 évfolyam, gyorsaság fejlesztés Tornaterem, egyik térfele Egész osztály 2 fogó leüti a többieket. Akit megfognak, valamilyen szoborformát vegyen fel, majd kiválhatják azzal, ha valaki rövid ideig utánozza. Ügyelni kell, akit meg fognak annak álljon mereven és megfeszített izmokkal Ügyelni kell a találkozásokra, nehogy összefussanak Csak nyitott vagy zárt helyzetet lehet felvenni A megérintett testrésszel meg kell érinteni a talajt Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 41. o. szám. 6 A gyakorlat száma: 3. A gyakorlat megnevezése: RÖBI ÓRIÁSLABDÁVAL Forrás megjelölés: Alkalmazási területe: Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: Sport és Játékmix Horváth Zoltán 9 10 évfolyam, gyorsaság, koordináció képesség Tornaterem, vagy kézilabda pálya, 1 db 80 cm átmérőjű óriás gyógy labda, két kapu. Egész osztály, 2 csapatra bontva A csapatok a saját térfelük alapvonalán helyezkednek el. Sípszóra indul a játék, a labda középen van. Ráfutással lehet a labdát birtokba venni. A labdát átadással, gurítással, futással az

11 ellenfél gólterületén belülre kell jutatni. Természetesen a védekező csapat sportszerű körülmények között megállíthatják a támadást. Az a csapat győz, aki több pontot szerez. Változatok: Kritikus momentum: A labdát csak dobni szabad a társaknak, ha leseik az ellenfélé a labda. Ügyelni kell az ütközésekre, és figyelni egymás testi épségére. A gól akkor érvényes a tejes terjedelmébe bent van a kapuba a labda. Forrás: Horváth Zoltán: Sport és Játékmix (Nyugat-magyarországi Egyetem Savária Egyetemi Központ 2010): 33. o. A gyakorlatok száma: 4. A gyakorlat megnevezése: KI A PÁLYÁROL! Forrás megjelölés: Alkalmazási területe: Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: Változatok: Kritikus momentum: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat évfolyam, láb és egyensúly fejlesztése Tornaterem, mediciin labdák, Osztály párokra osztva A és B guggoló helyzetben egymással szemben, egy egy medicinlabdát tartanak a mellkasuk előtt. Ki tudja a másikat először kilökni a labdával egy vonalon túl. Jobbra és balara szökdelés ki tudja gyorsabban kilökni a társát. Fokozatosan ügyeljetek az egyensúly meg tartására. A medicinlabdával figyeljetek egymásra. Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 164. o. szám. 535.

12 A gyakorlatok száma: 5. A gyakorlat megnevezése: GUMITWIST Forrás megjelölés: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat Alkalmazási területe: évfolyam, erő állóképesség koordináció Eszközök: Tornaterem, nagy gumi A résztvevők száma: Egész osztály A gyakorlat leírása: Különböző ugrásformákat választhatunk különböző magasságokban (boka, térd) és különböző távolságokban (csípőszélességben, zárt lábakkal, széles terpeszbe). Folyamatos ugrálás egy vagy páros lábon. Aki hibázik, kiáll! Változatok: egy bizonyos időn belül ki tud több páros lábon szökdelni oda vissza Kritikus momentum: Figyeljetek egymásra, ne hogy egy másnak ütközetek. Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 136. o. szám A gyakorlatok száma: 6. A gyakorlat megnevezése: LASSZÓZÁS KÖRBEN Forrás megjelölés: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat Alkalmazás területe: évfolyam, gyorsaság, időzített elugrás Eszközök: Tornaterem, ugrálókötél A résztvevők száma: Egész osztály A gyakorlat leírása: Hárman A B és C között áll és a nyújtott kötél lendíti körbe. B nek és C nek mindig a megfelelő pillanatban át kell felette ugorni. Kritikus momentum: Figyeljetek pontosan mikor ér óda a kötél, és csak akkor ugorjatok fel. Aki érinti a kötelet, az lesz az új lendítő. Változatok: Nagyobb csoportban és kettő összecsomózott kötéllel.

13 Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 125. o. szám A gyakorlat száma: 7. A gyakorlat megnevezése: LENGŐ KÖTÉL Forrás megjelölés: Alkalmazási terülte: Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: Kritikus momentum: Változatok: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat évfolyam, koordináció, gyorsaság Tornaterem, nagy lengőkötél Egész osztály Ketten hajtják a lengőkötelet, lehetőleg szabályosan. A tanulóknak át kell futni alatta úgy, hogy a kötélbe ne, hogy bele akad, gyón. Figyeljetek, hogy egyesével megyünk a kötélhez, és mindenki testi egészségére figyelni. Az ugrálónak dobunk egy labdát, amelyet elkap, majd vissza kell dobnia. Ketten ugrálnak együtt a kötélben. Ki tud ugrókötelezve átfutni a lengőkötél alatt anélkül, hogy megzavarná a kötél mozgását? Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 136. o. szám A gyakorlat szám: 8. A gyakorlat megnevezése: GÁTFUTÁS Forrás megjelölés: Alkalmazás területe: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlatok évfolyam, állóképesség fejlesztése

14 Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: Kritikusmomentum: Változatok: Tornaterem, padok Egész osztály Padok különböző vonalba vannak egymástól. Egy meghatározott lépésritmusban ugorjuk át a padsorokat ez lehet 3 vagy 5 lépés. A leérkezés a lendítő vagy ugró és páros lábra. Az átugrás 1 lábról történjen, mint a távolugrásban. Emelkedjenek az ugrások a padok fölött. Kevesebb lépésből meg tenni a távot. Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 136. o. szám A gyakorlatok száma: 9. A gyakorlat megnevezése: UGRÓKERT Forrás megjelölés: Alkalmazási terület: Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: Kritikus momentum: Változatok: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat évfolyam, erő állóképesség, koordináció Tornaterem fele, zsámolyok, padok Egész osztály Padokat és zsámolyokat elszórtan vannak a teremben. 4 fős csapatokat alkatúnk. A pályán csak 1 csapat van fent. 1 percig ki tudja a legtöbb zsámolyt és padot átugorni. Figyeljetek egymásra. Minél gyorsabban csináljátok. Csapatversenybe ugyan ez a feladat. Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 136. o. szám. 403

15 A gyakorlatok száma: 10. A gyakorlat megnevezése: VARÁZSFOGÓ Forrás megjelölése: Alkalmazási terület: Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: Változatok: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat 9 10 évfolyam, állóképesség - gyorsaság Röplabda vagy kézilabda pálya fele. 2 db zsámoly, 1 db gumikötél Egész osztály 10 fő csapatokat alkotunk. 2 4 fogó kergeti a pályán, szabadon futó nyulakat. Akkor menekülnek meg, ha átugorják a kötelet. A kötél térd magasságban van. Az üregben csak kettő nyúl lehet. A szabaduló nyulak csak egy magasugrószőnyegre ugorva menekülnek meg. Forrás: Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 136. o. szám. 419.

16 A távolugrás rávezető gyakorlatok: A gyakorlat száma: 1. A gyakorlat megnevezése: gyakorlat a helyes lépésritmus megtartani és a törzspozíció rögzítése Forrás megjelölése: 1003 Atlétika játék és gyakorlat Alkalmazási terület: 9 10 évfolyamban, ugróerő és ritmusérzék fejlesztése Eszközök: 2 db kis gát A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: Ki tudja megtartani a lépésritmust a fej fölött összekulcsolt kezekkel Kritikus momentum: A gyakorlatot mindig egyenes vonalba végezzétek. Figyeljétek egymásra. Változatok: karok a csípőn, minél nagyobbra ugorjanak a gátak fölött Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 Atlétika játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 84. o. sorszám. 9. A gyakorlat száma: 2. A gyakorlat megnevezése: gyakorlat a lépéshosszak minél nagyobb és pontos végrehajtása Forrás megjelölése: 1003 Atlétika játék és gyakorlat Alkalmazási terület: 9 10 évfolyamban, lépéshossz fejlesztése Eszközök: bóják A résztvevők száma: az egész osztály A gyakorlat leírása: a megadott szakaszt minél hosszabb lépésekkel tegyük meg Kritikus momentum: Figyeljetek oda, hogy minél nagyobb legyen a lépé hossz. Kinek sikerül a legkevesebb lépéssel? Változatok: a távolság növelése, a lépések számának meg adása Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 Atlétika játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 87. o. sorszám. 1.

17 A gyakorlat száma: 3. A gyakorlat megnevezése: gyakorlat a kar és láb összehangolása Forrás megjelölése: 1003 Atlétika játék és gyakorlat Alkalmazási terület: 9 10 évfolyamban, kar és a láb korordináció fejlesztése Eszközök: nincs A résztvevők száma: az egész osztály A gyakorlat leírása: szökdelő ugrások közben mindig kicsit ráütünk az ellentétes térde, il vállra Kritikus momentum: figyeljetek oda, hogy jobb kéz a bal térdre il bal vállat érintse ugyan ez fordítva is, minél pontosabb végrehajtás legyen Változatok: csak jobb kézzel ütünk az ellentétes térdre, majd bal kézzel ugyan ez, egy jobb térd egy bal vállütés fordítva ugyan ez Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003Atlétika játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 89. o. sorszám. 3. A gyakorlat száma: 4. A gyakorlat megnevezése: gyakorlat a lendítés hangsúlyozása Forrás megjelölése: 1003 Atlétika játék és gyakorlat Alkalmazási terület: évfolyamban, lendítőláb minél magasabban tartása Eszközök: 1 db szekrény fölső, szivacsok, egy gumikötél, 2 db magasugró állvány A szétvevők száma: az egész osztály A gyakorlat leírása: nekifutás, elugrás a szekrény felső eleméről a kötél fölött, érkezés az ugrólábra Kritikus momentum: minél magasabbra ugorjatok el, és ki tudja a lendítőlábát a leérkezésig a magasban tartani Változatok: térdeket a mellkashoz húzni Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 Atlétika (Dialóg Campus 2000): 90. o. szám. sorszám. 1.

18 A gyakorlat száma: 5. A gyakorlat megnevezése: gyakorlat a lendítőláb használata Forrás megjelölése: 1003 Atlétika játék és gyakorlat Alkalmazási terület: évfolyam, a lendítőláb minél magasabban tartása Eszközök: szivacsszőnyeg, 1 db szekrénytető A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: Elugrás a szekrényről. Repülés közben taps a lendítőláb térdhajlata alatt Kritikus momentum: Minél magasabbra ugorjatok. Változatok: taps a lendítőláb tér előtt, repülés közben a térdet megfogni Forrás: Dr. Kurt Murer: 1003 Atlétika játék és gyakorlat (Dialóg Campus 2000): 91. o. sorszám. 2. A gyakorlat száma: 6. A gyakorlat megnevezése: Lépcsőugrások egyenes törzstartás megtartása Forrás megjelölése: Dieter Kruber Az atlétika oktatása tornateremben Alkalmazás terület: évfolyam Eszközök: 1 db szekrénytető, 1 részes szekrény, 2 részes szekrény, 1 db szivacsszőnyeg A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: Pár lépéses nekifutás után fellépés a szekrénytetőre, onnan átlépés a szekrénytetőre, és elugrás 1 lábról a szőnyegre. Érkezés páros lábra. Kritikus momentum: Figyeljetek a pontos végrehajtásara. Változatok: hosszában elhelyezet szekrények Forrás: saját ábra

19 A gyakorlat száma: 7. A gyakorlat megnevezése: A gyakorlat keresztbe felállított szekrénytetőn távolugrás. Forrás megjelölése: Dieter Kruber Az atlétika oktatása tornateremben Alkalmazás terület: 9 10 évfolyam Eszközök: 1 db szivacsszőnyeg, 1db szekrénytető A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: 2, 3 lépéses nekifutás után elugrás a szekrénytetőről, fél térdre érkezés Változatok: 4 5 lépéses nekifutás, érkezés egyszer a jobb lábra majd a bal lábra Forrás: saját ábra A gyakorlat száma: 8. A gyakorlat megnevezése: A gyakorlat elugrás talajfogással. Forrás megjelölése: Dieter Kruber Az atlétika oktatása tornateremben Alkalmazás terület: 9 10 évfolyam Eszközök: 1 db nagy szivacsszőnyeg A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: 2, 3, lépéses nekifutás után elrugaszkodás a röplabda fehér vonalától, majd leérkezés előrenyújtással, a tanuló ülő helyzetben kerüljön Kritikus momentum: Minél magasabbra és ívesebb legyen az elugrás fázisa Forrás: saját ábra A gyakorlat száma: 9. A gyakorlat megnevezése: A gyakorlat az ollózó technika kialakításához légmunka Forrás megjelölése: dr. Koltai Jenő dr. Oros Ferenc Az atlétika oktatása Alkalmazás területe: évfolyam

20 Eszközök: homokgödör, 1db zsámoly A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: 4 6 futólépés után elugrás emelt elugró helyről. Lépő helyzet kihangsúlyozása után az ollózó technikára jellemző karmunka végrehajtása a levegőben Kritikus momentum: a kar könyökben kinyúlva rézsútosan oldalra, hátra, majd felfelé mozog, aztán előreköröz magatartáson Változatok: két zsámolyról elugrás, 8 10 futólépésből ugrás Forrás: saját ábra A gyakorlat száma: 10. A gyakorlat megnevezése: A gyakorlat az ollózó technika kialakítása és karmunka Forrás megjelölése: dr. Koltai Jenő dr. Oros Ferenc Az atlétika oktatása Alkalmazás terület: évfolyam Eszközök: Udvari homokgödör A résztvevők száma: Az egész osztály A gyakorlat leírása: 4, 6 futólépés közben malomkörzés előre, elugrás és érkezés lendítőlábra Változatok: zsámolyról való elugrás a feladat ugyan az, 8 10 futólépésből hajtani végre a gyakorlatot Kritikus momentum: Malomkörzés csak a homokba érkezésig tart Forrás: saját ábra

21 Felhasznált Irodalom: 1. Koltai Jenő: Az atlétika oktatása. Magyar Testnevelési Főiskola, Budapest, Dr. Koltai Jenő Dr. Oros Ferenc: Az atlétika oktatása. Platin Print Bt, Budapest, Dieter Kruber: Az atlétika oktatása tornateremben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Dr. Kurt Murer: 1003 Atlétika játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Lisa Lobsiger Brugger, Anita Schmid: 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 2000.

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Beadandó dolgozat ATLÉTIKA SMDLTE 2202 Távolugrás oktatása középiskolában Készítette: Varga Áron Szak: Testnevelés

Részletesebben

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 1 Benki Tamás Tartalom: 1.

Részletesebben

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Für Attila G8C5WR 1. A gátfutás technikája A

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 SZABÓ ENIKŐ E3OGJC 1, A távolugrás középiskolában

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai általános iskola felső tagozat ATLÉTIKA SMALTE2202 Szabó Gábor ncvz0a Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

A csípõkopás gyógytornája

A csípõkopás gyógytornája A csípõkopás gyógytornája Az alábbi tornagyakorlatok leginkább az elsõ és második stádiumban ajánlottak. Csak saját felelõsségre végezhetõk! Nem helyettesítik az egyéni állapotnak megfelelõ, szakember

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NŐ I T O R N A Melléklet a Magyar Köztársaság 2 0 1 6. évi versenykiírásához NŐI SZABADONVÁLASZTOTT GYAKORLATOK ANYAGERŐSSÉGE: BAJNOKI EGYÉNI SZERENKÉNTI CSAPATBAJNOKSÁG OSZTÁLY

Részletesebben

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai I 2. SZ. MELLÉKLET A MAZSORETT MOZGÁSANYAGA I. A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai Szerkesztette: Geisztné Gogolák Éva, Szurominé Balogh Adrienn Bevezetés A Magyar Majorette

Részletesebben

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Döbröntei Máté Szak: Testnevelő

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Kató Csaba Kaczur Kinga, 2015 konzulens

Kató Csaba Kaczur Kinga, 2015 konzulens Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás Gyógytornász szakirány Gyorsasági görkorcsolyázók erőfejlesztése az alapozási időszakban és erőnléti állapotuk összehasonlítása sportoló és nem

Részletesebben

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5 Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni

Részletesebben

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona mozgás, sport a SZKA_106_06 é n é s a v i l á g szabadban 3. A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM 88 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok

Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok 1-4. osztály Időpont Tevékenység Helyszín Résztvevők Eszközszükséglet Felelős 2014.12.05. Mikulás kupa Tornaterem 1-4. osztály -5-5 piros, narancs, kék,

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Labdarúgás Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. évfolyam A labdarúgás tanulásának céljai az

Részletesebben

BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére

BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére Létszám, játékidő, pálya, pozíciók, felszerelés BASEBALL ABC Szabálymagyarázat kezdők részére A játékot két, 9-9 fős csapat játssza egymás ellen. Mérkőzésidő nincs, a játék nem időhöz kötött, hanem 9 játékrészből

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

Termék azonosító: KF 101. méretek: 88 x 62 x 147 cm

Termék azonosító: KF 101. méretek: 88 x 62 x 147 cm Termék azonosító: KF 101 méretek: 88 x 62 x 147 cm Eszközhasználat célja : Megerősíteni és rugalmasabbá tenni a lábak és a derék ízületekhez kapcsolódó izomzatot. Használat: Mindkét kezével fogja meg a

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500 Blood Circulatory Massager Termék száma: 1500 Kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt leírást mielőtt ezt a terméket használatba venné. A későbbi időkre is tartalmaz információkat, abban az esetben,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T 2012.

S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI SZABÁLYZAT Részvételi feltételek és versenyszabályok JÁTÉKOSOK JÁTÉKJOGOSULTSÁGA 1. A játékban két csapat vesz részt, 4 mezőjátékossal és 1 kapussal. Mindkét

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TRIGGER- ÉS TENDERPONT

TRIGGER- ÉS TENDERPONT TRIGGER- ÉS TENDERPONT - SPECIÁLIS MANUÁLIS TERÁPIA - Írta: Kanyó Ildikó, gyógytornász, manuálterapeuta, sportfizioterapeuta Kanyó Ildikó - 2015.05.20. - Dornterápia - Speciális gerincterápia PhysioVit

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata A következőkben az állás és járás nem műszeres vizsgálatát mutatjuk be. Megtanulható, hogy a fizikális betegvizsgálat részét képező ispekció során milyen általános

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának. gyakorlatai. Atlétika SMDLTE2202. Horváth Tünde. Nyugat-magyarországi Egyetem

A távolugrás középiskolai oktatásának. gyakorlatai. Atlétika SMDLTE2202. Horváth Tünde. Nyugat-magyarországi Egyetem - 1 - Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Horváth Tünde - 2-1. A távolugrás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnokságának szabályzata 1. A játék menetéről általában A játék során két csapat: az ütő ( A csapat) és a fogó ( B csapat) küzd egymással a pontokért.

Részletesebben

Boka Térd. Élj többet! http://solutions.3mmagyar.hu/wps/ portal/3m/hu_hu/eufuturo/global/

Boka Térd. Élj többet! http://solutions.3mmagyar.hu/wps/ portal/3m/hu_hu/eufuturo/global/ Boka Térd Élj többet! http://solutions.3mmagyar.hu/wps/ portal/3m/hu_hu/eufuturo/global/ csukló Csuklórögzítő kéztőalagút (Carplais) szindróma rándulás FuturoTM Night Éjszakai Csuklórögzítő éjszakai használatra

Részletesebben

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez Versenyszabályzat A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel személyi feltételei: A versenyben részt vevő egyesület tagja legyen. Érvényes

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban A kiadvány az elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2009-0047 Egészségmegőrzés a Dunanett Kft-nél pályázat részeként készült 2 A Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE TARTALOMJEGYZÉK Figyelmesztetõ matrica elhelyezése..........................................2 Fontos óvintézkedések....................................................3 Használat elött...........................................................4

Részletesebben

Alsó végtag csontjai

Alsó végtag csontjai Alsó végtag csontjai medenceöv: szabad alsó végtag: medencecsont (os coxae) keresztcsont (os sacrum) comb (femur) combcsont (femur) lábszár (crus) sípcsont (tibia) szárkapocs (fibula) láb (pes) lábtő (tarsus)

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2009-2013 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek

Részletesebben

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN KÉSZÍTETTE: MIHALECZ PÉTER TESTNEVELŐ-TANÁR MSC LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓ I.FÉLÉV 1 Gerelyhajítás története: A dobó számok közül, a gerelyhajítás tekinthet vissza a legrégibb

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A szövetség azonban

Részletesebben

Fejlesztő neve: BEDŐNÉ SZŰCS TÜNDE. Tantárgy: TESTNEVELÉS. Tanóra / modul címe: KRITÉRIUM ORIENTÁLT OKTATÁS A TESTNEVELÉS ÓRÁN

Fejlesztő neve: BEDŐNÉ SZŰCS TÜNDE. Tantárgy: TESTNEVELÉS. Tanóra / modul címe: KRITÉRIUM ORIENTÁLT OKTATÁS A TESTNEVELÉS ÓRÁN Fejlesztő neve: BEDŐNÉ SZŰCS TÜNDE Tantárgy: TESTNEVELÉS Tanóra / modul címe: KRITÉRIUM ORIENTÁLT OKTATÁS A TESTNEVELÉS ÓRÁN 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása: Szakvezető tanárként 5 éve foglalkozom

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Használati útmutató. Magic gym IN 1797

Használati útmutató. Magic gym IN 1797 Használati útmutató Magic gym IN 1797 A GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI SZERVIZT A FORGALMAZÓ BIZTOSÍTJA: Insportline Hungary Kft. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. www.insportline.hu A jó erınlét és

Részletesebben

http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna

http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna Gerinctorna A gerinctorna segíti a gerinc épségének fenntartását, tehát nemcsak a gerincbántalmak kezelésének, hanem azok megelőzésének fontos eszköze.

Részletesebben

A GYAKORLATOK LEÍRÁSA

A GYAKORLATOK LEÍRÁSA BULGÁR JÓGA A bulgár gyógyítók légzőtornája magába foglalja sok keleti iskola tapasztalatát, hozzáadva ahhoz a Naksbandija muzulmán szerzetesrend szuffisztikus színezetét. A légzőgyakorlatot ennek a rendnek

Részletesebben

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes 47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes Az óvodai gyógytestnevelés során egyre többször találkozunk a lúdtalp problémájával, számos kérdés hangzik, el a szülőktől,

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 Elfogadva az FIVB XXXIV.kongresszusán 2014-ben Magyar Röplabda Szövetség 2015. február 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület megbízásából,

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

MATSZ-ZSEBIBABA ÓVODÁS

MATSZ-ZSEBIBABA ÓVODÁS MATSZ-ZSEBIBABA ÓVODÁS ÉS A JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2010 és fiatalabbak II. korcsoport: 2008-2009 III. korcsoport 2006-2007

Részletesebben