TESTNEVELÉS TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESTNEVELÉS TANMENET"

Átírás

1 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi személyiséghez, a tanulók érdeklôdési köréhez közel álló mozgásféleségek tanítására. Az oktatás során az osztályos testnevelés tanításánál vegyük figyelembe az alábbi szövegrészben megjelölt: Belépô tevékenység formákat. A továbbhaladás feltételei: 2. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözôk és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kézi szergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetekbôl. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenô nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelô ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerû támasz-, függô- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerû, az évszaknak megfelelô a szabadban végezhetô játék. Barátkozás a vízzel. vízbiztonság szerzése m távolság átúszása lábletétel nélkül. A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelôen. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvetô mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során. 42

2 IX. 1., 2., 3. 4., 5., 6. 7., 8., , 11., 12. TANMENET 2. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 109 Az öltözôk, gyakorlóhely rendjének kialakítása. Felmentettek, felelôsök munkájának megszervezése Érintôfogó. Házatlan mókus. Sorakozás nagyság szerint egyes oszlopban. Sorakozás nagyság szerint kettes oszlopban. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Járás ütemtartással, tapssal, dobbantással gyermekdalra. Kötetlen futás 3 percig akadálypályán. Futás kötélhajtással. Célbadobás 3 5 m-re. Szökdelések szerek fölött párban. Átfutás szerek fölött. Célbadobás 5 m-re karikába. Gyorsfutás 30 m-en iramváltással. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: térdelésben labda leejtése leszorítása a földre. Kotló és kánya SZÖKDELÉSEK KÖTÉLHAJTÁSSAL. Járás egyenletesen. Járás körben, légzôgyakorlat. Labda, ugrókötél. Labda, kötél. Járás, lassú futás az ismert feladatokkal. Félperces fogó. Köszöntés. Járás szép testtartással. Szabadgyakorlatok állásban. Jelre gyors reagálás: sorakozás nagyság szerint kettes oszlopban. Futás kijelölt pályán 3 4 percig. Ismételt kötélhajtás helyben. Mászás mászókára. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: a gurított labda megállítása a feldobott labda elkapása a labda pörgetése a talajon. Fogó labdavezetéssel (mindenki labdát vezet). Lassú futás, séta, légzôgyakorlat. Ugrókötél, labda. Kötélhajtás helyben. Kettes oszlopban fordulatok: Ugrással balra át! Karkörzések állásban. Gyorsfutás m-en ismétléssel. Távolugrás 8 lépés futással ugrógödörbe. Kötélhajtás 10 m-en párokban haladással. Kislabdahajítás távolba (hajító mozdulat). Távolugrás. 30 m futás idôre. Távolugrás nekifutással. Járás közben karkörzések. Kötetlen futás 4 percig. Ugrókötél, kislabda. 30 m futás. 54

3 13., 14., 15. X. 16., 17., , 20., , 23., 24., 25., 26. Kettes-hármas oszlopban tapsra járás ütemtartással. Füle-farka. Egyes oszlopban járás ismert gyermekdalra. Mászás mászókára. Járás szép testtartással. Gimnasztikai karkörzések test elôtt, oldalt, elôre-hátra guggolótámaszból ugrás hátra fekvôtámaszba és lábemelések, láblendítések. Szórt alakzatból kijelölt helyen többsoros oszlop kialakítása. Gimnasztika: térdelô ülés, bal és jobb oldalsó középtartás, íves, magas és mellsô középtartás helyzetek ismerete. Helyben járásból átmenet járásba, járásból helyben járásba. Gimnasztika: állásban, járásban kargyakorlatok, törzs- és lábgyakorlatok. Érintô fogó. Az elôzô 6 óra anyagának ismétlése, gyakorlása, hibajavítás. Rendgyakorlat. Helyben járás! Lépés, indulj! Járás az udvaron lévô természetes akadályokon. Érintô fogó. Balatoni halászok. Gyorsfutás m-en ismétléssel. Kislabdahajítás zsinór fölött. Kötetlen futás akadályok fölött 4 percig. Labdavezetés átadás párokban. Szlalomfutás. Távolugrás felmérése. Gyorsfutás 25 m-en ismétléssel (4-szer). Kislabdahajítás távolba (felmérés). 400 m futás idôre. Távolugrás az ugrógödör szélesebb oldaláról 3-asával. Szlalomfutás. Távolugrás. Kötetlen, tartós futás 4 percig. Kislabdahajítás. Pár lépés nekifutással ugrás kötél fölött az ugrógödörbe párosával. Utánzó járások: sánta róka járás, nyúlugrás: versengés. Futás babzsákok fölött (5). Labdás ügyességi feladatok: feldobás elkapás. Mászás mászókán. Labdavezetés, pattintott átadás. Helyben ismételt kötélhajtás. Labdavezetés guggolásban, járással; és gurítás társnak. Járás szép testtartással. Szabadulás a labdától. Járás ütemtartással, tapssal. Utánzó járások, labdavezetési versengés. LABDÁS FELADA- TOK Járás karkörzésekkel. távolugrás nekifutásból. Kislabda. 400 m-es futás, szlalom futás. Kislabda, labdák. kislabdahajítás. Babzsák, ugrókötél, labdák 55

4 27., 28., , 31., 32. XII. 33., 34., , 37., 38. Menet megindítása és megállítása 2 ütemben: Osztály! Állj! Egy! Kettô! Gimnasztika: szögállás, oldalsó középtartás: karlendítés mélytartáson át magastartásba. Helyzet ismerete. Helyben futás. Fejlôdés egyes oszlopból kettes oszlopba. Járás különbözô szereken a távolság növelésével (pad, zsámoly, ugrószekrény). Tartáskorrekciós gyakorlatok. Fogó párokban. Fejlôdések szakadozások. Futás kifeszített zsinór alatt. Kötélmászás. Sapkafogó. Járás közben megállás ütemtartásra. Futás karikákba lépéssel, szalagfelvétel, tárgykerülés. Üsd a harmadikat! Gyorsfutás iramváltással. Célba dobás 1 kg-os medicinlabdával. Versengés m-en. Kötélhajtó verseny. Sorozatugrások babzsákok fölött egy és két lábon. Ingafutás: Rajt célvonal között oda-viszsza futással. Pók-, fókajárás elôre-oldalt labdával. Futás karikákba lépéssel. Célba dobás a társ által emelt karikába. Labdavezetés, kerülés, átadás. Helybôl távolugrás. Futás padra fel- és lelépéssel. Helybôl távolugrás szônyegre. Rézsútos padon négykézláb-, fókajárás, hason csúszás. Egykezes felsô átadás kisméretû labdával. Rézsútos padon nyúlugrás, hason csúszás, futás tárgykerüléssel. Kötélmászás. Szökdelések elôre, hátra, oldalt. Hanyattfekvésbôl láb- és csípôemeléssel tarkóállás. Gurulóátfordulás elôre guggolótámaszból guggolótámaszba. Ugrókötél áthajtás elôre-hátra. KITARTÓ FUTÁS Fogó párokban. Lassú futás, séta, légzôgyakorlatok. Járás elôre, hátra becsukott szemmel. Tûzharc. Kecskézés. Bordásfalgyakorlat: láblendítés oldalt mellsô függôállásban. Húzd át a határon. Medicinlabda, babzsák, ugrókötél Karika Pad, zsámoly, ugrószekrény, labda. ingafutás Babzsák két-három fogás kötélen (fejlôdést) 56

5 39., 40., 41., 42., , 45. I. 46., 47., 48., 49., 50., , 53., 54. Átmenet járásból futásba: Futás! Indulj! Átmenet futásból járásba: Lépés! Átfutás 3-as oszlopban babzsákok, ugrókötelek fölött. Lazító nyújtó jellegû gimnasztikai gyakorlatok. Az elôzô órák anyaga: Téli foglalkozás a szabadban. Köralakítás kézfogással. Tekeredik a kígyó. Árnyékmozgás: csináld azt, amit a társad szerepcserével. Lazító-nyújtó szabadgyakorlatok. Gyors indulások: ülésbôl, guggolásból, fekvésbôl. Kötélmászás. Futás, majd átbújás kúszás terpesztett láb alatt. Szlalomfutás. Tarkóállásból gurulás elôre zsugorülésbe guggolótámaszba. Nyújtott ülésbôl gurulás hátra, majd vissza. Ingafutás. Kötélhajtás. 44. gyakorló óra 45. játék óra Hóemberépítés két csapatban. Melyik csapat készült el elôbb? Hócsata két csapatban, két egyenlô térfélen 4 6 hógolyóval tanulónként. Gyôz az a csapat, amely több találatot ért el. Célbadobó verseny 2 hóemberre két csapatban 6 8 m-rôl. Lesiklás szánkóval az iskola környékén lévô dombról. Szánkózó váltóverseny hóemberkerüléssel. Futás; fel-lemászás bordásfalra, szekrényre. Helybôl távolugrás. Gurulóátfordulások elôre terpeszállásból terpeszállásba. Rávezetô gyakorlatok a hátra gurulóátforduláshoz: hintázás hanyattfekvésben. Tarkóállás. Félperces fogó. Séta légzéssel egybekötve. LABDADOBÁS. Bordásfalnál kézállásba lépegetés guggolótámaszból. Járás, légzôgyakorlat. Ugrókötél, mászókötél. helybôl távolugrás (választható) kötélhajtás. kötélhajtás. Tanulónként téli öltözék (sapka, sál, kesztyû). Szánkó Bordásfal, ugrószekrény 57

6 55., 56., 57. II. 58., 59., , 62., , 65., 66. Járás gyermekdalra: Elvesztettem zsebkendômet. Futás 2-es oszlopban irányváltással 4 percig. Hanyattfekvés: láb-, csípôemelés lábbal talajérintés a fej mögött. Szórt alakzatból es oszlop kialakítása. Járás gyermekdalra. Futás, fel- és lelépés keresztbe helyezett padokon. Hasonfekvésben bokafogás. Mellkas- és lábemelés. Kötélmászás. Járás gyermekdalra. Lassú futás tárgykerüléssel, kötélhajtással. TARTÁSKORREKCIÓ. Babzsákgyakorlatok. Told be a körbe! Szórt alakzatból es oszlop, majd vonal kialakítása, az alakzat helyének változtatásával. TARTÁSKORREKCIÓ. Játékos cigánykerék. Balatoni halászok. Nyúlugrás talajon, zsámolyokon. Dobások térdelésbôl, ülésbôl karikákba (babzsák, labda). Nyúlugrás 2 részes ugrószekrényre, leugrás. Szlalom-labdavezetés kézzel. Labdadobás párokban két kézzel. Rézsútos padon futás fölfelé, a végén leugrás egy lábról két lábra. Rávezetô gyakorlat: gurulóátfordulás hátra: guggolóállás váll fölé emelt kéz, elôrenézô könyök, gurulás hátra, támasz a talajon és gurulás vissza. Bordásfalnál kézállás lépegetéssel guggolásból. Bordásfalon függôállás, láblendítés oldalt. Dobások járásból, futásból távolba, célba. Labdagurítás, labdadobás, labdavezetés. Kötélhajtás. Futás közben feladatok: guggolás, törökülés. Utánzó járások 3-as oszlopban (sorverseny). Gurulóátfordulás elôre terpeszállásból guggolótámaszba. Szlalom-labdavezetés lábbal. Gurulóátfordulás: az elôzô óra anyaga. Utánzó járások. Váltóverseny nyúlugrással. JÁTÉKOS KÉZÁL- LÁS (CSIKÓZÁS). Pad gerendáján járás térdfelhúzással. Padon járás, közben kislabda feldobása, elkapása. Fogyasztó HÚZÓDZKODÁS V. KÖTÉLMÁSZÁS. Fekete-fehér Karika, babzsák, labda, zsámoly Tömött labda, pad labdadobás két kézzel, elkapás. szlalom-labdavezetés kézzel, lábbal. Labda 58

7 III. 67., 68., , , 73., , 76., 77. Járás, futás; sípszóra különbözô feladatok, majd ismételt futás. Labdagyakorlat: feldobás, elkapás, közben taps; leguggolás, labdavezetés helyben, test körüli leütéssel. Fordulatok, helyben. Járás szép testtartással. Járás gyermekdalra: Pám, pám. Lassú futás feladatokkal. Guggoló-támaszból bal láb nyújtás, hátra térdrugózással, lábtartáscsere. Egyes oszlopból kettes oszlopba fejlôdés, szakadozás. Egyszerû mozgások dalra: Kis kertem. Elvesztettem zsebkendômet. Futás tartósan 4 percig. Gurulóátfordulás elôre. Híd. Cigánykerék. Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból lépegetés kézállásig. Gurulóátfordulás hátra nyújtott ülésbôl guggolótámaszba, váll fölött tartott tenyérrel. Gyakorló órák. Kézállás, gurulóátfordulás, cigánykerék, híd, labdagyakorlatok. Feladatok: bordásfalon lábemelés 20 kötélhajtás kötélmászás (5-6 fogás) labdadobás falra 10-szer. Oldal- és harántspárga-kísérletek. Labdarúgás párokban. Fejelés falra. Térdelôtámaszból csípôtolás fölfelé. Hanyattfekvésbôl híd. Akadályfutás (zsámoly, pad, karika). Ugrókötél-áthajtás elôre-hátra. Futás párokban. Guruló labda megállítása kézzel-lábbal. Futás közben guruló labda felvétele. Párokban fejelés. Szlalom-labdavezetés. Pad gerendáján négykézláb járás. Mocsárjárás Tûzharc. TARKÓÁLLÁS Tornabot egyensúlyozása ujjon. gurulóátfordulás elôre. bordásfal, labda Labda. gurulóátfordulás hátra. Bordásfal, ugrókötél, mászókötél Zsámoly, pad, karika, labda. 59

8 78., 79., 80. IV. 81., , 84., , 87., 88. Kettes, hármas oszlopban testfordulatok: ugrással vonalalakítás. Futás kézfogással puha szônyegen, zsámolyokra lépéssel, majd kisülésre. Ugrókötél-gyakorlat. Járás, futás feladatokkal. Lazító, nyújtó gimnasztika állásban, ülésben. Kétsoros nyitott vonal kialakítása szórt alakzatból. Hasonfekvésben törzs- és lábemelés kartartásokkal (csípôre, vállra, tarkóra tartás). Ingafutás. Félperces fogó. Félperces fogó 3 fogóval. Átfutás mozgó zsinóron: a körben hajtott kötél fölött a hajtott kötéllel szembe jövô tanulók felugranak. Ingafutás. Kitartó futás feladatokkal 5 percig. Tarkóállás, gurulóátfordulás elôre-hátra. Bordásfalnál lépegetés kézállásba. Kötélmászás. Állásból kéz-, láblendítéssel fellendülés kézállásba (kísérletek). Célba dobás egykezes felsô dobással zsámolyba, karikába. Gyakorló óra: labdás ügyességi feladatok kézzel-lábbal: egyénileg párokban. Futás zsámolyokra fel- és lelépéssel, zsámolyok között. Szökdelés a zsámolyokon (és közöttük). Hosszába állított 2 részes ugrószekrényre felugrás guggolásba, lépés és leugrás (esôs órák). Tartós futás 5 percig. Ugrókötél-áthajtás elôre-hátra egy- és két lábon. Ismételt futás 15 m-en. Mászás mászókulcsolással, ill. mászás mászókán. Guruló labda megállítása kézzel-lábbal. Labdaterelgetés pókjárással, lábbal. Labdaterelgetés négykézlábjárással, kézzel. Torna. Egyensúlyozása térden, lábfejen. KITARTÓ FUTÁS Szônyeg, bordásfal, zsámoly, karika tarkóállás Tûzharc Labda Labdaadogatás párokban. Ugrókötél, mászókötél, labda. 60

9 V VI. 89., 90., , 93., , 96., , 99., 100. Járás ütemtartással, megállás két ütemben: Osztály Állj! Egy! Kettô! Labdagyakorlatok. Tartáskorrekciós gyakorlatok: Mókusok ki a házból Sótörés. Kakasviadal. Járás ütemtartással zenére. Kígyófutás. Az elöl futó tanuló mozgását követik társai 2 3 csoportban. Tartáskorrekciós gyakorlat. Helybenjárás, fejlôdések, szakadozások. Természetes gyakorlatok párokban. Sótörés, Kakasviadal. Járás gyermekdalra. Járás ütemtartással. Nyújtó-lazító gimnasztika. Mókusok ki a házból! Mászás mászókán. Gyors futás m-en, 3 4 ismétléssel. Párokban fejelés. Szlalom-labdavezetés. Akadályfutás természetes akadályokon. Labdavezetés futással, tárgykerülés. Haladás párokban, pattintott átadás. Ugrókötél-áthajtás. 400 m tartós futás kimért pályán. Kislabdahajítás távolba. Tartós futás 6 7 percig feladatokkal. Távolugrás ugrógödörbe 6 8 lépés nekifutást követôen. Célba dobás tömöttlabdával; háttal is, állásból, terpesztett lábak között, két kézzel 2 3 m-re karikába. Akadályfutás természetes akadályok vagy kitett tárgyak kerülésével, átmászással, átbújással. Egykezes felsô átadások feladatokkal; dobás elôtt lepattintás, leguggolás, felugrás. Társak által tartott kötél átugrása. Kislabdahajítás távolba. Futó állóképesség fejlesztése (6 7 perc) feladatokkal. Állórajttal gyors indulások. Társak által tartott gumizsinór átugrása párokban. Távolugrás ugrógödörbe kifeszített gumizsinór fölött. Utánzó járások. Sor- és váltóverseny labdával 2 3 perc lassú futás, séta, légzôgyakorlat Kötetlen futás 7 percig. Lassú futás, séta, értékelés Ugrókötél, labdák Felmérés, osztályozás: kötélhajtás 30 ingafutás. Karika, labda Ugrókötél, labda szlalomfutás, szlalom-labdavezetés Gumizsinór egykezes felsô átadások. 61

10 101., 102., , 104., , 107., 108., 109. Átmenet járásból futásba, futásból járásba. Egyensúlyozó feladatok. Érintô fogó. A tanultak ismétlése. Labdagyakorlat: feldobás, elkapás, közben tapsolás; leguggolás; labdavezetés helyben. Úttesten, útkeresztezôdésekben a közlekedés szabályainak gyakorlása. Játékok: Füle-farka, Páros fogó, Mókusok ki a házból! Kötélhajtás haladással. Kislabdahajítás oldal-, haránt terpeszállásból. Átfutás gurított labdák fölött. Labdarúgás párokban kapura, fejelés párokban. 30 m-es futás. Távolugrás, távolságra törekvés ugrógödörbe, fektetett gumizsinóron át. Labdás ügyességi feladatok. Kislabdahajítás párokban távolságra törekvéssel. 400 m-es futás felmérése. Távolugrás, távolságra törekvéssel; felmérés. Tollaslabdázás, rollerezés, kerékpározás kijelölt pályán stb. Kötélhajtás: versengés. Kislabdahajítás párokban: kiszorító játék. Tollaslabdázás. Rollerezés. Kerékpározás. Egyéb szabadidôsportok, játékok. Járás vonalon szép testtartással. Ugrókötél, kislabda 30 m-es futás Járások a lépéshossz változtatásával. Kislabda, ugrókötél, saját Felmérés, osztályozás: 400 m-es futás távolugrás kislabdahajítás A közlekedés szabályainak átismétlése. Éves munka értékelése tanulónként. Saját Intelmek a nyárra 62

11 ÚSZÁS 1-2. OSZTÁLY Cél Feladat Követelmény Az úszás tanítással, tanulással kapcsolatos célkitûzés a ráfordítható idôkeret miatt behatárolt. A legtöbb iskolában az 1-2. osztályban, valamint a 3-4. osztályban legfeljebb 2x16-26 órás tanfolyamszerû oktatásra kerülhet sor. Olyan mértékû haladás érhetô és várható el, mely szerint az 1-2. osztályban a tanuló képes legyen fennmaradni a vízen és 6-10 m-t levegôvétellel (vagy anélkül) leúszni (háton, illetve hason), az alapmozgások elsajátítása az alapvetô tapasztalatok megszerzése (szárazon, vízen), az egyes mozgásformák megtanítása, a precíz végrehajtás és folyamatos gyakorlás, segédök felhasználásával az oktatás hatékonyságának növelése. Vízhez szoktatás, víz alatti tartózkodás-merülés, légzés-lebegés, felhajtóerô, haladás, siklás, vízfekvés - és siklási gyakorlatok, segédök használata a siklásnál, lábmunka bevezetése, levegôvétel nélkül, majd levegôvétellel, a kéz- és lábmunka összekapcsolása levegôvétel nélkül, levegôvétellel. Ne féljen a derékig, mellig érô vízben. Abban önállóan tudjon járni, futni, haladni, labdázni. Ne okozzon félelmet az arcra, szembe kerülô víz. Tudjon: szárazon szabályosan ki- és belégzést végezni, víz alá bukni és kb. 3-5 számolásig ott maradni, levegôt víz alatt kifújni, 3-6 foglalkozás után háton, hason lebegést, siklást végezni, a víz hátán az egyensúlyt megtartani, kéz- és lábtempót végezni. A jobbak tudjanak levegôvétellel 6-8 m-t leúszni. 63

12 A KOSÁRLABDA ALAPJAI 1 2. OSZTÁLY TESTNEVELÉSI OSZTÁLYOK, SZAKKÖRÖK RÉSZÉRE Cél Feladat Követelmény Megszerettetni a gyermekekkel a kosárlabdát, a labdát. A célt legkönnyebb játékokkal elérni. Játék közben a gyerekek sajátítsák el a játék különbözô elemeit. Játékok alatt fogócskáktól kezdve, sorversenyeket, váltóversenyeket értek, labda nélkül és labdával. Minden órán kötelezô bemelegíteni és a versenyek, játékok ne maradjanak el! Ne kényszerítsük nehéz feladatok végzésére és sokat dicsérjük a javítások mellett! Labda nélkül: Megtanítani szabályosan futni ôket Egylábas, váltott lábas és páros lábas szökkenések Együtemû és kétütemû megállások Irányváltoztatások kitámasztással, leforgással Labdával: Sarkazások Ügyességi gyakorlatok - test körül, lábak között Helyben Egyenesvonalú labdavezetések mindkét kézzel Szlalom-labdavezetések Indulás - hosszú! Labdavezetés hát mögött, lábak között Leforgás Adogatások: Helyben párokban kétkezes egykezes alsó felsô Páros lefutásból Hármas lefutásban Kosárlabda dobások helybôl Ziccerdobás Védô alapállás elsajátítása 53

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret 12. évfolyam Órakeret 62 óra Összesen 1. Gimnasztika 4-4 2. Atlétika 14-14 3. Torna 18-18 4. Testnevelési és sportjátékok 12-12 5. Küzdősport 4-4 6. Úszás 2-2 7. Elméleti ismeretek 8-8 Összes 62-62 1.

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt.

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt. Évfolyam: 9-10 Kézilabda Korosztály: serdülő Cél A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12.

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: 2007. 04. 23. Kiadását az oktatási miniszter

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5 Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Testnevelés és sport Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN Tantárgy: LABDAJÁTÉKOK ALAPJAI Szak: BSc SPORTSZERVEZŐ Tagozat: nappali Tantárgyfelelős neve: DR. REIGL MARIANN Tanszék: SPORTJÁTÉK (TFSPJ) A tantárgy oktatója: DR. REIGL MARIANN, Dr. ÖKRÖS CSABA, DR.

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NŐ I T O R N A Melléklet a Magyar Köztársaság 2 0 1 6. évi versenykiírásához NŐI SZABADONVÁLASZTOTT GYAKORLATOK ANYAGERŐSSÉGE: BAJNOKI EGYÉNI SZERENKÉNTI CSAPATBAJNOKSÁG OSZTÁLY

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

A szabadrúgások fajtái. A szabadrúgás közvetlen vagy közvetett lehet. A közvetlen szabadrúgás

A szabadrúgások fajtái. A szabadrúgás közvetlen vagy közvetett lehet. A közvetlen szabadrúgás A szabadrúgások fajtái A szabadrúgás közvetlen vagy közvetett lehet. A közvetlen szabadrúgás Jelzés Az egyik játékvezető vízszintesen tartott karjával abba az irányba mutat, amerre a szabadrúgást el kell

Részletesebben

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

1. évfolyam sportosztály

1. évfolyam sportosztály 1. évfolyam sportosztály MAGYAR IRODALOM A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott mese, történet

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb

Részletesebben