Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Beadandó dolgozat ATLÉTIKA SMDLTE 2202 Távolugrás oktatása középiskolában Készítette: Varga Áron Szak: Testnevelés Msc Tagozat: levelező Neptun kód: qhhri0 Oktató: dr. Koltai Miklós

2 1, A távolugrás középiskolában oktatott technikájának leírása: A Kerettanterv 40 órát biztosít atlétika jellegű mozgásformákra középiskolában. A természetes mozgásformák közül kettőt is tartalmaz maga a távolugrás. A futást és az ugrást. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a mai diákok esetében nem minden esetben állíthatjuk, hogy a futás és az ugrás természetes mozgásforma. A középiskolai távolugrásban sem hagyhatók figyelmen kívül az előkészítő és rávezető gyakorlatok. Előkészítő gyakorlatokkal a futáshoz, ugráshoz szükséges, távolugrásban résztvevő izmokat, izomcsoportokat készítjük fel, erősítjük gyakorlatokkal. Rávezető gyakorlatokkal a mozgás lényegesebb elemeit gyakoroltatjuk a diákokkal. Az alsóbb, általános iskolai évfolyamokon a guggoló technikát oktatjuk. A legtöbb tanuló megfelelő szinten tudja elsajátítani a nyolc év alatt ezt a mondhatni alap technikát. Erre építve oktatjuk középiskolában a lépő vagy a homorító technikát. Minden távolugrás 4 fő részre osztható: 1, lendületszerzés 2, elugrás 3, légmunka 4, talajfogás Az adott technikát leginkább a légmunka határozza meg. Lépő technika: A lépő technika végrehajtásakor a légmunka során a tanuló megtartja az elugráskor kialakított testhelyzetét és nem lendíti az ugrólábat a lendítőláb mellé. A talajfogást megelőzően zárja a lábakat és előrenyújtott lábakkal éri el a talajt. Homorító technika: Lényege, hogy a lépéshelyzetben való repülés után az ugró a lendítőlábát leengedi az elrugaszkodó láb mellé, csípőjét pedig előre tolja. Talajfogáshoz törzsét előre dönti, a lábát előre lendíti. Ezt az összecsukódást a karok előre lendítésével is segíti. A homorító technika jellegzetessége a magas ívű felugrás. Ollózó technika: Lényege, hogy a tanuló az elugrást követően folytatja a futó mozdulatot a légmunka során, vagyis belefut a levegőbe. A repülés első szakaszában a lendítőláb lábszára először előrelendül, majd szinte teljesen nyújtva megkezdi a hátra-lefelé mozgást (mintha az ugró a talpával meg akarná simítani a talajt). Hátra irányuló mozgása során, amikor a láb a törzs meghosszabbított vonala mögé kerül, a sarok is felcsapódik. A lendítőláb, az előzőekben leírt mozgásával egy időben az elrugaszkodó láb, térdben hajlítva előrelendül, majd a törzs mögött levő láb is ugyanígy előremozog. A lábak munkájával egy időben a törzs mögött levő kar könyökben kinyúlva, kissé oldalra, majd hátra-felfelé mozog. Ezután magas tartáson át előre köröz. A törzs előtt levő kar először kissé előre és lefelé, majd hátrafelé mozog. Könyökben kinyúlva folytatja mozgását hátra-felfelé és szintén magas tartáson keresztül, teljes körzést végez előre. A kar és lábmozgás befejeztével az ugró törzsével előredől és így közeledik a talajfogáshoz. A kettő és feles olló végrehajtása közben az ugró az első kar- és lábtartás csere után még egy kar és lábváltást végez, úgy mintha tovább futna a levegőben. Két végrehajtási formát ismerünk: a "másfeles" és a "kettő és feles" ollót. Ezek közül a középiskola utolsó 2 évfolyamán oktatjuk a másfeles ollót.

3 2, A távolugrás versenyszabályai: o A lendületszerzéshez legalább 40 m nekifutó sávot kell biztosítani. o 2,75 és 3 méter széles kell, hogy legyen a leérkező hely. o Az ugrás mérése méterben és centiméterben történik. o Ha a mérés eredménye nem egész cm, akkor a jegyzőkönyvben a legközelebbi egész cm-re lefelé kerekített értéket kell feljegyezni. o Az elugró gerendának 20 cm szélesnek, 10 cm vastagnak, 1, 22m hosszúnak kell lennie. Fából, vagy más alkalmas anyagból kell készülnie, ami besüllyeszthető a földbe. o Verseny esetén 3 vagy 6 ugrást végezhet a versenyző. A legjobb ugrás eredménye számít. o A leérkező helyet nedves, puha homokkal kell feltölteni, aminek az elugró gerendával azonos szintben kell lennie, és minden ugrás után el kell simítani. o Ugrás után csak a távolugró gödrön kívül lehet visszajönni. o Hibás a kísérlet, ha : A, az elugrásnál az elugró vonalon túl érinti a talajt (belép) B, az elugró gerenda valamelyik oldalán kívül ugrik el. o Nem érvénytelen a kísérlet, ha a versenyző a gerenda elérése előtt ugrik el. o Érvényes ugrást fehér zászlóval jelzik. Érvénytelen ugrást piros zászlóval jelzik. 3, A távolugrásban résztvevő izmok: Csípő izmai: o külső és belső csípőizmok (musculus iliopsoas) o csípő horpasz izom (m.iliopsoas) o középső farizom (m.gluteus medius) o kis farizom (m.gluteus minimus) o nagy farizom (m.gluteus maximus) Combizmok: o négyfejű combizom (m.quadriceps femoris) o kétfejű combizom (m.biceps femoris) o karcsú izom (m. gracilis) o hosszú combközelítő izom (m.adductor longus) Lábszár izmai: o lábszár feszítők (Mm.extensores crusis)(m.tibialis anterior) o háromfejű lábszárizom (m.triceps surae) o szárkapcsi izmok (m.peroneus longus et brevis) o lábszári hajlítók (Mm flexores crusis profundi) o achilles-ín (tendo achillis)

4 4, Előkészítő gyakorlatok távolugráshoz: A gyakorlat száma: 1. A gyakorlat megnevezése: Szökdelő váltó Alkalmazási terület: osztály, Résztvevők: egész osztály, fő A gyakorlat célja: láb gyorserő, koordinációs képesség fejlesztése Eszközök: bóják (kialakított csapatok, oszlopok számától függően) A gyakorlat leírása: Az osztály/csoport létszámától függően alakítunk ki csapatokat. A csapatok oszlopban állnak fel arccal a kijelölt táv felé. Feladat: Bal lábon szökdelés a bójáig, majd azt kerülve jobb lábon szökdelés vissza a társak felé. A felhúzott láb bokáját meg kell fogni azonos oldali kézzel. Az a csapat nyer, aki előbb teljesíti a feladatot. Változatok: Csak bal lábon, vagy csak jobb lábon, vagy páros lábon szökdelés. Kritikus momentum: Váltás a vonal elérése előtt történik. Megjegyzés: Boka-és térd ízület fokozott bemelegítése. A gyakorlat száma: 2. A gyakorlat megnevezése: Zsámolyos szökdelő Alkalmazási terület: Évfolyam. A gyakorlat célja: Gyorserő fejlesztés Eszközök: 5-6 db zsámoly A gyakorlat leírása: Páros lábon szökdeléssel kell a zsámolyok felett haladni. Változatok: Zsámolyra fel, zsámolyról leszökkenés, bal, ill. jobb lábon. Páros lábbal átszökkenés a zsámoly felett, leülni a zsámolyra, majd az ülésből indítani a következő ugrást. Zsámoly élére állításával további differenciálást lehet elérni.

5 A gyakorlat száma: 3. A gyakorlat megnevezése: Ugró- kötelesség Alkalmazási terület: 9-10.osztály A gyakorlat célja: erő állóképesség fejlesztés, tanulók hármasával Eszközök: ugrókötelek A gyakorlat leírása: 2 tanuló által hajtott kötél felett páros-,bal, ill. jobb lábon szökdelés meghatározott ismétlésszámmal. A résztvevők cserélnek az elvégzett feladat után. Változatok: Társaknak oldalt állva, bal, jobb lábon. Megjegyzés: Nagyobb osztálylétszám esetén kevésbé intenzív a feladat. A gyakorlat száma: 4. A gyakorlat megnevezése: Szökdelős fogó Alkalmazási terület: 9-10.évfolyam. A gyakorlat célja: Erő-állóképesség, koordinációs képesség. Eszközök: jelölő mez A gyakorlat leírása: Két fogót jelölünk ki. Feladatuk fél perc alatt minél több tanulót megfogni. Mindenki csak az egyik lábon szökdelhet. Akit megfogtak valamilyen általunk kitalált feladatot hajtanak végre, majd visszaállnak a játékba. Változatok: Jobb és bal lábas variáció. Kritikus momentum: Megfogásnál figyelni, hogy ne lökés legyen! Megjegyzés: Célszerű mindkét lábbal végeztetni. (fél-fél perc)

6 A gyakorlat száma: 5. A gyakorlat megnevezése: Szökdelő játék pertli gumival Alkalmazási terület: 9-10.osztály A gyakorlat célja: koordináció, láb gyorserő fejlesztése, hármasával Eszközök: kb. 6 m hosszú pertli-gumi A gyakorlat leírása: Két tanuló egymással szemben áll fel, egymástól kb. 2-2,5 m távolságra. Bokájukra pertli-gumit kötnek. A harmadik társ ugró feladatokat végez a kényszerítő eszköz felett. Beugrás, kiugrás bal lábbal, jobb lábbal, páros lábbal, fordulattal. Változatok: A pertli gumi magasabbra emelésével nehezíthető a feladat. Megjegyzés: Kiváló játék szabadidőben is. Ha nincs 3.társ, akkor akár szék lábára, zsámolyra is lehet rögzíteni az eszközt. A gyakorlat száma: 6. A gyakorlat megnevezése: Szökdelő verseny Alkalmazási terület: 9. évfolyamtól A gyakorlat célja: koordináció, erő-állóképesség fejl. Eszközök: - (vonalak vagy bóják) A gyakorlat leírása: Kijelölt távolságot kell minél kevesebb szökkenéssel végrehajtani. Változatok: Bal lábon, jobb lábon, páros lábbal. Megjegyzés: Versenyhelyzetben a szökdelő mozgás erőltetetté, görcsössé válhat

7 A gyakorlat száma: 7. A gyakorlat megnevezése: Létrára fel! Alkalmazási terület: 9-12.évfolyam A gyakorlat célja: ugróerő, gyorserő, erő állóképesség, koordináció fejlesztése Eszközök: koordinációs létra A gyakorlat leírása: Páros, bal, jobb lábon végzett szökdelő gyakorlatok. Variációk: a, szökkenés terpeszbe az 1. négyzet felett, páros lábbal szökkenés a következő négyzetbe, majd így tovább b, minden második négyzetbe szökkenés páros lábbal (bal és jobb lábbal is végezhető) c, páros, bal, vagy jobb lábbal szökkenés 2x előre, 1x hátra d, szökkenés csak bal, illetve csak jobb lábbal minden harmadik négyzetbe Megjegyzés: motiváló lehet zenére végrehajtani a feladatot A gyakorlat száma: 8. A gyakorlat megnevezése: Ugorj a négyzetbe - ugróiskola Alkalmazási terület: 9. évfolyamtól A gyakorlat célja: ugróerő fejlesztés, 2-4 fő egy pályán Eszközök: Felfestett négyzetek számokkal, pénzérme, kavics A gyakorlat leírása: A számokkal jelölt négyzetekbe pénzérmét, kavicsot kell dobni 1-től 8- ig haladva. Ha bedobta a tanuló az 1 négyzetbe a kavicsot, akkor szökkenhet be a négyzetbe, a kavicsot fel kell venni, majd visszaszökkenni. Így tovább, amíg nem hibázik. A 4-5 és a 7-8 négyzetekre egyszerre, páros lábbal kell szökkenni. Ha a tanuló a 8. Négyzetbe is sikeresen bedobta, és hibátlanul szökdelt vissza akkor nyer.

8 A gyakorlat száma: 9. A gyakorlat megnevezése: Zsákban ugrás Alkalmazási terület: évfolyam A gyakorlat célja: ugróerő, koordináció fejlesztése 2-4 csapat Eszközök: textil zsákok A gyakorlat leírása: Váltóverseny formájában a kijelölt távot teljesítve bójakerüléssel szökdelés zsákban. Megjegyzés: Váltás a kijelölt területen történjen. A gyakorlat száma: 10. A gyakorlat megnevezése: Lépcsős gyakorlatok Alkalmazási terület: évfolyam. A gyakorlat célja: Láb gyorserő fejlesztése. Eszközök: bármilyen lépcső A gyakorlat leírása: Páros lábon szökdelés lépcsőfokról lépcsőfokra. Változatok: Bal lábon illetve jobb lábon szökkenés lépcsőfokonként. Két bal lábas, majd két jobb lábas szökkenés. Terpeszbe szökkenés egy lépcsőfokra, majd szökkenés páros lábbal a következőre. Guggolásból szökkenés minden 2. lépcsőfokra. Minden második lépcsőfokra fellépés. Minden harmadik lépcsőfokra fellépés. Megjegyzés: Iskolai folyosókon megtartott órákra kiváló.

9 5, Rávezető gyakorlatok távolugráshoz A gyakorlat száma: 1. A gyakorlat megnevezése: Ki a legény a gáton? Alkalmazási terület: 9. évfolyamtól A gyakorlat célja: Rávezető gyakorlat nekifutásra. Résztvevők: egész osztály, fő Eszközök: medicinlabdák, 20 cm-es gát A gyakorlat leírása: lépésfrekvencia kialakítása: 20 cm magas gát (vagy akár medicinlabdák) felett történő futás (cél, hogy a kihelyezett kényszerítő eszközök közé egy jobb és egy bal lábas lépés is kerüljön.) Változatok: Kortól, magasságtól függően felállított távolság a kényszerítő eszközök között Megjegyzés: Boka-és térd ízület fokozott bemelegítése. Térd magasra emelése a gyakorlások közben. A gyakorlat száma: 2. A gyakorlat megnevezése: De forog a bicikli.. Alkalmazási terület: évfolyam A gyakorlat célja: Lábmunka gyakorlása (ollózó technika), párokba rendeződve Eszközök: - A gyakorlat leírása: A párok hanyattfekvésben helyezkednek el,egymással szemben egymástól kb. egy méterre, úgy hogy a talpuk összeér. Feladat: bicikliző mozdulat végrehajtása. (Cserével is) Kritikus momentum: Nem emelik a tanulók megfelelő magasságba a lábukat, így csak kis körben történik a mozgás. Változat: Zsámolyon végezve a gyakorlatot nem csak a lábmunkára kell figyelni, hanem e törzs, csípő megtartására is.

10 A gyakorlat száma: 3. A gyakorlat megnevezése: Érintsd meg a gyűrűt! Alkalmazási terület: 9. évfolyamtól A gyakorlat célja: Elrugaszkodás gyakorlása Résztvevők: egész osztály Eszközök: Kosárlabda gyűrű, vagy fellógatott tárgy (labda) A gyakorlat leírása: Pár lépés nekifutás után egy lábról elrugaszkodás a talajról, majd érkezés az elugró lábra. Változatok: Bal, vagy jobb lábas elrugaszkodás zsámolyról Kritikus momentum: Az elugrásnál fontos a lendítő láb szerepe! Megjegyzés: Talán magasugrásnál inkább alkalmazható ez a gyakorlat, de úgy gondolom, hogy a lendítő láb megtartásához alkalmas feladat. A gyakorlat száma: 4. A gyakorlat megnevezése: Tapsolj a comb alatt! Alkalmazási terület: 9. évfolyamtól A gyakorlat célja: Légmunka gyakorlása (lépő technika) Eszközök: kijelölt vonalak, bóják A gyakorlat leírása: 3-5 lépés lendületszerzés után elrugaszkodás ugró lábról, taps a lendítő láb combja alatt, érkezés az elugró lábra. Változatok: A bal kézzel a jobb térd megérintés, illetve ellenkezőleg. Kritikus momentum: A tapsnál nem a térdét emeli a tanuló, hanem a törzsét dönti előre. Erre fokozottan kell figyelni!

11 A gyakorlat száma: 5. A gyakorlat megnevezése: Tapsolj a comb alatt! 2 Alkalmazási terület: 9. Évfolyamtól A gyakorlat célja: Légmunka gyakorlása (lépő technika) Eszközök: Távolugró gödör, zsámoly A gyakorlat leírása: Mint az előző gyakorlat, csak zsámolyról elrugaszkodva távolugró gödörnél, érkezés elugró lábra, majd tovább futás. A gyakorlat száma: 6. A gyakorlat megnevezése: Na, ugrás! Alkalmazási terület: 9. évfolyamtól A gyakorlat célja: Gyakorlat az elrugaszkodásra és légmunkára.(lépő) Résztvevők: egész osztály Eszközök: tornaszőnyegek, zsámoly A gyakorlat leírása: 3 tornaszőnyeg egymáson, előtte felállított zsámolyról elrugaszkodás után a lendítő láb érkezik először a szivacsokra. Változatok: Szivacsbálára érkezés, illetve a szivacsok számának csökkentése.

12 A gyakorlat száma: 7. A gyakorlat megnevezése: Lengő gyűrű Alkalmazási terület: évfolyam A gyakorlat célja: Légmunka gyakorlása (ollózó technika) Eszközök: Gyűrűkarika, svédszekrény felső része, szivacsdomb (vagy 2-3 puha szőnyeg) A gyakorlat leírása: A svédszekrény felső részről a gyűrűkarikákat fogva elrugaszkodás, futó mozdulat a levegőben, majd érkezés a szivacsra páros lábbal. Megjegyzés: Megfelelő magasságú gyűrű szükséges a feladathoz. Nagy létszámú osztálynál nehezebben megvalósítható. A gyakorlat száma: 8. A gyakorlat megnevezése: Alkalmazási terület: évfolyam A gyakorlat célja: Légmunka és a talajfogás összekapcsolása. Eszközök: távolugró gödör, vagy zsámoly és tornaszőnyeg A gyakorlat leírása: Zárt állásból indulva, lendítő láb térdének emelésével támadóállásban dőlés a távolugró gödörbe, érkezés fél térdelésbe. Változatok: tornatermi változata: zsámoly és tornaszőnyeg Kritikus momentum: Ellentétes kar és láb!

13 A gyakorlat száma: 9. A gyakorlat megnevezése: Ugrás homokgödörbe Alkalmazási terület: évfolyam Gyakorlat célja: Talajfogás előkészítése Eszközök: Svédszekrény felső, vagy zsámolyok A gyakorlat leírása: Emelt elugró helyről elugrás, érkezés távolugró gödörbe fél térdelésbe. Változatok: Teremben svédszekrényről szivacsbálára érkezéssel. A gyakorlat száma: 10. A gyakorlat megnevezése: Zsámolyról homokgödörbe ugrás Alkalmazási terület: 9. évfolyamtól A gyakorlat célja: Talajfogás gyakorlása Eszközök: távolugró gödör, A gyakorlat leírása: Rövid (pár lépés) nekifutás után elrugaszkodás, lendítő láb térben hajlítva, elugró láb nyújtva, lépő helyzetben megtartva, majd a lendítő láb mellé zárva érkezés guggoló támaszba. Változatok: zsámolyról történő elrugaszkodással Kritikus momentum: Mivel guggolás a végső helyzet, fontos, az hogy a diákok ne tévesszék össze a guggoló technikával! Legyen meg a kivárás, a lépés megtartása.

14 Felhasznált irodalom: o Koltai Jenő: Az atlétika oktatása. Magyar Testnevelési Főiskola, Budapest, o Dr. Bácsalmási-Koltai: Az atlétika oktatása o Dr. Kurt Murer : 1003 Atlétika játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, o Polgár Béres: Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai o Atlétika szabálykönyv 2010

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában

Atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás előkészítő és rávezető gyakorlatai általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Távolugrás előkészítő és rávezető

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában

Nyugat-magyarországi Egyetem. Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. Sporttudományi Intézet. Diszkoszvetés a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Diszkoszvetés a középiskolában Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE 2202 Készítette: Becker János Testnevelő

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában

Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Atlétika Közép- és hosszútávfutás, állórajt a középiskolában Budai Róbert Testnevelő tanár, játék és szabadidő-szervező

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai

A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás általános iskola alsó tagozatának oktatási gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 1 Benki Tamás Tartalom: 1.

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

A flop magasugrás oktatása a középiskolában

A flop magasugrás oktatása a középiskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Oktató: Dr. Koltai Miklós A flop magasugrás oktatása a középiskolában

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév

Atlétika. A diszkoszvetés SMDLTE 2202. Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév Atlétika SMDLTE 2202 A diszkoszvetés Készítette: Veres Gábor Szak: Testnevelő tanár msc. Neptun kód: gpk61u 2012/2013. I. félév I. rész A diszkoszvetés szabályai Hivatalos dobószerek - Nemzetközi versenyeken

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A gátfutás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Für Attila G8C5WR 1. A gátfutás technikája A

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMALTE2202 SZABÓ ENIKŐ E3OGJC 1, A távolugrás középiskolában

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes 47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes Az óvodai gyógytestnevelés során egyre többször találkozunk a lúdtalp problémájával, számos kérdés hangzik, el a szülőktől,

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

A csípõkopás gyógytornája

A csípõkopás gyógytornája A csípõkopás gyógytornája Az alábbi tornagyakorlatok leginkább az elsõ és második stádiumban ajánlottak. Csak saját felelõsségre végezhetõk! Nem helyettesítik az egyéni állapotnak megfelelõ, szakember

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

A súlylökés általános iskolában való oktatása

A súlylökés általános iskolában való oktatása Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolában való oktatása Atlétika SMDLTE2202 Zakál Simon Edina wzktdt Felépítése a dolgozatnak

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai általános iskola felső tagozat ATLÉTIKA SMALTE2202 Szabó Gábor ncvz0a Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok

Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok Programterv Adventtől Vízkeresztig Sportprogramok 1-4. osztály Időpont Tevékenység Helyszín Résztvevők Eszközszükséglet Felelős 2014.12.05. Mikulás kupa Tornaterem 1-4. osztály -5-5 piros, narancs, kék,

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NŐ I T O R N A Melléklet a Magyar Köztársaság 2 0 1 6. évi versenykiírásához NŐI SZABADONVÁLASZTOTT GYAKORLATOK ANYAGERŐSSÉGE: BAJNOKI EGYÉNI SZERENKÉNTI CSAPATBAJNOKSÁG OSZTÁLY

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE2202 Dr. Koltai Miklós Név: Konrád Hajnalka

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

Termék azonosító: KF 101. méretek: 88 x 62 x 147 cm

Termék azonosító: KF 101. méretek: 88 x 62 x 147 cm Termék azonosító: KF 101 méretek: 88 x 62 x 147 cm Eszközhasználat célja : Megerősíteni és rugalmasabbá tenni a lábak és a derék ízületekhez kapcsolódó izomzatot. Használat: Mindkét kezével fogja meg a

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500

Blood Circulatory Massager. Termék száma: 1500 Blood Circulatory Massager Termék száma: 1500 Kérjük figyelmesen olvassa el a mellékelt leírást mielőtt ezt a terméket használatba venné. A későbbi időkre is tartalmaz információkat, abban az esetben,

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnokságának szabályzata 1. A játék menetéről általában A játék során két csapat: az ütő ( A csapat) és a fogó ( B csapat) küzd egymással a pontokért.

Részletesebben

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai

A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai I 2. SZ. MELLÉKLET A MAZSORETT MOZGÁSANYAGA I. A gimnasztika, a talajtorna elemei és a ritmikus gimnasztika ugrásai Szerkesztette: Geisztné Gogolák Éva, Szurominé Balogh Adrienn Bevezetés A Magyar Majorette

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

Térkövezés helyes kivitelezése!

Térkövezés helyes kivitelezése! 2013. Térkövezés helyes kivitelezése! Kiss Zoltán www.kissbau.com 2013. Térkövezés helyes kivitelezése! Az udvar tervezése először egy gondolattal kezdődik, hogy valamit kellene kezdeni az udvarral, mert

Részletesebben

Magyar Egyetemi - Főiskolai Tornászbajnokság Budapest, Tornacsarnok, 2015. május 17.

Magyar Egyetemi - Főiskolai Tornászbajnokság Budapest, Tornacsarnok, 2015. május 17. Magyar Egyetemi - Főiskolai Tornászbajnokság Budapest, Tornacsarnok, 2015. május 17. A verseny védnökei: Prof. Dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség elnöke és Dr. Magyar Zoltán, a

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Döbröntei Máté Szak: Testnevelő

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 Elfogadva az FIVB XXXIV.kongresszusán 2014-ben Magyar Röplabda Szövetség 2015. február 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület megbízásából,

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni.

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. Croquet A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. A játékhoz mindenekelőtt szükség van egy Croquet készletre. Ez többnyire 6 különböző színű fa

Részletesebben

Kezelés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. 3/ Stimuláció A méreganyagok eltávolítása és a feszesség újjáépítése. 2/ Ionizáció A cellulit "feloszlatása"

Kezelés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. 3/ Stimuláció A méreganyagok eltávolítása és a feszesség újjáépítése. 2/ Ionizáció A cellulit feloszlatása Kezelés 3 karcsúsító hatás egyetlen mozdulatban 1/ Lipo-Sculpting A cellulit "letörése" 2/ Ionizáció A cellulit "feloszlatása" 3/ Stimuláció A méreganyagok eltávolítása és a feszesség újjáépítése KEZELÉSI

Részletesebben

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5 Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1.

Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Sport XXI. alapprogram Dél- alföldi Régió teremverseny 1. Kecskemét, 2016. január 24. VASÁRNAP 09.30 A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztály számára a téli időszakban teremverseny

Részletesebben

Használati útmutató. IN 3829 VibroGym insportline TULIPE

Használati útmutató. IN 3829 VibroGym insportline TULIPE Használati útmutató IN 3829 VibroGym insportline TULIPE 1 Köszönjük, hogy vibromasszázs berendezésünk vásárlása mellett döntött. A berendezés első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,

Részletesebben

MATSZ-ZSEBIBABA ÓVODÁS

MATSZ-ZSEBIBABA ÓVODÁS MATSZ-ZSEBIBABA ÓVODÁS ÉS A JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2010 és fiatalabbak II. korcsoport: 2008-2009 III. korcsoport 2006-2007

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04.

UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04. UEFA A licencmegújító továbbképzés A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság

Részletesebben

Alsó végtag csontjai

Alsó végtag csontjai Alsó végtag csontjai medenceöv: szabad alsó végtag: medencecsont (os coxae) keresztcsont (os sacrum) comb (femur) combcsont (femur) lábszár (crus) sípcsont (tibia) szárkapocs (fibula) láb (pes) lábtő (tarsus)

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

Használati útmutató. Magic gym IN 1797

Használati útmutató. Magic gym IN 1797 Használati útmutató Magic gym IN 1797 A GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI SZERVIZT A FORGALMAZÓ BIZTOSÍTJA: Insportline Hungary Kft. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. www.insportline.hu A jó erınlét és

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

ATF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ATF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ATF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Üdvözöljük az TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS! TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Tartalom Oldal 1 Bevezetés 5 2 Biztonsági előírások 6 3 Használati előírások 7 4 Összeállítás 8-10 5

Részletesebben

Használati útmutató IN 3830 insportline Fresia

Használati útmutató IN 3830 insportline Fresia Használati útmutató IN 3830 insportline Fresia Köszönjük, hogy vibromasszázs berendezésünk megvásárlása mellett döntött. Használata előtt, kérem figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a berendezés helyes

Részletesebben

ATF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ATF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ATF FELHASZNÁLÓI Üdvözöljük az AirTrack Factory Hungary-nál! TÖBB SZÓRAOZÁS, EESEBB SÉRÜLÉS! TARTALOMJEGYZÉ 1 Bevezetés Fejezet Tartalom Oldal Ez a kézikönyv az AirTrack Factory termékeinek használatával

Részletesebben

Fészekhinta. Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén:

Fészekhinta. Ütéscsillapító felület kiépítési díjai, különböző ütéscsillapító talajok esetén: Fészekhinta 1000 mm-es kosárral Közterületi játszóterekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk már 3 éves kortól. Mozgássérült gyermekek is nyugodtan használhatják. Komplett játék: 170 kg Méret: 3000x2700

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez Versenyszabályzat A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel személyi feltételei: A versenyben részt vevő egyesület tagja legyen. Érvényes

Részletesebben

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona

mozgás, sport a szabadban 3. 6. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g SZKA_106_06 A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona mozgás, sport a SZKA_106_06 é n é s a v i l á g szabadban 3. A modul szerzője: Somogyiné Kuti Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM 88 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 2014. évi Somogy Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltó Verseny VERSENYSZABÁLYZAT A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T 2012.

S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI S Z A B Á L Y Z A T 2012. STRANDFOCI SZABÁLYZAT Részvételi feltételek és versenyszabályok JÁTÉKOSOK JÁTÉKJOGOSULTSÁGA 1. A játékban két csapat vesz részt, 4 mezőjátékossal és 1 kapussal. Mindkét

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

ATLÉTIKA. A távolugrás oktatása középiskolában. Veres-Varga Emese D4IWIU Egészségfejlesztő- Testnevelő tanári szak MA Levelező tagozat

ATLÉTIKA. A távolugrás oktatása középiskolában. Veres-Varga Emese D4IWIU Egészségfejlesztő- Testnevelő tanári szak MA Levelező tagozat N ELTE PPK Sporttudományi Intézet ATLÉTIKA A távolugrás oktatása középiskolában Szombathely Veres-Varga Emese D4IWIU Egészségfejlesztő- Testnevelő tanári szak MA Levelező tagozat 2017. április 26. 1. A

Részletesebben

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata A piliscsabai FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium szakmai munkaközössége, a fakitermelés motorfűrészes technológiájából versenyt hirdet erdészeti iskolák

Részletesebben

http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna

http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna http://www.50plusz.hu/praktikak/mozgassor/gerinctorna Gerinctorna A gerinctorna segíti a gerinc épségének fenntartását, tehát nemcsak a gerincbántalmak kezelésének, hanem azok megelőzésének fontos eszköze.

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben