J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út /2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének, május 29.-én (kedd) 13 óra 00 perckor tartott soros ülésén. Az ülés helye: A hivatal házasságkötő terme. Jelen vannak: Oláh Kálmán polgármester, Szikora Pál Ferenc alpolgármester, Csikós Gábor képviselő, Oláh Lajos Sándorné képviselő, Bohus Ferenc képviselő, Göcző Gyula Andrásné képviselő, Kesjár Jánosné képviselő. Meghívottak: dr. Lipták Péter körjegyző, Nagy Imre mérnök, Pepó Jánosné Gyöngyfüzér Szociális Szolgálató Központ intézményvezetője, Csepreginé Csiaki Éva családgondozó, Ökrös Szabina a családsegítő szolgálat munkatársa. Annusné Tóth Mária, Csanádapáca Vízmű Kft. ügyvezetője, Megyeri Katalin a Kis-Csanád Kft. ügyvezetője. A sajtó részéről jelen van: Csete Ilona újságíró. Tervezett napirend: 1./ Látványtervek bemutatása LEADER pályázatokhoz Napirendhez meghívott: Nagy Imre mérnök 2./ A családsegítő szolgálat és a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ munkáiról szóló beszámoló Napirendhez meghívott: Pepó Jánosné intézményvezető Ökrös Szabina családsegítő szolgálat munkatársa 3./ Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak az értékelése Napirendhez meghívott: Csepreginé Csiaki Éva családgondozó

2 4./ Térítési díjak felülvizsgálata (Étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások) Napirendhez meghívott: Pepó Jánosné intézményvezető 5./ Arany János Művelődési Ház tagintézmény Csanádapáca Községi Önkormányba történő beintegrálása (alapító okirat módosítás) 6./ Csanádapáca Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 7./ Döntés az Apáczai Csere János Általános Iskola és Mesevár Óvoda fenntartóváltásáról 8./ Önkormányzatfolyószámla-hitelkeretének meghosszabbítása 9./ KIS-CSANÁD Szociális és Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a módosítása 10./ KIS-CSANÁD Szociális és Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása 11./ Csanádapáca Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása 12./ Beszámoló a Start programról 13./ Az önkormányzati rendeletekben leírt szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 14./ Egyebek Oláh Kálmán polgármester: Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat, továbbá Csanádapáca egész lakosságát. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület teljes számmal jelen van, így az ülés határozatképes.

3 Megkérdezi a megjelenteket, hogy a meghívókat és az írásos anyagot mindenki megkapta-e, majd bejelenti, hogy Csepreginé Csiaki Éva családgondozó jelezte elfoglaltságát, így az ülésen nem tud jelen lenni. A gyermekvédelmi feladatok értékelését, ezért dr. Lipták Péter körjegyző fogja előadni. Megkérdezi a jelen lévőket, hogy mielőtt a napirendi pontokat ismertetné, van-e valakinek kérdése, bejelentése. Bohus Ferenc képviselő jelzi, hogy szót kér még a napirendi pontok ismertetése előtt. Oláh Kálmán polgármester: Engedélyezem a képviselő úrnak, hogy fejtse ki mondanivalóját. Bohus Ferenc képviselő: Nekem konkrétan az önkormányzat működésével van gondom. Nem vagyok informálva kellő időben, bizonyos dolgokról. A szükséges információt nem kapjuk meg képviselő társammal Göcző Gyula Andrásnéval egyetemben. Az utcáról kell megtudnom, hogy most is ti Romániában voltatok, és bennünket, képviselőket még csak meg sem kérdeztetek erről. Ez Csanádapáca és nem Pusztaföldvár! Itt nem lehet Dr. Baranyi István módjára mindent keresztülverni a Testületen. Soroljam még? Felvettetek ide kulcsszerepbe egy hölgyet, ezt illegitimnek tekintem. Erről is most kell tudomást szereznem! dr. Lipták Péter körjegyző: Ez körjegyzőség, itt a munkáltatói jogokat én gyakorolom. Egyébként a hölgy pályázat útján került egy megüresedett állásra. A pályázatot is én írtam ki. Nem követtem el semmilyen törvénytelen dolgot. Munkáltatóként nekem kell gondoskodnom a szervezet munkaerő igényének biztosításáról és nem a képviselő Úrnak. Bohus Ferenc képviselő: Nem fogadom el! Továbbmegyek, ez Csanádapáca és ti felvesztek ide embereket, akikről a mai napig nem tudni, hogy mennyiért dolgoznak itt. Csak úgy itt vannak és kész! dr. Lipták Péter körjegyző: Azt bizonyára tudja a képviselő úr is, hogy többen távoztak önszántukból a hivatal dolgozói közül. A megüresedett helyeket fel kellett tölteni. Bohus Ferenc képviselő: Önként távoztak Ezt mondjátok ti, de vajon nem ti teremtettetek nekik ilyen körülményeket, hogy kénytelenek voltak távozni? Oláh Kálmán polgármester: Nem kellett ehhez körülményeket teremteni, mert akik önként távoztak, azok előtte beadták a felmondásukat. Ezek súlyos vádak. dr. Lipták Péter körjegyző: Mire gondol konkrétan képviselő Úr?

4 Oláh Kálmán polgármester: Mi nem küldtünk el senkit a hivatalból. De ha már itt tartunk, akkor szeretném, ha Bohus Ferenc képviselő úr nevesítené ezeket a személyeket. Bohus Ferenc képviselő: Akkor sorolom, Fodor Ilona, a Medgyesegyházi kolléganő Marsi Csilla, a gerendási kolléganő Takácsné Magdika hol van és miért ment el? Oláh Kálmán polgármester: Azt kérdezed tőlem, hogy miért távozott Marsi Csilla? Kérdem én, hogy ki volt a Marsi Csilla munkáltatója? Milyen jogon kéred számon rajtam, hogy hol van Marsi Csilla? Nevezed meg Marsi Csilla munkáltatóját! Bohus Ferenc képviselő: Mériné Kőszegi Erzsébet volt Csanádapácai jegyző, akiről mindnyájan tudjuk, hogy milyen körülmények között távozott el innét. Itt már mindenki tudta előre, hogy itt dr. Lipták Péter lesz a jegyző. Én ezt már előre borítékoltam. Csikós Gábor képviselő: Ha már itt tartunk Bohus képviselő úr, akkor szeretnélek emlékeztetni arra az esetre, hogy amikor dr. Lipták Pétert megválasztottuk jegyzőnek, éppen te voltál az, aki megkérdezte tőle, hogy jegyző létére tud-e írni és olvasni. Ez bizony elég szegénységi bizonyítvány részedről. Azt hiszed neked mindent szabad! dr. Lipták Péter körjegyző: Van még további kérdése képviselő úr? Bohus Ferenc képviselő: Mennyiért vettétek fel az új dolgozót, légy szíves tájékoztasd a falut! Oláh Kálmán polgármester: Még egyszer megkérdezem a képviselő urat, hogy van-e még kérdése, illetve korábban jelezte a napirenddel kapcsolatban? Kérem, hogy erre válaszoljon és ne térjen el a témától. Bohus Ferenc képviselő: Az a problémám, hogy kihagytok mindenből. Engem és a képviselő társam, Göcző Gyulánét is. Oláh Kálmán polgármester: Én nem értelek téged, hiszen én mindig meghívlak és elküldöm neked a meghívót. Akkor hogyan lehetséges az, hogy te nem értesülsz semmiről. A múltkor sem jöttél el és nem is jelezted, hogy miért nem tudtál eljönni. Bohus Ferenc képviselő: Én jöttem, és már itt voltam a platánfa alatt, amikor telefonáltak, hogy az önkormányzat fát szed, az emberei pedig a gallyakat direkt az én földemre dobálták. Nekem ebből taposási károm keletkezett. Oláh Kálmán polgármester: Nevezd meg ki volt az a személy, aki neked kárt okozott!

5 Bohus Ferenc képviselő: Azt nem tudom, hogy ki volt, de gyere velem, bármikor kimehetünk a földemre és nézzük meg. Oláh Kálmán polgármester: Én megnéztem azokat, és nem az önkormányzat emberei és eszközei csinálták. Kívánsz-e még valamit mondani, amennyiben nem úgy szeretnék egy bejelentéssel élni. A kilencedik napirend lekerül a mai ülésen tárgyalni valókból, mivel az ügyvéd úr még készíti a dokumentumokat, ezért az egy későbbi ülésen kerül majd megtárgyalásra. Most pedig rátérünk a napirend ismertetésére, kérem hogy aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. A képviselő testület 6 igen és l tartózkodás mellett elfogadta a módosított napirendet. 67/2012. (V.29.) sz. kt. Határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a május 29. napi nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Látványtervek bemutatása LEADER pályázatokhoz Napirendhez meghívott: Nagy Imre mérnök 2./ A családsegítő szolgálat és a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ munkáiról szóló beszámoló Napirendhez meghívott: Pepó Jánosné intézményvezető Ökrös Szabina családsegítő szolgálat munkatársa 3./ Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak az értékelése Napirendhez meghívott: Csepreginé Csiaki Éva családgondozó 4./ Térítési díjak felülvizsgálata (Étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások) Napirendhez meghívott: Pepó Jánosné intézményvezető 5./ Arany János Művelődési Ház tagintézmény Csanádapáca Községi Önkormányba történő beintegrálása (alapító okirat módosítás) 6./ Csanádapáca Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 7./ Döntés az Apáczai Csere János Általános Iskola és Mesevár Óvoda fenntartóváltásáról

6 8./ Önkormányzatfolyószámla-hitelkeretének meghosszabbítása 9./ KIS-CSANÁD Szociális és Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása 10./ Csanádapáca Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása 11./ Beszámoló a Start programról 12./ Az önkormányzati rendeletekben leírt szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 13./ Egyebek Határidő: értelem szerint Felelős: Oláh Kálmán polgármester 1. napirend: Látványtervek bemutatása LEADER pályázatokhoz. Oláh Kálmán polgármester: Megkérem kedves vendégünket Nagy Imre mérnök urat, hogy ismertesse a terveket. Nagy Imre mérnök: Köszöntök mindenkit és nagyon köszönöm a meghívást. Én is készültem, hoztam a látványterveket, melyeket mindenki láthat, mivel a projektoron kivetítésre kerülnek. Első projekt a régi malom visszaállítása: Úgy terveztem, hogy lenne egy sokfunkciós nagyterem, székraktár, és lennének vészkijáratok. A könyvtár a régi arculatnak megfelelő lenne és egy belső teret, alakítanánk ki galériával. A tetőzetet betongerendák és vasbeton födém szerkezet látnák el. A lépcső terében terveztem egy liftet, ugyanis a tető megépítésével keletkezik egy tér. A homlokzat visszaállítása, ablakok visszaállítása. Megoldjuk a boltívvel. Az új többcélú funkcióknak megfelelően közösségi ház lenne a neve. A szárny fehérre lenne festve. A jelenlegi rámpa nem fér a szabványba, ezért oldalt lenne elhelyezve.

7 Költségelemzést kellett végezni és 4 féle megoldás lehetséges. Van általános, realista, idealista, és optimista megoldás. El kell döntetni, hogy nekünk melyik lesz a megfelelő. Szükséges a nagyterem, könyvtár épület kialakítása és a belső hőszigetelés megoldása. Egybefüggő légtér kialakítása, galéria kialakítása. Ez meghaladja a 40 millió forintot. A hőszigetelésnél költségcsökkentő elemek alkalmazása, új álmennyezet a nagyteremben. A bejárati homlokzat: új színezés körben. Az alagsor belső hőszigetelése, ablakok cseréje, amiket 3 rétegű üveggel látnánk el. Tetőtér hőszigetelése és szükséges lift, mert ez már a harmadik emelet. Hátsó udvari homlokzat. A téglafelület marad, csak kap egy korszerű festést. 3 ablak csere, mint az utcai homlokzatú esetében. Kis szakaszon a költségvetést kell finomítani, ha sikerül, akkor még megcsináljuk. A nagy terem több célúvá tétele a cél és az épület visszaállítása. Röviden ennyit szerettem volna bemutatni és várom a kérdéseket! Oláh Kálmán polgármester: Nagyon köszönöm a látványos és tartalmas bemutatót és ha van kérdés, akkor a mérnök várja a kérdéseket. Oláh Lajos Sándorné képviselő: A nagyterem átalakítása is ezek szerint benne van a pályázatban? Nagy Imre mérnök: Igen, belefér a projektbe, mert ugyan a pályázat a védett épületekről szól, de ez mindenképpen szerepel benne. Bohus Ferenc képviselő: Arról szükséges szólni, hogy a fal betegségekkel küzd, de ez nem látszik. Az utcán van 3 akna, egyben üzemanyagtartály van. Nagy Imre mérnök: Köszönöm az információkat. Majd a tervezésnél meglátjuk, hogyan tudjuk hasznosítani. Bohus Ferenc képviselő: Az eredeti malom fal vizes. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés van-e ezzel kapcsolatban, ha nincs én is szeretném elmondani, hogy nagyon örülnék ha sikerülne ezt a beruházást megvalósítani, mert ez előrelépés lesz a falu életében. Azt is látom, hogy nagyon szépen előkészített dokumentációk vannak. Nagy Imre mérnök: Szeretném elmondani, hogy talán nem sokan tudják de Pusztaföldváron is készítettem egy beruházást. Oláh Kálmán polgármester: lehetőség van piackialakítási pályázatra is, szeretném, ha a mérnök úr erről is tájékoztatna bennünket és a lakosságot.

8 Nagy Imre mérnök: Park, piac és játszótér építési pályázat lenne, amit összehoznánk. Amit most bemutatok az csak egy ötlet, egy javaslat. Hasonló keretösszeg áll rendelkezésre itt is, mint az előző pályázatnál. Készítettem egy látványtervet erről is. Park, piac játszótér terv: Lenne egy fedett-nyitott elárusító tér. Itt lenne a napi piac, falunap stb. Szükséges a peron kialakítása. Állandó pad, állandó fedett terület kiépítése. Az üzletet beintegrálnánk, rá tervezhetnek később rendezvényeket is a későbbiekben. Két helyen kerülne kialakításra játszótér. A belső térnél a fedett részbe padok kerülnének. Kialakítanánk egy beszélgető sarkot, ami az expresszó és egyéb üzletek forgalmát is fellendíthetné. Ehhez a pályázathoz nem kell önerő. A Kossuth utca felől lenne egy zsibongó, a jelenlegi buszváró helye a WC-kkel megmaradna Utólagos beépítés itt is megoldható. A Csabai út felől nézve a buszfordulót láthatjuk. Mögötte lennének a piaci árusító asztalok és egy játszótér. Egységessé tennénk a teret, fákkal, fehér meszelésű falakkal. Nagy vonalakban ennyit szerettem volna bemutatni, most pedig várom a kérdéseket, melyekre készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Nagyon jó lenne, ha ezt a faluközpontot át tudnánk alakítani. Azonban ennek vannak költségei. Hasznos lenne, ha a piac itt lenne, mert a parkolóban balesetveszélyes volt. Megszokták a faluközpontot az emberek, itt fordul meg naponta a legtöbb ember. A piac azért is hasznos lenne, mert a helyi termelőket segítenénk ezzel is. Megköszönöm ismét a mérnök úr szép és tartalmas beszámolóját, remélve, hogy ismét együtt ülünk itt, amikor ezek elkészülnek. Most pedig 5 perc szünetet rendelnék el. (14 óra 28 perc) 5 perc szünet Oláh Kálmán polgármester: Megállapítom, hogy az ülés továbbra is határozatképes, ezért folytatnánk az ülést. 2. napirend: A családsegítő szolgálat és a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ munkáiról szóló beszámoló. Oláh Kálmán polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezem a meghívottakat, hogy kívánnak-e tájékoztatót tartani? Pepó Jánosné intézményvezető: Én megtaláltam a évi beszámolót, amit még elődöm Baráthné Sztán Henriett készített. Úgy gondolom ezt a beszámolót már ismeri a képviselő testület, de ha kívánják szívesen rendelkezésére bocsátom mindenkinek. Én most egy 2012-es beszámolót

9 készítettem, mivel 2011-ben nem voltam még itt, ezért csak azt a 2 hónapot tudtam feldolgozni, amióta az intézményvezetője vagyok. Ezzel kapcsolatosan ha bárkinek kérdése van, készséggel válaszolok. Szeretnék még köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak az intézményünk sikeres működéséhez. dr. Lipták Péter körjegyző: Mi a házi segítségnyújtás miatt kértünk egy beszámolót, csak ezt a szűk kört szerettük volna megismerni. Pepó Jánosné intézményvezető: A házi segítségnyújtás jól működik, ugyanis működik a jelzőrendszer. 110 főre van engedélyünk jelenleg, de kértünk bővítésre engedélyt. A hétvége, ami még probléma és az ünnepnapok, mert létszámbővítés kellene a házi gondozóknál is. Erre akkor lesz esélyünk, ha megkapjuk az engedélyt, addig próbáljuk zökkenőmentesen elvégezni a feladatokat. Bohus Ferenc képviselő: Úgy látom jó döntés volt az otthon élére önt kinevezni. Oláh Kálmán polgármester: Kiegészíteném egy kicsit az előbbieket, a házi segítségnyújtás esetében 100 főre van keret, a bővítést 140 főre kértük. Az NRF. a napokban kért hiánypótlást, melyet pótoltunk. Megkérném dr. Lipták Péter körjegyzőt, hogy adjon egy kis tájékoztatást erről. dr. Lipták Péter körjegyző: A kérvényt a körjegyzőség miatt félreértelmezte az NRF. Azt hitték a másik település Pusztaföldvár is érintett az ügyben, miután tisztáztuk, hogy Csanádapáca Önkormányzat fenntartásában működik a Gyöngyfüzér Szociális Szolgálató Központ és csak kizárólag Csanádapáca területén végez szolgáltatást, úgy gondolom elfogadják a hiánypótlásunkat. Oláh Kálmán polgármester: Most pedig átadnánk a szót Ökrös Szabina családsegítőnek, aki szintén készített egy beszámolót írásban a családsegítő szolgálat munkájáról. Ökrös Szabina családsegítő: Írásban az anyagot mindenki megkapta, én nem kívánnák erről többet szólni, azonban ha valakinek kérdése van, arra szívesen válaszolok. Amennyiben nincs kérdés, úgy szeretnék még pár szót szólni az élelmiszer segély programról. Erről úgy gondolom nincs a lakosságnak információja. Ebben a programban a kapott segélyből mintegy 400 fő fog részesülni. Sokan azonban azt hiszik, hogy ez alanyi jogon jár. Ez nem így van, a KSH. Adott ki egy közleményt, ennek a feltételeknek megfelelően történik majd a bekerülés. Szeretném elmondani még, hogy korábban volt 2 személy, aki árusította a kapott segélyeket. Ez szigorúan tilos, ugyanis aki árusítja ezeket a termékeket, az 180 napra kizárásra kerül a segélyezettek köréből. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Várom a kérdéseket.

10 Oláh Kálmán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Ami a beszámolót illeti, annak tartalmát mindenki ismeri, úgy gondolom elfogadható. Aki egyetért, az kérem kéz feltartással, jelezze. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 68/2012. (V.29.) sz. kt. Határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a családsegítő szolgálat évi és a Gyöngyfüzér Szociális Központ házi segítségnyújtás munkáiról szóló beszámolót és azt jóváhagyólag elfogadta. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Családsegítő Szolgálat és a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét tájékoztassa. Határidő: értelem szerint. Felelős: Oláh Kálmán polgármester 3. napirend: Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak értékelése. Oláh Kálmán polgármester: A vezető jelezte, hogy nem tud jelen lenni, ezért megkérem dr. Lipták Péter körjegyző urat, hogy ismertesse a gyermekvédelmi feladatokat. dr. Lipták Péter körjegyző: írásban az anyagot mindenki megkapta, az érvényben lévő jogszabályok szerint készült el. Tartalmaz egy demográfiai mutatót, bontásban. A beszámoló tartalmazza a tevékenységénél, hogy 2 gyermeket kellett a családból kiemelnünk. Ezek jogszerűek és indokoltak voltak. Szóltunk még benne a bűnmegelőzésről, akinek van kérdése ezzel kapcsolatban, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, úgy határozati javaslattal élnék. A 149/1997. IX. kormányrendelet 10. sz. mellékelte alapján javaslom elfogadásra az átfogó értékelést. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 69/2012. (V.29.) sz. kt. Határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést elfogadja.

11 Felelős: Képviselő-testület Határidő: május napirend: Térítési díjak felülvizsgálata. (Étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások) Oláh Kálmán polgármester: Írásban az anyagot mindenki megkapta, a Szociális és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, átadnám a szót a Szociális Bizottság elnökének. Kesjár Jánosné Szoc. Biz. Elnök: Nagyon nehéz volt erről a kérdésről dönteni, de a gazdasági helyzet ezt hozta magával. A szociális étkeztetés térítési díjának emelése volt kérdéses, mert a 345,- Ft-os ár nagyon alacsony volt a jelenlegi árakhoz képest. Javaslatunk az étkezési térítési díj napi 500,- Ft-ra történő emelése. A kiszállításért továbbra sem kérnénk pénzt. Mindent igyekeztünk figyelembe venni, az itteni nyugdíjakat a beszállítók árait és minden egyéb figyelemre méltó körülményt és arra a megállapításra jutottunk, hogy az 500,- Ft-ot elfogadhatónak találjuk. Oláh Kálmán polgármester: A Pénzügyi Bizottság elnökének is átadnám a szót, mert a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta az étekézési térítési díjat. Oláh Lajos Sándorné Pü. Biz. Elnök: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szintén tárgyalta az étkezési térítési díjakat és el kell mondanom, hogy amikor a 345,- Ft-os ár lett megállapítva, az csak egy fél adag ételre szólt, azért volt ilyen alacsony. Az évek során az adagok és a mennyiségek az árral összemosódtak és már egész adagot adtak ezért az összegért. A rendelet szerinti javaslat 610,- Ft volt, a bizottság azonban az 500,- Ft mellett foglalt állást és eltöröltük a kiszállítási díjakat. 12 %-os emelésre volt szükség, hogy létezni tudjunk. A bentlakásos térítési díjat ,- Ft/hó-ban állapítottuk meg, ezt elfogadhatónak tartjuk. A nappali ellátás támogatását 30,- Ft/fő -vel támogatja a Csanádapácáért Közalapítvány. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ezt így elfogadta és ajánlja elfogadásra a képviselő testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Kiegészíteném annyival, hogy az 1 sz. melléklet szerint a bentlakás költsége eltér, mert a demensek önköltsége ,- Ft/hó lenne. Mi azonban ,- Ft-ot írtunk, a különbözetet az önkormányzatnak kell kiegészítenie. Göcző Gyula Andrásné képviselő: El kell mondanom, hogy van 4-5 fő a gondozottak között, akinek havi 30 ezer forintból kell megélnie. Nekik bizonyára soknak fog tűnni az 500,- Ft-os étkezési díj. Nekik kérelmezniük

12 kell, hogy alacsonyabb áron kaphassák az ebédet, vagy kapnak valamilyen segítséget, illetve támogatást? Oláh Kálmán polgármester: Ezeknek írásban kérelmet kell beadniuk a Szociális Bizottságnak, akkor tudunk érdemi döntést hozni ügyükben. Oláh Lajos Sándorné képviselő: Annyit még el kell mondanom, hogy ezek a díjak július elsejétől értendőek. Oláh Kálmán polgármester: Határozati javaslattal élnék, javaslom az étkezési és az ellátási díjakat július elsejétől elfogadni. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Az alábbi határozatot hozta: 70/2012.( V.29.) sz. kt. Határozat: 1. A Képviselő-testület az óvodai étkeztetés gyermekenként egy napra jutó szolgáltatási önköltségét tízórai esetén Ft-ban, ebéd esetén Ftban, uzsonna esetén Ft-ban, összesen Ft-ban, állapítja meg. 2. A Képviselő-testület az iskolai étkeztetés gyermekenként egy napra jutó szolgáltatási önköltségét tízórai esetén Ft-ban, ebéd esetén Ftban, uzsonna esetén Ft-ban, összesen Ft-ban, állapítja meg. 3. A Képviselő-testület az iskolai menza (ebéd) gyermekenként egy napra jutó szolgáltatási önköltségét Ft-ban állapítja meg. 4. A Képviselő-testület az időskorúak nappali intézményi ellátása napra jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként étkezés nélkül Ft-ban állapítja meg. 5. A Képviselő-testület a szociális étkeztetés egy napra jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként Ft-ban állapítja meg. 6. A Képviselő-testület az étkeztetés a községi konyhán előállított ebéd esetén egy napra jutó szolgáltatási önköltségét adagonként Ft-ban állapítja meg. 7. A Képviselő-testület az étkeztetés szállítási költsége Csanádapácán egy napra jutó szolgáltatási önköltségét 80.- Ft-ban állapítja meg. 8. A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás Csanádapácán egy órára jutó szolgáltatási önköltségét 80.- Ft-ban állapítja meg. 9. A Képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben az átlagos gondozást igénylő ellátás egy havi szolgáltatási önköltségét Ft-ban állapítja meg. 10. A Képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben a demens gondozottak egy havi szolgáltatási önköltségét Ft-ban állapítja meg.

13 11. A Képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben a napi háromszori étkezést igénybevevők étkeztetésének egy napra jutó szolgáltatási önköltségét reggeli esetén Ft-ban, ebéd esetén Ft-ban, vacsora esetén Ft-ban, összesen Ft-ban, állapítja meg. 12. A Képviselő-testület a tartós bentlakásos intézményben a napi ötszöri étkezést igénybevevők étkeztetésének egy napra jutó szolgáltatási önköltségét reggeli esetén Ft-ban, tízórai esetén Ft-ban, ebéd esetén Ftban, uzsonna esetén Ft-ban, vacsora esetén Ft-ban, összesen Ft-ban, állapítja meg. A Képviselő-testület az intézményi térítési díjakat az elfogadott szolgáltatási önköltség figyelembevételével állapítja meg. A rendelet-tervezetet ennek megfelelően kell elkészíteni. Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 31. Oláh Kálmán polgármester: Még ebben a napirendi pontban szükséges egy rendelet-módosítás is. Ez a rendelet július elsejétől lép hatályba. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 5. napirend: 13/2012. (V.30.) sz. önkormányzati rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2003.(III.31.) számú rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. Arany János Művelődési ház tagintézmény Csanádapáca Községi önkormányzatába történő beintegrálása. (alapító okirat módosítás) Oláh Kálmán polgármester: Írásban az anyagot mindenki megkapta, én erről többet nem kívánok mondani, átadnám a szót dr. Lipták Péter körjegyző úrnak. dr. Lipták Péter körjegyző: Az iskola átalakítás kapcsán a jelenlegi művelődési ház megszűnik, le kell választani. Az intézmény az önkormányzat keretein belül fog a továbbiakban működni. A beintegrálást 2 lépésben kell megtenni, mert a Magyar Államkincstár nem engedi egy lépésben. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése valakinek ezzel kapcsolatban van-e, amennyiben nincs úgy határozati javaslattal élnék. Aki egyetért azzal, hogy a

14 továbbiakban az önkormányzat átveszi a művelődési ház működését és szakfeladatainak ellátását, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 71/ (V.29. ) sz. kt. Határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv tagintézményeként működő Arany János Művelődési Házat (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 75.) július 1. naptól az önkormányzat saját keretei között kívánja működtetni. A képviselő-testület döntése értelmében az alábbi szakfeladatok kerülnek át Csanádapáca Községi Önkormányzat (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.) Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) szakfeladatrendjébe: Könyvtári szolgáltatás Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése A képviselő-testület úgy határoz, hogy a változások hatályba lépésének napja: július 1. Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter körjegyző Határidő: Oláh Kálmán polgármester: Itt szükség van az alapító okirat módosítására is, aki egyetért a módosítással, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 72/2012.(V.29.) sz. kt. Határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete I. Az Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 1. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: Az évi LXV. tv. (Ötv.) 8.. (1) bekezdése alapján az óvodáról, alapfokú nevelésről, oktatásról. 2. Az Alapító Okirat 9.1 pontja az alábbiak szerint módosul: Kötelező feladatként ellátja:

15 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (1)-(2) bekezdései alapján az óvodai nevelést, általános iskolai oktatás és nevelést (beleértve a többi tanulóval együtt fejleszthető SNI gyermekek és tanulók nevelését, oktatását.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 41. biztosítja a gyermekek tanulók igény szerinti napközbeni ellátását (óvoda, napközi otthon). 3. Az Alapító Okirat 9.2 pontja az alábbiak szerint módosul: Önként vállalt feladatként ellátja: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdése alapján a gyógytestnevelést. 4. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: Az intézmény típusa: többcélú intézmény 5. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: Az intézmény szervezeti felépítése, az intézményegységek neve és címe: Mesevár Óvoda 5662 Csanádapáca, Gorkij utca 19. Apáczai Csere János Általános Iskola 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: Az intézmény alaptevékenysége - szakfeladatai: TEÁOR besorolása és megnevezése: Szakágazat besorolása és megnevezése: 8520 Alapfokú oktatás Alapfokú oktatás Alapvető szakfeladatai: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) 7. Az Alapító Okirat 14.3 pontja törlésre kerül. 8. Az Alapító Okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:

16 szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal, a Csanádapáca község Önkormányzata tulajdonát képező, Csanádapáca, Szent Gellért út 30. sz. alatt nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal a Csanádapáca község Önkormányzata tulajdonát képező, Csanádapáca, Gorkij utca 19. sz. alatt nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal 9. Az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi- gazdálkodási feladatait Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége látja el együttműködési megállapodás alapján. II. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosítását és a Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát melyek az előterjesztés mellékletét képezik - aláírja és a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Magyar Államkincstárhoz határidőn belül megküldje. Határidő: Értelem szerint Felelős: Oláh Kálmán polgármester 73/2012.(V.29.) sz. kt. Határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy utasítja dr. Lipták Péter körjegyzőt, az Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény (Apáczai KKI) 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30. megszűntető okiratának mielőbbi beterjesztésére. Felelős: dr. Lipták Péter körjegyző Határidő: napirend: Csanádapáca Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása. Oláh Kálmán polgármester: Írásban az anyagot mindenki megkapta, arról van szó, hogy a polgármesteri hivatal meghatározás kikerül a szervezeti és működési szabályzatból, helyette értelemszerűen körjegyzőség kerül. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban, aki egyetért, kérem kéz feltartással, jelezze.

17 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 14/2012. (V.30.) sz. önkormányzati rendeletet Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 7. napirend: Döntés az Apáczai Csere János Általános Iskola és Mesevár Óvoda fenntartóváltásról. Oláh Kálmán polgármester: Írásban megkapta mindenki az anyagot, én átadnám a szót dr. Lipták Péter körjegyzőnek, ismertesse röviden. dr. Lipták Péter körjegyző: Mint mindenki tudja az iskolát és az óvodát egyházi fenntartásba kívánjuk adni. Ezt az elképzelést az egyház is támogatta. Tárgyalásokat folytattunk az egyházzal és az egyház elfogadta az elképzeléseinket. Gondoltunk azonban azokra is, akik nem kívánják gyermekeiket egyházi fenntartású intézménybe járatni. Nekik 2 lehetőség közül kell majd választaniuk. Orosháza és Újkígyós városok tudják fogadni azokat a gyermekeket, akik nem kívánnak egyházi fenntartású iskolába járni. Létrejött az egyházzal egy megállapodás tervezet, melyet írásban mindenki megkapott. Oláh Kálmán polgármester: Most egy kicsit végig futnánk a megállapodás tervezeten. Az igazgató asszony is jelen volt az egyházzal folytatott tárgyalásokon és megerősíti ő is, hogy mindent elfogadott az egyház. A szerződés az egyházzal jelenleg 5 évre szól, de meghosszabbítható. dr. Lipták Péter körjegyző: Tartós használat jön létre. Megkaptam az egyháztól az alapító okiratot, melynek értelmében a szerződés időtartama szeptember 1. naptól augusztus 31-ig szól. Oláh Kálmán polgármester: Aki egyért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfeltartással, jelezze. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 74/2012. (V. 29.) sz. kt. Határozat: 1.) Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő- Testülete úgy döntött, hogy az Apáczai Csere János Általános Iskola és Mesevár Óvoda fenntartói

18 jogát, szeptember 1. napjától augusztus 31. napjáig átadja a Szeged Csanád Egyházmegye részére. 2.) Csanádapáca Község Önkormányzat (képviseletében: Oláh Kálmán polgármester) és a Szeged Csanád Egyházmegye között kötött szeptember 1. napjától hatályos közoktatási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 3.) Felhatalmazza a polgármestert, e közoktatási megállapodás aláírására. 4.) A Képviselő- Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszűnő Általános Iskola és Óvoda, ingó vagyonát vagyonleltár szerint augusztus 15-ig adja át a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézményt fenntartó Szeged Csanádi Egyházmegye használatába. Erről értesül: 1) Dr. Kiss- Rigó László Szeged Csanádi Egyházmegye püspök 2) Barabás Hunorné (SZEGEKIF) 3) Oláh Kálmán polgármester 4) Dr. Lipták Péter körjegyző 5) MÁK 6) Irattár Határidő: értelem szerint Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter körjegyző Oláh Kálmán polgármester: Itt szükséges még egy határozatot hoznunk, mivel az iskola esetében a jelenlegi intézményvezető tavaly kapott megbízást 1 évre vonatkozóan, ennek határideje lejárt. A szerződését, ezért meg kell hosszabbítani ig, mivel ebben az esetben pályáztatásnak nincs értelme. Aki egyetért azzal, hogy Kesjár Jánosné megbízatását augusztus 31-ig meghosszabbítsuk, kérem, kézfeltartással jelezze. A képviselő testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 75/2012.( V.29. ) sz. kt. Határozat: Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kesjár Jánosné mb. igazgató megbízását augusztus 31. napig meghosszabbítja, az Apáczai Csere János Közoktatási és Közművelődési Intézmény vezetése céljából, a korábban megállapított vezetői és teljesítmény pótléka változatlanul hagyása mellett. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő:

19 dr. Lipták Péter körjegyző: Itt ugyancsak szükséges még egy döntést hoznunk azzal kapcsolatban, hogy Újkígyós Várossal is kötünk egy szerződést, hogy befogadják azokat a gyermekeket, akik nem kívánnak egyházi fenntartású iskolába járni. Oláh Kálmán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy aláírjuk a szerződést Újkígyós várossal, az kézfeltartással jelezze. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 76/2012 (V. 29. ) sz. kt. Határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy feladat-ellátási megállapodás kíván kötni Újkígyós Város Önkormányzatával közoktatási feladatok ellátására azon gyermekek vonatkozásában, akik szülei nem szeretnék a szeptember 1. naptól induló egyházi fenntartású intézménybe járatni gyermeküket, Csanádapáca Községben. Határidő: értelem szerint. Felelős: Oláh Kálmán polgármester 8. napirend: Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének meghosszabbítása. Oláh Kálmán polgármester: Írásban mindenki megkapta az anyagot. Az önkormányzatnak az OTP-bank a számlavezetője. A bank 30 millió forint folyószámla hitelkeretet biztosít az önkormányzat részére, melyet december 31-ig kell kérni. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Akkor szavazásra teszem, aki egyetért azzal hogy jelenleg 30 millió forint folyószámla hitel keret áll rendelkezésünkre, az kérem, hogy kéz feltartással jelezze. A képviselő testület 6 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 77/2012. (V.29.) sz. kt. Határozat: 1. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől Ft összegű folyószámla-hirtelkeretet vesz igénybe. A folyószámla-hitelkeret lejárata: december Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást

20 biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 3. Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződések aláírására. Határidő: június 26. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Dr. Lipták Péter körjegyző Oláh Kálmán polgármester: Van még egy megállapodásunk az OTP Bankkal, mely 25 millió forintos munkabérhitel keretről szól. Ez a megállapodás is dec. 31-ig köthető meg, ezt még eddig nem vette igénybe az önkormányzat és reméljük, hogy nem is lesz rá szükség. Aki egyért a megállapodással kérem kézfeltartással jelezze. A képviselő testület 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 78/2012. (V.29.) sz. kt. Határozat: 1. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rulírozó munkabérhitel felvétele mellett dönt. A rulírozó hitelkeret biztosításával az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a személyi juttatások finanszírozásához - havonta munkabérhitelt igénybe venni. Igénybe vehető munkabérhitel maximális összege: ,- Ft A rulírozó munkabérhitel lejárata: december Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének

21 mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 3. Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződések aláírására. Határidő: június 26. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Dr. Lipták Péter körjegyző 9. napirend. KIS-CSANÁD szociális és foglalkoztató Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság évi pénzügyi beszámolójának elfogadása. Oláh Kálmán polgármester: A beszámolót írásban mindenki megkapta, felkérem Megyeri Katalin ügyvezetőt, hogy röviden ismertesse. Megyeri Katalin ügyvezető: Én a év első szakaszáról keveset tudok elmondani, mivel korábban ennek a cégnek Kovács Ákos volt az ügyvezetője. Nem kívánnám különösen részletezni a beszámolót, de annyit azért elmondanék, hogy a cég 100 %-ban önkormányzati tulajdonú és szeptemberében alakult, 1 millió forint törzstőkével. A társaság bejegyzése, alapító okiratának elkészítése több időt vett igénybe, ezért addig gazdasági tevékenységet nem folytathatott. Amikor megkezdhette volna működését, gátolták az önkormányzati választások. Új terveket, új feladatokat kellett meghatározni és partner cégek után kellett kutatni. A jelenlegi polgármester vállalta magára, hogy segít Kovács Ákosnak az üzleti partnerek felkutatásában. Sikerült is szerezniük üzleti partnert, de a lehetséges dolgozó jelöltek nem tudták teljesíteni azokat a produktumokat, amelyeket a partner cég elvárt, így szerződéskötés sem jöhetett létre. Az idő telt és Kovács Ákos ügyvezető lemondott. Ekkor kerültem én megválasztásra, de szintén szükség volt az alapító okirat módosítására, cégbírósági végzésre, melyek beszerzése szintén hónapokat vett igénybe, addig tevékenységet sem folytathatott a cég. Ráadásul a cég semmilyen szolgáltatást nem végez, így bevételi forrásai nincsenek. Pályázati lehetőségek sem adódtak, ezért eléggé

22 nehéz volt a 2011-es év, mert vagyonunkat felemésztették a működési költségek, de létezünk, mert az önkormányzatnak tervei vannak a jövőben a Kft-vel. Akinek kérdése van, arra készséggel válaszolok. Bohus Ferenc képviselő: Kívánom neked, hogy egyszer sikerüljön egy nyereséges céget vezetned. Mert te igazán megérdemled, hogy egy nyereséges cég vezetője legyél! Oláh Kálmán polgármester: Annyit kívánok ehhez elmondani, hogy ahogyan a Kati elmondta én próbáltam segíteni az üzleti partnerek felkutatásában. Valóban nem sikerült olyan produktumokat előállítani, ami piacképes lett volna, ezért nem jöttek létre szerződések. Most azonban más irányú terveink vannak a kft-vel. Amennyiben nincs kérdés, javaslom a képviselő-testületnek elfogadni a Kis-Csanád Szoc. Foglalkoztató Nonprofit Kft évi pénzügyi beszámolóját. A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 79/2012. (V.29.) kt. Határozat: Csanádapáca Község önkormányzat képviselő-testülete a Cg cégjegyzékszámú KIS-CSANÁD Szociális és Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5662 Csanádapáca, Szent Gellért utca 31.) december 31. fordulónapra elkészített egyszerűsített beszámolóját, eredmény-kimutatását, a beszámoló részeként szereplő kiegészítő mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megismerte, megvitatta, és az - eszközök és források mérleg főösszege:103 eft. egyezőséggel, - mérleg szerinti eredmény: 673 eft. veszteséggel, elfogadja. Határidő: értelem szerint Felelős: Oláh Kálmán polgármester 11. napirend: Csanádapáca Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság évi pénzügyi beszámolójának az elfogadása. Oláh Kálmán polgármester: Írásban az anyagot mindenki megkapta, felkérném Annusné Tóth Mária ügyvezető asszonyt, hogy ismertesse a beszámolót. Annusné Tóth Mária ügyvezető: Ha ezt a beszámolót mindenki megnézi, látja, hogy én készítettem egy táblázatot. Röviden annyit, hogy az előző évekhez képest szolgáltattuk a vizet. Minden emelkedett. Hálózati veszteségünk is volt, ami két dologból tevődhet össze: csőtörés és torony

23 rendszermosatás. Ezek persze a körülményekhez alakíthatók. Nem javasoljuk azonban a víz árat emelni, mivel új viziközmű törvény lesz, és hatósági árak lesznek. Ez majd eldönti ezt a kérdést. A évi eredményünket azonban csökkenti az auto-gréder vásárlás, ami nettó 1,5 millió forint. Rontják még a kintlévőségek, de reméljük ezek a nyár végére már csökkenni fognak. A kiküldött felszólítások tükrözik e munkát. Nagyon sok volt tavaly az elfagyás és sok csőtörés is történt. Volt egy díjbeszedőnk, aki nyugdíjba ment, sok sikert kívánunk neki. Sódar Béla 15 évig volt dolgozója a cégnek. Az új kolléga Becsei István a 3 hónap próbaidőt letöltötte, rossz tapasztalat nem volt vele, így szerződést kötöttünk vele. A beszámolóhoz csatoltam a mérlegünket, melyet a könyvvizsgáló is megfelelőnek talált. Kérdés, ha van, akkor szívesen válaszolok. Bohus Ferenc Képviselő: A csőtörés megoldása nem az önkormányzat feladata? Nem lenne megoldható homokkal a gödrök betemetése? Mert a vizes pocsolya sosem lesz normális és csak gödör marad ott. Oláh Kálmán polgármester: Én nem látok semmi akadályát ennek a megoldásnak. A gödör ki van ásva 1,5 méter mélyen, az megsüllyed, de a homok célszerűnek tűnik. Szeretnék még visszatérni a táblázathoz. Van egy együttműködési megállapodása az önkormányzatnak a Vízmű Kft-vel, amiben az önkormányzat vállalta, hogy megfizeti a bérleti díjat a Vízmű kftnek. A évi viziközmű törvény 150 egységet ír elő, ha tud társulás alakulni. A megyében 10 ilyen van. Ezzel kapcsolatban nincs jövőkép. Növekszenek a követelések, a felszólítások emelkedtek és a részletfizetési megállapodások is. Annusné Tóth Mária ügyvezető: 162 bekötés kapott kikapcsolási felszólítást. Ebből tényleges kikapcsolásra 4 esetben került sor, a 4 esetnél azonban 3 esetben nem lakott ingatlanról volt szó. Oláh Kálmán polgármester: Látom a vezetékeket, amelyeket levágtak. Ez szemlélet kérdése is, mert ez egy helyi kft. és az emberek ezt a végére hagyják. Márpedig fizetni kell érte, ezt központi rendelet írja elő és nem mi találtuk ki. Jó lenne, ha péntekenként az ügyvezető asszony be tudni jönni az önkormányzathoz, amikor a hosszabb távú közmunkában foglalkoztatottak kapják a fizetésüket. Akkor megoldható lenne a hátralékok beszedése, a részletfizetések kezelése. Ezeknél az embereknél adódik leginkább a vízdíj befizetés elmaradása, a szilárd hulladék szállítási díj befizetésének elmaradása stb. Én azt mondom, hogy nem a helyi vendéglátó egységek fellendítése a cél! Aki egyért a Vízmű Kft évi pénzügyi beszámolójának elfogadásával, az kérem kéz feltartással, jelezze. A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 80/2012. (V.29.) sz. kt. Határozat Csanádapáca Község önkormányzat képviselő-testülete Cg cégjegyzékszámú Csanádapáca Vizmü Korlátolt Felelősségű

24 Társaság (5662 Csanádapáca, Szent Gellért u 31.) december 31. fordulónapra elkészített egyszerűsített beszámolóját, eredmény-kimutatását, a beszámoló részeként szereplő kiegészítő mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megismerte, megvitatta, és az - eszközök és források mérleg főösszege: eft. egyezőséggel, - mérleg szerinti eredmény: 962 eft. veszteséggel, elfogadja. Határidő: értelem szerint Felelős: Oláh Kálmán polgármester 12. napirend: Beszámoló a START programról. Oláh Kálmán polgármester: A START munkáról szeretném tájékoztatni a képviselő testületet és a lakosságot. Itt elsősorban az összegekre kívánnék kitérni. A pályázatban előírt eszközöket már sikerült beszerezni és április 30-ig sikerült ezekkel elszámolni. A vasút utca keleti részén folyik a járdaépítés jelenleg. A téli közfoglalkoztatásban 10 fő volt foglalkoztatva, ezeknek ,- Ft volt a bér és járulék költségük ,- Ft volt a dologi költségük. Ez a program letelt, teljesítve lett és elszámolva. Mezőgazdasági földút karbantartás, ami március elsejétől fut. 10 fővel. 66 km külterület karbantartásról szól Észak-Északnyugat irányban. Ez a Csanádapáca Gerendási határút. Ágaprító szerepel még a programban, azonban még problémát jelent az apríték elhelyezése. Ennek bér és járulék költsége ,- Ft, dologi költsége ,- Ft. Az össz. költsége: ,- Ft. Közút program, amely április 1. nappal indult, és szeptember 30-ig tart. A belterületi utak karbantartásáról szól. Az utcák állapota miatt szükséges a beavatkozás, korábban lettek elhelyezve súlykorlátozó táblák, de ezeket sajnos figyelmen kívül hagyták és az utak állapota súlyosbodott. Ennek a programnak a bér és járulék költsége: ,- Ft, dologi költsége ,- Ft, az össz. Költsége ,- Ft. Itt vettünk egy használt eszközt, egy kis úthengert, ami nagyon praktikus. Bruttó 500 ezer forintért vettük, a kátyúzásnál ez az eszköz nagyon hatékonynak bizonyult. Erdőkarbantartás: Nagyon kényes dolog az aljnövényzet karbantartása, takarítása. A Sátori erdő résznél követelmény a tuskótalanítás, új fákat kellene ültetni stb. Ezt 21 fő látja el, március egytől december 31-ig. A program bér és járulékköltsége ,- Ft, dologi költsége ,- Ft, az össz költség ,- Ft,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XXVI. Iktatószám: 5-14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. december 11-i s o r o s, n y í l t üléséről 2300/2014.(XII.11.)

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

Jel!vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. szeptember 14. napján tartott ülésén~

Jel!vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. szeptember 14. napján tartott ülésén~ Csanádapáca Képviselo-testülete 22/2010. sz. jkv. Jel!vzokönvv Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. szeptember 14. napján tartott ülésén~ Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben