* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület által felmerült igény alapján átszerkesztésre került a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztés. Az SZMSZ 23. -ának (3) bekezdésében foglalt szabályozást betartva a jövőben az alábbi felosztásban kerül a képviselő-testület elé a jelentés: az előterjesztés első fele az alábbi tagolással: I. végrehajtott határozatok II. határidő módosításra javasolt határozatok III. visszavonásra javasolt határozatok IV. folyamatban lévő határozatok az előterjesztés második felét képező határozati javaslatok az első rész tagolása szerint Mindez abban a reményben, hogy áttekinthető és jobban kezelhető anyag kerül így a képviselő-testület elé. * * * Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján az alábbi lejárt határidejű I. végrehajtott, II. határidő módosításra javasolt, III. visszavonásra javasolt, IV. folyamatban lévő határozatokról tájékoztatom a T. Képviselő-testületet: 1

2 I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK Belső Ellenőrzési Osztály 923/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy végeztessen soron kívüli, átfogó, teljes körű, felügyeleti jellegű belső ellenőrzést, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat év közötti működésével kapcsolatban, valamint a Controlling Szervezetfejlesztés Minőségpolitika is vizsgálja meg a kérdést október 30. Kovács Róbert alpolgármester dr. Rugár Oszkár Belső Ellenőrzési Osztály vezetője Méreg Gábor, a Controlling Szervezetfejlesztési Minőségpolitikai szervezeti egység vezetője Az ellenőrzés megtörtént, a képviselő-testület részére az összefoglaló anyag postázásra került. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 1844/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy adjon ki közterület-használati hozzájárulást a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet Budapest X. kerület, Maglódi út 24. szám alatti ingatlana előtti - a Maglódi úti objektum bástyafala, a fő- és szálló-épülete, illetve a villamos pálya és a Venyige utca által körbehatárolt - közterület ingyenes használatára vonatkozóan a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet részére, a következő feltételek bekövetkeztéig történő időtartamra: ha a használatba adott közterületet is érintő olyan szabályozási terv lép hatályba, melynek előírásai tiltják a közterületen a használó által folytatott tevékenységet, vagy ha megváltozik a használatba adott terület övezeti besorolása, megszűnik a közterület jellege, vagy ha a szabályozási terv a közterület más célú felhasználását irányozza elő január 30. Végrehajtás előkészítésért felelős: Montvai József Szarvasi Ákos főosztályvezetők 2

3 A Fővárosi BV Intézet részére a fenti testületi határozatban foglaltaknak megfelelően április 20-án kelt, K/6010/2/09/III. iktató számon a közterület-használati hozzájárulás postázása megtörtént. 213/2009. (II. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést köt a LAND-A Táj- és Környezettervezési Műterem Kft.-vel ,-Ft + áfa, összesen ,-Ft összegben az Önkormányzat közigazgatási területén található utcai fasorok 2000-ben elkészült fakataszter I. ütemben (az utcai fasorok üres helyeinek meghatározására) történő felülvizsgálatára. Az összeg forrása a évi költségvetés környezetvédelmi szakfeladat rész. Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. szerződés aláírása: felmérésre: május 31. Szász Csaba Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető A LAND-A Táj- és Környezettervezési Műterem Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént. A fakataszter I. üteme elkészült és leszállításra került. 452/2009. (IV. 2.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Fejér Tibor képviselő indítványa alapján felkéri a polgármestert, hogy készíttessen szakvéleményt a kerület lakott területén és annak kétszáz méteres körzetében a szemetelő, vattázó nyárfák és egyéb allergén fák kivágásával és pótlásával kapcsolatban, ütemtervvel és költségvonzatával május 8. Végrehajtás előkészítésért felelős Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető A képviselő-testület az 1005/2009. (V. 26.) számú határozatában döntött a nyárfák kivágásának ütemtervéről és költségvonzatáról. Ennek alapján I. ütemben 51 db kiszáradt nyárfa került kivágásra, valamint 61 db csonkolásra. 609/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete méltányosságból közterület-használati díj mérséklése iránti kérelem alapján a fizetendő közterület-használati díj mértékét május 1-jétől kezdődően 360,- Ft/m 2 /hó összegben határozza meg azzal a feltétellel, ha a kérelmező a április 05-ig fennálló ,-Ft díjhátralék megfizetési kötelezettségének április 30-ig eleget tesz. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 3

4 Bajtek Mihályné főosztályvezető Vörösmarty Marianna osztályvezető A fenti testületi határozatban foglaltaknak megfelelően április 21-én kelt, K/808/1/09/III. iktatószámon a közterület-használati hozzájárulás postázása megtörtént. 989/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Újhegyi sétányon kialakítandó Művelődési és Szabadidő Központ, valamint Ügyfélszolgálati Iroda építési engedélyezési terveinek elkészítésére nyílt tervezési pályázatot írjon ki. A tervezéshez szükséges pénzügyi forrást 6 millió forint keretösszegig a képviselő-testület a felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére biztosítja június 15. Bajtek Mihályné Szarvasi Ákos főosztályvezetők Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető A nyílt tervezési pályázat kiírásra került, eredményhirdetés szeptember 22-én várható. Az előirányzat módosítása az V/18/118/2009. iktatószámon megtörtént. 1005/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi nyárfák kivágásának I. ütemében 51 db nyárfa (gyökerestől történő eltávolításáról) kivágásáról, valamint 61 db nyárfa csonkolásáról dönt az intézmények környezetében élet- és balesetveszély elhárítása miatt. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a munkák elvégzésével Tizedes István vállalkozóval ,-Ft összegben, június 30-ai teljesítési határidővel kösse meg a szerződést, azzal a kiegészítéssel, hogy a vállalkozó a kivágott fát az önkormányzat által meghatározott helyre köteles szállítani. A szerződésben meghatározott ,-Ft összeg fedezetéül a felhalmozási célú általános tartalékkeretet határozza meg. szerződéskötés: munkavégzés: június 30. Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető Bajtek Mihályné Szarvasi Ákos főosztályvezetők Tizedes István vállalkozóval a szerződést a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály megkötötte. A nyárfák kivágását és 4

5 csonkolását a határozat szerint a vállalkozó elvégezte. Az előirányzat módosítása az V/18/119/2009. iktatószámon megtörtént. Főépítész 214/2009. (II. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapest X. ker., Hungária körúti vasúti híd alatti közúti átvezetés megoldására készült tanulmánytervet, és felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a tanulmányterv alapján az idei évi költségvetésébe kerüljön betervezésre a Hungária körút adott szakaszának lesüllyesztése március 31. Mozsár Ágnes főépítész A képviselő-testület határozata március 16-án postázásra került dr. Demszky Gábor főpolgármester úr részére további intézkedés céljából. 1284/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program «Integrált szociális városrehabilitáció» Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (KMOP /A) pályázat önkormányzati önrész fedezetét az Önkormányzat, mint Projektgazda max. bruttó 300 millió Ft összegben az esetleges kieső bevételekre képzett céltartalék terhére biztosítsa augusztus 30. Mozsár Ágnes főépítész Bajtek Mihályné Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők Az előirányzat módosítása az V/18/196/2009. iktatószámon megtörtént. Az önerő összege nyertes pályázat esetén kerül felhasználásra. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 277/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009 szeptemberében megrendezendő II. Kőbányai Rendvédelmi Napok rendezvényeinek költségeihez 1,5 M Ft támogatást biztosít a képviselő-testület általános célú tartalékkerete terhére. 5

6 Bajtek Mihályné Ronyecz Róbert főosztályvezetők Az V/18/16/2009. iktatószámon a céltartalék felszabadítása megtörtént. 280/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 279/2009. (III.19.) számú határozatban foglaltak megvalósításához az önkormányzat évi költségvetésében a Jogi Bizottság részére biztosított ,-Ft-ot felszabadítja a X. kerületi rendőrkapitányság hivatásos állománya részére pályázati úton történő támogatás biztosítására. első folyósítás: május 31. Bajtek Mihályné főosztályvezetők Az V/18/17/2009. iktatószámon az összeg felszabadítása megtörtént. 334/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a telepengedély rendszer beszerzése mellett dönt és kötelezettséget vállal a rendszer 3-éves használati díjának havonkénti kifizetésére. Egyben a évi költségvetésben céltartalékba helyezett bruttó ,-Ft + áfa összeget felszabadítja, és a szerződés megkötése céljából rendelkezésre bocsátja. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítás végrehajtása, valamint annak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Bajtek Mihályné Szarvasi Ákos főosztályvezetők Sövegjártó Ferenc osztályvezető Az V/18/20/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 340/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Komplex Óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére gyermekszállításra 1,2 M Ft-ot biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 6

7 Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/21/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 341/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az angoltanárok wolverhamptoni továbbképzésének megvalósítását támogatja, s egyben a megvalósításhoz eft- ot biztosít az Oktatási és Közművelődési Főosztály költségvetési keretébe a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeret terhére. Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/23/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 342/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az angol-magyar és német-magyar két tanítási nyelvű oktatás, valamint angol nyelvi órák számának felmenő rendszerű folytatásához összesen 8,3 M Ft-ot biztosít a működési célú általános tartalékkeret terhére céltartalékba helyezve. Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/24/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 343/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodák létszámbővítéséhez szükséges dologi kiadások fedezetére (ágyak, ágynemű, törölközők, edények, székek, asztalok) összesen eft fedezetet biztosít, ennek érdekében a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretéből az összeget áthelyezi az Oktatási és Közművelődési Főosztály költségvetésébe. Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, valamint azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/25/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 7

8 357/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP kódszámú pályázat eredményessége esetén az elnyert összeg 6%-át, maximum 4,5 millió Ft + áfa sikerdíjat biztosít az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. részére, melynek forrásaként a évi költségvetésben a pályázatok önrész soron biztosított összeget határozza meg. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/30/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 359/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 233/2009. (II. 19.) számú önkormányzati határozatában foglaltak alapján a Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázatára benyújtott, a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ (hangtechnikai fejlesztésre irányuló) pályázatának hiánypótlásaként az önrész összegét 2,5 M Ft-ban állapítja meg, melynek forrásaként a évi költségvetésben a pályázatok önrész soron biztosított összeget határozza meg. Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Győrffy László igazgató Az V/18/32/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 373/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP B kódszámú eredményes pályázata esetén maximum 3 millió forint + áfa sikerdíjat biztosít az RVI Magyarország Kft. részére, melynek pénzügyi fedezete a évi költségvetés 15. számú mellékletében szereplő pályázatok önrésze sor. Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezetők Az V/18/34/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 383/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletben tervezett eft beruházási hitelfelvétel előirányzatát

9 eft-tal megemeli az áthúzódó felhalmozási feladatok finanszírozásához a évi pénzmaradvány előirányzatának egyidejű csökkentése mellett. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések költségvetési rendeleten történő átvezetésére. Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/11/8/2009. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 384/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésben az orvosi ellátás (közalkalmazottak üzemorvosi ellátása) támogatására céltartalékba helyezett 10 millió Ft-ot felszabadítja. Kovács Róbert alpolgármester Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/27/2009. iktatószámon az előirányzat módosítása és a céltartalék felszabadítása megtörtént. 433/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete az Az Új Magyarország Fejlesztési Terv műveleteihez kapcsolódó, és további egyéb pályázatok figyelése, projektek előkészítése, pályázatírás és a támogatott projektek menedzselése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan felmerülő költségek fedezetére forintot a évi felhalmozási célú céltartalékok pályázati önrész benyújtott uniós pályázathoz költségvetési sorról a szakértői bonyolítói díjak költségvetési sorra az alábbi összegeket felszabadítja: Szakértői bonyolítói díjak fedezetére: Ft Közbeszerzési eljárás eredményeképpen a pályázatíró céggel kötendő megbízási szerződésben foglalt feladatok ellátására: o Pályázatfigyelés, o Projekt előkészítés, pályázatírás, o Sikeres pályázat után fizetendő jutalék, o Projektmenedzsment feladatok ellátásának költsége mindösszesen Ft Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a felsorolt feladatokra a forint terhére kössön szerződést, és az előirányzatok szerződéseknek megfelelő átcsoportosításáról gondoskodni szíveskedjen. 9

10 Bajtek Mihályné főosztályvezető Ronyecz Róbert főosztályvezető Az V/18/22/2009. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 502/2009. (IV. 2.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖZ-KŐVÉD Kőbányai Közbiztonsági Személy- és Vagyonvédelmi Kht. V.a. (1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.) cégjegyzékből való törléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyben a Társasági Szerződésben és a jogszabályban foglaltaknak megfelelően lemond a részére visszajáró, a cég bankszámláján lévő közel 300 eft összegű vagyonról a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány javára azzal, hogy azt az Alapítvány csak Kőbánya közbiztonságának javítására, közhasznú célra fordíthatja. Bleicher Ferenc végelszámoló Bajtek Mihályné főosztályvezető A határozatban foglaltaknak megfelelően az összeg átutalása április hónapban megtörtént. 556/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság által az Óhegy parkba szervezett május 1-jei program marketing- és reklámköltségeire ,-Ft + áfa összeget biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretéből. Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Győrffy László igazgató Az V/18/59/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 557/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai egészségügyi alapellátás praxisainak működtetéséhez biztosított orvosi rendelők épületfenntartási költségét (víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés stb.) június 1-jétől viseli mindaddig, amíg az adott rendelő felújítása megtörténik. A rezsiköltségek évi forrására 20 M Ft-ot biztosít a működési célú általános tartalékkeret terhére. Kovács Róbert alpolgármester 10

11 Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető Bajtek Mihályné főosztályvezetők Az V/18/60/09. iktatószámon az előirányzat módosítása (az érintett intézmények költségvetésében a részükre meghatározott összeg fedezete biztosított) megtörtént. 560/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az /2009. (IV.16.) számú önkormányzati határozatában foglaltak feltételeként határozza meg a tartozási tételek egyenkénti felülvizsgálatát, a hátralékok egyeztetését. Kovács Róbert alpolgármester Bajtek Mihályné főosztályvezető Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető A májusi képviselő-testületi ülésen a határozat végrehajtására készített előterjesztést elfogadták. 586/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a testvérvárosi kapcsolatok ápolása céljából a április-május hónapban a balánbányai sporttalálkozóra utazó 30 fő sportoló, 5 fő kísérő és 3 fős delegáció részvételére bruttó 1 M Ft keretösszeget biztosít a delegációk fogadása keret terhére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az átcsoportosítás az V/11/25/09. iktatószámon megtörtént. 597/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a LEONARDO program folytatásához az angol asszisztensekkel összefüggő (tolmácsolás, takarítás, lakásgondnokság) költségekre összesen bruttó 1,2 M Ft-ot biztosít június 30-ig terjedő időszakra (személyi juttatásaira és járulékaira), a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. Bajtek Mihályné Semperger Sándorné főosztályvezetők Az V/18/68/09 iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 11

12 608/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a működési célú általános tartalékkerete terhére 200 eft támogatást biztosít eszközök bérleti díjának fedezetére) a Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) részére a jubileumi Haydn-évhez csatlakozó kismartoni koncert megrendezésére. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Menyhárt Sándor igazgató Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/67/09 iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 661/2009. (IV. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP /08/1 kódszámú, Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázat előzetes költségvetése alapján a évi költségvetésben ,-Ft-ot biztosít az alábbi kiemelt előirányzat bontásban: Felhalmozási kiadás ,-Ft Személyi juttatások ,-Ft Munkaadókat terhelő járulékok ,-Ft Dologi kiadások ,-Ft Tartalék ,-Ft A kiadások fedezete a pályázat támogatásértékű bevétele. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/11/27/09. iktatószámon az előirányzatok felvezetése megtörtént. 712/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó ,- Ft-ot felszabadít a felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére az Aszfaltplusz Kft.-vel kötött Gergely utcában autóbusz megállóhely és járdacsatlakozás kiépítési munkáit tartalmazó szerződés fedezetére. Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/93/2009. iktatószámon az előirányzat módosítás megtörtént. 945/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 12

13 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal hatékonyságát célzó szervezetfejlesztése AROP 3.A.1/B pályázat megvalósítása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez a évi költségvetésben a támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-tal, a működési kiadások előirányzatát eft-tal megemeli. Ezzel egyidejűleg a évi költségvetésben a feladat előfinanszírozására tervezett összegnek az önerővel csökkentett részét eft-ot a bevételkiesés fedezetére képzett céltartalékba helyezi. Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítások végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/11/38/2009. iktatószámon az előirányzatmódosítás megtörtént. 948/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai intézmények nyílászáró cseréjére többletköltségének fedezetére felszabadít ,-Ft-ot a bevételkiesések fedezetére képzett céltartalékból, tekintettel a kötelezettségvállalásokra. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/108/2009. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 949/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében tervezett hitelbevételek előirányzatát ,-Ft-tal csökkenti, a kőbányai intézmények nyílászáró cseréje előirányzat azonos összegű csökkentése mellett. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/11/32/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. 950/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek előirányzatát ,-Ft-tal növeli, egyidejűleg a Fekete István és a Szervatiusz Jenő Általános Iskolák nyílászárói cseréjének saját forrásának biztosítására a bevételkiesés fedezetére képzett céltartalékból ,-Ft-ot felszabadít. 13

14 Egyben ,-Ft-ot biztosít a Fekete István és Szervátiusz Jenő Általános Iskolák nyílászáró cseréje és hőszigetelési költségeire. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/11/33/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. 953/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aditus Tanácsadó Zrt. részére bruttó ,- Ft sikerdíjat biztosít, melynek fedezete a pályázatok előkészítése feladatsoron rendelkezésre álló keretösszeg. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/109/2009. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént, az összeg a pályázatok előkészítése soron rendelkezésre áll. 1043/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2009. (III. 19.) számú önkormányzati határozata értelmében a Jurasits Ügyvédi Irodával megkötött szerződések költségvonzatának fedezetére a évi költségvetésben eft + áfa, összesen eft-ot biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítása, illetve annak a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Bajtek Mihálnyé főosztályvezető Az V/18/114/2009. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 1085/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjasok üdültetésének lebonyolítására a évi költségvetésben a Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások - Idősek Üdültetése feladatra tervezett 4 millió Ft-ot működési célú pénzeszköz átadással a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére biztosítja július 15. Kovács Róbert alpolgármester Bajtek Mihályné főosztályvezető 14

15 Ehrenberger Krisztina főosztályvezető Lajtai Ferencné ügyvezető V/11/48/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása, valamint a pénzeszköz átadása megtörtént. 1142/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft évi éves beszámolóját eft mérleg szerinti veszteséggel, a kiegészítő melléklettel, az üzleti jelentéssel, valamint a könyvvizsgáló jelentésével azzal, hogy egyidejűleg átfogó igazságügyi szakértői vizsgálatot kezdeményez a mérlegbeszámolót alátámasztó teljes dokumentációra, mely magába foglalja a megkötött szerződéseket, a kötelezettségek és alapbizonylatok teljes vizsgálatát az érvényben lévő szabályzatok és a gazdálkodás szabályosságát, a szánkódombbal egyetemben. Felkéri a polgármestert az igazságügyi szakértő i felkérésére, melyhez szükséges forrásként 2 M Ft-ot biztosít a Pénzügyi Bizottság szakértői kerete terhére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/173/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. A képviselő-testület az 1270/2009. (VII. 16.) számú határozatában az igazságügyi szakértői vizsgálat költségeinek fedezetére a fenti határozatában biztosított fedezeten túl további eft fedezetet biztosított a működési célú általános tartalék kerete terhére. Az igazságügyi szakértő felkérése megtörtént. 1157/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a működési célú általános tartalékkeretéből bruttó ,-Ft ( ,-Ft ,-Ft áfa) összeget biztosít a portál üzemeltetési költségeire. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/148/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. 1160/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aditus Tanácsadó Zrt. részére a TÁMOP-3.3.2/08/1 pályázati felhívásra benyújtott pályázat után, nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási összeg függvényében maximum bruttó forint összegű sikerdíjat biztosít, melynek forrása a évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor. 15

16 Bajtek Mihályné Ronyecz Róbert főosztályvezetők Az V/18/176/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. A pályázat elbírálása folyamatban van. A sikerdíj kifizetése a bírálat eredményének függvénye. 1161/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP /08/1 kódszámú, Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Középmagyarországi Régióban című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázat előzetes költségvetése alapján a évi költségvetésben ,-Ft-ot biztosít az alábbi kiemelt előirányzat bontásban: oktatás és továbbképzés : Ft, egyéb igénybevett szolgáltatás Ft, különféle egyéb elszámolható költségek Ft, immateriális javak Ft, eszközbeszerzés Ft személyi juttatások Ft munkaadókat terhelő járulékok Ft tartalék Ft A kiadások fedezete a pályázat támogatásértékű bevétele. Bajtek Mihályné Ronyecz Róbert főosztályvezetők Az V/11/51/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. A pályázat elbírálása folyamatban van. 1163/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP pályázat benyújtásához szükséges bruttó ,-Ft összegű önrészt biztosít, melynek forrása a évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor. Bajtek Mihályné Ronyecz Róbert főosztályvezetők Az V/18/177/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. A határozatban biztosított összeg nyertes pályázat esetén kerül felhasználásra. 1164/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 16

17 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 357/2009. (III. 19.) sz. határozatát (melyben az ADITUS Zrt. részére Ft + ÁFA összegű sikerdíjat biztosított), egyben a KEOP pályázat eredményessége esetén az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. részére maximum bruttó Ft összegű sikerdíjat biztosít az elnyert támogatási összeg függvényében, melynek forrása a évi költségvetés 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok önrésze sor. Bajtek Mihályné Ronyecz Róbert főosztályvezetők Az V/18/178/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. A határozatban biztosított összeg nyertes pályázat esetén kerül felhasználásra. 1176/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a többször módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott évi költségvetése 15. számú mellékletében biztosított rendelkezési jogkörénél fogva úgy dönt, hogy a rendelet 15. számú mellékletében, működési célú céltartalékok között a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. intézmény karbantartás és bonyolítási díj soron céltartalékként beállított eft-ot a részben önálló intézmények karbantartási feladatainak ellátására és annak bonyolítási díjára felszabadítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Fecske Károly vezérigazgató Az V/18/181/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. A forrás a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére rendelkezésre áll. 1177/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többször módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzárendelt összegeket a következők szerint módosítja: - Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth. tetőfelújítás eft helyett, Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth., Gyöngyike Napközi Otthonos Óvoda és Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) tetőfelújítás tervezése eft; - Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.) tetőfelújítás eft helyett, tetőfelújítás tervezése eft; - Komplex Ált. Isk. tetőfelújítás eft helyett eft; - Szervátiusz Jenő Ált. Isk. tetőfelújítás eft helyett eft; 17

18 illetve egészíti ki: - KÖSZI tetőfelújítás eft. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Fecske Károly vezérigazgató Az V/11/52/2009. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 1178/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többször módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott évi költségvetése 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között a KÖSZItetőfelújítás sort törli, a soron szereplő eft-ot a felhalmozási célú céltartalékok Pályázatok önrésze sorhoz rendeli. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Fecske Károly vezérigazgató Az V/18/182/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. 1181/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1180/2009. (VI.18.) számú határozatában megjelölt feladatokra, valamint az eddig elvégzett munkálatokra a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére az e célra céltartalékban lévő 38 M Ftból 4 M Ft + áfa összeget biztosít, egyben felszabadít. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Fecske Károly vezérigazgató Az V/18/183/2009. iktatószámon az előirányzat átcsoportosítása megtörtént. 1248/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Kht. szervezésében szeptember között megvalósuló Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz a működési célú általános tartalékkerete terhére bruttó Ft-ot biztosít. Végrehajtásáért felelős: 18

19 A végrehajtás előkészítéséért felelős: Győrffy László ügyvezető igazgató Bajtek Mihályné dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők Az V/18/187/2009. iktatószámon a forrás biztosítása megtörtént. 1270/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nél végzendő átfogó igazságügyi szakértői vizsgálat költségeinek fedezetére az 1142/2009. (VI. 18.) számú önkormányzati határozatában biztosított fedezeten túl, további eft fedezetet biztosít a működési célú általános tartalék kerete terhére. Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítások végrehajtása, valamint azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/192/09. iktatószámon az előirányzat módosítása, valamint az igazságügyi szakértő felkérése megtörtént. 1286/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó ,- Ft-ot biztosít a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére a H.P. Mérnöki Iroda Kft.-vel kötött a Budapest X. kerület Száva utca évi felújítási tervének aktualizálása, felülvizsgálata szerződés fedezetére. Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Az V/18/197/2009. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 1288/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft augusztus 20-ai programjaira és marketing-reklám költségeire bruttó ,-Ft összeget biztosít, melynek forrása egyrészt a Szent László Napok rendezvényre tervezett keretből maradt 2,7 millió Ft, melyet egyúttal fel is szabadít, továbbá a fennmaradó ,-Ft-ot a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretéből biztosítja. Bajtek Mihályné főosztályvezető 19

20 Győrffy László ügyvezető Az V/18/198/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. Az augusztus 20-i rendezvény rendben lezajlott. 1320/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésének 15. számú mellékletében a Szent László Gimnázium tornatermének szigetelésére felhalmozási céltartalékba helyezett 10 millió forint összegből bruttó Ft-ot felszabadít, és átcsoportosítja a Szent László Gimnázium költségvetésébe azzal, hogy a kivitelezés teljes bonyolítását a gimnázium végzi. Egyben felkéri a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket az átcsoportosítás költségvetési rendeleten történő átvezetésére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Sárkány Péter igazgató Az V/28/203/09. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. Jogi Osztály 1077/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jobb együttműködés érdekében kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a kőbányai rendőröknek, tűzoltóknak, polgári védelmi és büntetés-végrehajtási dolgozóknak a kőbányai közalkalmazottakhoz hasonló kedvezményeket kíván biztosítani. Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és az előterjesztés elkészítésére szeptember 30. HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA: és Hegedűs Károly Bajtek Mihályné Ronyecz Róbert főosztályvezetők Dr. Korpai Anita osztályvezető 1225/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert hogy az 1076/2008. (VI. 19.) számú határozatában meghatározottaknak a kőbányai rendőröknek, büntetés-végrehajtási dolgozóknak és tűzoltóknak, továbbá a polgári védelmi dolgozóknak biztosítandó kedvezmények kidolgozásának szerezzen érvényt, és a 20

21 következő testületi ülésre készíttesse elő a rendvédelmi szervekkel kötendő megállapodás tervezetét szeptember 18. Vermes Albán igazgató Semperger Sándorné mb. főosztályvezető Dr. Korpai Anita osztályvezető HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA: A határozatok végrehajtásra kerültek, az előterjesztés alapján a képviselőtestület az 566/2009. (IV.16.) számú határozatában döntött arról, hogy megállapodás keretében a kőbányai rendőröknek, büntetés-végrehajtási dolgozóknak és tűzoltóknak db, továbbá a polgári védelmi dolgozóknak 2 db önkormányzati kedvezményekre jogosító igazolványt, valamint az előállítási költségeire ,-Ft fedezetet biztosít. 566/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete az 1225/2008. (VIII. 28.) sz. határozata alapján megállapodás keretében a kőbányai rendőröknek, büntetés-végrehajtási dolgozóknak és tűzoltóknak db, továbbá a polgári védelmi dolgozóknak 2 db önkormányzati kedvezményekre jogosító igazolványt biztosít, melyek előállítási költségeire a költségvetésben szereplő sokszorosítási és nyomdai szolgáltatások költségsorról ,-Ft fedezetet biztosít május 30. Hegedűs Károly Bajtek Mihályné főosztályvezetők Dr. Korpai Anita osztályvezető Az önkormányzati kedvezményekre jogosító igazolvány biztosítására vonatkozóan az érintett szervekkel a rendőrség kivételével megkötésre kerültek a megállapodások. Az igazolványok elkészültek. A rendőrség részére is elkészült a megállapodás, azonban ők még nem írták alá. 635/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumánál az Sz & B Security Kft. (1103 Budapest, Kápolna utca 25.) ellen kártérítés iránt indított fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása folytán a kereset előterjesztésével kapcsolatban az intézkedéseket tegye meg április 30. dr. Korpai Anita osztályvezető és 21

22 665/2009. (IV. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jogosult Sz & B Security Kft. kötelezett ellen kártérítés iránt indított perében, a Fővárosi Bíróság 24.G /2009. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően, keresetét terjessze elő a bíróságon április 30. dr. Korpai Anita osztályvezető A keresetlevél benyújtása megtörtént, a bíróság június 8. napjára tűzte ki az első, majd október 27. napjára a második tárgyalást. 666/2009. (IV. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság /2007. bü.sz., az Sz & B Security Kft. által őrzött és szállított Ft eltulajdonításával kapcsolatban indult nyomozás megszüntetéséről szóló határozata ellen panasszal él. Egyben felkéri a polgármestert a panasz benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére április 29. dr. Korpai Anita osztályvezető A panasz benyújtása megtörtént. 1173/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat KMOP kódszámú, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázati felhívásra, Budapest X. kerület, Fehér út Albertirsai köz Albertirsai út vonalát érintő kerékpárút építés célú pályázatának benyújtásához Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal a 39206/26 és a 3921/26 hrsz.-ú terület tulajdonviszonyának rendezésére (használati megállapodás vagy egyéb magánjogi megállapodás formájában) előszerződést kössön. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Dr. Korpai Anita osztályvezető Ronyecz Róbert Szarvasi Ákos főosztályvezetők Az előszerződés megkötésre került, a Fővárosi Önkormányzat benyújtotta pályázatát. 1174/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 22

23 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat KMOP kódszámú, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázati felhívásra, a Budapest X. kerület, Kőér utca - Barabás utca - Ónodi utca útvonalat érintő kerékpárút építés célú pályázatának benyújtásához Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattól a 39203/2 hrsz.-ú terület tulajdonviszonyának rendezésére tulajdonosi hozzájárulást kérjen és/vagy a Fővárosi Önkormányzattal (használati megállapodás vagy egyéb magánjogi megállapodás formájában) előszerződést kössön. Dr. Korpai Anita osztályvezető Ronyecz Róbert Szarvasi Ákos főosztályvezetők Az Önkormányzat által terveztetett Kőér utca - Barabás utca - Ónodi utca nyomvonalú kerékpárút nem felelt meg a pályázati kritériumoknak, ezért a pályázat benyújtása meghiúsult. 1212/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete módosítva a 1574/2008. (X. 16.) számú határozatát hozzájárul ahhoz, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Ukrajna, Kárpátalja, Beregszász, Kossuth tér 6.) a részére biztosított 1 M Ft összegű adományt, egy tanterem felújításához használja fel. Az összeg felhasználásáról legkésőbb december 31-éig köteles elszámolni az Iskola. Egyben felkéri a polgármestert az Adományozási szerződés módosításának aláírására július 31. Szarvasi Ákos Bajtek Mihályné főosztályvezetők dr. Korpai Anita osztályvezető A módosított adományozási szerződés elkészült és aláírásra került /2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete fellebbezések alapján közterület-használati engedélyek visszavonása tárgyában kiadott elsőfokú határozatokat megsemmisíti. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére július 30. dr. Korpai Anita osztályvezető A másodfokú határozatok kézbesítése megtörtént. 23

24 1315/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy adjon meghatalmazást a Jurasits Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Jurasits Zsolt) részére a Népligetben található Budapest X. kerületi 38442/6 hrsz.-ú ÉSC sportingatlan megvásárlási lehetőségével kapcsolatos további tárgyalások lefolytatására, valamint a szükséges intézkedések megtételére a képviselő-testület döntésének előkészítése érdekében, az ügyvédi irodával kötött érvényes megbízási szerződés keretén belül. dr. Korpai Anita osztályvezető A meghatalmazás átadása a Jurasits Ügyvédi Iroda részére megtörtént. Oktatási és Közművelődési Főosztály 34/2007. (I. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a német nyelv oktatásának fejlesztésére testvérvárosi kapcsolat kialakítását kezdeményezze december 31. Szabó Péterné irodavezető HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA: A német nyelvoktatás fejlesztésére a testvérvárosi kapcsolat kialakítását kezdeményező előterjesztést a képviselő-testület a április 16-ai ülésén tárgyalta, és a 607/2009.(IV.16.) számú határozatával nem támogatta a Harmat Nyugdíjas Klub és a Széchenyi István Általános Iskola közös kezdeményezését. 1074/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy december 31-ig készítse elő az Önkormányzat közötti időszakra vonatkozó önkormányzati, közoktatási döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatát december 31. Szabó Péterné főosztályvezető HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS KÉRVE: A képviselő-testület a június 18-ai ülésén az 1192/2009.(VI.18.) számú határozatával elrendelte az Önkormányzat közoktatási döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv 24

25 című dokumentum aktualizálásának december 31-éig történő módosítását. 1085/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út ) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény részt vegyen a Pest Megyei Önkormányzat és Toscana Megye Önkormányzata közötti nemzetközi oktatási szakirányú képzési együttműködésben. Egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére, amennyiben az nem jár anyagi elkötelezettséggel. dr.neszteli István jegyző Szabó Péterné főosztályvezető Sárkány Péter igazgató A Pest Megyei Önkormányzat értesítést kapott a határozatról, melyben a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Szent László Gimnázium részt vegyen a Pest Megyei Önkormányzat és Toscana Megye Önkormányzat közötti nemzetközi oktatási szakirányú képzési együttműködésben. Az együttműködés él, melynek során szerződéskötés ez idáig nem vált időszerűvé. 1676/2008. (XI. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket, hogy a szülők hatékonyabb tájékoztatásával törekedjenek a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók nagyobb számú részvételének elérésére a nyári napközis táborban május 30. Szabó Péterné főosztályvezető Intézményvezetők A Nyári Napközis Tábor szervezése az előző évekhez hasonlóan történt, törekedve a határozatban foglaltak betartására. 1677/2008. (XI. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket, hogy az esélyegyenlőségi program megvalósításában aktívan vegyenek részt, és a vonatkozó jogszabályok betartásával és betartatásával segítsék elő kerületünkben az esélyegyenlőség megvalósulását a közoktatás területén. folyamatos 25

26 Szabó Péterné főosztályvezető Intézményvezetők A képviselő-testületi határozatról az intézményvezetők tájékoztatást kaptak. 1680/2008. (XI. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008/2009. nevelési évben / tanévben engedélyezi minden óvodai csoportban / iskolai osztályban a maximális létszám túllépését maximum 20%-ig, amennyiben tanköteles korú, körzetes tanuló felvételére kerül sor július 31. Végrehajtás előkészítéséért: Szabó Péterné főosztályvezető A közoktatási intézmények az önkormányzati határozatról értesítést kaptak. 1900/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az as emlékmű előkészítésével megbízott munkacsoportot az emlékhely kialakítása érdekében kiírandó pályázat elkészítésével, közzétételével. A pályázat kiírásának határideje a évi végleges költségvetés elfogadását követő egy hónap március 31. Nagy László munkacsoportvezető Szabó Péterné főosztályvezető Mozsár Ágnes főépítész Montvai József Ronyecz Róbert főosztályvezetők Az 1848-as emlékhely kialakításával kapcsolatban a pályázat elkészítése, és közzététele megtörtént. A pályázati felhívás megjelent a Népszabadság, a Magyar Nemzet és az Új Művészet lapokban, valamint önkormányzatunk hivatalos honlapján, a weboldalon. A pályázat beadási határideje szeptember 25., elbírálásnak határideje pedig október 5. Az ünnepélyes átadás időpontja március /2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7/14.) vezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Egyben felkéri a polgármestert az új pályázat kiíráshoz szükséges intézkedések megtételére. pályázati felhívás közzététele: 26

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án (csütörtökön)

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Controlling

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Controlling BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. \, kt t alet Kőbányai,S (,,ÍM! i-testulct ülése A^&amiML Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott,

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, határozat módosításra

Részletesebben

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 20-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A 2010. augusztus 26-án (csütörtökön) megtartott üléséről Az ülés kezdetének időpontja: 9 00 óra Az ülés helyszíne:

Részletesebben

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,...,

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,..., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1 ^2efWT. Budapest....,.,,,.,.....,.,..,.,..., Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

f )j ~ szám ú előterjesztés

f )j ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je f )j ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Képviselő-testület által 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 20-án (kedden) megtartott

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van.

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tárgy; Tájékoztató európai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egzségügyi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület üle Z / ^*&/M IZnr*>. Budapest EL1. Tárgy: Javaslat

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-28/2013. 277/2013.(XI.26.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2013.(XI.27.), 9/2013.(I.29.), 14/2013.(I.29.),70/2013.(IV.08.), 76/2013.(IV.08.), 112/2013.(V.28.), 131/2013.(V.28.),

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest...M Z.;. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest...M Z.;. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest...M Z.;. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 26-án (kedden) megtartott

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) önkormányzati testületi határozat a 13/2000. (II. 24.) számú határozatát módosítja, a gyógyvíz árát 2008. május 1-től 350 Ft/m3+ÁFA összegben határozza meg, mely árat minden évben az

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli üléséről

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli üléséről BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il ~ ' ' l". ' ~ szamu e oterjesztes Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról A

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 115/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat... 3 az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozásáról... 3 116/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat...

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5/14. pályázathoz

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat

403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat i rendkívüli ülésének könyvéből: 403/2014. (XI. 13.)Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának felkéri a t, hogy a Maár Építész Iroda Kft. részére az önkormányzat kifogását a TÁMOP- 3.1.3-10/2-2010-0015

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ülése könyvéből: 149/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület megbízza a t vizsgáltassa

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 6. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2008. február 5. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 1/2008. (I. 31.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

2007. évi határozatok

2007. évi határozatok 1/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat 2007. évi határozatok döntés a napirendekről 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. január 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. január 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 18/2012.(I.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése, ÉAOP-3.1.2/A-11, pályázati azonosító számú pályázati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40427-2/2009. CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő:

Részletesebben

+0. szám ú előterjesztés

+0. szám ú előterjesztés +0. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

~e L. szám ú előterjesztés

~e L. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~e L. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6794-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

2009. március 26. 4. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2009. március 26. 4. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2009. március 26. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 17/2009. (III. 19.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 178/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

VESZ VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERV. 2008.év

VESZ VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERV. 2008.év Határozati javaslat 13. számú melléklete VESZ VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERV 2008.év Bevezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. július 08.napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben