2009. július 01-jei változások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. július 01-jei változások"

Átírás

1 július 01-jei változások Adótábla-adójóváírás A 18%-os kulcs sávhatára Ft-ról Ft-ra emelkedik, az adómértékek változatlanul 18, illetve 36%. A módosított adótábla alapján kell kiszámítani az adóját az átalányadózó egyéni vállalkozónak és a mezgazdasági kistermelnek is. Az adójóváírás továbbra is a bérjövedelem 18%-a, de jogosultsági hónaponként legfeljebb Ft. Az adójóváírás teljes összegben Ft éves összes jövedelemig csökken összegben Ft-ig érvényesíthet. Adóterhet nem visel járandóság A családi pótlék adómentessége megsznik és adóterhet nem visel járandósággá alakul át szeptember 1-jétl. A családi pótlék az ellátásra jogosult magánszemélyeknél, illetve a vele közös háztartásban lév élettársnál 50-50%-ban számít az adóalapba. Egyedülálló szülnél csak a családi pótlék felét kell az adóalapba beszámítani. Adómentes marad: 1. saját jogon kapott családi pótlék 2. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek utáni magasabb összeg családi pótlék 3. gyámként, gondnokként vagy Bv. Intézetben lév gyermekre tekintettel kapott támogatás, nevelszülként, hivatalos nevelszülként kapott családi pótlék 4. gyámként kirendelt nevelszülként kapott családi pótlék 5. szociális intézmény vezetjeként az intézetben elhelyezett gyermekre tekintettel kapott családi pótlék. Szintén adóterhet nem visel járandósággá alakul az anyasági támogatás szeptember 1- jétl, 300 napos felkészülési idvel kell alkalmazni április 1-jét megelen született gyermekre tekintettel folyósított anyasági támogatás változatlanul adómentes. Önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári munkáltatói hozzájárulás Változás, hogy a munkáltató utólag legfeljebb háromhavi munkáltatói hozzájárulást bármely esetben fizethet adómentesen munkavállalója javára. Korábban erre csak a magánszemély tagi jogviszonyát tanúsító okirat munkáltató számára történ átadását követ els alkalommal volt lehetség. Munkáltatói adóelleg-megállapítás szeptember 1-jétl nyilatkoznia kell a munkavállalónak arról, hogy bármely, nem a munkáltatójától származó adóterhet nem visel járandóságot (pl. családi pótlék, oktatási támogatás, nyugdíj stb.) szerzett, és választása szerint nyilatkozhat ennek várható adóévi összegérl is. Amennyiben a munkavállaló adóterhet nem visel járandóság szerzésérl nyilatkozott, ugyanakkor annak összegérl nem, akkor a munkáltató a kifizetéseibl egységesen 36 % adóelleget köteles levonni. A családi pótlék 50-50%-os megosztásával kapcsolatban a magánszemélyeknek a évi adóbevallásukban fel kell tüntetniük a jogosult házastárs, illetve a másik szül, az élettárs adatait, valamint a magánszemélynek errl adatot kell szolgáltatnia a munkáltató adómegállapítása során. Átalányadózó egyéni vállalkozók Azok az egyéni vállalkozók, akik kizárólag a bevételi értékhatár túllépése miatt veszítették el az átalányadózásra való jogosultságukat, de az átalányadózás minden egyéb feltételének

2 2 megfelelnek, ismételten választhatják az átalányadózást attól az évtl kezden, amely évben a bevételi értékhatár túllépése miatt a jogosultságuk 4 éven belül sznt meg. Egyszersített vállalkozói adó Az EVA értékhatára az általános forgalmi adó általános kulcsával összhangban 2009-ben 26 millió forintra emelkedett. Értékcsökkenési leírás Lehetvé válik visszamenlegesen a 2008-as adóévtl, hogy a terven felüli értékcsökkenéssel nem a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának adóévében, hanem az azt követ négy adóévben csökkentse az adózó az adózás eltti eredményt. A terven felüli értékcsökkenés visszaírásakor azonban akkor sem csökkentheti az adóalapot, ha a terven felüli értékcsökkenés elszámolásakor nem csökkentette az adózás eltti eredményt. Ha az adózó adóévi adóbevallásban nem eszerint járt el, lehetsége van az adókötelezettsége önellenrzésére. Járulékmérték-változás július 1-jétl valamennyi vállalkozás számára 5 százalékponttal, 32%-ról 27%-ra csökken a munkáltatói járulék mértéke legfeljebb a minimálbér kétszereséig. A jövedelemnek a minimálbér kétszeresét meghaladó része után a járulék mértéke változatlan. A járulékcsökkentés érvényesül a kedvezményes járulékkötelezettség esetén is. A foglakoztatási kedvezmények (Start, Start Plusz stb.) esetében a kedvezményes 15%-os járulék 5 % ponttal csökken. Ennek következtében az egy munkavállaló után adott támogatás összeg változatlanul marad, ugyanakkor a munkavállaló foglalkoztatáshoz nyújtott eu-s támogatás aránya valamivel magasabb, mint korábban. Az új járulékmértékeket július 30-a után megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni, de a július 10-éig kifizetett jövedelmekre még a korábbi szabályokat kell alkalmazni. A társadalombiztosítási járulék A foglalkoztatók és az egyéni vállalkozók július 1-jétl a biztosított járulékalapjának a minimálbér kétszereséig (2009-ben Ft-ig) terjed része után 26% társadalombiztosítási járulékot fizetnek. Az efölötti rész után a járulék mértéke változatlanul 29%. Ezen belül a munkáltatói egészségbiztosítási járulék 5%-ról 2%-ra csökken oly módon, hogy a pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5%, természetbeni járulék 1,5%. A nyugdíjbiztosítási járulék mértéke továbbra is 24%. A munkaadói járulék A munkáltató az alkalmazottnak kifizetett járulékalapot képez jövedelmének a minimálbér kétszeresét meg nem haladó része után 1 % munkáltatói járulékot fizet, az efölötti rész után továbbra is 3 % a járulék mértéke. Vállalkozói járulék július 1-étl 4% helyett 2,5% vállalkozói járulékot kell fizetni. A jövedelemnek a minimálbér kétszeresét meghaladó része után a járulék mértéke változatlanul 4 %. Egészségügyi szolgáltatási járulék Az egészségügyi szolgáltatási járulék továbbra is Ft annak a belföldi személynek, aki nem biztosított, és egyéb jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra.

3 3 Táppénzszabályok A július 31-e után kezd keresképtelenségre érvényes új szabályok: 6. A passzív táppénz egy napi összege nem haladhatja meg a havi minimálbér ben Ft 150%-ának harmincad részét, 2009-ben ez Ft. 7. Legfeljebb 30 napig részesülhet táppénzben (a korábbi 45 nap helyett) az, aki biztosításának megsznését követ három napon belül vált keresképtelenné. 8. A táppénz havi összege nem haladhatja meg a táppénz els napján érvényes minimálbér 400%-át, ez 2009-ben havi Ft. 9. A táppénz a fekvbeteg-gyógyintézeti ápolás idtartamára és két évnél rövidebb folyamatos biztosítási id esetén 50 % (60 % helyett), két évnél hosszabb biztosítási id esetén pedig 60 % (a korábbi 70 % helyett). 10. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70%-a jár a korábbi 80 % helyett (a távolléti díj továbbra is a személyi alapbér, a rendszeres bérpótlékok és a rendkívüli munkavégzés miatt járó kiegészít pótlék összegének a távolléti idejére számított idarányos átlaga) A július 31-e után benyújtott kérelmek esetén alkalmazható új méltányossági szabályok: 11. A méltányosságból megállapított terhességi gyermekágyi segély, illetve gyed naptári napi összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét, 2009-ben ez 4766,7 Ft. 12. Az egészségbiztosítási szerv legfeljebb 30 napra állapíthat meg méltányosságból táppénzt a biztosítási jogviszony megsznése után (a korábbi 45 nap helyett, mivel az úgynevezett passzív táppénz is 45 napról 30 napra csökken). A méltányossági táppénz naptári napi összege nem haladhatja meg a minimálbér 150%-ának harmincad részét (2009-ben napi 3575 Ft-ot) január 1-jétl úti baleset esetén a baleseti táppénz mértéke 90 % (az üzemi baleset egyéb eseteiben a baleseti táppénz mértéke változatlanul 100 %). Az új szabály a december 31-e után bekövetkez úti balesetre érvényes. Úti balesetnek az a baleset minsül, amely a biztosítottat munkába menet vagy onnan hazafelé éri, s emiatt keresképtelenné válik. Uniós parlamenti képviselk A magyar európai parlamenti képviselk biztosítása július 14-tl, f szabályként, kikerül a magyar társadalombiztosítás hatálya alól, ahol minden uniós ország EP-képviselé is a saját tb-szabályuk hatálya alól. (2009. júliusától a magyar európai parlamenti képviselk nem az Országgyléstl kapják az uniós parlamenti tiszteletdíjukat, hanem az Európai Parlamenttl, és az egészségügyi ellátásukat, nyugdíjukat is az finanszírozza, nem pedig a hazai biztosítási alapok, mint korábban) A 2009-es európai parlamenti választásokon újra megválasztott magyar európai parlamenti képviselk azonban a jogállásukról szóló évi LVII. Törvény alapján dönthetnek úgy, hogy továbbra is a magyar Országgylés fizesse ki nekik az uniós parlamenti tiszteletdíjat, illetve hogy az egészségügyi ellátásukat és a nyugdíjukat is az finanszírozza (1997/LXXX. Törvény 11. c) pont). Általános forgalmi adó Az áfa általános kulcsa július 1-jétl 5%-kal, a jelenlegi 20%-ról 25%-ra emelkedik. Kivételt képez ez alól a tej és tejtermékek, az ízesített tej, a gabona, liszt, keményít, vagy tej felhasználásával készült termék, továbbá a távhszolgáltatás, ezek esetében az adókulcs 18%- ra csökken.

4 4 A 18%-os termékkörbe tartozik a tej (ideértve a srített tejet, illetve a cukrot vagy más édesítanyagot tartalmazó tejet, a laktózmentes tejtermékeket is, az anyatejet viszont nem, annak értékesítése továbbra is mentes az adó alól) a tejszín, a tejföl, az író, az adudttej, a joghurt, a kefir a vaj, a sajt, a túró, a nem cukor hanem valamilyen más ízesítszer (pl. növényi adalékok, kakaó) hozzáadásával elállított ízesített tej (pl. a vaníliás, kakaós, karamellás tej, a szójatej) a tejpor. Az úgynevezett reggeli italok és a margarin áfája 25 százalék lett. Az új kedvezményes áfa terheli a kenyeret és egyéb pékárukat is, vagyis 18%-os kulccsal adózik a kenyér, a kétszersült, a pirított kenyér, a kifli, a zsemle, a gabonapehely, a pászka és egyes ostyatermékek, a kakaós csiga (de például a mézeskalács áfája 25%). A távhszolgáltatás áfája leghamarabb csak augusztus 1-jétl lehet 18%, addig, július 1-jétl 25 % évi adóváltozások Adótábla-adójóváírás 2010-tl a személyi jövedelemadó alapja a bruttó jövedelem munkáltatói járulékokkal (társadalombiztosítási járulék, illetve egészségügyi hozzájárulás), növelt összege lesz. Az összevont adóalap nem haladja meg az Ft-ot akkor az adókulcs 17%-ra csökkent, ha viszont a adóalap meghaladja az Ft-ot, úgy Ft és az Ft-ot meghaladó rész 32%-a után kell meghatározni az adó mértékét. A számított adót adójóváírás csökkentheti abban az esetben ha - a jogosultsági határt nem éri el az összevont adóalap (melynek összege Ft) akkor az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 17%-a, de legfeljebb jogosultsági hónaponként Ft/hó (évente max: Ft). - a magánszemély éves összes jövedelme az adóévben meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ Ft-tal emelt összegét ( Ft-ot) akkor a jogosultsági határ feletti éves jövedelem 12%-át jóvá lehet írni adójóváírásként. Jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre a magánszemély az adóévben bér illette meg. Maximum 12 hónap lehet. A fizetend adóelleg: Adóterhet nem visel járandóságnak (ideértve különösen a nyugdíjat, a családi pótlék jövedelemnek minsül megosztott részét) az adóévben más kifizet által történt els kifizetését követen a magánszemély haladéktalanul nyilatkozatot ad az adóelleget megállapító munkáltatónak, hogy milyen összegben van, illetve várható nem tle származó ilyen rendszeres vagy rendszertelen jövedelme. A nyilatkozatot a munkáltatónak figyelembe kell vennie, amíg a munkavállaló ellenkez nyilatkozatot nem tesz. Vállalkozói jövedelem szerint adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele esetén az adóelleg alapja az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes vállalkozói bevétel alapján az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint meghatározott vállalkozói adóalap. A bevételt terhel adóelleg az így meghatározott adóelleg alap után számított vállalkozói jövedelemadónak az a része, amely meghaladja a) a vállalkozói bevétel alapján az egyéni vállalkozó által az adóévre már megállapított adóelleg(ek), valamint b) az egyéni vállalkozót az adóévben már megfizetett, igazolt kamat alapján a negyedév végéig megillet kisvállalkozások adókedvezménye összegét azzal, hogy ha az egyéni vállalkozó a b) pont rendelkezését nem alkalmazza a vállalkozói személyi jövedelemadó-elleget az adóelleg-alap Ft meg nem haladó

5 5 összege 10%-kal fizetheti meg, feltéve, hogy a 10%-os adókulcsra való jogosultságának egyéb feltételei az év elejétl az adott negyedév végéig számítva fennállnak. A vállalkozói osztalékadó után kivéve abból a kivét-kiegészítést az adó 25 %. Az adót a magánszemély bevallásában megállapítja, bevallja, valamint a bevallás benyújtására elírt határidig megfizeti. Kedvezményesen adózó béren kívüli és egyéb természetbeni juttatások: Kedvezményesen adózó béren kívüli természetbeni juttatásnak minsül a munkáltató, a társas vállalkozás által a munkavállalónak, a társas vállalkozás személyesen közremköd tagjának az adóévben juttatott együttes értékbl legfeljebb évi Ft-ot, illetleg a Ftnak a munkavállaló által adott munkáltatónál az adóévben munkaviszonyban, tagi jogviszonyban töltött napokkal arányos összegét meg nem haladó rész. A fent említett juttatások a következk: üdülési csekk formájában juttatott bevétel, meleg étkeztetés formájában juttatott bevétel, képzés címén átvállalt, viselt költség, a munkavállalónak és/vagy közeli hozzátartozójának a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lév üdülben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott bevétel, iskolakezdési támogatás, a munkáltató által nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel. Kedvezményesen adózó természetbeni juttatásnak minsül továbbá - a szakszervezet által üdülben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételnek évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév els napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó része, - a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülési csekk formájában juttatott bevételbl az adóév els napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó rész. - Üdülési csekknek a MNÜA által kibocsátott névre szóló üdülési csekk minsül, feltéve, ha az kizárólag üdülési és mveldési szolgáltatásra váltható be azzal, hogy az üdülési csekk kibocsátója az igénybe vehet szolgáltatások körét az alapítói jogokat gyakorló miniszter és az adópolitikáért felels miniszter elzetes egyetértésével határozza meg. - Meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek az étkezhelyi vendéglátás, a munkahelyi étkezés, vagy közétkeztetés nyújtása (biztosítása révén juttatott bevétel minsül. - képzési költségnek minsül a képzés kifizet, munkáltató által (viselt) költsége, ha a képzés 1. akkor is, ha a költségen nem a munkáltató viseli munkáltatói elrendelés alapján munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését, bvítését, 2. a kifizetvel munkaviszonyban álló magánszemély, a társas vállalkozás tevékenységében személyesen közremköd tagja számára szükséges, a kifizet, a társas vállalkozás tevékenységével összefügg szakmai ismeretek megszerzését, vítését szolgálja. - iskolakezdési támogatásnak minsül az a juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban részt vev gyermek, tanuló számára szül vagy vele közös háztartásban él házastárs útján a tanév els napján megel a követ 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában biztosít.

6 6 A fenti körbe tartozó juttatások kedvezményes adózása a munkavállaló, társas vállalkozás személyesen közremköd tagja esetén együttesen évi Ft juttatásra vonatkozhat, ezen belül az egyes juttatásokra nincsen korlát. A Ft-og meghaladó juttatás értéke után a munkáltató, kifizet a természetbeni juttatások 54%-os adókulcsával fizet adót. Adómentes marad: - a munkáltató által kedvezményesen biztosított számítógép- és internet használat (de a számítógép juttatása adókötelesség válik); - az iskolarendszeren kívüli képzés, ha a képzés a munkaköri feladat ellátásához szükséges ismeretek megszerzését célozza. A természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások közül kedvezményes, 25%-os adókulccsal adózik: - az üdülési csekk vagy a kedvezményes üdültetés a minimálbér/év/f összeghatárig; - az iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig; - meleg étkeztetés Ft/hó összeghatárig; - helyi utazási bérlet juttatása; - iskolarendszer képzés átvállalt költsége a minimálbér 2,5-szereséig; - önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás a minimálbér 50%-áig; - önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás a minimálbér 30%-áig; - magán-nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés összege; - foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás a minimálbér 50%-áig. A juttatások másik, nem kedvezményes köre esetén a juttatónak 54% személyi jövedelemadót, és a juttatás értékének a személyi jövedelemadóval növelt összege után 27% társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. Ilyen juttatás lesz például: - hideg étkeztetés; - veldési intézményi szolgáltatás; - csekély érték ajándék; - lakhatási támogatás; - ruházati költségtérítés. A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetend társadalombiztosítási járulék mértéke 27 %, ebbl a nyugdíj-biztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási- és munkaerpiaci járulék 3 %. Az egészségbiztosítási és munkaer-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 %, a pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5 %, a munkaerpiaci járulék 1 %. A munkavállaló által fizetend egészségbiztosítási- és munkaer-piaci járulék mértéke 7,5 %. Az egészségbiztosítási- és munkaer-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 %, a pénzbeni egészségbiztosítási járulék 2 %, a munkaer-piaci járulék 1,5 %. Az önkéntes pénztári számlák, illetve a nyugdíj-eltakarékossági számla javára történ rendelkezés szabályai változatlanok maradnak, illetve továbbra is lehetség van az adó 1%- áról való rendelkezésre.

7 7 A munkáltató magánnyugdíj-pénztári tagdíj-kiegészítése, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba történ munkáltatói hozzájárulása, valamint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi foglalkoztatói hozzájárulás természetbeni juttatásként adóköteles jövedelemmé válik tl a juttatás egésze külön adózó jövedelem lesz, amely után a kifizett 54% személyi jövedelemadó (és 27% járulék) terhel. A magánnyugdíjpénztárba támogatási megállapodás alapján a magánszemély helyett más által megfizetett összeg továbbra is jövedelemnek nem számító tétel marad. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrl szóló kormányrendelet értelmében a munkába járásnak minsül a közigazgatási határon kívülrl történ napi munkába járás és hétvégi hazautazás ig az SZJA törvény a 9 Ft/km költségtérítést csak a munkában töltött napokra engedte adómentesen kifizetni tl a hétvégi hazautazásra is adható a 9 Ft/km költségtérítés. Az adóalapból le lehet vonni az üzemanyag megtakarítást havi 100 ezer forintig, ugyanakkor egyéb bevételnek minsül a felszolgálási díj, a borravaló és a hálapénz. A társasági adótörvény bevezeti az ingatlannal rendelkez társaság fogalmát, amelynél az eszközök értékének több mint 75 százaléka ingatlan. Az ilyen társaság tulajdonosa adót fizet, ha a részesedését eladja, vagy a jegyzett tkét kivonja. Az adó 19 százalék, de az adóalapból levonható a társaság vásárlásával, illetve tartásával kapcsolatos igazolt összeg. Ezek a szabályok fleg az ingatlanos cégeket érintik, akiknek az adón felül még illetéket is kell fizetniük. Ennek a mértéke 1 milliárd forintig 4 százalék, afelett 2 százalék, de legfeljebb 200 millió forint. Ez azt jelenti, hogy például irodaházaknál úgy 10 ezer négyzetméter felett sznik meg az illetékkötelezettség. A lakás illetéke 4 millió forintig 2 százalék marad, afelett viszont 6-ról 4 százalékra csökken. Ha külföldi szervezet kap Magyarországról kamatot, jogdíjat vagy szolgáltatási díjat, akkor annak 30 százalék az adója. A változások között van az is, hogy 2010-tl a helyi iparzési adót az APEH szedi be, de az önkormányzatok a beszedett iparzési adó 100 százalékát megkapják. A jövedéki törvényt is módosítja az új törvény, szinte valamennyi jövedéki termék - benzin, gázolaj, alkohol, cigaretta stb. - adója emelkedni fog a jöv év els napjától, de az energiaadók sem maradnak változatlanok. A gépjármvek utáni adót nem a hengerek rtartalma, hanem a motor teljesítménye után kell fizetni, a járm életkorának függvényében. Például az els három évben kilowattonként 345 forint, míg 16 év felett 185 forint az adó.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/2

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/2 ALFA HÍRLEVÉL Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 29/2 Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 29/2. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 4.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 Névszerinti nyilvántartást csak azokról a juttatásokról kell vezetni: a)

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások Oldal:1 2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások 2010.11-16-án elfogadta a Parlament a 2011 évre vonatkozó adó- és járuléktörvények változását. Tisztelt Partnereink! Az alábbi előzetes, gyors

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2007

Személyi jövedelemadó 2007 Személyi jövedelemadó 2007 Adótábla, adójóváírás Változás 2007. január 1-tl. Hatályba lép a 2005. évi adómódosító csomag záró rendelkezéseiben 2007-re meghirdetett adótábla: az alsó kulcs sávhatára 1 millió

Részletesebben

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően ÁLLAMÁZTARTÁSI EGYENSÚLYT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓ - Magánszemélyek különadója 2007-től. Az éves összevont jövedelem egyéni nyugdíjjárulék-fizetési

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

B É R J E G Y Z É K 2013. június. Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások. 78 400 Nem rendszeres jöv.: Bruttó bér (jár.köt.

B É R J E G Y Z É K 2013. június. Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások. 78 400 Nem rendszeres jöv.: Bruttó bér (jár.köt. Ledolgozott nap: 24 Fizetett ünnep: Fizetett szabadság: Fizetett igazolt távollét: Betegszabadság: Biztosítás szünetelése: B É R J E G Y Z É K 213. június!"#$%!"#$&% Idadatok Adóköteles kifizetések Levonások

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai

Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai 2005. évben ismét bővült az adómentesen nyújtható természetbeni juttatások köre, és emellett néhány esetben emelkedtek azok az értékhatárok, ameddig bizonyos

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

2010. évi adóváltozások

2010. évi adóváltozások BUDAPESTI KOSÁRLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE 1053 Budapest, V. Curia u. 3. II és ½ emelet 3-4. Telefon: 485-00-27 és 266-0236 fax: 485-00-28 Szövetségi napok hétfő: 16:00 19:00, - péntek: 14:00 16:00 Elnök telefon/fax:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l

Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l (A teljesség igénye nélkül ügyfél specifikus összefoglaló) bb változások: - Megsz nik az adójóváírás. - Sávos lesz az adóalap, részben

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Szerző: Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Qrsúggyülés Hivatala lrermány'aám : lv'r7//,, :p. Érkaz«tt: 2009 Ú 11 0 9.

Qrsúggyülés Hivatala lrermány'aám : lv'r7//,, :p. Érkaz«tt: 2009 Ú 11 0 9. Qrsúggyülés Hivatala lrermány'aám : lv'r7//,, :p ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Érkaz«tt: 2009 Ú 11 0 9. Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgy űlés Elnöke részére Helyben

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009.

Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009. Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009. 1. Ki választhatja az egyszer sített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást? Az egyszer sített közteherviselési hozzájárulásról

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük!

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Munkáltató által béren kívül adható juttatások köre 2006.

Munkáltató által béren kívül adható juttatások köre 2006. Munkáltató által béren kívül adható juttatások köre 2006. Munkáltató által béren kívül adható juttatás Étkezési hozzájárulás (adómentesen adható) Csekély összegű ajándék (6.250.- forint/alkalomig adómentes)

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben