ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben)"

Átírás

1 ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben) amely abb61 a celb61 keszult, hogy az I. pontban megjelolt Alapft6 a Polgari Torvenyko"yvr61 sz evi IV. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 74/A-74/F -ai alapjan, figyelemmel a kazhasznc, szervezetekrol sz evi CLVl. torveny 2.. (1) bekezdes b.) pontjara, jogi szemelykent mlikado alapitvanyt hozzon letre az alabbiak szerint 1. Az Alapit6: 2. Az alapitvany neve: I. Altahinos rendelkezesek Dr. Bartosne Paisch Anita szuletett: Bp.1972.ll.22 anyja neve: Paisch Erzsebet lakik: 1031 Budapest, Saroglya u /36 Hallatlan Alapitvany 3. Az alapitvany szekhelye: 4. Az Alapitvany jellege: 1085 Budapest, J6zsef kl III. em. 6. Az Alapitvany nyitott, valamennyi hazai es kulfaldi magan- es jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet szanuira, akik az Alapitvany celjaival egyetertenek, azt anyagi eszkazakkel, ingyenes szolgaltatassal vagy termeszetbeni felajanlassal tamogatni szandekoznak. Az Alapitvany vagyonahoz hozza lehet jarulni az Alapitvany celjainak megval6sulasat szolgal6 eszkozokkel is. Az Alapftvanyhoz barki csatlakozhat. A csatlakozas es az adomanyok elfogadasa fel61 a Kurat6rium dant. II. Az Alapitvany ceija Az Alapitvany celjai kazatt szerepel: - a kazigazgatas teruleten, a sctlyosan hallasseriiltek, illetve siketek iigyintezesenek elo~'gitese; - hatasos es kaitsegkimelo oktatasi program fejlesztese, annak internetes, ll1ajd ll1ultill1edias (CD roi11-os) valtozatanak kiadasa; nyelvi kisebbseget alkot6k, illetve jelnyelvvel k0ll1munikal6k mindennapi eletenek akadalymentesitese; - rendezvenyek, f6rui11ok szervezese. - l11egvaltozott l11unkakepes.h!giiek,fogyatekkal elok - ezen beliil elsosorban a hallasseriiltek - integracioja (munkaeropiac, inforl11acios tarsadalol11, kultura, iigyintezes) a. Ele/vilelt segito szolgaltatasok b. Foglalkoztatas c. Kozerdekii inforl11aciok akadalymentesitese d. Jelnyelvi toll11acsszolgalat kialakitasa - innovacio es kutatclsfejlesztes az integracio eszkoztaranak bovitesere -jelnyelv megismertetese is tarsadalmi elismertetese a. Rendezvenyek, forul11ok szervezese

2 b. Jelnyelvi oktat6anyagok. vide ok, vizsgaanyagokfejlesztise c. Oktatok tovabbkepzese, treningek tartasa d. Jelnyelv megismertetese kulturalis rendezvenyek, ndiveszeti alkot/tsok revrm - jelnyelv kutat6sa,fejlesztese - az Alapftv6ny 61talletrehozott inji'astruklllr6k kiaknazasa masfogyatikkal ilok szal11ara - az A lapitvllnyi know-how hozzajfjrhetosegenek biztosftasa mas non-profit szervezetek szamara a. Nemzetkozi tudasmegosztas III. Az Alapitvany miikodesevel kapcsolatos rendelkezesek 1. Az Alapitvany altai vegzett kozhasznu tevekenyseg Az Alapftvany celjanak megval6sftasa soran elsosorban az evi CLVI. torveny (tovabbiakban Khtv.) 26. c) 3., 4.,5., 11., pontjaban meghatarozott, alabbi kazhasznci tevekenysegeket folytatja: 3. tudomanyos tevekenyseg, kutatas 4. neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes, 5. kultural is tevekenyseg, 1]. hatranyos helyzetli csoportok tarsadalmi eselyegyenl6segenek elosegitese, 2. Nyilvanossag Az Alapitvany mllkodesevel kapcsolatban keletkezett iratok, dokumentumok nyilvanosak, azokba - a Kuratorium elnakevel 1011ent elozetes egyeztetes alapjan - barki betekinthet. Az Alapitvany a Jelen alapito okirat szerinti tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait, tovabba az Alapitvany miikodesenek, szolgaltatasai igenybevetelenek m6djat es az Alapitvany beszamoloit honlapjan (www.hallatlan.hu) koteles nyilvanossagra hozni, valamint 15 (tizenot) napig ki kell fiiggeszteni az Alapitvany szekhelyen, biztositva ezzel azok nyilvanossagat. 3. Vallalkozasi tevekenyseg Az Alapitvany vallalkozasi tevekenyseget csak celjai elerese erdekeben, azokat nell1 veszelyeztetve vegez. Az Alapitvany a gazdalkodasa saran elert eredmenyet nem oszthatja fel, azt a jelen alapit6 okirataban ll1eghatarozott tevekenysegere kateles forditani 4. Politikai fiiggetlenseg Az Alapitvany kazvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, partokt6l fuggetlen, azoknak anyagi tamogatast nem nycljt, orszaggyulesi es ankormanyzati kepviseloi valasztason jelaltet nell1 allit, annak tevekenyseget, megvalasztasat nem tamogatja. Az Alapitvany politikai szervezetektol tamogatast nem fogadhat el. IV. Az Alapitvany kezelo szerve: a Kuratorium 1. A Kuratoriumra vonatkozo altalanos szabalyok Az Alapitvany altalanos i.igydant6, i.igyvezet6, kepvisel6 es kezel6 szerve a Kurat6rium. A Kurat6rium elnokbol es 4 kuratoriumi tagb61 all. A Kuratorium elnaket es tagjait az Alapito jeloli ki hatarozatlan id6re.

3 A Kurat6rium elnokenek es tagjainak megbfzasa megszunik: -Iemondassal; -visszahivassal, mely visszahivas kizar61ag a Ptk. 74/C.. (6) bekezdeseben foglaltak alapjan tal1enhet; -elhalalozassal. A megbizas megszlll1ese eseten az Alapit6 gondoskodik a Kuratorium Clj elnokenek, ilietve llj tagjainak megbizasarol. 2. Osszeferhetetlensegi szabalyok Az Alapft6 az Alapftvany tisztsegvisel6inek kijelolesenel figyelel11be veszi a Khtv. 8. es 9. -aban es a Ptk. 74/C. (3) bekezdeseben irott osszeferhetetlensegi szabalyokat. bsszeferhetetlensegnek minosi.il ki.ilonosen, ha a tisztsegviselo az Alapitoval a Ptk b.) pontjaban llleghatarozott hozzatartoz6i- vagy elettarsi viszonyban, illetve munkaviszonyban vagy egyeb munkavegzesre iranyul6 jogviszonyban all; tovabba nem lehet a Kurat6rium tisztsegviseloje az, akivel szemben a Khtv. 9. -aban meghatarozott kizaro korulmeny all fenn. A kurat6rium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli hozzatartoz6ja [Ptk b) pont], elettarsa (a tovabbiakban egyi.itt: hozzatartoz6) a hatarozat alapjan: -katelezettseg vagy felelosseg alai mentesi.il, vagy -bannilyen mas elonyben reszesi.il, -illetve a megkatendo jogi.igyletben egyebkent erdekelt. Nem minoslii elonynek a kazhasznci szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altai megkotes nelki.ii igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatas, illetve a tarsadalmi szervezet altai tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan nylljtott, letesfto okiratnak megfelelo eel szerinti juttatas. A kozhasznci szervezet megszltntet kaveto ket evig nem lehet mas kozhasznci szervezet vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki olyan kazhasznu szervezetnel toltatt be - annak megsz(intet ll1egelozo ket evben legalabb egy evig - vezet6 tisztseget, amely az ad6zas rendjerol sz616 torveny szeri nti kaztaliozasat nelll egyen Iftette ki. A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely kateles valamennyi erintett kazhasznci szervezetet elozetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas kozhasznci szervezetnel is betalt. 3. A Kuratorium elnoke es tagjai A Kuratorium elnoke: Bartos Pal szi.iletett: Budapest december 07. anyja neve: Wagner Eva lakik: 1039 Budapest, Juhasz Gyula u. 15. VI. em. 52. aki egyben az Alapitvany kepviseloje. A kuratorium tagjai: Csomor Karoly szi.iletett: Budapest, 1971.jCtlius 23. anyja neve: Csonka Julianna lakik: 1085 Budapest, Jozsef krt III. em. 6.

4 Halcisz Peter sziiletett: Budapest, december 23. anyja neve: Szabo Erzsebet Edit lakik: 1119 Budapest, Ormay Norbert u. 3. Petke Lajos sziiletett: Veszprem, majus 20. anyja neve: Jelenek Erzsebet lakik: 2600 Vac, Torokhegyi ut 10. TasJl(idi Sandor Gabor sziiletett: Esztergom, Januar 06. anyja neve: Kurcz Magdolna lakik: 1122 Budapest VarosmaJor u. 32/a-b. IV em A Kuratorium miikodese A Kurat6riull1 evente legalabb egy alkalot11ll1al Ulesezik. A Kurat6riut11 Ulesei nyilvanosak. A Kurat6riut11 hatarozatkepes, ha az Ulesen a kurat6riumi tagoknak tobb mint fele jelen van. A Kuratoriut11 hatarozatait nyfit szavazassal, egyszeri.1 szotabbseggel hozza. A Kurat6rium valamennyi tagjanak egyhangcl dontese szi.ikseges az eves beszamol6 es a kazhasznc1sagi jelentes elfogadasahoz. A Kuratorium Uleseit annak elnake jogosult osszehfvni - az Ulest 8 nappal megel6zoen - a kurat6riumi tagok frasban tbrteno ertesftesevel, mely ertesftes tartalmazza a napirendi pontokat is. Az i.ileseket a Kuratoriutl1 elnoke vezeti, 0 gondoskodik az Ulesek jegyzokonyveinek elkeszi.ileser61. Az elnak gondoskodik a Kurat6riutl1 hatarozatainak nyilvantartasar61. A hatarotl.t tal1alma, idopontja es hatalya mellett fel kell tuntetni a hatarozatot tamogat6k es ellenzok szamaranyat, szemelyet. Az elnak gondoskodik a kuratoriull1 donteseinek az erintettekkel - irasban, igazolhat6 tl16don - torten6 kozleser61. A kurat6rium danteseit a oldalon hozza nyilvanossagra. 5. A Kuratorium feladatai A Kurat6rium: -gazdalkodik az Alapitvany vagyonaval, intezi annak penzi.igyeit, hataroz az eves beszatl1olo es a kaltsegvetes, valall1int a kozhasznclsagi jelentes elfogadasar6l, -dant az alapitvanyi penzeszkozok vallalkozasba adasarol, vallalkozasok szervezeserol, -hataroz az Alapftvanyhoz csatlakozas, a felajanlott penz es egyeb eszkazak elfogadasarol. -evente egy alkalotl1mal beszamol az Alapit6nak a celok alakulasar61.

5 V. Kepviselet Az Alapitv6ny kepviseloje a Kurat6rium, amelynek neveben annak elnoke Bartos Pal, es tagja, Csomor Karoly egyediil is Jogosult az Alapitvany kepviseleteben eljarni. Az Alapitvany bankszam16ja felett valo rendelkezeshez a Kuratorium elnokenek (Bartos Palnak) es egy tagjanak (Csomor Karolynak, vagy Tasncldi Sandor Gabornak) egyiittes a16irasa szukseges. VI. Az Alapitvany feliigyelo szerve: a Feliigyelo Bizottsag 1. A FeliigyeIO Bizottsagra vonatkozo altalanos szamlyok A FelLigyelo Bizottsag ellenorzi az Alapitvany mtikadeset es gazdalkodasat. A FelUgyelo Bizottsag elnoket es tagjait az Alapft6 jeloli ki hatarozatlan idore. A Feli.igyelo Bizottsag elnokenek es tagjainak megbizasa megszunik: -lemondassal; -visszahivassal, mely visszahivas kizar6lag a Ptk. 74/C.. (6) bekezdeseben foglaltak alapjan tal1enhet; -elhalalozassal. A megbizas megsz(inese eseten az Alapit6 gondoskodik a Feli.igyelo Bizottsag Clj elnakenek, illetve uj tagjainak lllegbizasar OsszeferhetetIensegi szabalyok Az Alapito az Alapitvany tisztsegvisel6inek kijelolesenel figyelembe veszi a Khtv. 8. es 9. -aban [rott osszeferhetetlensegi szabalyokat. Nem lehet a Feli.igyelo Bizottsag elnake vagy tagja az a szemely, aki a Kuratoriull1 elnoke vagy tagja; az Alapitvannyal a lllegbizatasan kivlili mas tevekenyseg kifejtesere iranyulo munkaviszonyban vagy Illunkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all; az Alapitvany eel szerinti juttatasabol reszesi.il - kiveve a barki altai meg'~ates nelklii igenybe vehet6 nelll penzbeli szolgaltatasokat, es az Alapftvany altai tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nycljtott, az Alapito Okiratnak megfelelo eel szerinti juttatast -, illetve a fentebb llleghatarozott szemelyek hozzatartoz6ja. A kozhasznct szervezet megszlliltet kaveto ket evig nem lehet az Alapitvany FelLigyelo Bizottsaganak tagja az a szemely, aki olyan kozhasznli szervezetnel taltott be - annak Illegszuntet megel6zo ket evben legalabb egy evig - vezeto tisztseget, amely az adozas rendjerol sz6l6 tarveny szerinti koztartozasat nem egyen Htette ki. A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely kateles valamennyi erintett kozhasznci szervezetet elozetesen tajekoztatni arr61, hogy ilyen tisztseget egyidej(ijeg mas kazhasznci szervezetnel is betalt. 3. A Feliigyelo Bizottsag elnoke es tagjai A Feliigyelo Bizottsag elnoke: Pinter Andras anyja neve: Balogh Magdolna szliletett: Budapest, decemberl3. lakik: 1155 Budapest, Szechenyi ut 10. VIII. em. 22.

6 A Feliigyelo Bizottsag tagjai: Varga Beata anyja neve: Kovacs Anna szliletett: Kisvarda, aprilis 07. lakik: 1087 Budapest, Szazados u B. lph. 1. em. 1. Balazs Agnes anyja neve: Kel1esz Piroska szliletett: Szeged, oktober 20. 1akik: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugarllt 8. I. em A Feliigyelo Bizottsag miikodese A FelLigyelo Bizottsag evente legalabb egy alkalommal Ulesezik. A FelUgyelo Bizottsag Lilesei nyilvanosak. A FelLigyelo Bizottsag hatarozatkepes, ha az Lilesen a tagok tobb mint fele jelen van. A FelLigyelo Bizottsag a hatarozatait egyszertl sz6tobbseggei hozza. Ket tag jelenlete eseten hatarozatait egyhangll szavazassal hozza. A FelLigyelo Bizottsag tagja a Kurat6rium Lilesen tanacskozasi joggal reszt vehet, illetve reszt vesz, ha jogszabaly vagy az Alapito Okirat igy rendelkezik. A FelUgyelo Bizottsae, kateles a Kuratoriumot tajekoztatni, es annak asszehivasat kezdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy az Alapitvany lllukbdese soran olyan jogszabalysertes vagy az Alapftvany erdekeit egyebkent sldyosan serto esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megszlintetese vagy kovetkezlllenyeinek elharitasa, illetve enyhitese a Kurat6rium danteset teszi szi.iksegesse; a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapozo teny meruit fel. A Kuratoriumot a FelLigyelo Bizottsag inditvanyara - annak megteteletol szamitott 30 napon belli I - ossze kell hivni. E hataricl6 eredmenytelen eltelte eseten a Kurat6rium osszehivasara a Feli.igyel6 Bizottsag isjogosult. Amennyiben a Kuratorium a tbrvenyes lllllkodes helyreallitasa erdekeben szi.ikseges intezkedeseket nem teszi meg, a FelLigyelo Bizottsag ktiteles haladektalanul ertesiteni a tbrvenyessegi feliigyeletet ellat6 illetekes Ligyeszseget. A Feli.igyel6 Bizottsag Ligyrendjet egyebekben lllaga allapitja meg. 5. A FeliigyeIO Bizottsag feladatai A Feli.igyel6 Bizottsag az Alapitvany mi.ikodesenek es gazdalkodasanak ellen6rzese soran a vezeto tisztsegviseloktol jelentest, a munkavallal6kt61 pedig tajekoztatast vagy felvilagositast kerhet; az Alapftvany kanyveibe es irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja; koteles a Kuratoriumot tajekoztatni, es annak asszehfvasat kezdemenyezni, ha arrol szerez tuclomast, hogy az Alapitvany mukodese soran olyan jogszabalysertes vagy az Alapftvany erdekeit egyebkent sltlyosan sert6 esemeny vagy mulasztas tbrtent, all1elynek megszi.intetese vagy kavetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese a Kuratorium danteset teszi szliksegesse; a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapoz6 teny meri.ilt fel.

7 1. Az Alapitvany indulo vagyona VII. Az alapitvany vagyona es gazdalkodasa Az Alapftvany indul6 vagyona ,- Ft, azaz haromszazezer forint, amelyet az Alapit6 jelen okirat alairasanak napjan elhelyez az Alapftvany bankszamlajan. Az Alapitvany elobbiekben l11eghatarozott indul6 vagyona novekedhet a jelen okiratban meghatarozott feltetelek szerint esatlakozok hozzajarulasaival, valamint a Kurat6riull1 gazdal kodasanak ered l11enyeve I. Az Alapit6 tekintettel a Gilok kiegeszitesere tovabbi , - Ft azaz egyszazezer forint osszeget bocsat az Alapftvany rendelkezesere. 2. Az Alapitvany vagyonanak mukodtetese Az Alapitvany vagyonaval valo rendelkezes a Kuratoriumot illeti meg. Az Alapitvany befektetesi tevekenyseget nem folytat. Vallalkozasi tevekenyseget (lasd. Ill. 3. pont) csak az alapitvanyi celok megval6sitasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vegezhet. 3. Az alapitvanyi vagyon felhasznalasa Az Alapitvany celjainak Illegvalosftasara az Alapftvany mindenkori teljes vagyona hasznalhato fel; igy az Alapftvany indulo vagyona, annak hozadeka (kamat, osztalek stb.), a kesobb csatlakozok vagyoni hozzajarulasai es azok hozadeka, valalllint a vallalkozasi tevekenysegenek eredlllenye. Az Alapitvany celjainak elerese erdekeben osztbndijat, tamogatast nyujthat, alapitvanyi dijat letesithet, donthet annak odaiteleserol, anyagi tamogatast nycljthat minden olyan tenneszetes vagy jogi szelllely, illetve jogi szel11elyiseggel nem rendelkezo szervezet reszere, amely az Alapitvany celjainak eleresehezjelentos segitseget nycljt. Az Alapitvany gazdalkodasa soran elert eredlllenyet nem oszthatja fel, azt az alapito okiratban meghatarozott tevekenysegere forditja. Az Alapitvany hatarozatlan idore jon letre. VIII. Vegyes rendelkezesek Az Alapitvany a nyilvantartasb61 val6 tbrlessel szi.'tnik meg. Az Alapitvany megszi.'tnese eseten vagyonat - a fennallo fizetesi katelezettsegek teljesitese utan - hasonlo celli alapitvany tall10gatasara kell forditani. Az Alapitvany jogi szelllely. Az Alapitonak tudol11asa van arrol, hogy az Alapitvany kiellleiten kozhasznli szervezette lllinositeset a F6varosi Birosagnal kell kerelmezni, alllely irant az Alapfto intezked ik. Az Alapitvany nyilvantartasba vetele utan az Alapito azt nem vonhatja vissza. Az Alapito jelen Alapit6 Okiratot - nev, eel es vagyon serelme nelki.il- indokolt esetben m6dosithatja. A jelen okiratban nel11 szabalyozott kerdesekben a Ptk., a Khtv., valamint az alapftvanyokra vonatkoz6 egyeb jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6ak.

8 Budapest, november 3...r~~~~:~.J~:~..~~~.. dr. Bartosne Paisch Anita Alapit6 EI6tt('II1I<, mint Nev: I. Clm tanllk el6tl: 2 Nev: S~~ -Y-0 0,\fi ~ 2 CiIII \ 0 ijj... ~f :i2.~b2. J 'g ~,;.\-ej q AA.

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat ,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany Alapito Okirat 1. Az alapitvany neve:,,amerikai Alapitvanyi Iskolaert" 1.1 Az Alapitvany Szekhelye: 1075 Budapest, Wesselenyi u.44. 2. Alapitdk: Alapito vagyon:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

HETHATAR. Hataron Atnyulo Onkormanyzati Szovetseg a Karpat-medenceben Egyesiilet ALAPSZABAL YA

HETHATAR. Hataron Atnyulo Onkormanyzati Szovetseg a Karpat-medenceben Egyesiilet ALAPSZABAL YA HETHATAR,.. Hataron Atnyulo Onkormanyzati Szovetseg a Karpat-medenceben Egyesiilet ALAPSZABAL YA Modosfttisokkal egyseges szerkezetben 2011. tiprilis 28. HETHATAR Hataron Atnyul6 Onkormanyzati Szovetseg

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA

BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA BIHARNAGYBAJOM ES SARRETUDV ARI TELEPULESEK CSATORNAMU ViZIKOZMU TARSULATA I. Altalanos rendelkezesek A tarsu1at a vizgazdalkodasr61 sz616 1995.evi LVII tv. es a gazdasagi tarsasagokr61 sz616 2006. evi

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

(szekhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Tokoli utca 30 / A.) modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt, 2014. majus 27-i.

(szekhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Tokoli utca 30 / A.) modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt, 2014. majus 27-i. Alapitvlny a ji5vo nemzed8k68rt (szekhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Tokoli utca 30 / A.) modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt, 2014. majus 27-i Alapit6 okirata A Polgari T6rvenyk6nyvrdl sz616 201

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag (korabbi neve: SZOCIO-PRODUKT Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag) ALAPiTO OKIRATA (egyseges szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben