ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben)"

Átírás

1 ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben) amely abb61 a celb61 keszult, hogy az I. pontban megjelolt Alapft6 a Polgari Torvenyko"yvr61 sz evi IV. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 74/A-74/F -ai alapjan, figyelemmel a kazhasznc, szervezetekrol sz evi CLVl. torveny 2.. (1) bekezdes b.) pontjara, jogi szemelykent mlikado alapitvanyt hozzon letre az alabbiak szerint 1. Az Alapit6: 2. Az alapitvany neve: I. Altahinos rendelkezesek Dr. Bartosne Paisch Anita szuletett: Bp.1972.ll.22 anyja neve: Paisch Erzsebet lakik: 1031 Budapest, Saroglya u /36 Hallatlan Alapitvany 3. Az alapitvany szekhelye: 4. Az Alapitvany jellege: 1085 Budapest, J6zsef kl III. em. 6. Az Alapitvany nyitott, valamennyi hazai es kulfaldi magan- es jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet szanuira, akik az Alapitvany celjaival egyetertenek, azt anyagi eszkazakkel, ingyenes szolgaltatassal vagy termeszetbeni felajanlassal tamogatni szandekoznak. Az Alapitvany vagyonahoz hozza lehet jarulni az Alapitvany celjainak megval6sulasat szolgal6 eszkozokkel is. Az Alapftvanyhoz barki csatlakozhat. A csatlakozas es az adomanyok elfogadasa fel61 a Kurat6rium dant. II. Az Alapitvany ceija Az Alapitvany celjai kazatt szerepel: - a kazigazgatas teruleten, a sctlyosan hallasseriiltek, illetve siketek iigyintezesenek elo~'gitese; - hatasos es kaitsegkimelo oktatasi program fejlesztese, annak internetes, ll1ajd ll1ultill1edias (CD roi11-os) valtozatanak kiadasa; nyelvi kisebbseget alkot6k, illetve jelnyelvvel k0ll1munikal6k mindennapi eletenek akadalymentesitese; - rendezvenyek, f6rui11ok szervezese. - l11egvaltozott l11unkakepes.h!giiek,fogyatekkal elok - ezen beliil elsosorban a hallasseriiltek - integracioja (munkaeropiac, inforl11acios tarsadalol11, kultura, iigyintezes) a. Ele/vilelt segito szolgaltatasok b. Foglalkoztatas c. Kozerdekii inforl11aciok akadalymentesitese d. Jelnyelvi toll11acsszolgalat kialakitasa - innovacio es kutatclsfejlesztes az integracio eszkoztaranak bovitesere -jelnyelv megismertetese is tarsadalmi elismertetese a. Rendezvenyek, forul11ok szervezese

2 b. Jelnyelvi oktat6anyagok. vide ok, vizsgaanyagokfejlesztise c. Oktatok tovabbkepzese, treningek tartasa d. Jelnyelv megismertetese kulturalis rendezvenyek, ndiveszeti alkot/tsok revrm - jelnyelv kutat6sa,fejlesztese - az Alapftv6ny 61talletrehozott inji'astruklllr6k kiaknazasa masfogyatikkal ilok szal11ara - az A lapitvllnyi know-how hozzajfjrhetosegenek biztosftasa mas non-profit szervezetek szamara a. Nemzetkozi tudasmegosztas III. Az Alapitvany miikodesevel kapcsolatos rendelkezesek 1. Az Alapitvany altai vegzett kozhasznu tevekenyseg Az Alapftvany celjanak megval6sftasa soran elsosorban az evi CLVI. torveny (tovabbiakban Khtv.) 26. c) 3., 4.,5., 11., pontjaban meghatarozott, alabbi kazhasznci tevekenysegeket folytatja: 3. tudomanyos tevekenyseg, kutatas 4. neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes, 5. kultural is tevekenyseg, 1]. hatranyos helyzetli csoportok tarsadalmi eselyegyenl6segenek elosegitese, 2. Nyilvanossag Az Alapitvany mllkodesevel kapcsolatban keletkezett iratok, dokumentumok nyilvanosak, azokba - a Kuratorium elnakevel 1011ent elozetes egyeztetes alapjan - barki betekinthet. Az Alapitvany a Jelen alapito okirat szerinti tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait, tovabba az Alapitvany miikodesenek, szolgaltatasai igenybevetelenek m6djat es az Alapitvany beszamoloit honlapjan ( koteles nyilvanossagra hozni, valamint 15 (tizenot) napig ki kell fiiggeszteni az Alapitvany szekhelyen, biztositva ezzel azok nyilvanossagat. 3. Vallalkozasi tevekenyseg Az Alapitvany vallalkozasi tevekenyseget csak celjai elerese erdekeben, azokat nell1 veszelyeztetve vegez. Az Alapitvany a gazdalkodasa saran elert eredmenyet nem oszthatja fel, azt a jelen alapit6 okirataban ll1eghatarozott tevekenysegere kateles forditani 4. Politikai fiiggetlenseg Az Alapitvany kazvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, partokt6l fuggetlen, azoknak anyagi tamogatast nem nycljt, orszaggyulesi es ankormanyzati kepviseloi valasztason jelaltet nell1 allit, annak tevekenyseget, megvalasztasat nem tamogatja. Az Alapitvany politikai szervezetektol tamogatast nem fogadhat el. IV. Az Alapitvany kezelo szerve: a Kuratorium 1. A Kuratoriumra vonatkozo altalanos szabalyok Az Alapitvany altalanos i.igydant6, i.igyvezet6, kepvisel6 es kezel6 szerve a Kurat6rium. A Kurat6rium elnokbol es 4 kuratoriumi tagb61 all. A Kuratorium elnaket es tagjait az Alapito jeloli ki hatarozatlan id6re.

3 A Kurat6rium elnokenek es tagjainak megbfzasa megszunik: -Iemondassal; -visszahivassal, mely visszahivas kizar61ag a Ptk. 74/C.. (6) bekezdeseben foglaltak alapjan tal1enhet; -elhalalozassal. A megbizas megszlll1ese eseten az Alapit6 gondoskodik a Kuratorium Clj elnokenek, ilietve llj tagjainak megbizasarol. 2. Osszeferhetetlensegi szabalyok Az Alapft6 az Alapftvany tisztsegvisel6inek kijelolesenel figyelel11be veszi a Khtv. 8. es 9. -aban es a Ptk. 74/C. (3) bekezdeseben irott osszeferhetetlensegi szabalyokat. bsszeferhetetlensegnek minosi.il ki.ilonosen, ha a tisztsegviselo az Alapitoval a Ptk b.) pontjaban llleghatarozott hozzatartoz6i- vagy elettarsi viszonyban, illetve munkaviszonyban vagy egyeb munkavegzesre iranyul6 jogviszonyban all; tovabba nem lehet a Kurat6rium tisztsegviseloje az, akivel szemben a Khtv. 9. -aban meghatarozott kizaro korulmeny all fenn. A kurat6rium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli hozzatartoz6ja [Ptk b) pont], elettarsa (a tovabbiakban egyi.itt: hozzatartoz6) a hatarozat alapjan: -katelezettseg vagy felelosseg alai mentesi.il, vagy -bannilyen mas elonyben reszesi.il, -illetve a megkatendo jogi.igyletben egyebkent erdekelt. Nem minoslii elonynek a kazhasznci szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altai megkotes nelki.ii igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatas, illetve a tarsadalmi szervezet altai tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan nylljtott, letesfto okiratnak megfelelo eel szerinti juttatas. A kozhasznci szervezet megszltntet kaveto ket evig nem lehet mas kozhasznci szervezet vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki olyan kazhasznu szervezetnel toltatt be - annak megsz(intet ll1egelozo ket evben legalabb egy evig - vezet6 tisztseget, amely az ad6zas rendjerol sz616 torveny szeri nti kaztaliozasat nelll egyen Iftette ki. A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely kateles valamennyi erintett kazhasznci szervezetet elozetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas kozhasznci szervezetnel is betalt. 3. A Kuratorium elnoke es tagjai A Kuratorium elnoke: Bartos Pal szi.iletett: Budapest december 07. anyja neve: Wagner Eva lakik: 1039 Budapest, Juhasz Gyula u. 15. VI. em. 52. aki egyben az Alapitvany kepviseloje. A kuratorium tagjai: Csomor Karoly szi.iletett: Budapest, 1971.jCtlius 23. anyja neve: Csonka Julianna lakik: 1085 Budapest, Jozsef krt III. em. 6.

4 Halcisz Peter sziiletett: Budapest, december 23. anyja neve: Szabo Erzsebet Edit lakik: 1119 Budapest, Ormay Norbert u. 3. Petke Lajos sziiletett: Veszprem, majus 20. anyja neve: Jelenek Erzsebet lakik: 2600 Vac, Torokhegyi ut 10. TasJl(idi Sandor Gabor sziiletett: Esztergom, Januar 06. anyja neve: Kurcz Magdolna lakik: 1122 Budapest VarosmaJor u. 32/a-b. IV em A Kuratorium miikodese A Kurat6riull1 evente legalabb egy alkalot11ll1al Ulesezik. A Kurat6riut11 Ulesei nyilvanosak. A Kurat6riut11 hatarozatkepes, ha az Ulesen a kurat6riumi tagoknak tobb mint fele jelen van. A Kuratoriut11 hatarozatait nyfit szavazassal, egyszeri.1 szotabbseggel hozza. A Kurat6rium valamennyi tagjanak egyhangcl dontese szi.ikseges az eves beszamol6 es a kazhasznc1sagi jelentes elfogadasahoz. A Kuratorium Uleseit annak elnake jogosult osszehfvni - az Ulest 8 nappal megel6zoen - a kurat6riumi tagok frasban tbrteno ertesftesevel, mely ertesftes tartalmazza a napirendi pontokat is. Az i.ileseket a Kuratoriutl1 elnoke vezeti, 0 gondoskodik az Ulesek jegyzokonyveinek elkeszi.ileser61. Az elnak gondoskodik a Kurat6riutl1 hatarozatainak nyilvantartasar61. A hatarotl.t tal1alma, idopontja es hatalya mellett fel kell tuntetni a hatarozatot tamogat6k es ellenzok szamaranyat, szemelyet. Az elnak gondoskodik a kuratoriull1 donteseinek az erintettekkel - irasban, igazolhat6 tl16don - torten6 kozleser61. A kurat6rium danteseit a oldalon hozza nyilvanossagra. 5. A Kuratorium feladatai A Kurat6rium: -gazdalkodik az Alapitvany vagyonaval, intezi annak penzi.igyeit, hataroz az eves beszatl1olo es a kaltsegvetes, valall1int a kozhasznclsagi jelentes elfogadasar6l, -dant az alapitvanyi penzeszkozok vallalkozasba adasarol, vallalkozasok szervezeserol, -hataroz az Alapftvanyhoz csatlakozas, a felajanlott penz es egyeb eszkazak elfogadasarol. -evente egy alkalotl1mal beszamol az Alapit6nak a celok alakulasar61.

5 V. Kepviselet Az Alapitv6ny kepviseloje a Kurat6rium, amelynek neveben annak elnoke Bartos Pal, es tagja, Csomor Karoly egyediil is Jogosult az Alapitvany kepviseleteben eljarni. Az Alapitvany bankszam16ja felett valo rendelkezeshez a Kuratorium elnokenek (Bartos Palnak) es egy tagjanak (Csomor Karolynak, vagy Tasncldi Sandor Gabornak) egyiittes a16irasa szukseges. VI. Az Alapitvany feliigyelo szerve: a Feliigyelo Bizottsag 1. A FeliigyeIO Bizottsagra vonatkozo altalanos szamlyok A FelLigyelo Bizottsag ellenorzi az Alapitvany mtikadeset es gazdalkodasat. A FelUgyelo Bizottsag elnoket es tagjait az Alapft6 jeloli ki hatarozatlan idore. A Feli.igyelo Bizottsag elnokenek es tagjainak megbizasa megszunik: -lemondassal; -visszahivassal, mely visszahivas kizar6lag a Ptk. 74/C.. (6) bekezdeseben foglaltak alapjan tal1enhet; -elhalalozassal. A megbizas megsz(inese eseten az Alapit6 gondoskodik a Feli.igyelo Bizottsag Clj elnakenek, illetve uj tagjainak lllegbizasar OsszeferhetetIensegi szabalyok Az Alapito az Alapitvany tisztsegvisel6inek kijelolesenel figyelembe veszi a Khtv. 8. es 9. -aban [rott osszeferhetetlensegi szabalyokat. Nem lehet a Feli.igyelo Bizottsag elnake vagy tagja az a szemely, aki a Kuratoriull1 elnoke vagy tagja; az Alapitvannyal a lllegbizatasan kivlili mas tevekenyseg kifejtesere iranyulo munkaviszonyban vagy Illunkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all; az Alapitvany eel szerinti juttatasabol reszesi.il - kiveve a barki altai meg'~ates nelklii igenybe vehet6 nelll penzbeli szolgaltatasokat, es az Alapftvany altai tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nycljtott, az Alapito Okiratnak megfelelo eel szerinti juttatast -, illetve a fentebb llleghatarozott szemelyek hozzatartoz6ja. A kozhasznct szervezet megszlliltet kaveto ket evig nem lehet az Alapitvany FelLigyelo Bizottsaganak tagja az a szemely, aki olyan kozhasznli szervezetnel taltott be - annak Illegszuntet megel6zo ket evben legalabb egy evig - vezeto tisztseget, amely az adozas rendjerol sz6l6 tarveny szerinti koztartozasat nem egyen Htette ki. A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely kateles valamennyi erintett kozhasznci szervezetet elozetesen tajekoztatni arr61, hogy ilyen tisztseget egyidej(ijeg mas kazhasznci szervezetnel is betalt. 3. A Feliigyelo Bizottsag elnoke es tagjai A Feliigyelo Bizottsag elnoke: Pinter Andras anyja neve: Balogh Magdolna szliletett: Budapest, decemberl3. lakik: 1155 Budapest, Szechenyi ut 10. VIII. em. 22.

6 A Feliigyelo Bizottsag tagjai: Varga Beata anyja neve: Kovacs Anna szliletett: Kisvarda, aprilis 07. lakik: 1087 Budapest, Szazados u B. lph. 1. em. 1. Balazs Agnes anyja neve: Kel1esz Piroska szliletett: Szeged, oktober 20. 1akik: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugarllt 8. I. em A Feliigyelo Bizottsag miikodese A FelLigyelo Bizottsag evente legalabb egy alkalommal Ulesezik. A FelUgyelo Bizottsag Lilesei nyilvanosak. A FelLigyelo Bizottsag hatarozatkepes, ha az Lilesen a tagok tobb mint fele jelen van. A FelLigyelo Bizottsag a hatarozatait egyszertl sz6tobbseggei hozza. Ket tag jelenlete eseten hatarozatait egyhangll szavazassal hozza. A FelLigyelo Bizottsag tagja a Kurat6rium Lilesen tanacskozasi joggal reszt vehet, illetve reszt vesz, ha jogszabaly vagy az Alapito Okirat igy rendelkezik. A FelUgyelo Bizottsae, kateles a Kuratoriumot tajekoztatni, es annak asszehivasat kezdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy az Alapitvany lllukbdese soran olyan jogszabalysertes vagy az Alapftvany erdekeit egyebkent sldyosan serto esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megszlintetese vagy kovetkezlllenyeinek elharitasa, illetve enyhitese a Kurat6rium danteset teszi szi.iksegesse; a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapozo teny meruit fel. A Kuratoriumot a FelLigyelo Bizottsag inditvanyara - annak megteteletol szamitott 30 napon belli I - ossze kell hivni. E hataricl6 eredmenytelen eltelte eseten a Kurat6rium osszehivasara a Feli.igyel6 Bizottsag isjogosult. Amennyiben a Kuratorium a tbrvenyes lllllkodes helyreallitasa erdekeben szi.ikseges intezkedeseket nem teszi meg, a FelLigyelo Bizottsag ktiteles haladektalanul ertesiteni a tbrvenyessegi feliigyeletet ellat6 illetekes Ligyeszseget. A Feli.igyel6 Bizottsag Ligyrendjet egyebekben lllaga allapitja meg. 5. A FeliigyeIO Bizottsag feladatai A Feli.igyel6 Bizottsag az Alapitvany mi.ikodesenek es gazdalkodasanak ellen6rzese soran a vezeto tisztsegviseloktol jelentest, a munkavallal6kt61 pedig tajekoztatast vagy felvilagositast kerhet; az Alapftvany kanyveibe es irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja; koteles a Kuratoriumot tajekoztatni, es annak asszehfvasat kezdemenyezni, ha arrol szerez tuclomast, hogy az Alapitvany mukodese soran olyan jogszabalysertes vagy az Alapftvany erdekeit egyebkent sltlyosan sert6 esemeny vagy mulasztas tbrtent, all1elynek megszi.intetese vagy kavetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese a Kuratorium danteset teszi szliksegesse; a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapoz6 teny meri.ilt fel.

7 1. Az Alapitvany indulo vagyona VII. Az alapitvany vagyona es gazdalkodasa Az Alapftvany indul6 vagyona ,- Ft, azaz haromszazezer forint, amelyet az Alapit6 jelen okirat alairasanak napjan elhelyez az Alapftvany bankszamlajan. Az Alapitvany elobbiekben l11eghatarozott indul6 vagyona novekedhet a jelen okiratban meghatarozott feltetelek szerint esatlakozok hozzajarulasaival, valamint a Kurat6riull1 gazdal kodasanak ered l11enyeve I. Az Alapit6 tekintettel a Gilok kiegeszitesere tovabbi , - Ft azaz egyszazezer forint osszeget bocsat az Alapftvany rendelkezesere. 2. Az Alapitvany vagyonanak mukodtetese Az Alapitvany vagyonaval valo rendelkezes a Kuratoriumot illeti meg. Az Alapitvany befektetesi tevekenyseget nem folytat. Vallalkozasi tevekenyseget (lasd. Ill. 3. pont) csak az alapitvanyi celok megval6sitasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vegezhet. 3. Az alapitvanyi vagyon felhasznalasa Az Alapitvany celjainak Illegvalosftasara az Alapftvany mindenkori teljes vagyona hasznalhato fel; igy az Alapftvany indulo vagyona, annak hozadeka (kamat, osztalek stb.), a kesobb csatlakozok vagyoni hozzajarulasai es azok hozadeka, valalllint a vallalkozasi tevekenysegenek eredlllenye. Az Alapitvany celjainak elerese erdekeben osztbndijat, tamogatast nyujthat, alapitvanyi dijat letesithet, donthet annak odaiteleserol, anyagi tamogatast nycljthat minden olyan tenneszetes vagy jogi szelllely, illetve jogi szel11elyiseggel nem rendelkezo szervezet reszere, amely az Alapitvany celjainak eleresehezjelentos segitseget nycljt. Az Alapitvany gazdalkodasa soran elert eredlllenyet nem oszthatja fel, azt az alapito okiratban meghatarozott tevekenysegere forditja. Az Alapitvany hatarozatlan idore jon letre. VIII. Vegyes rendelkezesek Az Alapitvany a nyilvantartasb61 val6 tbrlessel szi.'tnik meg. Az Alapitvany megszi.'tnese eseten vagyonat - a fennallo fizetesi katelezettsegek teljesitese utan - hasonlo celli alapitvany tall10gatasara kell forditani. Az Alapitvany jogi szelllely. Az Alapitonak tudol11asa van arrol, hogy az Alapitvany kiellleiten kozhasznli szervezette lllinositeset a F6varosi Birosagnal kell kerelmezni, alllely irant az Alapfto intezked ik. Az Alapitvany nyilvantartasba vetele utan az Alapito azt nem vonhatja vissza. Az Alapito jelen Alapit6 Okiratot - nev, eel es vagyon serelme nelki.il- indokolt esetben m6dosithatja. A jelen okiratban nel11 szabalyozott kerdesekben a Ptk., a Khtv., valamint az alapftvanyokra vonatkoz6 egyeb jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6ak.

8 Budapest, november 3...r~~~~:~.J~:~..~~~.. dr. Bartosne Paisch Anita Alapit6 EI6tt('II1I<, mint Nev: I. Clm tanllk el6tl: 2 Nev: S~~ -Y-0 0,\fi ~ 2 CiIII \ 0 ijj... ~f :i2.~b2. J 'g ~,;.\-ej q AA.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 126/1999. (IX.14.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2006

Közhasznúsági Beszámoló 2006 Közhasznúsági Beszámoló 2006 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Részletesebben

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13.

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. ~ - MISKO KÖZHASZNÚ ~ ~ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. az Alapító Okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Takács Melinda ügyvéd 1115Bp" Bartók B. út 92-94.Bl.lph. VII. 73. 1 MISKO ALAPÍTV

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T "Községi Szociális Otthont Létesítő" Alapítvány Adószáma:19221506-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. / 1/ bekezdése alapján

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2008

Közhasznúsági Beszámoló 2008 Közhasznúsági Beszámoló 2008 Hallatlan Alapítvány Adószám: 18187128-1- 42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Alapito. 1. Alapito: Mozdonyvezetok Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bacskai u. 11.

Alapito. 1. Alapito: Mozdonyvezetok Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bacskai u. 11. Alapito amely alapjan az 1. pontban megjelolt alapito, a Polgari Torvenykonyvrol szolo 1959. evi IV. tv. 74/A-74/F -ai alapjan, valamint az 1997. evi CLVI. tv. 2, b. pontja alapjan jogi szemelylseggel

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

I. Az alapítvány alapítója

I. Az alapítvány alapítója ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben - amely létrejött a 2007. március 23. napján kelt alapító okirattal létrehozni kívánt Collegium Pannonicum Alapítvány alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról,

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben 2008. május 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

"Peesi Egyetemi Gyogyszereszkepzesert" Alapitvany Alapito Okirata

Peesi Egyetemi Gyogyszereszkepzesert Alapitvany Alapito Okirata 20D4 JAN 27 " A... -...-- "Peesi Egyetemi Gyogyszereszkepzesert" Alapitvany Alapito Okirata Alapit60kirat Alulirott dr..~ol~sanyi Jano~_(lakcim:7624 Pees, Hungaria u. 39, an: Szlarnka Komelia, sziil: 1938.02.24,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P Í T Ó O K I R A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapítók abból a célból, hogy Oroszlány város távfűtött lakásaiban a távhő-fogyasztás mérhetővé váljék, továbbá a fogyasztással arányos teherviselés

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT I. Az alapítvány neve és székhelye 1.) Az alapítvány neve: TÁMASZ ALAPÍTVÁNY Pécs 2.) Az alapítvány székhelye: 7626 Pécs, Sándor utca 1. TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT 3.) Az alapítvány jogállása:

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata Kiművelt emberfők Alapítvány Alapító Okirata (2011. május 19.) módosításokkal egységes szerkezetben Kiművelt emberfők Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A komáromi K-EMÖ Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító okirat amely alapján az 1./ pontban megjelölt alapítók a Ptk. 74/G

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2011... -n kelt hatályos módosításokkal, melyek a szövegben fekete dőlt betűvel láthatók) Lengyeltóti Városi Önkormányzat, mint alapító

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben