1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 23-i ülésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére."

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Sólyom Károly alpolgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját módosítási hatáskörében bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen módosításra a november december 5-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt ok közötti átcsoportosítása miatt került sor. támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - Helyi közlekedés eft - Német Kisebbségi Önkormányzat 5 eft - Korrekciós bérpolitikai intézkedés I.ütem eft - Korrekciós bérpolitikai intézkedés II. ütem eft - Prémiumévek program eft - Szociális kiadások eft - Egyszeri pénzbeni ellátás (szoc.kiadás) eft - Közcélú foglalkoztatás eft - Céltámogatás Tp-Diszel, szennyvízcsat eft Összesen: eft

2 2 A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen pályázati úton eft ot engedélyezett az Önkormányzati Minisztérium. Fenti összeggel a helyi közforgalmú közlekedés működési kiadásainak támogatását javasoljuk. Német Kisebbségi Önkormányzat részére 2008.évre még Ft feladatalapú központi kiegészítő támogatás került kiutalásra, melyet működési kiadásaikra használnak fel. A 162/2008.(VI.19.) Korm.rendelet, illetve a 273/2008.(XI.19.) Korm.rendelet a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007.évi szintjének 2008.évi megőrzése céljából eseti támogatást állapított meg. Az eseti kereset-kiegészítés bruttó összege I. ütemben Ft/fő, II. ütemben Ft/fő, mely összeg a dolgozók részére kifizetésre került. A Széchenyi István Szakképző Iskola részére a II. ütemben kifizetett kereset-kiegészítést a Megyei Önkormányzat utalja eft összegben. A prémiumévek programmal kapcsolatos II. és III.n.évi költségek megtérítésére eft támogatást igényeltünk, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk. E jogcímen költségvetésünkben szinten terveztük a kiadásokat. Időskorúak járuléka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás jogcímen 2008.évi költségvetésünkben eft ot terveztünk. Az ez évi tényleges leigénylés eft. A felhasználás arányában csökkenteni kell ainkat, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon eft-tal. A rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők részére ez évben 2 alkalommal fizettünk ki pénzbeni támogatást. ( Ft) A kifizetett pénzösszeg forrása állami támogatás. A Képviselő-testület 189/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Tapolca-Diszel szennyvízcsatornázási beruházás forrástábláját módosította, Ft céltámogatásról lemondtunk. A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára 180 eft támogatást igényeltünk le, illetve használtunk fel. Szociális kiadásaink keretében tartásdíj megelőlegezésére 90 eft pénzösszeget kaptunk. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattól 50 eft, Tapolca Város polgármesteré 50 eft támogatást kapott, mely összeget a karácsonyi rendezvények megtartására fordítják. Tapolca Város Képviselő-testülete a 222/2008.(IX.29.) Kt. határozatával a Tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére eft pályázati önrészt biztosított tapolcai közmunka program megvalósításához. Az Allianz Hungária Biztosító Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütemének megvalósításához Ft támogatást adott. A panelprogram keretében eft támogatás érkezett a Tapolca, Nagyköz u. 5/B. lakóépület felújításához. Fenti összeg a lakóközösség részére átutalásra került.

3 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tornatermének felújításához, valamint a vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeihez eft támogatást biztosított, melyek kiadási át a felhalmozási kiadások közé javasoljuk beépíteni évben működési bevételeinkből eft, a sajátos működési bevételeinkből (helyi adók) eft többletbevétel várható az hoz képest. (2.sz.melléklet) A többletbevételből javasoljuk működési hitel ( eft) ának csökkentését, a házkezelés ( eft), valamint az ÁFA befizetés ( eft) kiadási ainak növelését, illetve eft tartalékba helyezését javasoljuk. A Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna beruházás forrástáblájának átrendezése miatt felhalmozási hitelfelvételünk át 333 eft összeggel kell módosítani a tartalék terhére. A Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés során megállapított normatíva visszafizetési kötelezettségünk, kamattal együtt eft, mely összeget a tartalékból javasoljuk átcsoportosítani a hivatal dologi kiadásai közé. Felhalmozási bevételeink esetében a kötvény kibocsátásból származó árfolyamnyereség át eft-tal növeljük a tényleges teljesítésnek megfelelően. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. Tapolca Város Tűzoltó Köztestülettel kötött megállapodás alapján a működési költségekhez 150 Ft/lakosság (2.700 eft) összeggel járulunk hozzá. Fenti összeget önkormányzati tartalékból javasoljuk átcsoportosítani az igazgatási feladatok dologi kiadásai közé. Támogatások A Képviselő-testület 183/2008.(VI.27.) Kt.határozatával a Tapolca Városszépítő Egyesület által benyújtott Vendégváró Tapolca című sikeres pályázatához Ft saját erőt biztosított. A városi tömeg- és versenysport támogatása jogcímen fel nem osztott 400 eft-os támogatásról a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság november 18-án döntött (4.számú melléklet) TIAC-Honvéd SE. kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melynek alapján indokolt lenne eft támogatást biztosítani részükre. Kérelmükben többek között szerepel, hogy a bírói díjak, utánpótlásképzés költségei, ifjúsági csapatok utazási költségei nem fedezik a rendelkezésükre álló működési keretet. A fiatal generáció sporttevékenységének biztosítása érdekében kérik az Önkormányzat támogatását. A Sporttelepen automata öntözőrendszer kiépítésének pályázati önrésze eft. Az összegek átcsoportosítását javasoljuk a tartalék terhére. Felújítási és beruházási ainkat a tényleges teljesítésnek megfelelően javasoljuk módosítani. (5.-6.sz. mellékletek) A többletköltségek a tartalékból kerültek átcsoportosításra.

4 4 A beruházási mellékletben (6.sz.mell.) szereplő szakmai, informatikai feladatokon szereplő eft-ból eft-ot át kell csoportosítanunk a dologi kiadások közé, mivel az oktatási intézmények részére biztosított informatikai programok csak egy évig szolgálják az intézmény tevékenységét. Polgármesteri keret felhasználását a 7/a.sz.melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önálló intézményeinknél a 2008.évi nyugdíjazásból adódó bér- és járulékainak többletkiadását önkormányzati tartalékból csoportosítjuk át. (4.447 eft) Intézményeink személyi juttatás és járulék ainak módosítása a korrekciós bérpolitikai intézkedések miatt vált szükségessé. ( eft) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél az ügyelet szakfeladaton a illetve a évről fennmaradó OEP által elismert vizitdíj bevétel (3.366 eft) módosítására jelen rendelettel kerül sor. Az ügyelet szakfeladaton kiemelt ok között is kell átcsoportosítanunk a dologi kiadásokról a személyi juttatások közé, mivel az ügyeleti díjat vállalkozói díjként terveztük és közalkalmazott háziorvosok részére bérként került kifizetésre. A védőnői szakfeladaton viszont a személyi juttatásokon képződő bérmegtakarítást át kell csoportosítanunk a dologi kiadások közé augusztus 31-ével megszűnt az ifjúság egészségügyi orvos munkaviszonya a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél. Az állást az intézet meghirdette, de egyenlőre jelentkező nincs rá. Az állás csak gyermekorvos, illetve ifjúság egészségügyi szakorvos képesítésű orvossal helyettesíthető úgy, hogy az OEP a megfelelő finanszírozást biztosítsa. A feladatot el kell látni, mert kötelező önkormányzati feladat. Megfelelő képesítésű szakember hiányában azonban csupán megbízással lehet a feladatot elláttatni, melynek a finanszírozása 40.-Ft/fő/hó, mely a költséget nem fedezi. A jelenlegi finanszírozás és a korábbi finanszírozás közti különbözet kb eft, melyre a feladat ellátásához az intézménynek szüksége van. A Széchenyi István Szakképző Iskola eft felhalmozási célú, támogatás értékű bevétellel növeli át, melyet az NSZFI-MPA képzési alaprész pályázatán nyert. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLATOK Tapolca, december 16. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és./2008.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Sólyom Károly sk. alpolgármester

5 5 Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2008. (.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról t e r v e z e t Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel eft felhalmozási célú, 0 eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások

6 6 felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások pénzügyi befektetések, részesedés 500 tagi kölcsön felhalmozási célra támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: főben főben főben főben főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 4. Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

7 7 5. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a, december 16. Sólyom Károly alpolgármester dr. Imre László jegyző

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel 0 működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány koncessziós bevétel felhalmozási célra Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

9 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Koncesszióból származó bevétel Részvények értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Részesedés, tagi kölcsön Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Tapolcai Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Közterület használat Földbérlet Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda) Egyéb saját bevételek Működési bevételek oldal

11 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel 0 Közműcsatlakozási díj 0 Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel 0 Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Koncesszióból származó bevétel Osztalék és hozam bevétel, részvény Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony Gazdasági Min.Autómentes Nap Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében"c.kiadvány Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása Veszprém Megyei Önkoemányzat - Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008." Közhasznú foglalkoztatás "Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos) Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorlátozottak tám.) Tapolcai Nyár pályázat évi népszavazás évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat Pedagógiai Intézet (normatíva elszámolás) Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás Jövedelem különbség elszámolása Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása 0 0 Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása Pályázat - létszámcsökkentésre, ill évi bérpolitikai int Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár. 0 0 TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola) Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Hitel - működési fejlesztési kötvénykibocsátás 0 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

14 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan.1- júl.2- szept.1- nov.1- dec.1-3.sz.melléklet 1. Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 0 Felhalmozási kiadás Felújítás 0 1 Cim : 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 2008.évi létszám 2008.évi 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő oldal ezer Ft.

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 26 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő Óvodák : 72, TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÓVODA : 70 fő 70 fő 70 fő 70 fő oldal

16 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 5 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 39 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 35 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 49 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 123,0 0,0 0,0 0,0 0, oldal

17 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 8 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA : 118 fő 118 fő 118 fő 119 fő SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 62 fő 62 fő 62 fő 62 fő 62 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcím : 26 fő 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő oldal

18 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 3.sz.melléklet ezer Ft. EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 0 0 Tamási Áron Műv.Központ : 9 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 283,0 266,0 266,0 266,0 267,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Cim : 283 fő 266 fő 266 fő 266 fő 267 fő oldal

19 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás 0 3 CÍM ÖSSZESEN: oldal

20 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás 0 - TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás TB járulék 0 - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék CÍM - Dologi kiadás ÖSSZESEN: oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 119 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 119 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 119 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.226/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 12-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.226/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 12-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.226/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2007. (X. 10.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2007. (X. 10.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2007. (X. 10.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet Közművelődési kiadványok Száma 1. Nacsa Ferenc Megítélt A pályázó neve A pályázat címe, témája Igényelt összeg támogatási összeg Tapolcai, 8. harckocsi ezred történetének kutatása 90 000 0 Határozat szám

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2010. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2010. (IX. 13.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2010. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelete Tapolca város 2009. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 1 (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 1 (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2007. (II. 14.) Kt. rendelete Tapolca Város költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról 1. (1) Az önkormányzat költségvetéséről

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922 1/E. számú melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 149 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 149 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 149 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 1 (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E a 2008. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2007. évi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben