1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 23-i ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére."

Átírás

1 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Sólyom Károly alpolgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját módosítási hatáskörében bevételi és kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen módosításra a november december 5-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt ok közötti átcsoportosítása miatt került sor. támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - Helyi közlekedés eft - Német Kisebbségi Önkormányzat 5 eft - Korrekciós bérpolitikai intézkedés I.ütem eft - Korrekciós bérpolitikai intézkedés II. ütem eft - Prémiumévek program eft - Szociális kiadások eft - Egyszeri pénzbeni ellátás (szoc.kiadás) eft - Közcélú foglalkoztatás eft - Céltámogatás Tp-Diszel, szennyvízcsat eft Összesen: eft

2 2 A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen pályázati úton eft ot engedélyezett az Önkormányzati Minisztérium. Fenti összeggel a helyi közforgalmú közlekedés működési kiadásainak támogatását javasoljuk. Német Kisebbségi Önkormányzat részére 2008.évre még Ft feladatalapú központi kiegészítő támogatás került kiutalásra, melyet működési kiadásaikra használnak fel. A 162/2008.(VI.19.) Korm.rendelet, illetve a 273/2008.(XI.19.) Korm.rendelet a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007.évi szintjének 2008.évi megőrzése céljából eseti támogatást állapított meg. Az eseti kereset-kiegészítés bruttó összege I. ütemben Ft/fő, II. ütemben Ft/fő, mely összeg a dolgozók részére kifizetésre került. A Széchenyi István Szakképző Iskola részére a II. ütemben kifizetett kereset-kiegészítést a Megyei Önkormányzat utalja eft összegben. A prémiumévek programmal kapcsolatos II. és III.n.évi költségek megtérítésére eft támogatást igényeltünk, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk. E jogcímen költségvetésünkben szinten terveztük a kiadásokat. Időskorúak járuléka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás jogcímen 2008.évi költségvetésünkben eft ot terveztünk. Az ez évi tényleges leigénylés eft. A felhasználás arányában csökkenteni kell ainkat, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon eft-tal. A rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők részére ez évben 2 alkalommal fizettünk ki pénzbeni támogatást. ( Ft) A kifizetett pénzösszeg forrása állami támogatás. A Képviselő-testület 189/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Tapolca-Diszel szennyvízcsatornázási beruházás forrástábláját módosította, Ft céltámogatásról lemondtunk. A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára 180 eft támogatást igényeltünk le, illetve használtunk fel. Szociális kiadásaink keretében tartásdíj megelőlegezésére 90 eft pénzösszeget kaptunk. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattól 50 eft, Tapolca Város polgármesteré 50 eft támogatást kapott, mely összeget a karácsonyi rendezvények megtartására fordítják. Tapolca Város Képviselő-testülete a 222/2008.(IX.29.) Kt. határozatával a Tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére eft pályázati önrészt biztosított tapolcai közmunka program megvalósításához. Az Allianz Hungária Biztosító Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütemének megvalósításához Ft támogatást adott. A panelprogram keretében eft támogatás érkezett a Tapolca, Nagyköz u. 5/B. lakóépület felújításához. Fenti összeg a lakóközösség részére átutalásra került.

3 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tornatermének felújításához, valamint a vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeihez eft támogatást biztosított, melyek kiadási át a felhalmozási kiadások közé javasoljuk beépíteni évben működési bevételeinkből eft, a sajátos működési bevételeinkből (helyi adók) eft többletbevétel várható az hoz képest. (2.sz.melléklet) A többletbevételből javasoljuk működési hitel ( eft) ának csökkentését, a házkezelés ( eft), valamint az ÁFA befizetés ( eft) kiadási ainak növelését, illetve eft tartalékba helyezését javasoljuk. A Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna beruházás forrástáblájának átrendezése miatt felhalmozási hitelfelvételünk át 333 eft összeggel kell módosítani a tartalék terhére. A Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés során megállapított normatíva visszafizetési kötelezettségünk, kamattal együtt eft, mely összeget a tartalékból javasoljuk átcsoportosítani a hivatal dologi kiadásai közé. Felhalmozási bevételeink esetében a kötvény kibocsátásból származó árfolyamnyereség át eft-tal növeljük a tényleges teljesítésnek megfelelően. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. Tapolca Város Tűzoltó Köztestülettel kötött megállapodás alapján a működési költségekhez 150 Ft/lakosság (2.700 eft) összeggel járulunk hozzá. Fenti összeget önkormányzati tartalékból javasoljuk átcsoportosítani az igazgatási feladatok dologi kiadásai közé. Támogatások A Képviselő-testület 183/2008.(VI.27.) Kt.határozatával a Tapolca Városszépítő Egyesület által benyújtott Vendégváró Tapolca című sikeres pályázatához Ft saját erőt biztosított. A városi tömeg- és versenysport támogatása jogcímen fel nem osztott 400 eft-os támogatásról a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság november 18-án döntött (4.számú melléklet) TIAC-Honvéd SE. kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melynek alapján indokolt lenne eft támogatást biztosítani részükre. Kérelmükben többek között szerepel, hogy a bírói díjak, utánpótlásképzés költségei, ifjúsági csapatok utazási költségei nem fedezik a rendelkezésükre álló működési keretet. A fiatal generáció sporttevékenységének biztosítása érdekében kérik az Önkormányzat támogatását. A Sporttelepen automata öntözőrendszer kiépítésének pályázati önrésze eft. Az összegek átcsoportosítását javasoljuk a tartalék terhére. Felújítási és beruházási ainkat a tényleges teljesítésnek megfelelően javasoljuk módosítani. (5.-6.sz. mellékletek) A többletköltségek a tartalékból kerültek átcsoportosításra.

4 4 A beruházási mellékletben (6.sz.mell.) szereplő szakmai, informatikai feladatokon szereplő eft-ból eft-ot át kell csoportosítanunk a dologi kiadások közé, mivel az oktatási intézmények részére biztosított informatikai programok csak egy évig szolgálják az intézmény tevékenységét. Polgármesteri keret felhasználását a 7/a.sz.melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önálló intézményeinknél a 2008.évi nyugdíjazásból adódó bér- és járulékainak többletkiadását önkormányzati tartalékból csoportosítjuk át. (4.447 eft) Intézményeink személyi juttatás és járulék ainak módosítása a korrekciós bérpolitikai intézkedések miatt vált szükségessé. ( eft) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél az ügyelet szakfeladaton a illetve a évről fennmaradó OEP által elismert vizitdíj bevétel (3.366 eft) módosítására jelen rendelettel kerül sor. Az ügyelet szakfeladaton kiemelt ok között is kell átcsoportosítanunk a dologi kiadásokról a személyi juttatások közé, mivel az ügyeleti díjat vállalkozói díjként terveztük és közalkalmazott háziorvosok részére bérként került kifizetésre. A védőnői szakfeladaton viszont a személyi juttatásokon képződő bérmegtakarítást át kell csoportosítanunk a dologi kiadások közé augusztus 31-ével megszűnt az ifjúság egészségügyi orvos munkaviszonya a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél. Az állást az intézet meghirdette, de egyenlőre jelentkező nincs rá. Az állás csak gyermekorvos, illetve ifjúság egészségügyi szakorvos képesítésű orvossal helyettesíthető úgy, hogy az OEP a megfelelő finanszírozást biztosítsa. A feladatot el kell látni, mert kötelező önkormányzati feladat. Megfelelő képesítésű szakember hiányában azonban csupán megbízással lehet a feladatot elláttatni, melynek a finanszírozása 40.-Ft/fő/hó, mely a költséget nem fedezi. A jelenlegi finanszírozás és a korábbi finanszírozás közti különbözet kb eft, melyre a feladat ellátásához az intézménynek szüksége van. A Széchenyi István Szakképző Iskola eft felhalmozási célú, támogatás értékű bevétellel növeli át, melyet az NSZFI-MPA képzési alaprész pályázatán nyert. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. HATÁROZATI JAVASLATOK Tapolca, december 16. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és./2008.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Sólyom Károly sk. alpolgármester

5 5 Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2008. (.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról t e r v e z e t Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft költségvetési bevétellel és eft finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét eft költségvetési kiadással és eft finanszírozási kiadással, azaz ezer Ft összes bevétellel, ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel eft felhalmozási célú, 0 eft működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között eft hiteltörlesztés szerepel. (2) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi ának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat társadalombiztosítási járulékot munkaadói járulékot egészségügyi hozzájárulást dologi kiadásokat előző évi pénzmaradvány visszafizetése ellátottak pénzbeli juttatása hiteltörlesztés és kamat kiadásokat felhalmozási célú kiadások

6 6 felhalmozási pénzeszköz átadás felújítási kiadások pénzügyi befektetések, részesedés 500 tagi kölcsön felhalmozási célra támogatások működési célú átadott pénzeszköz tartalék eft-ban létszámkeretét: főben főben főben főben főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 4. Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

7 7 5. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a, december 16. Sólyom Károly alpolgármester dr. Imre László jegyző

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel 0 működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány koncessziós bevétel felhalmozási célra Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés, tagi kölcsön támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

9 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi 1/a.sz.melléklet ezer Ft 1. Működési bevételek Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adók 0 - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. 0 Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Koncesszióból származó bevétel Részvények értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Részesedés, tagi kölcsön Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Tapolcai Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Részben önálló intézmények Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Tourinform Iroda bevétele Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja ÁFA bevétel Közterület használat Földbérlet Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda) Egyéb saját bevételek Működési bevételek oldal

11 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel 0 Közműcsatlakozási díj 0 Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel 0 Lakbér bevétel Egyéb bevétel Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Koncesszióból származó bevétel Osztalék és hozam bevétel, részvény Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony Gazdasági Min.Autómentes Nap Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében"c.kiadvány Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása Veszprém Megyei Önkoemányzat - Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008." Közhasznú foglalkoztatás "Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos) Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorlátozottak tám.) Tapolcai Nyár pályázat évi népszavazás évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat Pedagógiai Intézet (normatíva elszámolás) Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás Jövedelem különbség elszámolása Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása 0 0 Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása Pályázat - létszámcsökkentésre, ill évi bérpolitikai int Támogatásértékű működési bevétel Intézményi támogatásértékű bevétel Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár. 0 0 TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" Önálló intézmény bevétele Részben önálló intézmények Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola) Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Hitel - működési fejlesztési kötvénykibocsátás 0 Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

14 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan.1- júl.2- szept.1- nov.1- dec.1-3.sz.melléklet 1. Cím SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 0 Felhalmozási kiadás Felújítás 0 1 Cim : 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás Cim : 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 2008.évi létszám 2008.évi 1 KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő oldal ezer Ft.

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 26 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 23 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő Óvodák : 72, TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÓVODA : 70 fő 70 fő 70 fő 70 fő oldal

16 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 5 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 39 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 35 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcim : 49 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 123,0 0,0 0,0 0,0 0, oldal

17 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA jan évi létszám júl.2- szept.1- nov.1- dec évi 3.sz.melléklet ezer Ft. 8 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA : 118 fő 118 fő 118 fő 119 fő SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 0 Felhalmozási kiadás Alcim : 62 fő 62 fő 62 fő 62 fő 62 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Alcím : 26 fő 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő oldal

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben