A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana. Szimpatikus izgatók. Szimpatikus bénítók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana. Szimpatikus izgatók. Szimpatikus bénítók"

Átírás

1 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana Szimpatikus izgatók Szimpatikus bénítók

2 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana oa noradrenalint és az adrenalint katecholaminoknak nevezzük, katechol gyűrűt és etilamin oldalláncot tartalmaznak. o Raktározás és kiürülés o Noradrenalin a szimpatikus posztganglionális idegvégződéseken a vezikulumokból kalcium dependens exocitózissal szabadul fel. A noradrenalin felszabadulás bretyliummal és guanethidinnel gátolható.

3 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o Noradrenalin található még a vezikulumokon kívül a citoplazmában, ahonnan indirekt módon szimpatomimetikus aminok (tiramin, amphetamin, ephedrin) hatására kalciumtól függetlenül szabadul fel. o Noradrenalin és kisebb mértékben adrenalin szabadul fel az agy adrenerg idegvégződésein. o A periférián az adrenalin és kisebb mértékben a noradrenalin a fő katecholamin, a mellékvese velőállomány kromaffin sejtjeiből szabadul fel, ahonnan a keringésbe kerül és hormonként funkcionál.

4 Bioszintézis prejunctionalis szimpatikus idegvégződés rate-limiting enzyme α-methyltyrosin Reserpin

5 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana oa katecholaminok bioszintézise o A prejunctionalis idegvégződésekben, a tirozin a katecholamin szintézist meghatározó tirozin hidroxiláz hatására hidroxilálódik és dihidroxifenilalanin (dopa) keletkezik; a dopa dopa-dekarboxiláz hatására dekarboxilálódik és dopaminná alakul. oa dopamin a vezikulumokba transzportálódik, ez a lépés reserpinnel gátolható, ahol dopamin-βhidroxiláz hatására az oldalláncon hidroxilálódik és noradrenalinná alakul. Az agy számos területén és mellékvese velőállományában a noradrenalin feniletanolamin-n-metiltranszferáz (PNMT) hatására az oldallánc amin csoportján metilálódik és adrenalinná alakul.

6 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o Újrafelvétel és lebomlás o Az idegsejtből kikerült noradrenalin elsősorban aktív transzporttal kerül vissza az idegvégződésbe (uptake 1), ez a folyamat cocainnal és triciklikus antidepresszánsokkal (pl. imipramine) gátolható. A noradrenalin egy második karrier mechanizmussal kerül vissza a tároló vezikulumokba. o A másik aktív transzport rendszer (uptake 2) a gliasejteken és a simaizomsejteken található. o Ezen kívül más egyszerű diffúziós úton is visszakerülhet a szinapszisból.

7 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana oa noradrenalin és az adrenalin oxidatív deaminálódása a mitokondriumokban monoaminooxidáz (MAO) segítségével történik az idegvégződésekben és az effektor sejtekben, a májban és a bélben. MAO izoenzimek (A és B) ismertek. A dopamint elsősorban a MAO-B metabolizálja. o Az idegsejtek és az effektorsejtek catechol-ometiltranszferázt (COMT) tartalmaznak, mely a katecholaminokat metabolizálja. Metabolitok, mint a 3-metoxi-4-hidroximandulasav (VMA) meghatározása a szervezet katecholamin metabolizmusáról szolgáltat adatot.

8 A katecholaminok bioszintézise 2 PNMT - phenylethanolamine-n-methyltransferase

9 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o Adrenoceptorok o α-adrenoceptorok o α 1 -Receptorok a postjunctionalis effector sejteken találhatók, a vascularis simaizomban, excitátoros hatásúak; o α 2 -receptorok a prejunctionalis adrenerg idegvégződéseken, valamint a a pancreas bétasejtjein. o α-adrenoceptorok hatása: vasoconstrictio (α 1 ), mydriasis (α 1 ), a noradrenalin és más neurotranszmitter (Ach) felszabadulásának prejunctionalis gátlása (α 2 ), gastrointestinalis relaxatio (α 2 ), az inzulin felszabadulás gátlása (α 2 ).

10 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana oaz α-adrenoceptorok megkülönböztethetők a β-adrenoceptoroktól az adrenerg agonistákkal való interakciójuk alapján adrenalin >> isoproterenol adrenalin isoproterenol isoproterenol adrenalin

11 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o Az α 1 -receptor (mint a M 1 és M 3 )Gq, foszfolipáz C, IP 3,Ca 2+, protein kináz C o Az α 2 -receptor (mint a M 2 )G i, adenilát cikláz, camp, camp-dependens protein kináz

12 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o β-adrenoceptorok oa β-adrenoceptorok, postjunctionalis effector sejteken, β 1 -receptorok (főleg excitátoros) és β 2 - receptorok (elsődlegesen inhibitoros). o β 1 -receptorok Contractilitás,ingerületvezetést sebessége, zsírsejtek lipolízise, vese renin szekréciója o aktiváhatóság: isoproterenol > adrenalin = noradrenalin, antagonista: atenolol.

13 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o β 2 -receptor alegység oa β 2 -receptorok vasodilatiót és a bél, a bronchusok, az uterus simaizom elemeinek relaxatióját okozzák. oa β 2 -receptor altípus jellemezhető az adrenerg agonistákkal való interakciói alapján isoproterenol >> adrenalin > noradrenalin. adrenalin noadrenalin isoproterenol isoproterenol adrenalin noradrenalin

14 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o β-receptor aktiváció o G s, camp, camp-függő protein kináz (intracellularis Ca 2+ szint változás), ezáltal a sejtek és az egyes szervek aktivitását is megváltoztatja.

15 cardiac muscle epinephrine Ca 2+ L-type Calcium Chanel smooth muscle β 1 β 2 G s Ca 2+ PKA camp SR MLC Ca 2+ Troponin C Pi + Calmodulin + MLCK - contraction MLCP cgmp relaxation NO (endothelial origin M3 receptor - ACh)

16 VI. Sympathomimeticus szerek o Hatás és kémiai szerkezet o Ezek a szerek egyrészt direkt vagy indirekt módon aktiválják a postjunctionalis és a prejunctionalis adrenoceptorokat és utánozzák az endogén katecholaminok az adrenalin és a noradrenalin hatását. A hatások az aktivált receptorok típusa és elhelyezkedése alapján megjósolhatók mivel nem lépnek át a vér-agy gáton és nem jutnak el a CNS-be.

17 Sympathomimetica o Indirekt módon ható szerek vagy az idegvégződéseken növelik a raktározott katecholaminok felszabadulását vagy a felszabadult katecholaminok visszavételét gátolják. oa sympathomimeticus szerek a β-feniletilaminból származtathatók. Az oldallánc vagy a katechol mag kémiai módosítása alapvetően megváltoztatja a szelektivitást és a belső aktivitást az α- és β-receptorokon, természetüket és a metabolizmust.

18 Sympathomimetica o Gyógyszertani hatás o Cardiovascularis rendszer o β 1 -Receptor agonisták növelik a számát (pozitív chronotrop hatás) és az erejét (pozitív inotrop hatás) a szívizom összehúzódásainak és fokozzák az AV csomón keresztül a vezetőképességet (pozitív dromotrop hatás), ami csökkenti a refraktoros periódust. o β 2 -Receptor agonisták relaxációt okoznak a vascularis simaizmokban, ami a szívösszehúzódások reflexes növekedését vonja maga után.

19 Sympathomimetica o α 1 -Receptor agonisták a simaizmok konstrikcióját okozzák és növelik a vérerek ellenállását (a bőrben és a splanchnicus szervekben), evvel fokozzák a perifériás ellenállást és nehezítik a vénás visszajutást. Élettani vérnyomás esetén (alacsony vérnyomás esetén kisebb a hatás), az emelkedett vérnyomás a baroreceptorok izgatásával reflexes vagus túlsújt okoz, ami csökkenti a szív működését (reflexes tachicardia), ez nem jár mindig a szívteljesítmény megváltozásával. o α 2 -Receptor agonisták csökkentik a vérnyomást prejunctionalisan hatva a CNS-en keresztül, gátolva a sympathicus hatás kialakulását.

20 Sympathomimetica o Szem o α-receptor agonisták az iris radialis izmának konstrikcióját okozzák és ezzel a pupillát tágítják (mydriasis). Ezek a szerek növelik a csarnokvíz elfolyását. o β-receptor antagonisták csökkentik a csarnokvíz termelődését. o Légzőszerv (hatások): a β 2 -receptor agonisták relaxációt okoznak a bronchialis simaizmokban és csökkentik az ellenállást.

21 Sympathomimetica o Gastrointestinalis traktus o α-receptor és β-receptor agonisták relaxálják a gastrointestinalis simaizmokat. Az α-receptor agonisták csökkentik az ACh és egyéb transzmitterek felszabadulását prejunctionalis hatásuk miatt; a β- receptorok közvetlenül a simaizmokon találhatók. o α 1 -Receptor agonisták a gastrointestinalis sphincterek kontrakcióját okozzák.

22 Sympathomimetica o Metabolikus és endokrin hatás o β-receptor agonisták fokozzák a máj és a vázizomzat glikogenolízisét és fokozzák a zsírsejtekben a lipolízist (β 3 ). o β-receptor agonisták fokozzák, és α 2 -receptor agonisták csökkentik az inzulin szekréciót. o Húgy- és nemiszervek, β 2 -receptor agonisták a hólyag és az uterus simaizom elemeinek relaxációját, α-receptor agonisták a hólyag konstrikcióját (α 1 ) okozzák.

23 Sympathomimetica o Specifikus sympathomimeticus szerek eltérnek hatástartamukban, a kezelés módjában és a szervekre gyakorolt hatásukban, amit az egyes szervek adrenoceptor altípusai határoznak meg. o Adrenalin és noradrenalin o Az adrenalin és a noradrenalin a GI-ból gyengén szívódik fel és nem éri el a CNS-t érezhető mértékben. Az adrenalin abszorpció subcutan lassú a lokális vasoconstrictio miatt. Az adrenalint és a noradrenalint leggyakrabban IV alkalmazzák (óvatosan, elkerülve a szív arrhythmiát vagy a lokális szöveti nekrózis kialakulását).

24 Sympathomimetica o Ezek a szerek nagymértékben a májban enzimek hatására metabolizálódnak. Katechol-O-metil transzferáz (COMT) a katechol meta-hidroxil csoportját metilezi és a monoaminooxidáz (MAO) eltávolítja az amin csoportot az oldalláncról. A metabolitok a vesén keresztül ürülnek ki. o Adrenalin o Az adrenalin egyaránt aktiválja a β 1 -, β 2 -, és az α- adrenoceptorokat.

25 Sympathomimetica o Adrenalin kezelés fokozza a szív systolés nyomását a positiv inotrop és chronotrop hatás következtében (β 1 -receptor aktiválás), általánosan csökkenti a teljes perifériális ellenállást és a diastolés nyomást a vázizomzat vasodilatioja következtében (β 2 -receptor aktiválás) ami felülmúlja a más szervekben (vesében, bőrben) kialakuló vasoconstrictio hatását (α-receptor aktiválás). Az átlagos arteriális nyomás enyhén növekedhet, csökkenhet, vagy változatlan maradhat a systolés és a diastolés nyomás egyensúlyától függően.

26 Sympathomimetica o Nagyobb dózisban, az adrenalin vasoconstrictiot okoz a vázizomzatban (α-receptor aktiválás). o Az adrenalin fokozza a véráramlást a coronariákban a szív fokozott telítődése miatt; ez anginás rohamot válthat ki coronaria elégtelenségben. o Az adrenalin fokozza a csarnokvíz eltávozását (α-receptor aktiválás) és csökkenti nyíltzugú glaukóma esetén a szem belső nyomását. A pupillát tágítja (mydriasis) az iris radialis izmának kontrakciójával (α-receptor aktiváció). o Az adrenalin relaxálja a bronchialis simaizmokat (β 2 -receptor aktiválás).

27 Sympathomimetica o Noradrenalin o A noradrenalin aktiválja β 1 -receptorokat (hasonló mértékben, mint az adrenalin) és az α-receptorokat (kevésbé mint az adrenalin). A β 2 -receptorokra hatása elenyésző. o A noradrenalin fokozza a teljes peripheriás ellenállást és a diastoles vérnyomást erőteljesebben, mint az adrenalin, mivel a β 2 - receptor aktiválás hiányában nem alakul ki vasodilatatio a vázizomzat ereiben. o A noradrenalin fokozza a systoles vérnyomást és az átlagos arterialis nyomást. o Direkt stimuláló hatása van a szívfrekvenciára, amit azonban a baroreceptor-reflex által mediált vagus bradicardia elfed. o A noradrenalin terápiás célra ritkán használt.

28 Sympathomimetica o Dopamin o A dopamin aktiválja a peripheralis β 1 - adrenoceptorokat és fokozza a szív frekvenciát, valamint a kontraktilitást. o A dopamin aktiválja a prejunctionalis és a postjunctionalis dopamin D 1 -receptorokat a vesében, a coronariákban, és a splanchnicus erekben, evvel csökkenti az arteriális ellenállást és fokozza a vérkeringést. Prejunctionalisan a dopamin gátolja a noradrenalin kiürülést. o Alacsony dózisban, a dopamin pozitíve inotrop hatású és fokozza a systolés nyomást, azonban a diastolés nyomást és az átlagos vérnyomást jelentősen nem befolyásolja. o Nagyobb dózisban, a dopamin aktiválja az α- receptorokat és vasoconstrictiot okoz, ami reflexesen csökkenti a szívfrekvenciát.

29 Sympathomimetica o β-adrenoceptor agonisták o Dobutamin o A dobutamin szintetikus katecholamin, a dopaminból vezethető le. o A dobutamin szelektív hatású a β 1 -receptorokra és nincs hatása a dopamin receptorokra. o Fokozza szívteljesítményt korlátozott mértékű vasodilatatio és reflexes tachycardia mellett. o Dobutamin csak IV infúzióban adható, mivel rövid felezési idejű.

30 Sympathomimetica o Terbutalin (albuterol, metaproterenol, levalbuterol, salmeterol és formoterol) o Szelektív β 2 -receptor agonisták, melyek relaxálják a bronchialis simaizom elemeket, kevesebb szívhatással és hosszabb hatásidővel rendelkeznek, mint az adrenalin. o Szelektivitásukat elvesztik magasabb koncentrációban.

31 Sympathomimetica o Isoproterenol o Isoproterenol aktiválja a β-receptorokat, aktivitása elenyésző az α-receptorokra. o Isoproterenol relaxálja a bronchialis simaizmokat. o Ez a szer növeli a szív frekvenciáját és a kontraktilitást, valamint vasodilatiot okoz a vázizmokban csökkentve a teljes peripheralis rezisztenciát és növelve a diastilés vérnyomást. o Ritkán használt a szelektív β 2 -adrenoceptor agonista hatása miatt.

32 Sympathomimetica Blood pressure Femoral blood flow Renal blood flow Peripherial vascular resistance Myocardial concractile force Heart rate Cardiac output

33 IV injection of epinephrine (EPI) elicits a prompt increase in blood pressure and pulse pressure. The increase in blood pressure is caused mainly by effects on vascular smooth muscle alpha-1 receptors. There is also a positive inotropic effect on the heart mediated by beta-1 receptors. However, the positive chronotropic effect of epinephrine on the heart was completely masked by reflex bradycardia. This is triggered by the increase in blood pressure and is mediated mainly by increased firing of the vagus (releasing acetylcholine [ACh] in supraventricular parts of the heart, including the sino-atrial [SA] node). While heart rate decreased, it also became a little irregular. This is typical when EPI is pushing the SA node 'accelerator', and the ACh from the vagus nerve is pushing the SA node 'brakes'. Also note that diastolic pressure did not increase very much in response to EPI. This is partly because of the reflex bradycardia that provides greater time for diastolic 'runoff' of blood. Also, there is an underlying vasodilation in some vascular beds mediated by beta-2 receptors. When a rapid bolus of epinephrine is injected IV, a pressor response is typical as shown here. This is different from the classical response seen upon slow IV infusion of catecholamines in humans. When epinephrine is injected after atropine, reflex bradycardia is missing and epinephrine exerts its expected positive chronotropic effect on the heart. The pressor response remains and is somewhat greater, particularly in the diastolic pressure (less time for diastolic 'runoff' at higher heart rates). EPI is an agonist of both alpha and beta adrenergic receptors. Following administration of phenoxybenzamine (POB) (atropine already present), the alpha receptors are blocked. In such a condition the injection of EPI results in a depressor response. This is mediated by the beta-2 receptors located in some vascular beds. In the absence of POB this vasodilation is present, but the alpha receptor mediated vasoconstriction is so prominent that the beta-receptor mediated vasodilation is masked. Thus, when injected in a bolus EPI normally causes a pressor response, but in an animal whose alpha receptors are blocked EPI causes a depressor response. This change in the qualitative nature of the blood pressure response to EPI is known as 'epinephrine reversal'. In the presence of atropine + POB, EPI also causes a prominent increase in heart rate. Some of this is due to a reflex tachycardia elicited by the depressor response of blood pressure. Some of this tachycardia is also due to EPI activation of beta-1 receptors in the SA node of the heart. One of the most spectacular successes in pharmacology has been the ability to distinguish between different kinds of closely related receptors. This tracing shows the response to EPI following atropine + POB + practolol. Practolol is a selective antagonist of beta-1 receptors. Thus, it prevents the effects of catecholamines on the heart but not on the vasculature. Injection of EPI in this condition thus results in a depressor response, but almost no tachycardia. Both the direct and reflex components of the tachycardia caused by EPI are blocked. It is important to understand that in anesthetized, but otherwise untreated animals (dogs), autonomic reflexes respond to changes in blood pressure. The reflexes can significantly alter responses to injected drugs, as will be demonstrated.

34 Sympathomimetica o α-adrenoceptor agonisták o Phenylephrin (methoxamine, metaraminol, midodrin) oelsősorban direkt módon az α 1 -receptorokat stimulálják, ezzel vasoconstrictiot okoznak, fokozzák a teljes peripheralis rezisztenciát és növelik a systolés és diastolés nyomást. Metaraminol indirekt módon is hat; a sympathicus idegvégződéseken felvételre kerül és kiürülve hamis neurotransmitterként működik. o Mivel a COMT hatására nem metabolizálódnak, bár kevésbé potenciálisak, mégis hosszabb hatásúak mint a katecholaminok. o Midodrin prodrug, hidrolizálva α 1 -adrenoceptor agonistává desglimidodrinné alakul.

35 Sympathomimetica o Xylometazolin és oxymetazolin o Szelektív hatásúak az α-receptorokon. o Magas dózisban clonidin- szerű hatást okoznak, mivel hatnak a CNS-re. o Clonidin, methyldopa (xylazin, medetomidin) o Direkt módon, vagy indirekt módon aktiválják prejunctionalisan és tartós adagolás során feltehetően postjunctionalisan elhelyezkedő α 2 -receptorokat a medulla vasomotor központjában csökkentve a sympathicus tónust. o Csökkentik a vérnyomást, csökkentve a teljes peripheralis ellenállást és tartósan alkalmazva csökkenti a szívteljesítményt és szívfrekvenciát. o Methyldopa prodrug, aktív α-metilnorepinefrinné metabolizálódik (és α-metildopaminná) az idegvégződéseken.

36 Sympathomimetica o Egyéb adrenoceptor agonisták o Ephedrin indirekt módon fokozza a noradrenalin leadást az idegvégződéseken és számos direkt hatása is van az adrenoceptorokra. o Az ephedrin hasonló hatású, mint az adrenalin, azonban hatáserőssége kisebb, hatását viszont hosszabb ideig kifejti mivel rezisztens a COMT és MAO metabolizmussal szemben. o Per os hatásos szemben a katecholaminokkal, átjut az agyba és stimulálja a CNS-t. o Pseudoephedrin, az ephedrin izomerje, nasalis decongestánsok összetevője. o Huzamosabb használat tachyphylaxishoz (tolerancia kialakulása) vezet a peripheralis hatások kíséretében.

37 Sympathomimetica o Amphetamin Hasonló hatásokat okoz mint az ephedrin, indirekt és direkt módon. o Felszívódása jó, és belép a CNS-be és azt jelentősen stimulálja.

38 Sympathomimetica o Terápiás használat o Cardiovascularis rendszer o Phenylephrin, methoxamin, és norepinephrin valamint más direkt-hatású α-receptor sympathomimeticus szerek használatosak hypotensiv szükségállapotban.

39 Sympathomimetica o A sympathomimeticus szerek a shock legtöbb formájában nem használhatók. További vasoconstrictio veszélyes lenne. o Alacsony és közepes dózisban a dobutamin vagy dopamin használható cardiogen vagy szeptikus shockban mivel növelik a szívteljesítményt minimális vasoconstrictiót okozva a perifériás erekben. o Epinephrin használatos hypotensioban és angioedemaban, anaphylacticus shockban. o Dobutamin használható congestiv cardiomiopathia kezelésére. o Isoproterenol vagy adrenalin használható végveszélyben szívmegálláskor mivel növeli a kamra összehúzódását és fokozza a AV ingerületvezetést.

40 Sympathomimetica o Adrenalin általánosan használt lokális anestheticumokkal kombinálva (1: ) infiltrációnál mivel csökkenti a véráramlást. Az α- receptor agonista hatás lokális vasoconstrictiot okoz, ami prolongálja a lokális anestheticumok hatását és lehetővé teszi a kisebb mennyiségű használatukat csökkentve a toxicitás veszélyét. Phenylephrin és noradrenalin szintén használható ilyen célra. o Adrenalin spinalis anesthesia esetén fenntartja a vérnyomást, mint a phenylephrin, és topicalisan csökkenti a superficialis vérzéseket.

41 o Légzőszerv Sympathomimetica o Phenylephrin és más rövid- és hosszú hatású α- adrenoceptor agonisták, beleértve az oxymetazolint, xylometazolint, ephedrint és pseudoephedrint szénanáthában, rhinitis tüneti kezelésére használhatók. Hosszú távú használatuk ischemia kialakulásához és rebound hyperemiahoz vezet, krónikus rhinitis és vértolulás alakul ki. Metaproterenol, terbutaline, albuterol, és más β 2 -adrenoceptor agonisták asthma kezelésére használhatók. Adrenalin acut bronchospasmus kezelésére vehető igénybe. o Adrenalin subcutan használható a bronchospasmus, congestio, angioedema és cardiovascularis collapsus anaphylaxiában.

42 Sympathomimetica o Szem o Phenylephrin megkönnyíti a retina vizsgálatát mydriaticus hatása miatt. Használható a conjunctiva kisebb allergiás hyperemiájában. o α 2 -Receptor agonisták (apraclonidine és brimonidine) melyek csökkentik az intraocularis nyomást és fokozzák a csarnokvíz elfolyását (adrenalin és dipivefrin ritkán használt) kiszorítják a β-adrenoceptor blokkolók és a prosztaglandin analógok a krónikus nyílt zugú glaukóma kezelésében.

43 Sympathomimetica Horner szindróma o CNS o Amphetamin és analógjai nem használatosak az álatorvoslásban. o Hydroxyamphetamin és phenylephrin Horner szindróma diagnosztizálásában használt. o Xylazin, detomidin, medetomidin, (dexmedetomidin), szelektív centrálisan ható α 2 -adrenoceptor agonisták sedativ hatásúak.

44 Sympathomimetica o Mellékhatások és toxicitás o A sympathomimeticus szerek mellékhatásai kapcsolatosak farmakológiai hatásukkal. o Adrenalin és noradrenalin vagy más presszor amin túladagolás esetén hypertensio, lehetségesen cerebralis vérzés, pulmonaris ödéma, és cardialis aritmia alakul ki. Enyhébb tünetek: (fejfájás, szédülés) és tremor. A megnövekedett cardialis terhelés anginát vagy myocardialis infarctust eredményez coronaria elégtelenség esetén.

45 Sympathomimetica o Phenylephrin nem használható zártzugú glaukóma kezelésére iridectomia előtt, mivel növelheti az intraocularis nyomást. o Az amphetamin és az amphetamin származékok elvonási tüneteket okoznak. o Interakciók o Tricyclicus antidepressansok gátolják a katecholamin visszavételt és fokozhatják az adrenalin és noradrenalin hatását. o Számos halogénezett anestheticus szer és a digitalis érzékenyítheti a szívet a β-receptor stimulans hatással szemben, ezzel ventricularis arrhythmiat váltva ki.

46 Sympatholytica VII. Adrenerg Receptor Antagonisták Az α- vagy β-adrenoceptorokon megelőzik vagy visszafordítják az endogén noradrenalin és adrenalin, illetve a sympathomimeticus szerek hatását. o α-adrenoceptor antagonisták o Gyógyszertani hatások oaz α-adrenoceptor antagonisták gyógyszertani hatásai főleg cardiovascularisak beleértve a kisebb periferialis vascukaris ellenállást és az alacsonyabb vérnyomást. Az α-receptor agonisták presszor hatásának kialakulását megakadályozzák.

47 Sympatholytica o α-adrenoceptor antagonisták a sympathomimeticus szerek pressor hatását visszafordítják mind az α- és β- adrenoceptor agonisták esetében depresszor válaszra; amit adrenalin visszafordításnak (epinephrine reversal) hívnak. o Specifikus szerek o Phentolamin intravénásan használható, rövid hatású kompetitív antagonista mind az α 1 -és α 2 - receptorokon. Csökkenti a peripheralis ellenállást és a vérnyomást. Tolazolin, a phentolaminhoz hasonló hatású, ritkábban használt szer.

48 Sympatholytica o Prazosin oprazosinaz α 1 -receptoron szelektíven ható kompetitív antagonisták prototípusa. o Prazosin csökkenti a peripheralis ellenállást és a vérnyomást. o Per os alkalmazható. Prazosin hatása lassan alakul ki, viszont hatása tartós. A májban fokozottan metabolizálódik (50% first pass metabolizmus).

49 Sympatholytica o Labetalol o Labetalol kompetitív antagonista (parciális agonista) relatív szelektivitással az α 1 -receptorokon és gátolva a β-receptorokat. o Labetalol csökkenti a szívfrekvenciát és a myocardialis kontraktilitást, csökkenti a teljes peripheralis ellenállást és csökkenti a vérnyomást. o Alkalmazható per os vagy intravénásan (extenzív first-pass metabolizmus). o Phenoxybenzamin ophenoxybenzamin nem kompetitív, irreverzibilis α 1 - receptor antagonista. o Phenoxybenzamine kovalensen kötődik ezért hosszú hatású gátlást okoz (15 50 óra).

50 Sympatholytica o Terápiás használat oáttekintés o α 1 -Adrenoceptor antagonisták leggyakrabban hypertensio és prostata hypertrophiát követő húgyszervi obstructio esetén használatosak. o α 2 -Adrenoceptor antagonisták szerepe az α 2 - adrenoceptor agonisták (xylazin, detomidin) hatásának felfüggesztése. o Pheochromocytoma o Pheochromocytoma a mellékvesevelő tumoros megbetegedése, a katecholamin fokozott szekréciójával jár. Tünetek: hypertensio, tachycardia és arrhythmia. Atipamezol Atipamezole competitively inhibits alpha2-adrenergic receptors, thereby acting as a reversal agent for alpha2-adrenergic agonists (e.g., medetomidine). Net pharmacologic effects are to reduce sedation, decrease blood pressure, increase heart and respiratory rates, and re-duce the analgesic effects of alpha2-adrenergic agonists.

51 Sympatholytica o Phentolamin és phenoxybenzamin használható a pheochromocytoma kezelésére a sebészeti beavatkozást megelőző állapotban; használható hosszú távú kezelésre is az inoperabilis tumoroknál. o β-receptor antagonisták gyakran használtak a a túlzott katecholamin hatás megelőzésére az α- receptor blokád kialakítása után. o Adrenoceptor antagonisták, különösen a labetalol használható pheochromocytoma vagy sympathomimeticus agonisták túladagolását követően hirtelen fellépő α- receptor stimuláció esetén hypertensiv krízis felfüggesztésére.

52 Sympatholytica o Prazosin és labetalol használható esszenciális hypertensioban. o α 1 -Adrenoceptor antagonisták, mint a prazosin, terazosin és doxazosin használható benignus prostata hypertrophia (BPH) esetén a húgyúti obstruction mérséklésére. Tamsulosin nagyobb hatásfokú lehet, mivel szelektív az α 1A -receptorokra. oaz α-adrenoceptor antagonisták (pl. phentolamin) peripheralis vasospasmus esetén használhatók (Raynaud szindróma papaverinnel kombinálva).

53 Sympatholytica o Mellékhatások o Phentolamin mellékhatásai: hypotensio, reflex estachycardia, arrhythmia, angina és diarrhea. Óvatos használata igényelt gyomorfekély coronaria betegség esetén. o Prazosin, terazosin és doxazosin bevezető kezelése során hypotensio és bradycardia alakul ki; értékelhető tachycardia nem alakul ki. o Labetalol: hypotensio éa GI zavarok. Bradycardia alakul ki túladagolás esetén. A labetalol összességében kevesebb mellékhatást okoz a bronchusoknál és cardiovascularis rendszerben, mint a szelektív β- receptor antagonisták.

54 Sympatholytica o β-adrenoreceptor antagonisták o Gyógyszertani hatások o Cardiovascularis rendszer o β-adrenoreceptor antagonisták csökkentik a vérnyomást, feltehetően azért mivel a szívre kombinált hatást fejtenek ki a renin angiotensin rendszerrel és a CNS-sel. o Csökkentik sympatheticusan stimulált szívfrekvencia növekedést, contractilitást valamint a szívteljesítményt. o β-adrenoreceptor antagonists meghosszabbítják az AV vezetési időt. o Alapvetően növelik a peripheralis ellenállást. Azonban, hosszan tartó kezelés során hypertensio esetén csökken a peripheralis ellenállás. o β-adrenoreceptor antagonisták csökkentik a renin leadást.

55 Sympatholytica o Specifikus szerek oáttekintés o Propranolol a β-adrenoreceptor antagonisták protitípusa. o Antihypertensive hatású, mely lassan alakul ki (a mechanizmus nem ismert). o β-adrenoreceptor antagonisták per os alkalmazás során jól felszívódnak. Beleértve a propranololt, alacsony a hasznosulásuk (<50%) az extenzív firstpass metabolizmus miatt; a kezelések hatása a betegeknél nagyfokú eltérést mutat, különösen a metoprololnál. o Az esmolol (10 min) a nadolol és a betaxolol (15 25 h) kivételével, a legtöbb felezési ideje (t 1/2 ) 3 12 óra.

56 Sympatholytica o Propranolol o Propranolol kompetitíve antagonista a β 1 -és β 2 - receptorokon. o Propranolol a hypertensio hosszú távú kezelésére alkalmas, azonban hypertensiv krízisben nem használható. o Vészhelyzetben supraventricularis és ventricularis arrhythmia kezelésére intravénásan használható. o Propranolol 90%-a a plazma fehérjékhez kötődik. o Metabolizmusa a májban történik, ezért májbetegségnél hatása elnyúlik.

57 ometoprolol, betaxolol, atenolol o These drugs are somewhat selective β 1 -receptor antagonists that may offer some advantage over nonselective β-adrenoceptor antagonists to treat cardiovascular disease in asthmatic patients, although cautious use is still warranted. oatenolol is eliminated primarily by the kidney and undergoes little hepatic metabolism; it has little local anesthetic activity; it enters the CNS poorly. oacebutolol has partial agonist activity. obetaxolol is used topically for chronic open-angle glaucoma. oesmolol is ultrashort acting (t 1/2 = 10 min) because of extensive plasma hydrolysis by esterases; it is administered by IV infusion. ometoprolol is also available in sustained-release preparation.

58 Sympatholytica o Labetalol, Carvedilol o Labetalol részleges agonista, blokkolja a β- receptorokat és az α 1 -receptorokat (3:1 től 7:1 arányban). Carvedilol szintén kevert aktivitású egyenlő hatással a β-receptorokon és az α 1 - receptorokon. o Labetalol csökkenti a szívfrekvenciát és a myocardialis kontraktilitást, csökkenti totális peripherialis rezisztenciát és csökkenti a vérnyomást. o Alkalmazhatók per os vagy intravénásan, jelentős a first-pass metabolizmus.

59 Sympatholytica o Timolol, nadolol és sotalol o Nem szelektív β-receptor antagonisták. o Timolol kiváló hatással rendelkezik glaukóma topikális kezelésében. Mint a propranololnak nincs lokális anestheticus aktivitásuk. o Sotalol ezenkívül elnyújtja a szív akciós potenciált és arrhythmia kezelésére használják. o Pindolol, penbutolol nem szelektív antagonisták részleges β 2 -receptor agonista hatással. o Carteolol is used topically to treat open-angle glaucoma. Változatlanul ürül ki.

60 Sympatholytica o Terápiás használat o Cardiovascularis rendszer o β-adrenoreceptor antagonisták hypertensio kezelésére, gyakran diureticumokkal vagy vasodilatatorokkal kombinálva használhatók. o Csökkentik a myocardialis infarctus előfordulását. o Profilaktikus céllal supraventricularis és ventricularis arrhythmia kezelésére alkalmasak. o β-adrenoreceptor antagonisták az angina pectoris profilaxisában segítséget nyújtanak. Hosszú távú használatuk fokozhatja az akut myocardialis infarctus túlélését. o Propranolol enyhíti az anginát, szívdobogást, a légzési nehézséget és légzéskihagyást obstruktív cardiomyopathiában. Ez a hatás a ventricularis ejectio lassulásával és a kiáramlási ellenállás csökkenésével magyarázható.

Az autonom (vegetatív) idegrendszerre ható szerek: bevezetés

Az autonom (vegetatív) idegrendszerre ható szerek: bevezetés Részletes gyógyszertan Az autonom (vegetatív) idegrendszerre ható szerek: bevezetés I. A perifériális idegrendszer II. Parasympathomimeticus szerek III. Muszkarinreceptor antagonisták IV. Ganglionbénítók

Részletesebben

Bertók Csaba... mentőtiszt Simon Veronika... mentőtiszt hallgató Nagy Tamás... mentőtiszt hallgató

Bertók Csaba... mentőtiszt Simon Veronika... mentőtiszt hallgató Nagy Tamás... mentőtiszt hallgató 2. javított kiadás 2011 A kiadvány összeállításában részt vettek: Bertók Csaba... mentőtiszt Simon Veronika... mentőtiszt hallgató Nagy Tamás... mentőtiszt hallgató 2. Tartalomjegyzék 1. Antiarrhythmiás

Részletesebben

Gyógyszertan 2. A VEGETATÍV IDEGRENDSZER ÉS A NEUROMUSZKULÁRIS JONKCIÓ GYÓGYSZERTANA. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan 2. A VEGETATÍV IDEGRENDSZER ÉS A NEUROMUSZKULÁRIS JONKCIÓ GYÓGYSZERTANA. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan 2. A VEGETATÍV IDEGRENDSZER ÉS A NEUROMUSZKULÁRIS JONKCIÓ GYÓGYSZERTANA Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 Gyógyszertan... 1 GYÓGYSZERTANA... 1 A VEGETATÍV IDEGRENDSZER

Részletesebben

SYMPATHOMIMETCUMOK. Tirozin DOPA DOPAMIN Noradrenalin Adrenalin

SYMPATHOMIMETCUMOK. Tirozin DOPA DOPAMIN Noradrenalin Adrenalin SYMPATHOMIMETCUMOK Azok a vegyületek, melyek a sympathicus idegrendszer izgalmi állapotát okozzák. A sympathicus postganglionalis rost ingerlése során felszabaduló sympathin cathecholaminok keveréke: Noradrenalin

Részletesebben

A GYÓGYSZERHATÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI

A GYÓGYSZERHATÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI A GYÓGYSZERHATÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI A GYÓGYSZERHATÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI Prof. Dr. Tósaki Árpád Kiadó Budapest, 2011 Prof. Dr. Tósaki Árpád Kézirat lezárva: 2011. okt. 31. ISBN KIADÓ A kiadásért

Részletesebben

Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai

Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES Hypertensiv krízisállapotok és a perioperatív hypertonia aktualitásai Actualities of hypertensive crises and perioperative hypertension Gondos Tibor 1, Futó Judit

Részletesebben

Gyógyszertan 6. A központi idegrendszer gyógyszertana. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan 6. A központi idegrendszer gyógyszertana. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan 6. A központi idegrendszer gyógyszertana Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 1 Általános érzéstelenítők - narkotikumok... 5 A narkozis stádiumai... 5 Preoperatív

Részletesebben

Gyógyszertan 3. A SZÍV-ÉRRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK GYÓGYSZERES SZABÁLYOZÁSA. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan 3. A SZÍV-ÉRRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK GYÓGYSZERES SZABÁLYOZÁSA. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan 3. A SZÍV-ÉRRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK GYÓGYSZERES SZABÁLYOZÁSA Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 1 A SZÍV-ÉRRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK GYÓGYSZERES SZABÁLYOZÁSA... 1 1. A

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Metoprolol Z 1a Pharma 25 mg retard filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Metoprolol Z 1a Pharma 25 mg retard filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Metoprolol Z 1a Pharma 25 mg retard filmtabletta Metoprolol Z 1a Pharma 50 mg retard filmtabletta Metoprolol Z 1a Pharma 100 mg retard filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI

Részletesebben

Gyógyszertan 4. A LÉGZŐRENDSZERT BEFOLYÁSOLÓ GYÓGYSZEREK. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan 4. A LÉGZŐRENDSZERT BEFOLYÁSOLÓ GYÓGYSZEREK. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan 4. A LÉGZŐRENDSZERT BEFOLYÁSOLÓ GYÓGYSZEREK Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 A LÉGZŐRENDSZERT BEFOLYÁSOLÓ GYÓGYSZEREK... 1 Az asthma bronchiale gyógyszerei...

Részletesebben

M. J. Neal: Rövid farmakológia

M. J. Neal: Rövid farmakológia M. J. Neal: Rövid farmakológia Rövid farmakológia M. J. Neal Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy s and St Thomas s Hospitals (UMDS)

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2003; 7 (1): 1 74. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Oralis antidiabetikumok használhatósága és a cardiovascularis szövődmények kialakulásában szerepet játszó egyes tényezők vizsgálata kutyák alloxannal

Részletesebben

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal 1093 Budapest,

Részletesebben

A KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE HATÓ GYÓGYSZEREK I. Bevezetés Analeptikumok Trankvillánsok Nyugtató-altató szerek Fájdalomcsillapítók.

A KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE HATÓ GYÓGYSZEREK I. Bevezetés Analeptikumok Trankvillánsok Nyugtató-altató szerek Fájdalomcsillapítók. A KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE HATÓ GYÓGYSZEREK I. Bevezetés Analeptikumok Trankvillánsok Nyugtató-altató szerek Fájdalomcsillapítók Összeállította: Semjén Gábor 2007. Kommunikáció az idegsejtek között Apáthy

Részletesebben

Fájdalom és opioidok

Fájdalom és opioidok Fájdalom és opioidok MURÁNYI MARIANNA DR. RADÁK ZSOLT DR. Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest A szövetkárosító hatású ingerek fájdalomérzetet váltanak ki, megvédve a szervezetet

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (2):67-102. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Symbicort forte Turbuhaler 9 mikrogramm/320 mikrogramm inhalációs por

Symbicort forte Turbuhaler 9 mikrogramm/320 mikrogramm inhalációs por 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Symbicort forte Turbuhaler 9 mikrogramm/320 mikrogramm inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Belélegzett adagonként (az eszköz szájrészén kilépő adag): 9 mikrogramm

Részletesebben

GYÓGYSZEREINK AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA

GYÓGYSZEREINK AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA GYÓGYSZEREINK AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA OGYI KÖZLEMÉNYEK A FŐSZERKESZTŐ ROVATA Borvendég János dr. Kedves Kolléganők, Kollégák, Tisztelt Olvasóink! Most megjelenő tematikus számunk

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA ALAPJAI II.

A GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA ALAPJAI II. Debreceni Egyetem rvos- és Egészségtudományi entrum Gyógyszerészi Kémiai Tanszék Dr. erczegh Pál A GYÓGYZERÉZI KÉMIA ALAPJAI II. Debrecen, 2004 Kézirat gyanánt 1 Pszichostimulánsok A központi idegrendszer

Részletesebben

A HYPERTONIA betegség kezelése. dr. Illés Árpád DEOEC, Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 2010. tantermi

A HYPERTONIA betegség kezelése. dr. Illés Árpád DEOEC, Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 2010. tantermi A HYPERTONIA betegség kezelése dr. Illés Árpád DEOEC, Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 2010. tantermi Kategória A HYPERTONIA DEFINICIÓJA ÉS KLASSZIFIKÁCIÓJA (Hgmm) Systolés Diastolés

Részletesebben

Fehér, kerek, bikonvex tabletta, egyik oldalán negyedel vonallal ellátva. A tabletta átmérje körülbelül 9 mm. A tabletta egyenl negyedekre osztható.

Fehér, kerek, bikonvex tabletta, egyik oldalán negyedel vonallal ellátva. A tabletta átmérje körülbelül 9 mm. A tabletta egyenl negyedekre osztható. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Nebibeta 5 mg tabletta 2. MINSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 5 mg nebivolol (5,45 mg nebivolol-hidroklorid formájában) tablettánként. Segédanyag: 85,96 mg laktóz-monohidrátot tartalmaz

Részletesebben

A renin-angiotenzinaldoszteron. rendszer

A renin-angiotenzinaldoszteron. rendszer A renin-angiotenzinaldoszteron rendszer és klinikai vizsgálata Stratégiai partner a laboratóriumi diagnosztikában! 2013 A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer és működése A hipertónia gyakorisága nagyon

Részletesebben

A renin-angiotenzinaldoszteron. rendszer

A renin-angiotenzinaldoszteron. rendszer A renin-angiotenzinaldoszteron rendszer és klinikai vizsgálata Stratégiai partner a laboratóriumi diagnosztikában! 2014 D-vitamin 2 A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer és működése A hipertónia gyakorisága

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (6):191 224. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira

Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira Dr. Harmati Gábor DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Debrecen,

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (1):1 64. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Ramipril-HCT 1 A Pharma 2,5 mg/12,5 mg tabletta: Ramipril-HCT 1 A Pharma 5 mg/25 mg tabletta:

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Ramipril-HCT 1 A Pharma 2,5 mg/12,5 mg tabletta: Ramipril-HCT 1 A Pharma 5 mg/25 mg tabletta: 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Ramipril-HCT 1 A Pharma 2,5 mg/12,5 mg tabletta Ramipril-HCT 1 A Pharma 5 mg/25 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Ramipril-HCT 1 A Pharma 2,5 mg/12,5 mg tabletta:

Részletesebben

2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 205. ACEgátló. javasolt* javasolt javasolt javasolt ve, di*

2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 205. ACEgátló. javasolt* javasolt javasolt javasolt ve, di* 2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 205 15. táblázat. Az antihypertensiv gyógyszerválasztás elvei Rizikófaktor, szövõdmény, társbetegség, speciális állapot ARB Diureticum

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ABILIFY 15 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 15 mg aripiprazol tablettánként. Segédanyag: 57 mg laktóz tablettánként A segédanyagok

Részletesebben