A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana. Szimpatikus izgatók. Szimpatikus bénítók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana. Szimpatikus izgatók. Szimpatikus bénítók"

Átírás

1 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana Szimpatikus izgatók Szimpatikus bénítók

2 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana oa noradrenalint és az adrenalint katecholaminoknak nevezzük, katechol gyűrűt és etilamin oldalláncot tartalmaznak. o Raktározás és kiürülés o Noradrenalin a szimpatikus posztganglionális idegvégződéseken a vezikulumokból kalcium dependens exocitózissal szabadul fel. A noradrenalin felszabadulás bretyliummal és guanethidinnel gátolható.

3 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o Noradrenalin található még a vezikulumokon kívül a citoplazmában, ahonnan indirekt módon szimpatomimetikus aminok (tiramin, amphetamin, ephedrin) hatására kalciumtól függetlenül szabadul fel. o Noradrenalin és kisebb mértékben adrenalin szabadul fel az agy adrenerg idegvégződésein. o A periférián az adrenalin és kisebb mértékben a noradrenalin a fő katecholamin, a mellékvese velőállomány kromaffin sejtjeiből szabadul fel, ahonnan a keringésbe kerül és hormonként funkcionál.

4 Bioszintézis prejunctionalis szimpatikus idegvégződés rate-limiting enzyme α-methyltyrosin Reserpin

5 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana oa katecholaminok bioszintézise o A prejunctionalis idegvégződésekben, a tirozin a katecholamin szintézist meghatározó tirozin hidroxiláz hatására hidroxilálódik és dihidroxifenilalanin (dopa) keletkezik; a dopa dopa-dekarboxiláz hatására dekarboxilálódik és dopaminná alakul. oa dopamin a vezikulumokba transzportálódik, ez a lépés reserpinnel gátolható, ahol dopamin-βhidroxiláz hatására az oldalláncon hidroxilálódik és noradrenalinná alakul. Az agy számos területén és mellékvese velőállományában a noradrenalin feniletanolamin-n-metiltranszferáz (PNMT) hatására az oldallánc amin csoportján metilálódik és adrenalinná alakul.

6 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o Újrafelvétel és lebomlás o Az idegsejtből kikerült noradrenalin elsősorban aktív transzporttal kerül vissza az idegvégződésbe (uptake 1), ez a folyamat cocainnal és triciklikus antidepresszánsokkal (pl. imipramine) gátolható. A noradrenalin egy második karrier mechanizmussal kerül vissza a tároló vezikulumokba. o A másik aktív transzport rendszer (uptake 2) a gliasejteken és a simaizomsejteken található. o Ezen kívül más egyszerű diffúziós úton is visszakerülhet a szinapszisból.

7 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana oa noradrenalin és az adrenalin oxidatív deaminálódása a mitokondriumokban monoaminooxidáz (MAO) segítségével történik az idegvégződésekben és az effektor sejtekben, a májban és a bélben. MAO izoenzimek (A és B) ismertek. A dopamint elsősorban a MAO-B metabolizálja. o Az idegsejtek és az effektorsejtek catechol-ometiltranszferázt (COMT) tartalmaznak, mely a katecholaminokat metabolizálja. Metabolitok, mint a 3-metoxi-4-hidroximandulasav (VMA) meghatározása a szervezet katecholamin metabolizmusáról szolgáltat adatot.

8 A katecholaminok bioszintézise 2 PNMT - phenylethanolamine-n-methyltransferase

9 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o Adrenoceptorok o α-adrenoceptorok o α 1 -Receptorok a postjunctionalis effector sejteken találhatók, a vascularis simaizomban, excitátoros hatásúak; o α 2 -receptorok a prejunctionalis adrenerg idegvégződéseken, valamint a a pancreas bétasejtjein. o α-adrenoceptorok hatása: vasoconstrictio (α 1 ), mydriasis (α 1 ), a noradrenalin és más neurotranszmitter (Ach) felszabadulásának prejunctionalis gátlása (α 2 ), gastrointestinalis relaxatio (α 2 ), az inzulin felszabadulás gátlása (α 2 ).

10 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana oaz α-adrenoceptorok megkülönböztethetők a β-adrenoceptoroktól az adrenerg agonistákkal való interakciójuk alapján adrenalin >> isoproterenol adrenalin isoproterenol isoproterenol adrenalin

11 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o Az α 1 -receptor (mint a M 1 és M 3 )Gq, foszfolipáz C, IP 3,Ca 2+, protein kináz C o Az α 2 -receptor (mint a M 2 )G i, adenilát cikláz, camp, camp-dependens protein kináz

12 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o β-adrenoceptorok oa β-adrenoceptorok, postjunctionalis effector sejteken, β 1 -receptorok (főleg excitátoros) és β 2 - receptorok (elsődlegesen inhibitoros). o β 1 -receptorok Contractilitás,ingerületvezetést sebessége, zsírsejtek lipolízise, vese renin szekréciója o aktiváhatóság: isoproterenol > adrenalin = noradrenalin, antagonista: atenolol.

13 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o β 2 -receptor alegység oa β 2 -receptorok vasodilatiót és a bél, a bronchusok, az uterus simaizom elemeinek relaxatióját okozzák. oa β 2 -receptor altípus jellemezhető az adrenerg agonistákkal való interakciói alapján isoproterenol >> adrenalin > noradrenalin. adrenalin noadrenalin isoproterenol isoproterenol adrenalin noradrenalin

14 A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana o β-receptor aktiváció o G s, camp, camp-függő protein kináz (intracellularis Ca 2+ szint változás), ezáltal a sejtek és az egyes szervek aktivitását is megváltoztatja.

15 cardiac muscle epinephrine Ca 2+ L-type Calcium Chanel smooth muscle β 1 β 2 G s Ca 2+ PKA camp SR MLC Ca 2+ Troponin C Pi + Calmodulin + MLCK - contraction MLCP cgmp relaxation NO (endothelial origin M3 receptor - ACh)

16 VI. Sympathomimeticus szerek o Hatás és kémiai szerkezet o Ezek a szerek egyrészt direkt vagy indirekt módon aktiválják a postjunctionalis és a prejunctionalis adrenoceptorokat és utánozzák az endogén katecholaminok az adrenalin és a noradrenalin hatását. A hatások az aktivált receptorok típusa és elhelyezkedése alapján megjósolhatók mivel nem lépnek át a vér-agy gáton és nem jutnak el a CNS-be.

17 Sympathomimetica o Indirekt módon ható szerek vagy az idegvégződéseken növelik a raktározott katecholaminok felszabadulását vagy a felszabadult katecholaminok visszavételét gátolják. oa sympathomimeticus szerek a β-feniletilaminból származtathatók. Az oldallánc vagy a katechol mag kémiai módosítása alapvetően megváltoztatja a szelektivitást és a belső aktivitást az α- és β-receptorokon, természetüket és a metabolizmust.

18 Sympathomimetica o Gyógyszertani hatás o Cardiovascularis rendszer o β 1 -Receptor agonisták növelik a számát (pozitív chronotrop hatás) és az erejét (pozitív inotrop hatás) a szívizom összehúzódásainak és fokozzák az AV csomón keresztül a vezetőképességet (pozitív dromotrop hatás), ami csökkenti a refraktoros periódust. o β 2 -Receptor agonisták relaxációt okoznak a vascularis simaizmokban, ami a szívösszehúzódások reflexes növekedését vonja maga után.

19 Sympathomimetica o α 1 -Receptor agonisták a simaizmok konstrikcióját okozzák és növelik a vérerek ellenállását (a bőrben és a splanchnicus szervekben), evvel fokozzák a perifériás ellenállást és nehezítik a vénás visszajutást. Élettani vérnyomás esetén (alacsony vérnyomás esetén kisebb a hatás), az emelkedett vérnyomás a baroreceptorok izgatásával reflexes vagus túlsújt okoz, ami csökkenti a szív működését (reflexes tachicardia), ez nem jár mindig a szívteljesítmény megváltozásával. o α 2 -Receptor agonisták csökkentik a vérnyomást prejunctionalisan hatva a CNS-en keresztül, gátolva a sympathicus hatás kialakulását.

20 Sympathomimetica o Szem o α-receptor agonisták az iris radialis izmának konstrikcióját okozzák és ezzel a pupillát tágítják (mydriasis). Ezek a szerek növelik a csarnokvíz elfolyását. o β-receptor antagonisták csökkentik a csarnokvíz termelődését. o Légzőszerv (hatások): a β 2 -receptor agonisták relaxációt okoznak a bronchialis simaizmokban és csökkentik az ellenállást.

21 Sympathomimetica o Gastrointestinalis traktus o α-receptor és β-receptor agonisták relaxálják a gastrointestinalis simaizmokat. Az α-receptor agonisták csökkentik az ACh és egyéb transzmitterek felszabadulását prejunctionalis hatásuk miatt; a β- receptorok közvetlenül a simaizmokon találhatók. o α 1 -Receptor agonisták a gastrointestinalis sphincterek kontrakcióját okozzák.

22 Sympathomimetica o Metabolikus és endokrin hatás o β-receptor agonisták fokozzák a máj és a vázizomzat glikogenolízisét és fokozzák a zsírsejtekben a lipolízist (β 3 ). o β-receptor agonisták fokozzák, és α 2 -receptor agonisták csökkentik az inzulin szekréciót. o Húgy- és nemiszervek, β 2 -receptor agonisták a hólyag és az uterus simaizom elemeinek relaxációját, α-receptor agonisták a hólyag konstrikcióját (α 1 ) okozzák.

23 Sympathomimetica o Specifikus sympathomimeticus szerek eltérnek hatástartamukban, a kezelés módjában és a szervekre gyakorolt hatásukban, amit az egyes szervek adrenoceptor altípusai határoznak meg. o Adrenalin és noradrenalin o Az adrenalin és a noradrenalin a GI-ból gyengén szívódik fel és nem éri el a CNS-t érezhető mértékben. Az adrenalin abszorpció subcutan lassú a lokális vasoconstrictio miatt. Az adrenalint és a noradrenalint leggyakrabban IV alkalmazzák (óvatosan, elkerülve a szív arrhythmiát vagy a lokális szöveti nekrózis kialakulását).

24 Sympathomimetica o Ezek a szerek nagymértékben a májban enzimek hatására metabolizálódnak. Katechol-O-metil transzferáz (COMT) a katechol meta-hidroxil csoportját metilezi és a monoaminooxidáz (MAO) eltávolítja az amin csoportot az oldalláncról. A metabolitok a vesén keresztül ürülnek ki. o Adrenalin o Az adrenalin egyaránt aktiválja a β 1 -, β 2 -, és az α- adrenoceptorokat.

25 Sympathomimetica o Adrenalin kezelés fokozza a szív systolés nyomását a positiv inotrop és chronotrop hatás következtében (β 1 -receptor aktiválás), általánosan csökkenti a teljes perifériális ellenállást és a diastolés nyomást a vázizomzat vasodilatioja következtében (β 2 -receptor aktiválás) ami felülmúlja a más szervekben (vesében, bőrben) kialakuló vasoconstrictio hatását (α-receptor aktiválás). Az átlagos arteriális nyomás enyhén növekedhet, csökkenhet, vagy változatlan maradhat a systolés és a diastolés nyomás egyensúlyától függően.

26 Sympathomimetica o Nagyobb dózisban, az adrenalin vasoconstrictiot okoz a vázizomzatban (α-receptor aktiválás). o Az adrenalin fokozza a véráramlást a coronariákban a szív fokozott telítődése miatt; ez anginás rohamot válthat ki coronaria elégtelenségben. o Az adrenalin fokozza a csarnokvíz eltávozását (α-receptor aktiválás) és csökkenti nyíltzugú glaukóma esetén a szem belső nyomását. A pupillát tágítja (mydriasis) az iris radialis izmának kontrakciójával (α-receptor aktiváció). o Az adrenalin relaxálja a bronchialis simaizmokat (β 2 -receptor aktiválás).

27 Sympathomimetica o Noradrenalin o A noradrenalin aktiválja β 1 -receptorokat (hasonló mértékben, mint az adrenalin) és az α-receptorokat (kevésbé mint az adrenalin). A β 2 -receptorokra hatása elenyésző. o A noradrenalin fokozza a teljes peripheriás ellenállást és a diastoles vérnyomást erőteljesebben, mint az adrenalin, mivel a β 2 - receptor aktiválás hiányában nem alakul ki vasodilatatio a vázizomzat ereiben. o A noradrenalin fokozza a systoles vérnyomást és az átlagos arterialis nyomást. o Direkt stimuláló hatása van a szívfrekvenciára, amit azonban a baroreceptor-reflex által mediált vagus bradicardia elfed. o A noradrenalin terápiás célra ritkán használt.

28 Sympathomimetica o Dopamin o A dopamin aktiválja a peripheralis β 1 - adrenoceptorokat és fokozza a szív frekvenciát, valamint a kontraktilitást. o A dopamin aktiválja a prejunctionalis és a postjunctionalis dopamin D 1 -receptorokat a vesében, a coronariákban, és a splanchnicus erekben, evvel csökkenti az arteriális ellenállást és fokozza a vérkeringést. Prejunctionalisan a dopamin gátolja a noradrenalin kiürülést. o Alacsony dózisban, a dopamin pozitíve inotrop hatású és fokozza a systolés nyomást, azonban a diastolés nyomást és az átlagos vérnyomást jelentősen nem befolyásolja. o Nagyobb dózisban, a dopamin aktiválja az α- receptorokat és vasoconstrictiot okoz, ami reflexesen csökkenti a szívfrekvenciát.

29 Sympathomimetica o β-adrenoceptor agonisták o Dobutamin o A dobutamin szintetikus katecholamin, a dopaminból vezethető le. o A dobutamin szelektív hatású a β 1 -receptorokra és nincs hatása a dopamin receptorokra. o Fokozza szívteljesítményt korlátozott mértékű vasodilatatio és reflexes tachycardia mellett. o Dobutamin csak IV infúzióban adható, mivel rövid felezési idejű.

30 Sympathomimetica o Terbutalin (albuterol, metaproterenol, levalbuterol, salmeterol és formoterol) o Szelektív β 2 -receptor agonisták, melyek relaxálják a bronchialis simaizom elemeket, kevesebb szívhatással és hosszabb hatásidővel rendelkeznek, mint az adrenalin. o Szelektivitásukat elvesztik magasabb koncentrációban.

31 Sympathomimetica o Isoproterenol o Isoproterenol aktiválja a β-receptorokat, aktivitása elenyésző az α-receptorokra. o Isoproterenol relaxálja a bronchialis simaizmokat. o Ez a szer növeli a szív frekvenciáját és a kontraktilitást, valamint vasodilatiot okoz a vázizmokban csökkentve a teljes peripheralis rezisztenciát és növelve a diastilés vérnyomást. o Ritkán használt a szelektív β 2 -adrenoceptor agonista hatása miatt.

32 Sympathomimetica Blood pressure Femoral blood flow Renal blood flow Peripherial vascular resistance Myocardial concractile force Heart rate Cardiac output

33 IV injection of epinephrine (EPI) elicits a prompt increase in blood pressure and pulse pressure. The increase in blood pressure is caused mainly by effects on vascular smooth muscle alpha-1 receptors. There is also a positive inotropic effect on the heart mediated by beta-1 receptors. However, the positive chronotropic effect of epinephrine on the heart was completely masked by reflex bradycardia. This is triggered by the increase in blood pressure and is mediated mainly by increased firing of the vagus (releasing acetylcholine [ACh] in supraventricular parts of the heart, including the sino-atrial [SA] node). While heart rate decreased, it also became a little irregular. This is typical when EPI is pushing the SA node 'accelerator', and the ACh from the vagus nerve is pushing the SA node 'brakes'. Also note that diastolic pressure did not increase very much in response to EPI. This is partly because of the reflex bradycardia that provides greater time for diastolic 'runoff' of blood. Also, there is an underlying vasodilation in some vascular beds mediated by beta-2 receptors. When a rapid bolus of epinephrine is injected IV, a pressor response is typical as shown here. This is different from the classical response seen upon slow IV infusion of catecholamines in humans. When epinephrine is injected after atropine, reflex bradycardia is missing and epinephrine exerts its expected positive chronotropic effect on the heart. The pressor response remains and is somewhat greater, particularly in the diastolic pressure (less time for diastolic 'runoff' at higher heart rates). EPI is an agonist of both alpha and beta adrenergic receptors. Following administration of phenoxybenzamine (POB) (atropine already present), the alpha receptors are blocked. In such a condition the injection of EPI results in a depressor response. This is mediated by the beta-2 receptors located in some vascular beds. In the absence of POB this vasodilation is present, but the alpha receptor mediated vasoconstriction is so prominent that the beta-receptor mediated vasodilation is masked. Thus, when injected in a bolus EPI normally causes a pressor response, but in an animal whose alpha receptors are blocked EPI causes a depressor response. This change in the qualitative nature of the blood pressure response to EPI is known as 'epinephrine reversal'. In the presence of atropine + POB, EPI also causes a prominent increase in heart rate. Some of this is due to a reflex tachycardia elicited by the depressor response of blood pressure. Some of this tachycardia is also due to EPI activation of beta-1 receptors in the SA node of the heart. One of the most spectacular successes in pharmacology has been the ability to distinguish between different kinds of closely related receptors. This tracing shows the response to EPI following atropine + POB + practolol. Practolol is a selective antagonist of beta-1 receptors. Thus, it prevents the effects of catecholamines on the heart but not on the vasculature. Injection of EPI in this condition thus results in a depressor response, but almost no tachycardia. Both the direct and reflex components of the tachycardia caused by EPI are blocked. It is important to understand that in anesthetized, but otherwise untreated animals (dogs), autonomic reflexes respond to changes in blood pressure. The reflexes can significantly alter responses to injected drugs, as will be demonstrated.

34 Sympathomimetica o α-adrenoceptor agonisták o Phenylephrin (methoxamine, metaraminol, midodrin) oelsősorban direkt módon az α 1 -receptorokat stimulálják, ezzel vasoconstrictiot okoznak, fokozzák a teljes peripheralis rezisztenciát és növelik a systolés és diastolés nyomást. Metaraminol indirekt módon is hat; a sympathicus idegvégződéseken felvételre kerül és kiürülve hamis neurotransmitterként működik. o Mivel a COMT hatására nem metabolizálódnak, bár kevésbé potenciálisak, mégis hosszabb hatásúak mint a katecholaminok. o Midodrin prodrug, hidrolizálva α 1 -adrenoceptor agonistává desglimidodrinné alakul.

35 Sympathomimetica o Xylometazolin és oxymetazolin o Szelektív hatásúak az α-receptorokon. o Magas dózisban clonidin- szerű hatást okoznak, mivel hatnak a CNS-re. o Clonidin, methyldopa (xylazin, medetomidin) o Direkt módon, vagy indirekt módon aktiválják prejunctionalisan és tartós adagolás során feltehetően postjunctionalisan elhelyezkedő α 2 -receptorokat a medulla vasomotor központjában csökkentve a sympathicus tónust. o Csökkentik a vérnyomást, csökkentve a teljes peripheralis ellenállást és tartósan alkalmazva csökkenti a szívteljesítményt és szívfrekvenciát. o Methyldopa prodrug, aktív α-metilnorepinefrinné metabolizálódik (és α-metildopaminná) az idegvégződéseken.

36 Sympathomimetica o Egyéb adrenoceptor agonisták o Ephedrin indirekt módon fokozza a noradrenalin leadást az idegvégződéseken és számos direkt hatása is van az adrenoceptorokra. o Az ephedrin hasonló hatású, mint az adrenalin, azonban hatáserőssége kisebb, hatását viszont hosszabb ideig kifejti mivel rezisztens a COMT és MAO metabolizmussal szemben. o Per os hatásos szemben a katecholaminokkal, átjut az agyba és stimulálja a CNS-t. o Pseudoephedrin, az ephedrin izomerje, nasalis decongestánsok összetevője. o Huzamosabb használat tachyphylaxishoz (tolerancia kialakulása) vezet a peripheralis hatások kíséretében.

37 Sympathomimetica o Amphetamin Hasonló hatásokat okoz mint az ephedrin, indirekt és direkt módon. o Felszívódása jó, és belép a CNS-be és azt jelentősen stimulálja.

38 Sympathomimetica o Terápiás használat o Cardiovascularis rendszer o Phenylephrin, methoxamin, és norepinephrin valamint más direkt-hatású α-receptor sympathomimeticus szerek használatosak hypotensiv szükségállapotban.

39 Sympathomimetica o A sympathomimeticus szerek a shock legtöbb formájában nem használhatók. További vasoconstrictio veszélyes lenne. o Alacsony és közepes dózisban a dobutamin vagy dopamin használható cardiogen vagy szeptikus shockban mivel növelik a szívteljesítményt minimális vasoconstrictiót okozva a perifériás erekben. o Epinephrin használatos hypotensioban és angioedemaban, anaphylacticus shockban. o Dobutamin használható congestiv cardiomiopathia kezelésére. o Isoproterenol vagy adrenalin használható végveszélyben szívmegálláskor mivel növeli a kamra összehúzódását és fokozza a AV ingerületvezetést.

40 Sympathomimetica o Adrenalin általánosan használt lokális anestheticumokkal kombinálva (1: ) infiltrációnál mivel csökkenti a véráramlást. Az α- receptor agonista hatás lokális vasoconstrictiot okoz, ami prolongálja a lokális anestheticumok hatását és lehetővé teszi a kisebb mennyiségű használatukat csökkentve a toxicitás veszélyét. Phenylephrin és noradrenalin szintén használható ilyen célra. o Adrenalin spinalis anesthesia esetén fenntartja a vérnyomást, mint a phenylephrin, és topicalisan csökkenti a superficialis vérzéseket.

41 o Légzőszerv Sympathomimetica o Phenylephrin és más rövid- és hosszú hatású α- adrenoceptor agonisták, beleértve az oxymetazolint, xylometazolint, ephedrint és pseudoephedrint szénanáthában, rhinitis tüneti kezelésére használhatók. Hosszú távú használatuk ischemia kialakulásához és rebound hyperemiahoz vezet, krónikus rhinitis és vértolulás alakul ki. Metaproterenol, terbutaline, albuterol, és más β 2 -adrenoceptor agonisták asthma kezelésére használhatók. Adrenalin acut bronchospasmus kezelésére vehető igénybe. o Adrenalin subcutan használható a bronchospasmus, congestio, angioedema és cardiovascularis collapsus anaphylaxiában.

42 Sympathomimetica o Szem o Phenylephrin megkönnyíti a retina vizsgálatát mydriaticus hatása miatt. Használható a conjunctiva kisebb allergiás hyperemiájában. o α 2 -Receptor agonisták (apraclonidine és brimonidine) melyek csökkentik az intraocularis nyomást és fokozzák a csarnokvíz elfolyását (adrenalin és dipivefrin ritkán használt) kiszorítják a β-adrenoceptor blokkolók és a prosztaglandin analógok a krónikus nyílt zugú glaukóma kezelésében.

43 Sympathomimetica Horner szindróma o CNS o Amphetamin és analógjai nem használatosak az álatorvoslásban. o Hydroxyamphetamin és phenylephrin Horner szindróma diagnosztizálásában használt. o Xylazin, detomidin, medetomidin, (dexmedetomidin), szelektív centrálisan ható α 2 -adrenoceptor agonisták sedativ hatásúak.

44 Sympathomimetica o Mellékhatások és toxicitás o A sympathomimeticus szerek mellékhatásai kapcsolatosak farmakológiai hatásukkal. o Adrenalin és noradrenalin vagy más presszor amin túladagolás esetén hypertensio, lehetségesen cerebralis vérzés, pulmonaris ödéma, és cardialis aritmia alakul ki. Enyhébb tünetek: (fejfájás, szédülés) és tremor. A megnövekedett cardialis terhelés anginát vagy myocardialis infarctust eredményez coronaria elégtelenség esetén.

45 Sympathomimetica o Phenylephrin nem használható zártzugú glaukóma kezelésére iridectomia előtt, mivel növelheti az intraocularis nyomást. o Az amphetamin és az amphetamin származékok elvonási tüneteket okoznak. o Interakciók o Tricyclicus antidepressansok gátolják a katecholamin visszavételt és fokozhatják az adrenalin és noradrenalin hatását. o Számos halogénezett anestheticus szer és a digitalis érzékenyítheti a szívet a β-receptor stimulans hatással szemben, ezzel ventricularis arrhythmiat váltva ki.

46 Sympatholytica VII. Adrenerg Receptor Antagonisták Az α- vagy β-adrenoceptorokon megelőzik vagy visszafordítják az endogén noradrenalin és adrenalin, illetve a sympathomimeticus szerek hatását. o α-adrenoceptor antagonisták o Gyógyszertani hatások oaz α-adrenoceptor antagonisták gyógyszertani hatásai főleg cardiovascularisak beleértve a kisebb periferialis vascukaris ellenállást és az alacsonyabb vérnyomást. Az α-receptor agonisták presszor hatásának kialakulását megakadályozzák.

47 Sympatholytica o α-adrenoceptor antagonisták a sympathomimeticus szerek pressor hatását visszafordítják mind az α- és β- adrenoceptor agonisták esetében depresszor válaszra; amit adrenalin visszafordításnak (epinephrine reversal) hívnak. o Specifikus szerek o Phentolamin intravénásan használható, rövid hatású kompetitív antagonista mind az α 1 -és α 2 - receptorokon. Csökkenti a peripheralis ellenállást és a vérnyomást. Tolazolin, a phentolaminhoz hasonló hatású, ritkábban használt szer.

48 Sympatholytica o Prazosin oprazosinaz α 1 -receptoron szelektíven ható kompetitív antagonisták prototípusa. o Prazosin csökkenti a peripheralis ellenállást és a vérnyomást. o Per os alkalmazható. Prazosin hatása lassan alakul ki, viszont hatása tartós. A májban fokozottan metabolizálódik (50% first pass metabolizmus).

49 Sympatholytica o Labetalol o Labetalol kompetitív antagonista (parciális agonista) relatív szelektivitással az α 1 -receptorokon és gátolva a β-receptorokat. o Labetalol csökkenti a szívfrekvenciát és a myocardialis kontraktilitást, csökkenti a teljes peripheralis ellenállást és csökkenti a vérnyomást. o Alkalmazható per os vagy intravénásan (extenzív first-pass metabolizmus). o Phenoxybenzamin ophenoxybenzamin nem kompetitív, irreverzibilis α 1 - receptor antagonista. o Phenoxybenzamine kovalensen kötődik ezért hosszú hatású gátlást okoz (15 50 óra).

50 Sympatholytica o Terápiás használat oáttekintés o α 1 -Adrenoceptor antagonisták leggyakrabban hypertensio és prostata hypertrophiát követő húgyszervi obstructio esetén használatosak. o α 2 -Adrenoceptor antagonisták szerepe az α 2 - adrenoceptor agonisták (xylazin, detomidin) hatásának felfüggesztése. o Pheochromocytoma o Pheochromocytoma a mellékvesevelő tumoros megbetegedése, a katecholamin fokozott szekréciójával jár. Tünetek: hypertensio, tachycardia és arrhythmia. Atipamezol Atipamezole competitively inhibits alpha2-adrenergic receptors, thereby acting as a reversal agent for alpha2-adrenergic agonists (e.g., medetomidine). Net pharmacologic effects are to reduce sedation, decrease blood pressure, increase heart and respiratory rates, and re-duce the analgesic effects of alpha2-adrenergic agonists.

51 Sympatholytica o Phentolamin és phenoxybenzamin használható a pheochromocytoma kezelésére a sebészeti beavatkozást megelőző állapotban; használható hosszú távú kezelésre is az inoperabilis tumoroknál. o β-receptor antagonisták gyakran használtak a a túlzott katecholamin hatás megelőzésére az α- receptor blokád kialakítása után. o Adrenoceptor antagonisták, különösen a labetalol használható pheochromocytoma vagy sympathomimeticus agonisták túladagolását követően hirtelen fellépő α- receptor stimuláció esetén hypertensiv krízis felfüggesztésére.

52 Sympatholytica o Prazosin és labetalol használható esszenciális hypertensioban. o α 1 -Adrenoceptor antagonisták, mint a prazosin, terazosin és doxazosin használható benignus prostata hypertrophia (BPH) esetén a húgyúti obstruction mérséklésére. Tamsulosin nagyobb hatásfokú lehet, mivel szelektív az α 1A -receptorokra. oaz α-adrenoceptor antagonisták (pl. phentolamin) peripheralis vasospasmus esetén használhatók (Raynaud szindróma papaverinnel kombinálva).

53 Sympatholytica o Mellékhatások o Phentolamin mellékhatásai: hypotensio, reflex estachycardia, arrhythmia, angina és diarrhea. Óvatos használata igényelt gyomorfekély coronaria betegség esetén. o Prazosin, terazosin és doxazosin bevezető kezelése során hypotensio és bradycardia alakul ki; értékelhető tachycardia nem alakul ki. o Labetalol: hypotensio éa GI zavarok. Bradycardia alakul ki túladagolás esetén. A labetalol összességében kevesebb mellékhatást okoz a bronchusoknál és cardiovascularis rendszerben, mint a szelektív β- receptor antagonisták.

54 Sympatholytica o β-adrenoreceptor antagonisták o Gyógyszertani hatások o Cardiovascularis rendszer o β-adrenoreceptor antagonisták csökkentik a vérnyomást, feltehetően azért mivel a szívre kombinált hatást fejtenek ki a renin angiotensin rendszerrel és a CNS-sel. o Csökkentik sympatheticusan stimulált szívfrekvencia növekedést, contractilitást valamint a szívteljesítményt. o β-adrenoreceptor antagonists meghosszabbítják az AV vezetési időt. o Alapvetően növelik a peripheralis ellenállást. Azonban, hosszan tartó kezelés során hypertensio esetén csökken a peripheralis ellenállás. o β-adrenoreceptor antagonisták csökkentik a renin leadást.

55 Sympatholytica o Specifikus szerek oáttekintés o Propranolol a β-adrenoreceptor antagonisták protitípusa. o Antihypertensive hatású, mely lassan alakul ki (a mechanizmus nem ismert). o β-adrenoreceptor antagonisták per os alkalmazás során jól felszívódnak. Beleértve a propranololt, alacsony a hasznosulásuk (<50%) az extenzív firstpass metabolizmus miatt; a kezelések hatása a betegeknél nagyfokú eltérést mutat, különösen a metoprololnál. o Az esmolol (10 min) a nadolol és a betaxolol (15 25 h) kivételével, a legtöbb felezési ideje (t 1/2 ) 3 12 óra.

56 Sympatholytica o Propranolol o Propranolol kompetitíve antagonista a β 1 -és β 2 - receptorokon. o Propranolol a hypertensio hosszú távú kezelésére alkalmas, azonban hypertensiv krízisben nem használható. o Vészhelyzetben supraventricularis és ventricularis arrhythmia kezelésére intravénásan használható. o Propranolol 90%-a a plazma fehérjékhez kötődik. o Metabolizmusa a májban történik, ezért májbetegségnél hatása elnyúlik.

57 ometoprolol, betaxolol, atenolol o These drugs are somewhat selective β 1 -receptor antagonists that may offer some advantage over nonselective β-adrenoceptor antagonists to treat cardiovascular disease in asthmatic patients, although cautious use is still warranted. oatenolol is eliminated primarily by the kidney and undergoes little hepatic metabolism; it has little local anesthetic activity; it enters the CNS poorly. oacebutolol has partial agonist activity. obetaxolol is used topically for chronic open-angle glaucoma. oesmolol is ultrashort acting (t 1/2 = 10 min) because of extensive plasma hydrolysis by esterases; it is administered by IV infusion. ometoprolol is also available in sustained-release preparation.

58 Sympatholytica o Labetalol, Carvedilol o Labetalol részleges agonista, blokkolja a β- receptorokat és az α 1 -receptorokat (3:1 től 7:1 arányban). Carvedilol szintén kevert aktivitású egyenlő hatással a β-receptorokon és az α 1 - receptorokon. o Labetalol csökkenti a szívfrekvenciát és a myocardialis kontraktilitást, csökkenti totális peripherialis rezisztenciát és csökkenti a vérnyomást. o Alkalmazhatók per os vagy intravénásan, jelentős a first-pass metabolizmus.

59 Sympatholytica o Timolol, nadolol és sotalol o Nem szelektív β-receptor antagonisták. o Timolol kiváló hatással rendelkezik glaukóma topikális kezelésében. Mint a propranololnak nincs lokális anestheticus aktivitásuk. o Sotalol ezenkívül elnyújtja a szív akciós potenciált és arrhythmia kezelésére használják. o Pindolol, penbutolol nem szelektív antagonisták részleges β 2 -receptor agonista hatással. o Carteolol is used topically to treat open-angle glaucoma. Változatlanul ürül ki.

60 Sympatholytica o Terápiás használat o Cardiovascularis rendszer o β-adrenoreceptor antagonisták hypertensio kezelésére, gyakran diureticumokkal vagy vasodilatatorokkal kombinálva használhatók. o Csökkentik a myocardialis infarctus előfordulását. o Profilaktikus céllal supraventricularis és ventricularis arrhythmia kezelésére alkalmasak. o β-adrenoreceptor antagonisták az angina pectoris profilaxisában segítséget nyújtanak. Hosszú távú használatuk fokozhatja az akut myocardialis infarctus túlélését. o Propranolol enyhíti az anginát, szívdobogást, a légzési nehézséget és légzéskihagyást obstruktív cardiomyopathiában. Ez a hatás a ventricularis ejectio lassulásával és a kiáramlási ellenállás csökkenésével magyarázható.

Az adrenerg transzmisszió gyógyszertana. xenia.sote.hu/depts/pharmacology

Az adrenerg transzmisszió gyógyszertana. xenia.sote.hu/depts/pharmacology Az adrenerg transzmisszió gyógyszertana xenia.sote.hu/depts/pharmacology A noradrenalin fiziológiai szerepe 1. Transzmitter a szimpatikus idegvégződéseken 2. Transzmitter a központi idegrendszerben Az

Részletesebben

Farmakodinámia. - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás. - Receptorok és felosztásuk

Farmakodinámia. - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás. - Receptorok és felosztásuk Farmakodinámia A gyógyszer hatása a szervezetre - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás - Receptorok és felosztásuk - A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései Szerkezetfüggő és

Részletesebben

Szimpatikus idegrendszer

Szimpatikus idegrendszer Szimpatikus idegrendszer Vegetatív IR Szimpatikus Paraszimpatikus Praegangl. rostok: gerincvelő háti és ágyéki szakasz oldalsó szarva Paravertebralis ganglionokban: átkapcsolódás Zsigeri szervek szimpatikus

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

A keringési elégtelenség diagnosztikája és gyógyszeres kezelésének szempontjai

A keringési elégtelenség diagnosztikája és gyógyszeres kezelésének szempontjai A keringési elégtelenség diagnosztikája és gyógyszeres kezelésének szempontjai Dr. Szabolcs Judit Semmelweis Egyetem ÁOK II.Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Az újszülött első vizsgálata(i) 1. megtekintés

Részletesebben

A somatomotoros rendszer

A somatomotoros rendszer A somatomotoros rendszer Motoneuron 1 Neuromuscularis junctio (NMJ) Vázizom A somatomotoros rendszer 1 Neurotranszmitter: Acetil-kolin Mire hat: Nikotinos kolinerg-receptor (nachr) Izom altípus A parasympathicus

Részletesebben

Az autonom (vegetatív) idegrendszerre ható szerek: bevezetés

Az autonom (vegetatív) idegrendszerre ható szerek: bevezetés Részletes gyógyszertan Az autonom (vegetatív) idegrendszerre ható szerek: bevezetés I. A perifériális idegrendszer II. Parasympathomimeticus szerek III. Muszkarinreceptor antagonisták IV. Ganglionbénítók

Részletesebben

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése receptor adekvát inger az adekvát inger detektálására specializálódott sejt, ill. afferens pálya központ efferens pálya effektor szerv

Részletesebben

Energia források a vázizomban

Energia források a vázizomban Energia források a vázizomban útvonal sebesség mennyiség ATP/glükóz 1. direkt foszforiláció igen gyors igen limitált - 2. glikolízis gyors limitált 2-3 3. oxidatív foszforiláció lassú nem limitált 36 Izomtípusok

Részletesebben

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására OTKA 62707 A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására Zárójelentés A gesztációs diabetes mellitus (GDM) egyike a leggyakoribb terhességi komplikációknak, megfelelő

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Leukotriénekre ható molekulák Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Mik is azok a leukotriének? Honnan ered az elnevezésük? - először a leukocitákban mutatták ki - kémiai szerkezetükből vezethető le - a konjugált

Részletesebben

SYMPATHOLYTICUMOK. Azok a vegyületek, amelyek szelektíven gátolják a sympathicus idegrendszer izgalmi állapotát.

SYMPATHOLYTICUMOK. Azok a vegyületek, amelyek szelektíven gátolják a sympathicus idegrendszer izgalmi állapotát. SYMPATHOLYTICUMOK Azok a vegyületek, amelyek szelektíven gátolják a sympathicus idegrendszer izgalmi állapotát. Hatásmechanizmus alapján: Adrenerg receptorok gátlása: alfa synpatholyticumok béta synpatholyticumok

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása Periódikus táplálékfelvétel Sejtek folyamatos tápanyagellátása (glükóz, szabad zsírsavak stb.) Tápanyag raktározás Tápanyag mobilizálás Vér glükóz

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

Receptor Tyrosine-Kinases

Receptor Tyrosine-Kinases Receptor Tyrosine-Kinases MAPkinase pathway PI3Kinase Protein Kinase B pathway PI3K/PK-B pathway Phosphatidyl-inositol-bisphosphate...(PI(4,5)P 2...) Phosphatidyl-inositol-3-kinase (PI3K) Protein kinase

Részletesebben

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok Sántha Péter 2016.09.16. A sejtfunkciók szabályozása - bevezetés A sejtek közötti kommunikáció fő típusai: Endokrin Parakrin - Autokrin Szinaptikus

Részletesebben

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2.

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2. Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása 2010. november 2. Az ér simaizomzatának jellemzői Több egységes simaizom Egy egységes simaizom

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás

Részletesebben

VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER

VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER A szervezet belső környezetének_ állandóságát (homeostasisát) a belső szervek akaratunktól független egyensúlyát a vegetativ idegrendszer (autonóm idegrendszer)

Részletesebben

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Antiarrhythmiás készítményt kizárólag előzetes EKG-vizsgálatot követően

Részletesebben

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia XIV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012 szeptember 14 Bitter István Semmelweis

Részletesebben

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

Helyi érzéstelenítők farmakológiája Helyi érzéstelenítők farmakológiája SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika BUDAPEST Definíció Farmakokinetika: a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiürülésének

Részletesebben

Álatalános érzéstelenítők (anaesthetica) Contemporary re-enactment of Morton's October 16, 1846, ether operation; daguerrotype by Southworth & Hawes.

Álatalános érzéstelenítők (anaesthetica) Contemporary re-enactment of Morton's October 16, 1846, ether operation; daguerrotype by Southworth & Hawes. Álatalános érzéstelenítők (anaesthetica) Contemporary re-enactment of Morton's October 16, 1846, ether operation; daguerrotype by Southworth & Hawes. Álatalános érzéstelenítők (anaesthetica) o Áttekintés

Részletesebben

100 mikrogramm szalbutamol (szalbutamol-szulfát formájában) adagonként.

100 mikrogramm szalbutamol (szalbutamol-szulfát formájában) adagonként. 1. A GYÓGYSZER NEVE Ventolin Evohaler túlnyomásos inhalációs szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mikrogramm szalbutamol (szalbutamol-szulfát formájában) adagonként. A segédanyagok teljes

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna Szívmőködés Dr. Cseri Julianna A keringési szervrendszer funkcionális szervezıdése Szív Vérerek Nagyvérkör Kisvérkör Nyirokerek A szív feladata: a vérkeringés fenntartása A szív szívó-nyomó pumpa Automáciával

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév 2015. május 35. A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont alatti érték elégtelen)

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

Antidepresszív szerek a gyakorlatban

Antidepresszív szerek a gyakorlatban Antidepresszív szerek a gyakorlatban Dr. Bagdy György Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet A depresszió kiújulásának valószínűsége a korábbi epizódok számának függvényében Korábbi epizódok száma

Részletesebben

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Esmolol Szelektív Béta1-adrenerg antagonista Hatáskezdet: 1-2 perc VVT-esterase metabolizmus, eliminációs HL 9 perc Hatástartam 10-20 perc Az esmolol adagolása

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint

Részletesebben

Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek. Dr. Szökő Éva

Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek. Dr. Szökő Éva Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek Dr. Szökő Éva Kardio-metabolikus betegségek Magas vérnyomás Szívelégtelenség Ischemiás szívbetegség Dyslipidemia Cukorbetegség ACE gátlók

Részletesebben

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció 9. előadás Sejtek közötti kommunikáció Intracelluláris kommunikáció: Elmozdulás aktin szálak mentén miozin segítségével: A mikrofilamentum rögzített, A miozin mozgékony, vándorol az aktinmikrofilamentum

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

A neuroendokrin jelátviteli rendszer A neuroendokrin jelátviteli rendszer Hipotalamusz Hipofízis Pajzsmirigy Mellékpajzsmirigy Zsírszövet Mellékvese Hasnyálmirigy Vese Petefészek Here Hormon felszabadulási kaszkád Félelem Fertőzés Vérzés

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban 17. Központi idegrendszeri neuronok ingerületi folyamatai és szinaptikus összeköttetései 18. A kalciumháztartás zavaraira

Részletesebben

PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK AZ ANESZTEZIOLÓGIA TÉMAKÖRÉBŐL

PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK AZ ANESZTEZIOLÓGIA TÉMAKÖRÉBŐL PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK AZ ANESZTEZIOLÓGIA TÉMAKÖRÉBŐL PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Bölcskei Kata Anesztetikumok áttekintése Általános anesztézia: reverzibilis KIR depresszió,

Részletesebben

Perspiráció insensibilis / párolgás: Perspiratio sensibilis/verejtékezés.

Perspiráció insensibilis / párolgás: Perspiratio sensibilis/verejtékezés. HŐHÁZTARTÁS Dr Mezei Zsófia 2008/09 AZ EGÉSZSÉGES EMBER HOMEOTHERM (HOMOIOTHERM): A TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE: Maghőmérséklet, azaz a test belsejében levő hőmérséklet Köpenyhőmérséklet, azaz a test felszínének

Részletesebben

Bevezetés s a gyermek- pszichofarmakológi

Bevezetés s a gyermek- pszichofarmakológi Bevezetés s a gyermek- pszichofarmakológi giába Gádoros Júlia Vadaskert Kórház Budapest A kezdetek Bradley 1937 benzedrinkezelés ötvenes években megjelent antipszichotikumok és antidepresszívumok 1960-ban

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

Hemodinamikai alapok

Hemodinamikai alapok Perifériás keringés Hemodinamikai alapok Áramlási intenzitás (F, flow): adott keresztmetszeten idıegység alatt átáramló vérmennyiség egyenesen arányos az átmérıvel Áramlási ellenállás (R): sorosan kapcsolt,

Részletesebben

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése 200 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSA HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése A gyógyszeres terápia alapelvei A vérnyomáscsökkentõ készítmények alkalmazásának

Részletesebben

A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa. Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13.

A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa. Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13. A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13. Bevezetés Tárgykörök: szív infarktus, szív elégtelenség, kockázati tényezők

Részletesebben

Bohák Zsófia

Bohák Zsófia Bohák Zsófia 2016.1 A POZITÍV STRESSZ homeosztatikus egyensúly felborul hormon felszabadulás homeosztatikus egyensúly helyreáll túlkompenzáció regeneráció 2 Edzés munka ki fá ra d ás regeneráció + alkalmazkodás

Részletesebben

Milliliterenként 1 mg adrenalint (epinefrin) tartalmaz. Egy adag (0,3 ml) 300 mikrogramm adrenalint (epinefrin) tartalmaz.

Milliliterenként 1 mg adrenalint (epinefrin) tartalmaz. Egy adag (0,3 ml) 300 mikrogramm adrenalint (epinefrin) tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Anapen 300 mikrogramm/0,3 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Milliliterenként 1 mg adrenalint (epinefrin) tartalmaz. Egy adag

Részletesebben

ANTIDEPRESSZÍV ÉS ANTIMÁNIÁS VEGYÜLETEK. Dr. Kató Erzsébet

ANTIDEPRESSZÍV ÉS ANTIMÁNIÁS VEGYÜLETEK. Dr. Kató Erzsébet ANTIDEPRESSZÍV ÉS ANTIMÁNIÁS VEGYÜLETEK Dr. Kató Erzsébet kato.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu www.semmelweispharma.com Leggyakoribb pszichiátriai kórkép A lakosság 5-6% érintett 1). Unipoláris - endogén

Részletesebben

Hypertonia kezelésére önmagában vagy egyéb antihipertenzívumokkal, pl. béta-blokkolókkal, diuretikumokkal vagy ACE-inhibitorokkal kombinálva.

Hypertonia kezelésére önmagában vagy egyéb antihipertenzívumokkal, pl. béta-blokkolókkal, diuretikumokkal vagy ACE-inhibitorokkal kombinálva. 1. A GYÓGYSZER NEVE Lacipil 2 mg filmtabletta Lacipil 4 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2 mg, ill. 4 mg lacidipin filmtablettánként. Ismert hatású segédanyag: laktóz-monohidrát. A

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz.

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER NEVE Tramalgic 50 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: 50 mg tramadol-hidroklorid kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

Biológia I. EF30002 A 2005/2006-os tanév II. félévének oktatója: Dr. Kalapos István, főiskolai tanár

Biológia I. EF30002 A 2005/2006-os tanév II. félévének oktatója: Dr. Kalapos István, főiskolai tanár A tantárgy neve: Élettan-kórélettan I. Tanszék neve: Elméleti Egészségtudományi Tanszék Tantárgyfelelős neve: Dr. Kalapos István, főiskolai tanár Ajánlott félév: II. Tantárgyi kód: EF30008 Nappali tagozat

Részletesebben

Contramal. a sürgősségi betegellátásban. Ács Gábor dr. 2000.

Contramal. a sürgősségi betegellátásban. Ács Gábor dr. 2000. Contramal a sürgősségi betegellátásban Ács Gábor dr. 2000. A FÁJDALOM an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage...pain is always subjective. (IASP

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Egyre pontosabban.

Egyre pontosabban. Egyre pontosabban www.orionvet.hu Egy kis innovációval elérhető nagy pontosság A Dexdomitor a premedikációhoz szükséges minden tulajdonsággal rendelkezik. Szedatív és analgetikus hatás Az idukciós szerek

Részletesebben

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok rekkel exponálunk a munka végén) és azt utólag kivonjuk digitálisan a képekből. A zajcsökkentés dandárját mindig végezzük a raw-képek digitális előhívása során, mert ez okozza a legkevesebb jelvesztést

Részletesebben

PARASYMPATHOLYTICUMOK. Azok a vegyületek, amelyek gátolják a parasympathicus idegrendszer izgalmi tüneteit: gátolják a muscarin receptorokat.

PARASYMPATHOLYTICUMOK. Azok a vegyületek, amelyek gátolják a parasympathicus idegrendszer izgalmi tüneteit: gátolják a muscarin receptorokat. PARASYMPATHOLYTICUMOK Azok a vegyületek, amelyek gátolják a parasympathicus idegrendszer izgalmi tüneteit: gátolják a muscarin receptorokat. Atropin Atropinum sulfuricum tabletta, injectio Terápiás adagban

Részletesebben

A szív ingerképző és vezető rendszere

A szív ingerképző és vezető rendszere A szív ingerképző és vezető rendszere A ritmikus működés miogén eredetű Az elektromos aktivitás alakja az elvezetés helyétől függ: 1. Nodális szövetről (SA és AV csomó) Pacemaker potenciál 2. Munkaizomzatról,

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában

Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában A szomatomotoros szabályozási központok hierarchiája A hierarchikus jelleg az evolúciós adaptáció következménye

Részletesebben

KIRÁLIS GYÓGYSZEREK. Dr. Szökő Éva egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet

KIRÁLIS GYÓGYSZEREK. Dr. Szökő Éva egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet KIRÁLIS GYÓGYSZEREK Dr. Szökő Éva egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet Gyógyszer-enantiomerek tulajdonságai FARMAKODINÁMIÁS FARMAKOKINETIKAI kötődés a támadásponton metabolizmus

Részletesebben

Szintézis. Mellékvesevelő (10-20%) Axoplazmában: hidroxiláció. Tirozin DOPA (dihidroxifenilalanin) DOPA Dopamin Transzport a szinaptikus vezikulákba

Szintézis. Mellékvesevelő (10-20%) Axoplazmában: hidroxiláció. Tirozin DOPA (dihidroxifenilalanin) DOPA Dopamin Transzport a szinaptikus vezikulákba Mellékvesevelő (10-20% chromaffin sejtek Beidegzés érellátás Adrenalin (legtöbb Noradrenalin Dopamin Axoplazmában: hidroxiláció Fenilalanin hidroxiláció Szintézis tirozin Tirozin DOPA (dihidroxifenilalanin

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Pozsgai Gábor PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 2012

Pozsgai Gábor PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 2012 Pozsgai Gábor PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 2012 A 19. század végén a Strychnine volt széles körben használatos Mérgező és nem szelektív Az amphetamint az 1920-as években szintetizálták

Részletesebben

1. ábra: Tait-Knight-féle infekciós score

1. ábra: Tait-Knight-féle infekciós score 1. ábra: Tait-Knight-féle infeks score 1. fájdalmas f / kaparó torok 2. tüsszt sszögés 3. orrfolyás 4. torok / conjunctiva hyperaemia 5. improduktív v köhögésk 6. testhımérs rséklet 38,3 C 7. laryngitis

Részletesebben

KETTŐS EREJÉVEL GYULLADÁSCSÖKKENTO JÓL TOLERÁLHATÓ ORRDUGULÁS ORRFOLYÁS IBUPROFÉN ÉS PSZEUDOEFEDRIN A MEGFÁZÁS TÜNETEI ELLEN FEJFÁJÁS TOROKGYULLADÁS

KETTŐS EREJÉVEL GYULLADÁSCSÖKKENTO JÓL TOLERÁLHATÓ ORRDUGULÁS ORRFOLYÁS IBUPROFÉN ÉS PSZEUDOEFEDRIN A MEGFÁZÁS TÜNETEI ELLEN FEJFÁJÁS TOROKGYULLADÁS IBUPROFÉN ÉS PSZEUDOEFEDRIN KETTŐS EREJÉVEL A MEGFÁZÁS TÜNETEI ELLEN GYULLADÁSCSÖKKENTO JÓL TOLERÁLHATÓ FEJFÁJÁS ORRFOLYÁS IZOMFÁJDALMAK Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmény. LÁZ ORRDUGULÁS TOROKGYULLADÁS

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Budesonide/Formoterol Teva 160 mikrogramm/4,5 mikrogramm inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 160 mikrogramm budezonidot és 4,5 mikrogramm

Részletesebben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila A szervezet és a ph A ph egyensúly szorosan kontrollált A vérben a referencia tartomány: ph = 7.35 7.45 (35-45 nmol/l) < 6.8 vagy > 8.0 halálozáshoz vezet Acidózis

Részletesebben

Eredmény: 0/337 azaz 0%

Eredmény: 0/337 azaz 0% Élettan1 ea (zh2) / (Áttekintés) (1. csoport) : Start 2016-12-06 20:26:54 : Felhasznált idő 00:00:09 Név: Minta Diák Eredmény: 0/337 azaz 0% Kijelentkezés 1. (1.1) Milyen folyamatot ábrázol az ábra? [Válasszon]

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt apoláros szerkezet (szabad membrán átjárhatóság) szteroid hormonok, PM hormonok, retinoidok hatásmech.: sejten belül

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

2006.12.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 367/33

2006.12.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 367/33 2006.12.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 367/33 A BIZOTTSÁG 1950/2006/EK RENDELETE (2006. december 13.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001/82/EK európai parlamenti és

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2009. jan. 6. Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések orvosi élettanból

Részletesebben

Neonatalis sepsis. Dr. Nobilis András. gyógyászat Klinika

Neonatalis sepsis. Dr. Nobilis András. gyógyászat Klinika Neonatalis sepsis ellátása Dr. Nobilis András SE.II. sz. Szülészeti és s NőgyN gyógyászat Klinika Koraszülött Intenzív v Osztály Évente 1,02 millió újszülött hal meg sepsisben a világon Újszülöttkori fertőzések

Részletesebben

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János A sejtek közöti kommunikáció formái BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János 2010. 03.19. I. Kommunikáció, avagy a sejtek informálják egymást Kémiai jelátvitel formái Az üzenetek kémiai úton történő

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

A haemodinamikailag instabil beteg ellátása. Dr. Kálmán Szabolcs DEOEC AITT

A haemodinamikailag instabil beteg ellátása. Dr. Kálmán Szabolcs DEOEC AITT A haemodinamikailag instabil beteg ellátása Dr. Kálmán Szabolcs DEOEC AITT A cardiovasculáris rendszer Feladata: a megfelelő szöveti perfúzió biztosítása, ezáltal képes biztosítani a szervek megfelelő

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

GLÜKOKORTIKOIDOK. A mellékvese funkciója

GLÜKOKORTIKOIDOK. A mellékvese funkciója GLÜKOKORTIKOIDOK A mellékvese funkciója A mellékvese hormonjai védelmet nyújtanak a szervezetet érő akut és krónikus stressz-el szemben, valamint a táplálék és a víz elhúzódó hiánya esetén. - "kicsi a

Részletesebben

Vegetatív idegrendszer

Vegetatív idegrendszer Vegetatív idegrendszer AUTONÓM VAGY VEGETATÍV IDEGRENDSZER Fő feladata: külső és belső környezet változásainak érzékelése, arra adandó válasz, valamint életfolyamatok szabályozása. Belső szerveink egyensúlyát

Részletesebben

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban A keringési sebesség változása az érrendszerben v ~ 1/A, A vér megoszlása (nyugalomban) Vénák: Kapacitáserek Ahol v: a keringés sebessége, A: ÖSSZkeresztmetszet Kapillárisok: a vér viszonylag kis mennyiségét,

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

OTKA zárójelentés. A ben elvégzett munka és az elért eredmények rövid ismertetése:

OTKA zárójelentés. A ben elvégzett munka és az elért eredmények rövid ismertetése: OTKA zárójelentés Szerződésszám: T/F 046776 Témavezető: Dr. Farkas András A téma címe: Az antiaritmiás gyógyszerek proaritmiás hatását befolyásoló tényezők vizsgálata A 2004-2007-ben elvégzett munka és

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

Az aluszékonyság gyógyszeres terápiás lehetőségei és azok hatásmechanizmusa

Az aluszékonyság gyógyszeres terápiás lehetőségei és azok hatásmechanizmusa Dr. Várszegi Mária Az orvostudományok kandidátusa Ideg- elmegyógyász főorvos Dél-magyarországi Alvásdiagnosztikai és Terápiás Centrum, Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3 T E R Á P I A Nem gyógyszeres Gyógyszeres

Részletesebben

6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós patronban (0,5 ml).

6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós patronban (0,5 ml). 1. A GYÓGYSZER NEVE Imigran oldatos injekció + autoinjektor 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekciós oldat 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: 1 ml injekciós oldat

Részletesebben

PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK A NEUROPSZICHIÁTRIA FARMAKOLÓGIÁJÁBÓL

PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK A NEUROPSZICHIÁTRIA FARMAKOLÓGIÁJÁBÓL PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK A NEUROPSZICHIÁTRIA FARMAKOLÓGIÁJÁBÓL PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Borbély Éva 1 1. Mely pályarendszerekben nincs szerepe a dopaminnak a KIR-ben?

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Életmentő cikkek javaslat

Életmentő cikkek javaslat 1 acidum glutamat+ GLUTARSIN E OLDATOS NFÚZIÓ 1X500ML hyperammoniaemia,májkóma 2 adenosin ADENOCOR 3 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 6X2ML paroxizmális tachycardia 3 adrenalin/epinephrin TONOGEN 1 MG/ML OLDATOS

Részletesebben