COMENIUS I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COMENIUS 2000. I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" 2012."

Átírás

1 COMENIUS I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája 5900 Orosháza, Lehel u. 23. Tel.:

2 Bevezető Az óvoda nem azzal alapozza meg a kisgyermek jövőbeli fejlődését, ha előtanít az iskola számára, hanem azzal, hogy növeli a gyermek mindennapi életképességét kommunikációs és kooperációs képességét. /Gáspár László/ Az óvodának elsősorban nem iskola-előkészítő intézményként kell működnie, hanem olyan nevelő intézményként, amely felfokozza az elsődleges szocializáció hatáslehetőségeit. Az óvoda fő feladata: a pedagógiailag ösztönzött, segített szocializációs mechanizmusok kibontakoztatása: 1. Az alapvető individuális tevékenységi formák (játék, munka, tanulás) elemi egységei. 2. A felnőttek és a gyermekek folyamatos érintkezése 3. A mindennapi élet nyelvének, szokásainak, cselekvésmintáinak használata és fejlesztése által. Számolnunk kell a jelenkor tendenciáival, folyamataival, így ma a pedagógia időszerű problémái: értékzavar a világban romló presztízs biztos egzisztencia hiánya nincs nyugalom megszámlálhatatlanul sok dokumentum és az ösztönös elvárások Melyek a mai társadalom kulcskompetenciái? Gyors döntési képesség Használható tudás Kulturált vitakészség Csapatmunkában való részvétel képessége Kooperációs képesség Idővel való gazdálkodás képessége A belső motiváció mozgósításának képessége Sikerorientáció Már sokszor feltettük a következő kérdést, hogy mi a minőség a pedagógiában? A minőség az, ami kiállta a próbát. Vagyis a minőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. A minőséget a vevőnek (gyerek, szülő, pedagógus, fenntartó) kell érzékelni. A minőség teljes alkalmazotti elkötelezettséget kíván. A minőségnek tükröződnie kell az intézmény minden tevékenységében. 2

3 A minőség partnereket kíván. A minőség mindig javítható. A minőség tervezhető. A minőség szükséges, de nem elégséges. A minőségre való törekvés nem mentheti meg a gyenge terméket. Mi az óvoda küldetése? Az óvoda dolgozói küldetésüknek tekintik, hogy a gyermekek egyéni képességét, személyiségét tiszteletben tartva, boldog gyerekkort biztosítva neveljünk, minden gyermeket optimális fejlettségi szintre juttassunk. Célunk az, hogy úgy fejlesszük önmagunkat, hogy minden partnerünk elégedett legyen. A szülők biztonságban tudják gyermekeiket. Az óvodában minden a gyermek érdekében történjen: nyitott, aktív, érzelmileg gazdag, környezetet szerető gyermekek nevelése, gyermekeink felkészítése a változó környezetben való biztonságos eligazodásra, kulturált viselkedésre. Mindez csapatmunka eredménye, ami nem más, mint: Több ember Együttes Akarata, amely Messzebbre visz. Legfőbb értékteremtő a pedagógus. A pedagógus személyiség szerepe és megnyilvánulása a nevelésben meghatározó. Olyan önálló pedagógus igénye rajzolódik ki ma, aki igényli az önállóságot egészen a feladattervezéstől a megvalósulásig. Legyen kezdeményező, kísérletező, mindig újabb és újabb módszerekkel próbálkozó. Nyitott, nem elutasító. Folyamatos önképzéssel éri el magas szintű szakmai kompetenciáját. Segíti a gyermekek kreatív gondolkodását, és annak módját. Nagy hangsúlyt fektet a közösség nevelésére, teret enged az egyéni elágazásoknak és differenciált foglalkoztatást valósít meg. A tevékenységekben aktív cselekvőként veszt részt, melynek szereplője és alakítója. E gondolatok jegyében fogalmazódtak meg a es nevelési év mérési eredményeiből fakadó következtetések, kitűzött célok és feladatok. 3

4 Közvetlen partnereink Gyerekek Szülők Minta nagysága MINTAVÉTELI TÁBLÁZAT 3-7 éves gyerekek 70%-a Új gyermekek szülei Iskolába menő gyermekek Módszer Gyakoriság Sikerkritérium Visszaérkező adatok száma Fényképes Beszélgetés Kérdőív Kérdőív I. Kérdőív II. Nevelési évenként 1x Nevelési évenként 1x 1. új szülők évesek szülei szülei Alkalmazottak Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Fenntartó Városi Önkormányzat Oktatási Osztálya Interjú Vezetői ciklusonként 1x Helyi iskolák Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Bölcsőde Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Szakszolgálat, szakmai szolgáltató Közvetett partnereink Minta nagysága Kérdőív Orvos Teljes kör Kérdőív Interjú Védőnők Teljes kör Kérdőív Interjú Vezetői ciklusonként 2x 70% 70% 90% 100% 80% 100% 80% Módszer Gyakoriság Sikerkritérium Visszaérkező adatok száma Vezetői ciklusonként 1x Vezetői ciklusonként 1x 80% 80% 4

5 MINTAVÉTELI MÁTRIX PARTNERLISTA RÉSZTVEVŐI: Gyerekek Alkalmazottak Fenntartó Szülők Helyi iskolák Védőnő Orvos MIRE VAGYUNK KÍVÁNCSIAK? I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer X X X X X II. Az óvoda tárgyi felszereltsége X X X III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre X X X X X IV. Befogadó óvoda X X X V. Az óvoda információs rendszere X X X X VI. Óvodapedagógusok, dajkák X X X X X VII. Szakszolgálat X X X X X VIII. Átmenet az óvodai, iskolai nevelés között X X X X 5

6 A es nevelési év adatai Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Gyermekek létszáma SNI Összesen: 646 gyermek, ebből 37 SNI. Telephelyeinken az alábbi külső szakemberek segítik az egyéni képességfejlesztést és felzárkóztatást: logopédus gyógypedagógus SZIT terapeuta szomatopedagógus szurdopedagógus 6

7 Módszer: kérdőív Sikerkritérium: 70% Szülői elégedettségvizsgálat I. Óvodánkba újonnan érkezett gyermekek szülei Telephely Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Összesen Kiadott kérdőívek száma Visszaérkezett kérdőívek száma % 100% 100% 100% 100% 70% 90% 87% 94% 93% Kiadott kérdőívek száma: 159 db Visszaérkezett kérdőívek száma: 149 db A kérdőívek átlagosan 93 %-ban visszaérkeztek, melyben nagy jelentősége van a csoportokban dolgozó óvodapedagógusoknak, aktivitásukat köszönöm. Vizsgált témakörök: I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer II. Az óvoda tárgyi felszereltsége III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre IV. Befogadó óvoda V. Az óvoda információs rendszere VI. Óvodapedagógusok, dajkák Telephelyek I. II. III. IV. V. VI. Telephelyek átlaga Bajcsy 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 4,6 Bácska 4,8 4,8 4,9 4,9 4,7 4,8 4,8 Ifjúság 5 4,8 4,9 5 4,9 5 4,9 Könd 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Lehel 4,9 4,8 5 4,9 4,9 4,9 4,9 Mátyás 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,7 4,5 Móricz 4,9 4,6 5 4,8 4,7 4,8 4,8 Uzsoki 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 4,8 Átlag 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 Témakörök I. II. III. IV. V. VI. Intézményi átlag 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,

8 Értékelés Mérési eredményeink nagyon jók, örömmel tölt el mindannyiunkat. Ezek a mért értékekek 4,7-4,8 azt bizonyítják, hogy a telephelyeken minden munkatárs mindent megtett azért, hogy az óvodát választó szülők a számukra legszimpatikusabbat válasszák. Szülők és gyerekek pozitív élményként élték meg az óvoda által szervezett közös programokat (rendezvények, nyílt nap, játszóház, stb.), bepillanthattak a hétköznapi életbe is. Célunk: Az elégedettség mértékét mutató eredmények megtartása. Az elvárásnak, a belénk vetett bizalomnak való folyamatos megfelelés a gyerekek érdekeit maximálisan figyelembe véve a lehetőségek és az ésszerűség határain belül. Feladatunk: A pedagógusokkal való személyes kapcsolattartás lehetőségeinek megismertetése, ösztönzés a kétoldalú kapcsolatfelvételre. Szülők aktív bevonása az óvodai életbe (udvarrendezés, papír- és palackgyűjtés, stb.) Szülőknek, gyermekeknek szóló programjaink színvonalas megrendezése. Néhány szülői vélemény: Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy gyermekemet fogadták. Szeretetben telnek mindennapjai. Azt látom, hogy ebben az oviban mindenki azon fáradozik, azért dolgozik, hogy az idejáró kisgyerekek családias légkörben, békés, nyugodt környezetben lehessenek. Köszönöm, és nyugodt vagyok, mert gyermekemet olyan helyen tudom, ahol és is szívesen lennék. Mindennel meg vagyok elégedve. Gratulálok az óvoda minden dolgozójának a lelkiismeretes munkájáért. 8

9 A szülői elégedettségi mutatók összehasonlítása 2009/2010, 2010/2011 és a 2011/2012. nevelési évben újonnan érkező gyermekek szülei Témakörök I. II. III. IV. V. VI. 2009/2010 4,8 4,5 4,7 4,7 4,7 4,8 2010/2011 4,8 4,6 4,8 4,7 4,7 4,8 2011/2012 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 Értékelés A gyermekek társas élete akkor kezdődik, amikor megszületik, s később is állandó társas kölcsönhatások között él. Az óvodával történő első találkozások alapvetően befolyásolják a gyermekek óvodához fűződő későbbi kapcsolatát. Eredményeink nagyon jók, azt tükrözik, hogy a szülők bármikor ellátogathatnak hozzánk, ill. részt vehetnek rendezvényeinken. Óvodapedagógusaink arra törekszenek, hogy a szülőtől való elszakadás minél zökkenő mentesebb legyen. Ha szülő és gyermek igényli, biztosítjuk a közös játék és tevékenykedés lehetőségét is. Az elégedettségi mutatók azt bizonyítják, hogy az új gyerekek fogadása és beszoktatása problémamentes. Célunk: A gyerekek érezzék biztonságban magukat, találják meg helyüket a közösségben. Feladatunk: Kielégítjük a gyerekek biztonság, szeretet és gyengédség iránti igényét, ezzel segítjük, könnyítjük a családtól való elválást. A befogadás időszakát a szülőkkel közösen, a család igényeihez és a gyerek egyéni szükségleteihez igazodva tervezzük meg. 9

10 Módszer: kérdőív Sikerkritérium: 70% Kiadott kérdőívek száma Visszaérkezett kérdőívek száma Kiadott kérdőívek száma: 167 db Visszaérkezett kérdőívek száma: 153 db Összesen: 93 % Szülői elégedettségvizsgálat II. Iskolába menő gyermekek szülei Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás király Vizsgált témakörök: I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer II. Az óvoda tárgyi felszereltsége III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre IV. Befogadó óvoda V. Az óvoda információs rendszere VI. Óvodapedagógusok, dajkák VII. Szakszolgálat VIII. Átmenet az óvodai, iskolai nevelés között Móricz Uzsoki Összesen % 94% 93% 100% 100% 70% 100% 86% 97% 93% Telephelyek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Telephelyek átlaga Bajcsy 4,8 4,3 4,6 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 4,6 Bácska 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Ifjúság 4,8 4,5 4,9 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,8 Könd 4,8 4,6 4,9 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Lehel 4,9 4,6 4,9 4,9 4,8 4,9 4,7 4,9 4,8 Mátyás 4,7 4,5 4,8 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 Móricz 4,6 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 Uzsoki 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 Átlag 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,6 4,7 10

11 Témakörök I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Intézményi átlag 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4, Értékelés A számadatokból és a grafikonokból leolvashatjuk, hogy a szülők elégedettsége magas szinten áll. (4,5-4,8) Elismerik az itt dolgozó óvodapedagógusok, szakképzett dajkák és a fejlesztő munkát segítő szakszemélyzet tevékenységét. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, örülünk annak, hogy a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket, elégedettek az óvodapedagógusok személyiségfejlesztő munkájával, a gyermekekkel való egyéni bánásmóddal. Elgondolkodtató számunkra a II. témakör 4,5 átlaga, ugyanis a telephelyeken dolgozó munkatársak minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy az alapítványok támogatásával új bútorokkal, textíliákkal, folyamatos játékeszköz gazdagításával járuljanak hozzá, hogy minél jobb körülmények között nevelhessék a gyerekeket. Célunk: Erősségeink megőrzése, sajátosságaink, hagyományaink ápolása. Az iskolába készülő gyermekek szülei a legnagyobb elégedettséggel távozzanak megőrizve az óvodai élményeket, emlékeket. Feladatunk: Továbbra is minden dolgozó igyekezzen szakmai - emberi vonatkozásban a legtöbbet nyújtani a harmonikusan fejlődő gyermek, az elégedett családok érdekében. Tárgyi feltételeink gazdagítása érdekében kreatív ötletek megvalósításával, munkatársak, partnerek, támogatók együttműködésével a gyerekeket körülvevő kellemes élettér biztosítása. A szülők széleskörű tájékoztatása az óvodai életről, a nevelés feltételeiről, ha szükségét érezzük, kérjük támogató segítségüket (kertrendezés, bútorok javítása, stb.) 11

12 Néhány megfogalmazott szülői vélemény: Nagyon örülök, hogy ebbe az óvodába járhat gyermekem, aki sajátos nevelési igényű. Itt nem csak papíron létezik az integráció. Köszönöm, hogy biztonságban tudhatom gyermekem. mindennel elégedett vagyok. Szép éveket töltött itt gyermekem, jó emlékeink vannak a pedagógusok, dajkák szerető, családias bánásmódjáról. Magas színvonalú szakmai munka folyik az óvodában. Köszönjük a négy év áldozatos és fáradságos munkáját. 12

13 A szülői elégedettségi mutatók összehasonlítása a , és a es nevelési évben Iskolába menő gyermekek szülei Témakörök I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII ,8 4,6 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4, ,7 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7 4,7 4, ,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 Értékelés: Az évek során bizonyosságot szereztünk arról, hogy telephelyeinken kimagasló nevelőfejlesztő munka folyik, kiemelve az élethez, munkavégzéshez szükséges alapkészségek, képességek és kompetenciák fejlesztését és a projekt rendszerű tanulásszervezést. Eredményeink bizonyítják a jövőképünkben megfogalmazott gondolatokat, melyek értelmében érvényesítjük a gyermekközpontú szemléletet, a gyermekek szükségleteinek figyelembevételével szervezzük az óvodai életet. Minden évben néhány tizeddel kisebb értéket mutat az óvodák tárgyi feltétele, ami nem az óvodában folyó munkától függ. Célunk: Az élethosszig tartó tanulás megalapozása az alapkészségek és kulcskompetenciák alapozásával. A gyermekek esélyegyenlőségének növelése, tanulásra motivált gyermekek nevelése. Mérési értékeink megőrzése, tárgyi feltételeink (II. témakör) javítása. Feladatunk: Biztonságos, derűs, nyugalmat adó óvodai életmegteremtése, ahol a gyermekek sokféle tevékenységkínálatból választhatnak. Arra törekszünk, hogy nevelésünk állandósult értékeket sugározzon. A szülők pontosabb tájékoztatása, eszközeink bemutatása szülői értekezleten, fogadóórán, faliújságon figyelem felhívással. Pályázatok írása, azok sikeressége esetén a szerzett eszközök bemutatása. Tudatosítsuk a szülőkben, hogy intézményünk tárgyi feltételeit nem csak a bútorok és az udvari eszközök képezik. 13

14 Gyermekek elégedettség-vizsgálata Mit szeret a gyermek az óvodában és mit nem? 3-4 évesek Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Vizsgált gyermekek száma Összesen 272 Mérés módszere: megfigyelés, beszélgetés Sikerkritérium: 70% Beszélgetésben részt vett: 272 gyermek Vizsgálat célja: Tájékozódás a 3-4 éves korú gyermekek o óvodai közérzetéről o általános tájékozottságáról o szocializálódás jellemzőiről o tevékenységekhez való viszonyukról. I. 1. Melyik csoportba jársz? Tudja, megnevezi: 97% Nem: 3% 2. Ki az óvó nénid? Ismeri, megnevezi: 99% Nem tudja, vagy bátortalan: 1% 3. Ki a dajka nénid? Ismeri, megnevezi: 96% Nem tudja, vagy bátortalan: 4% 4. Szeretsz-e óvodába járni? Igen: 99% Nem: 1% IV. 5. Van-e már barátod? Ki az? 6. Mivel szeretsz legjobban játszani? Van, megnevezi: 99% Nincs még, vagy nem nevezi meg: 1% Szerepjátékok: 28% Képességfejlesztő játékok: 35% Építőjátékok: 33% Mozgásos játékok: 18% 14

15 Értékelés: Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy a 3-4 éves korosztály általános tájékozottsága jó. Szeretetteljes, rájuk figyelő, szükségleteiket kielégítő légkörben szívesen, örömmel járnak óvodába, szocializációjuk megfelelően fejlődik. A gyermekek igénylik maguk mellett társaikat, szívesen barátkoznak és kötnek baráti kapcsolatokat. Telephelyeink igényes és esztétikus játékkészlettel várják a gyermekeket nap mint nap, ami motiválja őket a tartalmas, alkotó játéktevékenységre. Célunk: Az ölmeleg, szeretetteljes óvodai légkör megőrzése és ápolása. Maradjon meg a gyermekek elégedettsége. Érvényesüljön a gyermekközpontú, egyéni szükségletekre figyelő bánásmód. Feladatunk: Jó eredményeink megtartása. Az eddigi befogadási, csoportszervezési gyakorlat fenntartása. A gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése különböző játékokkal, a kialakult baráti kapcsolatok ápolása. A gyermeki szabad játék feltételeinek biztosítása. Gyermeki elégedettség 3-4 évesek , és Grafikonunk jól ábrázolja a gyermekek szociális kompetenciáinak fejlődését az évek során. Köszönhető ez annak, hogy óvodapedagógusaink jobban szem előtt tartják a gyermekek ilyen irányú fejlesztését, valamint odafigyeltek a minőségirányításban meghatározott célokra és feladatokra. A gyermekek általános tájékozottsága 96%-on felüli értéket mutat, mely számunkra fontos információkat közvetít. Őrizzük meg a jövőben is ezeket a szép eredményeket, továbbra is odafigyelve a legfontosabb kompetenciák fejlesztésére. 15

16 Gyermekek elégedettség-vizsgálata 5-7 évesek Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Vizsgált gyermekek száma Összesen 315 Célja megtudni, hogy a gyerekek mit szeretnek az óvodában és mit nem. A módszer a Comenius I. és II. intézményi modell érdekelt felek igényeinek és elégedettségének méréséhez használható. A módszer célja, hogy információt kapjon az intézmény arról, hogy a vizsgált időben a gyerekek pozitív vagy negatív emócióval kötődnek az óvodai tevékenységekhez, és mik az elvárásaik, kívánságaik, mit szeretnének még az óvodában csinálni. A gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét úgy is lehet értelmezni, mint a gyermekcsoportokban - nevelési program elemeinek megfelelően - végzett munka erősségeit és gyengeségeit, ami csoport-, de intézményi szinten is a problémákra irányítja a figyelmünket. Összességében a módszer releváns használhatóságának azt tekintem, hogy az érdekelt felek vizsgálati adatainak elemzésekor mindig keressük a kontextust a gyerekek elégedettségével, elégedetlenségével, és tudjuk majd, hogy ezután értük mit kell tenni, és azt tegyük is meg! A vizsgálat időpontja: február A módszer rövid leírása A gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét mérjük. A választható tevékenységeket fotókkal korlátozzuk, szabályozzuk. (I. Játék, II. Kompetencia területek) A választhatóság korlátját a szóbeli közlés lehetőségével oldjuk. Ezt azért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek olyan tevékenységeket vagy érzelmeket, kötődéseket, eseményeket is megnevezhessenek, amikről nincs fotó. 16

17 A vizsgálat eszközei 16 db számozott fotó. Fotók a vizsgált tevékenységekről, számozott sorrendben: 1. képességfejlesztő játék A gyerekek képességfejlesztő játékokkal játszanak. 2. építés, konstrukciós játék A gyerekek építenek, legóznak, konstruálnak. 3. számítógépes játék A gyerekek számítógépes játékot játszanak. 4. játék az udvaron A gyerekek az udvaron játszanak. 5. kooperatív csoportmunka A gyerekek közösen tesznek valamit. 6. matematika A gyerekek matematikai jellegű tevékenységben vesznek részt. 7. környező világ megismerése A gyerekek kísérleteznek, tapasztalatot gyűjtenek. 8. ének A gyerekek énekelnek, körjátékot játszanak. 9. bábozás, dramatizálás A gyerekek báboznak, dramatizálnak. 10. vizuális tevékenység A gyerekek festenek, ragasztanak, rajzolnak. 11. testi nevelés A gyerekek tornáznak, mozgásos játékokat játszanak. 12. öltözés A gyerekek öltözködnek. 13. étkezés A gyerek étkeznek, ebédelnek. 14. tisztálkodás A gyerekek tisztálkodnak. 15. hagyományápolás (csoport) A gyerekek (születésnapot, karácsonyt) ünnepelnek. 16. hagyományápolás (óvoda) A gyerekek szüleikkel óvodai rendezvényen vesznek részt. Egyéni adatgyűjtő lap (annyi példányban kell másolni, ahány gyerekkel el akarjuk végezni a vizsgálatot). Összesítő lap óvodai csoport részére (annyi példányban kell másolni, ahány gyermekcsoport van az óvodában). Összesítő lap az óvoda részére. Telephelyek Játék 1-5. kép Kompetencia területek kép Nevet Sír Nevet Sír Bajcsy 94% 6% 91% 9% Bácska 93% 7% 94% 6% Ifjúság 93% 7% 95% 5% Könd 98% 2% 97% 3% Lehel 97% 3% 95% 5% Mátyás 96% 4% 98% 2% Móricz 100% 0% 97% 3% Uzsoki 92% 8% 92% 8% Átlag 95% 5% 95% 5% 17

18 Gyermeki elégedettség 5-7 évesek 100% 80% 60% 40% 20% 0% 95% 95% Játék Kompetenciák Gyermeki elégedetlenség 5-7 évesek 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5% 5% Játék Kompetenciák 18

19 Az 5-7 éves gyermekek által kedvelt tevékenységek prioritási sorrendje Játék % Kompetencia területek % Fényképek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki ÖSSZESEN Átlag % Sorrend Kedvelt tevékenységek sorrendje: 1. játék az udvaron 99% testi nevelés 99% étkezés 99% hagyományápolás (csoport) 99% 2. környező világ megismerése 98% hagyományápolás (óvoda) 98% 3. tisztálkodás 97% 4. vizuális tevékenység 95% számítógépes játék 95% 5. építés, konstrukciós játék 94% 6. képességfejlesztő játék 93% 7. kooperatív csoportmunka 92% ének 92% 8. matematika 90% 9. öltözködés 89% 10. bábozás, dramatizálás 86% 19

20 Értékelés: Telephelyeinken nagyon átgondolt, minőségre törekvő és szakmailag magas színvonalú értékelések születtek. Az előző két nevelési évhez viszonyítva mintegy 90 gyermekkel kevesebbet tudtunk vizsgálni. (315 gyermek) Mutatóink hasonlóak az előző évekhez, 86-99%. Tapasztalatunk szerint nem különül el élesen a gyermekek számára a játék és a kompetenciaterületek fejlesztése. Az óvónők által biztosított sokféle változatos tevékenység segíti a gyermeki képességek sokoldalú kibontakoztatását és fejlődését. A játékba integrált tevékenység és az egyéni fejlesztés eredményeként születtek a nevelési év eredményei. Célunk: Jó eredményeink és értékeink megőrzése, megtartása. A gyermekek pozitív élményként éljék meg az óvodai tanulást, az óvodához fűződő pozitív emóciók erősítésével. A munka elismerését minősítő kedvező kép megőrzése, a kulcskompetenciák fejlesztésével az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességének elősegítése. Feladatunk: Változatos, átgondolt tanulásszervezési módszerek és technikák alkalmazása. Folyamatos élménynyújtás és sikerélmény biztosítása az óvónői pozitív példa segítségével. Tartsuk meg a játék prioritását a gyermeki képességfejlesztésben. Továbbra is biztosítsuk az együttéléshez szükséges érzelmi alapigényeket, elfogadó légkört, biztonságot adó szokás és normarendszert. 20

21 A grafikonokról jól leolvasható az 1-1 %-os eltérés, ami számunkra azt mutatja, hogy telephelyeinken jól felkészült óvodapedagógusok egyenletes kimagasló képességfejlesztő munkát végeznek a gyermekek legnagyobb megelégedésére. Hűek vagyunk minőségcéljainkhoz, küldetésnyilatkozatunkhoz és az ONEP-ben megfogalmazott cél- és feladatrendszerhez. 21

22 A FEJLŐDÉS MUTATÓI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Intézményi összesítő Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki ÖSSZESEN Résztvevő gyerekek száma A vizsgálat ideje: március A vizsgálatban részt vett gyermekek száma: 168 gyermek Tanköteles korú gyermekek 2011/2012 Tanköteles korú Szülő kérésére Óvodában marad Nev.Tan javaslata alapján Szakértői Biz. alapján Iskolába megy Vizsgálatra vár (Bcsaba vagy NT) Bajcsy u Bácska u Ifjúság u Könd u Lehel u Mátyás kir Móricz Zs Uzsoki u Összesen:

23 1. Szociális érettség Az élethosszig tartó tanulásra történő felkészítés a partneri együttműködésünk köréből dominánssá emeli az óvoda-iskola kapcsolatot az átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében. A nevelés-fejlesztés együttesen alapozza meg az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Feladatunk, hogy alkalmassá tegyük a gyerekeket az alapkultúrtechnikák elsajátítására, felkészítjük őket a beilleszkedésre és együttműködésre. Nevelési programunk következőképpen fogalmaz: A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A gyermekek érzelmeiket mások számára érzékelhető, érthető formában közvetítik. Ismerik a viselkedés alapvető szabályait és alkalmazkodnak azokhoz. Képesek az együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttekkel, társakkal. Késleltetni tudják szükségleteik kielégítését. Kialakulóban van feladattudatuk, ez a feladat megértésében, feladattartásban és a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Tapasztalatokkal rendelkezzenek a közéleti demokrácia területén. Pozitívan alakuló én-struktúrával rendelkezzenek. Alapértékként kezeljük az érzelmi intelligencia fejlesztését. 2. Mozgásfejlesztés A mozgásfejlesztés lehetővé teszi a gyermekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítését, fejleszti testi képességeiket, erőnlétüket. Mindezek érdekében sok szabad mozgásos játékra és változatos természetes gyakorlatra adunk alkalmat óvodai életünkben. Sokoldalúan, harmonikusan és arányosan fejlesztjük a gyermekek szervezetét, erősítjük vázizmunkat, törekszünk a helyes testtartás kialakítására, fejlesztjük a motoros és testi képességeket. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Kialakul a gyermekek mindennapi igénye az egyéni képességüknek megfelelő, szervezett és szabadon választott mozgásra. A gyermekek szeretnek mozogni és kitartóak a mozgásos játékokban. Kifejlődik egyéntől függően a tájékozódó-, differenciáló-, egyensúlyozó-, idő-, iram-, ritmusképességük. Életkoruknak megfelelően kialakul a gyorskoordináció, állóképességi koordináció. Kialakul versenyszellemük, betartják a szabályokat. Megerősödik figyelmük, koncentrálóképességük, megszilárdul önfegyelmük. A gyermekek rendelkeznek azokkal a testi képességekkel, amelyek az iskolai életmódhoz szükségesek. A sajátos nevelési igényű, valamint a különleges ellátásra jogosult gyermekek hátrányai a komplex fejlesztés által csökkennek. 3. Beszédfejlesztés Beszédviselkedésükben érvényesítjük az óvodapedagógus modell szerepét, mint a partnerré válás, mintaadás, helyes hangképzés. 23

24 Biztosítjuk a fejlesztés feltételeit felkészültségünkkel és együttműködünk a fejlesztő pedagógussal, logopédussal. Minden telephelyünkön megoldott a gyermekek logopédiai ellátása. Ma a fejlesztés tartalma kibővül az információ fogadás és továbbítás képességfejlesztésével, valamint az információs alapkészségek fejlesztésével. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A testileg-lelkileg egészséges gyermek nyitott, érdeklődő, kommunikatív, szívesen beszél, információ fogadásra és továbbításra felkészült, beszédészlelése és beszédértése megfelelő, tisztán, helyesen ejti a hangzókat, alapvető nyelvhelyességgel beszél, gondolatait képes közölni, beszédviselkedése - akarati tulajdonságainak fejlettségét mutatja, szociálisan alkalmazkodik környezetéhez. a sajátos nevelési igényű, valamint a különleges ellátásra jogosult gyermekek kommunikációs hátrányai a komplex fejlesztés által csökkennek. 4. Az óvodai tanulás Fontos számunkra, hogy a gyermekek olyan ismeretekre és jártasságokra tegyenek szert, melynek eredményeként fejlődnek képességeik, alakul személyiségük. Különös gondot fordítunk a korrekcióra és kompenzációra, valamint az esélyegyenlőtlenségből fakadó különbségek csökkentésére, az alkotóképesség bontakoztatására. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: gyermekek motiváltak és együttműködők tanulási helyzetekben, nyitottak, érdeklődőek, érzékelésük, észlelésük tovább differenciálódik, az önkéntelen emlékezeti bevésés, felidézés és a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés, felidézés, emlékezetük egyre hosszabb időtartamra terjed ki, megjelenik a szándékos figyelem, növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik annak megosztása, átvitele, a gyermekeknél kialakulóban van az elemi-fogalmi gondolkodás, ismerik és gyakorolják a próba-szerencse és a késleltetett modellkövetés tanulási formákat, a gyerekekben erősödik a valamit megtanulni, és a valamit alkotni igénye, cselekvés közben, érzelmeiken keresztül készségeket, jártasságokat szereznek, valamint probléma (tanulási) helyzetekben egyéni és kooperatív feladat-megoldási módokban jártassággal bírnak. E bevezető gondolatok jegyében vizsgáljuk meg a 2011/2012-es nevelési év fejlettségi mutatóit a vizsgált képességek terén. 24

25 Fejlettségi mutatók 1-5 szinteken 2011/2012. I. Szociális fejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag II. Mozgásfejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag III. Beszédfejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag

26 IV. Megismerési folyamat összetevői (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz 9 91 Uzsoki Átlag A fejlődés mutatói óvodáskor végére Fejlettségi szintek Szociális fejlettség 0% 0% 9% 27% 64% Mozgásfejlettség 0% 0% 8% 21% 71% Beszédfejlettség 0% 2% 9% 27% 62% Megismerési folyamatok 0% 1% 6% 23% 67% Intézményi átlag 0% 1% 8% 25% 66% 0 gyermek 3 gyermek 13 gyermek 42 gyermek 110 gyermek 26

27 27

28 Értékelés A 2011/2012-es nevelési év eredményei a következőképpen alakultak a kompetencia területek és a fejlettségi szintek figyelembevételével. (Mért gyermekek száma: 168 fő) Kompetenciaterületenként 62%-71% jelez 5-ös fejlettségi szintet, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Mozgásfejlettség 71% 119 gyermek 2. Megismerési folyamatok 67% 112 gyermek 3. Szociális fejlettség 64% 107 gyermek 4. Beszédfejlettség 62% 104 gyermek Kompetenciaterületenként 21%-27 % jelez 4-es fejlettségi szinte, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Beszédfejlettség 27% 45 gyermek Szociális fejlettség 27% 45 gyermek 2. Megismerési folyamatok 23% 39 gyermek 3. Mozgásfejlettség 21% 35 gyermek Kompetenciaterületenként 6%-9% jelez 3-as fejlettségi szinte, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Beszédfejlettség 9% 15 gyermek Szociális fejlettség 9% 15 gyermek 2. Mozgásfejlettség 8% 13 gyermek 3. Megismerési folyamatok 6% 10 gyermek Mérésünkben az 1-es, 2-es szint értékelése az elenyésző % miatt nem indokolt. Eredményeinkben tükröződik óvodapedagógusaink folyamatos, következetes, tudatos fejlesztő munkája, melyet nagymértékben segített a kompetencia alapú képzések során szerzett tudás, a belső tudásmegosztás és a jó gyakorlatok során a tapasztalatszerzés. Mindezek hatására a gyerekek is elsajátították a korszerű tanulásszervezési módszereket, ezeket beépítették tevékenységeikbe, játékaikba, ami alkalmazható tudáshoz juttatta őket. A gyermekek együttműködőek, önálló problémamegoldásra képesek, szabályokhoz alkalmazkodnak, jól motiváltak és aktívak. Gyermekeink nagy többsége megszerezte az iskolai tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket, szociális érettségük alapozásával elősegítettük őket ahhoz, hogy az iskolai közösségük hasznos, együttműködő tagjaivá váljanak. Célunk: Nevelő-, fejlesztő munkánk színvonalának megőrzése megszerzett tudásunk alkalmazásával. Alapozzuk meg az élethosszig tartó tanulás feltételeit korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával és tudásra motiváló élethelyzetek megteremtésével. Feladatunk: Koncentrált odafigyeléssel, egyenletes, kiegyensúlyozott, korszerű tudást közvetítő fejlesztő munkát végezni. A es nevelési évben büszkék vagyunk a minőségbiztosításban elért elégedettségi mutatókra, melyet minden közreműködő munkatársamnak köszönök. 28

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:lehelovi@ovodak.oroshaza.hu web: http://onkormovi.fw.hu SEGÍTŐTÁRS (integráció,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Az együttnevelés Csibi Enikő

Az együttnevelés Csibi Enikő Az együttnevelés Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. (1) Hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden tanuló közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda Beszámoló A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Az intézmény működésének feltételei: Statisztikai adatok: Óvodai férőhely, alapító okirat alapján megállapított

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. BESZÁMOLÓ az Intézményi Minőségirányítási Program megvalósításáról 2005/2006 Beszámoló az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben