COMENIUS I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COMENIUS 2000. I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" 2012."

Átírás

1 COMENIUS I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája 5900 Orosháza, Lehel u. 23. Tel.:

2 Bevezető Az óvoda nem azzal alapozza meg a kisgyermek jövőbeli fejlődését, ha előtanít az iskola számára, hanem azzal, hogy növeli a gyermek mindennapi életképességét kommunikációs és kooperációs képességét. /Gáspár László/ Az óvodának elsősorban nem iskola-előkészítő intézményként kell működnie, hanem olyan nevelő intézményként, amely felfokozza az elsődleges szocializáció hatáslehetőségeit. Az óvoda fő feladata: a pedagógiailag ösztönzött, segített szocializációs mechanizmusok kibontakoztatása: 1. Az alapvető individuális tevékenységi formák (játék, munka, tanulás) elemi egységei. 2. A felnőttek és a gyermekek folyamatos érintkezése 3. A mindennapi élet nyelvének, szokásainak, cselekvésmintáinak használata és fejlesztése által. Számolnunk kell a jelenkor tendenciáival, folyamataival, így ma a pedagógia időszerű problémái: értékzavar a világban romló presztízs biztos egzisztencia hiánya nincs nyugalom megszámlálhatatlanul sok dokumentum és az ösztönös elvárások Melyek a mai társadalom kulcskompetenciái? Gyors döntési képesség Használható tudás Kulturált vitakészség Csapatmunkában való részvétel képessége Kooperációs képesség Idővel való gazdálkodás képessége A belső motiváció mozgósításának képessége Sikerorientáció Már sokszor feltettük a következő kérdést, hogy mi a minőség a pedagógiában? A minőség az, ami kiállta a próbát. Vagyis a minőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. A minőséget a vevőnek (gyerek, szülő, pedagógus, fenntartó) kell érzékelni. A minőség teljes alkalmazotti elkötelezettséget kíván. A minőségnek tükröződnie kell az intézmény minden tevékenységében. 2

3 A minőség partnereket kíván. A minőség mindig javítható. A minőség tervezhető. A minőség szükséges, de nem elégséges. A minőségre való törekvés nem mentheti meg a gyenge terméket. Mi az óvoda küldetése? Az óvoda dolgozói küldetésüknek tekintik, hogy a gyermekek egyéni képességét, személyiségét tiszteletben tartva, boldog gyerekkort biztosítva neveljünk, minden gyermeket optimális fejlettségi szintre juttassunk. Célunk az, hogy úgy fejlesszük önmagunkat, hogy minden partnerünk elégedett legyen. A szülők biztonságban tudják gyermekeiket. Az óvodában minden a gyermek érdekében történjen: nyitott, aktív, érzelmileg gazdag, környezetet szerető gyermekek nevelése, gyermekeink felkészítése a változó környezetben való biztonságos eligazodásra, kulturált viselkedésre. Mindez csapatmunka eredménye, ami nem más, mint: Több ember Együttes Akarata, amely Messzebbre visz. Legfőbb értékteremtő a pedagógus. A pedagógus személyiség szerepe és megnyilvánulása a nevelésben meghatározó. Olyan önálló pedagógus igénye rajzolódik ki ma, aki igényli az önállóságot egészen a feladattervezéstől a megvalósulásig. Legyen kezdeményező, kísérletező, mindig újabb és újabb módszerekkel próbálkozó. Nyitott, nem elutasító. Folyamatos önképzéssel éri el magas szintű szakmai kompetenciáját. Segíti a gyermekek kreatív gondolkodását, és annak módját. Nagy hangsúlyt fektet a közösség nevelésére, teret enged az egyéni elágazásoknak és differenciált foglalkoztatást valósít meg. A tevékenységekben aktív cselekvőként veszt részt, melynek szereplője és alakítója. E gondolatok jegyében fogalmazódtak meg a es nevelési év mérési eredményeiből fakadó következtetések, kitűzött célok és feladatok. 3

4 Közvetlen partnereink Gyerekek Szülők Minta nagysága MINTAVÉTELI TÁBLÁZAT 3-7 éves gyerekek 70%-a Új gyermekek szülei Iskolába menő gyermekek Módszer Gyakoriság Sikerkritérium Visszaérkező adatok száma Fényképes Beszélgetés Kérdőív Kérdőív I. Kérdőív II. Nevelési évenként 1x Nevelési évenként 1x 1. új szülők évesek szülei szülei Alkalmazottak Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Fenntartó Városi Önkormányzat Oktatási Osztálya Interjú Vezetői ciklusonként 1x Helyi iskolák Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Bölcsőde Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Szakszolgálat, szakmai szolgáltató Közvetett partnereink Minta nagysága Kérdőív Orvos Teljes kör Kérdőív Interjú Védőnők Teljes kör Kérdőív Interjú Vezetői ciklusonként 2x 70% 70% 90% 100% 80% 100% 80% Módszer Gyakoriság Sikerkritérium Visszaérkező adatok száma Vezetői ciklusonként 1x Vezetői ciklusonként 1x 80% 80% 4

5 MINTAVÉTELI MÁTRIX PARTNERLISTA RÉSZTVEVŐI: Gyerekek Alkalmazottak Fenntartó Szülők Helyi iskolák Védőnő Orvos MIRE VAGYUNK KÍVÁNCSIAK? I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer X X X X X II. Az óvoda tárgyi felszereltsége X X X III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre X X X X X IV. Befogadó óvoda X X X V. Az óvoda információs rendszere X X X X VI. Óvodapedagógusok, dajkák X X X X X VII. Szakszolgálat X X X X X VIII. Átmenet az óvodai, iskolai nevelés között X X X X 5

6 A es nevelési év adatai Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Gyermekek létszáma SNI Összesen: 646 gyermek, ebből 37 SNI. Telephelyeinken az alábbi külső szakemberek segítik az egyéni képességfejlesztést és felzárkóztatást: logopédus gyógypedagógus SZIT terapeuta szomatopedagógus szurdopedagógus 6

7 Módszer: kérdőív Sikerkritérium: 70% Szülői elégedettségvizsgálat I. Óvodánkba újonnan érkezett gyermekek szülei Telephely Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Összesen Kiadott kérdőívek száma Visszaérkezett kérdőívek száma % 100% 100% 100% 100% 70% 90% 87% 94% 93% Kiadott kérdőívek száma: 159 db Visszaérkezett kérdőívek száma: 149 db A kérdőívek átlagosan 93 %-ban visszaérkeztek, melyben nagy jelentősége van a csoportokban dolgozó óvodapedagógusoknak, aktivitásukat köszönöm. Vizsgált témakörök: I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer II. Az óvoda tárgyi felszereltsége III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre IV. Befogadó óvoda V. Az óvoda információs rendszere VI. Óvodapedagógusok, dajkák Telephelyek I. II. III. IV. V. VI. Telephelyek átlaga Bajcsy 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 4,6 Bácska 4,8 4,8 4,9 4,9 4,7 4,8 4,8 Ifjúság 5 4,8 4,9 5 4,9 5 4,9 Könd 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Lehel 4,9 4,8 5 4,9 4,9 4,9 4,9 Mátyás 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,7 4,5 Móricz 4,9 4,6 5 4,8 4,7 4,8 4,8 Uzsoki 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 4,8 Átlag 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 Témakörök I. II. III. IV. V. VI. Intézményi átlag 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,

8 Értékelés Mérési eredményeink nagyon jók, örömmel tölt el mindannyiunkat. Ezek a mért értékekek 4,7-4,8 azt bizonyítják, hogy a telephelyeken minden munkatárs mindent megtett azért, hogy az óvodát választó szülők a számukra legszimpatikusabbat válasszák. Szülők és gyerekek pozitív élményként élték meg az óvoda által szervezett közös programokat (rendezvények, nyílt nap, játszóház, stb.), bepillanthattak a hétköznapi életbe is. Célunk: Az elégedettség mértékét mutató eredmények megtartása. Az elvárásnak, a belénk vetett bizalomnak való folyamatos megfelelés a gyerekek érdekeit maximálisan figyelembe véve a lehetőségek és az ésszerűség határain belül. Feladatunk: A pedagógusokkal való személyes kapcsolattartás lehetőségeinek megismertetése, ösztönzés a kétoldalú kapcsolatfelvételre. Szülők aktív bevonása az óvodai életbe (udvarrendezés, papír- és palackgyűjtés, stb.) Szülőknek, gyermekeknek szóló programjaink színvonalas megrendezése. Néhány szülői vélemény: Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy gyermekemet fogadták. Szeretetben telnek mindennapjai. Azt látom, hogy ebben az oviban mindenki azon fáradozik, azért dolgozik, hogy az idejáró kisgyerekek családias légkörben, békés, nyugodt környezetben lehessenek. Köszönöm, és nyugodt vagyok, mert gyermekemet olyan helyen tudom, ahol és is szívesen lennék. Mindennel meg vagyok elégedve. Gratulálok az óvoda minden dolgozójának a lelkiismeretes munkájáért. 8

9 A szülői elégedettségi mutatók összehasonlítása 2009/2010, 2010/2011 és a 2011/2012. nevelési évben újonnan érkező gyermekek szülei Témakörök I. II. III. IV. V. VI. 2009/2010 4,8 4,5 4,7 4,7 4,7 4,8 2010/2011 4,8 4,6 4,8 4,7 4,7 4,8 2011/2012 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 Értékelés A gyermekek társas élete akkor kezdődik, amikor megszületik, s később is állandó társas kölcsönhatások között él. Az óvodával történő első találkozások alapvetően befolyásolják a gyermekek óvodához fűződő későbbi kapcsolatát. Eredményeink nagyon jók, azt tükrözik, hogy a szülők bármikor ellátogathatnak hozzánk, ill. részt vehetnek rendezvényeinken. Óvodapedagógusaink arra törekszenek, hogy a szülőtől való elszakadás minél zökkenő mentesebb legyen. Ha szülő és gyermek igényli, biztosítjuk a közös játék és tevékenykedés lehetőségét is. Az elégedettségi mutatók azt bizonyítják, hogy az új gyerekek fogadása és beszoktatása problémamentes. Célunk: A gyerekek érezzék biztonságban magukat, találják meg helyüket a közösségben. Feladatunk: Kielégítjük a gyerekek biztonság, szeretet és gyengédség iránti igényét, ezzel segítjük, könnyítjük a családtól való elválást. A befogadás időszakát a szülőkkel közösen, a család igényeihez és a gyerek egyéni szükségleteihez igazodva tervezzük meg. 9

10 Módszer: kérdőív Sikerkritérium: 70% Kiadott kérdőívek száma Visszaérkezett kérdőívek száma Kiadott kérdőívek száma: 167 db Visszaérkezett kérdőívek száma: 153 db Összesen: 93 % Szülői elégedettségvizsgálat II. Iskolába menő gyermekek szülei Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás király Vizsgált témakörök: I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer II. Az óvoda tárgyi felszereltsége III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre IV. Befogadó óvoda V. Az óvoda információs rendszere VI. Óvodapedagógusok, dajkák VII. Szakszolgálat VIII. Átmenet az óvodai, iskolai nevelés között Móricz Uzsoki Összesen % 94% 93% 100% 100% 70% 100% 86% 97% 93% Telephelyek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Telephelyek átlaga Bajcsy 4,8 4,3 4,6 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 4,6 Bácska 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Ifjúság 4,8 4,5 4,9 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,8 Könd 4,8 4,6 4,9 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Lehel 4,9 4,6 4,9 4,9 4,8 4,9 4,7 4,9 4,8 Mátyás 4,7 4,5 4,8 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 Móricz 4,6 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 Uzsoki 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 Átlag 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,6 4,7 10

11 Témakörök I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Intézményi átlag 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4, Értékelés A számadatokból és a grafikonokból leolvashatjuk, hogy a szülők elégedettsége magas szinten áll. (4,5-4,8) Elismerik az itt dolgozó óvodapedagógusok, szakképzett dajkák és a fejlesztő munkát segítő szakszemélyzet tevékenységét. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, örülünk annak, hogy a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket, elégedettek az óvodapedagógusok személyiségfejlesztő munkájával, a gyermekekkel való egyéni bánásmóddal. Elgondolkodtató számunkra a II. témakör 4,5 átlaga, ugyanis a telephelyeken dolgozó munkatársak minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy az alapítványok támogatásával új bútorokkal, textíliákkal, folyamatos játékeszköz gazdagításával járuljanak hozzá, hogy minél jobb körülmények között nevelhessék a gyerekeket. Célunk: Erősségeink megőrzése, sajátosságaink, hagyományaink ápolása. Az iskolába készülő gyermekek szülei a legnagyobb elégedettséggel távozzanak megőrizve az óvodai élményeket, emlékeket. Feladatunk: Továbbra is minden dolgozó igyekezzen szakmai - emberi vonatkozásban a legtöbbet nyújtani a harmonikusan fejlődő gyermek, az elégedett családok érdekében. Tárgyi feltételeink gazdagítása érdekében kreatív ötletek megvalósításával, munkatársak, partnerek, támogatók együttműködésével a gyerekeket körülvevő kellemes élettér biztosítása. A szülők széleskörű tájékoztatása az óvodai életről, a nevelés feltételeiről, ha szükségét érezzük, kérjük támogató segítségüket (kertrendezés, bútorok javítása, stb.) 11

12 Néhány megfogalmazott szülői vélemény: Nagyon örülök, hogy ebbe az óvodába járhat gyermekem, aki sajátos nevelési igényű. Itt nem csak papíron létezik az integráció. Köszönöm, hogy biztonságban tudhatom gyermekem. mindennel elégedett vagyok. Szép éveket töltött itt gyermekem, jó emlékeink vannak a pedagógusok, dajkák szerető, családias bánásmódjáról. Magas színvonalú szakmai munka folyik az óvodában. Köszönjük a négy év áldozatos és fáradságos munkáját. 12

13 A szülői elégedettségi mutatók összehasonlítása a , és a es nevelési évben Iskolába menő gyermekek szülei Témakörök I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII ,8 4,6 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4, ,7 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7 4,7 4, ,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 Értékelés: Az évek során bizonyosságot szereztünk arról, hogy telephelyeinken kimagasló nevelőfejlesztő munka folyik, kiemelve az élethez, munkavégzéshez szükséges alapkészségek, képességek és kompetenciák fejlesztését és a projekt rendszerű tanulásszervezést. Eredményeink bizonyítják a jövőképünkben megfogalmazott gondolatokat, melyek értelmében érvényesítjük a gyermekközpontú szemléletet, a gyermekek szükségleteinek figyelembevételével szervezzük az óvodai életet. Minden évben néhány tizeddel kisebb értéket mutat az óvodák tárgyi feltétele, ami nem az óvodában folyó munkától függ. Célunk: Az élethosszig tartó tanulás megalapozása az alapkészségek és kulcskompetenciák alapozásával. A gyermekek esélyegyenlőségének növelése, tanulásra motivált gyermekek nevelése. Mérési értékeink megőrzése, tárgyi feltételeink (II. témakör) javítása. Feladatunk: Biztonságos, derűs, nyugalmat adó óvodai életmegteremtése, ahol a gyermekek sokféle tevékenységkínálatból választhatnak. Arra törekszünk, hogy nevelésünk állandósult értékeket sugározzon. A szülők pontosabb tájékoztatása, eszközeink bemutatása szülői értekezleten, fogadóórán, faliújságon figyelem felhívással. Pályázatok írása, azok sikeressége esetén a szerzett eszközök bemutatása. Tudatosítsuk a szülőkben, hogy intézményünk tárgyi feltételeit nem csak a bútorok és az udvari eszközök képezik. 13

14 Gyermekek elégedettség-vizsgálata Mit szeret a gyermek az óvodában és mit nem? 3-4 évesek Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Vizsgált gyermekek száma Összesen 272 Mérés módszere: megfigyelés, beszélgetés Sikerkritérium: 70% Beszélgetésben részt vett: 272 gyermek Vizsgálat célja: Tájékozódás a 3-4 éves korú gyermekek o óvodai közérzetéről o általános tájékozottságáról o szocializálódás jellemzőiről o tevékenységekhez való viszonyukról. I. 1. Melyik csoportba jársz? Tudja, megnevezi: 97% Nem: 3% 2. Ki az óvó nénid? Ismeri, megnevezi: 99% Nem tudja, vagy bátortalan: 1% 3. Ki a dajka nénid? Ismeri, megnevezi: 96% Nem tudja, vagy bátortalan: 4% 4. Szeretsz-e óvodába járni? Igen: 99% Nem: 1% IV. 5. Van-e már barátod? Ki az? 6. Mivel szeretsz legjobban játszani? Van, megnevezi: 99% Nincs még, vagy nem nevezi meg: 1% Szerepjátékok: 28% Képességfejlesztő játékok: 35% Építőjátékok: 33% Mozgásos játékok: 18% 14

15 Értékelés: Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy a 3-4 éves korosztály általános tájékozottsága jó. Szeretetteljes, rájuk figyelő, szükségleteiket kielégítő légkörben szívesen, örömmel járnak óvodába, szocializációjuk megfelelően fejlődik. A gyermekek igénylik maguk mellett társaikat, szívesen barátkoznak és kötnek baráti kapcsolatokat. Telephelyeink igényes és esztétikus játékkészlettel várják a gyermekeket nap mint nap, ami motiválja őket a tartalmas, alkotó játéktevékenységre. Célunk: Az ölmeleg, szeretetteljes óvodai légkör megőrzése és ápolása. Maradjon meg a gyermekek elégedettsége. Érvényesüljön a gyermekközpontú, egyéni szükségletekre figyelő bánásmód. Feladatunk: Jó eredményeink megtartása. Az eddigi befogadási, csoportszervezési gyakorlat fenntartása. A gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése különböző játékokkal, a kialakult baráti kapcsolatok ápolása. A gyermeki szabad játék feltételeinek biztosítása. Gyermeki elégedettség 3-4 évesek , és Grafikonunk jól ábrázolja a gyermekek szociális kompetenciáinak fejlődését az évek során. Köszönhető ez annak, hogy óvodapedagógusaink jobban szem előtt tartják a gyermekek ilyen irányú fejlesztését, valamint odafigyeltek a minőségirányításban meghatározott célokra és feladatokra. A gyermekek általános tájékozottsága 96%-on felüli értéket mutat, mely számunkra fontos információkat közvetít. Őrizzük meg a jövőben is ezeket a szép eredményeket, továbbra is odafigyelve a legfontosabb kompetenciák fejlesztésére. 15

16 Gyermekek elégedettség-vizsgálata 5-7 évesek Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Vizsgált gyermekek száma Összesen 315 Célja megtudni, hogy a gyerekek mit szeretnek az óvodában és mit nem. A módszer a Comenius I. és II. intézményi modell érdekelt felek igényeinek és elégedettségének méréséhez használható. A módszer célja, hogy információt kapjon az intézmény arról, hogy a vizsgált időben a gyerekek pozitív vagy negatív emócióval kötődnek az óvodai tevékenységekhez, és mik az elvárásaik, kívánságaik, mit szeretnének még az óvodában csinálni. A gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét úgy is lehet értelmezni, mint a gyermekcsoportokban - nevelési program elemeinek megfelelően - végzett munka erősségeit és gyengeségeit, ami csoport-, de intézményi szinten is a problémákra irányítja a figyelmünket. Összességében a módszer releváns használhatóságának azt tekintem, hogy az érdekelt felek vizsgálati adatainak elemzésekor mindig keressük a kontextust a gyerekek elégedettségével, elégedetlenségével, és tudjuk majd, hogy ezután értük mit kell tenni, és azt tegyük is meg! A vizsgálat időpontja: február A módszer rövid leírása A gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét mérjük. A választható tevékenységeket fotókkal korlátozzuk, szabályozzuk. (I. Játék, II. Kompetencia területek) A választhatóság korlátját a szóbeli közlés lehetőségével oldjuk. Ezt azért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek olyan tevékenységeket vagy érzelmeket, kötődéseket, eseményeket is megnevezhessenek, amikről nincs fotó. 16

17 A vizsgálat eszközei 16 db számozott fotó. Fotók a vizsgált tevékenységekről, számozott sorrendben: 1. képességfejlesztő játék A gyerekek képességfejlesztő játékokkal játszanak. 2. építés, konstrukciós játék A gyerekek építenek, legóznak, konstruálnak. 3. számítógépes játék A gyerekek számítógépes játékot játszanak. 4. játék az udvaron A gyerekek az udvaron játszanak. 5. kooperatív csoportmunka A gyerekek közösen tesznek valamit. 6. matematika A gyerekek matematikai jellegű tevékenységben vesznek részt. 7. környező világ megismerése A gyerekek kísérleteznek, tapasztalatot gyűjtenek. 8. ének A gyerekek énekelnek, körjátékot játszanak. 9. bábozás, dramatizálás A gyerekek báboznak, dramatizálnak. 10. vizuális tevékenység A gyerekek festenek, ragasztanak, rajzolnak. 11. testi nevelés A gyerekek tornáznak, mozgásos játékokat játszanak. 12. öltözés A gyerekek öltözködnek. 13. étkezés A gyerek étkeznek, ebédelnek. 14. tisztálkodás A gyerekek tisztálkodnak. 15. hagyományápolás (csoport) A gyerekek (születésnapot, karácsonyt) ünnepelnek. 16. hagyományápolás (óvoda) A gyerekek szüleikkel óvodai rendezvényen vesznek részt. Egyéni adatgyűjtő lap (annyi példányban kell másolni, ahány gyerekkel el akarjuk végezni a vizsgálatot). Összesítő lap óvodai csoport részére (annyi példányban kell másolni, ahány gyermekcsoport van az óvodában). Összesítő lap az óvoda részére. Telephelyek Játék 1-5. kép Kompetencia területek kép Nevet Sír Nevet Sír Bajcsy 94% 6% 91% 9% Bácska 93% 7% 94% 6% Ifjúság 93% 7% 95% 5% Könd 98% 2% 97% 3% Lehel 97% 3% 95% 5% Mátyás 96% 4% 98% 2% Móricz 100% 0% 97% 3% Uzsoki 92% 8% 92% 8% Átlag 95% 5% 95% 5% 17

18 Gyermeki elégedettség 5-7 évesek 100% 80% 60% 40% 20% 0% 95% 95% Játék Kompetenciák Gyermeki elégedetlenség 5-7 évesek 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5% 5% Játék Kompetenciák 18

19 Az 5-7 éves gyermekek által kedvelt tevékenységek prioritási sorrendje Játék % Kompetencia területek % Fényképek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki ÖSSZESEN Átlag % Sorrend Kedvelt tevékenységek sorrendje: 1. játék az udvaron 99% testi nevelés 99% étkezés 99% hagyományápolás (csoport) 99% 2. környező világ megismerése 98% hagyományápolás (óvoda) 98% 3. tisztálkodás 97% 4. vizuális tevékenység 95% számítógépes játék 95% 5. építés, konstrukciós játék 94% 6. képességfejlesztő játék 93% 7. kooperatív csoportmunka 92% ének 92% 8. matematika 90% 9. öltözködés 89% 10. bábozás, dramatizálás 86% 19

20 Értékelés: Telephelyeinken nagyon átgondolt, minőségre törekvő és szakmailag magas színvonalú értékelések születtek. Az előző két nevelési évhez viszonyítva mintegy 90 gyermekkel kevesebbet tudtunk vizsgálni. (315 gyermek) Mutatóink hasonlóak az előző évekhez, 86-99%. Tapasztalatunk szerint nem különül el élesen a gyermekek számára a játék és a kompetenciaterületek fejlesztése. Az óvónők által biztosított sokféle változatos tevékenység segíti a gyermeki képességek sokoldalú kibontakoztatását és fejlődését. A játékba integrált tevékenység és az egyéni fejlesztés eredményeként születtek a nevelési év eredményei. Célunk: Jó eredményeink és értékeink megőrzése, megtartása. A gyermekek pozitív élményként éljék meg az óvodai tanulást, az óvodához fűződő pozitív emóciók erősítésével. A munka elismerését minősítő kedvező kép megőrzése, a kulcskompetenciák fejlesztésével az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességének elősegítése. Feladatunk: Változatos, átgondolt tanulásszervezési módszerek és technikák alkalmazása. Folyamatos élménynyújtás és sikerélmény biztosítása az óvónői pozitív példa segítségével. Tartsuk meg a játék prioritását a gyermeki képességfejlesztésben. Továbbra is biztosítsuk az együttéléshez szükséges érzelmi alapigényeket, elfogadó légkört, biztonságot adó szokás és normarendszert. 20

21 A grafikonokról jól leolvasható az 1-1 %-os eltérés, ami számunkra azt mutatja, hogy telephelyeinken jól felkészült óvodapedagógusok egyenletes kimagasló képességfejlesztő munkát végeznek a gyermekek legnagyobb megelégedésére. Hűek vagyunk minőségcéljainkhoz, küldetésnyilatkozatunkhoz és az ONEP-ben megfogalmazott cél- és feladatrendszerhez. 21

22 A FEJLŐDÉS MUTATÓI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Intézményi összesítő Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki ÖSSZESEN Résztvevő gyerekek száma A vizsgálat ideje: március A vizsgálatban részt vett gyermekek száma: 168 gyermek Tanköteles korú gyermekek 2011/2012 Tanköteles korú Szülő kérésére Óvodában marad Nev.Tan javaslata alapján Szakértői Biz. alapján Iskolába megy Vizsgálatra vár (Bcsaba vagy NT) Bajcsy u Bácska u Ifjúság u Könd u Lehel u Mátyás kir Móricz Zs Uzsoki u Összesen:

23 1. Szociális érettség Az élethosszig tartó tanulásra történő felkészítés a partneri együttműködésünk köréből dominánssá emeli az óvoda-iskola kapcsolatot az átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében. A nevelés-fejlesztés együttesen alapozza meg az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Feladatunk, hogy alkalmassá tegyük a gyerekeket az alapkultúrtechnikák elsajátítására, felkészítjük őket a beilleszkedésre és együttműködésre. Nevelési programunk következőképpen fogalmaz: A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A gyermekek érzelmeiket mások számára érzékelhető, érthető formában közvetítik. Ismerik a viselkedés alapvető szabályait és alkalmazkodnak azokhoz. Képesek az együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttekkel, társakkal. Késleltetni tudják szükségleteik kielégítését. Kialakulóban van feladattudatuk, ez a feladat megértésében, feladattartásban és a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Tapasztalatokkal rendelkezzenek a közéleti demokrácia területén. Pozitívan alakuló én-struktúrával rendelkezzenek. Alapértékként kezeljük az érzelmi intelligencia fejlesztését. 2. Mozgásfejlesztés A mozgásfejlesztés lehetővé teszi a gyermekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítését, fejleszti testi képességeiket, erőnlétüket. Mindezek érdekében sok szabad mozgásos játékra és változatos természetes gyakorlatra adunk alkalmat óvodai életünkben. Sokoldalúan, harmonikusan és arányosan fejlesztjük a gyermekek szervezetét, erősítjük vázizmunkat, törekszünk a helyes testtartás kialakítására, fejlesztjük a motoros és testi képességeket. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Kialakul a gyermekek mindennapi igénye az egyéni képességüknek megfelelő, szervezett és szabadon választott mozgásra. A gyermekek szeretnek mozogni és kitartóak a mozgásos játékokban. Kifejlődik egyéntől függően a tájékozódó-, differenciáló-, egyensúlyozó-, idő-, iram-, ritmusképességük. Életkoruknak megfelelően kialakul a gyorskoordináció, állóképességi koordináció. Kialakul versenyszellemük, betartják a szabályokat. Megerősödik figyelmük, koncentrálóképességük, megszilárdul önfegyelmük. A gyermekek rendelkeznek azokkal a testi képességekkel, amelyek az iskolai életmódhoz szükségesek. A sajátos nevelési igényű, valamint a különleges ellátásra jogosult gyermekek hátrányai a komplex fejlesztés által csökkennek. 3. Beszédfejlesztés Beszédviselkedésükben érvényesítjük az óvodapedagógus modell szerepét, mint a partnerré válás, mintaadás, helyes hangképzés. 23

24 Biztosítjuk a fejlesztés feltételeit felkészültségünkkel és együttműködünk a fejlesztő pedagógussal, logopédussal. Minden telephelyünkön megoldott a gyermekek logopédiai ellátása. Ma a fejlesztés tartalma kibővül az információ fogadás és továbbítás képességfejlesztésével, valamint az információs alapkészségek fejlesztésével. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A testileg-lelkileg egészséges gyermek nyitott, érdeklődő, kommunikatív, szívesen beszél, információ fogadásra és továbbításra felkészült, beszédészlelése és beszédértése megfelelő, tisztán, helyesen ejti a hangzókat, alapvető nyelvhelyességgel beszél, gondolatait képes közölni, beszédviselkedése - akarati tulajdonságainak fejlettségét mutatja, szociálisan alkalmazkodik környezetéhez. a sajátos nevelési igényű, valamint a különleges ellátásra jogosult gyermekek kommunikációs hátrányai a komplex fejlesztés által csökkennek. 4. Az óvodai tanulás Fontos számunkra, hogy a gyermekek olyan ismeretekre és jártasságokra tegyenek szert, melynek eredményeként fejlődnek képességeik, alakul személyiségük. Különös gondot fordítunk a korrekcióra és kompenzációra, valamint az esélyegyenlőtlenségből fakadó különbségek csökkentésére, az alkotóképesség bontakoztatására. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: gyermekek motiváltak és együttműködők tanulási helyzetekben, nyitottak, érdeklődőek, érzékelésük, észlelésük tovább differenciálódik, az önkéntelen emlékezeti bevésés, felidézés és a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés, felidézés, emlékezetük egyre hosszabb időtartamra terjed ki, megjelenik a szándékos figyelem, növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik annak megosztása, átvitele, a gyermekeknél kialakulóban van az elemi-fogalmi gondolkodás, ismerik és gyakorolják a próba-szerencse és a késleltetett modellkövetés tanulási formákat, a gyerekekben erősödik a valamit megtanulni, és a valamit alkotni igénye, cselekvés közben, érzelmeiken keresztül készségeket, jártasságokat szereznek, valamint probléma (tanulási) helyzetekben egyéni és kooperatív feladat-megoldási módokban jártassággal bírnak. E bevezető gondolatok jegyében vizsgáljuk meg a 2011/2012-es nevelési év fejlettségi mutatóit a vizsgált képességek terén. 24

25 Fejlettségi mutatók 1-5 szinteken 2011/2012. I. Szociális fejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag II. Mozgásfejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag III. Beszédfejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag

26 IV. Megismerési folyamat összetevői (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz 9 91 Uzsoki Átlag A fejlődés mutatói óvodáskor végére Fejlettségi szintek Szociális fejlettség 0% 0% 9% 27% 64% Mozgásfejlettség 0% 0% 8% 21% 71% Beszédfejlettség 0% 2% 9% 27% 62% Megismerési folyamatok 0% 1% 6% 23% 67% Intézményi átlag 0% 1% 8% 25% 66% 0 gyermek 3 gyermek 13 gyermek 42 gyermek 110 gyermek 26

27 27

28 Értékelés A 2011/2012-es nevelési év eredményei a következőképpen alakultak a kompetencia területek és a fejlettségi szintek figyelembevételével. (Mért gyermekek száma: 168 fő) Kompetenciaterületenként 62%-71% jelez 5-ös fejlettségi szintet, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Mozgásfejlettség 71% 119 gyermek 2. Megismerési folyamatok 67% 112 gyermek 3. Szociális fejlettség 64% 107 gyermek 4. Beszédfejlettség 62% 104 gyermek Kompetenciaterületenként 21%-27 % jelez 4-es fejlettségi szinte, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Beszédfejlettség 27% 45 gyermek Szociális fejlettség 27% 45 gyermek 2. Megismerési folyamatok 23% 39 gyermek 3. Mozgásfejlettség 21% 35 gyermek Kompetenciaterületenként 6%-9% jelez 3-as fejlettségi szinte, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Beszédfejlettség 9% 15 gyermek Szociális fejlettség 9% 15 gyermek 2. Mozgásfejlettség 8% 13 gyermek 3. Megismerési folyamatok 6% 10 gyermek Mérésünkben az 1-es, 2-es szint értékelése az elenyésző % miatt nem indokolt. Eredményeinkben tükröződik óvodapedagógusaink folyamatos, következetes, tudatos fejlesztő munkája, melyet nagymértékben segített a kompetencia alapú képzések során szerzett tudás, a belső tudásmegosztás és a jó gyakorlatok során a tapasztalatszerzés. Mindezek hatására a gyerekek is elsajátították a korszerű tanulásszervezési módszereket, ezeket beépítették tevékenységeikbe, játékaikba, ami alkalmazható tudáshoz juttatta őket. A gyermekek együttműködőek, önálló problémamegoldásra képesek, szabályokhoz alkalmazkodnak, jól motiváltak és aktívak. Gyermekeink nagy többsége megszerezte az iskolai tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket, szociális érettségük alapozásával elősegítettük őket ahhoz, hogy az iskolai közösségük hasznos, együttműködő tagjaivá váljanak. Célunk: Nevelő-, fejlesztő munkánk színvonalának megőrzése megszerzett tudásunk alkalmazásával. Alapozzuk meg az élethosszig tartó tanulás feltételeit korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával és tudásra motiváló élethelyzetek megteremtésével. Feladatunk: Koncentrált odafigyeléssel, egyenletes, kiegyensúlyozott, korszerű tudást közvetítő fejlesztő munkát végezni. A es nevelési évben büszkék vagyunk a minőségbiztosításban elért elégedettségi mutatókra, melyet minden közreműködő munkatársamnak köszönök. 28

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Készítette: Koncz Jánosné intézményegység-vezető Freschli Józsefné IMIP csoportvezető Bevezetés A nevelési évre betervezett közösségi programok, átgondolt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ:

Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ: Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatban Nagy József a személyiség három általános kompetenciájának (alapkompetencia) és egy speciális (felhasználói) kompetenciának egymást

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest, 2007. május 04. A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei Készítette: Labáth Ferencné

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben