COMENIUS I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COMENIUS 2000. I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" 2012."

Átírás

1 COMENIUS I. Intézményi modell "Partnerközpontú működés" A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája 5900 Orosháza, Lehel u. 23. Tel.:

2 Bevezető Az óvoda nem azzal alapozza meg a kisgyermek jövőbeli fejlődését, ha előtanít az iskola számára, hanem azzal, hogy növeli a gyermek mindennapi életképességét kommunikációs és kooperációs képességét. /Gáspár László/ Az óvodának elsősorban nem iskola-előkészítő intézményként kell működnie, hanem olyan nevelő intézményként, amely felfokozza az elsődleges szocializáció hatáslehetőségeit. Az óvoda fő feladata: a pedagógiailag ösztönzött, segített szocializációs mechanizmusok kibontakoztatása: 1. Az alapvető individuális tevékenységi formák (játék, munka, tanulás) elemi egységei. 2. A felnőttek és a gyermekek folyamatos érintkezése 3. A mindennapi élet nyelvének, szokásainak, cselekvésmintáinak használata és fejlesztése által. Számolnunk kell a jelenkor tendenciáival, folyamataival, így ma a pedagógia időszerű problémái: értékzavar a világban romló presztízs biztos egzisztencia hiánya nincs nyugalom megszámlálhatatlanul sok dokumentum és az ösztönös elvárások Melyek a mai társadalom kulcskompetenciái? Gyors döntési képesség Használható tudás Kulturált vitakészség Csapatmunkában való részvétel képessége Kooperációs képesség Idővel való gazdálkodás képessége A belső motiváció mozgósításának képessége Sikerorientáció Már sokszor feltettük a következő kérdést, hogy mi a minőség a pedagógiában? A minőség az, ami kiállta a próbát. Vagyis a minőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. A minőséget a vevőnek (gyerek, szülő, pedagógus, fenntartó) kell érzékelni. A minőség teljes alkalmazotti elkötelezettséget kíván. A minőségnek tükröződnie kell az intézmény minden tevékenységében. 2

3 A minőség partnereket kíván. A minőség mindig javítható. A minőség tervezhető. A minőség szükséges, de nem elégséges. A minőségre való törekvés nem mentheti meg a gyenge terméket. Mi az óvoda küldetése? Az óvoda dolgozói küldetésüknek tekintik, hogy a gyermekek egyéni képességét, személyiségét tiszteletben tartva, boldog gyerekkort biztosítva neveljünk, minden gyermeket optimális fejlettségi szintre juttassunk. Célunk az, hogy úgy fejlesszük önmagunkat, hogy minden partnerünk elégedett legyen. A szülők biztonságban tudják gyermekeiket. Az óvodában minden a gyermek érdekében történjen: nyitott, aktív, érzelmileg gazdag, környezetet szerető gyermekek nevelése, gyermekeink felkészítése a változó környezetben való biztonságos eligazodásra, kulturált viselkedésre. Mindez csapatmunka eredménye, ami nem más, mint: Több ember Együttes Akarata, amely Messzebbre visz. Legfőbb értékteremtő a pedagógus. A pedagógus személyiség szerepe és megnyilvánulása a nevelésben meghatározó. Olyan önálló pedagógus igénye rajzolódik ki ma, aki igényli az önállóságot egészen a feladattervezéstől a megvalósulásig. Legyen kezdeményező, kísérletező, mindig újabb és újabb módszerekkel próbálkozó. Nyitott, nem elutasító. Folyamatos önképzéssel éri el magas szintű szakmai kompetenciáját. Segíti a gyermekek kreatív gondolkodását, és annak módját. Nagy hangsúlyt fektet a közösség nevelésére, teret enged az egyéni elágazásoknak és differenciált foglalkoztatást valósít meg. A tevékenységekben aktív cselekvőként veszt részt, melynek szereplője és alakítója. E gondolatok jegyében fogalmazódtak meg a es nevelési év mérési eredményeiből fakadó következtetések, kitűzött célok és feladatok. 3

4 Közvetlen partnereink Gyerekek Szülők Minta nagysága MINTAVÉTELI TÁBLÁZAT 3-7 éves gyerekek 70%-a Új gyermekek szülei Iskolába menő gyermekek Módszer Gyakoriság Sikerkritérium Visszaérkező adatok száma Fényképes Beszélgetés Kérdőív Kérdőív I. Kérdőív II. Nevelési évenként 1x Nevelési évenként 1x 1. új szülők évesek szülei szülei Alkalmazottak Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Fenntartó Városi Önkormányzat Oktatási Osztálya Interjú Vezetői ciklusonként 1x Helyi iskolák Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Bölcsőde Teljes kör Kérdőív Vezetői ciklusonként 1x Szakszolgálat, szakmai szolgáltató Közvetett partnereink Minta nagysága Kérdőív Orvos Teljes kör Kérdőív Interjú Védőnők Teljes kör Kérdőív Interjú Vezetői ciklusonként 2x 70% 70% 90% 100% 80% 100% 80% Módszer Gyakoriság Sikerkritérium Visszaérkező adatok száma Vezetői ciklusonként 1x Vezetői ciklusonként 1x 80% 80% 4

5 MINTAVÉTELI MÁTRIX PARTNERLISTA RÉSZTVEVŐI: Gyerekek Alkalmazottak Fenntartó Szülők Helyi iskolák Védőnő Orvos MIRE VAGYUNK KÍVÁNCSIAK? I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer X X X X X II. Az óvoda tárgyi felszereltsége X X X III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre X X X X X IV. Befogadó óvoda X X X V. Az óvoda információs rendszere X X X X VI. Óvodapedagógusok, dajkák X X X X X VII. Szakszolgálat X X X X X VIII. Átmenet az óvodai, iskolai nevelés között X X X X 5

6 A es nevelési év adatai Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Gyermekek létszáma SNI Összesen: 646 gyermek, ebből 37 SNI. Telephelyeinken az alábbi külső szakemberek segítik az egyéni képességfejlesztést és felzárkóztatást: logopédus gyógypedagógus SZIT terapeuta szomatopedagógus szurdopedagógus 6

7 Módszer: kérdőív Sikerkritérium: 70% Szülői elégedettségvizsgálat I. Óvodánkba újonnan érkezett gyermekek szülei Telephely Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Összesen Kiadott kérdőívek száma Visszaérkezett kérdőívek száma % 100% 100% 100% 100% 70% 90% 87% 94% 93% Kiadott kérdőívek száma: 159 db Visszaérkezett kérdőívek száma: 149 db A kérdőívek átlagosan 93 %-ban visszaérkeztek, melyben nagy jelentősége van a csoportokban dolgozó óvodapedagógusoknak, aktivitásukat köszönöm. Vizsgált témakörök: I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer II. Az óvoda tárgyi felszereltsége III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre IV. Befogadó óvoda V. Az óvoda információs rendszere VI. Óvodapedagógusok, dajkák Telephelyek I. II. III. IV. V. VI. Telephelyek átlaga Bajcsy 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 4,6 Bácska 4,8 4,8 4,9 4,9 4,7 4,8 4,8 Ifjúság 5 4,8 4,9 5 4,9 5 4,9 Könd 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Lehel 4,9 4,8 5 4,9 4,9 4,9 4,9 Mátyás 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,7 4,5 Móricz 4,9 4,6 5 4,8 4,7 4,8 4,8 Uzsoki 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 4,8 Átlag 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 Témakörök I. II. III. IV. V. VI. Intézményi átlag 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,

8 Értékelés Mérési eredményeink nagyon jók, örömmel tölt el mindannyiunkat. Ezek a mért értékekek 4,7-4,8 azt bizonyítják, hogy a telephelyeken minden munkatárs mindent megtett azért, hogy az óvodát választó szülők a számukra legszimpatikusabbat válasszák. Szülők és gyerekek pozitív élményként élték meg az óvoda által szervezett közös programokat (rendezvények, nyílt nap, játszóház, stb.), bepillanthattak a hétköznapi életbe is. Célunk: Az elégedettség mértékét mutató eredmények megtartása. Az elvárásnak, a belénk vetett bizalomnak való folyamatos megfelelés a gyerekek érdekeit maximálisan figyelembe véve a lehetőségek és az ésszerűség határain belül. Feladatunk: A pedagógusokkal való személyes kapcsolattartás lehetőségeinek megismertetése, ösztönzés a kétoldalú kapcsolatfelvételre. Szülők aktív bevonása az óvodai életbe (udvarrendezés, papír- és palackgyűjtés, stb.) Szülőknek, gyermekeknek szóló programjaink színvonalas megrendezése. Néhány szülői vélemény: Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy gyermekemet fogadták. Szeretetben telnek mindennapjai. Azt látom, hogy ebben az oviban mindenki azon fáradozik, azért dolgozik, hogy az idejáró kisgyerekek családias légkörben, békés, nyugodt környezetben lehessenek. Köszönöm, és nyugodt vagyok, mert gyermekemet olyan helyen tudom, ahol és is szívesen lennék. Mindennel meg vagyok elégedve. Gratulálok az óvoda minden dolgozójának a lelkiismeretes munkájáért. 8

9 A szülői elégedettségi mutatók összehasonlítása 2009/2010, 2010/2011 és a 2011/2012. nevelési évben újonnan érkező gyermekek szülei Témakörök I. II. III. IV. V. VI. 2009/2010 4,8 4,5 4,7 4,7 4,7 4,8 2010/2011 4,8 4,6 4,8 4,7 4,7 4,8 2011/2012 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 Értékelés A gyermekek társas élete akkor kezdődik, amikor megszületik, s később is állandó társas kölcsönhatások között él. Az óvodával történő első találkozások alapvetően befolyásolják a gyermekek óvodához fűződő későbbi kapcsolatát. Eredményeink nagyon jók, azt tükrözik, hogy a szülők bármikor ellátogathatnak hozzánk, ill. részt vehetnek rendezvényeinken. Óvodapedagógusaink arra törekszenek, hogy a szülőtől való elszakadás minél zökkenő mentesebb legyen. Ha szülő és gyermek igényli, biztosítjuk a közös játék és tevékenykedés lehetőségét is. Az elégedettségi mutatók azt bizonyítják, hogy az új gyerekek fogadása és beszoktatása problémamentes. Célunk: A gyerekek érezzék biztonságban magukat, találják meg helyüket a közösségben. Feladatunk: Kielégítjük a gyerekek biztonság, szeretet és gyengédség iránti igényét, ezzel segítjük, könnyítjük a családtól való elválást. A befogadás időszakát a szülőkkel közösen, a család igényeihez és a gyerek egyéni szükségleteihez igazodva tervezzük meg. 9

10 Módszer: kérdőív Sikerkritérium: 70% Kiadott kérdőívek száma Visszaérkezett kérdőívek száma Kiadott kérdőívek száma: 167 db Visszaérkezett kérdőívek száma: 153 db Összesen: 93 % Szülői elégedettségvizsgálat II. Iskolába menő gyermekek szülei Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás király Vizsgált témakörök: I. Óvodai légkör, kapcsolatrendszer II. Az óvoda tárgyi felszereltsége III. A kompetencia alapú nevelés hatása a gyermekekre IV. Befogadó óvoda V. Az óvoda információs rendszere VI. Óvodapedagógusok, dajkák VII. Szakszolgálat VIII. Átmenet az óvodai, iskolai nevelés között Móricz Uzsoki Összesen % 94% 93% 100% 100% 70% 100% 86% 97% 93% Telephelyek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Telephelyek átlaga Bajcsy 4,8 4,3 4,6 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 4,6 Bácska 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Ifjúság 4,8 4,5 4,9 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,8 Könd 4,8 4,6 4,9 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Lehel 4,9 4,6 4,9 4,9 4,8 4,9 4,7 4,9 4,8 Mátyás 4,7 4,5 4,8 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 Móricz 4,6 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 Uzsoki 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 Átlag 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,6 4,7 10

11 Témakörök I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Intézményi átlag 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4, Értékelés A számadatokból és a grafikonokból leolvashatjuk, hogy a szülők elégedettsége magas szinten áll. (4,5-4,8) Elismerik az itt dolgozó óvodapedagógusok, szakképzett dajkák és a fejlesztő munkát segítő szakszemélyzet tevékenységét. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, örülünk annak, hogy a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket, elégedettek az óvodapedagógusok személyiségfejlesztő munkájával, a gyermekekkel való egyéni bánásmóddal. Elgondolkodtató számunkra a II. témakör 4,5 átlaga, ugyanis a telephelyeken dolgozó munkatársak minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy az alapítványok támogatásával új bútorokkal, textíliákkal, folyamatos játékeszköz gazdagításával járuljanak hozzá, hogy minél jobb körülmények között nevelhessék a gyerekeket. Célunk: Erősségeink megőrzése, sajátosságaink, hagyományaink ápolása. Az iskolába készülő gyermekek szülei a legnagyobb elégedettséggel távozzanak megőrizve az óvodai élményeket, emlékeket. Feladatunk: Továbbra is minden dolgozó igyekezzen szakmai - emberi vonatkozásban a legtöbbet nyújtani a harmonikusan fejlődő gyermek, az elégedett családok érdekében. Tárgyi feltételeink gazdagítása érdekében kreatív ötletek megvalósításával, munkatársak, partnerek, támogatók együttműködésével a gyerekeket körülvevő kellemes élettér biztosítása. A szülők széleskörű tájékoztatása az óvodai életről, a nevelés feltételeiről, ha szükségét érezzük, kérjük támogató segítségüket (kertrendezés, bútorok javítása, stb.) 11

12 Néhány megfogalmazott szülői vélemény: Nagyon örülök, hogy ebbe az óvodába járhat gyermekem, aki sajátos nevelési igényű. Itt nem csak papíron létezik az integráció. Köszönöm, hogy biztonságban tudhatom gyermekem. mindennel elégedett vagyok. Szép éveket töltött itt gyermekem, jó emlékeink vannak a pedagógusok, dajkák szerető, családias bánásmódjáról. Magas színvonalú szakmai munka folyik az óvodában. Köszönjük a négy év áldozatos és fáradságos munkáját. 12

13 A szülői elégedettségi mutatók összehasonlítása a , és a es nevelési évben Iskolába menő gyermekek szülei Témakörök I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII ,8 4,6 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4, ,7 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7 4,7 4, ,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 Értékelés: Az évek során bizonyosságot szereztünk arról, hogy telephelyeinken kimagasló nevelőfejlesztő munka folyik, kiemelve az élethez, munkavégzéshez szükséges alapkészségek, képességek és kompetenciák fejlesztését és a projekt rendszerű tanulásszervezést. Eredményeink bizonyítják a jövőképünkben megfogalmazott gondolatokat, melyek értelmében érvényesítjük a gyermekközpontú szemléletet, a gyermekek szükségleteinek figyelembevételével szervezzük az óvodai életet. Minden évben néhány tizeddel kisebb értéket mutat az óvodák tárgyi feltétele, ami nem az óvodában folyó munkától függ. Célunk: Az élethosszig tartó tanulás megalapozása az alapkészségek és kulcskompetenciák alapozásával. A gyermekek esélyegyenlőségének növelése, tanulásra motivált gyermekek nevelése. Mérési értékeink megőrzése, tárgyi feltételeink (II. témakör) javítása. Feladatunk: Biztonságos, derűs, nyugalmat adó óvodai életmegteremtése, ahol a gyermekek sokféle tevékenységkínálatból választhatnak. Arra törekszünk, hogy nevelésünk állandósult értékeket sugározzon. A szülők pontosabb tájékoztatása, eszközeink bemutatása szülői értekezleten, fogadóórán, faliújságon figyelem felhívással. Pályázatok írása, azok sikeressége esetén a szerzett eszközök bemutatása. Tudatosítsuk a szülőkben, hogy intézményünk tárgyi feltételeit nem csak a bútorok és az udvari eszközök képezik. 13

14 Gyermekek elégedettség-vizsgálata Mit szeret a gyermek az óvodában és mit nem? 3-4 évesek Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Vizsgált gyermekek száma Összesen 272 Mérés módszere: megfigyelés, beszélgetés Sikerkritérium: 70% Beszélgetésben részt vett: 272 gyermek Vizsgálat célja: Tájékozódás a 3-4 éves korú gyermekek o óvodai közérzetéről o általános tájékozottságáról o szocializálódás jellemzőiről o tevékenységekhez való viszonyukról. I. 1. Melyik csoportba jársz? Tudja, megnevezi: 97% Nem: 3% 2. Ki az óvó nénid? Ismeri, megnevezi: 99% Nem tudja, vagy bátortalan: 1% 3. Ki a dajka nénid? Ismeri, megnevezi: 96% Nem tudja, vagy bátortalan: 4% 4. Szeretsz-e óvodába járni? Igen: 99% Nem: 1% IV. 5. Van-e már barátod? Ki az? 6. Mivel szeretsz legjobban játszani? Van, megnevezi: 99% Nincs még, vagy nem nevezi meg: 1% Szerepjátékok: 28% Képességfejlesztő játékok: 35% Építőjátékok: 33% Mozgásos játékok: 18% 14

15 Értékelés: Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy a 3-4 éves korosztály általános tájékozottsága jó. Szeretetteljes, rájuk figyelő, szükségleteiket kielégítő légkörben szívesen, örömmel járnak óvodába, szocializációjuk megfelelően fejlődik. A gyermekek igénylik maguk mellett társaikat, szívesen barátkoznak és kötnek baráti kapcsolatokat. Telephelyeink igényes és esztétikus játékkészlettel várják a gyermekeket nap mint nap, ami motiválja őket a tartalmas, alkotó játéktevékenységre. Célunk: Az ölmeleg, szeretetteljes óvodai légkör megőrzése és ápolása. Maradjon meg a gyermekek elégedettsége. Érvényesüljön a gyermekközpontú, egyéni szükségletekre figyelő bánásmód. Feladatunk: Jó eredményeink megtartása. Az eddigi befogadási, csoportszervezési gyakorlat fenntartása. A gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése különböző játékokkal, a kialakult baráti kapcsolatok ápolása. A gyermeki szabad játék feltételeinek biztosítása. Gyermeki elégedettség 3-4 évesek , és Grafikonunk jól ábrázolja a gyermekek szociális kompetenciáinak fejlődését az évek során. Köszönhető ez annak, hogy óvodapedagógusaink jobban szem előtt tartják a gyermekek ilyen irányú fejlesztését, valamint odafigyeltek a minőségirányításban meghatározott célokra és feladatokra. A gyermekek általános tájékozottsága 96%-on felüli értéket mutat, mely számunkra fontos információkat közvetít. Őrizzük meg a jövőben is ezeket a szép eredményeket, továbbra is odafigyelve a legfontosabb kompetenciák fejlesztésére. 15

16 Gyermekek elégedettség-vizsgálata 5-7 évesek Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Vizsgált gyermekek száma Összesen 315 Célja megtudni, hogy a gyerekek mit szeretnek az óvodában és mit nem. A módszer a Comenius I. és II. intézményi modell érdekelt felek igényeinek és elégedettségének méréséhez használható. A módszer célja, hogy információt kapjon az intézmény arról, hogy a vizsgált időben a gyerekek pozitív vagy negatív emócióval kötődnek az óvodai tevékenységekhez, és mik az elvárásaik, kívánságaik, mit szeretnének még az óvodában csinálni. A gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét úgy is lehet értelmezni, mint a gyermekcsoportokban - nevelési program elemeinek megfelelően - végzett munka erősségeit és gyengeségeit, ami csoport-, de intézményi szinten is a problémákra irányítja a figyelmünket. Összességében a módszer releváns használhatóságának azt tekintem, hogy az érdekelt felek vizsgálati adatainak elemzésekor mindig keressük a kontextust a gyerekek elégedettségével, elégedetlenségével, és tudjuk majd, hogy ezután értük mit kell tenni, és azt tegyük is meg! A vizsgálat időpontja: február A módszer rövid leírása A gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét mérjük. A választható tevékenységeket fotókkal korlátozzuk, szabályozzuk. (I. Játék, II. Kompetencia területek) A választhatóság korlátját a szóbeli közlés lehetőségével oldjuk. Ezt azért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek olyan tevékenységeket vagy érzelmeket, kötődéseket, eseményeket is megnevezhessenek, amikről nincs fotó. 16

17 A vizsgálat eszközei 16 db számozott fotó. Fotók a vizsgált tevékenységekről, számozott sorrendben: 1. képességfejlesztő játék A gyerekek képességfejlesztő játékokkal játszanak. 2. építés, konstrukciós játék A gyerekek építenek, legóznak, konstruálnak. 3. számítógépes játék A gyerekek számítógépes játékot játszanak. 4. játék az udvaron A gyerekek az udvaron játszanak. 5. kooperatív csoportmunka A gyerekek közösen tesznek valamit. 6. matematika A gyerekek matematikai jellegű tevékenységben vesznek részt. 7. környező világ megismerése A gyerekek kísérleteznek, tapasztalatot gyűjtenek. 8. ének A gyerekek énekelnek, körjátékot játszanak. 9. bábozás, dramatizálás A gyerekek báboznak, dramatizálnak. 10. vizuális tevékenység A gyerekek festenek, ragasztanak, rajzolnak. 11. testi nevelés A gyerekek tornáznak, mozgásos játékokat játszanak. 12. öltözés A gyerekek öltözködnek. 13. étkezés A gyerek étkeznek, ebédelnek. 14. tisztálkodás A gyerekek tisztálkodnak. 15. hagyományápolás (csoport) A gyerekek (születésnapot, karácsonyt) ünnepelnek. 16. hagyományápolás (óvoda) A gyerekek szüleikkel óvodai rendezvényen vesznek részt. Egyéni adatgyűjtő lap (annyi példányban kell másolni, ahány gyerekkel el akarjuk végezni a vizsgálatot). Összesítő lap óvodai csoport részére (annyi példányban kell másolni, ahány gyermekcsoport van az óvodában). Összesítő lap az óvoda részére. Telephelyek Játék 1-5. kép Kompetencia területek kép Nevet Sír Nevet Sír Bajcsy 94% 6% 91% 9% Bácska 93% 7% 94% 6% Ifjúság 93% 7% 95% 5% Könd 98% 2% 97% 3% Lehel 97% 3% 95% 5% Mátyás 96% 4% 98% 2% Móricz 100% 0% 97% 3% Uzsoki 92% 8% 92% 8% Átlag 95% 5% 95% 5% 17

18 Gyermeki elégedettség 5-7 évesek 100% 80% 60% 40% 20% 0% 95% 95% Játék Kompetenciák Gyermeki elégedetlenség 5-7 évesek 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5% 5% Játék Kompetenciák 18

19 Az 5-7 éves gyermekek által kedvelt tevékenységek prioritási sorrendje Játék % Kompetencia területek % Fényképek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki ÖSSZESEN Átlag % Sorrend Kedvelt tevékenységek sorrendje: 1. játék az udvaron 99% testi nevelés 99% étkezés 99% hagyományápolás (csoport) 99% 2. környező világ megismerése 98% hagyományápolás (óvoda) 98% 3. tisztálkodás 97% 4. vizuális tevékenység 95% számítógépes játék 95% 5. építés, konstrukciós játék 94% 6. képességfejlesztő játék 93% 7. kooperatív csoportmunka 92% ének 92% 8. matematika 90% 9. öltözködés 89% 10. bábozás, dramatizálás 86% 19

20 Értékelés: Telephelyeinken nagyon átgondolt, minőségre törekvő és szakmailag magas színvonalú értékelések születtek. Az előző két nevelési évhez viszonyítva mintegy 90 gyermekkel kevesebbet tudtunk vizsgálni. (315 gyermek) Mutatóink hasonlóak az előző évekhez, 86-99%. Tapasztalatunk szerint nem különül el élesen a gyermekek számára a játék és a kompetenciaterületek fejlesztése. Az óvónők által biztosított sokféle változatos tevékenység segíti a gyermeki képességek sokoldalú kibontakoztatását és fejlődését. A játékba integrált tevékenység és az egyéni fejlesztés eredményeként születtek a nevelési év eredményei. Célunk: Jó eredményeink és értékeink megőrzése, megtartása. A gyermekek pozitív élményként éljék meg az óvodai tanulást, az óvodához fűződő pozitív emóciók erősítésével. A munka elismerését minősítő kedvező kép megőrzése, a kulcskompetenciák fejlesztésével az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességének elősegítése. Feladatunk: Változatos, átgondolt tanulásszervezési módszerek és technikák alkalmazása. Folyamatos élménynyújtás és sikerélmény biztosítása az óvónői pozitív példa segítségével. Tartsuk meg a játék prioritását a gyermeki képességfejlesztésben. Továbbra is biztosítsuk az együttéléshez szükséges érzelmi alapigényeket, elfogadó légkört, biztonságot adó szokás és normarendszert. 20

21 A grafikonokról jól leolvasható az 1-1 %-os eltérés, ami számunkra azt mutatja, hogy telephelyeinken jól felkészült óvodapedagógusok egyenletes kimagasló képességfejlesztő munkát végeznek a gyermekek legnagyobb megelégedésére. Hűek vagyunk minőségcéljainkhoz, küldetésnyilatkozatunkhoz és az ONEP-ben megfogalmazott cél- és feladatrendszerhez. 21

22 A FEJLŐDÉS MUTATÓI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE Intézményi összesítő Telephelyek Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki ÖSSZESEN Résztvevő gyerekek száma A vizsgálat ideje: március A vizsgálatban részt vett gyermekek száma: 168 gyermek Tanköteles korú gyermekek 2011/2012 Tanköteles korú Szülő kérésére Óvodában marad Nev.Tan javaslata alapján Szakértői Biz. alapján Iskolába megy Vizsgálatra vár (Bcsaba vagy NT) Bajcsy u Bácska u Ifjúság u Könd u Lehel u Mátyás kir Móricz Zs Uzsoki u Összesen:

23 1. Szociális érettség Az élethosszig tartó tanulásra történő felkészítés a partneri együttműködésünk köréből dominánssá emeli az óvoda-iskola kapcsolatot az átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében. A nevelés-fejlesztés együttesen alapozza meg az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Feladatunk, hogy alkalmassá tegyük a gyerekeket az alapkultúrtechnikák elsajátítására, felkészítjük őket a beilleszkedésre és együttműködésre. Nevelési programunk következőképpen fogalmaz: A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A gyermekek érzelmeiket mások számára érzékelhető, érthető formában közvetítik. Ismerik a viselkedés alapvető szabályait és alkalmazkodnak azokhoz. Képesek az együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttekkel, társakkal. Késleltetni tudják szükségleteik kielégítését. Kialakulóban van feladattudatuk, ez a feladat megértésében, feladattartásban és a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Tapasztalatokkal rendelkezzenek a közéleti demokrácia területén. Pozitívan alakuló én-struktúrával rendelkezzenek. Alapértékként kezeljük az érzelmi intelligencia fejlesztését. 2. Mozgásfejlesztés A mozgásfejlesztés lehetővé teszi a gyermekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítését, fejleszti testi képességeiket, erőnlétüket. Mindezek érdekében sok szabad mozgásos játékra és változatos természetes gyakorlatra adunk alkalmat óvodai életünkben. Sokoldalúan, harmonikusan és arányosan fejlesztjük a gyermekek szervezetét, erősítjük vázizmunkat, törekszünk a helyes testtartás kialakítására, fejlesztjük a motoros és testi képességeket. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Kialakul a gyermekek mindennapi igénye az egyéni képességüknek megfelelő, szervezett és szabadon választott mozgásra. A gyermekek szeretnek mozogni és kitartóak a mozgásos játékokban. Kifejlődik egyéntől függően a tájékozódó-, differenciáló-, egyensúlyozó-, idő-, iram-, ritmusképességük. Életkoruknak megfelelően kialakul a gyorskoordináció, állóképességi koordináció. Kialakul versenyszellemük, betartják a szabályokat. Megerősödik figyelmük, koncentrálóképességük, megszilárdul önfegyelmük. A gyermekek rendelkeznek azokkal a testi képességekkel, amelyek az iskolai életmódhoz szükségesek. A sajátos nevelési igényű, valamint a különleges ellátásra jogosult gyermekek hátrányai a komplex fejlesztés által csökkennek. 3. Beszédfejlesztés Beszédviselkedésükben érvényesítjük az óvodapedagógus modell szerepét, mint a partnerré válás, mintaadás, helyes hangképzés. 23

24 Biztosítjuk a fejlesztés feltételeit felkészültségünkkel és együttműködünk a fejlesztő pedagógussal, logopédussal. Minden telephelyünkön megoldott a gyermekek logopédiai ellátása. Ma a fejlesztés tartalma kibővül az információ fogadás és továbbítás képességfejlesztésével, valamint az információs alapkészségek fejlesztésével. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A testileg-lelkileg egészséges gyermek nyitott, érdeklődő, kommunikatív, szívesen beszél, információ fogadásra és továbbításra felkészült, beszédészlelése és beszédértése megfelelő, tisztán, helyesen ejti a hangzókat, alapvető nyelvhelyességgel beszél, gondolatait képes közölni, beszédviselkedése - akarati tulajdonságainak fejlettségét mutatja, szociálisan alkalmazkodik környezetéhez. a sajátos nevelési igényű, valamint a különleges ellátásra jogosult gyermekek kommunikációs hátrányai a komplex fejlesztés által csökkennek. 4. Az óvodai tanulás Fontos számunkra, hogy a gyermekek olyan ismeretekre és jártasságokra tegyenek szert, melynek eredményeként fejlődnek képességeik, alakul személyiségük. Különös gondot fordítunk a korrekcióra és kompenzációra, valamint az esélyegyenlőtlenségből fakadó különbségek csökkentésére, az alkotóképesség bontakoztatására. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: gyermekek motiváltak és együttműködők tanulási helyzetekben, nyitottak, érdeklődőek, érzékelésük, észlelésük tovább differenciálódik, az önkéntelen emlékezeti bevésés, felidézés és a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés, felidézés, emlékezetük egyre hosszabb időtartamra terjed ki, megjelenik a szándékos figyelem, növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik annak megosztása, átvitele, a gyermekeknél kialakulóban van az elemi-fogalmi gondolkodás, ismerik és gyakorolják a próba-szerencse és a késleltetett modellkövetés tanulási formákat, a gyerekekben erősödik a valamit megtanulni, és a valamit alkotni igénye, cselekvés közben, érzelmeiken keresztül készségeket, jártasságokat szereznek, valamint probléma (tanulási) helyzetekben egyéni és kooperatív feladat-megoldási módokban jártassággal bírnak. E bevezető gondolatok jegyében vizsgáljuk meg a 2011/2012-es nevelési év fejlettségi mutatóit a vizsgált képességek terén. 24

25 Fejlettségi mutatók 1-5 szinteken 2011/2012. I. Szociális fejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag II. Mozgásfejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag III. Beszédfejlettség (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz Uzsoki Átlag

26 IV. Megismerési folyamat összetevői (%) Bajcsy Bácska Ifjúság Könd Lehel Mátyás Móricz 9 91 Uzsoki Átlag A fejlődés mutatói óvodáskor végére Fejlettségi szintek Szociális fejlettség 0% 0% 9% 27% 64% Mozgásfejlettség 0% 0% 8% 21% 71% Beszédfejlettség 0% 2% 9% 27% 62% Megismerési folyamatok 0% 1% 6% 23% 67% Intézményi átlag 0% 1% 8% 25% 66% 0 gyermek 3 gyermek 13 gyermek 42 gyermek 110 gyermek 26

27 27

28 Értékelés A 2011/2012-es nevelési év eredményei a következőképpen alakultak a kompetencia területek és a fejlettségi szintek figyelembevételével. (Mért gyermekek száma: 168 fő) Kompetenciaterületenként 62%-71% jelez 5-ös fejlettségi szintet, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Mozgásfejlettség 71% 119 gyermek 2. Megismerési folyamatok 67% 112 gyermek 3. Szociális fejlettség 64% 107 gyermek 4. Beszédfejlettség 62% 104 gyermek Kompetenciaterületenként 21%-27 % jelez 4-es fejlettségi szinte, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Beszédfejlettség 27% 45 gyermek Szociális fejlettség 27% 45 gyermek 2. Megismerési folyamatok 23% 39 gyermek 3. Mozgásfejlettség 21% 35 gyermek Kompetenciaterületenként 6%-9% jelez 3-as fejlettségi szinte, gyermeklétszámra vetítve gyermek. 1. Beszédfejlettség 9% 15 gyermek Szociális fejlettség 9% 15 gyermek 2. Mozgásfejlettség 8% 13 gyermek 3. Megismerési folyamatok 6% 10 gyermek Mérésünkben az 1-es, 2-es szint értékelése az elenyésző % miatt nem indokolt. Eredményeinkben tükröződik óvodapedagógusaink folyamatos, következetes, tudatos fejlesztő munkája, melyet nagymértékben segített a kompetencia alapú képzések során szerzett tudás, a belső tudásmegosztás és a jó gyakorlatok során a tapasztalatszerzés. Mindezek hatására a gyerekek is elsajátították a korszerű tanulásszervezési módszereket, ezeket beépítették tevékenységeikbe, játékaikba, ami alkalmazható tudáshoz juttatta őket. A gyermekek együttműködőek, önálló problémamegoldásra képesek, szabályokhoz alkalmazkodnak, jól motiváltak és aktívak. Gyermekeink nagy többsége megszerezte az iskolai tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket, szociális érettségük alapozásával elősegítettük őket ahhoz, hogy az iskolai közösségük hasznos, együttműködő tagjaivá váljanak. Célunk: Nevelő-, fejlesztő munkánk színvonalának megőrzése megszerzett tudásunk alkalmazásával. Alapozzuk meg az élethosszig tartó tanulás feltételeit korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával és tudásra motiváló élethelyzetek megteremtésével. Feladatunk: Koncentrált odafigyeléssel, egyenletes, kiegyensúlyozott, korszerű tudást közvetítő fejlesztő munkát végezni. A es nevelési évben büszkék vagyunk a minőségbiztosításban elért elégedettségi mutatókra, melyet minden közreműködő munkatársamnak köszönök. 28

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft. Családi napközi működtetője képzés 1093 Budapest, Lónyai utca 41. Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Együttműködés és kompetenciahatárok Készítette:.

Részletesebben