A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása"

Átírás

1 A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény minőségirányítási programját, a következők szerint értékeli a minőségirányítási program végrehajtása érdekében adott évben végzett tevékenységét. Az értékeléssel érintett időszak: 2008/2009 nevelési év A nevelőtestület az alábbiak szerint értékelte - az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, - a nevelési tevékenység hatékonyságát az iskolaérettségi tesztek alapján. Az értékeléssel kapcsolatban a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérése megtörtént. A minőségirányítási program Az intézmény minőségirányítási programja került elfogadásra. A Programon módosítás a hivatkozott időszakban nem történt. Az intézményi minőségirányítási program meghatározza az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A minőségirányítási program meghatározza az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a - vezetési, - tervezési, - ellenőrzési, - mérési, - értékelési feladatokat. Az intézmény minőségirányítási programja keret jelleggel tartalmazza - a dolgozói teljesítményértékelésre, valamint - a teljeskörű intézményi önértékelésre vonatkozó előírásokat. A részletes szabályokat ezen területekre külön-külön szabályzat határozza meg. A minőségcélok Az intézmény a hatékony, törvény és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. Az intézmény a 2008/2009 nevelési évre a következő minőségcélokat határozta meg: 1

2 Minőségcél Az intézmény minőségcéljai Sikerkritérium Indikátor Feladat Határidő A nevelés (oktatás) minőségre vonatkozó minőségcélok A nevelés színvonala foglalkozások emelkedjen vezetése foglalkozások a gyengébb képességű fejlesztéséhez Fejlesztő foglalkozások biztosítása folyamatos Az intézmény szervezetére, különösen a pedagógusokra vonatkozó minőségcélok Alapvető Folyamatos erkölcsi, etikai normák közvetítése Kevesebb negatív, több pozitív visszajelzés a viselkedésével kapcsolatban A környezet jelzései, pedagógusok észrevételei az intézménybe járó viselkedésére vonatkozóan A nevelők egységes elgondolásának megteremtése az erkölcs, etika területén Az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódó minőségcélok Nyitottság a partnerek felé. Több elégedett partner. Partnerek száma. Partnerekkel való kapcsolattartás. 2 év Széles nyilvánosság biztosítása. Informatikai háttér fejlesztése. Az igényekhez jobban igazodó intézményi működés, szervezés. Informatikával foglalkozók emelkedése, megfelelő géppark rendelkezésre állása. Nyilvános fórumok száma. Számítógépes oktatásban résztvevők Számítógép hálózat minőségi és mennyiségi szintjének Partnerkapcsolatok bővítése. Az óvoda honlapjának fejlesztése. A számítógép használat rendjének meghatározása. Számítógéppark fejlesztése, az avult géppark cseréje. 2 év 3 év A minőségirányítási programhoz kapcsolódva ellátott teljesítményértékelési, és önértékelési tevékenység Az intézmény a minőségirányítási programhoz kapcsolódva az érintett nevelési évben - végzett dolgozói teljesítményértékelési tevékenységet, 2

3 - végzett intézményi önértékelés körébe tartozó tevékenységet, Az elvégzett tevékenységek összefoglaló értékelését melléklet tartalmazza. A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe vételre került - az iskolai érettségi teszt eredmények, valamint - hogy, az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e a célját. Az iskolaérettségi teszt eredmények Az iskolaérettségi teszt eredmények összesített értékelése: Az értékelés alapján levont következtetések: A nagycsoportos iskolaérettségi tesztjeinek eredmény: PREFER: 76% DIFER:71% Az óvodába visszamaradtak száma:10 fő Az értékelés alapján levont következtetések: Az előző évekhez viszonyítva az eredmények javuló tendenciát mutatnak (2007/2008. nev. évben az iskolaérettségi teszteredmény 57%, visszamaradt gyereke létszáma 12 fő). Az óvodába visszamaradt létszáma javuló tendenciát mutat, azonban az öt éves korban óvodába kerülő, hátrányos helyzetű felzárkóztatására kevés az egy nevelési év. A minőségpolitikai célok teljesítésének értékelése A sikerkritérium Az elvárt sikerkritérium (teljesült/nem teljesülése Minőségcél teljesült) Az oktatás, nevelés minőségre vonatkozó minőségcélok A nevelés színvonala emelkedjen foglalkozások a gyengébb képességű fejlesztéséhez foglalkozások vezetése A minőségcél megvalósulásának értékelése Az intézmény szervezetére, különösen a pedagógusokra vonatkozó minőségcélok Alapvető erkölcsi, etikai normák közvetítése Kevesebb negatív, több pozitív visszajelzés a viselkedésével A környezet jelzései, pedagógusok észrevételei az intézménybe 3

4 kapcsolatban járó viselkedésére vonatkozóan Az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódó minőségcélok Nyitottság a Több elégedett Partnerek száma partnerek felé. Széles nyilvánosság biztosítása. partner. Az igényekhez jobban igazodó intézményi működés, sz Partnerkapcsolato k bővítése. Az óvoda honlapjának fejlesztése.ervezés. bővül. Nyilvános fórumok száma. Informatikai háttér fejlesztése. Informatikával foglalkozók emelkedése, megfelelő géppark rendelkezésre állása. A számítógép használat rendjének meghatározása. Számítógéppark fejlesztése, az avult géppark cseréje. Számítógépes oktatásban résztvevők Számítógép hálózat minőségi és mennyiségi szintjének A minőségfejlesztési rendszer által elért eredmények A minőségfejlesztési rendszer alapján elért eredmények a következők: Partnereink elégedettsége nőtt (szülők, tanítónők), iskolérettségi teszteredmények javuló tendenciát mutatnak, óvodába visszamaradt iskolás korú száma csökkent. Számítógépparkunk bővült. Informatikai ismeretekkel rendelkező munkatársak száma nőtt. A dolgozói teljesítményértékelési rendszer által elért eredmények A minőségfejlesztési rendszer által elért eredmények a következők: - a dolgozói teljesítményértékelési rendszer által a dolgozók teljesítményének mérése és értékelése a dolgozókat - jobb munkavégzésre ösztönzi, - erősíti a munkájukkal kapcsolatos felelősségérzetet, - összességében emelte a végzett munka minőségét, A dolgozói teljesítményértékelési rendszer tekintetében elért eredményeket, a feladatok értékelését melléklet tartalmazza. A teljeskörű intézményi önértékelési rendszer A teljeskörű intézményi önértékelési rendszer működtetése során elért eredmények: - erősödött az intézmény partner központiságot előtérbe helyező szemlélete, - az intézményi döntések a partnerek igényeinek, elvárásainak szem előtt tartásával történik, 4

5 - növekszik az intézmény partnerek felé való nyitottsága, A teljeskörű intézményi önértékelési rendszer tekintetében elért eredményeket, a feladatok értékelését melléklet tartalmazza. Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény minőségirányítási programját, a következők szerint értékeli a dolgozó teljesítményértékelés területén adott évben végzett tevékenységét. Az értékeléssel érintett időszak 2008/2009. tanév/nevelési év Az értékelés célja, hogy adatai felhasználásra kerülhessenek, illetve mellékletét képezhesse az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékeléséről szóló dokumentumnak. A dolgozói teljesítményértékelést érintő minőségcélok Az intézmény a hatékony, törvény és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározta minőségpolitikáját. Az ellátott dolgozó teljesítményértékelési feladatok Az intézmény a minőségpolitika végrehajtása érdekében a minőségfejlesztési rendszerét a minőségirányítási program, valamint annak részeként a dolgozói teljesítményértékelés szabályozása szerint kiépítette. Az érintett időszakban a minőségirányítás részeként a dolgozói teljesítményértékelés rendszerét az intézmény a következő feladatok ellátásával igazolva működtette. A dolgozói teljesítményértékelési feladatokat a 2 fős csoport végezte. Az értékelés sajátosságai Az értékelés megtörtént - dolgozói szinten, - dolgozói csoportok szintjén (vezető pedagógusok, pedagógusok, nem pedagógusok csoportjaira) valamint, - az intézmény szintjén. A dolgozói szintű értékelés dolgozói csoportokra történő összesítésével került meghatározásra a csoportos értékelés. A csoportos értékelések alapján adódik az intézményi szintű értékelés. A dolgozók teljesítményértékelésébe az érintett időszakban bevonásra került 21 fő, mely a dolgozói létszám 100 %. A teljesítményértékelésbe bevont dolgozók dolgozói csoportok szerinti megoszlása: Vezető 1 fő, pedagógusok 10 fő, nem pedagógusok 10 fő A dolgozók intézményi szintre történő teljesítményértékelése 5

6 A dolgozók teljesítményértékelése teljesítménykövetelmények megadásával történt. Minden dolgozó az előre meghatározott szempontrendszer alapján előre tájékozódhatott arról, hogy tőle adott területen milyen követelményt vár el az intézmény. A követelmények meghatározásánál figyelembe vételre került a pedagógus eddig ismert teljesítménye, elkerülve ezzel az indokolatlanul alacsony, illetve magas követelmény megadását, mivel csak az arányos követelmények segítik, ösztönzik a dolgozót a jobb munkavégzés irányába. A dolgozók teljesítményértékelésébe bevonásra kerültek a következő minőségirányítási program alapján meghatározott partnerek: vezető, kollégák, szülők,. A partnerek kiválasztása, és értékelésbe történő bevonása a vonatkozó belső szabályozás iránymutatása alapján történt. A teljesítménykövetelmények alapján a dolgozók intézményi szintű teljesítménye összességében a következők szerint értékelhető: Dolgozói csoportok A teljesítménykövetelmény során meghatározott cél (értékben) Elért eredmény teljesült 1. A vezető pedagógus teljesítménye 24,58 22,4 x 2. A pedagógusok csoportjának teljesítménye 13,94 12,61 x 3. A nem pedagógus foglalkoztatottak 6,58 6,16 x csoportjának teljesítménye Összességében (átlag) 15 13,72 x A követelmény részben teljesül t nem teljesült 6

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ Tartalomjegyzék: Hiba!

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (2007-2011)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (2007-2011) Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (2007-2011) Jóváhagyta:... Fenntartó Intézmény neve: Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004. I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi

Részletesebben

Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja. Tartalomjegyzék

Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja. Tartalomjegyzék Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja Tartalomjegyzék I. Bevezetés I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere I.2. A Kós Károly Általános Iskola bemutatása I.3. A fenntartói

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Kaposvár, 2009. augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Kaposvár, 2009. augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvár, 2009. augusztus. 24. Készítette: Tavali Gabriella Óvodavezető 1 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 1. 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 1. 2. AZ IMIP

Részletesebben

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101

GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 GYÖNGYIKE ÓVODA GYÖNGYIKE ÓVODA Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 Ez a dokumentum azért született, mert a Közoktatási Törvény 40. előírja az intézmény számára a minőségirányítási program elkészítését,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b Készítette: Hartai László igazgatóhelyettes vezetésével Fekete József, Bodor Tamás, Bende Attila, Tusorné

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 OKÉV nyilvántartási szám: 01-0559-04 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Székely Józsefné: Minőségirányítás, minőségfejlesztés tantárgy Vizsgadolgozat

Székely Józsefné: Minőségirányítás, minőségfejlesztés tantárgy Vizsgadolgozat Székely Józsefné: Minőségirányítás, minőségfejlesztés tantárgy Vizsgadolgozat Lipusz Péter (HBGMNC) Hallgató, II. évfolyam Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga szak 2013 / 2014 I. félév Eger, 2014.

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Az Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1/18. oldal 2009.09.01 TARTALOMJEGYZÉK I. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI POLITIKA TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA 2.

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Készítette: az iskolavezetés Elfogadva: 2005. december 1. Felülvizsgálva:

Részletesebben

Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ modellje alapján készítette: Danka Adél igazgató Celldömölki

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015.

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. Tel/fax:66/476-010 e-mail:ovoda@veszto.hu web:www.vesztoinegyszinvirag.hu MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető rész 1.1 Intézményünk bemutatása, minőségfejlesztési múltja. 1.2

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 2008. Tartalomjegyzék Intézményvezetői bevezető 1 1. Az intézmény bemutatása 2 1.1. Az alapítás körülményei 2 1.2. Szervezeti felépítés

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben