Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)"

Átírás

1 Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek értékelnie (Nkt. 69. (4), 20/2012 (VIII. 31.) 149. (4)). A Bókay János Humán Szakközépiskola eleget téve a törvényi kötelezettségének év elején ismét elvégezte a vezetői értékelést. Iskolánk a 2013/2014-es tanévben megkezdte a korábban használt papíralapú kérdőívek digitalizálását, így az idei tanévben az intézményvezető munkáját a szülők és a pedagógusok online kérdőíveken értékelték. A kérdőívek jobbára zárt, feleletválasztós (fokozatot vizsgáló) kérdéseket tartalmaznak. Szülői értékelések Az SzMK tagok március 11. és 24. között töltötték ki az online értékelőlapot, melynek kérdéseit az idei tanévben a tavalyihoz képest kis mértékben átdolgoztuk. A szülők kilenc területen egy nullától ötig terjedő skálán értékelték az igazgató munkáját; mely skálán az 5 = teljesen egyetért, 4 = többségében egyetért, 3 = általában igaz, 2 = többnyire nincs így, 1 = egyáltalán nem ért egyet, 0 = nincs információja. A "0" megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítottuk bele. A kérdőív összeállításánál az alábbi kilenc területre fókuszáltunk: - vezetői felkészültség, - tárgyi feltételek, - személyi feltételek, szervezeti kultúra, - kapcsolattartás, - tervezés, irányítás, szervezés, - döntéshozatal, - oktatási tevékenységek, - nevelési tevékenységek, - személyes tulajdonságok. A kérdőívben lehetőséget biztosítottunk a válaszadóknak, hogy javaslataikat és véleményüket megfogalmazhassák. A felmérés eredménye: állítás eredmény (az értékelés 5- fokú skálán történt) 1. Az igazgató az intézmény vezetéséhez szükséges jogszabályokat ismeri. 4,85 2. Az igazgató a jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon 4,92 1

2 követi. 3. Az igazgató a társadalmi-gazdasági kérdések iránt nyitott. 4,91 4. Az igazgató általános tájékozottsága jó. 4,86 5. Az iskolában a tárgyi feltételek jók. 3,93 6. Az iskola tiszta és rendezett. 4,43 7. A taneszközök kiválasztásánál az iskola figyelembe veszi a szülők anyagi lehetőségeit. 4,79 8. Az iskola - lehetőségei szerint - hozzájárul a szülői kiadások csökkentéséhez (használt tankönyvek kiosztása, könyvtári kölcsönzés biztosítása). 4,79 9. Az iskolarendőr jelenlétével egyetértek. 4, Az iskola személyi feltételei jók. 4, Az igazgató a pedagógusok szakmai felkészültségét rendszeresen ellenőrzi. 4, Az iskola értékrendje az iskolai dokumentumokból (Pedagógiai program, Házirend) egyértelműen kirajzolódik. 4, Az iskola a Pedagógia programban megfogalmazott értékrend szerint működik. 4, Az intézményben a konfliktuskezelés módja konstruktív. 4, Az iskola honlapja tartalmas, informatív. 4, Az iskola honlapján megtalálhatóak az aktuális iskolai események. 4, Az igazgató rendszeresen tájékoztatja az SzMK-t a törvényi változásokról. 5, Az igazgató rendszeresen tájékoztatja az SzMK-t az iskola életét érintő fontosabb ügyekről. 4, Az intézmény kommunikációs rendszere hatékony (e-napló, ellenőrző, honlap). 4, A vezetőtől elegendő tájékoztatást kapok az iskola életéről. 4, A vezető kapcsolata az iskola közvetlen partnereivel (tanulók, szülők) jó. 4, A vezetővel történő azonnali kapcsolatfelvétel nem ütközik nehézségekbe. 4, Az iskola együttműködésre törekszik a családdal. 4, Hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintő kérdésekben. 4, Az iskolai ügyintézés rugalmas. 4, Az iskolai ügyintézés pontos. 4, Az igazgató külső partnerekkel (más intézmények, gyakorlóhelyek, fenntartó) történő kapcsolattartása jó. 4, Az igazgató jól képviseli az iskola érdekeit. 4, Az intézményben a tervezés körültekintően átgondolt folyamat. 4, Az igazgató a változásokat jól menedzseli. 4, Az iskolai dokumentumok tartalmilag megfelelnek a jogszabályoknak. 4, Az iskolai dokumentumok formailag megfelelnek a jogszabályoknak. 4, A tanév helyi rendjét átgondolt tervezés jellemzi. 4, Az igazgató időben készíti el tanév helyi rendjét. 4, Az igazgató jól szervezi az iskola mindennapi életét. 4,64 2

3 36. Az igazgató bevonja a szülőket (SzMK) a jogszabályban meghatározott véleményezési folyamatba. 4, Az igazgató a szülők döntéshozatalához szükséges információkat időben nyilvánossá teszi. 4, Az igazgató ellenőrzi, hogy az oktatás a helyi tantervben meghatározott követelményrendszer szerint történjen. 4, Az igazgató nagy hangsúlyt fektet a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására. 4, Az igazgató kiemelten kezeli a tehetségfejlesztést. 4, Az igazgató fontosnak tartja, hogy a pedagógusok korszerű pedagógiai módszereket alkalmazzanak. 4, Az igazgató kiemelten kezeli a tanulók felkészítését a továbbtanulásra. 4, Az igazgató vezetése alatt minden tanuló számára biztosított az esélyegyenlőség. 4, Az igazgató határozottan fellép a kirekesztés ellen. 4, Az igazgató határozottan fellép az agresszió ellen. 4, Az igazgató kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű tanulók ügyét. 4, Az igazgató motivált. 4, Az igazgató elkötelezett az iskola iránt. 4, Az igazgató vállalja a felelősséget a tetteiért. 4, Az igazgatót korrektség jellemzi. 4, Az igazgató vezetői stílusa demokratikus. 4, Az igazgató jó szervező. 4, Az igazgató megbízható. 4, Az igazgató pontos. 4,92 A felmérésből kiderül, hogy a szülők maximálisan elégedettek az intézményvezető által nyújtott, a törvényi változásokat érintő tájékoztatással. Valamint elégedetlenségüknek adtak hangot az iskola tárgyi feltételeivel kapcsolatban. Pedagógusi értékelések A pedagógusok február 20. és március 8. között töltötték ki az online értékelőlapot, melynek kérdései megegyeztek a tavalyi felmérésben szereplő kérdésekkel. A pedagógusok nyolc területen egy egytől hatig terjedő skálán értékelték az igazgató munkáját; mely skálán az 5 = teljesen egyetért, 4 = többségében egyetért, 3 = általában igaz, 2 = többnyire nincs így, 1 = egyáltalán nem ért egyet. A kérdőív összeállításánál az alábbi nyolc területre fókuszáltunk: - pedagógusok feladatainak, felelősségének és hatáskörének kijelölése, - arányos munkaelosztás és munkaterhelés, - pedagógusok teljesítmény mérése és értékelése, - pedagógusok felkészítése az életpályamodellre, - kapcsolattartás a pedagógusokkal és külső partnerekkel, 3

4 - pedagógusok tájékoztatása, - az oktató-nevelő munka tervezése, irányítása, szervezése, - pedagógusok bevonása a döntéshozatalba. állítás eredmény (az értékelés 5- fokú skálán történt) 1. A vezető egyértelműen kijelöli a pedagógusok feladatait. 5,67 2. A vezető világosan meghatározza a pedagógusok hatáskörét. 5,60 3. A vezető világosan meghatározza a pedagógus felelősségét. 5,53 4. A pedagógusok munkaterhelése arányos a tantestületen belül. 4,23 5. A vezető megfelelően motiválja a pedagógusokat. 5,60 6. A vezető megfelelő munkafeltételeket biztosít a pedagógusok számára munkájuk elvégzéséhez. 5,30 7. Az intézmény családbarát munkahely. 5,50 8. A vezető rendszeresen ellenőrzi a pedagógusok munkáját. 5,17 9. A vezető rendszeresen értékeli a pedagógusok munkáját. 5, A pedagógusok ismerik a munkájuk értékelésénél alkalmazott szempontokat. 5, A pedagógusok egyetértenek az értékelés szempontjaival. 5, Az értékelés fejlesztő jellegű. 5, A vezető elismeri a kimagasló teljesítményt. 5, A vezető biztosítja a pedagógusok tervszerű szakmai továbbfejlesztését, továbbképzését. 5, A vezető ösztönzi a pedagógusok egymástól való tanulását. 5, A vezető ösztönzi belső továbbképzések szervezését. 5, A vezető ösztönzi a teammunkát. 5, A vezető ismeri a pedagógusok saját szakmai karrierjükkel kapcsolatos elképzeléseit. 5, A vezető támogatja a pedagógusok szakmai karrierjének építését. 5, A vezető segítséget nyújt az életpályamodellre történő felkészülésben. 5, A vezető megfelelő részletességgel tájékoztatja a pedagógusokat az iskolai feladatokról. 5, A vezető megfelelő részletességgel tájékoztatja a pedagógusokat az iskolai programokról, eseményekről. 5, A vezető megfelelő rendszerességgel nyújt írásbeli tájékoztatást. 5, A vezető által tartott értekezletek, megbeszélések gyakorisága megfelelő. 5, Egyéni problémákkal rövid időn belül elérhető a vezető. 5, A vezető támogatja az innovatív megoldásokat. 5, A vezető gyorsan reagál az iskolát érintő változásokra (pl. fenntartóváltás, törvényi változások). 5, A vezető megfelelően reagál az iskolát érintő változásokra. 5, A vezető fontosnak tartja az új helyzetekhez való alkalmazkodást. 5, A vezető megfelelő jövőképet alakít ki. 5,60 4

5 31. A vezető megfelelően tervezi meg az intézmény által kezdeményezett változásokat. 5, A vezető megfelelően felkészíti a pedagógusokat a változásokra. 5, A pedagógusok ismerik az intézmény stratégiai céljait (külföldi tanulók beiskolázása, SNI-s tanulók beiskolázása). 5, A vezető bevonja a pedagógusokat a stratégiai célok meghatározásába. 5, A vezető humánerőforrás-politikája összhangban van az intézmény stratégiai céljaival. 5, A vezető jó kapcsolatot tart fent az intézmény külső partnereivel. 5, A vezető felismeri a stratégiai szempontból fejlesztést igénylő területeket. 5, A vezető kiemelten kezeli a stratégiai szempontból fejlesztést igénylő területeket. 5, A vezető rendszeresen frissíti az intézmény működésére vonatkozó dokumentumokat. 5,83 A felmérés alapján a pedagógusok nagyon elégedettek a vezető változásokra adott válaszaival, azt megfelelően gyorsnak tartják. A pedagógusok visszajelzései ismét rávilágítottak arra a problémára, hogy a munkaterhelést még mindig nem tartják arányosnak. A kérdőív végén a válaszadóknak lehetőségük volt javaslataik és véleményük megfogalmazására. Budapest, március 31. Helferné Tóth Melinda német-, minőségfejlesztés-tanár 5

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ Tartalomjegyzék: Hiba!

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program 2004. 1 Tartalomjegyzék I. A katolikus iskolák minőségfejlesztési alapelvei... 4 I. 1 A minőségfejlesztési tevékenység törvényi megalapozása... 4 I. 2 A minőségfejlesztési tevékenység

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok

Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok 2014 februárjában az iskola tanulói körében igény- és elégedettségvizsgálatot

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3.

EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Intézmény vezetője: Sitku Pál főigazgató Intézményegység vezető:

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A Pedagógiai Program 3. számú melléklete Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta. A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA BEVEZETÉS: A 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont MIP - 1 - Preambulum

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 OKÉV nyilvántartási szám: 01-0559-04 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja... 3. 2. A szabályzat területi és személyi hatálya...

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER ELLENŐRZÉS Ellenőrzés fogalma A közoktatási intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a nevelési, illetve pedagógiai

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Székely Józsefné: Minőségirányítás, minőségfejlesztés tantárgy Vizsgadolgozat

Székely Józsefné: Minőségirányítás, minőségfejlesztés tantárgy Vizsgadolgozat Székely Józsefné: Minőségirányítás, minőségfejlesztés tantárgy Vizsgadolgozat Lipusz Péter (HBGMNC) Hallgató, II. évfolyam Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga szak 2013 / 2014 I. félév Eger, 2014.

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben