A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése"

Átírás

1 Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév

2 Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott célok és azok teljesülésének értékeléséhez használt módszer A Közoktatási törvény 40. -a értelmében: a nevelőtestület/tantestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli a Minőségirányítási Program végrehajtását. Az értékelés során ki kell térni arra, hogy az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e a célját; illetve az intézmény eredményességére, különös tekintettel a Pedagógiai program megvalósulására, a nevelési-oktatási módszerek beválására, a teljesítményértékelés gyakorlatára, a szülők elégedettségére. Ezen feladatunknak a következő eljárásrendet követve tettünk eleget: - Az intézmény mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető elkészítette a tanév végi beszámolóját, mely magában foglalta a Minőségirányítási programban megfogalmazott célok teljesítéséért az idei tanévben végzett feladatokat. - A mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető tanév végi beszámolóját az intézményegységek minőségirányítási koordinátorai kiegészítették az intézményegységi munkatervek alapján elvégzett feladatokkal. - Az elkészített beszámolók alapján az intézményegységi minőségirányítási koordinátorok, értekezlet keretében, tájékoztatták az intézményegység szülői ét. A megbeszélésen a szülői tagjai Értékelő lap segítségével értékelték a Minőségirányítási Program végrehajtását. Az Értékelő lapokat a minőségirányítási koordinátorok összesítették, majd az eredményekről az intézményegységek nevelőtestületét/tantestületét is tájékoztatták a tanévzáró értekezleten. Az értekezleten beszámoltak a tanévben végzett minőségügyhöz kapcsolódó feladatokról is. A tagóvodák valamennyi óvodapedagógusa; az iskolák -vezetői Értékelő-lap segítségével szintén értékelték a Minőségirányítási Program végrehajtását. Ezen eredmények összesítését is a minőségirányítási koordinátorok készítették el. - Minden tagóvoda/intézményegység összesített értékeléséből készítette el elemzését a mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető. 2

3 Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott célok és azok teljesülésének értékeléséhez használt eszköz Az értékeléshez Értékelő lapot használtunk, melyen a szülőknek, kollégáknak a felsorolt állításokat egy 5-fokú skálán kellett értékelniük. Az 5 jelentése Nagyon jellemző, az 1-esé pedig, hogy Egyáltalán nem jellemző. Az Értékelő lap állításait egy-egy cél mellé állítottuk, majd a állításonként és célonként is átlagot számoltunk. A céloknak megfeleltetett állítások: Együttműködés, kapcsolattartás - A szülőknek van lehetőségük bekapcsolódni az óvoda/iskola munkájába. - A szülőkkel való kapcsolattartás minősége és megoldási formái megfelelőek. - Az óvodában/iskolában tiszteletben tartják a tanulók és a szülők jogait, emberi méltóságát. - Az óvodai/iskolai ügyintézés minősége megfelelő. - Munkájukhoz elegendő tájékoztatást, információt kapnak az óvodapedagógusok/pedagógusok. - Van együttműködés az intézményegységek között (pedagógusok, óvodapedagógusok/szakmai ek, stb.). Kommunikációs rendszer működtetése - Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít a tanulók számára a tanuláson kívüli területeken is (sport, kulturális élet). - A szülőknek van lehetőségük bekapcsolódni az óvoda/iskola munkájába. - Elegendő tájékoztatást kapnak a szülők a gyermekeik előmeneteléről. - Az óvoda/iskola óvodapedagógusai/pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. - A szülőkkel való kapcsolattartás minősége és megoldási formái megfelelőek. - Az óvodában/iskolában tiszteletben tartják a gyermekek/tanulók és a szülők jogait, emberi méltóságát. - Az óvodai/iskolai ügyintézés minősége megfelelő. - Munkájukhoz elegendő tájékoztatást, információt kapnak az óvodapedagógusok/pedagógusok. - Van együttműködés az intézményegységek között (pedagógusok, óvodapedagógusok/ szakmai ek, stb.). A partnerek igényeinek rendszeres feltárása. Az igények, elvárások beépítése a nevelő-oktató munkába - Az óvodában/iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonala megfelelő. - Az óvodapedagógusok fel tudják kelteni a gyermekek érdeklődését./az iskola megfelelő kihívásokat biztosít a tanulók számára a tanuláson kívüli területeken is (sport, kulturális élet). - Az óvodában figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét./a tanulók terhelése megfelelő. - Az óvoda/iskola óvodapedagógusai/pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. 3

4 - A partneri igény-, elégedettségmérés során felmerülő elvárásokra, problémákra megtesszük a szükséges lépéseket. Oktatási rendszer kínálatának fejlesztése - Az óvodában/iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonala megfelelő. - Az óvodapedagógusok/pedagógusok fel tudják kelteni a tanulók érdeklődését. - Az óvodában/iskolában figyelembe veszik a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. - Az óvodapedagógusok/pedagógusok többet foglalkoznak azokkal, akik nem képességeik szerint teljesítenek. - Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít a tanulók számára a tanuláson kívüli területeken is (sport, kulturális élet). - A gyermekek/tanulók terhelése megfelelő. - Az iskolában gondot fordítanak a tanulás-módszertani technikák elsajátítatására. - A partneri igény-, elégedettségmérés során felmerülő elvárásokra, problémákra megtesszük a szükséges lépéseket. Az országos kompetenciamérés anyagainak feldolgozása, és tanulságainak beépítése az oktatási rendszer folyamataiba - A pedagógusok képzettsége, felkészültsége megfelelő. - A pedagógusok fel tudják kelteni a tanulók érdeklődését. - Az iskola pedagógusai rendszeres tanulásra ösztönzik a tanulókat. - A pedagógusok többet foglalkoznak azokkal, akik nem képességeik szerint teljesítenek. - A tanulók terhelése megfelelő. - Az iskola tanulói megfelelő eredményt értek el a 2011-es Országos Kompetenciamérésen. - Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek tapasztalatait a pedagógusok beépítik a mindennapi munkájukba. Továbbtanulásra való felkészítés - Az iskola pedagógusai rendszeres tanulásra ösztönzik a tanulókat. - Az óvoda/iskola lelkiismeretesen készít fel a az első osztályba lépésre/továbbtanulásra. Az alkalmazotti kompetenciák fejlesztése - Az óvodapedagógusok/pedagógusok képzettsége, felkészültsége megfelelő. - Az óvodapedagógusok/pedagógusok fel tudják kelteni a gyermekek/tanulók érdeklődését. - Az óvodában/iskolában figyelembe veszik a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. - Az iskolában gondot fordítanak a tanulás-módszertani technikák elsajátítatására. - Van lehetőség a szakmai fejlődésre, a kollégák folyamatosan fejlesztik magukat. A szervezeti kultúra fejlesztése - Az óvodapedagógusok/pedagógusok képzettsége, felkészültsége megfelelő. - Az óvodában/iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonala megfelelő. - Az óvodában/iskolában figyelembe veszik a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. - Az iskolában gondot fordítanak a tanulás-módszertani technikák elsajátítatására. - A szervezeti kultúra fejlesztéséhez hozzájárul az idei évben elvégzett klímateszt. Az együttműködés az intézményekkel, szervezetekkel 4

5 - Az óvoda/iskola együttműködése más intézményekkel, szervezetekkel (pl.: iskolák, Nevelési Tanácsadó, stb.) - Van együttműködés az intézményegységek között (pedagógusok, szakmai ek, stb.). Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működése - A követelmények támasztásánál figyelembe veszik a tanulók képességeit. - Az óvodában/iskolában figyelembe veszik a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. - A tanulók rendszeres. - A belső ellenőrzési, értékelési rendszer megfelelően működik. Egyéb állítások - A minőségirányítási munkacsoport éves munkatervében meghatározott feladatainak végrehajtása megfelelő. - Úgy gondolom, elegendő ismerettel rendelkezem az iskolában folyó (minőségirányításhoz kapcsolódó) munkáról. A dőlt betűvel szedett állítások csak az óvodapedagógusok/pedagógusok Értékelő lapján szerepeltek, a szülőkén nem. 5

6 Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott célok és azok teljesülésének a 2011/2012-es tanévben Cél: Együttműködés kialakítása, folyamatos kapcsolattartás az intézményegységek között. Folyamatosan működő kapcsolat van az intézményegységek között. Jellemzik az intézményt a közösen, szabályozott folyamatok. Intézményi minőségirányítási munkacsoport telephelyenként egy-egy minőségirányítási koordinátorból áll, akik szervezik, irányítják az iskolák, óvodák méréssel, minőségirányítással kapcsolatos feladatait. Az intézményi minőségirányítási munkacsoport munkáját a Mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető koordinálja. E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - létezik szakmai együttműködés, információáramlás, vélemény- és tapasztalatcsere az intézményegységek között. - Megelevenedtek a kommunikációs csatornák. A cél teljesülésének 4,6 4,9 4,4 4,7 Cél: Kiszámítható és szabályozott kommunikációs rendszer kialakítása, működtetése. Működtetjük a kommunikációs rendszert az intézményen belül. Pl.: Az intézményi minőségirányítási munkacsoport tagjai folyamatosan használják az alábbi kommunikációs csatornákat: telefon; ; megbeszélések, értekezletek (heti/havi rendszerességgel). E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - a kommunikáció eredményesen működik: a telephelyek minőségirányítási koordinátorai naprakész információt kapnak a központban dolgozó mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezetőtől; illetve a mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető is naprakész információkat kap a telephelyek minőségirányítási koordinátoraitól. 6 A cél teljesülésének 4,5 4,9 4,7 4,7

7 Cél: A partnerek igényeinek rendszeres feltárása. A partnerek igényeinek, elvárásainak beépítése a nevelő-oktató munkába. A tanév során kiemelt feladatunk volt az irányított önértékelés, melyet kiegészítettünk partneri igényés elégedettség méréssel: tanulók/gyermekek, szülők, pedagógusok/óvodapedagógusok körében. A korábban végzett felmérések során visszajelzett igényeket az intézményegységek beépítették, illetve betervezték éves munkatervükbe ez erőforrások, értékek figyelembe vételével. A mostani felmérések során megfogalmazott elvárásoknak megfelelően a telephelyek intézkedési terveket készítenek az intézményegységek fejlesztése érdekében. Továbbá a Jurisics Utcai Általános Iskolában, valamint a Kovács Béla Általános Iskolában az angol óravezetésű tanórák hatékonyságának, eredményességének megismerésére felmérést végeztünk. E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - a partneri igény- és elégedettségmérés alkalmával a partnereink észrevették a változásokat, és ezeket pozitívan értékelték a két évvel ezelőtti felméréshez képest. - a céljainknak megfelelő partneri igények megvalósíthatóak, és igyekszünk megvalósítani azokat. A cél teljesülésének 4,4 4,9 4,4 4,7 Cél: Oktatási rendszer kínálatának folyamatos fejlesztése. A partneri igények megismerése után az igények lehetőség szerinti kielégítése. Pl.: Félévkor és tanév végén egységes indikátorrendszer használata valamennyi intézményegységben, a kapott eredmények összesítése, elemzése. Pl.: A Jurisics Utcai Általános Iskolában, valamint a Kovács Béla Általános Iskolában az angol óravezetésű tanórák bevezetése, ezen tanórák eredményességének mérése. E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - partnereink a változásokat észreveszik, és a következő mérés alkalmával pozitívan értékelik majd. A cél teljesülésének 4,3 4,9 4,4 4,7 7

8 Cél: Az országos kompetenciamérés anyagainak feldolgozása és tanulságainak beépítése az oktatási rendszer folyamataiba. A évi Országos kompetenciamérés alkalmával az intézményegységek 6., 8. évfolyamának tesztfüzete központilag került feldolgozásra, a 4. évfolyamos tesztfüzeteket az intézményegységekben javították ki a kollégák. A felmérések eredményeit az Oktatási Hivatal 2012 márciusában tette közzé. A mérések eredményeiből a mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető elkészítette az eredmények évfolyami és osztályszintű elemzését telephelyenként, valamint a Mecsekaljai Iskola eredményeit is elemezte, összesítette. 6. évfolyam átlagai Matematika Szövegértés Országos 1486 (1485;1487) 1465 (1464;1466) Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola 1533 (1514;1554) 1523 (1503;1542) Bánki Donát Úti Általános Iskola 1498 (1463;1543) 1560 (1528;1599) Jurisics Utcai Általános Iskola 1649 (1588;1705) 1639 (1581;1685) Kovács Béla Általános Iskola 1537 (1485;1592) 1482 (1436;1514) Köztársaság Téri Általános Iskola 1518 (1482;1545) 1478 (1438;1527) 8. évfolyam átlagai Matematika Szövegértés Országos 1601 (1600;1602) 1577 (1576;1578) Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola 1659 (1645;1673) 1641 (1624;1657) Bánki Donát Úti Általános Iskola 1655 (1618;1696) 1704 (1673;1744) Jurisics Utcai Általános Iskola 1768 (1706;1855) 1747 (1692;1800) Kovács Béla Általános Iskola 1602 (1560;1643) 1623 (1578;1661) Köztársaság Téri Általános Iskola 1699 (1671;1728) 1630 (1599;1656) A készített beszámolókat a Főigazgató, valamint az Igazgatók is megkapták. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - intézményegységeink nagy része a kompetenciamérések alkalmával teljesítették az elvárásoknak megfelelő eredményeket, a hasonló adottságokkal rendelkező intézményekhez viszonyítva. 8

9 A cél teljesülésének 4,4 4,4 Cél: Az alkalmazotti kompetenciák folyamatos fejlesztése. Tantestületi továbbképzések valósultak meg. A továbbképzési tervet teljesítettük. Az idei tanévben két intézményi szakmai napot is szerveztünk. Ezen rendezvényekkel való elégedettséget is megmértük. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - lehetőségeket tudott az intézmény biztosítani a folyamatos szakmai fejlődésre, ezzel együtt az alkalmazottak folyamatosan fejleszthették magukat. - az alkalmazottak nyitottak voltak az új elképzelések kipróbálására, a szakmai munkába való beillesztésére. Cél: A cél teljesülésének 4,4 4,9 4,6 4,9 Cél: A szervezeti kultúra fejlesztése. Az előző tanév kiemelt feladata volt egy intézményi szintű klímateszt lebonyolítása. Célja az iskolában/intézményben dolgozó pedagógusok véleményének, hangulatának, elégedettségének megismerése. A kapott eredményeket a vezetők beépítették éves munkatervükbe. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - a tantestületek/nevelőtestületek a következő felmérés alkalmával pozitívnak értékelik az intézményben/intézményegységben/tagintézményben folyó szervezeti kultúra fejlesztését. A cél teljesülésének 4,5 4,9 4,4 4,6 9

10 Cél: Az együttműködés a helyi és a kistérségi intézményekkel, szervezetekkel. Működő kapcsolat alakult ki a Megyervárosi Iskola és Mecsekaljai Iskola mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezetői között, valamint a helyi és kistérségi intézményekkel és szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás és együttműködés. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - a helyi és a kistérségi intézményekkel, szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás és az együttműködés, - a helyi és a kistérségi partnereinktől pozitív visszajelzéseket kaptunk. A cél teljesülésének 4,3 5,0 4,4 4,5 Cél: Intézményi szintű belső ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése. Az értékelési, mérési rendszert működtetjük, a tapasztalatokat folyamatosan hasznosítjuk, beépítjük. Pl.: A tanév folyamán sor került a tanév elején kijelölt vezető és nem vezető beosztású pedagógusok, illetve nem pedagógus munkakörben dolgozó kollégák teljesítményértékelésére, minősítésére. Pl.: Működtetjük a korábban bevezetett Ösztönző rendszert, mely szerves egységet alkot az ellenőrzéssel és az értékeléssel. Célja olyan erkölcsi és anyagi ösztönző-rendszer kialakítása, amely jogszabályokra épülve, az országos és helyi szabályzókat figyelembe véve biztosítja az alkalmazottak motivált munkavégzését, képességeinek fejlesztését, elismerését. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - az intézményi szinten kiépített ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működik. A cél teljesülésének 4,6 4,8 4,5 4,7 10

11 Legfontosabb célunk: A teljes intézmény minőségirányítási rendszer tudatos alkalmazása az alkalmazottak körében. A korábban bemutatott célok teljesülése és az elvégzett feladatok alapján azt mondhatjuk, hogy a Minőségirányítási Programban meghatározott folyamatszabályozások a tanév folyamán működtek, illetve a szerzett tapasztalatoknak, észrevételeknek megfelelően tovább fejlődtek. E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - az intézményi szinten kiépített minőségirányítási rendszert működtetjük, - a folyamatszabályozások alkalmazhatóak, fejleszthetőek. A minőségirányítási munkacsoport éves munkatervében meghatározott feladatainak végrehajtása 4,8 4,8 4,5 4,5 11

12 Az intézmény minőségirányítási munkacsoportjának 2009/2010-es tanévre tervezett feladatai Intézkedési terv: - Az igény-, és elégedettségmérés eredményeinek megfelelő intézkedési tervek készítése, - Intézményi klímateszt elvégzése, az eredmények összehasonlítása a korábbi felmérés eredményeivel. - A Teljesítményértékelési és minősítő rendszer működtetése az alkalmazottak körében, - A évi Országos kompetenciamérés eredményinek elemzése, - A évi Országos Kompetenciamérés előkészítése, lebonyolítása, - A fenntartó elvárásaira épülő indikátorrendszer adatainak gyűjtése, elemzése, - Amennyiben szükséges a Minőségirányítási program felülvizsgálata, átdolgozása az ÖMIPnek, és az új Köznevelési törvénynek megfelelően. - szervezet és a Diákönkormányzat tájékoztatása, - A Minőségirányítási program éves, 12

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ Tartalomjegyzék: Hiba!

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja. Tartalomjegyzék

Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja. Tartalomjegyzék Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja Tartalomjegyzék I. Bevezetés I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere I.2. A Kós Károly Általános Iskola bemutatása I.3. A fenntartói

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 OKÉV nyilvántartási szám: 01-0559-04 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program. Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2.

Intézményi Minőségirányítási Program. Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1/30 Intézményi Minőségirányítási Program Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2. Hatályba lépés dátuma: 2004. szeptember 1. Módosítás: 2011.

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont MIP - 1 - Preambulum

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13.

A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. Intézményi Minőségirányítási Program IMIP 2 0 0 9. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Szakértői vélemény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2010 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az intézményi munka szakmai ellenőrzése és értékelése a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban Orosháza,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b Készítette: Hartai László igazgatóhelyettes vezetésével Fekete József, Bodor Tamás, Bende Attila, Tusorné

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004. I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011 Petőfi Sándor Általános Iskola Minőségirányítási Programja 2007-2011 Minőségirányítási Program Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Munkácsy Mihály u. 1. 2 1. Feladatok... 5 1.1. Fenntartói ÖMIP-ből

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 2008. Tartalomjegyzék Intézményvezetői bevezető 1 1. Az intézmény bemutatása 2 1.1. Az alapítás körülményei 2 1.2. Szervezeti felépítés

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben