A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése"

Átírás

1 Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév

2 Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott célok és azok teljesülésének értékeléséhez használt módszer A Közoktatási törvény 40. -a értelmében: a nevelőtestület/tantestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli a Minőségirányítási Program végrehajtását. Az értékelés során ki kell térni arra, hogy az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e a célját; illetve az intézmény eredményességére, különös tekintettel a Pedagógiai program megvalósulására, a nevelési-oktatási módszerek beválására, a teljesítményértékelés gyakorlatára, a szülők elégedettségére. Ezen feladatunknak a következő eljárásrendet követve tettünk eleget: - Az intézmény mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető elkészítette a tanév végi beszámolóját, mely magában foglalta a Minőségirányítási programban megfogalmazott célok teljesítéséért az idei tanévben végzett feladatokat. - A mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető tanév végi beszámolóját az intézményegységek minőségirányítási koordinátorai kiegészítették az intézményegységi munkatervek alapján elvégzett feladatokkal. - Az elkészített beszámolók alapján az intézményegységi minőségirányítási koordinátorok, értekezlet keretében, tájékoztatták az intézményegység szülői ét. A megbeszélésen a szülői tagjai Értékelő lap segítségével értékelték a Minőségirányítási Program végrehajtását. Az Értékelő lapokat a minőségirányítási koordinátorok összesítették, majd az eredményekről az intézményegységek nevelőtestületét/tantestületét is tájékoztatták a tanévzáró értekezleten. Az értekezleten beszámoltak a tanévben végzett minőségügyhöz kapcsolódó feladatokról is. A tagóvodák valamennyi óvodapedagógusa; az iskolák -vezetői Értékelő-lap segítségével szintén értékelték a Minőségirányítási Program végrehajtását. Ezen eredmények összesítését is a minőségirányítási koordinátorok készítették el. - Minden tagóvoda/intézményegység összesített értékeléséből készítette el elemzését a mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető. 2

3 Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott célok és azok teljesülésének értékeléséhez használt eszköz Az értékeléshez Értékelő lapot használtunk, melyen a szülőknek, kollégáknak a felsorolt állításokat egy 5-fokú skálán kellett értékelniük. Az 5 jelentése Nagyon jellemző, az 1-esé pedig, hogy Egyáltalán nem jellemző. Az Értékelő lap állításait egy-egy cél mellé állítottuk, majd a állításonként és célonként is átlagot számoltunk. A céloknak megfeleltetett állítások: Együttműködés, kapcsolattartás - A szülőknek van lehetőségük bekapcsolódni az óvoda/iskola munkájába. - A szülőkkel való kapcsolattartás minősége és megoldási formái megfelelőek. - Az óvodában/iskolában tiszteletben tartják a tanulók és a szülők jogait, emberi méltóságát. - Az óvodai/iskolai ügyintézés minősége megfelelő. - Munkájukhoz elegendő tájékoztatást, információt kapnak az óvodapedagógusok/pedagógusok. - Van együttműködés az intézményegységek között (pedagógusok, óvodapedagógusok/szakmai ek, stb.). Kommunikációs rendszer működtetése - Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít a tanulók számára a tanuláson kívüli területeken is (sport, kulturális élet). - A szülőknek van lehetőségük bekapcsolódni az óvoda/iskola munkájába. - Elegendő tájékoztatást kapnak a szülők a gyermekeik előmeneteléről. - Az óvoda/iskola óvodapedagógusai/pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. - A szülőkkel való kapcsolattartás minősége és megoldási formái megfelelőek. - Az óvodában/iskolában tiszteletben tartják a gyermekek/tanulók és a szülők jogait, emberi méltóságát. - Az óvodai/iskolai ügyintézés minősége megfelelő. - Munkájukhoz elegendő tájékoztatást, információt kapnak az óvodapedagógusok/pedagógusok. - Van együttműködés az intézményegységek között (pedagógusok, óvodapedagógusok/ szakmai ek, stb.). A partnerek igényeinek rendszeres feltárása. Az igények, elvárások beépítése a nevelő-oktató munkába - Az óvodában/iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonala megfelelő. - Az óvodapedagógusok fel tudják kelteni a gyermekek érdeklődését./az iskola megfelelő kihívásokat biztosít a tanulók számára a tanuláson kívüli területeken is (sport, kulturális élet). - Az óvodában figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét./a tanulók terhelése megfelelő. - Az óvoda/iskola óvodapedagógusai/pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. 3

4 - A partneri igény-, elégedettségmérés során felmerülő elvárásokra, problémákra megtesszük a szükséges lépéseket. Oktatási rendszer kínálatának fejlesztése - Az óvodában/iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonala megfelelő. - Az óvodapedagógusok/pedagógusok fel tudják kelteni a tanulók érdeklődését. - Az óvodában/iskolában figyelembe veszik a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. - Az óvodapedagógusok/pedagógusok többet foglalkoznak azokkal, akik nem képességeik szerint teljesítenek. - Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít a tanulók számára a tanuláson kívüli területeken is (sport, kulturális élet). - A gyermekek/tanulók terhelése megfelelő. - Az iskolában gondot fordítanak a tanulás-módszertani technikák elsajátítatására. - A partneri igény-, elégedettségmérés során felmerülő elvárásokra, problémákra megtesszük a szükséges lépéseket. Az országos kompetenciamérés anyagainak feldolgozása, és tanulságainak beépítése az oktatási rendszer folyamataiba - A pedagógusok képzettsége, felkészültsége megfelelő. - A pedagógusok fel tudják kelteni a tanulók érdeklődését. - Az iskola pedagógusai rendszeres tanulásra ösztönzik a tanulókat. - A pedagógusok többet foglalkoznak azokkal, akik nem képességeik szerint teljesítenek. - A tanulók terhelése megfelelő. - Az iskola tanulói megfelelő eredményt értek el a 2011-es Országos Kompetenciamérésen. - Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek tapasztalatait a pedagógusok beépítik a mindennapi munkájukba. Továbbtanulásra való felkészítés - Az iskola pedagógusai rendszeres tanulásra ösztönzik a tanulókat. - Az óvoda/iskola lelkiismeretesen készít fel a az első osztályba lépésre/továbbtanulásra. Az alkalmazotti kompetenciák fejlesztése - Az óvodapedagógusok/pedagógusok képzettsége, felkészültsége megfelelő. - Az óvodapedagógusok/pedagógusok fel tudják kelteni a gyermekek/tanulók érdeklődését. - Az óvodában/iskolában figyelembe veszik a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. - Az iskolában gondot fordítanak a tanulás-módszertani technikák elsajátítatására. - Van lehetőség a szakmai fejlődésre, a kollégák folyamatosan fejlesztik magukat. A szervezeti kultúra fejlesztése - Az óvodapedagógusok/pedagógusok képzettsége, felkészültsége megfelelő. - Az óvodában/iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonala megfelelő. - Az óvodában/iskolában figyelembe veszik a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. - Az iskolában gondot fordítanak a tanulás-módszertani technikák elsajátítatására. - A szervezeti kultúra fejlesztéséhez hozzájárul az idei évben elvégzett klímateszt. Az együttműködés az intézményekkel, szervezetekkel 4

5 - Az óvoda/iskola együttműködése más intézményekkel, szervezetekkel (pl.: iskolák, Nevelési Tanácsadó, stb.) - Van együttműködés az intézményegységek között (pedagógusok, szakmai ek, stb.). Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működése - A követelmények támasztásánál figyelembe veszik a tanulók képességeit. - Az óvodában/iskolában figyelembe veszik a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét. - A tanulók rendszeres. - A belső ellenőrzési, értékelési rendszer megfelelően működik. Egyéb állítások - A minőségirányítási munkacsoport éves munkatervében meghatározott feladatainak végrehajtása megfelelő. - Úgy gondolom, elegendő ismerettel rendelkezem az iskolában folyó (minőségirányításhoz kapcsolódó) munkáról. A dőlt betűvel szedett állítások csak az óvodapedagógusok/pedagógusok Értékelő lapján szerepeltek, a szülőkén nem. 5

6 Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott célok és azok teljesülésének a 2011/2012-es tanévben Cél: Együttműködés kialakítása, folyamatos kapcsolattartás az intézményegységek között. Folyamatosan működő kapcsolat van az intézményegységek között. Jellemzik az intézményt a közösen, szabályozott folyamatok. Intézményi minőségirányítási munkacsoport telephelyenként egy-egy minőségirányítási koordinátorból áll, akik szervezik, irányítják az iskolák, óvodák méréssel, minőségirányítással kapcsolatos feladatait. Az intézményi minőségirányítási munkacsoport munkáját a Mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető koordinálja. E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - létezik szakmai együttműködés, információáramlás, vélemény- és tapasztalatcsere az intézményegységek között. - Megelevenedtek a kommunikációs csatornák. A cél teljesülésének 4,6 4,9 4,4 4,7 Cél: Kiszámítható és szabályozott kommunikációs rendszer kialakítása, működtetése. Működtetjük a kommunikációs rendszert az intézményen belül. Pl.: Az intézményi minőségirányítási munkacsoport tagjai folyamatosan használják az alábbi kommunikációs csatornákat: telefon; ; megbeszélések, értekezletek (heti/havi rendszerességgel). E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - a kommunikáció eredményesen működik: a telephelyek minőségirányítási koordinátorai naprakész információt kapnak a központban dolgozó mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezetőtől; illetve a mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető is naprakész információkat kap a telephelyek minőségirányítási koordinátoraitól. 6 A cél teljesülésének 4,5 4,9 4,7 4,7

7 Cél: A partnerek igényeinek rendszeres feltárása. A partnerek igényeinek, elvárásainak beépítése a nevelő-oktató munkába. A tanév során kiemelt feladatunk volt az irányított önértékelés, melyet kiegészítettünk partneri igényés elégedettség méréssel: tanulók/gyermekek, szülők, pedagógusok/óvodapedagógusok körében. A korábban végzett felmérések során visszajelzett igényeket az intézményegységek beépítették, illetve betervezték éves munkatervükbe ez erőforrások, értékek figyelembe vételével. A mostani felmérések során megfogalmazott elvárásoknak megfelelően a telephelyek intézkedési terveket készítenek az intézményegységek fejlesztése érdekében. Továbbá a Jurisics Utcai Általános Iskolában, valamint a Kovács Béla Általános Iskolában az angol óravezetésű tanórák hatékonyságának, eredményességének megismerésére felmérést végeztünk. E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - a partneri igény- és elégedettségmérés alkalmával a partnereink észrevették a változásokat, és ezeket pozitívan értékelték a két évvel ezelőtti felméréshez képest. - a céljainknak megfelelő partneri igények megvalósíthatóak, és igyekszünk megvalósítani azokat. A cél teljesülésének 4,4 4,9 4,4 4,7 Cél: Oktatási rendszer kínálatának folyamatos fejlesztése. A partneri igények megismerése után az igények lehetőség szerinti kielégítése. Pl.: Félévkor és tanév végén egységes indikátorrendszer használata valamennyi intézményegységben, a kapott eredmények összesítése, elemzése. Pl.: A Jurisics Utcai Általános Iskolában, valamint a Kovács Béla Általános Iskolában az angol óravezetésű tanórák bevezetése, ezen tanórák eredményességének mérése. E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - partnereink a változásokat észreveszik, és a következő mérés alkalmával pozitívan értékelik majd. A cél teljesülésének 4,3 4,9 4,4 4,7 7

8 Cél: Az országos kompetenciamérés anyagainak feldolgozása és tanulságainak beépítése az oktatási rendszer folyamataiba. A évi Országos kompetenciamérés alkalmával az intézményegységek 6., 8. évfolyamának tesztfüzete központilag került feldolgozásra, a 4. évfolyamos tesztfüzeteket az intézményegységekben javították ki a kollégák. A felmérések eredményeit az Oktatási Hivatal 2012 márciusában tette közzé. A mérések eredményeiből a mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezető elkészítette az eredmények évfolyami és osztályszintű elemzését telephelyenként, valamint a Mecsekaljai Iskola eredményeit is elemezte, összesítette. 6. évfolyam átlagai Matematika Szövegértés Országos 1486 (1485;1487) 1465 (1464;1466) Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola 1533 (1514;1554) 1523 (1503;1542) Bánki Donát Úti Általános Iskola 1498 (1463;1543) 1560 (1528;1599) Jurisics Utcai Általános Iskola 1649 (1588;1705) 1639 (1581;1685) Kovács Béla Általános Iskola 1537 (1485;1592) 1482 (1436;1514) Köztársaság Téri Általános Iskola 1518 (1482;1545) 1478 (1438;1527) 8. évfolyam átlagai Matematika Szövegértés Országos 1601 (1600;1602) 1577 (1576;1578) Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola 1659 (1645;1673) 1641 (1624;1657) Bánki Donát Úti Általános Iskola 1655 (1618;1696) 1704 (1673;1744) Jurisics Utcai Általános Iskola 1768 (1706;1855) 1747 (1692;1800) Kovács Béla Általános Iskola 1602 (1560;1643) 1623 (1578;1661) Köztársaság Téri Általános Iskola 1699 (1671;1728) 1630 (1599;1656) A készített beszámolókat a Főigazgató, valamint az Igazgatók is megkapták. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - intézményegységeink nagy része a kompetenciamérések alkalmával teljesítették az elvárásoknak megfelelő eredményeket, a hasonló adottságokkal rendelkező intézményekhez viszonyítva. 8

9 A cél teljesülésének 4,4 4,4 Cél: Az alkalmazotti kompetenciák folyamatos fejlesztése. Tantestületi továbbképzések valósultak meg. A továbbképzési tervet teljesítettük. Az idei tanévben két intézményi szakmai napot is szerveztünk. Ezen rendezvényekkel való elégedettséget is megmértük. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - lehetőségeket tudott az intézmény biztosítani a folyamatos szakmai fejlődésre, ezzel együtt az alkalmazottak folyamatosan fejleszthették magukat. - az alkalmazottak nyitottak voltak az új elképzelések kipróbálására, a szakmai munkába való beillesztésére. Cél: A cél teljesülésének 4,4 4,9 4,6 4,9 Cél: A szervezeti kultúra fejlesztése. Az előző tanév kiemelt feladata volt egy intézményi szintű klímateszt lebonyolítása. Célja az iskolában/intézményben dolgozó pedagógusok véleményének, hangulatának, elégedettségének megismerése. A kapott eredményeket a vezetők beépítették éves munkatervükbe. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - a tantestületek/nevelőtestületek a következő felmérés alkalmával pozitívnak értékelik az intézményben/intézményegységben/tagintézményben folyó szervezeti kultúra fejlesztését. A cél teljesülésének 4,5 4,9 4,4 4,6 9

10 Cél: Az együttműködés a helyi és a kistérségi intézményekkel, szervezetekkel. Működő kapcsolat alakult ki a Megyervárosi Iskola és Mecsekaljai Iskola mérési, értékelési és minőségfejlesztési vezetői között, valamint a helyi és kistérségi intézményekkel és szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás és együttműködés. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - a helyi és a kistérségi intézményekkel, szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás és az együttműködés, - a helyi és a kistérségi partnereinktől pozitív visszajelzéseket kaptunk. A cél teljesülésének 4,3 5,0 4,4 4,5 Cél: Intézményi szintű belső ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése. Az értékelési, mérési rendszert működtetjük, a tapasztalatokat folyamatosan hasznosítjuk, beépítjük. Pl.: A tanév folyamán sor került a tanév elején kijelölt vezető és nem vezető beosztású pedagógusok, illetve nem pedagógus munkakörben dolgozó kollégák teljesítményértékelésére, minősítésére. Pl.: Működtetjük a korábban bevezetett Ösztönző rendszert, mely szerves egységet alkot az ellenőrzéssel és az értékeléssel. Célja olyan erkölcsi és anyagi ösztönző-rendszer kialakítása, amely jogszabályokra épülve, az országos és helyi szabályzókat figyelembe véve biztosítja az alkalmazottak motivált munkavégzését, képességeinek fejlesztését, elismerését. E cél teljesülését abban látjuk, hogy - az intézményi szinten kiépített ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működik. A cél teljesülésének 4,6 4,8 4,5 4,7 10

11 Legfontosabb célunk: A teljes intézmény minőségirányítási rendszer tudatos alkalmazása az alkalmazottak körében. A korábban bemutatott célok teljesülése és az elvégzett feladatok alapján azt mondhatjuk, hogy a Minőségirányítási Programban meghatározott folyamatszabályozások a tanév folyamán működtek, illetve a szerzett tapasztalatoknak, észrevételeknek megfelelően tovább fejlődtek. E cél teljesüléseként úgy látjuk, hogy - az intézményi szinten kiépített minőségirányítási rendszert működtetjük, - a folyamatszabályozások alkalmazhatóak, fejleszthetőek. A minőségirányítási munkacsoport éves munkatervében meghatározott feladatainak végrehajtása 4,8 4,8 4,5 4,5 11

12 Az intézmény minőségirányítási munkacsoportjának 2009/2010-es tanévre tervezett feladatai Intézkedési terv: - Az igény-, és elégedettségmérés eredményeinek megfelelő intézkedési tervek készítése, - Intézményi klímateszt elvégzése, az eredmények összehasonlítása a korábbi felmérés eredményeivel. - A Teljesítményértékelési és minősítő rendszer működtetése az alkalmazottak körében, - A évi Országos kompetenciamérés eredményinek elemzése, - A évi Országos Kompetenciamérés előkészítése, lebonyolítása, - A fenntartó elvárásaira épülő indikátorrendszer adatainak gyűjtése, elemzése, - Amennyiben szükséges a Minőségirányítási program felülvizsgálata, átdolgozása az ÖMIPnek, és az új Köznevelési törvénynek megfelelően. - szervezet és a Diákönkormányzat tájékoztatása, - A Minőségirányítási program éves, 12

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Pitypang Utcai Általános Iskola. Követés-vizsgálat

Pitypang Utcai Általános Iskola. Követés-vizsgálat Pitypang Utcai Általános Iskola Követés-vizsgálat 2008. november Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella Nyomonkövetés, beválásvizsgálat az IMIP szerint Célja: Információk szerzése a középiskolákba került

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL Bonyhád, 2010-10-20.. Adorján Gyöngyi minőségügyi vezető 1 1. A MINŐSÉGÜGYI CSOPORT TEVÉKENYSÉGE A

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY MUNKATERV -csoportvezető Somogyi Mónika Dég, 2010. január

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2015.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezetője A mérésre 2015. május 25-én került sor a

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye minőségirányítási programja

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye minőségirányítási programja A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye minőségirányítási programja 2008 Az intézményről Bevezetés A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye a Szegedi kistérség

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények 2009. évi Országos kompetenciamérésen elért eredményeirõl Bevezetés Országos kompetenciamérésre elõször

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Beszámoló a mérési-értékelési csoport éves munkájáról 2013. június

Beszámoló a mérési-értékelési csoport éves munkájáról 2013. június Mérési-értékelési csoport Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 6640 Csongrád, Dob utca 4-8. Beszámoló a mérési-értékelési csoport

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv 41 Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban Az önkormányzat 2008-2012 időszak 2010/2011. A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS

2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS A 2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE Mecsekaljai 6. és 8. évfolyam eredményeinek összefoglalása TARTALOM TARTALOM 2 Tudnivalók 3 KÉPESSÉGSZINTEK 3 A TELEPHELY NAGYSÁG SZERINTI BESOROLÁSA

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában A mérések és a hozzá tartozó dokumentumok itt tekinthetõk meg. Intézményi jelentés A 2001 õszén elkezdõdött Országos kompetenciamérések sorában

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben