Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév"

Átírás

1 Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület június 24.. igazgató

2 I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor Áron Általános Iskola 2009/2010es tanévében a minőségirányítási munkatervében meghatározott ütemben partneri elégedettségmérést végeztünk a tanulók körében. Mint az előző két célcsoportnál / alkalmazottak, szülők/ itt is az előzetes megállapodás értelmében a kiemelt vizsgálódási terület témája: az információáramlás az iskolai fegyelem Ennek megfelelően a kérdőívek megállapításai: 1, Minden fontos dologról időben értesülök. 2, A tanárok fegyelmezési módszerei jók. 3, A tanárok egyformán fegyelmeznek, követelnek. 4, Ha valami problémám van, a tanárok segítségére számíthatok. A felmérések eredményei lásd 1.sz. mellékletben. Elemzés 1, Mivel a legelégedettebbek a tanulók? Összehasonlítva az elmúlt két tanév mérési eredményeivel: Fő u. Nádasdy ép. 1 az 1. számú megáll.= 93% 97.5% 90% 2. a 4.számú megáll.= 92% 97% 87% 3. a 2.számú megáll.= 87% 93.5% 81% 4. a 3. számú megáll.= 70% 75% 65% 86% 90.7% 81%

3 Összehasonlítva: 2009/ / /2008 Tanulók Szülők Alkalmazottak Nádasdy ép Fő u. Nádasdy ép. Fő u. Nádasdy ép. Fő u. 1.megáll.:90% 97.5% 88% 93% 65% 90.5% 2.megáll.:81% 93.5% 73% 95% 73.5% 75% 3.megáll.:65% 75% 78% 96% 67% 94.5% 4.megáll.:87% 97% 88% 96% 15.5% 83% 81% 91% 82% 95% 56% 86% 86% 87% 72% Össz: 82% Intézményi elégedettségmérés indikátora: 82% Elégedettségi sorrend a megállapításoknál az intézményre vonatkozólag: 1. az 1.sz.megáll: 87% 2. a 2.sz.megáll: 81.8% 3. a 3.sz.megáll: 79% 4 a 4.sz.megáll: 77.7%

4 A 2009/2010es tanévnyitó értekezleten az elmúlt két tanév méréseinek eredménye tükrében a 3as megállapítás területét választotta a tantestület: A tantestület egységes a főbb nevelési elvekben. Megállapodásaink: a, A mobilokat a tanítási idő alatt a diákoknak ki kell kapcsolni. b, Egymás óráinak látogatása. c, Egyegy tantárgyból több jegyet adjunk d, Ötletnapok tartása e, A reggeli késők jelzése a szülő felé az ellenőrző hátoldalára való bejegyzések a mindenkori földszinti ügyeletes részéről. Értékelés a, Az osztályfőnökök és szaktanárok elmondása alapján sikerült, néhány kivétellel ezt betartatni a tanulók részéről. Kevesebb konfliktus adódott ebből. Az alsós osztályfőnököknél nem jelentett problémát. b, A tanévzáró értekezleten jelenlévő 40 főből 32en látogattak órát az elmúlt tanév során kollégáiknál. c, A naplókat átnézve, egykét tantárgytól eltekintve, általában több jegyet adtak a kollégák. d, Ötletnapok megtartása nem történt meg. e, A reggeli késők száma 15%20%os csökkenést mutat a kollégák beszámolója alapján, bizonyítja ezt az ellenőrzők ill. a naplók erre irányuló bejegyzéseinek csökkenése. Az ezévi partneri elégedettségmérés mutatói is azt jelzik, hogy a 3. számú megállapítás területének a javítása továbbra is szükséges, illetve az eddig meghozott intézkedések : lásd a,b,c,d,e, pontok hatékonynak bizonyultak. Ezt folytatjuk a következő tanévben is.

5 II. Partneri jelzések kezelése 1, Szülők részéről: a 2009/2010es tanévben a szülői igényekhez igazodva általában három szülői értekezletet és három fogadóórát tartottunk, melyeken mindig sor került a felmerülő problémák megbeszélésére. novemberben nyílt tanítási hetet szerveztünk, melynek keretében az érdeklődő szülők betekintést nyerhettek az iskolánk két épületében folyó oktatónevelő munkába. márciusban a leendő elsős gyermekeknek és szüleiknek nyílt hetet szerveztünk. 2, Tanulók részéről napi kapcsolat az osztályfőnökkel problémák, panaszok felmerülése esetén, azok azonnali megbeszélése. a szaktanároknak jelzett panaszok azonnali megbeszélése 3, Alkalmazottak részéről az évközben felmerülő szakmai problémákat a tanárok általában egymás között, vagy a munkaközösségi vezetőkkel beszélték meg. Egyedi esetekben az igazgatót, vagy a szakszervezeti bizalmit, vagy a közalkalmazotti tanács vezetőjét keresték meg. a technikai dolgozók körében felmerülő problémák kezelésével az osztályfőnököket, ill. az igazgató helyettest keresték meg. III. Minőségi célok teljesülése az IMIPben megfogalmazott célok és feladatok tükrében. 1, Szilárd alapkészségek kialakítása, melyek birtokában a tanulók képesek lesznek önmagukat továbbfejleszteni. száma Tanév Tanulólétszám Bukások Nádasdy 2009/ Fő u. 2009/ OKÉV mérés eredményei: A mérést 2009ben végezték a 6. és 8. évfolyamon.

6 Átlageredmények: Mérési terület Évf. Intézményi átlag Országos Matematika (491 Nádasdy536 Fő u.) 489 (489 Nádasdy490 Fő u.) Matematika (519 Nádasdy549 Fő u.) 484 (483 Nádasdy484 Fő u.) Szövegértés (509 Nádasdy550 Fő u.) 513 (513 Nádasdy514 Fő u.) Szövegértés (527 Nádasdy566 Fő u.) 502 (502 Nádasdy503 Fő u.) Az adatokból megállapítható, hogy intézményi átlagunk mindkét mért területen az országos átlag fölött van. 2. Tehetségek gondozása E cél megvalósítása érdekében szakköröket, tanfolyamokat működtetünk: Nádasdy épületben: internet, informatika, rajz, drámajáték, kézműves foglalkozás az alsós napközi keretében, foci, kosárlabda, pingpong, atlétika, fejlesztő órák felsősöknek délutánonként. Fő utcai épületben: történelem, népi játék és népzene,technika és manuális foglalkozás, földrajz,matematika az 5.8. osztályosoknak, informatika 5.c, 6.b, 6.c, internet az 5.8. osztályosoknak, média, biológia, rajz, honismeret, magyar, informatika, matematika az alsósoknak. Továbbra is a Fő utcai épületben működik a kerületi Matematikai Tehetséggondozó műhely. 3, A magatartási, tanulási zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatásának fokozott segítése. Ennek megvalósítása érdekében az iskolánk a következőket tette: A 2009/2010es tanévben mindkét épületben sor került az osztályfőnöki, szaktanári, szülői kérésre vagy fejlesztő pedagógus, logopédus és gyermekvédelmi felelős javaslatára a Nevelési Tanácsadóba való beutalás, melynek eredményeképpen: Nádasdy ép. Fő utcai ép. Össz.: Iskolai logopédushoz jár:23 fő 22 fő 45 fő Iskolai fejlesztő pedagógushoz jár 7 fő 13 fő 20 fő Nevelési Tanácsadóba jár: 2 fő 8 fő 10 fő

7 Ezen kívül mindkét épület pedagógusai gyermekvédelmi felelősei is nagymértékben segítették ezeknek a gyermekeknek a felzárkóztatását, különös tekintettel a rendelkezésre álló igen kevés számú korrepetálásokkal a magyar, matematika, történelem, angol tantárgyakból. 4, Korlátozott számban felvállaljuk a fogyatékos gyerekek integrált nevelését: Nádady ép. Fő utcai ép. Össz.: SNI tanulók száma: 12 fő 5 fő 17 fő Részképességzavaros A Nev.Tan. írásbeli Szakvéleménye alapján: 25 fő 10 fő 35 fő 5, Emelt szintű angol, valamint német nyelvoktatás biztosítása 1.8. osztályig. angol angolnémet német 1.a 21 fő 2.a 13 fő 3.a 20 fő 4.a 20 fő 5.a 19 fő 6.a 15 fő 8 fő 7.a 19 fő 7 fő 8.a 20 fő Össz.: 93 fő 34 fő 15 fő 19 fő Alapfokú angol írásbeli és szóbeli vizsgát tett 1 fő.

8 A Fő utcai épületben 5.8. osztályig emelt szintű matematika oktatás folyik. 5.c 20 fő 6.c 20 fő 7.c 17 fő 8.c 24 fő Össz.: 81 fő 6, Informatika oktatása A Nádasdy épületben 1.8. osztályban csoportbontásban mindenki tanulja az informatikát. A Fő utcai épületben 1.4. évfolyam ciklus 1 órában 5.6. évfolyam heti 1 órában 7.8. évfolyam félévenkénti bontásban intenzívebb képzést kapnak. 7, A délutáni változatos szabadidős tevékenység népszerűbbé tétele, a szakkörök szélesebb körben történő kiterjesztése.. a, A fenntartó által biztosított tömegsport órák keretében biztosítjuk a délutáni sportolást, testnevelők illetve osztálytanítók vezetésével. b, Szakkörök felsorolva a 2. pontban. c, Külső szabadidő szervezők által biztosított tevékenység, amit az iskolában szerveznek: lovaglás, korcsolyázás, sakk, jazztánc.

9 8, Közös hagyományok kialakítása a két épület gyermekközösségei számára, illetve a régiek ápolása, fejlesztése a szülőkkel együttműködve, a szülői és tanulói igények, a szülők és a tanulók elégedettségének folyamatos mérése. a, Közös hagyományaink mindkét épületben: Erzsébet napi sulibuli, Mikulás, Luca napi vásár, Karácsonyi műsor, Osztálykarácsonyok, Farsang, Osztálykirándulások, Sportnap, Gyereknap. b, A 2009/2010es tanévben a tanulók körében végeztünk partneri elégedettségmérést, melynek eredményei, elemzése az I. pontban és 1.sz. mellékletben található. IV. A fenntartói elvárások teljesítési szintjének bemutatása. Az ÖMIPben megfogalmazott, az intézményre vonatkozó elvárások teljesülése.a Nemzeti Alaptantervre épülő helyi pedagógiai program alapján iskolánk minden idejáró 616 éves tanulójának biztosította 8. évfolyamos keretben: az oktatást, nevelést az emelt szintű matematikai oktatást 5.8. osztályban az emelt szintű angol nyelvoktatást 1.8. osztályban hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése az informatika oktatást 1.8. osztályokban a tehetség felismerését, és folyamatos felismerését napközi foglalkozás szervezését.

10 V. A következő évi munkatervbe áthúzódó feladatok. Folytatjuk a pedagógusok értékelését a Másképp Modell alapján. VI. A beszámoló elfogadására vonatkozó záradék. A tanévvégi értekezlet jegyzőkönyvébe beépítve.

11

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV 2. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV Atkár, 2011. június 24. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Tősér Gyuláné minőségi

Részletesebben

IMIP éves értékelés 2011-2012.

IMIP éves értékelés 2011-2012. IMIP éves értékelés 2011-2012. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule IMIP éves értékelés 2011/2012. tanév A fenntartó által minden intézménytípusra vonatkozó elvárások teljesülése

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Szakértői vélemény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2010 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az intézményi munka szakmai ellenőrzése és értékelése a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban Orosháza,

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév Készítette: Tamás Emília igazgató TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2013/2014. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1. A

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule

IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja. Tartalomjegyzék

Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja. Tartalomjegyzék Kós Károly Általános Iskola minőségirányítási programja Tartalomjegyzék I. Bevezetés I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere I.2. A Kós Károly Általános Iskola bemutatása I.3. A fenntartói

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Készítette: Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Készült: 2011.10.28. Tartalom I. Bevezető 6 II. A személyi feltételek alakulása 8 III. Az osztályok,

Részletesebben

Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre

Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tápiószecső Szent István u. 9. Alsó tagozat Munkaközösségi munkaterve 2012/2013. tanévre Tartalomjegyzék 1. A munkaközösségünk

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása... 5 2. Pedagógus

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvető szintje mindenki legyen képes írni, olvasni, egyszerű

Részletesebben