JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -"

Átírás

1 JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc alpolgármester, - dr. Fónagy Ágota jegyzı, - Tóth László aljegyzı, - Greksza János Pál képviselı, - Bencze László képviselı, - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Polgárné Czerjak Judit képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı, - Varju Zoltán képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Németh István képviselı, - Nagy János képviselı, - Csikós János képviselı. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetıje, - Tóth Béla, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje, - Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje, - Barta Józsefné a Külterületi Településrész Önkormányzat külsı jogállású tagja, - Csalán István Béláné a Külterületi Településrész Önkormányzat külsı jogállású tagja. - Sedró Sándorné, a Játékország Óvoda képviseletében, - Matos Péter, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. képviseletében, - Vetı Szilvia, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. képviseletében. Polgármesteri Hivatal irodavezetıi: - Hajdu Zsoltné, a Gazdálkodási Iroda vezetıje, - Jenei Ivett, a Szociális és Gyámügyi Osztály vezetıje. Egyéb: - Csalán István, pilisi lakos. A jegyzıkönyvet Papp Adrienn jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester a Képviselı-testület november 27-i rendes és nyilvános ülését 17 óra 20 perckor megnyitja. 1

2 Szabó Márton polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselı-testület november 27.-i rendes ülése 17 óra 20 perckor határozatképes, ugyanis az ülésen 10 települési képviselı jelen van. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjaitól, hogy a Képviselıtestület tagjainak, vagy a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülésén helyet foglalóknak - a napirendi pontok ismertetése elıtt - van-e még kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk vagy kiegészíteni valójuk? Gajdosné Nagy Tímea képviselı: kérdezi, hogy mi lett a Jasper Lóránttal folytatott megbeszélésnek az eredménye. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, az lett az eredménye, hogy azokat a számlákról szóló listát, amiket a bizottság átadott, átküldték egy levél mellékleteként, és kérték, hogy a számlán szereplı összeget utalják át. Továbbá elmondja, hogy az összes többi dolgot is végig egyeztették vele, ami ezzel kapcsolatos, illetve a bizalomvesztésrıl is tájékoztatást adtak neki. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy azért nem fogja megszavazni ezt, mert ı javasolta a vagyonosodási, és az ÁSZ vizsgálatot, de azt nem fogadták el. Szabó Márton polgármester: a napirendi pontok elıtt tájékoztatja a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy megtörtént a közvilágítás áram közbeszerzésének lebonyolítása, és nagyon szép eredményt ért el a cég Pilis tekintetében is, hiszen az elızı közbeszerzésük referencia ára 17,20 Ft volt, és az, amit most elértek, 13,19 Ft, és ez mintegy 1 millió Ft-os megtakarítást jelent Pilis Város közvilágítása tekintetében. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjaitól, hogy a Képviselıtestület tagjainak, vagy a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülésén helyet foglalóknak - a napirendi pontok ismertetése elıtt - van-e még kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk vagy kiegészíteni valójuk? Polgárné Czerjak Judit képviselı: szeretné megkérni a Polgármester Urat arra, hogy nem kívánja taglalni ezen az ülésen, miért csak az 1. napirendi pont megtárgyalásán vett részt, a saját bizottsági ülésén. Kéri, hogy jelöljön ki valakit, aki felolvassa a Kulturális Bizottság határozati javaslatait. Szabó Márton polgármester: ez esetben kéri a Jegyzı Asszonyt, hogy ismertesse majd a Kulturális Bizottság határozati javaslatait. Csikós János képviselı: hozzáfőzi, hogy az egy nappal elhalasztott Külterületi, Településrészi Önkormányzat ülésén ı sem tudott ott lenni. Bencze László képviselı: hozzáfőzi, hogy ı volt a levezetı elnök, így készült mára, és felolvassa a határozati javaslatokat. Szabó Márton polgármester: A Képviselı-testület mai napi nyilvános és rendes ülésén a napirendi pont elıtti hozzászólásokat, észrevétel hiányában lezárja. 2

3 Kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy az Önkormányzat testületi szerve elfogadja-e a polgármesternek az ún. lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli, polgármesteri beszámolóját? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, és 1 ellenszavazat mellett ügyrendi határozatában, külön kikötés eszközlése nélkül elfogadta Szabó Márton polgármesternek a Képviselı-testület október havi nyilvános, illetve zárt ülésén meghozott, ún. lejárt határidejő képviselıtestületi (önkormányzati) határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatását és beszámolóját. Szabó Márton polgármester: indítványozza és javasolja, hogy a vendégekre való tekintettel az alábbiak szerint kerüljenek megtárgyalásra a napirendi pontok: N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. (187/2013.sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. (188/2013.sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására. (189/2013.sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola intézményi tanácsába tagok delegálására. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (184/2013.sz. elıterjesztés) 5./ Beszámoló a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi tevékenységérıl. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı Közremőködı: Pogány György intézményvezetı (197/2013.sz. elıterjesztés) 6./ Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a Játékország Óvoda Alapító Okiratának módosítására. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (201/2013.sz. elıterjesztés) 7./ Tájékoztatás a Játékország Óvoda 2013/2014-es nevelési évének indításáról, munkatervérıl. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (200/2013.sz. elıterjesztés) Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva, intézményvezetı 8./ Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásának megtárgyalására. (206/2013.sz. elıterjesztés) 9./ Javaslat szilárd járda építésére irányuló lakossági kérelem megtárgyalására. (205/2013.sz. elıterjesztés) 3

4 10./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló./2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (193/2013.sz. elıterjesztés) 11./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett egészségügyi szakellátások mőködtetése további irányának meghatározására (szerzıdéses jogviszony felülvizsgálata). (176/2013.sz. elıterjesztés) 12./ Javaslat az orvosi ügyeleti megállapodás megszőntetésére és az új szerzıdéses jogviszony létesítésére. (194/2013.sz. elıterjesztés) 13./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új normatív határozat létrehozására és megalkotására. (207/2013.sz. elıterjesztés) 14./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének a települési képviselık tiszteletdíjáról és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról szóló 16/2010. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítására. (183/2013. sz. elıterjesztés 15./ Javaslat az Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. (202/2013.sz. elıterjesztés) 16./ Javaslat az ÁROP 3.A számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására. (208/2013.sz. elıterjesztés) 17./ Javaslat a karácsonyi cipıs doboz akció meghirdetésére a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatásával és közremőködésével. (198/2013.sz. elıterjesztés) 18./ Javaslat a Mikulás Kupa nevezési díjainak átvállalásával kapcsolatos kérelem elfogadására. (212/2013.sz. elıterjesztés) 19./ Javaslat a Hírnök c. idıszaki lap olvasó szerkesztıjének megbízására, valamint a nyomdai munkálatokra vonatkozó szerzıdéses jogviszony létesítésére. (199/2013.sz. elıterjesztés) 20./ E g y e b e k. 4

5 Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek bérmaradványának felhasználására. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (196/2013.sz. elıterjesztés) 2./ Hatósági ügy. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (203/2013.sz. elıterjesztés) 3./ Egyebek Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselıtestület november 27-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Sztyehlik Sándor képviselı 17 óra 25 perckor megérkezik a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 11 fıvel határozatképes, tovább folytatja munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete november 27-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete november 27-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendje, az alábbi: 1./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. (187/2013.sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. (188/2013.sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására. (189/2013.sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola intézményi tanácsába tagok delegálására. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (184/2013.sz. elıterjesztés) 5./ Beszámoló a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi tevékenységérıl. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı Közremőködı: Pogány György intézményvezetı (197/2013.sz. elıterjesztés) 5

6 6./ Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a Játékország Óvoda Alapító Okiratának módosítására. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (201/2013.sz. elıterjesztés) 7./ Tájékoztatás a Játékország Óvoda 2013/2014-es nevelési évének indításáról, munkatervérıl. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (200/2013.sz. elıterjesztés) Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva, intézményvezetı 8./ Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásának megtárgyalására. (206/2013.sz. elıterjesztés) 9./ Javaslat szilárd járda építésére irányuló lakossági kérelem megtárgyalására. (205/2013.sz. elıterjesztés) 10./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi rendszerérıl szóló./2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (193/2013.sz. elıterjesztés) 11./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett egészségügyi szakellátások mőködtetése további irányának meghatározására (szerzıdéses jogviszony felülvizsgálata). (176/2013.sz. elıterjesztés) 12./ Javaslat az orvosi ügyeleti megállapodás megszőntetésére és az új szerzıdéses jogviszony létesítésére. (194/2013.sz. elıterjesztés) 13./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új normatív határozat létrehozására és megalkotására. (207/2013.sz. elıterjesztés) 14./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének a települési képviselık tiszteletdíjáról és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról szóló 16/2010. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítására. (183/2013. sz. elıterjesztés 15./ Javaslat az Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. (202/2013.sz. elıterjesztés) 16./ Javaslat az ÁROP 3.A számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására. (208/2013.sz. elıterjesztés) 6

7 17./ Javaslat a karácsonyi cipıs doboz akció meghirdetésére a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatásával és közremőködésével. (198/2013.sz. elıterjesztés) 18./ Javaslat a Mikulás Kupa nevezési díjainak átvállalásával kapcsolatos kérelem elfogadására. (212/2013.sz. elıterjesztés) 19./ Javaslat a Hírnök c. idıszaki lap olvasó szerkesztıjének megbízására, valamint a nyomdai munkálatokra vonatkozó szerzıdéses jogviszony létesítésére. (199/2013.sz. elıterjesztés) 20./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek bérmaradványának felhasználására. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (196/2013.sz. elıterjesztés) 2./ Hatósági ügy. Zárt ülésen tárgyalható az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján. Elıterjesztı: dr. Fónagy Ágota jegyzı (203/2013.sz. elıterjesztés) 3./ Egyebek Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. (187/2013.sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 187/2013. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a módosított elıterjesztést kell elıvenni, ennek a legfontosabb része az 1. sz. táblázat. Itt két dolgot szeretne külön választani, a két önkormányzatos rész nem ugyanaz. Annak idején külön kellett venni a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetését. Elmondja, hogy jelen pillanatban 77%-os teljesítésnél állnak, a kiadási oldalon pedig 69%-on állnak. Kitér arra, hogy a saját bevételeik gyakorlatilag 100%-ban teljesültek, és ez abból adódik, hogy az adóbefizetés szeptember vége, október eleje környékén érkezik be. Ezen kívül megjegyzi, hogy a város anyagi helyzete stabil, a likviditási helyzetüket a Pénzügyi Bizottság minden ülésén tárgyalja. Ami nagyon jót tett az város költségvetésének, az a 75%-os adósságátvállalás, összesen 3 hitel rész konszolidálása történt meg. A pénzügyi terheknek a levétele a városról olyan helyzetet eredményezett, ami évek óta nem volt, nem használnak fel hiteleket a számláik törlesztéséhez, valamint a rendelkezésre álló hitelkerethez nem nyúlnak hozzá, ez csak tartalék. Nincsen 30 napon túli lejárt tartozásuk, illetve elmondja, hogy egy van, ami a villamos áram szerzıdésbıl ered, ami nem úgy alakult, ahogy tervezték, ezért a DÉMÁSZ lényegesen magasabb áron 7

8 számolta az árakat, de most már ezzel nincsen probléma, ez is majdnem teljes egészében kifizetésre került. Van egy 30 napnál régebbi, 1 db kifizetetlen számla, amit a decemberi Pénzügyi Bizottság, és a Településfejlesztési Bizottság elé is hozni fog, a DAKÖV bérleti díjával szemben benyújtott 6 millió Ft-os számlát, ami szivattyú felújításukat jelenti. Ezt saját maga elbírálni, eldönteni, és kifizetni nem hajlandó, vizsgálja meg ezt a 2 bizottság is, hogy ez a számla jogos-e vagy nem. Elmondja, hogy az elmúlt években mindig volt egy virtuális pénzmegtakarítás, de most ez nem virtuális, hanem valóságos. Jelen pillanatban 60 millió Ft lekötött betétjük van, de ebbıl fogyni fog, mert vannak olyan kifizetések, amik miatt hozzá kell nyúlni majd. A vége az lesz majd, hogy eltőnik a költségvetésük hiánya. Úgy néz ki, hogy nem lesz olyan, mint ami az elızı években, hogy toltak maguk elıtt millió Ft-os hitelt. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 67/2013. (XI.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére, az Önkormányzat évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2. napon. A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 68/2013. (XI.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére, a Polgármesteri Hivatal évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2. napon. 8

9 A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 69/2013. (XI.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére, az Játékország Óvoda évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2. napon. A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 70/2013. (XI.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére, az Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 372/2013. (XI.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. 9

10 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 373/2013. (XI.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Polgármesteri Hivatal évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 374/2013. (XI.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Játékország Óvoda évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 375/2013. (XI.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrészi Önkormányzatot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László, a Külterületi Településrészi Önkormányzat tagja: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Külterületi Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: 10

11 A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 9/2013. (XI.20.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 10/2013. (XI.20.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Polgármesteri Hivatal évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 11/2013. (XI.20.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Játékország Óvoda évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 12/2013. (XI.20.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. 11

12 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. dr. Fónagy Ágota jegyzı: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 79/2013 (XI.21.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Pintér Erzsébet levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 6. napon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, 1 mellett, és ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 80/2013 (XI.21.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Polgármesteri Hivatal évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Pintér Erzsébet levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 6. napon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, 1 mellett, és ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 81/2013 (XI.21.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Játékország Óvoda évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Pintér Erzsébet levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 6. napon. 12

13 A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, 1 mellett, és ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 82/2013 (XI.21.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs: Pintér Erzsébet levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 6. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Pénzügyi Bizottság levezetı elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 102/2013. (XI.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 103/2013. (XI.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, a Képviselı-testület részére, a Polgármesteri Hivatal évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 13

14 A Pénzügyi Bizottság 104/2013. (XI.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, a Képviselı-testület részére, a Játékország Óvoda évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 105/2013. (XI.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, a Képviselı-testület részére, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. Felelıs:Greksza János levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Gajdosné Nagy Tímea képviselı: véleménye szerint rossz üzenet a lakók felé az adókkal kapcsolatban, hogy sokszor kiderült önkormányzati hiba is, például összetépték a kiküldött csekket, kevesebbet kellett volna befizetni, mint amit kiküldtek, ezekre oda kellene figyelni. Látott olyan iratot is, ahol magasabb a kamat, és az egyéb bírság, mint maga a tartozás, ez méltánytalan, épp ezért nem fogja megszavazni ezt az elıterjesztést, nem kíván asszisztálni a kormány szemfényvesztı trükközéséhez. Hozzáfőzi, hogy ezzel nem az önkormányzati dolgozókat minısíti, hanem nem asszisztál a kormánynak. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogyan jön az Önkormányzat beszámolójához a kormány. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy 23%-os túlteljesítés van az adók terén, és ez azt jelenti, hogy 28 millió Ft-tal többet szedtek be a lakóktól. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, tévedés, amit a képviselı asszony mondott. Ez a túlteljesítés, az ez évi adóbefizetésekbıl, és a korábbi évek tartozásaiból származik. Az Adóügyi Iroda végzi a dolgát, azokat az adókat, amiket a pilisieknek be kell fizetni, azokat szedik, hajtják be. Nem arról kellene beszélni, hogy az adókat behajtatják, hanem arról, hogy azok az emberek, akik tisztességgel, és becsülettel befizetik a rájuk kirótt adót, azoknak az érdeke is pontosan az, hogy mindenki, akinek kötelezettsége van, az teljesítse. Mala Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy két észrevétele van a Képviselı Asszony kampányszerő hozzászólására. Egyrészt az, hogy annyi a kormánynak a fizetési 14

15 kötelezettsége amennyi, az nem ennek a kormánynak köszönhetı, hanem a korábbiaknak. A másik dolog, hogy olyan mértékben vonja el az önkormányzatoktól a pénzeket, hogy látni lehet, átvállalták az adósságok 70 %-át. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: hozzáfőzi az adósságátvállaláshoz, ez egy olyan dolog, hogy elvonták a SZJA-t, elvonták a gépjármő adó 60%-át, és ez egy nagyon nagy pénzösszeg, ebbıl adták vissza az adósságátvállalás kapcsán. Ez egy trükközés, hogy elvonják a pénzeket, és utána azt adják vissza. Nem a mostani kormányt említette, hanem a mindenkori kormányt. Továbbá elmondja, hogy a szociális ellátásokat olyan mértékben elvonták, hogy sokan elestek komoly szociális ellátásoktól, amiket eddig megkaptak. Valamint most is van a téli közfoglalkoztatás, aminek örül, de nem ez a megoldás, hanem munkahelyeket kellene teremteni. Kéri, hogy az ı véleményét is fogadják el, mert ı is elfogadja a többiek véleményét. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a téli közfoglalkoztatás nagyon jó dolog, fontos munkát végeznek, sok tonna szemetet szállított be a Gerje Kft., és a Családsegítıben is sok munkát végeztek. Továbbá elmondja, hogy Pilis költségvetésének stabilitásában nagy szerepet játszott a kormány adósságátvállalása. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: kéri, hogy név szerinti szavazás történjen a napirendi pont szavazásánál. Csalán István Béláné, a Külterületi, Településrészi Önkormányzat tagja: elmondja, hogy utánanézett az adóproblémának, és a évi pénzügyi rendelet már módosult annyiban, hogy az Adócsoport igenis utána mehet minden tartozásnak. Ebben egyetlen egy gond van, ami nincs nyilvánosságra hozva, hogy például aki szabálysértést követ el, azt Monoron elintézik, de mire Monorról átérnek a papírok, az 5000Ft-os költséget jelent, és ez takarja az egyéb kategóriát, de ez nincsen kirészletezve. Itt úgy lehetne jobban behajtani a dolgot, ha annyit megtennének, hogy a csekken részleteznék a dolgokat, hogy az egyéb címszó alatt mit tartalmaznak. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy akkor nincsen kirészletezve, hogyha ugyanaz, mint az elızı évben, de ha ebben változás van, akkor részletes kimutatást kap az adózó. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásával, - a neve hallatát követıen szavazzon. A Képviselı-testület név szerinti szavazással: Bencze László: igen, Csikós János: igen, Domonyi Károly: igen, Gajdosné Nagy Tímea: nem, Greksza János: igen, Mala Ferenc: igen, Nagy János: igen, Polgárné Czerjak Judit: igen, Szabó Márton: igen, Sztyehlik Sándor: igen, Varju Zoltán: igen szavazatával, 15

16 azaz, 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 135/2013. (XI. 28.) sz. normatív önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történı továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve november hó 28. napjától 2013.november hó 30. napjáig. Szabó Márton polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, a Polgármesteri Hivatal évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásával, - a neve hallatát követıen szavazzon. A Képviselı-testület név szerinti szavazással: Bencze László: igen, Csikós János: igen, Domonyi Károly: igen, Gajdosné Nagy Tímea: igen, Greksza János: igen, Mala Ferenc: igen, Nagy János: igen, Polgárné Czerjak Judit: igen, Szabó Márton: igen, Sztyehlik Sándor: igen, Varju Zoltán: igen szavazatával, azaz, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 136/2013. (XI. 28.) sz. normatív önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történı továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve november hó 28. napjától 2013.november hó 30. napjáig. Szabó Márton polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, a Játékország Óvoda évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásával, - a neve hallatát követıen szavazzon. 16

17 A Képviselı-testület név szerinti szavazással: Bencze László: igen, Csikós János: igen, Domonyi Károly: igen, Gajdosné Nagy Tímea: igen, Greksza János: igen, Mala Ferenc: igen, Nagy János: igen, Polgárné Czerjak Judit: igen, Szabó Márton: igen, Sztyehlik Sándor: igen, Varju Zoltán: igen szavazatával, azaz, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 137/2013. (XI. 28.) sz. normatív önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Játékország Óvoda évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történı továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetıjének tájékoztatására: a döntést követı 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve november hó 28. napjától 2013.november hó 30. napjáig. Szabó Márton polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, a Kámán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadásával, - a neve hallatát követıen szavazzon. A Képviselı-testület név szerinti szavazással: Bencze László: igen, Csikós János: igen, Domonyi Károly: igen, Gajdosné Nagy Tímea: igen, Greksza János: igen, Mala Ferenc: igen, Nagy János: igen, Polgárné Czerjak Judit: igen, Szabó Márton: igen, Sztyehlik Sándor: igen, Varju Zoltán: igen szavazatával, azaz, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 138/2013. (XI. 28.) sz. normatív önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történı továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetıjének tájékoztatására: a döntést követı 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve november hó 28. napjától 2013.november hó 30. napjáig. 17

18 Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. (188/2013.sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 188/2013. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a költségvetési rendeletet egy évben többször kell módosítani, és mindig az adott helyzetnek megfelelıen, így a fıszámokban eFt, mind bevételi, mind kiadási fıösszeggel terjeszti a Képviselı- testület elé a rendelet módosítását. Továbbá elmondja, hogy a rendelet módosításában szerepelnek azok a tételek, ami alapján ezek a változtatások voltak. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 71/2013. (XI.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére, Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadását és megalkotását. Felelıs:Greksza János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 18

19 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 376/2013. (XI.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi költségvetés módosításáról szóló rendelete megalkotását. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrészi Önkormányzatot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László, a Külterületi Településrészi Önkormányzat tagja: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Külterületi Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 13/2013. (XI.20.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi költségvetés módosításáról szóló rendelete megalkotását. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. dr. Fónagy Ágota jegyzı: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal,1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 83/2013 (XI.21.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetés módosításáról szóló /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotását. Felelıs: Pintér Erzsébet levezetı elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 6. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a következı határozatot: 19

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:

van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: 191/2015. sz. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Külterületi Településrészi Önkormányzat, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 2013. november 20.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 29-én 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNY. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 29-én 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNY Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 29-én 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát.

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát. Jegyzıkönyv Pilis Város Önkormányzata 2013. augusztus 08-án a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. ) termében 17 óra 00 perc kezdettel megtartott lakossági fórumáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X

Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 239/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA A./2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK

ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK .../2013. sz. előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete 37. i. pontja alapján minősített

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

127/2014. SZ. ET. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft évibeszámolójának elfogadására

127/2014. SZ. ET. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft évibeszámolójának elfogadására 127/2014. SZ. ET. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évibeszámolójának elfogadására Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester x egyszerű nyílt ülés x Kült. Településrészi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Igazoltan távol: - Mala Ferenc alpolgármester. Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

Igazoltan távol: - Mala Ferenc alpolgármester. Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 10 perces kezdettel megtartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2000. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 fı igen, 1 fı tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12.-én 16 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben