J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc alpolgármester, - Tóth László jegyzı, - Dr. Magyar János György aljegyzı, - Bencze László képviselı, - Csikós János képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Greksza János Pál képviselı. - Nagy János képviselı, - Németh István képviselı, - Polgárné Czerjak Judit képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Varju Zoltán képviselı. Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetıje, - Dankáné Miklós Csilla, a Játékország Óvoda képviseletében, - Tóth Béla, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje, - Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, - Tóthné Mátrai Edit a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat bölcsıdei intézményegység vezetıje, - Csalán István Béláné a Külterületi Településrész Önkormányzat tagja, - Bartha Józsefné a Külterületi Településrész Önkormányzat tagja, - Szmodics Róbert a Monori Rendırkapitányság vezetıje, - Kerepeszki Ferenc a Pilisi Rendırırs parancsnoka. Polgármesteri Hivatal irodavezetıi: - Koreny Ida, a Polgármesteri Iroda vezetıje, - Hajdu Zsoltné, a Gazdálkodási Iroda vezetıje. Egyéb: - Csalán István a lakosság képviseletében, - Kovács Dezsı a lakosság képviseletében, - Juhász Ferenc Árpád a lakosság képviseletében. A jegyzıkönyvet Papp Adrienn testületi ügyintézı vezette és készítette el. 1

2 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester a Képviselı-testület április 24.-i nyilvános és rendes ülését 17 óra 15 perckor megnyitja. Szabó Márton polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselı-testület április 24-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése 17 óra 15 perckor határozatképes, ugyanis az ülésen 9 fı települési képviselı jelen van. Szabó Márton polgármester: napirendi pontok elıtt két tájékoztatja a T. Képviselıtestületet, hogy beadásra került a kamerarendszerrel felújításával, bıvítésével kapcsolatos pályázat, amelynek határideje a tegnapi napon volt. Azért nem került összehívásra rendkívüli testületi ülés ez ügyben, mert 100%-ban finanszírozott a pályázat, így költségvetést nem érint. 15 db új kamera elkészítése szerepel a pályázatban, amely pontok kiválasztása a rendırség javaslatára történt, valamint a már meglévı kamerák integrációja is benne van a pályázatban. A pályázati összeg e Ft. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy János képviselı 17 óra 20 perckor megérkezik a Képviselıtestület ülésezésére szóló hivatalos tárgyalóterembe. A Képviselı-testület 10 fıvel határozatképes, tovább folytatja munkáját. Csikós János képviselı: kérdezi, hogy a kamera rendszerek használatával, szabálysértés elkövetése esetén tárgyi bizonyítási eszközként a hatóság képviselıje egyszerőbben le tudja foglalni a bizonyítékokat? Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy biztos benne, hogy egyszerőbb lesz a hatóság munkája. Csikós János képviselı: kérdezi továbbá, hogy a sporttelepi iskola tisztasági festése hogy áll? Szabó Márton polgármester: köszöni a kérdést, elmondja, hogy a szülık kezdeményezésére a zeneiskola szolfézsterme megújult, a szülık és vállalkozók, valamint a fennmaradó részét az önkormányzat biztosította Ft. győlt össze az adományozásokból, ami a Pilis Városért Közalapítvány számlájára került befizetésre, a Közalapítvány pedig a zeneiskola felújítására fordította azt. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy a Képviselı-testület tagjainak, valamint a megjelenteknek van-e további kérdésük a napirendi pontok ismertetése elıtt. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselı-testület és a nyilvános ülésen megjelent személyek részérıl további napirend elıtti felszólalás. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy az Önkormányzat testületi szerve elfogadja-e a polgármesternek az ún. lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli, polgármesteri beszámolóját? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ügyrendi határozatában, külön kikötés eszközlése nélkül elfogadta Szabó Márton polgármesternek a Képviselı-testület

3 március havi rendes ülésein meghozott, ún. lejárt határidejő képviselı-testületi (önkormányzati) határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatását és beszámolóját. Szabó Márton polgármester: Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat: N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse évi tevékenységérıl szóló beszámolójának megvitatása. (88/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. (84/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. (85/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Beszámoló az Önkormányzat évi vagyongazdálkodásáról és a vagyon hasznosításáról. Elıterjesztı:Szabó Márton polgármester (86/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. (87/2014. sz. elıterjesztés) 6./ Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévı Evangélikus Egyház fenntartásában és mőködtetésében álló bölcsıdei intézményegység személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló szabályozási anyagról. (61/2014. sz elıterjesztés) 7./ Javaslat az utak szükséges egyirányúsításáról szóló lehetıségek megvitatására. (96/2014. sz. elıterjesztés) 8./ Átfogó értékelés Pilis Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására vonatkozólag. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (89/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Ispány János, a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ vezetıje. 9./ Javaslat támogatási kérelem megtárgyalására. (95/2014. sz. elıterjesztés) 10./ Javaslat az Oxi Fa programmal kapcsolatos lehetıségek megtárgyalására. (97/2014. sz. elıterjesztés) 11./ Javaslat a Gerje Forrás Nonprofit Kft. belsı szabályzatainak felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (98/2014. sz. elıterjesztés) 3

4 12./ Javaslat a Gerje Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának teljesítményfeladatának meghatározására. (99/2014. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Tóth László jegyzı 13./ Javaslat a Monori Járási Hivatal Pilisi Kirendeltsége helységének ingyenes használatba adására. (101/2014. sz. elıterjesztés) 14./ Javaslat a lakosság részére a csatornarákötési díj vonatkozásában részletfizetési kedvezmény biztosítására. (103/2014. sz. elıterjesztés) 15./ Javaslat az Országos Szenior Sakkbajnokság versenykiírásához való csatlakozásra. (105/2014. sz. elıterjesztés) 16./ Egyebek Z á r t t e s t ü l e t i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetıi kinevezésének meghosszabbítására. (102/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat az 51/2014. (II.27.) számú önkormányzati határozat módosítására. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (104/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat a évi Pedagógiai Kitüntetések odaítélésére. (91/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat a Kiemelkedı egészségügyi és szociális munka elismerésére vonatkozó kitüntetı díjak ( Pilis Város Kiváló Egészségügyi Dolgozó, Pilis Város Kiváló Szociális Dolgozó ) adományozására. (90/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Egyebek Szabó Márton polgármester: Indítványozza, hogy az eredetileg kiküldött meghívó nyilvános ülés 5./ és 12./ napirendi pontja, valamint a zárt ülés 2./ napirendi pontja kerüljön levételre a mai nyilvános és rendes ülés napirendjérıl. Szabó Márton polgármester: Ismerteti az egyes napirendi pontokat, indítványozza és javasolja, hogy a Képviselı-testület, az általa eredetileg kiadott nyilvános ülés írásbeli meghívójában szereplı 6./ napirendi pontot 5./ napirendi pontként, a 7./ napirendi pontot 6./ napirendi pontként, a 8./ napirendi pontot 7./ napirendi pontként, a 9./ napirendi pontot 8./ napirendi pontként, a 10./ napirendi pontot 9./ napirendi pontként, a 11./ napirendi pontot 10./ napirendi pontként, a 13./ napirendi pontot 11./ napirendi pontként, a 15./ napirendi pontot 12./ napirendi pontként, a 14./ napirendi pontot 16./ napirendi pontként tárgyalja meg. 4

5 A zárt ülés meghívójában szereplı 3./ napirendi pontot 2./ napirendi pontként, A 4./ napirendi pontot 3./ napirendi pontként tárgyalja meg a Képviselı-testület. Szabó Márton polgármester: Indítványozza, hogy az Egyebek napirendi pont alá / és / napirendi pontként kerüljön felvételre az alábbi javaslat: 13./ Javaslat a szakrendelés esetleges visszaállítása tárgyú kérelem megtárgyalására. (93/2014.sz. elıterjesztés) 14./ Javaslat az Integrációs Pedagógiai Rendszer évi Támogatása címő pályázaton való indulásra. (109/2014.sz. elıterjesztés) 15./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 12/2013. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. (106/2014.sz. elıterjesztés) 17./ Javaslat a évi szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (107/2014.sz. elıterjesztés) 18./ Javaslat a különbözı fejlesztési tervek megtárgyalására. (108/2014.sz. elıterjesztés) 19./ Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek lezárásáról. (87/2014.sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselıtestület április 24-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete április 24-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete április 24-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendje, az alábbi: N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse évi tevékenységérıl szóló beszámolójának megvitatása. (88/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. (84/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. (85/2014. sz. elıterjesztés) 5

6 4./ Beszámoló az Önkormányzat évi vagyongazdálkodásáról és a vagyon hasznosításáról. Elıterjesztı:Szabó Márton polgármester (86/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévı Evangélikus Egyház fenntartásában és mőködtetésében álló bölcsıdei intézményegység személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló szabályozási anyagról. (61/2014. sz elıterjesztés) 6./ Javaslat az utak szükséges egyirányúsításáról szóló lehetıségek megvitatására. (96/2014. sz. elıterjesztés) 7./ Átfogó értékelés Pilis Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására vonatkozólag. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (89/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Ispány János, a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ vezetıje. 8./ Javaslat támogatási kérelem megtárgyalására. (95/2014. sz. elıterjesztés) 9./ Javaslat az Oxi Fa programmal kapcsolatos lehetıségek megtárgyalására. (97/2014. sz. elıterjesztés) 10./ Javaslat a Gerje Forrás Nonprofit Kft. belsı szabályzatainak felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (98/2014. sz. elıterjesztés) 11./ Javaslat a Monori Járási Hivatal Pilisi Kirendeltsége helységének ingyenes használatba adására. (101/2014. sz. elıterjesztés) 12./ Javaslat az Országos Szenior Sakkbajnokság versenykiírásához való csatlakozásra. (105/2014. sz. elıterjesztés) 13./ Javaslat a szakrendelés esetleges visszaállítása tárgyú kérelem megtárgyalására. (93/2014.sz. elıterjesztés) 14./ Javaslat az Integrációs Pedagógiai Rendszer évi Támogatása címő pályázaton való indulásra. (109/2014.sz. elıterjesztés) 15./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 12/2013. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. (106/2014.sz. elıterjesztés) 16./ Javaslat a lakosság részére a csatornarákötési díj vonatkozásában részletfizetési kedvezmény biztosítására. (103/2014. sz. elıterjesztés) 6

7 17./ Javaslat a évi szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (107/2014.sz. elıterjesztés) 18./ Javaslat a különbözı fejlesztési tervek megtárgyalására. (108/2014.sz. elıterjesztés) 19./ Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek lezárásáról. (87/2014.sz. elıterjesztés) Z á r t t e s t ü l e t i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetıi kinevezésének meghosszabbítására. (102/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat a évi Pedagógiai Kitüntetések odaítélésére. (91/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat a Kiemelkedı egészségügyi és szociális munka elismerésére vonatkozó kitüntetı díjak ( Pilis Város Kiváló Egészségügyi Dolgozó, Pilis Város Kiváló Szociális Dolgozó ) adományozására. (90/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Egyebek Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés jegyzıkönyve: 1./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse évi tevékenységérıl szóló beszámolójának megvitatása. (88/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 88/2014. sz. elıterjesztés Szabó Márton polgármester: köszönti Szmodics Róbert alezredes urat, a Monori Rendırkapitányság vezetıjét és Kerepeszki Ferenc urat, a Pilisi Rendırırs parancsnokát. Átadja a szót Szmodics Róbert úrnak a Pilisi Rendırırs évi beszámolójának ismertetése céljából. Szmodics Róbert, a Monori Rendırkapitányság vezetıje: köszönti a megjelenteket és a Képviselı-testület tagjait. Néhány fontosabb információt szeretne kiemelni a beszámolóból. A statisztikai adatok egységes központi rendszer alapján készültek el, amely rendszer jellegzetessége, hogy valamennyi rendıri eljárás adatait tartalmazza, nem csak a Pilisi Rendırırsét. Kiemeli, hogy Pilis és a környezı települések vonatkozásában ban 389, ban 364 jogsértı cselekményt regisztráltak, ami 6,5%-os csökkenést jelent. Az 1 fıre jutó bőncselekmény száma így 0,031 jogsértés / fı mértékő. A lopás elleni bőncselekmények száma is csökken 225-rıl 193-ra. A testi sértés körében 11-rıl 19-re történı emelkedés látható, ami a fokozott járıri intézkedések számának is köszönhetı. Nagy eredményeket ért el a rendırırs a közterületen elkövetett, regisztrált bőncselekmények vonatkozásában, ahol 103- ról 93-ra csökkent a szám. Szeretné felhívni még a nyomozás eredményességi mutatók 7

8 alakulására vonatkozó számokat, ahol a vagyon elleni erıszakos bőncselekmények 39-rıl 41- re, a vagyon elleni bőncselekmények 15-rıl 20-ra emelkedett. A beszámoló részletesen tartalmazza a rendırırs által feldolgozott bőnügyek befejezésének módjára és az elıadónkénti eljárások, ügyek számára vonatkozó adatokat. Az ırs folyamatosan tevékenykedik a bőnmegelızés területén is. A közrendvédelmi tevékenység tekintetében kimutatásra kerültek az intézkedések számai. Bemutatásra került Kiss Zoltán körzeti megbízott közrendvédelmi intézkedéseinek száma, akit az egyik legalaposabb körzeti megbízottnak tekint. Álláspontja szerint az ırs meglévı személyi állománya és az önkormányzat által biztosított mobiltelefon nagy mértékben javította a helyi közbiztonságot. Köszöni a pilisi polgárırök és a közterület-felügyelı segítségét is, akikkel jó az együttmőködés. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrész Önkormányzatot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János a Külterületi Településrész Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 23/2014. (IV.15.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat javasolja a Képviselı-testület részére, Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırsének évi tevékenységérıl szóló beszámolóját. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 9. napon. Csikós János képviselı: gratulál a rendırırs munkájához. Greksza János képviselı: elmondja, hogy a szakbizottság nem tudta tárgyalni a napirendi pontot, ezért szeretné most elmondani, hogy köszöni a rendırség közremőködését, hogy a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság ülésein rendszeresen ott van a rendırırs képviselıje, aki felé a lakosok kérdéseket intézhetnek. Ez nagyon jól mőködik, segíti a rendırség munkáját is. Véleménye szerint javult a közbiztonság, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek még feladatok. Nagyon jó dolognak tartja továbbá, hogy közvetlenül a járır mobil segítéségével bárki hívhatja a rendıröket. Németh István képviselı: álláspontja szerint megfelelı ember került a rendırırs élére Kerepeszki Ferenc személyében, aki helyi lakos, ismeri a települést és rálátása van. Köszöni a hozzáállását mind a képviselık, mind a polgárırség nevében. További jó munkát kíván. Csalán Istvánné a Külterületi Településrész Önkormányzat tagja: kérdezi, hogy a beszámolóban szereplı hírlánc kifejezés mit takar? Szmodics Róbert, a Monori Rendırkapitányság vezetıje: válaszolva kérdésre elmondja, a hírlánc lényege, hogy a település polgárai egymást segítik, akinek van telefon készüléke, az telefonál. Azt nem tudja a rendırség megoldani, hogy mindenkinek legyen telefonja, ezért kell segíteni egymást. Kezdeményezések vannak arra vonatkozóan, hogy valamennyi telefon biztosítva lesz a lakosság részére, de addig nem szeretne errıl beszélni, amíg csak tervek vannak. 8

9 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Németh István képviselı 17 óra 49 perckor ideiglenesen távozik a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembıl. A Képviselı-testület határozatképes, 9 fıvel tovább folytatja munkáját. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat elfogadásával az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 75/2014. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Szmodics Róbert a Monori Rendırkapitányság kapitányságvezetıje által készített a Monori Rendırkapitányság évi tevékenységérıl szóló beszámolót- külön kikötés eszközlése nélkül elfogadja és tudomásul veszi. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert hogy az 1./ pontban meghozott döntésrıl írásban értesítse Szmodics Róbertet, a Monori Rendırkapitányság vezetıjét Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Szmodics Róbert kapitányságvezetı Urat, a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 2./ napirendi pont tárgyalására. 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. (84/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 84/2014. sz. elıterjesztés Szabó Márton polgármester: tájékoztatja a T. Képviselıt-testületet, hogy 2013-ban többször módosításra került a költségvetés. A jelen módosítás azért szükséges, hogy a zárszámadáshoz megfelelı számok álljanak rendelkezésre. Kéri Tóth László jegyzıt, hogy egészítse ki az elıterjesztést. 9

10 Tóth László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a évi költségvetési rendelet módosításáról van szó, a teljesítés adatainak, és a lezárt idıszak ismeretében szükséges a 2013-as költségvetési rendeletet módosítani ahhoz, hogy a zárszámadással összefüggı rendeletet megalkothassa a Képviselı-testület. Elmondja, hogy a módosításra már 3 alkalommal került sor, hozzáfőzi, hogy minden olyan eset rendeletmódosítást igényel, amikor valamilyen szintő elıirányzat változás, zárolás van. Elmondja, hogy a költségvetési rendelethez képest a változás az elıirányzatok közötti átcsoportosításban, intézmények közötti elvonásban, a betervezett kiegészítı költségvetési támogatás nem megvalósulásában, valamint abban mutatkozik, hogy a bevételek egy része a tervezetthez képest jobban teljesült, ezen kívül még az adósságkonszolidáció adja, amely a évben lezajlott. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 41/2014. (IV.17.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a költségvetési rendelet módosításának megalkotását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7 napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 36/2014. (IV.16.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítását. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 8. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrész Önkormányzatot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János a Külterületi Településrész Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: 10

11 A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 20/2014. (IV.15.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítását. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 9. napon. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a évi költségvetési rendelet módosításnak elfogadásával, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2014. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló a 30/2013. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2013. (IX.01.) sz. önkormányzati rendelettel, a 19/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított, 5/2013. (III.10.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról (A rendelet egységes szerkezetbe foglalva, külön íven szövegezve.) (A külön íven szövegezett rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 2./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 3./ napirendi pont tárgyalására. 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. (85/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 85/2014. sz. elıterjesztés Szabó Márton polgármester: tájékoztatja a T. Képviselı-testületet, hogy a zárszámadásról szóló rendeletet április 30.-ig kell a Képviselı-testület elé terjeszteni, ami megtörtént. A 11

12 zárszámadási rendeletet és az ahhoz kapcsolódó anyagot a képviselık megkapták. Szeretné a figyelmet felhívni arra, hogy a központi jogszabály változások miatt igen nehéz volt a rendelet elkészítése. Tóth László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a évi zárszámadási rendelettel a Képviselı-testület elıtt bemutatásra került az, hogy a évben mi az, amit tervezett a mőködésre, és az összes kiadásra az Önkormányzat, és mi az, ami ebbıl ténylegesen megvalósult. Elmondja, hogy az egész költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabályok megváltoztak, tehát olyan plusz terheket róttak a hivatalokra, hogy sajnos a költségvetési rendeletmódosítást késıbb tudták benyújtani, de még így is határidın belül tudják a Képviselı-testület elé terjesztették. Ismerteti az elıterjesztésben szereplı kiadásokat, és bevételeket. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrész Önkormányzatot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János a Külterületi Településrész Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 21/2014. (IV.15.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete tervezetét. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 9. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 42/2014. (IV.17.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a rendelet tervezetet és annak megalkotását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. 12

13 Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 37/2014. (IV.16.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete tervezetét. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 8. napon. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásával, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 13/2014. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról (A rendelet egységes szerkezetbe foglalva, külön íven szövegezve.) (A külön íven szövegezett rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 3./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 4./ napirendi pont tárgyalására. 4./ Beszámoló az Önkormányzat évi vagyongazdálkodásáról és a vagyon hasznosításáról. Elıterjesztı:Szabó Márton polgármester (86/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 86/2014. sz. elıterjesztés Szabó Márton polgármester: elıterjeszti a T. Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata forgalomképtelen vagyonának becsült értéke e Ft., a korlátozottan forgalomképes ingatlan e Ft, és a forgalomképes ingatlan e Ft, mindösszesen e Ft. 13

14 Forgalomképtelen ingatlanok között a helyi közutak és mőtárgyaik, a terek, a parkok kerülnek nyilvántartásra. A korlátozottan forgalomképes vagyon az önkormányzat törzsvagyonának része. Ide tartoznak a közmővek, intézmények és középületek, védett természeti területek (védett erdık), továbbá az önkormányzat által meghatározott egyéb ingatlanok évben az Önkormányzat tulajdonában lévı termıföldek bérbeadásából 819 ezer forint bevétel származott évben a Szabadság téri 4 db üzlet alatti földterületek bérleti díjából, összesen ezer forint bevétele származott a települési önkormányzatnak, továbbá a piaci pavilonok bérbeadásából 280 ezer forint bevétele származott. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjából évben összesen 201 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak Bölcsıde üzembe helyezése évben megtörtént. Az Önkormányzati vagyont ezer forint értékben növelte évben, 056/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlant megvásárolta Pilis Város Önkormányzatától ezer forint értékben. Az ingatlan könyv szerinti nyilvántartási értéke ezer forint volt évben, 6751/10 hrsz alatt nyilvántartott ingatlant megvásárolta Pilis Város Önkormányzatától ezer forint értékben. Az ingatlan könyv szerinti nyilvántartási értéke ezer forint volt. Az önkormányzat törzsvagyonába nem sorolható további ingatlanok körébe tartoznak a lakások, építési telkek, belterületi beépítetlen területek, külterületi szántók, szılık stb év folyamán az Önkormányzat ebbe a körbe tartozó ingatlant nem értékesített vagy vásárolt. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Németh István képviselı 17 óra 58 perkor visszaérkezik a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Képviselı-testület 10 fıvel határozatképes, tovább folytatja munkáját. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrész Önkormányzatot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János a Külterületi Településrész Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Külterületi Településrész Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 22/2014. (IV.15.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi vagyongazdálkodásáról és a vagyon hasznosításáról szóló beszámolót. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 9. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: 14

15 A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 43/2014. (IV.17.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a évi vagyongazdálkodásáról és a vagyon hasznosításáról szóló beszámolót. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7 napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 38/2014. (IV.16.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi vagyongazdálkodásáról és a vagyon hasznosításáról szóló beszámolót. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 8. napon. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért az Önkormányzat évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásával, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 76/2014. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat évi vagyongazdálkodásáról és az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló, a Pilisi Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıterjesztett írásbeli beszámolót elfogadja, illetve tudomásul veszi. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája tájékoztatására a döntést követı 15 napon belül. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 4./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? 15

16 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér az 5./ napirendi pont tárgyalására. 5./ Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévı Evangélikus Egyház fenntartásában és mőködtetésében álló bölcsıdei intézményegység személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló szabályozási anyagról. (61/2014. sz elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 61/2014. sz. elıterjesztés Szabó Márton polgármester: elıterjeszti a T. Képviselı-testület részére, hogy a bölcsıdei szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos rend vonatkozásában megkeresték a Tóthné Mátrai Edit intézményvezetıt, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a beiratkozás módjáról. A bölcsıdei beiratkozás rendjérıl a szabályozási anyag benyújtásra került, kérdezi Tóthné Mátrai Edit intézményvezetıt, hogy kíván-e hozzászólni a napirendi ponthoz. Tóthné Mátrai Edit a bölcsıdei intézményegység vezetıje: köszöni a szót. Véleménye szerint a bölcsıde felvételi rendje egyértelmően meghatározza annak rendjét, ennél szigorúbb szabályozásra nincs mód. Tájékoztatásként elmondja, hogy 46 szerzıdéssel rendelkeznek jelenleg, 4 csoportban. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság errıl a napirendi pontról tájékoztatót hallgatott meg, a tájékoztatót és a kapcsolódó elıterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette, de érdemi döntést nem hozott. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért határozati javaslat elfogadásával, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 77/2014. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Evangélikus Egyház, mint fenntartó által az egyház belsı törvényei szerint alapított és fenntartott Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálatának a bölcsıdei felvételi eljárási rendre vonatkozó Szakmai Programjának mellékletét képezı Házirendjét jóváhagyja és elfogadja. 16

17 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Tóthné Mátrai Editet, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat (telephely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 57/b) bölcsıdei intézményegység vezetıjét. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy 1./-2./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Tóthné Mátrai Editet, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat (telephely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 57/b.) Bölcsıdei intézményegység vezetıjét, a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül, Tóthné Mátrai Edit a bölcsıdei intézményegység vezetıje: tájékoztatja a T. Képviselıtestületet a bölcsıde mőködésével kapcsolatban, hogy a I. negyedévére a Képviselıtestületnek plusz finanszírozás nem kell biztosítania a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat részére. Számítások szerint az elsı negyedév túlfinanszírozása a második negyedév finanszírozásával kiegyenlítésre kerül. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 5./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 6./ napirendi pont tárgyalására. 6./ Javaslat az utak szükséges egyirányúsításáról szóló lehetıségek megvitatására. (96/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 96/2014. sz. elıterjesztés Szabó Márton polgármester: elıterjeszti, hogy már korábban is többször tárgyaltak róla, hogy azokat az utakat, amelyek nagy forgalmúak, viszonylag keskenyek, és megoldható az egyirányúsításuk, próbálják meg egyirányúsítással mentesíteni a kétirányú forgalom terheli alól. Az elıterjesztésben két utcát jelöltek meg: az egyik az Attila utca és a Csaba utca, a másik a Bocskai utca és a Báthori utca. Ezeknek az utaknak az egyirányúsításával mind az utak terhelését, mind a közlekedésben adódó nehézségeket lehetne enyhíteni. Ennek azonban komoly anyagi feltétele is van, nagyjából e Ft.-os költséget jelent az engedélyezési eljárás és a táblák kihelyezése. Kérdezi a Képviselı-testület véleményét. Greksza János képviselı: véleménye szerint fontos az egyirányúsítás. A padkákat állandóan karban kell tartani. Kénytelen leszaladnia egy jármőnek, ha jön vele szembe egy másik és ha leszalad, az balesetveszélyes és a padkákat rombolja. Mindenképpen javasolja az említett utak egyirányúsítását. A keresztutak miatt nem jelenthet nagy problémák az ott lakóknak sem a közlekedés. Németh István képviselı: egyetért azzal, hogy a problémát meg kell oldani, de úgy gondolja, hogy a tervet megfelelıen elı kell készíteni, a szakbizottság nem tudta megtárgyalni, és a lakosságot sem kérdezték meg a véleményükrıl, hogy merre kellene egyirányúsítani. 17

18 Mala Ferenc alpolgármester: egyetért az elıtte elhangzottakkal. Az utakon nem csak autósok, hanem kerékpárosok is közlekednek és véleménye szerint, amíg a kerékpárosok problémája nincs megoldva, és nincs körüljárva a helyzet, addig nem javasolja az egyirányúsítást és tartózkodni fog a szavazáskor. Ugyanúgy le fog menni a gépkocsi az útról akkor is, ha kerékpárost kerül ki, épp úgy, mint ha autót. Csikós János képviselı: javasolja, hogy az egyirányúsításra szánt pénzt inkább padkázásra költsék. Kovács Dezsı a pilisi lakosok képviseletében: véleménye szerint azért vannak repedések az utakon és azért rosszak a padkák, mert nem jó az utak alapja. Rendes aszfaltozás kellene, mert ezek az utak nem teherképesek. Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy minden útnak megvan az alapja, mert a vasútról leszedett kövek kerültek alapként beépítésre. Nagy János képviselı: elmondja, hogy nagy probléma a kerékpáros, lovas kocsi, traktoros közlekedése az egyirányú utcában, valamint a jobb kéz szabály betartása. Ha elfogadják az egyirányúsítást, akkor a rendırségnek naponta ellenıriznie kell a KRESZ betartását. Németh István képviselı: indítványozza, hogy az ügyben akkor szülessen képviselı-testületi döntés, ha a lakosok véleményét is kikérték és meghallgatták ıket. Domonyi Károly képviselı: egyetért Csikós János képviselı által elhangzottakkal. Hozzáteszi, hogy korábban, amikor megkérdezték a lakosokat, akkor kedvezıen fogadták az egyirányúsítás tervét. Javasolja, hogy mindenképpen kérdezzék meg az ott lakókat. Polgárné Czerjak Judit képviselı: javasolja, hogy Németh István képviselı indítványát fogadja el a Képviselı-testület. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért Németh István képviselı indítványának elfogadásával, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, elfogadta az alábbi határozatot: 78/2014. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a pilisi belterületi utak egyirányosításáról szóló lehetıségek megvitatása tekintetében, az érintett lakók véleményének meghallgatását követıen szülessen kompromisszumos döntés. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./pontban foglalt döntéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a döntést követı 60 napon belül. 18

19 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 6./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 7./ napirendi pont tárgyalására. 7./ Átfogó értékelés Pilis Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására vonatkozólag. Elıterjesztı: Tóth László jegyzı (89/2014. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Ispány János, a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ vezetıje. A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 89/2014. sz. elıterjesztés Szabó Márton polgármester: tájékoztatja a T. Képviselı-testületet, hogy központi jogszabály elıírja, hogy a tárgyévet követı év május 31. napjáig átfogó értékelést kell elfogadnia a Képviselı-testületnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozóan. Az elıterjesztés a képviselık részére megküldésre került. Kérdezi Tóth László jegyzıt, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban. Tóth László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az elıterjesztésnek két melléklete van, az egyik átfogó értékelés, a másik pedig a beszámoló, amit Benkocs Ágnes vezetı családgondozó készített el. A szakbizottságok részletesen megtárgyalták, ha kérdés van, akkor szívesen válaszol rá. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 39/2014. (IV.17.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, Pilis Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására vonatkozó átfogó írásbeli értékelést azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás vezetıjét, hogy heti két alkalommal pszichológus jelenlétét biztosítsa a pilisi Családsegítı szolgálat részére tekintettel a magas esetszámra. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7 napon. 19

20 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy csak jelzéssel tudnak élni a Monori TÖKT felé, hogy szükség lenne pszichológusra, de sajnos a többi településen sincs. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 34/2014. (IV.16.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Pilis város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátására vonatkozó átfogó (írásbeli) értékelését. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 8. napon. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért Pilis Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására vonatkozó átfogó értékelés elfogadásával, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 79/2014. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján - elfogadja Pilis Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátására vonatkozó, - a határozat mellékletét képezı - átfogó (írásbeli) értékelését. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésérıl írásban értesítse a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (székhely: 1141 Budapest, Komócsy u ) vezetıjét. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (székhely: 1141 Budapest, Komócsy u ) vezetıjének a döntésrıl történı értesítésére: a döntés követı 15 napon belül. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 7./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? 20

21 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 8./ napirendi pont tárgyalására. 8./ Javaslat támogatási kérelem megtárgyalására. (95/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 95/2014. sz. elıterjesztés Szabó Márton polgármester: tájékoztatja a T. Képviselı-testületet, hogy az a fiatal ember, aki tavaly is támogatást kért az Önkormányzattól, Csipák János, komoly eredményeket ért el a karatéban. Csipák Ilona édesanya írásbeli beadványában tájékoztatást nyújtott Csipák János sportpályafutásáról, kiemelkedı eredményeirıl, valamint ismételten támogatásukat kéri a Képviselı-testülettıl. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 56/2014. (IV.17.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, évben egyszeri Ft támogatás nyújtását Csipák Jánosnak az edzıtábor finanszírozására. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 7 napon. Szabó Márton polgármester: javasolja, hogy az egyszeri 30 e Ft. támogatás kifizetése a rendelkezésre álló lekötött betét kamata terhére történjen. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a szakbizottság javaslatának elfogadásával, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 80/2014. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Csipák János részére, - a versenyfelkészülésre, utazásra hazai- és nemzetközi versenyekre évben egyszeri 21

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát.

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát. Jegyzıkönyv Pilis Város Önkormányzata 2013. augusztus 08-án a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. ) termében 17 óra 00 perc kezdettel megtartott lakossági fórumáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. május 22.-én 17 óra 10 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben