J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében(2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott rendkívüli és nyilvános együttes ülésérıl. Jelen vannak a Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl: Bencze László a Bizottság elnöke, Sztyehlik Sándor bizottsági tag, Nagy János bizottsági tag, Gaál Erika bizottsági tag, dr. Tája Eleonóra bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol:- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, Tóth László jegyzı. Polgármesteri Hivatal képviseletében: Hajdu Zsoltné, a Gazdálkodási Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje, Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetıje, Bartha Józsefné, a Külterületi Részönkormányzat tagja, Csalán István Béláné, a Külterületi Részönkormányzat tagja, Lengyel Zoltán, a Pilisi Labdarúgó egyesület elnöke. Jelen vannak a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság részérıl: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök, Pintér Erzsébet bizottsági tag, Némethné Fiel Gabriella bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Domonyi Károly bizottsági tag, Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, Tóth László jegyzı. Polgármesteri Hivatal képviseletében: Hajdu Zsoltné, a Gazdálkodási Iroda vezetıje, 1

2 Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje, Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetıje, Bartha Józsefné, a Külterületi Részönkormányzat tagja, Csalán István Béláné, a Külterületi Részönkormányzat tagja, Lengyel Zoltán, a Pilisi Labdarúgó egyesület elnöke. A jegyzıkönyvet Papp Adrienn köztisztviselı vezette és készítette el. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint Szociális és Egészségügyi Bizottság március 06.-án 17 óra 30 perckor megtartotta rendkívüli és nyilvános együttes ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 17 óra 30 perckor Polgárné Czerjak Judit, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke megállapítja, hogy az 5 fıs Bizottság tagjai közül 3 fı tag jelen van, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság határozatképes. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 17 óra 30 perckor Bencze László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megállapítja: az 5 fıs Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai közül 5 fı tag jelen van, a Szociális és Egészségügyi Bizottsághatározatképes. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a bizottságok elnökei, a bizottságok rendkívüli és nyilvános együttes ülését 17 óra 30 perckor megnyitják. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság Pintér Erzsébet bizottsági tagot jelöli ki jegyzıkönyv hitelesítınek. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Sztyehlik Sándor bizottságot jelöli ki jegyzıkönyv hitelesítınek. Polgárné Czerjak Judit, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke, valamint Bencze László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat: Nyilvános, együttes bizottsági ülés napirendje: 1./ Javaslat a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl /10/2009. (III.04.)/szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (43/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat a közmőves szennyvíz gerincvezeték hálózatra történı rákötéssel összefüggı ún. szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásról /27/2009. (VIII.05.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (44/2014. sz. elıterjesztés) 2

3 3./ Javaslat az ivóvízhálózatra történı rákötéssel összefüggı ún. érdekeltségi hozzájárulásról, a hatósági kötelezések rendjérıl, valamint a rákötéssel összefüggı ún. általános üzemeltetıi feladatokról /32/2009. (XI.04.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (45/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (46/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Javaslat az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (47/2014. sz. elıterjesztés) 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (48/2014. sz. elıterjesztés) 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat évi költségvetésének II. körös megtárgyalására valamint Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (49/2014. sz. elıterjesztés) 8./ Egyebek Zárt együttes bizottsági ülés napirendje: 1./ Egyebek Polgárné Czerjak Judit, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke, valamint Bencze László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: indítványozza, hogy az eredetileg kiküldött meghívó 2./ és 3./ napirendi pontjai kerüljenek levételre, valamint az Egyebek napirendi pontja keretében kerüljön megtárgyalásra a következı pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (52/2014.sz. elıterjesztés) Polgárné Czerjak Judit, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke, valamint Bencze László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: indítványozza, hogy a napirendi pontok, az alábbi sorrendben kerüljenek megtárgyalásra: Az 1./ napirendi pontot 1/ napirendi pontként, a 4./ napirendi pontot 2./ napirendi pontként, az 5./ napirendi pontot 3./ napirendi pontként, a 6./ napirendi pontot 4./ napirendi pontként, az Egyebek napirendi pontot 5./ napirendi pontként, a 7./ napirendi pontot 6./ napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság. 3

4 Bencze László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: indítványozza továbbá, hogy a Bizottság az együttes ülés napirendi pontjai megtárgyalását követıen vegye fel az alábbi napirendi pontot: Javaslat a fizikoterápiás szakrendelés mőködésével kapcsolatos kérdések megvitatására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (53/2014.sz. elıterjesztés) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság jelenlévı 3 tagja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a bizottság március 06-i rendkívüli és nyilvános, együttes ülésének napirendjét, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság jelenlévı 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a bizottság március 06-i rendkívüli és nyilvános, együttes ülésének napirendjét, amely az alábbi: Nyilvános, együttes bizottsági ülés napirendje: 1./ Javaslat a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl /10/2009. (III.04.)/szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. (43/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. (46/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. (47/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára. (48/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. (52/2014.sz. elıterjesztés) 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat évi költségvetésének II. körös megtárgyalására valamint Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. (49/2014. sz. elıterjesztés) Szociális és Egészségügyi Bizottság további napirendje: 7./ Javaslat a fizikoterápiás szakrendelés mőködésével kapcsolatos kérdések megvitatására. (53/2014.sz. elıterjesztés) Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök rátér a nyílt, együttes ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4

5 1./ Javaslat a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl /10/2009. (III.04.)/szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. (43/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 43/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzınek a napirendi pont ismertetése céljából. Tóth László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, arról van szó, hogy évben az Önkormányzatnál volt az ár megállapítási jog, és ezzel kapcsolatosan meg is született a rendelet. Azonban évben a vízközmő törvény az ár megállapítási jogot elvette az Önkormányzattól, és január 01.-tıl ez a jog már az üzemeltetı egységeké, így jelen pillanatban a vízközmő szolgáltató a DAKÖV Kft., tehát az ı hatáskörében van az ár megállapítás joga. A jogszabályváltozás miatt az érvényben lévı es rendelet hatályon kívül helyezésére tesznek javaslatot, illetve hozzáfőzi, hogy január 01.-tıl majd az állam fogja megállapítani az árakat. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottságok tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a rendelet hatályon kívül helyezését - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 17/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére,a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. és tartózkodás A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 22/2014. (III.06.) számú elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére, a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak 5

6 megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnökök rátérnek a nyilvános és rendkívüli, együttes ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. (46/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 46/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzınek a napirendi pont ismertetése céljából. Tóth László jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a közterület használat rendjérıl szóló rendelet módosítására tesznek javaslatot olyan szempontból, hogy a jogszabályváltozások miatt például a filmforgatásra vonatkozó rendelkezéseket be kell építeni, függetlenül attól, hogy hány ilyen fordulhat elı. Elmondja, hogy a díjtételeket felülvizsgálva, mindösszesen 16 esetben történt mintegy Ft-os bevétel, így nem tesznek javaslatot az emelésére. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottságok tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a rendelet módosítását, az elıterjesztésben foglaltak szerint - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 18/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére,a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendeletelfogadását. és tartózkodás 6

7 A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 23/2014. (III.06.) számú javasolja a Képviselı-testület részére,a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendeletelfogadását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnökök rátérnek a nyilvános és rendkívüli, együttes ülés 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. (47/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 47/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy itt két rendeletrıl van szó, egyszer a közmővelıdési rendeletrıl, egyszer pedig a terembérleti rendeletrıl. A kettıt azért kellett szétválasztani, mert az iskola átkerült az állam kezelésébe, így az erre vonatkozó rendelkezéseket ki kellett venni belıle, másrészt pedig egységes szerkezetbe szerették volna foglalni, mert a Könyvtár és a Közösségi Ház, illetve az Óvodánál lévı helyiségek bérbeadásának lehetıségét egy rendeletbe foglalták így. Átadja a szót Tóth László jegyzınek, az elhangzottak kiegészítésére. Tóth László jegyzı: elmondja, hogy bizonyos pontosítások szükségesek a rendelet szövegében, egyszer a kiküldött rendelethez képest van egy átszámozás, helyesbítés, illetve az egyik szakaszban az intézményt pontosan megnevezik. Továbbá volt a Közösségi Ház nyitva tartásával kapcsolatban egy rendelkezés, amit az elızı Külterületi Részönkormányzat ülésén fogadtak el, az elıterjesztés szerint a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház esetében a nyitva tartásra, és bérbeadásra vonatkozóan keddtıl- vasárnapig terjedı idıszak volt megadva, ez módosításra kerülne, hétfıtıl- vasárnapig tartó idıszakra. Ezen kívül az ingyenes használatba és birtokba adásnál fogalomtisztázásra került sor, összességében az ingyenes használat benne maradt a rendeletbe, a birtokba adás pedig egy magyarázó részként, zárójelben került feltüntetésre. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. 7

8 Kéri a Bizottságok tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a közmővelıdési, valamint a terem bérleti rendelet módosítását, az elıterjesztésben foglaltak szerint - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 20/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete elfogadását. és tartózkodás A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 25/2014. (III.06.) számú javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete elfogadását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök A Szociális és Egészségügyi Bizottság 19/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére,az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékérıl szóló önkormányzati rendelete elfogadását. és tartózkodás A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 24/2014. (III.06.) számú javasolja a Képviselı-testület részére,az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékérıl szóló önkormányzati rendelete elfogadását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök 8

9 Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnökök rátérnek a nyilvános és rendkívüli, együttes ülés 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára. (48/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 48/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Beszerzési Szabályzat felülvizsgálata indokolttá vált, mert óta központi és hely jogszabályi módosítások voltak. Hozzáfőzi, hogy fontos változás van a Beszerzési Szabályzatban, hogy a 3 tagú Beszerzési Bizottság helyett 5 tagú Bizottságot szeretnének javasolni. Elmondja, hogy az értékhatárok a közbeszerzési törvény alapján nem változtak. Tóth László jegyzı: annyival egészítené ki, hogy a mőködési elıírásoknak köszönhetıen viszonylag nagyobb közzétételi kötelezettséget ró, az ajánlatkérıre. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottságok tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a Beszerzési Szabályzatot - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 21/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. és tartózkodás A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 26/2014. (III.06.) számú elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. 9

10 Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnökök rátérnek a nyilvános és rendkívüli, együttes ülés 5./ napirendi pontjának megtárgyalására. 5./ Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. (52/2014.sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a52/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy gyakorlatilag két lakása van az Önkormányzatnak, ami bérbe van adva. Mivel a volt orvosi rendelı épületét átadták a Gerje Kft.-nek, így az nem tartozik a rendelet hatálya alá, azok a lakások bérbe vannak adva, és a Gerje Kft. hasznosítja ıket. Hozzáfőzi, hogy szolgálati háza nincs az Önkormányzatnak kiadva. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottságok tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló rendeletet- az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 22/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendeletét. és tartózkodás A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 27/2014. (III.06.) számú elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére az Önkormányzat tulajdonában lévı 10

11 önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendeletét. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnökök rátérnek a nyilvános és rendkívüli, együttes ülés 6./ napirendi pontjának megtárgyalására. 6./ Napirendi pont:javaslat Pilis Város Önkormányzat évi költségvetésének II. körös megtárgyalására valamint Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. (49/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 49/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés I. körös megtárgyalásánál a fıszámokat a Képviselı-testület elfogadta, ahhoz képest változás nincsen, a fı alszámokban sincsenek, a különbözı változások az alábontásokban történtek. A bevételi, és kiadási fıszám Ft, a köznevelési, gyermekétkeztetési feladatoknál bevételként Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatoknál Ft, kulturális feladatoknál Ft, mőködési célú központosított elıirányzatoknál Ft, mőködési célú támogatások államháztartáson belül Ft, közhatalmi bevételek Ft, intézményi mőködési bevételek Ft. A szociális kiadásoknál, a lakásfenntartási támogatások kiadásának 90%-a, ami Ft, és a többi szociális jellegő kiadásoknál pedig a rendszeres szociális segély 90%-a, Ft, a foglalkoztatás helyettesítı támogatásoknál a kiadás 80%-a, ami , az óvodáztatásnál 100%, ami összesen Ft/ év, ápolási díjnál 75%, ami Ft, a pénzmaradvány pedig december 31.-rıl pedig Ft. Kiadási oldalon a személyi kiadások Ft, ezeknek a járulékai , dologi és egyéb kiadásoknál Ft, segélyek ellátására Ft (bizonyos részét az állam visszafizeti, bizonyos mértékét az Önkormányzat fizeti), egyéb mőködési célú kiadások összesen Ft, a költségvetési szervek támogatása Ft, általános tartalékként Ft, céltartalékként pedig Ft került megjelölésre. Kéri a Bizottságokat, hogy tárgyalják meg, és fogadják el a napirendi pontot. Bencze László bizottsági elnök: elmondja, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik Lengyel Zoltán jelenléte is, átadja a szót Lengyel Zoltánnak, a Pilisi Labdarúgó Egyesület elnökének. Lengyel Zoltán, a Pilisi Labdarúgó egyesület elnöke: elmondja, hogy évben a Labdarúgó Klub beadott a Képviselı- testület évi költségvetésének a terhére egy támogatási kérelmet, amiben pontos összeg is van. Nagyvonalakban elmondja, hogy a Labdarúgó Klub ban beadott egy 12 millió Ft-os pályázatot, amit meg is nyertek, ennek a lényege az, hogy a társaságok, a társasági adójuk terhére, a 70%-át az egyesületnek át 11

12 tudják utalni. Minden ilyen pályázat 30%-os önerıvel bír. Elmondja, hogy a es évben Ft-os TAO-s pályázatot sikerült elnyerniük, ennek is a 30%-a önerı. Jelenleg az MRSZ kiírt egy 10 millió Ft-os beruházási projectet, amihez szükség van az Önkormányzat hozzájárulására. Elmondja, hogy ös évadhoz a Labdarúgó Klub már készíti elı a TAO-s pályázatát, amin megint van esély 14 millió Ft-os összeg elnyerésére. Elmondja, hogy a pályázatot milyen célokra lehet fordítani. Hozzáfőzi, hogy meglepıen tapasztalta, hogy a hét elején, amikor bejött az Önkormányzathoz, akkor azt a választ kapta, hogy nincs betervezve a kérelemben szereplı összeg. Elmondja, hogy az önkormányzat segítsége nélkül nem tudják folytatni a munkát, szeretné tudni, hogy mekkora összeg van betervezve a költségvetésbe. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy 1,5 millió Ft a betervezett összeg, ezen kívül 1,3 millió Ft a közvetett támogatás, mint például a közmőszámlák, és összességében ennyi, amennyivel támogatni tudják ıket. Elmondja, hogy a költségvetésben ennél többet nem tudnak betervezni. Azt a megoldást tudják javasolni, mert tartalékban van valamennyi pénzük, és ebbıl a tartalékból még 4 millió Ft-ot el tudnak különíteni a pályázat önerejére, abban az esetben, ha a Labdarúgó Klub nyer. Lengyel Zoltán, a Pilisi Labdarúgó egyesület elnöke: elmondja, hogy akkor az idáig meglévı pályázatokra 1,5 millió Ft-ot kapnának, amivel a es évadot be tudják fejezni, és a 2014-es pályázatra tudna az Önkormányzat 4 millió Ft-os összeget biztosítani. Tóth László jegyzı: hozzáfőzi, hogy majd ha szavaznak a bizottságok, akkor elıször a megadott 4 millió Ft-os összegnek a Labdarúgó Klub részére történı elkülönítésérıl döntsenek. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: elmondja, hogy a Kulturális Alapra is lehet benyújtani pályázatot, azzal is lehet támogatást nyerni. Lengyel Zoltán, a Pilisi Labdarúgó egyesület elnöke: megköszöni ezt az ötletet a Kulturális Bizottságnak. Elmondja, hogy támogatóként Pilis Város Önkormányzata mindig szerepel. Elmondja, hogy idén május 25.-én lesz az Amatır Kupa, ha bejutnak a döntıbe, akkor az élı, egyenes közvetítésbe lesz vetítve, reklámmal, szponzorokkal a hátuk mögött, melyek között Pilis Város Önkormányzata szerepel. Remélik, hogy ez megvalósul, ennél nagyobb viszonzást nem tudnának adni a Városnak. Továbbá elmondja, hogy ha itt nyernek, akkor ez további 4 millió Ft-os összeggel jár, amit a Labdarúgó Klub kap meg. Ekkor már azt mondhatják majd, hogy az Önkormányzat segítségével, már ös évadban nem lesz semmi probléma. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy ezért nagyon drukkolnak nekik. Dr. Tája Eleonóra, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: kérdezi, hogy a napokban találkozott olyan lakossal, aki mondta neki, hogy széket kellene venni, mert a zeneoktatásra fennálló hely romokban hever. Kérdezi, hogy erre is tudnak-e biztosítani támogatást. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a Zeneiskola kezdetben össze-vissza helyeken volt, aztán Pilis Városa egy helyet biztosított a zeneoktatásra, annak a helynek a tetejét, ablakait lecserélték, és annak a csapatnak 30 db széket is vettek. Azonban a Zeneiskola átkerült állami fenntartásban, így Pilisnek semmi köze nincs ehhez. Elmondja, hogy 2 nappal ezelıtt beszélte meg a Csillával, hogy melyik teremnél mit kívánnak tenni, mit kellene venni, és a szülık, vállalkozók, és a Város segítségével megoldják ezt a helyzetet. De sok mindent megtesznek, amit tudnak, például hamarosan megkezdik a Szabadság téri Iskola kerítésének 12

13 felújítását, ami egy fontos dolog. Ezen kívül elmondja, hogy nemrégen adtak be egy 30 millió Ft-os pályázatot a Kávai úti, Attila úti Óvodának a rendbetételére, ablakcseréjére, hıszigetelésére, kazánjainak felújításaira. Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója: kérdezi, hogy abban az esetben, ha az iskola talál olyan pályázatot, amin indulhatnak, és esetleg nyernek rajta, akkor az Önkormányzat tud-e segíteni az önerı tekintetében. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy ez egy érdekes kérdés, mivel már nem az Önkormányzatnál van az Iskola, ha például olyan pályázatról lenne szó, ami az iskola ablakcseréjére, hıszigetelésére irányulna, akkor abban a tekintetben igen, de például a székek tekintetében szkeptikus, nem tudja, hogy nekik kell-e székeket venni. Nem azt mondja, hogy nem, de igent sem tud rá mondani, mert a költségvetésben erre forrást nem tudnak félretenni. Pintér Erzsébet, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság tagja: kérdezi, hogy mibıl adódik a 88 millió Ft-os pénzmaradvány. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy a jó gazdálkodásból, lényegében sokat jelentett az állam általi hitelátvállalás. Elmondja, hogy hétfın kapták meg az aláírt állami szerzıdést, a kötvényüknek a konszolidálásáról, és várják a napokban az OTP-nél lévı Bölcsıdével kapcsolatos hitelük eltörlését is, és ezt követıen Pilis Városa adósságmentes lesz. Elmondja, hogy a költségvetés készítésénél odafigyeltek arra, hogy a bevételi oldalakat inkább óvatosan tervezték, reméli, hogy egy reális, tartható és minden tekintetben a Város jó mőködésére szolgáló költségvetést tudtak készíteni. Tóth László jegyzı: elmondja, hogy az elsı körös tárgyaláshoz képest azt észlelték, hogy a mellékletek, és a táblarendszer, a struktúrájában nem biztos, hogy egyértelmő volt, és módosításokat hajtottak végre, a mellékeltek szerkezetében. Amikor a bizottságok javaslatot tesznek a költségvetési rendelet elfogadására, akkor a költségvetésben a struktúrában van feltüntetve. A végrehajtásának a szabályaival kapcsolatosan észrevettek egy apró elírást az elızı Külterületi Részönkormányzat ülésén. A 19. szakasz 6. bekezdésében a likviditási terv, az nem likviditási terv, hanem a likviditás biztosításának alapulvételével kell az elıirányzat felhasználási tervet idıarányosan teljesíteni. Illetve az elızı rendelethez képest, kiegészítésre került a Gubányi Károly Általános Iskola vagyonkezelési szerzıdésbıl eredı kötelezettségük, és az étkezésbıl adódó rezsiért egy összeget kellett felette tervezni. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy önkormányzati feladat, és az étkezésnek a költségeit fizeti az Önkormányzat, tehát azoknak a helyiségeknek, ahol az étkezés zajlik, a főtés, a villanyáram, a víz költségeit. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Polgárné Czerjak Judit, valamint Bencze László bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottságok tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a költségvetési rendeletet- az kézfeltartással jelezze. 13

14 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 23/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, hogy a Pilisi Labdarugó Klub részére az Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére 4 millió Ft. összeget zároljon a Képviselı-testület pályázati önerı biztosításához. és tartózkodás A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 28/2014. (III.06.) számú javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a Pilisi Labdarugó Klub részére az Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére 4 millió Ft. összeget zároljon a Képviselı-testület pályázati önerı biztosításához. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök A Szociális és Egészségügyi Bizottság 24/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotását. és tartózkodás A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 29/2014. (III.06.) számú elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Polgárné Czerjak Judit, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke a március 06-i rendkívüli és nyilvános együttes ülését a Bizottsága részérıl a rendkívüli és nyilvános ülésen tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában március 06.-án18 óra 45 perckor berekeszti. 14

15 S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i B i z o t t s á g t o v á b b i n a p i r e n d j e : Bencze László bizottsági elnökök rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 7./ napirendi pontjának megtárgyalására. 7./ Napirendi pont: Javaslat a fizikoterápiás szakrendelés mőködésével kapcsolatos kérdések megvitatására. (53/2014.sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 53/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Bencze László bizottsági elnök: átadja a szót Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont ismertetése céljából. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a hölgy, aki a fizikoterápián a kezeléseket végzi, nem tudja tovább vinni ezt, így pályázatot kell kiírni erre. Hozzáfőzi, hogy sima egészségügyi szakképesítéssel nem lehet ezt végezni, ehhez speciális végzettség kell. Ha betöltetlenné válik az álláshely, akkor szüneteltetni kell a fizikoterápiás kezelést. Bencze László bizottsági elnök: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirendi ponttal kapcsolatban. Bencze László bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottságok tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a pályázat kiírását - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 25/2014. (III.06.) számú Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, hogy a fizikoterápiás szakrendelés folyamatos mőködtetése érdekében pályázati felhívást tegyen közzé. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, a március 06-i rendkívüli és nyilvános ülést a Bizottsága részérıl a rendkívüli és nyilvános ülésen tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában március 06.-án18 óra 50 perckor berekeszti. k.m.f. Polgárné Czerjak Judit Bencze László Kulturális, Oktatási, Sport és Szociális és Egészségügyi Kommunikációs Bizottság elnöke Bizottság elnöke Pintér Erzsébet jegyzıkönyv hitelesítı Sztyehlik Sándor jegyzıkönyv hitelesítı 15

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. szeptember 19-én, 17 óra 30 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát.

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát. Jegyzıkönyv Pilis Város Önkormányzata 2013. augusztus 08-án a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. ) termében 17 óra 00 perc kezdettel megtartott lakossági fórumáról

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését.

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. szeptember 24-én 18 óra 45 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Településfejlesztési,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Külterületi Településrészi Önkormányzat, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 2013. november 20.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X

Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 239/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA A./2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben