JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc alpolgármester, - dr. Lovász László jegyzı, - Greksza János Pál képviselı. - Bencze László képviselı, - Csikós János képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı, - Polgárné Czerjak Judit képviselı, - Varju Zoltán képviselı. Igazoltan távol: - Németh István képviselı, Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - Eseti tanácskozási joggal meghívottak:- Egyéb: - A jegyzıkönyvet Papp Adrienn jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester a Képviselı-testület március 28- i nyilvános és rendes ülését 17 óra 17 perckor megnyitja. Szabó Márton polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselı-testület március 28.-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése 17 óra 17 perckor határozatképes, ugyanis az ülésen 10 települési képviselı jelen van. Szabó Márton polgármester: a napirendi pontok elıtt arról szeretné tájékoztatni a Bizottság tagjait, hogy aláírásra került a Raiffeisen Bankkal a szerzıdés, a kötvényük tıkefizetésének átütemezésérıl. Elmondja, hogy azt kérték a banktól, hogy a hitel átütemezésnek megfelelıen történjen a dolog, továbbá úgy gondolja, hogy ennél jobban zajlott, mert 28-ig kell kifizetniük a kamatot és július 1-ig a tıkét, de akkor már komoly esély van arra, hogy a tıkének csak a 30%-át kell kifizetni, ami CHF-t jelent. Tehát most 28-ig CHF-et kell fizetniük 1

2 és ez meg is történt már, valamint emellett még ki kellett fizetni és igazolni a 60 napnál régebbi számlákat, de ezt a likviditási kimutatás esetében is lehet majd látni, hogy nincsen 60 napnál túli lejárt számlatartozásuk. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy van-e valakinek a napirendi pontok elıtti hozzászólása, észrevétele? Domonyi Károly képviselı: kérdezi, hogy a Kölcsey út kátyúzása, az, az Önkormányzat kezdeményezése volt-e, vagy pedig az útkezelıé. Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a Magyar Közút Monori Kirendeltség vezetıjével elég gyakran beszéltek, fıként, a mostani hó helyzet miatt is. Továbbá elmondja, hogy azon az éjszakán, amikor az a nagy hó esett, akkor se a Rákóczi út, se a Kávai út nem volt rendesen letakarítva, valamint többek között az utak állapotáról is beszéltek, hogy mennyire rosszak. Domonyi Károly képviselı: elmondja, hogy az, az út, amit kátyúztak, már mostanra rosszabb lett, mint volt. Nagy János képviselı: elmondja, hogy ez fıként akkor rossz, amikor esik az esı, akkor nem látni, hogy hol vannak a kátyúk és ez szörnyő. Csikós János képviselı: elmondja, hogy úgy tudja, hogy megvan a pénz a évre, a mellékutak rekonstrukciójára és ez ügyben utána kellene nézni, hogy mekkora esélye van ehhez Pilisnek. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy utána fognak nézni. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy van-e valakinek a napirendi pontok elıtti hozzászólása, észrevétele? Gajdosné Nagy Tímea képviselı: kérdezi a szakrendelésekkel kapcsolatban, hogy miért, csak a Ceglédinek küldenek levelet, a Monorinak miért nem. Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nem küldenek levelet, mert a Monori az a befogadó nyilatkozattal láthatja majd el a pilisi lakosokat, de az alap, az továbbra is Cegléd. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: kérdezi, hogy akkor tájékoztatásképpen sem küldenek a Monoriaknak levelet. Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nem küldenek, de szokott beszélni a Monori fıorvossal és majd elmondja neki. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjaitól, hogy a Képviselıtestület tagjainak, vagy a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülésén helyet foglalóknak - a 2

3 napirendi pontok ismertetése elıtt - van-e még kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk vagy kiegészíteni valójuk? A Képviselı-testület mai napi nyilvános és rendes ülésén a napirendi elıtti hozzászólásokat, vitát, további észrevétel hiányában lezárja. Kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy az Önkormányzat testületi szerve elfogadja-e a polgármesternek az ún. lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli, polgármesteri beszámolóját? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül ügyrendi határozatában, külön kikötés eszközlése nélkül elfogadta Szabó Márton polgármesternek a Képviselı-testület február havi rendes, illetve zárt ülésén meghozott, ún. lejárt határidejő képviselıtestületi (önkormányzati) határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatását és beszámolóját. Szabó Márton polgármester: Ismerteti az egyes napirendi pontokat, indítványozza és javasolja, hogy a Képviselı-testület, az általa eredetileg kiadott nyilvános ülés meghívójában nem szereplı alábbi napirendi pontokat, a 8./ Egyebek napirendi pont alatt állásfoglalás és döntéshozatal végett napirendjére vegye fel: 8./ Egyebek: Névhasználat engedélyezése iránti kérelem Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (51/2013. sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselıtestület március 28-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Sztyehlik Sándor képviselı 17 óra 23 perckor megérkezett a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 10 fıvel határozatképes, tovább folytatja munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete március 28-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése kiegészített napirendjét. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete március 28-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendje, az alábbi: 1./ Elıterjesztés az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolóra. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (37/2013. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje 2./ Javaslat az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (38/2013. sz. elıterjesztés) 3

4 Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által évben szervezendı nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) elıkészítésére és lebonyolítására. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (39/2013. sz. elıterjesztés) 4./ Beszámoló a évi erdıgazdálkodásról. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködı: az Erdımester Szövetkezet képviselıje (44/2013. sz. elıterjesztés) 5./ Javaslat a évi erdıgazdálkodással kapcsolatos feladatok meghatározására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködı: az Erdımester Szövetkezet képviselıje (45/2013. sz. elıterjesztés) 6./ A Polgármesteri Hivatal évi teljesítmény követelményeinek alapját képezı célok meghatározása. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (47/2013. sz. elıterjesztés) 7./ Javaslat a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási kérelmének megtárgyalására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (40/2013. sz. elıterjesztés) 8./ Egyebek: Névhasználat engedélyezése iránti kérelem Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (51/2013. sz. elıterjesztés) Z á r t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Egyebek. Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés jegyzıkönyve: 1./ Elıterjesztés az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolóra. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (37/2013. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje Szabó Márton polgármester: elıterjeszti a T. Képviselı-testület részére a napirendi pont keretében elmondja, hogy a évben négy közbeszerzést indítottak el, ezek közül az egyik a közétkeztetésnek a közbeszerzése, ami UNIO-s értékhatárnak megfelelı összegben történt és a Penzió17 Kft. nyerte el, a második a bölcsıdei eszközbeszerzés volt, ahol a Hor Zrt. volt a nyertes. Továbbá két nyílt közbeszerzési eljárás volt, melyek közül az egyik a vezetékes földgáz beszerzése, ahol a FİGÁZ Zrt. volt a nyertes, végül a közvilágítási célú villamos energia beszerzése, ahol pedig az E.ON Energiaszolgáltató Kft. nyert. 4

5 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 16/2013. (III.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót. Felelıs: Greksza János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 15/2013 (III.21.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elfogadásra javasolja a évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselı-testület részére, az alábbi kiegészítésekkel: 1. Kerüljön kimutatásra a évben közbeszerzést nyert ajánlattevık neve, a nyertes ajánlattevıkkel megkötött szerzıdések összegei. 2. A közbeszerzési szakértı által készített éves statisztikai összegzés, valamint az ahhoz kapcsolódó elıterjesztés közérthetı formában készüljön el. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke 5

6 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a az alábbi határozatot: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 135/2013. (III.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szociális- és Egészségügyi Bizottsága az alábbiak szerint elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı testület részére: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának a évre vonatkozó - a határozat mellékletét képezı, - éves közbeszerzési statisztikai összegzését - a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenırzésének és közzétételének szabályairól a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirıl, valamint az éves statisztikai összegzésrıl szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése alapján, - elfogadja és jóváhagyja. 2./ A Képviselı-testület felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzata évre vonatkozó, éves közbeszerzési statisztikai összegzését Pilis Város Önkormányzata nevében a Közbeszerzési Hatóság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) részére küldje meg. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Földesiné Töpper Ilonát, a TOPIL Betéti Társaság képviselıjét, közbeszerzési tanácsadót, valamint a Közbeszerzési Hatóság vezetıjét. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varjú Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a az alábbi határozatot: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 19/2013. (III.26.) számú határozata: 6

7 A Pénzügyi Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót. Felelıs: Varjú Zoltán, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Domonyi Károly képviselı: kérdezi, hogy a Topil Bt. részére a tanácsadás, az havonta volt fizetve, vagy eseti jelleggel. Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a tanácsadás havonta, a közbeszerzések, jobban mondva azok a közbeszerzések, amikbe külön szerzıdés volt, azok pedig egyszeriben lettek kifizetve. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy tekintettel arra, hogy igazából nem volt nagyon sok közbeszerzésük, ezért az Ilona nem számlázott különdíjat a két kicsi közbeszerzésért. Elmondja, hogy Ilona egy nagyon korrekt üzleti partner. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Gajdosné Nagy Tímea képviselı: megköszöni, hogy pótolták az elıterjesztésbe azt, amit kért, viszont elmondja, hogy neki nagyon soknak tőnik az, az 5 millió Ft-os összeg. Kérdezi, hogy ez az összeg mit fedett le. Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy az 5 millió Ft, az minden, a közbeszerezésekkel kapcsolatos tételt jelenti, valamint a számla a közbeszerzések értékétıl függött. Másrészt a Topil Bt-nek nem csak az, az egy feladat volt, hogy tanácsot adott, hanem az elektronikus rendszerbe történı rögzítéseket is ı végezte, továbbá még nagyon sok feladat, amit külsı szemmel nem látni, továbbá ez a feladat nagyon nagy felelısséggel járt. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy véleménye szerint ez akkora összeg, hogy ezért már státuszbért is lehetett volna fizetni, olyannak, aki egész évben, napi 8 órát dolgozik. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy lehetett volna, de ahhoz, hogy az elektronikus rendszerbe bekerüljenek, az sokkal drágább lett volna ennél, másrészt nincs rá szükség. Továbbá elmondja, hogy majd amikor a évrıl tárgyalnak az Ilonával, akkor lesz róla szó, hogy az idei évre nem lenne szükség az általány díjas szerzıdésre. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? 7

8 Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal- az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 24/2013. (III. 28.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának a évre vonatkozó - a határozat mellékletét képezı, - éves közbeszerzési statisztikai összegzését - a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenırzésének és közzétételének szabályairól a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirıl, valamint az éves statisztikai összegzésrıl szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése alapján, - elfogadja és jóváhagyja. 2./ A Képviselı-testület felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzata évre vonatkozó, éves közbeszerzési statisztikai összegzését Pilis Város Önkormányzata nevében a Közbeszerzési Hatóság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) részére küldje meg. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Földesiné Töpper Ilonát, a TOPIL Betéti Társaság képviselıjét, közbeszerzési tanácsadót, valamint a Közbeszerzési Hatóság vezetıjét. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Betéti Társaság képviselıjének, közbeszerzési tanácsadónak a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül, Pilis Város Önkormányzata évre vonatkozó, éves közbeszerzési statisztikai összegzésének Pilis Város Önkormányzata nevében a Közbeszerzési Hatóság részére történı megküldésére: május 31. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 2/ napirendi pont tárgyalására. 2./ Javaslat az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (38/2013. sz. elıterjesztés) Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje Szabó Márton polgármester: elıterjeszti a T. Képviselı-testület részére a napirendi pont keretében elmondja, hogy az Önkormányzat a évre, a költségvetésében nem tervez 8

9 értékhatárt meghaladó beszerzést, ezért a közbeszerzési terv végig nullás. De, ha mégis lenne valamilyen közbeszerzés, akkor ezt a tervet év közben módosítani lehet. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 17/2013. (III.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét. Felelıs: Greksza János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 16/2013 (III.21.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására irányuló elıterjesztést, amely szerint az önkormányzat évi költségvetését tekintve jelenleg értékhatárt meghaladó beszerzés nem merül fel. Amennyiben változás következik be, a tárgyévre vonatkozó közbeszerzési tervet a Képviselı-testület határozattal köteles elfogadni. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke 9

10 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a az alábbi határozatot: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 136/2013. (III.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadását. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varjú Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a az alábbi határozatot: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 20/2013. (III.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét. Felelıs: Varjú Zoltán, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 2./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy az idei évben tervezetten nem indítanak aktív közbeszerzést, ezért két javaslatuk lenne. Az egyik az, hogy egy rendkívül alacsony rendelkezésre állási díjban gondolkodnak, és ha befutna közbeszerzés, akkor azokra a munkákra külön szerzıdést kötnének, a másik pedig, hogy ez a rendkívül alacsony rendelkezésre állási díj fedezze azt, hogy a korábbi szerzıdéseket, amiket ı menedzselt, azokat a továbbiakban is készítse elı, a kontrollok esetére. Tehát az Ilonával a kapcsolatot nem lenne célszerő megszőntetni. 10

11 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy tényleg nem akarják megszüntetni a kapcsolatot, annál is inkább, hogy a két pályázatot, amit elkészítettek, és az épületeket átadták, de ez még nem zárja le a programot, mert 5 éves fenntartási, adatszolgáltatási kötelezettségük van. Valamint éppen most nemrég érkezett egy adatszolgáltatási kötelezettség ezekre a pályázatokra vonatkozóan, amihez rengeteg anyagot kell szolgáltatni. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 2./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal- az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 25/2013. (III. 28.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata évre vonatkozó, - a határozat mellékletét képezı - Közbeszerzési Tervét a közbeszerzésekrıl szóló, évi CVIII. törvény törvény 33. -a alapján elfogadja és jóváhagyja. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a jelen Közbeszerzési Terv képviselı-testület általi elfogadásától számított 5 munkanapon belül gondoskodjék Pilis Város Önkormányzata évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének az Önkormányzat által üzemeltetett városi honlapon ( történı közzétételérıl. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Pilis Város Önkormányzata évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének az Önkormányzat által üzemeltetett városi honlapon történı közzétételére: a döntést követı 5 munkanapon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 3/ napirendi pont tárgyalására. 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által évben szervezendı nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) elıkészítésére és lebonyolítására. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (39/2013. sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: elıterjeszti a T. Képviselı-testület részére a napirendi pontot és felkéri dr. Lovász László jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 11

12 dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy próbáltak megoldást találni arra, ami korábban rosszul mőködött, ennek az lett az eredménye, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat több munkát vállalva szeretne ebben szerepet vállalni, és az étkeztetést konzervosztás keretében valósítanák meg. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy volt egy javaslata a Gyermekjóléti Szolgálatnak a csütörtökönkénti foglalkoztatás tekintetében. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy azt utána dolgozták ki. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy az ehhez tartozó elıterjesztés rossz szám alatt lett feltéve. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László képviselı: elmondja, hogy amikor volt a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése, akkor még csak a 39. elıterjesztés alapján döntöttek, amiben komoly vita alakult ki, melynek során 3 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett, úgy döntöttek, hogy ne kerüljön megrendezésre idén, úgy ahogyan tavaly. De a Gyermekjóléti Szolgálattól ık semmilyen levelet, javaslatot nem láttak, akkor még ilyen nem volt, tehát ık az eredeti napirendi pontról szavaztak, ami a következı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 137/2013. (III.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szociális- és Egészségügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a korábbi évek kedvezıtlen tapasztalatait figyelembe véve évre vonatkozóan a nyári gyermekfelügyelet és nyári gyermekétkeztetés nem kerül megszervezésre. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 12

13 A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 17/2013 (III.21.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére a évben a nyári étkeztetést konzervosztás keretében, oly módon, hogy a jogosultakról összeállított listát a Szociális Iroda szolgáltatja, a konzervbeszerzést dr. Lovász László jegyzı által említett One Euro Market-be regisztrálva kedvezményesen vásárolják meg és a Gerje- Forrás Kft. autójával szállítják a helyszínre, az osztást pedig a Családsegítı Szolgálat végezi el. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a nyári táboroztatásról a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság érdemi döntést nem hozott, csak tájékoztatást hallgatott meg, továbbá kéri errıl az írásbeli elıterjesztést a Képviselı-testület részére. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 18/2013 (III.21.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére, hogy év nyarán Gajdosné Nagy Tímea képviselı által megszervezendı egy hetes tábor bázis helyszíne a Közösségi Ház legyen. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság javasolja, hogy az április havi Képviselı-testületi ülésen a tábor idıpontjának meghatározását tőzzék napirendre. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varjú Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a az alábbi határozatot: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 21/2013. (III.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére az elıterjesztésben foglalt határozati javaslatot. Felelıs: Varjú Zoltán, a bizottság elnöke 13

14 A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 22/2013. (III.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a évben a nyári étkeztetést konzervosztás keretében, abban az esetben, hogyha az állami pénz lehívásának feltételei megvannak, illetve az Önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Felelıs: Varjú Zoltán, a bizottság elnöke A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 23/2013. (III.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a évben a 10 hetes, heti 1 alkalommal történı nyári táboroztatást. Felelıs: Varjú Zoltán, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 3./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy máskor is vannak szóbeli javaslatok, tájékoztatások, amirıl szavaznak, továbbá megköszöni a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsági ülésen Polgárné Czerjak Juditnak, a Bizottság elnökének a konstruktív a hozzáállását, mert nagyon jó hangulatban telt az ülése, és jó volt együtt dolgozni vele. Kérdezi, hogy akkor a mai ülésen nem tárgyalják, azt az 1 hetes tábort, hanem majd a következı hónapban. Kérdezi, hogy akkor most mirıl is szavaznak pontosan. Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy arról szavaznak most, hogy a Város nem csinál idén nyári tábort és az étkeztetést vállalja konzervosztás keretében akkor, hogyha erre állami pénz, rendelkezésre áll. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy ki is lehetne terjeszteni ezt a Civil Szervezetekre, Monoron is úgy van, hogy az ilyen dolgokat nem a Város oldja meg, hanem a Civil Szervezetek általi felajánlásokból valósulnak meg. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy az Ispány Úrral tárgyaltak az elızı napi konferencia szünetében, és van olyan pénzeszköz, amire ha megfelelı partnert tudnak találni, akkor a várhatóan tervezett összeg duplája, vagy háromszorosa fog rendelkezésre állni, tehát dolgoznak azon, hogy ez a jó terv valóra váljon. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: kérdezi, hogy ez a terv idénre vonatkozik-e. 14

15 Szabó Márton polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a következı Képviselıtestületi ülésre hozzák az ezzel kapcsolatos anyagot. De most az eredeti határozatról szavazzanak, mert a jelenlegi ismereteik szerint ezt tudják megvalósítani. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 3./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal- az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 26/2013. (III. 28.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évi nyári étkeztetés a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által, konzervosztás keretében kerül megszervezésre, amennyiben a lehívható állami támogatás, rendelkezésre áll. 2./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat a tanév végeztét követıen, minden héten, csütörtöki napokon foglalkozást szervez a településen élı gyermekek számára június augusztus 29.-e közötti idıszakban, amely összesen 10 alkalom. A foglalkozások helyszíne a Gyermekjóléti Szolgálat telephelye (2721 Pilis, Kossuth L. u. 49.) idıtartama: 13:00-16:00 között. A foglalkozások programjait a családgondozók tervezik, szervezik és bonyolítják le, valamint a délután folyamán egyszeri étkeztetés biztosítva lesz a gyermekek számára- hideg élelem- szendvics formájában. 3./ Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ - 2./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ - 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse az oktatási, nevelési intézmények vezetıit. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely:2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatójának, Bársonyné Pálinkás Éva, az Játékország Óvoda vezetıjének, valamint Kröpfl Mihályné az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon igazgatójának a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 4./ napirendi pont tárgyalására. 4./ Beszámoló a évi erdıgazdálkodásról. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 15

16 Közremőködı: az Erdımester Szövetkezet képviselıje (44/2013. sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: elıterjeszti a T. Képviselı-testület részére a napirendi pont keretében, hogy a évben, az erdıgazdálkodásnál két rész volt, az egyik a 16/29. terület erdıségének az ápolása, a másik pedig a terület erdıségének a tarvágása. Továbbá elmondja, hogy az Erdımester Szövetkezet elnöke errıl a 44. számú elıterjesztésben beszámol. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 13/2013. (III.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja, a Képviselı-testület részére, az elıterjesztésben szereplı beszámolót. Felelıs: Greksza János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varjú Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a az alábbi határozatot: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 24/2013. (III.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja az elıterjesztésben szereplı beszámolót. Felelıs: Varjú Zoltán, a bizottság elnöke 16

17 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 4./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Greksza János képviselı: elmondja, hogy nem látja a költségvetés soraiba azt az összeget, ami szerepel a beszámolójukban. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy a beszámolóban meg fogják tudni nézni, hogy benne van-e, de viszont a beszámoló, az majd csak a következı hónapban lesz. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: elmondja, hogy olvasta, hogy súlyos aszály miatt kipusztultak a csemeték. Kérdezi, hogy ez, hogyan volt lehetséges, amikor ıkj erdıgazdálkodók. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy az Erdımester Szövetkezet vezetısége díjmentesen, saját forrásból kétszer is újratelepítette a kipusztult csemetéket. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy kipusztultak a csemeték. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy az idıjárás volt az oka. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 4./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért, a évi Erdıgazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásával- az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 27/2013. (III. 28.) sz. önkormányzati határozat 1/. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Erdımester Szövetkezet (irányító szerv) (székhely: 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.) által, az Önkormányzat kizárólagos, vagy osztatlan közös tulajdonát képezı erdıterületeken évben tervezett, a gépi, kézi erdıgazdálkodási munkák, speciális erdészeti szakfeladatok végrehajtásáról szóló, március hó 19-én benyújtott beszámoló anyagát, külön kikötés(ek) eszközlése nélkül - elfogadja. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Csordás Nagy Lászlót, az Erdımester Szövetkezet (székhely: 2200 Monor, Bajcsy- Zsilinszky u. 6.) elnökét, valamint Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) ügyvezetıjét. 17

18 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Csordás Nagy Lászlónak, az Erdımester Szövetkezet (székhely: 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.) elnökének, valamint Tóth Bélának, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) ügyvezetıjének a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 5./ napirendi pont tárgyalására. 5./ Javaslat a évi erdıgazdálkodással kapcsolatos feladatok meghatározására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködı: az Erdımester Szövetkezet képviselıje (45/2013. sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: a napirendi pont keretében elmondja, hogy a évre az Erdımester Szövetkezet vágást nem javasol, mert az UNIO-s támogatások csak évtıl élnek és így akkora tervezik a vágásokat. De a területek ápolását el kell végezni úgy, hogy a gépi tárcsázást ık végeznék el, a kézi kaszálást pedig az Önkormányzat végezné el. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 5./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Greksza János képviselı: hozzáfőzi a napirendi ponthoz, hogy évben is az ápolási munkáknak lenne egy költsége, de ez úgy oldódik meg, hogy a közmunka más területeknek a munkájába besegít és így nem fog pénzbe kerülni a év. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy van gépi munka, amit az Erdımester megold, és van kézi munka, a motoros kaszálás, amit pedig a közmunkások csinálnak majd, tehát ık besegítenek az Önkormányzat erdeibe és fordítva is igaz. Greksza János képviselı: elmondja, hogy a támogatások miatt csúsztatják a véghasználatot, hogy a évtıl kezdıdıen lehessen pályázni a támogatásokra. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: 18

19 A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 14/2013. (III.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja, a Képviselı-testület részére, a évi erdıgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, az elıterjesztésben szereplı javaslat szerint. Felelıs: Greksza János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varjú Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a az alábbi határozatot: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 25/2013. (III.26.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a évi erdıgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, az elıterjesztésben szereplı javaslat szerint. Felelıs: Varjú Zoltán, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 5./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért, a évi Erdıgazdálkodási tervet - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 28/2013. (III. 28.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos, vagy osztatlan közös tulajdonát képezı, erdı mővelési ágban nyilvántartott 19

20 ingatlanok vonatkozásában, a évi erdıgazdálkodási feladatokat és annak rendszerét, az alábbiak szerint határozza meg: Pilis Város Önkormányzata a évi erdıgazdálkodáshoz kapcsolódó alábbi kézi ápolási feladatokat, a Pilisi Polgármesteri Hivatala (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) útján végezteti el az Erdımester Szövetkezet (székhely: 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.) szakmai irányítása alapján az alábbiak szerint: a./ A 016/29 hrsz-ú ingatlan a és c alrészletei; 32C és 33 A jelő erdırészletek (össz.7,06 ha): Elvégzendı feladat: a ıszén beültetett nemesnyár erdısítés ápolása. b./ 033/31 Hrsz-ú ingatlanon található 31 J jelő erdırészlet (3,20 ha): Elvégzendı feladat: a tavaszán beültetett erdısítés ápolása A fenti 1. és 2. pontban meghatározott ápolási feladatok kizárólag szakirányítói útmutatásunkkal, az általunk meghatározott idıhatárokon belül végezhetık el! 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ - 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Csordás Nagy Lászlót, az Erdımester Szövetkezet (székhely: 2200 Monor, Bajcsy Zsilinszky u. 6.) elnökét, valamint Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 67.) ügyvezetıjét. 3./ A Képviselı-testület egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt feladatok ellátására, a szakmai irányításra az Erdımester Szövetkezettel a vállalkozási szerzıdést kösse meg. 4./ A Képviselı-testület egyúttal felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a 1./ -2./ pontban foglalt, éves feladat végrehajtására az Erdımester Szövetkezet szakirányítói útmutatása és felügyelete mellett tegye meg a szükséges intézkedéseket. 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselı-testület által meghozott / pontban foglalt döntés végrehajtására, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Csordás Nagy Lászlónak, az Erdımester Szövetkezet (székhely: 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.) elnökének, valamint Tóth Bélának, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) ügyvezetıjének a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 10 napon belül, az 1./ -2./ pontban foglalt erdı ápolási feladatok végrehajtására: az Erdımester Szövetkezet által koordinált idıpont, ütemezés és a benyújtott éves (2013. évi) erdıgazdálkodási tervben foglalt idıtartam, határnap szerint, a 3./ pontban rögzített külön vállalkozási tevékenység, feladat végrehajtására: az Erdımester Szövetkezet által koordinált idıpont, ütemezés és a benyújtott éves (2013. évi) erdıgazdálkodási tervben foglalt idıtartam, határnap szerint. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a testület felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, így Szabó Márton polgármester rátér a 6./ napirendi pont tárgyalására. 20

21 6./ A Polgármesteri Hivatal évi teljesítmény követelményeinek alapját képezı célok meghatározása. Elıterjesztı: dr. Lovász László jegyzı (47/2013. sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: felkéri dr. Lovász László jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot. dr. Lovász László jegyzı: a napirendi pont keretében elmondja, hogy a jogszabályváltozás miatt a Képviselı-testületnek ezt nem kell meghatározni, de ettıl függetlenül elkészítettek egy tájékoztatást, ami arról szól, hogy mik azok a rendezı elvek, amik alapján elkészülnek a teljesítmény követelmény rendszer elemei, személyre lebontva, és mik lesznek azok a plusz feladatok, amiket a köztisztviselıknek el kell majd látniuk. Továbbá elmondja, hogy sok feladat van, amit jó lenne ellátni és minden feladatnak az a célja, hogy erısítsék a személyek kompetenciáit. Részleteiben nem kíván belemenni, hogy kinek milyen teljesítményfeladata lesz majd. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 18/2013. (III.25.) számú határozata: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Polgármesteri Hivatal évi teljesítmény követelményeinek alapját képezı célokat, az elıterjesztésben foglaltak szerint. Felelıs: Greksza János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbi határozatot: 21

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat)

Jegyzıkönyv. A március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2013. K-t. Jegyzıkönyv A 2013. március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat) 1 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 23-án 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 20 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2007. december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság 122/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben