Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl."

Átírás

1 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Greksza János bizottsági tag, Ifj. Mala Ferenc bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Csikós János bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol:-- Állandó tanácskozási joggal meghívottak a Polgármesteri Hivatal részérıl: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, dr. Labundy Norbert jegyzı, Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Csapó Attila a Gerje Forrás Kft ügyvezetıje, Koblencz Andrea a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, Berkiné Hegyi Klára az Óvodai Intézmény helyettes vezetıje, Csordás Nagy László az Erdımester Szövetkezet elnöke, Benei Zsolt az Erdımester Szövetkezet munkatársa. Egyéb meghívottak: -- A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága március 27-én megtartotta nyilvános és rendes, valamint ezt követıen zárt ülését. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság létszáma 4 fı, amelybıl 17 óra 15 perckor 3 fı tag jelen van, - a Pénzügyi Bizottság határozatképes. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság mai nyilvános és rendes ülése Egyebek.) napirendi pontjában tárgyalja meg az alábbi napirendi pontot: 25./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Gubányi Károly Általános Iskola között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint) 26./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvodai Intézmény között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint).

2 2 27./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kármán József Városi Könyvtár között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint). 28./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Móricz Zsigmond Közösségi Ház között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint). 29./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint). 30./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Polgármesteri Hivatal és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint). 31./ Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál a karbantartási kiadások vizsgálata tárgyában készült ellenıri jelentés megvizsgálására. 32./ Javaslat a évi belsı ellenırzésrıl szóló beszámoló elfogadására. 33./ Javaslat a Társadalmi Megújulási Program keretén belül az Iskola tehetséggondozás címő TÁMOP /1 kódszámú pályázaton történı részvétel megvizsgálására. 34./ Javaslat a TÁMOP /1 kódszámú Óvodafejlesztés címő pályázaton történı részvétel megvizsgálására. 35./ Javaslat a Karbantartási Iroda beszámolójának elfogadására. 36./ Javaslat az OTP Bank Nyrt-vel fennálló ÖKIF kölcsönszerzıdés hitelkeretének rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítására. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság mai Zárt ülése Egyebek.) napirendi pontjában tárgyalja meg az alábbi napirendi pontot: 3./ Javaslat Inoka Pál bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmének

3 3 4./ Személy ügy (Hrobár Jánosné) Végezetül Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság mai nyilvános és rendes ülése napirendjérıl vegye le az alábbi napirendi pontokat: 8.2./ Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola Házirendje módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató 15.1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, az Óvodai Intézmény, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház informatikai rendszerüzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírására, a pályázati felhívás tartalmának elfogadására / Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola, a Kármán József Városi Könyvtár és az egészségügyi alap és szakfeladatok informatikai rendszerüzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírására, a pályázati felhívás tartalmának elfogadására. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a napirendi pontok megtárgyalása elıtt a Pénzügyi Bizottság meghallgatta Csapó Attila a Gerje Forrás Nonprofit Kft ügyvezetıje szóbeli tájékoztatóját a vízi közmővekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok és a vízi közmő szolgáltatás átalakítása tárgyában. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság Varju Zoltán, mint a Bizottság elnöke indítványára a Bizottság jelenlévı 3 tagja által, - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pénzügyi Bizottság március 27-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1. / Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására (szükség szerint). 2. / Javaslat az Óvodai Intézmény jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására (szükség szerint). 3. / Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató 4. 1 / Javaslat az Óvodai Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint).

4 4 Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı 4. 2 / Javaslat az Óvodai Intézmény Házirendje módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı 5. / Javaslat Pilis Város Önkormányzata által évben szervezendı nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) elıkészítésére és lebonyolítására. 6. / Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Gubányi Károly Általános Iskola között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint) 7. / Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvodai Intézmény között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint) 8. / Javaslat a Társadalmi Megújulási Program keretén belül az Iskola tehetség gondozás címő TÁMOP /1 kódszámú pályázaton történı részvétel megvizsgálására. 9./ Javaslat a TÁMOP /1 kódszámú Óvodafejlesztés címő pályázaton történı részvétel megvizsgálására / Beszámoló a évi erdıgazdálkodásról. Közremőködı: az Erdımester Szövetkezet képviselıje 11./ Javaslat a évi erdıgazdálkodással kapcsolatos feladatok meghatározására. Közremőködı: Erdımester Szövetkezet képviselıje 1 2. / Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 11/2010. (VI.02.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 44/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására (szükség szerint) / Javaslat a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló az 1/2012. (I.30.) sz. önkormányzati rendelettel, a 42/2011.(XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 22/2011. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet módosítására.

5 / Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Pogány György intézményvezetı 1 5. / Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetı 1 6. / Javaslat Pilis Város önkormányzatának a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 23/2011. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára / Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására (szükség szerint) / Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására (szükség szerint) / Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására (szükség szerint) / Elıterjesztés az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolóra. Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje 2 1. / Javaslat az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje 2 2. / Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a Pilisi Polgárır Egyesület között létrejött együttmőködési megállapodás visszamenı hatályú felmondására / Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a Pilisi Labdarúgó Klub december 10. napján megkötött használatba adási szerzıdés visszamenı hatályú felmondására és új szerzıdés megkötésére / Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendelésére.

6 / Javaslat a Pilisi Polgárır Egyesület évi szakmai tevékenységérıl szóló szakmai beszámoló elfogadására / Tájékoztatás az Önkormányzat likviditási helyzetérıl (bizottsági elıterjesztés) / Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kármán József Városi Könyvtár között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint). 28./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Móricz Zsigmond Közösségi Ház között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint). 29./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint). 30./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Polgármesteri Hivatal és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint) / Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál a karbantartási kiadások vizsgálata tárgyában készült ellenıri jelentés megvizsgálására. 32./ Javaslat a évi belsı ellenırzésrıl szóló beszámoló elfogadására / Javaslat a Karbantartási Iroda beszámolójának elfogadására. 34./ Javaslat az OTP Bank Nyrt-vel fennálló ÖKIF kölcsönszerzıdés hitelkeretének rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítására / E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Inoka Pál bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmének

7 7 2./ Javaslat a Pensio Kft által a közétkeztetés nyersanyagnormái és térítési díjai módosítására irányuló megkeresésének Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján 3./ Javaslat Várdai Enikı a Pénzügyi Bizottság külsı jogállású tag lemondásának elfogadására. Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján 4./ Személy ügy (Hrobár Jánosné) 5. / E g y e b e k. A Pénzügyi Bizottság március 27-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Szabó Márton polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása elıtt ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az országgyőlés december hónapban elfogadta a víziközmőszolgáltatásokról szóló évi CCIX. törvényt, mely jelentısen módosítja a viziközmő szolgáltatással, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A törvény kimondja, hogy az üzemeltetést csak önkormányzati, vagy állami tulajdonú cégek tehetik meg. Ennek a határideje nyár közepe lesz. A tulajdonjog továbbra is önkormányzati kézben marad, csak az üzemeltetés kerül átadásra. Itt olyan keretszámok kerültek meghatározásra, mint például a felhasználói egyenérték. Jelen pillanatban hiányoznak a jogszabályhoz azok a területek, amelyek a fıbb kérdéseket leszabályozzák. Napokon belül várható ennek rendezése is. Elmondja, hogy a város adottságait figyelmembe véve a szolgáltatókhoz történı csatlakozás tekintetében nem lesz választási lehetıség, mivel a törvényben egyértelmően kimondásra került, ha adott térségben minden egyes település egy szolgáltatóhoz csatlakozott, ún. szigetszerően egy-egy önkormányzat nem választhat más szolgáltatót. Vannak olyan cégek, akik már elkezdték a szolgáltató cégek szervezését, azonban nagy különbségek nem lesznek szolgáltató és szolgáltató között, mert az árak meghatározását az Energia Hivatal fogja elvégezni. Az Önkormányzatnak továbbra is igen fontos feladatai lesznek, hiszen a fejlesztéseket nekik kell elvégezni. Javasolja a jelen lévı ügyvezetı úr meghallgatását. Csapó Attila a Gerje Forrás Kft ügyvezetıje: a napirendi pontok megtárgyalása elıtt ezúton közli, a szolgáltatás megszervezése jelen pillanatban ott tart, hogy Dabas városa kezdeményezte ezen szolgáltatói kör megszervezését, azonban még a végrehajtási jogszabályok nem állnak rendelkezésre. De elmondták, minden olyan településnek, akiket érdekel, vagy érint ez a szervezet, annak ki fogják küldeni néhány héten belül a tájékoztatót. Jelenleg, akik már jelezték a kapcsolódási szándékukat, azokkal együtt a es egységszám már megvan. Varju Zoltán bizottsági elnök: kérdezi, hogy a vízdíjakat mennyire fogja befolyásolni ez a döntés?

8 8 Csapó Attila a Gerje Forrás Kft ügyvezetıje: sajnos a kérdésre még nem tud válaszolni tekintettel arra, hogy az Energia Hivatal még nem került felállításra. De azt tudja, hogy 4,2 %- os emelés fölé nem lehet menni egyik Önkormányzatnak sem. Varju Zoltán bizottsági elnök: úgy gondolja, az sarkalatos kérdés, hogy mekkora díjjal fognak számolni a szolgáltatók. Szabó Márton polgármester:úgy gondolja ezen szervezıdés, ami immáron elkezdıdött, a város javára válhat, hiszen alapító tag lesz benne. A késıbbiekben fontos lesz annak eldöntése, mi legyen a Gerje Forrás Nonprofit Kft további sorsa: egyéb üzemeltetés, illetve a megszüntetés. Varju Zoltán bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására (szükség szerint). Varju Zoltán bizottsági elnök: felkér dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. dr. Labundy Norbert jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban az elıterjesztésben foglaltakon túl elmondja, hogy a törvényi változások miatt volt szükséges az Alapító Okirat módosítása. A kellı egyeztetés megvolt az intézménnyel, így került elıterjesztésre a napirendi pont anyaga. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Koblencz Andrea igazgató asszony: elmondja, hogy a belsı ellenıri jelentésben benne szerepel, hogy hibás a szabályzat, mert Ft alatt írásban kell engedélyt kérni. Magyar Katalin pénzügyi irodavezetı: a Kötváll. szabályzata is módosításra vár, abban az esetben, ha Ft lesz a határ. Koblencz Andrea igazgató asszony:úgy értesült róla, hogy a Kötváll. szabályzat is április 1- ével kerül módisításra, mivel még nincs kész kétségesnek tartja, hogy együtt hatályba tudna lépni. dr. Labundy Norbert jegyzı: elmondja, hogy a Kötváll. szabályzatot a belsı ellenır készíti el és készen lesz. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatóját. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb érdemi kérdést, észrevételt, kiegészítést nem tesznek a napirendi ponttal kapcsolatban. Másodsorban a maga részérıl támogatja az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 45/2012. (III.27.) számú határozata:

9 9 Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az általa létrehozott, fenntartásában álló Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) részére az egységes szerkező Alapító Okiratot április 01. napi hatállyal adja ki. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának 2./ Napirendi pont: Javaslat az Óvodai Intézmény jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására (szükség szerint). Varju Zoltán bizottsági elnök: felkér dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot, annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. dr. Labundy Norbert jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban az elızıekben említett jogszabályi változások következtében került sor az Óvodai Intézmény Alapító okiratának módosítására. Egyebekben nem kívánja az elıterjesztésben foglaltakat ismertetni. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatóját. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb érdemi kérdést, észrevételt, kiegészítést nem tesznek a napirendi ponttal kapcsolatban. Másodsorban a maga részérıl támogatja az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 46/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az általa létrehozott, fenntartásában álló Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) részére a határozat mellékletét képezı egységes szerkező Alapító Okiratot április 01. napi hatállyal adja ki. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának 3./ Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató Varju Zoltán bizottsági elnök: felkér dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot, annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait.

10 10 dr. Ágh Mariann aljegyzı: a napirendi ponthoz kapcsolódva elmondja, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelıen az átvezetések megtörténtek. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Ágh Mariann aljegyzı tájékoztatóját. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb érdemi kérdést, észrevételt, kiegészítést nem tesznek a napirendi ponttal kapcsolatban. Másodsorban a maga részérıl elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 47/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére - a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 40. (3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13. (1) bekezdésében rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra, továbbá a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl szóló, többször módosított 11/1994. (VI.08.) MKM rendeletben rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra, - hogy április 01. hatállyal hagyja jóvá az általa létrehozott, fenntartásában és mőködtetésében álló Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: Pilis, Kossuth Lajos u. 30.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 1. sz. módosítását. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi pontjának 4.1/ Napirendi pont: Javaslat az Óvodai Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı 4. 2 / Javaslat az Óvodai Intézmény Házirendje módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy terjessze elı a napirendi pontot annak kidolgozásának indokait. dr. Ágh Mariann aljegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban nem kíván az elıterjesztésben foglaltakon túl kiegészítést tenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Ágh Mariann aljegyzı tájékoztatóját. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadásra javasolja a rendeletet.

11 11 Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi A Pénzügyi Bizottság 48/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 40. (3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13. (1) bekezdésében rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra, továbbá a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl szóló, többször módosított 11/1994. (VI.08.) MKM rendeletben rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra, hogy április 01. hatállyal hagyja jóvá az általa létrehozott, fenntartásában és mőködtetésében álló Óvodai Intézmény (székhely Pilis, Rákóczi út 42.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi A Pénzügyi Bizottság 49/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 40. (3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13. (1) bekezdésében rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra, továbbá a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl szóló, többször módosított 11/1994. (VI.08.) MKM rendeletben rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra, hogy április 01. hatállyal hagyja jóvá az általa létrehozott, fenntartásában és mőködtetésében álló Óvodai Intézmény (székhely Pilis, Rákóczi út 42.) Házirendjét. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi pontjának 5./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata által évben szervezendı nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) elıkészítésére és lebonyolítására. Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy terjessze elı a napirendi pontot annak kidolgozásának indokait.

12 12 dr. Labundy Norbert jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a szociális kerekasztal megbeszélésen született javaslat alapján, az Iskola vezetése igényfelmérést fog készíteni a költségtérítéses táborral kapcsolatban. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy az egy hétre történı gyermekfelügyelet megoldására irányuló tábor nem oldja meg a teljes nyári szünetben a felügyeletet. Éppen ezért nem érdemes csak az egy hétre történı tárbort megtartani, mivel nem jelent valódi megoldást. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatóját. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 50/2012. (III.27.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy évben ne rendezze meg az elsıdlegesen hátrányos helyzető gyermekek részére szervezett ingyenes nyári tábort, Pilis Város Önkormányzat pénzügyi helyzetére hivatkozva. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elnökén keresztül felkéri a polgármestert, hogy kérje fel Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, hogy tárgyév április 15-e napjáig mérje fel az általános iskolába járó 6-14 éves korú gyermekek tárgyévi költségtérítéses nyári táborra, illetve a hátrányos helyzető gyermekek nyári étkeztetésére vonatkozó (szükségletét) igényét, melyet terjesszen be a soron következı nyilvános és rendes ülésre döntéshozatal végett. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6./ napirendi pontjának 6./ Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Gubányi Károly Általános Iskola között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint) Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy terjessze elı a napirendi pontot annak kidolgozásának indokait. dr. Labundy Norbert jegyzı: elmondja, hogy egy hosszú egyeztetés elızte meg a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı ún. munkamegosztási megállapodás kidolgozását. Mindezekre tekintettel az elıterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni, fenntartja és javasolja a Bizottság részére, hogy fogadják el. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatóját. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a

13 13 tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 51/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy Irányító szervként Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), mint önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szervvel, valamint a Gubányi Károly Általános Iskolával (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 30.) mint önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervvel kötendı, háromoldalú, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás, intézményi vagyongazdálkodás rendjét rögzítı ún. munkamegosztási megállapodást, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, visszamenıleges hatállyal január 01-jei érvénnyel hagyja jóvá. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7./ napirendi pontjának 7./ Napirendi pont:. Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvodai Intézmény között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítı ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára (szükség szerint) Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy terjessze elı a napirendi pontot annak kidolgozásának indokait. dr. Labundy Norbert jegyzı: az elıterjesztésben foglaltakon túl el kívánja mondani, hogy benne az esetben is az elızetes egyeztetés megtörtént az intézmény vezetıjével. Javasolja a Bizottság részére elfogadásra. Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatóját. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 52/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy Irányító szervként Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), mint önállóan mőködı és

14 14 gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szervvel, valamint az Óvodai Intézménnyel (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) mint önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervvel kötendı, háromoldalú, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás, intézményi vagyongazdálkodás rendjét rögzítı - a határozat mellékletét képezı - ún. munkamegosztási megállapodást, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, visszamenıleges hatállyal január 01-jei érvénnyel hagyja jóvá. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 8./ napirendi pontjának 8./ Napirendi pont: Javaslat a Társadalmi Megújulási Program keretén belül az Iskola tehetséggondozás címő TÁMOP /1 kódszámú pályázaton történı részvétel megvizsgálására. Varju Zoltán bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy terjessze elı a napirendi pontot annak kidolgozásának indokait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a pályázat maga 100 %-os támogatottságú. Tehetséggondozás és számos olyan lehetıséget rejt, amit érdemes lenne igénybe venni. Koblencz Andrea igazgató asszony: elmondja, hogy áttekintette a pályázatot, amelybıl megállapította, három kötelezı tevékenységet kell ellátni. İ maga örül, hogy végre egy olyan pályázatot lát, ahol a tehetséges gyerekek kapnak lehetıséget. Azt a javaslatot tette az Oktatási Bizottságnak, mivel a pályázat maga nagyon jó, érdemes lenne részt venni, de csak abban az esetben, ha a csapat, akik részt vesznek benne, már létrehozásra került. A pénzügyi vezetı hiányzik még, egyebekben minden feltétel adott. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy nem vonja kétségbe azt, szakmailag nagyon jó a pályázat, azonban az, hogy 100 %-os támogatottságú, nem jelenti azt, hogy nem fog felmerülni váratlan költség, amit majd nem lehet elszámolni a pályázat terhére. Továbbá elmondja, a Pénzügyi Irodán nagyon súlyos személyi gondok vannak, nincs olyan ember, aki alkalmas lenne ennek a feladatnak az ellátására és még a munkaidejébe is belefér. Úgy gondolja, hogy a feladat ellátására külsıs személyt kell megbízni. Koblencz Andrea igazgató asszony: álláspontja szerint ezt a feladatot nem munkaidıben kell ellátni, hiszen a projekt része, hogy az abban részt vevıknek az ellátott feladatért bér jár. Úgy gondolja, arra jár a plusz pénz, ha valaki szabadidejében plusz feladatot lát el, nem a munkaidıben elvégzett feladatért. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: elmondja, hogy megkereste a kollegákat, akik elmondták, munkaidın túl plusz pénzért sem látják el ezt a feladatot. Koblencz Andrea igazgató asszony: zárójelben jegyzi meg, hogy örül annak, ha ennyire jól keres valaki, hogy nincs szüksége plusz pénzre.

15 15 Greksza János bizottsági tag: az elhangzottak alapján úgy gondolja, el kell rajta gondolkodni, hogy ebben a pénzügyi helyzetben a város részt vegyen- e bármilyen pályázaton is. Szabó Márton polgármester: álláspontja szerint abban az esetben, ha lehetıség van arra, hogy egy olyan pályázaton részt vegyenek, ahol több millió Ft elnyerésére van lehetıség, igénybe kell venni. A Hivatalnak meg kell oldani ezt a kérdést, mert nem szabad a lehetıség mellett elmenni. Greksza János bizottsági tag: úgy érzi, hogy a szakmai háttér hiánya is kétséges lehet. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: az Iroda dolgozói nem merik vállalni a feladatot, tekintettel arra, hogy nincs ezen a téren tapasztalatuk. Természetesen ki lehet jelölni erre embert, de arra felhívná a figyelmet, hogy annak vállalása egyik kollegájának a munkakörében sincs benne. Greksza János bizottsági tag: azon el lehet gondolkodni, hogy egy eseti megbízással lássa el valaki a feladatot. Koblencz Andrea igazgató asszony: úgy tudja, annak, hogy valaki a projekt pénzügyi vezetıje legyen, elég a mérlegképes könyvelıi képesítés, úgy tudja, hogy ilyen van a Hivatalban. Továbbá a korábbi pályázatokban is voltak pénzügyi személyek, akik akkor tapasztalatot szereztek. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további lényeges kérdést, észrevételt kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl úgy gondolja, hogy az ilyen lehetıséget ki kell használni és részt kell venni a pályázaton. Kéri a Bizottság tagja aki egyetért, az kézfeltartással jelezze: A Pénzügyi Bizottság 53/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága támogatásra javasolja a Képviselı-testület részére a TÁMOP /1. kódszámú, a Társadalmi megújulás Operatív program keretein belül iskolai tehetséggondozás címő pályázaton történı részvételt. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 9./ napirendi pontjának 9./ Napirendi pont: Javaslat a TÁMOP /1 kódszámú Óvodafejlesztés címő pályázaton történı részvétel megvizsgálására. Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a

16 16 Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy ebben az esetben is a pályázat hasonló, mint az Iskola tekintetében és szintén 100 %-os támogatottságú. Nagyon fontos ebben az esetben, hogy játszóeszközöket lehet beszerezni, aminek igencsak hiányában van az Óvoda. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester tájékoztatását. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat úgy gondolja, hogy szükségesek lennének az Óvodákban az eszközök. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 54/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága támogatásra javasolja a Képviselı-testület részére a TÁMOP /1. kódszámú a Társadalmi megújulás Operatív program óvodafejlesztés címő pályázaton történı részvételt. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke ügyrendi javaslattal élve indítványozza, hogy a Bizottság zárt ülésen folytassa a munkáját, feladatellátását. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság nyilvános és rendes ülése berekesztését követıen, 17 óra 55 perctıl kezdıdıen zárt ülésen folytatja tovább a munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság március 27-i zárt ülésérıl külön Határozatok Tára, továbbá jegyzıkönyv készül, - külön íven szövegezve. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság a zárt ülés befejeztét követıen, 18 óra 05 perc kezdettel nyilvános és rendes ülésen folytatja tovább munkáját, feladat ellátását. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 10./ napirendi pontjának 10./ Napirendi pont: Beszámoló a évi erdıgazdálkodásról. Közremőködı: az Erdımester Szövetkezet képviselıje Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a tagnapi napon Csordás Úr a településfejlesztési Bizottság ülésén részletesen felvázolta azokat a munkákat amiket évben elvégeztek.

17 17 Csordás Nagy László az Erdımester Szövetkezet elnöke: elmondja, hogy a beszámolóban foglaltakat fenntartja. A tavalyi évben a Képviselı- testület döntése alapján végezték el a feladatokat. Megállapítható, hogy összességében a feladatok jól elvégzésre kerültek. Elmondja, hogy az Önkormányzatnak még több rendezetlen tétele van, ami teljesítésre vár. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester tájékoztatását. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 59/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére, az Erdımester Szövetkezet (székhely: 2200 Monor, Bajcsy- Zsilinszky u. 6.) által, Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı erdıterületeken, évre tervezett, a gépi, kézi erdıgazdálkodási munkák, speciális erdészeti szakfeladatok (tarvágás, egészségügyi gyérítés, ültetés) végrehajtásáról szóló, a Szövetkezet elnöke által benyújtott írásbeli beszámoló anyagát. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 11./ napirendi pontjának 11./ Napirendi pont: Javaslat a évi erdıgazdálkodással kapcsolatos feladatok meghatározására. Közremőködı: Erdımester Szövetkezet képviselıje Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri Csordás Nagy Lászlót, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, annak elıterjesztése és benyújtása indokait. Csordás Nagy László az Erdımester Szövetkezet elnöke: napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a beterjesztett anyagot kettı részre bontotta. Az egyik az a feladat, ami kötelezettség ide tartozik az ápolás, gondozás, pótlások végrehajtása. A másik rész a javasolt terv, amiben javaslatot tett egy már vágásérett erdı letermelésére a Homokbányával szemben, amely nemes nyárfa. Sajnos ennek egyharmad területét nagyon meglopták és sérült is, hiszen már több ízben ismeretlenek felgyújtották. Természetesen abban az esetben, ha letermelésre kerül, akkor lesz egy felújítási kötelezettség, amelynél kettı lehetıséget vázolt fel. Az egyik a nemes nyárral történı telepítés, a másik a tájhonos fafaj ültetése ami hazai, szürke nyár, iparilag szinte értéktelen, a vágás érettsége év. De ebben az évben igénybe lehet venni ún. erdıszerkezet átalakítás címen igen jelentıs uniós forrást is. Hektáronként 460 Ft támogatási összeget, ami igen jelentısnek számít. Amennyiben június 30-ig letermelésre kerül, akkor ısszel be lehet adni a pályázatot és nyarán átvételre kerülhet, akkor lehet hozzájutni a támogatáshoz. A maga részérıl ezt a megoldást tartja jónak.

18 18 Greksza János bizottsági tag:a tegnapi napon a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a napirendi pont anyagát és a hazai nyár telepítésére tettek javaslatot. Varju Zoltán bizottsági elnök: kérdezi, hogy az 50 %-os támogatottság biztos vagy csak adható? Csordás Nagy László az Erdımester Szövetkezet elnöke: kérdésre válaszolva elmondja, hogy erre egy keret került biztosításra. A támogatási kérelem mihamarabbi benyújtása azért szükséges, mert abban az esetben ha elfogy az erre biztosított keret akkor már nem tudják a támogatást megítélni. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester tájékoztatását. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 60/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az Erdımester Szövetkezet (székhely: 2200 Monor, Bajcsy- Zsilinszky u. 6.) által, évi erdıgazdálkodással kapcsolatos, az elıterjesztés részét képezı ún. feladat leírási, elvégzendı erdıgazdálkodási teendık leírásáról szóló elıterjesztésben foglaltakat az alábbiak szerint: 1./ 016/29 hrsz., a és c alrészletei 32 C jelő és 33 A jelő erdırészletek (össz: 7,06 ha) vonatkozásában év ıszén beültetett nemes nyár erdısítések ápolása, 2./ 033/31 hrsz 31 J jelő erdırészlet (3,20 ha) vonatkozásában, az erdırészlet nemes nyár állományának tarvágással történı letermelése, majd azt követı felújítása ıshonos hazai nemes nyár állománnyal, elegyítve %-nyi egyéb tájhonos lombos fafajjal (mezei szil, mezei juhar). 3./ 033/31 hrsz., 31/K jelő erdırészlet (4,29 ha) vonatkozásában, befejezett erdısítés ápolása. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 12./ napirendi pontjának 12./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 11/2010. (VI.02.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 44/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására (szükség szerint). Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyi

19 19 napirendi pont elıterjesztésének és kidolgozásának indokait. dr. Labundy Norbert jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Szervezeti Mőködési Szabályzatnak a felülvizsgálatát alapvetıen a központi jogszabályi változása tette szükségessé. Az egyeztetések során az egyes intézmények esetében a szükség szerinti módosítások is átvezetésre kerültek. Néhány dolgot kíván kiemelni: Valamennyi intézmény esetében a szakfeladatok rendje a törvényben leírtak szerint módosult. A Karbantartási Iroda kivételre kerülne a Polgármesteri Hivataltól és az Önkormányzathoz kerülne illetve a Képviselı- testület a munkáltatói jogokat fogja ellátni. Elmondja, hogy kettı fı köztisztviselıi státusz visszaadásra került. Továbbá elmondja, hogy át kellett vezetni a Polgármesteri Hivatal valamint az Önkormányzat elhatárolódását. Egyebekben nem kívánja az elıterjesztésben foglaltakat kiegészíteni, javasolja annak elfogadását. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: elmondja, hogy abban az esetben ha a Karbantartási Iroda átkerül a Polgármesteri Hivatalhoz, akkor az költségvetést érintı döntés lesz, tehát módosítani kell a rendeletet a késıbbiekben. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatását. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja az A Pénzügyi Bizottság 61/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra és megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 41/2011. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló./2012. (.)sz. önkormányzati rendelete tervezetét. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 13./ napirendi pontjának 13./ Napirendi pont: Javaslat a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló az 1/2012. (I.30.) sz. önkormányzati rendelettel, a 42/2011.(XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 22/2011. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet módosítására. Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a

20 20 Szabó Márton polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy a Képviselı- testület szervezeti és mőködési szabályzatában néhány módosítás szükséges, a legfontosabb, hogy a Polgármesteri Hivataltól, annak SzSzM-bıl átkerülne a Karbantartási Iroda. A tegnapi napon a Településfejlesztési Bizottság ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztésben foglaltakat. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester tájékoztatását. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 62/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, Pilis Város Önkormányzata Képviselı- testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló az 1/2012. (I.30.) sz. önkormányzati rendelettel, a 42/2011.(XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 22/2011. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelettel módosított /2012.(.).sz. önkormányzati rendelete tervezetét azzal, hogy a Képviselıtestület munkáltatói jogkör gyakorlójaként ellátja a Karbantartási Iroda vezetıjének, pályáztatásával, kinevezésével, jogviszonyának megszőntetésével, valamint egyéb munkaügyi feladatok ellátásával kapcsolatos munkáltatói feladatokat. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 14./ napirendi pontjának 14./ Napirendi pont: Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Pogány György intézményvezetı Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy ismertesse a dr. Labundy Norbert jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy ebben az esetben is a szükséges törvényi változások kerültek átvezetésre. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatását. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadja a

21 21 határozati javaslatot. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 63/2012. (III.27.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13. (1) bekezdésében rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra tekintettel, hogy április 01. hatállyal fogadja el és hagyja jóvá, az általa létrehozott, fenntartásában és mőködtetésében álló Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 15./ napirendi pontjának 15./ Napirendi pont: Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetı Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy ismertesse a dr. Labundy Norbert jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az elıterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatását. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, aki elfogadásra javasolja, az A Pénzügyi Bizottság 64/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13. (1) bekezdésében rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra tekintettel, hogy április 01. hatállyal fogadja el és hagyja jóvá, az általa létrehozott, fenntartásában és mőködtetésében álló Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa György u. 2.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.

22 22 Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 16./ napirendi pontjának 16./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város önkormányzatának a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 23/2011. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára. Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Labundy Norbert jegyzıt, hogy ismertesse a dr. Labundy Norbert jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Pénzbeli szociális ellátások valamint a személyes szociális gondoskodást szabályozó önkormányzati rendelet eddig kettı külön részben volt és most egy új rendelet megalkotására tesz javaslatot. Az elıterjesztés elég részletesen bemutatja a változásokat, egyebekben azt nem kívánja kiegészíteni, javasolja a határozati javaslat elfogadását. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a természetbeni átmeneti segélyek vonatkozásában szerepel a tüzelı utalvány de javasolja, hogy kerüljön kiegészítésre, hogy elsı sorban természetben kerüljön adásra és nem utalvány formájában. Az Önkormányzat törekedjen arra, hogy elsı sorban a saját maga által kivágott fákból természetben adja oda annak aki rászorul és igényli. Mala Ferenc alpolgármester: álláspontja szerint akkor is sokkal gazdaságosabb lenne ha az Önkormányzat nagy tételben megvásárolná olcsóbban a fát és azt adná oda a rászorulóknak. Szabó Márton polgármester: elıfordult ez is, mert sokkal gazdaságosabb ez a megoldás. Greksza János bizottsági tag: a maga részérıl az utalvány adását nem javasolja, hiszen arra nincs garancia, hogy az használja fel és arra, amire az Önkormányzat adta neki. Szabó Márton polgármester: egyetért a javaslattal, akkor az utalvány kerüljön ki belıle. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr. Labundy Norbert jegyzı tájékoztatását, hozzászólást. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Másodsorban a maga részérıl javasolja a Polgármester úr által indítványozott rész módosításával elfogadásra a határozati javaslatot. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja az A Pénzügyi Bizottság 65/2012. (III.27.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság május 30-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság május 30-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Csikós János bizottsági

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. március 19-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

241/2011. számú elıterjesztés

241/2011. számú elıterjesztés 241/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság február 21-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság február 21-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. február 21-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2000. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 fı igen, 1 fı tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. január 18-án, 17 óra 00 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 14-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2008. március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság június 28-án, 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság június 28-án, 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2011. június 28-án, 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Greksza János bizottsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2010. június 17-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 24-én 16 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 24-én 16 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2009. március 24-én 16 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését.

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. szeptember 24-én 18 óra 45 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Településfejlesztési,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 23-án 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 20 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben