HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl."

Átírás

1 HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága augusztus 28-án megtartotta nyilvános és rendes, valamint ezt követıen zárt ülését. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság létszáma 4 fı, amelybıl 17 óra 05 perckor 4 fı tag jelen van, - a Pénzügyi Bizottság határozatképes. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság mai nyilvános és rendes ülésére kiküldésre került meghívó7./ napirendi pontját vegye le a mai ülés napirendjérıl. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság mai nyilvános és rendes ülése napirendje egészüljön ki az alábbi napirendi pontokkal, sürgısségi indítványokkal: 20./ Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola 2012/2013-as tanév fenntartó által biztosítandó óraszámok és pedagógus álláshelyek meghatározása tárgyában meghozott 120/212.(VI.27) sz. önkormányzati határozat módosítására. 22./ Tájékoztató a Pilis Város Önkormányzata és a Daköv Kft. között aláírt víziközmő bérleti-üzemeltetési szerzıdésbıl adódó feladatokról. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság mai zárt ülése napirendje egészüljön ki az alábbi napirendi pontokkal, sürgısségi indítványokkal: 8./ Személyi ügy. Javaslat a védınıi álláshely betöltésére irányuló pályázati felhívás elfogadására. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság Varju Zoltán, mint a Bizottság elnöke indítványára a Bizottság jelenlévı 4 tagja által, - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjét elfogadta és a megjelent vendégekre tekintettel az alábbi sorrendben tárgyalja meg: N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1. / Javaslat a Budapest Óvoda, Általános Iskola tanszer támogatási kérelmének 2. / Beszámoló a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl. Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje

2 2 3. / Javaslat a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. székhelyének meghatározására, Alapító Okirata módosítására. 4. / Tájékoztató a Pilis Város Önkormányzata és a Daköv Kft. között aláírt vízi-közmő bérleti-üzemeltetési szerzıdésbıl adódó feladatokról. 5. / Javaslat a Játék ország Óvodái szervezeti dokumentumainak az elfogadására. 6. / Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okirata módosítására. 7. / Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház jelenleg hatályos Alapító Okirata módosítására. 8./ Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár jelenleg hatályos Alapító Okirata módosítására. 9./ Javaslat Pilis Város Polgármesteri Hivatala jelenleg hatályos Alapító Okirata módosítására / Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola 2012/2013-as tanév fenntartó által biztosítandó óraszámok és pedagógus álláshelyek meghatározása tárgyában meghozott 120/212.(VI.27) sz. önkormányzati határozat módosítására / Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl / Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány (székhely:2700 Cegléd, Alkotmány u. 9.) által a Pilis Dózsa Gy. u. 33.szám alatt mőködtetett Gubody Ferenc Szakképzı Iskola tanév elıkészületei, valamint mőködési feltételeinek megvitatására / Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzıje tájékoztatása a közterület- felügyelet év I. félévi mőködésének tapasztalatairól. Közremőködık: közterület-felügyelık / Tájékoztatás a közmővelıdési intézmény átszervezéséhez kötelezı minisztériumi egyetértı és hozzájáruló nyilatkozatának beszerzésérıl.

3 / Javaslat a Gerje Menti Területfejlesztési Társulás megszüntetésére / Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megvizsgálására / Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történı csatlakozásra, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó további, egyedi döntések meghozatalára / Beszámoló a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában és mőködtetésében álló, pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl. Közremőködı: Krámer György esperes 2 0. / Tájékoztatás az Önkormányzat likviditási helyzetérıl (bizottsági elıterjesztés) / E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint dr. Legeza és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. között február 28. napján az ún. iskola-egészségügyi feladatok ellátására megkötött megbízási szerzıdés megszüntetésére, valamint LEK-MED Gyermek Háziorvosi és Szolgáltató Bt. -vel az iskola egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésére. 2./ Javaslat a Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatának (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 3./ Személyi ügy. Javaslat a védınıi álláshely betöltésére irányuló pályázati felhívás elfogadására. 4./ Javaslat a pilisi 6/20 hrsz-ú vásártér és piac területén mőködı épületek bérbeadására vonatkozó bérleti szerzıdések felül vizsgálatára, új bérleti szerzıdések megkötésére. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 5./ Javaslat a Bölcsıdei Intézmény üzemeltetésének az Evangélikus Egyház részére történı átadás megvitatására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által mőködtetett Orvosi rendelıintézete labor asszisztensi pályázati felhívásának elfogadására.

4 (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 4 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által kiírt, a iskolavédınıi álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 8./ Javaslat a Pilis Városért Díszpolgári Cím, valamint a Pilis Városért Emlékplakett, kitüntetı Díj(ak) adományozására. 9./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság augusztus 28-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjét megtárgyalta, - és az alábbi határozatokat terjeszti a Képviselı-testület elé: Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a 17 óra 40 perckor megérkezett Mihályfalvy András bizottsági tag a Pénzügyi Bizottság üléséül szolgáló hivatalos helyiségbe. A Bizottság 5 fıvel határozat képes, tovább folytatja a munkáját, feladat ellátását. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának 1./ Napirendi pont: Javaslat a Budapest Óvoda, Általános Iskola tanszer támogatási kérelmének A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi A Pénzügyi Bizottság 164/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon ( 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31.sz.) kérelmében foglalt tanszer - támogatásra Ft összeget biztosítson a Polgármesteri Hivatal dologi kiadása terhére úgy, hogy a szükséges eszközöket a fenti összegben maximalizálva beszerzi és átadja a részükre. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának 2./ Napirendi pont: Beszámoló a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl. Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

5 5 A Pénzügyi Bizottság 165/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a Gerje- Forrás Nonprofit Kft évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolóban foglaltakat. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának 3./ Napirendi pont: Javaslat a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. székhelyének meghatározására, Alapító Okirata módosítására. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 166/2012. (VIII.28.) számú határozata: a Képviselı- testület részére a Gerje Forrás Nonprofit Kft. Alapító okiratának a módosítását azzal, hogy az ügyvezetı igazgató személye a késıbbiekben kerül módosításra a Képviselıtestület döntésének megfelelıen. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának 4. / Napirendi pont: Tájékoztató a Pilis Város Önkormányzata és a Daköv Kft. között aláírt vízi-közmő bérleti-üzemeltetési szerzıdésbıl adódó feladatokról. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 167/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata és a Daköv Kft. között aláírt vízi-közmő bérleti-üzemeltetési szerzıdésbıl adódóan járuljon hozzá ahhoz, hogy a Gerje Forrás Kft. a rendszer üzemeltetéshez szükséges, meghatározott eszközöket átadja a Daköv Kft. részére. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi pontjának 5./ Napirendi pont:javaslat a Játék ország Óvodái szervezeti dokumentumainak az elfogadására.

6 6 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 168/2012. (VIII.28.) számú határozata: a Képviselı- testület részére, hogy az általa létrehozott és fenntartásában álló Játékország Óvoda (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) Alapító Okiratát szeptember 01. napi hatállyal adja ki. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 169/2012. (VIII.28.) számú határozata: a Képviselı- testület részére a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 40. (3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13. (1) bekezdésében rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra, továbbá a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl szóló, többször módosított 11/1994. (VI.08.) MKM rendeletben rögzített tartalmi szempontokra és elıírásokra, hogy szeptember 01. hatállyal hagyja jóvá az általa létrehozott, fenntartásában és mőködtetésében álló Játékország Óvoda (székhely Pilis, Rákóczi út 42.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint a hozzá kapcsolódó Házirendjét. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 170/2012. (VIII.28.) számú határozata: a Képviselı- testület részére az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendeletben foglaltak alapján szeptember 01. hatállyal hagyja jóvá az Önkormányzat testületi szerve Irányító szervként Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), mint önállóan mőködı és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szervvel, valamint a Játékország Óvodával (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) mint önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervvel, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás, intézményi vagyongazdálkodás rendjét rögzítı - ún. munkamegosztási megállapodás-tervezetét. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke 18 óra 30 perckor 10 perc technikai szünetet rendel el. 10 perc technikai szünet.

7 7 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 10 perc technikai szünetet követıen 18 óra 40 perckor tovább folytatja a munkáját, feladat ellátását. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6./ napirendi pontjának 6./ Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okirata módosítására. A Pénzügyi Bizottság 171/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy az általa létrehozott és fenntartásában álló Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) részére az Alapító Okirat 4. számú módosítását szeptember 01. napi hatállyal adja ki. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7./ napirendi pontjának 7./ Napirendi pont:. Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház jelenleg hatályos Alapító Okirata módosítására. A Pénzügyi Bizottság 172/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy az általa létrehozott és fenntartásában álló Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) Alapító Okirat 3. számú módosítását szeptember 01. napi hatállyal adja ki. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 8./ napirendi pontjának 8./ Napirendi pont: Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár jelenleg hatályos Alapító Okirata módosítására. A Pénzügyi Bizottság 173/2012. (VIII.28.) számú határozata:

8 8 Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy az általa létrehozott és fenntartásában álló Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) részére az Alapító Okirat 3. számú módosítását szeptember 01. napi hatállyal adja ki. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 9./ napirendi pontjának 9./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Polgármesteri Hivatala jelenleg hatályos Alapító Okirata módosítására. A Pénzügyi Bizottság 174/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Polgármesteri Hivatala (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.sz. ) részére az Alapító Okirat 3. számú módosítását szeptember 01. napi hatállyal adja ki. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 10./ napirendi pontjának 10./ Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola 2012/2013-as tanév fenntartó által biztosítandó óraszámok és pedagógus álláshelyek meghatározása tárgyában meghozott 120/212.(VI.27) sz. önkormányzati határozat módosítására. A Pénzügyi Bizottság 175/2012. (VIII.28.) számú határozata: a Képviselı- testület részére, a Gubányi Károly Általános Iskola 2012/ as tanév fenntartó által biztosítandó (minimális) óraszámok és pedagógus álláshelyek vonatkozásában benyújtott módosító javaslatot. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett érdemben nem foglalt állást Koblencz Andrea igazgató asszony által augusztus 24. napján benyújtott a Gubányi Károly Általános Iskolával legalább 1 éve közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók részére havi nettó 5000,- Ft béren kívüli juttatást engedélyezése tárgyában.

9 9 Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 11./ napirendi pontjának 11./ Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl. A Pénzügyi Bizottság 176/2012. (VIII.28.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága meghallgatta Szabó Márton polgármester tájékoztatóját a napirendi pont tárgyában. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elnökén keresztül felkéri a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság soron következı zárt ülésére készítsen kimutatását az alábbiak tekintetében: - a Polgármesteri Hivatal dolgozói név szerint milyen jogcímen és mennyi összegő béren kívüli juttatást kaptak január 1. napjától kezdıdıen a mai napig bezárólag, - a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül hányan vesznek igénybe költségtérítést a munkába járáshoz és milyen összegben. A Pénzügyi Bizottság 177/2012. (VIII.28.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága a fenti kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról szóló, a polgármesteri hivatal jegyzıje által elıkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 12./ napirendi pontjának 12./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság meghallgatta Szabó Márton polgármester tájékoztatását a napirendi pont anyaga tárgyában.

10 10 Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 13./ napirendi pontjának 13./ Napirendi pont: Javaslat a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány (székhely:2700 Cegléd, Alkotmány u. 9.) által a Pilis Dózsa Gy. u. 33.szám alatt mőködtetett Gubody Ferenc Szakképzı Iskola tanév elıkészületei, valamint mőködési feltételeinek megvitatására. A Pénzügyi Bizottság 178/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága napirendjén tartja a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány (székhely:2700 Cegléd, Alkotmány u. 9.) által a Pilis Dózsa Gy. u. 33.szám alatt mőködtetett Gubody Ferenc Szakképzı Iskola tanév elıkészületei, valamint mőködési feltételeinek megvitatása tárgyú napirendi pont anyagát azzal, hogy javasolja a Képviselı- testület részére, hogy a soron következı nyilvános és rendes ülésén vitassa meg érdemben. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán bizottsági elnök ügyrendi javaslattal élve 20 óra 10 perckor zárt ülést rendel el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 20 óra 20 perckor nyilvános ülésen folytatja a munkáját, feladat ellátását. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 14./ napirendi pontjának 14./ Napirendi pont: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzıje tájékoztatása a közterület- felügyelet év I. félévi mőködésének tapasztalatairól. Közremőködık: közterület-felügyelık. A Pénzügyi Bizottság 181/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága - a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslatával egyezıen - az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a Képviselı- testület részére a közterület- felügyelet év I. félévi mőködésével kapcsolatos beszámolóban foglaltakat. - A közterület felügyelet munkatársai fordítsanak nagyobb figyelmet a városban lévı kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozók figyelmeztetésére a közterület rendben tartása végett,

11 11 - Tartassák be a lakossággal a megfelelı városkép kialakítása érdekében meghozott rendeleteket. - Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 15./ napirendi pontjának 15./ Napirendi pont: Tájékoztatás a közmővelıdési intézmény átszervezéséhez kötelezı minisztériumi egyetértı és hozzájáruló nyilatkozatának beszerzésérıl. A Pénzügyi Bizottság 182/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy a közmővelıdési intézmény átszervezésével kapcsolatos döntést a Képviselı- testület szeptember havi nyilvános és rendes ülésén vitassa meg érdemben. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 16./ napirendi pontjának 16./ Napirendi pont: Javaslat a Gerje Menti Területfejlesztési Társulás megszüntetésére. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazat, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi A Pénzügyi Bizottság 183/2012. (VIII.28.) számú határozata: a Képviselı- testület részére a Gerje Menti Területfejlesztési Társulás megszüntetésérıl szóló határozati javaslatot. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 17./ napirendi pontjának 17./ Napirendi pont: Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megvizsgálására.

12 12 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette dr. Kiss Tamás aljegyzı tájékoztatását a napirendi pont anyagával kapcsolatban. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 18./ napirendi pontjának 18./ Napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történı csatlakozásra, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó további, egyedi döntések meghozatalára. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazat, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 184/2012. (VIII.28.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elviekben javasolja a Képviselı- testület részére, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez, annak kiírását követıen. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 19./ napirendi pontjának 19./ Napirendi pont: Beszámoló a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában és mőködtetésében álló, pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl. Közremőködı: Krámer György esperes A Pénzügyi Bizottság 185/2012. (VIII.28.) számú határozata: a Képviselı- testület részére a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában és mőködtetésében álló Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat (telephely: 2721 Pilis, Kossuth L.u.57/b.) intézményvezetıje, Czombos Anikó által készített szakmai feladatellátásáról, mőködésérıl szóló írásbeli beszámolóban foglaltakat. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 20./ napirendi pontjának

13 13 20./ Napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat likviditási helyzetérıl (bizottsági elıterjesztés). Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette dr. Kiss Tamás aljegyzı tájékoztatását az Önkormányzat likviditási helyzete tárgyában. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 21./ napirendi pontjának 21./ Napirendi pont: E g y e b e k.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán, a Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-i nyilvános és rendes ülését a nyilvános és rendes ülésen, érdemben tárgyalható további anyag, elıterjesztés hiányában - 21 óra 00 perckor berekeszti és folytatólagosa zárt ülésen folytatja tovább a munkáját, feladat ellátását. Pilis, augusztus 29. Hitelesítem: Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı Varju Zoltán sk. a Bizottság elnöke

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve 2014.02.13 1. Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl, utasításokról, 2. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. március 19-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2000. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 fı igen, 1 fı tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11 MELLÉKLET : 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben