JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -"

Átírás

1 JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel megtartott rendkívüli és nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc alpolgármester, - Tóth László jegyzı, - Greksza János Pál képviselı, - Bencze László képviselı, - Polgárné Czerjak Judit képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Németh István képviselı, - Csikós János képviselı, - Varju Zoltán képviselı. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetıje, - Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje, Polgármesteri Hivatal irodavezetıi: - Hajdu Zsoltné, a Gazdálkodási Iroda vezetıje. Egyéb: - Csalán István Béláné, a Külterületi, Településrészi Önkormányzat külsı jogállású tagja, - Bartha Józsefné, a Külterületi, Településrészi Önkormányzat külsı jogállású tagja. A jegyzıkönyvet Papp Adrienn jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester a Képviselı-testület március 11- i rendkívüli és nyilvános ülését 17 óra 15 perckor megnyitja. Szabó Márton polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselı-testület március 11.-i rendkívüli ülése 17 óra 15 perckor határozatképes, ugyanis az ülésen 10 települési képviselı jelen van. 1

2 Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjaitól, hogy a Képviselıtestület tagjainak, vagy a Képviselı-testület nyilvános ülésén helyet foglalóknak - a napirendi pontok ismertetése elıtt - van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk vagy kiegészíteni valójuk? Németh István képviselı: elmondja, hogy jó pár Képviselı- testületi üléssel ezelıtt volt már szó a Vatyai úti óvodának a parkoló esetérıl, amikor a szülık viszik a gyerekeket az óvodába, mindkét oldalt megállnak, és nem lehet elférni. Megbeszélték korábban, hogy ki lesz téve egy idıkorlátozott megállni tilos tábla az óvodánál szemben lévı oldalra, de ez még mindig nem történt meg. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a sebességkorlátozást kitették, ezt még nem, de felírta, és utánanéznek. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı- testület tagjait, hogy a napirendi pontok megtárgyalása elıtt van-e még kérdésük. Csikós János képviselı: elmondja, hogy korábban telefonon beszéltek a Bence úti felüljáróról, és azt mondták, hogy errıl többet kellene tudni, kérdezi, hogy a beszélgetés óta vannak-e újabb információk ezzel kapcsolatban. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy a felüljáróról nem tudni még többet, az engedélyezési eljárás elindult, a Képviselı- testület annak idején döntött arról, hogy legyen felüljáró, de azóta nem fordultak hozzájuk, nem tudni többet. Utánanéz majd ennek az ügynek. Csalán István Béláné, a Külterületi Részönkormányzat tagja: elmondja, bekövetkezett az a dolog, amitıl rettegtek, hogy az egészségház és az óvoda sarkánál rengeteg a szemét. Szabó Márton polgármester: válaszolva elmondja, hogy tudnak róla, és sajnos olyanokat visznek oda, amiket nem szabadna. Szabó Márton polgármester: A Képviselı-testület mai napi rendkívüli és nyilvános ülésén a napirendi pont elıtti hozzászólásokat, észrevétel hiányában lezárja. Szabó Márton polgármester: ismerteti a napirendi pontokat, amelyek a következık: N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Javaslat a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl /10/2009. (III.04.)/szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (43/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat a közmőves szennyvíz gerincvezeték hálózatra történı rákötéssel összefüggı ún. szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásról /27/2009. (VIII.05.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (44/2014. sz. elıterjesztés) 2

3 3./ Javaslat az ivóvízhálózatra történı rákötéssel összefüggı ún. érdekeltségi hozzájárulásról, a hatósági kötelezések rendjérıl, valamint a rákötéssel összefüggı ún. általános üzemeltetıi feladatokról /32/2009. (XI.04.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (45/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (46/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Javaslat az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (47/2014. sz. elıterjesztés) 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (48/2014. sz. elıterjesztés) 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat évi költségvetésének II. körös megtárgyalására valamint Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (49/2014. sz. elıterjesztés) 8./ Egyebek Szabó Márton polgármester: indítványozza, hogy a mai rendkívüli és nyilvános ülés meghívója szerinti 2-3./ napirendi pontja kerüljön levételre. Szabó Márton polgármester: indítványozza, hogy a mai rendkívüli és nyilvános ülés, 8-9./ napirendi pontjaként közé kerüljön felvételre, az alábbi javaslat: 8./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló, többször módosított 23/2007. (IX.05.) sz. önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (52/2014.sz. elıterjesztés) 9./ Javaslat a fizikoterápiás szakrendelés mőködésével kapcsolatos kérdések megvitatására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (53/2014.sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: indítványozza, hogy a mai rendkívüli és zárt ülés, 1./ napirendi pontjaként közé kerüljön felvételre, az alábbi javaslat: 1./ Döntés elıvásárlási jog gyakorlásáról Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (51/2014.sz. elıterjesztés) Szabó Márton polgármester: indítványozza, hogy a napirendi pontok, az alábbi sorrendben kerüljenek megtárgyalásra: 1./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként, a 4/ napirendi pontot 2./ napirendi pontként, 3

4 a 5/ napirendi pontot 3./ napirendi pontként, a 6/ napirendi pontot 4./ napirendi pontként, a 8/ napirendi pontot 5./ napirendi pontként, a 9/ napirendi pontot 6./ napirendi pontként, a 7/ napirendi pontot 7./ napirendi pontként, tárgyalja meg. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselıtestület március 11-i rendkívüli és nyilvános ülése napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete március 11-i rendkívüli és nyilvános ülése napirendjét. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete március 11-i rendkívüli és nyilvános ülése napirendje, az alábbi: N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Javaslat a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl /10/2009. (III.04.)/szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (43/2014. sz. elıterjesztés) 2./ Javaslat a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (46/2014. sz. elıterjesztés) 3./ Javaslat az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (47/2014. sz. elıterjesztés) 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (48/2014. sz. elıterjesztés) 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló, többször módosított 23/2007. (IX.05.) sz. önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (52/2014.sz. elıterjesztés) 6./ Javaslat a fizikoterápiás szakrendelés mőködésével kapcsolatos kérdések megvitatására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (53/2014.sz. elıterjesztés) 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat évi költségvetésének II. körös megtárgyalására valamint Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (49/2014. sz. elıterjesztés) 4

5 Z á r t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Döntés elıvásárlási jog gyakorlásáról Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (51/2014.sz. elıterjesztés) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 17 óra 20 perc kezdettel zárt ülésen folytatja munkáját. Zárt ülés jegyzıkönyve külön íven szövegezve. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 17 óra 25 perc kezdettel a zárt ülés napirendi pontjának megtárgyalását követıen nyílt ülésen folytatja tovább munkáját. A Képviselıtestület 10 fıvel határozatképes. Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl /10/2009. (III.04.)/szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (43/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 43/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, arról van szó, hogy évben az Önkormányzatnál volt az ár megállapítási jog, és ezzel kapcsolatosan meg is született a rendelet. Azonban évben a vízközmő törvény az ár megállapítási jogot elvette az Önkormányzattól, és január 01.-tıl ez a jog már az üzemeltetı egységeké, így jelen pillanatban a vízközmő szolgáltató a DAKÖV Kft., tehát az ı hatáskörében van az ár megállapítás joga. A jogszabályváltozás miatt az érvényben lévı es rendelet hatályon kívül helyezésére tesznek javaslatot, illetve hozzáfőzi, hogy január 01.-tıl majd az állam fogja megállapítani az árakat. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 25/2014. (III.10.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a 5

6 közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Felelıs: Greksza János bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 22/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra és jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testület részére, a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı 5. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 17/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére,a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrészi Önkormányzatot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. 6

7 Csikós János, a Külterületi Településrészi Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság Külterületi Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Külterületi Településrész Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 12/2014. (III.06.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat javasolja a Képviselı-testület részére, a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, a vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazásának feltételeirıl /10/2009. (III.04.)/szóló önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül megalkotja: PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2014. (III. 14.) sz. önkormányzati rendeletét A vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díja alkalmazásának feltételeirıl szóló a 25/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, a 37/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel, az 1/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 39/2011. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével. Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. 7

8 Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (46/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 46/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a közterület használat rendjérıl szóló rendelet módosítására tesznek javaslatot olyan szempontból, hogy a jogszabályváltozások miatt például a filmforgatásra vonatkozó rendelkezéseket be kell építeni, függetlenül attól, hogy hány ilyen fordulhat elı. Elmondja, hogy a díjtételeket felülvizsgálva, mindösszesen 16 esetben történt mintegy Ft-os bevétel, így nem tesznek javaslatot az emelésére. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 26/2014. (III.10.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendelet elfogadását. Felelıs: Greksza János bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 23/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére,a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendeletelfogadását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı 5. napon. 8

9 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 18/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendeletelfogadását. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrészi Önkormányzatot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János, a Külterületi Településrészi Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság Külterületi Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Külterületi Településrész Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 13/2014. (III.06.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat javasolja a Képviselı-testület részére, a Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl /20/2012. (VI.04.)/ szóló önkormányzati rendelet elfogadását. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 2./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, a rendelet módosításával, az elıterjesztés szerint az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 6/2014.(III. 14.) számú önkormányzati rendeletét a közterület használat rendjérıl. 9

10 Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete felülvizsgálatára és/vagy hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (47/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 47/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy itt két rendeletrıl van szó, egyszer a közmővelıdési rendeletrıl, egyszer pedig a terembérleti rendeletrıl. A kettıt azért kellett szétválasztani, mert az iskola átkerült az állam kezelésébe, így az erre vonatkozó rendelkezéseket ki kellett venni belıle, másrészt pedig egységes szerkezetbe szerették volna foglalni, mert a Könyvtár és a Közösségi Ház, illetve az Óvodánál lévı helyiségek bérbeadásának lehetıségét egy rendeletbe foglalták így. Átadja a szót Tóth László jegyzınek, az elhangzottak kiegészítésére. Tóth László jegyzı: elmondja, hogy bizonyos pontosítások szükségesek a rendelet szövegében, egyszer a kiküldött rendelethez képest van egy átszámozás, helyesbítés, illetve az egyik szakaszban az intézményt pontosan megnevezik. Továbbá volt a Közösségi Ház nyitva tartásával kapcsolatban egy rendelkezés, amit az elızı Külterületi Részönkormányzat ülésén fogadtak el, az elıterjesztés szerint a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház esetében a nyitva tartásra, és bérbeadásra vonatkozóan keddtıl- vasárnapig terjedı idıszak volt megadva, ez módosításra kerülne, hétfıtıl- vasárnapig tartó idıszakra. Ezen kívül az ingyenes használatba és birtokba adásnál fogalomtisztázásra került sor, összességében az ingyenes használat benne maradt a rendeletbe, a birtokba adás pedig egy magyarázó részként, zárójelben került feltüntetésre. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 23/2014. (III.10.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete elfogadását. Felelıs: Greksza János bizottsági elnök 10

11 Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı napon. A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 24/2014. (III.10.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékérıl szóló önkormányzati rendelete elfogadását Felelıs: Greksza János bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 25/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete elfogadását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı 5. napon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 24/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére,az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékérıl szóló önkormányzati rendelete elfogadását. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı 5. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. 11

12 Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 20/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete elfogadását. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 19/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére,az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékérıl szóló önkormányzati rendelete elfogadását. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrészi Önkormányzatot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János, a Külterületi Településrészi Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság Külterületi Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Külterületi Településrész Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 14/2014. (III.06.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról /28/2012. ((X.05.)/ szóló önkormányzati rendelete elfogadását. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke A Külterületi Településrész Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 12

13 A Külterületi Településrész Önkormányzat 15/2014. (III.06.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat javasolja a Képviselı-testület részére, az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékérıl szóló önkormányzati rendelete elfogadását az alábbi módosítással: A rendelet-tervezet 1. számú mellékletében szereplı, a Kármán József Város Könyvtár és Közösségi Ház Dózsa György út 2. szám alatti helyiségeinek bérlete esetén a nyitvatartási napok hétfıtıl vasárnapig módosuljon. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 3./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények helyiségének használatba adásáról és bérbeadásáról szóló rendelet megalkotásával az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékérıl. Szabó Márton polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, a közmővelıdési rendelet megalkotásával az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat közmővelıdési, közgyőjteményi feladatairól, a helyi közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység támogatásáról. Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (48/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 48/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 13

14 Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Beszerzési Szabályzat felülvizsgálata indokolttá vált, mert óta központi és hely jogszabályi módosítások voltak. Hozzáfőzi, hogy fontos változás van a Beszerzési Szabályzatban, hogy a 3 tagú Beszerzési Bizottság helyett 5 tagú Bizottságot szeretnének javasolni. Elmondja, hogy az értékhatárok a közbeszerzési törvény alapján nem változtak. Tóth László jegyzı: annyival egészítené ki, hogy a mőködési elıírásoknak köszönhetıen viszonylag nagyobb közzétételi kötelezettséget ró, az ajánlatkérıre. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 27/2014. (III.10.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. Felelıs:Greksza János bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 26/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı 5. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. 14

15 Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 21/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrészi Önkormányzatot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János, a Külterületi Településrészi Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság Külterületi Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Külterületi Településrész Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 16/2014. (III.06.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 4./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, a beszerzési szabályzat elfogadásával az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta az alábbi határozatot: 54/2014. (III. 12.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képezı - Pilis Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát március 15. napi hatállyal elfogadja és jóváhagyja. 15

16 2./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a korábban kiadott 222/2007. (IX.17.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott és jóváhagyott Pilis Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát március 14. napjával hatályon kívül helyezi. 3./ A Képviselı-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján Pilis Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát írják alá és adják ki. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-3/ pontban foglalt döntés alapján, a szükséges intézkedéseket tegye meg, a döntésrıl írásban értesítse az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek vezetıit. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Pilis Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának aláírására és kiadására: március 14., a 4./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a döntést követı 8 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve március hó 12. napjától március hó 14. napjáig. Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 5./ napirendi pontjának megtárgyalására. 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló, többször módosított 23/2007. (IX.05.) sz. önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (52/2014.sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 52/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy gyakorlatilag két lakása van az Önkormányzatnak, ami bérbe van adva. Mivel a volt orvosi rendelı épületét átadták a Gerje Kft.-nek, így az nem tartozik a rendelet hatálya alá, azok a lakások bérbe vannak adva, és a Gerje Kft. hasznosítja ıket. Hozzáfőzi, hogy szolgálati háza nincs az Önkormányzatnak kiadva. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 30/2014. (III.10.) számú határozata: 16

17 Pilis Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendeletét. Felelıs:Greksza János bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 27/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendeletét. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı 5. napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Külterületi Településrészi Önkormányzatot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János, a Külterületi Településrészi Önkormányzat elnöke: Ismerteti a Bizottság Külterületi Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Külterületi Településrész Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: A Külterületi Településrész Önkormányzat 17/2014. (III.06.) számú határozata: A Külterületi Településrész Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló önkormányzati rendeletét. 17

18 Felelıs: Csikós János, a bizottság elnöke Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 5./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl szóló, többször módosított 23/2007. (IX.05.) sz. önkormányzati rendelete megalkotásával az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek mértékérıl. Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 6./ napirendi pontjának megtárgyalására. 6./ Napirendi pont: Javaslat a fizikoterápiás szakrendelés mőködésével kapcsolatos kérdések megvitatására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (53/2014.sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, az 53/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a hölgy, aki a fizikoterápián a kezeléseket végzi, nem tudja tovább vinni ezt, így pályázatot kell kiírni erre. Hozzáfőzi, hogy sima egészségügyi szakképesítéssel nem lehet a feladatot ellátni, ehhez speciális végzettség kell. Ha betöltetlenné válik az álláshely, akkor szüneteltetni kell a fizikoterápiás kezelést. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Bencze László a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 18

19 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 25/2014. (III.06.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Szociális- és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestület részére, hogy a fizikoterápiás szakrendelés folyamatos mőködtetése érdekében pályázati felhívást tegyen közzé. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Csikós János, valamint Varju Zoltán képviselı 17 óra 45 perckor elhagyja a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalótermet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 8 fıvel határozatképes, tovább folytatja munkáját. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 6./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyet ért, a pályázat kiírásával az kézfeltartással jelezze. Határozat- fizikoterápia Szabó Márton polgármester: rátér a nyilvános ülés 7./ napirendi pontjának megtárgyalására. 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat évi költségvetésének II. körös megtárgyalására valamint Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester (49/2014. sz. elıterjesztés) A jegyzıkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 49/2014. sz. elıterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés I. körös megtárgyalásánál a fıszámokat a Képviselı-testület elfogadta, ahhoz képest változás nincsen, a fı alszámokban sincsenek, a különbözı változások az alábontásokban történtek. A bevételi, és kiadási fıszám Ft, a köznevelési, gyermekétkeztetési feladatoknál bevételként Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatoknál Ft, kulturális feladatoknál Ft, mőködési célú központosított elıirányzatoknál Ft, mőködési célú támogatások államháztartáson belül Ft, közhatalmi bevételek Ft, intézményi mőködési bevételek Ft. A szociális kiadásoknál, a lakásfenntartási támogatások kiadásának 90%-a, ami Ft, és a többi szociális jellegő kiadásoknál pedig a rendszeres szociális segély 90%-a, Ft, a foglalkoztatás helyettesítı támogatásoknál a kiadás 80%-a, ami , az óvodáztatásnál 100%, ami összesen Ft/ év, ápolási díjnál 75%, ami Ft, a pénzmaradvány pedig december 31.-rıl pedig Ft. Kiadási oldalon a személyi kiadások Ft, ezeknek a járulékai , dologi és egyéb kiadásoknál Ft, segélyek ellátására Ft (bizonyos részét az állam visszafizeti, bizonyos mértékét az Önkormányzat fizeti), egyéb mőködési célú kiadások 19

20 összesen Ft, a költségvetési szervek támogatása Ft, általános tartalékként Ft, céltartalékként pedig Ft került megjelölésre. Tóth László jegyzı: elmondja, hogy az elsı körös tárgyaláshoz képest azt észlelték, hogy a mellékletek, és a táblarendszer, a struktúrájában nem biztos, hogy egyértelmő volt, és módosításokat hajtottak végre, a mellékeltek szerkezetében. Amikor a bizottságok javaslatot tesznek a költségvetési rendelet elfogadására, akkor a költségvetés struktúrájában van feltüntetve. A végrehajtásának a szabályaival kapcsolatosan észrevettek egy apró elírást az elızı Külterületi Részönkormányzat ülésén. A 19. szakasz 6. bekezdésében a likviditási terv, az nem likviditási terv, hanem a likviditás biztosításának alapulvételével kell az elıirányzat felhasználási tervet idıarányosan teljesíteni. Illetve az elızı rendelethez képest, kiegészítésre került a Gubányi Károly Általános Iskola vagyonkezelési szerzıdésbıl eredı kötelezettségük, és az étkezésbıl adódó rezsiért egy összeget kellett felette tervezni. Továbbá elmondja, hogy a 29. szakasznál a likviditási rendelkezésekbe is beépült az, ami ban és az azt megelızıen is szokás volt, hogy a Pénzügyi Bizottság havonta bizottsági szinten figyeli az Önkormányzat likviditását, költségvetési bevételek, kiadások önkormányzati finanszírozás alakulását. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 31/2014. (III.10.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére,pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2014. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotását. Felelıs:Greksza János bizottsági elnök Határidı: azonnal, a polgármestert tájékoztatására: a döntést követı napon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére az alábbiakat: A Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 20

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát.

Pilis Város Önkormányzata 2013.augusztus 8-án 17 óra 00 perckor megtartotta lakossági fórumát. Jegyzıkönyv Pilis Város Önkormányzata 2013. augusztus 08-án a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. ) termében 17 óra 00 perc kezdettel megtartott lakossági fórumáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 29-én 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNY. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 29-én 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNY Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 29-én 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2007. december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12.-én 16 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X

Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 239/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA A./2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben